Transcriptie dopen R.K. parochie Baarlo 1711-1770      terug naar overzicht        door: Huub Hermans, foto's; transcr: JVK; contr : ADN  [www.8november.net]   

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Baarlo D1711-001  -    12-01-1711   -   blz. 002-1711 nr. 1  [ook op blz. 184-1]
12 Jan baptis. est Jo(ann)es
Henricus Peters filius
Christiani Meulmeijer
et Catharinae Frijlinckx con
iugum susceptores
Jo(ann)es Rigers et Maria Beurskens
 
Baarlo D1711-002  -    12-01-1711   -   blz. 002-1711 nr. 2  [ook op blz. 184-2]
12 Jan. baptis. est Wilhelmus
filius Godefridi Joosten
et Joannae Heijmans con-
iugum susceptores Willem
Heijmans et Catharina Joosten
 
Baarlo D1711-003  -    19-01-1711   -   blz. 002-1711 nr. 3
19 Jan. baptisata est Wille-
mina filia Jo(ann)is Boom
et Willemke Gerits con-
iugum suscept. Andreas
Gerits et Anna Boom
 
Baarlo D1711-004  -    26-01-1711   -   blz. 002-1711 nr. 4
26 Jan. baptisatus est
Wilhelmus Smits filius
Leonardi Smits et Marga-
ritae van Hees coniugum
suscept. Willem Lenaerts
loco Wilhelmi Smits et
Francisca Wijnants.
 
Baarlo D1711-005  -    21-02-1711   -   blz. 002-1711 nr. 5  [ook op blz. 184-3]
21 Feb. baptis. est Petrus
filius Lamberti Holtac
kers et Helenae Peters
coniugum suscept. Louf
van Bremen et Judith
Ewals.
 
Baarlo D1711-006  -    12-03-1711   -   blz. 002-1711 nr. 6
12 Martii baptis. est Anna
filia Wilhelmi Wijnen
et Gertrudis Schoenmaec
ers coniugum suscept.
Lambertus Bongers et
Agnes Schoenmaeckers.
 
Baarlo D1711-007  -    19-04-1711   -   blz. 002-1711 nr. 7
19 Aprilis batizata est
Catharina Ianssen patre
Willem Jansen matre
Guertien Simons coniu
gibus susceptoribus Leo-
nardo Verbongh
et Merken Meeusen
 
Baarlo D1711-008  -    23-04-1711   -   blz. 002-1711 nr. 8
23 Aprilis baptizatus
Lambertus Willems pa
tre Willem Leenarts
matre Lijsbeth La-
maerts susceptoribus
Jan Driessen et Geertien
Bongaerts
 
Baarlo D1711-009  -    07-06-1711   -   blz. 002-1711 nr. 9
7 Junij baptisatus est Andreas
filius Judoci Bastiaens
et Catharinae Rutten
coniugum susceptores
Sebastianus Driessen et
Antonia Janssen.
 
Baarlo D1711-010  -    21-07-1711   -   blz. 002-1711 nr. 10
Baptizatus est hac vige
sima prima die iulij Ioannes
Sanders patre Sander Janssen
matre Trijneken Humberch sus
ceptoribus Joachimo Beurskens qui
fuit loco Jan Humberch et Trijn
ken Leenarts
 
Baarlo D1711-011  -    28-09-1711   -   blz. 002-1711 nr. 11
28 7bris baptisatus est
Jacobus filius Gerardi
Janssen et Geurtien
Peters coniugum suscep-
tores Gerit Beurskens
et Johanna Janssen
 
[aan de onderzijde van de pagina staat in later handschrift een poging tot transcriptie van
  het bovenstaande. Onduidelijk is of dat in het origineel of in de kopie staat.]
 
Baarlo D1711-012  -    05-10-1711   -   blz. 003-1711 nr. 1
5ta Octobris baptizata est
Maria filia Jo(ann)is Peters et
Annae Gielen coniugum sus
ceptoribus Laureijns Neijsen
et Magdalena Gielen
 
Baarlo D1711-013  -    12-10-1711   -   blz. 003-1711 nr. 2
12 Octobris baptisatus est
Arnoldus filus Jo(ann)is
Arets et Mettien Lam-
berts coniugum suscep
tores Bastien Bongers
loco Godefridi Dorssers
et Elijsabeth Lamerts
loco Mariae Groenen
 
Baarlo D1711-014  -    11-11-1711   -   blz. 003-1711 nr. 3
11 9bris baptisata est Anna
filia Pauli Janssen
et Maria Gorissen con-
iugum susceptores
Henricus Ewals loco
Henrici van de Kijen et
Anna Verbraemhorst
 
Baarlo D1711-015  -    26-11-1711   -   blz. 003-1711 nr. 4
Die 26 9br. ao 1711 baptisata est
per me Nicolaus le Condeur
minorum Maria Singelandt
filia dni Henrici Singelandt et
Maria Rebecca coniugum testes
.......Buskens et Mechtildis
...... Nicolaus le Condeur
 
            1712
Baarlo D1712-001  -    20-01-1712   -   blz. 003-1711 nr. 5
20 Januarij huius novi
anni 1712 baptisatus
est Ioannes Verbongh patre
Linnart Verbongh et ma-
tre Trincken Verbongh con-
iugibus susceptoribus Ian Spee
et Willemken Bongaerts
 
Baarlo D1712-002  -    22-01-1712   -   blz. 003-1711 nr. 6
22 Iannuarij baptizatus est
Matthias filius Ioannis Fabri
et Magdalenae Janssen con- [naam ontleend aan Gendalim door ontbreken bovenste stuk pagina (ligt niet aan foto maar aan boek]
iugum susceptoribus Frans
Heldens et Enken Willems
 
Baarlo D1712-003  -    30-01-1712   -   blz. 003-1711 nr. 7
30 Ianuarij 1712 baptisa
tus est praenobilis ac genero
sus dnus Lambertus Henricus ba
ro D'Olné patre praenobili ac
generoso dno Wilhelmo Philippo
barone D'Olne dno temporali in
Soumagne, St. Hadlein, Baerlo
et Raij.. et matre praenobili
ac generosa dna Eva Teresia Flo
rentina baronissa De Rhoë D'ob-
sinnigh coniugibus suscepto-
ribus praenobili ac generoso D. Jo-
anne de Rhoë qui fuit loco prae-
nobilis ac generosi dni Lamberti
Henrici baronis D'Olné et Neuville
dni temporalis in Tihange et
praenobili ac generosa domicella
Petronella de Rhoë d'Obsinnigh
quae fuit loco praenobilis ac ge-
nerosae domicellae Mariae Fran-
ciscae baronissae De Rhoë D'Ob-
sinningh
 
Baarlo D1712-004  -    09-02-1712   -   blz. 003-1711 nr. 8
9 Februarij baptizata est
Maria filia Thijs Jan Thijssen
et Willemken Schoenmaec-
kers coniugum susceptoribus
Thijs Janssen et Clara Ianssen
quae fuit loco Idae Ianssen
 
Baarlo D1712-005  -    10-02-1712   -   blz. 004-1712 nr. 1
10 Februarii baptisata [niet op pagina, ontleend aan Gendalim bestand]
est Gertrudis filia
Jo(ann)is Daemen et Petro-
nillae Driessen coniug.
susceptores Jo(ann)es Lin-
sen et Gertrudis Schoen-
maeckers
 
Baarlo D1712-006  -    12-02-1712   -   blz. 004-1712 nr. 2
12 Feb. baptisata est
Gertrudis filia Jo(ann)is
Driessens et Godefridae
Willems coniugum
susceptores Franciscus
Willems et Catharina
Lenaerts
 
Baarlo D1712-007  -    27-03-1712   -   blz. 004-1712 nr. 3
27 Martij baptizatus est
Henricus van Wis patre Hen
rico van Wis matre Trincken
Beurskens coniugibus sus-
ceptoribus Derick Beurs-
kes et Catharina van Wis
 
Baarlo D1712-008  -    28-03-1712   -   blz. 004-1712 nr. 4
(2)8 Martij baptizata est
Petronella Jans patre Io-
anne Gielen matre Maria
vanden Schaffelt coniugi-
bus susceptoribus Evert
Bongaerts et Gertien
Bongaerts
 
Baarlo D1712-009  -    30-04-1712   -   blz. 004-1712 nr. 5
30 Aprilis baptisata est Ma-
ria Holtackers patre Lambert
Holtackers matre Heijlken Pe-
ters coniugibus susceptoribus
Henrico van Lier et Peter
ken Driessen
 
Baarlo D1712-010  -    03-05-1712   -   blz. 004-1712 nr. 6
3 Maij baptisatus est Io-
annes Henricus Lamerts
patre Iacobo Lamerts matre
Eleonora Martens coniugibus
susceptoribus Lamert La-
merts et generosa domina
Maria Catharina Ioseph
dicta De Baexen nata
De Haften
 
Baarlo D1712-011  -    07-05-1712   -   blz. 004-1712 nr. 7
7 Maii baptisata est
Henderina Tilmanni
op den Schaefelt et Pe-
tronillae Gijsen coniugu(m)
susceptrix Jenneke
Lenerts
 
Baarlo D1712-012  -    15-05-1712   -   blz. 004-1712 nr. 8
15 Maij baptizata est Ger-
trudis filia Ioannis Franssen
et Willemken Leenarts con-
iugum susceptor fuit Hen-
drick Verhaert
 
Baarlo D1712-013  -    19-05-1712   -   blz. 004-1712 nr. 9
19 Maij baptizatus est Io-
annes Antonius Smets patre
Leonardo Smets et Margarita van Hees coniugibus
susceptoribus Ioanne van
Hees et Francisca Wi
nants quae fuit loco Geur
tien Roosen
 
Baarlo D1712-014  -    21-05-1712   -   blz. 005-1712 nr. 1
21 Maij baptisatus est Anna [regel maar beperkt leesbaar op pagina, informatie uit Gendalimbestand]
filia Leonardi Roothans
et Maria N. coniugum
susceptores Petrus op
Heijs et domicella Van
der Kelen.
 
Baarlo D1712-015  -    19-06-1712   -   blz. 005-1712 nr. 2
19 Iunii baptisatus est [volledige datum uit Gendalim]
Jacobus Arnoldi Buckems filius
et Margaritae Brinckmans
coniugum susceptoribus
Henrico Ewals et Engel Wil
lemsen
 
Baarlo D1712-016  -    24-06-1712   -   blz. 005-1712 nr. 3
24 Iunij baptizatus est Io-
annes Stax patre Thijs Stax
matre Catharina Peters
coniugibus susceptoribus
Joachimo Beurskens qui fuit
loco Willem Stax et Itgen
Stax
 
Baarlo D1712-017  -    12-07-1712   -   blz. 005-1712 nr. 4
12 Julij baptisatus est Arnoldus
filius Jo(ann)is Ewals et
Gertrudis Goossens coniugu(m)
susceptores Henricus
Ewals et Anna Goossens
 
Baarlo D1712-018  -    21-07-1712   -   blz. 005-1712 nr. 5
21 Iulij baptizata est Sijbil-
la Bongaerts patre Gerart
Bongaerts matre Anna Goos-
sens coniugibus suscepto
ribus Ian Verhaegh et
Anna Bongaerts
 
Baarlo D1712-019  -    11-08-1712   -   blz. 005-1712 nr. 6
8 Augusti baptisata est [regel ontbreekt op foto, ontleend aan Gendalim]
Gertrudis filia Mi-
chaelis van der Velde
et Antonia Linsen
coniugum susceptores
Jo(ann)es aen Heij et Henders
ken Hendrickx
 
Baarlo D1712-020  -    27-08-1712   -   blz. 005-1712 nr. 7
27 Augusti baptisatus est
Petrus filius Jacobi
aen Boungh et Maria op
Linsbergh coniugum sus-
ceptores Simon op Lins-
bergh loco Godefridi Ja-
cobs et Beatrix Spee.
 
Baarlo D1712-021  -    28-08-1712   -   blz. 005-1712 nr. 8
28 Augusti baptisata est
Anna Maria Sophia Judith
filia generosi dni C.E.
baronis de Baexen
et generosa dna Maria
Jos. van Haften coniugu(m)
susceptores generosus
ac praenobilis Casparus
baro de Merwijck et
dns temporalis in Kessel
illustris dna Anna Maria
.. de Fremmersdorf alias ...
... libera dna de Boijerheijm ...
 
Baarlo D1712-022  -    18-09-1712   -   blz. 005-1712 nr. 9
18 Baptisata est Joanna filia
Godefridi Joosten et
Joannae Heijmans coniu-
gum susceptores Mi-
chael Meuissen et Catha
rina Joosten loco Agnetis
Crommenthoun
 
Baarlo D1712-023  -    25-09-1712   -   blz. 005-1712 nr. 10
25 7bris baptisata est Johanna
Gertrudis filia Francisci
Bongers et Windelinae Lenerts
coniugum susceptores
Jo(ann)es Hendrickx Bongers
et domicella Schenck
 
Baarlo D1712-024  -    25-09-1712   -   blz. 006-1712 nr. 1
25 7bris baptisata est Maria [deel datum ontleend aan Gendalim]
Helena filia Frederici
Kessels et Gertrudis Go-
rissen coniugum suscep
tores Jo(ann)es Gorissen et
Ummel Paulissen
 
Baarlo D1712-025  -    22-10-1712   -   blz. 006-1712 nr. 2
22 Octobris baptisata est
Beatrix filia Jo(ann)is Wou-
ters et Aldegondis Faes
sen coniugum susceptores
Willem Wouters et Anna
Janssen.
 
Baarlo D1712-026  -    23-10-1712   -   blz. 006-1712 nr. 3
23 Octobris baptizatus
est Nicolaus Claessens
patre Christiano Claes-
sens et Catharina
Wijnen coniugibus
susceptoribus Jan Wijnen
et Nees Willemsen quae
fuit loco Metgen Claessen
 
Baarlo D1712-027  -    31-10-1712   -   blz. 006-1712 nr. 4
31 Octobris baptizata est Maria
filia Willem Ians et Guertien
Sijmons coniugum susceptoribus
Jan Verbongh et Maria Sijmons
 
Baarlo D1712-028  -    17-11-1712   -   blz. 006-1712 nr. 5
17 9bris baptisatus est Lauren
tius filius Jo(ann)is aen Heij
et Beatricis Heijmans
coniugum susceptores
Willem Heijmans et Judith
Verbraemhorst.
 
Baarlo D1712-029  -    28-11-1712   -   blz. 006-1712 nr. 6
28 9bris baptisata est Johanna
filia Jo(ann)is van der Schoot et
Petronillae Willems coniugum
susceptores Jacobus Linsen
et Willemke Janssen.
 
Baarlo D1712-030  -    01-12-1712   -   blz. 006-1712 nr. 7
31 Decembris baptizata est
Anna Bongaerts patre Lam-
bert Bongaerts et matre
Theodora Schoenmaekers
coniugibus susceptoribus
Goessen Bongaerts et Grietgen
Schoenmaekers quae fuit loco
Bertien Schoenmakers
 
Baarlo D1712-031  -    17-12-1712   -   blz. 006-1712 nr. 8
17 Decembris baptisata est Theo
dora filia Jo(ann)is Bongers
et Agnetis Schoenmaeckers
coniugum suscept. Bastiaen
Driessens et Margarita
Schoenmaeckers
 
            1712
Baarlo D1712-032  -    15-09-1712   -   blz. onwet 1712 nr. 1
15 7bris Baptisatus est Wil-
helmus filius naturalis
Wihelmi Corstiens et
Cunerae Willems suscepto
res Goossen Bongers
et Mariken Simens.
 
Baarlo D1712-033  -    10-09-1712   -   blz. onwet 1712 nr. 2
10 7tembris baptisata est
Joanna filia naturalis
Jo(ann)is Sanen et Cathari-
nae op Heijs suscepto-
ribus Petro Sanen et
Anna op Heijs
 
Annus 1713
Baarlo D1713-001  -    01-01-1713   -   blz. 006-1712 nr. 9
1ma Januarij baptizata est
Mechtildis Sc Verspaget patre
Adriano Verspaget matre
Truijtg Ienneken Schenck
coniugibus susceptoribus
Ian Schenck in de Heur
qui fuit loco Martijn Ver-
spaget et Magdalena Gielen
quae fuit loco Truijtgen Schenck
 
Baarlo D1713-002  -    01-01-1713   -   blz. 006-1712 nr. 10
1a Baptisatus est Fredericus
filius Andreae Borman et
Johanna Otten coniugum
susceptores Ruth Eijckel-
camp Jan Caspar Muller
et Gertrudis Hendrickx
 
Baarlo D1713-003  -    31-01-1713   -   blz. 006-1712 nr. 11
31 Jan. baptisata est Maria filia
Judoci Bastiaens et Maria N.
coniugum susceptores Basti-
aen Bastiaens et Helena
van der Schoot loco
 
Baarlo D1713-004  -    10-02-1713   -   blz. 006-1712 nr. 12
10 Feb. baptisatus est Leonardus
filius Alexandri Janssens
et Catharinae aen Voort coniu-
gum susceptores Henricus
Verhaert et Catharina Lenaerts
loco Aldegondis Eijck.
 
Baarlo D1713-005  -    19-02-1713   -   blz. 007-1713 nr. 1
19 Februarij baptizatus est
Godefridus filius Dries Guerts
et Maria Linsen coniugum
susceptoribus Iochim Beurskens
qui fuit loco Willem Smets
et Peterken Joosten.
 
Baarlo D1713-006  -    23-04-1713   -   blz. 007-1713 nr. 2
23 Aprilis baptisatus
est Wilhelmus Ians patre
Ian Ians matre Willemken
Schoenmaekers coniugibus
susceptoribus Jacob Dierixs
et Maria Jansen
 
Baarlo D1713-007  -    28-04-1713   -   blz. 007-1713 nr. 3
28 Aprilis baptisatus ets Henricus
filius Wilhelmi Verboungh
et Willemijnae in den Bongert
coniugum susceptores Willem
Peters et Antonia van Lier
 
Baarlo D1713-008  -    29-04-1713   -   blz. 007-1713 nr. 4
29 Aprilis baptisata est Anna
filia Jo(ann)is Hendrickx Bongers
et Margaritae Lenaerts coniugu(m)
susceptores Henricus Verhart
et Catharina Lenaerts loco
domicella Van Wel
 
Baarlo D1713-009  -    08-05-1713   -   blz. 007-1713 nr. 5
8 Maij baptizata est Elisabe-
tha filia Henrici van Wis
et Catharinae Beurskens con-
iugum susceptoribus Pe-
tro Bavier qui fuit loco
Cornelij Olaerts et Anna
Opheijs
 
Baarlo D1713-010  -    11-06-1713   -   blz. 007-1713 nr. 6
11 Junii baptisatus est Petrus [bovenste 2 regels ontleend aan Gendalim, staan niet op pagina]
filius Petri Boom et Willem-
ke Trijnekens coniugum
susceptores Jo(ann)es Gerits et
Johanna Bongers loco
Antonia Geurtse
 
Baarlo D1713-011  -    22-06-1713   -   blz. 007-1713 nr. 7
22 Junij baptizata est Helena
Kessels patre Tilmano Kes
sels et Catharina Joosten
coniugibus susceptoribus
Henrico Korstiens qui fuit
loco Jan Kessels et Iennike
Heijmans
 
Baarlo D1713-012  -    05-07-1713   -   blz. 007-1713 nr. 8
5 Julij baptisatus est Godefridus
filius Jo(ann)is Gielen et Maria
Schaefels coniugum suscept.
Jacob Schaefels loco Wilhelmi
Schaefels et Petronilla
Beurskens
 
Baarlo D1713-013  -    18-07-1713   -   blz. 007-1713 nr. 9
18 Iulij baptizata est Maria
filia Willem Leenaerts et
Elisabeth Lamertz coniugum
susceptoribustrixoribus Mettien Lamers
et Guert Dorssers
 
Baarlo D1713-014  -    07-08-1713   -   blz. 007-1713 nr. 10
7ma Augusti baptizatus
est Wilhelmus filius Thijs
Hendrixs et Mariae Trijnekes
coniugum susceptores fuere
Everardus Bongaerts et Maria
Buiskens
 
Baarlo D1713-015  -    26-08-1713   -   blz. 007-1713 nr. 11
26 Augusti baptisatus est Jo(ann)es
filius Jo(ann)is la Roche et Annae
Gielen coniugum susceptores
Petrus op Heijs et Petronilla
Schinck
 
[op deze pagina enkele data die deels net buiten de foto vallen (links) en die ik gecheckt heb in het Gendalim bestand]
 
Baarlo D1713-016  -    23-09-1713   -   blz. 008-1713 nr. 1
23 Septembris baptisatus est Ja-
cobus filius Gerardi
Schonck et Johannae Le-
naerts coniugum suscep
tores Jo(ann)es in gen Not
et Catharina Lenaerts
 
Baarlo D1713-017  -    30-09-1713   -   blz. 008-1713 nr. 2
30 7bris baptisatus est Anto
nius filius Godefridi van
Hees et Catharinae Lenaerts
coniugum susceptores Jo(ann)es
van Hees et Maria int Munster
 
Baarlo D1713-018  -    15-10-1713   -   blz. 008-1713 nr. 3
15 octobris baptisatus est Jo(ann)es
Arnoldus filius Lamberti
Holtackers et Helenae Peters
coniugum susceptores Henri
cus Ewals et Henderina
Meuissen.
 
Baarlo D1713-019  -    15-10-1713   -   blz. 008-1713 nr. 4
15 Octobris batisatus est Mathi
as filius Jo(ann)is Francen
et Willemke Lenaerts coniu
gum susceptor Willem
Lenaerts.
 
Baarlo D1713-020  -    01-11-1713   -   blz. 008-1713 nr. 5
1 Novembris baptizatus est
Godefridus filius Guert Trij
nekes et Idae Hendrixs
coniugum susceptores Io(ann)es
Beurskens qui fuit loco
Peter Guerts et Maria Catharina
Mollenix
 
Baarlo D1713-021  -    02-11-1713   -   blz. 008-1713 nr. 6
2 Novembris baptisatus est
Henricus filius Dirick Verbong
et Jenniken Hendrixs coniugum
susceptores Jan Spee et Guer
tien Hendrixs
 
Baarlo D1713-022  -    07-11-1713   -   blz. 008-1713 nr. 7
7 9bris Baptisata est Gertrudis
filia Leonardi Verhart et
Agnes Willems Johannae Bas
tiens coniugum susceptores
Fredericus Verhart et Agnes
Willemsen
 
Baarlo D1713-023  -    16-11-1713   -   blz. 008-1713 nr. 8
16 9bris baptisatus est Petrus [regel ontbreekt, overgenomen uit Gendalim]
filius Jo(ann)is aen gen Heij et Bea
tricis Heijmans coniugum
susceptores Gijsbertus Merten
et Elijsabetha Peters.
 
Baarlo D1713-024  -    29-11-1713   -   blz. 008-1713 nr. 9
29 9bris baptisata est Beatrix
filia Jo(ann)is Groenen et
Mechtildis Lamerts coniugu(m)
susceptores Goossen Bongers
loco Henrici Groenen et
Gertrudis Bongerts
 
Baarlo D1713-025  -    23-12-1713   -   blz. 008-1713 nr. 10
23 Decembris baptizata
est Gertrudis filia Ioannis
Daemen et Peterke Dries-
sen coniugum suscepto-
res Leenart Beckers et Jen
niken Jansen quae fuit loco
Trijncken Gerarts
 
            1714
Secundo loco
Baarlo D1714-001  -    20-01-1714   -   blz. 008-1713 nr. 11
20 Januarii baptisatus
est Jo(ann)es filius Judoci
Bastiaens et Catharinae
Rutten coniugum sus
ceptores Bastiaen Basti
aens et Petronilla Weijnen
 
Baarlo D1714-002  -    11-01-1714   -   blz. 008-1713 nr. 12
11 Jan. baptisata est Maria Jo-
anna Theresia filia praenob.
ac generosi dni Wilhelmi Phi
lippi baronis D'Olné dni tem
poralis in Somagne, Ste. Hadlein
Baerlo et Raij et generosae
ac praenobilis dnae Evae The-
resiae Florentinae baronis
sae de Rhoe D'Obsinnigh
coniugum susceptores nobilis
Jo(ann)es de Rhoe loco praenobilis
ac Revmi dni Petri Mathaei
baronis d'Olné canonici Sti
Jo(ann)is Evangelistae et Petronilla
Denraets loco nob. ac generosa dna
Joanna de Stambtes uxoris praenob. (et)
gen. dni Lamberti Henrici baronis
d'Olné et Neufville dni temporalis
in Tihange
 
Baarlo D1714-003  -    20-01-1714   -   blz. 009-1714 nr. 1
20 Januarii baptisata est [gedeeltelijk overgenomen uit Gendalim]
Petronilla filia Gerardi
Janssen et Godefridae Bon-
gers coniugum susceptores
Goossen Bongers et Marga
rita Sanders
 
Baarlo D1714-004  -    22-01-1714   -   blz. 009-1714 nr. 2
22 Jan(uar)ii baptisatus est Ge-
rardus filius Jan Wou-
ters et Ienniken Schekers
coniugum susceptoribus
Cornelio Hendrix et Mar-
garita Sijmons quae fuit
loco Annae Wouters
 
Baarlo D1714-005  -    17-02-1714   -   blz. 009-1714 nr. 3
17 Feb. baptisata est Joanna
filia Adriani Verpaeget et
Joannae Schinck coniugum
suscept. Jo(ann)es Gielen loco
Jo(ann)is Bientiens et Petronilla
Schinck.
 
Baarlo D1714-006  -    20-02-1714   -   blz. 009-1714 nr. 4
20 Febru. baptizatus est
Wilhelmus filius Jo(ann)is Fabri
et Magdalenae Fabr Jansen
coniugum susceptores Jan
van Oort et Jenneken Jansen
quae fuit loco Helenae Kin
deren
 
Baarlo D1714-007  -    08-03-1714   -   blz. 009-1714 nr. 5
8 Martij baptizata est
Joanna ingen Noedt patre
Henrico ingen Noedt matre
Marijken Pauwels coniugum
susceptoribus Jan ingen Noodt
et Guertien Kurstiens
 
Baarlo D1714-008  -    11-03-1714   -   blz. 010-1714 nr. 6
11 Martij baptizatus est [regel ontbreekt, aangevuld vanuit Gendalim]
Jo(ann)es Ewals patre Jo(ann)e Ewals
matre Gertigen Goessens
coniugibus susceptoribus
Henrico Ewals qui fuit loco
Hendrick Stevens et Guertien
Hendrix
 
Baarlo D1714-009  -    24-03-1714   -   blz. 010-1714 nr. 7
24 Martii baptisata est
Elijsabetha filia Jacobi
Tobben et Margaritae Bec-
kers coniugum suscept.
Henricus Ewals loco Gode
fridi Tobben et Catharina
Mollenix loco Helena Strouckx
 
Baarlo D1714-010  -    25-03-1714   -   blz. 010-1714 nr. 8
25 Martij baptizata est
Cornelia patre Gerart
Janssen matre Geergen
op de Hooghstraete con-
iugibus susceptores Henri
cus Ewals qui fuit loco
Thijs op de Hoogstraete
et Jenniken Jansen
 
Baarlo D1714-011  -    03-04-1714   -   blz. 010-1714 nr. 9
3 Aprilis baptizata est
Helena Bongaerts patre
Francisco Bongaerts matre
Wendel Leenaerts susceptrix
Anna Bongaerts
 
Baarlo D1714-012  -    18-04-1714   -   blz. 010-1714 nr. 10
18 Aprilis baptisata est Maria
filia Hermanni Joosten et
Joannae Joosten coniugum
susceptores Tilmen Kessels et
Hendersken Bongers.
 
Baarlo D1714-013  -    18-04-1714   -   blz. 011-1714 nr. 1
18 Aprilis baptisata est
Maria filia Guert Joosten
et Jenniken Heijmans coniu
gum susceptores fuere
Jan aen de Heij et Peterke
Beurskens
 
Baarlo D1714-014  -    18-04-1714   -   blz. 011-1714 nr. 2
18 Aprilis baptisata est
Joanna filia Pauli Jansen
et Mariae Gorissen coniu
gum susceptores fuere
Sebastiaen Aengenheij et
Trijncken Leenaertz.
 
Baarlo D1714-015  -    03-05-1714   -   blz. 011-1714 nr. 3
3 Maii baptisata est Johanna
Catharina filia Jo(ann)is Driessen
et Geurtien Willems coniugu(m)
susceptores Jo(ann)es Willemsen
et generosa dna Maria Josep.
de Baexen
 
Baarlo D1714-016  -    10-05-1714   -   blz. 011-1714 nr. 4
10 Maii baptisatus est Henri
cus filius Jo(ann)is van (der) Schoot
et Petronilla Linsen coniugu(m)
suscept. Jo(ann)es Linsen et
Helene van der Schoot
 
Baarlo D1714-017  -    13-07-1714   -   blz. 011-1714 nr. 5
13 Julij baptisatus est Antonius
filius Christiani Mullen et
Hendericae Meuissen coniugum
susceptores Simon Meuissen et
Geurtien Beijskens.
 
Baarlo D1714-018  -    24-09-1714   -   blz. 011-1714 nr. 6
24 7bris baptisatus est Judo-
cus filius Gerardi aende Heij
et Beatricis van Meijel con-
iugum susceptores Gerardus
Schonck loco Jo(ann)is Meuiss
et Maria Janssen.
 
Baarlo D1714-019  -    28-09-1714   -   blz. 011-1714 nr. 7
28 Septembris baptisatus est Gijsbertus [eerste regels onleesbaar, ontleend aan Gendalim]
filius Tilmanni Dierikx
et Petronillae Gijsberts con
iugum susceptores Gerar
dus Bongers loco Petri
Hendrickx et Margarita
Hendrickx.
 
Baarlo D1714-020  -    10-10-1714   -   blz. 011-1714 nr. 8
10 Octobris baptizata est
praenobilis ac generosa
domicella Isabella Adolphina
Catharina filia generosi
ac praenobilis dni baronis
De Baexen et Cathe prae
nobilis ac generosae baro
nissae Catharinae Mariae
Joseph de Haften coniugum sus
ceptoribus generoso ac
praenobilis D. barone Adol
pho de Gelder domino tem
porali in et a Aerssen cu
ius loco tenuit infantem Pe-
trus Swaken et Isabella Ma-
ria van Linden generosa ac
praenobili domina baronis
sa in et a Kessel.
 
Baarlo D1714-021  -    25-10-1714   -   blz. 011-1714 nr. 9
25 Octobris baptisata est
Maria filia Christiani
Claessen et Catharinae Wijnen
coniugum susceptores Jo(ann)es
Wijnen loco Gerardi Claessen
et Willemke Wijnen
 
Baarlo D1714-022  -    22-11-1714   -   blz. 011-1714 nr. 10
22 9bris baptizatus est Gisbertus
filius Jo(ann)is Peters et Grietien
Thijs coniugum susceptores
Jo(ann)es Gijsberts et Agnes Jansen
 
Baarlo D1714-023  -    03-12-1714   -   blz. 012-1714 nr. 1
3tia decembris baptizata est [gegevens aangevuld uit Gendalim]
Anna Maria
filia Leonardi Smets et Marga
reta van Hees coniugum
susceptoribus Petro Smets
et Catharina Leenarts
 
Baarlo D1714-024  -    31-12-1714   -   blz. 012-1714 nr. 2
31 Decembris baptizata est
Catharina filia Zander
Janssens et Catharinae
Hombergh coniugum
susceptoribus Leenart
Zanders et Anna Hombergh
 
            1714
Baarlo D1714-025  -    07-09-1714   -   blz. onwet 1712 nr. 3
7 7bris Baptisatus est
Godefridus filius natu
ralis Mathiae Geurts
et Godefridae Lamerts
susceptores Andreas Geurs
et Mechtildis Lamers.
NB. postea per matrimonium
subsequens legitimatus
 
Baarlo D1715-001  -    15-01-1715   -   blz. 012-1714 nr. 3
XV Januarij baptizatus
est Christophorus Kessels
patre Tilmanno Kessels
matre Catharina Joosten
coniugibus susceptoribus
Hermanno Joosten qui fuit
loco Joachim Naus et Ien-
neken Beurskens
 
Baarlo D1715-002  -    20-01-1715   -   blz. 012-1714 nr. 4
20 Januarii baptisata est
Margarita filia Godefri-
di Trinckens et Idae Hen-
drickx coniugum suscept.
Jan Coenen loco Gerardi
in den Bongaert et Petro-
nilla Gijsberts.
 
Baarlo D1715-003  -    05-02-1715   -   blz. 012-1714 nr. 5
[.........] [is volgens Gendalim onleesbaar (wel datum), is mogelijk wel te lezen, maar ontbreekt op foto]
............................. (Wilhelmus) Wou
ters et Barbarae Linsen
coniugum suscept. Andre
as Linsen ...............
Simons.
 
Baarlo D1715-004  -    19-02-1715   -   blz. 012-1714 nr. 6
19 Feb. baptizata est Ma-
thiola filia
Kessels et
Goswini coniugum sus
ceptores ....................
et Barbara ................
 
Baarlo D1715-005  -    03-03-1715   -   blz. 012-1714 nr. 7
3 Martii baptisata est Agnes
filia Leonardi Hendrickx
et Joanna Bastiaens con-
iugum suscept. Mathias
Hendrickx et Catharina Bastiaens
 
Baarlo D1715-006  -    05-04-1715   -   blz. 012-1714 nr. 8
5ta Aprilis baptizata
est Joanna filia Pauli
Janssen et Mariae Go-
rissen coniugum sus-
ceptoribus Cornelio
Verbraemhorst et Ca-
tharina Kersten
 
Baarlo D1715-007  -    13-04-1715   -   blz. 012-1714 nr. 9
13 Aprilis baptizatus est
Sebastianus filius Godefri-
di op van Hees et Catharinae
Leenarts coniugum suscep
toribus ...berto Leenarts
et Francisca Winants
 
Baarlo D1715-008  -    25-05-1715   -   blz. 013-1715 nr. 1
XXV Maij baptizatus est
Antonius filius Lamberti Holt
acker et Helenae N
coniugum susceptoribus
Petro Hendrix et Ienniken
Ianssen quae fuit loco Cathar
rina Michiels
 
Baarlo D1715-009  -    24-06-1715   -   blz. 013-1715 nr. 2
24 Junij baptisatus
est Jo(ann)es filius Judoci
Bastiaens et Catharinae
Rutten coniugum sus
ceptores Leonardus
Verhart et Helena Beurs
kens loco Helena Rutten
 
Baarlo D1715-010  -    26-06-1715   -   blz. 013-1715 nr. 3
26 Junij baptisata est
Martina filia Jacobi
Tobben et Margaritae
Beckers coniugum
suscept Arnoldus Naus
 
Baarlo D1715-011  -    07-07-1715   -   blz. 013-1715 nr. 4
7 Julij baptisatus est Jo(ann)es
filius Gerardi Schonck
et Johannae Lenaerts
coniugum suscept.
Petrus Schonck et Bea-
trix ?
 
Baarlo D1715-012  -    26-07-1715   -   blz. 013-1715 nr. 5
26 Julij baptisata est
Anna filia Marcelli
Groenen et Judith Jan
sen coniugum suscep-
tores Petrus Leenen et
Maria Leenen loco Sij-
billae Janssen
 
Baarlo D1715-013  -    24-08-1715   -   blz. 013-1715 nr. 6
24 Augusti baptizatus est Leonardus fi- [ontleend aan Gendalim]
lius Gerardi aen Heij
et Beatricis Wulberts
coniugum suscept. Jo(ann)es
Wulberts et Lijsbeth
Snellen.
 
Baarlo D1715-014  -    01-09-1715   -   blz. 013-1715 nr. 7
1ma 7tembris baptizatus
est Aegidius filius Joannis
Fabri et Magdalenae Jan-
sen coniugum suscep-
toribus Dries van Ordt
et Anna Heldens
 
Baarlo D1715-015  -    02-09-1715   -   blz. 013-1715 nr. 8
2 7bris baptisata est Petro-
nilla filia Jo(ann)is Wouters
et Aldegondis Faessen con
iugum suscept. Jo(ann)es
Wouters et Anna Bonge(rs)
 
Baarlo D1715-016  -    04-09-1715   -   blz. 013-1715 nr. 9
4 7tembris baptisatus Leo-
nardus filius Wilhelmi Le
naerts et Elisabethae Lame(rts)
coniugum susceptoribus
Guert Leenarts et Merik(en)
Jacobs
 
Baarlo D1715-017  -    11-09-1715   -   blz. 013-1715 nr. 10
11 7bris baptisatus est Petrus
filius Jo(ann)is Daemen et
Petronellae Driessens
coniugum suscept
D. Jacobus Waegeman
praetor in Neer cuius
locum supplevit Joa
chim Beurskens
et uxor G. Cnoops ....
dis sacello D. Verp.
.. Hal....
 
Baarlo D1715-018  -    15-10-1715   -   blz. 014-1715 nr. 1
15 Octobris baptisatus est [ontleend aan Gendalim]
Laurentius filius Jo(ann)is
aen Heij et Beatricis Heij
mans coniugum suscept.
Henricus op Heijs et Judith
Verbraemhorst.
 
Baarlo D1715-019  -    14-11-1715   -   blz. 014-1715 nr. 2
14 Novembris baptizata
est Margarita filia Ioan
nis Iacobs et Helenae vander
Schoot susceptrix Cathar-
rina Dorrenbosch quae
fuit loco Aldegondis van-
de Schoot
 
Baarlo D1715-020  -    18-11-1715   -   blz. 014-1715 nr. 3
18 9bris baptisatus est
Petrus filius Bartho-
lomei Heijmans et Wil
lemijnae Wijnen coniugu(m)
susceptores Willem Heij-
mans et Engelke Meuren
quae fuit loco Gertrudis
Smets
 
Baarlo D1715-021  -    28-11-1715   -   blz. 014-1715 nr. 4
28 9bris Baptisatus est Gode-
fridus filius Mathiae Geurts
et Catharinae Molnickx con
iugum suscept. Ludovicus
van Breemen loco Thomae
Molnickx et Petronilla Thijssen
 
Baarlo D1715-022  -    08-12-1715   -   blz. 014-1715 nr. 5
8 Xbris baptisata est Agnes
filia Hermanni Joosten
et Johanna Joosten c(on)iugum
suscept. Bastianus Driessen
et Agnes Joosten
 
Baarlo D1715-023  -    16-12-1715   -   blz. 014-1715 nr. 6
16 Decembris baptisatus est
Reijnerus filius Henri
ci van Wis et Catharinae
Beurskens coniugum
susceptores Petrus op
Heijs et Gertrudis opt
Heitrijck loco Catharinae
van Wis.
 
Baarlo D1715-024  -    22-12-1715   -   blz. 014-1715 nr. 7
22 Decembris baptisata est [ontleend aan Gendalim]
domicella ac baronissa
Catharina Anna d'Olné
filia praenobilis ac gene-
rosi domini Wilhelmi
Philippi baronis d'Olné
dni temporalis in Sou
maigne Ste. Hadlein
Baerlo et Raij etc. et prae-
nobilis ac generosae dnae
Evae Theresiae Florentinae
baronissae de Rhoe d'Ob
sinnigh coniugum suscep
tores fuerunt Revmus ac
perillustris dns Jo(ann)es
Fredericus baro de
Rhoe d'Obsinnigh et cano
nico ad stum Servatium
et praenobilis ac generosae
dna Catherina Anna
d'Olné coniux praenob. ac
generosi dni Jo(ann)is Huberti
de Tignée dni temporalis
in Silaijn, Bonneville, Fau...
etc.
 
            1716
Baarlo D1716-001  -    16-01-1716   -   blz. 014-1715 nr. 8
16 Januarij baptisatus
est Wilhelmus filius
de la Roch et Annae
Gielen coniugum suscept
Joachim Beurskens et
Beatrix van Dael
 
18 vide
fol. seq.
 
Baarlo D1716-002  -    22-01-1716   -   blz. 014-1715 nr. 9
XXIII baptizatus est Cornelius
Vandervelden patre Micha-
ele Vandervelden matre
Tonisken op Heijs coniugibus
susceptoribus Eligio Bong
gaerts et Gertrudis Dor-
renbosch
 
Baarlo D1716-003  -    25-01-1716   -   blz. 015-1716 nr. 1
25 baptizatus est Pe-
trus filius Guert Ioosten et
Ienniken Heijmans coniugu(m)
susceptoribus Jan Verhaegh
et Willemken Wijnen
 
Baarlo D1716-004  -    30-01-1716   -   blz. 015-1716 nr. 2
XXX Baptizata est Willemina
filia Jo(ann)is Driessens et Gertrudis
Willemsen coniugum suscepto-
ribus Joachimo Beurskens qui
fuit loco Jan Heldens et Catha-
rina Reijners quae fuit loco So-
phiae Busschers
 
Baarlo D1716-005  -    16-02-1716   -   blz. 015-1716 nr. 3
16 Februarij baptizatus
est Hermannus filius Leo-
nardi Smits et Margaritae
van Hees coniugum sus
ceptores Hendricus Korstiens
qui fuit loco [....] van Lier
et Sijbilla Guerts cuius stet-
tit Francisca Winants
 
Baarlo D1716-006  -    20-02-1716   -   blz. 015-1716 nr. 4
20 Feb. baptisatus est Jo(ann)es
filius Francisci Bongers
et Windelinae Lenerts coniu-
gum suscept. Jo(ann)es Lenerts
et Geurtien Corstiens.
 
Baarlo D1716-007  -    18-01-1716   -   blz. 015-1716 nr. 5
18 Jan. baptisata est Maria
filia Jo(ann)is Ewals et Ger-
trudis Goossens coniugum
suscept. Gerit Bongers
et Judith Stevens.
 
Baarlo D1716-008  -    25-02-1716   -   blz. 015-1716 nr. 6
25 Feb. baptisatus est Ger-
trudis filia Henrici Tul-
mans et Sijbillae Janssen
coniugum suscept. Petrus
Evers et Elijsabeth Cnelissen
 
Baarlo D1716-009  -    26-02-1716   -   blz. 015-1716 nr. 7
26 Feb. baptisata est Maria
filia Jo(ann)is Groenen et Mech
tildis Lamerts coniugum
suscept. Geurt Dorssers
et Willemke Bongers.
 
Baarlo D1716-010  -    28-02-1716   -   blz. 015-1716 nr. 8
28 Feb. baptisatus est Mar-
tinus filius Jo(ann)is Coop-
mans et Annae Sanders con
iugum suscept. Andreas
Sanders et Catharina Le-
naers loco Agnetis Beurskens
 
Baarlo D1716-011  -    29-02-1716   -   blz. 015-1716 nr. 9
29 Feb. baptisata est Cristina
filia Wilhelmi Verboungh
et Willemijna in den Bon-
gert coniugum susceptores
Cornelius Janssen et Geurtien
Simens.
 
Baarlo D1716-012  -    01-03-1716   -   blz. 015-1716 nr. 10
Prima die martij baptisata
est Maria filia Matthiae Bon-
gaerts et Mariae Zeelen coniu-
gum susceptores fuere Ian
Zeelen et Goertien Fijen
 
Baarlo D1716-013  -    08-03-1716   -   blz. 015-1716 nr. 11
8 Martii baptisatus est Ma-
thias filius Jo(ann)is Francen
et Willemijna Lenaerts con-
iugum suscept. Theodorus
Tummermans et Catharina
Crijnen
 
Baarlo D1716-014  -    16-03-1716   -   blz. 015-1716 nr. 12
16 Martij baptizatus est Go-
defridus filius Ioannis Boom
et Willeminae Trijnckes coniugum
susceptores fuere Jan Laufs qui
fuit loco Wilhelmi Tulmans et
Lijsbeth Snellen
 
Baarlo D1716-015  -    02-04-1716   -   blz. 016-1716 nr. 1
2 Aprilis baptisata est
Maria Theresia filia Lam
berti Bongarts et Theodora
N. coniugum susceptores
D. Jo(anne)s Laps loco praenobilis
generosi ac Rdo Jo(ann)is Frede
rici baronis de Rhoe d'Ob-
sinnigh et Elijsabeth Trinekes
loco praenob. ac generosa
dna baronissae d'Olné
nata baronissae de Rhoe
d'Obsinnigh etc.
 
Baarlo D1716-016  -    22-04-1716   -   blz. 016-1716 nr. 2
22 aprilis baptizata est
Elisabeth filia Henrici
ingen Noedt et Mariae Pau-
wels coniugum susceptores
Thijs Peters et Maria ingen
Noedt
 
Baarlo D1716-017  -    22-04-1716   -   blz. 016-1716 nr. 3
22 Aprilis baptisatus est Simon
filius Jacobi Geurts et Ma
riae op Linsbergh coniugum
suscept. Mathias Hermes
et Elijsabet Bouten
 
Baarlo D1716-018  -    24-04-1716   -   blz. 016-1716 nr. 4
24 Baptisatus est Antonius filius
Cornelii Teunissen et Gertrudis
Hendrickx coniugum suscepto
res Antonius Nelissen et Johan-
na loco Elijsabeth Nelissen
 
Baarlo D1716-019  -    20-05-1716   -   blz. 016-1716 nr. 5
20 Maii baptisatae sunt duae
gemellae utenna scilicet Agnes
et Maria filia Arnoldi Die-
rickx et Antoniae Beurskens
coniugum susceptores Agnetis
Gerardus Janssen et Agnes Le-
naerts susceptores Maria fuer-
unt Jo(ann)es Daemen et Anna in
den Daem
 
Baarlo D1716-020  -    23-06-1716   -   blz. 016-1716 nr. 6
23 Junij baptisatus est Jo(ann)es fi-
lius Jo(ann)is Gielen et Maria Schae-
felt coniugum suscept. An-
dreas Sanders et Maria int
Munster
 
Baarlo D1716-021  -    28-06-1716   -   blz. 016-1716 nr. 7
28 Junij baptizatus est
Matthias Naus patre Arnol-
do Naus matre Gertrude
Hendrix coniugibus suscep-
toribus Wilhelmo Naus et
Gertrude Bongaerts.
 
Baarlo D1716-022  -    30-06-1716   -   blz. 016-1716 nr. 8
30 Junij baptizata est Maria
filia Andreae Guerts et
Mariae Linsen coniugum
susceptoribus Andrea
Linsen qui fuit loco Wil-
lem Geurts et Anna Linsen
 
Baarlo D1716-023  -    13-08-1716   -   blz. 016-1716 nr. 9
XIII Augusti baptizatus
est Franciscus Kessels patre Til-
lemano Kessels matre Catharina
Joosten coniugibus suscep-
toribus Tilmano de Bruijn
et Jenneken Joosten
 
Baarlo D1716-024  -    31-08-1716   -   blz. 016-1716 nr. 10
31 Augusti suppleta sunt cere
moniae et nono Augusti bapti
satus est Albertus Ferdinandus
Carolus Josephus filius generosi
dni Jo(ann)is Josephi baronis et
comitis de Bierens et dni tem
poralis in Baerlo, Grefraet etc.
et generosae ac illustris dominae
Johannae Barbarae natae comi-
tissae de Berlo Quabecq coniugum
susceptoris D. Petrus Swaeck
praetor in Baerlo loco genero
si ac illustris domini Al-
berti Ferd. comitis de Berlo et
Hosemont et de Quabeck
et generosa ac illustris dna
Catharina Carolina ... generalis
de Boni...
nata baronissa de Bierens
 
Baarlo D1716-025  -    04-09-1716   -   blz. 017-1716 nr. 1
4 7bris baptisata est Anna
Catharina filia Jacobi Tobben
et Margaritae Beckers coniugum
susceptores Tilmen Kessels loco
Godefridi Beurskens et Odijlia
Tobben
 
Baarlo D1716-026  -    25-09-1716   -   blz. 017-1716 nr. 2
25 7bris baptisata est Willemij-
na filia Arnoldi in ge Noet
et Aldegundis Simens coniugum
susceptores Joachim Beurskens
loco Simonis Simens et Catharina
in Genoet.
 
Baarlo D1716-027  -    29-09-1716   -   blz. 017-1716 nr. 3
29 7bris baptisatus est Mathias
filius Leonardi Hendrickx et
Johannae Bastiaens coniugum
susceptores Nelis Verbraemhorst
et Margarita Driessens.
 
Baarlo D1716-028  -    05-10-1716   -   blz. 017-1716 nr. 4
5 Octobris baptisatus est Gerar-
dus filius Tilmanni aen den
Schaefelt et Petronillae Gijsberts
coniugum susceptores Martinus
Simens et Ida Janssen.
 
Baarlo D1716-029  -    11-10-1716   -   blz. 017-1716 nr. 5
XI Octobris baptizatus est
Wilhelmus filius Gerardi
aen gen Heij et Bertien Arets
coniugum susceptoribus
Dries Gerardts et Anneken
Jacobs
 
Baarlo D1716-030  -    16-10-1716   -   blz. 017-1716 nr. 6
16 Octobris baptisatus
est Petrus filius Judoci
Driessens et Catharinae Reijn-
ders coniugum susceptores
Mathias Driessens et Maria
Beurskens.
 
Baarlo D1716-031  -    30-10-1716   -   blz. 017-1716 nr. 7
30 8bris Baptisata est Bar-
bara filia Jo(ann)is van (der) Schoot
et Petronillae Linsen coniugu(m)
susceptores Arn. van (der) Schoot
et Maria Linsen.
 
Baarlo D1716-032  -    08-11-1716   -   blz. 017-1716 nr. 8
8va Novembris baptiza-
ta est Henrina filia Theo-
dori aen de Bonge alias Ti
Timmermans et Jenneken
Heldens Kusters coniugum suscep-
toribus Petro Gijsberts
qui fuit loco Ian Heldens
et Maria in gen Noedt
 
Baarlo D1716-033  -    06-12-1716   -   blz. 017-1716 nr. 9
6 Xbris baptisatus est Jacobus
filius Lamberti Holtackers
et Helenae coniugum suscept.
Henricus van Lier et Helena
Beurskens.
 
            Annus 1717
Baarlo D1717-001  -    01-01-1717   -   blz. 017-1716 nr. 10
Prima die Januarij bapti-
zata est Mechtildis filia
Godefridi Trijnekens et Idae
? coniugum suscep
toribus Matthia Geurdts
qui fuit loco
        et Elizabeth Trijnekens
 
Baarlo D1717-002  -    07-01-1717   -   blz. 017-1716 nr. 11
7 Januarij baptisata est Ma-
ria filia Mathiae Geurts et
Geurtien Lamerts coniugum
susceptores Geurt Dorssers
et Petronilla Driessens
 
Baarlo D1717-003  -    09-02-1717   -   blz. 018-1717 nr. 1
9 Feb. baptisatus est
Mathias filius Jo(ann)is Spee
et Windelinae Verhart
coniugum susceptores Leo
nardus Verhart loco Hen
rici Verhart et Joanna
Hendrickx loco Annae Ver-
boungh.
 
Baarlo D1717-004  -    24-02-1717   -   blz. 018-1717 nr. 2
24 Feb. baptizatus
est Wilhelmus filius
Henr. Matthiae Hendrix
et Mariae Janssen con-
iugum susceptoribus
Jan Guerts qui fuit
loco Henrici Keren
et Margaritae Heldens
 
Baarlo D1717-005  -    03-03-1717   -   blz. 018-1717 nr. 3
3 Martii baptisati sunt 2
gemelli filii Sander Jandsen
et Catharinae de Hombergh
coniugum 1 Christianus cuius
susceptores fuerent Theodorus
de Hombergh et Anna Bongers.
2 Wilhelmus cuius suscept
fuerunt Thijs Hendrickx et
Willemke Lenaerts.
 
Baarlo D1717-006  -    20-03-1717   -   blz. 018-1717 nr. 4
20 Martii baptisatus est Gode-
fridus filius Wilhelmi Wou-
ters et Barbarae Linsen coniugum
suscept Dries Geurts et Anna
Wouters.
 
Baarlo D1717-007  -    07-04-1717   -   blz. 018-1717 nr. 5
7 Aprilis baptisata est Anna Ma
ria Josepha filia praenob. ac
generosi dni Wilhelmi Philippi
baronis d'Olné dni temporalis
in Soumagne Ste. Hadlein, Baerle
et Raij nec non loci et banni
d'Aun et praenob. ac generosae
dna Evae Theresiae Florentinae
baronissae de Rhoe d'Obsinnigh
coniugum susceptores fuerunt
praenob. dns Adrianus Martinus
baro de Rhoe d'Obsinnig dns
in Baxen et praenob. dna Anna
Catharina comitissa de Hoex
de Cartijels vidua praenob. dni
Ludgeri baronis de Boedtberg
vice comitis du Bavaij dni
temporalis in Grootenspauwer
et Geurtsle..ui.
 
Baarlo D1717-008  -    03-06-1717   -   blz. 018-1717 nr. 6
3 Junij baptisata est Anna filia
Leonardi Willems et Cathari-
na Janssen coniugum suscep-
tores Theodorus Janssen et
Joanna Janssen
 
Baarlo D1717-009  -    28-06-1717   -   blz. 018-1717 nr. 7
28 Junij baptisatus est Theodorus
filius Arnoldi in den Vergert et
Antoniae Beurskens coniugum
susceptores Geurt Beurskens et Agnes
Lenaerts
 
Baarlo D1717-010  -    20-08-1717   -   blz. 018-1717 nr. 8
20 Augusti baptisata est Anna
Maria filia Mathiae Geurts
et Catharinae Mollenix con-
iugum susceptores Willem
Hendrickx et Johanna Peters
nomine Annae Mariae Mollenickx
 
Baarlo D1717-011  -    24-08-1717   -   blz. 018-1717 nr. 9
24 Aug. baptisata est Maria
filia Jacobi aen Boungh et
Johannae Janssen coniugum
susceptores Jo(ann)es Verboungh et
Willemke Bongers.
 
Baarlo D1717-012  -    22-09-1717   -   blz. 018-1717 nr. 10
22 7bris baptisatus est Jo(ann)es
filius Gerardi Peters et Mariae
in ge Noet coniugum suscept.
Jo(ann)es in ge Noet et Maria Spee.
 
Baarlo D1717-013  -    26-09-1717   -   blz. 018-1717 nr. 11
26 7bris baptisatus est Henricus
filius Joachimi Hendrickx et
et Johannae Goemans coniugu(m)
susceptores Wilhelmus Knip-
penbergh et Gertrudis Bongers.
 
Baarlo D1717-014  -    01-10-1717   -   blz. 018-1717 nr. 12
1 Octobris baptisatus est Arnoldus
filius Wilhelmi Verboungh et
Willemke Bongers coniugum
susceptores Willem Letties et
Mechtildis Lamerts
 
Baarlo D1717-015  -    28-10-1717   -   blz. 019-1717 nr. 1
28 Octobris baptisatus est
Jo(ann)es filius Godefridi van
Hees et Catharinae Lenaerts
coniugum susceptores Petrus
Ha... loco Ludovici van Hees
et Margarita Lenaerts
 
Baarlo D1717-016  -    31-10-1717   -   blz. 019-1717 nr. 2
31 Octobris baptisata est Henri-
ca filia Gerardi Dierickx
et Margaritae Naus coniugum
susceptores Wilhelmus Naus
et Joanna Beurskens.
 
Baarlo D1717-017  -    14-11-1717   -   blz. 019-1717 nr. 3
14 9bris Baptisata est Maria filia
Hermanni Joosten et Johannae
Joosten coniugum susceptores
Henricus Beurskens et Johanna
Heijmans.
 
Baarlo D1717-018  -    25-11-1717   -   blz. 019-1717 nr. 4
25 9bris baptisatus est Arnoldus
Adolphus Casparus filius praenob.
dni Adolphi Schenck de Nidiken
et praenob. Johannae Alexandrinae de Baexen
coniugum susceptores R.D. Arn.
Schenck pastor in Baerlo et generosa
ac praenobilis dna Anna Maria de
Wickersloot nata de Baexen
 
Baarlo D1717-019  -    17-12-1717   -   blz. 019-1717 nr. 5
17 Xbris baptisatus est Mathias
filius Jo(ann)is Fabri et Helenae Janssens
coniugum suscept. Jan Heldens et
Aldegundis Simons.
 
Baarlo D1717-020  -    24-12-1717   -   blz. 019-1717 nr. 6
24 Xbris baptisata est Anna filia
Henrici in ge Noet et Maria
coniugum suscept Jo(ann)es Lemmen
et Beatrix in ge Noet.
 
Baarlo D1717-021  -    29-12-1717   -   blz. 019-1717 nr. 7
29 Xbris baptisatus est Winandus
filius Bartholomei Heijmans et
Willemijna Wijnen coniugum
susceptores Jo(ann)es aen Heij et En-
gelina Schoenmaeckers
 
            1718
Baarlo D1718-001  -    07-02-1718   -   blz. 019-1717 nr. 8
7 Feb. baptisata est Johanna filia
Marcelli Groenen et Judith Jans
sens coniugum suscept Geurts
Kessels et Sophia van Orté
 
Baarlo D1718-002  -    10-02-1718   -   blz. 019-1717 nr. 9
10 Feb. baptisatus est Judocus filius
Leonardi Verhart et Johannae Dries
sens coniugum suscept Jo(ann)es Spee
et Maria Simens.
 
Baarlo D1718-003  -    13-02-1718   -   blz. 019-1717 nr. 10
13 Feb. baptisatus est Jo(ann)es Henricus
filius Jo(ann)is Heldens et Veronicae
Bongers coniugum susceptores Fran
ciscus Heldens et Margarita Lenaerts
 
Baarlo D1718-004  -    14-02-1718   -   blz. 019-1717 nr. 11
14 Feb. baptisatus est Jo(ann)es Mathias
filius Hermanni Janssens et Ca-
tharinae Franssen coniugum suscept.
Jo(ann)es Janssen et Catharina van Kelen
 
Baarlo D1718-005  -    19-02-1718   -   blz. 019-1717 nr. 12
19 Feb. baptisatus est Jo(ann)es filius
Jo(ann)is aen Heij et Beatricis Heijmans
coniugum suscept. Bartholomeus
Heijmans et Drieske Janssen
 
Baarlo D1718-006  -    23-02-1718   -   blz. 019-1717 nr. 13
23 Feb. baptisatus est Jo(ann)es filius
Jacobi Tobben et Margaritae Bec-
kers coniugum suscept
       et Barbara de Bruijn.
 
Baarlo D1718-007  -    19-03-1718   -   blz. 019-1717 nr. 14
19 Martii baptisatus est Petrus
filius Leonardi Smits et Mar-
garitae van Hees coniugum
suscept. Godefridus van Hees et
Francisca Wijnants loco Antoniae
Bitsen
 
Baarlo D1718-008  -    21-03-1718   -   blz. 019-1717 nr. 15
21 Martii baptisata est Lucia filia
Christiani Claessen et Catharinae
Wijnen coniugum suscept. Petrus
van Beuken et Johanna Wouters
 
Baarlo D1718-009  -    21-03-1718   -   blz. 019-1717 nr. 16
21 Dito baptizatus est Martinus
filius Henrici Beurskes et Ger
trudis Bongers coniugum suscept.
Andreas Sanders et Henrica Hendrickx
 
Baarlo D1718-010  -    24-04-1718   -   blz. 019-1717 nr. 17
24 Aprilis baptisatus est Jo(ann)es
Bongers filius Francisci
Bongers et Willemijnae Lenerts con-
iugum suscept Jo(ann)es Bongers
et Catharina Lenerts nomine Ste
phani Bongers et Margar. Bruggens
 
Baarlo D1718-011  -    25-04-1718   -   blz. 019-1717 nr. 18
25 Aprilis baptisata est Catharina
filia Ludovici Ingels et Annae Hel
dens coniugum suscept. Franciscus
Heldens et Beatrix Linsen
 
Baarlo D1718-012  -    01-05-1718   -   blz. 019-1717 nr. 19
1 Maii baptisata est Maria Helena
filia Pauli Sanders et Annae Bon
gaerts coniugum suscept. Loef
Bongers et Catharina Crijnen
 
Baarlo D1718-013  -    08-05-1718   -   blz. 019-1717 nr. 20
8 Maii baptisata est Maria filia
Jo(ann)is van der Schoot et Petro-
nilla Linsen coniugum suscep
tores Joachim Beurkes loco
Segeri Linsen et Johanna Sche-
kers loco Petronillae van der
Schoot.
 
Baarlo D1718-014  -    16-05-1718   -   blz. 1718-1 nr. 1
16 Maii baptisatus est Jo(ann)es Antonius
filius Lamberti Bongers et Theo
dorae Schoenmaeckers coniugum
suscept. dns Gerardus Antonius
Steijntgens et perillustris ac gene
rosa dna Eva Theresia Floren-
tina baronissa d'Olné nata
baronissa de Rhoe ab Obsin-
nigh dna temporalis in Olné,
Soumagne, St. Hadelein et Baer-
lo etc. querum nomine fuere
dns Jo(ann)es Laps secretarius paro
chio Baerlensis et domicella
Christina Elijsabeth de Sonnaville
 
Baarlo D1718-015  -    27-05-1718   -   blz. 1718-1 nr. 2
27 Maii baptisata est Ida filia Wulm
Peeter et Elisabeth Schincken coniugum
susceperunt Joannes Lemme Maria Jansen
                        Baptisavit P.T. Jo(ann)es
                        Wijscop ord. FF Min.
                        Recoll.
 
Baarlo D1718-016  -    16-07-1718   -   blz. 1718-1 nr. 3
16 Julij baptisatus est Godefridus
filius Godefridi Dorssers et Jo-
hannae van Bergh coniugum
suscept. Godefridus Dorssers et
Hendrika van Lier.
 
Baarlo D1718-017  -    18-08-1718   -   blz. 1718-1 nr. 4
18 Augusti baptisatus est Gerardus
filius Jo(ann)is Trinekes et Margari
tae van Ort coniugum suscept.
Jo(ann)es van Ort et Willemke Trinekes
 
Baarlo D1718-018  -    27-08-1718   -   blz. 1718-1 nr. 5
27 Aug. baptisatus est Jo(ann)es fi
lius Wilhelmi Janssens et Ger-
trudis Simons coniugum suscep
tores Cornelis Janssen et Susanna
Fockers.
 
Baarlo D1718-019  -    04-09-1718   -   blz. 1718-1 nr. 6
4 7bris Baptisatus est Arnoldus
filius Jo(ann)is Groenen et Mech-
tildis Bongers coniugum
suscept. Gerardus Umpelmans
et Geertien Brummers.
 
Baarlo D1718-020  -    10-09-1718   -   blz. 1718-1 nr. 7
10 7bris baptisatus est Jo(ann)es filius
Wilhelmi Lenaerts et Elijsabeth
Bongers Lamerts coniugum susceptores
Henricus Verhart et Metgen Bongers.
 
Baarlo D1718-021  -    12-09-1718   -   blz. 1718-1 nr. 8
12 7bris Batisatus est Jo(ann)es fi
lius Adriani Verspaeget et
Mariae Keuppen coniugum
susceptores Henricus Keuppen
et Maria Verspaeget.
 
Baarlo D1718-022  -    12-09-1718   -   blz. 1718-1 nr. 9
12 7bris baptisatus est Maria
filia Gerardi aen de Heij et Bea-
tricis Arts coniugum suscept.
Willem Smits et Gertruij Geraets
 
Baarlo D1718-023  -    19-09-1718   -   blz. 1718-1 nr. 10
19 7bris Baptizatus est Maria
filia Henrici van Lier et Catha-
rinae Reijners conjugum suscep-
tores Reijnerus Reijners et Hender
ina Miwessen
 
Baarlo D1718-024  -    24-09-1718   -   blz. 1718-1 nr. 11
24 Baptisatus est Joannes
Nausus filius Arnoldi Nausus
et Gertrudis Henderickx conju-
gum susceptores Joachim Hen-
derickx et Gertrudis Vermeulen
 
Baarlo D1718-025  -    12-10-1718   -   blz. 1718-1 nr. 12
12 Octobris baptisatus est Jo(ann)es
filius Arnoldi in ge Noet et
Aldegondis Simens coniugum
suscept. Geret in ge Noet et Ger-
trudis Dorenbosch loco Mariae
Simens.
 
Baarlo D1718-026  -    22-10-1718   -   blz. 1718-1 nr. 13
22 Octobris baptisata est Maria
filia Jo(ann)is Peters et Anna Gielen
coniugum suscept Bastiaen
aen Heij et Magdalena Gielen
 
Baarlo D1718-027  -    12-11-1718   -   blz. 1718-1 nr. 14
12 Novembris baptizatus est
Martinus filius Gerardi
Schonck et Joannae Linnarts
conjugum susceptores Gerart
Snellen et Ida Peters
 
Baarlo D1718-028  -    10-11-1718   -   blz. 1718-1 nr. 15
10 9bris Baptisatus est Petrus
Matheus filius praenobilis
ac generosi dni Wilhelmi
Philippi baronis d'Olné
dni temporalis in Soumagne,
Ste Hadlein, Baerlo et Raij
nec non loci et banni Daun
et praenob. ac generosae dnae
Evae Theresiae Florentinae
baronissa de Rhoe d'Ob-
sinnigh coniugum suscepto
res fuerunt Rev. adm. ac
generosus dns Petrus Matheus
baro d'Olné dns temporalis
de Bavinistij et canonicus
ad sanctum Jo(ann)em Leodii
et praenob. ac generosa dna
Anna Catharina baronissa
de Rhoe d'Obsinnigh.
 
Baarlo D1718-029  -    24-11-1718   -   blz. 1719-1 nr. 1
24 9bris Baptisatus est Henricus
filius Wilhelmi Wouters et
Barbarae Lensen coniugum
suscept. Jo(ann)es Wouters loco Arn.
Linsen et Aldegondis Faessen
 
Baarlo D1719-001  -    02-01-1719   -   blz. 1719-1 nr. 2
2 Januarij baptizatus est
Gerardus filius Joannis Spee
Verbongh et Wendelinae Ver
haert coniugum susceptores
Henricus Verhaert et Joanna
Hendrickx
 
Baarlo D1719-002  -    13-02-1719   -   blz. 1719-1 nr. 3
13 Februarij baptisatus est Hen
ricus Hendericks filius
Joachimi Hendericks et
Joannae Goemans conju-
gum susceptores Joachi-
mus Beurskens et Petro
nella Knippenbergh cuius
loco fuit Gertrudis Hende
ricks
 
Baarlo D1719-003  -    20-02-1719   -   blz. 1719-1 nr. 4
20 Feb. baptisatus est Leonar
dus filius Godefridi van
Hees et Catharinae Lenaerts con
iugum suscept. Jo(ann)es Lenaerts
et Margarita van Hees.
 
Baarlo D1719-004  -    23-02-1719   -   blz. 1719-1 nr. 5
23 Feb. baptizata est Theresia
Florentina filia Tilmanni
van Kessels et Catharinae Jos-
ten conjugum suscepto-
res Rdus dns Arnoldus
Schenck pastor in Baerlo et
praenobilis ac generosa domina
Eva Theresia Florentina
baronissa d'Olné nata baro
nissa de Rhoe d'Obsinnighe etc.
 
Baarlo D1719-005  -    11-03-1719   -   blz. 1719-1 nr. 6
11 Martij baptizatus est Mathias
filius Joannis Heldens et Vero-
nicae Bongaerts conjugum suscep-
tores Joannes Bongaerts et
Anna Heldens
 
Baarlo D1719-006  -    14-05-1719   -   blz. 1719-1 nr. 7
14 Martii baptisatus est
Petrus filius Lamberti
Holtackers et Helenae Peters
coniugum suscept. Andreas
Sanders et Gertrudis Peters.
 
Baarlo D1719-007  -    15-04-1719   -   blz. 1719-1 nr. 8
15 Aprilis baptizatus est Henricus
filius Jacobi Jacobs et Margaritae
Janssen conjugum susceptores
Tilmannus Jacobs cuius loco fuit
Henricus Ewals et Maria Leenen
 
Baarlo D1719-008  -    23-04-1719   -   blz. 1719-1 nr. 9
23 Aprilis baptisata est Mar
garita filia Godefridi Tri
nekes et Idae Simons coniugum
suscept. Petrus Trinekes et
Johanna Simons.
 
Baarlo D1719-009  -    29-04-1719   -   blz. 1719-1 nr. 10
29 Aprilis baptizata est Elisabetha filia
Joannis Koepmans et Annae Sanders
conjugum susceptores Andreas Sanders
loco Godefridi Leissen et Joanna Janssen
loco Helenae Heldens
 
Baarlo D1719-010  -    16-05-1719   -   blz. 1719-1 nr. 11
16 Maij baptizatae sunt duae gemellae
prima una Catharina filia Hermani
Janssen et Catharinae Franssen conju-
gum susceptores Joachimus Beurskens
nomine Caroli Josephi van der Keelen
et Joanna Beurskens
altera Elisabetha filia eiusdena
Hermani FrJanssen et Catharinae Frans
sen conjugum susceptores Jo(ann)es
Franssen et Annae Beurskens
 
Baarlo D1719-011  -    28-06-1719   -   blz. 1719-1 nr. 12
28 Iunij baptizata est Maria filia
Bernardi Thijssen et Corneliae
Janssen conjugum susceptores
Joannes inde Heur et Joanna
Fockers nomine Maria Thijssen
 
Baarlo D1719-012  -    17-07-1719   -   blz. 1719-1 nr. 13
17 Julij baptisatus est Gerardus
filius Jo(ann)is Boom et Willemke
Gerits coniugum susceptores
Willemke Janssen et Ida Hendrickx
 
Baarlo D1719-013  -    23-07-1719   -   blz. 1719-1 nr. 14
23 Julij baptisata est Maria filia
Jo(ann)is Daemen et Petronillae Dries
sen coniugum suscept. Henricus
Ewals et Maria Schaefels
 
Baarlo D1719-014  -    04-08-1719   -   blz. 1719-1 nr. 15
4 Augusti baptisata est Agatha
filia Henrici van Wees et
Catharinae Beurskes coniugum
susceptores Bastiaen aen
Heij et Petronilla van (der) Schoot
 
Baarlo D1719-015  -    12-07-1719   -   blz. 1719-2 nr. 1
12 Julij baptizatus est
Godefridus filius Theodori
Janssen et Joannae Her-
mans coniugum suscepto
res Jan Geurts et Marga
reta Heldens
 
Baarlo D1719-016  -    02-09-1719   -   blz. 1719-2 nr. 2
2 Septembris baptizatus est
Wilhelmus filius Alexandri
Janssen et Catharinae Hom-
borgh conjugum susceptores
Joannes Janssen loco Joannis
Sanders et Margareta Sanders
 
Baarlo D1719-017  -    29-09-1719   -   blz. 1719-2 nr. 3
29 7bris baptisata est Maria
Agnes filia Gerardi van Cruch
ten et Margaritae Naus coniu
gum suscept Arn. Naus lo
co Thomae Hoberts et Petro
nilla Naus.
 
Baarlo D1719-018  -    10-10-1719   -   blz. 1719-2 nr. 4
10 8bris Baptizatus est Theodorus
filius Leonardi Peeters et Gertru-
dis aen de Meulen conjugum
susceptores Willem Spee et Joanna
Beurskens nomine Sijbillae
Margarits
 
Baarlo D1719-019  -    29-10-1719   -   blz. 1719-2 nr. 5
29 8bris baptizata est Ida filia Gerar [eerste cijfer datum ontleend aan Gendalim]
di Gijsberts et Maria ingen
Noedt conjugum susceptores
Jan Geurts et Maria Kerckhoofts
 
Baarlo D1719-020  -    06-11-1719   -   blz. 1719-2 nr. 6
6 9bris Baptizatus est Wilhel
mus filius Tilmanni op den
Schaefelt et Petronillae Gijsberts
coniugum susceptores Henricus
Ewals loco Gerardi Hanen et
Maria Gijsberts.
 
Baarlo D1719-021  -    10-11-1719   -   blz. 1719-2 nr. 7
10 9bris baptizatus est Joannes [datum ontleend aan Gendalim]
filius Leonardi Verhaert
et Joannae Driessens conju
gum susceptores Laurentius
Janssen et Catharina Linnaerts.
 
Baarlo D1719-022  -    20-11-1719   -   blz. 1719-2 nr. 8
20 9bris Baptisatus est Cor
nelius filius Wilhelmi Let-
ties et Wijllemijnae Bongers
coniugum suscept. Andreas      .
 
Baarlo D1719-023  -    19-12-1719   -   blz. 1719-2 nr. 9
19 Xbris Baptizata est Catharina
filia Hermani Josten et Joa-
nnae Driessen conjugum susceptores Jo(ann)es Driessen
et Anna Beurskens
 
Baarlo D1719-024  -    25-12-1719   -   blz. 1719-2 nr. 10
25 10bris Baptizatus est Christia-
nus filius Mathiae Geraets et
Catharinae Mollenincx conjugum
susceptores Petrus Geraets et
Elisabetha Trinekens
 
Baarlo D1719-025  -    29-12-1719   -   blz. 1719-2 nr. 11
29 10bris baptizata est Barbara
filia Godefridi Bongaerts et
Metgen Maessen conjugum
susceptores Maes Thijssen et
Gertgen Bongaerts
 
            1719
Baarlo D1719-026  -    04-08-1719   -   blz. onwet 1712 nr. 4
4 Augusti baptisatus est
Mathias filius natura
lis Mathiae Verhart et
Sophiae Janssen suscept.
Leonardus Verhart et Ca
tharina Janssen.
 
Baarlo D1719-027  -    02-08-1719   -   blz. onwet 1712 nr. 5
2 Augusti baptisatus est
Jacobus filius naturalis
Jo(ann)is Mevissen et Mariae
Janssen susceptores Mevis
Mevissen et Neul Linsen
et per subsequens matrimo-
nium 2 feb. 1720 legitima-
tus
 
            1720
Baarlo D1720-001  -    06-02-1720   -   blz. 1719-2 nr. 12
6 Feb. baptisatus est Jo(ann)es
filius Gerardi aen Heij et
Beatricis Arts coniugum sus-
ceptores
 
Baarlo D1720-002  -    08-02-1720   -   blz. 1719-2 nr. 13
8 Feb. baptizata est Petronella filia
Henrici ingen Noodt et Mariae Kirck-
hoff conjugum susceptores Ar-
noldus Kanters et Aldegundis
Janssen
 
Baarlo D1720-003  -    14-02-1720   -   blz. 1719-2 nr. 14
14 Feb. baptisata est Beatrix
filia Godefridi Dorssers et
Joannae Hendrickx coniugum
suscept Stoffel Dorssers et Thijs
van van Lier.
 
Baarlo D1720-004  -    14-02-1720   -   blz. 1719-2 nr. 15
14 Feb. baptisatus est Andreas
filius Mathiae Hendrickx et
Maria Janssen coniugum suscep
tores Jo(ann)es Spee et Hester Coe-
mans.
 
Baarlo D1720-005  -    24-03-1720   -   blz. 1719-2 nr. 16
24 Martij baptizatus est Joannes
filius Leonardi Janssen et
Idae Janssen conjugum suscep
tores Joannes Janssen nomine
Bartolomei Janssen et Catharina
Lenaerts
 
Baarlo D1720-006  -    25-03-1720   -   blz. 1720-1 nr. 1
25 Martii baptisatus est Leonar
dus filius Godefridi van Hees
et Catharinae Lenerts coniugum
suscept Lenert Smits et Jo
hanna Lenerts.
 
Baarlo D1720-007  -    25-03-1720   -   blz. 1720-1 nr. 2
25 Martii baptisatus est Godefri-
dus filius Jacobi Tobben et Mar
garita Beckers coniugum sus
ceptores Geerlingh Engelen et
Elijsabeth Tobben.
 
Baarlo D1720-008  -    27-03-1720   -   blz. 1720-1 nr. 3
27 Baptizata est Joanna filia Wilhel
mi van der Meulen et Antoninae
Beurskens conjugum susceptores
Petrus Ottenheijm et Petronella
Driessen nomine Elisabethae Gubbels
 
Baarlo D1720-009  -    28-03-1720   -   blz. 1720-1 nr. 4
28 Baptizata est Agnes filia Joannis
Heldens et Veronicae Bongers
conjugum susceptores Wilhel
mus Heldens et Maria in het Munster
 
Baarlo D1720-010  -    14-06-1720   -   blz. 1720-1 nr. 5
14 Junij baptizatus est Wilhelm-
mus filius Wilhelmi Linnarts
et Elisabethae Lamberts conju-
gum susceptores Sander Sanders
et Gertrudis Lamberts
 
Baarlo D1720-011  -    20-08-1720   -   blz. 1720-1 nr. 6
20 Aug. baptisatus est Martinus
filius Adriani Verspaeget
et Mariae Keuppen coniugum
suscept Geurt Thewissen et Elij
sabetha Verspaeget.
 
Baarlo D1720-012  -    14-09-1720   -   blz. 1720-1 nr. 7
14 7bris Baptisata est Joanna
filia Bartholomaei Heijmans
et Willemke Wijnen c(on)iugum
suscept. Geurt Joosten et
Joanna Meuissen
 
Baarlo D1720-013  -    20-09-1720   -   blz. 1720-1 nr. 8
20 7bris Baptizata est Johanna
filia Jacobi Geurts et Johannae
Jans conjugum susceptores
Cornelius Jans et Susanna
Fockaerts
 
Baarlo D1720-014  -    24-09-1720   -   blz. 1720-1 nr. 9
24 7bris baptisatus est Ju-
docus filius Henrici van
Lier et Catharinae Rutten
coniugum susceptores
Petrus Bavier et Maria
Christiaens.
 
Baarlo D1720-015  -    07-10-1720   -   blz. 1720-1 nr. 10
7 Octobris baptisata est Theodo
ra filia Jo(ann)is Verboungh et
Gertrudis Coemans coniugum
susceptores Leonardus Ver-
boungh et Hester Coemans.
 
Baarlo D1720-016  -    31-10-1720   -   blz. 1720-1 nr. 11
31 Octobris baptisatus est Theodo
rus filius Arn. in gen Noet
et Aldegondis Simens coniugum
suscept. Catharina Dorenbosch
et Nicolaus Simens.
 
Baarlo D1720-017  -    28-12-1720   -   blz. 1720-1 nr. 12
28 Decembris baptizata est Anna
filia Joannis van Oort et
Petronillae Timmermans con-
jugum susceptores Henricus
Timmermans et Catharina
van Oort
 
            1721
Baarlo D1721-001  -    12-01-1721   -   blz. 1720-1 nr. 13
12 Januarij baptizatus est An-
dreas filius Joannes aengen Heij
et Beatricis Heimans conjugum
susceptores Godefridus Joosten
et Theodora Thijssen
 
Baarlo D1721-002  -    13-01-1721   -   blz. 1720-1 nr. 14
13 Januarii baptisata est
Catharina filia Wilhelmi
Naus et Dympnae Wijnen con-
iugum suscept Willem
Wijnen et Gertrudis Hendrickx
 
Baarlo D1721-003  -    21-01-1721   -   blz. 1720-1 nr. 15
21 Jan. baptisatus est Guil
elmus Albertus Ferdinandus
filius Tilmanni Kessels et
Catharinae Joosten coniugum
susceptores praenobilis ac gene-
rosus dns Guilmus Philippus
baro d'Olné dns temp. in Sou-
magne, Ste. Hahlein, Baerlo et
Raeij nec non loci et banni
d'Aun cuius loco fuit R. dns
Jo(ann)es Michael Faessens sacella-
nus in Baerlo et ..................
illustris dna Johanna Bar....
....truda comitissa de Baerlo
Qualbeck dna temp. in Baerlo
et Greeffrath cuius loco fuit
domicella Swaeck et domicel
la Swaeck. Hic praelatus est
idem ..... vocant Philippum
ita attestor hac 11 ............
1744 Jan Faessen pastor ..
 
Baarlo D1721-004  -    24-01-1721   -   blz. 1721-1 nr. 1
24 Januarij baptizata est Cornelia
filia Joannis Mevissen et
Mariae Janssen conjugum susceptores
Jacobus Derickx et Beatrix
Mevissen cuius loco stetit Petro
nella Janssen
 
Baarlo D1721-005  -    15-02-1721   -   blz. 1721-1 nr. 2
15 Feb. baptisata est Agnes filia
Ludovici Engels et Annae Hel-
dens coniugum suscept. Willem
Heldens et Johanna Peters.
 
Baarlo D1721-006  -    17-02-1721   -   blz. 1721-1 nr. 3
17 Feb. baptisatus est Wilhelmus
filius Gerardi Umpelmans et
Johannae Willems coniugum sus
cept. Geurt Willems et Helena Arets.
 
Baarlo D1721-007  -    22-02-1721   -   blz. 1721-1 nr. 4
22 Feb. baptisata est Johanna
filia Jo(ann)is van (der) Schoot et Petro-
nillae Linsen coniugum suscept.
Jo(ann)es Daemen et Barbera Linsen
 
Baarlo D1721-008  -    11-03-1721   -   blz. 1721-1 nr. 5
11 Martii baptisatus est Godefridus
filius Jo(ann)is Peters et Annae Gielen
coniugum suscept. Henricus Tim
mermans loco Jo(ann)is van Wanckum
et Lucia op Heijs
 
Baarlo D1721-009  -    16-03-1721   -   blz. 1721-1 nr. 6
16 Martii baptisatus est Henricus
filius Leonardi Smits et Mar-
garitae van Hees coniugum
suscept Willem Smits et Catha-
rina Wijnandts.
 
Baarlo D1721-010  -    20-03-1721   -   blz. 1721-1 nr. 7
20 Martij baptizata est Eva There
sia Florentina filia Christiani
Henrickx et Catharinae Wijnen
conjugum susceptores Joachimus
Beurskens nomine domini Jo(ann)is
Laps et generosa dna baro
nissa d'Olne Eva Theresia Floren
tina baronissa d'Olne nata
de Rhoe.
 
Baarlo D1721-011  -    02-04-1721   -   blz. 1721-1 nr. 8
2 Aprilis baptisata est Henderina
filia Arnoldi Naus et Gertrudis
Hendrickx coniugum suscept.
Joachim Beurskes no(min)e Jacobi
Tobben et Johanna Goemans.
 
Baarlo D1721-012  -    05-04-1721   -   blz. 1721-1 nr. 9
5 Aprilis batisata est Theodora
filia Jo(ann)is Driessens et Geurtien
Willems coniugum susceptores
Petrus Linsen et Trijn Peters
nomini Henricae Hendrickx.
 
Baarlo D1721-013  -    03-05-1721   -   blz. 1721-1 nr. 10
3 Maii baptisatus est Jo(ann)es
Henricus filius Francisci
Bongers et Wendelinae Le
ners coniugum susceptores
Ludovicus Bongers no(min)e Pauli Sanders et Maria
Agnes Giliaers
 
Baarlo D1721-014  -    13-06-1721   -   blz. 1721-1 nr. 11
13 Junij baptisatus est Theodorus
filius Gerardi Dierickx et
Gertrudis Naus coniugum
suscept. Arn. Naus et Enken
Schaefelt
 
Baarlo D1721-015  -    02-07-1721   -   blz. 1721-1 nr. 12
2 Junij baptizatus est Petrus
filius Joachimi Henrickx et
Johannae Gomans conjugum
susceptores Arnoldus Nauws
nomine Godefridi Henrickx
et Mechtildis Knippenbergh
 
Baarlo D1721-016  -    10-07-1721   -   blz. 1721-1 nr. 13
10 Julij baptizata est Maria
filia Wilhelmi Janssen et
Gertrudis Simons conjugum
susceptores Jo(ann)es Buskes et
Johanna Willems nomine Mariae
Simons
 
Baarlo D1721-017  -    20-07-1721   -   blz. 1721-1 nr. 14
20 Julij baptisatus est Gode-
fridus filius Godefridi Tri
nekes et Idae coniugum sus-
ceptores Arn. Trinekes et
Willemke Trinekes
 
Baarlo D1721-018 -    05-10-1721   -   blz. 1721-1 nr. 15
5 Octobris baptisata est Anna
Maria filia Casparis Faessen
et Annae Mariae Hartmans con-
iugum lagorun suscept.
Anna Maria Melckers et Fer
dinandus Hendrickx
 
Baarlo D1721-019 -    07-11-1721   -   blz. 1721-1 nr. 16
7 9bris Baptisatus est Edmondus
filius Henrici van Lier et
Catharinae Rutten coniugum
suscept Jo(ann)es van Bergh et
Gertrudis etc.
 
Baarlo D1721-020 -    26-11-1721   -   blz. 1721-1 nr. 17
26 9bris baptisata est Agnes
Catharina filia Jacobi Tob-
ben et Margarita Beckes con
iugum suscept. Dierick Gerarts
et Odilia Tobben.
 
Baarlo D1721-021 -    29-11-1721   -   blz. 1721-1 nr. 18
29 Novembris baptisatus est
Jo(ann)es filius Jo(ann)is Groenen et
Mechtildis Lamerts coniugum
suscept. Willem Lenerts et
Gertrudis Bongers.
 
Baarlo D1721-022 -    29-11-1721   -   blz. 1721-2 nr. 1
29 9bris baptisata est Cathari
na filia Petri Thijssen et
Catharinae Boijens coniugum
susceptores Mathias Peters
et Maria Hovenaers.
 
Baarlo D1721-023 -    05-12-1721   -   blz. 1721-2 nr. 2
5 Xbris baptisatus est Jo(ann)es Francis-
cus filius Jo(ann)is Bongers et Mariae
Agnetis Giliaers coniugum sus-
ceptores Willem Heldens et
Maria Stoopen.
 
Baarlo D1721-024 -    11-12-1721   -   blz. 1721-2 nr. 3
XI Decembris baptisatus est Hen
ricus filius Leonardi Verhart
et Johannae Driessen coniugum
susceptores Petrus Verhart et
Willemke Driessens.
 
Baarlo D1721-025 -    25-12-1721   -   blz. 1721-2 nr. 4
25 Xbris Baptizata e(s)t Wilhel-
mina filia Leonardi Peters
et Gertrudis aende Meulen
coniugum susceptores Andreas
Sanders et Joanna aende Meulen
nomine Johannae Peeters
 
            1722
Baarlo D1722-001 -    19-01-1722   -   blz. 1721-2 nr. 5
19 Januarii baptisatus est
Jo(ann)es filius Jacobi Jacops
et Margaritae Laufs coniu
gum susceptores Jo(ann)es
Laufs et Elijsabeth Peters.
 
Baarlo D1722-002 -    26-01-1722   -   blz. 1721-2 nr. 6
26 Jan. baptisatus est Wil-
helmus filius Hermanni
Joosten et Johannae Joosten
coniugum suscept. Jo(ann)es
Theunissen et Jenneke Beurs
kens.
 
Baarlo D1722-003 -    27-02-1722   -   blz. 1721-2 nr. 7
27 Feb. baptisatus est Jo(ann)es Arn(oldus)
filius Wilhelmi Verlinden
et Antoniae Beurskens c(on)iugum
suscept. Paulus Sanders nomine
Christiani Verlinden et Anna
in Daem no(min)e Jo(ann)ae in Daem
 
Baarlo D1722-004 -    06-03-1722   -   blz. 1721-2 nr. 8
6 Martii baptisatus est Theodorus
filius Leonardi Sanders et Idae
Janssen coniugum susceptores
Henricus Verhart et Lijsbeth Peters.
 
Baarlo D1722-005 -    08-03-1722   -   blz. 1721-2 nr. 9
8 Martij baptizata est Elisabetha
filia Hermani Janssen et Ca-
tharinae Franssen conjugum
susceptores Jo(ann)es Janssen no(min)e
Michaelis Janssen et Judith
Verbraemhorst
 
Baarlo D1722-006 -    14-03-1722   -   blz. 1721-2 nr. 10
14 Martij baptizatus est Joannes
filius Joannis Mewissen et
Mariae Janssen conjugum
susceptores Tilmannus Kessels
no(min)e Michaelis Mewissen et
Margarita Driessen
 
Baarlo D1722-007 -    14-03-1722   -   blz. 1721-2 nr. 11
14 Martij baptizatus est Joan-
nes filius Godefridi van Hees
et Catharinae Lenaerts conjugum
susceptores Leonardus Smits no(min)e
Joannis Lenaerts et Francisca
Wijnants no(min)e Catharinae
Wijnants
 
Baarlo D1722-008 -    08-04-1722   -   blz. 1721-2 nr. 12
8 Aprilis baptisatus est Jo(ann)es
filius Godefridi Janssen et
Willemke Wijnen coniugum
suscept. Nicolaus Janssen et
Engel Wijnen.
 
Baarlo D1722-009 -    08-05-1722   -   blz. 1721-2 nr. 13
Octava Maii baptisata est Hele-
na filia Jo(ann)is Spee Verbong et Windeli-
nae Hendrickx coniugum suscept.
Henricus Spee et Cattijn Lenerts
[er staat boven Cattijn Lenerts een hele kleine tussenvoeging gekriebeld die lijkt op cuius Johannis]
 
Baarlo D1722-010 -    10-05-1722   -   blz. 1721-2 nr. 14
10 Maii baptisata est Maria
filia Lamberti Holtackers et
Helenae N. coniugum suscept.
Willem Coenen et Maria
Willems.
 
Baarlo D1722-011 -    13-08-1722   -   blz. 1721-2 nr. 15
13 Aug. baptisata est Maria filia
Jo(ann)is aen Boshoeck et Petronillae
Timmermans coniugum suscept.
Henricus Timmermans et Catharina
Goossens.
 
Baarlo D1722-012 -    20-08-1722   -   blz. 1721-2 nr. 16
20 Augusti baptizatus est Mathias
filius Theodori Verbongh et Joa-
nnae Custers conjugum suscep-
tores Jo(ann)es Beurskens no(min)e Gis-
berti Henrickx et Maria Spee
 
Baarlo D1722-013 -    30-08-1722   -   blz. 1721-2 nr. 17
30 Aug. baptisatus est Petrus
filius Christiani Verspaget et
Mariae Cuppen coniugum
suscept. Gerit aen Heij no(min)e
Jo(ann)is van Broeck et Gertruij
Cuppen.
 
Baarlo D1722-014 -    15-09-1722   -   blz. 1721-2 nr. 18
15 7bris Baptisata est Maria
filia Jo(ann)is de Leuw et Hubertae
Florissen coniugum et vagorum
suscept. Joachim Beurskes et
Nelke Fockers
 
Baarlo D1722-015 -    19-09-1722   -   blz. 1722-1 nr. 1
19 7bris Baptisatus est Franciscus [datum ontleend aan Gendalim]
filius Sander Sanders et Lijs-
beth Heldens coniugum sus-
ceptores Jo(ann)es Janssen et Anna
Heldens.
 
Baarlo D1722-016 -    23-10-1722   -   blz. 1722-1 nr. 2
23 Octobris baptisata est Ca- [eerste deel datum ontleend aan Gendalim]
tharina filia Gerardi Um-
pelmans et Johannae Willemse
coniugum suscept. Jan Um-
pelmans et Catrijn Willemsen
 
Baarlo D1722-017 -    03-11-1722   -   blz. 1722-1 nr. 3
03 9bris Baptisatus est Daniel filius [datum ontleend aan Gendalim]
Jo(ann)is Boom et Willemke Trinekes
coniugum suscept. Arnoldus
Trinekes et Henderske Boom
 
Baarlo D1722-018 -    05-11-1722   -   blz. 1722-1 nr. 4
5 9bris Baptisata est Barbara [datum ontleend aan Gendalim]
filia Henrici Verhart et Mariae
N coniugum suscept. Gerardus
Peters et Susanna Fockers.
 
Baarlo D1722-019 -    23-11-1722   -   blz. 1722-1 nr. 5
23 9bris Baptisata est Johanna [datum ontleend aan Gendalim]
Jacomijna filia Jo(ann)is Bon-
gers et Mariae Agnetis Gili
aers coniugum susceptores
Jo(ann)es Heldens et Maria Stoben.
 
Baarlo D1722-020 -    03-12-1722   -   blz. 1722-1 nr. 6
3 Xbris baptisata est Willemi [datum ontleend aan Gendalim]
na filia Gerardi Crijnen et
Gertrudis Naus coniugum
suscept. Jacobus Tobben et
Gertrudis aen Meulen.
 
            1723
Baarlo D1723-001 -    23-01-1723   -   blz. 1722-1 nr. 7
23 Januarij baptisatus est Mar- [datum ontleend aan Gendalim]
tinus filius Wilhelmi Nauws
et Dijmphnae Wijnen conjugum
susceptores Gerardus Crijnen
nomine Huberti Wullems
Wijllems et Margareta
Schoenmaeckers
 
Baarlo D1723-002 -    29-02-1723   -   blz. 1722-1 nr. 8
29 Februarij baptizata est Agnes [datum ontleend aan Gendalim, is onmogelijk want geen schrikkeljaar]
filia Jo(ann)is Smits et Aldegondae
Verkuien vagorum susceptores
Jo(ann)es Beurskens no(min)e Jo(ann)is Franssen
et Joanna van Lier no(min)e
Agnetis Fransen
 
Baarlo D1723-003 -    22-02-1723   -   blz. 1722-1 nr. 9
22 Feb. baptisatus est Andreas [datum ontleend aan Gendalim]
filius Petri op Kleijn Hum-
meraij et Catharinae Boeijens
coniugum suscept Gijsbert
Boeijens et Aldegondis Janssen
 
Baarlo D1723-004 -    09-04-1723   -   blz. 1722-1 nr. 10
9 Aprilis baptizatus est Wilhel
mus Kurstg filius Arnoldi
Keurstgens et Barbarae van
Kessel coniugum suscepto-
res Henricus Keurstgens et
Maria Geurtrudis Meuters
 
Baarlo D1723-005 -    03-06-1723   -   blz. 1722-1 nr. 11
3 Junij baptizatus est Joannes
filius Michaelis Vandervelden
et Antonettae Henrickx conju-
gum susceptores Henricus
Bongers et Anna Sanders
 
Baarlo D1723-006 -    05-07-1723   -   blz. 1722-1 nr. 12
5 Julij baptizata est Henderi-
na filia Mathiae Henderickx
et Mariae N. conjugum
susceptores Cornelius Henderickx
et Catharina Linnaerts
 
Baarlo D1723-007 -    21-08-1723   -   blz. 1722-1 nr. 13
21 Aug. baptisata est Anna filia
Jo(ann)is van (den) Schoot et Petronillae
Linsen coniugum susceptores
Arn. Linsen et Anna Linsen
loco Helena van den Schoot.
 
Baarlo D1723-008 -    03-09-1723   -   blz. 1722-1 nr. 14
3 7bris Baptisata est Gertrudis
filia Mathiae Bongers et Mariae
Zelen coniugum susceptores
Evert Bongers et Petronilla
Simens.
 
Baarlo D1723-009 -    18-09-1723   -   blz. 1722-1 nr. 15
18 7bris Baptisata est Petro
nilla Elijsabeth filia Til-
manni Kessels et Catharinae
Joosten coniugum susceptores
R. Dns Jo(ann)es Michael Faessen
capellanus in Baerlo et domi
cella Petronilla Swaeck.
 
Baarlo D1723-010 -    07-10-1723   -   blz. 1722-1 nr. 16
7 8bris Baptizatus est Corne-
lius filius Hermanni Verbram
horst et Helenae Beurskens
conjugum susceptores Joachi-
mus Beurskens et Judith
Verbraemhorst
 
Baarlo D1723-011 -    21-10-1723   -   blz. 1722-1 nr. 17
21 Octobris baptisata est Judith
filia Tilmanni aen Schaefelt
et Petronillae Gijsbers coniugum
suscept Frederick Kessels et
Petronilla Hendrickx
 
Baarlo D1723-012 -    28-10-1723   -   blz. 1723-1 nr. 1
28 8bris Baptizata est Anna
Catharina filia Francisci
Cernels et Annae Tobben
conjugum susceptores
Wilhelmus Nauws et
Margareta Gerarts
 
Baarlo D1723-013 -    28-11-1723   -   blz. 1723-1 nr. 2
28 9bris Baptizata est Wilhelmus
filius Wilhelmi ..... Peters
et Wilhelminae Bongers
conjugum susceptores Petrus
Gijsberts et Anna Gossens
 
Baarlo D1723-014 -    04-12-1723   -   blz. 1723-1 nr. 3
4 Decembris baptisata est
Barbara filia Jo(ann)is van
Ort et Petronillae Timmer-
mans coniugum susceptores
Geurt Lenaerts et Sophia van
Ort.
 
Baarlo D1723-015 -    12-12-1723   -   blz. 1723-1 nr. 4
12 Xbris Baptisatus est
Petrus filius Adriani Ver
spaeget et Mariae Bruijns con
iugum suscept Thijsken
Dirickx no(min)e Jo(ann)is Campen
et Catharina Bruijns.
 
            1724
Baarlo D1724-001 -    07-01-1724   -   blz. 1723-1 nr. 5
7 Jan. baptisata est Gode
frida filia Godefridi Trinekes et
Idae Hendrickx coniugum sus-
ceptores Petrus Trinekes et
Anna Hendrickx
 
N 16 Jan. in libro coniugatorum retro.
Baarlo D1724-002 -    16-01-1724   -   blz. 1723-1 nr. 7 (ook in H 1721 3/r)
16 Jan. baptisatus est Sebast.
Leonardus filius Jacobi
Tobben et Margaritae Beckers
coniugum susceptores Martinus
Tobben et Joanna Pijls
 
Baarlo D1724-003 -    26-01-1724   -   blz. 1723-1 nr. 8
26 Jan. baptisata est Joanna
filia Leonardi Verhart et
Joannae Driessens coniugum
suscept. Jo(ann)es Verhart et
Maria Driessens
 
Baarlo D1724-004 -    13-02-1724   -   blz. 1723-1 nr. 9
13 Feb. baptisatus est Gerardus
filius Wilhelmi Lenerts et
Lijsbeth Lamberts coniugum
susceptores Ludovicus Engels
et Susanna Fockers.
 
Baarlo D1724-005 -    26-02-1724   -   blz. 1723-1 nr. 10
26 Feb. baptizatus est Ludovi-
cus filius Gerardi Peters et
Mariae ingen Noot conjugum
susceptores Petrus Gijsberts loco
Josephi Peters et Metgen Driessen
 
Baarlo D1724-006 -    21-03-1724   -   blz. 1723-1 nr. 11
21 Martij baptizatus est Ma-
thias filius Godefridi Hende
rickx et Wilhelminae Wijnen
conjugum susceptores Nico-
laus Henderickx et Catha
rina Wijnen
 
Baarlo D1724-007 -    02-04-1724   -   blz. 1723-1 nr. 12
2 Aprilis baptisatus est Ma
thias filius Gerardi NN
et Margaritae Naus coniugum
susceptores Willem Peters
et Johanna Joosten loco Hen
derinae Bongers.
 
Baarlo D1724-008 -    18-04-1724   -   blz. 1723-1 nr. 13
[Gendalim maakt hier 15 april van. In het trouwboek staat deze vermelding echter
doorgehaald en is veel duidelijker te zien dat het 18 april is]
18 Aprilis baptizata est Maria
Catharina filia Leonardi Smits
et Margaretae van Hees conju
gum susceptores Godefridus
Dorssers et Joanna Goemans
 
Baarlo D1724-009 -    10-05-1724   -   blz. 1723-1 nr. 14
X Maii baptisata est Mathio
la filia Wilhelmi Heldens
et Mariae Joosten coniugum
susceptores Willem Leners
loco Jo(ann)is Heldens et Jenneke
Gommes
 
Baarlo D1724-010 -    30-05-1724   -   blz. 1723-1 nr. 15
30 Maij baptizatus est Jo(ann)es
Henricus filius Hermanni
Joosten et Joannae Henrickx
conjugum susceptores Joa-
chim Henrickx et Anna Kessels.
 
Baarlo D1724-011 -    30-05-1724   -   blz. 1723-1 nr. 16
30 Maij baptizatus est Jo(ann)es
Mathias filius Jo(ann)is Jans-
sen et Lucia op Heijs con
jugum susceptores Henricus
op Heijs nomine Henrici Fae
sen et Catharina Franssen
nomine Petronella Beurskes
 
Baarlo D1724-012 -    03-06-1724   -   blz. 1724-1 nr. 1
3ta Junij baptizatus Gerardus [datum ontleend aan Gendalim]
filius Godefridi Dorssers et
Petronillae Hendrickx con-
jugum susceptores Leonardus
Smits et Agnes Janssen
 
Baarlo D1724-013 -    07-06-1724   -   blz. 1724-1 nr. 2
7 Junij baptizatus est Henricus [Gendalim geeft hier 22 juni, dit betwijfel ik. Dat is buiten volgorde en wat ik zie lijkt niet op een 2]
filius Petri Verhaert et
Mariae Schaeffels conjugum
susceptores Jacobus Schaffels
et Judith Ewals nomine
Catharinae Linnaerts
 
Baarlo D1724-014 -    12-06-1724   -   blz. 1724-1 nr. 3
12 Junij baptisatus est
Cornelius filius Henrici
van Lier et Catharinae
Rutten coniugum suscept.
Jo(ann)es Daemen loco Herman
ni Verbraemhorst et Thijskens
van Lier
 
Baarlo D1724-015 -    20-06-1724   -   blz. 1724-1 nr. 4
20 Junij baptisatus est Jo(ann)es
Henricus filius Jo(ann)is Bongers
et Mariae Agnetis Giliaers
coniugum suscept. Petrus
Theunissen et Helena Bongers
 
Baarlo D1724-016 -    28-06-1724   -   blz. 1724-1 nr. 5
28 Junij baptisata est Catha-
rina filia Sander Sanders
et Elijsabeth Heldens coniu
gum suscept Jo(ann)es Beurskes
loco Gerardi Daers et Mar
garita Sanders loco Agatha
Stockmans.
 
Baarlo D1724-017 -    15-10-1724   -   blz. 1724-1 nr. 6
15 8bris Baptizatus est Mathias
filius Arnoldi Nauws et
Gertrudis Henrickx conjugum
susceptores Joachim Henrickx
nomine Thomae Huberti et
...en ..Jans no(min)e Joannae
Henrickx
 
Baarlo D1724-018 -    21-10-1724   -   blz. 1724-1 nr. 7
21 Octobris baptisatus est
Petrus filius Francisci Bon
gers et Windelinae Lenerts
coniugum susceptores Wil
lem Heldens et Catharina
Lenaerts
 
Baarlo D1724-019 -    23-10-1724   -   blz. 1724-1 nr. 8
23 Octobris baptisata est He-
lena filia Gerardi Umpel-
mans et Joannae N. coniugum
suscept Jo(ann)es Arets et Alde
gundis Umpelmans.
 
Baarlo D1724-020 -    10-11-1724   -   blz. 1724-1 nr. 9
X 9bris baptisata est Maria
Petronilla filia Christiani
Herwegh et Catharinae op Heijs
coniugum susceptores Jo(ann)es
Beurskes et domicella Swaeck
 
            1725
Baarlo D1725-001 -    21-01-1725   -   blz. 1724-1 nr. 10
21 Jan. baptisatus est Wilhel
mus filius Wilhelmi Naus
et Dijmpnae Wijnen coniugum
susceptores Martinus Wijnen
et Johanna Beurskes.
 
Baarlo D1725-002 -    25-01-1725   -   blz. 1724-1 nr. 11
25 Januarij baptizatus est
Jo(ann)es Jacobus filius
Mathiae Geurts et Catha
rinae Mollenix conjugum
susceptores Joannes Beurskens
et Anna Schaffels loco Sophiae
Gravendijck
 
Baarlo D1725-003 -    11-02-1725   -   blz. 1724-1 nr. 12
11 Feb. baptisata est Joanna
filia Christiani Claessens
et Catharinae Wijnen coniu
gum suscept. Willem
Wijnen et Gertrudis Wijnen
 
Baarlo D1725-004 -    02-03-1725   -   blz. 1724-1 nr. 13
2 Martii baptisatus est
Godefridus filius Mathiae
Bongers et Mariae Celen con
iugum suscept. Guert Bon
gers et Petronilla Simens
 
Baarlo D1725-005 -    07-05-1725   -   blz. 1724-1 nr. 14
7 Maii baptisatus est Anna
filia Jo(ann)is Spee et Windeli-
na Verhart coniugum suscept.
Petrus Verhart loco Jo(ann)is Ver
hart et Trijnke Janssen.
 
Baarlo D1725-006 -    23-05-1725   -   blz. 1724-1 nr. 15
23 Maii baptisatus est Joannes
filius Henrici in gen Noit et
Maria Paulissen coniugum suscept
Louf Bongers loco Wilem Canters
et Beatrix Jansen loco Barbara
Maessen.
 
Baarlo D1725-007 -    27-05-1725   -   blz. 1725-1 nr. 1
27 Maii baptisata est Hende
rina filia Jo(ann)is Hendrickx
et Catharina Beurskes c(on)iugum
suscept. Joachim Beurskens et
Maria Bouten
 
Baarlo D1725-008 -    02-06-1725   -   blz. 1725-1 nr. 2
2da Junij baptizata est There
sia Verbramhorst filia
Hermanni Verbraemhorst
et Helenae Beurskens conju
gum susceptores Jo(ann)es Beurs
kens no(min)e Wilhelmi Diet
iens et Antonetta Jan-
ssen
 
Baarlo D1725-009 -    07-06-1725   -   blz. 1725-1 nr. 3
7 Junij baptisata est Maria
filia Gerardi Crijnen et
Margeritae Naus coniugum
suscept Hermen Joosten
et Catharina Lenerts
 
Baarlo D1725-010 -    15-06-1725   -   blz. 1725-1 nr. 4
15 Junij baptizata Anna
filia Arnoldi Verhaegh
et Beatricis Janssen con-
jugum susceptores Her
manus Verhaegh no(min)e
Engelberti Janssen et Ma-
ria Jacobs.
 
Baarlo D1725-011 -    19-06-1725   -   blz. 1725-1 nr. 5
19 Junij baptisatus est Jo(ann)es
filius Gerardi aen Heij et
Beatricis N. coniugum
susceptores Joost Faessen et
Petronilla Celen.
 
Baarlo D1725-012 -    30-06-1725   -   blz. 1725-1 nr. 6
30 Junij baptizatus est Joan
nes filius Jacobi Tobben
et Margaretae Geraerts
conjugum susceptores
Jo(ann)es Beurskes no(min)e Stepha-
ni Geraerts et Joanna Goe-
mans.
 
Baarlo D1725-013 -    21-07-1725   -   blz. 1725-1 nr. 7
21 Julij baptizatus Joannes
filius Joannis Janssen
et Catharinae Nauws coniu
gum susceptores Sander Sand
ers nomine Pauli Gielen et
Catharina Linnaerts
 
Baarlo D1725-014 -    19-08-1725   -   blz. 1725-1 nr. 8
19 Augusti baptizatus est Joan
nes filius Petri Thijssen et
Catharinae Boijens conigum
susceptores Mathias Peters
nomine Jo(ann)is Boijens et Alde
gondis Hermes
 
Baarlo D1725-015 -    28-08-1725   -   blz. 1725-1 nr. 9
28 Augusti baptizatus est Jacobus
filius Wilhelmi Heldens et
Mariae Joosten conjugum suscep
tores Wilhelmus Janssen no(min)e
Arnoldi Joosten et Anna
Heldens
 
Baarlo D1725-016 -    04-10-1725   -   blz. 1725-1 nr. 10
4 8bris Baptizata est Gertrudis
filia Joannis Groenen et
Metgen Lammerts con
jugum susceptores Michael
Vandervelden no(min)e Gerardi
Janssen et Elisabeth Lammerts
 
Baarlo D1725-017 -    16-10-1725   -   blz. 1725-1 nr. 11
16 Octobris baptisatus
est Jo(ann)es Mathias filius
Jo(ann)is Janssen et Luciae ab
Heijs coniugum suscept
Hermen Janssen et Clara
ab Heijs loco Maria van
der Straeten.
 
Baarlo D1725-018 -    15-11-1725   -   blz. 1725-1 nr. 12
15 9bris Baptisata est Anna
Catharina filia Leonardi
Smits et Margaritae van
Heis coniugum susceptores
Godefridus van Hees loco
Ludovici van Hees et Wille
mijna Coemans.
 
Baarlo D1725-019 -    04-12-1725   -   blz. 1725-1 nr. 13
4 Decemb. baptisatus est Ludo
vicus filius Godefridi van
Hees et Catharinae Lenerts
coniugum suscept. R.D. Arn.
Schenck pastor cuius locum
supplevit Jo(ann)es Beurskes et
praenob. ac illustris dna ba-
(ro)nissa d'Olné nata baronissa
de Rhoe d'Obsinnigh dna
temporalis d'Olné, Soumagne
et Baerlo etc.
 
Baarlo D1725-020 -    29-12-1725   -   blz. 1726-1 nr. 1
29 Xbris Baptizati sunt [datum ontleend aan Gendalim]
duo gemini Timannus et Herman
nus Reinerus filij Jacobi
Tilmans et Margaritae
Jans conjugum susceptor
es Tilmanni fuerent Jan
Lauws loco Mathiae Jans
et Peternilla Willems
et Reineri Jan Lauws
et Barbara Tilmans.
 
            Ao 1726
Baarlo D1726-001 -    06-01-1726   -   blz. 1726-1 nr. 2
6 Januarij baptizatus est [datum ontleend aan Gendalim]
Joannes Mathias filius
Joannis Bongers et
Mariae Agnetis Giliaers
conjugum susceptores
Ludvicus Bongers nomine
Georgij Tenes et Elizabeth
Bongers.
 
Baarlo D1726-002 -    01-02-1726   -   blz. 1726-1 nr. 3
1 Februarij baptizatus est Joan- [datum ontleend aan Gendalim]
nes filius Leonardi Peters
et Gertrudis aende Meulen
conjugum susceptores
Joachim Hendrickx et
Geurtien Kerstiens no(min)e
Tisken Peters
 
Baarlo D1726-003 -    06-02-1726   -   blz. 1726-1 nr. 4
6 Februarij baptisatus
est Andreas filius Lam
berti Holtackers et
Helena N. coniugum
susceptores Mathias
Peters et Catharina Bas
tiaens.
 
Baarlo D1726-004 -    21-02-1726   -   blz. 1726-1 nr. 5
21 Februarij baptizatus est Henricus
filius Godefridi Dorssers et
Petronillae Henderickx con
jugum susceptores Michael
Vandervelden et Marga-
reta van Hees.
 
Baarlo D1726-005 -    24-02-1726   -   blz. 1726-1 nr. 6
24 Februarij baptizata est
Cornelia filia Joannis
Mewissen et Mariae Janssen
conjugum susceptores Hen-
ricus Goemans nomine reve
rendi dni Petri Dinraets
sacellani in Kessel et Anna
Kessels
 
Baarlo D1726-006 -    01-04-1726   -   blz. 1726-1 nr. 7
1 Aprilis baptisata est Marga
rita filia Jo(ann)is Boom et
Willemke Geurts coniugum
suscept Jo(ann)es N. et Beatrix
Arts.
 
Baarlo D1726-007 -    07-04-1726   -   blz. 1726-1 nr. 8
7 Aprilis baptizatus est Gerardus
filius Petri Verhert et
Mariae Schaeffels conjugum
susceptores Leonardus Ver
hert et Johanna Martens
 
Baarlo D1726-008 -    17-04-1726   -   blz. 1726-1 nr. 9
17 Aprilis baptizatus est Jacobus
filius Joachimi Deenen et
Johannae Verbocket coniugum suscepto
res Joachimi Beurskens
 
Baarlo D1726-009 -    20-05-1726   -   blz. 1726-1 nr. 10
20 Maii baptisata est Marga-
rita filia Joachimi Hendrickx
et Joannae Goemans coniugum
susceptores Henricus Goomans
et Geurtien Corstiens
 
Baarlo D1726-010 -    07-07-1726   -   blz. 1726-1 nr. 11
7 Julij baptizata est Mechtildis
filia Arnoldi Keurstiens et
Barbarae van Kessel coniugum
susceptores Henricus Keurstiens
nomine Jacobi van Kessel et
Anna Keurstiens
 
Baarlo D1726-011 -    31-07-1726   -   blz. 1726-2 nr. 1
31 Julij baptistatus est Henricus
filius Adriani Verpaeget
et Mariae Kuppen coniugum
suscept. Arnoldus in ge Noet
et Maria Verspaeget.
 
Baarlo D1726-012 -    18-08-1726   -   blz. 1726-2 nr. 2
18 Augusti baptizata est Joanna
filia Joannis Janssen et Ca-
therinae Nauws conjugum
susceptores Wilhelmus Janssen
et Joanna Nauws nomine
Helenae Loijens
 
Baarlo D1726-013 -    22-08-1726   -   blz. 1726-2 nr. 3
22 Augusti baptizata est Anna
Catharina filia Gerardi Crijnen
et Margaretae Nauws conju-
gum susceptores Willem Lennaerts
et Margaretha Geraerts
 
Baarlo D1726-014 -    09-09-1726   -   blz. 1726-2 nr. 4
9 7bris Baptisatus est Leonardus
filius Gerardi aen Heij et Bea-
tricis Hendrickx coniugum
suscept. Willem Geurts et
Susanna Fockers.
 
Baarlo D1726-015 -    05-12-1726   -   blz. 1726-2 nr. 5
5 Xbris Baptizata est Barbara
filia Wilhelmi Wolters et
Corneliae Peters conjugum
susceptores Jo(ann)es Wolters et
Joanna Janssen no(min)e Judith
Peters.
 
Baarlo D1726-016 -    29-12-1726   -   blz. 1726-2 nr. 6
29 Xbris Baptizatus est Joannes
filius Godefridi Janssen et
Wilhelminae Wijnen conjugum
susceptores Koerst Henderickx
et Jenneke Wouters
 
            1726
Baarlo D1726-017 -    10-03-1726   -   blz. onwet 1712 nr. 6
10 Martii baptizata est
Johanna filia naturalis
Jo(ann)is ...... et Sophiae
van Ort susceptores Jo(ann)es
van Ort et Henderina Hen-
drickx
 
            Ao 1727
Baarlo D1727-001 -    11-01-1727   -   blz. 1726-2 nr. 7
11 Januarij baptizatus est Joannes
filius Joannis Janssen et
Mariae Spee conjugum suscep
tores Jo(ann)es Spee no(min)e Henrici
Spee et Elizabeth Bouten
 
Baarlo D1727-002 -    13-01-1727   -   blz. 1726-2 nr. 8
13 Jan. baptisata est Anna
Maria filia Hermanni Ver
braemhorst et Helenae Beurskes
coniugum susceptores Joa-
chim Beurskes et Joanna
Sophia Gravendijck.
 
Baarlo D1727-003 -    29-01-1727   -   blz. 1726-2 nr. 9
29 Jan. baptisata est Joanna
filia Jo(ann)is Hendrickx et Catha
rinae Beurskes coniugum suscept
Jo(ann)es van (der) Schoot et Clara op Heijs
 
Baarlo D1727-004 -    05-02-1727   -   blz. 1726-2 nr. 10
5 Februarii baptisata est Wende
lina filia Leonardi Verhart
et Joannae Bestiens coniugum
susceptores Mathias Driessen
et Catharina Lenerts.
 
Baarlo D1727-005 -    10-02-1727   -   blz. 1726-2 nr. 11
10 Februarij baptizata est Hendri-
na filia Henrici van Lier
et Catharinae Reiners conjugum
susceptores Jo(ann)es Beurskens
matricularius [=koster] et Joanna
Kessels
 
Baarlo D1727-006 -    02-02-1727   -   blz. 1726-2 nr. 12
2 Februarii baptisatus est Judo
cus filius Hermanni Joosten
et Johannae Joosten coniugum
susceptores Petrus Linsen et
Henrina Verboket loco Mariae
Roosen
 
Baarlo D1727-007 -    13-03-1727   -   blz. 1726-2 nr. 13
13 Martij baptizatus est Godefridus
filius Christophori Dorssers et
Mariae Driessens conjugum suscep
tores Sebastianus Driessens et
Petronilla Henderickx
 
Baarlo D1727-008 -    25-03-1727   -   blz. 1726-2 nr. 14
25 Martij baptizatus est Joannes
Henricus filius Jo(ann)is Bongers
et Mariae Agnetis Giliaerts con
jugum susceptores Ludovicus
Bongers no(min)e Allaert Stoepen
et Catharina Mollennix no(min)e
Helenae
 
Baarlo D1727-009 -    30-03-1727   -   blz. 1727-1 nr. 1
30 Martij baptizatus est Petrus [datum ontleend aan Gendalim]
filius Henrici Goemans et
Annae Schaefels conjugum
susceptores Wilhelmus Scha-
fels et Johanna Goemans
no(min)e Mechtildis Knippen
bergh
 
Baarlo D1727-010 -    07-04-1727   -   blz. 1727-1 nr. 2
7 Aprilis baptisata est Ger- [datum ontleend aan Gendalim]
trudis filia Ludovici Bremen
et Joannae Wijnen coniugum
suscept. Petrus Cremers et
Engel Wijnen.
 
Baarlo D1727-011 -    06-05-1727   -   blz. 1727-1 nr. 3
6 Maii baptizatus est Martinus
filius Joachimi Hendrickx
et Joannae Brouwers coniugum
susceptores Jo(ann)es Knippenbergh
et Henderina Hendrickx.
 
Baarlo D1727-012 -    06-07-1727   -   blz. 1727-1 nr. 4
6 Julij baptizata est Joanna
filia Lamberti Holtackers et
Helenae N. conjugum suscep
tores Jan Mevissen et Ger-
trudis Crijnen
 
Baarlo D1727-013 -    30-07-1727   -   blz. 1727-1 nr. 5
30 Julij baptizata est Helena [datum ontleend aan Gendalim]
filia Petri Bavier et Johan
nae Janssen conjugum
susceptores Hermanus Ver
bramhorst no(min)e Gijsberti
Peters et Antonetta Jans-
sen
 
Baarlo D1727-014 -    01-09-1727   -   blz. 1727-1 nr. 6
1 7bris Baptizatus est Francis [datum ontleend aan Gendalim]
cus filius Wilhelmi Heldens
et Mariae Joosten conjugum
susceptores Wilhelmus
Linders no(min)e Leonardi
Wolters et Johanna Goe-
mans
 
Baarlo D1727-015 -    22-09-1727   -   blz. 1727-1 nr. 7
22 7bris baptisata est Elijsabeth [datum ontleend aan Gendalim]
filia ..... Wilhelmi van
Linden et Antoniae Beurskes
coniugum susceptores Henricus
Peters et Anna Linsen loco Peter
ken van Schoot [dit laatste stukje staat niet op pagina, ontleend aan Gendalim]
 
Baarlo D1727-016 -    19-09-1727   -   blz. 1727-1 nr. 8
19 7bris Baptizata est Petro
nilla filia Lamberti Peters
et Corneliae Janssen conjugum
susceptores Joannes in de Heur
no(min)e Petri Janssen et Petro-
nilla Lamberts
 
Baarlo D1727-017 -    23-09-1727   -   blz. 1727-1 nr. 9
23 7bris Baptizatus est Herman
nus filius Joachim Deenen
et Joannae Verbocket con-
jugum susceptores Wilhelmus
Verbocket et Elizabeth
Gubbels
 
Baarlo D1727-018 -    26-10-1727   -   blz. 1727-1 nr. 10
26 8bris Baptizata est Maria
filia Joannis Mevissen et
Mariae Janssen conjugum
susceptores Joachim Henderickx
no(min)e Tilmanni Mewessen et
Margareta Driessen no(min)e Annae
Janssen
 
Baarlo D1727-019 -    28-10-1727   -   blz. 1727-1 nr. 11
28 8bris Baptizatus est Simon
Petrus filius Arnoldi Ver
haegh et Beatricis .....
Haesen conjugum  suscep
tores Hermannus Verhaegh
et Helena Beurskens nomine
Beatricis G Theodorae Goe-
mans
 
Baarlo D1727-020 -    05-11-1727   -   blz. 1727-1 nr. 12
5 9bris Baptisata est Henderina
filia Jo(ann)is van de Schoot et
Petronillae N. coniugum suscep.
Petrus van Heughten et Catha
rina Beurskens
 
            1728
Baarlo D1728-001 -    13-01-1728   -   blz. 1727-1 nr. 13
13 Januarii baptisatus est
Mathias filius Petri Peters
et Catharinae Boijens c(on)iugum
suscept. Lenert Smits et
Geurtien Corstiens loco Mech-
tildis Driessen
 
Baarlo D1728-002 -    07-02-1728   -   blz. 1727-1 nr. 14
7 Feb. baptisatus est Jacobus
filius Jo(ann)is Beurskes et Mariae
Sophiae Gravendijck coniugum
suscept. Joachim Beurskes et
Helena Gravendijck [ontbreekt op pagina, ontleend aan Gendalim]
 
Baarlo D1728-003 -    11-02-1728   -   blz. 1728-1 nr. 1
11 Februarij baptizatus est
Franciscus filius Leonardi
Smits et Annae Margaretae
van Hees conjugum suscep-
tores Jo(ann)es Roosen et Catha-
rina Linnarts.
 
Baarlo D1728-004 -    22-02-1728   -   blz. 1728-1 nr. 2
22 Februarij baptizatus est Joes
Everardus filius Mathiae
Bongers et Mariae Janssen
conjugum susceptores Henr
icus op Heijs nomine Petri
Jansen
 
Baarlo D1728-005 -    02-03-1728   -   blz. 1728-1 nr. 3
2 Martij baptizatus est Pe-
trus filius Joanni
Janssen et Luciae op Heijs
conjugum susceptores
Michael Janssen et
Maria Clare op Heijs
 
Baarlo D1728-006 -    04-03-1728   -   blz. 1728-1 nr. 4
4 Martij baptizata est
Theodora filia Arnoldi
Keurstiens et Barbarae
van Kessel conjugum
susceptores Hermannus
Verbraemhorst et Ger-
trudis Dorrenbosch
 
Baarlo D1728-007 -    18-03-1728   -   blz. 1728-1 nr. 5
18 Martij baptizata est Ger-
trudis filia Gerardi Krijne
Margaritae Nauws conjugum
susceptores Joannes aen de
Meulen et Susanna Focker
 
Baarlo D1728-008 -    02-04-1728   -   blz. 1728-1 nr. 6
2 Aprilis baptisatus est Jo(ann)es
filius Christiani Hendrickx
et Catharinae Wijnen coniu-
gum suscept Maria Willem
sen et Geurt Wijnen.
 
Baarlo D1728-009 -    09-04-1728   -   blz. 1728-1 nr. 7
9 Aprilis baptisata est Jo
anna filia Martini Coop-
mans et Lijsbeth Bongers
coniugum suscept Willem
Heldens et Anna Coopmans
cuius locum supplevit obstetrix
 
Baarlo D1728-010 -    01-05-1728   -   blz. 1728-1 nr. 8
1 Maij baptizata est Mathias
filia Alexandri Sanders et
Elizabethae Heldens conjugum
susceptores Paulus Sanders et
Gertrudis Dorrenbosch nomine
Veronicae Bongers
 
Baarlo D1728-011 -    23-05-1728   -   blz. 1728-1 nr. 9
23 Maij baptizatus est Henricus Leo
nardus filius Andreae Jans-
sens et Christinae Hermans
conjugum susceptores Wilhel
mus Smits no(min)e rdi ac
amplmi dni Henrici Michaelis
Janssen prothenotatijis apostoli-
ci cui...Sp......
et Gertrudis Hermans
ad sanctum gerionem vicarij
nec non reverendissimi dni vica
rij generalis Colononiensis secreta
rij et Gertrudis Hermans
 
Baarlo D1728-012 -    25-05-1728   -   blz. 1728-1 nr. 10
25 Maij baptizata est Marga
rita filia Jo(ann)is Bongers
et Mariae Agnetis Giliaerts
conjugum susceptores
Wilhelmus Linnaerts
et Elisabeth Bongers
no(min)e Veronicae Bongers
 
Baarlo D1728-013 -    05-07-1728   -   blz. 1728-1 nr. 11
5 Julij baptizatus est Joannes
Henricus filius Mathiae
in gen Noot et Agnetis
van den Schaefelt coniugum
susceptores Jacobus van den
Schafelt et Gertrudis Dor
renbosch
 
Baarlo D1728-014 -    15-07-1728   -   blz. 1728-2 nr. 1
15 Julij baptizata est Wil- [datum ontleend aan Gendalim]
helmina filia Wilhelmi
Nauws et Dijmphae Wijnen
conjugum susceptores Wil
helmus Wijnen et Mar-
gareta Nauws
 
Baarlo D1728-015 -    19-09-1728   -   blz. 1728-2 nr. 2
19 7bris baptizata est Maria [datum ontleend aan Gendalim]
filia Joannis Copmans et
Mariae Kessels conjugum
susceptores Tilmannus
Kessels Cathar et Johanna
Beurskens no(min)e Annae Sanders
 
Baarlo D1728-016 -    10-12-1728   -   blz. 1728-2 nr. 3
10 Xbris Baptizatus est Cor- [datum ontleend aan Gendalim]
nelius filius Hermanni Ver
braemhorst et Helenae Beurs
kens conjugum susceptores
Arnoldus Verhert nomine
Mathiae Martens et Elisa-
beth Gubbels
 
            1728
Baarlo D1728-017 -    10-07-1728   -   blz. onwet 1712 nr. 7
10 Julij baptizata est Anna
Maria filia naturalis Petrus
Joannis Busen et Margaretae Coe-
nen susceptores Henricus op
Heijs matricularius et Helena
Peters
NB. iste Jo(ann)es Busen est satelles
legionis Smissart illa i...
Venlonensis
 
            Anno 1729
Baarlo D1729-001 -    06-01-1729   -   blz. 1728-2 nr. 4
6 Januarij baptizata est [datum ontleend aan Gendalim]
Gertrudis filia Francisci
Janssen et Petronillae
Henderickx conjugum suscep
tores Henricus op Heijs no(min)e
Leonardus Janssen et Annae
Dorssers
 
Baarlo D1729-002 -    13-04-1729   -   blz. 1728-2 nr. 5
13 Aprilis baptisatus est
Wilhelmus filius Jo(ann)is van
Schoot et Petronillae coniugum
suscept. Jo(ann)es Jacobs et Catha
rina Beurskes loco Henderinae
van (der) Coulen.
 
Baarlo D1729-003 -    19-05-1729   -   blz. 1728-2 nr. 6
19 Maij baptisatus est Anto [datum ontleend aan Gendalim]
nius filius Jacobi Jacobs alias Tilmans
et Margaretae Laufs con
jugum susceptores Marcellis
Groenen et Catharina Peters
 
Baarlo D1729-004 -    08-06-1729   -   blz. 1728-2 nr. 7
8 Junij baptizata est Johanna
Gertrudis filia Joannis Ver-
bongh et Elisabethae Lemmen
conjugum susceptores Sebas-
tianus van Hees nomine
Theodori Verbongh et Johanna
Lemmen
 
Baarlo D1729-005 -    28-06-1729   -   blz. 1728-2 nr. 8
28 Junij baptisatus est Ja
cobus filius Wilhelmi
Heldens et Mariae Joosten
susceptores Jo(ann)es Joosten
et Catharina Heldens.
 
Baarlo D1729-006 -    24-07-1729   -   blz. 1728-2 nr. 9
24 Julij baptizata est Petro-
nilla filia Joannis Janssen
et Catharinae Nauws conju-
gum susceptores Leonardus
Sanders et Catharina Linders
nomine Mariae Nauws
 
Baarlo D1729-007 -    29-07-1729   -   blz. 1728-2 nr. 10
29 Julij baptizata est He-
lena filia Hermanni Joosten
et Johannae Joosten conjugum
susceptores Arnoldus ingen
Noodt et Hendrina Bongers
nomine Gertrudis Bongers
 
Baarlo D1729-008 -    08-08-1729   -   blz. 1728-2 nr. 11
8 Augusti baptizata est
Mechelina filia Henrici
Goemans et Annae Schaef-
fels conjugum susceptores
Mathias Schaffels et
Joanna Goemans
 
Baarlo D1729-009 -    10-08-1729   -   blz. 1728-2 nr. 12
10 Aug. baptisata est Elij-
sabeth filia Gerardi Crijne
et Margaritae Naus con-
iugum suscept. Arnoldus
Canters Dijmpna Wijnen
 
Baarlo D1729-010 -    08-09-1729   -   blz. 1728-2 nr. 13
8 7bris Baptizatus est Everardus
filius Mathiae Bongers et Mariae
Bongers susceptores Henricus op
Heijs no(min)e Wilhelmus Geurts
et Annae Bongers
 
Baarlo D1729-011 -    27-09-1729   -   blz. 1729-1 nr. 1
27 7bris Baptizatus est Petrus
filius Joannes Bongers et
Agnetis Giliarts conjugum
susceptores Franciscus Bon-
gers et Catharina Molle
nix no(min)e Aldegondis van
den Dijck
 
Baarlo D1729-012 -    10-10-1729   -   blz. 1729-1 nr. 2
10 8bris Baptizatus est
Christophorus filius Andreae
Janssen et Christinae Her
mans conjugum suscep
tores Wilhelmus Smits
et Johanna Janssen no(min)e
Mariae Kerckhofs
 
Baarlo D1729-013 -    15-10-1729   -   blz. 1729-1 nr. 3
15 Octobris baptisata est
Joanna filia Henrici van
Lier et Catharinae Naus
coniugum susceperunt
eam Jo(ann)es Mevissen loco
Jo(ann)is van Lier et Sophia
Gravendijck
 
Baarlo D1729-014 -    21-11-1729   -   blz. 1729-1 nr. 4
21 Novembris baptizatus est
Henricus filius Arnoldi Keurs
tiens et Barbarae van Kessel
susceptores Henricus op Heijs
no(min)e Wilhelmi Faessen
et Agnes Keurstiens
 
Baarlo D1729-015 -    27-11-1729   -   blz. 1729-1 nr. 5
27 9bris baptizata Helena
filia Jacobi Peters et Annae
Trinekes conjugum suscepto-
res Arnoldus Trinekes et
Antonetta Janssens
 
Baarlo D1729-016 -    11-12-1729   -   blz. 1729-1 nr. 6
11 Xbris Baptizata est Anna
Maria filia Christophori Dors-
sers et Mariae Driessens conju
gum susceptores Henricus op Heijs
no(min)e Jo(ann)is Dorssers et Gertru
dis op het Hetterijck no(min)e
Johannae Driessens
 
            1729
Baarlo D1729-017 -    19-05-1729   -   blz. onwet 1712 nr. 7
19 Maij baptizatus est Hen
ricus filius naturalis
Idae Hendrickx quae coram
obstetrice et testibus patrem
declaravit susc militem
ignotum susceptores
Henricus op Heijs matricula
rius et Joanna Janssen
 
Baarlo D1730-001 -    20-02-1730   -   blz. 1729-1 nr. 7
20 Feb. baptisatus est Petrus
filius Arnoldi Canters
et Mariae aen Meulen coniu
gum susceptores Fridus
Bongers et Joanna Beurskens
 
Baarlo D1730-002 -    10-04-1730   -   blz. 1729-1 nr. 8
10 Aprilis baptizatus est
Mathias filius Joannis
Mewissen et Mariae Jan-
ssens susceptores Martinus
Beurskens et Elizabetha
Janssen
 
Baarlo D1730-003 -    27-04-1730   -   blz. 1729-1 nr. 9
27 Aprilis baptisatus est
Petrus filius Wilhelmi
Letties et Helenae Smets
coniugum susceptores Jo(ann)es
Smets et Margarita Simens
 
Baarlo D1730-004 -    27-04-1730   -   blz. 1729-1 nr. 10
27 Aprilis baptisata est Lucia
filia Godefridi Claessen
et Willemijnae Wijnen coniu-
gum susceptores Hermanus
van Bree et Catharina Wij-
nen loco Lijsbeth Janssen
 
Baarlo D1730-005 -    18-05-1730   -   blz. 1729-1 nr. 11
18 Maij baptizatus est Wilhel
mus filius Joannis Dorssers
et Mariae Bouten conjugum
susceptores Christophorus Dors
sers et Gertrudis Deckers
 
Baarlo D1730-006 -    11-06-1730   -   blz. 1729-1 nr. 12
11 Junij baptizatus est Arnoldus
Josephus filius Joannis
Beurskens et Annae Sophiae
Gravendijck conjugum suscep-
tores Petrus Swaecken
praetor in Baerlo et ....et
no(min)e rdi dni Arnoldi Jans
sen pastoris in Horst et
Antonetta Janssen
 
Baarlo D1730-007 -    16-06-1730   -   blz. 1730-1 nr. 1
16 Junij baptizata est Gode
frida filia Wilhelmi
Janssen Sijbillae Jansen
conjugum susceptores
Jo(ann)es Beuskes et Johanna
Sijmons
 
Baarlo D1730-008 -    23-07-1730   -   blz. 1730-1 nr. 2
23 Julij baptizata est Aldegon
dis filia Gerardi Peters
et Mariae Schaffels vanden
Schaffelt conjugum sus-
ceptores Jacobus vanden
Schafelt et Margareta
Peters
 
Baarlo D1730-009 -    27-08-1730   -   blz. 1730-1 nr. 3
27 Augusti baptisata est
Joanna filia Lamberti
Peters et Corneliae Jans-
sen coniugum suscepto-
res Theodorus van Nines
et Aldegundis Peters loco
Windelina van Oijen.
 
Baarlo D1730-010 -    14-09-1730   -   blz. 1730-1 nr. 4
14 7bris Baptizatus est Wil-
helmus filius Leonardi
Peters conjugum et
Gertrudis aende Meulen
conjugum susceptores Ar-
noldus Canters et Hen-
drina Bongers.
 
Baarlo D1730-011 -    15-09-1730   -   blz. 1730-1 nr. 5
15 7bris baptisatus est Jo(ann)es
filius Jo(ann)is Verbongh et
Elijsabethae Lemmen coniu
gum susceptores Jo(ann)es Keij
sers et Anna Verboungh
 
Baarlo D1730-012 -    21-10-1730   -   blz. 1730-1 nr. 6
21 Octobris baptisata est
Beatrix filia Mathiae in ge
Noet et Agnetis vanden
Schaefelt coniugum suscept.
Jo(ann)es van Schaefelt et Agnes
in ge Noet.
 
Baarlo D1730-013 -    21-10-1730   -   blz. 1730-1 nr. 7
21 Octobris baptisata est The-
odora filia Hermanni Ver-
braemhorst et Helenae Beurs-
kes coniugum susceptores
Jo(ann)es Beurskes et domicella
Duijckers quae fuit loco do-
micella Swaeck coniugis
dni nri praetoris Swaeck
 
Baarlo D1730-014 -    28-10-1730   -   blz. 1730-1 nr. 7
28 Octobris baptisata est Maria
Catharina filia Christiani
Herwegh et Catharinae op
Heijs coniugum susceptores
Joachim Beurskes et Clara
op Heijs.
 
Baarlo D1730-015 -    23-11-1730   -   blz. 1730-1 nr. 8
23 9bris Baptizata est Wilhel
mina filia Francisci Janssen
et Petronilla Henrickx
conjugum susceptores
Joannes Henrickx et
Elisabetha Janssen
 
            1730
Baarlo D1730-016 -    00-00-1730   -   blz. onwet 1712 nr. 8
Baptisatus est Jacobus filius
Wilhelmi Schreurs et Cathar
rinae Wijnans ut iteritur
conjugum susceptrix Wille
mijna Jacobs
 
            1731
Baarlo D1731-001 -    12-01-1731   -   blz. 1730-1 nr. 9
12 Jan. baptisatus est
Mathias filius Petri
Thijssen in Kleijn Hum
meraij et Catharinae Boij
ens coniugum susceptores
Henricus Thijssen et Maria
Paulissen.
 
Baarlo D1731-002 -    19-01-1731   -   blz. 1730-1 nr. 10
19 Januarij baptizatus est
Petrus filius Jo(ann)is Arets
et Henrinae Peters
susceptores Henricus op Heijs
no(min)e Godefridi Bongers
et Metien Maessen no(min)e
Wilhelmina Wilms
 
Baarlo D1731-003 -    17-01-1731   -   blz. 1730-1 nr. 11
17 Feb. baptisata est Floria
na Carolina Mechelina
filia Jo(ann)is Jansen et
Luciae op Heijs coniugum
susceptores rdus dns Mi-
chael Faessen sacellanus
in Baerlo ac generosa
et perillustris domi-
cella Adriana Cristina
nata baronissa d'Olné
etc.
 
Baarlo D1731-004 -    01-03-1731   -   blz. 1731-1 nr. 1
1 Martij baptizata est Mar [datum ontleend aan Gendalim]
garita filia Martini Cop
mans et Elizabethae Bon
gers conjugum susceptores
Jo(ann)es Bongers et Cathari-
na Mollenix loco Annae
Frederickx
 
Baarlo D1731-005 -    21-03-1731   -   blz. 1731-1 nr. 2
21 Martii baptisatus
est Gerardus filius Ber
nardi Jansen et Catha
rinae Geurts coniugum
suscept. Henricus op Heijs
nomine dni Gerardi
Reijpkes et Beilken Faessen
 
Baarlo D1731-006 -    04-04-1731   -   blz. 1731-1 nr. 3
4ta Aprilis baptizata est
Gertrudis filia Jo(ann)is Fran-
ssen et Agnetis Raemaec
kers conjugum suscepto-
res Franciscus Theunissen
no(min)e Mathiae Raemaeckers
et Cornelia Franssen
 
Baarlo D1731-007 -    06-04-1731   -   blz. 1731-1 nr. 4
6 Aprilis baptisatus est
Andreas filius Stofer
Dorsers et Mariae Driessen
coniugum susceptores
Linert Verhart loco Wil
helmi Dorsers et Willem
ken Driessen
 
Baarlo D1731-008 -    18-05-1731   -   blz. 1731-1 nr. 5
18 Maij baptizata est Ger [datum ontleend aan Gendalim]
trudis filja Jacobi Peters
et Annae Trinekens con
jugum susceptores Jo(ann)es
Arnoldus Trinekes et
Petronella Jacobs
 
Baarlo D1731-009 -    24-05-1731   -   blz. 1731-1 nr. 6
24 Maij baptizatus est
Petrus filius Wilhelmi
Wolters et Helenae Peters
conjugum susceptores
Gerardus Wolters et
Cornelia Thijssen
 
Baarlo D1731-010 -    25-05-1731   -   blz. 1731-1 nr. 7
25 Maii baptisatus est
Ludovicus filius Jacobi
Jacobs et Margaritae Laus
coniugum suscept Gerar
dus Jacobs et Joanna
Wijnen
 
Baarlo D1731-011 -    13-06-1731   -   blz. 1731-1 nr. 8
13 Junij baptizata est Pe-
tronilla filija Christiani
Henderickx et Catharinae
Wijnen conjugum suscep
tores Henderick op Heijs
no(min)e Hermanni van Bree
et Catharina Claessen
 
Baarlo D1731-012 -    10-07-1731   -   blz. 1731-1 nr. 9
10 Julij baptisata est Joan-
na filia Lamberti Peters
et Petronillae Jacobs
coniugum suscep. Jacob
Peters et Windelina Jacobs.
 
Baarlo D1731-013 -    09-10-1731   -   blz. 1731-1 nr. 10
9 Octobris baptisata est Elij-
sabeth filia Mathiae Jans
sen et Willemke van (den) Schoot
coniugum suscept. Jo(ann)es
Jansen et Willemke Janssen
 
Baarlo D1731-014 -    09-10-1731   -   blz. 1731-1 nr. 11
26 Octobris baptisatus est
Everhardus filius Mathiae
Bongers et Mariae Janssen
coniugum susceperunt
eum Jo(ann)es Gielen nomine
Jacobi van Schaefelt et
Anna Bongers nomine
Henderinae Gijs....
 
Baarlo D1731-015 -    10-11-1731   -   blz. 1731-1 nr. 11
10 gbris Baptizata est Hermi
na filia Andreae Janssen
et Christinae Hermans conju-
gum susceptores Joannes
Hermans et Anna van den
Schaeffelt no(min)e Mariae Cam-
pers
 
Baarlo D1731-016 -    21-12-1731   -   blz. 1732-1 nr. 1
21 Xbris Baptizata est Maria
filia Joannes Dorssers et
Mariae Bouten conjugum
susceptores Jacobus Bouten
et Godefrida Corstiens
no(min)e Catharinae Dorssers
 
            1732
Baarlo D1732-001 -    17-01-1732   -   blz. 1732-1 nr. 2
17 Jan. baptisata est He
lena filia Jo(ann)is Ver
boung et Elisabethae Lemmen
coniugum suscept Jo(ann)es
Verboungh ex Helden et
Jacomijna Lemmen ex Horst
 
Baarlo D1732-002 -    27-01-1732   -   blz. 1732-1 nr. 3
27 Jan. baptisatus est Jo(ann)es
filius Lins Linsen et Chris
tinae Mertens coniugum
suscept. Jo(ann)es Mertens et
Maria Linsen
 
Baarlo D1732-003 -    29-01-1732   -   blz. 1732-1 nr. 4
29 Januarij baptizatus est
Mathias filius Henrici
Goemans et Annae Schae
fels conjugum suscep-
tores Godefridus Schaeffels
et Henderina Engels.
 
Baarlo D1732-004 -    31-01-1732   -   blz. 1732-1 nr. 5
31 Baptizatus est Mathias
filius Bernardi Theodori
Berners et Christinae Her
mes conjugum suscepto-
res Jo(ann)es Berners et Joan
na inden Pratwinckel
 
Baarlo D1732-005 -    23-02-1732   -   blz. 1732-1 nr. 6
23 Feb. baptizatus est Arnoldus
filius Leonardi Peters et
Gertrudis aende Meulen
conjugum susceptores
Jo(ann)es aen de Meulen
...................................
...... Maria Janssen
 
Baarlo D1732-006 -    25-03-1732   -   blz. 1732-1 nr. 7
25 Martij baptizata est
Maria Catharina filia
Arnoldi Verhaegh et Beater
Beatricis Jansen conjugum
susceptores Lambertus
Peters et Johanna Beurs
kes
 
Baarlo D1732-007 -    22-05-1732   -   blz. 1732-1 nr. 8
22 Maij baptizata est
Mechtildis filia Jo(ann)is
Groenen et Hendrinae Pe-
ters conjugum susceptores
Wilhelmus Linnaerts no(min)e
Gerardi Peters et Mechtildis
Maessen no(min)e Godefridae
Lammers.
 
Baarlo D1732-008 -    03-06-1732   -   blz. 1732-1 nr. 9
3 Junij baptizata est
Maria filia Bernardi
Janssen et Catharinae
Geurts conjugum suscep
tores Henricus op Heijs
no(min)e Petri van Heughten
et Sibilla Faessen
 
Baarlo D1732-009 -    13-06-1732   -   blz. 1732-1 nr. 10
13 Junij baptizatus est
Mathias filius Wilhelmi
Heldens et Mariae Joosten
conjugum susceptores
Sander Sanders et Johanna
Goemans no(min)e Johannes
Josten
 
Baarlo D1732-010 -    05-07-1732   -   blz. 1732-1 nr. 11
5 Julij baptisata est Joanna
filia Wilhelmi Mevissen et
Sibilla Trinekes coniugum sus-
ceptores Jo(ann)es Trinekes et
Margarita Naus.
 
Baarlo D1732-011 -    18-07-1732   -   blz. 1733-1 nr. 1
18 Julij baptizata est [datum ontleend aan Gendalim]
Margarita filia Wilhel
mi Wouters et Helenae
Smits conjugum suscep
tores Henricus op Heijs
no(min)e Joannis Stillen et
Margareta Nauws no(min)e
Annae Wolters.
 
Baarlo D1732-012 -    02-08-1732   -   blz. 1733-1 nr. 2
2 Augusti baptizatus  [datum ontleend aan Gendalim]
est ..... Gerardus filius Andreae
Daemen et Mariae Clarae
op Heijs conjugum suscep
tores Joannes Daemen
et Lucia op Heijs
 
Baarlo D1732-013 -    12-10-1732   -   blz. 1733-1 nr. 3
12 Octobris baptisatus est [datum ontleend aan Gendalim]
Joachim filius Hermanni
Verbraemhorst et Helenae
Beurskes coniugum suscep.
Jo(ann)es Spee et Maria Janssen
 
            1732
Baarlo D1732-014 -    15-03-1732   -   blz. onwet 1712 nr. 9
28 Martii baptizatus
est Jo(ann)es filius natu
ralis Jo(ann)is Arts et Bar
barae Jacobs suscept.
Gerrit Jacobs no(min)e Ar-
noldi Arts et Ma-
ti.... ......
 
            1733
Baarlo D1733-001 -    05-01-1733   -   blz. 1733-1 nr. 4
5 Januarij baptizata [datum ontleend aan Gendalim]
est Henderina filia Wil
lem Janssen et Agnetis
Keurstgens conjugum
susceptores Wilhelmus
Keurstgens et Gertrudis
Dorrenbosch no(min)e Annae
Driessen
 
Baarlo D1733-002 -    14-01-1733   -   blz. 1733-1 nr. 5
14 Januarii baptisatus est Petrus
filius Mathiae in ge Noet et
Agnetis Schafels coniugum
suscept. Petrus Verhart et
Suzanna Fockers
 
Baarlo D1733-003 -    02-03-1733   -   blz. 1733-1 nr. 6
2 Martii baptizatus est Petrus [datum ontleend aan Gendalim]
filius Petri Thijssen et Catha
rinae Peters conjugum suscep
tores Jo(ann)es Spee et Johanna
Hermans
 
Baarlo D1733-004 -    05-03-1733   -   blz. 1733-1 nr. 7
5 Martij baptizatus est Joannes
filius Francisci Janssen et
Petronillae Henderickx con
jugum susceptores Anto-
nius Janssen et Catharina
Franssen no(min)e Angelinae
Henderickx
 
Baarlo D1733-005 -    01-04-1733   -   blz. 1733-1 nr. 8
1 Aprilis baptizata est Joanna
filia Joannis Geurts et Allegundae
Peters conjugum susceptores Lam
bertus Peters no(min)e Danielis
Geurts et Petronella Lamers
 
Baarlo D1733-006 -    04-04-1733   -   blz. 1733-1 nr. 9
4 Aprilis baptizata est Johan-
na filia Petri Smits et
Petronillae Crebbers conjugum
susceptores Godefridus Smits
Petronilla Tulmans no(min)e
Mechtildis Crebbers.
 
Baarlo D1733-007 -    18-04-1733   -   blz. 1733-1 nr. 10
18 Aprilis ba(p)tizata est Gertrudis
filia Christoffel Dorsserts et
Mariae Driessens conjugum
susceptores Mathia Driessens
et Catharina Dorsserts
 
Baarlo D1733-008 -    23-04-1733   -   blz. 1733-1 nr. 11
23 Aprilis baptizatus est
Jacobus filius Henrici van
Lier et Catharinae Reinaerts
conjugum susceptores Joachim
Beurskens et Maria Reinaerts
 
Baarlo D1733-009 -    23-08-1733   -   blz. 1733-1 nr. 12
23 Augusti baptizata est Elisabeth
filia Arnoldi Canters et Mariae
aen de Meulen conjugum susceptores
Leonardus Peters et Gertrudis Corst-
jens
 
Baarlo D1733-010 -    15-09-1733   -   blz. 1733-1 nr. 13
15 7bris baptizatus est Petrus
filius Henrici op Heijs et
Mariae Coopmans conjugum
susceptores Jo(ann)es Janssen
et Anna Sanders.
 
Baarlo D1733-011 -    25-09-1733   -   blz. 1734-1 nr. 1
25 7bris Baptizata est Cornelia
filia Jo(ann)is Verbongh et Elisabethae
Lemmen coniugum susceptores Jo(ann)is Verbongh
no(min)e Petri Lemmen et Anna Janssen
no(min)e Mariae Verbongh
 
Baarlo D1733-012 -    26-10-1733   -   blz. 1734-1 nr. 2
26 8bris Baptizata est Gertrudis
filia Gerardi Peters et Mariae
van den Schaffelt coniugum sus-
ceptores Henricus op Heijs no(min)e
Jo(ann)is Jacobs et Mechtildis Thijssen
 
            1734
Baarlo D1734-001 -    05-01-1734   -   blz. 1734-1 nr. 3
5 Januarij baptizata est Mech-
tildis filia Lamberti Peters et
Corneliae Janssen conjugum
susceptores Jo(ann)es in de Heur
no(min)e Jo(ann)is Geurts et Agnes Coerst-
jens no(min)e Petronellae Schenck
 
Baarlo D1734-002 -    20-01-1734   -   blz. 1734-1 nr. 4
20 Januarij baptizatus est
Petrus filius Wilhelmi Wou
ters et Helenae Smidts con-
jugum susceptores Jo(ann)es Wou-
ters no(min)e Petri Wouters et
Gertrudis Bouten nomine
Thisken Smidts
 
Baarlo D1734-003 -    20-01-1734   -   blz. 1734-1 nr. 5
20 Januarij baptizata est
Catharina filia Wilhelmi
Kessels et Mariae Elisabethae
Ohmen conjugum susceptores
Thilmannus Kessels et Clara
op Heijs no(min)e Susannae van
Rijswick
 
Baarlo D1734-004 -    30-01-1734   -   blz. 1734-1 nr. 6
30 Januarij baptizatus est
Hubertus filius Andreae
Janssen et Christinae
Hermans conjugum suscep
tores Joannes Beurskes
no(min)e Leonardi Janssen
et Sibilla Hermans.
 
Baarlo D1734-005 -    14-02-1734   -   blz. 1734-1 nr. 7
14 Februarij baptizatus est
Teodorus filius Jo(ann)is Verbongh
et Gertrudis op den Cleef con-
jugum susceptores fuerunt
Christianus op Cleef et Joanna
Hermans
 
Baarlo D1734-006 -    20-02-1734   -   blz. 1734-1 nr. 8
20 Februarii baptizatus est Joa-
chimus filius Hermanni Verbraem-
horst et Helenae Beurskens conju-
gum susceptores fuerunt Leonardus
Verhaert et Joanna Hermans.
 
Baarlo D1734-007 -    03-03-1734   -   blz. 1734-1 nr. 9
3 Martij baptizatus est Gode
fridus filius Joannis Dors
sers et Mariae Bouten
conjugum susceptores Jo-
annes Bouten et Petro-
nilla Henderickx.
 
Baarlo D1734-008 -    16-03-1734   -   blz. 1734-1 nr. 10
16 Martij baptizatus est
Ludovicus filius Jacobi
Bousen et Margareta
Janssen conjugum
susceptores Marcelis Groe
nen no(min)e Conrardi Groenen
et Mechelina van Mijll
 
Baarlo D1734-009 -    11-04-1734   -   blz. 1734-1 nr. 11
11 Aprilis baptizatus est Pe
trus filius Jacobi Peters
et Annae Trinekens conjugum
susceptores Thomas Sijmons
Anna Sophia Gravendijck
nomine Joannae Cijllekens
 
Baarlo D1734-010 -    15-04-1734   -   blz. 1734-1 nr. 12
15 Aprilis baptizatus est
Arnoldus filius Martini
Beurskes et Elisabethae
Mewissen conjugum suscep-
tores Tilmannus Kessels
et Anna Sanders
 
Baarlo D1734-011 -    25-04-1734   -   blz. 1734-1 nr. 13
25 Aprilis baptizata est Joanna
filia Bernardi Janssen et Catha-
rinae Geurts conjugum suscep-
tores Mathias Geurts et Petronella
van den Berghen nomine
Allegundae Janssen
 
Baarlo D1734-012 -    01-05-1734   -   blz. 1734-2 nr. 1
1 Maij baptizata est Maria
Joseph filia Christiani Hen-
dricks et Catharinae Wijnen
conjugum susceptores perillustris
ac generosus dns Petrus Matheus
d'Olne canonicus Leodiensis ad Stu.
Joannem et Petrus loco fuit
dns Petrus Swaecken praetor et
praenobilis domicella Joseph d'Olne
cuius loco fuit Anna vander Bergh
 
Baarlo D1734-013 -    22-05-1734   -   blz. 1734-2 nr. 2
22 Maij baptizata est Sijbilla
filia Godefridi van Lier et
Corneliae Heijnen conjugum suscep
tores Christianus van Lier et
Mechtildis Maessen no(min)e Sijbillae
Kupers
 
Baarlo D1734-014 -    23-05-1734   -   blz. 1734-2 nr. 3    [is dit een tweeling???
23 Maij baptizatus est Hen-
ricus filius Sch.. Godefridi
van Lier et Corneliae Heijnen
susceptores Henricus van
Heughten et Maria
Rutten
 
Baarlo D1734-015 -    28-05-1734   -   blz. 1734-2 nr. 4
28 Maij baptizatus est Huber
tus filius Jo(ann)is Hermans et
Mariae Bongaerts conjugum
susceptores Gerardus Bongaerts
et Sijbilla Hermans
 
Baarlo D1734-016 -    14-06-1734   -   blz. 1734-2 nr. 5
14 Junij baptizata est Anna
filia Martini Bongaerts et
Corneliae Bongaerts conjugum
susceptores Franciscus Bon-
gaerts et Agnes Schoenmaeckers
 
Baarlo D1734-017 -    14-08-1734   -   blz. 1734-2 nr. 6
14 Augusti baptizatus est Gerardus
filius Jo(ann)is Janssen et Mariae
Peters conjugum susceptores
Henricus op Heijs no(min)e Deodori
Beurskens et Lucia Faessen
 
Baarlo D1734-018 -    30-09-1734   -   blz. 1734-2 nr. 7
30 7bris Baptizatus est Jacobus
filius Mathiae in Gennoedt et
Agnetis van den Schaeffelt con-
jugum susceptores Petrus
Staeckx et Petronella van den
Berghen no(min)e Leonorae
 
Baarlo D1734-019 -    31-10-1734   -   blz. 1734-2 nr. 8
31 8bris Baptizatus est Arnoldus
filius Wilhelmi Heldens et
Mariae Josten conjugum suscepto
res Ludovicus Engels et Johanna
Josten.
 
Baarlo D1734-020 -    15-11-1734   -   blz. 1734-2 nr. 9
15 9bris Baptizatus est Henricus
filius Wilhelmi Janssen et
Agnetis Curstjens conjugum sus-
ceptores Arnoldus Curstjens et
Jo(ann)a Elisabeth Duckers  no(min)e
Corneliae Cluckers
 
Baarlo D1734-021 -    20-11-1734   -   blz. 1734-2 nr. 10
20 9bris Baptizata est Catharina
filia Wilhelmi Verbongh alias
Janssen et Sijbillae Janssen con-
jugum susceptores Ceurst van
Laer et Joanna Simons no(min)e
Margaritae Geraets.
 
Baarlo D1734-022 -    24-11-1734   -   blz. 1734-2 nr. 11
24 9bris Baptizatus est Petrus
filius Andreae Daemen
et Mariae Clarae op Heijs
conjugum susceptores
Antonius Daemen et
Lucia op Heijs nomine
Annae Arschovis
 
Baarlo D1734-023 -    07-12-1734   -   blz. 1734-2 nr. 12
7 10bris Baptizatus est Martinus
filius Henrici Goemans et Annae
Schaeffels conjugum susceptores
Martinus Engels et Berthje
Schoemaeckers
 
Baarlo D1734-024 -    17-12-1734   -   blz. 1734-2 nr. 13
17 Xbris Baptizata est Mar
tinus Laurentij Linssen
et Christinae Mertens
conjugum susceptores Jo(ann)es
Henderikx Maria Linssen
loco Johannae Mertens
 
Baarlo D1734-025 -    19-12-1734   -   blz. 1734-2 nr. 14
19 10bris Baptizata est Joanna Ca-
tharina filia Jo(ann)is Janssen et Luciae
op Heijs conjugum susceptores
Henricus op Heijs no(min)e Petri op
Heijs et Maria Claessen
 
            1735
Baarlo D1735-001 -    14-02-1735   -   blz. 1735-1 nr. 1
14 Feb. baptizatus est Joannes
filius Arnoldi Verhaegh et
Beatricis Janssen conjugum
susceptores Tilmannus
Kessels et Anna Sanders
 
Baarlo D1735-002 -    21-02-1735   -   blz. 1735-1 nr. 2
21 Feb. baptizata est Anna
filia Jo(ann)is aen de Muelen
et Mariae Janssen conjugum
susceptores Geret Janssen
et Jenneken Beurskes.
 
Baarlo D1735-003 -    25-02-1735   -   blz. 1735-1 nr. 3
25 Feb. baptizatus est Sebastia
nus filius Henrici van Lier
et Catharinae Reiners con
jugum susceptores Edmundus
Mewwissen et Joanna
van Lier
 
Baarlo D1735-004 -    13-04-1735   -   blz. 1735-1 nr. 4
13 Aprilis baptizata est Catha-
rina filia Jo(ann)is Arets et Hen-
drinae Willemsen conjugum
susceptores Jo(ann)es Beurskes
et Aldegundis Simons no(min)e
Wilhelminae in gen Noedt
 
Baarlo D1735-005 -    02-05-1735   -   blz. 1735-1 nr. 5
2 Maij baptizata est Maria
filia Wilhelmi Kessels et
Mariae Elizabethae Ohmen
suscep conjugum susceptores
R.D. Jo(ann)es Michael Faessen
et Anna Kessels cuius
loco fuit Gertrudis
Schaeffels.
 
Baarlo D1735-006 -    05-05-1735   -   blz. 1735-1 nr. 6
5 Maij baptizatus est Petrus
filius Joannis Geurts et
Aldegondis Peters conjugum
susceptores Lambertus Peters
et Antonetta Geurts
 
Baarlo D1735-007 -    24-05-1735   -   blz. 1735-1 nr. 7
24 Maij baptizatus est Godefri-
dus filius Simonis Trienekes
et Helenae Gielen conjugum
susceptores Arnoldus Trinekes
et Anna Trinekes no(min)e Annae
Gerarts
 
Baarlo D1735-008 -    05-06-1735   -   blz. 1735-1 nr. 8
5 Junij baptizatus est Mathias
filius Wilhelmi Wouters et
et Helenae Smidts conjugum
susceptores Bernardus Janssen
no(min)e Godefridi Wouters et
Thijske Peters.
 
Baarlo D1735-009 -    21-07-1735   -   blz. 1735-1 nr. 9
21 Julij baptizatus est
Mathias filij Francisci
Janssen et Petronillae
Henderickx conjugum
susceptores Hermannus
Janssen et Maria
Bouten no(min)e Idae
Henderickx.
 
Baarlo D1735-010 -    23-07-1735   -   blz. 1735-1 nr. 10
23 Julij baptizata est Theo
dora filia Christophori
Dorssers et Mariae Driessens
conjugum susceptores Hen-
ricus op Heijs matricularius
no(min)e Tilmanni Heijmans
et Agnes Willemsen
 
Baarlo D1735-011 -    10-08-1735   -   blz. 1735-1 nr. 11
10 Augusti baptizata est
Helena filia Andreae Bou-
ten et Wilhelminae van den
Schoot conjugum susceptores
fuerunt Jan Aret Trinekes
et Ida Hendrickx nomine
Hendrinae Bouten.
 
Baarlo D1735-012 -    31-08-1735   -   blz. 1735-2 nr. 1
31 Augusti baptizatus
est Joannes filius Edmondi
Mevissen et Aldegundis van
der Velden conjugum suscep
tores fuerunt Michael van der
Velden et Joanna Mevissen
 
Baarlo D1735-013 -    01-10-1735   -   blz. 1735-2 nr. 2
1 8bris Baptizatus est
Andreas Petrus filius An-
tonij Daemen et Annae
op den Graef conjugum
susceptores Jo(ann)es Daemen
et Antonetta Beurskes
no(min)e Elisabethae Vischers
 
Baarlo D1735-014 -    28-10-1735   -   blz. 1735-2 nr. 3
28 8bris Baptizata est Ma
ria filia Henrici op Heijs
et Mariae Coopmans conju-
gum susceptores fuerunt
Jo(ann)es Janssen no(min)e Petri op
Heijs et Clara op Heijs
no(min)e Elisabethae Wijnans
 
Baarlo D1735-015 -    10-11-1735   -   blz. 1735-2 nr. 4
10 9bris Baptizata est
Margareta filia Hermanni
Verbraemhorst et Helenae
Beurskens conjugum suscep
tores fuerunt Andreas Lenssen
et Petronella Schreurs
 
Baarlo D1735-016 -    13-11-1735   -   blz. 1735-2 nr. 5
13 9bris Baptizatus est Cas
parus filius Petri Smits
et Petronillae Jorissen
conjugum susceptores
Henricus op Heijs no(min)e Jo(ann)is
Smits Mariae Linssen
 
Baarlo D1735-017 -    15-11-1735   -   blz. 1735-2 nr. 6
15 9bris Baptizatus est Joannes
filius Henrici Beurskes et
Gertrudis Bongers susceptores
Martinus Beurskes et
Gertrudis aende Meulen.
 
Baarlo D1735-018 -    17-11-1735   -   blz. 1735-2 nr. 7
17 10bris Baptizata est There
sia filia Bernardi Janssen
et Catharinae Geurts conjugum
susceptores fuerunt Jo(ann)es Beurs
kens no(min)e Jo(ann)is Janssen et
Joanna Geurts
 
Baarlo D1735-019 -    18-12-1735   -   blz. 1735-2 nr. 8
18 10bris Baptizatus est
Adrianus filius Michaelis
Scheijers et Joannae Verspae-
gen conjugum susceptores
fuerunt Jo(ann)es Verspaegen
et Maria Coppen.
 
            1736
Baarlo D1736-001 -    10-01-1736   -   blz. 1735-2 nr. 9
10 Januarij baptizatus est
Petrus filius Mathiae
Holtackers et Joannae
Schaefels conjugum suscep
tores Joachim Schaeffels
et Helena Peters
 
Baarlo D1736-002 -    18-01-1736   -   blz. 1735-2 nr. 10
18 Januarij baptizatus est
Godefridus filius Petri
Stax et Godefridae
van de Schaeffelt coniugu(m)
susceptores Mathias Stax
et Petronella van den Bergh
no(min)e Joannae
 
Baarlo D1736-003 -    27-01-1736   -   blz. 1735-2 nr. 11
27 Januarij baptizatus
est Joannes Gerardus
filius Andreae Janssen
et Christinae Hermans
conjugum susceptores
Henricus op Heijs no(min)e
Hermanni Ohmen sacellam
in Baerlo et Maria Bon-
gaerts.
 
Baarlo D1736-004 -    28-01-1736   -   blz. 1735-2 nr. 12
28 Januarij baptizata est
Wilhelmina filia Jo(ann)is
Deckers et Catharinae
Wijnen conjugum
susceptores fuerunt Hen
ricus op Heijs no(min)e Mathei
Deckers et Margareta
Schoenmaeckers.
 
Baarlo D1736-005 -    27-02-1736   -   blz. 1736-1 nr. 1
27 Feb. baptizatus est Petrus
filius Gerardi Loeven et
Petronillae Bongers suscep
tores Henricus op Heijs no(min)e
Gerardi Borrex et Agnes
Schoenmaeckers
 
Baarlo D1736-006 -    16-03-1736   -   blz. 1736-1 nr. 2
16 Martij baptizatus est
Petrus filius Joannis Ver
bongh et Geurtrudis op
het Kleeff supsceptores
Jo(ann)es Beurskes no(min)e Wil
helmus Hermes et Marga-
retha Dinghs
 
Baarlo D1736-007 -    21-03-1736   -   blz. 1736-1 nr. 3
21 Martij baptizata est Ger
trudis filia Henrici van
den Schoot Corneliae Janssen
conjugum susceptores Jo(ann)es
van den Schoot et Gertru
dis Janssen.
 
Baarlo D1736-008 -    01-04-1736   -   blz. 1736-1 nr. 4
1 Aprilis baptizata est Sophia
filia Andreae Joosten et Joan
nae van Lier conjugum suscep
tores Henricus van Lier et
Mathiae Geurts
 
Baarlo D1736-009 -    07-05-1736   -   blz. 1736-1 nr. 5
7 Maij baptizata est Maria
filia Godefridi van Lier
et Corneliae Heijnen conjugum
susceptores Henricus op Heijs
no(min)e Andreae Heijnen
Mathiae Geurts
 
Baarlo D1736-010 -    18-07-1736   -   blz. 1736-1 nr. 6
18 Julij baptizata est Ger
trudis filia Joannis Dorssers
et Mariae Bouten conjug.
susceptores Henricus op Heijs
no(min)e Wilhelmus Dorssers et
Anna Bouten
 
Baarlo D1736-011 -    22-07-1736   -   blz. 1736-1 nr. 7
22 Julij baptizatus est
Gerardus filius Jo(ann)is Hermes
et Mariae Bongaerts conju-
gum susceptores fuerunt
Andreas Janssen et Anna
Janssen
 
Baarlo D1736-012 -    22-07-1736   -   blz. 1736-1 nr. 8
22 Julij baptizata est
Catharina filia Hermanni
Janssen et Mariae Claessen
coniugum susceptores fuerunt
Jo(ann)es Janssen nomine Antho-
nij Thunissen et Aldegundis
Verheijen.
 
Baarlo D1736-013 -    27-07-1736   -   blz. 1736-1 nr. 9
27 Julij baptizata est Helena
filia Wilhelmi Janssen et
Agnetis Keurstjens conjugum
susceptores fuerunt Willem
Keurstjens no(min)e Joannis
Janssen et Petronella van
den Bergen.
 
Baarlo D1736-014 -    03-08-1736   -   blz. 1736-1 nr. 10
3 Aug. baptizatus est Wil-
helmus filius Jo(ann)is aen de
Meulen et Mariae Jansen
conjugum susceptores fuerunt
Jacobus Janssen et Gertrudis
aen de Meulen
 
Baarlo D1736-015 -    13-09-1736   -   blz. 1736-1 nr. 11
13 7bris Baptizatus est Petrus
filius Wilhelmi Wolters
et Helenae Smits conjugum
susceptores Joannes van
den Weem et Anna Wol
ters
 
Baarlo D1736-016 -    22-09-1736   -   blz. 1736-1 nr. 12
22 7bris baptizatus est Gerardus
filius Mathiae ingen Noot
et Agnetis Schaefelt conjug.
susceptores Jo(ann)es Gielen et
Anna Heldens
 
Baarlo D1736-017 -    28-09-1736   -   blz. 1737-1 nr. 1
28 7bris Baptizatus est Jo [datum ontleend aan Gendalim]
annes filius Wilhelmi
Kessels et Mariae Elizabethae
Ohmen susceptores rdus
dominus Hermannus
Ohmen sacellanus et
Theresia Kessels
 
Baarlo D1736-018 -    28-09-1736   -   blz. 1737-1 nr. 2
28 7bris Baptizata est Joanna
filia Martini Bongaerts et
Corneliae Bongaerts conjugum
susceptores Henricus op Heijs
no(min)e Wilhelmi Bongaerts
et Anna Bongaerts
 
Baarlo D1736-019 -    30-10-1736   -   blz. 1737-1 nr. 3
30 8bris Baptizatus est Wil
helmus filius Arnoldi
Canters et Mariae aende
Meulen conjugum suscept.
Joannes aen de Meulen
Godefrida Keurstiens
no(min)e Mariae de Kraijl
 
Baarlo D1736-020 -    10-12-1736   -   blz. 1737-1 nr. 4
10 Xbris Baptizatus est Mathi [datum ontleend aan Gendalim]
as filius Lamberti Bon
gers et Johannae Hende
rickx conjugum suscep
tores Mathias Henderickx
et Wilhelmina van den
Schoot
 
            Ao 1737
Baarlo D1737-001 -    21-01-1737   -   blz. 1737-1 nr. 5
21 Januarij baptizatae sunt [datum ontleend aan Gendalim]
duae geminae sequentae
Baptizata est Maria
filia Maria Andreae
Daemen et Mariae Clarae
op Heijs conjugum suscep
tores Henricus op Heijs no(min)e
Conrardi Peters et Petro
nella Driessen
Baptizata est Joanna
filia Andreae Daemen et
Mariae Clarae op Heijs conju
gum susceptores Petrus
Daemen et Mariae Coop-
mans
 
Baarlo D1737-002 -    15-03-1737   -   blz. 1737-1 nr. 6
15 Martij baptizata est Antonetta
filia Anthonij Daemen et
Annae op den Graeff conjugum
susceptores Andreas Daemen
no(min)e Anthonii van Hemert
et Petronella Driessen no(min)e
Catharinae Wemers
 
Baarlo D1737-003 -    29-03-1737   -   blz. 1737-1 nr. 7
29 Martij baptizata est Anna
filia Godefridi Lenaerts
et Idae Henderickx suscep
tores Ludovicus Engels
et Petronilla Henderickx
 
Baarlo D1737-004 -    12-05-1737   -   blz. 1737-1 nr. 8
12 Maij baptizatus est Jacobus
filius Lamberti Peters et
Corneliae Janssen conjugum
susceptores fuerunt Henricus
op Heijs no(min)e Mathiae Geurts
et Agnes Keurstjens
no(min)e Elisabethae Verhoren
 
Baarlo D1737-005 -    02-06-1737   -   blz. 1737-1 nr. 9
2 Junij baptizatus est
Jacobus filius Joannis
Aerets et Henderinae
Driesen conjugum suscep
tores Gerardus Janssen
et Wilhelmina Driessen
 
Baarlo D1737-006 -    12-06-1737   -   blz. 1737-1 nr. 10
12 Junij baptizata est Anna
filia Henrici van den Schoot
et Corneliae Jansen coniugum
susceptores fuerunt Gerardus
Janssen et Petronella
Lenssen
 
Baarlo D1737-007 -    14-07-1737   -   blz. 1737-2 nr. 1
14 Julij baptizatus est Hen-
ricus filius Andreae Josten
et Joannae van Lier suscep
tores Henricus van Lier
no(min)e Joannis Josten et
Bertien van Lier
 
Baarlo D1737-008 -    31-07-1737   -   blz. 1737-2 nr. 2
31 Julij baptizatus est Her-
mannus Jacobus filius Herman
ni Verbraemhorst et Helenae
Beurskens conjugum susceptores Rdus
D. Herm Ohmen capellanus et
Maria Josepha Beurskens
nomine Agnetis Burskens
 
Baarlo D1737-009 -    04-08-1737   -   blz. 1737-2 nr. 3
4 Augusti baptizatus est Hen-
ricus filius Jo(ann)is Paesman
et Annae Ewaels coniugum
susceptores Joannes Ewaels
et Digna Wijnen
 
Baarlo D1737-010 -    22-08-1737   -   blz. 1737-2 nr. 4
22 Augusti baptizata est
Joanna filia Laurentiusj
Lenssen et Christinae Mer
tens conjugum susceptores
Henricus op Heijs nomine
Jo(ann)is Jorissen et Margareta
Driessen
 
Baarlo D1737-011 -    27-08-1737   -   blz. 1737-2 nr. 5
22 Augusti baptizata est
Joanna Catharina filia
Hermanni Jansen et Ma
riae Claessen coniugum
susceptores Thilmannus
Kessels no(min) Nicolai
Claessen et Lucia op
Heijs
 
Baarlo D1737-012 -    11-10-1737   -   blz. 1737-2 nr. 6
11 8bris baptizata est Anna
Maria filia Jacobi Bousen
et Margaretae Janssen con
jugum susceptores Godefridus
Bouten et Anna Groenen
 
Baarlo D1737-013 -    10-11-1737   -   blz. 1737-2 nr. 7
10 9bris Baptizatus est Joannes
Adrianus filius Henrici op
Heijs et Maria Koopmans coniu-
gum susceptores Rdus Dnus
Jo(ann)es Michael Faessen pastor
in Baerlo et domicella Anna
Maria Clara de Boom
 
Baarlo D1737-014 -    18-11-1737   -   blz. 1737-2 nr. 8
18 9bris Baptizatus est Joan
nes filius Gerardi Loeven
et Petronillae Bongers
conjugum susceptores
Catharina Heldens no(min)e
Henricus op Heijs no(min)e
Godefridi Bongers et
Catharina Heldens no(min)e
Elizabethae Loeven
 
Baarlo D1737-015 -    20-11-1737   -   blz. 1737-2 nr. 9
20 9bris Baptizatus est Cor-
nelius filius Edmundi Mevis
sen et Aldegundis van der
Velden conjugum susceptores
Jo(ann)es Mevissen et Mariae
Droesen
 
Baarlo D1737-016 -    13-12-1737   -   blz. 1737-2 nr. 10
13 Xbris Baptizata est Maria
filia Gerardi in de Haegh et
Mariae van Lier conjugum
susceptores Henricus van Lier
et Joanna van Lier no(min)e
Margaretha Stammen
 
Baarlo D1737-017 -    23-12-1737   -   blz. 1737-2 nr. 11
23 Xbris Baptizatus est Wil-
helmus filius Mathiae in gen
Noodt et Agnetis van den Schef
feldt conjugum susceptores
Wilhelmus van der Schaffelt
et Joanna Beurskes
 
            1738
Baarlo D1738-001 -    14-01-1738   -   blz. 1737-2 nr. 12
14 Januarij baptizatus
est Gerardus filius
Wilhelmi Wouters et He-
lenae Smits susceptor
conjugum susceptores
Leonardus Smits loco
Lamberti Lamberts et
Catharinae Geurts loco
Petronellae Simons
 
Baarlo D1738-002 -    29-01-1738   -   blz. 1738-1 nr. 1
29 Januarij baptizatus est
Sebastianus filius Christophori
Dorssers et Mariae Driessen
conjugum susceptores Wilhel-
mus Beurskes et Agnes Ver-
haert.
 
Baarlo D1738-003 -    03-02-1738   -   blz. 1738-1 nr. 2
3 Februarij baptizatus est
Jacobus filius Joannis
Jansen et Catharinae
Peters conjugum suscep-
tores Christianus Vervoort
et Petronilla van den
Bergh no(min)e Mariae Bouten.
 
Baarlo D1738-004 -    06-03-1738   -   blz. 1738-1 nr. 3
6 Martij baptizatus est Adrianus
Cornelius filius Lamberti Ethienne
et Mechtildis Driessen conjugum
susceptores Joachim Beurskes
et domicella Anna Maria Clara
de Boom
 
Baarlo D1738-005 -    23-03-1738   -   blz. 1738-1 nr. 4
23 Martij baptizatus est Joachim
filius Wilhelmi Kessels et Ma-
riae Elisabeth Ohmen conjugum
susceptores Henricus op Heijs
no(min)e Jo(ann)is Everardi Ohmen secre-
tarij in Swolghen en Broeckhuij-
sen et Elisabeth Kessels.
 
Baarlo D1738-006 -    23-03-1738   -   blz. 1738-1 nr. 5
23 Martij baptizatus est Joan-
nes filius Henrici Beurskes
et Gertrudis Bongers conjugum
susceptores Jo(ann)es aen den Meu-
len et Catharina op Heijs
 
Baarlo D1738-007 -    05-04-1738   -   blz. 1738-1 nr. 6
5 Aprilis baptizata est Gertrudis
filia Jo(ann)is Timmermans et Catharinae
Geurts conjugum susceptores
Wilhelmus Wouters no(min)e Petri
Timmermans et Mariae Geurts
 
Baarlo D1738-008 -    14-04-1738   -   blz. 1738-1 nr. 7
14 Aprilis bapitza
ta est Maria filia
Wilhelmi Janssen
et Agnetis Keurs
tiens conjugum
susceptores Petrus
Coepmans no(min)e
Joannis Timmer-
mans et Gertru-
dis Crijnen no(min)e
Dijmphae Grom
men.
 
Baarlo D1738-009 -    19-05-1738   -   blz. 1738-1 nr. 8
19 Maij baptizata est Ger
trudis filia Jo(ann)is aende
Meulen ende Mariae Jans
sen conjugum susceptores
Joachim Beurskes et
Catharina aende Meulen
 
Baarlo D1738-010 -    29-05-1738   -   blz. 1738-1 nr. 9
29 Maij baptizata est
Anna filia Matheae
Holtackers et Joannae
Schaefels conjugum
susceptores Joannes Holt-
ackers Joanna Janssen
loco Wilhelminae
Janssen
 
Baarlo D1738-011 -    10-06-1738   -   blz. 1738-2 nr. 1
10 Junij baptizatus est Petrus
Joseph filius Anthonij Damen
et Annae van den Graeff
conjugum susceptores Andreas
Damen et Joanna Janssen van
Beeck
 
Baarlo D1738-012 -    13-06-1738   -   blz. 1738-2 nr. 2
13 Junij baptizatus est Tho-
mas filius Godefridi van
Lier et Corneliae Heijnen
conjugum susceptores Jo(ann)es
Hermans no(min)e Henrici van Lier
et Joanna van Lier no(min)e
Margarethae Heijnen
 
Baarlo D1738-013 -    09-07-1738   -   blz. 1738-2 nr. 3
9 Julij baptizatus est
Mathias Godefridus
filius Joannis Geurts
et Aldegondis Peterssen
conjugum susceptores
Hendricus op Heijs no(min)e
Gerardi Demkens et
Dorothea Cuijpers
 
Baarlo D1738-014 -    27-07-1738   -   blz. 1738-2 nr. 4
27 Julij baptizata est Anna
filia Henrici Goemans et Annae
Schaeffels conjugum suscep
tores Henricus op Heijs no(min)e
Thomae Engels et Angelina
Schaeffels.
 
Baarlo D1738-015 -    01-08-1738   -   blz. 1738-2 nr. 5
1 Augusti baptizatus est
Sebastianus filius Fran-
cisci Janssen et Petronellae
Hendrickx conjugum suscep
tores Jacobus Peters et Ca-
tharina Linders
 
Baarlo D1738-016 -    19-08-1738   -   blz. 1738-2 nr. 6
19 Augusti baptizatus est Gerar
dus filius Jo(ann)is Dorssers et Mariae
Bouten conjugum susceptores
Franciscus Janssen Cath et Ca
tharina Bouten
 
Baarlo D1738-017 -    02-09-1738   -   blz. 1738-2 nr. 7
2 7bris Baptizatus est Mathias
filius Jo(ann)is Janssen et Luciae
op Heijs conjugum susceptores
Henricus op Heijs matricularius
et Petronella van den Bergh
no(min)e Mechtildis Henrickx
Faessen.
 
Baarlo D1738-018 -    05-10-1738   -   blz. 1738-2 nr. 8
5 8bris Baptizata est
Christina filia Joannis
Deckers et Catharinae Wijnen
conjugum susceptores Ma-
thias Ewals et Joanna
vanden Bergh no(min)e Joannae
Deckers
 
Baarlo D1738-019 -    01-11-1738   -   blz. 1738-2 nr. 9
1ma Novembris baptizata
est Helena filia Mathiae
Ingenoit et Agnetis Schaef
fels conjugum susceptores
Henricus op Heijs no(min)e
Joannis Schaeffels et
Elisabeth Heldens
 
Baarlo D1738-020 -    14-11-1738   -   blz. 1738-2 nr. 10
14 9bris Baptizatus est Henri-
cus filius Jo(ann)is Engels et
Mariae Lenssen conjugum
susceptores Petrus Lenssen
et Cornelia Engels.
 
Baarlo D1738-021 -    15-12-1738   -   blz. 1738-2 nr. 11
15 Xbris baptizata est Agnes
filia Arnoldi Keurtiens et
Franciscae Hermans conjugum
susceptores Wilhelmus Her
mans et Geurtrudis Dor
renbosch.
 
Baarlo D1738-022 -    24-12-1738   -   blz. 1738-2 nr. 12
24 Xbris baptizatus est Jacobus
filius Hermanni Verbraemhorst
et Helenae Beurskens
conjugum susceptores Her
mannus Schreurs et Ger-
trudis Lennaerts
 
Baarlo D1738-023 -    31-12-1738   -   blz. 1738-2 nr. 13
31 Xbris Baptizatus est
Christianus filus Andreae
G..... Driessen et Joannae
van Lier susceptores
Jacobus Weijers no(min)e Hen-
rici van Lier et Maria
van Lier
 
            1739
Baarlo D1739-001 -    05-01-1739   -   blz. 1739-1 nr. 1
5 Januarij baptizatus est [datum ontleend aan Gendalim]
Joannes Thilmannus Gus-
tavus filius domini Jo(ann)is
Ernesti van Dollhoff et
domicella Joannae Theresiae
Stessens conjugum suscep
tores Thilmannus Kessels
et Maria Coopmans.
 
Baarlo D1739-002 -    22-01-1739   -   blz. 1739-1 nr. 2
22 Januarij baptizata est Ger
trudis filia Wilhelmi Claessens
et Mariae Kessels conjugum
susceptores Jo(ann)es Janssen no(min)e
Francisci Claessens et Gertrudis
Gorissen
 
Baarlo D1739-003 -    31-01-1739   -   blz. 1739-1 nr. 3
31 Januarij baptzata est
Maria filia Mathiae Grubben
et Petronellae van den Wen-
drick conjugum susceptores
Henricus op Heijs no(min)e Corne-
lij Grubben et Petronella
van den Bergh no(min)e Mar-
garethae van den Wendrick
 
Baarlo D1739-004 -    27-02-1739   -   blz. 1739-1 nr. 4
27 Febr. baptizata est Agnes
filia Petri Smidts et Petron-
nellae Jorissen conjugum
susceptores Henricus op Heijs
no(min)e Caspari Smidt et Joanna
Teuwen
 
Baarlo D1739-005 -    09-03-1739   -   blz. 1739-1 nr. 5
9 Martij baptizata est Mar-
garitha filia Joannis Ver-
bongh et Gertrudis op 't
Kleef conjugum susceptores
Joannes op 't Kleef et
Henderina Verbongh
 
Baarlo D1739-006 -    28-06-1739   -   blz. 1739-1 nr. 6
28 Junij baptizata est Anna
Maria filia Andreae Daemen
et Mariae Clarae op Heijs
conjugum susceptores Rdus
dominus Jo(ann)es Michael Faes-
sen pastor in Baerlo cujus
loco stetit Henricus op Heijs
matricularius et Petronella
Driessen
 
Baarlo D1739-007 -    02-07-1739   -   blz. 1739-1 nr. 7
2 Julij baptizatus est Ma-
thias filius Bartholomaei Ma-
thijssen et Helenae Bongaerts
conjugum susceptores Michael
van der Velden nomine Henri-
ci Mathijssen et Annae Bon-
gaerts no(min)e Wendelinae Lenders.
 
Baarlo D1739-008 -    09-08-1739   -   blz. 1739-1 nr. 8
9 Augusti baptizatus est Joan-
nes Jacobus filius Joannis
Timmermans et Catharinae
Geurts conjug. susceptores
Willem Wolters no(min)e
domini Joannis Jacobi Parren
et Joanna Geurts no(min)e
Joann domicellae Joa-
nnae Spee.
 
Baarlo D1739-009 -    16-08-1739   -   blz. 1739-1 nr. 9
16 Augusti baptizatus est
Petrus filius Petri Canters
et Annae Sanders conjugum
susceptores Paulus Sanders
et Maria aen de Meulen
 
Baarlo D1739-010 -    26-08-1739   -   blz. 1739-1 nr. 10
26 Augusti baptizata est
Petronilla filia Henrici van
den Schoot et Corneliae op 't
Hetterick conjugum suscept
ores Henricus op Heijs no(min)e
Andreae Lenssen et Joanna
van den Schoot no(min)e Catha
rina B...en
 
Baarlo D1739-011 -    01-09-1739   -   blz. 1739-1 nr. 11
1 7bris Baptizata est ...........
... Margarita filia Edmondi
Mevissen et Aldegundis
van der Velden conjugum
susceptores Michael van der
Velden no(min)e Jo(ann)is van der
Velden et Joanna van der
Linden
 
Baarlo D1739-012 -    02-09-1739   -   blz. 1739-2 nr. 1
2 7bris Baptizatus est Gerardus
filius Michaelis Schers et
Joannae Verspaegen conjug.
susceptores Jo(ann)es Groenen no(min)e
Godefridi Schers et Petro-
nilla Schenck
 
Baarlo D1739-013 -    07-09-1739   -   blz. 1739-2 nr. 2
7 7bris Baptizata est Joanna [datum ontleend aan Gendalim]
filia Gerardi Henderickx
et Mariae Janssen con-
jugum susceptores Mathias
Henderickx et Gertrudis
Janssen no(min)e Joanna
Sarrum
 
Baarlo D1739-014 -    23-09-1739   -   blz. 1739-2 nr. 3
23 7bris Baptizatus est Anna
Catharina filia Gerardi
Loeven et Petronellae Bon
gaerts conjugum suscept.
Henricus op Heijs no(min)e Ni
colai Beurskes et Cathar
ina Heldens no(min)e Deodorae
Bongaerts
 
Baarlo D1739-015 -    25-09-1739   -   blz. 1739-2 nr. 4
25 7bris Baptizatus est
Jacobus filius Jo(ann)is aen de
Meulen et Mariae Janssen con
jugum susceptores Arnol
dus Canters et Petronella
Janssen
 
Baarlo D1739-016 -    07-09-1739   -   blz. 1739-2 nr. 5
7 Xbris Baptizatus est Paulus
filius Mathiae Holtackers
et Joannae Schaffelts conju-
gum susceptores Henricus
op Heijs no(min)e Pauli Schaf-
felts et Helena Peters
no(min)e Catharinae Holtackers
 
Baarlo D1739-017 -    22-12-1739   -   blz. 1739-2 nr. 6
22 Xbris Baptizatus est Chris-
tophorus filius Wilhelmi Kes-
sels et Mariae Elisabeth Oh-
men conjugum susceptores Chris
tophorus Kessels et Anna Sanders
no(min)e Judith Ohmen
 
            1740
Baarlo D1740-001 -    21-01-1740   -   blz. 1739-2 nr. 7
21 Januari baptizata est
Anna Catharina filia
Jacobi Wijers et Petro
nellae Bruijn conjugum
susceptores Leonardus
Geraedts no(min)e Jo(ann)is Ver
heijen et Joanna van
Lier no(min)e Helenae Janssen
 
Baarlo D1740-002 -    12-02-1740   -   blz. 1739-2 nr. 8
12 Februarij baptizatus est
Joachim filius Jacobi Pe
ters et Petronellae Janssen
conjugum susceptores Ge-
rardus Janssen et Catha-
rina Peters.
 
Baarlo D1740-003 -    07-03-1740   -   blz. 1739-2 nr. 9
7 Martij baptizata est Wil
helmina filia Henrici
Beurskes et Wilhelminae
van den Schoet conjugum
susceptores Wilhelmus
Bongaerts et Cunera
van den Schoet
 
Baarlo D1740-004 -    07-03-1740   -   blz. 1739-2 nr. 10
7 Martij baptizata est
Agnes filia Christophori
Dorssers et Mariae Dries
sens conjugum susceptores
Leonardus Verhaert et
Catharina Wijnen no(min)e
Angelinae Claessen.
 
Baarlo D1740-005 -    17-03-1740   -   blz. 1739-2 nr. 11
187 Martij baptizata
est Jo(ann)a Lucia filia
Jois Joannis Joanssen
Janssen et Catharinae
Faes Peters conjugum
susceptores Gerardus
Faes Peters et Annae
Bongers no(min)e Elisabethae
Faes Peters
 
Baarlo D1740-006 -    01-05-1740   -   blz. 1740-1 nr. 1
1 Maij baptizata est Anna
Maria filia Antonij Daemen
et Annae op den Graeff coniugum sus-
ceptores Leonardus Smidts
no(min)e filij sui Wilhelmi Smidts
et Petronella Driessen
 
Baarlo D1740-007 -    05-05-1740   -   blz. 1740-1 nr. 2
5 Maij baptizata est Gertrudis
filia Arnoldi Canters et
Mariae aen de Meulen conju-
gum susceptores Henricus
Bongaerts et Catharina
aen de Meulen.
 
Baarlo D1740-008 -    07-05-1740   -   blz. 1740-1 nr. 3
7 Maij baptizatus Mathi
as filius Hermanni Jans
sen et Mariae Claessen
conjugum susceptores
Henricus op Heijs matri-
cularius no(min)e Joachim
Claessen et Lucia op Heijs
 
Baarlo D1740-009 -    05-07-1740   -   blz. 1740-1 nr. 4
5 Julij baptizatus est Ge-
rardus filius Hermanni
Verbraemhorst et Helenae
Beurskens conjugum sus-
ceptores Franciscus de
Sonnaville et Gertrudis
Lennaerts.
 
Baarlo D1740-010 -    13-07-1740   -   blz. 1740-1 nr. 5
13 Julij baptizata est
Joanna filia Joannis
Adams et Mariae Bongaerts
conjugum susceptores Jo(ann)es
Bongaerts et Anna Goossens
nomine Catharinae Gijsen
 
Baarlo D1740-011 -    17-08-1740   -   blz. 1740-1 nr. 6
17 Augusti baptizata est
Cunera filia Wilhelmi
Wouters et Helenae Smidts
conjugum susceptores
Joannes Timmermans et
Gertrudis Bouten no(min)e
Gertrudis Derickx.
 
Baarlo D1740-012 -    23-08-1740   -   blz. 1740-1 nr. 7
23 Augusti baptizata est
Mathiola filia Godefridi
van Lier et Corneliae Heij-
nen susceptores Henricus
op Heijs loco Gijsberti
Heijnen et Bertien van
Lier
 
Baarlo D1740-013 -    24-08-1740   -   blz. 1740-1 nr. 8
24 Augusti baptizatus est
Henricus filius Joannis
Pasman et Annae Ewaels
conjugum susceptores
Mathias Ewaels et Helena
Peters
 
Baarlo D1740-014 -    18-09-1740   -   blz. 1740-1 nr. 9
18 7bris Baptizatus est
Petrus filius Henrici op
Heijs matricularij et Mariae
Coopmans conjugum suscep-
tores Andreas Daemen et
Anna Coopmans.
 
Baarlo D1740-015 -    24-09-1740   -   blz. 1740-1 nr. 10
24 7bris Baptizatus est
Jo(ann)es Michael filius prae
nobilis dni Jo(ann)is Ernesti
van Dolhoff et domicellae
Joannae Theresiae Stessens
conjugum susceptores
rdus dnus Jo(ann)es Michael
Faessen pastor et prae
nobilis domina Joanna
de Bruijn
 
Baarlo D1740-016 -    10-10-1740   -   blz. 1740-1 nr. 11
10 8bris Baptizatus est
Petrus filius Joannis
Staeckx et Agnetis
van Lier conjugum
susceptores Mathias
Staeckx et Gertrudis
van den Schaeffelt
nomine Agnetis van
Lier
 
Baarlo D1740-017 -    21-10-1740   -   blz. 1740-2 nr. 1
21 8bris Baptizatus est Ge-
rardus filius Mathiae ingen
Noot et Agnetis vanden
Schaeffelt conjugum
susceptores Wilhelmus
Corstiens et Maria van
den Schaeffelt no(min)e Leo
norae Gerarts
 
Baarlo D1740-018 -    24-10-1740   -   blz. 1740-2 nr. 2
24 8bris Baptizatus est Agnes
filia .... Andreae
Driessen et Joannae
van Lier conjugum
susceptores Godefridus
van Lier et Joanna
Baestiaens
 
Baarlo D1740-019 -    22-11-1740   -   blz. 1740-2 nr. 3
22 9bris Baptizatus est
Mathias filius Petri
Klercken et Mariae
Bongaerts conjugum
susceptores Jacobus
Klercken et Maria Jans
sen.
 
Baarlo D1740-020 -    16-12-1740   -   blz. 1740-2 nr. 4
16 Xbris Baptizatus est
Joannes filius Petri
Spee et Elisabeth in gen
Not conjugum suscepto
res Henricus in gen Not
et Corneliae Spee.
 
            1741
Baarlo D1741-001 -    02-01-1741   -   blz. 1740-2 nr. 5
2da Januarij baptizata
est Christina filia Ar-
noldi Verhaegh et Boetric [sic: Beatrix]
Janssen conjugum suscep
tores Hermannus Ver
braemhorst no(min)e Leonardi
Janssen et Maria Claessen
 
Baarlo D1741-002 -    07-03-1741   -   blz. 1740-2 nr. 6
7ma Martij baptizatus est
Elisabeth filia Jacobi
Peters et Petronellae Jans
sen conjugum susceptores
Petrus Peters et Maria
Joseph de Sonnaville dicta
Beurskes
 
Baarlo D1741-003 -    11-03-1741   -   blz. 1740-2 nr. 7
11 Martij baptizata est
Theresia Florentina
filia Jo(ann)is van Hees et
Theresia Kessels conjugum
susceptores Thilman
Kessels et Margaretha
van Hees no(min)e Catharinae
Lennaerts.
 
Baarlo D1741-004 -    12-03-1741   -   blz. 1740-2 nr. 8
12 Martij baptizata est
Theresia filia Jo(ann)is Tim
mermans et Catharinae
Geurts conjugum sus-
ceptores Willem Wouters
no(min)e Jacobi Timmermans
et Maria Geurts
 
Baarlo D1741-005 -    15-03-1741   -   blz. 1740-2 nr. 9
15 Martij baptizatus
Joannes filius Henrici
Keelen et Agnetis
Wijnen conjugum
susceptores Antonius
Daemen no(min)e Jacobi
Keelen et Maria
Gielen
 
Baarlo D1741-006 -    27-03-1741   -   blz. 1740-2 nr. 10
27 Martij baptizatus est
Petronella filia Andreae
Daemen et Mariae Clarae
op Heijs conjugum suscep-
tores Herm. Ohmen sacella-
nus in Baerlo et Bertjen
Heijmans.
 
Baarlo D1741-007 -    08-04-1741   -   blz. 1741-1 nr. 1
8ava Aprilis baptizatus est [datum ontleend aan Gendalim]
Jacobus filius Joannis
Smits et Joannae Niers
mans conjugum suscepto
res Leonardus Smits no(min)e
rdi dni Scheven pasto-
ris in Mert et Joanna
Verbeeck no(min)e Margarethae
van Hees
 
Baarlo D1741-008 -    09-04-1741   -   blz. 1741-1 nr. 2
9 Aprilis baptizatus est [datum ontleend aan Gendalim]
Mathias filius Joannis
Hermes et Joannae in gen Noot
conjugum susceptores
Henricus in gen Noot
et Agnes Korsten
 
Baarlo D1741-009 -    12-07-1741   -   blz. 1741-1 nr. 3
12 Julij baptizatus est [datum ontleend aan Gendalim]
Joannes filius Joannis
aen de Meulen et Catha
rinae Sanders conjugum
susceptores Sander Sanders
et Gertrudis aen de Meu
len no(min)e domicallae Eli-
sabeth Sijbillae van Aerssen
 
Baarlo D1741-010 -    16-08-1741   -   blz. 1741-1 nr. 4
16 Augusti baptizata est [datum ontleend aan Gendalim]
Maria Cornelia filia Mar-
tini Engels et Catharinae
Peters conjugum suscep
tores Henricus op Heijs
no(min)e Michaelis Peters
et Henrina Engels
 
Baarlo D1741-011 -    27-09-1741   -   blz. 1741-1 nr. 5
27 7bris Baptizatus est
Joannes filius Petri aen
de Heij et Annae Wijnen
conjugum susceptores Jo-
annes Deckers et Bertjen
Heijmans
 
Baarlo D1741-012 -    28-09-1741   -   blz. 1741-1 nr. 6
28 7bris Baptizatus est
Cornelius Joannes Adrianus
filius praenobilis dni
Jo(ann)is van Dollhoff et
domicellae Joannae Stes-
sens conjugum suscepto-
res rdus dnus Joannes
Bapt. Alberts pastor in
Horst cujus loco stetit
Henricus op Heijs et do-
micella Anna Maria Cla-
ra de Boom.
 
Baarlo D1741-013 -    02-11-1741   -   blz. 1741-1 nr. 7
2 9bris Baptizatus est
Joannes filius Wilhelmi
Kessels et Mariae Eli-
sabeth Ohmen conjugum
susceptores rdus dnus
J.M. Faessen pastor
hujus communitatis et
Petronella Kessels.
 
Baarlo D1741-014 -    10-11-1741   -   blz. 1741-1 nr. 8
10 9bris Baptizata est
Aldegundis filia Mathiae
Grubben et Petronellae
van den Wendrick
conjugum susceptores
Henricus op Heijs no(min)e
Leonardi van den
Wendrick et Margaretha
Verhaegh.
 
Baarlo D1741-015 -    01-12-1741   -   blz. 1741-1 nr. 9
1ma Xbris Baptizata est
perillustris ac generosa
domicella Theresia Eli-
zabetha Maria filia
perillustris ac generosi
domini Wilhelmi Fre
derici baronis d'Olne
toparcha in Baerlo etc.
et perillustris ac generosae
dominae Theodorae Mariae
Josephae baronisae de Merwijck
conjugum susceptores per
illustris ac generosus domi
nus Wilhelmus Philip
pus baro d'Olne dominus
temporalis d'Olne
Soumagne St. Hadleinet
et .........................
........... perillustris
dom generosae dominae
Petronella Eva The
resia Florentina baro
nissa de Rôhe de Obsin
nigh cuius loco stetit
Maria Clara Engelen st
 
            1742
Baarlo D1742-001 -    09-01-1742   -   blz. 1742-1 nr. 1
9 Januarij baptizatus
est Henricus filius Ge-
rardi Loven et Petronel-
lae Bongaerts conjugum
susceptores Hermannus
Smidts no(min)e Jo(ann)is Deckers
et Anna Bongaerts
 
Baarlo D1742-002 -    20-01-1742   -   blz. 1742-1 nr. 2
20 Januarij baptizata est
Lucia filia Jo(ann)is Janssen
et Catharinae Faessen con-
jugum susceptores Hen-
ricus Beurskes et Ger-
trudis Faessen
 
Baarlo D1742-003 -    31-01-1742   -   blz. 1742-1 nr. 3
31 Januarij baptizata
est Sijbilla Gertrudis
filia Joannis Bongaerts
et Elisabeth Sijmons
conjugum susceptores
Thomas Sijmons et Anna
Goessens
 
Baarlo D1742-004 -    08-02-1742   -   blz. 1742-1 nr. 4
8 Februarij baptizatus
est Godefridus filius Petri
Canters et Annae Sanders
conjugum susceptores
Ludovicus Bongaerts et
Helena Sanders
 
Baarlo D1742-005 -    09-02-1742   -   blz. 1742-1 nr. 5
9 Februarij baptizatus est
Martinus filius Joannis
Deckers et Catharinae Wij-
nen conjugum suscep
tores Petrus aen gen
Heij et Digna Wijnen.
 
Baarlo D1742-006 -    21-02-1742   -   blz. 1742-1 nr. 6
21 Feb. baptizatus est Pe-
trus filius Mathiae
Holtackers et Joannae
Schaeffels conjugum
susceptores Jacobus
Holtackers et Anna
Bongers.
 
Baarlo D1742-007 -    20-03-1742   -   blz. 1742-1 nr. 7
20 Martij baptizata
est Joanna filia Henrici
van den Schoet et Petro
Corneliae Janssen conjugum
susceptores Antonius Dae-
men no(min)e Jacobi Janssen
et Wilhelmina van den
Schoet
 
Baarlo D1742-008 -    29-03-1742   -   blz. 1742-1 nr. 8
29 Martij baptizata est
Catharina filia Antonij
Holtackers et Beatricis
van Lier conjugum
susceptores Lambertus
Holtackers et Joanna
van Lier.
 
Baarlo D1742-009 -    30-04-1742   -   blz. 1742-2 nr. 1
30 Aprilis baptizata est
Anna Theresia filia An-
tonij Daemen et Annae
op den Graeff conjugum
susceptores Jo(ann)es Beurs-
kens et Catharina Len-
ders.
 
Baarlo D1742-010 -    01-06-1742   -   blz. 1742-2 nr. 2
1 Junij baptizata est [datum ontleend aan Gendalim]
Catharina filia Joannis
Adams et Mariae Bongaerts
conjugum susceptores
Jo(ann)es Beurskens no(min)e
Mathiae Adams et Joan-
na Bongaerts
 
Baarlo D1742-011 -    01-06-1742   -   blz. 1742-2 nr. 3
1 Junij baptizatus est
Joannes filius Jo(ann)is Holt-
achters et Catharinae Naus
conjugum susceptores Petrus
Holtackers no(min)e Lamberti
Holtackers et Petronella
Thilmans
 
Baarlo D1742-012 -    24-06-1742   -   blz. 1742-2 nr. 4
24 Junij baptizatus est
Joannes filius Henrici
Beurskes et Wilhelminae
van den Schoet conjugum
susceptores Jo(ann)es van
den Schoet et Wilhelmina
Bouten
 
Baarlo D1742-013 -    29-07-1742   -   blz. 1742-2 nr. 5
29 Julij baptizata est
Maria filia Gerardi
Hendrickx et Mariae Jans-
sen conjugum susceptores
Henricus op Heijs no(min)e
Jo(ann)is Janssen et Wilhel-
mina van den Schoet.
 
Baarlo D1742-014 -    03-09-1742   -   blz. 1742-2 nr. 6
3tia 7bris Baptizata est
Mathiola filia Andreae
Joosten Joannae van Lier
conjugum susceptores Hen
ricus van Lier no(min)e Petri
Joosten et Beatrix Dorssers
 
Baarlo D1742-015 -    11-09-1742   -   blz. 1742-2 nr. 7
11 7bris baptizatus est
Joannes filius Deodori
Buskes et Annae Groenen
conjugum susceptores
Marzelis Groenen et
Petronella Thilmans
no(min)e Wilhelminae Bouten
 
Baarlo D1742-016 -    13-10-1742   -   blz. 1742-2 nr. 8
13 8bris Baptizata est Ger
trudis filia Andreae
Josephi Verhaert et
Petronillae Hende
rickx conjugum
susceptores Henricus
op Heijs no(min)e Leonardi
Verhaert et Susanna
Fockers
 
Baarlo D1742-017 -    16-11-1742   -   blz. 1742-2 nr. 9
16 9bris Baptizatus est Jose
phus filius Christophori
Dorssers et Mariae Driessen
conjugum susceptores
Christophorus Kessels et
Joanna Joosten
 
            1743
Baarlo D1743-001 -    25-02-1743   -   blz. 1742-2 nr. 10
25 Feb. baptizata est Alde
gondis filia Petri Klercke
et Mariae Bongers conju-
gum susceptores Godefridus
Bongers et Aldegundis
Sloot....
 
Baarlo D1743-002 -    15-03-1743   -   blz. 1743-1 nr. 1
15 Martij baptizata est Ca-
tharina filia Andreae Spee
et Henderinae Verbongh
conjugum susceptores Hen-
ricus op Heijs no(min)e Jacobi Spee
et Joanna Hermans.
 
Baarlo D1743-003 -    22-03-1743   -   blz. 1743-1 nr. 2
22 Martij baptizata est Maria
Gertrudis filia Jacobi Peters
et Petronellae Janssen con-
jugum susceptores Joannes
aen de Meulen et Cornelia
Spee.
 
Baarlo D1743-004 -    26-04-1743   -   blz. 1743-1 nr. 3
26 Aprilis baptizata est
Veronica filia Jo(ann)is Bon-
gaerts vant Groot Hummeraeij
et Luciae Henrickx conju-
gum susceptores Wilhelmus
Bongaerts no(min)e Francisci
Bongaerts et Catharinae
Wijnen.
 
Baarlo D1743-005 -    29-04-1743   -   blz. 1743-1 nr. 4
29 Aprilis baptizata est
Maria Theresia filia Jo(ann)is
van Hees et Judith Elisa-
beth Ohmen conjugum sus-
ceptores rdus dnus Jo(ann)es
Michael Faessen pastor in
Baerlo et Catharina Len-
ders
 
Baarlo D1743-006 -    25-05-1743   -   blz. 1743-1 nr. 5
25 Maij baptizata est Ma-
ria filia Jo(ann)is aen de Meulen
et Catharinae Sanders con-
jugum susceptores Leo-
nardus Peters et Eli-
sabeth Heldens.
 
Baarlo D1743-007 -    05-06-1743   -   blz. 1743-1 nr. 6
5ta Junij baptizata est Anna
Maria filia Wilhelmi Wou-
ters alias Litjes et
Helenae Smidts conjugum
susceptores Jo(ann)es Josephus
Heigel et Maria Geurts.
 
Baarlo D1743-008 -    06-07-1743   -   blz. 1743-1 nr. 7
6ta Julij baptizatus est
Joannes filius Martini
Coopmans et Idae Hermans
conjugum susceptores Wil-
helmus Hermans et Maria
Coopmans no(min)e Annae San-
ders.
 
Baarlo D1743-009 -    12-08-1743   -   blz. 1743-1 nr. 8
12 Aug(us)ti baptizata est
Maria filia Mathiae Naus
et Joannae Aerts conjugum
susceptores Jacob Naus
et Gertrudis aen de Meulen
no(min)e Petronella Rutten.
 
Baarlo D1743-010 -    08-09-1743   -   blz. 1743-1 nr. 9
8 7bris Baptizata est
Henderina filia Andreae
Daemen et Mariae Cla
rae op Heijs conjugum
susceptores Joannes Dae
men no(min)e Wilhelmi Ver
linden et Catharina
Beurskes
 
Baarlo D1743-011 -    11-09-1743   -   blz. 1743-1 nr. 10
11 7bris Baptizatus est
Mathias filius Petri Rocks et Catharinae
aen de Meulen conju-
gum susceptores Jo(ann)es
aen de Meulen no(min)e
Mathiae Rocks et Jo-
anna Beurskes.
 
Baarlo D1743-012 -    13-09-1743   -   blz. 1743-1 nr. 11
13 7bris Baptizata est
Maria filia Henrici Keren
et Agnetis Wijnen conjugum
susceptores Petrus Janssen
no(min)e Deodori Keren et
et Petronella Thilmans
no(min)e Wilhelminae Wijnen.
 
Baarlo D1743-013 -    22-09-1743   -   blz. 1743-2 nr. 1
22 7bris Baptizata est
Maria Gertrudis filia
Jo(ann)is Bongaerts et Eli-
zabeth Sijmons conjugum
susceptores Martinus Sij-
mons et Maria Bongaerts
 
Baarlo D1743-014 -    28-09-1743   -   blz. 1743-2 nr. 2
28 7bris Baptizatus est
Joannes filius Mathiae
Grubben et Petronillae
van den Wenderick con
jugum susceptores Petrus
Janssen no(min)e Gerardi Grub
ben et Petronilla Tim
mermans no(min)e Elisabeth
Janssen
 
Baarlo D1743-015 -    01-10-1743   -   blz. 1743-2 nr. 3
1 Octobris baptizatus est
Petrus filius Godefridi
van Lier et Corneliae
Heinen conjugum susceptores Petrus
op Heijs no(min)e Wilhelmi
Heinen et Joanna van
Lier
 
Baarlo D1743-016 -    01-10-1743   -   blz. 1743-2 nr. 4
1 8bris Baptizata est Anna [datum ontleend aan Gendalim]
filia Jo(ann)is Verbong et
Gertrudis opt Cleef con-
jugum susceptores Jo(ann)es
Beurkens no(min)e Stephani
opt Cleef et Catharina
Janssen
 
Baarlo D1743-017 -    06-10-1743   -   blz. 1743-2 nr. 5
6 8bris Baptizata est Hen-
rina filia Jo(ann)is Staecks et
Agnetis Hendrickx conjugum
susceptores Petrus Janssen
no(min)e Jo(ann)is Hendrickx et Ca-
tharina Staeckx.
 
Baarlo D1743-018 -    08-11-1743   -   blz. 1743-2 nr. 6
8 9bris Baptizatus est
Franciscus filius Wilhel-
mi Claessen et Mariae Kes
sels conjugum susceptores
Fredericus Kessels et Cor-
nelia Lenssen
 
Baarlo D1743-019 -    16-11-1743   -   blz. 1743-2 nr. 7
16 9bris Baptizatus est
Wernerus filius Wilhel
mi Kessels et Mariae
Elisabetae Ohmen conjugum suscep
tores reverendus dns
Hermannus Ohmen sa-
cellanus in Baerlo et
Johanna Josten
 
Baarlo D1743-020 -    25-11-1743   -   blz. 1743-2 nr. 8
25 9bris Baptizatus est
Joannes filius Jo(ann)is Hermens
op den Pradtwinckel et
Joanna in gen Noodt conju-
gum susceptores Sander
Sanders no(min)e Deodori
Benaerts et Maria Pau-
wels.
 
Baarlo D1743-021 -    07-12-1743   -   blz. 1743-2 nr. 9
7 Xbris Baptizata est Pe-
tronilla filia Jo(ann)is Holt-
ackers et Catharinae Naus
conjugum susceptores Ja-
cobus Naus et Helena Pe-
ters.
            1744
Baarlo D1744-001 -    31-01-1744   -   blz. 1743-2 nr. 10
31 Januarij baptizata est
Anna Catharina filia
Joannis Pasman et Annae
Ewals conjugum suscep
tores Arnoldus Verbeeck
et Catharina Nauws
 
Baarlo D1744-002 -    03-03-1744   -   blz. 1743-2 nr. 11
3tia Martij baptizata est
Joanna filia Antonij Dae
men et Annae Graeven
dijck conjugum susceptores
Wilhelmus vander Linden
et Maria Clara op Heijs.
 
Baarlo D1744-003 -    23-04-1744   -   blz. 1744-1 nr. 1
23 Aprilis baptizata
est Petronella filia Jo(ann)is
Timmermans et Catharinae
Geurts conjugum susceptores
Wilhelmus Wouters et
Helena Smidts no(min)e Petro-
nellae Vermuelen
 
Baarlo D1744-004 -    23-06-1744   -   blz. 1744-1 nr. 2
23 Junij baptizatus est Joannes
filius Andreae Driessen et
Joannae van Lier conjugum
susceptores Antonius Holt-
ackers et Catharina Reijn-
ders
 
Baarlo D1744-005 -    10-07-1744   -   blz. 1744-1 nr. 3
10 Julij baptizata est Pe-
tronilla filia Petri Curst
jens et Annae Bongaerts con-
jugum susceptores Lambertus
Bongaerts no(min)e Enghel
Curstjens et Digna Wijnen
no(min)e Deodorae Schoenmaeckers
 
Baarlo D1744-006 -    21-07-1744   -   blz. 1744-1 nr. 4
21 Julij baptizata est
Maria Magdalena filia
Antonij Morren matricu-
larij et Mariae Gubbels
conjugum susceptores
Thilmannus Kessels no(min)e
Gerardi Cuijpers et Ma-
ria Stevens
 
Baarlo D1744-007 -    09-09-1744   -   blz. 1744-1 nr. 5
9 7bris Baptizatus est
Joachim filius Mathiae
Holtackers et Joannae
Schaeffelts conjugum sus-
ceptores Antonius Holtac-
kers et Wendelinae Len-
ders.
 
Baarlo D1744-008 -    20-09-1744   -   blz. 1744-1 nr. 6
20 7bris Baptizatus est
Helena filia Jacobi Peters
et Petronillae Janssen con-
jugum susceptores Gerardus
Peters et Antonetta Janssen
 
Baarlo D1744-009 -    04-10-1744   -   blz. 1744-1 nr. 7
4ta 8bris baptizata est
Hendrina filia Jo(ann)is Janssen
et Luciae op Heijs conjugum
susceptores Gerardus Pe-
ters et Clara op Heijs
no(min)e Mechtildis Beurskes
 
Baarlo D1744-010 -    06-10-1744   -   blz. 1744-1 nr. 8
6ta 8bris Baptizata est
Joanna filia Josephi Ver-
haert et Petronillae Pau
lissen conjugum suscepto
res Ludovicus Engels et
Joanna Driessen
 
Baarlo D1744-011 -    01-12-1744   -   blz. 1744-1 nr. 9
1 Xbris Baptizata est
Angelina filia Jo(ann)is Bon-
gaerts et Luciae Hendrickx
conjugum susceptores
Keurst Hendrickx et Catha-
rina Lenders no(min)e Wende-
linae Lenders
 
            1745
Baarlo D1745-001 -    09-01-1745   -   blz. 1744-1 nr. 10
9 Januarij baptizata est
Francisca filia Joannes
van Hees et Judith Oh-
men conjugum susceptores
Godefridus van Hees et
Maria Elizabeth Ohmen
 
Baarlo D1745-002 -    17-01-1745   -   blz. 1744-1 nr. 11
17 Januarij baptizatus est
Joannes filius Martini
Engels et Catharinae Peters
conjugum susceptores
Petrus Janssen no(min)e Petri
Engels et Anna Schaef
fels.
 
Baarlo D1745-003 -    06-02-1745   -   blz. 1745-1 nr. 1
6ta Februarij baptizatus est
Godefridus filius Gerardi
Henderickx et Mariae Jans
sen conjugum suscepto-
res Antonius Morren no(min)e
Petri Janssen et Leonora
Geurt Thijssen
 
Baarlo D1745-004 -    08-02-1745   -   blz. 1745-1 nr. 2
8va Februarij baptizata
est Margaretha filia Wilhelmi
Bongaerts et Elizabeth Reijn
ders conjugum susceptores
Jo(ann)es van Hees no(min)e Francisci
Bongaerts et Elizabeth Janssen
 
Baarlo D1745-005 -    12-02-1745   -   blz. 1745-1 nr. 3
12 Februarij baptizata est [datum ontleend aan Gendalim]
Joanna filia Petri Rocks
et Catharinae aen de Meulen
conjugum susceptores Arnol-
dus Canters et Gertrudis
aen de Meulen.
 
Baarlo D1745-006 -    14-02-1745   -   blz. 1745-1 nr. 4
14 Februarij baptizatus
est Joannes filius Nico-
lai Hendrickx et Cathar-
rinae Engels conjugum
susceptores Keurst
Hendrickx et Anna Hel-
dens
 
Baarlo D1745-007 -    22-02-1745   -   blz. 1745-1 nr. 5
22 Februarij baptizatus est
Leonardus filius Wilhel-
mi Smeedts et Mariae Coop-
mans conjugum suscepto-
res Petrus Coopmans et
Margareta van Hees
 
Baarlo D1745-008 -    23-02-1745   -   blz. 1745-1 nr. 6
23 Februarij baptizatus est
Gerardus filius Joannis
Bongaerts op de Schaeffelt
et Elizabeth Sijmons
conjugum susceptores
Thomas Sijmons no(min)e Josephi
Sijmons et Joanna Bongaerts
cujus loco stetit Anna Goos-
sens
 
Baarlo D1745-009 -    12-03-1745   -   blz. 1745-1 nr. 7
12 Martij baptizatus est Joan-
nes filius Christophori Dors-
sers et Mariae Driessen con-
jugum susceptores Franciscus
Janssen et Agnes Keurstjens
 
Baarlo D1745-010 -    23-03-1745   -   blz. 1745-1 nr. 8
23 Martij baptizata est Wilhel
mina filia Petri aen de Heij
et Annae Wijnen conjugum
susceptores Laurentius aen
Heijs cuius loco fuit An
tonius Moorren et Marga
retha Schoenmaeckers cuius
loco fuit Catharina Wij-
nen
 
Baarlo D1745-011 -    22-04-1745   -   blz. 1745-1 nr. 9
22 Aprilis baptizatus est
Henricus filius Martini
Coepmans et Idae Hermes
conjugum susceptores Pe-
trus Coepmans et Fran-
cisca Hermes
 
Baarlo D1745-012 -    16-05-1745   -   blz. 1745-1 nr. 10 (+ als 1e ongedat dopen) *
16 Maij baptizatus est Gerardus
filius Joannis Janssen et Catha-
rinae Faessen conjugum
susceptores Daem Beurskes
et Aldegondis Faessen
 
Vide ulterius novem
registerium inchoatum
a festo sancti Jo(ann)is Baptistae
1745
 
Baarlo D1745-013 -    03-07-1745   -   blz. 1745-2 nr. 1/l
3tia Julij baptizatus est Arnoldus
filius Mathiae Grubben et Pe-
tronillae vanden Wenderick
conjugum susceptores Petrus
Janssen no(min)e Gerardi Denissen
et Petronillae Naus no(min)e Alde
gondis Grubben
 
Baarlo D1745-014 -    03-07-1745   -   blz. 1745-2 nr. 2/l
3tia Julij baptizata est Marga-
rita filia Theodori Beurskes
et Annae Groenen conjugum
susceptores Henricus Beurskes
et Joanna Groenen
 
Baarlo D1745-015 -    12-07-1745   -   blz. 1745-2 nr. 3/l
12 Julij baptizatus est Ar-
noldus Wilhelmus filius
Wilhelmi Kessels et Ma-
riae Elizabeth Ohmen
conjugum susceptores
Thilmannus Kessels no(min)e
Gerardi van den Speul-
hoff et Judith Eliza-
beth Ohmen no(min)e Eliza
beth Faessen
 
Baarlo D1745-016 -    21-07-1745   -   blz. 1745-3 nr. 1/l
21 Julij baptisata est Cathari-
na filia Joannis aende
Meulen et Catharinae San-
ders conjugum susceptores
Sander Sanders no(min)e Leo-
nardi Sanders et Henderina
Henderickx
 
Baarlo D1745-017 -    10-08-1745   -   blz. 1745-3 nr. 2/l
10 Augusti baptizatus est Joannes
Laurentius filius Hermanni
Janssen et Mariae Claessen con-
jugum susceptores Joannes
aende Meulen et Lucia op Heijs
no(min)e Aldegondis Claessen
 
Baarlo D1745-018 -    08-09-1745   -   blz. 1745-2 nr. 1/r
8 7bris Baptizatus est Arnol-
dus filius Petri Houben et
Gertrudis Eveskes conjugum
susceptores Arnoldus Verbeek
et Lucia op Heijs no(min)e Mathiae
Smolders
 
Baarlo D1745-019 -    17-09-1745   -   blz. 1745-3 nr. 3/l
17 7bris Baptizata est Maria
Helena filia Joannis Holt
ackers et Catharinae Naus
conjugum susceptores
Jacobus Naus no(min)e Mathiae
Naus et Catharina Holt-
ackers
 
Baarlo D1745-020 -    22-09-1745   -   blz. 1745-2 nr. 2/r
22 7bris baptizata Joanna filia
Mathiae Naus et Joannae
Peters conjugum susceptores
Leonardus Peters et Petronilla
Naus
 
Baarlo D1745-021 -    08-10-1745   -   blz. 1745-2 nr. 3/r
8 8bris Baptizata est Mechelina
Catharina filia Andreae Daemen
et Mariae Clarae op Heijs conjugum
susceptores Petrus Ottenheijm
et Lucia op Heijs no(min)e Elisabeth
Peters.
 
Baarlo D1745-022 -    21-11-1745   -   blz. 1745-2 nr. 4/r
21 9bris Baptizata est Theresia
filia Henrici van den Schoet
et Corneliae Janssen conjugum
susceptores Antonius Morren
no(min)e Jo(ann)is Korsten et Maria
Janssen.
 
Baarlo D1745-023 -    21-11-1745   -   blz. 1745-3 nr. 1/r
21 9bris Baptizatus est Petrus
filius Jo(ann)is Hermes op den Prat-
winckel et Joannae in gen Noodt
conjugum susceptores Henricus
in gen Noodt no(min)e Henrici Claessen
et Elizabeth in gen Noodt
 
Baarlo D1745-024 -    26-11-1745   -   blz. 1745-3 nr. 2/r
26 9bris Baptizatus est Joannes
filius Jacobi Seghers et Mariae
Helenae Sanders conjugum suscep-
tores Paulus Sanders et Catharina
Sanders no(min)e Catharinae Sloets
 
Baarlo D1745-025 -    23-12-1745   -   blz. 1745-3 nr. 3/r
23 Xbris Baptizatus est Wil-
helmus filius Reijneri Beurs-
kens et Mariae Geurts conjugum
susceptores Martinus Beurskens
et Catharina Geurts no(min)e Derisken
van Oijen.
 
Baarlo D1745-026 -    03-11-1745   -   ongedat onwettige dopen *
3ia 9bris Baptizatus est Henricus filius
naturalis Barbarae van den Schoot quae coram
obstetrice et testibus patrem declaravit Joost
Willem Joosten ex Bree susceptores fuerunt
Jan Keurst Joosten et Petronella Linssen
 
Baarlo D1745-027 -    03-10-1745   -   ongedat onwettige dopen *
3ia 8bris baptizatus est Petrus filius
naturalis Theodori Peters et Joannae
van Linden susceptores Paulus Sanders
et Antonetta Beurskes.
 
[* = onderzocht door Andreas Driessen - de nummers 26 en 27 gevonden in boek als
2e en 3e inschrijving op blad ongedateerde dopen, zij kwamen onder de 1e inschrijving
aldaar zijnde Baarlo D1745-012 van 16 mei 1745 - na onderzoek definitief geplaatst
bij 1745. Zal van beiden gezinsbladen maken en plaatsen bij Baarlo 1745]
 
            1746
Baarlo D1746-001 -    28-02-1746   -   blz. 1746-1 nr. 1/l
28 Februarij baptizatus est
Joannes filius Jo(ann)is Adams
et Mariae Bongaerts conjugum
susceptores Willem Peters
no(min)e Henrici Adams et Sibilla
Bongaerts
 
Baarlo D1746-002 -    05-03-1746   -   blz. 1746-1 nr. 2/l
5 Martij baptizatus est Henricus
filius Petri Korstjes et Annae
Bongaerts conjugum susceptores
Lambertus Bongaerts et Catha-
rina Naus no(min)e Annae Kortjes
 
Baarlo D1746-003 -    07-03-1746   -   blz. 1746-1 nr. 3/l
7 Martij baptizatus est Andreas filius
Martini Timmermans et Joannae
Geurts conjugum susceptores Wilhel
mus Wouters no(min)e Jacobi Timmer
mans et Catharina Geurts.
 
Baarlo D1746-004 -    25-03-1746   -   blz. 1746-1 nr. 4/l
25 Martij baptizata est
Maria filia Petri Klercken
ex Blerick et Mariae Bon-
gers conjugum susceptores
Antonius Morren no(min)e Jo(ann)is
Klercken et Johanna Bong-
gers.
 
Baarlo D1746-005 -    10-04-1746   -   blz. 1746-2 nr. 1/l
10 Aprilis baptizatus est Leo-
nardus filius Wilhelmi Smet
et Mariae Coopmans conjugum
susceptores Petrus Coopmans
et Margareta van Hees
 
Baarlo D1746-006 -    28-05-1746   -   blz. 1746-2 nr. 2/l
28 Maij baptizata est Susan-
na filia Joannis van Hees et
Judith Elizabethae Ohmen
conjugum susceptores re
verendus dominus Herman
nus Ohmen sacellanus in Baer
lo et Margarethae van Hees
 
Baarlo D1746-007 -    10-06-1746   -   blz. 1746-2 nr. 3/l
10 Junij baptizata est Ida filia
Joannis Verbongh et Gertrudis
op het Kleeft conjugum susceptores
Godefridus Verbongh Johanna .....
.......
 
Baarlo D1746-008 -    26-06-1746   -   blz. 1746-1 nr. 1/r
26 Junij baptizata est Pe-
tronella filia Joa(ann)is Bongaerts
et Sophiae Luciae Hendrickx
conjugum susceptores Christianus
Hendrickx no(min)e Nicolai Hendrickx
et Elizabeth Reijnders.
 
Baarlo D1746-009 -    23-07-1746   -   blz. 1746-1 nr. 2/r
Vigesimae tertiae julij baptizatus
est perillustris ac generosus
dominus Wilhelmus Caspar
Joseph filius perillustris ac
generosi domini Wilhelmi Fre-
derici baronis d'Olne topar-
chae in Baerlo etc. et perillus-
tris ac generosae dominae The-
odorae Mariae Josephae baron-
nissae de Merwijck etc. conjugum
susceptores perillustris ac gen-
nerosus dominus Wilhelmus
Philippus baro d'Olne dni
temporalis in Soumaigne St. Had-
lein etc. cujus loco fuit rdus
dnus [....] Rams presbijter
et perillustris ac generosa
dna Eva Theresia Florentina
baronissa d'Olne nata baronnissa
de Rhoë d'Obsinnigh cujus loco
stetit Ida Gijsberts
 
Baarlo D1746-010 -    24-07-1746   -   blz. 1746-2 nr. 1/r
24ta Julij baptizatus est Wilhel-
mus filius Petri Roux et Catha-
rinae aen de Meulen conjugum
susceptores Henricus Bongaerts et
Hendirsken Hendrickx
 
Baarlo D1746-011 -    07-09-1746   -   blz. 1746-2 nr. 2/r
7ma 7bris Baptizata est Maria
Elizabeth filia Wilhelmi Kessels
et Mariae Elizabeth Ohmen conju-
gum susceptores Thilman Kessels
no(min)e Gerardi van den Speulhoff
et Maria Gubbels no(min)e Petronella
Faessen alias Ohmen
 
Baarlo D1746-012 -    25-09-1746   -   blz. 1746-2 nr. 3/r
25 7bris Baptizatus est Fredericus
filius Wilhelmi Claessen et Mariae
Kessels conjugum susceptores Ma-
thias in gen Noodt no(min)e Jo(ann)is Claes-
sen et Thijsken Kessels
 
Baarlo D1746-013 -    11-10-1746   -   blz. 1746-2 nr. 4/r
11 8bris Baptizata est Anna filia
Joannis Deckers et Catharinae
Wijnen conjugum susceptores
reverendus dominus Petrus
Linsen sacellanus in Kessel cuius
loco fuit Antonius Morren
et Anna Wijnen
 
Baarlo D1746-014 -    28-11-1746   -   blz. 1747-1 nr. 1/l
28 9bris Baptizatus est Lam-
bertus filius Antonij Holt-
ackers et Bertien van Lier
conjug. susceptores Godefri
dus van Lier loco Henrici van
Lier et Helena Peters
 
Baarlo D1746-015 -    04-12-1746   -   blz. 1747-1 nr. 2/l
4ta Xbris baptizata est Joanna
filia Petri Wouters et Joannae
Hendrickx conjugum suscep
tores Antonius Morren no(min)e
Martini Hendrickx et Joanna
Schekers.
 
Baarlo D1747-001 -    11-01-1747   -   blz. 1747-1 nr. 3/l
11ma Januarij baptizata
est Joanna filia Christo-
phori Dorssers et Mariae
Driessen conjugum suscep-
tores Henricus Verhaert et
Geurtjen van den Schaeffelt
no(min)e Elizabeth Sijmons
 
Baarlo D1747-002 -    22-01-1747   -   blz. 1747-1 nr. 4/l
22da Januarij baptizata est
Joanna filia Henrici van
den Schoet et Corneliae
Janssen conjugum susceptores
Wilhelmus van den Schoet
et Maria Janssen no(min)e Chris-
tinae Schickx.
 
Baarlo D1747-003 -    06-02-1747   -   blz. 1747-2 nr. 1/l
6ta Feb. baptizata est Beatrix
filia Andreae Janssen Dreessen et Joannae
van Lier conjug. susceptores Henricus
Bongers et Anna Leenders
 
Baarlo D1747-004 -    07-02-1747   -   blz. 1747-2 nr. 2/l
7ma Februarij baptizata est
Mathia filia Jo(ann)is Staeckx
et Agnetis Hendrickx conjugum
susceptores Antonius Morren
no(min)e Petri Staeckx et Petro-
nilla Hendrickx
 
Baarlo D1747-005 -    28-02-1747   -   blz. 1747-2 nr. 3/l
28 Februarij baptizatus est
Petrus Mathias filius An-
dreae Damen et Mariae Clarae
op Heijs conjugum susceptores
Joannes Janssen et Anna
op den Graeff.
 
Baarlo D1747-006 -    10-03-1747   -   blz. 1747-1 nr. 1/r
10 Martij baptizatus [datum ontleend aan Gendalim]
est Andreas filius Reijneri
Beurskens et Mariae Geurts
conjugum susceptores Henricus
Smeedts no(min)e Petri van ...a.ts
et Elizabeth Mevissen
 
Baarlo D1747-007 -    26-03-1747   -   blz. 1747-1 nr. 2/r
26 Martij baptizatus est Mathias
filius Gerardi Henderickx et Mariae
Janssen conjugum susceptores Antho-
nius Morren matricularius no(min)e
Wilhelmi Hendrickx et Sibilla
Trinekes no(min)e Wilhelmina van de
Venn
 
Baarlo D1747-008 -    30-03-1747   -   blz. 1747-1 nr. 3/r
30 Martij baptizatus est Franciscus
filius Martini Bongers et Corne-
liae Bongers conjugum suscep-
tores Gerardus Keeren et Gertru-
dis Bongers.
 
Baarlo D1747-009 -    19-04-1747   -   blz. 1747-1 nr. 4/r
19 Aprilis baptizatus est Joannes
filius Martini Coopmans et
Idae Hermans conjugum suscep-
tores Henricus Hermans et Anna
Sanders
 
Baarlo D1747-010 -    29-05-1747   -   blz. 1747-2 nr. 1/r
29 Maij baptizatus est Lam-
bertus filius Jo(ann)is Holtackers
et Catharinae Naus conjugum
susceptores Mathias Holtackers
et Joanna Peters
 
Baarlo D1747-011 -    07-10-1747   -   blz. 1747-2 nr. 2/r
7 Octobris baptizata est Theodora filia
Petri Houben et Getrudis Bussems con-
jugum susceptores Willem Corstjens
nomine Emont Bussems et Maria Jansen
            Henr. Gisberts deservitor
 
Baarlo D1747-012 -    06-11-1747   -   blz. 1747-2 nr. 3/r
6 Novembris baptizata est Joanna
filia Joannis Bongaerts et Luciae
Hendricks conjugum susceptores
Paulus Sanders nomine Jan Hendrick
Bongaerts et Theresia Hendrickx
            Henr. Gisberts deservitor
 
Baarlo D1747-013 -    19-11-1747   -   blz. 1747-2 nr. 4/r
19 9bris Baptizatus est Wilhelmus
filius Petri aen de Heij et Annae
Wijnen conjugum susceptores Theodo-
rus Wijnants no(min)e Andreae aen de
Heij et Catharina Wijnen no(min)e
Margarittae Schoenmaeckers
 
            1748
Baarlo D1748-001 -    02-01-1748   -   blz. 1748-1 nr. 1/l
2 Januarij baptizatus est
Paulus filius Jo(ann)is Hermes et
Joannae in gen Noodt conjugum
susceptores Andreas Spee no(min)e
Petri Spee et Christina Hermes.
 
Baarlo D1748-002 -    19-01-1748   -   blz. 1748-1 nr. 2/l
19 Januarij baptizata est An-
na filia Jacobi Seghers et
Mariae Helenae Sanders conju-
gum susceptores Paulus San-
ders et Catharina Slots
 
Baarlo D1748-003 -    22-01-1748   -   blz. 1748-1 nr. 3/l
22 Januarii baptizata est Judith
filia Martini Burskens et Pe-
tronellae Wijnen conjugum suscep-
tores Jacobus Bouten et Getrudis
Bongaerts. Henr. Gisberts deservitor
 
Baarlo D1748-004 -    29-01-1748   -   blz. 1748-1 nr. 4/l
29 Januarij baptizatus est
Henricus filius Henrici Smits
praeterito anno defuncti et
Corneliae Beurskens conju-
gum susceptores Wilhelmus
Smits et Elizabeth Mevissen
 
Baarlo D1748-005 -    03-02-1748   -   blz. 1748-2 nr. 1/l
3 Februarii baptizata est Hendrina
filia Gerardi Driessen et Catha-
rina Naus conjugum suscep-
tores Jois Driessen et  Theodo-
rus Wijnandts no(min)e Joannis
Driessens et Digna Wijnen
            Henr. Gisberts deservitor
 
Baarlo D1748-006 -    09-02-1748   -   blz. 1748-2 nr. 2/l
9 Februarii baptizata est Sijbilla
filia Matthiae Grubben et Petro
nellae van de Vendrick conjugum
susceptores Theodorus Wijnandts
nomine Joannis Grubben et
Maria Classens nomine Sijbillae Luciae
Faessen. Henr. Gisberts deservitor
 
Baarlo D1748-007 -    10-02-1748   -   blz. 1748-2 nr. 3/l
10 Februarij baptizata est
Margaretha filia Theodori
Buskes et Annae Groenen
conjugum susceptores Mar-
zelis Groenen et Helena
Coemans no(min)e Wilhelminae
Heijnen
 
Baarlo D1748-008 -    16-02-1748   -   blz. 1748-1 nr. 1/r
16 Februarii baptizatae sunt duae geminae
1ma Joanna filia Huberti Gertjens
et Mechtildis Simons conjugum sus-
ceptores Theodorus Wijnants no(min)e Catha-
rinae Gertjens. Henr. Gisberts deservitor
2da Gertrudis filia Huberti Gertjens et
Mechtildis Simons conjugum susceptores
Theodorus Wijnants no(min)e Olert Momeren
et Maria Claessen no(min)e Luciae Simons
            Henr. Gisberts deservitor
 
Baarlo D1748-009 -    19-03-1748   -   blz. 1748-1 nr. 2/r
19 Martii baptizata est Joanna filia
Henrici van den Schoet et Corneliae
Jansen conjugum susceptores Theodorus
Wijnants no(min)e Wilhelmi van den Schoet
et Maria Jansen. Henr. Gisberts deservi.
 
Baarlo D1748-010 -    25-03-1748   -   blz. 1748-1 nr. 3/r
25 Martii baptizatus est Lambertus filius
Petri Corstjens et Annae Bongaerts
conjugum susceptores Martinus Bongaerts
et Anna Stegen no(min)e Christinae Corstjens
            Henr. Gisberts deservitor
 
Baarlo D1748-011 -    02-04-1748   -   blz. 1748-1 nr. 4/r
2 Aprilis baptizatus est Wilhelmus filius
Petri Roecks et Catharinae aen de Meu-
len conjugum susceptores Leonardus
Peters et Gertrudis Bongaerts
            Henr. Gisberts deservitor
 
Baarlo D1748-012 -    07-04-1748   -   blz. 1748-2 nr. 1/r
7 Aprilis baptizatus est Joannes
filius Jo(ann)is Bongaerts op den
Schaeffelt 3 9bris 1747 defuncti
et Elizabeth Sijmons conjugum
susceptores Jacobus Gossens et
Anna Trinekens.
 
Baarlo D1748-013 -    19-04-1748   -   blz. 1748-2 nr. 2/r
19 Aprilis baptizata est Gertrudis
Gabrielis filia Henrici Gielen et
Luciae Linskens conjugum suscep-
tores Theodorus Wijnants no(min)e
Jo(ann)is Gielen et Petronellae ter Huijse
            Henr. Gisberts deservitor
 
Baarlo D1748-014 -    21-04-1748   -   blz. 1748-2 nr. 3/r
21 Aprilis baptizatus est Antonius
filius Petri Peters et Catharinae
Bouten conjugum susceptores Jo(ann)es
Hermes no(min)e Jacobi Bouten et
Mariae in gen Noodt.
            Henr. Gisberts. des.
 
Baarlo D1748-015 -    24-04-1748   -   blz. 1748-2 nr. 4/r
24 Aprilis baptizatus est Philippus
filius Godefridi Bouten et Elisa-
bettae Smoelders conjugum suscep-
tores Matthias Bouten et Sijbilla
Trinekens no(min)e Gertrudis Smoelders.
            Henr. Gisberts deservitor
 
Baarlo D1748-016 -    01-05-1748   -   blz. 1748-2 nr. 5/r
1 Maij baptizatus est Joannes filius
Matthaei Holtackers et Tijsken
Kessels conjugum susceptores
Petrus Holtackers et Anna op
Heijs.   Henr. Gisberts deser.
 
Baarlo D1748-017 -    02-06-1748   -   blz. 1748-3 nr. 1/l
2 Junij baptizata est Catharina filia
Francisci Sanders et Theresiae .... Hendricks
conjugum susceptores Sander Sanders
et Catharina Wijnen
            Henr. Gisbert deservitor
 
Baarlo D1748-018 -    16-06-1748   -   blz. 1748-3 nr. 2/l
16 Julii baptizatus est Jo(ann)es Nepomu-
cenus Josephus filius domini
Silvestri Louk exercitus equestris
leviter armatorum in servitio sta-
tuum Hollendicorum sub colonello
barone d'Olne locum tenentis vulgo
leutenant et domicellae Johannae
Reijeren conjugum susceptores per-
illustris ac generosus dnus Wilhel-
mus Fridericus liber baro d'Olneae
cujus loco stetit Jo(ann)es Wernerus
Edelbroek et perillustris ac gene-
rosa domina Theodora Maria
Josepha baronissa d'Olne nata
de Merwijck cujus loco stetit Ida
Gisberts. Henr. Gisberts deservitor
 
Baarlo D1748-019 -    29-08-1748   -   blz. 1748-3 nr. 3/l
29 augusti baptizata est Johanna filia
Petri Wouters et Johannae Hendricks
conjugum susceptores Wilhelmus
Wouters no(min)e Gerardi Wouters et Cor
nelia Jansen. Henr. Gisberts deservi.
 
Baarlo D1748-020 -    13-09-1748   -   blz. 1748-3 nr. 4/l
13 7bris Baptizata est Agnes filia
Joost Verhaert et Petronellae
Hendrickx conjugum susceptores
Henricus Verhaert et Wilhelmina
Bongaerts
 
Baarlo D1748-021 -    03-11-1748   -   blz. 1749-1 nr. 1/l
3 9bris Baptizata est Joanna
Gertrudis filia Gerardi van
Soest et Gertrudis Koelen
conjugum susceptores fuerunt
Gisbertus Verhaegh no(min)e Jo(ann)is
van Soest et Gertrudis Eij-
kelboom
 
Baarlo D1748-022 -    14-12-1748   -   blz. 1749-1 nr. 2/l
Decima quarta decembris baptizata
est perillustris ac generosa
Elizabeth Catharina Maria
Lucia filia perillustris ac gene-
rosi domini Wilhelmi Frederici
baronis d'Olne toparchae in
Olne etc. et perillustris ac ge-
nerosae dominae Theodorae Ma-
riae Josephae baronissae de
Merwijck etc. conjugum
susceptores perilllustris ac ge-
nerosus dominus Wilhelmus
Antonius baro de Merwijck
toparcha in Kessel etc. cujus
loco stetit rdus dnus Petrus
Linssen sacellanus in Kessel
et perillustris ac generosa
domicella Catharina Anna
baronissa d'Olne cujus loco
stetit Ida Gijsberts
 
Baarlo D1748-023 -    18-12-1748   -   blz. 1748-3 nr. 1/r
18 Xbris Baptizatus est Henricus
filius Wilhelmi Jacobs et Annae
in gen Noodt conjugum suscep-
tores Henricus in gen Noodt et
Gertrudis Bouten noie Catha-
rinae Jacobs.
 
Baarlo D1749-001 -    04-02-1749   -   blz. 1748-3 nr. 2/r
4 Februarij baptizata est
Petronella filia Mathiae
Naus et Johannae Peters
conjugum susceptores Jaco-
bus Catelaen no(min)e Jo(ann)is
Rutten et Catharina Naus.
 
Baarlo D1749-002 -    05-02-1749   -   blz. 1748-3 nr. 3/r
5 Februarij baptizatus est
Wilhelmus filius Petri Hou-
ben et Gertrudis Bussems
conjugum susceptores Jacobus
Catelaen no(min)e Henrici Bus-
sems et Gertrudis Crijnen.
 
Baarlo D1749-003 -    11-02-1749   -   blz. 1749-1 nr. 1/r
11 Februarij baptizatus est Mat-
thias filius Godefridi van
Lier et Mechtildis Steeckx con-
jugum susceptores Jacobus Cate-
laen no(min)e Henrici van Lier
et Willemina Steckx
 
Baarlo D1749-004 -    21-02-1749   -   blz. 1749-1 nr. 2/r
21 Februarij baptizata est
Maria Catharina filia Petri
Christiani Stregels et Joannae
Verlinden conjugum susceptores
Wilhelmus Verlinden et Clara
op Heijs.
 
Baarlo D1749-005 -    02-03-1749   -   blz. 1749-1 nr. 3/r
2 Martij baptizata est Anna
Maria filia Reijneri
Beurskens et Mariae
Geurts conjugum suscep-
tores Jacobus Beurskens
et Helena Smidts nomine
Catharinae Geurts
 
Baarlo D1749-006 -    04-03-1749   -   blz. 1749-2 nr. 1/l
4 Martii baptizatus est Hen-
ricus filius Wilhelmi Smidts
et Mariae Coupmans conjugum
susceptores Martinus Coup-
mans et Joanna Neiermans
Anna Chatarina Smidts
no(min)e Joannae Neiermans
            Henr. Gisberts deservitor
 
Baarlo D1749-007 -    31-03-1749   -   blz. 1749-2 nr. 2/l
31 Martii baptizata est Maria
filia Wilhelmi Claessen et Cha-
tarinae Geraets conjugum sus-
ceptores Gerardus Geraets et Getru-
dis Claessens. Henr. Gisberts deserv.
 
Baarlo D1749-008 -    21-04-1749   -   blz. 1749-2 nr. 3/l
21 Aprilis baptizata est Maria
Chatarina filia Andreae Daemen
et Clarae op Heijs conjugum sus-
ceptores Theodorus Arets et Ger-
trudis Crijnen. Henr. Gisberts deser.
 
Baarlo D1749-009 -    13-05-1749   -   blz. 1749-2 nr. 4/l
13 Maij baptizata est Anna Chata-
rina filia Christophori Kessels
et Mariae Goebbels conjugum
susceptores Matthias Goebbels
no(min)e Petri Goebbels et Petronella
Kessels no(min)e Annae Kessels.
 
Baarlo D1749-010 -    20-05-1749   -   blz. 1749-2 nr. 5/l
20 Junii baptizata est Willemina
filia Martini S.... Coupmans et Idae
Hermes conjugum susceptores
Petrus Coupmans et Francisca
Hermes. Henr. Gisberts deservi.
 
Baarlo D1749-011 -    23-07-1749   -   blz. 1749-3 nr. 1/l
23 Julij baptizatus est Wilhelmus
Joseph filius Simonis Joosten
et Annae Daemen conjugum
susceptores perillustris et
generosus dnus Wilhelmus Fredericus L. baro d'Olne
toparcha in Olne etc. et peril
cujus loco stetit Henricus van
Huchten et perillustris ac ge-
nerosa dna baronissa d'Olne
Theodora Maria Josepha nata
de Merwijck cujus loco stetit
Cornelia Kursten.
 
Baarlo D1749-012 -    11-08-1749   -   blz. 1749-3 nr. 2/l
11 Augusti baptizatus est Wilhel-
mus filius Henrici Engels et
Luciae Hendrickx conjugum sus-
ceptores Leonardus Sanders et
Joan Chatarina Wijnen no(min)e
Joannae Hendrickx. Hen. Gisberts des.
 
Baarlo D1749-013 -    19-10-1749   -   blz. 1749-3 nr. 3/l
19 8bris Baptizatus est Henricus
filius Jo(ann)is Staeckx et Agnetis
Hendrickx conjugum susceptores
Franciscus Janssen et Wilhelmina
Staeckx no(min)e Sophiae Denissen
 
Baarlo D1749-014 -    06-11-1749   -   blz. 1749-2 nr. 1/r
6 Novembris baptizata est Petronella
filia Jo(ann)is Holtackers et Cathari-
nae Naus conjugum susceptores
Petrus Holtackers et Catharinae
Naus nomine Dignae Weijnen
            Henr. Gisbers deservitor
 
Baarlo D1749-015 -    01-12-1749   -   blz. 1749-2 nr. 2/r
1 Xbris Baptizata est Maria filia
Wilhelmi Ottenheijm ex Tegelen
et Elizabeth Janssen conjugum
susceptores Jo(ann)es Edelbroeck et
Catharina Ottenheijm.
 
Baarlo D1749-016 -    14-12-1749   -   blz. 1749-2 nr. 2/r
14 Xbris Baptizatus est Joan-
nes filius Jacobi Beurskens
et Petronillae Kessels con-
jugum susceptores Joachim
Beurskens et Maria Gub-
bels no(min)e Annae Kessels
 
Baarlo D1749-017 -    24-12-1749   -   blz. 1749-2 nr. 3/r
24 10bris Baptizata est Chatarina
filia Henrici Gielen et Luciae
Linskens conjugum susceptores
Jacobus Catelaan no(min)e Marti-
ni Peters et Maria van de
Schaefelt. Henr. Gisberts deservitor
 
Baarlo D1749-018 -    30-12-1749   -   blz. 1749-2 nr. 4/r
30 10bris Baptizatus est Fredericus
filius Matthaei Holtackers et
Tijsken Kessels conjugum suscep-
tores Franciscus Jansen no(min)e
Hermani Kessels et Helena Pe-
ters no(min)e Catharinae Holtackers
            Henr. Gisberts deservitor
 
            1750
Baarlo D1750-001 -    02-01-1750   -   blz. 1749-3 nr. 1/r
2 Januarii baptizatus est Wilhel-
mus filius Petri Rouckx et Catha-
rinae aen de Meulen conjugum sus-
ceptores Willem Peters et Getrudis
Hendrickx. Henr. Gisberts deservitor
 
Baarlo D1750-002 -    27-01-1750   -   blz. 1749-3 nr. 2/r
27 Januarii baptizatus est Jo(ann)es filius
Gisberti Jansen et Barbarae Maesen
conjugum susceptores Wilhelmus
Peters no(min)e Jo(ann)is Jansen et Maria
Bongers no(min)e Mariae Maesen.
            Henr. Gisberts deservitor
 
Baarlo D1750-003 -    27-01-1750   -   blz. 1749-3 nr. 3/r
27 Januarii baptizatus est Theodorus
filius Petri Korsjens et Annae
Bongers conjugum susceptores Wil-
helmus Korstjens et Willemina
Naus. Henr. Gisberts deservitor
 
Baarlo D1750-004 -    16-02-1750   -   blz. 1749-3 nr. 4/r
16 Februarii baptizatus est Henricus
filius Jo(ann)is Hermes et Johannae
in gen Noodt conjugum suscepto-
res Wilhelmus Jacobs et Petro-
nellae Hermes.
            Henr. Gisberts deser.
 
Baarlo D1750-005 -    27-02-1750   -   blz. 1750-1 nr. 1/l
27 Februarii baptizata est Maria
Theresia filia Joachim Elck-
mans et Elisabethae Versaeij
conjugum susceptores Jacobus
Bouten et Maria Coupmans
no(min)e Geurtje Trinekens
            Henr. Gisberts deservitor
 
Baarlo D1750-006 -    27-04-1750   -   blz. 1750-1 nr. 2/l
27 Aprilis baptizatus est Wil-
helmus filius Martini Engels
et Catharina Peters conjugum
susceptores Jo(ann)es Peters et
Maria Engels
 
Baarlo D1750-007 -    15-05-1750   -   blz. 1750-1 nr. 3/l
15 Maij baptizatus est Agatha
filia Petri Daemen et Jo-
hannae Hendrickx conjugum
susceptores Ludovicus Spoer
nomine dominici Spoer et Wil-
helmina Bernaerts no(min)e Catha-
rinae Beurskens.
 
Baarlo D1750-008 -    17-05-1750   -   blz. 1750-1 nr. 4/l
17 Maij baptizata est Anna Marga
reta filia Hermanni Smits et
Mariae Hermans conjugum sus-
ceptores Wilhelmus Smits et Cha-
tarina Smits no(min)e Antonet
Daemen. Henr. Gisberts deservitor
 
Baarlo D1750-009 -    07-06-1750   -   blz. 1750-2 nr. 1/l
7 Junij baptizata est Gertrudis
filia Henrici van den Schoet et
Corneliae Janssen conjugum sus-
ceptores Jo(ann)es van den Schoet no(min)e
Jo(ann)es Janssen et Joanna Weggen
no(min)e Barbarae van den Schoet.
 
Baarlo D1750-010 -    18-06-1750   -   blz. 1750-2 nr. 2/l
18 Junii baptizatus est Guiliel-
mus Carolus Josephus filius
Jo(ann)is Werneri Edelbroeck et Cha
tarinae Smidts conjugum sus-
ceptores perillustris ac genero-
sus dnus Wilhelmus Fridericus
L. baro d'Olne toparcha in
Olne etc. cujus loco stetit Petrus
Holtackers et Chatarina van
der Keelen cujus loco stetit
Maria Coupmans.
            Henr. Gisberts deserv.
 
Baarlo D1750-011 -    21-07-1750   -   blz. 1750-2 nr. 3/l
21 Julii baptizata est Gertru-
dis filia Reneri Jansen
et Hendrinae Jansen conju-
gum susceptores Jacobus Jan-
sen et Agnes Keurstjens
            Henr. Gisberts deservitor
 
Baarlo D1750-012 -    27-07-1750   -   blz. 1750-1 nr. 1/r
27 Julii baptizata est Barba-
ra filia Geurt Wouters et
Petronellae Peters conjugum
susceptores Wilhelmus Wou-
ters et Helena Coumans
no(min)e Petronellae Peters
            Henr. Gisberts deservitor
 
Baarlo D1750-013 -    24-09-1750   -   blz. 1750-1 nr. 2/r
24 7bris Baptizata est Gertrudis
filia Petri Klercken et Mariae
Bongers conjugum susceptores
Jacobus Catelaen no(min)e Andreae
Klercken et Joanna Bongers.
 
Baarlo D1750-014 -    02-10-1750   -   blz. 1750-1 nr. 3/r
2 8bris Baptizatus est Joan-
nes filius Theodori Beurskens
et Annae Groenen conjugum
susceptores Jacobus Catelaen
no(min)e Petri Groenen et Mar-
garetta Janssen
 
Baarlo D1750-015 -    05-11-1750   -   blz. 1750-1 nr. 4/r
5 9bris Baptizata est Joanna
Catharina filia Philippi
Kessels et Angelinae Hoef-
naeghels conjugum suscep-
tores Godefridus Hoefnaegels
et Anna Kessels cujus loco
stetit ejus soror Petronilla Kessels.
 
Baarlo D1750-016 -    16-11-1750   -   blz. 1750-2 nr. 1/r
16 9bris Baptizatus est Wilhel-
mus filius Jacobi Segers et Mariae
Helenae Sanders conjugum suscep-
tores Paulus Sanders no(min)e Petri
Canters et Petronilla Janssen
no(min)e Joannae Segers
 
Baarlo D1750-017 -    29-11-1750   -   blz. 1750-2 nr. 2/r
29 9bris Baptizatus est Joannes
Antonius filius Petri Christi-
ani Stregel et Joannae van der
Linden conjugum susceptores
Jo(ann)es Franciscus Stregel et Elisa
bhetha van der Linden
            Henr. Gisberts deservitor
 
Baarlo D1750-018 -    07-12-1750   -   blz. 1750-2 nr. 3/r
7 Xbris Baptizata est Anna Mar
ghareta Antonetta filia Jo(ann)is
van der Velden et Annae Cris-
tiaens conjugum susceptores
Emondt Mevissen et Chatha-
rina Molenix nomine Sij-
billae Coerstjens
            Henr. Gisberts deservitor
 
Baarlo D1750-019 -    08-12-1750   -   blz. 1751-1 nr. 1/l
8 Xbris baptizata est filia Phi-
lippina Joanna filia Jo(ann)is van
Hees et Judith Elisabeth Ohmen
conjugum susceptores per illus-
tris ac generosus dominus Phi-
lippus liber baro d'Bierens
thopharchae in Baerlo, Bus-
singen etc. cujus loco stetit
rdus dnus Paulus Gijsen
vicarius in Blerick et
Helena Elisabeth Ohmen cujus
loco fuit Petronella Ohmen
            Henr. Gisberts deservitor
 
Baarlo D1750-020 -    30-12-1750   -   blz. 1751-1 nr. 2/l
30 10bris Baptizata est Barbara
filia Wilhelmi Coerstjens et
Annae Bergers conjugum sus-
ceptores Aret Coerstjens et Ag-
nes Coerstjens no(min)e Judith
Berghers.
            Henr. Gisberts deservitor
 
            1751
Baarlo D1751-001 -    24-01-1751   -   blz. 1751-1 nr. 3/l
24 Januarij baptizata est Theo-
dora Elisabetha Maria filia
Francisci Sanders et Theresiae
Peters conjugum susceptores
perillustiris ac generosus dnus
Wilhelmus Fridericus liber baro
d'Olne cujus loco stetit Henricus
van Heughten et perillustris
ac generosa domina Theodora
Maria Josepha baronissa d'Olne
nata de Meerwijck cujus loco
stetit Ida Gijsberts.
            Henr. Gisberts deserv.
 
Baarlo D1751-002 -    27-01-1751   -   blz. 1751-2 nr. 1/l
27 Januarij sub conditione baptisata est
Maria Gertrudis filia Jacobi Peeters et Pe-
tronellae Jansens conjugum suscepe-
runt eam Hendricus Verijnen et Ma-
ria Jansen pro qua stetit Catharina Peeters
........gs van den Broeck rector Sti. Anto-
(nii)...nii ik Kessel in absentia pastoris
 
Baarlo D1751-003 -    28-01-1751   -   blz. 1751-2 nr. 2/l
28 Januarii baptizatus est Joannes
filius Petri Coupmans et Annae
Mariae Verbramhorst conjugum
susceptores Hermannus Verbram
horst et Anna .... Sanders.
            Henr. Gisberts deservitor
 
Baarlo D1751-004 -    29-01-1751   -   blz. 1751-2 nr. 3/l
29 Januarii baptizata est Hendrina
filia Martini Beurskens et Petro-
nellae Wijnen conjugum suscepto-
res Conrardus Beurskens et Elisa-
betha Elckmans Versaen no(min)e
Machtildis Knop
Henr. Gisberts deservitor.
 
Baarlo D1751-005 -    05-02-1751   -   blz. 1751-1 nr. 1/r
5 februarii baptizata est Wende-
lina filia Theodori Aerts et Chater
inae Wilhelmina Dinghs conjugum
susceptores Paulus Sanders no(min)e
Henrici Heijnen et Chatharina
Dinghs
            Henr. Gisberts deservitor
 
Baarlo D1751-006 -    07-02-1751   -   blz. 1751-1 nr. 2/r
7 Februarii baptizata est Maria
Chatharina filia Jacobi Beurs-
kens et Petronillae Kessels con-
jugum susceptores Arnoldus
Beurskens et Maria Goeeubbels.
            Henr. Gisberts deservitor
 
Baarlo D1751-007 -    21-03-1751   -   blz. 1751-1 nr. 3/r
21 Martii baptizatus est Francis-
cus filius Francisci Kessels prae
terito anno 19na junii defuncti
et Annae Verhagh conjugum
susceptores Arnoldus Verhagh
et Maria Goebbels no(min)e Annae
Kessels. Henr. Gisberts deservitor
 
Baarlo D1751-008 -    10-04-1751   -   blz. 1751-1 nr. 4/r
10 Aprilis baptizatus est sub con-
ditione Petrus filius Nelis Ne-
lissen et Getrudis Hendrickx
conjugum susceptores Herman-
nus Jansen et Elisabeth Ver-
saen no(min)e Mariae Tellers
            Henr. Gisberts deservitor
 
Baarlo D1751-009 -    15-04-1751   -   blz. 1751-2 nr. 1/r
15 Aprilis baptizata est Chatha-
rina filia Petri Wolters et
Johannae Hendrickx conjugum
susceptores Henricus van de
Schoot et Barbara Wolters
            Henr. Gisberts deservitor
 
Baarlo D1751-010 -    28-04-1751   -   blz. 1751-2 nr. 2/r
28 Aprilis baptizata est
Barbara filia Godefridi
Bouten et Elisabethae Smollers
conjugum susceperunt eam
Frans Smolders cujus loco fuit
Petrus Heldens et Catharina
Mollenix. P. Linssen sacell. in
Kessel vigere commisionis
Henrici Gisberts deservitoris
pastoratus in Baerloe
 
Baarlo D1751-011 -    24-06-1751   -   blz. 1751-2 nr. 3/r
24 Junij baptizata est Elisabetha
filia Thijs Naus et Joannae Peters
conjugum susceptores Joannes
Holtackers nomine Christiani Naus
et Tijsken Peters.
            Henr. Gisberts deservitor
 
Baarlo D1751-012 -    28-08-1751   -   blz. 1751-3 nr. 1/l
28 Augusti baptizata est Gertrudis
filia Petri Hoeben et Gertrudis
Bussens conjugum susceptores
Jacobus Catelaen nomine Laurent-
tii Hoeben et Maria Joosten
            Henr. Gisberts Sacellanus.
 
Baarlo D1751-013 -    27-09-1751   -   blz. 1751-3 nr. 2/l
27 Semtembris (sic!) baptizata est Angelina
filia Henrici Engels et Luciae Henrix
conjugum susceptores Joannes Sanders
et Catrina Wijnen nomine Willemina
Wijnen. A. tho Poel deservitor
 
Baarlo D1751-014 -    10-11-1751   -   blz. 1751-3 nr. 3/l
10 Novembris sub conditione baptizata
est Agatha filia Gerardi Hendrickx et Ma-
riae Jansen conjugum susceptores
Hendrick Hendrickx et Petronella
van de Wendrick no(min)e Mariae
Reijners.          Henr. Gisberts
 
Baarlo D1751-015 -    27-11-1751   -   blz. 1751-3 nr. 4/l
27 9bris baptizata est Beatrix filia
Petri aen de Heij conjugu et Annae
Wijnen conjugum susceptores
Jacobus Catelaen no(min)e Mevis
Heijmans et Catharina Wijnen.
            Henr. Gisberts
 
Baarlo D1751-016 -    03-12-1751   -   blz. 1752-1 nr. 1/l
3 10bris Baptizatus est Joanes Lam-
bertus filius Matthijs Holtac-
kers et Tijsken Kessels conju-
gum susceptores Wilhelmus
Claessens et Johanna Jansen
            Henr. Gijsberts
 
Baarlo D1751-017 -    06-12-1751   -   blz. 1752-1 nr. 2/l
6 10bris Baptizata est Antonia
.... filia Danielis Boom et
Helenae Naus conjugum susceptores
Wilm Naus cujus loco stetit
Jacobus Catelaen et Wilmin Boom
            A. thoe Poel deser.
 
Baarlo D1751-018 -    09-12-1751   -   blz. 1752-1 nr. 3/l
9 10bris baptizata est Mechtildis fi-
lia Joannis Arets et Elisabhetha
Simens conjugum susceptores
Petrus Arets no(min)e Arnoldi Arets
et Mechtildis Trinekens
 
Baarlo D1751-019 -    19-12-1751   -   blz. 1752-1 nr. 4/l
Decima nona 10bris baptizata
est perillustris ac generosa Maria
Joanna Josepha filia periilustris
ac generosi domini Wilhelmi
Frederici baronis d'Olne et perillustris
et generosa dominae Theodorae Mariae
Josephae baronissae de Merwijck etc.
conjugum
susceptores perillustris ac generosus ............
de Doornijck cancelarius Geldriae dnus de
Walbeck, Twistede Wel..beck in Doornijk
cujus loco stetit ..............................
Eleonora baronissa de Elvert... domicella
in Walbeck Twistede Wel..beck in
Doornijk etc. conjuges cujusloc
stetit Jo(ann)a Gisberts
            A. tho Poel
                        deservitor.
 
            Anno 1752
Baarlo D1752-001-    04-01-1752   -   blz. 1751-3 nr. 1/r
4 Januarii babtisata est Joanna
filia Joannis Hermans et Jenneken
Ingenoodt conjugum susceptores
Joannes Spe absent loco ...... Joannes
Mevis et Anna Ingenoodt
            A. tho Poel d(eservi)tor
 
Baarlo D1752-002-    06-01-1752   -   blz. 1751-3 nr. 2/r
6 Januarii baptizatus est Jacobus
filius Hermanni Smits et Mariae
Hermans conjugum susceptores Wil-
helmus Smits no(min)e Antonii Hermans
et Catharina Smits
 
Baarlo D1752-003-    10-03-1752   -   blz. 1752-1 nr. 1/r
10 Martii baptizatus Petrus filius
Wilhelmi Peters et GetrudisWouters
coniugum susceptores Wilhelmus
Peters et Sibilla Jansen
            A. Thopoel
                        deservitor
 
Baarlo D1752-004-    18-03-1752   -   blz. 1752-1 nr. 2/r
18 Martii baptizata est sub conditione
Theodora filia Petri Martini Bon
gaerts et Willeminae Loemmers con-
jugum susceptores Petrus Keurstiens
et Maria Smeets           Henr. Gisberts
 
Baarlo D1752-005-    20-03-1752   -   blz. 1752-1 nr. 3/r
20 Martii baptizata est Joanna filia
Henrici Verhaert et Joannae van
den Broeck conjugum susceptores
Christophorus Doerssers no(min)e Thijs
Verhaert et Maria Meerts.
                        Hen. Gisberts
 
Baarlo D1752-006-    22-03-1752   -   blz. 1752-1 nr. 4/r
22 Martii baptizata est Petronella
filia Joannis van der Velden et
Annae Christiaens conjugum sus-
ceptores Jo(ann)es Mevissen no(min)e Petri
Christiaens et Aldegundis van der
Velden
            Henr. Gisberts
 
Baarlo D1752-007 -    11-04-1752   -   blz. 1752-2 nr. 1/l
11 Aprilis baptizata est Elizabheta
filia Wilhelmus Bongaerts et Getru
dis ....  op het Cleef conjugum
susceptores Henricus Catelaen
no(min)e Jo(ann)is Henrici Bongaerts
et Agnes Lommers
            Henr. Gisberts
 
Baarlo D1752-008 -    12-04-1752   -   blz. 1752-2 nr. 2/l
12 Aprilis baptizata est Maria
filia Reniri Jansen et Hendrinae
Jansen conjugum susceptores Wilm
Jansen et Francisca Lemmens loco
Getrudis Loufen
            A. tho Poel des.
 
Baarlo D1752-009 -    16-04-1752   -   blz. 1752-2 nr. 3/l
16 Aprilis baptizata est Joanna
Marghareta filia Jo(ann)is Werneri
Edelbroeck et Annae Catharinae
Smits conjugum susceptores
Henricus van Hoghten no(min)e
Wilhelmi Smits et Maria
Hermes no(min)e Getrudis Edel-
broeck
 
Baarlo D1752-010 -    23-04-1752   -   blz. 1752-2 nr. 4/l
23 Aprilis baptizata est Helena
filia Gerardi Spee et Christinae
Wijnen conjugum susceptores
Jo(ann)es Spee et Maria Berkens.
 
Baarlo D1752-011 -    24-04-1752   -   blz. 1752-3 nr. 1/l
24 Aprilis baptizatus est Corne-
lius Josephus filius Wilhel-
mi Smits et Mariae Coupmans
conjugum susceptores Henri-
cus van Hooghten et Anna
Maria Verbramhorst
 
Baarlo D1752-012 -    18-05-1752   -   blz. 1752-3 nr. 2/l
18 Maii baptizatus est Gerardus
filius Simonis Joosten et Annae
Daemen conjugum susceptores
Stoffel Kessels loco Hendricusi Daemen
et Joanna Josten loco Joannae Josten
            A. tho Poel de(servi)tor
 
Baarlo D1752-013 -    22-05-1752   -   blz. 1752-3 nr. 3/l
22 Maji baptizata est Maria filia
Christophori Kessels et Mariae
Geubbels conjugum susceptores
Jacobus Catalaen nomine Petri
Geubbels et Petronella Kessels.
            Henr. Gisberts sac.
 
Baarlo D1752-014 -    20-00-1752   -   blz. 1752-2 nr. 1/r (juni of juli is niet duidelijk)
19 20 Baptizata est Mechtilidis filia
Joachim Elckmans et Elisabethae
VersaeghenSaen conj. susceptores
Mathias Bouten et Clara op Heijs.
 
Baarlo D1752-015 -    21-00-1752   -   blz. 1752-2 nr. 2/r (juni of juli is niet duidelijk)
21 Baptizata e(st) Matthia filia Jo(ann)is
Holtackers et Catharinae Naijs Naus
conjugum susceptores Christianus
Naus cujus loco Jacobus Catelaen et
Berta van Lier
            J.A. Verstappen ....
 
Baarlo D1752-016 -    07-08-1752   -   blz. 1752-2 nr. 3/r
7ma Augusti baptizatus est Philippus
filius Reneri Beurskens et Mariae
Geurts conjugum susceptores perillus-
tris ac generosus dominus Philipppus
liber baro d'Bierens toparcha in
Baerlo, Bussingen etc. cujus loco stetit
dnus Lambertus Meijs secretarius
in Baerlo et Anna Beurskens
            Henr. Gisberts
 
Baarlo D1752-017 -    10-08-1752   -   blz. 1752-2 nr. 4/r
10 Augusti baptizatus est Tilmanus
Henricus Laurentius filius Jacobi
Beurskens et Petronillae Kessels
conjugum susceptores Henricus Gisberts
sacellanus in Baerlo cujus loco ste-
tit Jacobus Henricus Catelaen et
Maria Elisabetha Sonnevil
            Henr. Gisberts
 
Baarlo D1752-018 -    11-08-1752   -   blz. 1752-3 nr. 1/r
11 Augusti baptizata est Elisabetha
filia Wilhelmi Kessels et Cathari-
na Sanders conjugum susceptores
Sander Sanders et Judith Ohmen
nomine Willemina Coupmans
            Henr. Gisberts
 
Baarlo D1752-019 -    20-08-1752   -   blz. 1752-3 nr. 2/r
20 Augusti baptizatus est Michael filius
Wilhelmi Koerstjens et Annae Bergers
conjugum susceptores Jacobus Cate
laen no(min)e .... Michaelis Koerstjens et Fran-
cisca Hermes
                        Henr. Gisberts
 
Baarlo D1752-020 -    27-08-1752   -   blz. 1752-3 nr. 3/r
27 Augusti baptizatus est Wilhelmus
filius Joost Joosten et Catharinae
Lowijna Coll Ludovica Collhoofs con-
jugum susceptores Hermanus
Joosten et Catharina Joosten
no(min)e Margharethae Heffens
 
Baarlo D1752-021 -    03-09-1752   -   blz. 1753-1 nr. 1/l
3 Septembris baptizata est Catharinae
filia Wilhelmi Jacobs et Annae in
gen Noodt conjugum susceptores
Matthias Vervoort et Maria Pauwels.
            Henr. Gijsberts sac.
 
Baarlo D1752-022 -    11-10-1752   -   blz. 1753-1 nr. 2/l
11 Octobris baptisata est Petronella filia
Hendrici Gielen et Luciae Lensen conjugum
susceptores Jacobus Catelaen loco Joachimi
Geelen, Maria Bongaerts loco Hendrinae Liensen
 
Baarlo D1752-023 -    01-12-1752   -   blz. 1753-1 nr. 3/l
1 Decembris baptisata est Helena filia
Petri Kopmans et Annae Mariae Verbamers
conjugum susceptores Jochim Verbroamer
& Anna Koopmans
 
Baarlo D1752-024 -    22-12-1752   -   blz. 1753-1 nr. 4/l
22 Decembris baptisatus est Theodorus filius
Gerit Verbon Wilmijn van Loen conjugum susceptores
Mathias van Loen Joanna Hermans
            Gerardus Knippenbergh deservitor
 
Baarlo D1752-025 -    22-12-1752   -   blz. illegit 02 nr. 1
1752 Den 22 december
baptisata est Catharina filia illegi
tima Mariae Crijn quae patrem no-
minavit Wolterum Janssen suscepe
runt eam Matis Naus et Elisabet Crijn
 
            1753
Baarlo D1753-001 -    09-02-1753   -   blz. 1753-1 nr. 5/l
9na Februarii baptizatus est
Petrus filius Geurt Litjes
et Petronellae Daniels conjugum sus-
ceptores Henricus Beurskens et
Barbara Litjes.
 
Baarlo D1753-002 -    25-03-1753   -   blz. 1753-2 nr. 1/l
25 Martii baptisata est sub conditione Theresia
Maria Josepha filia Petri
Holtackers et Idae Gisberts
conjugum susceptores genero-
sus dominus Guilhelmus Fre-
dericus baro d'Olne cujus
loco stetit Henricus van Hogh-
ten et domicella Theresia
Elisabetha Maria d'Olne cujus
loco stetit Maria Heldens.
 
Baarlo D1753-003 -    05-04-1753   -   blz. 1753-2 nr. 2/l
5 Aprilis baptizata est Gertrudis filia
Petri Wouters et Johannae Hen-
dricks conjugum susceptores Wil-
helmus Wouters et Maria Jansen
                        Henr. Gisberts
 
Baarlo D1753-004 -    05-04-1753   -   blz. 1753-2 nr. 3/l
5 Aprilis baptizatus est Matthias
filius Wilhelmi Ottenheijm
et Elisabethae Jansen conjugum
susceptores Jacobus Sigers no(min)e
Geurt Steinhausers et Elisa-
betha Versaen no(min)e Johan-
nae Jansen
                        Henr. Gisberts.
 
Baarlo D1753-005 -    06-04-1753   -   blz. 1753-1 nr. 1/r
6ta Aprilis baptizata est sub condi-
tione Johanna filia Jacobi Se-
gers et Mariae Helenae San-
ders conjugum susceptores
Paulus Sanders no(min)e Leonardi
Sanders et Elisabetha Versaen
no(min)e Mechtildis Segers.
                        H. Gisberts
 
Baarlo D1753-006 -    14-04-1753   -   blz. 1753-1 nr. 2/r
14 Aprilis baptisata est Catharijna filia
Joannis Staex et Agnetis Hendrix
conjugum susceptores filius Jansen loco
Jacobi [....] et Megtilidis Staex
 
Baarlo D1753-007 -    02-05-1753   -   blz. 1753-1 nr. 3/r
2 Maji baptizata est Barbara
filia Friderici Bouten et
Eilisabethae Smoelders conju-
gum susceptores Jacobus Bou-
ten et Angelina Smoelders.
 
Baarlo D1753-008 -    22-05-1753   -   blz. 1753-1 nr. 4/r
22 Maij baptisatus est Leonardus filius
Hendrici Ve(r)haert et Joannae van den Broeck conju-
gum susceptores Joest Ve(r)haert et Maria Meerts
 
Baarlo D1753-009 -    17-06-1753   -   blz. 1753-1 nr. 5/r
17 Junij baptizatus est Lambert Joannes
Lambertus filius Mathiae Holtackers et
Thijsken Kessels conjugum susceptores
Jacobus Burskens et Helena Peeters.
 
Baarlo D1753-010 -    23-06-1753   -   blz. 1753-2 nr. 1/r
23 Junij baptizata est Joanna filia Reineri
Janssen et Hendrinae Janssen conjugum
susceptores Ludovicus Janssen et Francisca
Hermans          A. Verstappen August.
 
Baarlo D1753-011 -    12-07-1753   -   blz. 1753-2 nr. 2/r
12 Julii baptisatus est Antonius filius
Theodori Beurskens et Annae Gronen
conjugum susceptores Ludovicus Jansen
Sophia van Oort nomini Wilhelminae van
den Schot.
 
Baarlo D1753-012 -    14-07-1753   -   blz. 1753-2 nr. 3/r
14 Julii baptizavi Joannem filium Cornelii Nelissen
et Gertrudis Hendrix conjugum susceptores Jacobus
Catelaen nomine Lucas Nelissen et Gertrudis
Olders.             E. van den Bock cap. deservitor
 
Baarlo D1753-013 -    19-07-1753   -   blz. 1753-2 nr. 4/r
19 Julii baptizata est Meggelina filia Joannis
van der Velden & Annae Christians conjugum
susceptores Jo(ann)es Mevissen et Gertrudis Hen-
drix nomine Elisbet Christians
 
Baarlo D1753-014 -    01-10-1753   -   blz. 1753-3 nr. 1/l
Hac 1a octobris baptizavi Mechtil-
dem filiam legitimam Martini Beurs-
kens et Petronellae Wijnen conjugum
suscipientibus Joannes Beurskens et Joanna
Joosten nomine Helenae Wijnen
            E. van den Bock cap. des.
 
Baarlo D1753-015 -    10-10-1753   -   blz. 1753-3 nr. 2/l
Hac decima octobris baptizavi
Joannam Sophiam filiam Jacobi Beurs-
kens et Petronellae Kessels conjugum
suscipientibus Christophoro Kessels et
Angelina Hoefnagels.
            E. van den Bock cap. des.
 
Baarlo D1753-016 -    15-10-1753   -   blz. 1754-1 nr. 1/l
Hac 15 octobris baptizavi Mariam
Gertrudem filiam Wilhelmi Kortjens
et Annae Bergers conjugum suscipien-
tibus Jacobo Catelaen no(min)e Wilhelmi Peeters
et Mechtilde Korstjens
            E. v. den Bock cap. des.
 
Baarlo D1753-017 -    11-11-1753   -   blz. 1754-1 nr. 2/l
Hac 11 novembris baptizavi
perillustrem ac generosum Guillielmum
Casparum Martinum filium perillustris
ac generosi dni Wilhelmi Frederici baronis
d'Olne toparchae in Olne etc. et perillus-
tris ac generosa dominae Theodorae Mariae
Josephae baronissae de Merwijck etc.
conjugum susceptoribus perillustri ac genero-
si ds Guillielmus Philippus L. baron de Olne toparchae
in Olne, St. Hadlein, Baerlo, Roij et Berckt et peri
llustri ac generosa domina Eva Theresia
Florentina nata baronissa de Rhoe ..........
....... conjuge perillustris ac generosi dni
Wilhelmi Philippi baronis d'Olne domini
in Baerlo Raij Berckt St. Hadlein etc. etc.
 
Baarlo D1753-018 -    17-11-1753   -   blz. 1753-3 nr. 1/r
17 Novembris baptizavi Mariam filiam
Jo(ann)is Hermans et Joannae in Gennoot c(on)jugum
suscipientibus Wilh. van de Weem et Sibilla
Hermans.
                        E. van d. Bock cap. des.
 
Baarlo D1753-019 -    24-12-1753   -   blz. 1753-3 nr. 2/r
24 Decbris baptizavi Wilhelmum filium
Gerardi Hendrixs et Maria Janssen c(on)jugum
tenentibus Jacobo Catelaan no(min)e Wilhelmi Janssen
et Maria Claessen
                                   E. v.d. Bock cap. des.
 
Baarlo D1753-020 -    25-12-1753   -   blz. 1753-3 nr. 3/r
Die 25 decembris baptizavi Gertrudem filiam
Mathiae Naus et Jo(ann)ae Peeters c(on)jugum tenantibus
Wilhelmo Peeters et Gertrude Bongaerts vices
Gertrudis Beerens.
                                   E. v.d. Bock cap. des.
 
            A(nn)us 1754
Baarlo D1754-001 -    08-01-1754   -   blz. 1753-3 nr. 4/r
Hac 8va jnrii baptizavi Annam
Margaritam filiam Petri Streegels
et Jo(ann)ae Verlinden c(on)jugum tenentibus
Andrea Daemen et Aldegunde v(an)der Velden
            E. van den Bock cap. deserv.
 
Baarlo D1754-002 -    22-01-1754   -   blz. 1754-1 nr. 1/r
Die 22 janri baptizavi Catharinam
filiam Anthonii Heldens et Annae
Verbongh c(on)jugum suscipientibus Wilhel-
mo Verbongh et Juditta Smeets
                        E. v.d. Bock cap. des.
 
Baarlo D1754-003 -    15-01-1754   -   blz. 1754-1 nr. 2/r
Die 15 baptizavi Petronellam filiam
Petri Clercken et Mariae Bongaerts
conjugum suscipientibus Simone Bongaarts
et Lucia Lenskens nomine Gertrudis Klerken
                        E. v.d. Bock cap deserv.
 
Baarlo D1754-004 -    26-01-1754   -   blz. 1754-2 nr. 1/l
Hac 26 janrii baptizavi
Dorotheam filiam Henrici Engels et
Luciae Henricxs conjugum suscipien-
tibus Jacobo Beurskens loco Arnoldi
Duijckers vicarii ecclesiae St. Martini Ven
lonae et Helena [....] loco Dignae
Elizabethae van Aertsen
                        E. v.d. Bock cap. des.
 
Baarlo D1754-005 -    10-02-1754   -   blz. 1754-2 nr. 2/l
Hac decima febrij baptizavi Leonardum
filium Hermani Smits et Mariae Hermans
conjugum tenentibus Wilhelmo Smits loco
Jo(ann)is Smits et Juditta Ohmen loco Jo(ann)ae Hermans
                        E. v.d. Bock cap. des.
 
Baarlo D1754-006 -    12-02-1754   -   blz. 1754-2 nr. 3/l
Hac 12 februarii baptizavi Eli
zabetham filiam Wilhelmi van de
Weem et Petronellae in gen Noodt
conjugum tenentibus Henrico in gen
Noodt et Anna in gen Noodt.
                        E. v.d. Bock cap. des.
 
Baarlo D1754-007 -    24-02-1754   -   blz. 1754-3 nr. 1/l
Hac 24 febrii baptizavi Joannam
filiam Joannis van de Weem et
Catharinae Joosten conjugum tenen-
tibus Hermanno Joosten et Helena
Joosten loco Metjen Goemans
                        E. v.d. Bock cap. des.
 
Baarlo D1754-008 -    25-02-1754   -   blz. 1754-3 nr. 2/l
Hac 25 februarii baptizavi
Leonardum filium Wilhelmi Kessels
et Catharinae Sanders conjugum tenen-
tibus Matthia Janssens no(min)e Petri
Smeets et Catharina Heldens
                        E. v.d. Bock cap.
 
Baarlo D1754-009 -    26-02-1754   -   blz. 1754-3 nr. 3/l
Hac 26 febrii sus conditione baptizatus
est Joannes filius Francisci Sanders et Thre-
siae Wijnen tenentibus Christiano Hendrixs
et Catharina Heldens nomine Catharinae San
ders
                        E. v.d. Bock cap.
 
Baarlo D1754-010 -    02-03-1754   -   blz. 1754-2 nr. 1/r
Hac 2da martii baptizatus e(st)
Wilhelmus filius Wilhelmi Claessens
et Gertrudis van Oort c(on)jugum suscipi-
entibus Jacobo Catelaen no(min)e Jo(ann)is Hieronimus
et Adriana Carolina Christina Mechelina
Janssens
                        E. v.d. Bock cap. des.
 
Baarlo D1754-011 -    06-03-1754   -   blz. 1754-2 nr. 2/r
Hac 6ta martii baptizavi Bar-
baram filiam Joachim Elckmans et Eliza-
bethae Versaen conjugum suscipientibus Jo(ann)e
vander Velden et Elizabetha Smolders
                        E. v.d. Bock cap. des.
 
Baarlo D1754-012 -    14-03-1754   -   blz. 1754-2 nr. 3/r
Die 14 baptizavi sub conditione
Wilhelminam filiam Wilhelmi Peters et
Gertrudis Wouters c(on)jugum suscipientibus
Joanne Adams loco Jo(ann)is Trinekens et
Joanna Wouters loco Catharina Olders.
                        E. v.d. Bock cap. des.
 
Baarlo D1754-013 -    16-03-1754   -   blz. 1754-2 nr. 4/r
Hac 16 martii baptizavi sub
conditione Annam Mariam filiam
Joannis Edelbroeck et Catharinae Smeedts
suscipientibus Hermanno Smeedts loco sutoris
Edelbroeck et Maria Coopmans
                        E. v.d. Bock cap. des.
 
Baarlo D1754-014 -    19-03-1754   -   blz. 1754-3 nr. 1/r
Die 19 martii baptizavi Franciscum
filium Jacobi Beurskens et Annae Verhagh
conjugum suscipientibus Arnoldi Verhaegh
et Elizabeth Mewissen
                        E. v.d. Bock cap. des.
 
Baarlo D1754-015 -    31-03-1754   -   blz. 1754-3 nr. 2/r
Die 31 martii baptizavi Joannam
filiam Danielis Boom et Helenae Nauws
conjugum susceptoribus Jochim Elckmans
loco Petri Boom et Mariae Classen loco
Joannae Nauws
                        J.G. Knippenbergh
                                   deservitor
 
Baarlo D1754-016 -    03-04-1754   -   blz. 1754-4 nr. 1/l
Hac 3tia aprilis baptizavi Elizabetham
filiam Jacobi Zanders Jacobs et Thijsken
Sanders susceptoribus Alexandro
Sanders et Gertrude Bouten
                        E. v.d. Bock
 
Baarlo D1754-017 -    11-04-1754   -   blz. 1754-4 nr. 2/l
Hac 11 aprilis baptizavi Mariam
filiam Petri Hoeben et Gertrudis
Bisschops conjugum tenentibus Jacobo Beurs-
kens loco Joannis Hoeben et Joanna Joosten
                        E. v.d. Bock cap.
 
Baarlo D1754-018 -    11-04-1754   -   blz. 1754-4 nr. 3/l
Hac 11 aprilis baptizavi Anthonium filium
Theodori ..... et Aredts et Wille-
minae op Heijs conjugum tenentibus Wilhel-
mo Ottenheijm loco Bartholomaei Felmans
et Helena Sanders loco Elizabethae van
der Linden
 
Baarlo D1754-019 -    19-06-1754   -   blz. 1754-5 nr. 1/l
Hac 19 junii baptizavi
Petrum filium Jo(ann)is Holtackers
et Catharinae Naus c(on)jugum suscipi-
entibus Jacobo Catelaen loco Wilhelmi
Stukels et Margarita Naus
                        E. v.d. Bock
 
Baarlo D1754-020 -    27-06-1754   -   blz. 1754-5 nr. 2/l
Hac 27 junij baptisavi Gerardum
filium Christiani Hieraerts et Mariae
Crijn conjugum suscipientibus de fonte
Joanne Bongaets nomine Henrici
Crijn et Maria Anna Cijgelaers nomine
Catharinae Hieraerts
                        Arn. Aug. van
                        Baerll deservitor
 
Baarlo D1754-021 -    04-08-1754   -   blz. 1754-5 nr. 3/l
Hac 4 aug. baptisata est Joanna Martens
filia Joannis Martens et Annae Geurts
conjugum suscipientibus de fonte Paulo
Sanders loco Marten Mertens et Maria
Cremers
                        Arn. Aug. van Baerll
                        past. deservitor
 
Baarlo D1754-022 -    15-08-1754   -   blz. 1754-5 nr. 4/l
Hac 15 aug. baptizavi Mariam
filiam Jacobi Peeters et Petro
nellae Janssen conjugum suscep
tores fuerunt Leonardus Peeters
et Anna aen de Meulen
                        P. Geusen sacell.
 
Baarlo D1754-023 -    29-08-1754   -   blz. 1754-4 nr. 1/r
Die 29 aug. baptizata est Anna
filia legitima Wolteri Janssen et
Annae Bongaerts conjugum suscep
tores fuerunt Antonius Bongaerts
et Catharina Smeedts loco Annae
Catharinae Janssen
                        P. Geusen D.S. in B.
 
Baarlo D1754-024 -    03-10-1754   -   blz. 1754-4 nr. 2/r
Hac 3 8bris baptisavi Joannam filiam
Cornelis Driessen et Annae van den Schoot
conjugum suscipientibus de fonte Andrea
Driessen et Petronella Linssen
                        Arn. Augustinus
                        van Baerll pastoralis
                        deservitor
 
Baarlo D1754-025 -    08-10-1754   -   blz. 1754-4 nr. 3/r
Die 8 octobris baptizavi Tilma-
num filium legitimum Chris
tophori Kessels et Mariae Gubbels
conjugum susceptores fuerunt
Philippus Kessels et Petronella
Kessels loco Christinae Gubbels
                        P. Geusen sac.
 
Baarlo D1754-026 -    13-10-1754   -   blz. 1754-4 nr. 4/r
Die 13 octobris baptizavi Mariam
filiam legitimam Joost Joosten
et Catharinae Coulhofs conjugum
susceptores fuerunt Joannes
van de Weem et Joanna Joosten
                        P. Geusen sac.
 
Baarlo D1754-027 -    26-10-1754   -   blz. 1754-5 nr. 1/r
Die 26 octobris baptizavi Hendri-
nam filiam legitimam Simonis
Joosten et Annae Daemen conjugum
susceptores fuerunt Adrianus
Philippens et Petronella Kessels
loco Mariae Geelen
                        q(uo)d attestor P. Geusen
 
Baarlo D1754-028 -    29-10-1754   -   blz. 1754-5 nr. 2/r
Die 29 8bris baptisavi Cunegundam Lengers-
dorp filiam Reineri Burskens et Mariae
Geurts conjugum suscipientibus de fonte Wilhel-
mo Beurskens et Maria Catharina Herwech
loco Cunegundae Lengerdorp
                        Arn. Aug. van Baerll
                        deservitor
 
Baarlo D1754-029 -    20-11-1754   -   blz. 1754-5 nr. 3/r
Die 20 novembris baptizatus est
Wijnandus filius legitimus Gerardi
Spee et Christinae Gubbels conju-
gum susceptores fuerunt Winan-
dus Gubbels et Wendelina Hendrix
                        P. Geusen sac.
 
Baarlo D1754-030 -    20-11-1754   -   blz. illegit 02 nr. 2
Die 20 novembris
1754 baptisata est filia illegitima nomi-
ne Cunegundis patrem nominavit
quod sit Jacobus Geraerdts Tulmans et mater
est Barbara Wolters susceptores fue-
runt Wilhelmus Wolters et Lucia Lens-
kens loco Mariae Spee. intra pro...
quod attestor Petrus Geusen sac. in
Baerlo. Per subsequens matrimonium legitimata.
Horum supra ........ copiam
fecit Arn. Aug. van Baerll pastoratij
de Baerlo deservitor 1755 die 30 janr.
 
Baarlo D1754-031 -    23-11-1754   -   blz. 1755-1 nr. 1/l
Hac 23 baptizatus est
Joannes filius Wilhelmi Dors-
sers et Helenae Spee c(on)jugum susceptori-
bus Joanne Spee et Maria Dorssers
                        G.E. van den Bock
                        loco pastoris
 
Baarlo D1754-032 -    30-11-1754   -   blz. 1755-1 nr. 2/l
Die 30 novembris baptizata
est Anna Theresia filia legitima
Jacobi Beurskens et Petro-
nellae Kessels conjugum suscep-
tores fuerunt Philippus Kessels
et Theresia Sonnevijl loco Wil-
helminae Naus
                        P. Geusen sac.
 
Baarlo D1754-033 -    11-12-1754   -   blz. 1755-1 nr. 3/l
Die 11 decembris baptizatus est
Remigius filius legitimus Petri
Rox et Catharinae aen de Meulen
conjugum susceptores fuerunt
Hermanus Janssen et Anna aen
de Meulen
                        P. Geusen sac.
 
Baarlo D1754-034 -    19-12-1754   -   blz. 1755-2 nr. 1/l
Die 19 decembris baptizatus est Jo-
annes filius Gerardi Verbongh et
Wilhelminae van Luenen conjugum
susceptores fuerunt Theodorus Verbong
loco Andreae Spee et Wendelina
Hendrix loco Catharinae Smeets
                        P. Geusen sac.
 
Baarlo D1754-035 -    31-12-1754   -   blz. 1755-2 nr. 2/l
Die 31 decembris baptizatus est
Matthias filius Antonii Heldens
et Annae Verbongh conjugum sus
ceperunt eum Matthias Janssen loco
Antonii Heldens et Helena Smeets
                        P. Geusen cap.
 
1755
Baarlo D1755-001 -    02-02-1755   -   blz. 1755-2 nr. 3/l
Hac 2 feb. baptizavi Jo(ann)em filium Wil-
helmi Jacobs et Annae Ingenoodt con
jugum suscipientibus de fonte Jo(ann)e
Hermes et Beatrice Jacobs
                        Arnd. Aug. van Baerll
                        pastoratus deservitor
 
Baarlo D1755-002 -    06-02-1755   -   blz. 1755-1 nr. 1/r
Hac 6 feb. baptisavi Helenam filiam
Jo(ann)is H.... Arets et Elisabethae Simons
conjugum suscipientibus de fonte
Godefrido Trinekes cujus loco stetit
Jo(ann)es Adams et Gertrude Arets
                        Arn. Aug. van Baerle
                        pastoratus deservitor
 
            1755
Baarlo D1755-003 -    01-03-1755   -   blz. 1755-1 nr. 2/r
Hac 1ma martii 1755 baptizavi
Joannem filium Hendrici Geelen
et Luciae Lenssen conjugum suscep
tores fuerunt Jo(ann)es Geelen et Corne
lia Janssen loco Aldegondis Lenssen
                        q(uo)d attestor P. Geusen
 
Baarlo D1755-004 -    18-03-1755   -   blz. 1755-1 nr. 3/r
Hac 18 martii baptizata est Mechtil-
dis filia Godefridi Bouten et Elisa-
bethae Smollers conjugum susceptores
fuerunt Matthias Janssen loco Theo-
dori Engels et Catharina Mollenix
loco Mechtildis Hendricx
                        q(uo)d attestor P. Geusen
 
Baarlo D1755-005 -    18-03-1755   -   blz. 1755-1 nr. 4/r
Hac 18 martii baptizavi Hendrinam
filiam Jo(ann)is Geelen et Beatrici Jacobs
conjugum susceptores fuerunt Wil-
helmus Jacobs loco ..... Goswini Geelen
et Catharina Jacobs
                        q(uo)d attestor P. G. sac.
 
Baarlo D1755-006 -    28-03-1755   -   blz. 1755-2 nr. 1/r
Hac 28 martij baptizavi Anto
nium Josephum filium perillus
tri ac generosi domini Wilhelmi
Frederici baronis d'Olne toparcha
in Olne dominus in Soumaigne St.
Hadlein Berckt etc. etc. et perillus
tris ac generosae dominae
Theodorae Mariae Josephae ba-
ronissae de Merwijck etc. etc.
conjugum susceptoribus rdo dno
Theodoro Raems presbitero no(min)e
perillustris ac generosi domini
Antonij Adriani baronis De Mer-
wijck praepositi in Kessel canonici
ecclesiae collegiatae S. Servatij
Trajecti ad Mosam et Catharina
Caecilia van der Keelen nomine
perillustris domicellae Annae Mariae
Josephae baronissae d'Olne
                        Arn. Aug. van Baerll
                        deservitor
 
Baarlo D1755-007 -    12-04-1755   -   blz. 1755-3 nr. 1/l
Hac 12 aprilis baptisavi Michaelem
filium Jo(ann)is Vandervelden et Annae Christians
conjugum suscipientibus de sacro fonte Gerardo Daemen
et Joanna Cronenbroeck
                        Arn. Aug. van Baerll
                        deservitor
 
Baarlo D1755-008 -    27-04-1755   -   blz. 1755-3 nr. 2/l
27 aprilis baptizatus est Ge-
rardus filius Henrici Verhardt
et Joannae van den Broeck
conjugum susceptores fuerunt
Antonius van den Broeck et
et Maria Driessen
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1755-009 -    28-04-1755   -   blz. 1755-3 nr. 3/l
Hac 28 aprilis baptizavi Petronel-
lam filiam Petri Naus et
Joannae Hendrix conjugum
levantibus de sacro fonte
Jo(ann)e  Hendrix et Joanna Pee
ters loco Gertrudis Beerkes
                        P. Geusen sac.
 
Baarlo D1755-010 -    02-05-1755   -   blz. 1755-3 nr. 4/l
Hac 2 Maij baptisavi Mariam
Gertrudem filiam Mathiae Holdt
ackers et Mathiolae Kessels conjugum
suscipientibus de sacro fonte Andrea
Kessels et Ida Gijsberts
                        Arn. Aug. van Baerll
                        deservitor
 
Baarlo D1755-011 -    04-05-1755   -   blz. 1755-4 nr. 1/l
Hac 4ta Maji baptizatus est Henri
cus filius Loeff Janssen et Ger-
trudis Arets conjugum suscepto
res fuerunt Jacobus Janssen et
Elisabetha Simons
                        P. Geusen sac.
 
Baarlo D1755-012 -    17-05-1755   -   blz. 1755-4 nr. 2/l
Hac 17 maji baptizavi Joannem fi-
lium Petri Keurstjens et Annae Bon-
gaerts conjugum susceptores fuerunt
Jo(ann)es van Aerssen et Judith Keurst
jens
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1755-013 -    02-06-1755   -   blz. 1755-4 nr. 3/l
Hac 2da junij baptisavi Wilhelmum filium
Jac. Beurskens et Annae Verhaegh conjugum
susceptoribus Martino Beurskens et Maria
Catharina Verhaegh
                        Arn. Aug. van Baerll
                        deservitor
 
Baarlo D1755-014 -    05-06-1755   -   blz. 1755-4 nr. 4/l
Hac 5 junii baptizavi Joannem
filium Arnoldi Beurskens et Wil
helminae Naus conjugum suscepto-
res fuerunt Joachim Beurskens
et Catharina Naus
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1755-015 -    25-07-1755   -   blz. 1755-3 nr. 1/r
Hac 25 julii baptizavi Tilmannum
filium Philippi Kessels et Angelinae
Hoefnaegels conjugum in domo
parentum propter periculum
mortis sine ceremoniis
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1755-016 -    23-08-1755   -   blz. 1755-3 nr. 2/r
Hac 23 augusti baptizata est
Agnes filia Wilhelmi Korstjens et
Annae Bergers conjugum susceptores
fuerunt Wilhelmus Janssen et
Agnes Keurstjens
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen
 
Baarlo D1755-017 -    11-09-1755   -   blz. 1755-3 nr. 3/r
Hac 11 septembris baptizavi He
lenam filiam Petri Coopmans
et Annae Mariae Verbramhorst
conjugum susceptores fuerunt
Joachim Beurskens et Dorothea
Verbramhorst loco Mariae Beerden
                        q(uo)d attestor P. Geusen
 
Baarlo D1755-018 -    11-09-1755   -   blz. 1755-3 nr. 4/r
Hac 11 et eadem die baptizavi
Joannem filium eorundem pa
rentum scrib..st Petri Coopmans
et Annae Mariae Verbramhorst
conjugum susceptores fuerunt
Jacobus Beurskens loco Herma
ni Verbramhorst et Anna
Sanders
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1755-019 -    16-11-1755   -   blz. 1755-4 nr. 1/r
Hac 16 novembris baptizavi Gertru
dem filiam Petri Houben et Ger
trudis Bisschops conjugum suscepto
res fuerunt Matthias Janssens loco
Joannis Houben et Catharina Mol-
lenix loco Sijbillae Bisschops
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1755-020 -    18-11-1755   -   blz. 1755-4 nr. 2/r
Hac 18 novembris baptizavi Phi-
lippum Jacobum filium Cornelii
Nelissen et Gertrudis Hendrix conju
gum susceptores fuerunt Jacobus
Bouten et Anna Ewals loco Mariae
Sijben
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1755-021 -    14-12-1755   -   blz. 1755-4 nr. 3/r
Hac 14 decembris baptizavi Joan-
nem filium Jacobi Segers et
Mariae Helenae Sanders
conjugum suscipientibus de sacro
fonte Paulo Sanders loco
Guilielmi Smaebers et Wil-
helmina Janssens
                        P. Geusen sacell
 
Baarlo D1755-022 -    31-12-1755   -   blz. 1756-1 nr. 1/l
Hac 31 Xbris baptizavi Helenam filiam
Reineri Janssen et Hendrinae Janssen con-
jugum sucipientibus de sacro fonte Ludovico
Janssen et Helena Janssen
                        Arn. Aug. van Baerlle
                        deservitor
 
            1756
Baarlo D1756-001 -    15-01-1756   -   blz. 1756-1 nr. 2/l
Hac 15 januarij baptizavi Chri-
tinam filiam Christiani Eeraerts
et Mariae Crijn conjugum suscep
tores fuerunt Matthias Janssen
loco Jacobi Naus et Cornelia
Bongaerts loco Mariae Crijn
            q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1756-002 -    27-01-1756   -   blz. 1756-1 nr. 3/l
Hac 27 januarii baptizavi Lamber
tum filium Martini Bongaerts
et Margarethae Boum conjugum
susceptores fuerunt Petrus
Keurstjens loco Hendrici Hermes
et Wilhelmina Boum
            q(uo)d att(estor) P. Geusen
 
Baarlo D1756-003 -    09-03-1756   -   blz. 1756-1 nr. 4/l
Hac 9 martii baptizavi Alexan-
drum filium Wilhelmi Kessels
et Catharinae Sanders conjugum
susceptores fuerunt Franciscus
Sanders et Anna Catharina
Kessels                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1756-004 -    11-03-1756   -   blz. 1756-2 nr. 1/l
Hac 11 martii baptizavi Joannam
filiam Cornelii Dreessen et Annae
van den Schoodt conjugum suscep
tores fuerunt Joannes Spee et Cor
nelia Janssens loco Wilhelminae
van den Schoodt
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen
 
Baarlo D1756-005 -    13-03-1756   -   blz. 1756-2 nr. 2/l
Hac 13 martij baptizavi Mariam Agatham
filiam Joachimi Elckmans et Elisabethae
Versaen conjugum suscipientibus de s(acro) fonte Godefrido
Bouten et Anna Christians
                        Arn. Aug. van Baerll
                        deservitor
 
Baarlo D1756-006 -    14-03-1756   -   blz. 1756-2 nr. 3/l
Hac 14 martij baptizavi Henricum
filium Jacobi Jacobs et Mathiolae Jansens
conjugum suscipientibus de sacro fonte Franscico
Sanders et Gertrude Bouten no(min)e Catha-
rinae Hendrix
                        Arn. Aug. van Baerll
                        deservitor
 
Baarlo D1756-007 -    18-03-1756   -   blz. 1756-2 nr. 4/l
Hac 18 maii baptizavi Joannem
filium Jacobi Beurskens et
Petronellae Kessels conjugum
susceptores fuerunt Joachim
Beurskens Maria Gubbels loco
Annae Kessels
            q(uo)d attestor P. Geusen
 
Baarlo D1756-008 -    24-05-1756   -   blz. 1756-1 nr. 1/r
Hac 24 maji baptizavi Gertrudem [datum ontleend aan Gendalim]
filiam Wilmhelmi van de Weem
et Petronellae in gen Noodt conjugum
susceptores fuerunt Matthias
van de Weem et Maria Pauwels
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen
 
Baarlo D1756-009 -    28-05-1756   -   blz. 1756-1 nr. 2/r
Hac vigesima octava baptisata est
Mechtildis filia Gijsberti Janssens
et Barbarae Bongaerts conjugum sus
ceptores fuerunt Matthias Maessen
et Maria Catharina Herwegh
loco Caeciliae Beerkes
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen cap
 
Baarlo D1756-010 -    02-07-1756   -   blz. 1756-1 nr. 3/r
Secunda julii baptizata est Hen-
drina filia Martini Beurskens
et Petronellae Wijnen conjugum sus
ceptores fuerunt Matthijas Janssen
loco Conrardi Beurskens et Johan
na Joosten
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1756-011 -    26-07-1756   -   blz. 1756-1 nr. 4/r
Hac 26 julii baptizavi Annam Ma
riam filiam Petri Holdtackers et
Idae Gijsberts conjugum susceptores fue
runt Wilhelmus Peeters loco Joan-
nis Gijsberts et Helena Peeters
                        q(uo) att(estor) P. Geusen sac
 
Baarlo D1756-012 -    11-08-1756   -   blz. 1756-1 nr. 5/r
Hac undecima aug. baptizavi Tilma-
num Joannem filium Philippi Kes
sels et Angelinae Hoefnaegels con-
jugum susceptores fuerunt Chris-
tophorus Kessels et Petronella
Kessels loco Gertrudis Heghspoers
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac
 
Baarlo D1756-013 -    28-08-1756   -   blz. 1756-2 nr. 1/r
Hac 28 batizavi Joannem filium
Henrici Engels et Luciae Hendrix
conjugum susceptores fuerunt
Franciscus Sanders et Judith Ohmen
loco Gertrudis Sanders
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac
 
Baarlo D1756-014 -    03-09-1756   -   blz. 1756-2 nr. 2/r
Hac 3 septembris baptizavi Petrum
filium Danielis Boom et Helenae
Naus conjugum susceptores fuerunt
Jacobus Bouten et Elisabeth
Berghs
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen
 
Baarlo D1756-015 -    04-09-1756   -   blz. 1756-2 nr. 3/r
Hac 4 septbris baptizatus est Hen-
ricus filius Wilhelmi Dorssers
et Helenae Spee conjugum susci-
pientibus de sacro fonte Joanne
Janssen loco Gerardo Dorssers et
Wendelina Hendrix
                        q(uo)d att(estor)
                        P. Geusen
                                   sac.
 
Baarlo D1756-016 -    06-09-1756   -   blz. 1756-3 nr. 1/l
Hac 6 septembris baptizavi
Cornelium Josephum filium
Hermani Smeets et Mariae
Hermans conjugum suscep-
tores fuerunt Jo(ann)es Edelbroeck
et Judith Ohmen loco Pe-
tronellae Oelders
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1756-017 -    10-09-1756   -   blz. 1756-3 nr. 2/l
Hac 10 septembris baptizavi Ma
riam Elisabetham filiam Jo-
annis van de Velde et Annae
Christiaans conjugum suscepto-
res fuerunt Petrus Janssen loco
Joannis van der Putten et Ger-
trudis Hendrix
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen cap.
 
Baarlo D1756-018 -    22-09-1756   -   blz. 1756-3 nr. 3/l
Hac 22 7bris baptizavi Arnoldum filium
Petri Streegels et Joannae vander Linden
conjugum susceptoribus Theodoro Arets
et Catharina Ottenheim
                        Arn. Aug. van Baerll
                        deservitor
 
Baarlo D1756-019 -    22-09-1756   -   blz. 1756-3 nr. 4/l
Hac 22 7bris baptizavi Joannem
filium Wolteri Bruijnen et
Joannae Wolters conjugum sus-
ceptoribus fuerunt Matthias
Bruijnen et Sijbilla Trijnekes
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen
 
Baarlo D1756-020 -    27-09-1756   -   blz. 1757-1 nr. 1/l
Hac 27 7bris baptizavi Mariam
Catharinam filiam Christiani
la Heij et Mariae Catharinae
Herwegh conjugum susceptores
fuerunt Christianus Herwegh
et Maria Theresia Sonnevijl
loco Annae Sophiae la Heij
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1756-021 -    05-10-1756   -   blz. 1757-1 nr. 2/l
Hac 5 8bris baptizavi Joannem
filium Wilhelmi Bongaerts Peters
et Gertrudis Bruijnen Wolters conjugum
susceptores fuerunt Matthias
Janssen loco Wolteri Bruijnen
et Maria Bongaerts.
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1756-022 -    06-11-1756   -   blz. 1757-1 nr. 3/l
Hac 6 novembris baptizavi Mar-
tinum filium Jacobi Beurskens
et Annae Verhaegh conjugum sus-
cipientibus de s(acro) fonte Joanne
Verhaegh et Anna Beurskens loco
Corneliae Beurskens
            q(uo)d att(estor) P. Geusen cap.
 
Baarlo D1756-023 -    15-11-1756   -   blz. 1756-3 nr. 1/r
Hac 15 novembris baptizavi Lam-
bertum Fridericum filium Rei-
neri Beurskens et Mariae Geurts
conjugum susceptores fuerunt
D. Lambertus Fridericus Meijs
sac. et Elisabetha Mevissen
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen cap
 
Baarlo D1756-024 -    26-11-1756   -   blz. illegit 02 nr. 3
1756 26 novembris baptizavi Ag-
netem filiam spuriam Gertru
dis Dorssers liberae quae patrem
nominavit Martinum Beerkes
conjugatum susceptores fuerunt
Matthias Janssen loco Gerardi
Dorssers et Joanna van den Broek
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen cap
 
Baarlo D1756-025 -    25-12-1756   -   blz. 1756-3 nr. 2/r
Hac 25 decembris baptizavi Tilmanum
Lambertum filium Christophori
Kessels et Mariae Gubbels conjugum
susceptores fuerunt dnus Lambertus
Meijs sac. et Angelina Hoefnaegels
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
            1757
Baarlo D1757-001 -    20-01-1757   -   blz. 1756-3 nr. 3/r
Hac 20 jan. baptisavi Wolterum filium Wol-
teri Janssen et Annae Bongaerts conjugum
susceptoribus domino Lamberto Frederico Meijs
et Joanna Bongaerts
                        Arn. Aug. van Baerll
                        deservitor
 
Baarlo D1757-002 -    29-01-1757   -   blz. 1756-3 nr. 4/r
Hac 29 jan. baptizavi Annam Mariam
filiam Godefridi Bouten et Elisabethae
Smolders conjugum suscipientibus de sacro
fonte Martino Hanssen et Catharina Molle-
nix
                        Arn. Aug. van Baerll
                        deservitor
 
Baarlo D1757-003 -    03-02-1757   -   blz. 1756-3 nr. 5/r
Hac 3 feb. baptizavi Leonar-
dum filium Jo(ann)is Edelbroeck
et Catharinae Smeets conjugum
susceptores fuerunt Hermanus
Smeets et Judith Ohmen loco
 
Baarlo D1757-004 -    11-02-1757   -   blz. 1757-1 nr. 1/r
Hac 11 feb. baptizavi Dignam filiam
Arnoldi Beurskens et Wilhelminae Naus
conjugum suscipientibus de sacro fonte
Jacobo Beurskens et Catharina Wijnen
                        quod attestor Arn. Aug.
                        van Baerll deservitor
 
Baarlo D1757-005 -    14-02-1757   -   blz. 1757-1 nr. 2/r
Hac 14 feb. baptizatus est Chris-
tophorus filius Andreae Dorssers
et Joannae Hermens conjugum sus
ceptores fuerunt Matthias Jansen
loco Henrici Jansen et Maria
Driessen
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen cap
 
Baarlo D1757-006 -    26-02-1757   -   blz. 1757-1 nr. 3/r
Hac 26 feb. baptizavi Gerardum filium
Wilhelmi Jacobs et Annae Ingennoot conjugum
suscipientibus de sacro fonte Jo(ann)e Gielen et
Joanna Ingennoot
                        Arn. Aug. van Baerll
                        deservitor
 
Baarlo D1757-007 -    04-03-1757   -   blz. 1757-2 nr. 1/l
Hac 4 martii baptizavi Joan
nem filium Gerardi Verbongh
et Wilhelminae van Luenen
conjugum susceptores fuerunt
Theodorus Verbongh et Wendeli-
na Verb Hendricks loco Joan-
nae van Luenen
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1757-008 -    09-03-1757   -   blz. 1757-2 nr. 2/l
Hac 9 martij baptizavi Joannem filium
Wilhelmi Claessen et Gertrudis Olders
conjugum suscipientibus de sacro fonte Mathia
Janssen no(min)e Henrici van Uffelt et Elisabeth
Geurts
                        Arn. Aug. van Baerll deservitor
 
Baarlo D1757-009 -    19-03-1757   -   blz. 1757-2 nr. 3/l
Hac 19 martii baptizavi Elisabe-
tham Josepham filiam Francisci
Sanders et Theresiae Hendrix conju
gum susceptores fuerunt Joannes
van Hees loco Nicolai Hendricx
et Thijsken Sanders
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1757-010 -    27-03-1757   -   blz. 1757-2 nr. 4/l
Hac 27 martij baptizavi Gerardum filium
Christiani Hierarts et Mariae Crijn conjugum
susceptores Mathias Janssen no(min)e Leonardi
Willems et Hendrina Crijn
                        Arn. Aug. van Baerll
                        deservitor
 
Baarlo D1757-011 -    31-03-1757   -   blz. 1757-2 nr. 5/l
Hac 31 martii baptizavi Gertrudem
filiam Petri Houben et Gertrudis
Buskens conjugum susceptores fuerunt
Matthias Janssen loco Jo(ann)is Houben
et Francisca Hermens loco Maria
Smullers           q(uo)d att(estor) P. Geusen cap.
 
Baarlo D1757-012 -    04-04-1757   -   blz. 1757-3 nr. 1/l
Hac 4ta maij aprilis baptizavi Jacobum filium
Jo(ann)is Geelen et Berta Jacobs conjugum susceptores
sunt Henricus Geelen et Mathiola Sanders
                        Arn. Aug. van Baerll
                        deservitor
 
Baarlo D1757-013 -    10-04-1757   -   blz. 1757-3 nr. 2/l
Hac 10 aprilis baptizavi Petronellam
filiam Jo(ann)is Arets et Elisabethae Simons conjugum
susceptores fuerunt Petrus Arets et Petronella
Linssen
                        Arn. Aug. van Baerll
                        deservitor
 
Baarlo D1757-014 -    28-04-1757   -   blz. 1757-3 nr. 3/l
Hac 28 aprilis baptizavi Leonardum
filium Antonii Heldens et Annae
Verbongh conjugum susceptores fue-
runt Wilhelmus Verbongh et Judith
Smeets loco Idae Heldens
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac
 
Baarlo D1757-015 -    12-05-1757   -   blz. 1757-3 nr. 4/l
Hac 12 maii baptizavi Mariam
Sophiam Libertinam filiam domi
ni Joannis Timmermans locum te-
nentis et vices capitanei gerentis sub
ditione Hollandorum et dominae
Sophiae Remij conjugum suscepto-
res fuerunt Jacobus Beurskens lo
co dni Lamberti Meijs secretarii
et Anna Maria Clara Timmermans
loco Mariae Clammers
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1757-016 -    15-05-1757   -   blz. 1757-2 nr. 1/r
Hac 15 maij baptisatus est .......... fi
lius Joannis Hermans et Joannae in gen
Noodt conjugum levantibus de s(acro) fonte
Christophorus Janssen et Petronella in
gen Noodt.      q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1757-017 -    03-06-1757   -   blz. 1757-2 nr. 2/r
Hac 3 junii baptizavi Joannem fili-
um Josephi Joosten et Catharinae
Coulhofs conjugum susceptores fue-
runt Jacobus Beurskens et Anna
Coopmans       q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1757-018 -    05-06-1757   -   blz. 1757-2 nr. 3/r
Hac 5 junii baptizavi Bernardum
Josephum filium Simonis Joosten
et Annae Daemen conjugum suscep-
tores fuerunt ..... Bernardus Josephus ba-
ro Francken loco ipsius stetit Pe-
trus Holdtaeckers et Hendrina Mul-
ters loco domicellae Mariae The-
resiae Elisabethae d'Olne.
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen cap
 
Baarlo D1757-019 -    31-07-1757   -   blz. 1757-2 nr. 4/r
Hac 31 julii baptizavi Gerardum filium
Hendrici Schoenmaeckers et Gertrudis
Trinekens conjugum suscipientibus de
fonte Godefrido Bouten et Ida Hendrickx
                        quod att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1757-020 -    01-10-1757   -   blz. 1757-2 nr. 5/r
Hac 1ma octobris baptizatus est Hen-
ricus filius Theodori Beurskens et
Annae Groenen conjugum suscipien-
tibus de s(acro) fonte Joanne Janssen
et Maria Huijs
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1757-021 -    03-10-1757   -   blz. 1757-3 nr. 1/r
Hac 3 octobris baptizavi Hendrinam
filiam Petri Janssen et Elisabethae
Joannae Tunemans conjugum sus
ceptores fuerunt Jo(ann)es Janssen et
Clara op Heijs loco Agnetis Wijhers
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac
 
Baarlo D1757-022 -    23-10-1757   -   blz. 1757-3 nr. 2/r
Hac 23 8bris baptisavi Mariam Catharinam
filiam Christiani Laheij et Mariae Catharinae
Herwegh conjugum susceperunt Mathias
Janssen no(min)e Leonardi Laheij et Joanna Saenen
                        q(uo)d attestor Arn. Aug.
                        van Baerll deservitor
 
Baarlo D1757-023 -    27-11-1757   -   blz. 1757-3 nr. 3/r
Hac 27 9bris baptizata est Petronella
filia Hendrici Geelen et Luciae Lenssen
conjugum suscipientibus de s(acro) fonte
Petro Geelen et Cornelia Janssen loco
Hendrinae Lenssen.      q(uo)d attestor P. Geusen sac.
 
            1758
Baarlo D1758-001 -    02-01-1758   -   blz. 1757-3 nr. 4/r
Die 2 januarij baptisavi Hendrinam filiam
Wilhelmi Kerstiens et Annae Berges
conjugum susceptores fuerunt Mathias Janssen
no(min)e Henrici Janssen et Dorothea Korstiens
                        Arn. Aug. van Baerll
                        deservitor
 
Baarlo D1758-002 -    14-01-1758   -   blz. 1758-41 nr. 1/l
Hac 14 januarii baptizavi Petro-
nellam filiam Jacobi Peters
et Petronellae Janssen conjugum
susceptores fuerunt Wilhelmus
aen de Meulen et Anna Maria
Verbraemhorst               q(uo)d att(estor) P. Geusen s.
 
Baarlo D1758-003 -    07-02-1758   -   blz. 1758-41 nr. 2/l
Hac. 7 febr. baptizata est Anna
Catharina filia Leonardi Korsten
et Adrianae Carolinae Janssen conju-
gum susceptores fuerunt Jo(ann)es Jans-
sen et Clara op Heijs loco Annae
Peeters            q(uo)d att(estor) P. Geusen s.
 
Baarlo D1758-004 -    12-02-1758   -   blz. 1758-41 nr. 3/l
Hac 12 februarii baptizata est
Helena filia Jacobi Beurskens et
Petronnellae Kessels conjugum sus-
ceptores fuerunt Hermanus Ver-
braemhorst et Joanna Joosten
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1758-005 -    16-03-1758   -   blz. 1758-41 nr. 4/l
Hac 16 martii baptizavi Joannam
filiam Henrici Verhaerdt et
Joannae Visschers conjugum
susceptores fuerunt Jo(ann)es Spee
et Catharina Engelen
                        q(uo)d att P. Geusen sac.
 
Baarlo D1758-006 -    17-04-1758   -   blz. 1758-42 nr. 1/l
Hac 17 aprilis baptizavi sub condi-
tione Petronellam Reineri Jansen
et Hendrinae Janssen conjugum
susceptores fuerunt Henricus Jans-
sen et Beatrix ingen Noodt
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1758-007 -    03-05-1758   -   blz. 1758-42 nr. 2/l
Hac 3tia maij baptizavi Sophiam filiam Petri
Timmermans et Margharetae Boum conjugum
susceperunt de sacro fonte Mathias Janssen
no(min)e Godefridi Boum et Joanna Timmermans
                        Arn. Aug. van Baerll
                        deservitor
                       
Baarlo D1758-008 -    12-05-1758   -   blz. 1758-42 nr. 3/l
Hac 12 maii baptizatae sunt
Dorothea et etiam Margari-
ta filiae Matthiae Holtack-
kers et Matthiolae Kessels
conjugum Dorotheam susce-
perunt de sacro fonte Her-
manus Verbraemhorst et
Gertrudis Aelders Margari-
tam susceperunt de s(acro) fonte
Matthias Janssens loco Ge-
rardi Kessels et Beatrix van
Lier      q(uo)d att(estor) P. Geusen
                        sac.
 
Baarlo D1758-009 -    13-06-1758   -   blz. 1758-41 nr. 1/r
Hac 13 junij baptisavi Catharinam filiam
Petri Nauws et Joannae Janssen conjugum
susceperunt Mathias Nauws no(min)e Jacob
Nauws et Elisabetha van Wisch
                        Arn. Aug. van Baerll
                        deservitor
 
Baarlo D1758-010 -    17-07-1758   -   blz. 1758-41 nr. 2/r
17 julii baptizata est Joanna filia
Henrici Brunen et Joannae Geurs conjugum
susceptores fuerunt Joannes Geurs et
Anna Wouters nomine Luciae uijt D'olie-
meulen
                        H. Ghijsen deservitor
 
Baarlo D1758-011 -    20-08-1758   -   blz. 1758-41 nr. 3/r
Hac 20 aug. baptizatus est Lauren
tius filius Petri Lenssen et Joannae
Hendrickx conjugum susceptores
fuerunt Joannes Lensen et Catha
rina van Wis.    q(uo)de att(estor) P. Geusen sac
 
Baarlo D1758-012 -    23-08-1758   -   blz. 1758-41 nr. 4/r
23 aug. baptizavi Fredericum filium
Petri Streegels et Joannae
van der Linden conjugum suscep
tores fuerunt Joannes Mevissen
et Gertrudis van de Schoodt
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1758-013 -    08-09-1758   -   blz. 1758-42 nr. 1/r
8 septbris baptizavi Jacobum fi-
lium Petri Coopmans et Annae
Mariae Verbraemhorst conjugum
susceptores fuerunt Petrus Hel-
ders loco Martini Coopmans
et Dorothea Verbraemhorst
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen
 
Baarlo D1758-014 -    19-09-1758   -   blz. 1758-42 nr. 2/r
19 septbris baptizata est Maria
filia Jacobi Segers et Helenae
Sanders conjugum suscipientibus
de s(acro) fonte Wilhelmo Bongaerts
et Catharina Sloots loco Theodore
Segers             q(uo)d att(estor) P. Geusen cap
 
Baarlo D1758-015 -    21-09-1758   -   blz. 1758-42 nr. 3/r
21 7bris baptizatus est Wilhelmus filius Chris-
tiani Eraerts et Mariae Krijn conjugum
susceptores fuere Arnoldus Beurskens et
Elisabetha Versaen nomine Mariae Krijn
                        H. Ghijsen deservitor
 
Baarlo D1758-016 -    22-09-1758   -   blz. 1758-42 nr. 4/r
22 7bris baptizatum est Wilhelmus filius
Wilhelmi Kessels et Catharinae Sanders
conjugum susceptores fuerunt Leonardus
Kessels et Matthiola Kessels
                        H. Ghijsen deservitor
 
Baarlo D1758-017 -    21-10-1758   -   blz. 1758-43 nr. 1/l
21 Octobris baptizata est Anna Catharina
filia Jacobi Jacobs et Mathiolae Sanders
conjugum susceptores fuere Wilhelmus
Jacobs et Catharina Sanders
                        H. Ghijsen deservitor
 
Baarlo D1758-018 -    06-11-1758   -   blz. 1758-43 nr. 2/l
6 Novembris baptizatus est Arnoldus filius Joan-
nis Houtackers et Catharinae Naus con-
jugum susceptores fuerunt Jacobus Hout-
ackers et Gertrudis Hendricks.
                        H. Ghijsen deservitor
 
Baarlo D1758-019 -    20-11-1758   -   blz. 1758-43 nr. 3/l
20 Nov. baptizatus est Godefridus filius Andreae
Dorssers et Joannae Hermens coniugum suscep-
tores fuerunt Sebasthianus Dorssers et Gertru-
dis Alders nomine Petronillae Bouten.
                        H. Ghijsen deservitor
 
Baarlo D1758-020 -    03-12-1758   -   blz. 1758-43 nr. 4/l
3ta Decembris baptizatus est Gerardus filius
Wilhelmi Peters et Dorotheae Verbraemhorst
conjugum susceptores fuerunt Leonardus
Peters et Anna Maria Verbraemhorst
                        H. Ghijsen deservitor
 
            1759
Baarlo D1759-001 -    25-01-1759   -   blz. 1758-43 nr. 5/l
Hac 25 januarii baptizata est
Wilhelmina filia Wolteri Bruijnen
et Anna Wouters conjugum suceptores
fuerunt Wilhelmus Peters et Joanna
Guerts loco Luciae in de Olije Meulen
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen cap.
 
Baarlo D1759-002 -    10-02-1759   -   blz. 1759-44 nr. 1/l
10 Februarii baptizatus est Joannes filius
Joannis van der Velden et Annae Christiaens
conjugum susceptoribus Leonardo Peters et
Petronilla Faessen.
                        H. Ghijsen deservitor
 
Baarlo D1759-003 -    07-04-1759   -   blz. 1759-44 nr. 2/l
7 Aprilis baptizatus est Wilhelmus filius Arnoldi
Beurskens et Wilhelminae Naus conjugum
susceptores fuerunt Gerardus Driessen et Catharina
Kessels nomine Petronillae Kessels.
                        H. Ghijsen deservitor
 
Baarlo D1759-004 -    27-04-1759   -   blz. 1759-44 nr. 3/l
27 Aprilis baptizata est Joanna Petronilla filia
Petri Janssen et Elisabetha Tunemans con-
jugum susceptores fuerunt Matthias Janssen
nomine Dominici Tunemans et Lucia op Heijs
                        H. Ghijsen deservitor
 
Baarlo D1759-005 -    09-06-1759   -   blz. 1759-44 nr. 4/l
9 Junii baptizata est Gertrudis filia
Gisberti Janssen et Barbarae Mar
Goessens conjugum susceptores fue-
runt Mathias Janssen loco Marti-
ni Janssen et Petronella Janssen loco
Getrudis Maessen
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen cap.
 
Baarlo D1759-006 -    02-05-1759   -   blz. 1758-43 nr. 1/r
2 Maij baptizatus est Wilhelmus Jacobus filius
Henrici Janssen et Wilhelminae Deckers conjugum
susceptores fuerunt Matthias Janssen nomine
Wilhelmi Janssen et Catharina Wina
                        H. Ghijsen deservitor
 
Baarlo D1759-007 -    24-07-1759   -   blz. 1758-43 nr. 2/r
24 Julii baptizata est Wilhelmina filia Danielis
Boom et Helenae Naus conjugum susceptores
fuerunt Petrus Janssen nomine Theodori Naus et
Margaretha Boom
                        H. Ghijsen deservitor
 
Baarlo D1759-008 -    08-09-1759   -   blz. 1758-43 nr. 3/r
8 7bris Baptizatus est Arnoldus filius Antonii
Smeets et Catharinae Smits conjugum sus-
ceptores Luciae Wilhelmus Smits nomine Joannis
Smits et Veronica Bongaerts
                        H. Ghijsen deservitor
 
Baarlo D1759-009 -    10-09-1759   -   blz. 1758-43 nr. 4/r
10 7bris Baptizavi Wilhelmum filium
Wilhelmi Dorssers et Helenae Spee
conjugum susceptores fuerunt
Gerardus Spee et Gertrudis Dors-
sers      q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1759-010 -    18-09-1759   -   blz. 1759-44 nr. 1/r
18 7bris baptizata est Petronella
filia Christiani Laheij et
Mariae Catharinae Herwegh con-
jugum suscipientibus de fonte
Jacobo Holtacker et Joanna
Daumen           P. Geusen sacell
 
Baarlo D1759-011 -    02-10-1759   -   blz. 1759-44 nr. 2/r
2 Octobris baptizata est Christina filia Petri
Houben et Gertrudis Bisschops conjugum
susceptoribus Matthia Janssen nomine Lauren-
tii Houben et Clara op Heijs.
                        H Ghijsen deservitor
 
Baarlo D1759-012 -    06-10-1759   -   blz. 1759-44 nr. 3/r
6 Octobris baptizata est Maria Joseph filia
Philippi Kessels et Mariae Elisabethae de Sonna-
ville conjugum susceptoribus Hermanno Joos-
ten et Theresia de Sonnaville
                        H. Ghijsen deservitor
 
Baarlo D1759-013 -    17-10-1759   -   blz. 1759-44 nr. 4/r
17 8bris baptizavi Wilhelminam
filiam Wilhelmi Peters et Ger-
trudis Wolters conjugum sus-
ceptores fuerunt Matthias Jan-
sen loco Arnoldi Verbongh et Anna
Wolters            q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1759-014 -    06-12-1759   -   blz. 1760-45 nr. 1/l
6ta Decembris baptizata est filia
Joanna filia Petri Timmermans
et Margaretae Boom conjugum
susceptores fuerunt Matthias
Janssen loco Jacobi Timmermans
et Gertrudis Boom.
                        P. Geusen cap.
 
Baarlo D1759-015 -    10-12-1759   -   blz. 1760-45 nr. 2/l
10 Decembris baptizatus est Petrus
filius Joannis Janssen et Petro-
nellae Zeetsen conjugum suscep-
tores fuerunt Marcelis Zeetsen
et Maria Spee
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1759-016 -    24-12-1759   -   blz. 1760-45 nr. 3/l
24 Decembris baptizatus est Joannes
filius Simonis Joosten et Annae
Daumen conjugum susceptores
fuerunt Matthias Janssen loco
Theodori Janssen et Hendrina
Daumen           q(uo)d att(estor) P. Geusen cap.
 
Baarlo D1759-017 -    25-12-1759   -   blz. 1760-45 nr. 4/l
25 Decembris baptizatus est Joannes
Antonius filius Hermani Smeets
et Mariae Hermans conjugum sus-
ceptores fuerunt Antonius Meerts
loco Joannis Hermans et Judith
Oohmen           q(uo)d att(estor) P. Geusen cap.
 
Baarlo D1760-001 -    03-01-1760   -   blz. 1760-46 nr. 1/l
3 Januarii baptizata est Gertrudis filia
Martini Beurskens et Petronillae Wijnen
conjugum susceptoribus Judoco Joosten et
Maria Anna Kichelaers nomine Agnetis
Janssen            H. Ghijsen deservitor
 
Baarlo D1760-002 -    09-01-1760   -   blz. 1760-46 nr. 2/l
9 Januarii baptizata est Maria Catharina
filia Antonii Heldens et Annae Verbongh
conjugum susceptoribus Wilhelmo Verbongh
et Theodora Heldens.
                        H. Ghijsen deservitor
 
Baarlo D1760-003 -    09-01-1760   -   blz. 1760-46 nr. 3/l
9 Januarii baptizatus est Joannes Tilmanus
filius Jacobi Beurskens et Petronillae
Kessels conjugum susceptores fuerunt Joan-
nes van Hees et Maria Gubbels nomine
Anna Kessels.              H. Ghijsen deservitor
 
Baarlo D1760-004 -    21-01-1760   -   blz. 1760-46 nr. 4/l
21 Januarii baptizavi Mariam
Catharinam filiam Godefridi
Bouten et Elisabethae Smolders
conjugum susceptores fuerunt
Matthias Verhardt loco Gerardi
Engels et Maria Theresia de Sonnevil
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1760-005 -    04-02-1760   -   blz. 1760-45 nr. 1/r
4 Feb. baptizavi Henricum filium
Henrici Schoenmaeckers et Gertrudis
Trinekens conjugum susceptores
fuerunt Jacobus Bouten loco
Gerardi Trinekens et Maria
Hendrix            q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1760-006 -    13-03-1760   -   blz. 1760-45 nr. 2/r
13 Martii baptizata est Anna fi-
lia Henrici Verhardt et Joannae
van de Broeck conjugum suscep-
tores fuerunt Petrus aen de Heij
et Catharina Joosten loco Ger-
trudis Meerts    q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1760-007 -    23-03-1760   -   blz. 1760-45 nr. 3/r
23 Martii baptizatus est Gerar-
dus Antonius filius Jacobi
Bouten et Mariae Theresiae
de Sonneville conjugum sus-
ceptores fuerunt Godefridus
Bouten et Maria Elisabeth
de Sonneville.   q(uo)d att(estor) P. Geusen s.
 
Baarlo D1760-008 -    23-03-1760   -   blz. 1760-45 nr. 4/r
23 Martii baptizatus est Alexander Adrianus
filius Francisci Sanders et Theresiae Hendricks
conjugum susceptores fuerunt Petrus Holtac-
kers nomine dni Adriani Philippens et
Maria Barbara la Poel nomine Theresiae
Elisabethae Maria baronissae d'Olne.
                        H. Ghijsen deservitor
 
Baarlo D1760-009 -    03-04-1760   -   blz. 1760-46 nr. 1/r
3 Aprilis baptizata est Petronilla filia Hen-
rici Brunen et Joannae Geurts conjugum
susceptoribus Woltero Brunen et Aldegunde
Peters.
                        H. Ghijsen deservitor
 
Baarlo D1760-010 -    07-06-1760   -   blz. 1760-46 nr. 2/r
7 Junij baptizatus est Carolus filius
Christiani Ehraerts et Mariae
Crijn conjugum susceptores
fuerunt Matthias Janssen loco
Lamberti Bongaerts et Petro-
nella Zeetsen    q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1760-011 -    13-08-1760   -   blz. 1760-46 nr. 3/r
13 Augusti baptizata est Joannes
Hendricus filius Wilhelmi Classen
et Gertrudis Aelders conj. susceptores
fuerunt Mathias Janssens et Maria
Drissen loco Catharinae Classen
                        q(uo)d att(estor)
                        A. Cremeren pastor
 
Baarlo D1760-012 -    00-08-1760   -   blz. 1760-47 nr. 1/l
.. Aug. baptizatus est Petrus
filius Petri Janssen et Joan-
nae Peters conjugum suscep
tores fuerunt Mathias Janssen
loco Gerardi Janssen et Corne-
lia Janssen        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1760-013 -    29-08-1760   -   blz. 1760-47 nr. 2/l
29 Aug. baptizata est Petronella
filia Christophori Kessels et
Mariae Gubbels conjugum
susceptores fuerunt Jacobus
Beurskes et Catharina Kessels
loco Mariae Verhaeghen
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen
 
Baarlo D1760-014 -    01-09-1760   -   blz. 1760-47 nr. 3/l
1 Septembris baptizatus est Jacobus
filius Henrici Geelen et Luciae
Lenssen [bijgeschreven in ander handschrift: Linskens] conjugum susceptores
fuerunt Matthias Janssen loco
Wilhelmi Boets et Mechtildis
Slousen                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacell.
[tussengeschreven in ander handschrift: ..... Petri Seelen]
 
Baarlo D1760-015 -    12-09-1760   -   blz. 1760-47 nr. 4/l
12 Septembris baptizata est Agnes
filia Reinder Janssen et Hendrinae
Janssen conju(gum) susceptores
fuerunt Arnoldus Corstjens et
Maria Janssen q(uo)d attestor A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1760-016 -    30-09-1760   -   blz. 1761-48 nr. 1/l
30 Septembris baptizata est Anna
Maria filia Joannis van der Velden
et Annae Christians conjug(um) susceptores
fuerunt Peter aen de Heij et Elisabeth
Smolders loco Mariae Curstjens
                        q(uo)d attestor A. Cremeren pastor
 
Baarlo D1760-017 -    19-10-1760   -   blz. 1761-48 nr. 2/l
19 8bris
Baptizatus est Joannis filius
legitimus Wilhelmi van den Schoet
et Mariae Catharinae Verhaegh conj(ugum)
susceptores fuerunt Arnoldus Verhaegh
et Petronella Linsen
                        quod attestor A. Cremeren ptro
 
Baarlo D1760-018 -    08-11-1760   -   blz. 1761-48 nr. 3/l
8 9bris baptizata est Maria Catharina
filia Petri Janssen et Elisabethae
Tunemans conjugum susceptores fu-
erunt Mat. Janssen et Joanna Daumen
loco Mariae Catharinae Tunemans
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1760-019 -    00-11-1760   -   blz. 1760-47 nr. 1/r
[onleesbare eerste regel] [ook voor Gendalim]   [wacht op foto originele boek]
filius Petri Coopmans et Annae
Mariae Verbraemhorst conjug.
susceptores fuerunt Wilhelmus
Smits. et Margarethae Verbraem
horst    q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1760-020 -    23-11-1760   -   blz. 1760-47 nr. 2/r
23 9bris Baptizavi Hendrinam fili-
am Wolteri Janssen et Annae Bon-
gaerts conjugum susceptores fu-
erunt Matthias Janssen loco Fri-
derici van Riet et Maria Dors-
sers      q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1760-021 -    12-12-1760   -   blz. 1760-47 nr. 3/r
12 Xbris Baptizatus est Joannes
filius Jacobi Tullemans et
Barbarae Wolters conjugum
susceptores fuerunt Matthias
Janssen loco Gerardi Tullemans
et Cornelia Wolters
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacel.
 
Baarlo D1760-022 -    30-12-1760   -   blz. 1760-47 nr. 4/r
30 Decembris baptizatus est Joa-
chim filius Wilhelmi Peters
et Dorotheae Verbraemhorst con-
jugum susceptores fuerunt
Hermanus Verbraemhorst et
Petronella Janssen loco Mat-
thiolae Peters
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
            1761
Baarlo D1761-001 -    07-01-1761   -   blz. 1761-48 nr. 1/r
7 Janrii baptizatus est Alex-
ander filius Jacobi Jacobs
et Matthiolae Sanders conjug.
suscipientibus de s(acro) fonte
Matthia Janssen loco Leonar-
di Sanders et Berta Jacobs
            q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1761-002 -    13-01-1761   -   blz. 1761-48 nr. 2/r
13 Jan. baptizata est Joanna filia
Petri Geelen et Mechtildis Slou-
sen conjugum susceptores fuere
Matthias Janssen loco Gerardi Slou-
sen et Maria van de Schaefelt
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1761-003 -    15-01-1761   -   blz. 1761-48 nr. 3/r
15 Januarii baptizavi Hendrinam
filiam Josephi Joosten et Catha-
rinae Coulhofs conjug. susceptores
fuerunt Philippus Kessels loco
Petri Berghs et Catharina Joosten
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1761-004 -    18-01-1761   -   blz. 1761-48 nr. 4/r
18 Jan. baptizatus est Wilhelmus
filius Wilhelmi Jacobs et Gertrudis
Dorssers conjug. susceptores fuerunt
Petrus Jacobs et Maria Dorssers
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1761-005 -    25-01-1761   -   blz. 1761-49 nr. 1/l
25 Januarij baptisata est Helena
filia legitima Petri Smets et
Elisabeth Jansen conjugum
susceptores fuerunt Wilhelmus
Verbongh et Ida Smets q(uo)d attestor
                        A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1761-006 -    29-01-1761   -   blz. 1761-49 nr. 2/l
29 Januarij baptisatus est Hendricus
filius legitimus Petri Linsen
et Joannae Hendrix conju.
susceptores fuerunt Martinus Burskens
et Christina Mertens q(uo)d attestor
                        A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1761-007 -    21-02-1761   -   blz. 1761-49 nr. 3/l
21 Feb. baptizavi Mariam filiam
Petri Naus et Joannae Janssen
conjugum susceptores fuerunt
Reinerus van Wis et Catharina
Naus                q(uo)d att(estor) P. Geusen sac
 
Baarlo D1761-008 -    23-02-1761   -   blz. 1761-49 nr. 4/l
23 Feb baptizatus est Wilhelmus
filius Wilhelmi Kurstjens et
Anna Berges conjugum suscep
tores fuerunt Wilhelmus Kes
sels et Wilhelminae in gen Noodt
            q(uo)d att(estor) P. Geusen
 
Baarlo D1761-009 -    05-03-1761   -   blz. 1761-50 nr. 1/l
5 Martii baptizata est Joanna
filia Wolteri Bruijnen et Jo-
annae Wolters conjugum sus-
cipientibus de s(acro) fonte Henrico
Bruijnen et Gertrude Wolters
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen
 
Baarlo D1761-010 -    18-03-1761   -   blz. 1761-50 nr. 2/l
18 Martij baptizatus est Joachim
filius legitimus Joannis Buerskens
et Wilhelminae Deckers conj.
suscipientibus de sacro fonte
Joanne Deckers et Joanna Buerskens
                        q(uo)d attestor A. Cremeren pastor
 
Baarlo D1761-011 -    04-04-1761   -   blz. 1761-49 nr. 1/r
4ta Aprilis baptizata est Joanna
filia Wilhelmi Smits et Annae
Spee conj. levantibus eam de sacro
fonte Hermano Smits et Wendelina
Verhaert          q(uo)d attestor A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1761-012 -    04-04-1761   -   blz. 1761-49 nr. 2/r
Eadem die baptizata est Maria
filia Wilhelmi Smits et Anna Spee
conj. levantibus eam de sacro fonte
Joanne van Hees loco Gerardi Spee
et Anna Sanders.
                        q(uo)d attestor A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1761-013 -    05-04-1761   -   blz. 1761-49 nr. 3/r
5 Aprilis baptizavi Joannam
filiam Antonii Meerts et
Catharinae Smeets conjugum
susceptores fuerunt Wilhelmus
Smeets loco Joannes SMeerts
et Maria Hermans
 
Baarlo D1761-014 -    06-04-1761   -   blz. 1761-49 nr. 4/r
6 Aprilis baptizata est Joanna fi-
lia Wilhelmi Kessels et Catha-
rinae Sanders conjugum suscep-
tores fuerunt Mathias Janssen
loco Leonardi Sanders et Hen-
drina Kronenbroeck
                        q(uo) att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1761-015 -    09-04-1761   -   blz. 1761-50 nr. 1/r
9 Aprilis baptizata est Anna
Maria filia Joannis Wilders
et Gertrudis Dorssers conjugum
susceptores fuerunt Mathias
Janssen loco Casparis Wilders
et Maria Dorssers
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1761-016 -    20-04-1761   -   blz. 1761-50 nr. 2/r
20 Aprilis baptizatus est Wilhel-
mus Josephus filius Petri
Holtackers et Idae Gijsberts conjug.
susceptores fuerunt Gerardus
Dursdaels loco perillustris ac
generosi domini Wilhelmi
Frederici baronis d'Olne to-
parchae in Olne domini St. Hadlein
Berckt etc. etc. et Cornelia
Korsten loco perillustris ac ge-
nerosae dominae Theodorae
Mariae Josephae baronissae de
Merwijck etc. etc.
                        q(uod) att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1761-017 -    20-04-1761   -   blz. 1761-51 nr. 1/l
20 Aprilis baptizavi Joannem fi-
lium Matthiae Bruijnen et Annae
aen de Meulen conjug. susceptores
fuerunt Henricus Bruijnen et
Maria aen de Meulen
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacel.
 
Baarlo D1761-018 -    22-05-1761   -   blz. 1761-51 nr. 2/l
22 Maii baptizatus est Gerardus
filius Wilhelmi Dorssers et
Helenae Spee conjugum sus-
ceptores fuerunt Jo(ann)es Janssen
loco Gerardi Dorssers et Anna Spee
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1761-019 -    11-06-1761   -   blz. 1761-51 nr. 3/l
11 Junii baptizatus est Martinus
filius Joannis Beurskens et Mar-
garethae Heijmans conjugum
susceptores fuerunt Reinerus
Beurskens et Wilhelmina Wijnen
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1761-020 -    25-06-1761   -   blz. 1761-51 nr. 4/l
25 Junii baptizavi Hermannum
filium Jacobi Simons et Mariae
Catharinae Janssen conjugum
susceptores fuerunt Mathias
Simons et Maria Claessens
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1761-021 -    12-07-1761   -   blz. 1761-52 nr. 1/l
12 Julii baptizatus est Joannes
filius Arnoldi Beurskens et
Wilhelminae Wijnen conjugum
suscipientibus de s(acro) fonte Her
mano Verbraemhorst et Hen
drina Linssen    q(uo)d att(estor) P. Geusen s.
 
Baarlo D1761-022 -    27-07-1761   -   blz. 1761-52 nr. 2/l
27 Julij baptizata est Anna Maria filia
Joannis Ingennoot et Petronellae
Ingennoot conj. susceptores fuere
Joannes Hermans et Agnes van de
Schaffelt
                        q(uo)d attestor A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1761-023 -    16-09-1761   -   blz. 1761-52 nr. 3/l
16 Septembris baptizatus est Leonardus
filius legitimus Christiani la Heij
et Mariae Herwegh conj. susceptores
fuerunt Mathis Janssens et
Elisabeth Tunemans
                        quod attestor A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1761-024 -    06-10-1761   -   blz. 1761-52 nr. 4/l
6ta Octobris baptizata est Aldegondis filia
legitima Gerardi Kessels et Joannae Winen
conj. susceptores fuere Matheus Jansen
loco Winandi Winen et Willemken
Coumans         q(uo)d attestor A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1761-025 -    17-10-1761   -   blz. 1761-51 nr. 1/r
17 Octobris baptizata est Maria [naam ontleend aan Gendalim]
filia Henrici Geelen et Luciae
Lenssen conjugum susceptores
fuerunt Mathias Janssen loco
Goswini Geelen et Bertha Jacobs
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1761-026 -    25-10-1761   -   blz. 1761-51 nr. 2/r
25 Octobris baptizavi Arnoldum fi-
lium Petri Streegels et Joannae
van der Linden conjugum suscep-
tores fuerunt Jo(ann)es Hoomaedts et
Anna Mevissen
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacell.
 
Baarlo D1761-027 -    03-11-1761   -   blz. 1761-51 nr. 3/r
3 Novembris baptizatus est Joannes
Henricus filius Joannis Janssen
et Margaretae Bongaers conjugum
susceptores fuerunt Jo(ann)es Bongaerts
et Catharina Faessen
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1761-028 -    28-11-1761   -   blz. 1761-51 nr. 4/r
28 Novembris baptizavi Joannam
filiam Petri Houben et Gertrudis
Bisschops conjug. susceptores fue-
runt Matthias Janssen loco Mi-
chaelis in gen Noedt et Gertrudis
Hendrickx        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacell.
 
Baarlo D1761-029 -    30-11-1761   -   blz. 1761-52 nr. 1/r
30 Novembris baptizata est Maria Anna
filia Servatij Nijsen et Mechtildis
Holten conj. susceptores fuerunt
Mathais Janssen loco Petri Holten
et Maria Elisabeth de Sonneville
                        q(uo)d attestor A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1761-030 -    02-12-1761   -   blz. 1761-52 nr. 2/r
2 Decembris baptizata est Petronel-
la filia Joannis Janssen et Pe-
tronellae Zeetsen conjug. sus-
ceptores fuerunt Jo(ann)es Janssen
loco Laurentii Spee et Marga-
reta Zeetsen
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1761-031 -    25-12-1761   -   blz. 1761-52 nr. 3/r
25 Decembris baptizata est Maria
filia Wilhelmi Jacobs et Annae in-
gen Noodt conjugum susceptores
fuerunt Joannes ingen Noodt et
Mathiola Sanders
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
            1762
Baarlo D1762-001 -    24-01-1762   -   blz. 1761-52 nr. 4/r
24 Januarii baptizata est Catha
rina filia Petri Timmermans et
Margarethae Boom conjug. suscep-
tores fuerunt Henricus Jochems
et Maria Anna Kicheleers loco
Wilhelminae Timmermans
                        q(uo)d attest(or) P. Geusen sacellanus
 
Baarlo D1762-002 -    24-01-1762   -   blz. 1762-53 nr. 1/l
24 Januarii baptizata est Maria
Elisabetha filia Jacobi Beurskens
et Petronellae Kessels conjugum
susceptores fuerunt Christophorus
Kessels loco D. Michaelis Smol-
ders praetoris de Helden et Maria
Elisabetha de Sonneville loco
Annae Kessels
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1762-003 -    28-03-1762   -   blz. 1762-53 nr. 2/l
28 Martii baptizavi Arnoldum filium
Jacobi in gen Noedt et Petronellae
Staecx conjugum susceptores fue-
runt Matthias in gen Noedt et
Gertrudis Bouten
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacell.
 
Baarlo D1762-004 -    15-04-1762   -   blz. 1762-53 nr. 3/l
15 Aprilis baptizata est Martina filia
Danielis Boom et Helenae Naus conj.
susceptores fuerunt Petrus Timmermans
et Maria Claessen loco et nomine
Mariae Naus
                        quod attestor A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1762-005 -    21-04-1762   -   blz. 1762-53 nr. 4/l
21 Aprilis baptisata est Maria
Theresia Wilhelmina filia
Francisci Sanders et Theresiae
Hendricks susceptores fuerunt
nobilis dnus Guillielmus Ca(s)par Merten
baro d'Olne et Theresia Maria
Elisabeth baronissa d'Olne
quorum loco steterunt D. Gerardus
Deurdal et Maria Agnes Kerstjens
                        quod attestor Fr.
                        Joseph Thewissen
                                   minorita
 
Baarlo D1762-006 -    12-05-1762   -   blz. 1762-54 nr. 1/l
12 Maj baptizatus est Petrus filius
Henrici Thissen et Helenae Joosten
conj. levantibus eum de sacro
fonte Hermano Joosten et Catharina
Joosten loco Christinae Thissen
                        ita atttestor A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1762-007 -    16-05-1762   -   blz. 1762-54 nr. 2/l
16 Maii baptizatus est Michael fili-
us Joannis van der Velden et Annae
Christiaens conjugum susceptores fu
erunt Matthias Janssen loco Hen
rici Christiaens et Joanna Daemen
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacel.
 
Baarlo D1762-008 -    18-05-1762   -   blz. 1762-53 nr. 1/r
18 Maij baptizatus est Joannes fi- [datum ontleend aan Gendalim]
lius Wilhelmi Smeets et Annae
Spee conjugum susceptores fue-
runt Joannes van Hees loco
Joannis Smeets et Anna Sanders
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sa.
 
Baarlo D1762-009 -    05-07-1762   -   blz. 1762-53 nr. 2/r
5 Julii baptizatus est Joannes fi-
lius Ludovici Janssen et Annae
Mevissen conjugum susceptores
fuerunt Jacobus Janssen et Alei-
dis van der Velden loco Margaritae
Schaefels         q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1762-010 -    05-07-1762   -   blz. 1762-53 nr. 3/r
5 Julii baptizavi Martinum fi-
lium Reineri Beurskens et Mariae
Geurts conjugum susceptores fuere
Christophorus Kessels loco Joanne
Timmermans et Margarita Heijmans
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1762-011 -    11-07-1762   -   blz. 1762-53 nr. 4/r
11 Julii baptizatus est Leonardus fi-
lius Hermani Smeets et Mariae Her-
mans conjugum susceptores fuerunt
Wilhelmus Smeets loco Hijeronimi
Hermans et Maria Slodts loco
Joannae Neersmans
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen s.
 
Baarlo D1762-012 -    20-08-1762   -   blz. 1762-54 nr. 1/r
20 Aug. baptizatus est Joannes filius
Petri Geelen et Mechtildis Schluijsen
conjugum susceptores fuerunt Math.
Janssen loco Goswini Geelen et Magda
lena Janssen loco Mechtildis Berghen
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1762-013 -    03-09-1762   -   blz. 1762-54 nr. 2/r
3 Septembris baptizatus est Joannes
Henricus filius Petri Hendrickx et
Joannae Adams coniugum suscepto-
res fuerunt Jacobus Bouten loco
Joannis Lamberti Hendrickx et Ma-
ria Bongaerts    q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1762-014 -    14-09-1762   -   blz. 1762-54 nr. 3/r
14 Septembris baptizatus est Antonius
filius Jacobi Bouten et Thresiae
de Sonneville conjugum susceptores
fuerunt Philippus Kessels et Eli-
sabetha Smolders
                        q(uod) att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1762-015 -    30-09-1762   -   blz. 1762-54 nr. 4/r
30 Septembris baptizatus est Henricus
filius Jo(ann)is Beurskens et Wilhelminae
Deckers conjugum susceptores fuerunt
Wilhelmus Beurskens et Helena Jans-
sen loco Agnetis Korstjens
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacell.
 
Baarlo D1762-016 -    09-10-1762   -   blz. 1762-54 nr. 5/r
9 Octobris baptizata est Petronella
filia Petri Janssen et Elisabethae
Tunemans conjugum susceptores
fuerunt Matthias Janssen loco Cor-
nelii Wijhers et Clara op Heijs loco
Adrianae Carolinae Christinae Janssen
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacell.
 
Baarlo D1762-017 -    07-11-1762   -   blz. 1763-55 nr. 1/l
7 novembris baptizata est Gertrudis
filia Henrico Engels et Luciae Hen-
dricx conjugum susceptores fuerunt
Henricus Verhaerdt et Agnes Hendricx
loco Catharinae Engels
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacell.
 
Baarlo D1762-018 -    28-11-1762   -   blz. 1763-55 nr. 2/l
28 Novembris baptizavi Hendrinam
filiam Gerardi Daemen et Annae
Hendricx conjugum susceptores fu-
erunt Andreas Daemen et Anna
op de Graef loco Catharinae Hendricx
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacell.
 
Baarlo D1762-019 -    28-11-1762   -   blz. 1763-55 nr. 3/l
28 Novembris baptizatus est Christo-
phorus filius Wilhelmus Jacobs et
Gertrudis Dorssers conjugum levan
tibus de s(acro) fonte Andrea Dorssers
et Joanna Jacobs
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacell.
 
Baarlo D1762-020 -    17-12-1762   -   blz. 1763-55 nr. 4/l
17 Decembris baptizata est Maria filia
Henrici Verhaerdt et Joanna van
den Broeck conjugum susceptores
fuerunt Matthias Janssen loco Josephi
Meerts et Petronella Hendrickx
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacellan(us)
 
            1763
Baarlo D1763-001 -    01-02-1763   -   blz. 1763-56 nr. 1/l
1 Februarii baptizatus est Joannes
filius Wolteri Janssen et Annae
Bongaerts conjugum suscipienti-
bus de s(acro) fonte Joanne Martens
et Gertrude Bongaerts
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1763-002 -    11-02-1763   -   blz. 1763-56 nr. 2/l
11 Feb. baptizavi Annam filiam Mar
tini Beurskens et Petronellae Wijnen
conjugum susceptores fuerunt Henri
cus Thijssen et Anna Beurskens
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacell.
 
Baarlo D1763-003 -    23-02-1763   -   blz. 1763-56 nr. 3/l
23 Feb. baptizatus est Josephus filius
Gisberti Janssen et Barbarae Bongaerts
conjugum susceptores fuerunt Ma
thias Janssen loco Joannis van
Guijlick et Anna Bongaerts
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacell.
 
Baarlo D1763-004 -    07-03-1763   -   blz. 1763-56 nr. 4/l
7ta Martij baptizatus est Conrardus filius
Servatij Nisten et Mechtildis Holten
conj. susceptores Petrus Holten et Theodo(ra)
Verbramhorst loco Corneliae Hobrix fuerunt
                        q(uo)d attestor A. Cremeren pastor
 
Baarlo D1763-005 -    10-03-1763   -   blz. 1763-56 nr. 5/l
10 Martii baptizata est Elisabetha fil(ia)
Joannis Jacobs et Helenae Janssen conj.
susceptores fuerunt Matthias Janssen
loco Petri Jacobs et Agnes Korsten
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacell.
 
Baarlo D1763-006 -    17-03-1763   -   blz. 1763-55 nr. 1/r
17 Martii baptizatus est Aldegondis
filia Gerardi Kessels et Joannae
Wijnen conjugum susceptores fuerunt
Matthias Janssen loco Petri Smeets
et Maria Wijnen
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1763-007 -    21-04-1763   -   blz. 1763-55 nr. 2/r
21 Aprilis baptizatus est Joannes filius
Henrici Bruijnen et Joannae Geurts
conjugum susceptores fuerunt Mathias
Jansen loco Petri Geurts et Anna
aen de Meulen
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1763-008 -    08-05-1763   -   blz. 1763-55 nr. 3/r
8va Maj baptizata est Maria filia Joannis
Buerskens et Margaretae Heijmans conjugum
susceptores fuerunt Henricus Heijmans
et Elisabeth Meuwijsen
                        q(uo)d attestor A. Cremeren pastor
 
Baarlo D1763-009 -    30-05-1763   -   blz. 1763-55 nr. 4/r
30 Maj baptizatus est Joannes filius Jacobi
Tillemans et Barbarae Wolters conjugum
susceptores fuerunt Mathias Wolters et
Maria Anna Kichgelers loco Aldegondae
Tillemans          q(uo)d attestor A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1763-010 -    08-06-1763   -   blz. 1763-56 nr. 1/r
8va Junij baptizata est Beatrix filia Wilhelmi
van den Schoot et Mariae Catharinae
Verhaegh conjugum susceptores fuerunt
Joannes Verhaegh et Cornelia Janssen
loco Wilhelminae van den Schoot
                        q(uo)d attestor A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1763-011 -    21-06-1763   -   blz. 1763-56 nr. 2/r
21 Junij baptizata est Maria Elisabeth filia
Joannis van der Velden et Annae
Christiaens conjug. susceptores fuerunt
Joannes Meuwissen et Judith Oemen
loco Maria Hubers
                        quod attestor A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1763-012 -    26-06-1763   -   blz. 1763-56 nr. 3/r
26 Junij baptizata ets Catharina filia
Wilhelmi Peters et Gertrudis
Janssen conj. susceptores fuerunt
Mathis Janssen loco Hendrici
Verbongh et Maria Janssen
                        quod attestor A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1763-013 -    13-07-1763   -   blz. 1763-57 nr. 1/l
13 Julii baptizata est Agnes filia Jaco-
bi Simons et Joannae Catharinae Janssen
conjugum susceptores fuerunt Mat-
thias Janssen et Margarita Verrijnen
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacell.
 
Baarlo D1763-014 -    14-07-1763   -   blz. 1763-57 nr. 2/l
14 Julii baptizatus est Henricus filius
Petri Linsen et Elisabethae Janssen conjug.
susceptores fuerunt Matthias Janssen
loco Antonii Smeets et Petronilla
van Oijen         q(uo)d att(estor) P. Geusen sacel.
 
Baarlo D1763-015 -    25-07-1763   -   blz. 1763-57 nr. 3/l
25 Julii baptizatus est Wilhelmus
filius Reineri Janssen et Hendrinae
Janssen conjugum susceptores fue-
runt Petrus Janssen loco Joannis
Janssen et Anna Mevissen
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1763-016 -    29-07-1763   -   blz. 1763-57 nr. 4/l
29 Julii baptizata est Antonia fi-
lia Joannis Mevissen et Joannae
Daumen conjugum susceptores
fuerunt Edmundis Mevissen et
Clara op Heijs
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1763-017 -    24-08-1763   -   blz. 1763-57 nr. 5/l
24 Augusti baptizata est Helena
filia Wilhelmi Peters et Doro-
theae Verbraemhorst conjugum sus
ceptores fuerunt Petrus Roex
et Margarita Verbraemhorst
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1763-018 -    08-09-1763   -   blz. 1764-58 nr. 1/l
8 Septembris baptizatus est Joachim
filius Jacobi Bouten et Mariae
Theresiae de Sonneville conjugum
susceptores fuerunt Hermannus
Verbraemhorst et Elisabetha
Smolders loco Petronilllae de Sonneville
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1763-019 -    06-10-1763   -   blz. 1764-58 nr. 2/l
6 Octobris baptizata est Margarita fi-
lia Christiani Ehraerts et Mariae
Crijn conjugum susceptores fuerunt
Petrus Naus et Anna op de Graef
loco Gertrudis Hendrickx
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacell.
 
Baarlo D1763-020 -    07-11-1763   -   blz. 1764-58 nr. 3/l
7 Novembris baptizata est Antonia
filia Christiani la Heij et Mariae
Herwegh conjugum susceptores fue
runt Antonius Herdingh et Petro-
nella Daumen
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacel.
 
Baarlo D1763-021 -    09-11-1763   -   blz. illegit 03 nr. 1
1763
9na Novembris baptizata est Martina
filia illegitima Margaritae Bongaerts
quae patrem nominavit Gerardum
Driessen susceptores fuerunt Gerardus
Loeven et Cornelia Bongaerts
                        quod attestor A. Cremeren pastor
 
Baarlo D1763-022 -    17-11-1763   -   blz. 1764-58 nr. 4/l
17 Novembris baptizata est Anna
Rosa Antonia filia Jacobi Beurs-
kens et Petronellae Kessels conjug.
susceptores fuerunt adm. rdus d(ominus)
A. Cremeren pastor hujus loci et
Maria Eliszabetha de Sonneville
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1763-023 -    19-11-1763   -   blz. 1763-57 nr. 1/r
19 Novembris baptizatus est Sebasti-
anus filius Wolteri Bruijnen et
Joannae Wolters conjugum suscep-
tores fuerunt Matthias Janssen loco
Sebastiani Bruijnen et Elisabetha Simons
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1763-024 -    24-11-1763   -   blz. 1763-57 nr. 2/r
24 Novembris baptizavi Joannem fili-
um Joannis Wijlders et Gertrudis Dorssers
conjugum levantibus de s(acro) fonte Matthia
Janssen loco Wilhelmi Dorssers et An-
na Catharina Wijlders
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacellanus
 
Baarlo D1763-025 -    19-12-1763   -   blz. 1763-57 nr. 3/r
19 Decembris baptizata est Joanna
filia Theodori Verbongh et Catha-
rinae Houwen conjugum levanti-
bus de s(acro) fonte Petro Houwen et
Gertrude op Cleeff
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1763-026 -    22-12-1763   -   blz. 1763-57 nr. 4/r
22 Decembris baptizatus est Joannes fi-
lius Wilhelmi Kessels et Catharinae
Sanders conjugum susceptores fue-
runt Matthias Janssen loco Andreae
Kessels et Theresia Hendrickx
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacel.
 
Baarlo D1763-027 -    25-12-1763   -   blz. 1763-57 nr. 5/r
25 Decembris baptizata est Elisabeth
filia Wilhelmi Jacobs et Gertrudis
Dorssers conjugum suscipientibus de
s(acro) fonte Joanne Jacobs et Joanna
Hermans          q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
            1764
Baarlo D1764-001 -    16-01-1764   -   blz. 1764-58 nr. 1/r
16 Januarii baptizatus est Joannes
Wilhelmus filius Christophori
Janssen et Gertrudis Deentjens conjug.
susceptores fuerunt Andreae Janssen
et Elisabeth Simons loco Agn(etis) Deentjens
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacel.
 
Baarlo D1764-002 -    26-01-1764   -   blz. 1764-58 nr. 2/r
26ta Januarij baptizata est Maria filia
Mathis Bruenen et Annae aen de
Meulen conj. susceptores fuerunt
Joannae aen de Meulen et Maria Anna
Kighgelaers loco Joannae Wolters
                        q(uo)d attestor A. Cremeren pastor
 
Baarlo D1764-003 -    01-02-1764   -   blz. 1764-58 nr. 3/r
1 Februarii baptizatus est Joannes
filius Joannis Beurskens et Wil-
helminae Deckers conjugum le-
vantibus de s(acro) fonte Matthia
Janssen loco Reineri Beurskens
et Christina Deckers
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacell.
 
Baarlo D1764-004 -    06-02-1764   -   blz. 1764-59 nr. 1/l
6 Februarii baptizavi Joannam
filiam Godefridi Bouten et Ca-
tharinae Willemsen conjugum
susceptores fuerunt Matt. Janssen
loco Wilhelmi Willemsen et
Helena Bouten
                        ita att(estor) P. Geusen sacel.
 
Baarlo D1764-005 -    06-03-1764   -   blz. 1764-59 nr. 2/l
6 Martii baptizata est Hendrina
filia Henrici Thijssen et Helenae
Joosten conjugum susceptores fue-
runt Petrus Janssen loco Angeli
Thijssen et Joanna Joosten
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacel.
 
Baarlo D1764-006 -    23-03-1764   -   blz. 1764-59 nr. 3/l
23 Martij baptizata est Joanna Gertrudis
filia Jacobi Jacobs et Mathiolae Sanders
conj. susceptores fuerunt Wilhelmus
Sanders et Anna Ingenoet
                        quod attestor
                        A. Cremeren pastor
 
Baarlo D1764-007 -    08-04-1764   -   blz. 1764-59 nr. 4/l
8va Aprilis baptizatus est Wilhelmus
filius Joannis Janssen et
Margaretha Bongaerts conj. susceptores
fuerunt Joannes Janssen et Sophia
van Ort
                        quod attestor A. Cremeren
 
Baarlo D1764-008 -    11-04-1764   -   blz. 1764-60 nr. 1/l
11 Aprilis baptizatus est Henricus
filius Petri Houben et Gertrudis
Bisschops conj. susceptores fuerunt
Mathia Janssen loco Gerardi Houbers
et Agnis Korsten
                        q(uo)d attestor A. Cremeren pastor
 
Baarlo D1764-009 -    14-05-1764   -   blz. 1764-60 nr. 2/l
14 Maij baptizata est Joanna filia
Petri Naus et Joannae Hendrix
conjugum susceptores fuerunt Ma(th)
Janssen loco Henrici Timmermans
et Hendrina van Wis
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacel
 
Baarlo D1764-010 -    08-07-1764   -   blz. 1764-60 nr. 3/l
8va Julii baptizatus est
Martinus filius Petri Tim-
mermans et Margaretae Boom
conjugum susceptores fuerunt
Matthias Janssen loco Gerardi
Boom et Annae Bongaerts
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1764-011 -    09-08-1764   -   blz. 1764-59 nr. 1/r
9 Augusti baptizata est Petronilla [datum ontleend aan Gendalim]
filia Petri Jacobs et Theresiae Jans-
sen conjugum susceptores fuerunt
Matthias Janssen loco Jacobi Janssen
et Mechtildis Meusers
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacel.
 
Baarlo D1764-012 -    05-10-1764   -   blz. 1764-59 nr. 2/r
5 Octobris baptizata est Maria
filia Gerardi Verbongh et
Wilhelminae van Loon conjugum
susceptores fuerunt Matthias
Janssen loco Joannis van de
Berckt et Gertrudis opt Cleef
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1764-013 -    21-10-1764   -   blz. 1764-59 nr. 3/r
21 Octobris baptizatus est Henricus
filius Petri Geelen et Mechtildis
Slousen conjugum susceptores fu-
erunt Joannes Geelen et Cathari
na Smeets loco Gertrudis Kessels
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1764-014 -    26-10-1764   -   blz. 1764-59 nr. 4/r
26 Octobris baptizavi Henricum
filium Ludovici Janssen et Annae
Mevissen conjugum levantibus
de s(acro) fonte Matthia Janssen loco
Joannis Mevissen et Hendrina Jans-
sen loco Margaretae Janssen
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacel.
 
Baarlo D1764-015 -    06-12-1764   -   blz. 1764-60 nr. 1/r
6 Decembris baptizatus est Nico-
laus Henricus filius Petri
Janssen et Elisabethae Thunemans
conjugum susceptores fuerunt
Matthias Janssen loco Laurentii
Thunemans et Hendrina Janssen
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1764-016 -    06-12-1764   -   blz. 1764-60 nr. 2/r
6 Decembris baptizata est Anna Antonina
filia Jacobi Buerskens et Petronellae
Kessels conj. susceptores fuerunt Chrijstophorus
Kessels loco Joannis van de Spelhoof et Maria
Elisabeth de Sonnaville
                        q(uo)d attestor A. Cremeren pastor
 
Baarlo D1764-017 -    06-12-1764   -   blz. 1764-60 nr. 3/r
6 Decembris baptizatus est Nicolaus filius
Petri Hendrix et Joannae Adams conj.
susceptores fuerunt Joannis Adams et
Gertrudis Wolters loco Christinae Hendrix
                        quod attestor A. Cremeren pastor
 
Baarlo D1764-018 -    17-12-1764   -   blz. 1765-61 nr. 1/l
17 Decembris baptizatus est Anto-
nius filius Petri Houwen et
Annae Holtackers conjugum suscep
tores fuerunt Matthias Janssen
loco Henrici Houwen et Ida
Gijsberts
 
Baarlo D1764-019 -    17-12-1764   -   blz. 1765-61 nr. 2/l
Eadem die baptizatus est Lambertus
filius eorundem parentum sci-
licet Petri Houwen et Annae Holt-
ackers conj. levantibus de s(acro) fonte
Matthia Holtackers et Helena
Coumans         q(uo)d att(estor) P. Geusen sacell.
 
Baarlo D1764-020 -    26-12-1764   -   blz. 1765-61 nr. 3/l
26 Decembris baptizatus est Hermanus
filius Josephi Joosten et Catharinae
Coulhoffs conj. susceptores fuerunt
Hendricus Thissen et Maria Joosten
                        q(uo)d att(estor) A. Cremeren pastor
 
            1765
Baarlo D1765-001 -    02-01-1765   -   blz. 1765-61 nr. 4/l
2 Januarii baptizata est Ca-
tharina filia Joannis Janssen
et Petronellae Zeetsen conjugum
levantibus de s(acro) fonte Matthia
Janssen loco Joannis Driessen et
Christina Gubbels
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1765-002 -    04-01-1765   -   blz. 1765-62 nr. 1/l
4 Januarii baptizavi Annam Mariam
filiam Henrici Schoenmaeckers et
Gertrudis Trinekens conjugum sus-
ceptores fuerunt Matthias Janssen
loco Adolphi Kessels et Anna Leenders
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacel.
 
Baarlo D1765-003 -    15-02-1765   -   blz. 1765-62 nr. 2/l
15 Februarij baptizata est Maria filia Andries
Dorssers et Joanna Hermans conj.
susceptores fuerunt Joannis Janssen
et Gertrudis Dorssers
                        quod attestor A. Cremeren
                                               pastor
 
Baarlo D1765-004 -    16-02-1765   -   blz. 1765-62 nr. 3/l
16 februarij baptisata est Joanna filia
Gerardi Daemen et Annae Hendrix
conj. susceptores fuerunt Mathis
Janssen loco Gerardi Hendrix et Maria
Clara op Heis
                        q(uo)d attestor A. Cremeren pastor
 
Baarlo D1765-005 -    21-02-1765   -   blz. 1765-61 nr. 1/r
21 Februarij baptisata est Petronella filia
Joannis Mewissen et Joannae
Daemen conj. susceptores fuerunt
Andreas Daemen et Aligonda vander
Velden             q(uo)d attestor A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1765-006 -    15-03-1765   -   blz. 1765-61 nr. 2/r
15 Martii baptizatus est Petrus
filius Matthiae Janssen et Joannae
Hendricx conjugum susceptores
fuerunt Matthias Janssen loco
Wilhelmi Jacobs et Sophia Janssen
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1765-007 -    01-04-1765   -   blz. 1765-61 nr. 3/r
1 Aprilis baptizatus est Gerardus
filius Gijsberti Janssen et Joannae
Lamers conj. susceptores fuerunt
Jacobus Peters et Mechtildis Slousen
loco Beatricis Lamers
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacell.
 
Baarlo D1765-008 -    09-04-1765   -   blz. 1765-61 nr. 4/r
9na Aprilis baptizatus est Jacobus
filius Martini Veekens et Joannae
Janssen conj. susceptores fuerunt
Mathis Wolters loco Jacobi Veekens
et Maria Guerts
                        q(uo)d attestor A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1765-009 -    25-04-1765   -   blz. 1765-62 nr. 1/r
25 Aprilis baptizatus est Joachim filius
Petri Koopmans et Annae Mariae
Verbramhorst conj. susceptores
fuerunt Wilhelmus Peters et
Anna Koopmans
                        q(uo)d attestor A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1765-010 -    01-05-1765   -   blz. 1765-62 nr. 2/r
Una maj baptizata est Catharina filia
Hermani Smets et Mariae
Hermans conj. susceptores fuerunt
Joannes van Hees et Anna Spe
loco Jacominae Hermans
                        q(uo)d attestor A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1765-011 -    23-05-1765   -   blz. 1765-62 nr. 3/r
23 Maii baptizatus est Joannes
Henricus filius Christophori
Janssen et Gertrudis Deentjes
conjugum susceptores fuerunt
Petrus Hendrickx loco Jacobi
Deentjes et Christina Hendrickx
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1765-012 -    07-06-1765   -   blz. 1765-63 nr. 1/l
5 7ta junij baptizatus est Wilhelmus filius
Theodori Verbongh et Catharinae
Houwen conj. susceptores fuerunt
Mathis Janssen loco Petri Verbongh
et Helena Coopmans
                        q(uo)d attestor A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1765-013 -    16-06-1765   -   blz. 1765-63 nr. 2/l
16 Junij baptizata est Anna Catharina
filia Joannis Buerskens et
Willemina Deckers conj. susceptores
fuerunt Mathis Janssen nomine
Martini Buerskens et Christina
Deckers           q(uo)d attestor A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1765-014 -    29-06-1765   -   blz. 1765-63 nr. 3/l
29na Junij baptizata est Petronilla
filia Jacobi Simons et Joannae
Catharinae Janssen conj. susceptores
fuerunt Joannes Janssen et Maria
Simons             quod attestor Cremeren ptor
 
Baarlo D1765-015 -    31-07-1765   -   blz. 1765-63 nr. 4/l
31 Julj baptizata est Joanna filia
Francisci Sanders et Teresiae
Hendrix conj. susceptores fuerunt
Wilhelmus Kessels et Lucia
Hendrix             q(uo)d attestor A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1765-016 -    07-08-1765   -   blz. 1766-64 nr. 1/l
7ta Augusti baptisata est Maria
Elisabeth filia Egidij Aerts
et Catharinae Kessels conj.
susceptores fuerunt Mathis Janssen
loco Wilhelmi Joannis Aerts et
Judith Ohmen
                        q(uo)d attestor A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1765-017 -    19-09-1765   -   blz. 1766-64 nr. 2/l
19 Septembris baptizata est Hendricus
filius Petri Gelen et Mechtildis Schloesen
conj. susceptores fuerunt Mathis Janssen
loco Petri Schloessen et Lucia Linskens
                        quod attestor A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1765-018 -    05-10-1765   -   blz. 1765-63 nr. 1/r
5ta Octobris baptizatus est Christophorus
filius Wilhelmi Jacobs et Gertrudis
Dorssers conj. susceptores fuerunt Mathis
Janssen loco Sebastiani Dorssers et Gertrudis
op Cleef           quod attestor A. Cremeren pastor
 
Baarlo D1765-019 -    07-11-1765   -   blz. 1765-63 nr. 2/r
7 Novembris baptizatus est Ber-
nardus filius Petri Janssen et
Joannae Peters conjugum sus-
ceptores fuerunt Matthias Jans-
sen loco Joannis Guijten et
Maria Bernaerts
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacell.
 
Baarlo D1765-020 -    28-11-1765   -   blz. 1765-63 nr. 3/r
28 Novembris baptizata est Joanna
filia Wilhelmi Peters et Doro-
theae Verbraemhorst conjugum
susceptores fuerunt Petrus
Coopmans et Catharina Verboec-
ket
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacell.
 
Baarlo D1765-021 -    06-12-1765   -   blz. 1765-63 nr. 4/r
6 Decembris baptizata est Anna
Maria filia Wilhelmi Huijssen
et Mariae Peters conjugum suscep
tores fuerunt Matthias Janssen
loco Joannis Vermeulen et Anna
Vermeulen
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacel.
 
Baarlo D1765-022 -    10-12-1765   -   blz. 1766-64 nr. 1/r
10 Decembris baptisata est Maria Sibilla
filia Wilhelmi Peters et Gertrudis
Wolters conj. susceptores fuerunt Hendricus
Verbongh et Ida Gisberts
                        q(uo)d attestor A. Cremeren ptor
 
            1766
Baarlo D1766-001 -    09-01-1766   -   blz. 1766-64 nr. 2/r
9 Januarii baptizata est Maria
Agnes filia Christiani La-
heij et Mariae Catharinae Her-
wegh conjugum susceptores
fuerunt Martinus Beurskens
et Joanna Saenen loco Mariae
Doumen
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacel.
 
Baarlo D1766-002 -    25-01-1766   -   blz. 1766-64 nr. 3/r
25 Januarj baptizatus est Engel
Antonius filius Philippi Kessels
et Mariae Elisabeth de Sonneville
conj. susceptores fuerunt Jacobus Bouten
et Petronella Elisabeth Kessels
                        q(uo)d attestor A. Cremeren pastor
 
Baarlo D1766-003 -    26-01-1766   -   blz. 1766-65 nr. 1/l
26 Januarij baptizata est Hendrina
filia Wilhelmi vanden Schoot et
Mariae Catharinae Verhaegh
conj. susceptores fuerunt Jacobus
Beurskens et Cornelia Janssen
                        quod attestor A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1766-004 -    06-02-1766   -   blz. 1766-65 nr. 2/l
6 Feb. baptizata est Maria filia
Theodori Cremers et Annae Tul-
mans conjugum susceptores
fuerunt Matthias Janssen loco
Rutgeri Lenssen et Wilhelmina
Tulmans           q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1766-005 -    06-02-1766   -   blz. 1766-65 nr. 3/l
6 Item feb. baptizavi Gerardum
filium Henrici Bruijnen et Jo-
annae Guerts conjugum suscep
tores fuerunt Daniel Daniels
et Hendrina Lenssen loco Mariae
Bruijnen
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacell
 
Baarlo D1766-006 -    20-02-1766   -   blz. 1766-65 nr. 4/l
20 Februarij baptizatus est Petrus filius
Jacobi Peters et Mari Joannae
Hendrickx conj. susceptores fuerunt
Joannes Peters et Maria Janssen
                        q(uo)d attestor A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1766-007 -    02-04-1766   -   blz. 1766-66 nr. 1/l
2 Aprilis baptizata est Margarita filia Reijnder
Janssen et Hendrinae Janssen conjugum suscep
tores fuerunt Leonardus Jansen et Gertrudis op
Clef loco Meghtildis Pullen
                        q(uo)d attestor Fr. Jo(ann)es van den
                        Mortel term.
 
Baarlo D1766-008 -    19-04-1766   -   blz. 1766-66 nr. 2/l
19 Aprilis baptizatus est Nicolaus filius Wouteri
Janssen et Annae Boomgaerts conjugum susceptores
fuerunt Mathias Janssen nomine Jo(ann)is Janssen
et Elisabeth Driessen
                        quod attestor F. Jo(ann)es van den Mortel
                                                           terminerius
 
Baarlo D1766-009 -    25-04-1766   -   blz. 1766-66 nr. 3/l
25 Aprilis baptizata est Joanna Catharina
filia Petri Janssen et Elisabeth Tune
mans conj. susceptores fuerunt Mathias
Janssen loco Jacobi Tunemans et Maria
Claessen
                        quod attestor A. Cremeren
                                               pastor
Baarlo D1766-010 -    22-05-1766   -   blz. 1766-65 nr. 1/r
22 Maii baptizata est Ida
filia Mathiae Bruijnen et Annae
aen de Meulen conjugum sus-
ceptores fuerunt Wolterus
Bruijnen et Petronella Janssen
loco Catharinae aen de Meulen
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1766-011 -    24-06-1766   -   blz. 1766-65 nr. 2/r
24 Junii baptizata est Sijbilla
filia Wolteri Bruijnen et Joannae
Wolters conjugum susceptores fu-
erunt Mathias Bruijnen loco Jo-
annis Erkens et Gertrudis Peters
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1766-012 -    29-06-1766   -   blz. 1766-65 nr. 3/r
29 Junij baptizatus est Joannes
Petrus filius Joannis Wilders et
Gertrudis Dorssers conj. susceptores
fuerunt Godefridus Dorssers et Maria
Wilders                        q(uo)d attestor A. Cremeren
                                                           ptor
 
Baarlo D1766-013 -    20-07-1766   -   blz. 1766-65 nr. 4/r
20 Julj baptizatus est Hermanus filius
Martini Buerskens et Petronellae
Wijnen conj. susceptores fuerunt
Petrus Koopmans et Hendrina van
Wisch
                        q(uo)d attestor A. Cremeren pastor
 
Baarlo D1766-014 -    11-08-1766   -   blz. 1766-66 nr. 1/r
11 Augusti baptizata est Maria
Catharina filia Jacobi Bouten
et Mariae Teresiae de Sonnaville
conj. susceptores fuerunt Philippus
Kessels et Elisabeth Smolders
                        q(uo)d attestor A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1766-015 -    27-08-1766   -   blz. 1766-66 nr. 2/r
27 Augusti baptizatus est Henricus
filius Petri Houwen et Anna
Houtackers conj. susceptores fuerunt
Antonius Houtackers et Catharina
Houwen
                        q(uo)d attestor A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1766-016 -    19-09-1766   -   blz. 1766-66 nr. 3/r
19 Septembris baptizata est Anna
Elisabeth filia Petri Peters et Petronellae
Daniels conj. susceptores fuerunt
Daniel Daniels et Gertrudis Peters
                        q(uo)d attestor A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1766-017 -    21-09-1766   -   blz. 1767-67 nr. 1/l
21 Septembris baptizatus est Joannes
filius Joannis Buerskens et Wilhel-
minae Deckers conj. susceptores
fuerunt Petrus aen de Heij et Wilhel-
mina Naus loco Catharinae Kessels
                        q(uo)d attestor A. Cremeren
 
Baarlo D1766-018 -    01-10-1766   -   blz. 1767-67 nr. 2/l
1ma Octobris baptizata est Elisabeth
filia Petri Timmermans et Margaretha
Boom conj. susceptores fuerunt Reinder
Jansen et Wilhelmin Joanna Timmer
mans loco Wilhelminae Timmermans
                        q(uo)d attestor A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1766-019 -    10-12-1766   -   blz. 1767-67 nr. 3/l
10 Decembris baptizata est Helena
filia Egidij Aerts et Catharinae
Kessels conj. susceptores fuerunt
Joachim Kessels et Maria Elisabeth
de Sonneville loco Wilhelminae
Loomans          q(uo)d attestor A. Cremeren pastor
 
Baarlo D1767-001 -    28-01-1767   -   blz. illegit 03 nr. 2
1767 28 Januarij baptizatus est Hendricus
filius Wilhelminae Kursten ex Bree
spurius qua patrem nominavit
Hendricus Tijrij militem in
servitio Hollandorum sive Stat....
susceptores fuerunt Mathis Janssens
loco Joannis Koopmans et Cornelia
Janssen                        quod attestor A. Cremeren ptor
Per subsequens matrimonium in
quadragesima anni 1767 Venlonae fac-
tum Henricus filius naturalis Hen-
rici Tijrij et Wilhelminae Kursten
legitimatus est ita att(estor) P. Geusen
pastor in Baerlo hac ...... 1783
 
Baarlo D1767-002 -    05-02-1767   -   blz. 1767-68 nr. 1/l
8ta Februarij baptizata est Anna
Maria filia Petri Hendrickx
et Joannae Adams conj. susceptores
fuerunt Antonius Houtackers
loco Henrici Janssen et Gertrudis
Dorssers loco Catharinae Adams
                        q(uo)d attestor A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1767-003 -    17-02-1767   -   blz. 1767-68 nr. 2/l
17 Februarij baptizatus est Theodorus
filius Godefridi Bouten et Catharinae
Willemsen conj. susceptores
fuerunt Laurentius Bouten et
Gertrudis Willemsen
                        q(uo)d attestor A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1767-004 -    28-02-1767   -   blz. 1767-67 nr. 1/r
28 Februarij baptizata est Catharina filia
Martini Veekens et Joannae Timmermans
Jansen conj. susceptores fuerunt
Reijnder Buerskens et Cunigunda Wouters
loco Martinae Kalboes
                        q(uo)d attestor A. Cremeren pastor
 
Baarlo D1767-005 -    08-03-1767   -   blz. 1767-67 nr. 2/r
8va Martij baptizatus est Joannes
filius Jacobi Jacobs et Mathiolae
Sanders conj. susceptores fuerunt
Joannes Gelen et Teresia Hendrickx
                        q(uo)d attestor A. Cremeren pastor
 
Baarlo D1767-006 -    15-03-1767   -   blz. 1767-67 nr. 3/r
15 Martij baptizata est Anna
Margaritha filia Joannis
Meuwissen et Joannae Daemen
conj. susceptores fuerunt Mathias
op Heis loco Joannis Meuwissen
et Petronella Daemen
                        q(uo)d attestor A. Cremeren pastor
 
Baarlo D1767-007 -    15-03-1767   -   blz. 1767-68 nr. 1/r
15 Martij baptizatus est Henricus
Buerskens filius Joannis
Buerskens et Hendrina van Wisch
conj. susceptores fuerunt Reinder
van Wisch et Petronella Wijnen
                        q(uo)d attestor A. Cremeren pastor
 
Baarlo D1767-008 -    22-03-1767   -   blz. 1767-68 nr. 2/r
22 Martij baptizatus est Joannes
filius Mathis Jansen et Petronillae
Daemen conj. susceptores fuerunt
Andreas Daemen et Joanna Catharina
Jansen              q(uo)d attestor A. Cremeren pastor
 
Baarlo D1767-009 -    30-03-1767   -   blz. 1767-68 nr. 3/r
30 Martii baptizata est Maria He-
lena filia Wilhelmi Engels et
Margarethae Verbraemhorst conjugum
susceptores fuerunt Jac. Beurskens
loco Joannis Engels et Anna Maria
Verbraemhorst
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacellanus
 
Baarlo D1767-010 -    30-04-1767   -   blz. 1767-69 nr. 1/l
30 Aprilis baptizata est Anna filia
Petri Jacobs et Theresiae Janssen conjug.
susceptores fuerunt Jacobus Smeets
loco Joannis Janssen et Mechtildis
Meusers loco Gertrudis Jacobs
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacellanus
 
Baarlo D1767-011 -    20-05-1767   -   blz. 1767-69 nr. 2/l
20 Maj baptizatus est Joannes
filius Godefridi Dorssers et
Wilhelminae Thewisen conj.
susceptores fuerunt Wilhelmus
Dorssers et Gertrudis Dorssers loco
Gertrudis Thewisen
                        q(uo)d attestor A. Cremeren pastor
 
Baarlo D1767-012 -    13-06-1767   -   blz. 1767-69 nr. 3/l
13 Junij baptizatus est Andreas
filius Jacobi Koopmans et Helenae
Verheijen conj. susceptores
fuerunt Andreas Koopmans et Petronella
Daniels loco Mariae Verheijen
                        q(uo)d atttestor A. Cremeren pastor
 
Baarlo D1767-013 -    24-09-1767   -   blz. 1768-70 nr. 1/l
24 Septembris baptizatus est
Petrus filius Gerardi Daemen
et Annae Hendrickx conjugum
susceptores fuerunt Joannes Meuwisse
et Anna op de Graef loco Petronellae
Hendrickx        q(uo)d attestor A. Cremeren pastor
 
Baarlo D1767-014 -    08-10-1767   -   blz. 1768-70 nr. 2/l
8 Octobris baptizata est Maria
filia Joannis Janssen et Petronillae
Zeetsen conjugum susceptores fuerunt
Mat. Janssen loco Winandi Gubbels
et Helena Spee
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacel.
 
Baarlo D1767-015 -    18-10-1767   -   blz. 1768-70 nr. 3/l
18 Octobris baptizata est Helena
filia Henrici Thijssen et Helenae
Joosten conjugum susceptores
fuerunt Mathijas Janssen loco
Leonardi Kurstjens et Maria
Joosten
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacel
 
Baarlo D1767-016 -    20-10-1767   -   blz. 1767-69 nr. 1/r
20 Octobris baptizatus est Leonardus
filius Christophori Janssen et Ger-
trudis Deintjens conjugum susceptores
fuerunt Henricus Janssen et Aldegun
dis Hellen
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacell.
 
Baarlo D1767-017 -    18-11-1767   -   blz. 1767-69 nr. 2/r
18 Novembris baptizata est Anna Maria
filia Petri Geelen et Mechtildis
Sloesen conjugum susceptores fue-
runt Mat. Janssen loco Joannis
Slousen et Berta Jacobs
            q(uo)d att(estor) P. Geusen sacellanus
 
Baarlo D1767-018 -    24-11-1767   -   blz. 1767-69 nr. 3/r
24 Novembris baptizatus est Henricus
filius Petri Spe et Joannae
Willemsen conj. susceptores fuerunt
Matthis Hermans et Catharina
Willemsen
                        q(uo)d attestor A. Cremeren pastor
 
Baarlo D1767-019 -    26-11-1767   -   blz. 1767-69 nr. 4/r
26 Novembris baptizata est Joanna
filia Andreae Dorssers et Joannae
Hermans conjugum susceptores fu-
erunt Mathias Janssen loco Petri
Houberts et Joanna Dorsers
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacel.
 
Baarlo D1767-020 -    27-11-1767   -   blz. 1767-69 nr. 5/r
27 Novembris baptizatus est Wilhelmus
filius Mathiae Wolters et Gertrudis
Geelen conjugum susceptores fue-
runt Petrus Wolters et Lucia Lenskens
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacell
 
Baarlo D1767-021 -    25-12-1767   -   blz. 1768-70 nr. 1/r
25 Decembris baptizata est Chris-
tina filia Christiani la Heij
et Mariae Catharinae Herwegh
conjugum susceptores fuerunt
Philippus Bouten et Hendrina
Janssen            q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
            1768
Baarlo D1768-001 -    03-01-1768   -   blz. 1768-70 nr. 2/r
3 Januarij baptizatus est Gerar-
dus filius Henrici Verhaerdt
et Joannae van de Broeck conjugum
susceptores fuerunt Mat. Janssen
loco Petri Meerts et Helena Spee
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1768-002 -    25-01-1768   -   blz. 1768-70 nr. 3/r
25 Januarii baptizatus est Gerardus
filius Joannis Janssen et Mar-
garitae Bongaerts conjugum
susceptores fuerunt Petrus Bon
gaerts et Lucia Janssen
                        q(uo)d att. P. Geusen sac.
 
Baarlo D1768-003 -    26-01-1768   -   blz. 1768-71 nr. 1/l
26 Januarij baptizata est Ida fi-
lia Mathiae Janssen et Joannae
Hendrickx conjugum susceptores
fuerunt Arnoldus Aerts et Ma-
ria Hendrickx
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1768-004 -    04-02-1768   -   blz. 1768-71 nr. 2/l
4 Feb. baptizatus est Wilhelmus fi-
lius Petri Houwen et Annae Holt-
ackers conjugum susceptores fuerunt
Mathias Janssen loco Theodori
Houwen et Catharina Holtackers
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1768-005 -    01-03-1768   -   blz. 1768-71 nr. 3/l
1 Martij baptizatus est Josephus
filius Theodori Verbongh et
Catharinae Houwen conjugum
susceptores fuerunt Henricus
Houwen et Ida Verbongh
                        q(uo)d attestor A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1768-006 -    22-04-1768   -   blz. 1768-72 nr. 1/l
22 Aprilis baptizatus est Christianus
filius Wilhelmi Kessels et Catha
rinae Sanders conjugum suscepto
res fuerunt Jacobus Jacobs et
Maria Wijnen.
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1768-007 -    22-05-1768   -   blz. 1768-72 nr. 2/l
22 Maj baptizatus est Godefridus
filius Wilhelmi Jacobs et
Gertrudis Dorssers conj. susceptores
fuerunt Tillemanus Jacobs et
Joanna Dorssers
                        q(uo)d attestor A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1768-008 -    30-05-1768   -   blz. 1768-72 nr. 3/l
30 Maii baptizatus est Henricus
filius Wilhelmi Smeets et
Annae Spee conjugum suscepto
res fuerunt Mathias Janssen
loco Petri op Heijs et Helena Spee
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1768-009 -    06-06-1768   -   blz. 1768-71 nr. 1/r
6ta Junij baptizata est Maria
filia Jacobi Simons et Joanna
Catharina Janssen conj. susceptores
fuerunt Mathis Janssen loco Petri
Simons et Petronella Daemen
                        q(uo)d attestor A. Cremeren pastor
 
Baarlo D1768-010 -    08-06-1768   -   blz. 1768-71 nr. 2/r
8 Die julij baptizatus Joannes
Henricus filius Petri Bomgaerts
et Mariae aen de Meulen conjug.
susceptores fuerunt Joannes Bom-
gaerts et Anna aen de Meulen
q(uo)d attestor Fr. Philippus van
Acker Augustinianus
 
Baarlo D1768-011 -    22-07-1768   -   blz. 1768-71 nr. 3/r
22 Julij baptizata est Petronilla
filia Joannis Beurskens et Wil-
helminae Deckers conjugum
susceptores fuerunt Mathias
Janssen loco Wilhelmi Kessels
et Hendrina Lenssen
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1768-012 -    12-09-1768   -   blz. 1768-71 nr. 4/r
12 7bris Baptizatus est Mathias filius
Petri Timmermans et Margaritae
Boom conjugum susceptores fue-
runt Petrus Peters et Wilhelmina
Tulmans           q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1768-013 -    04-09-1768   -   blz. 1768-72 nr. 1/r
4 7bris Baptizatus est Petrus filius
Wilhelmi van den Schoodt et Ma-
riae Catharinae Verhaegh conjugum
susceptores fuerunt Tulmanus
Leenders et Christina Verhaegh
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1768-014 -    05-10-1768   -   blz. 1768-72 nr. 2/r
5 Octobris baptizatus est Edmundus
filius Joannis Mevissen et Joannae
Daumen conjugum susceptores
fuerunt Andreas Daumen loco
Andreae Peters et Anna Hendricks
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacel.
 
Baarlo D1768-015 -    21-10-1768   -   blz. 1768-72 nr. 3/r
21 Octobris baptizatus est Henricus filius
Hermani Smeets et Mariae Hermans
conjugum susceptores fuerunt Ma-
thias Janssen loco Joannes van den
Berghen et Anna Spee
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacel.
 
Baarlo D1768-016 -    04-11-1768   -   blz. 1769-73 nr. 1/l
4ta Novembris baptizata est Hendrina
filia Petri Peters et Petronellae
Daniels conj. susceptores fuerunt
Mathis Janssen loco Jacobi Janssen
et Wilhelmina Groenen
                        q(uo)d attestor A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1768-017 -    04-11-1768   -   blz. 1769-73 nr. 2/l
4ta Novembris baptizata est Anna
Christina filia Joannis Wilders
et Gertrudis Dorssers conj. suscep-
tores fuerunt Mathis Janssen loco
Gerardi Dorssers et Gertrud Dentjens
loco Allegondae Wilders
                        q(uo)d attestor A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1768-018 -    12-11-1768   -   blz. 1769-73 nr. 3/l
12 Novembris baptizatus est Herma-
nus filius Wilhelmi Engels
et Margaritae Verbraemhorst
conjugum susceptores fuerunt
Thomas Engels et Dorothea Ver
braemhorst
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacel.
 
Baarlo D1768-018 -    24-11-1768   -   blz. illegit 04 nr. 1/l
1768
24 Novembris baptizatus est Andreas
filius Annae Sophiae Drissen
spurius qua patrem nominavit
Joannem Herholdt acatholicum
militem sub servitio lot Hollandorum
sive Statuum susceptores fuerunt
Antonius Holdtackers et Joanna van
Lier loco Agnetis Drissen
                        q(uo)d attestor A. Cremeren pastor
 
 
Baarlo D1768-019 -    22-12-1768   -   blz. 1769-74 nr. 1/l
22 Xbris Baptizata est Hendrina
filia Gerardi Linsen et Johannae
van den Schoot conj. susceptores
fuerunt Mathis Jansen loco Wilhelmi
Hermans et Corneliae Jansen
                        q(uo)d attestor A. Cremeren ptro
 
Baarlo D1768-020 -    30-12-1768   -   blz. 1769-74 nr. 2/l
30 Decembris baptizatus est Gerardus
filius Mathiae Bruijnen et Annae
aen de Meulen conjugum suscep
tores fuerunt Wilhelmus aen de
Meulen et Joanna Geurts
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
            1769
Baarlo D1769-001 -    04-01-1769   -   blz. 1769-74 nr. 3/l
4ta Januarij baptizata est Joanna
filia Petri Janssen et Elisabeth
Tunemans conj. susceptores fuerunt
Leonardus Cursten et Elisabeth
Smolders loco Gertrudis Baccus
                        q(uo)d attestor A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1769-002 -    07-02-1769   -   blz. 1769-73 nr. 1/r
7 Feb. baptizata est Mechtildis fi-
lia Martini Veekens et Joannae
Janssen conjugum susceptores
fuerunt Jacobus Timmermans et
Maria Geurst loco Catharinae
Margar(ethae) Hovis
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1769-003 -    11-02-1769   -   blz. 1769-73 nr. 2/r
11 Februarij baptizata est Christina
filia Petri Smets et Elisabeth Janssen
conj. susceptores fuerunt Mathis
Janssen loco Jacobi Janssen et
Ida Heldens     q(uo)d attestor A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1769-004 -    17-02-1769   -   blz. 1769-73 nr. 3/r
17 Feb. baptizata est Eleonora
filia Wilhelmi Peters et Doro-
theae Verbraemhorst conjugum
susceptores fuerunt Wilhelmus
Engels et Joanna Peters
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1769-005 -    23-02-1769   -   blz. 1769-73 nr. 4/r
23 Februrarij baptizatus est Wilhelmus
filius Christophori Janssen et
et Gertrudis Dentjens conj.
susceptores fuerunt Philippus Bouten
 
Baarlo D1769-006 -    03-03-1769   -   blz. 1769-74 nr. 1/r
3tia Martij baptizata est Chatarina
filia Petri Staex et Wilhelminae
Smets conj. susceptores fuerunt
Joannes Staex et Maria Anna
Kichgelaers loco Joannae Fransen
                        q(uo)d attestor A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1769-007 -    22-03-1769   -   blz. 1769-74 nr. 2/r
22 Martij baptizatus est Hermanus
filius Henrici Hendrickx et Helenae
Joosten conj. susceptores fuerunt
Mathis Janssen loco Petri Bergh
et Maria Joosten loco Joannae
Custers                        q(uo)d attestor A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1769-008 -    29-03-1769   -   blz. illegit 04 nr. 2/l
1769
29 Martii baptizata est Catharina
filia illegitima Mathiolae
Driessen quae patrem nominavit
Joannem Keesingh ex Swalmen
susceptores fuerunt Petrus Hen-
dricks loco Christiani Driessen
et Mechtildis Staex
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacell.
 
Baarlo D1769-009 -    15-04-1769   -   blz. 1769-75 nr. 1/l
15 Aprilis baptizatus est Aldegun
dis filia Henrici Bruijnen et
Joannae Geurts conjugum suscep
tores fuerunt Mathias Bruijnen
et Petronilla Daniels loco Jo-
annae Visschers
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1769-010 -    21-04-1769   -   blz. 1769-75 nr. 2/l
21 Aprilis baptizata est Joanna fi-
lia Petri Hendricks et Joannae
Adams conjugum susceptores fue
runt Joannes Bongaerts et Gertrudis
Deentjes loco Annae Gertrudis Segers
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1769-011 -    13-05-1769   -   blz. 1769-75 nr. 3/l
13 Maii baptizata est Anna Maria fi-
lia Christiani la Heij et Mariae
Herwegh conjugum susceptores fu-
erunt Petrus op Heijs et Elisabetha
Smolders
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1769-012 -    17-05-1769   -   blz. 1769-75 nr. 4/l
17 Maii baptizatus est Jacobus filius
Petri Naus et Joannae Hendricks
conjugum susceptores fuerunt
Joannes Holtackers et Agatha Daumen
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1769-013 -    19-06-1769   -   blz. 1769-76 nr. 1/l
19 Junii baptizata est Maria Catharina filia Mathiae
Luijtiens et Mariae Catharinae Kessels conjugum
susceptores fuerunt Jacobus Beurskens loco Hendrici
Luijtiens et Margarita Verbraemhorst loco Joannae
Catharinae Hermans
            q(uo)d attestor F. Jo(ann)es van den Mortel minor..
 
Baarlo D1769-014 -    06-08-1769   -   blz. 1769-76 nr. 2/l
6ta Augusti baptizatus est Jacobus
filius Reinder Janssen et Hendrina
Janssen conj. susceptores fuerunt
Wilhelmus Korsten et Gertrudis op Clef
                        q(uo)d attestor A. Cremeren pastor
 
Baarlo D1769-015 -    07-08-1769   -   blz. 1769-76 nr. 3/l
7ta Augusti baptizatus est Petrus
filius Mathis Clercken et Helenae
Bouten conj. susceptores fuerunt
Godefridus Bouten et Maria Anna
Kicgelers loco Maria Clercken
                        q(uo)d attestor A. Cremeren pastor
 
Baarlo D1769-016 -    13-08-1769   -   blz. 1769-75 nr. 1/r
13 Augusti baptizata est Maria
Josepha filia Jacobi Bouten et
Mariae Teresiae de Sonneville conj.
susceptores fuerunt Philippus Bouten
et Anna Maria Verbramhorst
                        q(uo)d attestor A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1769-017 -    02-09-1769   -   blz. 1769-75 nr. 2/r
2 Septembris baptizata est Anna
Catharina filia Joannis Beurskens
et Hendrinae van Wisch conjugum
susceptores fuerunt Martinus
Beurskens et Wilhelmina Beenders
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1769-018 -    17-09-1769   -   blz. 1769-75 nr. 3/r
17 Septembris baptizatus est Hermanus
filius Mathaei Janssen et Petronillae
Daemen conj. susceptores fuerunt
Hermanus Smets loco Jacobi Simons
et Maria Clara op Heijs
                        q(uo)d attestor A. Cremeren pastor
 
Baarlo D1769-019 -    25-09-1769   -   blz. 1769-76 nr. 1/r
25 Septembris baptizata est Catharina
filia Godefridi Bouten et Johannae
Janssen conj. susceptores fuerunt
Reinder Bouten et Margaretha
Jansen loco Elisabethae Maesen
                        q(uo)d attestor A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1769-020 -    05-10-1769   -   blz. 1769-76 nr. 2/r
5ta 8bris baptizatus est Gerardus
filius Wilhelmi Peters et Gertrudis
Wolters conj. susceptores fuerunt
Petrus Holdtackers et Maria Catharina
Herwegh loco Aldegundae Smolders
                        q(uo)d attestor A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1769-021 -    31-10-1769   -   blz. 1769-76 nr. 3/r
31 Octobris baptizatus est Theodorus
filius Theodori Cremers et Annae
Tulmans conjugum susceptores
fuerunt Antonius Heldens et
Gertrudis Tulmans
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacell
 
Baarlo D1769-022 -    04-11-1769   -   blz. 1770-77 nr. 1/l
4 Novembris baptizatus est Chris-
tophorus filius Andreae Dorssers
et Joannae Hermans conjugum
susceptores fuerunt Mathias Jans
sen loco Josephi Dorssers et Helena
Joosten loco Joannae Hermans
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1769-023 -    05-12-1769   -   blz. 1770-77 nr. 2/l
5 Decembris baptizatus est Gerardus
filius Jacobi Jacobs et Mathiolae
Sanders conjugum susceptores fue-
runt Wilhelmus Kessels et Anna
ingen Noodt loco Elisabethae Jacobs
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sac.
 
Baarlo D1769-024 -    07-12-1769   -   blz. 1770-77 nr. 3/l
7ta Decembris baptizatus est Henricus
filius Mathaei Wolters et Gertrudis
Gielen conj. susceptores fuerunt
Gerardus Wolters et Maria Anna
Kichgelaers loco Hendrinae Linskens
                        q(uo)d attestor A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1769-025 -    14-12-1769   -   blz. 1770-77 nr. 4/l
14 Decembris baptizatus est Edmundus
filius Petri Houben et Gertrudis
Bisschobs conjugum susceptores
fuerunt Petrus Timmermans et
Maria Anna Kichelers loco Sij-
billae Everkens
                        q(uod) att(estor) P. Geusen sacel.
 
Baarlo D1769-026 -    20-12-1769   -   blz. 1770-78 nr. 1/l
20 Decembris baptizata est Gertrudis
filia Petri Jacobs et Terisiae
Janssen conj. susceptores fuerunt
Mathis Janssen loco Gerardi Jacobs
et Cornelia Janssen
                        q(uo)d attestor A. Cremeren ptor
 
            1770
Baarlo D1770-001 -    01-02-1770   -   blz. 1770-78 nr. 2/l
1 Feb. baptizatus est Joannes filius
Martini Veeckens et Joannae Gerardts
conjugum susceptores fuerunt Ma-
thias Wolters loco Joannis Selitjens
et Beatrix Timmermans
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacell.
 
Baarlo D1770-002 -    08-02-1770   -   blz. 1770-78 nr. 3/l
8 Feb. baptizatus est Wilhelmus fi-
lius Joannis Beurskens et Wilhel-
minae Deckers conjugum susceptores
fuerunt Mathias Janssen loco Rei-
neri Beurskens et Wilhelmina Naus
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacell.
 
Baarlo D1770-003 -    02-03-1770   -   blz. 1770-77 nr. 1/r
2 Martii baptizatus est Gerardus filius
Theodori Verbongh et Catharinae Hou-
wen conjugum susceptores fuerunt
Joannes op Cleeff et Anna Holtackers
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacell.
 
Baarlo D1770-004 -    07-03-1770   -   blz. 1770-77 nr. 2/r
7 Martii baptizatus est Joannes filius
Wilhelmi Jacobs et Gertrudis Dorssers
conjugum susceptores fuerunt Henricus
Verhaerdt et Maria Anna Kiechelers loco
Mariae Janssen
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacellanus
 
Baarlo D1770-005 -    12-03-1770   -   blz. 1770-77 nr. 3/r
12 Martij baptizatus est Wilhelmus
filius Joannis Telen Dionisij
Telen et Mariae Winckelmoelen
conj. susceptores fuerunt Joannis
Telen et Elisabeth van Baxen
                        q(uo)d attestor A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1770-006 -    18-03-1770   -   blz. 1770-77 nr. 4/r
18 Martii baptizata est Catharina
filia Petri Thijssen et Margarithae
Sanders conjugum susceptores fuerunt
Petrus Thijssen et Gertrudis opt Cleeff
loco Annae Hendricks
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacell.
 
Baarlo D1770-007 -    04-04-1770   -   blz. 1770-78 nr. 1/r
4 Aprilis baptizatus est Antonius
filius Petri Smets et Elisabeth
Janssen conj. susceptores fuerunt
Joannes Selen et Maria Linssen
                        q(uo)d attestor A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1770-008 -    23-05-1770   -   blz. 1770-78 nr. 2/r
23 Maii baptizatus est Matthias
filius Jacobi Coopmans et Hele-
nae Verheijen conjugum susceptores
fuerunt Henricus Coopmans et
Elisabetha Verheijen
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacel.
 
Baarlo D1770-009 -    14-07-1770   -   blz. 1770-78 nr. 3/r
14 Julij baptizatus est Theodorus filius
Gerardi Daumen et Annae Hendrickx
conjugum susceptores fuerunt Mat-
thias Janssen loco Joannis Hendricks
et Joanna Daumen
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacellan.
 
Baarlo D1770-010 -    31-07-1770   -   blz. 1770-78 nr. 4/r
31 Julii baptizatus est Petrus filius
Gerardi Linssen et Annae Janssen
conjugum susceptores fuerunt
Henricus Janssen et Hendrina
Linssen
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacell.
 
Baarlo D1770-011 -    17-08-1770   -   blz. 1770-79 nr. 1/l
17 Aug. baptizatus est Joannes filius [datum ontleend aan Gendalim]
Matthiae Lutters et Annae Cathari
nae Kessels conjugum susceptores fue-
runt Henricus Kessels et Ida Gijsberts
loco Elisabethae Nauthen
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacell.
 
Baarlo D1770-012 -    16-09-1770   -   blz. 1770-78 nr. 2/l
16 Septembris baptizatus est Joannes
filius Christophori Janssen et
Gertrudis Dentjens conj.
susceptores fuerunt Joannes
Bongaerts et Joanna Adams
loco Joannae Janssen
                        q(uo)d attestor A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1770-013 -    01-10-1770   -   blz. 1770-79 nr. 3/l
1ma Octobris baptizata est Bartholomea
filia Petri Janssen et Joannae
Peters conj. susceptores fuerunt
Henricus Bruenen et Maria Anna
Kichgelaers loco Petronellae Peters
            q(uo)d attestor A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1770-014 -    03-10-1770   -   blz. 1770-80 nr. 1/l
3 Octobris baptizata est Catharina
filia Mathiae Janssen et Joannae
Jacobs conjugum susceptores fuerunt
Petrus Jacobs et Theodora Janssen
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacel
 
Baarlo D1770-015 -    05-10-1770   -   blz. 1770-80 nr. 2/l
5 Octobris baptizata est Lucia filia
Petri Janssen et Elisabethae Thu-
nemans conjugum susceptores fuerunt
Andreas Daumen et Joanna Catharina
Janssen            q(uo)d att(estor) P. Geusen sacell
 
Baarlo D1770-016 -    06-10-1770   -   blz. 1770-80 nr. 3/l
6ta Octobris baptizatus est Joannes
filius Joannis Wilders et Gertrudis
Dorssers conj. susceptores fuerunt
Mathis Janssen loco Mathaei
Wilders et Maria Dorssers
                        q(uo)d attestor A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1770-017 -    09-10-1770   -   blz. 1770-79 nr. 1/r
9na Octobris baptisata est Maria
Catharina filia Petri Bongaerts
et Mariae aen de Molen conj.
susceptores fuerunt Wilhelmus
aen de Moelen et Helena Sanders
loco Jacominae Bongaerts
                        q(uo)d attestor A. Cremeren ptor
 
Baarlo D1770-018 -    19-10-1770   -   blz. illegit 05 nr. 1/l
1770
19 Octobris baptizata est Joanna
filia illegitima Catharinae
Pasman quae patrem nominavit
Carolum de Loo Swollensem mi-
litem Statuum Hollandorum
susceptores fuerunt Arnoldus
Beurskens et Anna Ewals
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacell
 
Baarlo D1770-019 -    20-10-1770   -   blz. 1770-79 nr. 2/r
20 Octobris baptizata est Anna
Maria filia Petri Peters
et Petronellae Daniels conj.
susceptores fuerunt Mathis
Verhaert et Hendrina Linsen
loco Dorotheae Daniels
                        q(uo)d attestor A. Cremeren
                                                           ptor
 
Baarlo D1770-020 -    22-10-1770   -   blz. 1770-79 nr. 3/r
22 Octobris baptizatus est Petrus
filius Godefridi Bouten et Joannae
Janssen conj. susceptores fuerunt
Mathis Clercken et Helena
Janssen                        q(uo)d attestor A. Cremeren
                                                           ptor
 
Baarlo D1770-021 -    01-12-1770   -   blz. 1770-80 nr. 1/r
1 Decembris baptizata est Maria
filia Mathiae Janssen et Petro-
nillae Daumen conjugum suscep-
tores fuerunt Mathias Janssen
loco Jacobi Simons et Clara op Heijs
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacell.
 
Baarlo D1770-022 -    18-12-1770   -   blz. 1770-80 nr. 2/r
18 Decembris baptizatus est Mathias
filius Jacobi Simons et Annae Catha-
rinae Janssen conjugum susceptores
fuerunt Mathias Janssen et Maria
Anna Kiechelers loco Elisabethae
Thuenemans
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacellanus
 
Baarlo D1770-023 -    18-12-1770   -   blz. 1770-80 nr. 3/r
Eadem die baptizatus est Joannes filius
Jacobi Simons et Annae Catharinae
Janssen conjugum susceptores fuerunt
Mathias Janssen loco Gerardi Lenssen
et Maria Gubbels loco Joannae Coop-
mans                q(uo)d att(estor) P. Geusen sacell.
 
Baarlo D1770-024 -    24-12-1770   -   blz. 1770-80 nr. 4/r
24 Decembris baptizatus est Leonardus
filius Wilhelmi Engels et Margarithae
Verbraemhorst conjugum susceptores
fuerunt Petrus Coopmans et Cornelia
Engels
                        q(uo)d att(estor) P. Geusen sacellanus