Gezinsreconstructies op basis van voornamen             terug algemeen bree               

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Gezinsreconstructies Maasbree.
 
Het toegevoegde bestand bevat gezinsreconstructies op basis van het RK doopboek van Maasbree van 1667 tot en met 1812. Zij zijn gebaseerd op de transcriptie van Jo Engels. Omdat zeker het oudere deel van het doopboek van Maasbree zeer veel patroniemen bevat, is niet gekozen voor een ordening op achternamen, maar is de primaire ordening de voornaam van de vader. Dat is het meest stabiele element.
 
De gezinnen (combinaties van vader en moeder met kinderen) zijn vervolgens geordend op de datum van de eerste doop in het gezin. Waar dat, meestal met behulp van de naam van de moeder, mogelijk was, zijn dopen van vaders met afwijkende “achternamen” samengevoegd in een gezin.
 
Aan het bestand is informatie toegevoegd over het huwelijk, wanneer die voorhanden was. De bedoeling hiervan is vooral een controle op combinaties. Daarbij is gebruik gemaakt van een transcriptie van de huwelijken van Maasbree. Voor de huwelijken na 1800 (invoering burgerlijke stand) is het van belang op te merken dat het hierbij gaat om de kerkelijke huwelijken. Dat betekent dat er soms enkele dagen verschil zitten met de huwelijken van de burgerlijke stand die bijvoorbeeld via Genlias te vinden zijn. 
Let op: Recentelijk zijn de oorspronkelijke transcripties volledig nagelopen en op zeer veel plaatsen gecorrigeerd. Voor zover het daarbij ging om ingrijpende wijzigingen, zoals verandering van samenstelling van gezinnen, verandering van de familienaam of de aliassen van de familie, zijn deze ook verwerkt in het toegevoegde bestand. Het aantal gezinnen is daardoor kleiner geworden, omdat meer combinaties konden worden gemaakt. Een groot aantal kleinere wijzigingen is niet verwerkt omdat dat te veel werk was. Dat kan betekenen dat er afwijkingen zijn tussen dit bestand en de gecorrigeerde doopbestanden op het punt van precieze doopdata, namen van echtgenoten en getuigen. Het is daarom altijd noodzakelijk deze precieze gegevens na te kijken in de transcripties (en natuurlijk zoals het hoort: in de originelen).
Onderbouwde suggesties voor verbeteringen zijn verder welkom.
 
Jos Verkroost

Download excel bestand versie 06-10-2010