Transcriptie dopen R.K. Baarlo 1712        terug naar dopen Baarlo       

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 1712
Baarlo D1712-001  -    20-01-1712   -   blz. 003-1711 nr. 5
20 Januarij huius novi
anni 1712 baptisatus
est Ioannes Verbongh patre
Linnart Verbongh et ma-
tre Trincken Verbongh con-
iugibus susceptoribus Ian Spee
et Willemken Bongaerts
 
Baarlo D1712-002  -    22-01-1712   -   blz. 003-1711 nr. 6
22 Iannuarij baptizatus est
Matthias filius Ioannis Fabri
et Magdalenae Janssen con- [naam ontleend aan Gendalim door ontbreken bovenste stuk pagina (ligt niet aan foto maar aan boek]
iugum susceptoribus Frans
Heldens et Enken Willems
 
Baarlo D1712-003  -    30-01-1712   -   blz. 003-1711 nr. 7
30 Ianuarij 1712 baptisa
tus est praenobilis ac genero
sus dnus Lambertus Henricus ba
ro D'Olnť patre praenobili ac
generoso dno Wilhelmo Philippo
barone D'Olne dno temporali in
Soumagne, St. Hadlein, Baerlo
et Raij.. et matre praenobili
ac generosa dna Eva Teresia Flo
rentina baronissa De RhoŽ D'ob-
sinnigh coniugibus suscepto-
ribus praenobili ac generoso D. Jo-
anne de RhoŽ qui fuit loco prae-
nobilis ac generosi dni Lamberti
Henrici baronis D'Olnť et Neuville
dni temporalis in Tihange et
praenobili ac generosa domicella
Petronella de RhoŽ d'Obsinnigh
quae fuit loco praenobilis ac ge-
nerosae domicellae Mariae Fran-
ciscae baronissae De RhoŽ D'Ob-
sinningh
 
Baarlo D1712-004  -    09-02-1712   -   blz. 003-1711 nr. 8
9 Februarij baptizata est
Maria filia Thijs Jan Thijssen
et Willemken Schoenmaec-
kers coniugum susceptoribus
Thijs Janssen et Clara Ianssen
quae fuit loco Idae Ianssen
 
Baarlo D1712-005  -    10-02-1712   -   blz. 004-1712 nr. 1
10 Februarii baptisata [niet op pagina, ontleend aan Gendalim bestand]
est Gertrudis filia
Jo(ann)is Daemen et Petro-
nillae Driessen coniug.
susceptores Jo(ann)es Lin-
sen et Gertrudis Schoen-
maeckers
 
Baarlo D1712-006  -    12-02-1712   -   blz. 004-1712 nr. 2
12 Feb. baptisata est
Gertrudis filia Jo(ann)is
Driessens et Godefridae
Willems coniugum
susceptores Franciscus
Willems et Catharina
Lenaerts
 
Baarlo D1712-007  -    27-03-1712   -   blz. 004-1712 nr. 3
27 Martij baptizatus est
Henricus van Wis patre Hen
rico van Wis matre Trincken
Beurskens coniugibus sus-
ceptoribus Derick Beurs-
kes et Catharina van Wis
 
Baarlo D1712-008  -    28-03-1712   -   blz. 004-1712 nr. 4
(2)8 Martij baptizata est
Petronella Jans patre Io-
anne Gielen matre Maria
vanden Schaffelt coniugi-
bus susceptoribus Evert
Bongaerts et Gertien
Bongaerts
 
Baarlo D1712-009  -    30-04-1712   -   blz. 004-1712 nr. 5
30 Aprilis baptisata est Ma-
ria Holtackers patre Lambert
Holtackers matre Heijlken Pe-
ters coniugibus susceptoribus
Henrico van Lier et Peter
ken Driessen
 
Baarlo D1712-010  -    03-05-1712   -   blz. 004-1712 nr. 6
3 Maij baptisatus est Io-
annes Henricus Lamerts
patre Iacobo Lamerts matre
Eleonora Martens coniugibus
susceptoribus Lamert La-
merts et generosa domina
Maria Catharina Ioseph
dicta De Baexen nata
De Haften
 
Baarlo D1712-011  -    07-05-1712   -   blz. 004-1712 nr. 7
7 Maii baptisata est
Henderina Tilmanni
op den Schaefelt et Pe-
tronillae Gijsen coniugu(m)
susceptrix Jenneke
Lenerts
 
Baarlo D1712-012  -    15-05-1712   -   blz. 004-1712 nr. 8
15 Maij baptizata est Ger-
trudis filia Ioannis Franssen
et Willemken Leenarts con-
iugum susceptor fuit Hen-
drick Verhaert
 
Baarlo D1712-013  -    19-05-1712   -   blz. 004-1712 nr. 9
19 Maij baptizatus est Io-
annes Antonius Smets patre
Leonardo Smets et Margarita van Hees coniugibus
susceptoribus Ioanne van
Hees et Francisca Wi
nants quae fuit loco Geur
tien Roosen
 
Baarlo D1712-014  -    21-05-1712   -   blz. 005-1712 nr. 1
21 Maij baptisatus est Anna [regel maar beperkt leesbaar op pagina, informatie uit Gendalimbestand]
filia Leonardi Roothans
et Maria N. coniugum
susceptores Petrus op
Heijs et domicella Van
der Kelen.
 
Baarlo D1712-015  -    19-06-1712   -   blz. 005-1712 nr. 2
19 Iunii baptisatus est [volledige datum uit Gendalim]
Jacobus Arnoldi Buckems filius
et Margaritae Brinckmans
coniugum susceptoribus
Henrico Ewals et Engel Wil
lemsen
 
Baarlo D1712-016  -    24-06-1712   -   blz. 005-1712 nr. 3
24 Iunij baptizatus est Io-
annes Stax patre Thijs Stax
matre Catharina Peters
coniugibus susceptoribus
Joachimo Beurskens qui fuit
loco Willem Stax et Itgen
Stax
 
Baarlo D1712-017  -    12-07-1712   -   blz. 005-1712 nr. 4
12 Julij baptisatus est Arnoldus
filius Jo(ann)is Ewals et
Gertrudis Goossens coniugu(m)
susceptores Henricus
Ewals et Anna Goossens
 
Baarlo D1712-018  -    21-07-1712   -   blz. 005-1712 nr. 5
21 Iulij baptizata est Sijbil-
la Bongaerts patre Gerart
Bongaerts matre Anna Goos-
sens coniugibus suscepto
ribus Ian Verhaegh et
Anna Bongaerts
 
Baarlo D1712-019  -    11-08-1712   -   blz. 005-1712 nr. 6
8 Augusti baptisata est [regel ontbreekt op foto, ontleend aan Gendalim]
Gertrudis filia Mi-
chaelis van der Velde
et Antonia Linsen
coniugum susceptores
Jo(ann)es aen Heij et Henders
ken Hendrickx
 
Baarlo D1712-020  -    27-08-1712   -   blz. 005-1712 nr. 7
27 Augusti baptisatus est
Petrus filius Jacobi
aen Boungh et Maria op
Linsbergh coniugum sus-
ceptores Simon op Lins-
bergh loco Godefridi Ja-
cobs et Beatrix Spee.
 
Baarlo D1712-021  -    28-08-1712   -   blz. 005-1712 nr. 8
28 Augusti baptisata est
Anna Maria Sophia Judith
filia generosi dni C.E.
baronis de Baexen
et generosa dna Maria
Jos. van Haften coniugu(m)
susceptores generosus
ac praenobilis Casparus
baro de Merwijck et
dns temporalis in Kessel
illustris dna Anna Maria
.. de Fremmersdorf alias ...
... libera dna de Boijerheijm ...
 
Baarlo D1712-022  -    18-09-1712   -   blz. 005-1712 nr. 9
18 Baptisata est Joanna filia
Godefridi Joosten et
Joannae Heijmans coniu-
gum susceptores Mi-
chael Meuissen et Catha
rina Joosten loco Agnetis
Crommenthoun
 
Baarlo D1712-023  -    25-09-1712   -   blz. 005-1712 nr. 10
25 7bris baptisata est Johanna
Gertrudis filia Francisci
Bongers et Windelinae Lenerts
coniugum susceptores
Jo(ann)es Hendrickx Bongers
et domicella Schenck
 
Baarlo D1712-024  -    25-09-1712   -   blz. 006-1712 nr. 1
25 7bris baptisata est Maria [deel datum ontleend aan Gendalim]
Helena filia Frederici
Kessels et Gertrudis Go-
rissen coniugum suscep
tores Jo(ann)es Gorissen et
Ummel Paulissen
 
Baarlo D1712-025  -    22-10-1712   -   blz. 006-1712 nr. 2
22 Octobris baptisata est
Beatrix filia Jo(ann)is Wou-
ters et Aldegondis Faes
sen coniugum susceptores
Willem Wouters et Anna
Janssen.
 
Baarlo D1712-026  -    23-10-1712   -   blz. 006-1712 nr. 3
23 Octobris baptizatus
est Nicolaus Claessens
patre Christiano Claes-
sens et Catharina
Wijnen coniugibus
susceptoribus Jan Wijnen
et Nees Willemsen quae
fuit loco Metgen Claessen
 
Baarlo D1712-027  -    31-10-1712   -   blz. 006-1712 nr. 4
31 Octobris baptizata est Maria
filia Willem Ians et Guertien
Sijmons coniugum susceptoribus
Jan Verbongh et Maria Sijmons
 
Baarlo D1712-028  -    17-11-1712   -   blz. 006-1712 nr. 5
17 9bris baptisatus est Lauren
tius filius Jo(ann)is aen Heij
et Beatricis Heijmans
coniugum susceptores
Willem Heijmans et Judith
Verbraemhorst.
 
Baarlo D1712-029  -    28-11-1712   -   blz. 006-1712 nr. 6
28 9bris baptisata est Johanna
filia Jo(ann)is van der Schoot et
Petronillae Willems coniugum
susceptores Jacobus Linsen
et Willemke Janssen.
 
Baarlo D1712-030  -    01-12-1712   -   blz. 006-1712 nr. 7
31 Decembris baptizata est
Anna Bongaerts patre Lam-
bert Bongaerts et matre
Theodora Schoenmaekers
coniugibus susceptoribus
Goessen Bongaerts et Grietgen
Schoenmaekers quae fuit loco
Bertien Schoenmakers
 
Baarlo D1712-031  -    17-12-1712   -   blz. 006-1712 nr. 8
17 Decembris baptisata est Theo
dora filia Jo(ann)is Bongers
et Agnetis Schoenmaeckers
coniugum suscept. Bastiaen
Driessens et Margarita
Schoenmaeckers
 
            1712
Baarlo D1712-032  -    15-09-1712   -   blz. onwet 1712 nr. 1
15 7bris Baptisatus est Wil-
helmus filius naturalis
Wihelmi Corstiens et
Cunerae Willems suscepto
res Goossen Bongers
et Mariken Simens.
 
Baarlo D1712-033  -    10-09-1712   -   blz. onwet 1712 nr. 2
10 7tembris baptisata est
Joanna filia naturalis
Jo(ann)is Sanen et Cathari-
nae op Heijs suscepto-
ribus Petro Sanen et
Anna op Heijs