Tijnsboek domeinen ambt Kessel, eerste helft 16 de eeuw Helden         Terug     door Peter Vullings


 

Bron: Algemeen Rijksarchief te Brussel, Chambres des Comptes, inv.nr. 51689/2
Bewerking: P.G.H. Vullings
Panningen, 2004

 

Folio 11
 

 

Helden

11
     
 
Indem kerspel van helden gylt elcken mergen tot thynsen eyn
 oert van einen alden vleems
 
     
 

Oenraey

 
     
  Johan Jacobs soen van eynde 4 mergen 1 vleems
     
 
Geryt Heynen soen van eynde 4 mergen myt eynen eyntgen
dair die schaepstal op steyt
1 alden vleems
     
 
Eva ind Kathryna Lenart Zyben dochter van Deryck van
Reysenbeyck Groetvoets guet 6 mergen
1½ vleems
     
 
Kairlle
Sylken gelden vanden alre lesten nyhen erff eynen mergen
1 verdell gelegen achter Maes Wyllem Tys erve
1 ort
     
 
Wilhem Maes Thys soen
Maes Wyllemkens Thyssen  7½ mergen 40 roeyen
2 vleyms
     
 
Jeronimo van Thoiren 4 mergen van Schutten
kamp
1 vleems
     
    Summa Latus 6 alde vleems ind 3 ort

Folio 11v
 

  Noch der selve Zylken Gelden 5 morgen 25 roeyen 1 vleyms 1½ ort
     
  Noch der selve 3 verdel landtz ind vyff royen 1 ort
 
Der selve noch vanden alre lesten nyen erff 3½ mergen
ind ey verdell
3½ ort
     
 
Geerling Iaecken
Mercels kynder 51 roeyen lanx die bende
1 hellinck
     
 
This van haeff
Peters soen opgen Hayff peter ½ mergen 9 roeyen neest
Mercels kynder erf
1 ort
     
 
Willemken Wyllems hey soen Vervoert van Willem hennen van tshalven guet ½ morgen ind
24 roeyen neffen Zylken Gelden vanden Schutten kamp
off guet
1 ort wurdt
niet ontf.
     
  Johan wevers van Heyn Broyckmans huyss opten anslach
1 hellinck wurdt
niet ontf.
    
  Wyllemken Thyss Claessen van Thrynken Engels
wegen die Sever opt nyhe. Noch ½ mergen ind 53
royen schydende mytten eynde op Breytvoette landt
1 ort
     
    Summa latus 3 alde vleemss1 ort
ind 2 ort 1 hellinck

Folio 12
 

    12
  Item Jacob Syben huyss opt nyhe erff 1 hellinck
     
 
Heyn Symons vanden lesten nyen 100 royen nyes
1 hellinck wurdt niet
               ontf.
     
 
Heyn Martyn Karmans soen vanden alre lesten nyhen erff 2
mergen 40 royen gelegen in den Heselers veen
2 ort 1 hellinck
     
 
Derick Martin Karmans soen
 Marthyn Karmans 14½ royen dair syn koey op steyt
1 hellinck
     
 
Noch Derick vurss
Noch Martyn vurss 52 roeyen voer Zylken Schers erff
1 hellinck
     
 
Letgen Engels
Geryt van Barll 56 royen
1 hellinck
     
 
Johan Vervoerts huysfr. Nees 47½ royen betymmert
1 hellinck
     
 
Derick
Pouwels Tymmermans ind Peter Tymmermans 47½
roye betymmert
1 hellinck
     
 
Symon Pouwels
Jan vanden Buecken 47½ roye betymmert
Ao 42 Noch 28 roeyen byden vurss erf
1 hellinck
 
     
   
Summa latus 1 alde vleems
2 ort 1 hellinck

Folio 12v
 

  Hein Engels

Engell Peter Byntgens soen ½ mergen mytten huyss

 1 ort
  Hencken Engels 45 roeyen ½ hellinck
  Tgoet  Hencken Bestgen van Inckevortz soen vanden guet
opten floyt getymmert
1 ort
  Noch ao 42 87 roeyen dair van 1 hellinck
     
 
Jan Jenkens guet soen Versondert van Jan Gairdt Byntgens
4 royen toe veldewardt ynne ind 13 royen lanck
1 hellinck
    Summa latus 2 penninck 1 hellinck
  Peter Engels 54 roeyen by sinen huis ½ hellinck
    Summa lateris 3 ort 1 hellinck

Folio 13
 

 

Helden Doerp

13

 
Peter Groetvoetz
Wylhem Wylken Groetvoett soen van Goesen van Stocken guet
eynen mergen nyhes
1 ort
 
Noch Peter vurss Derick Trindgens ao 42 128 roeyen dair oir
huisinge steet
1 ort
 
Alytgen Jenken gueyen soen dochter van wegen heen? Jans
vanden Stock 10 off 12 roeyen betymmert
1 hellinck
 
Noch Jan Zelen ao 42 80 roeyen betymmert huis und
schuer
1 hellinck
     
 
Giel Johan Gyelenss van wegen Kortjanss ½ mergen betymmert
1 hellinck
 
Noch ao 42 122½ roey thegen oiren huis
1 ort ½ hell.
     
 
Grietghen Gerit Theus van wegen Theus van Weert 60
royen betymmert
1 hellinck
 
Noch ao 42 121 roeyen vur sin huis tsamen
1 ort ½ hell.
 
Ao 42 This Platvoitz kinder 39 roeyen thegen oiren huis
½ hellinck
 
Erken Byntgens 62 royen betymmert
1 hellinck
 
Noch ao 42 85 roeyen vur synen erf
1 hellinck
     
 
Johan Wilhem Schramontz guet ½ morgen betymmert
1 hellinck
 
Noch ao 42 137 roeyen by synen erff
1 ort
     
 
Johan Koemans van Heyn Koemans guyt 6½ mergen 50 royen
vanden Schutten kempken
6½ ort
   
 
Noch Koeman Heyn Jan voirss 3½ mergen ynden kamp gelegen geheiten
Eyckerwech dat Engel Brayckmans plach toe wesen
3 ort 1 hell.
     
 
Summa lateris 4 vleems
1 ort 1½ hellinck
Summa latus 4½ alde vleems
1 ort ind ½ hellynck myn 1 hell.

Folio 13v
 

 
Und in Oenraey
Derick Tymmermans 3 mergen baijndten ind 60 royen
3 ort 1 hellinck
 
 
 
 
Gaerdt van Kessel Jan Martins vanden shyetheggen
2 copken haveren
 
 
 
 
Peter Dytgen Koesdoncks Teus Ketelbueter soen 9 royen toe velde wardt
ynd betymmert tsamen ½ morgen
1 hellinck
 
 
 
 
Lenss Verryet Heyll Vaes Gyskens huysfr. 9 royen to veltwardt und be
tymmert tsamen 111 royen
1½ hell. 1 hell.
 
Lem Leisten vanden vurss erf
1 hell.
 
 
 
 
Dries Henrick Thiessoen Thys Verlynden vanden guet op Stock 9 royen to veldwairt
yn betymmert
1 hell.
 
 
 
 
Litgen Paeuwen toe Eichelen Nael Platvoetz 9 royen to veltwart yn ind betymmert
1 hell.
 
 
 
 
Jan Platvoitz Gaerdt Wever 9 royen betymmert to veltwart yn
1 hell.
 
 
 
 
Johan Gobbels 9 royen toe veldwart betymmert
1 hell. niet ontf.
 
 
 
 
Fyken van Hennyken Rutten guyt 9 royen toe veldwart
ind betymmert
1 hell. niet ontf.
 
 
 
Summa 1½ vlems 1 hell.
Summa lateris 1 alde vleems
3 ort 1 hellinck ind 2 copken haver

Folio 14
 

   

14

 
Jennisken Noytmans 9 royden toe veldwart yn ind betymmert
1 hell. wurdt
niet ontf.
 
 
 
 
Wyllem vanden Voirt opter voert 1 mergen betymmert
1 ort
 
 
 
 
 
 
 
Helden Panyngen
 
 
Item Gertgen Noetmans Jan Tymmermans toe breey guet 9 royen toe veltwart
ind betymmert
1 hell.
 
 
 
 
Heyn Noitmans Jan Tymmermans 90 royen betymmert ind 9 royen toe veld
wardt yn
1 hellynck
 
 
 
Maes Otten)
Juth Thryn Otten dochter Gerytz huysfr. 9 roeyen toe veldwardt yn
ind betymmert
1 hellinck
 
 
 
 
Summa 2 ort 1 hellinck
 Summa lateris 3 ort
 
Te vragen nae Gobbels g(uet?) aen Panijnghen
Maes Mollers verclaert opten 8e october 1619 (dyt?) driemael ver(co?)cht te sijn.
 

Folio 14v
 

toe vragen van t…y Aelken Vossen 9 royen to veltwardt ind betymmert
Dit heft Ghiesken Kremers in Everloe
1 hellinck
     
 
Ghiesken Derick Ghieskens soen …
Derick Gyeskens soen Gysken van Henneke Vossen 9 royen
toe veldwart ind betymmert
1 hellinck
 
Gaertgen Jenkens Schroers soen
Johan Sweerten off van oire van Gyesken Vossen 9
royen to veldwart ind ys betymmert
1 hellinck wurdt
niet ontf.
 
Wyllem Merien Derick Gyskens soen van Heyll Henneken Stockmans Stechman
wyff 100 royen ind 9 royen toe veldwardt ind betymmert
1 hell. niet
 
schur?
Jacob Willem Henckens soen
Wilhem Derick Ghieskens soen
Gertgen Metthen 9 royen toe veltwardt yn ind betymmert
myttwee huysen tsamen 1 mergen
1 ort
 
Jan Ghiesken Schramontz soen
Jan Wevers 5 royen  te veldwart yn ind betymmert
1 hell. niet ontf.
 
Jacob Willemkens
This van den Stock
Gaertgen van Huyssen van Jenkens van Huyssen guet
9 royen to veltwardt ind betymmert
1 hellinck
  Noch ao 39 Thys vanden Stockt 22½ roeyen ind
35½ roeyen by den hofstat
die 22½ roey liggen by Derick Scheeres
 
     
 
Heyncken
Jacob
Wilhem  vanden Stock ½ mergen nest Blenxkens guet
1 hellinck
  Summa Lateris 3½ ort

Summa lateris 1 alden vleems und 1 hellinck

Folio 15
 

   

15

 
           Wilhem
Noch  Jacob Heyncken vanden Stock vanden guede tgerbraicken
1 hellinck
 
          Wilhem
Noch  Jacob vanden Stock vurss 3 mergen 25 roeyen vur syn guet
3 ort
  Noch Wilhem Jacob Heyncken vurss einen mergen
vanden lesten nyhen uutgegeven erffen
1 ort
  Noch Wilhem Jacob Hencken van Ditgen Swolfs guet
2½ mergen mytten koeyen ind schop. Noch 1 mergen
ainden koeweeyen vanden leesten nyehen beneven
Ditgen Wolfs guet dair van tsamen
3 ort 1 hell.
  Meister Derick yngen Wynkel Johans soen van
Heynkens guet van Stock to Panyngen 2 mergen
2 ort
  Meister Jan toe puth end mit in behoif siner mitgedeling  
  Jacob Verlynden Heynen soen vanden guede
tgerlynden 1½ mergen lanx dyr hey
1 ort 1 hell.
wurdt niet ontf. Jacob Ghiesen of vangen Ord 26 roeyen gelegen
neven sin erf an dat velt
½ hellinck
  Jan Gyesen 50 royen betymmert 1 hellinck
  Hencken Willemkens und Jacob Verschairen
½ mergen 4½ roey neven oir velth
1 hellinck
  Ao 42 Noch Henck vurss 6 roeyen daer ein huesken op
steet
 
  Jan Gyesken Jannes soen van Heynken van
Comclyen? vanden guede ther Heyen 40 royen
onbetymmert

Noch 60 roeyen by dit vurss erf

1 hellinck
     
  Wyllemken Jacobs 8 royen to veltwart yn 1 hellinck
  Gairdt Wyllems soen Verheyen 8 royen to veltwardt
yn betymmert

Hees Schroirs

1 hell. niet ontf.
     
  Summa Lateris 3 vleems 1 ort 1½ hellinck Summa lateris einen alden vleems
ind 2½ 3½ … vlems 1½ hell. 1 ort ½ hell.
noch 3 ort
     

Folio 15v
 

  Noch Gairdt vurss van Nesen synre moyen gued
vanden helfft
1½ moerken
niet ontf.
     
  Johan Berckens soen van den guede Ter Heyden
8 royen toe veldwart yn ind betymmert 1½ moerken
 
1 hellinck
  Noch Johan vander vurss nesen guet verheyden vander
ander helfft
1½ moerken
  Nelle Byns Jan Kuper van Zienemd? van Nael Bins guet
56 royen betymmert
Noch Jan 45 roeyen
1 hellinck
dicit se non habere? Peter Gaertgen Schroerss ½ mergen 19 roeyen 1 hellinck
Ryner Hyllen vanden alre lesten nyhen 4 mergen
noch in Everloe
4 ort niet ontf.
  Jaick Hennis van Engel Scheres guet 60 royen ind
betymmert
1 hellinck
  Jenken Genen einen mergen betymmert ind 21 royen
neest Gaeyen Ketelbueter
quere in sequerity latere?
1 ort 1 hell.
  Gaey Ketelbueters Jan Gaeyen ½ mergen betymmert 1 hellinck
ena. in Everloe in + to la.. noch ½ mergen van den huis
ao 39
1 hellinck
  Dye Cartuysers vanden hoff te Loen ½ boenre 1 ort 1 hellinck
  Summa lateris 1 vleems 3 1½ moerken 1 hellinck Summa latus 1½ alde vleems 1 ort 2 hellinck 4½ moerken
    Lateris 1 vleems 4 ½ moerken behalven Reyner Hillen

Folio 16


(linkermarge: Jan Berkens
Henrisken Berkens)


Symon Driessens Lem des Wylden Heylken des Wylden
soen ½ mergen betymmert 1 hellinck
Noch ½ mergen 6½ roey vur sinen huis und betymmert 1 hellinck
Peter Gairtgen van Cleyn Marys soen van Zylkens
Verstegen enen morgen betymmert 1 ort
(linkermarge: ad? in Byringen
thisken kuepperz?)

 

  Thys This Genen soen

This Jan Gheinen soen

Dryes van Marys van Hennen guet van Nyenhuyss 47

royen

1 ort
wurdt niet ontf.
recepi ego? Jacob Berkens

Derick Henricks soen van Elbenyen van Derick Meth Bluytzert

guet 1½ mergen betymmert
 

1 ort 1 hellinck
Dit is gesath in folio precedenti? Heynken van Stockt van Dydtgen Swolffs guet 2½ mergen

mytter koeyen ind schop
 

2 ort 1 hellinck
wurdt niet ontf Gerydt Swolffs van wegen Peter Swolffs 2 mergen be

tymmert
 

2 ort wurdt niet ontf
wurdt niet ontf. Jenken Genen eynen mergen betymmert ind 21 roeyen neest

Gaeyen Ketelbueter
 

1 ort 1 hellinck
  Jan Berckens van Heynken Goemans wegen op geen Loen 1

mergen dit steet in nono libro by Johan Berkens lateris precedenti

1 ort
wurdt niet ontf. Ghysken Verschairen heft oick der geliecken 1 mergen
opgen Loen ind ghilt
1 ort
     
     
  Henrick van Weert 110 roeyen betymmert vur Gairt van
Weerdtz guet
 
1½ hellinck
  Gairdt van Weerdt 1 morgen betymmert. Noch enen
mergen vanden lesten betymmert
 
2 ort
  Summa lateris 2 vleems 1 ort 1½ hellinck ½ hellinck Summa lateris 3 alde vleems 1½

hell. 2 ort ind 1 hellinck

Folio 16v
 

  Jacob Jenken Bedryeffs 1½ mergen ind 25 royen
betymmert 2 ort
 
  Noch Jacob ½ mergen vanden selven erf 1 hellinck
Willemken Lenss Geryt Maes soen van wegen Zylken
Hennykens 1½ mergen 25 royen 2 ort
 
  Zylken Versteghen Jenkens soen Verstegen einen
mergen betymmert 14 roeyen 1 ort 1 hell.
 
  Noch Gaertgen Kunnen ½ mergen 14 roeyen by sin
guet gelegen 1 hellinck
 
  Gaert Jan van Loen Jans Gairds soen 6 mergen
betymmert 6 ort
 
  Noch ao 39 ½ mergen 20 roeyen 1 hellinck  
  Heynken van Stock vanden alder lesten nyhen 1 morgen
gelegen aynden koeweyen beneven dydgens wolffs guet
was 1 ort
 
  dit is gesath by Henrick vanden Stocks guet in folys
precedenty
 
    Summa latus 3 alde vleyms 1 ort ind 1 hellinck

Folio 17Noch 4½ mergen 31½ roey gelegen vur des Gasthuis
hoff 4½ ort ½ hell.
(linkermarge: dat Gasthuis toe Venloe)
Deryck Truyen van wegen Heyn van Arckenteel van
3 mergen ind 14 royen mytten getymmer neyst Heyn
Lyesen tot tween stucken 3 ort 1 hell.
wurdt niet ontf.
Leynss Severyns to Ruemonde van wegen Heyn
Lyessen 62 royen betymmert. Noch hefft Lyns 100 royen
ind 90 lanx der heyde, facit 1½ mergen ind 27 royen 1 ort 1½ hell.
Noch der selve vanden lesten nyen 1½ mergen daer by
gelegen van wegen Henryske van Nyenhuyss 1½ ort
Noch 2 mergen 64½ roey vur dat vurss erf ½ vlems 1 hell.
Ao 57 noch 3 mergen 46 roeyen 3 ort
… Peter van Hoef Heyn Jutten ind Geryt Jutt Henricks
einen morgen 30 royen elck betymmert
Noch ao 39 vieftich roeyen 1 ort 1 hell.
Ao 57 noch ½ mergen 35 roeyen 1 hellinck
Derick van Raey 3 mergen neven die hey dair steyt
ein schuer op 3 ort
(linkermarge: gasthuis hof) wurdt niet ontf.
Fyehe Wylhem die Roese huisfr. Heynen soen
½ mergen 21 royen neven dye hey 1 ort
ao 57 noch 2 mergen und 1½ roey
rest …

 

 

Helden Aechell

17

  Jenken Hencken Gaeyen soen Gairdt Gaeyen 33 royen
des ys wat betymmert neest Blenckskens guet
1 hellinck
  Her Johan van Holt und Gerard van Loenen provisoren
des Gashuis van Venloe van Heynken Blenxkens guet
90 royen wat mede betymmert nest Heynken vanden
Stock 1½ hellinck
 
     
     
     
     
     
     
  Summa Lateris 3½ vlemss
noch ao 57 3½ ort
Summa lateris 5 alde vleems 1 penninck 1 hellinck

Folio 17v

 

  Noch Wylhem vurss vanden lesten nyen 100 royen 1 hellinck  
  Noch ao 44 einen mergen vur dat erf vurss 1 ort  
  Leynss Severyns van wegen Henrick van Nuyenhem
1½ mergen neven die heyde 1 ort 1 hellinck
 
  Symon van Enckenfoert 2 mergen lanx die heyde
betymmert 2 ort
 
  Noch der selff vanden lesten nyen 3 mergen 3 ort  
  Noch 5½ mergen 43½ roey vur lanx sinen hoff 5½ ort ½ hell.  
  Ao 58 noch 2½ mergen 67 roeyen. Noch 2½ mergen
46 roeyen 5½ ort
 
  Geliss Ghiesken Lythen soen Jaixken Breytvoets Lytgens
soen van wegen Johans Wylhem Syben soen ½ mergen 1 hellinck
 
  Ao 49 Noch ½ mergen niehes theinden aint vurss erf 1 hellinck
(marge: …in sequenti lateris)
 
  Anthonis Marcelys van Berryngen van Geryt Schenck
wegen 4 mergen dair syn getymmer op steyt 4 ort
 
  Und voert den baint lanx die heeyde noch 10 roeyen
Noch der selve van Heynkens wegen van Stock op
Vorder Schoet van 30 royen 1 hellinck
 
  Noch 4 mergen myn 6 roeyen vur sinen hof 1 vlems  
  Ao 58 noch umbtrint 6 mergen myn 15 of 16 roeyen
daer by 6 ort
 
  Johan soenen? Maryken Brandtz Goerys van
Hyesselborch van wegen Erken Brandts 48 roeyen
betymmert. Noch 52½ roey daerneven facit tsamen
½ mergen 23½ roey 1 ort
 
  Noch ao 39 einen mergen ind 11 roeyen 1 ort  
  Ao 58 noch einen mergen 20 roeyen 1 ort ½ hell.  
  This Henricks This soen Thys Henrix Jan Thys Henrix
soen
einen mergen betymmert
1 ort
  Ao 58 noch ½ mergen 54 roeyen 1 ort
     
     
   
Summa lateris 6 vleems
ind 2 pennynck ½ hell.
Noch 1 ort ½ hell.

Noch ao 58 13½ ort ½ hell.

Folio 18

 

  Ao 57 Lenart Heeymans ½ mergen 54 roeyen 1½ hellinck
(marge: nest schaifgelt?)
 
  Naelken Liessen umbtrint 1 vierde nyes
Nelis Verlienden 1½ mergen lanx sin erf und die gemeint 1½ ort
(marge: ao 39 angegraiven)
 
  Ao 58 noch umbtrint 2 mergen dair by 2 ort  
  Gelis Ghiesken Leyen soen ½ mergen 4½ roey daer huis
und schuer op steet
ao 57 noch ½ mergen und 1½ roey 2 hellinck
 
  Henck Gartgen Martins soen Gaert vanden Stockt
1½ mergen 25 roeyen neven sinen koebaint neven
Ghiesken Leyen erf 1½ ort ½ hell.
 
  Martin Symons 34 roeyen und is sinen moeshof ½ hellinck
Ao 55 ao 58 Willem Ghies Henricks soen ½ mergen
neven des Gasthuis hof 1 hellinck
(marge: angegraiven ao 58)
 
 

Helden Everloe

 
  Gerit Peter Maes soen Ruth vanden Haighe ½ mergen
6 royen 1½ hellinck 1½ hellinck
 
  Noch ½ mergen vanden leesten nyehen 1 hellinck  
  Noch ao 39 119 roeyen 1 hellinck  
  Leenken Peter Zyelkens dochter van Loen 1 mergen
Noch einen morgen van Gortgens guede van Engelbaent 2 ort
(marge: …in sequenti lateris et 20 lateris)
 
  Jan Jan Pastoers soen einen mergen neest byden
koebaint aingegraiven ao 55 1 ort
 
  Wilhem Zeghers soen van Loen Gairdt van Loen
einen mergen 1 ort
 
  Noch der selve 108 roeyen 1 ort  
  Ao 39 noch umbtrint einen mergen vur den vurss erf
lanx die heide 1 ort
 
     
  Summa lateris 3 vlems
Noch 2 ort 1 hel.
Ao 58
Summa lateris 2½ alde vleems

ind 1 hellinck

     

Folio 18v

 

  Thysken Jans soen van Huyss 1 mergen 1 ort  
  Noch ao 39 aingegraiven 1½ mergen 4½ roey ind ghilt 1½ ort  
  Noch vanden lesten nyehen 1 morgen 1 ort  
  Jenken Anthonys Schroeder 1 morgen 1 ort  
  Noch vanden lesten nyhen 1 morgen 1 ort  
  Gysken Kremer van Jacob Smeetz vande Vossenberch
2 morgen 2 ort
 
  Noch 9 roey van Aelk Voss.. toe veldtwart betymmert 1 hellinck  
  Noch ½ mergen vanden lesten nyen 1 hellinck
Noch 120 roeyen
 
  Noch ao 39 57 roeyen 1 ort 1 hellinck  
  Jan Rutghen Wevers soen van Johan Hodemans guet
ind Lytgen Gaertgens soen einen morgen betymmert 1 ort
 
  Noch 1 mergen und eyn vierdel 57 roeyen van Jan
Hencken Heilken Straelmans
Noch ½ mergen vanden niehen 1 ort 1 hel. 1½ hel.
 
  Noch ½ mergen 62 roeyen van Heilken Straelmans 1½ hellinck  
  Jan Claes soen Lyesbeth vanden Zande Alytz dochter
van wegen Wyllemken vanden Velde eynen mergen
betymmert 1 ort
 
  Noch 112 roeyen van Liessnobels 1 ort  
  Jan Jacob van Engelbaent 2 mergen betymmert dair syn
swager op woent 45 roeyen 1 hell. 2 ort
 
     
    Summa lateris 4 alde vleems 1½ hell. 1 ort  2 ort 1 hellinck 3 ort ½ hell.
3 vlems 3 ort
     

Folio 19
 

  Maes Wyllem van Everloe 45 royen
noch ao 39 25 roeyen neven dat self erf aingegraiven
ind ghelt 1 hellinck
 
  Noch ao 44 einen mergen 24½ roey tsamen gelegen by
sine woenstat an seinen kamp tsamen noch 45 roeyen
daer by 1½ ort
 
  Zyelken van Engelbaert einen mergen 65 roeyen 1½ ort
Noch 110 roeyen tsamen 2 mergen vurden hof Egelbant
ghilt daer van 2 ort
(marge: … …)
 
  Geerken Jan van Engelbant einen mergen 40 royen 1 ort ½ hell.  
  Noch 1 mergen van Nyes Derick Niessen soen 1 ort  
  Merricken Henrick van Nyenhuyss 1 morgen neven
Wylhem Heymans landt schyetende op die hey 1 ort
(marge: dit steit folio sequenti..)
 
  Jan Heynken Straelmans soen vanden lesten nyen
2½ mergen gelegen beneven Ruth Jans Swevertz 2½ ort
 
  Noch 57 royen 1 ort  
  (marge: dit erf heft half Jan Rutgen Wevers soen mit
2½ hell. lateris precedenti und dander helft mit 2½ hell.
 
  heft Jacob Straelmans folio fenindo? sequenti)
Wylhem Joest Heyemans soen vanden lesten nyen
7 morgen betymmert 7 ort
 
  Noch 2 mergen 15 roeyen noch 2 mergen 8 roeyen dair
van tsamen 1 vlems
 
  Jan van Lier Celien neven Gyesken Cremers guet
½ mergen 10 roeyen ½ ort
 
  Noch 57½ roey van Jan Zillien 1 hellinck  
  Jenken Cornuyten Gairt soen einen mergen betymmert
Noch 3½ verdell vanden lesten 2 ort
 
  Noch 1 mergen die in sedo. lateris sequenti steet 1 ort
 
 
 

Summa lateris 5 vlems 1½ hell.

 
Summa latus 5½ alde vlems
2½ ort ind ½ hellynck
 
     

Folio 19v
 

  Wyllem groetvoetz van Henneke vande Venne 2 mergen
betymmert. Noch vanden lesten nyhen 1 mergen daer by
gelegen 3 ort
 
  Syelken Jenken Boelens soen van Wylhem Verboecket
einen mergen. Noch ½ mergen vanden lesten nyen 1½ ort
 
  Johan Gelden Jacobs soen van Jacob ingen Venne
Gyske Wagemekers guet daoht man 2 mergen betymmert 2 ort
 
  Ao 42 noch umbtrint ½ mergen daer by gelegen 1 hellinck
wurdt niet ontf.
 
  Johan Melysken Gaeyen Lyesen guede vanden Venne
2 mergen betymmert 2 ort
 
  Noch ½ mergen by die 2 mergen 1 hellinck  
     
  marge: .. in paning in qito latr. ao 39 aingegraiven und is
geschreven in nono libro by selven thins in paningen)
 
 
it steet by Jan Rutges Wevers soen in
precedenti folio
Jan Rutger Weverss ½ mergen vanden lesten nyhen 1 hellinck
dit steit int ierst van Everlo Gairt van Loen 108 roeyen
 
1 ort
dit heft Thisken Jans soen van huis in principio
sedi. lateris precedentis
Jan Smeetz soen Jan van Huys 1 mergen
 
1 ort
wurdt niet ontf.
summa in principio everloe et in 3o lateris
 
Leenken Peter Zyllens dochter ind Hyelken van Everloe
1 morgen vanden lesten nyhen
 
1 ort
 

Summa lateris 2½ vlems ½ ort

 
Summa latus 2½ alde vleems 1 ort

myn 1 hellinck
 

Folio 20

(marge: Henk van Egelbaint h.. und steet by
Johan van Egelbairt folio precedenti lateris primo)
Willem Heymans 2 mergen 15 roeyen 2 ort
(marge: dit steit tsamen by Wilhem Joest
Heymans thins in folio precedenti)
Peter vanden Velde Lyetgen vanden Velde 2½ mergen 2½ ort
Peter vurss Merycke vand Nyenhuyss 2½ morgen 2½ ort
Noch 1 morgen neven Wilhem Heymans lant schietende
op die heey. Noch 2 morgen 33 roeyen und ghilt daer van 3 ort ½ hell.
… …
(marge: dit steit in principio .. by Gerit Peter Maess)
Noch einen mergen dair vur lanx der heich 1 ort
Henrysken van Nyenhuyss 2 mergen 2 ort
Noch 1 morgen 55 roeyen 1 ort 1½ hell.
Noch ½ mergen by dit vurss erf ½ ort
Gerit Peter Maes soen Jan vander Haeghe vanden
lesten nyen ½ mergen 1 hellinck
(marge: quere in principio van Everloe)
Reyner Hyllen 4½ mergen 4½ ort
Ao 44 Noch 1 mergen 44½ roey. Noch 1 mergen 31
roeyen 2½ ort
Wylhem vanden Venne 1 morgen 15 roeyen 1 ort
Jenken Kornuytz einen mergen 1 ort
Gyesken Kremers 120 roeyen 1 ort 1 hell.
(marge: summa in folio 2o precedenti)
Summa latus 4 alde vleems 4 ort
2 ort ind 1 hellinck 2 ..
noch 2½ ort
Summa lateris 5½ vlems 1 hell. 5 vlems 1½ ort

  Nyss Deryck Nysenss einen mergen 1 ort
wurdt niet ontf.
 
     
     
     
     
     
     

Folio 20v
Wylhem Heymans 2 mergen 8 royen 2 ort
dit steit tsamen by Wilhem Heymans
Henrick van Nyenhuyss 1 morgen 55 royen 1 ort 1½ hell.
(marge: dit steit in precedenti latere)
Martyn van Meyel 1 morgen 40 royen 1 ort
(marge: h.. Deryk van Meeyel) niet ontf.
Hylken Zylkens 1 morgen 57½ roey 1½ ort
Deryck van Egelbaent 70 roeyen 1 hellinck
Noch 2 mergen van Stralmans guet 2 ort
Noch ½ mergen daer by gelegen
(marge: Ao 50 Noch Derick van Egelbaint ½ mergen by
Stralmans daer van einen hellinck)
Wylhem van Everloe 49 roeyen
(marge: … …)
Claes vanden Sande Lyess Nobels 112 roeyen 1 ort
(marge: quere in sedo. latere van Everloe)
Meryken van Nyenhuyss twee morgen 33 roeyen 2 ort ½ hell.
(marge: dit steit folio sequenti latere precedenti)
Hylken Stralmans 2 mergen 57 royen 2½ ort
(marge: dit heft Derick van Egelbaint)
Jan Hielken Stralmans soen 57 royen
Noch einen mergen 66 roeyen 1½ ort
(marge: dit hebben Jan Rutges Wevers soen und Jacob
Straelmans steet hier baven)
Jan Degens 50 roeyen 1 hellinck
niet ontf.
Jan Verschueren 1 mergen 7½ roey 1 ort
(marge: dit steit in Byeringen in sedo. latere)
Henrick Goemans 3 mergen myn 25 roeyen 3 ort
(marge: dit steit by Hencken Goemans in Bieringen,
summa in sequenti folio)

Jenken Verhoeven 1 morgen 1 verdel 1 ort ½ hell.
dit self steit int leeste van Bieringen
Wylhem Verspycken 2½ mergen 10 roeyen 2½ ort
(marge: dit steet in sedo. folio sequenti) niet ontf.
Summa lateris 1 vleems 3 ort ind 1½ hellinck
Summa lateris ½ vlems … … ½ hell. 1 vlems 1½ hell.
Summa lateris 1½ vlems 1½ hellinck
noch ½ hell.

  Jacob Straelmans van Jan Hencken Heilken Straelmans
1 mergen 62 roeyen und 1 vierdel
2½ hellinck
  Noch
van Heilken Straelmans ½ mergen 62 roeyen
1½ hellinck
  Jan Zyllen 47½ roey 1 hellinck (marge: quere in tertio latere precedenti)  
     
     
     
     

Folio 21Wylhem van Haverslach van Beryngen 1 morgen tot
2 stucken dat een by Geryt Goemans dat ander byder huis 1 ort
Noch ao 39 einen mergen 50 roeyen 1½ ort
Noch ao 42 ½ mergen 19½ roey daer by ½ ort
Derick Gerit inder Huick Gaerdtgen Derix 1 mergen
neven Erkens Stegt van Berynghen 1 ort
Noch Gerit Derick inder Huick 1 mergen beneven dit
vurss erf 1 ort
Geryt Erken Goirdtz soen van Berynghen einen mergen
lanx die heyde. Noch ao 42 3 mergen myn 3 roeyen 2 ort 1 hell.
3 ort
ao 42 Gerit ingen Hoick ½ mergen 9½ roey 1 hell.
Jen Jan Nelis dochter dye kynder van Beryngen
1½ mergen 35 roeyen aynd veyrloe dyck 2 ort
verte in sequenti proximo noien?
Summa latus 5½ alde vleems ind 3 ort 1½ ort

  Ao 44 Jan Niessen 1 morgen 67 roeyen gelegen lanx den
Koeninxberg tussen Reiner Hillen hof und der hoff tgher
Haige daer van
 
1½ ort
  Ao 44 Ghiesken Kupers 1 mergen 21½ roey achter Maes
van Everloe koelhoff
1 ort
     
 

Helden Byrynghen

 
  Item Jan Ghomans Gaerdt Lytgens goet van guet toe ger
Huyss 4 morgen betymmert. Noch 4½ morgen vanden
lesten nyhen by dye 4 morgen facit tsamen 2 alde vleems
(marge: Etiam in 2o latere sequenti)
1 hellynck
     
     
     

Folio 21v

Geryt Degens op Cleyn Marys 1 mergen dair die schop
op steyt 1 ort
Noch der selve ½ mergen vanden Scutten erff 1 hellinck
Noch 3 mergen achter sinen veld und vur sinen huis 3 ort
Gysken Henrix soen Gaertgenn van Cleyn Maryss
1 mergen 1 ort
Noch ao 45 2 mergen ind 2 roeyen by syn erff ½ vlems
Arnt Noetgens 5½ mergen ind 1 verdell 6 ort
Steyt myt ynden leen bryeff begrepen
(marge: toe gedencken den leenbrief toe besien by
den pater ingen Wey toe Venloe)
Hennisken Verschueren Symons guet was 1 morgen
aynden Krayn ven neven Heyncken Goemans 7½ roey 1 ort
Noch die selve van Hennyken Symons 50 royen 1 hellinck
Noch 1 mergen 63 roeyen neven dit vurss erf 1 ort
Juth Heynken Goemans soen Heyncken 50 roeyen.
Noch ½ mergen aynt Kraenven van Voertmeer dair die
huysing op steyt tsamen 1 mergen facit to tynss 1 ort
Maes Martins soen vanden Buecken
vide proximmen latg. in principio?
Summa latus 6 alde vleems ...
ind 3 ort 1 ort

/td>
  Jen Jan Nelis dochter Gryetgen Nelys vanden Buecken
5 morgen lanx die heyde dair een huyss op steyt ayn dat
eynde 5 ort
 
  Nelisken Heynen ao 42 2 mergen 30 roeyen ½ vlems  
  Enken Grietgen Nelis dochter ao 42 100 roeyen 1 hellinck  
  Martyn Jan vanden Buecken 1 morgen 6 roeyen langs
die heyde Noch die selven erff 3 ort
 
  Noch 2½ mergen 43 roeyen ao 42 2½ ort ½ hell.   Derick Verhoeven ao 42 2 mergen 44½ roey by sin huis ½ vlems ½ hell.
(margenti folio 2o latere)
 

Folio 22Noch ao 42 3 vierdel 1½ roeyen by den vurss erf ½ vlems 1 hell.
by syn wo (marge: noch steet Willem Verspeeck in … lateris
precedenti)
Jenken soen Verhoeven vanden alre lesten nyen
1 morgen gelegen by dye nyhe Haene. Noch vyff verdell
vanden lesten nyhen erff 2 ort ½ hell.
Noch ao 42 3 vierdel und 25½ roey 1 ort
Noch 4½ mergen 20 roeyen 4½ ort
Neilys Lytgens soen van Huyssen vanden alre lesten
nyhen erff einen mergen gelegen byder nyhe Haene 1 ort

(marge: dese morgen is gesath op Jencken Verhoeven
in … )
Geryt Erkens vanden alre lesten nyhen erffe 3 verdell
gelegen beneffen Geerkens soen guet ynden Hoyck 1 ort
dit steet in nono libro by Gaert van Byringen wurdt niet ontf.
Summa lateris 6 alde vleems 1 ort
1 ort und ½ hellinck
noch 4½ ort

Summa lateris 6½ vlems 1 ort
Summarum den tynss toe Helden die pennyngen ind hellynck toe alden vleemschen
gerekent beloepen in all alsamen … partes als vurss 79 vleems
½ hell. 2 ½ ort ind 1 hellynck 4½ moerken 2 copken haveren
hier sullen afgain 6 ort ende …

  Noch die selve Juth Maes vurss Heynken ½ mergen 1 hellinck
  Noch Hencken vurss 3 mergen myn 25 roeyen 3 ort
  Noch ao 42 37½ roeyen. Noch 3 mergen 11 roeyen ao 55 3 ort
  Jan Geryt Goemans soen Jan 2 mergen betymmert.
Noch van den lesten nyen 1½ mergen tsamen
3½ ort
  Noch ao 39 aingegraiven 2½ mergen 27 roeyen 2½ ort
  Noch ao 42 1 mergen 40 roeyen 1 ort 1 hell.
  Deryck Willem Verspycken 5½ morgen neven Heynken
Goemans ind van desen vurss 5½ mergen 2½ mergen
noch nyet ayn gegraven syn gewest
5½ ort 1 hell.
     
     

Folio 22v

 
Derick Verhoeven ½ morgen neven Martins erff vanden Buecken
und ghilt
aingegraven ao 39
1 hellinck
  Noch ao 42 2 mergen 44½ roey by dit vurss erff  ½ vlems ½ hell.
     
  Ao 42 Hencken van Haeff ½ mergen 36 roeyen gelegen upten Paelstert 1 hellinck
     
 
ao 42 Gaertgen Derickss Verspeecken 1½ mergen 30 roeyen gelegen up
Driesse vein
1½ ort
1 vlems 1 ort 1 hellinck
ao 42 Jan Theus ½ mergen 10 roeyen gelegen up Driessen vein. Noch
56 roeyen gelegen ingen Speick
1 ort