Transcriptie huwelijken R.K. Baarlo 1786        terug naar huwelijken Baarlo      

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


1786
 
Baarlo H1786-001   -   16-02-1786   -   blz. 281 nr. 3/r
16: februarii matrimonio juncti
Sunt in facie Ecclesiae prae=
viis tribus bannis Joannes
Gommans et Maria Jacobs,
coram testibus Henrico
Jacobs et Agnete Gommans.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1786-002   -   23-02-1786   -   blz. 281 nr. 4/r
23 feb: matrimonio juncti Sunt
in facie Ecclesiae praeviis tri=
bus bannis Gerardus Custers et
Elisabetha Jacobs, coram testibus
Henrico Jacobs et Maria Custers
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1786-003   -   04-05-1786   -   blz. 282 nr. 1/r
4 maii matrimonio juncti Sunt
in facie Ecclesiae praeviis tri
bus proclamationibus Petrus
Nelissen et Joanna Driessen
coram testibus Hermano Si=
mons et Gertrude van den Schoedt
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1786-004   -   04-05-1786   -   blz. 282 nr. 2/r
4 maii matrimonio juncti Sunt
in facie Ecclesiae praeviis tri
bus proclamationibus Cornelius
Smits et Aldegondis Kessels co=
ram testibus Antonio Smits
et Joanna Kessels.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1786-005   -   23-05-1786   -   blz. 282 nr. 3/r
23 maii matrimonio juncti
Sunt in facie Ecclesiae
praeviis tribus proclama=
tionibus Joannes Korstjens
viduus et Wilhelmina
Lenssen vidua, coram test=
tibus Theodoro Korstjens
et Petronilla Lenssen
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1786-006   -   22-06-1786   -   blz. 283 nr. 1/l
22 junii matrimonio juncti sunt
in facie Ecclesiae praeviis tri:
bus bannis Gerardus Eeraerts
et Wilhelmina Hermkes ex
Horst coram testibus Friderico
Stregels et Margarita Eeraerts.
                                   P: Geusen pastor
 
Baarlo H1786-007   -   13-08-1786   -   blz. 283 nr. 2/l
13 augusti matrimonio juncti
Sunt in facie Ecclesiae prae=
viis tribus bannis Henricus
Schoenmaeckers viduus et Joan:
na Crijnen vidua, coram testi:
bus Godefrido Schoenmaeckers
et Anna Catharina Kessels.
                                   P: Geusen pastor