Transcriptie trouwen R.K. parochie Baarlo 1717-1818      terug naar overzicht        door: foto's: Huub Hermans; trans: Joep Jacobs;  contr: JVK;

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Registrum coniugatorum
1717
 
Baarlo H1717-001   -   09-01-1717   -   blz. 1717 nr. 1
9 Januari contraxerunt ma
trimonium praeviis 3 ban
nis in facie Eccliae Willim
Peters et Lijsbeth Schinck cora[m]
testibus Martino Simons et
Hermen Verbraemhorst
 
Baarlo H1717-002   -   15-04-1717   -   blz. 1717 nr. 2
15 Aprilis contraxerunt matrim:
praeviis 3 bannis in facie
Eccliae Ludovicus Engels
et Anna Heldens coram testibus
Joe Heldens et  et Thijs Verhart
 
Baarlo H1717-003   -   27-04-1717   -   blz. 1717 nr. 3
27 Aprilis contraxerunt matrim:
in facie Eccliae pviis 3 bannis
Hermannus Janssen et Catharina
Francen coram testibus Joe
van Kelen, Joe Francen et Anto=
nio Verhaegh.
 
Baarlo H1717-004   -   06-05-1717   -   blz. 1717 nr. 4
6 Maii contraxerunt matrim:
in facie Eccliae pviis 3 bannis
Joes Heldens, et Veronica Bon=
gers coram testibus Joe Bongers
et Wilhelmo Heldens.
 
Baarlo H1717-005   -   30-06-1717   -   blz. 1717 nr. 5
30 Junij contraxerunt matrim:
in facie Eccliae praeviis 3 ban
nis Henricus Beurskens et Ger-
trudis Bongers coram testibus
Joachim Beurskens et Wilhelmo
Naus
 
Baarlo H1717-006   -   30-06-1717   -   blz. 1717 nr. 6
eodem die contraxerunt matrim:
in facie Eccliae pviis 3 bannis
Christiaen Herwegh et Catharina
op Heijs coram testibus Petro op
Heijs et Henrico Ewals.
 
Baarlo H1717-007   -   08-07-1717   -   blz. 1717 nr. 7
8 Julij contraxerunt matrimonium
in facie Eccliae pviis 3 bannis
Jois Trinekes et Margarita van
Ort coram testibus Wilhelmo
Trinekes et Andrea van Ort.
 
Baarlo H1717-008   -   06-10-1717   -   blz. 1717 nr. 8
6 Octobris contraxerunt matrimonium
in facie Eccliae praeviis 2 bannis
et dispensatione in 3tia impetiale
ab amplissimo dno decano ac pas-
tore in Lattum? (ws. Lottum) Henricus van Liempt
et Catharina Rutten coram testibus
 
1718
 
Baarlo H1718-001   -   25-04-1718   -   blz. 1718 nr. 1
25 Aprilis contraxerunt matri-
monium in facie Eccliae pviis
tribus bannis Godefridus Dor-
sers et Johanna van den Bergh
coram testibus Henrico Ewals et [niets ingevuld]
 
Baarlo H1718-002   -   22-06-1718   -   blz. 1718 nr. 2
22 Junij contraxerunt matrimonium
in facie Eccliae pviis 3 bannis
Goessen Bongers et Mechtildis
Maesen coram testibus Godefrido
Dorssers et Leonardo Maesen
 
Baarlo H1718-003   -   14-09-1718   -   blz. 1718 nr. 3
14 7bris praeviis 3 bannis con
traxerunt matrim: Jacobus
Jacobs et Margarita Janssen
coram testibus Henrico Ewals
et [niets ingevuld]
 
Baarlo H1718-004   -   06-11-1718   -   blz. 1718 nr. 4
6 9bris contraxerunt matrim: p
viis 3 bannis Nelis Hendrickx
et Catharina Coenen coram testi
bus Joe Laufs et Henrico Ewals.
 
Baarlo H1718-005   -   08-11-1718   -   blz. 1718 nr. 5
8 9bris contraxerunt matrim:
pviis 3 bannis Leonardus Peters
et Gertrudis Aengenmeulen
coram testibus Willem aen gen
Meulen et Arnoldo aen Hoef.
 
1719
 
Baarlo H1719-001   -   20-04-1719   -   blz. 1718 nr. 6
20 Aprilis contraxerunt matri
monium in facie Eccliae pviis
3 pclamationibus Bernardus
Thijssen et Neulke Janssen
coram testibus Petro Janssen
et Windelina Thijssen
 
Baarlo H1719-002   -   26-04-1719   -   blz. 1718 nr. 7
26 Aprilis contraxerunt matrim:
in facie Eccliae pviis 3 bannis
Leonardus Sanders et Ida Janssen
coram testibus Joe Sanders
et Hermanno Verbraemhorst.
 
Baarlo H1719-003   -   10-05-1719   -   blz. 1718 nr. 8
10 Maii contraxerunt matrim:
in facie Eccliae pviis 3 bannis
Gerardus Janssen et Elijsabetha
Gubbels coram testibus Joachim
Beurskes et Wijnando Gubbels.
 
Baarlo H1719-004   -   11-05-1719   -   blz. 1718 nr. 9
11 Maii contraxerunt matrim:
in facie Eccliae pviis 3 bannis
Laurentius Janssen et Dierisken
Driessens coram testibus Henri-
co Claessen et Mathia Driessen
 
Baarlo H1719-005   -   29-06-1719   -   blz. 1718 nr. 10
29 Junij contraxerunt matrim:
in facie Eccliae pviis 3 bannis
Wilhelmus Verlinden et An-
tonia Beurskes coram testibus
Joe van Schoot et Paulo San-
ders.
 
1720
 
Baarlo H1720-001   -   02-02-1720   -   blz. 1718 nr. 1/r
2 feb: contraxerunt matrimo-
nium in facie Ecclesiae pviis
3 bannis Joes Mevissen et
Maria Janssen coram testibus
Henrico Ewals et Lins Janssen
 
Baarlo H1720-002   -   06-02-1720   -   blz. 1718 nr. 2/r
6 feb: contraxerunt matrim:
in facie Eccliae pviis tribus
bannis Cornelius Thonissen
et Emerentiana van Bergh.
coram testibus Frederico Thijs-
sen et Theodoro Teunissen
 
Baarlo H1720-003   -   10-04-1720   -   blz. 1718 nr. 3/r
x Aprilis contraxerunt matri
monium in facie Ecclesiae
cum dispensatione in bannis
D Antonius Sonnaville et
Maria Beurskens coram testibus
Dno Joe Frederico de Rhoe
d: Tornée et Petro Barière
 
Baarlo H1720-004   -   11-04-1720   -   blz. 1718 nr. 4/r
11 Aprilis contraxerunt matrim:
in facie Eccliae pviis 3 bannis
Joes Trinekes et Ida Willems cora[m]
testibus Andream van Ort et Ger-
trude Peters.
 
Baarlo H1720-005   -   17-04-1720   -   blz. 1718 nr. 5/r
17 Aprilis contraxerunt matrim:
in facie Eccliae pviis3 bannis
Wilhelmus Naus et Dympna Wij-
nen coram testibus Wilhelmo et
Martino Wijnen.
 
Baarlo H1720-006   -   18-04-1720   -   blz. 1718 nr. 6/r
18 Aprilis contraxerunt matrim:
in facie Eccliae pviis 3 bannis
cum dispensatione in 3 et 4to
consanguinitatis gradu lineae
collateralis mixto Arnoldus aen
gen Hoef et Elisabetha Bongers
coram testibus Henrico Bongers
et Wilhelmo aen gen Hoef
 
Baarlo H1720-007   -   13-08-1720   -   blz. 1718 nr. 7/r
13 Augusti contraxerunt matrim:
in facie Eccliae praeviis 3 bannis
Petrus Thijssen et Catharina Boeij
ens coram testibus Joe Bogers
et Henrico Ewals.
 
Baarlo H1720-008   -   10-10-1720   -   blz. 1718 nr. 8/r
10 octobris contraxerunt ma
trimonium praeviis 3 bannis
in facie Ecclesiae Gerardus
Umpelmans et Johanna
Willemsen coram testibus
Mathiae Koulens et Theo-
doro Umpelmans.
 
1721
 
Baarlo H1721-001   -   25-05-1721   -   blz. 1721 nr. 1
25 Maii contraxerunt ma
trimonium in facie Eccliae
praeviis 3 bannis Godefridus
Janssens et Willemke Wijnen
coram testibus Wilhelmo
Slots et Godefrido Wijnen
 
Baarlo H1721-002   -   01-10-1721   -   blz. 1721 nr. 2
1 octob: contraxerunt matrim:
in facie Eccliae praeviis 3 ban-
nis Willem Heldens et Marga
rita Lenerts coram testibus
Joe Bongers et Arn: Corstiens
 
Baarlo H1721-003   -   08-10-1721   -   blz. 1721 nr. 3
octava octobris contraxerunt
matrim: in facie Ecclesiae
pviis 3 bannis Sander Sanders
et Lijsbeth Heldens coram
testibus Leonardo Sanders
et Ludovico Engels.
 
Baarlo H1721-004   -   11-10-1721   -   blz. 1721 nr. 4
11 octobris contraxerunt matrim:
in facie Eccliae pviis 3 bannis
Arnoldus Corstiens et Barbara
van Kessel coram testibus Her
manno Verbraemhorst et Wil
helmo Corstiens.
 
1722
 
Baarlo H1722-001   -   29-04-1722   -   blz. 1721 nr. 5
29 Aprilis contraxerunt
Matrimonium in facie Eccliae
praeviis 3 bannis Willem
Peters et Willemke Bongers
coram testibus Gerardo Bon-
gers et Gerardo Peters.
 
Baarlo H1722-002   -   29-07-1722   -   blz. 1721 nr. 6
29 Julij contraxerunt matrim:
in facie Eccliae praeviis 3 bannis
Hermannus Verbraemhorst et
Helena Beurskes coram testibus
Joanne Beurskes et Arn: Verhaegh.
 
1723
 
Baarlo H1723-001   -   07-04-1723   -   blz. 1721 nr. 7
7 Aprilis contraxerunt ma-
trimonium in facie Eccliae
pviis 3 bannis Steven
Dierickx et Judith Peters
coram testibus Joe Beurskes
et Leonardo Geurts.
 
Baarlo H1723-002   -   00-04-1723   -   blz. 1721 nr. 8
.. Aprilis contraxerunt ma-
trimonium in facie Eccliae
pviis 3 bannis Petrus Ver-
Hart et Maria van Schaefelt
coram testibus Willem van
Schaefelt et Leonado Verhart
 
Baarlo H1723-003   -   00-05-1723   -   blz. 1721 nr. 9
.. Maii contraxerunt matri
monium in facie Eccliae
p(rae)viis 3 bannis coram testibus
Jan: Linsen et Jacoba van
Heughten Petrus van Heughten
et Maria Linsen
 
Baarlo H1723-004   -   26-05-1723   -   blz. 1721 nr. 10
26 Maii contraxerunt matri-
monium in facie Eccliae
praeviis 3 bannis Joes
Gielen et Aldegundis
Janssen coram testibus
Simon Willems et Petro Gielen
 
Baarlo H1723-005   -   03-11-1723   -   blz. 1721 nr. 11
3 9bris contraxerunt matrim:
in facie Eccliae praeviis 3
bannis Arnoldus Verhaegh
et Beatrix Janssen coram
testibus Joachim Beurskes
et Hermanno Verhaegh.
 
Baarlo H1723-006   -   24-11-1723   -   blz. 1721 nr. 12
24 9bris contraxerunt matrim:
in facie Eccliae pviis 3
bannis Geurt Dorssers et
Peterken Hendrickx coram
testibus Joe Hendrickx et
Stoffel Dorssers.
 
1724
 
[dan volgt een niet doorgehaalde doopinschrijving in plaats van huwelijk,
  wordt geplaatst als: Baarlo doop   -   16-01-1724   -   blz. 1721 nr. 13]
 
Baarlo H1724-001   -   03-02-1724   -   blz. 1721 nr. 14
3 februarii contraxerunt
matrim: in facie Eccliae
praeviis 3 proclamaonibus
Mathias Peters et Aldegundis
Hermans coram testibus
Petro Thijssen et Catharina
Boeijns.
 
[dan volgt een doorgehaalde doopinschrijving in plaats van huwelijk,
  wordt geplaatst als: Baarlo doop   -   18-04-1724   -   blz. 1721 nr. 15]
 
Baarlo H1724-002   -   24-04-1724   -   blz. 1721 nr. 5/r
24 Aprilis contraxerunt matrim:
in facie Ecclesiae praeviis
tribus Bannis Joannes
Janssens et Lucia op Heijs
coram testibus Petro op
Heijs et Joanne aen Meulen
 
Baarlo H1724-003   -   27-04-1724   -   blz. 1724 nr. 1
27 Aprilis contraxerunt ma
trimonium in facie Ecclia
praeviis 3 bannis Joes Hen
drickx et Catharina Beurs
kes coram testibus Joanne
van Schoot et Joe Jacobs
 
Baarlo H1724-004   -   09-05-1724   -   blz. 1724 nr. 2
9 Maii contraxerunt
matrimonium in facie Ec-
clesiae pviis 3 bannis Dries
van Ort et Gertrudis Die
rickx coram testibus Hen
rico Bongers et Joe Dorssers
 
Baarlo H1724-005   -   11-05-1724   -   blz. 1724 nr. 3
11 Maii contraxerunt Matrim:
in facie Eccliae pviis 3 pro
clamaonibus Willem Letties
et Cunera Dierickx coram
testibus Arnoldo Linsen et
Joanne Letties
 
1725 nihil
 
1726
 
Baarlo H1726-001   -   24-01-1726   -   blz. 1724 nr. 4
24 Jan: contraxerunt matri
monium in facie Eccliae
Petrus Bavier et Joanna
Hermes coram testibus
Joe Spee et Joe Beurskes
praeviis 3 bannis.
 
Baarlo H1726-002   -   31-01-1726   -   blz. 1724 nr. 5
31 Jan: contraxerunt matrimonium
in facie Eccliae pviis 3 bannis
Jochim Deenen et Johanna
Verboket coram testibus Joe
Beurskes et Gerardus Peters.
 
Baarlo H1726-003   -   02-05-1726   -   blz. 1724 nr. 6
2 Maii contraxerunt matrim:
in facie Eccliae pviis 3 ban-
nis Joes Janssen et Maria Spee
coram testibus Mathia Jansen
et Joanne Spee.
 
Baarlo H1726-004   -   08-05-1726   -   blz. 1724 nr. 7
octava Maii contraxerunt matri
monium in facie Ecclesiae pviis
tribus bannis Christophorus
Dorssers et Maria Driessens
coram testibus Sebastiano Dries
sens et Mathia Driessens
 
Baarlo H1726-005   -   08-05-1726   -   blz. 1724 nr. 8
Item Henricus Goemans et
Anna Schaefels coram testibus
Mathia Schaefels et Wilhelmo
Engels.
 
Baarlo H1726-006   -   12-05-1726   -   blz. 1724 nr. 9
12 Maii contraxerunt matrim:
in facie Ecclesia pviis 3
bannis Petrus Smets et Elij
sabetha [niets ingevuld] coram testibus Ja-
cobo Smets et Joanne Beurskes
 
Baarlo H1726-007   -   24-09-1726   -   blz. 1724 nr. 1/r
24 7bris contraxerunt matrimonium
in facie Eccliae pviis 3 bannis
Hubertus Faessen et Margarita
Sanders coram testibus Joanne
Beurskes et Paulo Sanders.
 
Baarlo H1726-008   -   15-10-1726   -   blz. 1724 nr. 2/r
15 octobris contraxerunt matrim:
in facie Eccliae cum dispen-
satione in tribus bannis Dns:
Petrus Swaeck praetor in
Baerlo et Domicella Joanna
Elisabeth Duijckers Venlonen
sis coram testibus Rdo dno
Joe Michaele Faessen sacellano
et N. Tol.
 
Baarlo H1726-009   -   16-10-1726   -   blz. 1724 nr. 3/r
16 octobris contraxerunt matrim:
in facie Eccliae pviis tribus
bannis Joes Beurkes et Anna
Sophia Gravendijck coram
testibus Judoco Roefs et Elisa-
betha Geurts.
 
1727
 
Baarlo H1727-001   -   30-07-1727   -   blz. 1724 nr. 4/r
30 Julii contraxerunt matrim:
in facie Eccliae praeviis
3 bannis Andreas Janssens
ex Horst et Cristina Her-
mans coram testibus Joanne
Hermans et Jacobo Peters.
 
Baarlo H1727-002   -   14-09-1727   -   blz. 1724 nr. 5/r
14 7bris contraxerunt matrim:
in facie Eecliae pviis 3 bannis
Lambertus Peters et Cornelia
Jansens coram testibus Godefri
do Janssen et Aldegonde Peters
 
Baarlo H1727-003   -   14-09-1727   -   blz. 1724 nr. 6/r
Item eodem Die contraxerunt
matrim: in facie Eccliae pviis 3
bannis Mathias in gen Noet et
Agnes van Schaefelt coram
testibus Jacobo Coopmans et
Godefrida van Schaefelt.
 
1728
 
Baarlo H1728-001   -   10-02-1728   -   blz. 1724 nr. 7/r
10 feb: contraxerunt matri
monium in facie Eccliae
pviis 3 bannis Marten Coop
mans et Elijsabeth Bongers
coram testibus Joanne Bon-
gers et Jacobo Coopmans
 
Baarlo H1728-002   -   08-04-1728   -   blz. 1724 nr. 8/r
octava Aprilis contraxerunt
matrimonium in facie Eccliae prae
viis 3 bannis Joes Dorssers
et Maria Bouten coram testibus
Jacobo Coopmans et Joe Beurs
kes
 
Baarlo H1728-003   -   08-04-1728   -   blz. 1728 nr. 1
eodem die contraxerunt ma
trimonium in facie Eccliae
pviis 3 bannis Wilhelmus
Janssens et Agnis Corstiens
coram testibus Jacobo Coop
mans et Joanne Beurskes
 
Baarlo H1728-004   -   14-04-1728   -   blz. 1728 nr. 2
14 aprilis contraxerunt matri
monium in facie Ecclesiae
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
coram testibus Joanne
inden ?????? et Helena Beurskens
ex commissione pastoris
J M Faessen Sacellanus
[AD: zeer slecht afgedrukt, dus onleesbaar, wellicht later via
 foto's van originele boek, kunnen we dit aanvullen]
 
Baarlo H1728-005   -   15-06-1728   -   blz. 1728 nr. 3
15 Junij contraxerunt matri-
monium in facie Eccliae
praeviis 3 bannis Arnoldus
Bisschops ex Houtem et
Elijsebeth Trinekes coram
testibus Joanne Beurs
kes et Mathiae Geurts
 
Baarlo H1728-006   -   03-08-1728   -   blz. 1728 nr. 4
3 augusti contraxerunt matri
=monium in facie ecclesiae cum
dispensatione in tribus ban=
nis, Wilhelmus Faessen et
Anna Keurstiens coram
testibus Joanne Ohmen
et Wilhelmo Keurstiens
ex Commissione Rdi dni
pastoris Joes Michel Faessen
sacellanus
 
Baarlo H1728-007   -   12-09-1728   -   blz. 1728 nr. 5
12 7bris contraxerunt matri
monium in facie Eccliae prae
viis 3 bannis Joannes Coop-
mans et Maria Kessels coram
testibus Joanne aen Meulen
et Petro Coopmans.
 
Baarlo H1728-008   -   ?8-11-1728   -   blz. 1728 nr. 6
?8 9bris contraxerunt matrim:
in facie Eccliae pviis 3
bannis Petrus van de Weem
et Joanna Peters coram
testibus Gerardo Peters
et Joanne Willems.
 
1729
 
Baarlo H1729-001   -   12-00-1729   -   blz. 1728 nr. 1/r
12 contraxerunt matrimonium
in facie Eccliae pviis 3
bannis Jacobus Peters et
Anna Trinekes coram testibus
Lamberto Peters et Henrica
op Heijs.
 
Baarlo H1729-002   -   27-04-1729   -   blz. 1728 nr. 2/r
27 Aprilis contraxerunt matri
monium in facie Eccliae pviis
3 bannis Leonardus Sanders
et Wilhelmina Engelen cum
dispensatione Illustmi in
3tio affinitatis gradu aequa-
li coram testibus Petro Thew-
issen et Joanne Sanders.
 
Baarlo H1729-003   -   28-04-1729   -   blz. 1728 nr. 3/r
28 Aprilis contraxerunt matri
monium in facie Ecclesiae
pviis 3 bannis Arnoldus Canters
et Maria aen Meulen coram
testibus Henricus Bongers
et Jan aen Meulen.
 
Baarlo H1729-004   -   28-04-1729   -   blz. 1728 nr. 4/r
eodem die contraxerunt matri
monium in facie Ecclesiae
praeviis tribus bannis Wilhel-
mus Janssen et Sibilla Trine-
kes coram testibus Joes
Buijskes et Mechtildis Trine
kes.
 
Baarlo H1729-005   -   04-05-1729   -   blz. 1728 nr. 5/r
4 Maii contraxerunt matrim:
in facie Eccliae pviis 3
bannis Jacobus Coopmans
et Elijsabetha Wijnants
coram testibus Joanne aen
Meulen et Matia Wijnants.
 
Baarlo H1729-006   -   05-05-1729   -   blz. 1728 nr. 6/r
5 Maii contraxerunt matrim:
in facie Eccliae pviis 3
bannis Bernardus Janssen
et Catharina Geurts coram
testibus Wilhelmo Letties
et Joe Janssen.
 
1730
 
Baarlo H1730-001   -   09-02-1730   -   blz. 1728 nr. 7/r
9 februarii contraxerunt
matrimonium in facie
Eccliae praeviis 3 bannis
Joes Arets et Henderica
Willems coram testibus
Henrico op Heijs et Joan-
ne Fleurkens
 
Baarlo H1730-002   -   20-04-1730   -   blz. 1730 nr. 1
20 aprilis contraxerunt ma
trimonium in facie Eccle
siae praeviis tribus bannis
Mathias Janssen et
Wilhelmina van de S
Schoot coram testibus
Henrico Thijsen et Gerardo
van den Schoot.
 
Baarlo H1730-003   -   03-05-1730   -   blz. 1730 nr. 2
3 Maii contraxerunt matri-
monium in facie Eccliae
cum dispensatione in 3
bannis Gerardus van den
Speulhof ex Horst et Anna
Kessels ex Baerlo coram
testibus Joanne aen Meulen
et Wilhelmo Kessels
 
Baarlo H1730-004   -   07-05-1730   -   blz. 1730 nr. 3
7 Maii contraxerunt matri
monium in facie Eccliae
praeviis 3 proclamaonibus
Arnoldus Trinekes et Ma-
ria Reijners coram tes-
tibus Joe Arn: Trinekes
et Henrico van Lier.
 
Baarlo H1730-005   -   20-05-1730   -   blz. 1730 nr. 4
20 Mai contraxerunt matri=
monium in facie Ecclesiae
factis 2bus proclamatio
nibus cum dispensatione
Rd decani in tertia Petrus
Janssen et Johanna van
Mill coram testibus
Wilhelmo Brummels et
Mechtilde van Mill.
 
Baarlo H1730-006   -   26-07-1730   -   blz. 1730 nr. 5
26 Julij contraxerunt matri
monium in facie Eccliae
praeviis 3 bannis Lamber
tus Peters et Petronilla
Jacobs coram testibus
Jacobo Peters et Jacobo
Meurs.
 
Baarlo H1730-007   -   28-07-1730   -   blz. 1730 nr. 6
28 Julij contraxerunt ma
trimonium in facie Eccliae
pviis 3 bannis Joachim
Hendrickx et Helena Graven
dijck ex commissione Illus-
trissimi coram testibus
Joe Beurskes et Joe Dani
els.
 
Baarlo H1730-008   -   02-11-1730   -   blz. 1730 nr. 1/r
2 9bris contraxerunt matrim:
in facie Eccliae pviis 3 bannis
Willem Canters et Maria Deckrae[....]
coram testibus Henrico op Heij[s]
et Petro Canters.
 
1731
 
Baarlo H1731-001   -   11-04-1731   -   blz. 1730 nr. 2/r
11 Aprilis contraxerunt
Matrimonium in facie
Eccliae praeviis 3 bannis
Theodorus Benerts et
Christina Hermes coram
testibus Joanne Hermes
et Margarita Benarts.
 
Baarlo H1731-002   -   10-10-1731   -   blz. 1730 nr. 3/r
10 8bris contraxerunt ma-
trimonium in facie Ecclesiae prae
vijs tribus bannis Andreas
Daemen et Clarae op Heijs
coram testibus Henrico
op Heijs et Sebastiano van
Hees
 
1732
 
Baarlo H1732-001   -   30-04-1732   -   blz. 1730 nr. 4/r
30 Aprilis contraxerunt
matrim: in facie Ecclesiae
pviis 3 bannis Joes Geurts
et Aldegondis Peters cora[m]
testibus Lamberto Peters
et Diriske Peters.
 
Baarlo H1732-002   -   07-05-1732   -   blz. 1730 nr. 5/r
7 Maii contraxerunt matrim:
in facie Eccliae pviis 3
bannis Joes Verbongh
et Gertrudis op Cleef cora[m]
testibus Joe opt Cleef et
Steven op het Cleef.
 
Baarlo H1732-003   -   26-06-1732   -   blz. 1730 nr. 6/r
26 Junij contraxerunt matri
monium in facie Eccliae prae
viis 3 bannis Joes Jansen
et Catharina Peters coram
testibus Mathia Jansen
et Faes Peters.
 
1733
 
Baarlo H1733-001   -   07-01-1733   -   blz. 1730 nr. 7/r
7 jan: contraxerunt matrim: in
facie Eccliae pviis 3 bannis
Willem Smets et Hester Coemans
coram testibus Joe Hermens et
Andreas Coemans.
 
Baarlo H1733-002   -   05-04-1733   -   blz. 1733 nr. 1
5 aprilis contraxerunt matri-
=monium in facie ecclesiae praevij[s]
3 bannis Peter Staeckx et
Godefrida Schaefels coram
testibus Petro Coepmans
et Joanne Staeckx.
 
Baarlo H1733-003   -   15-04-1733   -   blz. 1733 nr. 2
15 aprilis contraxerunt matri
monium in facie ecclesiae praevij[s]
3 bannis Wilhelmus Linders
et Dorothea Engels coram
testibus Leonardo Linders
et Joanne Engels
 
Baarlo H1733-004   -   22-04-1733   -   blz. 1733 nr. 3
22 aprilis contraxerunt ma
trimonium in facie ecclesiae
praevijs 3 bannis Jan
aen de Meulen et Maria
Janssen coram testibus
Wilhelmo Kessels et Jacobo
Janssen.
 
Baarlo H1733-005   -   25-04-1733   -   blz. 1733 nr. 4
25 aprilis contraxerunt Matri=
:monium in facie Ecclesiae praevijs
tribus Bannis Henricus op Heijs
et Maria Coopmans coram
testibus Joe Janssen et Petro
Coopmans.
 
Baarlo H1733-006   -   23-04-1733   -   blz. 1733 nr. 5
23 aprilis contraxerunt matrimo
:nium in facie Ecclesiae praevijs
3 bannis Joes Mewissen et
Margareta Schaffels coram
testibus Geurt Schaffels et
Theodoro Schaffels
 
Baarlo H1733-007   -   04-09-1733   -   blz. 1733 nr. 6
4ta 7bris contraxerunt matri
monium in facie Ecclesiae cum
dispensatione in tribus ban-
nis Wilhelmus Kessels et
Maria Elizabetha Ohmen
coram testibus Henrico op
Heijs et Christophoro Kessels
 
1734
 
Baarlo H1734-001   -   21-01-1734   -   blz. 1733 nr. 7
21 Januarij contraxerunt
matrimonium in facie
Ecclesiae praevijs tribus
bannis Joes Hermans
et Mariae Bongers
coram testibus Joe Bongers
et Faes Hermans et
Andrea Janssen.
 
Baarlo H1734-002   -   04-03-1734   -   blz. 1733 nr. 1/r
4ta Martij contraxerunt ma=
=trimonium in facie Ecclesiae
cum dispensatione in quarto
gradu consanguinitatis aequali
etc et in duobus bannis.
Martinus Bongers et Corne
lia Bongers coram testibus
Wilhelmo Bongers et Henrico
op Heijs.
 
Baarlo H1734-003   -   01-06-1734   -   blz. 1733 nr. 2/r
1 Junij Contraxerunt matrimo=
nium in facie Ecclesiae praevijs
tribus bannis Andreas Bolten
et Wilhelmina vander=
Schoot coram testibus
Joanne Trinekens et
Leonardo Verhaert.
 
Baarlo H1734-004   -   17-08-1734   -   blz. 1733 nr. 3/r
17 augusti contraxerunt ma
trimonium in facie Ecclesiae
praevijs tribus bannis Herman
nus Janssen et Maria Claes=
sen coram testibus Theodoro
Beurskens et Joanne Janssen.
 
Baarlo H1734-005   -   24-11-1734   -   blz. 1733 nr. 4/r
24 9bris contraxerunt matri
monium in facie Ecclesiae
praevijs tribus bannis Edmon
dus Meewissen et Alde
gondis vander Velden coram
testibus Joanne Meuwissen
et Lamberto Mathia Holtackers
 
1735
 
Baarlo H1735-001   -   04-03-1734   -   blz. 1733 nr. 1/r
6 februarij contraxerunt matri
monium cum dispensatione in
tribus bannis in ... capella
Castrensi in Venlo per Illustris ac ge-
=nerosus dominus Joanne Wer=
nerus Baro de Francken
dns in Ercklens et dnus Elste(d)en ...
ordinis militaris generalissimo SS: etiam
..etij St Lazari Eg.tes .... lectoris
...... Equitum Reijnerus Courbis
De la Tourn et T...rs ............. .........
La tour Serenisma ??? Hufsbaeren
=sis camaravicus et consiliarius ?????
et Maria Johanna Theresia baronessa
de ..... et de consd..........
............................. cum ....
................ et testibus.......
Everts Alberti Barone de .....
imes ...................................
...........................................
...........................................
...........................................
[AD: zeer slecht afgedrukt, dus onleesbaar, wellicht later via
 foto's van originele boek, kunnen we dit aanvullen]
 
Baarlo H1735-002   -   12-04-1735   -   blz. 1735 nr. 1
12 aprilis contraxerunt matri
monium in facie Ecclesiae cum
dispensatione in tribus bannis
et Tempore clauso Mathias
Holtackers et Joanne Schaef
fels coram testibus Joanne
Holtackers et Jacobo Holtackers
 
Baarlo H1735-003   -   12-04-1735   -   blz. 1735 nr. 2
eodem die contraxerunt ma=
trimonium in facie Ecclesiae
cum dispensatione in tribus
bannis et tempore clauso
Joannes Deckers et Catharina
Wijnen coram testibus Hen
rico Bongers Anna Wijnen et
Henrico Opheijs.
 
Baarlo H1735-004   -   12-04-1735   -   blz. 1735 nr. 3
eodem die contraxerunt ma
trimonium in facie ecclesiae
cum dispensatione in tribus
bannis et tempore clauso
Mathias Ewals et Digna
Wijnen coram testibus
Andrea Driessen et Joane
Derrickze
 
Baarlo H1735-005   -   12-04-1735   -   blz. 1735 nr. 4
item eodem die contraxerunt
matrimonium in facie Eccle
siae cum dispensatione
in tribus bannis et tempore
clauso Gerardus Loeven et
Petronella Bongers coram
testibus Martino Bongers
et Antonio Daemen.
 
Baarlo H1735-006   -   17-04-1735   -   blz. 1735 nr. 5
17 aprilis contraxerunt ma
trimonium in facie Ecclesiae
cum dispensatione in tribus
bannis Henricus vanden
Schoot et Cornelia Gerarts
coram testibus Gerardo Peters
et Joanne Wecken
 
Baarlo H1735-007   -   19-04-1735   -   blz. 1735 nr. 6
19 aprilis contraxerunt matri=
monium in facie Ecclesiae
cum dispensatione in duobus
bannis Joannes Engels et
Maria Linssen coram testibus
Joanne Hendericks et Henricus op Heisz
 
Baarlo H1735-008   -   15-06-1735   -   blz. 1735 nr. 1/r
15 Junij contraxerunt ma=
trimonium in facie praevijs
duobus bannis et cum dispen
satione Rdi dni decani
in tertio Godefridus Lenerts
et Ida Hendrickx coram
testibus Bernaardo Janssen
et Leonardo Verhaert
 
Baarlo H1735-009   -   20-06-1735   -   blz. 1735 nr. 2/r
20 Junij contraxerunt
matrimonium in facie
Ecclesiae cum dispensatione
in tribus bannis Antonius
Daemen et Anna op den
Graeff coram testibus
Wilhelmo Smits et Petro
Daemen
 
Baarlo H1735-010   -   28-08-1735   -   blz. 1735 nr. 3/r
28 augusti contraxerunt ma=
trimonium in facie Eccle=
:siae praevijs tribus Bannis
Andreas Driessen et Sibilla
Trinekes coram testibus
Arnolda Trinekes et Joanne
Janssen
 
Baarlo H1735-011   -   26-10-1735   -   blz. 1735 nr. 4/r
26 8bris contraxerunt matri
monium in facie Ecclesiae
praevijs tribus bannis Win-
ant Coenen et Helena
Janssen coram testibus Frits
Linskens et Sophia Janssen
 
Baarlo H1735-012   -   05-11-1735   -   blz. 1735 nr. 5/r
5 9bris contraxerunt matri
monium in facie Ecclesiae
praevijs tribus bannis Andre
as Driessen et Johanna van Lier
coram testibus Mathia Driessen
et Beatrice van Lier.
 
1736
 
Baarlo H1736-001   -   28-01-1736   -   blz. 1735 nr. 6/r
28 Januarij contraxerunt
matrimonium in facie
Ecclesiae cum dispensatione
in tribus bannis Henricus
Timmermans et Wilhelm
ina Janssen coram testibus
Joanne vanden Schoot et
Cornelio Jois .....
 
Baarlo H1736-002   -   23-08-1736   -   blz. 1737 nr. 1
23 augusti contraxerunt ma
trimonium in facie Eccles:
cum dispensatione in tribus
bannis Wilhelmus Claesen
et Maria Kessels coram
testibus Joanne Claessen
et Nicolao Hendrickx
 
1737
 
Baarlo H1737-001   -   24-04-1737   -   blz. 1737 nr. 2
24 aprilis contraxerunt ma
trimonium in facie Eccl
esiae cum dispensatione in
tribus bannis Reinerus
van Wijs et Wilhelmina
Beners coram testibus
Joanne Hendrickx et
Gerardo Spee
 
Baarlo H1737-002   -   29-04-1737   -   blz. 1737 nr. 3
29 aprilis contraxerunt matri
monium in facie Ecclesiae
praevijs tribus bannis Lam
bertus Estienne et Mech-
tildis Drissen coram testibus
Henrico van Huchten et
Petronella Ohmen
 
Baarlo H1737-003   -   08-05-1737   -   blz. 1737 nr. 4
8 Maij contraxerunt matri
monium in facie Ecclesiae
praevijs tribus bannis
Henricus van Huchten
et Catharina Smits
coram testibus Joanne
Smits et Petronilla
Ohmen
 
Baarlo H1737-004   -   30-05-1737   -   blz. 1737 nr. 5
30 Maij contraxerunt matri
monium in facie Ecclesiae
praevijs tribus bannis Joannes
Bongers et Sophia van Oort
coram testibus Joanne Bon
gers et Joanne van Hees
 
Baarlo H1737-005   -   22-06-1737   -   blz. 1737 nr. 6
22 Junij contraxerunt matri
monium in facie Ecclesiae
praevijs tribus bannis
Joannes Timmermans et
Catharina Geurts coram
testibus Petro Timmermans
et Wilhelmo Wolters
 
Baarlo H1737-006   -   08-10-1737   -   blz. 1737 nr. 7
8 octobris contraxerunt
matrimonium in facie
Ecclesiae praevijs tribus
bannis Gerardus Peters
et Maria Coppen coram
testibus Jacobo Peters
et Joanne Verspagen
 
[dan volgt een doorgehaalde doopinschrijving in plaats van huwelijk,
  wordt geplaatst als: Baarlo doop   -   11-10-1737   -   blz. 1737 nr. 8]
 
1738
 
Baarlo H1738-001   -   08-01-1738   -   blz. 1737 nr. 9
8 Januarij contraxerunt
matrimonium in facie
Ecclesiae praevijs tribus
bannis Petrus Canters
et Anna Sanders testibus
Wilhelmo Corstiens et
Wilhelmo Beurskes
 
1739
 
Baarlo H1739-001   -   08-01-1739   -   blz. 1737 nr. 10
8 Januarij contraxerunt ma
trimonium in facie Eccle
siae praevijs duabus pro
clamationibus cum dispen
satione decani Wilhelmus
Jacobs et Catharina Hen
dirckx coram testibus Henrico
op Heijs et Beatrix Geurts
 
Baarlo H1739-002   -   04-02-1739   -   blz. 1737 nr. 11
4 feb contraxerunt matrimo
nium in facie Ecclesiae prae
vijs tribus bannis Gerardus
Meerts et Gertrudis vanden
Schoot coram testibus Jose
pho Meerts et Gertrudis
Schaeffels
 
Baarlo H1739-003   -   06-04-1739   -   blz. 1738 nr. 1
6 aprilis contraxerunt ma
trimonium in facie Ecclesiae
praevijs tribus bannis Hen
ricus Beurskes et Wilhelmina
vanden Schoot coram
testibus Joanne Janssen
et Henderina van den Schoot
 
Baarlo H1739-004   -   19-07-1739   -   blz. 1738 nr. 2
19 Julij contraxerunt ma
trimonium in facie
Ecclesiae cum dispensa
tione in tribus bannis
Jacobus Peters et Pe
tronilla Janssen coram
testibus Leonardo Pe
ters et Maria Elisa
beth de Sonnaville
 
Baarlo H1739-005   -   06-08-1739   -   blz. 1738 nr. 3
6 Aug contraxerunt ma
trimonium in facie Eccle
siae praevijs tribus bannis
Joannes Adams et Maria
Bongers coram testibus
Andrea Janssen et Joae
Bongers
 
Baarlo H1739-006   -   ?4-09-1739   -   blz. 1738 nr. 4
?4 7bris contraxerunt matri
monium in facie Ecclesiae
cum dispensatione in
tribus Bannis dus Joan
nes Wijnandus Bockste-
gher et domicella Catha
rina Caecilia Vander Ku-
=len coram testibus Le
onardo Wassenberghe et
Carolo Josepho van der
Kulen
 
1740
 
Baarlo H1740-001   -   03-05-1740   -   blz. 1738 nr. 5
3tia Maij contraxerunt ma
trimonium in facie Ecclesiae
Antonius Holtackers et Ber-
tien van Lier praevijs tribus
bannis coram testibus Andreas
Joosten et Petro Holtackers
 
Baarlo H1740-002   -   05-05-1740   -   blz. 1738 nr. 1/r
5ta Maij contraxerunt ma
:trimonium in facie Eccle
siae praevijs tribus bannis
Petrus aen de Heij et
Anna Wijnen coram
testibus Laurentio aen
de Heij et Joanne Dec
=kers.
 
Baarlo H1740-002   -   05-05-1740   -   blz. 1738 nr. 2/r
26 Maij contraxerunt
matrimonium in facie
Ecclesiae praevijs tribus
bannis Joannes Hermes
et Joanna ingen Noot
coram testibus Leonar
do Sanders et Petronilla
ingen Noot.
 
Baarlo H1740-003   -   09-06-1740   -   blz. 1738 nr. 3/r
9 Junij contraxerunt ma
trimonium in facie
Ecclesiae praevijs tribus
bannis Joannes van Hees
et Theresia Kessels
coram testibus Fran
cisco Kessels et Joan=
ne Smits
 
Baarlo H1740-004   -   21-08-1740   -   blz. 1738 nr. 4/r
21 augusti contraxerunt ma
trimonium in facie Ecclesiae
praevijs tribus bannis
Joannes Staeckx et Agnes
Henderickx coram testibus
Henrico op Heijs et Engel
berto Faessen.
 
Baarlo H1740-005   -   18-09-1740   -   blz. 1738 nr. 5/r
18 7bris contraxerunt
Matrimonium in facie
Ecclesiae Joe aen den Meulen et Catharina Sanders
cum dispensatione
in 3tio et 4to gradu colla
teralis consanguinitatis
mixtus simne et in Baro
nis ut patet de dicta
dispensatione ab illustmi
14 7bris data coram testi
bus Theodoro Peters et
Christiano Sanders.
 
1741
 
Baarlo H1741-001   -   05-02-1741   -   blz. 1741 nr. 1
5ta februarij contraxerunt
matrimonium in facie Ecclesiae praevijs tri-
:bus bannis, Joannes Bongers
et Elizabetha Simons coram
testibus Joanne Adams
et Petronilla Linssen
 
Baarlo H1741-001   -   06-02-1741   -   blz. 1741 nr. 2
6ta feb contraxerunt matrimo
:nium in facie Ecclesiae de
Kessel me presente et ex
commissione mea coram
Rdo dno pastore in Kessel
per illustris ac generosus
dominus Wilhelmus Fre
dericus Baro D'olne To:
parcha in Baerlo etc
et per illustris ac gene
rosa domicella Theodora
Maria Josepha de Mer=
wijck cum dispensatione
in tribus bannis ab
illustrissimo data 4ta
feb: coram testibus
per illustri ac generoso
domino Wilhelmo Antonio
barone de Merwijck Topar
cha in Kessel etc et per
illustri ac generoso domi
no Lamberto Henrico
Barone D'olne caesareae
custice Maiestatis capita
neo etc
 
Baarlo H1741-002   -   13-02-1741   -   blz. 1741 nr. 3
13 feb contraxerunt matri
monium in facie Ecclesiae
praevijs duobus bannis et
cum dispensatione in
tertio banno ab amplimo
dno nro decana dato 12
feb Joannes van den Weem
et Anna Sch Schaef
fels coram testibus Cas
paro van den Weem et
Martino Bongers
 
Baarlo H1741-003   -   08-03-1741   -   blz. 1741 nr. 4
8ta Martij contraxerunt
matrimonium in facie Eccle
=siae cum dispensatione
in tribus bannis et tem
pore clauso Joannes Smits
et Joanne Niersmans
coram testibus Wilhel
mo Smits et Petro Smits.
 
[dan volgt een doorgehaalde doopinschrijving in plaats van huwelijk,
  wordt geplaatst als: Baarlo doop   -   11-03-1741   -   blz. 1741 nr. 5]
 
Baarlo H1741-004   -   08-04-1741   -   blz. 1741 nr. 6
8va aprilis contraxerunt
matrimonium in facie
Ecclesiae sine tribus bannis
et tempore clauso ex com
missione illustrissimi
dni nri Episcopi R(u)r(mun)densis data
die quarta aprilis Joan=
=nis Franciscus Horens
et Anna Maria Debus
coram testibus Henrico
Opheijs et Arnoldo Ver
haegh
 
Baarlo H1741-005   -   05-05-1741   -   blz. 1741 nr. 7
5ta maij contraxerunt ma
trimonium in facie
Ecclesiae Joost Verhaert
et Petronilla Hendrickx
praevijs tribus bannis
coram testibus Gerardo
Spee et Agnete Verhaert
 
Baarlo H1741-006   -   24-06-1741   -   blz. 1743 nr. 1
24 Junij contraxerunt
matrimonium in facie
ecclesiae cum dispensatio
ne in tribus bannis
Martinus Engels et
Catharina Peters coram
testibus Henrico Bon=
gers et Henrico Op Heis
 
1742
 
Baarlo H1742-001   -   17-04-1742   -   blz. 1743 nr. 2
17 aprilis contraxerunt
matrimonium in facie
Ecclesiae Joannes van
Hees et Judith Eliza
beth Ohmen cum dis
=pensatione in tribus
bannis coram testibus
Rdo dno Hermanno
Ohmen sacellano et
Christophoro Kessels.
 
Baarlo H1742-002   -   19-04-1742   -   blz. 1743 nr. 3
19 aprilis contraxerunt
Matrimonium
in facie Ecclesiae cum
dispensatione in ter
tio et quarto affinita
tis gradu collaterali
mixto et sinnem
tribus bannis (cum
dispensatio data facit
13 mensis aprilis re
ver(en)d(issi)mo dno vicario
generali) Joannes Dor
ssers et Petronilla
Timmermans coram
testibus Gerardo Dors-
sers et Anna van Oort
 
Baarlo H1742-003   -   21-07-1742   -   blz. 1743 nr. 4
21 Julij contraxerunt ma
-trimonium in facie Ecclesiae
cum dispensatione in tri
bus Bannis Petrus Rockx
et Catharina aen de Meulen
coram testibus Theodoro
Peters et
 
Baarlo H1742-004   -   24-10-1742   -   blz. 1743 nr. 5
24 8bris contraxerunt ma
trimonium in facie Eccle
siae praevijs tribus bannis
Joannes Naus et Joanna Pe
ters coram testibus Jacobo
Holtackers et Henderina Schrijns
 
Baarlo H1742-005   -   13-11-1742   -   blz. 1743 nr. 1/r
13 9bris contraxerunt
matrimonium in facie
Ecclesiae praevijs tribus ban
nis Joannes Janssen et
Anna Trineckens coram
testibus Petro Janssen et
Catharina Smits.
 
Baarlo H1742-006   -   15-11-1742   -   blz. 1743 nr. 2/r
15 9bris contraxerunt ma
trimonium in facie ..
Ecclesiae praevijs tribus
Bannis Joannes Bongers
et Lucia Henderickze
coram testibus Wilhel
mo Bongers et Theresia
Henderickx
 
1743
 
Baarlo H1743-001   -   24-04-1743   -   blz. 1743 nr. 3/r
24 aprilis contraxerunt ma
trimonium in facie Eccle
siae factis praevijs tribus
bannis Nicolaus Hen=
derickx et Catharina
Engels coram testibus
Wilhelmo Joosten et Cornelio
Verbraemhorst
 
Baarlo H1743-002   -   02-05-1743   -   blz. 1743 nr. 4/r
2da Maij Contraxerunt
matrimonium in facie
Ecclesiae praevijs tribus
bannis Petrus Corsten
et Anna Bongers coram
testibus Martino Bon
gers et Anna Corsten
 
Baarlo H1743-003   -   02-05-1743   -   blz. 1743 nr. 5/r
eadem die contraxerunt
matrimonium in facie
Ecclesiae praevijs tribus
Joannes Schonck et Joanna Joosten
bannis coram testibus
Joannes Heldens et
Sibilla van Hees.
 
Baarlo H1743-004   -   09-05-1743   -   blz. 1743 nr. 6/r
9na Maij contraxerunt ma
trimonium in facie Ecclesiae
praevijs tribus bannis
Martinus Coopmans
Ida Hermes coram
:tibus Petro Coopm[ans]
et Wilhelmo Corst[en]
 
1744
 
Baarlo H1744-001   -   11-02-1744   -   blz. 1744 nr. 1
11 feb: contraxerunt [ma]
trimonium in f[acie]
Ecclesiae cum disp[ensa]
tione in tribus b[annis]
Antonius Morren
Maria Gubbels cor[am]
testibus Petro Hol[...]
et Petro op Heijs
 
Baarlo H1744-002   -   12-02-1744   -   blz. 1744 nr. 2
12 feb: contraxer[unt ma]
trimonium in f[acie]
Ecclesiae praevijs [tribus]
bannis Reinerus [Beurs]
kens et Maria [???]
coram testibus J[???]
Beurskens et Jo[??]
Geurts
 
Baarlo H1744-003   -   23-04-1744   -   blz. 1744 nr. 3
23 aprilis contraxeru[nt]
matrimonium in [facie]
Ecclesiae praevijs tri[bus]
bannis Jacobus Seg[ers et]
Helena Sanders cor[am tes]
tibus Petro Cant[ers]
et Petro Janssen
 
Baarlo H1744-004   -   29-04-1744   -   blz. 1744 nr. 4
29 aprilis contraxer[unt]
matrimonium in [facie]
Ecclesiae praevijs t[ribus]
bannis Wilhelmu[s Bon]
=gers et Elizabe[th]
Reiners coram tes[tibus]
Henrico Bongers et [???]
Janssen.
 
Baarlo H1744-005a   -   15-06-1744   -   blz. 1744 nr. 1/r
15 junij
Contraxerunt matrimo
nium in facie Ecclesiae
praevijs tribus bannis
Petrus Berghs et Agnes
Joosten coram testibus Wilhelmo Joos
ten et Christophoro Kes
sels
 
Registrum conjugatorum
inchoatum a mense junio 1744
sub me Joes Michaele Faessen
 
1744
 
Baarlo H1744-005b   -   15-06-1744   -   blz. 245 nr. 1
15: Junij contraxerunt matrimo=
nium in facie Ecclesiae praevijs
tribus bannis Petrus Berghs et
Agnes Joosten coram testibus
Wilhelmo Joosten et Chris=
tophoro Kessels
 
Baarlo H1744-006   -   03-09-1744   -   blz. 245 nr. 2
3tia 7bris contraxerunt matri
:monium in facie Ecclesiae
praevijs tribus bannis Wilhel
:mus Smits et Maria Cop=
:mans coram testibus Petro
Copmans et Henrico Smits.
 
1745
 
Baarlo H1745-001   -   27-04-1745   -   blz. 245 nr. 3
27 aprilis contraxerunt ma-
:trimonium in facie Eccle-
:siae praevijs tribus bannis
Petrus Thijssen et Henderina
Willemsen coram testibus
Petro Thijssen et Gertrude
Arets.
 
Baarlo H1745-002   -   27-04-1745   -   blz. 246 nr. 1
27 aprilis contraxerunt matri
:monium in facie Ecclesiae
praevijs tribus bannis Petrus
Houben et Gertrudis Hueskes
coram testibus Joanne Houben
et Laurentio Houben.
 
Baarlo H1745-003   -   02-06-1745   -   blz. 246 nr. 2
2da Junij contraxerunt matri
:monium in facie Ecclesiae
praevijs tribus bannis Mar
:tinus Timmermans et
Joanna Geurts coram tes=
:tibus Petro Timmermans
et Antonio Moorren
 
1746
 
Baarlo H1746-001   -   03-02-1746   -   blz. 246 nr. 3
3tia februarij contraxerunt
matrimonium in facie Eccle
:siae praevijs tribus bannis Hen
ricus Smits et Cornelia
Beurskens coram testibus
Petro Smits et Jacobo Beurs
:kens
 
Baarlo H1746-002   -   28-04-1746   -   blz. 247 nr. 1/l
28 aprilis Contraxerunt matri
monium in facie Ecclesiae
praevijs tribus bannis Petrus
Wouters et Joanna Weggin
coram testibus Henrico van
:den Schoot et Antonio
Moorren.
 
1747
 
Baarlo H1747-001   -   13-04-1747   -   blz. 247 nr. 2/l
13 aprilis contraxerunt matrimonium in
facie Ecclesiae praevijs tribus bannis
Godefridus van Lier et Mechteldis Staeckx
coram testibus Antonio Holtackers
et Wilhelmina Staeckx
 
Baarlo H1747-002   -   20-04-1747   -   blz. 247 nr. 3/l
20 aprilis contraxerunt matrimonium in
facie Ecclesiae praevijs tribus bannis Ma=
:thias Holtackers et Mathiola Kessels
coram testibus Petro Holtackers et
et Antonio Holtackers
 
Baarlo H1747-003   -   27-04-1747   -   blz. 247 nr. 4/l
27 aprilis contraxerunt matrimonium in
facie Ecclesiae pirvijs [sic] tribus bannis
Gerardus Driessen et Catharina Nauws
coram testibus Daniele Boom et Marga
:rita Boom
 
Baarlo H1747-004   -   11-05-1747   -   blz. 248 nr. 1/l
11 Maij contraxerunt matrimonium in
facie Ecclesiae praevijs tribus bannis
Godefridus Bouten et Elizabeth
Smolders coram testibus Jacobo
Bouten et Petro Janssen.
 
Baarlo H1747-005   -   27-08-1747   -   blz. 248 nr. 2/l
27 augusti contraxerunt matrimonium
in facie Ecclesiae privijs tribus bannis
Joannes Martens et Catharina Sanders
coram testibus Henrico Driessen et Fran=
:cisco Sanders.
 
1748
 
Baarlo H1748-001   -   07-01-1748   -   blz. 248 nr. 3/l
7 Januarii contraxerunt matrimonium
in facie Ecclesiae previjs tribus bannis
Wilhelmus Jacobs et Anna in gen Noodt
coram testibus Jacobus Jacobs et Theodo=
=rus Wijnandts Henr: Gisberts deservitor
 
Baarlo H1748-002   -   04-02-1748   -   blz. 248 nr. 4/l
4 februarii contraxerunt matrimo=
nium in facie Ecclesiae previis tri=
bus bannis Gilis van den Broeck
et Sijbilla Guerts coram testibus
Jacobo Bouten et Arnoldo
Burskens. Henr: Gisberts deservitor
 
Baarlo H1748-003   -   26-02-1748   -   blz. 247 nr. 1/r
26 februarii contraxerunt matrimonium
in lecto aegritudinis sponsi cum dis=
pensatione tertiae proclamationis
Franciscus Sanders et Theresia Hen=
rickx coram testibus Christiano San=
ders et Wilhelmo Sanders.
                                   Henr: Gisberts deserv:
 
Baarlo H1748-004   -   27-02-1748   -   blz. 247 nr. 2/r
27 februarii contraxerunt matrimonium
in facie Ecclesiae Wilhel cum dis=
pensatione tertiae proclamationis
Wilhelmus Claessens et Catharina
Goerts Geraets coram testibus Matthiae Holt=
ackers et Petro Jansen.
                                   Henr: Gisberts deservitor
 
Baarlo H1748-005   -   05-05-1748   -   blz. 247 nr. 3/r
5 Maji contraxerunt matrimonium
in facie Ecclesiae praeviis tribus bannis
Henricus Engels et Lucia Hendricks
coram testibus Joae Sanders et Theo=
doro Wijnandts Henr: Gisberts deservi:
 
Baarlo H1748-006   -   05-05-1748   -   blz. 247 nr. 4/r
5 Maji contraxerunt matrimonium
in facie Ecclesiae praeviis tribus bannis
Joannes Aredts et Elisabheta Sijmes
coram testibus Petro Aredts et
Theodoro Wijnandts.
                                   Henr: Gisberts deservitor
 
Baarlo H1748-007   -   19-05-1748   -   blz. 247 nr. 5/r
19 Maji contraxerunt matrimonium
in facie Ecclesiae praeviis tribus
bannis Petrus Christianus Stregels
et Joannae Verlinden coram testibus
Wilhelmo Kessels et Theodoro
Wijnandts Henr: Gisberts deservitor
 
Baarlo H1748-008   -   25-07-1748   -   blz. 248 nr. 1/r
25 Julii contraxerunt matrimonium
in facie Ecclesiae praeviis tribus bannis
Christophorus Kessels et Maria Gobbels
coram testibus Francisco Kessels et
Joost Joosten.  Henr: Gisberts deservitor
 
1749
 
Baarlo H1749-001   -   09-01-1749   -   blz. 248 nr. 2/r
9 Januarii contraxerunt matri-
monium in facie Ecclesiae praeviis
tribus bannis Goduardus Huberts
et Sibilla Hermes coram testibus
Henrico Jansen Wilhelmo Peeters
                                   Henr: Gisberts deservitor
 
Baarlo H1749-002   -   16-02-1749   -   blz. 248 nr. 3/r
16 februarii contraxerunt matri=
monium in facie Ecclesiae praeviis
tribus bannis Jacobus Burskens
et Petronella Kessels coram tes=
tibus Arnoldo Beurskens et
Francisco Kessels.
                                   Henr: Gisberts deservitor
 
Baarlo H1749-003   -   17-02-1749   -   blz. 249 nr. 1/l
17 februarii contraxerunt matri=
monium in facie Ecclesiae cum
dispensatione tertiae proclama=
tionis Godefridus Litjens et Pe=
tronella Peters coram testibus
Simeone in Sandt et Tilmano
                                   Henr: Gisberts deservitor
 
Baarlo H1749-004   -   14-04-1749   -   blz. 249 nr. 2/l
14 Aprilis contraxerunt matri=
monium in facie Ecclesiae cum
praeviis tribus bannis Joannes Wer=
nerus Edelbruck et Anna Cha=
tarina Smidts coram testibus
Hermanno Smidts et Petro Holt=
ackers              Henr: Gisberts deservitor
 
Baarlo H1749-005   -   04-05-1749   -   blz. 249 nr. 3/l
4 Maji contraxerunt matrimo=
nium in facie Ecclesiae praeviis
tribus bannis Petrus Daemen
et Johanna Henrixkx [sic] coram
testibus Petro Caupmans et Ludovi-
co Sporen                    Henr: Gisberts deservitor
 
Baarlo H1749-006   -   01-10-1749   -   blz. 249 nr. 4/l
1 octobris contraxerunt matrimo=
nium Henri in facie Ecclesiae
praeviis tribus bannis Henricus
Jansen et Christina Hendrix
coram testibus Christophoro
Jansen et Arnoldo Burskens.
                                   Henr: Gisberts deservitor
1750
 
Baarlo H1750-001   -   08-04-1750   -   blz. 250 nr. 1/l
8 aprilis contraxerunt matri=
monium in facie Ecclesiae prae
viis tribus bannis Joannes van
der Velden et Anna Christiaens
coram testibus Petro Christiaens
et Joanne Mevissen.
                                   Henr: Gisberts deservitor
 
Baarlo H1750-002   -   08-04-1750   -   blz. 250 nr. 2/l
8 aprilis contraxerunt matrimonium
in facie Ecclesiae cum dispensatione
in tertio gradu consanguinitatis
praeviis tribus bannis Franciscus
Kessels et Anna Verhaagh coram tes=
tibus Joanne van den Speulhoef
et Jacobo Catelaen.
                                   Henr: Gisberts deservitor
 
Baarlo H1750-003   -   09-04-1750   -   blz. 250 nr. 3/l
9 aprilis contraxerunt matrimo=
nium in facie Ecclesiae praeviis
tribus bannis Martinus Bongaers
et Willemina Lommers coram tes=
tibus Petro Ceurstjens et Ja=
cobo Catelaen Henr: Gisberts dese:
 
Baarlo H1750-004   -   15-04-1750   -   blz. 250 nr. 4/l
15 Aprilis contraxerunt matrimo=
nium in facie Ecclesiae praeviis tri=
bus bannis Henricus Verhaert et
Johanna van den Broeck coram testi=
bus Gerardo Spee et Gerardo Godefrido Dorssers
                                   [Henr: Gisberts] deservitor
 
Baarlo H1750-005   -   15-04-1750   -   blz. 249 nr. 1/r
15 Aprilis contraxerunt matrimo=
nium in facie Ecclesiae praeviis
tribus bannis Petrus Coupmans et
Anna Maria Verbraemhorst coram
testibus Martino Coupmans et Joa=
chimo Verbraemhorst.
                                   Henr: Gisberts
 deservitor
 
Baarlo H1750-006   -   03-06-1750   -   blz. 249 nr. 2/r
3 Junii contraxerunt matrimo=
nium in facie Ecclesiae praeviis
tribus bannis Joannes Nisen
et Johanna Jacobs coram
testibus Arnoldo Jacobs et
Jacobo Catelaen
                                   Henr: Gisberts deservitor
 
Baarlo H1750-007   -   18-06-1750   -   blz. 249 nr. 3/r
18 Junii contraxerunt matrimo=
nium in facie Ecclesiae praeviis
tribus bannis Reinerus Jansen
et Henrina Jansen coram tes=
tibus Loef Jansen et Jacobo
Catelaen.
                                   Henr: Gisberts deservitor
 
Baarlo H1750-008   -   25-11-1750   -   blz. 249 nr. 4/r
25 9bris contraxerunt matrimonium
in facie Ecclesiae cum dispen=
satione in tertia proclamatione
Joannes van de Weem et Catha=
rina Joosten coram testibus
Wilhelmo van de Weem et Wil=
helmo Schaffels.
                                   Henr: Gisberts deservitor
1751
 
Baarlo H1751-001   -   28-04-1751   -   blz. 250 nr. 1/r
28 aprilis contraxerunt matri=
monium in facie Ecclesiae
praeviis tribus bannis Wilhel=
mus Bongaerts et Getrudis
op het Cleef coram testibus
Geurt Verbongh et Henrico Ja=
cobo Catalaen.
                                   Henr: Gisberts deservitor
 
Baarlo H1751-002   -   29-04-1751   -   blz. 250 nr. 2/r
29 Aprilis Contraxerunt matri=
=monium in facie Ecclesiae praevijs
tribus proclamationibus Joannes
Spee et Elisabetha Driessens
coram testibus Cornelio
Driessens, et Gertrude Mevis
 
Baarlo H1751-003   -   30-06-1751   -   blz. 250 nr. 3/r
30 junii Contraxerunt matrimonium
in facie ecclesiae praeviis tribus procla=
mationibus Gerardus Spee et Christina
Gubbels Coram testibus Jan Joosten Jansen
et Joanne Mevissen A Thoe Poel
deservitor
 
Baarlo H1751-004   -   12-08-1751   -   blz. 251 nr. 1/l
251
12 augusti contraxerunt matri=
monium in facie Ecclesiae prae=
viis tribus bannis Joannes
Mertens et Anna Geurts coram
testibus Petro Mertens et Joan=
ne Geurts: ex commissione
Rdi dni deservitoris A: Thoe
Poel Henr: Gisberts sacell
 
Baarlo H1751-005   -   02-09-1751   -   blz. 251 nr. 2/l
2 Septembris Contraxerunt matrimonium
in facie ecclesiae praeviis tribus bannis
Stoffel Jansen et Wilmken Staex Coram
testibus Hendrico Jansen et Jacobo
Catelaen A Thoe Poel deservitor
 
Baarlo H1751-006   -   07-09-1751   -   blz. 251 nr. 3/l
7 Septemberis Contraxerunt matrimonium
in facie ecclesiae praeviis tribus bannis
Wilm Kessels et Catharina Sanders
Coram testibus Gerardo Kessels et
Jacobo Catelaen                      A Tho Poel
                                                           Deservitor
 
Baarlo H1751-007   -   09-09-1751   -   blz. 251 nr. 4/l
9 Septemb: Contraxerunt matrimonium
in facie Ecclesiae praeviis tribus bannis
Jacobus Holtacker et Joanna Sana
Coram testibus Petro Holtacker et
Jacobo Bouten             A Tho Poel deservi
 
Baarlo H1751-008   -   12-09-1751   -   blz. 252 nr. 1/l
12 Septemb: Contraxerunt matrimonium
in facie Ecclesiae praeviis tribus
bannis Gerardus Verbong ex Baarlo
et Willemina van Loon ex Grubbenvorst
Coram testibus Dirck Verbong et Jacobo
Catelaen                                  A: Thoe Poel deservitor
 
Baarlo H1751-009   -   25-11-1751   -   blz. 252 nr. 2/l
25 novemb Contraxerunt matrimonium
in facie Ecclesiae praeviis duobus bannis
cum dispensatione in tertio g: Daniel
Boumen et Helena Naus Coram
testibus Andreae Daemen et Jacobo
Wusten                                    A Thoepoel deservitor
 
Baarlo H1751-010   -   25-11-1751   -   blz. 252 nr. 3/l
25 novemb: Contraxerunt matrimoni[um]
in facie Ecclesiae praeviis tribus bann[is]
Wilm Peters et Getruij Wouters
Coram testibus Jacobo Dentjens et
Jacobus Catelaen
 
1752
 
Baarlo H1752-001   -   27-04-1752   -   blz. 251 nr. 1/r
27 aprilis contraxerunt matrimonium
Petrus Holtackers et Ida Gisberts in
facie Ecclesiae praeviis tribus bannis
Coram testibus Joanne Meevis et
Jacobo Holtackers       A: Thopoel D:
 
Baarlo H1752-002   -   24-08-1752   -   blz. 251 nr. 2/r
24 augusti contraxerunt matrimonium
in facie Ecclesiae praeviis tribus
bannis cum dispensatione in quar=
to gradu consanguinitatis ac ter=
tio affinitatis Jacobus Beurskens
et Anna Verhagh coram testibus
Wilhelmo Beurskens et Joe Ver=
Hagh.
 
Baarlo H1752-003   -   26-10-1752   -   blz. 251 nr. 3/r
26 Ocbris contraxerunt matrimonium
in facie Ecclesiae praeviis tribus bannis
Joannes Galen [et] Gisberta Jacobs coram
testibus Guert Galen et Anna van den
Schoet.                        G: G: Knippenberg
                                                           deservitor
 
Baarlo H1752-004   -   08-11-1752   -   blz. 251 nr. 4/r
8 nober contraxerunt matrimonium
in facie Ecclesiae praeviis tribus bannis
Thomas Eijngels et Joanna Kerren coram
testibus Joanne Kerren & Lenora Eijngels.
 
Baarlo H1752-005   -   12-11-1752   -   blz. 252 nr. 1/r
12 nobris: contraxerunt matrimonium
in facie Ecclesiae praeviis tribus bannis
Antonius Heldens et Anna Verbongh
coram testibus Arnoldo Heldens [et]
Helena Heldens                       G. G: Knippenberg
                                                           deservitor
 
Baarlo H1752-006   -   26-11-1752   -   blz. 252 nr. 2/r
26 nober contraxerunt matrimonium
in facie Ecclesiae praeviis tribus bannis
cum dispensatione, Wilhelmus Verbongh
[et] Helena Smets ex prochia de Bree coram
testibus Antonio Heldens et Helena Heldens
                                               G: Knippenberg deservitor
 
1753
 
Baarlo H1753-001   -   22-02-1753   -   blz. 252 nr. 3/r
22 februarij contraxerunt matrimonium
in facie Ecclesiae praeviis tribus bannis
Wilhelmus Claessen et Gertrudis Oelder coram
testibus Matias Holdackers et Jacobo Catelaen.
 
Baarlo H1753-002   -   08-05-1753   -   blz. 252 nr. 4/r
8 maij contraxerunt matrimonium
in facie Ecclesiae praeviis tribus bannis
Wilhelmus van de Weem [et] Peternella in
Genoot coram testibus Wilm: van de Weem
et Catharina Verhagh   Knippenberg deservitor
 
Baarlo H1753-003   -   10-05-1753   -   blz. 252 nr. 5/r
10 maij contraxerunt matrimonium in
facie Ecclesiae praeviis tribus bannis Jacobus
Cojabex & Tisken Sanders coram testibus Jacobo
Meerts et Maria Heldens.
[JVK:  het lijkt erop of de pastoor een woordgrap met de achternaam van de vader heeft
willen uitvoeren. Elders (doopboek) is deze Jacobs. De schrijfwijze hier is vrijwel een anagram]
 
Baarlo H1753-004   -   17-05-1753   -   blz. 252 nr. 6/r
17 maij contraxerunt matrimonium in facie
Ecclesiae praeviis tribus bannis Cornelius
Driessen et Joanna van den Schoot coram
testibus Wilhelmo van den Schoot et Gertrude
[......]
 
Baarlo H1753-005   -   31-07-1753   -   blz. 253 nr. 1/l
31 julii contraxerunt matrimonium
in facie Ecclesiae praeviis tribus bannis
Franciscus Heldens et Anna Maria van Hees
coram testibus Jacobo Heldens et Francisco
van Hees.                                G: G: Knippenbergh
                                                           deservitor
 
Baarlo H1753-006   -   10-09-1753   -   blz. 253 nr. 2/l
10 7bris Coram me in facie Ecclesiae tribus
bannis praemissis Contraxerunt matri=
monium Joannes Christiaen Eeverts et
Maria Crien testibus Henrico Crien et
Willemine Crien
                                   E: van den Back
 
Baarlo H1753-007   -   23-09-1753   -   blz. 253 nr. 3/l
23 7ber contraxerunt matrimonium in
facie Ecclesiae praeviis tribus bannis Wolter
Janssen & Anna Verbonghers coram testibus Joanne
Meevissen et Antonio Bonghers.
                                               G: G Knippenbergh
                                                           deservitor
1754
 
Baarlo H1754-001   -   21-02-1754   -   blz. 254 nr. 1/l
21 febru. contraxerunt matrimonium
in facie Ecclesiae praeviis tribus bannis
Wilhelmus Dorssers et Helena Spee coram
testibus Gerardo Dorssers et Anna Spee.
 
Baarlo H1754-002   -   21-05-1754   -   blz. 254 nr. 2/l
21 Mai contraxerunt matrimonium
in facie Ecclesiae praeviis tribus
bannis Hendricus Schoenmaeckers et
Godefrida Trinekens coram testibus Hendricus
Trouw & Anna Rijnders  & etc .....
                                               G: G: Knippenberg
                                                           Deservitor
 
Baarlo H1754-003   -   25-07-1754   -   blz. 254 nr. 3/l
25 julij Coram me in facie ecclesiae tribus
bannis praevijs contraxerunt matrimonium
Petrus Naus & Joanna Hendrix testibus Joanne
Sanders et Hendrina Verkoij
                                               Arn: Aug: Van Bae[rle]
                                               pastoratus deservitor
 
Baarlo H1754-004   -   17-09-1754   -   blz. 253 nr. 1/r
hac 17 septembris ..... in facie
Ecclesiae tribus praemissis bannis contrax
erunt matrimonium Loeff Janssen & Gertru=
dis Arets testibus Ludovico Janssen &
Catharina Verhaegh
                                               Arn: Aug:van Baerle
                                               Deservitor
 
Baarlo H1754-005   -   20-11-1754   -   blz. 253 nr. 2/r
20 novembris coram me in
facie ecclesiae praeviis tribus
bannis contraxerunt matrimo=
nium Joannes Janssen et Petro=
nella Zeetsen coram testibus
Joe Driessens et Margareta
Zeetsen
                                   quod attestor
                                   P: Geusen sac[ellano]
 
Baarlo H1754-006   -   21-11-1754   -   blz. 253 nr. 3/r
21 novembris coram me in facie
de licentia pastoris
ecclesiae praeviis tribus bannis
contraxerunt matrimonium
Petrus Clercken et Margaretha
Joanna Trijnekens coram testibus
Matthiae Clercken et Petronella
Jansen
                                   P: Geusen Sac
1755
 
Baarlo H1755-001   -   09-04-1755   -   blz. 253 nr. 4/r
hac 9 aprilis 1755 coram me de
licentia pastoris in facie ecclesiae
praeviis tribus bannis contraxerunt
matrimonium Antonius Bongaerts
et Maria Dorssers coram testibus
Wilmhelmo Bongaerts et Gertrude
Dorssers.
                        qd att. P: Geusen Sac
 
Baarlo H1755-002   -   17-04-1755   -   blz. 254 nr. 1/r
Hac 17 aprilis Contraxerunt coram me
in facie Ecclesiae praevijs tribus bannis
Martinus Bongaerts & Margharetha
Boum; testibus Petro Corstiens & Barbara
Ingennoodt
                                   Arn: Aug: van Baerle
                                   Deservitor
 
Baarlo H1755-003   -   13-11-1755   -   blz. 254 nr. 2/r
Hac 13 9bris contraxerunt matrimonium
coram me in facie Eccliae praevijs tribus
denuntiationibus Wolterus Brunen et Joanna
Wolters testibus Joes Brunen & Gertrude
Peeters
                                   Arn: Aug: van Baerle
                                   Deservitor
1756
 
Baarlo H1756-001   -   29-06-1756   -   blz. 254 nr. 3/r
Hac 29 iunij contraxerunt matrimonium
Christianus Lahaij aequis ad scriptum militiae
Statuum Hollandorium & Maria Cath:
Herwech praevijs tribus proclamationibus
coram testibus Petro Bongaets & Adriana
Janssen            qd att Arn: Aug: van Baerll
                                               deservitor
 
Baarlo H1756-002   -   12-10-1756   -   blz. 255 nr. 1/l
Hac 12 8bris Contraxerunt matrimonium
in facie Eccliae Petrus Janssen & Joanna
Elisabeth Tunnemans praevijs tribus
proclamationibus coram testibus Mathias
Janssen et Maria Catharina Timmer-
:mans               qd attestor Arn: Aug
                                   van Baerle deservitor
1757
 
Baarlo H1757-001   -   13-01-1757   -   blz. 255 nr. 2/l
hac 13 januarii contraxerunt ma
trimonium Coram me de Licentia
Rdi Dni pastoris in facie ecclesiae
praeviis tribus bannis Andreas Dors
sers et Joanna Hermans coram tes
tibus Gerardo Dorssers et Gertrude
Huijbers                       qd att: P: Geusen Cap
 
Baarlo H1757-002   -   03-05-1757   -   blz. 255 nr. 3/l
hac 3tia maij Contraxerunt matrimonium
coram me in facie eccliae praevijs tribus
proclamationibus Leonardus Korsten & Adriana
Mechelina Carolina Christina Janssen coram
testibus Andrea Peters & Hendrina Janssen
                                   quod attestor Arn: Aug
                                   van Baerll deservitor
 
Baarlo H1757-003   -   26-07-1757   -   blz. 255 nr. 4/l
hac 26 julij Contraxerunt matrimonium coram
me in facie Eccliae praevijs tribus proclama
=tionibus Petrus Timmermans & Marghareta
Boum testibus Henrico Brunen & Joanna
Geurts              qd attestor
                                   Arn: Aug: van Baerll, deser=
                                   vitor
 
Baarlo H1757-004   -   05-10-1757   -   blz. 256 nr. 1/l
Hac 5 octobris contraxerunt matr[i]
monium in facie ecclesiae praeviis
tribus bannis coram me de licen
tia Rdi Dni pastoris Wilhelmus
Peeters et Dorothea Verbraemhorst
coram testibus Wilhelmo aen de
Meulen et Margareta Verbraem
horst                            qd att: P: Geusen Sac
 
1758
 
Baarlo H1758-001   -   12-01-1758   -   blz. 256 nr. 2/l
hac 12 januarii contraxerunt matri=
monium in facie ecclesiae praeviis
tribus bannis coram me de licentia
Rdi dni pas: Henricus Bruijnen et
Joanna Geurts coram testibus
Matthia Bruijnen et Mechtilde
Peeters            qd att: P: Geusen Sac:
 
Baarlo H1758-002   -   20-04-1758   -   blz. 256 nr. 3/l
Hac 20 aprilis Contraxerunt matrimonium
praevijs tribus proclamationibus coram me
Jacobus Bouten & Theresia de Sonneviele, testibus
Godefrido Bouten & Maria E(l)isab: de Sonneviele
                                   qd attestor Arn: Aug
                                   van Baerll deservitor
 
Baarlo H1758-003   -   12-10-1758   -   blz. 255 nr. 1/r
12 octobris in facie Ecclesiae cum dispensatione
in tribus bannis matrimonio juncti sunt Anto=
=nius Meerts, et Catharina Smeets, testibus
Joanne Janssen, et Margaretha van Huchten
                                   quod attestor H: Ghijsen Deservitor
 
Baarlo H1758-004   -   30-11-1758   -   blz. 255 nr. 2/r
30 Novembris praemissis tribus bannis matrimonio
juncti sunt Henricus Janssen, et Wilhelmina
Deze Deckers, testibus Jacobo Ingenoodt,
et Helena Janssen.
                                   qd attestor H: Ghijsen
                                               Deservitor
1759
 
Baarlo H1759-001   -   07-01-1759   -   blz. 255 nr. 3/r
7 Januarii Cum Dispensatione in tribus Ecclesiae
proclamationibus matrimonio juncti sunt Philip=
=pus Kessels, et Maria Elisabetha de Sonna=
=ville, testibus Joachim Kessels, et Catharina
Kessels.                                   H: Ghijsen Deservitor
 
Baarlo H1759-002   -   23-04-1759   -   blz. 256 nr. 1/r
23 Aprilis cum dispensatione in duobus Ecclesiae procla=
=mationibus data ab illmo Dno Episcopo Ruraemunden=
si 21 Aprilis 1759 matrimonio juncti sunt Joan=
=nes Baptista Blanpied famulus curruum (=bediende van een renwagen)
annonae militaris in exercitu gallico regio ad
rhenum inferiorem, et Petronila Boots;
testibus Domino Joanne Baptista Chausined, et
Domino Ludovico Fricault
                                               H: Ghijsen Deservitor
 
Baarlo H1759-003   -   02-05-1759   -   blz. 256 nr. 2/r
2 Maii praemissis tribus bannis matrimonio juncti
Sunt Leonardus Smits, et Anna Beurskens, testi=
=bus Gerardo Smits, et Maria Beurskens.
                                               H: Ghijsen Deservitor
 
Baarlo H1759-004   -   30-05-1759   -   blz. 256 nr. 3/r
30 Maij praemissis tribus bannis matrimonio juncti
sunt Wilhelmus van de Schoodt, et Maria Catharina
Verhaegh, testibus Joanne Verhaegh, et Gertrude
van de Schoodt.
 
Baarlo H1759-005   -   30-05-1759   -   blz. 256 nr. 4/r
30 Maij praemissis tribus bannis cum dispensatione in quarto
gradu consanguinitatis lis. lineae collateralis aequalis
matrimonio juncti Sunt Jacobus Sijmonts, et Anna
Catharina Janssen Janssen, testibus Petro Sijmonts
et Hendrina Janssen
 
Baarlo H1759-006   -   15-11-1759   -   blz. 257 nr. 1/l
15 Novembris praemissis tribus bannis matrimonio
juncti sunt
Jacobus Tulmans, et Barbara Wouters, testibus
Petro Tulmans, et Cornelia Wouters.
                                               H: Ghijsen Deservitor
1760
 
Baarlo H1760-001   -   14-02-1760   -   blz. 257 nr. 2/l
14 feb: contraxerunt matrimo
nium in facie Ecclesiae prae
viis tribus bannis coram me
de licentia Rdi Dni H: Ghijsen
deservitoris: Wilhelmus Smeets
et Anna Spee coram testibus
Petro op Heijs et Joanna Ver=
hardt                                       qd att: P: Geusen Sac
 
Baarlo H1760-002   -   17-04-1760   -   blz. 257 nr. 3/l
17 Aprilis praemissis tribus bannis matrimonio
juncti Sunt Henricus Houwen, et Gertrudis
Kursten, testibus Wilhelmo Bongaerts, et
Elisabetha Kursten.
 
Baarlo H1760-003   -   17-04-1760   -   blz. 257 nr. 4/l
17 Aprilis praemissis tribus bannis matrimon[io]
juncti Sunt Wilhelmus Jacobs, et Gertrud[is]
Dorssers, testibus Sebasthiano Dorssers, et
Joanna Jacobs.            H: Ghijsen Deservitor
 
Baarlo H1760-004   -   23-04-1760   -   blz. 258 nr. 1/l
23 Aprilis praemissis tribus bannis matrimonio
juncti Sunt Joannes in gen Noodt, et Petro=
=nilla in gen Noodt, testibus Jacobo in gen
Noodt, et Elisabetha Verhaegh.
                                               H: Ghijsen Deservitor
 
Baarlo H1760-005   -   26-05-1760   -   blz. 258 nr. 2/l
26 Maij praemissis tribus bannis matrimonio
juncti Sunt Joannes Beurskens, et Wilhel
=mina Deckers, testibus Joanne Beurske[ns]
et Christina Deckers.
 
Baarlo H1760-006   -   05-06-1760   -   blz. 258 nr. 3/l
5 Junii praemissis tribus bannis matrimonio juncti
Sunt Petrus Gielen, et Mechtildis Sloose[n]
testibus Godefrido Gielen, et Cornelia Beursk[ens]
 
Baarlo H1760-007   -   20-11-1760   -   blz. 258 nr. 4/l
20 9bris contraxerunt matrimonium
in facie Ecclesiae praeviis tribus
bannis coram me de licentia
Rdi Dni R: Cremeren pastoris
Joannes Wijlders et Gertrudis Dors
=sers testibus Matthia Wijlders et
Margaretha Verbraemhorst
                                   qd att: P: Geusen Sac
1761
 
Baarlo H1761-001   -   14-01-1761   -   blz. 257 nr. 1/r
14 januarij obtenta dispensatione
in consuetis ecclesiae proclamationibus
matrimonio juncti Sunt Petrus aen
de Heij et Hendrina Linsen Coram
testibus Joanne aende Heij et
Helena Sloets
                                   quod attestor A: Cremeren ptor
 
Baarlo H1761-002   -   08-04-1761   -   blz. 257 nr. 2/r
8 aprilis praemissis Consuetis ecclesiae
proclamationibus matrimonialiter Coram
testibus Gerardo Ingenoet et Joanna
Staecks, juncti sunt Jacobus Ingenoet
et Petronella Staecks
                                   quod attestor A: Cremeren ptor
 
Baarlo H1761-003   -   08-04-1761   -   blz. 257 nr. 3/r
8 aprilis praemissis tribus bannis matrimonio
juncti Sunt Henricus Thissen et
Helena Joosten Coram testibus Joanne
Buerskens et Maria Joosten
                                   qd attestor A: Cremeren ptor
 
Baarlo H1761-004   -   09-07-1761   -   blz. 258 nr. 1/r
9na julij obtente dispensatione .... in
consuetis ecclesiae denuntiationibus matrimonio
juncti Sunt Joannes Janssen et Angela
Smolders Coram testibus Sebastiano
Jansen et Anna Hendrix
                                   quod attestor A: Cremeren pastor
 
Baarlo H1761-005   -   05-07-1761/23-07-1761   -   blz. 258 nr. 2/r
5ta julij desponsati Sunt in Bree Wilhelmus
Bongaers et Gertrudis van der Schoot
in ordine ad matrimonium, quod
hic 23 julij Coram testibus Arnoldo
Dings et Anna van der Schoot
Contraxerunt    quod attestor A: Cremeren pastor
 
Baarlo H1761-006   -   18-10-1761/04-11-1761   -   blz. 258 nr. 3/r
18va octobris desponsati Sunt Petrus
Hendrix et Joanna Adams in ordine
ad matrimonium quod quarta octobris nov
Coram testibus Hendrico Jansen et
Agneta Dentjens in facie ecclesiae
Contraxerunt    quod attestor A: Cremeren pastor
 
1762
 
Baarlo H1762-001   -   06-01-1762/20-01-1762   -   blz. 259 nr. 1/l
6ta januarij desponsati sunt Joannes
Meussen et Joanna Daemen in ordine
ad matrimonium quod vigesima ejusdem
Coram testibus Gerardo Daemen Wilhelmo
Meussen et Petronella Daemen Contraxerunt
                                   quod attestor A: Cremeren pastor
 
Baarlo H1762-002   -   24-01-1762/03-02-1762   -   blz. 259 nr. 2/l
24ta januarij desponsati Sunt Gerardus
Daemen et Anna Hendrikx in ordine
ad matrimonium quod 3tia februarij
Coram testibus Mathaeo Opheis et Petronella
Hendrikx in facie Ecclesiae Contraxerunt
                                   qd attestor A: Cremeren ptor
 
Baarlo H1762-003   -   11-04-1762/29-04-1762   -   blz. 259 nr. 3/l
11 aprilis desponsati Sunt Ludovicus
Janssen et Anna Meuwisen in ordine
ad matrimonium quod vnona (=vigesima nona) ejusdem
mensis Coram testibus Joanne Jacobs
et Mathao Janssen Contraxernt
                                   quod attestor A: Cremeren p
 
Baarlo H1762-004   -   11-04-1762/28-04-1762   -   blz. 260 nr. 1/l
11 aprilis desponsati Sunt loco et tempore
statuto in ordine ad matrimonium
Joannes Jacobs et Helena Janssen, quod
vigesima octava ejusdem mensis Coram
testibus Ludovico Janssen et Maria
Janssen - in facie Ecclesiae Contraxerunt
                                   ita attestor A: Cremeren ptor
 
Baarlo H1762-005   -   18-04-1762/06-05-1762   -   blz. 260 nr. 2/l
18 aprilis desponsati Sunt Theodorus
Verbongh et Catharina Houwen in
ordine ad matrimonium quod sexta
maj Coram testibus Petro Verbongh
et Petronella Houwen in facie
ecclesiae Contraxerunt.
                                   ita attestor A: Cremeren ptor
 
Baarlo H1762-006   -   02-05-1762/12-05-1762   -   blz. 260 nr. 3/l
2da maj desponsati sunt in ordine ad
matrimonium Gerardus Wolters et
Lucia Linskens quod duodecima ejusdem
mensis Coram testibus Matheo Wolters
et Cornelia Hendrickx in facie Ecclesiae
Contraxerunt
                                   ita attestor A: Cremeren ptor
1763
Sub me Arnoldo Cremeren pastore
matrimonio juncti Sunt sequentes
 
Baarlo H1763-001   -   01-01-1763/11-01-1763   -   blz. 259 nr. 1/r
1ma januarij desponsati Sunt Joannes
Buerskens et Anna Buerskens in
ordine ad matrimonium quod
undecima ejusdem mensis Coram
testibus Henrico Dorssers et Judith
Buerskens in facie Ecclesiae Contraxerunt
                                   ita attestor A: Cremeren ptor
 
Baarlo H1763-002   -   06-01-1763   -   blz. 259 nr. 2/r
6ta januarij desponsati sunt in Bree
Tillemannus Linnaers et Gertrudis
van der Schoot in ordine ad
matrimonium quod de licentia domini
pastoris in Bree hic Coram testibus
Jacobo Linnaers et Anna van der Schoot
in facie Ecclesiae Contraxerunt
                                   attestor A: Cremeren pastor
 
Baarlo H1763-003   -   15-02-1763   -   blz. 260 nr. 1/r
15 feb: contraxerunt Matrimonium
in facie ecclesiae praemissis tri=
bus proclamationibus coram me
de licentia R: adm Dni A: Creme=
ren pastoris Petrus Gommans
et Anna Daemen coram testibus
Matthia Janssen et Cornelia Keren
                                   qd att: P: Geusen Sacellae:
 
Baarlo H1763-004   -   26-04-1763/26-04-1763   -   blz. 260 nr. 2/r
26 aprilis desponsati sunt in ordine ad
matrimonium Contrahenduno Cristophorus
Janssen et Gertrudijs Dentjens quod vigesima
sexta aprilis Coram testibus Hendrico
Janssen et Catharinae Adams in facie
Ecclesiae Contraxerunt
                                   quod attestor A: Cremeren ptor
 
Baarlo H1763-005   -   17-04-1763/01-05-1763   -   blz. 260 nr. 3/r
17 aprilis desponsati Sunt in ordine ad matrimonium
Contrahendum Leonardus Janssen et Franscisca
Hermans quod una maj Coram testibus
Sebastiano Janssen et Maria Janssen
in facie Ecclesiae Contraxerunt
                                   quod attestor A Cremeren
                                                           pastor
 
Baarlo H1763-006   -   22-06-1763   -   blz. 261 nr. 1/l
22 junij obtenta dispensatione Super Consuetis
Ecclesiae denuntiationibus ab illustrissimo
Episcopo Ruraemundensi matrimonio
juncti sunt Mathias Jansen et Johanna
Hendrix Coram testibus Martius Linsen
et Hendrina Jansen
                                   qd attestor A Cremeren pastor
 
Baarlo H1763-007   -   19-06-1763/30-06-1763   -   blz. 261 nr. 2/l
19 junij desponsati sunt in ordine ad matrimonium
Contrahenduno Hendricus Bosch et Elisabeth
Simons quod 30 ejusdem mensis Coram
testibus Petro Wolters et Sibilla Bongaers
in facie Ecclesiae Contraxerunt.
                                   quod attestor A Cremeren pastor
 
Baarlo H1763-008   -   02-10-1763/16-10-1763   -   blz. 261 nr. 3/l
2da octobris desponsati sunt in ordine ad
matrimonium Contrahendum Petrus
Jacobs et Teresia Janssen quod decima Sexta
ejusdem mensis Coram testibus Petro
Reinders et Hendrina van Wisch in
facie Ecclesiae Contraxerunt
                                   quod attestor A Cremeren pastor
1764
 
Baarlo H1764-001   -   31-12-1763/10-01-1764   -   blz. 262 nr. 1/l
31 decembris desponsati Sunt in ordine
ad matrimonium Contrahendum
Gisbertus Janssen et Joanna
Lamers quod decima die januarij
Coram testibus Lamberto Holtackers
et Magdalena Janssens in facie Ecclesiae
Contraxerunt    quod attestor A: Cremeren pastor
 
Baarlo H1764-002   -   22-04-1764/03-05-1764   -   blz. 262 nr. 2/l
22 aprilis desponsati sunt in ordine ad
matrimonium Contrahendum Joannes
Jacobs et Gertrudis Opcleef quod 3tia
maj Coram testibus Petro Verbongh et Ida
Verbongh in facie Ecclesiae Contraxerunt
                                   quod attestor A Cremeren pastor
 
Baarlo H1764-003   -   22-04-1764/09-05-1764   -   blz. 261 nr. 1/r
22 aprilis desponsati sunt in ordine ad
matrimonium Contrahendum Petrus Houwen
et Anna Holdtackers quod nona maj
Coram testibus Joost Houwen et Catharina
Holdtackers in facie Ecclesiae Contraxerunt
                                   qd attestor A: Cremeren pas
 
Baarlo H1764-004   -   11-11-1764/28-11-1764   -   blz. 261 nr. 2/r
11 novembris desponsati sunt in ordine ad
matrimonium Contrahendum Egidius
Aerts et Catharina Kessels quod 28
ejusdem mensis Coram testibus Franscisco
Aerts et Maria Teresia van Hees in
facie Ecclesiae Contraxerunt
                                   quod attestor A: Cremeren ptor
1765
 
Baarlo H1765-001   -   26-05-1765/04-06-1765   -   blz. 261 nr. 3/r
26 maj desponsati sunt in ordine ad
matrimonium Contrahendum Joannes
Buerskens et Hendrina van Wisch
quod 4ta junij Coram testibus Martino
Buerskens et Margarita Benders in
facie Ecclesiae Contraxerunt
                                   quod attestor A: Cremeren ptor
 
Baarlo H1765-002   -   11-08-1765/27-08-1765   -   blz. 262 nr. 1/r
11 augusti desponsati sunt in ordine
ad matrimonium Wilhelmus Hujs
et Maria Peters quod 27 ejusdem mensis
Coram testibus Joanne Hujs et Elisabeth
Heimans in facie Ecclesiae Contraxerunt
                                   quod attestor A: Cremeren ptor
 
Baarlo H1765-003   -   28-09-1765/16-10-1765   -   blz. 262 nr. 2/r
28 Septembris desponsati sunt in ordine
ad matrimonium Petrus Peters et
Petronella Daniels quod 16 octobris
Coram testibus Theodoro van der Putten
et Elisabetha Daniels Contraxerunt
                                   quod atestor A: Cremeren pastor
1766
 
Baarlo H1766-001   -   25-01-1766/10-02-1766   -   blz. 262 nr. 3/r
25 januarij desponsati sunt in ordine ad
matrimonium Contrahenduno Gerardus
Linsen en Margarita Benders quod 10 februarij
Coram testibus Matheo Benders et Agneta
Hendrickx Contraxerunt
                                    quod attestor A: Cremeren
                                                                       pastor
 
Baarlo H1766-002   -   19-05-1766/27-05-1766   -   blz. 263 nr. 1/l
19 maj desponsati sunt in ordine ad
matrimonium Wilhelmus Engels
et Margaretha Verbramhorst quod
27 ejusdem mensis Coram testibus
Gerardo Engels et Gertrudis Lenders
in facie Ecclesiae Contraxerunt
                                   qd attestor A: Cremeren pastor
 
Baarlo H1766-003   -   03-08-1766/20-08-1766   -   blz. 263 nr. 2/l
3tia augusti desponsati sunt in ordine
ad matrimonium Mathis Jansen
et Petronella Daemen quod vigesima
ejusdem mensis Coram testibus
Mathio Jansen et Maria Opheijs
in facie Ecclesiae Contraxerunt
                                   qd attestor A: Cremeren ptor
 
Baarlo H1766-004   -   09-11-1766/20-11-1766   -   blz. 263 nr. 3/l
9na novembris desponsati sunt in ordine
ad matrimonium Wilhelmus
Kessels et Christina Deckers quod vigesima
septima ejusdem mensis Coram
testibus Gerardus Kessels et Joanna
Bongaerts in facie Ecclesiae
Contraxerunt    ita attestor A Cremeren ptor
 
1767
 
Baarlo H1767-001   -   04-01-1767/21-01-1767   -   blz. 264 nr. 1/l
quarta januarij desponsati sunt in
ordine ad matrimonium Mathaeus
Wolters et Gertrudis Gelen, quod
vigesima prima ejusdem mensis
Coram testibus Henrico van Kaldeker=
:ken et Cunegunda Wolters in facie
Ecclesiae Contraxerunt:
                                   ita attestor A Cremeren ptor
 
Baarlo H1767-002   -   26-04-1767/07-05-1767   -   blz. 264 nr. 2/l
26 aprilis desponsati sunt in ordine
ad matrimonium Petrus Bongaerts
et Maria aen de Meulen quod septima
maj Coram testibus Simone Bongaerts
et Catharina aen de Meulen in facie
Ecclesiae Contraxerunt.
                                   quod attestor A Cremeren ptor
 
Baarlo H1767-003   -   15-11-1767/23-11-1767   -   blz. 263 nr. 1/r
15 novembris desponsati sunt in
ordine ad matrimonium Joannes
Mullers et Angelina Goemans quod
23 ejusdem mensebris Coram testibus
Alexandro van den Boegaert et
Agatha Daemen Contraxerunt
                                   qd attestor A: Cremeren pastor
1768
 
Baarlo H1768-001   -   18-04-1768   -   blz. 263 nr. 2/r
18 aprilis Cum dispensatione in tribus
Consuetis Ecclesiae proclamationibus
ab illustrissimo domino Episcopo
Ruraemundensi data, matrimonio
juncti sunt Joannes Timmermans
et Beatrix Ingennood, Coram testibus
Petro Timmermans et Beatrix van
de Schaffelt.
                                   quod attestor A: Cremeren pastor
 
Baarlo H1768-002   -   21-08-1768/08-09-1768   -   blz. 264 nr. 1/r
21 augusti desponsati sunt in ordine
ad matrimonium Mathis Clercken
et Helena Bouten quod octava
septembris Coram testibus
Laurentio Bouten et Gertrudis Clercken
in facie Ecclesiae Contraxerunt
                                   quod attestor A Cremeren
                                                                       pastor
1769
 
Baarlo H1769-001   -   04-03-1769/19-04-1769   -   blz. 264 nr. 2/r
quarta martij desponsati sunt in Kessel
in ordine ad matrimonium Petrus
Tissen et Margaretha Zanders quod
19 aprilis Coram testibus Antonio
Tissen et Anna Segers in facie
Ecclesiae Contraxerunt
                                   quod attestor A: Cremeren ptor
 
Baarlo H1769-002   -   10-05-1769   -   blz. 264 nr. 3/r
10 maii contraxerunt matrimoni=
=um in facie Ecclesiae praemissis
tribus proclamationibus coram me
de licentia adm R: Dni A: Cre=
meren pastoris Mathias Verhaerdt
et Gertrudis Peters coram testibus
Henrico Verhaerdt et Mechtilde
Arets
                        qd att: P: Geusen Sacellanus
 
Baarlo H1769-003   -   30-08-1769   -   blz. 265 nr. 1/l
30 augusti; obtenta dispensatione
in tribus Ecclesiae proclamationibus
a Reverendissimo ac Amplmo domino
Arnoldo Ignatio Costerius Sede
vacante, vicario in spiritualibus
generali, Contraxerunt matrimonium
in facie ecclesiae, Coram testibus
Wilhelmo Buerskens et Beatrice
Timmermans: Martinus Veekens
et Johanna Geraerts.
                        qd attestor A: Cremeren pastor
1770
 
Baarlo H1770-001   -   26-04-1770/26-04-1770   -   blz. 265 nr. 2/l
26 aprilis desponsati Sunt in ordine
ad matrimonium Contrahendum
Antonius Jacobs et Maria Naus
quod vigesima sexta ejusdem mensis,
Coram testibus Godefrido Jacobs
et Joanna Naus in facie Ecclesiae
Contraxerunt.
                        qd attestor A: Cremeren ptor
 
Baarlo H1770-002   -   17-06-1770/05-07-1770   -   blz. 266 nr. 1/l
17 junij desponsati Sunt in ordine
ad matrimonium Reinerus
Bouten et Maria Hendrickx quod
quinta julij Coram testibus
Laurentio Bouten et Agatha
Hendrickx in facie Ecclesiae
Contraxerunt.   qd attestor A: Cremeren ptor
 
Baarlo H1770-003   -   18-09-1770   -   blz. 266 nr. 2/l
18 septembris obtenta dispensatione
in tribus Ecclesiae proclamationi=
bus ab illustrissimo et Reverendissi=
mo domino Episcopo Ruraemundensi,
Contraxerunt matrimonium in
facie Ecclesiae, coram testibus
Antonio van den Broeck, etc
et Agnete Korsten; Henricus
Verhaert et Franscisca Hermans
                        qd attestor A: Cremeren
                                                           pastor
1771
 
Baarlo H1771-001   -   29-12-1770/08-01-1771   -   blz. 265 nr. 1/r
29 decembris desponsati sunt
in ordine ad matrimonium
Contrahendum Godefridus Bouten
et Maria Aelders quod octava
januarij Coram testibus Laurentio
Bouten et Joanna Aelders in
facie ecclesiae Contraxerunt
                        qd attestor A: Cremeren ptr
 
Baarlo H1771-002   -   29-12-1770/10-01-1771   -   blz. 265 nr. 2/r
29 decembris desponsati sunt in
ordine ad matrimonium Contrahen=
dum Henricus Evers et Catharina
Holtackers quod decima januarij
Coram testibus Lamberto Holdtackers
et Petronella Holdtackers in
facie Ecclesiae Contraxerunt
                        qd attestor A: Cremeren ptr
 
Baarlo H1771-003   -   05-04-1771/xx-04-1771   -   blz. 266 nr. 1/r
5ta aprilis desponsati Sunt in Helden
Joannes Christophorus Fuchs et
Elisabeth Verhaegh, Coram testibus
Henrico Hendrickx et Joanna
Verhaegh in ordine ad matrimonium,
quod A. Ptr. ejusdem mensis hic, in facie
Ecclesiae, Coram testibus Mathao
Jansen et Joanne Verhaegh Contraxerunt
                        qd attestor A: Cremeren ptr
 
Baarlo H1771-004   -   14-04-1771/01-05-1771   -   blz. 267 nr. 1/l
14 aprilis desponsati sunt in ordine
ad matrimonium Contrahendum
Joannes Verhaegh et Maria Grubben
Coram testibus Franscisco Buerskens
et Sibilla Grubben quod prima
mai peractis tribus proclamationibus
Coram ijsdem testibus in facie
Ecclesiae Contraxerunt
                        quod attestor A Cremeren ptr
 
Baarlo H1771-005   -   21-04-1771/01-05-1771   -   blz. 267 nr. 2/l
21 aprilis desponsati sunt in ordine
ad matrimonium contrahendum
Wilhelmus aen de Meulen et
Christina Verhaegh Coram testibus
Joanchim Peters et Wilhelmina Hubers,
quod prima maj, Cum dispensatione
in tertio Consanguinitatis gradu
Collaterali aequali ab illustrissimo
ac Reverendissimo domino Henrico
Joanni Episcopo Ruraemundensi
Coram Ijsdem testibus in facie
Ecclesiae Contraxerunt
                        quod attestor A: Cremeren ptr
 
Baarlo H1771-006   -   27-10-1771/07-11-1771   -   blz. 268 nr. 1/l
27 8bris desponsati sunt in
ordine ad matrimonium Contra=
hendum Wilhelmus van de
Weem et Joanna Wolters
quod 7ta novembris Coram
testibus Jacobo van de Weem
et Barbara Wolters in facie
Ecclesiae Contraxerunt.
                        quod attestor A: Cremeren ptr
1772
 
Baarlo H1772-001   -   20-04-1772/06-05-1772   -   blz. 267 nr. 1/r
20 aprilis desponsati sunt in
ordine ad matrimonium Contrahendum
Henricus Janssen et Thisken
Staex quod sexta maj Coram
testibus Wilhelmo Janssen et
Hendrina Staex in facie
Ecclesiae Contraxerunt
                        qd attestor A Cremeren ptr
 
Baarlo H1772-002   -   25-04-1772/14-05-1772   -   blz. 267 nr. 2/r
25 aprilis desponsati sunt in
ordine ad matrimonium Contrahendum
Gisbertus Janssen et Gertrudis
Snellen quod decima quarta
maj Coram testibus Andrea
Dorssers et Hendrina Heldens
in facie Ecclesiae Contraxerunt
                        qd attestor A: Cremeren ptr
 
Baarlo H1772-003   -   27-06-1772/08-07-1772   -   blz. 268 nr. 1/r
27 junij desponsati sunt in
ordine ad matrimonium
Contrahendum Henricus Penninghs
et Anna Catharina Kessels
quod 8va julij Coram testibus
Leonardo Penninghs et Maria
Josepha Kessels in facie
Ecclesiae Contraxerunt
                        qd attestor A: Cremeren
                                                           pastor
 
Baarlo H1772-004   -   08-11-1772/25-11-1772   -   blz. 268 nr. 2/r
8va novembris desponsati sunt in ordine
ad matrimonium Contrahendum Petrus
op Heijs et Gertrudis Benders quod vigesima
quinta ejusdem mensis Coram testibus
Cornelia Smets et Petronella Benders
in facie Ecclesiae Contraxerunt.
                        qd attestor A: Cremeren pastor
1773
 
Baarlo H1773-001   -   08-05-1773/24-05-1773   -   blz. 269 nr. 1/l
8va maj desponsati sunt in ordine
ad matrimonium Contrahendum
Sebastianus Janssen et Elisabetha
Smolders quod vigesima quarta
ejusdem mensis in facie Ecclesiae
Coram testibus Theodora Hansen
et Barbara Bouten Contraxerunt
                        qd attestor A: Cremeren pastor
 
Baarlo H1773-002   -   29-05-1773/09-06-1773   -   blz. 269 nr. 2/l
29 maii desponsati Sunt in ordine
ad matrimonium contrahendum
Ludovicus Janssen et Wendeline
Arets, quod nona junii in facie
Ecclesiae coram me de licentia
adm Rdi Dni A: Cremeren
pastoris contraxerunt coram
testibus Antonio Arets et Be:
atrice Meuvissen
                        qd att: P: Geusen Sac
 
Baarlo H1773-003   -   26-06-1773/08-07-1773   -   blz. 270 nr. 1/l
26 junij desponsati sunti in ordine ad
matrimonium Contrahendum Joannes
Grubben et Margaritha Smets quod
8va julij in facie Ecclesiae Coram
testibus Antonio Smets Jacobo Smets
et Sibilla Grubben Contraxerunt
                        qd attestor A: Cremeren pastor
 
Baarlo H1773-004   -   30-08-1773/18-11-1773   -   blz. 270 nr. 2/l
30 8bris desponsati sunt in ordine ad
matrimonium Contrahendum Laurentius
Bouten et Gertrudis Lensen quod decima
octava novembris Coram testibus Reinero
Bouten et Wilhelmina Lenssen in
facie Ecclesiae Contraxerunt.
                        qd attestor A Cremeren pastor
1774
 
Baarlo H1774-001   -   09-04-1774/20-04-1774   -   blz. 269 nr. 1/r
9na aprilis desponsati sunt in ordine
ad matrimonium Cornelius Berghmans
et Anna Catharina Kessels quod
vigesima die ejusdem mensis Cum
dispensatione ab Amplissimo domino
decano in tertia proclamatione Coram
testibus Joachim Grubben et Maria
Kessels in facie Ecclesiae Contraxerunt
                        qd attestor A: Cremeren pastor
 
Baarlo H1774-002   -   09-04-1774/27-04-1774   -   blz. 269 nr. 2/r
9na aprilis desponsati sunt in ordine
ad matrimonium Jacobus Ingennoet
et Joanna Bongaerts, quod vigesima
septima ejusdem mensis praevijs tribus
proclamationibus Coram testibus Gerardo
Ingennoet et Angelina Engels in
facie Ecclesiae Contraxerunt
                        qd attestor A: Cremeren pastor
 
Baarlo H1774-003   -   23-04-1774/11-05-1774   -   blz. 270 nr. 1/r
23 aprilis desponsati sunt in ordine
ad matrimonium Contrahendum Mathis
Hermans et Catharina Engels vidua
quod undecima die maj praevijs
tribus proclamationibus Coram
testibus Joanne Hermans et Catharina
Sanders in facie Ecclesiae Contraxerunt
                        qd attestor A Cremeren pastor
1775
 
Baarlo H1775-001   -   01-01-1775/10-01-1775   -   blz. 270 nr. 2/r
1 januarij desponsati sunt in ordine
ad matrimonium Theodorus Korsten
et Christina Lenders quod 10 ejusdem
mensis Coram testibus Jacobo Lenders
et Petronella Korsten in facie
Ecclesiae Contraxerunt
                        qd attestor A: Cremeren pastor
 
Baarlo H1775-002   -   22-04-1775/11-05-1775   -   blz. 271 nr. 1/l
271
22 aprilis desponsati sunt in ordine ad matrimo
nium Contrahendum Joannes Bongaerts et
Wilhelmina Linsen quod 11 Maij Coram
testibus Gerardo Linsen et Sibilla Bongaerts
in facie Ecclesiae Contraxerunt
                        qd attestor A Cremeren pastor
 
Baarlo H1775-003   -   14-05-1775/25-05-1775   -   blz. 271 nr. 2/l
14 maj desponsati sunt in ordine ad matrimo=
nium Contrahendum Arnoldus Schoeren
ex Kaldenkercken et Margaretha Sanders
ex Kessel quod 25 ejusdem mensis Coram
testibus Laurentio Schoeren et Dorothea
Engels in facie Ecclesiae Contraxerunt
                        qd attestor A Cremeren pastor
 
Baarlo H1775-004   -   26-08-1775/10-09-1775   -   blz. 271 nr. 3/l
26 augusti desponsati sunt in ordine
ad matrimonium Joannes Jacobs
et Margaretha Bongaerts quod
decima septembris coram testibus
Guert Guerts et Ijda Verbongh
in facie Ecclesiae Contraxerunt
                        qd attestor A: Cremeren pastor
 
Baarlo H1775-005   -   19-09-1775   -   blz. 272 nr. 1/l
19 Septembris cum dispensatione
ab amplissimo domino vicario
generali in tribus bannis matrimonia=
libus data; matrimonio juncti sunt
Mathias Dormans viduus Ruraemundensis
et Francisca van Hees coram testibus
Joanne Baptista Smets et Maria
Teresia van Hees.
                        qd attestor A: Cremeren pastor
 
Baarlo H1775-006   -   23-09-1775/12-10-1775   -   blz. 272 nr. 2/l
23 Septembris desponsati sunt in
ordine ad matrimonium Joachim
Neijen ex Breijel et Joanna
Adams quod 12 8bris Coram
testibus Christophoro Janssen et
Catharina Adams in facie Ecclesiae
Contraxerunt    qd attestor A: Cremeren
                                                                       pastor
 
Baarlo H1775-007   -   07-10-1775/25-10-1775   -   blz. 271 nr. 1/r
7 8bris desponsati sunt Coram domino
pastore in Kessel in ordine ad matrimo=
nium Joachim Peeters et Helena
Dorssers, quod vigesima quinta ejusdem
mensis in facie Ecclesiae Coram
me, et testibus Jacobo Peeters et
Maria Mertens Contraxerunt
                        qd attestor A: Cremeren pastor
 
Baarlo H1775-008   -   14-10-1775/08-11-1775   -   blz. 271 nr. 2/r
14 octobris desponsati sunt in ordine
ad matrimonium Henricus Janssen
et Barbara Corstjens quod octava
novembris Coram testibus Joanne
Linssen et Maria Gertrudis Corstjens
in facie Ecclesiae Contraxerunt
                        ita attestor A: Cremeren pastor
1776
 
Baarlo H1776-001   -   05-01-1776/18-01-1776   -   blz. 271/2 nr. 3/r
5ta januarij desponsati sunt in ordine
ad matrimonium Lambertus
Holdtackers et Barbara Wolters
quod decima octava ejusdem mensis
Coram testibus Petro Wolters
et Petronella Holdtackers in facie
Ecclesiae Contraxerunt.
                        ita attestor A Cremeren pastor
 
Baarlo H1776-002   -   07-04-1776/24-04-1776   -   blz. 272 nr. 2/r
7ta aprilis desponsati sunt in ordine
ad matrimonium Theodorus van
Duersen ex Bre et Mechtildis
Buerskens quod vigesima quarta
ejusdem mensis, tribus proclamationibus
peractis; Coram testibus Petro van
Duersen et Judith Buerskens in facie
Ecclesiae Contraxerunt
                        ita attestor A: Cremeren pastor
 
Baarlo H1776-003   -   13-04-1776/02-05-1776   -   blz. 273 nr. 1/l
13 aprilis desponsati sunt in ordine ad
matrimonium Petrus Hermans ex Blerick
et Petronella Korstjens quod 2da maj
Coram testibus Joanne Korstjens
et Mechtildis Koopmans in facie
Ecclesiae Contraxerunt
                        ita attestor A Cremeren ptr
1777
 
Baarlo H1777-001   -   04-01-1777/15-01-1777   -   blz. 273 nr. 2/l
4ta januarij desponsati sunt in ordine
ad matrimonium Caspar Hillen
ex Blerick et Theodora Sanders, quod
decima quinta ejusdem mensis Coram
testibus Nicolao Hillen et Catharina
Sanders in facie Ecclesiae Contraxerunt.
                        ita attestor A Cremeren pastor
 
Baarlo H1777-002   -   25-01-1777/09-02-1777   -   blz. 273 nr. 3/l
25 januarij desponsati sunt in ordine
ad matrimonium Alexander van
Roetbeen ex Maesbommel et Wilhelmina
Bruenen quod 9na februarij tribus
peractis Ecclesiae proclamationibus,
Coram testibus Gerardo Linsen et Joanna
Bruenen in facie Ecclesiae Contraxerunt
                        ita attestor A Cremeren pastor
 
Baarlo H1777-003   -   31-03-1777/10-04-1777   -   blz. 274 nr. 1/l
31 martij desponsati sunt in ordine
ad matrimonium Antonius Zetsen et
Petronella Naus quod decima die
aprilis tribus peractis Ecclesiae proclamatio=
nibus Coram testibus Jacobo Daemen
et Joanna Naus in facie Ecclesiae
Contraxerunt    ita attestor A: Cremeren pastor
 
Baarlo H1777-004   -   05-04-1777/17-04-1777   -   blz. 274 nr. 2/l
5ta aprilis desponsati sunt in ordine ad
matrimonium Henricus Engels et Wendelina
Arets, quod decima septimo ejusdem Coram
testibus Henrico Wellens et Maria Catharina
Margareta Stregels in facie Ecclesiae
Contraxerunt.
                        ita attestor A: Cremeren pastor
 
Baarlo H1777-005   -   12-04-1777/30-04-1777   -   blz. 273 nr. 1/r
12 aprilis desponsati sunt in ordine
ad matrimonium Joannes Hermans
et Catharina Sanders quod trigesima
die ejusdem Coram testibus Petro
Hermans et Elisabetha Sanders in
facie Ecclesiae Contraxerunt.
                        ita attestor A: Cremeren pastor
 
Baarlo H1777-006   -   14-08-1777/27-08-1777   -   blz. 273 nr. 2/r
14 augusti desponsati sunt Coram
testibus Hermano Simons et Hendrina
Korstjens Mathis Janssen viduus et Maria
Gertrudis Korstjens in ordine ad
matrimonium quod vigesima septima
ejusdem mensis Coram testibus
Hermano Simons et Hendrina Daemen
in facie Ecclesiae Contraxerunt.
                        ita Attestor A: Cremeren pastor
 
Baarlo H1777-007   -   18-10-1777/04-11-1777   -   blz. 273 nr. 3/r
18 octobris desponsati sunt in ordine
ad matrimonium Petrus Bongaerts
viduus et Anna Spe vidua
quod quarta novembris praevijs tribus
proclamationibus Coram testibus
Joanne Jansen et Gertrude Benders
Contraxerunt.
                        ita attestor A: Cremeren pastor
1778
 
Baarlo H1778-001   -   20-04-1778/28-04-1778   -   blz. 274 nr. 1/r
20 aprilis desponsati sunt in ordine
ad matrimonium Wilhelmus Custers
et Magdalena Helena Elisabetha Meussen, quod
28 ejusdem mensis Coram testibus
Gerardo Lensen et Anna Maria Michels
in facie Ecclesiae Contraxerunt.
                        ita attestor A Cremeren pastor
 
Baarlo H1778-002   -   20-04-1778/30-04-1778   -   blz. 274 nr. 2/r
20 aprilis desponsati sunt in ordine ad matrimonium
Wilhelmus Claessens et Catharina Pasmans
quod 30 ejusdem mensis coram testibus
Wilhelmo Buerskens et Digna Buerskens
in facie Ecclesiae Contraxerunt.
                        qd attestor A: Cremeren pastor
 
Baarlo H1778-003   -   20-04-1778/30-04-1778   -   blz. 275 nr. 1/l
20 aprilis desponsati sunt in ordine
ad matrimonium Joannes Holtackers
et Elisabetha Jacobs, quod 30
ejusdem mensis Coram testibus
Frederico Holtackers et Hendrina
Daemen in facie Ecclesiae
Contraxerunt
                        qd attestor A Cremeren pastor
 
Baarlo H1778-004   -   19-04-1778/06-05-1778   -   blz. 275 nr. 2/l
19 aprilis desponsati sunt in Kessel
in ordine ad matrimonium Gerardus
Ingenodt et Petronella Beenders quod
6ta maij Cum verico admodum Reverendi
domini pastoris in Kessel Coram testibus
Arnoldo Ingenodt et Joanna Hendrickx
in facie Ecclesiae Contraxerunt.
                        ita attestor A Cremeren pastor
 
Baarlo H1778-005   -   25-04-1778/14-05-1778   -   blz. 275 nr. 3/l
25 aprilis desponsati sunt in ordine
ad matrimonium Wilhelmus van
de Weem et Petronella Holdtackers
quod 14 maij Coram testibus
Frederico Holdtackers et Mathiola
Holdtackers in facie Ecclesiae Contraxerunt
                        ita attestor A: Cremeren pt
 
Baarlo H1778-006   -   07-11-1778/25-11-1778   -   blz. 276 nr. 1/l
7 novembris desponsati sunt in
ordine ad matrimonium Wilhelmus
Verbongh et Joanna van Riet
quod vigesima quinta ejusdem mensis
Coram testibus Mathaeo Heldens et
Hendrina Janssen in facie
Ecclesiae Contraxerunt
                        ita attestor A: Cremeren pt
1779
 
Baarlo H1779-001   -   03-04-1779/22-04-1779   -   blz. 276 nr. 2/l
3tia aprilis desponsati sunt in ordine ad
matrimonium Petrus Jacobs et Helena
Coopmans quod 22 ejusdem mensis coram
testibus Joanne Coopmans et Elisabetha
Jacobs in facie Ecclesiae Contraxerunt
                        ita attestor A: Cremeren ptr
1779
 
Baarlo H1779-002   -   12-06-1779/01-07-1779   -   blz. 275 nr. 1/r
12 junij desponsati sunt in ordine
ad matrimonium Anthonius Wetemans
et Ida Verbongh, quod 1 Julij
Coram testibus Theodoro Verbongh
et Elisabetha Jacobs, in facie
ecclesiae Contraxerunt.
                        quod attestor Arnoldus Cremeren pastor
 
Baarlo H1779-003   -   03-07-1779/22-07-1779   -   blz. 275 nr. 2/r
3 julii 1779 contraxerunt sponsalia Henricus
Evers et Dorothea Houben coroz Coram testibus
=Frederico Holtackers et Cristina Houben: matrimo
=nium contraxerunt 22 julii anno 1779 coram
testibus iisdem ete idque in facie ecclesiae
                                   Quod Attestor Pater
                                   Andreas Luijckx
 
Baarlo H1779-004   -   27-10-1779   -   blz. 275 nr. 3/r
27 octobris contraxerunt matrimoni=
=um Mathias Janssen et Beatrix
Timmermans, coram testibus Ni=
=colao Henrico Janssen et Anna
Maria Beurskens praeviis tribus
bannis.             qd att P: Geusen
                                   Deservitor pastoratus
 
Baarlo H1779-005   -   11-11-1779   -   blz. 276 nr. 1/r
11 novembris contraxerunt matrimo=
nium in facie Ecclesiae praeviis
tribus bannis Godefridus Jacobs
et Agatha Hendrickx coram testibus
Godefrido Hendrickx et Catharina
Jacobs             qd att: P: Geusen
                                   Deservitor pastoratus
1780
 
Baarlo H1780-001   -   11-01-1780   -   blz. 276 nr. 2/r
11 januarii contraxerunt matrimoni=
um in facie Ecclesiae praeviis
tribus proclamationibus Henricus
Engels viduus et Gertrudis Janssen
coram testibus Antonio Arets
et Agnete Janssen
                                   qd att B Geusen pastor
 
Baarlo H1780-002   -   12-04-1780   -   blz. 276 nr. 3/r
12 aprilis contraxerunt matrimoni=
um in facie Ecclesiae praeviis
tribus proclamationibus Mathias
Hendrickx et Joanna Verhaerdt
coram testibus Godefrido Hen=
drickx et Helena Peters.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1780-003   -   12-04-1780   -   blz. 277 nr. 1/l
12 aprilis matrimonio juncti
Sunt Silvester Lenaerts et
Maria Smits in facie Ecclesiae
praeviis tribus proclamationi=
bus coram testibus Antonio
Custers et Jacoba Smits.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1780-004   -   13-04-1780   -   blz. 277 nr. 2/l
13 aprilis contraxerunt matrimo=
nium in facie Ecclesiae prae=
viis tribus proclamationibus
Christianus Hoebos et Hen=
drina Janssen coram testibus
Nicolao Henrico Janssen et
Lucia Hoebos
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1780-005   -   13-04-1780   -   blz. 277 nr. 3/l
13 aprilis contraxerunt matrimo=
num in facie Ecclesiae prae=
viis tribus bannis Joannes
Korstjens et Hendrina Heldens
coram testibus Lamberto Bon=
gaerts et Joanna Heldens
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1780-006   -   20-04-1780   -   blz. 278 nr. 1/l
20 aprilis contraxerunt matrimo=
nium in facie Ecclesiae prae
viis tribus proclamationibus
Godefridus Geurts et Sibilla
Grubben coram testibus Ge=
rardo Geurts et Eleonora
van den Wendrick
                                    P: Geusen pastor
 
Baarlo H1780-007   -   01-06-1780   -   blz. 278 nr. 2/l
1 junii contraxerunt matrimo=
nium in facie Ecclesiae
praeviis tribus proclama=
tionibus Martinus Janssen
ex Neer et Mathiola Holt=
ackers coram testibus Petro
Holtackers et Gertrude Holt=
ackers.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1780-008   -   26-10-1780   -   blz. 278 nr. 3/l
26 octobris contraxerunt matrimo=
nium in facie Ecclesiae
praeviis tribus proclamatio=
nibus Wilhelmus Snijders
viduus et Gertrudis Clercken
coram testibus Simone Bon=
gaerts et Margaritha Coopman[s]
                                   P: Geusen pastor
1781
 
Baarlo H1781-001   -   03-05-1781   -   blz. 277 nr. 1/r
3 maii contraxerunt matrimoni=
um in facie Ecclesiae praeviis
tribus bannis Mathias van=
Lier et Hendrina Beurskens,
coram testibus Hermano Beurs=
kens et Gertrude Beurskens
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1781-002   -   10-05-1781   -   blz. 277 nr. 2/r
10 maii matrimonio juncti sunt
in facie Ecclesiae praeviis tri=
bus bannis Antonius Arets et
Maria Kessels, coram testibus
Antonio Stregels et Petronilla
Kessels                        P: Geusen pastor
 
Baarlo H1781-003   -   02-08-1781   -   blz. 277 nr. 3/r
2 augusti matrimonio juncti sunt
in facie Ecclesiae praeviis tri=
bus bannis Mathias Janssen
viduus et Anna Leenders,
coram testibus Petro Janssen
et Antonetta Trinekens.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1781-004   -   18-09-1781   -   blz. 277 nr. 4/r
18 Septembris Matrimonio juncti
sunt in facie Ecclesiae
praeviis tribus proclamati=
onibus Jacobus Holten
viduus et Gertrudis Peters,
coram testibus Petro Holten
et Petronilla Peters.
                                   P: Geusen pastor
1782
 
Baarlo H1782-001   -   09-01-1782   -   blz. 278 nr. 1/r
9 januarii matrimonio juncti sunt
Godefridus Wijnen ex Kessel et
Maria Beurskens cum dispen=
satione in quarto consangui=
nitatis gradu collaterali aequa=
li concesia 28 decembris 1781
ab excellentissimo ac Reveren=
dissimo Domino Philippo Da=
miano Episcopo etc: in facie
Ecclesiae praeviis tribus procla=
mationibus, coram testibus Ber=
nardo Joosten et Aldegunde
Beurskens.
                                    P: Geusen pastor
 
Baarlo H1782-002   -   11-04-1782   -   blz. 278 nr. 2/r
11 aprilis contraxerunt matrimoni=
um in facie Ecclesiae praeviis
tribus proclamationibus Anto=
nius Custers et Maria Jansen
coram testibus Mathia Janssen
et Maria Custers
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1782-003   -   18-04-1782   -   blz. 279 nr. 1/l
18 aprilis contraxerunt matrimoni
um in facie Ecclesiae praeviis
tribus bannis Petrus Hermans
viduus et Joanna Naus, coram
testibus Petro Holtackers et Jo=
anna Coopmans.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1782-004   -   18-04-1782   -   blz. 279 nr. 2/l
18 aprilis matrimonio juncti sunt
in facie Ecclesiae praeviis tribus
bannis Gerardus Schoenmaeckers
viduus et Mechtildis Staecks
coram testibus Henrico Schoen
maeckers et Helena Staeckx.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1782-005   -   24-04-1782   -   blz. 279 nr. 3/l
24 aprilis matrimonio juncti Sunt
in facie Ecclesiae praeviis tribus
bannis Antonius Stregels et
Margarita Geertjens, coram
testibus Friderico Stregels et
Digna Beurskens.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1782-006   -   07-11-1782   -   blz. 279 nr. 4/l
7 novembris matrimonio juncti Sunt
in facie Ecclesiae praeviis tribus
proclamationibus Fridericus
Holtackers et Maria Engels co:
ram testibus Lamberto Hou=
wen et Godefrida Engels
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1782-007   -   14-11-1782   -   blz. 280 nr. 1/l
14 9bris matrimonio juncti Sunt in
facie ecclesiae praeviis tribus
bannis Godefridus Hendricks
et Maria Catharina Laheij
coram testibus Mathia Hendricks
et Maria Agnete La=heij.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1782-008   -   21-11-1782   -   blz. 280 nr. 2/l
21 9bris matrimonio juncti Sunt in
facie Ecclesiae praeviis tribus
bannis Wilhelmus Rox et Do=
rothea Engels coram testibus
Remigio Rox et Catharina
Smeets.                       P: Geusen pastor
 
1783
 
Baarlo H1783-001   -   04-03-1783   -   blz. 280 nr. 3/l
4: martii matrimonio juncti Sunt in
facie Ecclesiae cum dispensatione
in tribus bannis Tilmanus Jo:
annes Kessels et Catharina
Elisabetha Ceverijns coram tes:
tibus Joanne Beurskens et Maria
Theresia van Hees
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1783-002   -   07-05-1783   -   blz. 280 nr. 4/l
7: maii matrimonio juncti Sunt in
facie Ecclesiae praeviis tribus
bannis Joannes Nelissen et
Henrica Hanssen coram testibus
Petro Nelissen et Martina Hans
sen.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1783-003   -   08-05-1783   -   blz. 279 nr. 1/r
 [1e regel akte buiten rand pagina]
in facie Ecclesiae praeviis tri=
bus bannis Wilhelmus Segers
et Gertrudis Holtackers coram
testibus Hermano Engels et
Maria Segers
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1783-004   -   08-05-1783   -   blz. 279 nr. 2/r
8 maii matrimonio juncti Sunt
Leonardus Heldens et Bea=
trix Beurskens in facie Ec=
clesiae praeviis tribus pro=
clamationibus coram testi=
bus Mathia Heldens et Pe=
tronilla Janssen.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1783-005   -   31-05-1783   -   blz. 279 nr. 3/r
31 maii cum dispensatione in tribus
Ecclesiae proclamationibus ab
excellentissimo ac illustrissimo
Domino Philippo Damiano
Episcopo Ruraemundensi etc:
26 maji data matrimonio
juncti sunt D: Franciscus
Antonius Rouffs Secretarius
in Horst et Domicella Maria
Theresia van Douveren coram
testibus adm R: D: C: van
Douveren Sacellano hujus
parochiae et D: Anna Catha=
rina Rouffs.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1783-006   -   18-06-1783   -   blz. 280 nr. 1/r
18 junii matrimonio juncti Sunt
in facie Ecclesiae praeviis
tribus bannis Arnoldus Hou=
ben et Joanna Verhaerdt, co=
ram testibus Henrico Houben
et Maria Verhaerdt
                                   P: Geusen pastor
1784
 
Baarlo H1784-001   -   28-04-1784   -   blz. 280 nr. 2/r
28 aprilis matrimonio juncti
Sunt in facie Ecclesiae prae=
vis tribus proclamationibus
Joannes aen de Heij et Sibilla
Hohnen, testes fuerunt Wil=
helmus aen de Heij et
Elisabetha aen de Heij.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1784-002   -   28-04-1784   -   blz. 280 nr. 3/r
28 aprilis matrimonio juncti
Sunt Wilhelmus Huijs et
Anna Hendricks vidua
coram testibus Joanne
Huijs et Antonia Mevissen;
in facie Ecclesiae, et praeviis
tribus proclamationibus.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1784-003   -   29-04-1784   -   blz. 281 nr. 1/l
29 aprilis matrimonio juncti
Sunt in facie Ecclesiae prae
viis tribus bannis Wilhelmus
Kessels et Elisabetha Jacobs
coram testibus Leonardo Kes:
sels et Agnete Janssen.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1784-004   -   05-04-1784   -   blz. 281 nr. 2/l
5 maii matrimonio juncti Sunt
in facie Ecclesiae praeviis
tribus proclamationibus Gerar=
dus Lenssen et Petronilla Pe=
ters coram testibus Jacobo
Peters et Petronilla Lenssen
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1784-005   -   12-05-1784   -   blz. 281 nr. 3/l
12 maii in facie Ecclesiae prae=
viis tribus proclamationibus
matrimonio juncti Sunt cum
dispensatione in tertio con=
sanguinitatis gradu collate=
rali aequali concessa 15
aprilis 1784 ab Excellentissi=
mo ac illustrissimo Domino
Philippo Damiano Episcopo
Cornelius Josephus Smits et
Maria Theresia van Hees
coram testibus Leonardo
Edelbroeck et Elisabetha Aerts
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1784-006   -   13-05-1784   -   blz. 282 nr. 1/l
13 maii matrimonio juncti Sunt
in facie Ecclesiae praeviis
tribus bannis Theodorus
Verbongh et Joanna Spee
coram testibus Mathia Spee
et Maria Verbongh.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1784-007   -   26-05-1784   -   blz. 282 nr. 2/l
26 maii matrimonio juncti Sunt
in facie Ecclesiae praeviis
tribus bannis Alexander Kes:
sels et Maria Catharina Beurs:
kens coram testibus Leonardo
Kessels et M: Theresia Beurskens
                                   P: Geusen pastor
1785
 
Baarlo H1785-001   -   14-04-1785   -   blz. 282 nr. 3/l
14 aprilis matrimonio juncti Sunt
in facie Ecclesiae praeviis
tribus proclamationibus Leo:
nardus Reijnen et Mechtildis
Bouten, coram testibus Gerar=
do Reijnen et Catharina Bou:
ten.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1785-002   -   26-04-1785   -   blz. 281 nr. 1/r
26 aprilis matrimonio juncti
Sunt praeviis tribus procla=
mationibus Henricus Lenssen
et Joanna Korsten, coram test=
tibus Petro Janssen et Ida
Janssen.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1785-003   -   27-04-1785   -   blz. 281 nr. 2/r
27 aprilis matrimonio juncti Sunt
in facie Ecclesiae praeviis tribus
bannis Joannes Sanders et
Maria Hermans, coram testi=
bus Leonardo Kessels et Joanna
Hermans.
                                   P: Geusen pastor
1786
 
Baarlo H1786-001   -   16-02-1786   -   blz. 281 nr. 3/r
16: februarii matrimonio juncti
Sunt in facie Ecclesiae prae=
viis tribus bannis Joannes
Gommans et Maria Jacobs,
coram testibus Henrico
Jacobs et Agnete Gommans.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1786-002   -   23-02-1786   -   blz. 281 nr. 4/r
23 feb: matrimonio juncti Sunt
in facie Ecclesiae praeviis tri=
bus bannis Gerardus Custers et
Elisabetha Jacobs, coram testibus
Henrico Jacobs et Maria Custers
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1786-003   -   04-05-1786   -   blz. 282 nr. 1/r
4 maii matrimonio juncti Sunt
in facie Ecclesiae praeviis tri
bus proclamationibus Petrus
Nelissen et Joanna Driessen
coram testibus Hermano Si=
mons et Gertrude van den Schoedt
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1786-004   -   04-05-1786   -   blz. 282 nr. 2/r
4 maii matrimonio juncti Sunt
in facie Ecclesiae praeviis tri
bus proclamationibus Cornelius
Smits et Aldegondis Kessels co=
ram testibus Antonio Smits
et Joanna Kessels.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1786-005   -   23-05-1786   -   blz. 282 nr. 3/r
23 maii matrimonio juncti
Sunt in facie Ecclesiae
praeviis tribus proclama=
tionibus Joannes Korstjens
viduus et Wilhelmina
Lenssen vidua, coram test=
tibus Theodoro Korstjens
et Petronilla Lenssen
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1786-006   -   22-06-1786   -   blz. 283 nr. 1/l
22 junii matrimonio juncti sunt
in facie Ecclesiae praeviis tri:
bus bannis Gerardus Eeraerts
et Wilhelmina Hermkes ex
Horst coram testibus Friderico
Stregels et Margarita Eeraerts.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1786-007   -   13-08-1786   -   blz. 283 nr. 2/l
13 augusti matrimonio juncti
Sunt in facie Ecclesiae prae=
viis tribus bannis Henricus
Schoenmaeckers viduus et Joan:
na Crijnen vidua, coram testi:
bus Godefrido Schoenmaeckers
et Anna Catharina Kessels.
                                   P: Geusen pastor
1787
 
Baarlo H1787-001   -   23-04-1787   -   blz. 283 nr. 3/l
23 aprilis matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus proclamationi-
bus Wilhelmus Verheijen et
Maria Elisabetha Gommans,
coram testibus Joanne Grub=
ben et Maria Clercken.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1787-002   -   26-04-1787   -   blz. 283 nr. 4/l
26 aprilis matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Mathias
Heldens et Margarita Smits vi:
dua, cora testibus Leonardo
Smits et Maria Cath: Heldens.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1787-003   -   02-05-1787   -   blz. 284 nr. 1/l
2: maii matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Theodo:
rus Hanssen et Elisabetha San:
ders, coram testibus Leonardo
Hanssen et Theresia Sanders
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1787-004   -   02-05-1787   -   blz. 284 nr. 2/l
2: maii matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Joannes
Joosten et Maria Gielen coram
testibus Hermano Joosten et
Petronilla Gielen.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1787-005   -   10-05-1787   -   blz. 284 nr. 3/l
10 maii cum dispensatione in
quarto consanguinitatis gradu
collaterali aequali concessa
26 aprilis ab Excellentissimo
ac illustrissimo Domino D:
Philippo Damiano Episcopo
praeviis duabus proclamationi:
bus cum dispensatione in ter
tia ab adm R: D: Cuijpers
Decano, matrimonio juncti Sunt
Cornelius van Enckenvort et
Barbara Bouten, coram testi:
bus Petro van Enckenvort et
Catharina Bouten
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1787-006   -   02-08-1787   -   blz. 283 nr. 1/r
2 augusti matrimonio juncti
Sunt praeviis tribus bannis
Wilhelmus Wolters et Marga=
rita Janssen, coram testibus
Wilhelmo Janssen et Helena
Wolters                       P: Geusen pastor
 
Baarlo H1787-007   -   09-09-1787   -   blz. 283 nr. 2/r
9. Septembris matrimonio juncti
Sunt praeviis tribus bannis
Wilhelmus Peters viduus ex
Blerijck et Maria Hendricks vi=
dua, coram testibus Antonio
Peters et Maria Bouten.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1787-008   -   12-09-1787   -   blz. 283 nr. 3/r
12 Septembris matrimonio juncti
Sunt praeviis tribus bannis
Alexander Jacobs et Hendrina
Lenders, coram testibus Francisco
Lenders et Catharina Jacobs.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1787-009   -   07-11-1787   -   blz. 283 nr. 4/r
7. 9bris matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Chris
tianus Korsten et Helena
Coopmans vidua; coram testi=
bus Joanne Coopmans et
Joanna Korsten.
                                   P: Geusen pastor
1788
 
Baarlo H1788-001   -   17-04-1788   -   blz. 284 nr. 1/r
17: aprilis matrimonio juncti
Sunt praeviis tribus bannis
Petrus Holtackers et Petronil=
la Arets, coram testibus
Arnoldo Holtackers et Mech-
tilde Arets
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1788-002   -   23-04-1788   -   blz. 284 nr. 2/r
23 aprilis matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Bernar=
dus Josephus Joosten et Anna
Theresia Beurskens cum dis=
pensatione in tertio consan=
guinitatis gradu collaterali
aequali concessa 4. aprilis
ab Excellentissimo ac illus=
trissimo Domino Dno
Philippo Damiano Epis=
copo etc:; coram testibus
Joanne Beurskens et Joanna
Sophia Beurskens.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1788-003   -   08-05-1788   -   blz. 284 nr. 3/r
8 maii matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Gerar=
dus Timmermans viduus et
Gertrudis Puelen, coram tes
tibus Mathia Timmermans
et Joanna Puelen.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1788-004   -   17-07-1788   -   blz. 285 nr. 1/l
285
17 julii matrimonio juncti sunt
praeviis tribus bannis Leonar=
dus Heldens viduus et Petro=
nilla Smolders, coram testi=
bus Josepho Smolders et Maria
Catharina Heldens.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1788-005   -   27-08-1788   -   blz. 285 nr. 2/l
27. aug: matrimonio juncti Sunt prae
viis tribus bannis Jacobus Peters et
Hendrina Beurskens vidua, coram testi=
bus Martino van Kaldenkercken
et Judithae Beurskens.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1788-006   -   30-10-1788   -   blz. 285 nr. 3/l
30. 8bris matrimonio juncti Sunt prae
viis tribus bannis Joachim
Beurskens et Hendrina Janssen,
coram testibus Henrico Beurs=
kens et Maria Catharina
Janssen                        P: Geusen pastor
 
Baarlo H1788-007   -   05-11-1788   -   blz. 285 nr. 4/l
5. 9bris matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Daniel
Boleij et Petronilla Mevissen
coram testibus Michaele Me=
vissen et Anna Cath: Boleij.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1788-008   -   12-11-1788   -   blz. 285 nr. 5/l
12: 9bris matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Henricus
Jacobs et Maria Verbongh, coram
testibus Hermano Bongaerts
et Catharina Jacobs.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1788-009   -   25-11-1788   -   blz. 286 nr. 1/l
25. 9bris matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Wen=
ceslaus Grass bohemicus ex
Neudeck in circulo Elnbogen
et Maria Josepha van der Strae
ten Venlonensis, coram testi=
bus Leonardo Verhaerdt et
Maria Anna Ootmans.
                                   P: Geusen pastor
 
1789
 
Baarlo H1789-001   -   14-01-1789   -   blz. 286 nr. 2/l
14. januarii matrimonio juncti
Sunt praeviis tribus bannis
Gerardus Bouten et Elisabetha
aen de Heij, coram testibus Jo:
achimo Bouten et Anna aen
de Heij.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1789-002   -   19-02-1789   -   blz. 286 nr. 3/l
19 februarii matrimonio juncti
Sunt praevis tribus bannis
Lambertus Houwen et Eli=
sabetha Jacobs, coram testi=
bus Henrico Houwen et
Agnete Beerden
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1789-003   -   23-04-1789   -   blz. 285 nr. 1/r
23 aprilis matrimonio juncti sunt
praeviis tribus bannis Joannes
Korstjens viduus et Joanna Eij=
mans, coram testibus Theodoro
Korstjens et Wilhelmina Eijmans
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1789-004   -   29-04-1789   -   blz. 285 nr. 2/r
29 aprilis matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Joannes
Antonius Smits et Maria Elisabetha
Beurskens, coram testibus Leonardo
Smits et Joanna Sophia Beurskens
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1789-005   -   29-04-1789   -   blz. 285 nr. 3/r
29 aprilis matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Joannes
Spee et Elisabetha van de Weem,
coram testibus Gerardo Meijers et
Anna Maria in gen Noedt.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1789-006   -   29-04-1789   -   blz. 285 nr. 4/r
29 aprilis matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Wilhelmus
Beurskens et Gertrudis van de Weem,
coram testibus Francisco Beurs=
kens et Joanna Hermans.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1789-007   -   06-05-1789   -   blz. 285 nr. 5/r
6 maii matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Leonardus
Verhaerdt et Digna Beurskens,
coram testibus Wilhelmo Beurs=
kens et Gertrude Verhaerdt.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1789-008   -   13-05-1789   -   blz. 286 nr. 1/r
13 maii matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Gerardus
Peters et Catharina Bouten,
coram testibus Joachimo P=
ters et Petronilla Lenders.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1789-009   -   13-05-1789   -   blz. 286 nr. 2/r
13 maii matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Joannes
Coopmans et Catharina Jacobs
coram testibus Henrico Jacobs
et Helena Coopmans.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1789-010   -   14-05-1789   -   blz. 286 nr. 3/r
14 maii matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Joannes
Lenssen et A: Maria in gen Noedt,
coram testibus Arnoldo in gen Noedt
et Petronilla Lenssen.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1789-011   -   25-05-1789   -   blz. 286 nr. 4/r
25 maii matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Petrus
Joosten viduus et Hendrina Staecks
coram testibus Jacobo Clercken
et Petronilla Janssen.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1789-012   -   30-07-1789   -   blz. 286 nr. 5/r
30 julii matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Leonardus
Janssen et Petronilla Beckers,
coram testibus Christiano
Janssen et Eleonora Boonen.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1789-013   -   15-10-1789   -   blz. 287 nr. 1/l
287
15 8bris matrimonio juncti sunt
praeviis tribus bannis Antonius
Staecks et Agnes Janssen, coram
testibus Wilhelmo Staecks et
Petronilla Janssen
                                   P: Geusen pastor
1790
 
Baarlo H1790-001   -   04-02-1790   -   blz. 287 nr. 2/l
4 feb: matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Michael
Hubertz ex Waltniel et Hen=
drina Janssen, coram testibus
Godefrido Bongaerts et Gertru
de Verhaerdt
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1790-002   -   10-02-1790   -   blz. 287 nr. 3/l
10. feb: matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Joannes
Pubben ex Tegelen et Catharina
Jacobs, coram testibus Gerardo
Jacobs et Barbara Pubben
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1790-003   -   14-04-1790   -   blz. 287 nr. 4/l
14 aprilis matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Joannes
Martens et Joanna Sophia
Beurskens, coram testibus Joanne
Heldens et Helena Beurskens
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1790-004   -   24-06-1790   -   blz. 287 nr. 5/l
24 junii matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Joannes
Beurskens et Joanna van Oort
coram testibus Henrico Beurs
kens et Petronilla van Oort
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1790-005   -   19-07-1790   -   blz. 288 nr. 1/l
19 julii cum dispensatione in tribus
proclamationibus 13 hujus data
ab excellentissimo ac reverendissi=
mo Domino D: Phil: Damiano
Episcopo matrimonio juncti sunt
Gabriel Rothkophf miles suae Re=
giae Majestatis Borussiae sub
belli Duce Schell et Anna Maria
Kugelbergen coram testibus Joanne
Hanssen et Juliana Reinaerts
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1790-006   -   29-07-1790   -   blz. 288 nr. 2/l
29 julii matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Henricus
Houwen et Catharina Thijssen
coram testibus Wilhelmo Hou=
wen et Petronilla Thijssen.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1790-007   -   10-10-1790   -   blz. 288 nr. 3/l
10 octobris Matrimonio juncti
sunt praeviis tribus bannis
Michael Schmidt miles suae
Regiae Majestatis Borussiae
sub belli duce V: Mogg
et Joanna Barbara Lutters,
coram testibus Joanne Lutters,
et Catharina Wijlders.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1790-008   -   01-11-1790   -   blz. 287 nr. 1/r
1 novembris matrimonio juncti
Sunt praeviis duabus proclamati-
onibus cum dispensatione in tertia
Henricus Schrijn miles suae Re=
giae majestatis Borussiae sub
belli duce von Slotheijm et
Margarita Ehraerts, coram tes
tibus Joane Schönenbauhn
et Catharina Janssen.
                                   P: Geusen pastor
1791
 
Baarlo H1791-001   -   16-02-1791   -   blz. 287 nr. 2/r
16. februarii matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Joannes
Dorssers et Helena Staecks, coram
testibus Henrico Dorssers et
Cunera Staecks.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1791-002   -   05-02-1791   -   blz. 287 nr. 3/r
5. maii matrimonio juncti Sunt prae
viis tribus bannis Franciscus
Lenders et Maria Coopmans,
coram testibus Wilhelmo Lenders
et Wilhelmina Coopmans.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1791-003   -   19-05-1791   -   blz. 287 nr. 4/r
19 maii matrimonio juncti Sunt prae
viis tribus bannis Wilhelmus
Janssen et Joanna Timmermans,
coram testibus Mathia Timmer=
mans et Petronilla Janssen.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1791-004   -   25-05-1791   -   blz. 288 nr. 1/r
25: maii matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis, Philip=
pus Nelissen et Maria Simons
coram testibus Hermano Simons
et Petronilla Nelissen.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1791-005   -   07-06-1791   -   blz. 288 nr. 2/r
7. junii matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Theo=
dorus Roesberg et Maria
Christina Flutters, coram
testibus Martino Timmer=
mans et Anna Barbara Boonen.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1791-006   -   28-07-1791   -   blz. 288 nr. 3/r
28: julii matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Petrus
Wijlders miles suae Regiae
Majestatis Borussiae sub belli
Duce von Burch et Elisabetha
Mulhaussers, coram testibus
Joannes Wijlders et Catharina
Wijlders.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1791-007   -   25-08-1791   -   blz. 288 nr. 4/r
25. augusti matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Christi=
anus Hoebos viduus et Agnes
Huijs, coram testibus Henrico
Janssen et Joanna Huijs.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1791-008   -   18-10-1791   -   blz. 289 nr. 1/l
18 octobris matrimonio juncti sunt
praeviis tribus bannis Henricus
Guertz et Maria Beurskens, co
ram testibus Martino Beurs=
kens et Maria Guertz.
                                   P: Geusen pastor
1792
 
Baarlo H1792-001   -   25-01-1792   -   blz. 289 nr. 2/l
25. januarii matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Joannes
Bruijnen et Petronilla Kessels
coram testibus Gerardo Bruij=
nen et Petronilla Lenssen.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1792-002   -   09-02-1792   -   blz. 289 nr. 3/l
9. februarii matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Joannes
Cornelius Raemrath et Anna
Catharina Kessels vidua, coram
testibus Wilhelmo Beurskens et
Angelina Pennings
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1792-003   -   17-04-1792   -   blz. 289 nr. 4/l
17. aprilis matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Adrianus
Wolfs viduus et Catharina Pas:
mans vidua, coram testibus
Joanne Pasmans et Henrica Wolfs
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1792-004   -   25-04-1792   -   blz. 290 nr. 1/l
25 aprilis matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Hermanus
Engels et Hendrina Joosten, coram
testibus Hermano Joosten et He=
lena Engels.      P: Geusen pastor
 
Baarlo H1792-005   -   26-05-1792   -   blz. 290 nr. 2/l
26 aprilis matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Leonardus
Smits et Helena Peters, coram
testibus Henrico Smits et Jo=
anna Peters.     P: Geusen pastor
 
Baarlo H1792-006   -   25-07-1792   -   blz. 290 nr. 3/l
25 julii matrimonio juncti Sunt
praeviis duabus proclamationibus
cum dispensatione in tertia
Andreas Gerardus van Wiss et Maria
Josepha Kessels, coram testibus
Mathia van Wiss et Angelina
Pennings.                     P: Geusen pastor
 
Baarlo H1792-007   -   22-08-1792   -   blz. 290 nr. 4/l
22. aug: matrimonio juncti sunt praevii[s]
tribus bannis Hermanus Bongaer[ts]
et Maria Helena Engels, coram
testibus Leonardo Engels et Ca=
tharina Hinssen
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1792-008   -   30-08-1792   -   blz. 290 nr. 5/l
30: aug: matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Wilhelmus
Roux viduus et Juditha Beurs
kens, coram testibus Remigio
Roux et Anna Beurskens.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1792-009   -   27-11-1792   -   blz. 289 nr. 1/r
27 9bris matrimonio juncti sunt
praeviis tribus bannis Joannes
Crompvoets ex Swalmen et Maria
Heldens, coram testibus Henrico
Verbongh et Dorothea Smits.
                                   P: Geusen pastor
1793
 
Baarlo H1793-001   -   30-01-1793   -   blz. 289 nr. 2/r
30. jan: matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Gerardus
Jacobs et Barbara Pubben ex
Tegelen, coram testibus Henrico
Pubben et Joanna Kessels.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1793-002   -   07-02-1793   -   blz. 289 nr. 3/r
7. feb: praeviis tribus bannis cum
dispensatione in tertio mixto
secundo affinitatis gradu data
Venlonae 23. jan: 1793 ab excel
lentissimo ac illustrissimo D:
Domino Philippo Damiano
Episcopo Ruraemundensi ma=
trimonio juncti Sunt Mathias
Verhaerdt viduus et Mechtildis Arets
coram testibus Henrico Verhaerd[t]
et Joanna Bongaerts.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1793-003   -   16-04-1793   -   blz. 289 nr. 4/r
16 aprilis matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Leo=
nardus Hanssen et Maria
Dorssers, coram testibus Fran
cisco Janssen et Maria Dorssers
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1793-004   -   17-10-1793   -   blz. 290 nr. 1/r
17: octobris matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Petrus
van Enckevoort et Catharina
Smits, coram testibus Henrico
Smits et Petronilla Leenders.
                                   P: Geusen pastor
1794
 
Baarlo H1794-001   -   25-02-1794   -   blz. 290 nr. 2/r
25 feb: matrimonio juncti Sunt prae
viis tribus bannis Edmundus
Houben et Catharina Engelen,
coram testibus Wilhelmo
Houben et Petronilla Engelen.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1794-002   -   27-02-1794   -   blz. 290 nr. 3/r
27. feb: matrimonio juncti Sunt prae
viis tribus bannis Joannes
Verbongh et Agnes Simons, coram
testibus Andrea Lenders et
Petronilla Simons
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1794-003   -   10-07-1794   -   blz. 290 nr. 4/r
10 julii matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Henricus
Jacobs et Maria Bruijnen, coram
testibus Joanne Jacobs et Bea=
trice aen de Meulen.
                                   [ondertekening P: Geusen niet leesbaar]
 
Baarlo H1794-004   -   11-09-1794   -   blz. 291 nr. 1/l
11. 7bris matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Petrus
Engels ex Besel et Cunegundis
Staecks ex Helden coram testibus
Godefrido Schoenmaeckers et
Mechtilde Staecks.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1794-005   -   30-10-1794   -   blz. 291 nr. 2/l
30. 8bris matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Theodo:
rus Gielen et Berta Janssen,
coram testibus Jacobo Gielen
et Aldegunde Bruijnen
                                   P: Geusen pastor
1795
 
Baarlo H1795-001   -   08-01-1795   -   blz. 291 nr. 3/l
8. januarii matrimonio juncti
Sunt praeviis tribus bannis
Michael Hubertz viduus et Maria
Elisabetha Aerts, coram testibus
Godefrido Bongaerts et Hele=
na Beurskens
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1795-002   -   15-01-1795   -   blz. 291 nr. 4/l
15. jan: matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Theodo
rus Verbongh viduus et Joann[a]
Coopmans, coram testibus Wil
helmo Verbongh et Mechtilde
Coopmans.      P: Geusen pastor
 
Baarlo H1795-003   -   15-04-1795   -   blz. 292 nr. 1/l
15 aprilis matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Gerardus
Ehraerts viduus et Petronilla
Crins ex Swalmen, coram tes
tibus Friderico Stregels et
Anna Catharina Janssen.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1795-004   -   30-04-1795   -   blz. 292 nr. 2/l
30. aprilis matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Joannes
Jacobs et Mechtildis Coopmans,
coram testibus Henrico Jacobs et
Helena Coopmans.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1795-005   -   07-05-1795   -   blz. 292 nr. 3/l
7. maii matrimonio juncti Sunt prae
viis tribus bannis Rudolphus
Houwen et Gertrudis Bouten vi
dua, coram testibus Joanne
Houwen et Catharina Boots.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1795-006   -   18-08-1795   -   blz. 292 nr. 4/l
18. augusti matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Henricus
Engels viduus et Petronilla
Wolvers, coram testibus Henrico
Jacobs et Maria in gen Noot.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1795-007   -   10-09-1795   -   blz. 291 nr. 1/r
10. 7bris matrimonio juncti sunt
praeviis tribus bannis Joannes
Rutten et Maria Anna Holten,
coram testibus Petro Rutten
et Anna Holten
                                   P: Geusen pastor
1796
 
Baarlo H1796-001   -   12-04-1796   -   blz. 291 nr. 2/r
12: aprilis matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Mathias
Ottenheim et Joanna Bongaerts
vidua, coram testibus Frederico
Stregels et Maria in gen Noot
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1796-002   -   12-05-1796   -   blz. 291 nr. 3/r
12 maii matrmonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Petrus
Timmermans et Petronilla Simons
coram testibus Mathia Timmer=
mans et Maria Janssen.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1796-003   -   23-06-1796   -   blz. 291 nr. 4/r
23 junii matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Henricus
Beurskens et Catharina Bouten
vidua, coram testibus Wilhelmo
Beurskens et Petronilla Bouten.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1796-004   -   28-08-1796   -   blz. 292 nr. 1/r
28. augusti matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Joannes
Denesen viduus ex Tegelen et
Petronilla Lenssen, coram
testibus Mathias Lenssen et
Jacoba Denesen.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1796-005   -   10-11-1796   -   blz. 292 nr. 2/r
10. 9bris matrimonio juncti sunt
praeviis tribus bannis Joannes
Jacobs et Petronilla Lenssen
coram testibus Godefrido
Jacobs et Mechtilde Bouten
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1796-006   -   27-12-1796   -   blz. 292 nr. 3/r
27. decembris matrimonio juncti
Sunt Henricus Theunissen
ex Breijel et Sophia Bouten
ex commissione R: D: J. C: van
Postel pastoris Venlonensis,
cujus ambo erant subditi,
cum dispensatione in tribus
bannis et tempore clauso
ab amplissimo ac Rev: D:
Sijben vicario generali 18
decembris 1796 Ruraemundendae
data, coram testibus Jo=
achimo Bouten et Antonia
Bouten.
                                   P: Geusen pastor
1797
 
Baarlo H1797-001   -   27-04-1797   -   blz. 293 nr. 1/l
27 aprilis matrimonio juncti sunt
praeviis tribus bannis Gerardus
Jacobs et Elisabetha Engels,
coram testibus Arnoldo Jacobs
et Maria in gen Noot.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1797-002   -   27-04-1797   -   blz. 293 nr. 2/l
27. aprilis praeviis tribus bannis
cum dispensatione in tertio
affinitatis gradu collaterali
aequali Rur(emun)dae 9 aprilis 1797
ab amp: ac Rev: D: M:A: Sijben
vic: gen: data matrimonio juncti
Sunt Joannes Mertens viduus
et Antonia Bouten, coram testibus
Joachimo Bouten et Helena Mertens
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1797-003   -   04-05-1797   -   blz. 293 nr. 3/l
4. maii matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Alardus
Dentjens et Beatrix Beurskens
coram testibus Gerardo Dentjens
et Elisabetha Beurskens.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1797-004   -   04-05-1797   -   blz. 293 nr. 4/l
4. maii matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Leonardus
Thijssen et Anna Maria Peters
coram testibus Sigisberto Schoeren
et Hendrina Peters.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1797-005   -   11-05-1797   -   blz. 294 nr. 1/l
11 maii matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Henricus
Smits et Petronilla Verhaegh,
coram testibus Petro Grubben
et Hendrina van den Schoot.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1797-006   -   17-05-1797   -   blz. 294 nr. 2/l
17. maii matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Herma-
nus Engels viduus et Joanna
Clercken coram testibus Leonardo
Engels et Petronilla Clercken
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1797-007   -   01-06-1797   -   blz. 294 nr. 3/l
1. junii matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Henricus
Janssen viduus et Petronilla
Staecks coram testibus Bernardo
Lenssen et Mechtilde Staecks.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1797-008   -   17-07-1797   -   blz. 294 nr. 4/l
17 julii matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Alexander
van Rootbeen viduus et Maria
Janssen coram testibus Henrico
Geurtz et Joanna Janssen.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1797-009   -   21-11-1797   -   blz. 293 nr. 1/r
21 novembris matrimonio juncti
Sunt praeviis tribus bannis
Petrus Mulhaussers et Catha:
rina Wijlders; coram testibus
Wilhelmo Beurskens et He-
lena Beurskens.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1797-010   -   30-11-1797   -   blz. 293 nr. 2/r
30 novembris matrimonio juncti
Sunt praeviis tribus bannis
Martinus Beurskens et Maria
Pennings, coram testibus An=
drea Beurskens et Elisabetha
Pennings
                                   P: Geusen pastor
1798
 
Baarlo H1798-001   -   14-02-1798   -   blz. 293 nr. 3/r
14. feb: matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Wil=
helmus Smolders et Joanna
Peters coram testibus Joanne
Smolders et Maria Janssen.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1798-002   -   02-05-1798   -   blz. 293 nr. 4/r
2 maii matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Wilhel=
mus Dorssers et Wilhelmina
Korsten, coram testibus Henrico
Dorssers et Dorothea Korsten.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1798-003   -   02-05-1798   -   blz. 294 nr. 1/r
2 maii matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Hermanus
Joosten et Maria Janssen, coram
testibus Hermano Janssen et
Gertrude Seelen.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1798-004   -   03-05-1798   -   blz. 294 nr. 2/r
3 maii matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Wilhel=
mus Janssen et Maria Jueken;
coram testibus Gerardo Janssen
et Joanna Jueken
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1798-005   -   24-05-1798   -   blz. 294 nr. 3/r
24 maii matrimonio juncti
Sunt praeviis tribus bannis
Jacobus Clercken et Joanna
Bongaerts, coram testibus
Petro Clercken et Mech=
tilde Bouten.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1798-006   -   30-05-1798   -   blz. 294 nr. 4/r
30 maii matrimonio juncti
Sunt praeviis tribus bannis
Petrus Engelen et Petronilla
Peters, coram testibus Wil=
helmo Engelen et Helena
Peters.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1798-007   -   02-08-1798   -   blz. 295 nr. 1/l
295
2. augusti matrimonio juncti sunt
praeviis tribus bannis Henricus Ver=
haegh viduus et Helena Dreessen
vidua, coram testibus Jacobo Drees=
sen et Christinae Verhaegh.
                                   P: Geusen pastor
 
Ici arrete et clos par moi sousique
president de l'administration muni=
=cipale a Horst le 25 Hermidor 6e
année repub(licaine)
                                   Mooren
 
Baarlo H1798-008   -   27-09-1798   -   blz. 295 nr. 2/l
27 Septembris matrimonio juncti Sunt
cum dispensatione in tribus bannis data
a Reverendissimo Dno vicario generali Neomagi
25 Septembris 1798 Joannes Wijlders et
Maria Mulhaussers coram testibus Mathia
Janssen et Gertrude Dorssers
                                   P: Geusen Pastor
 
Hac sequntia matrimonio junctorum nomina
ab anno 1798 27 octobris usque ad annum
1800 7 januarii exclusive fideliter descripsi
ex Schedulii authenticii Defuncti prae memoriae
P: Geusen pastoris hujus parochiae, procit vidori
potest ex hic adjacenti Schedula.
 
Baarlo H1798-009   -   17-10-1798   -   blz. 295 nr. 1/r
17 octobris matrimonio juncti Sunt cum dis-
=pensatione in tertio consanguinitatis
gradu collateralis aequali a Reverendissimo
D: Sijben vic: generali 25 7bris 1798
neomagi data, et praeviis tribus bannis
Mathias Timmermans et Catharina Trine=
=kens coram testibus Martino Timmermans
et Barbara Hermans     P: Geusen pastor
 
Baarlo H1798-010   -   29-10-1798   -   blz. 295 nr. 2/r
29: novembris matrimonio juncti Sunt praeviis
tribus bannis Michaël Gommans et Petro=
nilla Lenders, coram testibus Willebrordo
Gommans et Godefrida Reijnen
 
1799
 
Baarlo H1799-001   -   31-01-1799   -   blz. 295 nr. 3/r
31 januarii matrimonio juncti Sunt praeviis
tribus bannis Joannes Pubben viduus et
Hendrina Hermans, coram testibus Henrico
Pubben et Petronilla Hermans, cui matri=
monio ex Speciali commissione R: D: pastoris
P: Geusen astitit P: J: Geusen ord: S: Crucis
 
Baarlo H1799-002   -   03-02-1799   -   blz. 296 nr. 1/r
3 feb: matrimonio juncti Sunt praeviis tribus
bannis coram me de licentia Rdi Domini
Pastoris in facie ecclesiae Joachim Peters
et Catharina Lenssen, coram testibus Hermano
Peters et Christina Lenssen      P: J: Geusen assistens
 
Baarlo H1799-003   -   11-04-1799   -   blz. 296 nr. 2/r
11 Aprilis matrimonio juncti Sunt praeviis
tribus bannis coram me de licentia Rdi Dni
pastoris Andreas Bruijnen et Gertrudis Stevens
ex Thorn, coram testibus Henrico Stevens
et Lucia Bruijnen                      P: J: Geusen assistens
 
Baarlo H1799-004   -   24-04-1799   -   blz. 296 nr. 3/r
24 Aprilis matrimonio juncti Sunt praeviis
tribus bannis coram me de licentia Rdi dni
Pastoris Wilhelmus Houwen et Anna Simons
coram testibus Wilhelmo Verbongh et Maria
Simons                        P: J: Geusen assistens
 
Baarlo H1799-005   -   09-05-1799   -   blz. 296 nr. 4/r
9 maji matrimonio juncti Sunt praeviis tribus
bannis coram me de licentia R: Dni pastoris
Gerardus Bremer et Joanna Huijs, coram
testibus Petro Daemen et Maria Hoebos
                                               P: J: Geusen assistens
1800
 
Baarlo H1800-001   -   07-01-1800   -   blz. 296 nr. 5/r
7 januarii matrimonio juncti Sunt praeviis
tribus bannis coram me de licentia R: Dni
pastoris Wilhelmus Tegelbeckers ex Besel
et Gertrudis Jacobs, coram testibus Jacobo
Jacobs et Elisabetha Tegelbeckers
                                               P: J: Geusen assistens
 
Baarlo H1800-002   -   19-02-1800   -   blz. 297 nr. 1/l
19 feb: matrimonio juncti Sunt praeviis tribus
bannis coram me de licentia Rdi domini
pastoris Henricus Hendricks ex Blerick
et Mechtildis Bouten, coram testibus Wilhelmo
Henderiks et Theodora Bouten            P: J: Geusen assistens
 
Baarlo H1800-003   -   24-02-1800   -   blz. 297 nr. 2/l
24 feb: matrimonio juncti Sunt praeviis tribus
bannis coram me de licentia Rdi domini
pastoris Hendricus Jacobs et Catharina Boots ex
Bree, coram testibus Arnoldo Jacobs et Joanna
Smeets                        P: J: Geusen assistens.
 
Baarlo H1800-004   -   24-04-1800   -   blz. 297 nr. 3/l
24 Aprilis matrimonio juncti Sunt praeviis
tribus bannis coram me de licentia Rdi
Domini pastoris Petrus Clercken et Hendrina
van den Schoot, coram testibus Jacob Clercken
et Joanna van den Schoot        P: J: Geusen assist:
 
Baarlo H1800-005   -   24-04-1800   -   blz. 297 nr. 4/l
24 Aprilis matrimonio juncti Sunt praeviis
tribus bannis coram me de licentia Rdi
domini pastoris Wilhelmus Peters ex Helden
et Hendrina Leenders vidua parochiana
ex Bree et oriunda ex Bree coram testibus
Francisco Leenders et Gertrude Peters
                                               P: J: Geusen assistens
 
Baarlo H1800-006   -   24-04-1800   -   blz. 297 nr. 5/l
24 Aprilis matrimonio juncti Sunt praeviis
tribus bannis coram me de licentia Rdi
Domini pastoris Wilhelmus Peters parochi=
=anus et oriundus ex Kessel et Elisabeth
Jacobs ex Kessel coram testibus Joanne
Janssen et Barbara Jacobs       P: J: Geusen assistens
 
Baarlo H1800-007   -   30-04-1800   -   blz. 298 nr. 1/l
30 Aprilis matrimonio juncti Sunt praeviis
tribus bannis coram me de licentia Rdi
domini pastoris Andreas Mevissen et Maria
Josepha Geenen Ruraemundensis coram testi=
=bus Michaële Mevissen et Anna Catharina
Geenen.                                   P: J: Geusen assistens.
 
Baarlo H1800-008   -   10-05-1800   -   blz. 298 nr. 2/l
10 maji matrimonio juncti Sunt praeviis
tribus bannis Hermanus Peters et Ursula
Joosten ex Bree coram testibus Joachim Peters
et Elisabeth Joosten      P: J: Geusen deservitor.
 
Baarlo H1800-009   -   11-05-1800   -   blz. 298 nr. 3/l
11 maji matrimonio juncti Sunt praeviis tribus
tribus bannis Joannes Buskes ex Vlodrop
et Dorothea Smets Venlonensis coram testibus
Francisco Niemans et Petronilla Bruggen.
                                               P: J: Geusen Deservitor
 
Baarlo H1800-010   -   10-09-1800   -   blz. 298 nr. 4/l
10 Septembris matrimonio juncti Sunt praeviis
tribus bannis Jacobus Driessen ex Kessel
et Petronilla Camps ex Blerick, coram testibus
Bernardus Peters et Wilhelmina Camps.
                                               P: J: Geusen pastor ord: S: C:
 
Baarlo H1800-011   -   20-08-1800   -   blz. 298 nr. 5/l
20 Augusti matrimonio juncti Sunt ex commis:
=sione A: R: D: J: Mathei canonici et pas=
=toris Ruraemundensis et pastoris ex Baerlo
praevia dispensatione in tribus bannis data
a Reverendissimo vic: generali Sijben, in
capella domestica d'Ingenraed sub parochia
de Wankum praenobilis dominus Fredericus
Lib: Baro de Voorst parochianus ex Baerlo,
et Theresia Beatrix de Kölken, procit
testatur hac adjacens Schedula: testes
fuerunt Jacobus Raenackers et Beatrix
Kölken.
 
Baarlo H1800-012   -   24-09-1800   -   blz. 297 nr. 1/r
24 Septembris matrimonio juncti Sunt praeviis
tribus bannis Conrardus Martens ex Kessel
et Joanna Michils ex Kessel, coram testibus
Wilhelmo Martens et Wilhelmina Michils.
                                               P: J: Geusen pastor
1801
 
Baarlo H1801-001   -   23-04-1801   -   blz. 297 nr. 2/r
23 Aprilis matrimonio juncti Sunt praeviis
tribus bannis Henricus Verbongh et Hen=
drina Strouken ex Belfelt coram testibus
Wilhelmo Verbongh et Gertrude Beckkers.
                                               P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1801-002   -   06-05-1801   -   blz. 297 nr. 3/r
6 maji matrimonio juncti Sunt praeviis tribus
bannis Henricus Janssen et Petronilla
Grubben coram testibus Leonardo Grubben
et Maria Janssen.         P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1801-003   -   23-08-1801   -   blz. 297 nr. 4/r
23 Augusti matrimonio juncti Sunt praeviis
tribus bannis Petrus Veekens et Petro=
nilla Simons vidua coram testibus Joanne
Veekens et Maria Gertrude Peters.
                                               P: J: Geusen pastor.
 
Baarlo H1801-004   -   22-10-1801   -   blz. 298 nr. 1/r
22 octobris matrimonio juncti Sunt previis
tribus bannis Jacobus Jacobs et Wilhelmina
Engels ex Kessel: coram testibus Wilhelmo
Engels et Helena Peters.
                                               P: J: Geusen pastor.
 
Baarlo H1801-005   -   26-11-1801   -   blz. 298 nr. 2/r
26 novembris matrimonio juncti Sunt praeviis
tribus bannis Wilhelmus Beurskens et
Maria Wolters coram testibus Wilhelmo
Wolters et Catharina Beurskens.
                                               P: J: Geusen Pastor
1802
 
Baarlo H1802-001   -   26-04-1802   -   blz. 298 nr. 3/r
26 Aprilis matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Leonardus Grubben
et Maria Janssen coram testibus Corne=
:lius Janssen et Lucia Janssen
                                               P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1802-002   -   28-04-1802   -   blz. 298 nr. 4/r
28 Aprilis matrimonio juncti Sunt
Joannes Kranhen ex Waldenrath
et Joanna Elisabeth Küsters ex
Kaldenkirchen, coram testibus Herman=
nus Engelen et Agnes Hutjens.
                                               P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1802-003   -   03-05-1802   -   blz. 298 nr. 5/r
3 maji matrimonio juncti Sunt Joannes
Veekens et Anna Maria Catharina Meij
ex Grefrath coram testibus Wilhelmo
Veekens
 
Baarlo H1802-004   -   11-05-1802   -   blz. 299 nr. 1
11 maji juncti Sunt matrimonio Wilhel=
mo Mertens ex Kessel et pe Petronilla Daumen
coram testibus Gerardo Mertens et Clara
Daumen                                   P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1802-005   -   13-08-1802   -   blz. 299 nr. 2
13 Augusti matrimonio juncti Sunt Joannes
Zanders viduus et Helena Stevens in
Hollandia nata coram testibus Wilhelmo
Lenssen et Elisabeth Zanders.
 
Baarlo H1802-006   -   19-10-1802   -   blz. 299 nr. 3
19 octobris matrimonio juncti Sunt
Fredericus Stregels et Joanna Verstappen
ex Neer cum dispensatione tertii
dubie mixti cum quarto consanguinitatis
gradus data ab illustrissimo Domino
Marco Antonio Episcopo Aquisgranensi
coram testibus Antonio Stregels et
Petronilla Engels
                                   P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1802-007   -   11-11-1802   -   blz. 299 nr. 4
11 9bris matrimonio juncti Sunt
Wilhelmus Wolters et Catharina Beurskens
coram testibus Petro Wolters et Margarita
Beurskens                    P: J: Geusen pastor
 
1803
 
Baarlo H1803-001   -   19-04-1803   -   blz. 300 nr. 1/l
19 Aprilis matrimonio juncti Sunt
Henricus Goordts et Maria Bouten
coram testibus Godefrido Schoenmaekers
et Mathiola Bouten
                                   P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1803-002   -   21-04-1803   -   blz. 300 nr. 2/l
21 Aprilis matrimonio juncti Sunt Wilhel=
mus Segers viduus et Joanna Peulen ex Helden,
coram testibus Jacobo Segers et Joanna
Houwen                       P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1803-003   -   27-04-1803   -   blz. 300 nr. 3/l
27 Aprilis matrimonio juncti Sunt Wilhel=
mus Verbong et Beatrix aen de Meulen
coram testibus Christiano Verbong et
Joanna van den Schoot
                                   P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1803-004   -   19-09-1803   -   blz. 300 nr. 4/l
19 7bris matrimonio juncti Sunt Bernar=
dus Guilielmus Linssen et Lucia Beerden
ex Blerick coram testibus Joanne
Beerden et Theodora Bouten
                                   P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1803-005   -   03-10-1803   -   blz. 300 nr. 5/l
3 8bris matrimonio juncti Sunt Nicolaus
Hermans ex Bree et Theodora Korsten
coram testibus Jacobo Hermans et Anna
Elisabeth Korsten
                                   P: J: Geusen pastor
1804
 
Baarlo H1804-001   -   11-01-1804   -   blz. 299 nr. 6
11 januarii matrimonio juncti Sunt
Hermanus Janssen et Maria van
Wijlick coram testibus Hermano
van Wijlick et Clara Janssen
                                   P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1804-002   -   07-02-1804   -   blz. 299 nr. 7
7 feb matrimonio juncti Sunt cum duabus
proclamationibus ob infirmitatem sponsae
Theodorus Peters et Clara Bekkers coram
Testibus Joanne Peters et Hendrina Peters
                                   P: J: Geusen Pastor
 
[dan volgt een doorgehaalde doopinschrijving in plaats van huwelijk,
  wordt geplaatst als: Baarlo doop   -   05-03-1804   -   blz. 299 nr. 8]
 
Baarlo H1804-003   -   17-04-1804   -   blz. 299 nr. 9
17 Aprilis matrimonio juncti Sunt
Petrus Meertz et Wilhelmina Heij=
mans ambo nati in Kessel coram
testibus Martino Meertz et Angelina
Kessels                        P: J: Geusen Pastor
 
Baarlo H1804-004   -   19-04-1804   -   blz. 300 nr. 1/r
19 Aprilis matrimonio juncti Sunt Gerardus
Bruijnen et Helena Peters nata in Bezel
coram testibus Beatrice van Hooren et
Engelberto Peters
                                   P: J: Geusen Pastor
 
Baarlo H1804-005   -   17-05-1804   -   blz. 300 nr. 2/r
17 maji matrimonio juncti Sunt praeviis
tribus bannis Petrus Jacobs ex Bree et
Gertrudis Steevens vidua ex Thorn coram
testibus Mathia Jacobs et Maria Rootbeen
                                   P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1804-006   -   27-09-1804   -   blz. 300 nr. 3/r
27 septembris matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Christianus
Engelen ex Kessel et Clara Daemen coram
testibus Andrea Spee et Elisabeth Daemen
                                   P: J: Geusen pastore
 
Baarlo H1804-007   -   29-11-1804   -   blz. 300 nr. 4/r
29 novembris matrimonio juncti Sunt praeviis
tribus bannis Wilhelmus Huijs viduus ex
Helden et Mechtildis Bouten vidua coram
testibus Petro Daumen et Godefrida Reijnen
                                   P: J: Geusen Pastor
1805
 
Baarlo H1805-001   -   24-04-1805   -   blz. 301 nr. 1/l
24 Aprilis matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis J Antonius
Stregels viduus et Elisabeth Küsters
vidua ex Kaldenkircken coram
testibus Frederico Stregels et Elisabeth
op den Werf    P: J: Geusen Pastor
 
Baarlo H1805-002   -   25-04-1805   -   blz. 301 nr. 2/l
25 Aprilis matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Gerardus Jans=
sen ex Bree et Elisabeth Pennings
coram testibus Christiano Janssen
et Angelina Kessels
                                   P: J: Geusen Pastor
 
Baarlo H1805-003   -   02-05-1805   -   blz. 301 nr. 3/l
2 maji matrimonio juncti Sunt praeviis
tribus bannis Chistianus Hoebos viduus
ex Blerik et Elisabeth Fleurkens ex
Twistjen coram testibus Joanne Hoebos
et Elisabeth van den Werf
                                   P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1805-004   -   30-05-1805   -   blz. 302 nr. 1/l
30 maji matrimonio juncti Sunt praeviis
tribus abnnis Theodorus Peters et Gertru=
dis Göerts coram testibus Joanne Goerts
et Anna Peters P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1805-005   -   30-05-1805   -   blz. 302 nr. 2/l
eodem die matrimonio juncti sunt Joannes
Kessels et Maria Janssen praeviis tribus
bannis cum dispensatione in quarto
consanguinitatis gradu collaterali
aequali concessa 23 maji a vicario
generali Aquisgranensi Fonck, coram testibus
Christiano Kessels et Elisabeth Janssen
                                   P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1805-006   -   23-06-1805   -   blz. 302 nr. 3/l
23 junii desponsati Sunt in ordina ad
matrimonium contra in Blerik Petrus
Daumen et Petronilla Gubbels, quod
10 julii hic in Baerlo coram testibus
Michaele Mevissen et Wilhelmina
g van Knippenbergh in facie ecclesiae
contraxerunt
                                   ita attestor P: J: Geusen
                                   Pastor
 
Baarlo H1805-007   -   26-09-1805   -   blz. 301 nr. 1/r
26 Septembris matrimonio juncti
Sunt praeviis tribus bannis Carolus
Willemssen ex Kessel et Anna Catharina Huijs
ex Blerick coram testibus Leonardo
Engels et Antonetta Huijs
                                   P: J: Geusen Pastor
 
Baarlo H1805-008   -   20-11-1805   -   blz. 301 nr. 2/r
20 9bris matrimonio juncti Sunt praeviis
tribus bannis Ludovicus Jacobs et Ger=
trudis Vorstermans ex Sevenum coram
testibus Henrico Houwen et Hendrina
Vorstermans
                                   P: J: Geusen pastor
1806.
 
Baarlo H1806-001   -   17-04-1806   -   blz. 301 nr. 3/r
17. Aprilis matrimonio juncti Sunt prae=
viis tribus bannis Cornelius Coopmans
et Anna Maria Geeraats vidua ex
Swalmen coram testibus Joachimo
Coopmans et Joanna Cuijpers
                                   P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1806-002   -   17-04-1806   -   blz. 301 nr. 4/r
17 eadem die matrmonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Joannes Zanders
vid: et Theodora Smeets vidua ex Helden
coram testibus Lamb Joanne Zanders et
Wilhelmina Holtakkers             P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1806-003   -   17-04-1806   -   blz. 302 nr. 1/r
17 eadem die matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Joannes van der
Schoot et Helena Dentjens ex Blerik coram testibus
Michaële van der Schoot et Maria
Dentjens                      P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1806-004   -   08-07-1806   -   blz. 302 nr. 2/r
8 julii matrimonio juncti Sunt prae=
viis tribus bannis Jacobus Fehrer
ex Ameren et Gertrudis Doembges ex
Bracht coram testibus Joannes Doem-
bges et Beatrice Horen
                                   P: J: Geusen Pastor
 
Baarlo H1806-005   -   23-09-1806   -   blz. 302 nr. 3/r
23 Septembris matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Henricus
Henderikx ex Kessel et Gertrudis Simons ex Bree
coram Leonardo Henderikx et Christina
Zanders.
                                   P: J: Geusen Pastor
 
Baarlo H1806-006   -   12-11-1806   -   blz. 302 nr. 4/r
12 9bris matrimonio juncti Sunt praeviis
tribus bannis Godefridus Holtakkers
et Gertrudis Peters ex Bree coram testi=
bus Petro Holtakkers et Elisabeth van
der Werf
                                   P: J: Geusen Pastor
1807
 
Baarlo H1807-001   -   09-04-1807   -   blz. 303 nr. 1/l
9 Aprilis matrimonio juncti Sunt
Hendericus Peters ex Helden et Petro=
nilla Korsten coram testibus Henrico
Boemans et Maria Jacobs praeviis tribus
tribus bannis     P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1807-002   -   23-04-1807   -   blz. 303 nr. 2/l
23 Aprilis matrimonio juncti Sunt prae=
viis tribus bannis Gerardus Bongars
ex Bree et Hendrina van den Schoot
coram testibus Henrico Bongars et
Anna van den Schoot
                                   P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1807-003   -   23-07-1807   -   blz. 303 nr. 3/l
23 julii matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Wilhelmus
Dorssers viduus et Mechtildis
Staeks ex Helden coram testibus
Henrico Dorssers et Cornelia Staeks
                                   P: J: Geusen Pastor
 
Baarlo H1807-004   -   30-07-1807   -   blz. 303 nr. 4/l
30 julii matrimonio juncti Sunt
Simon Peters ex Bree et Joanna
Janssen coram testibus Christiano
Janssen et Catharina Peters.
                                   P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1807-005   -   21-10-1807   -   blz. 304 nr. 1/l
21 8bris matrimonio juncti Sunt Joannes
Pasmans et Maria Elisabeth Kessels
ex Bezel coram testibus Joanne Wolfs
et Joanna Joppen.        P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1807-006   -   06-12-1807   -   blz. 304 nr. 2/l
6 10bris matrimonio juncti Sunt in facie
Ecclesiae Joannes Timmermans ex Kessel
et Maria Anna vidua ex Kessel cum
dispensatione in tribus bannis in tempore
clauso, et in tertio affinitatis gradu
aequali collaterali data ab amplissi=
mo dno vicario generali aquigranensi
Fonck coram testibus Petro Timmermans
et Anna Holten             P: J: Geusen pastor
 
1808
 
Baarlo H1808-001   -   14-01-1808   -   blz. 304 nr. 3/l
14 januarii matrimonio juncti Sunt in facie
ecclesiae praeviis tribus bannis cum dispen=
satione in tertio et secundo consanguini=
tatis gradu collaterali data ab amplis=
simo dno Fonck vicario generali
aquigranensi Christianus Janssen ex
Kessel et Helena Jacobs coram testibus
Petro Janssen et Gertrude Verhardt
                                               P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1808-002   -   03-05-1808   -   blz. 303 nr. 1/r
3 Maji matrimonio juncti Sunt
Mathias Hoofnagels ex Kessel et
Anna Catharina Janssen ex Bezel
coram testibus Joanne Hoofnagels,
et Mechtilde Janssen ter proclamato;
                                   P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1808-003   -   05-05-1808   -   blz. 303 nr. 2/r
5 maji matrimonio juncti Sunt
Henricus Pubben en Anna Eeretz
Everaerts coram testibus Alexander
Pubben et Elisabeth Claessens post
tres proclamationes
                                   P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1808-004   -   08-09-1808   -   blz. 303 nr. 3/r
8 Septembris matrimonio juncti
Sunt praeviis tribus bannis Joan=
=nes van Dael et Mechtildis Wilhelmina
Michels vidua coram testibus .. Andrea
Bouten et Petronilla Beurskens
sponsus natus est in Maesniel
et sponsa in Neer.
                                   P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1808-005   -   29-12-1808   -   blz. 304 nr. 1/r
29 xbris matrimonio juncti Sunt
Joannes Henderikx et Aleida Roor=
ding Diosborgensis cum dispensatione
in tertia proclamatione et in tempore
clauso data ab Amplissimo Domino
Fonck vicario generali Aquisgranensi
coram testibus Jacobo Henderikx et
Maria Wijlders ac Joanne Janssens
                                   P: J: Geusen pastor
1809
 
Baarlo H1809-001   -   07-01-1809   -   blz. 304 nr. 2/r
7 januarii matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus tribus bannis Henricus
Peters et Wilhelmina Holtakkers
ambo ex Helden coram testibus
Wilhelmo Engels et Hendrina Holtakkers
                                   P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1809-002   -   09-02-1809   -   blz. 304 nr. 3/r
9 feb: matrimonio juncti Sunt
Praeviis tribus bannis Petrus van
den Schoot et Gertrudis Stevens
vidua ex Thorn, coram testibus
Gerardo van den Schoot et Wilhel=
mina van Rootbeen
                                   P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1809-003   -   27-04-1809   -   blz. 305 nr. 1/l
27 Aprilis matrimonio juncti Sunt
Praeviis tribus bannis Wilhelmus
Peters ex Tegelen et Maria Hermans
coram testibus Christiano Hermans
et Margarita Peters
                                   P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1809-004   -   04-05-1809   -   blz. 305 nr. 2/l
4 maji matrimonio juncti Sunt
Praeviis tribus bannis Petrus Janssen
et Wille Petronilla Smits coram
testibus Joanne Janssen et Helena
Beurskens                    P: J: Geusen Pastor
 
Baarlo H1809-005   -   17-05-1809   -   blz. 305 nr. 3/l
17 maji matrimonio juncti Sunt
in facie Ecclesiae praeviis tribus
bannis Leonardus Engels et Maria
Mertens cum dispensatione in quarto
mixto tertio consanguinitatis gradu
collaterali data 22 aprilis ab Amplissimo Dno
Fonck vicario generali Aquisgranensi
coram testibus Wilhelmo Engels et
Helena Beurskens
                                   P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1809-006   -   18-05-1809   -   blz. 306 nr. 1/l
18 maji matrimonio juncti Sunt in
facie Ecclesiae praeviis tribus bannis
Henricus Beurskens et Agnes Bartels
coram testibus Mathia Bartels et Wil=
helmina Peters  P: J: Geusen pastor.
 
1810
 
Baarlo H1810-001   -   18-01-1810   -   blz. 306 nr. 2/l
18 januarii matrimonio juncti Sunt in
facie Ecclesiae praeviis tribus bannis
Jacobus Janssen et Gertrudis Haanen ex
Bre coram testibus Joanne Cloostermans et
Sibilla Haanen. P: J: Geusen pastore
 
Baarlo H1810-002   -   03-05-1810   -   blz. 306 nr. 3/l
3 maji matrimonio juncti Sunt in facie
Ecclesiae praeviis tribus bannis Michaël
Zeetsen ex Blerik et Elisabeth Jacobs
coram testibus Martino Peters et
Anna Catharina Kessels
                                   P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1810-003   -   10-05-1810   -   blz. 306 nr. 4/l
10 maji matrimonio juncti Sunt in
facie ecclesiae praeviis tribus bannis
Henricus Holtakkers et Wilhel=
:mina Croonenbroek ex Kessel
coram testibus Mathia Holtakkers
et Hendrina Joosten
                                   P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1810-004   -   16-05-1810   -   blz. 305 nr. 1/r
16 maji matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Joannes
op Cleef ex Besel et Chatarina Wolfs
coram testibus Joanne Verbong
et Elisabeth Wolfs.
                                   P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1810-005   -   22-05-1810   -   blz. 305 nr. 2/r
22 maji matrimonio juncti Sunt prae=
:viis tribus bannis Franciscus Rock
ex Lucerna in Helvetia et Elisabeth
op het Werf Venlonensis coram testibus Joanne
Cloosterman et Catharina Rock
                                   P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1810-006   -   24-05-1810   -   blz. 305 nr. 3/r
24 maji matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Gerardus
Beerden et Anna Peters coram testi=
bus Joanne Beerden et Petronila
Peters              P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1810-007   -   24-05-1810   -   blz. 305 nr. 4/r
24 maji matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Henricus
Dorssers et Wilhelmina Gielen
coram testibus Joanne Gielen et
Helena Dorssers
                                   P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1810-008   -   08-07-1810   -   blz. 306 nr. 1/r
8 julii matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Henricus
Engelen ex Kessel et Elisabeth Bouten
coram testibus Petro Joosten et
Maria Bouten
                                   P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1810-009   -   12-07-1810   -   blz. 306 nr. 2/r
12 julii matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus banni Petrus Beurs-
=kens et Elisabeth Cornelissen coram
testibus Henrico Beurskens et
Wilhelmino Cornelissen
                                    P: J: Geusen pastor
1811
 
Baarlo H1811-001   -   10-01-1811   -   blz. 306 nr. 3/r
10 januarii matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Arnoldus
in gen Noodt viduus et Elisabeth
Daemen coram testibus Jacob in gen Noodt
et Gertrude Daemen
                                   P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1811-002   -   17-01-1811   -   blz. 306 nr. 4/r
17 januarii matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Petrus Houben
et Petronilla Custers coram testibus
Henrico Houben et Catharina
Custers                        P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1811-003   -   25-02-1811   -   blz. 307 nr. 1/l
25 feb: matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Jacobus
Wolters et Joanna Heldens coram
testibus Joanne Wolters et Anna
Heldens                       P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1811-004   -   24-04-1811   -   blz. 307 nr. 2/l
24 Aprilis matrimonio juncti Sunt
Hubertus Beumes viduus ex Walt
=vucht et Maria Catharina Theu=
=nissen ex Kruchten coram testibus
Henrico Theunissen, et Wilhelmina
Peters in facie Ecclesiae praeviis
tribus bannis
                                   P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1811-005   -   24-04-1811   -   blz. 307 nr. 3/l
eadem die matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis in facie
Ecclesiae Joannes Mathias Holtak=
=kers et Hendrina Heijmans we
ex Kessel coram testibus Henrico
Holtakkers et Joanna Heijmans
                                   P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1811-006   -   02-05-1811   -   blz. 308 nr. 1/l
2 maji matrimonio juncti Sunt
in facie Ecclesiae praeviis tribus
bannis Henricus Henderikx ex
Kessel et Sibilla Kusters ex Swal=
=men coram testibus Petro Bongaerts
et Joanna Henderikx
                                   P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1811-007   -   20-06-1811   -   blz. 308 nr. 2/l
20 junii matrimonio juncti Sunt
in facie Ecclesiae praeviis tribus
bannis Theodorus Aerts et Joanna
Smits coram testibus Wilhelmo
Aerts et Wilhelmina Smits
                                   P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1811-008   -   21-11-1811   -   blz. 308 nr. 3/l
21 9bris matrimonio juncti Sunt
in facie Ecclesiae praeviis tribus
bannis Wilhelmus Janssen ex Kessel
et Theresia Loijen coram testibus
Gerardo Janssen et Mechtilde Loijen
                                   P: J: Geusen pastor
1812
 
Baarlo H1812-001   -   09-01-1812   -   blz. 307 nr. 1/r
9 januarii matrimonio juncti Sunt
Joannes Gielen ex Helden et Agnes
Janssen vidua ex Helden coram testi=
=bus Jacobo Gielen et Margarita
Janssen                        P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1812-002   -   09-01-1812   -   blz. 307 nr. 2/r
9 januarii matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis in facie ec=
=clesiae Nicolaus Bouten et Catharina
Roux coram testibus Henrico
Bouten et Wilhelmina Roux
                                   P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1812-003   -   08-04-1812   -   blz. 307 nr. 3/r
8 Aprilis matrimonio juncti Sunt
in facie Ecclesiae praeviis tribus
bannis Gerardus van den Speulhof
Rotterdamus et Elisabeth Hermans
coram testibus Christiano Hermans
et Joanna Helsen
                                   P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1812-004   -   23-04-1812   -   blz. 307/8 nr. 4/r
23 Aprilis matrimonio juncti
Sunt Petrus Joannes aen de Heij
et Elisabeth Wijnen cum dispensa=
tione duplici in quarto consangui=
nitatis gradu aequali data 17
martii a Reverendissimo ac
Amplissimo Domino vicario
generali Fonck sede vacante
pae in facie Ecclesiae praeviis
tribus bannis coram testibus
Andrea Bouten et Maria Beurs=
=kens                          P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1812-005   -   10-11-1812   -   blz. 308 nr. 1/r
10 9bris matrimonio juncti Suni in facie
Ecclesiae praeviis tribus bannis perillustris
ac generosus Dominus Theodorus Maria
L. Baro ab Hallberg Eques Palatinei
ordinis S: Michaelis etc etc. etc. et
perillustris ac generosa Domicella Elisabetha
Maria Carolina Lucia Baronissa D'Olne
coram testibus Alexandro perillustri ac
generoso Domino Alexandro L: Barone
ab Hallberg, ac perillustri at generoso
Domino Wilhelmo Jacobo Antonio
Josepho, Michaele L: Barone D'Olne
                                   P: J: Geusen pastor
1813
 
Baarlo H1813-001   -   29-05-1813   -   blz. 309 nr. 1/l
29 maji matrimonio juncti Sunt
Praeviis tribus bannis in facie
Ecclesiae Henricus Houben et
Wilhelmina Roux coram testibus
Leonardo Houben et Christina Roux
                                   P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1813-002   -   29-05-1813   -   blz. 309 nr. 2/l
eadem die matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Christianus
Eijken et Wilhelmina Smits coram
testibus Michaële Mevissen et
Gertrude Smits P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1813-003   -   05-05-1813   -   blz. 309 nr. 3/l
5 maji matrimonio juncti Sunt
praeviis tribus bannis Michael van
Gasselt et Petronilla Korsten coram
testibus Joanne Nabben et Mechtilde
Korsten                       P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1813-004   -   24-05-1813   -   blz. 309 nr. 4/l
24 maji matrimonio juncti Sunt in facie
Ecclesiae praeviis tribus bannis Lambertus
Tekaart ex Gocht et Margarita Grofs ex
Baerlo ex commissione R: D: J van Beers
vicepastoris Venlonensis, cujus ambo erant
subditi coram testibus Jacobo Tekaart
et Joanna Grofs            P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1813-005   -   24-06-1813   -   blz. 310 nr. 1/l
24 junii matrimonio juncti Sunt
in facie Ecclesiae praeviis tribus
bannis Henricus Bouten et Joanna
Beurskens coram testibus Henrico
Beurskens et Maria Bouten
                                   P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1813-006   -   20-07-1813   -   blz. 310 nr. 2/l
20 julii matrimonio juncti Sunt in facie
ecclesiae praeviis tribus bannis Petrus
Coopmans ex Bree et Margarita Janssen
coram testibus Henrico Coopmans et
Elisabeth Janssen         P: J: Geusen Pastor
 
Baarlo H1813-007   -   20-10-1813   -   blz. 310 nr. 3/l
20 8bris matrimonio juncti Sunt
in facie Ecclesiae praeviis tribus
Joannes Fransciscus Janssen et
Hendrina Holtakkers coram testi:
bus Mathia Holtakkers et Catharina
Janssen.                                   P: J: Geusen pastor
 
1814
 
Baarlo H1814-001   -   21-04-1814   -   blz. 309 nr. 1/r
21 Aprilis matrimonio juncti Sunt in facie
Ecclesiae praeviis tribus bannis Petrus
Wolters et Maria Catharina Langendonck
Stralensis coram testibus Joanne Wolters
et Maria Jacobs                       P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1814-002   -   21-04-1814   -   blz. 309 nr. 2/r
21 Aprilis matrimonio juncti Sunt in facie
Ecclesiae praeviis tribus bannis Andreas
Lenssen ex Blerick et Agnes Peters ex Kessel
in facie Ecclesiae praeviis tribus bannis
coram testibus Joanne van Lier et
Gertreude Lenssen
                                               P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1814-003   -   12-05-1814   -   blz. 309 nr. 3/r
12 maji matrimonio juncti
Sunt praeviis tribus bannis
in facie Ecclesiae Gerardus
Simons et Mechtildis Lenssen
coram testibus Petro Simons
et Joanna Lenssen
                                               P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1814-004   -   03-11-1814   -   blz. 309 nr. 4/r
3 novembris matrimonio juncti Sunt
in facie Ecclesiae praeviis tribus bannis
Henricus Smeets et Lucia Bruijnen
coram testibus Henrico Jacobs et Maria
Rootbeen                                P: J: Geusen pastor
 
1815
 
Baarlo H1815-001   -   19-01-1815   -   blz. 310 nr. 1/r
19 januarii matrimonio juncti Sunt in facie
Ecclesiae praeviis tribus bannis Petrus Cuijpers
viduus ex Waltniel et Christina Zanders
coram testibus Franscisco Holten et Maria
Zanders.                                  P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1815-002   -   19-01-1815   -   blz. 310 nr. 2/r
eadem die et mense matrimonio juncti Sunt
in facie Ecclesiae praeviis tribus bannis
Wilhelmus Segers viduus et Hendrina
Hermans vidua ex Blerik .... coram
testibus Petro Segers et Petronilla Hermans
                                               P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1815-003   -   19-01-1815   -   blz. 310 nr. 3/r
eadem die et mense matrimonio juncti Sunt
in facie Ecclesiae praeviis tribus bannis
Mathias Holtakkers et Godefrida Reijnen
coram testibus Theodoro Holtakkers et
Wilhelmina Peters
                                               P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1815-004   -   13-04-1815   -   blz. 310 nr. 4/r
13 Aprilis matrimonio juncti Sunt in facie
Ecclesiae praeviis tribus bannis Mathias
Coopmans et Joanna Huijs vidua ex Helden
coram testibus Andrea Coopmans et
Maria Anna Bremer
                                               P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1815-005   -   12-05-1815   -   blz. 311 nr. 1/l
12 maji matrimonio juncti Sunt in
facie Ecclesiae praeviis tribus bannis
Hermanus Smits et Theodora Janssen
coram testibus Gerardo Smits et
Elisabeth Janssen
                                               P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1815-006   -   21-09-1815   -   blz. 311 nr. 2/l
21 Septembris matrimonio juncti Sunt in
facie Ecclesiae praeviis sex bannis Mathias
Janssen et Clara Janssen coram testibus
Joannis Gielen et Petronilla Joosten
                                               P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1815-007   -   19-10-1815   -   blz. 311 nr. 3/l
19 octobris matrimonio juncti Sunt
in facie Ecclesiae praeviis tribus bannis
Hermanus Joosten et Gertrudis Gom=
mans ex Helden coram testibus Frans=
cisco Gommans et Petronilla Joosten
                                               P: J: Geusen pastor
1816
 
Baarlo H1816-001   -   01-02-1816   -   blz. 311 nr. 4/l
1 feb: matrimonio juncti Sunt
Henricus Houwen viduus et Ger=
trudis Teeuwen ex Bree coram
testibus Petro Houwen et Maria
Teeuwen                      P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1816-002   -   24-04-1816   -   blz. 312 nr. 1/l
24 Aprilis matrimonio juncti Sunt
in facie ecclesiae praeviis tribus
bannis Leonardus Heinen et
Margarita Janssen coram testibus
Wilhelmo Heinen et Lucia Wolters
                                   P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1816-003   -   25-04-1816   -   blz. 312 nr. 2/l
25 Aprilis matrimonio juncti Sunt
in facie ecclesiae praeviis tribus
bannis Henricus Janssen et Mar= Joanna
gareta Wolters coram testibus Henrico
Beurskens et Lucia Wolters
                                   P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1816-004   -   01-05-1816   -   blz. 312 nr. 3/l
1 maji matrimonio juncti Sunt in
facie ecclesiae praeviis tribus bannis
Petrus Korsten et Joanna Dierks ex
Besel coram testibus Hendrico Wagemans
et Hendrina Korsten
                                   P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1816-005   -   30-05-1816   -   blz. 311 nr. 1/r
30 maji matrimonio juncti Sunt in
facie Ecclesiae praeviis tribus bannis
Petrus Staaks et Wilhelmina Peters
coram testibus Jacobo Staeks et Sibilla
Peters              P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1816-006   -   04-09-1816   -   blz. 311 nr. 2/r
4 7bris matrimonio juncti Sunt in
facie Ecclesiae praeviis tribus bannis
Jacobus Peters et Catharina Feherer
coram testibus Martino Peters et
Maria Anna Bremer
                                   P: J: Geusen pastor
1817
 
Baarlo H1817-001   -   07-01-1817   -   blz. 311 nr. 3/l
7 januarii matrimonio juncti Sunt
in facie Ecclesiae praeviis tribus bannis
Joannes Timmermans viduus et Mech=
=tildis Janssen coram testibus Petro
Timmermans et Agnete Janssen
                                   P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1817-002   -   12-01-1817   -   blz. 312 nr. 1/r
12 januarii matrimonio juncti Sunt
in facie Ecclesiae praeviis tribus
bannis Joannes Mooreis et Anna
Catharina van Deijk coram testibus
Antonio Mooreis et Jacoba van Deijk
                                   P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1817-003   -   11-02-1817   -   blz. 312 nr. 2/r
11 feb: matrimonio juncti Sunt praeviis
tribus bannis in facie ecclesiae praeviis
tribus bannis Wilhelmus Heesen
viduus ex Breijel et Elisabeth Küsters
vidua ex Kaldenkerken coram testi=
:bus Wilhelmo Huijs et Joanna Bosch
                                   P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1817-004   -   27-04-1817   -   blz. 312 nr. 3/r
27 Aprilis Contraxerunt in Kaldenkirchen
in facie ecclesiae praeviis tribus bannis
assistente Petr R: D: Petro Pulger
dicti loci pastore Andreas Wilhelmus
Bouten et Susanna Bruns coram testibus
R: D: Paulo Pulger et R: D: Henrico Schoonbroodt
praefati loci vicariis de mea licentia
                                   P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1817-005   -   07-05-1817   -   blz. 312 nr. 4/r
7 maji matrimonio juncti Sunt in facie
ecclesiae praeviis tribus bannis Joannes
Gerlacus Helwegen et Joanna Gertrudis
Rutten coram testibus Jacobo Helwegen
et Maria Rutten
                                   P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1817-006   -   22-05-1817   -   blz. 313 nr. 1/l
22 maji juncti Sunt matrimonio in facie
Ecclesiae praeviis tribus bannis Fransciscus
Jacobus Timmermans et Agnes Janssen
coram testibus Wilhelmo Janssen et Maria
Timmermans
                                   P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1817-007   -   06-11-1817   -   blz. 313 nr. 2/l
6 9bris matrimonio juncti Sunt in facie
Ecclesiae praeviis tribus bannis Leonardus
Josephus Göerts et Maria Catharina Bruijnen
coram testibus Hermano Göerts et
Maria Jacobs   P: J: Geusen pastor
 
1818
 
Baarlo H1818-001   -   02-04-1818   -   blz. 313 nr. 3/l
2 Aprilis matrimonio juncti Sunt
in facie Ecclesiae praeviis tribus
bannis Thomas Kessels et Joanna
Gommans coram testibus Leonardo
Engels et Petronilla Gommans
                                   P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1818-002   -   02-04-1818   -   blz. 313 nr. 4/l
2 Aprilis matrimonio juncti Sunt in
facie Ecclesiae praeviis tribus bannis
Joachim Naus et Petronilla Schoonmae=
kers coram testibus Joanne Naus et
Getrude Schoonmaekers
                                   P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1818-003   -   16-04-1818   -   blz. 313 nr. 5/l
16 Aprilis matrimonio juncti Sunt praeviis
tribus bannis in facie Ecclesiae coram
[rest akte ontbreekt op pagina]
(Foto 314 ontbreekt. Daar staan nog enkele vermeldingen op)
 
Baarlo H1818-004   -   11-08-1818   -   blz. 313 nr. 1/r
11 Augusti matrimonio juncti Sunt in facie
Ecclesiae praeviis tribus bannis Nicolaus
Jacobs et Gertrudis Janssen coram testibus
Andrea Janssen Peters et Margarita
Janssen                        P: J: Geusen pastor
 
Baarlo H1818-005   -   14-09-1818   -   blz. 313 nr. 2/r
14 Septembris matrimonio juncti Sunt
cum dispensatione in primo secundo
affinitatis gradu mixto et cognatione
spirituali cum sponsus sponsae prolem
olim a Sacra fonte elevarit a Sede
Romana impetiata in facie Ecclesiae
praeviis tribus Arnoldus Fehrer et
Gertrudis Döembges coram testibus
Aldegonde Dentjens et Wilhelmo
Winthousen
                                   P: J: Geusen pastor
 
13 per pontificem legitimata est
Proles P: J: Geusen pastor
 
Commence avec le quinze juin dixseptquarante
quatre jusqua quatorze Septembre dixhuit
cent dixhuit, ondertekening