Algemene bladzijde Leuth               Home               laatste update: 07-11-2008

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


1570    Teves Hein met Fijke?
1607    Teven Dirken met Enken Bossen
1635    Tewen Henricus met in den Leijst Wendelina
1670    Tewen Tijsken met Nuyen [Scheurkens] Sophia
1693    Tewen Haerman met Bossen Henrica
1723    Knippenberg aan, Andreas met Schoenmaeckers, Catharina
1730    Toebosch, Alardus en Huijskens, Catharina  
 

Veel gegevens betrefffende Leuth: http://members.chello.nl/g.vbenthem/index.htm

Dopen 1640-1662