Transcriptie dopen R.K. Baarlo 1795        terug naar dopen Baarlo       

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


            1795
Baarlo D1795-001 -    10/10-01-1795   -   blz. 1795-152 nr. 4/l
10 Januarii natus et baptizatus est
Joannes Christianus filius Chris
tiani Hoebos et Agnetis Huijs
conjugum susceptores fuerunt
Mathias Janssen loco Joannis
Hoebos et Joanna Huijs.
                        P. Geusen pastor
 
Baarlo D1795-002 -    24/24-01-1795   -   blz. 1795-151 nr. 1/r
24 Januarii nata et baptizata est (deels ontleend aan Gendalim, zin geconstrueerd)
Joanna filia posthuma Joannis
van den Schoodt et Gertrudis Bou
ten conjugum susceptores fuerunt
Joannes Bouten et Beatrix van
den Schoodt
                        P. Geusen pastor
 
Baarlo D1795-003 -    27/27-01-1795   -   blz. 1795-151 nr. 2/r
27 Januarii natus et baptizatus est
Josephus filius Joannis Joosten
et Mariae Gielen conjugum
susceptores fuerunt Hermanus
Joosten et Petronilla Gielen
                        P. Geusen pastor
 
Baarlo D1795-004 -    08/08-03-1795   -   blz. 1795-151 nr. 3/r
8 Martii natus et baptizatus est
Henricus Gisbertus filius Joan-
nis Guertz et Dorotheae Timmer-
mans susceptores fuerunt Hen-
ricus Guertz et Maria Timmer-
mans                P. Geusen pastor
 
Baarlo D1795-005 -    22/23-03-1795   -   blz. 1795-151 nr. 4/r
22 Martii natus et 23 baptizatus est
Wilhelmus filius Gerardi Janssen
et Petronillae Dreessen conjugum
susceptores fuerunt Wilhelmus
Heldens et Wilhelmina Huijskens
loco Annae Catharinae der Borten
                        P. Geusen pastor
 
Baarlo D1795-006 -    01/01-04-1795   -   blz. 1795-151 nr. 5/r
1 Aprilis natus et baptizatus est Jacobus
filius Joannis Pubben et Catharinae
Jacobs conjugum susceptores fue-
runt Mathias Janssen loco Alex-
andri Jacobs et Barbara Pubben
                        P. Geusen pastor
 
Baarlo D1795-007 -    04/04-04-1795   -   blz. 1795-152 nr. 1/r
4 Aprilis natus et baptizatus est Joannes filius Wil-
helmi Schmidtmans et Margaritae
Buijskens conjugum Stralensium
susceptores fuerunt Jacobus Beurs-
kens et Wilhelmina Huijskens
loco Joannae Ginders
                        P. Geusen pastor
 
Baarlo D1795-008 -    22/23-05-1795   -   blz. 1795-152 nr. 2/r
22 Maii natus et 23 baptizatus est Jo-
annes filius Gerardi Timmermans
et Gertrudis Puelen conjugum sus
ceptores fuerunt Joannes in gen Noot
et Wilhelmina Huijskens loco
Aldegundis Puelen
                        P. Geusen pastor
 
Baarlo D1795-009 -    06-07-1795   -   blz. 1795-152 nr. 3/r
6 Julii baptizata est Helena filia
Joannis Dorssers et Helenae Staecks
conjugum susceptores fuerunt
Henricus Dorssers et Cunigondis
Staecks            P. Geusen pastor
 
Baarlo D1795-010 -    12-07-1795   -   blz. 1795-152 nr. 4/r
12 Julii baptizatus est Petrus
filius Martini Janssen et
Mathiolae Holtackers conju-
gum susceptores fuerunt
Wilhelmus Holtackers loco
Petri Holtackers et Anna
Margarita Viercamps
                        P. Geusen pastor
 
Baarlo D1795-011 -    23-07-1795   -   blz. 1796-153 nr. 1/l
23 Julii baptizatus est Mathias
filius Wilhelmi Wolters et
Margaritae Janssen conjugum
susceptores fuerunt Henricus
Wolters et Wilhelmina Huijs-
kens loco Petronillae Janssen
                        P. Geusen pastor
 
Baarlo D1795-012 -    26-07-1795   -   blz. 1796-153 nr. 2/l
26 Julii baptizata est Anna filia
Theodori Gielen et Bertae Janssen
conjugum susceptores fuerunt
Mathias Janssen loco Jacobi Gie-
len et Wilhelmina Huijskens lo-
co Joannae Claessens
                        P. Geusen pastor
 
Baarlo D1795-013 -    29-07-1795   -   blz. 1796-153 nr. 3/l
29 Julii baptizatus est Wilhelmus
filius Henrici Jacobs et Mariae
Bruijnen conjugum susceptores
fuerunt Mathias Bruijnen et
Catharina Jacobs
                        P. Geusen past.
 
Baarlo D1795-014 -    18-08-1795   -   blz. 1796-153 nr. 4/l
18 Augusti baptizatus est Petrus
filius Joannis Korstjens et
Joannae Heijmans conjugum sus
ceptores fuerunt Joannes Janssen
loco Zegeri Heijmans et Petro-
nilla Lenssen
                        P. Geusen pastor
 
Baarlo D1795-015 -    03-09-1795   -   blz. 1796-154 nr. 1/l
3 7bris Baptizatus est Sibilla filia
Joannis Peters et Mariae Lenders
conjugum susceptores fuerunt
Joannes Schreurs et Wilhelmina
Huijskens loco Wilhelminae Verdijck
                        P. Geusen pastor
 
Baarlo D1795-016 -    14-09-1795   -   blz. 1796-154 nr. 2/l
14 7bris Baptizatus est Leonardus filius
Arnoldi Houben et Joannae Verhaerdt
conjugum susceptores fuerunt Ed-
mondus Houben et Digna Beurskens
                        P. Geusen pastor
 
Baarlo D1795-017 -    29-09-1795   -   blz. 1796-154 nr. 3/l
29 7bris Baptizata est Joanna Maria fi-
lia Henrici Lenssen et Joannae Kors
ten conjugum susceptores fuerunt
Henricus Tierij et Wilhelmina
Huijskens loco Catharinae Janssen
                        P. Geusen pastor
 
Baarlo D1795-018 -    16-10-1795   -   blz. 1796-154 nr. 4/l
16 8bris Baptizata est Maria Ca-
tharina filia Wilhelmi Kes-
sels et Elisabethae Jacobs conjugum
susceptores Mathias Janssen loco
Alexandri Kessels et Gertrudis
Jacobs.                        P. Geusen pastor
 
Baarlo D1795-019 -    19-10-1795   -   blz. 1796-154 nr. 5/l
19 8bris Baptizatus est Christopho
rus filius Leonardi Janssen et
Petronillae Beckers conjugum
susceptores fuerunt Mathias
Janssen loco Joannis Beckers
et Joanna Janssen.
                        P. Geusen pastor
 
Baarlo D1795-020 -    22-11-1795   -   blz. 1796-153 nr. 1/r
22 Novembris baptizatus est Hermanus (gegevens ontleend aan Gendalim, zin geconstrueerd)
filius Antonii Smits et Elisabethae
Beurskens conjugum susceptores
fuerunt Jacobus Beurskens loco
Joannis Beurskens et Anna Mar-
garita Smits
                        P. Geusen pastor
 
Baarlo D1795-021 -    21-12-1795   -   blz. 1796-153 nr. 2/r
21 Xbris Baptizata est Anna Margari-
ta filia Hermani Bongaerts et
Helenae Engels conjugum suscep-
tores fuerunt Petrus op Heijs
et Margarita Verbraemhorst
                        P. Geusen pastor