Transcriptie huwelijken R.K. Baarlo 1743        terug naar huwelijken Baarlo       

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


1743
 
Baarlo H1743-001   -   24-04-1743   -   blz. 1743 nr. 3/r
24 aprilis contraxerunt ma
trimonium in facie Eccle
siae factis praevijs tribus
bannis Nicolaus Hen=
derickx et Catharina
Engels coram testibus
Wilhelmo Joosten et Cornelio
Verbraemhorst
 
Baarlo H1743-002   -   02-05-1743   -   blz. 1743 nr. 4/r
2da Maij Contraxerunt
matrimonium in facie
Ecclesiae praevijs tribus
bannis Petrus Corsten
et Anna Bongers coram
testibus Martino Bon
gers et Anna Corsten
 
Baarlo H1743-003   -   02-05-1743   -   blz. 1743 nr. 5/r
eadem die contraxerunt
matrimonium in facie
Ecclesiae praevijs tribus
Joannes Schonck et Joanna Joosten
bannis coram testibus
Joannes Heldens et
Sibilla van Hees.
 
Baarlo H1743-004   -   09-05-1743   -   blz. 1743 nr. 6/r
9na Maij contraxerunt ma
trimonium in facie Ecclesiae
praevijs tribus bannis
Martinus Coopmans
Ida Hermes coram
:tibus Petro Coopm[ans]
et Wilhelmo Corst[en]