HISTORISCHE WERKGROEP LAND VAN KESSEL,  Project Rekeningen    Home
 
Gelders Archief Arnhem, hertogelijk archief, .inv.nr. 1601
 
Cedule van de pondschatting 1466/1467 met notities.  [ Door op de foto te klikken krijgt u een vergroting ]

 
       [Blad 1 voorzijde]
 
 
 
 
 
Onleesbaar doorgestreepte zin
 
 
 
 
 
 
Venloe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bis
p[undich]
 
 
 
 
bis
 
 
pundich
 
Venlo
Venlo
 
noch
 
 
 
 
 
 
[?]
bis
 
bis
 
bis
 Raide anno (14)66
 
                   In den yrsten tot Casterloe
 
Item den hoff ten Bongaert
Item dat guet ter Meer     
Item Woest kinderen
Item tguet tgheen Vaeren
Item tguet tgeen Stockt
Item Tryn van den Heze
Item Jacob van den Heze                
Item Henniken Lemkens
Item Gysken Klompemeker            
Item Wilmken Metten
Item Rutger Metten                               
Item Jan Bantz
Item Gerit Peterss
Item Hyll van den Stop
Item Michell Metten
Item Peter van den Vaeren
Item Jan Goebels
Item Peter Janniss
Item Jan Metten
Item Gobel Peters mortuus-
Item Tys Wagemekers
Item Jan Tyssem
Item Gerit van Lottum
Item Gysken heer Walravens
Item Tyss van den Pasch
Item Gerit Hennekens
Item Arnt Metten wyff
Item Driess Clockemeker
Item Jans wyff van Haen
Item Jacob van den Pasch
Item Jan van den Pasch
Item Merten van Haen
Item Jan van der Meer
Item Tys vant Voersell guet
Item Griet van den Pasch
Item dat guet opter Blaickt
Item Alyt van Rybroick
Item Peter van der Moelen ende syn moder
Item Peters moder tuchter-
Item Rensken
Item Jacob van der Meer
Item Molders kinderen
 

Summa lateris 50 schilt

 

 
 
 
 
4 s
nichill
2
1
pauper
1
pauper
1
2
1
pauper
pauper
1
2
pauper
 
2
4  Venloe
4  Venloe
4
 
pauper
pauper
pauper
1
1
2
2  tochter
4
3
2
2
2
 

 

    [Blad 1 rugzijde] [Blad 2 voorzijde]
 
 
 
 
pundich
bis
 
 
bis
bis
bis
 
pundich
 
 
 
nichil
nichil
nichil
nichil
bis
bis in Swolgen
bis in Vurst
nyet
 
 
nyet
 
 
 
 
pundich
 
Item Symon van der Ryt
Item Jan van Ryt
Item Gobel van Bruggen cum pueris
Item Jacob van Bruggen
Item Gaert van der Ryt
Item Nelis van der Ryt
Item Jacob van der Ryt
Item Gobbel van Bruggen cum pueris
Item Thys van Bruggen
 
Pecht
 
Item Derixsken Swolgen van
roggen uyter Meer
Item Gysken Koster tot Oerle van pacht
uyter Meer
Item Pouwels des Hoiger wyff
Item Henneken [ onleesbaar] de Var van pacht
Item Derick Luytkens van 11 malder roggen
Item Wolters pacht uyt Scherpenberg
11 malder
Item (onleesbaar)
Item Aelken Rodenbachs 1 malder roggen
Item Met van Stockt 2 malder roggen
Item Jan in den Winckell van synen
pasch
Item Jan Scroders van 5 malder roggen
Item Heyn van Schueren-
 

Summa lateris 22 schilt

 
 
2
 
 
2
2
1
 
1
 
 
 
4 malder
1 per Pauwels
 
 
4
1
4 s
 
[des]
 
[??]
 
1
2 s
 
 
 
 
 
pundich
pundich
pundich
 
pundich
 
 
 
 
 
 
 
bis
 
 
 
 
pundich
 
 
 
 
 
 
pundich
 
pundich
 
 
 
 
bis
bis
 
 
 
pundich
 
Oeverbroick
 
Item Gerit Bistervelt
Item Lem Tyss
Item Hedewich van Mylle
Item Gaert Thys
Item Denys van Dans
Item Jenken Schepers
Item Hen Gossens
Item Lyss Bisterveltz dochter
Item Oyman
Item Lem van Eicken
Item Peter Derick van der Beten
Item Wynken Theus
Item Ghys Theus
Item Peter Theus
Item Ghyss van der Stappen
Item Denys Verbeeck
Item Gerit Janss
Item Tys van Voerloe
Item Gerit Rademeker
Item Kerstken Mychels
Item Peter Heckens
Item Arnt Gossens hoff
Item Peter van Ulfft
Item Peter Bistervelt
Item Jan Roffert
Item Jan Bryns guet
Item Jan Decker
Item Henken van den Tuten
Item Peter Roissmans guet; Jan van Overbrock
Item Groenkenss guet
Item Henken Weverss guet
Item Heyncken Roessmans guet
Item Gerit Weverss guet  {Styn D}
Item Lys Hobben
Item Tryn Heskens
Item Peter van Myll
Item Gerit Heynckenss van Voerloe
Item Jacob Heynckens
Item Jacob van der Betten
Item Peter van der Betten
Item Nesken van der Betten
Item Heyn Lyss Wendelerss

Summa lateris 49 schilt schilt

 

 
 
 
pauper
pauper
1
2
4
1
1
pauper
2
4
pauper
4
1
1
gevangen pauper
3
gevangen pauper
4
2
 
pauper
pauper
pauper
1
1
1
 
 
1
3
1
1
1
1
2
2
2

 

    [Blad 2 rugzijde] [Blad 3 voorzijde]
 
 
 
 
 
 
 
bis
 
 
 
tochter
 
[?]
 
 
 
 
pundich
 
[?]
biss in Mersloe
Noch Overbroick pacht
 
Item Jan van Melderslo uyt Gerit
Bysterveltz guet 10 malder roggen
Item pastoir van Swolgen uuyter Peter
Teus guet 4 malder roggen
Item Alaert Wynckenss uyt Arnt Gossens
guet 10 malder roggen
Item Lem Gysken 5 malder roggen
uitter Jan Vryens guet
Item Huyb Gelis pacht
Item die kynder van den Betten
Item Peter Jennekens 3 malder
roggen uit Gerit Rademekers
guet
Item Huyb Rutten 2 mergen lantz
tot Overbroick
Item Derick Huyben soen 4 malder
roggen

 

Item Derisken van den Kyrchoff 4
malder roggen aen Gerit Heyncken
und aen Lyss Arntz Bysterveltz
dochter 2 malder  
 
 
 
 

Summa lateris 13 schilt

 
 
 
 
2 s
 
1 s
 
3 s
 
2 s
3
 
 
 
1 s
 
1 s
 
1 s
 
Hevet Heyn van der Koelen
 
 
 
 
 
 
 
 
pundich
 
pundich
pundich
pundich
 
pundich
bis
 
pundich
 
pundich
 
 
 
 
bis
bis
bis
 
 
 
bis
 
 
 
bis
bis
 
 
 
 
pundich
Raide tot Lonen
 
Item Lem van Moirss
Item Jan Nolkens
Item Lyb van Moirss
Item Willem Schaeyen
Item Dryes Schaeyen
Item Pouwels Schaeyen
Item Peters hastat van Daeren
Item Jacob van der Stappen
Item Jacob Byermans
Item Jacop Dryesken
Item Heyn van den Kamp
Item Lyss van den Geer
Item Willem Kuper
Item Ytken Meuwess
Item Peter van der Bruggen
                             Item Jan syn knap
Item Tysken die schroder
Item Jaexken Janss
Item Heyn van Dyck
Item Nesken Heyncken
Item Aelken van Anxst
Item Jan van Veltum
Item Claes Hermanss
Item Peter van den Gelt
Item Maes Wittops
Item Derisken Vossen
Item Zelyken Swad--
Item Jaeck Lyssen
Item Itken Vossen
Item Heyn Wolters
Item Lyss Lenen
Item Gaertken Lenen
Item Claesken Lynen
Item Jan die decker
Item Jan van Ulfft
Item Jan Jacobss van Haen
Item Jacob van Haen
Item Peter Schaeyen
 
Summa lateris 40 (schilt)

 

 
 
  geswaeren
pauper
2
3
1
pauper
2
[ ??]
3
4
pauper
3
1
 
}p
}pauper
}p
4
4
2
}p
}pauper
}p
1
pauper
pauper
1
1
pauper
1

 

    [Blad 3 rugzijde] [Blad 4 voorzijde]
 
 
 
 
 
 
 
geswaeren
 
 
 
 
pundich
 
 
 
 
 
bis
 
pundich
 
 
 
 
 
 
 
bis
Lonen
 
Item Derick Broickmans
Item Jan tZelen guet
Item Gerit Gryskens
Item Theus Gryskens
Item Peter van Grybben
Item Jan van Rybroick
Item Derick van Bruggen
Item Jan Yngels
Item Gyss Theus guet
Item Met Berten
Item Derick Scheper
Item Peter van Ulfft
Item Rut van Bryckt
Item Leynsken van der Stappen
Item Peter Schomeker
Item Geritken Molener
Item Jan Helkens
Item Jan Broickmans
Item Willem Biermanss
Item Tys Broickmans
Item Willem Vryen
Item Jacob van der Schueren
Item Peter Poyten
Item her Jan Swertz
Item Ael Metkens
Item Jacob van den Buer
Item Koppen des Wertz
Item Jan die Haest
Item Gerit die Haestp
Item Lemken die cuper Piper
Item Jan van den Lemskulen
Item Gerit Baten
Item Gaert van der Schueren
Item Arnt van den Spycker
Item Hille van Have
Item Gaert Hennykenss
 
Summa lateris 19 schilt 19 vlemsch
 
 
 
19 vlemsch
pauper 
1
1
1
2
1
 
}p
}pauper
}p
4
1
pauper
}p
}pauper
}p
}p
}pauper
}p
1
pauper
}p
}p
}pauper
}p
}p
2
1
pauper
1
 
 
 
bis
 
 
 
pundich
pundich
 
bis
pundich
 
 
 
 
bis
eickenher
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pundich
 
 
bis
 
 
 
bis
 
Lonen
 
Item Derichs guet van Eynd
Item Maes Cupers
Item Lyn Claeskens
Item Jan Meuss
Item Geertken Swers
Item Peter Smyt
Item Jacob Goss
Item Nes Jacobs
Item Dries van der Schueren
Item Lenss Gheven
Item Heyncken Luytten
Item Jan Touwerp
Item Jan Goedden soen
Item Kerstken Wuest
Item Heyn Buermans
Item Heynrich Mychels
Item Peter Vossen
Item Mychel Tzelyen
Item Willem Buysen
Item Arnt Arnt Nesen soen
Item Heyncken Oyman
Item Goss Wegh
Item Jennyken Kuper
Item Derich Hoemeker
Item Merten Truyen
Item Gaert Kuyper
Item Maes Tymmerman
Item Lem Gyss
Item Henrich van Gassell
Item Meus van der Schueren
Item Lysken Heynen
Item Lysbet Godden dochter
Item Beel van den Winckell
Item Peter Top
Item Peter Lepelmeker
 
Summa lateris 20 schilt

 

 
 
1
1
pauper
1
 
4
pauper
1
1
pauper
}p
}pauper
}p
2
1
2
}p
}p
}p
}pauper
}p
}p
}p
2
pauper
1
pauper
p
1
}p
}pauper
}p
1
pauper

 

   
[Blad 4 rugzijde]
[Blad 5 voorzijde]
 
 
 
 
 
 
 
pundich
 
 
 
 
 
mortuus
 
pundich
bis
 
pundich
bis
 
 
Lonen
 
Item Jan die Lewe
Item Gerit Kupers guet
Item Lenert Voss
Item Jan Hoeffsleger
Item Jongert
Item Jan van den Bergh
Item Peter Gaert Tyss
Item Jenken van Bruggen
Item Tys van den Bruggen
Item Konret van Wickraede
Item Gaertken Gryskens
Item Henrich an gen Eynd
Item Jan van der Stegen Derichs
Item Denyss Meuss van der Schueren
 
 
 

Summa lateris 7 schilt

 
 
 
 
 
1
}p
}p
}pauper
}p
}p
 
1
1
1
1
1
1
 
 
 
bis
bis
 
 
 
 
 
bis
 
pundich
 
 
 
 
 
pundich
 
 
 
 
 
 
 
bis
 
 
 
 
 
bis
 
 
Veltum
 
Item Huybert Kerstkens
Item Jan van den Booss
Item Truy Wyndelen
Item Peter van Daell
Item Jacob Poyter
Item Jan Pouyter
Item Willem van der Stappen
Item Styne van den Poell
Item Tys Hen Metten soens wyff
Item Jan van den Poell
Item Denyss van Have
Item Met Tys dochter
Item Ruyt Schomekers wyff
Item Jacob van Weverloe
Item Jan van Overdyck
Item Baet Pouters
Item Jan Bistervelt
Item Peter Hegsken
Item Jan Schomekers
Item Willem van Ulfft
Item Lyss van Ulfft
Item Nelis van Ulfft
Item Gerit Willemss
Item Gerit van Daell
Item Jan van Daell
Item Jan van der Hypt
Item Jacob Huyssmans guet
Item Maes Zelen-
Item Willem Tys mortuus
Item Jacob Tys
Item Meus Pouters
 
 
Summa lateris 40 scilt

 

 
 
 
1
1
pauper
4
pauper
4
4
4
1
2
4
pauper
2
pauper
3
1
tuchter
tochter
2
}p
}pauper
}p
1
1
3
 
 
 
 
2

 

    [Blad 5 rugzijde] [Blad 6 voorzijde]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bis
??
 
 
bis
bis
 
bis
 
 
bis
bis
pundich
 
bis
pundich
bis
 
 
pundich
 
pundich
 
 
pundich
 
 
Die Heyde
 
Item Nelis van Haen mit synen
soenen
Item Gaert van Haen
Item Jan van Haen
Item Jacob van Heck
Item Peter Heynrichs
Item Lyss van den Spyker
Item Willem van den Spyker
Item Dryesken Werkenss
Item Jacob Koven
Item Jacob Neliss van Haen
Item Heynrich Bisterveltz
Item Geertken Bisterveltz
Item Gobbel Bant
Item Theus Kessels
Item Willem Hennens Henrich
Item Zaer syn moder
Item Willem Janss
Item Peter Hennens van Wersell
Item Syb van den Gelt
Item Jen van der Schuren
Item Willem Rutten
Item Gerit van den Graest
Item Derick van den Graest
Item Jacob van Weversloe
Item Lem van den Graest
Item Theus van Weversloe mitten kynderen
Item Jacob  Jan van der Schueren
Item Alert van den Graest
Item Jacob van den Graest
Item Willem van den Gelt
Item Gerit van den Gelt ind syn
suster
Item Jencken van den Geldt
 
 
 

Summa lateris 44 schilt

 
 
 
 
 
3 s
pauper
1 s
1
1
3
2  gr
pauper
pauper
1
4
4
4
3
4
1
2
2
4
4
1
4
pauper
1
1
 
 
2
 
 
bis
 
pundich
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bis
 
 
 
 
 
 
 
pundich
 
pundich
 
 
 
 
 
 
 
pundich
 
pundich
 
Mersloe
 
Item Gerit van der Kynderen
Item Peter van Holt
Item Griet van der Hutten
Item Mercken van den Vryin Hovell
Item Truykenen
Item Henrich die Schomeker
Item Peter Snyder
Item Jan van der Kynderen
Item Jan van Haegh
Item Alet Jan Hennen wyff
Item Lys van der Straten
Item Wijbel Dybell van Haegh
Item Peter Bantz
Item Jan Lemmenss
Item Derick van der Stegen
Item Derick van Holt
hyrop betailt 2 s -- op Gaert ---
Item Ruyt Hexkens
Item Peter Gobbelss
Item Jans guet van der Stegen
Item Jacob Schoermans
Item Peter Bryen
Item Gaert Bryen
Item Lenss van der Stegen
Item Peter van Holt
Item Jacob van Have
Item Peter Vloetvaerenss
Item Bryn Gaertz guet
Item Gerit van Alpen
Item Baetken Pouters
Item Claes van Bruggen
Item Bele Arnt Rutkens huysfrou
Item Jan Jan Geritss
Item Kop van den Hypt
Item Jan van der Stegen mit syner dochter
 
 
Summa lateris 34 schilt

 

 
 
3
pauper
1 gevangen
}p
}p
}p
}pauper
}p
}p
}p
2
 gevangen
pauper
2
3 hisno ??
 
2
pauper
2
4
pauper
1
}pauper
}p
1
1
}p
}pauper
}p
3
4
2
1

 

    [Blad 6 rugzijde] [Blad 7 voorzijde]
 
 
 
 
 
 
bis
nota
 
pundich
 
 
 
 
 
 
 
 
bis
 
 
 
 
 
 
 
 
pundich
 
 
 
 
bis
 
 
pauper
pauper
pauper
pundich
pauper
 
 
Mersloe
 
Item Jan Stynen
Item Jacob Lemmenss
Item Iden guet van den Kamp
Item Peter onder die Boem
Item Heynken van den Broick
Item Jacob van den Brock
Item Lens van Alphen
Item Neesken Huyben
Item Tonis van den Brock
Item Jenken van den Beerckt
Item Peter van den Paell
Item Willem Meister
Item Jacob dochter van Beck
Item Heyncken Shasen
Item Willem van Bruggen
Item Tys ter Beck
Item Hyll van Beck kinderen
Item Gobbel van den Water
Item Jan van den Water
Item Goess Shasen
Item Jenken Peters
Item Jan van den Hypt
Item Denyss van Hesvaeren
Item Peter Vloetvaerens
Item Jacob Hennen kynderen
Item Michel Bryen
Item Jacob Bryen
Item Jacob van Hesvaeren
Item Jacob Jan Schoermans
Item Lysken Metten
Item Heylken van Tiell
Item Zelie Overdyck
Item Gobbel van Hesvaeren
Item Peter Bantz optt Leyndorp
 
Summa lateris 30 schilt
 
 
 
 
1
 
3
pauper
p
p
p
p
p
p
p
 
pauper
p
1
 
3
1 gevangen ter??
pauper
p
2
1
1
3
3
3
2
4
 
 
 
2
 
 
 
geswaeren
 
 
 
 
Roffert
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bis
 
 
bis
 
bis
pundich
bis
bis
bis
pundich
 
 
 
pundich
 
 
Mersloe
 
Item Derick van Hesvaeren
Item Jan van Hesvaeren
 
Pacht
 
Item Symon van Casterloe 6 malder
roggen toe Eversloe
Item eyn vrouwe van Broichuysen voerst
uit Lens Lemmens guet 4 malder roggen
noch 4 malder 2 s gehoeren met Roekens
 
Hypt ende Lulle
 
Item die alde Dierick van den Hypt
Item Derick van den Hypt syn neve
Item Gaert van den Hypt
Item Heyn Willems soin guet
Item Alertz pacht van Broickhusen
Item Gerit van Lobick
Item Claus Tzantes
Item Goert van den Boemgart
Item Herman van der Smacken
Item Leen Lemkens
Item Reyn van Lobick
Item Jan Buyssen
Item Meus Hennekenswyff
Item Goert Hennekens
Item Goert Willems soin
Item Pouwels Hennekens
Item Leysken Hennekens
 
 
Summa lateris 45 schilt

 

 
 
 
1
2
 
 
 
 
2 s
 
 
 
 
 
 
3 s
3
2
2
4
4
pauper
1
4
1
3
1
4
4
 
2

 

    [Blad 7 rugzijde] [Blad 8 voorzijde]
 
 
 
 
 
 
 
 
poundich
 
 
bis
 
 
bis
bis
bis
 
 
 
 
 
bis
bis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
geynre egeen ge
 
bis
 
 
 
pundich
pundich
 
 
 
 
 
Michell
 
 
 
Willem Janss van den oeschap
Item Jan Wilmkens
Item Jan van den Blaickt
Item Jans kinderen van der Stappen
Item Jan Merykens
Item Jan Gruters guet
Item Dierick van den Holt
Item Jacob Aelkens
Item Pouwels Rutkenss
Item Jencken van der Heyen guet
Item Jacob van der Kinderen
Item Heyncken Goissens
Item jong Lys Deckers
Item Jan van Lobick
Item Rut Schyrner
Item Dierich van der Heiden
Item Symon Jacobs
Item (onleesbaar)
Item Rutgen Teus
Item Jan die Haess
Item Lybken Baten
Item Maes Lemmen
Item Peter Vlemminck
Item Willem Smyt
Item Peter Gysen
Item Aelbert Bant
Item Goebel Buyss
Item Alert her Gysen
Item Peter Theus
Item Jan van Tuyn
Item jong Jan van der Hypt
Item Tys Hen Aleidens
Item Willem Decker
Item Gaertken Ackers
Item Nese van Heister
Item Theus die Hont
Item Willem Styn Buyssen
Item Arnt Boschuyss
Item her Jan Buyss
Item Peterken Lyssen
Item Met Smeetz
Item Herman  Lem Roessen guet
dat erme ende ligt ledich
Item Kop Guy-en
Item Tysken Lemmen
 
Summa lateris 47 schilt
 
 
 
 
4
1
1
3
 
3
pauper
pauper
2
2
4
pauper
pauper
1
1
2
2
pauper
pauper
pauper
 
pauper
pauper
2
1
1
1
pauper
1
3
2
 
4
4
1 stuver
s
pauper
gepant an
 
2  
1
 
 
 
 
 
 
 
??
 
 
 
 
brieff
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pundich
 
 
 
 
 
 
??
 
 
 
 
 
 
 
 
pundich
 
 
Item Jacob Teus
Item Gerit Heynen guet
Item Peter van der Heyen
Item Wynken Smeetz
Item Heynken van den Hypt
Item Jan van der Moelen
Item Henrick Brynss
Item Aleit Tys
Item Lyss Deckers
Item Lyss van Groelant
Item Willem van Kessell
Item der vrouwen pacht van Broickhusen
Item Arnt Schomeker
Item Gobbel Leenen
Item Peter Leenen
Item Arnt Sluyter
Item Gyss van der Gaet
Item Aelken Beerten
Item Ytken Lemmen
Item Peter Tymmermans wyff
Item Derick van Aken
Item Jan Wilmkens
 
Oestrum
 
Item Aebell van den Vaeren
Item Jan Gaert Heynen soin
Item Jan Maess
Item Ercken Truyden kinderen
Item Gaertken Baten
Item Cleyn Jan
Item Lem Buynssen
Item Henneken van der Molen
Item Willem Aelen
Item dat huys in die Horre
Item Leyncken van der Olimoelen
Item Ydtken Duyssen
Item Aell Zyben
 
 

Summa lateris 38 schilt

 

 
1
4
4
pauper
4
3
3
pauper
pauper
pauper
 
4
pauper
pauper
pauper
pauper
3
pauper
pauper
pauper
1
1
 
 
 
3
2
2
1
pauper
pauper
pauper
pauper
 
1
pauper
pauper
1

 

    [Blad 8 rugzijde] [Blad 9 voorzijde]
 
 
 
 
 
 
 
 
bis
 
 
 
 
 
pundich
pundich
 
 
 
 
 
nota
 
 
 
 
??
non
 
 
 
 
 
 
 
pundich
 
pundich
 
 
Michell
 
 
 
pundich
pundich
 
 
Item Jan die kuper
Item Styn Heynen
Item Jan Steynkens
Item Mychel Buyns
Item Gerit Lemmen
Item Wolter Moerman
Item Lyb Banssen
Item doiff Peter
Item Jan van Lom
Item Rutger Schroeder
Item Geryt van Aken
Item Gaert Maess
Item Lyns Dyebels
Item Goess Syben
Item Wilhem van Spralent
Item Bele des Haerden
Item Goess van der Molen
Item die monnicken
Item Hen Duysen
Item Jan Brouwer
Item Belken van der Rossmolen
Item Gerit Duvels
Item Goess Rycken guet
Item Rab opter Molen
Item Heyn van Bergen
Item Jacob van Holt
 
Pacht
 
Item Baetvan den Hypt uit Jan
Heynen guet
Item Gaert Engels uiter selven
hoff
Item Claes Heyntken Engels uit Jaeck
Teus guet
Item Tys Heyn Lemmen
Item Jan die Harde uit Steyspiker
guet
Item Goss suster ende brueder van der
Molen
Item coster van Aesperden van pacht
Item Claes Heyn van der Schuren
Item Sybken huysvrouwe van den
Hatert
Item Kop van Megelsum
 
Summa lateris 29 schilt
 
 
1
pauper
pauper
pauper
1
pauper
pauper
pauper
2
2
2
pauper
pauper
1
2
4
 
pauper
pauper
pauper
pauper
1
1
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
3
gespaeren
 
1
 
 
 
pauper
pundich
 
 
 
bis
bis
 
 
 
juravit
pundich
pundich
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pundich
bis
 
Raide dat Dorp
 
Item Gaert Hermans
Item Wilhem van Megen
Item Albert van Danss
Item her Derick van Lobeck syn suster
Item Gerit Schomeker
Item Bele van Helden
Item Henrich Pouwels
Item Trude Pouwels
Item Derick van der Molen
Item Lemken Kuper
Item Pouwels Peter Schomekers
Item Wilhem Belen
Item Ruyt Belen
Item Jan Kronenberch
Item Jacob Claes
Item Heynken van Aken
Item Krynken
Item Gaert Brouwer
Item Jan van der Kloet
Item Peterken van Aken
Item jongh Rycken Wever
Item Goss Nabben
Item Wynkenp
Item Jan van der Porten
Item Ryck Wever
Item Heyn van Dans
Item Derick Kuyckmans
Item Heyn van Aken
Item Peter Hen Mettens
Item Arnt van Aken
Item Met Kanen
Item Gerit Custer
Item Bele Gaertkens
Item Peter Gaertz
dat he Willem ?? heeft
 
 

Summa lateris 27 scilt

 

 
 
4
pauper
2
4
2
4
3
1
pauper
pauper
pauper
pauper
gevangen pauper
pauper
pauper
pauper
1
pauper
pauper
pauper
pauper
pauper
 
2
pauper
pauper
pauper
pauper
2 indt segt
 

 

    [Blad 9 rugzijde] [Blad 10 voorzijde]
 
 
 
 
 
bis
 
bis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bis
 
 
 
 
bis
bis
bis
 
 
bis
 
 
 
 
 
 
bis
 
 
 
 
bis
 
 
Item Aelken Lemkens
Gaert Heynen
Item Lysken van Aken cum pueris
Item meyster Jan
Item Heynken Belen
Item Tryn Haertz
Item Derick Gaertz
Item Baet Roffert
Item Jan Heyncken
Item Peter van Heck
Item Peter Wynen
Item Willem van Lynen
Item Willem Hennykens
Item Peter Heytkens
Item Lysken Bloix
Item Bert Konen
Item Lem van Aken
Item Kuper
Item Henrich Kuper
Item Jan van Ulfft
Item Lem van der Kynderen
Item Peter van der Kynderen
Item Maes Erkens
Item Katryn van Goch
Item Jan Coninck
Item Aell Willemkens
Item Peter Henssen
Item Heynken Meuss
Item Mychel van der Gaet
Item Heyn van Dans
Item Nes van Dans
Item Derick Greve
Item Peter Vryes
Item Jenken Duvels
Item Goess Lynen
Item Lysbet van der Gaet
Item Jan Gruter
Item Gaertz Iden
Item Jan Gerit Janss
Item her Peter Lemmen guet
 

Summa lateris 42 scilt

 
 
pauper
2
2
1
pauper
pauper
pauper
pauper
pauper
pauper
pauper
pauper
pauper
pauper
pauper
2
pauper
pauper
pauper
4
4
4
pauper
4
2
pauper
pauper
pauper
pauper
2
pauper
4
1
2
3
1
2
1
1
 
 
bis
 
bis
Gelre
 
 
bis
pundich
 
 
pundich
 
 
 
pundich
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuijck
 
 
bis
 
bis
 
 
 
 
 
bis
 
 
Item Aelken Leysen
Item Peter des Wertz
Item Bele Gysen
Item her Jan Greve
Item Heynken Nab mit synen kynderen
Item Willem Leysen
Item Willem Scheres
Item Jan van Overbrock
Item Jan Boishus
Item Gaert Belen
Item Tysken van der Kynderen
Item Peter Kuper Schomeker
Item Derick Boschuyss van der Molen
Item Mychel Kerstken Tryn Smytkens guet
Item Lyns Willems
Item Tys Kremer met syn wyff
Item her Claes haestat
Item Kupers haestat
Item Heynken van Helden
Item Jan Roffert
Item Jan van der Ay
Item Heyn Hermans
Item Jacob Clockgeyter
Item Tys Fye Schepers
Item Derick van den Lair
Item Gaert Desen
Item Kerstken van Heyen
Item Henken Bantz
Item Spoir---
Item Wynken op gen Wey
Item Abell Pennikens
Item Herman Roffert
Item Styn Shasen
Item Derick Pyck
Item Metken Dybels
Item Heyn van Hovell
Item Lys van der Olymolen
Item Jacob van der Olymolen
Item Jencken Arntz
 
 
Summa lateris 47 schilt
 
pauper
1
pauper
2
4
pauper
1
4
2
3
3   [?? ]
1   [ ?? oft ]
   doitslach
2
pauper
2
pauper
1
1
1
1
1
2
1
4
1 gepant
 
1
3
pauper
pauper
pauper
1
3
pauper
pauper

 

   
[Blad 10 rugzijde]
[Blad 11 voorzijde]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bis
 
 
bis
 
 
pundich
 
 
 
pundich
 
pundich
 
 
 
pundich
 
bis
 
pundich
bis
pundich
 
 
 
bis
 
 
 
bis
 
Rayde
 
Item Berger
Item Lyckens Nolkens
Item Maes Nolkenss
Item Lem Arntz
Item Arnt Nolkens
Item Lys Merkens
Item Met van der Molen
Item her Jan Kuper syn moder
Item her Claes Leysken syn suster
Item die begynen
Item her Derick Poelman
Item Lysken Poelmans
Item Met Snelkens
Item Jenken Berners
Item Peter van Lobeck ind syn
swager guet
Item Katryn Robben oir moder
Item Heyn Peters
Item Gaert Robben
Item Aell Schomekers
Item Beatrix
Item Alet van der Gaet
Item Lyss Hen Lysen
Item Jan van Luyten
Item Henken van Geer
Item Lem Nolkens
Item Derick Jutten
Item Gaert Tuynkens
Item Henrich Ketelbueter
Item Jacob Nolkens
Item Met Nolkens
Item Honder Schyllinx
Item Tryn Roeskens
Item Koeyn van Bryede
Item Peter Bantz
Item meyster Henrick
 
Summa lateris 29 schilt
 
 
 
}pauper
}p
pauper
1
pauper
2
1
4
1
2
1
pauper
 
1
2
pauper
2
1
1
1
1
pauper
1
2
pauper
2
pauper
}pauper
}p
}p
1
pauper
 
 
bis
 
 
 
Venlo
 
Rudemunde
pundich
pundich
 
ny g??
pundich
 
 
 
 
 
 
 
 
pundich
 
pundich
 
pundich
nyet
 
Ray
 
Item Lem an gen Heyde
 
Pacht Ray
 
Item Mersieles van Berynghen
13 malder roggen
Item dat closter van Ruremunde 45 malder 1 ??gulden
Item Peter van Hegelsum
Item Guert des Claeren
Item Jan van Tuynen
Item Gyskens Janss
Item Gaert van Ylant
Pouwels betalen
Item myn joffrou van Wickraede
Item die erffmarschalk
Item Jan Hoen
Item Jan van Broichuysen
Item Gerit van Broichuysen
Item her Aryaen van Broichusen
Item her Tys van Eile
Item Jan Bantz Peterss
Item Brueskens guet-
Item Peter Claes Aelens
Item Herman van Wyenhaven
sall betalen haren haven
Item Peter Ruwe van 12 malder -lig--
uyt der Sm--ren4 s
Item 35 malder roggen jarlix
uyt -lle
 
Summa lateris 49 schilt
 
 
 
3
 
 
 
Venlo
4
4
2
1 manendach
2 Myerlo gescat
2
2
1 sall
4
4
4
4
4
4
4
 
1 [ ??]

 

    [Blad 11 rugzijde] [Blad 12 voorzijde]
 
 
 
 
 
 
h..
non
non
Kuyck Gelre
h
h
g
 
??
 
 
 
 
 
h
non bis
 
 
h
 
 
 
 
h
 
h
g
 
 
 
 
 
h
h
h
  
Wanssem
 
Item Claes van den Stade
Item Peter van den Stade
Item Jan Kalcker
Item Styn Kalcker
Item heren Johan van Alpen
Item Derick Huynbert
Item Seger Huynbert
Item Jacob Robben
Item Konret
Item Peter Roest
ende voort1 schilt voir kost ende teringe
Item Jan Koick
Item Lysken Arntz
Item Jan Kuper
Item Robken Koix
Item Claes Hyllen
Item Jan Teus  -- in Wansem
Item die vaght
Item Claes Eygenman
Item Jaeck Eygenman
Item Meet Reyen
Item Jan van den Hauter
Item Willem van Kessel
Item Gaert Hyllen-
Item Willem Halffjoncker
Item Jacob Hermans
Item Peperkoiren custer
Item Nes van den Hauter
Item Hadewych Wynen
Item Gruenwalt
Item Willem Beltkes
Item Jacob Willems
Item der schomeker-
Item Rob Kalcker
Item Pouwels Kalcker
Item Teus Claeslueden
Item Jan Wever
Item [??] Claer
 
 

Summa lateris 49 scilt

 
 
 
2
1
4
2
3
4
 
4 s
 
1
1
 
1
 
4
1
1
pauper
4
4
 
2
ende geswaeren loon st
1
 
 
1
 
1
1
1
1
[ ??]
 
 
b
 
bis
h
 
 
bis
 
 
 
 
 
 
h
g
 
g
 
h
g bis
 
g
 
 
 
 
bis in Straelen [?]
Nymegen
loest
Venlo
bis
Venlo
h
 
h
 
Venlo
h
 
g
 
h
 
g
 
 
Item Hadewich Wynen
Item Jan Olysleger
Item Gaert van den Hauter
Item Seger Peperkaren
Item Jacob Heynen
Item Gaert Custer swager
Item Theus van Oyden
Item Schelborch
Item Gysbert van Holt
Item Bylken Kupers
Item Jut Nabben
Item Truyde Sylkens
Item Hylle
Item Wolter Huynbert
Item Sybert van den Hauter guet
Item Tys die Wyse
Item Wynant van Eick
Item Peter van der Masen
Item Jan van den Poell
Item Jan Dierixss
Item Derick van der Masen
Item Goirt Gaert
Item Geritken Didden
Item Gaert Moerman
 
Pacht
 
Item Berenbroick ??
Item die heren van Kamp
Item Arnt Blitterswyck
Item Lueff suster van Dart
Item Derick van Blitterswyck
Item Willem van Eile
Item Jan van Wanssem
Item Jan die Hoge
Item Jan van Overbeck
Item Jan Reynerss
Item joffrou van Merloe
Item Jan van Stalberg
Item die kerck van Geysteren
Item Jan van Hasell guet
Item Meus van Geut
Item Sieger Peperkoren
Item Sweder van Ryngelberg
Item Winit Spede
Item Gerit Baersch
Item Jan van Blitterswick
 
 
Summa lateris 65 scilde

 

 
1
4
1
2
4
2
1
pauper
 
 
 
1
1
1
4 Kuyck
1
 
 
 
 
2
4
4
2
4
4
1
2
1 per hand
2
1
4  Venlo
1
1 geswaeren
2
1
1
3 str bis
2

 

    [Blad 12 rugzijde] [Blad 13 voorzijde]
 
 
 
 
 
 
 
 
nota
??
 
 
??
 
 
 
nota
nota
 
gesien
 
 
??
 
 
 
??
 
h
h
 
 
??
 
 
Venlo
bet[alt] Venlo
ge??
 
??
 
 
 
 
??
 
 
??
 
Voerst bis
 
Venlo
 
Swolgen
 
Item Sybert die Rouver
Item Schelberch Seger
Item Seger van den Leger
Item Heyn van Oesterboich
Item Nelis Wynkens
Item Alert van Goierpont
Item Ruyt Kremer
Item Wilhem van den Venne
2 scilde
Item Wilhem van den Velgert
Item Jan van Myddelick
Item pastoir
Item Litken Lothems
Item Willem die smyt
Item Jenken Naet
Item Tys die custer
Item Derick Jacobs
Item Jan van den Kyrchoff
Item Jan Aelkens
Item Willem Staill
Item Gaertken Tymmerman
Item Jan Buys
Item Heynen guet van den Cruys
Item Gerit Tymmerman
Item Meus Hubertz
Item Tonis van Megen
Item jongh Gerit van Schelberch
Item Jan die verre
Item Gerit van Schelberch
Item Hille Maes
Item die Donck Jan van Leyt
Item Gysken Walramss
Item Wyn van den Kulen belonnen
Item Jan van Ray
Derick Tymmermans pacht
Item Tys Custer
Item Wyer
Item Gerit Scroder
Item Jan halffen van Lullingen
Item Jenken Kaenen
Item Reynken op die Donck
Item Peter Kuenen Tonys Lutken
Item Tonis Keltkens
Item Jan van Tuynen die alde
Item Tys van den Hasendonck
Item Jan van den Kyrchoff 
Item Gerit van Schelberch
Item Peter van Ravenacker
 
 

Summa lateris 88 schilt

 
 
 
4
4
4
2
4
3 solvit
 
 
4
4
1
4
1
2
3
 
 
pauper
1
3
4
4
4
4
4
4 pont
2
4
1
1
1
1 [?? ]
1
1
1
2
 
 
bis ??
 
??
 
 
 
per Willem
verloss
geswaeren
 
 
 
 
 
 
 
pundich
 
 
pundich 1
 
pundich
 
 
 
 
 
??
??
 
??
 
??
 
 
 
 
 
??
 
 
 
 
??
??
nota
Nymegen
 
 
Item Nelis Wynckens pacht
Item Swolgen pecht Alert des Heyen
Item die pacht uyter -g-
Item Jan van Zuchtelen
Item Jan van Tuynen
Item Henrich van den Berghberch
Item Gerit Doinerbier
Item Heyn Verschueren Walte(r)
Item Gerit die Hoge
Item her Gysbert magister van der Lynden
Item Lyns van Flynsenberch
Item noch 1 man
 
Voerst
 
Item Hube
Item Derick Luytken
Item Henrich van den Berghberch
Item Aeleyt syn dochter
Item Derick Rutkens
Item Tys Schroders
Item Peterken Pypers
Item Griet op gen Hovell
Item Goss Wyndvonderen
Item Belie Scheres
Item Peter Poyn
Item Claes van Tyenray
Item Wilmken die wever
Item Baey Hebben
Item Jan Kroen
Item Jan Verhellen
Item Gerit Oemen soen
Item her Gerits guet Vervisterbeck
Item Philips Scheres soin
Item Jacob Jenken Pyper
Item Jenken Baden
Item Peter die Ruwe
Item Jan van den Berghberch
Item Jan Derick Luytkens soin
Item Letken Kroenen
Item her Johan die pastoir
Item Jacob Perts soin
Item Herman die veer
ende op Reyner van Broichusen is noch
Item Heyn tgenen Kyrchoff
Item Meus Schroeder
Item Alet Lisbeden
Item Henrick Luytkens syn suster
Item Geertruyt Luytgens (er boven staat:)
Herman die veer
 
Summa lateris 65? scilde

 

 
1 [ ??]
4
1
4
1
1
3
3
4
2
1
 
 
 
4
4
3
2
2
 
2
 
1
2
2
 
 
4
 
4
 
 
1
 
2
1
1
 
1
1  restant
1
pauper
1
1

 

    [Blad 13 rugzijde] [Blad 14 voorzijde]
 
 
 
 
 
 
nota
45 ??
bis
 
 
 
 
 
 
 
?? 1 malder?
 
 
 
Wese
 
Broickhuysen
Broickhuysen
 
 
Item Tys van den Hatendonck
Item Jan van den Berendonck
Item Rutken Wever
Item Gerit van den Specken
Item Philpsken
 
Pecht
 
Item Gadert Roffert
Item Tylmannus toe Venloe 18 malder
roggen
Item Willem van Holthusen
Item die Catuyser van Ruremunde
Item Peter van Briede
Item Helwich van Boitberch
Item die heren van Broichusen
Item die greve van Oyden
Item Heyndie wever
Item Gaetz die smyt
Item Derick Gyskens
Item Henrick Luytkens
 
Summa lateris 33 schilt
 
 
4
4
1
1
 
 
 
4
 
4
1
4
 
 
4
4
1
1
1
 
 
 
liber
??
??
 
Venlo
Venlo
 
 
??
 
 
 
nota
 
 
 
 
 
 
 
pundich
??
 
 
 
 
??
 
nota
??
??
 
aen ge
 
Lottem
 
Item Reyner van Broickhuysen
Item Alaert van Goer
Item Jennesken van den Eynd
Item Wilhem Praetz guet vz Peter de Wilde
Item Claes Komans
Item Wilhem van Holthusen
Item Lysbet van Ruremunde
Item Peter Mychels
Item Aleyt van Daer
Item Peter van der Merckt
Item Jenken van Merckt
Item Tys van Overbroick-
Item Reyner  Jan van Holthusen Krekenbeck
Item Heyn Tys opter Molen
Item Heyn Nazen
Item Herman Nazen Blederick
Item Alert Ketelboeter
Item Jan Volff
Item Jenken Smietz
Item Peter Voestz
Item Jan van den Stade
Item Herman van den Kyrckvelt
Item Thys van den Brughhuys
Item Trynken van Wyenhaven
Item Jan Thielen
Item Peter die Rouwe
Item Dryesken van Cleve
Item Willem van Cleve
Item Jan van Broichusenpont (vervangen door:)
Item Mychel van Oeden
Item Lyns van Flynsenberch
Item Jan Veras Ruwe
Item Jan Veras
Item Jan Haeck
Item Heyn Kraen aen ge
Item Rut Verspycker
Item Tryn Praetz
Item Rut die smyt
Item Tryn Dusen
Item Jan Keyss
 
 
Summa lateris 61 scilt
 
4
 
4
pont 4
4
2
4
4
4
 
 
2
2
 
4
 
1
1
 
 
 
2
2
1
 
3
3
3
4
 
2
2
2

 

    [Blad 14 rugzijde] [Blad 15 voorzijde]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
??loff
nota ?? van Brey
??
??
baid
 
 
??
tuchter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nota
 
 
 
 
 
??
g
epaere
 
 
Item Symon Rister
Item Jenken Bruyns
Item Jan Hoppenbrouwer
Item meyster Huge
Item Denysken
Item her Teus priester
Item cleyn Symon
Item Steven Kuster
Item Lysken Verschueren
Item Lysken Bouyskens erff
Item Gerit Griet Bouyskens oir dochter
Item Derick Plancken
Item Peter Hennekens
Item Tonis van Wyenhaven
Item Willem Vrietskens
Item Jan Willem die smyt
Item Jan Moyser
Item die alde Moiser
Item Derick Lieven
Item Gerit Syben Poelgen
Item Pouwels die Hoge
Item Arnt Molener
Item Hub des Raeden
Item Willem Gaertz
Item Gaert die wever
Item Jan van Gruysdonck
Item her Alaert van Gruysdonck
Item Henrick Veerhose
Item Rut Kremer
Item Ermgart
Item Geritken Hacken
Item Tryn Plancken
Item Heyn die wever
Item Peter Plancken guet
Item joffrou van Broichusen
Item Loiff van Daert
Item Bele van Hoemsberch
Item Dries van Hoemsberch
Item Tryn van Hoevel
Item Huyb des Roiden
 
Summa lateris 34 scilt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
2
 
1
4
2
 
3
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
4
4
2
2
 
pauper
 
 
 
 
 
 
 
 
??
 
pauper
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
??
 
 
??
 
??
 
 
Item Jan van Wyenhaven
Item Peter van den Stade
Item Jacob van Gruysdonck
Item Mychel van Oiden
                                       plu?? 2 sc ter Horst
 
Halffen
 
Item Peter Ruwe
Item Jan te Holthusen Vowynkell
Item Peter van den Stade
Item Gaertken Boenis
 
Pacht
 
Item Jan van Hoemen 4 malder roggen
ind 6 malder even
Item Gerit van den Foyvynckell 4 mergen
lantz
Item Tryn Moleners
Item Tryn ind Willem
Item Sybert van Briede 8 malder roggen
Item Tryn Derick Smoeleneers wyff
Item Jacob Reynen soin
Item Peter Reynen soin
Item Lietken van den Poell
Item Reynken Jannes
Item Tryn Praifs guet
Item Jencken Hugens guet op gien Broick
 
Item Aloff is onss noch sculdich 1 alde scilt
 
 
 

Summa lateris 21 schilde

 

 
 
1
4
4
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
3
 
1
 
 
3
1
pauper
1

 

    [Blad 15 rugzijde] [Blad 16 voorzijde]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
??
 
 
 
 
so vyl 2
 
 
sc
 
 
 
 
 
Otgen?
??
 
 
 
 
 
 
 
 
bis
per ??
 
betaelt
 
?
 
 
 
??
 
Sevenem  tderpe
 
Item Jacob Boirwater
Item Heyn van der Voerst
Item Gaert  Arnt van den Broick
Item Seger van den Hater
Item Jan Ryckens
Item Lem Gerkens
Item Belen Neyers
Item Jan Boirwater
Item Gerit Kloetz guet
Item Jacob Snelken
Item Willem van den Broick
Item Jacob Wagemeker
Item pastoers guet
Item Kerstken Roesken
Item Lem Roesken ind Kerstken
Item Driesken Tys van Haversloe
Item Gaert Geertkens
Item kort Jan
Item Jenken Stynen
Item Peter Heylken
Item Derick van Haversloe
Item Heyncken van Haversloe
Item Roesboem
Item Aleit van den Gelackt
Item Gaert van Voers
Item Herman Schroeder
Item Jan Romboltz
Item Symon van den Hellen
Item Vullinx van Holtmolen
Item Rutgers guet Spapen
Item Heyn Henrichs
Item Tryn Heyn Wolffs kynderen
Item Willem Molener
Item Willem Kremer
Item Gaert Noet
Item Willem Noet
Item Haeck van Dyck
Item Jan Pelss
Item Derick die Wert
Item Koumer Jan
 
 
Summa lateris 40 scilde
 
 
 
4
4
4
1
1
2
2
1
3
1
4
1
manen?
2
3
1
2
1
4
 
3
pauper
1
4
2
1
1
pauper
1
 
1
   
 

 

    [Blad 16 rugzijde] [Blad 17 voorzijde]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
per ??
Nassau
 
 
 
 
 
Nymegen
??
 
??
Venlo
??
 
??
 
 
Ge??
 
 
Item Jan Peperkaeren
Item Derick van Dyck
Item Jan Offerman
Item Truytken Mont-
Item Heyn van der Heyden
Item Gaert van den Way
Item Arnt van Sande
Item Jan Poet
Item Lysbet van Lyt
Item Maes Custer
Item Gerit van Bylant
Item Derick Poet
Item heren Arnt van Broichusen
               guet
Item Jan van Dyck
Item Gaert Schraments guet
Item Gys Swevers van Eerde
Item Lyss Hennekens
Item Walraven van Lynden
Item Symon Hagen
Item Peter Lem van Ulfft
Item Giel van Molenstat
Item Gyss van den Ertbruggen
Item Lambert die molner
Item Jan van den Donck
Item Derick van Krommentuyn
baentz
Item Hennen kinderen van den Westeringen baent
Item Siegers-
 
Arnt van den Boigen sall betalen van
Gerit wegen van Tongerlo scilt, sall
her Gerit van Krommentuyn betalen
 

Summa lateris 34 scilt

 
 
4
1
1
 
2
 
1 ??
pauper
pauper
2 van vater?
 
1
4 Venlo
3
3
4
 
4
3 mergen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nob?e
 
 
??
Aureus
 
Sevenum stege
 
Item Koppert van den Steert
Item Peter van den Steert
Item Engel van der Voert
Item Ffranck van der Voert guet
Item Gerit Bistervelt ind Gerit  guet
Item Kruyckmans
Item Heyn Ruytten
Item Rykens kynderen
Item Jan van der Heyden
Item Jacob Ludix
Item Claes van Gelre
Item Willem Lysen guet
Item Heyncken van der Hellen mit synter moder
Item Lys van Gelre
Item Gaert van der Heyden
Item Gysse van der Heyden
Item Claes Wever
Item Henrich Wever
Item Wilhem Lynenwever
Item Peter van den Kamp
Item Peter Nyer
Item Jacob van den Steert
Item Met Neven
Item Tys van Holt
Item Gerit van Tongelro filius Jacobi
Item Hilgaert
Item Wecksgkens
Item Weckskens guet
Item Alaert van der Meer
Item Merten Kuypen guet
Item die jongh Merten
Item Gerit Schomeker
Item Trutken Tsaelen
Item Tryn Pyper
Item Henrich die Heer
Item Gerit Schramont
 
 
Summa lateris 40 scilde
 
 
 
3
3
2
pauper
1
1
1
 
2
3
 
pauper
2
 
1
1
3
1
 
1
1
2
1
2   sonnendach
 
 
1
 
2
1
2
 
 

 

    [Blad 17 rugzijde] [Blad 18 voorzijde]
 
 
 
 
 
 
 
 
??
 
 
 
 
??
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venloe
schilt?
Venlo
 
 
Item Peter Mostert
Item Gaert van der Porten
Item heren Arnt van Schramont
Item Alet Trynckens
Item Derick Mesmeker
Zellik van den Kamp
Item Jan Goeter van den Kamp
Item Zelliken van den Kamp
Item Gaert Ryckens guet
Item Gerit Poet ende Gysken Jans swager
Item Peter van Sevenem
Item Derick van der Stegen
Item Henrich van Tongerlode
Item Wever Gerit
Item Ghyss Schramontz
Item Ghyss Wever
Item Jan Lynenwever
Item Alert die Groet
Item Gossen Kruyckmans
Item Peter van Bamerloe
Item Gaert die Leuwe
Item Gerit van Bamerloe  ??
Item --- van Bamerloe
Item Wilhem van den This Hoering
Item Jan van Hyselberch
Item Arnt Moleners
Item Jan Ruyskens
Item Goriss van Hyselberch
Item Gobbels guet van Gelre
Item Alert van den Bergen
Item Arnt van den Bergen
Item Gerit van Hiselberch
Item Jan die Groet
Item Claes Bamerlo
Item Tyss Gysken Janss
Item Gyse Cluys Kremer
Item Henrich Krouwels guet
Item Hennecken van den Ertbruggen
Item Claes Hermans
 
 

Summa lateris 49 scilt

 
 
 
pauper
1
2
1
4
1
1
4
1
1
2
 
1
1
1
1
1
2
1
1
4
1
4
1
1
2
2
2
 
 
Venlo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nota
 
 
??
 
 
??
 
 
 
geswairen
 
 
Item Ruyt van den Hauter
Item Jennesken Wolters
Item Henrich Reynkens
Item Seger Eygemans
 
Sevenum die Hese
 
Item Thys Wynkens
Item Jan van Cronenberch
Item Jan Segers
Item Gerit Aleit van Cronenberch scepen?
Item Aleyt van Cronenberch oir dochter
Item Lenert van Merle van Gerit? Nyssen
Item Heyn van Merle
Item Tys van den Broick
Item Gysken Heynrichs
Item Gerit Hillen
Item Reyner die Raet
Item Wolter Borwater
Item Gerit van der Voerst
Item Jan van der Hese
Item Gaert van der Hese
Item Tryn van der Hese
Item Gaert van der Heze Start
Item Gys Sgroeten guet Hill Rutten
Item Willem Wolters
Item Gerit Smyt
Item Jan Wyndelen
Item Gerit Weyster
Item Gaert van den Stert
Item Gerit van der Kuylen
Item dat tguet ter Schueren
Item Wilhem Coster
Item Derick Mont
Item Henrich Mont
Item Gerit die Man
Item Peter Diniel
Item Metten Stynen
Item Lenert Snelkens
 
Summa lateris 43 scilt
 
-- Peter van den Sondert

 

 
1sonnendagh
1
1 sonnendagh
1
 
 
 
1
3
4
1
1
3 sonnendagh
4
 
4
2
2 sal des gerit betalen
4
1
1
1
 
pauper
1
1
pont
2
 
1 nu van den g??
pauper
pauper
pauper

 

  [Blad 18 rugzijde] [Blad 19 voorzijde]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venlo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
??
 
 
 
 
 
 
 
??
 
 
 
 
Michel ??
 
 
Item Wilhem Ruesen
Item Henrich Smyt
Item Deickers guet
Item her Lenert
Item Vinken
Item Wilhem van Dries
Item Aleit Schramont
Item Jan Duvell
Item Wilhem Molener
Item Nesken in den Winckell
Item Arnt /Gerit van den Hauter
Item Wilhem Mont
Item Jan van Wilre
Item Peter van Merle
Item Lenert van Ryt
Item Bestken Mostert
Item Jan die Haet
Item Arnt van Elsen
Item Maes Brabenders
Item Heyn Schramontz wyff
Item Derick van den Steert
Item Claes van der Hese
Item Meus Langhermen
Item Kerstken van den Blackt
Item Derick van den Dyck
Item Leen Wolters
Item Albert Zilkens
Item Jan Pouter
Item Peter van den Ryt
Item Styn Duvell
Item Gerit die Beest
Item Hille Nyssen
Item Jan van Blitterswyck
Item Heyn Haetlert
item Arnt van den Vorst
 
 

Summa lateris 33 scilt

 
 
3
1
 
 
1
1
 
1
1
pauper
2
1
 
4
pauper
pauper
pauper
2
pauper
1
pauper
pauper
pauper
4
pauper
1
 
2
4
2
 
 
nota
 
 
nyet
 
??
 
 
 
 
her Jan?
 
 
 
 
nota
nota
 
 
Venlo
 
 
Michiel
 
gan?  ?? haver
nota
 
 
be?illen
??
nota
??
Ruremunde
bis
 
 
 
 
pundich
nichil
 
 
Item Derich van der Hese
Item Arnt Ryken
Item Peter van den Hauter
Item Aleyt Henrichs
Item Jan Gaertz guet (post doorgehaald)
Item Heyne Pouwels kynderen
Item Peter Swevers guet
 
Butenluyde
 
Item Gerit van Krommentuyn
Item Theusken Kuyper
Item Franck van Eynd
Item Deric van Hilvenen
Item her Gerit Decker
Item Reynkens wyff van Tongelro
Item Jan van den Ertbruggen
Item Derick Koisdonck
Item Jan van Reysbeeck
Item Gaert kynderen van Ulfft
Item Heyn Wolff kynderen
Item Alert Krouwels
Item Peter Kopken
Item Jencken syn neve
Item Henrich te Berchem
Item Trude Moleners lant plach
toe wesen; in den Heeseveld gelegen
Item Peter Scheres van pacht als
5 malder roggen uiter den hoff
te Broick
Item Heyn Ratinge
Item Jan van Drypt
Item her Derick Pollert
Item Mechtelt van Wissell
Item Lysbet Shamen
Item Smytken
Item Willem opten alden Buckt 3 gulden jairlixs uiter
Gaertz guet van Berse?
Item Smysken
Item Pouwels Henrichs kinderen
Item Peter Noelen
Item Jan Gaertzs
Item Aleit van Oeste-s-??
 
 
Summa lateris 43 scilt

 

 
4
 
1
1
1
1
1
 
 
 
  ?? sc ??
1
1
1
1 solverit in Helden ??
1
1
1
1
1
 
 
1
 
 
 
4  Venlo
4
4
4
4
 
 
1

 

    [Blad 19 rugzijde] [Blad 20 voorzijde]
 
 
 
 
 
 
rest
 
rest
 
p? kuster
 
 
 
 
 
 
 
?? 3 ??
Venlo
 
 
Venlo
Venlo
Assell
 
Venlo
bo??
 
 
nota
 
 
??
 
 
 
 
??
 
 
 
?? in Gelre
 
Kessel(schilde)
 
Item Arnt van Boicholt
Item Sybercht van Kessel
Item Alert van Goier
Item Holtappels
Item Wilmken van der Straten
Item Merkens guet
Item Penninx guet
Item Jencken Berkens
Item Tryn Mols
Item Beren guet
Item Jencken Helss
Item Jencken in gen Sadell
Item Gaert van Ophaven
Item die hoff ter Heyden
Item Beterwadt
Item Roelken
Item Heyn Baerlmans
Item her Walbergen
Item Gasthuyss
Item Tengnagell
Item Werss? guet --erten
Item Jan van Kessel
Item Willem Pastoirs
Item groet Jans guet
Item Nesen guet
Item Mertten Litdkens
Item Luyt in gen Bongaert
Item Tys Schoubert
Item Gaert Poten
Item Baerlmans guet
Item Aenstoetz guet
Item Cavelye
Item Bollens guet
Item Vysschers guet
Item Ruyt van Ymelen
Item Joest Michels
Item Derick Rutten
Item Holtmolen
 
 

Summa lateris 77 schild

 
 
 
4
4
4
1
1 ??sel op ?
1
1
1
3
pauper
1
1
3
4 Venlo
2?? brabants
4 Venlo
4 Venlo
4
4 Venlo
3
3
pauper
pauper
3
1
4
 
2
2
1
4 Venlo
1
pauper
1
4
 
Venlo
Venlo
??
 
 
 
 
 
 
 
Venlo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
??
 
 
 
 
 
??
 
 
??
 
 
??
 
 
Item Jan van Lom
Item Heyn Ham
Item Seger van der Stade
Item Wilhem Fuyt?
Item Peter Gossens
Item Tryn Gossens
Item die jofferen
Item Nesken Schroders guet heefft Dryes Schubert
Item Yden guet
Item Sill van der Hair
Item tgen Vlen
Item Wullinck Holtmolen
Item Henrich van Kessell
Item Hymray
Item Gerit Bois
Item Jan Vrancken
Item Prats guet
Item Gaert Roffert
Item Heyntgen Molener
Item Sylle Tymmermans
Item Goessen Brouwer
Item Lenert Schomekers
Item Gaert Huyben
Item Tys Seyens
Item Jan Aleyden
Item Gairt Baerlmans guet
Item Meus guet
Item Bolten guet Biesel
Item Peter van Cleff te--ge
Item Nael Buycken
Item Tys Meus
Item Wilhem van Kessel
Item Peter van Etgenray
Item Cornelis guet
Item Schomekers guet
Item die smyt
Item Jacop van Bergh ??
Item Wilhem van den Oever
Item Abelken
Item Trynken van Helden
Item Franck
Item Tysken
 
 
Summa lateris 62 schilde ende 12 st
 
 
4 Venlo
4 Venlo
2
pauper
pauper
pauper
pauper
2
3
min 1 sc per Jacob ??
4
4
4
4
2
2
 
4
1
3 solverit 2
Eerken Bairle[mans] 
1  22 solverit?
 
1
4
3
4
1
pauper
2 ??
1
pauper
 

 

    [Blad 20 rugzijde] [Blad 21 voorzijde]
 
 
 
 
 
 
??
 
 
 
 
 
 
nyet
 
 
Item Jan Bolten
Item Sybken
Item Peter Arntz, Belfelt
Item Gaert van Kessel
Item Dobrock
Item Navys?
Item Baert Baerlmans
Item Kerstgens guet
Item Luyt Buycken
Item Bo--s guet
Item Dryes Bolten
Item Herman Brouwer
Item Derick Bolten
Item Trynken Willems
Item Peter die Veer
Item Tysken Baerlmans
Item Gaert Raymans
Item Gerit van Kempen
Item Gerit op den Berghe
Item Berten guet
 
Die Halffen
Item Reyner Wolters
Item Jacop van den Walde
Item Jenken in gen Sadell
Item Lysken kyndere
Item Jenken Baerlmans
Item C-uyter Gaert Goeskens
Item Merten van Hergraff
Item Wilhem Calye
Item Dytken van Eynd
Item Bolt Garn?
Item Heyn Scheb
Item Sunt Katerinenhalffen
Item der halffen op ter Puytenck-
Item Leetken Nesen
Item Gaert van Vley
Item Jacop van Holt
Item Wynken Spoers
Item Syb van Helden
Item Helman-
Item die halffen van Vley
Item Syb van den Ha--g-
Item
 
Summa lateris 21 schilde 27 st 3 oert
 
 
 
1 ??
1
4
 
 
 
 
1
??
1
2 ????
 
12 solidi?
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
1
pauper
1
pauper
1
pauper
pauper
 
1
1
1
 
pauper
 
 
 
??
 
 
??
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruremunde
 
 
 
 
 
brieff Kuijck
passere?
 
 
 
 
 
Venlo
 
 
Item Jenken van Hymray
Item Jan van Ynde
Item Jan van Myddell
Item Lyns Truden-
Item Gaert Baerlmans opten Grave
Item Jan Francken
Item Derick Baerlemans her
 
Pecht
 
Item Jan van Cranevelt
Item op Beeren guet
Item Gerit van Reyde
Item Wilken van der Straten
Item Jenken van den St-ens-alen, schoemeker tot Beyssell
Item Lyns Kromptfoetz
Item Syb Tripmeker
Item Peter Medze
 
Breyde
 
Item die hoff Tongelro
Item Wynant van Eyck
Item Peter van Briede
Item Tynnagels guet
Item Gerit van den Spyker
Item Sybert hoff opgen Weystering
Item Hennes Cillen
Item Gerit Duysinx
Item Heynken Baetsen
Item Jans hoff van Lomme
Item Wilhem Gerits
Wilhem Halffjoncker
Item Lysken Jencken Halfjoncker guet, Gerit syn broeder
Item Hille Custer nichte? op ---
Item Henken Custer
Item Jan schomeker
Item Gerit Truden
Item Aeb die bade
 
 
Summa lateris 56 schild

 

 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
4
 
4
 
1
3 schilde
2 sc 5 malder rogh
1
 
 
 
4
4
4
4
 
4
 
 
3
4
2
1
2
 
2
2
1
1

 

    [Blad 21 rugzijde] [Blad 22 voorzijde]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
??
 
 
Venlo
Venlo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venlo
 
 
 
 
??
 
 
 
??
??
 
 
Item Peters guet van Briede
Item Maes Spykermans guet
Item Heynken guet van Tongelro
Item Jan Spede
Item Sybertz hoff van Briede
Item Wynant Spede van den Alden hoff
 ich twewerff opgeboert
Item Jacob van Schadick
Item Lysbet van der Heyden
Item Lysbetz guet van der (Heyden)
Item Toermans guet
Item der Kyrcken hoff van Venloe
Item Jacops hoff van Lomme
Item t'guet ter Beck; dry  twe voirstede
Item Wilhem Oitkens hoff
Item Gaert Cillen
Item Heyn Cillen
Item Wyssmans guet; twe voirstede
Item Hille Pauwen
Item t'guet ter Molen
Item Wilhem die Rover
Item Wolters guet van Ynde
Item Helken Claes
Item Jenken Scheres
Item Jacob Toermans
Item Ketelbueters guet
Item Claes Neyen
Item Lysken van der Velde
Item Jan van Lom, Art Vynck  Jan Vynck
Item Seger Wyssmans
Item Gobbel tGelys?
Item Henken Oitkens g--ss
Item Dryes guet van der Velde
Item Derick des alden hoff vz Winit Spede bis-
Item Arnt Molemans guet
Item Derick der alde
Item Gerit Heynrix
Item Sunter Claes guet
Item Senter Claus hoff
Item Brantz hof van Briede
Item Peter van Meyell
Item tguet daer Sibb Hermans op woendt
Item Hen Venkens guet
Item Gerit Woufken
Item Letken Mertens
Item Letken Mertens
Item Derick van Tongerloe
 
Summa lateris 84 schilde
 
 
pont
1
2
3
pont
4  dat heb
 
4
4
 
3
4
4
2
4
2
 
 
3
4
3
 
3
 
 
4
 
1
 
 
2
3
2
4
4
4
3
3
2
 
}1
}
2
 
??
 
??
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
??
 
 
 
 
 
 
??
 
 
Item Tryn Mertens
Item Baetz Achten
Item Gerit Woufken to Soterbeck
Item Goey Geers guet
Item Mettell
Item Wilhem Rouwe
Item Peter Achten
Item Tryn Moleners
Item Trynen hoff
Item die molener
Item Gaert van den Veld
Item kort Heyn
Item Derick Smyt
Item Heynken Toelen
Item Gerit Duysinx guet
Item Heynen Duysinx guet
Item Gysken van der Velde
Item Tysken Wynantzguet
Item t'guet ghenen Brobroick
Item Gerit van der Velde
Item Jenken Gaetken
Item Syb van der Heerstraten
Item Jenken van der Heerstraten
Item Wolter die smydt
Item Tys Cluyt
Item Alet Jannes
Item Dryes Tymmermans
Item Lysbet van der Heyden
Item Peter Mans
Item Gryet Drijess Dryes
Item Lenert van Dyck
Item Lysken Kuppen
Item Gerit? her Arntz
Item Lem Wevers guet
Item Gryetken Truden guet
Item Gaert Hermen
Item Gaert Truden guet
Item Geerken Schroder
Item Wilhem Molener
Item Jan Noten guet
Item Gertruydt Neven? guet
Item Bolt Vyss
Item Jacob Leyst
 
 

Summa lateris 26 schilt

 

 
 
1
1
 
 
2
}4
}
 
 
 
1
 
 
 
2
2
1
 
 
1
1
2
 
 
1
pont
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
}2
}
1

 

    [Blad 22 rugzijde] [Blad 23 voorzijde]
 
 
 
 
bis
 
 
 
?eb
 
 
 
 
 
 
 
??
??
 
 
 
 
 
 
Venlo
 
 
 
nota
 
 
 
o
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o
 
 
Item Sybert van Briede
Item Peter her Sybertz
Item pastoir
Item Gaerssen guet
Item dat 'tguet van den Toemeler
Item Peter Lemmens
Item Gerit Smedt
Item Heynken Schomeker-
Item Hille Henrichs
Item Hennes Noyen
Item Derick Dryes
Item Derick Tymmermans
Item Wilhem van den Broick guet
Item Voss Wevers
Item Syb Henrichs
Item Jan Toermans
Item Konne Oytkens
Item daer der custer woent
Item Heylle Kass
Item Duvels guet
Item Severkens guet
Item Syb Hagens guet
Item Maes van Haeve
Item Gerit Noyen
Item dat guet gheen waerden, Heynken Verhoefstat
Item Heyn Leysten
Item Syb van der Stegen
Item Belen guet van der Stegen
Item Bele Scheres
Item Aelken Bossmans guet
Item Itken van Helden
Item Wylmken van Toill
Item Lysbet Royen guet
Item Sybert van der Hese
Item Wilmken guet van der Hese
Item Lysken van der Ertbrugge
Item Wilhem Coppartz
Item Lysken Lynss
Item Gaertken Wevers
Item Lysbet Jan Grietken wyff
Item Jannes van Cronenberch
Item Peter Cupenbynder
Item syn halffen op gen Lair
 
Summa lateris 27 schilde
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1 s
1
2
1
2
1
 
 
 
 
4
1
 
 
1 vlems?
1
 
 
1
 
 
 
 
2
1
 
2
 
1
1
1
 
 
 
2000 gulden
 
 
 
??
??
 
 
 
 
 
 
pauper
pauper
 
 
 
 
 
 
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Helden
Venlo
 
 
 
Ruremunde
 
 
 
 
Blerick
 
nota
 
 
Item Herman van den Baesdonck
Item Jenken van Holt
Item die heren van Sunt Elsbet
Item Wilhem van der Herstraten
Item Tys van der Straten
Item Dryesken Henrichs
Item Maessoin Wilhem
Item Wilmken Hermans
Item Jan Smedz
 
Die Halffen
 
Item Tyngnales halffen
Item Lem van der Molen
Item Jacobz van Schadyck
Item Sunter Claes halffen
Item Maes Seetkens
Item Syb Hermans
 
Pecht
 
Item Haessenlant
Item die joffer van der Wyer
Item Arent Noyden?
Item Jan in gen Huys
Item Derick van Beryngen
Item Gerit Spapen
Item Sent Claes broeder
Item Brantz suster van Briede
Item Hille Nysen
Item Syb 5 malder tot Kyserbosch
Item Jans Sweyers van Hoirn
Item Peter van Mechelen
Item die begynen in der Oiden
Item Gysken Walravens
Item Jan van Assel
Item Tys Verboichorst 4 mergen lantz
Item Lysbet van der Beeck
Item myn Vrou van Nuyss 7 malder roggen
6 sc  1 sc
 
 
Summa lateris 47 schilde
 
 
1
2
4
 
1
1
4
2
1
 
 
 
2
1
 
 
3
 
 
 
 
1
4
2
1
2
2
5 malder
1 s
1 s
 
1 s
4
3 s
pont
2 s
 
 
1 s

 

 
    [Blad 23 rugzijde] [Blad 24 voorzijde]
 
 
 
 
 
 
Roffen
 
 
 
per g??
 
 
 
??
 
 
Item Sicken Dusinck
Item Jencken Baitzen
Item Hennes van Rynckenfoirt
Item Sybken Hennen
Item Henrich van Goterloe
Item Evert Senter Claus Hennekenss
Item Lysken Dusinck ende Ercken
Item Jennesken Vermolen
Item 't guet tegenen Borbruyck
Item Aleit Jannes
Item Lysken Knypen?
Item Heyn Cass
Item Claus van der Herstraten
Item Heyn Veerken
Item Willem Syben
Item Trude van Dyck
Item Trynken Dries
Item Jencken van den Lair
Item Goess
Item Jan Kuulman
Item Derick Demen
Item Willem Zillen
Item Wolter van den Bruyckt
Item Jan van Hout
Peter Hennen
 
Summa lateris 11 schilt

 

 
 
1 s
s
1
 ende tot ??
 
min vlems
 
pauper
pauper
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nichil
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nota
 
??

 

 
Helden  Aechell
 
Item Jenken Blenxken
Item Jan Buytsardt
 
Helden
 
Oedenray
 
Item Derick van Eynde
Item Cilken van Eynde
Item Groetvoet
Item Wilmken Tysken Claes
Item Ditken Cavelyen
Item Willem Cillen
Item Ide van Uitwyck
Item Goerys Kelleners
Item Myltenss hoff
Item Hen des halffenen
Item Tys Broickmans
Item Heyn Braickma(n)s ende mater
Item Gaert Kytsairt
Item Jan Weynkens
Item Jan Pelmans
Item Cille Schroders guet
Item Karman
Item Jut Karmans  ind Wilhem
Item Lenert die smydt
Item Jacob van der Voert
Item Derick Tymmermans cum pueris
Item Peter Tymmermans
Item Heyn van Stoickt
Item Gerart Vynckens
Item Peter Vynckens
Item Wilken Symons guet
Item Gadert van den Sondaert
Item Deken Horst
Item her Oetman kynderen to samen
 
In den Dorp
 
Item Jenken van Stoickt
Item Metken Wilhems
Item Peter  Teus Schomeker
Item Jenken Konen
Item Derick Schomeker
Item Scraemaendt
Item Tryn Kass
Item Peter Wolff  Ditken van Stoickt
Item kort Jan
Item Met Gyskens
 
 
Summa lateris 62 schilt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
4
4
1
3
 
4 Roemund
1
1
1
1
1
4
2
1
3
2
 
1
1
4
 
4
4   Venlo
 
 
 
 
2
1
1
 
1
1
 
2
Rest

 

    [Blad 24 rugzijde] [Blad 25 voorzijde]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
??
 
 
 
 
??
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gelt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
van?
 
 
Item tot ghenen Valderen
Item Gerit Heynrix Stynen
Item Gerit Vriss
Item Vryess
Item Coernelis
Item Haess
Item Koeymen Heyn
Item Heyn Breytvoet
Item Gerit Wouffken
Item Herman die schroder
Item Peter Roest
Item Heyn  Gaert Gobbels kynderen
Item Jan ind Gaert
Item Engel Braickmans
Item Naell Wilken
Item Gerit Bloepoet
Item Arnt Degen
Item Heynken Wilken
Item Met Reest
Item Bitter Wilhem
Item Wilhem Jacopz
Item Maes
Item Raymans guet
Item Hille van Osse
Item Jacob Breytvoedt
Item meyster Rutger
Item Dirick Iden
Item Griet van Hamersslae
Item Grietken Wilhems
Item Wynken Kremers
Item Gaert Gaeyen Jacob Schrynen
Item Hille in der Straeten
Item Sylle Leetz
Item Arnt Hermans
Item Bele Merkens
Item Lyve Welters
Item Luydt Welters
Item Jan Mathuyss
Item Gaert van Stoickt
Item Celle Tymmerman
Item Heyll van Wetten
Item Geyn Gyskens
Item Coessdonx guet
Item Gysken Gobbels
Item Lysken Plaetvoetz
Item Tys van Stoickt
 
 

Summa lateris 56 schilde 1 postulaets gulden

 
 
4
1
1
pauper
1
3
1
pauper
pauper
1
1
1
1
pauper
pauper
1postulatsgulden
pauper
pauper
4
1
4
2
pauper
1
pauper
pauper
pauper
4
1
pauper
4
2
1
pauper
2
pauper
1
pauper
2  heilige dag
4
2
pauper
4
 
 
 
 
 
 
Ruremunde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
juravit
 
 
 
 
 
Roffen
 
 
Item Gerken Proetell
Item Jenken Plaetvoedz
Item Naell Plaetvoetz
Item Peter Wever
Item Seger Boirchkamp
Item Soemermans guet
Item Ruyt op Brympt
Item Jennesken Noitkens
Item Wilhem van der Voiert
 
Paenyngen
 
Item Geeff
Item Geerken Noitmans
Item Gerit Heyn(r)ix
Item Jan Vossen
Item Aleit Vossen
Item Heyn Voss
Item Jan Stegmans
Item Gerit Metten
Item Wilhem van den Broick
Item Gerit Spapen
Item 't guet opt Loe
Item Henken Lysken Gaertz
Item Nael Spaers
Item Claes Schroeder
Item Wilhem Gaert Heynens
Item Tysken Spoers
Item Caly
Item Theus Wolffz
Item Lys van Laick
Item tgheer Scaeren
Item Tyelken Nalen van Pannynge
Item Jenken des Hogen
Item Heyn van Stoickt
Item Wilhem Buytsart
Item Derick van der Venne
Item Tys van der Lynden
Item Gerit des Hogen ende syn swager
Item Ommel Straelmans
Item Jencken Straelmans
Item Gaert der smyt
Item Tryn Soms
Item Heynken van Lyer
Item Jan syn soen (tesamen)
Item Geerken Cup Jacob Mathuys
Item Willem Schroder
Item Heyn Sybkens Slymans kinderen
Item Peter Heynen Wolffss cum matre
Item Henken Maes Scheres
 
 
Summa lateris 59 schilt

 

 
1
1
pauper
2
1
4
1
2
 
 
 
4
1
 
3
2
4
1
molster
pauper
1
pauper
pauper
pauper
4
pauper
1
4
2
4
1
1
1
}2
}
2
 
2
1

 

    [Blad 25 rugzijde] [Blad 26 voorzijde]
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roffer
 
Item Geerken Gobbels
Item Geerken Bluysart-
Item Goelent van der Heyden
Item Heyn Pelmans
Item Wilhem Byntz
Item Griet Strailmans
Item Jaixsken Stegmans
Item Ditken van Stoickt
Item Geyn Coesdonck
Item Geze Gryet van Loin
Item Derick van Loin
Item Peter Noitmans
Item Derick Bluytsart
Item Tryn Wolffsz
ItemDerick Wolffsz
Item Peter Wolff
Item Wilhem der Wylde
Item Dytken van Waerdt
Item Derick Bedryff
Item Tryn Henkens
Item Jenken van der Stegen
Item Lyss Gaertz
 
Acheel
 
Item Gaert Gaeyen
Item Blenxken
Item Jan Butsairdt
Item Sybken van Erckentell
Item Wilhem Sybkens (tesamen)
Item Heyn Jutten
Item Heyn Lys soen
Item Gyss van Ray
Item Lyss van Rae
Item Metken Bylyen
Item Wilhem van Ray
Item Symons hoff
Item Jenken Hannen
Item Wilhems guet van den Brakell
Item Geerken Hannen
Item Jannes
Item Ditken van Achell
Item Hen van Achell
 
 

Summa lateris 50 schilt

 
 
2
 
1
1
4
1
 
1
2
4
1
}1
}
1
1
2
1
3
 
 
 
2
2
}2
}
2
1
2
 
pauper
2
4
3
2
pauper
pauper
pauper
 
 
bis
 
geswairen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruremonde
 
 
Item Henricus
Item Schynken hoff
Item Dyd van Voerderstraet
Item Erken Brantz
Item Tysken Henrixs
Item Baetsse Symons
 
Everloe
 
Item des vyer kynder van Everloe
Item Lem van Huyss
Item Hennes der smeedt
Item Tys Blutsart
Item Gaert Hillen hoff
Item Jan van Everloe
Item Lem Coninx guet
Item die hoff ter Hage
Item Sylken van Loen
Item Tryn van der Straten
Item Nael Stevens
Item Jacob Gaert Smetz soen
Item Aelken Sylkens
Item Gaertken van Loen
Item Wilhem van der Velde
Item Henrick van der Velde Egellenn
Item Jan van Egelbaent
Item Gaert Coesdoncks
Item Jentken Wagemekers
Item Zylkes guet van Laick
Item Cielis
Item Peter Schomeker
Item Ditken in gen Venne
Item Gaertken Luyten  Cornut
Item Jan Baebels
Item Celye Cupers
Item Wilhem Heyemans
Item Wilken van Loen
Item Heyn van den Boickken
Item Hen van Nyenhuyss
Item Gobbel van Nyenhuyss
Item Mychel van Everloe
Item Hub ende Vaess van Everloe
Item Gerit Kuper
Item Syll van der Roryt
Item Silken Scroder
 
Summa lateris 77 schilt

 

 
3  Ruremonde
4   Venlo
1
 
 
 
 
 
4
 
4
4
4
4
3
1
1
1
1
3
1
 
4
2
}1
}
2
2
2
2
4
4
2
4
1
2
2
1

 

    [Blad 26 rugzijde] [Blad 27 voorzijde]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruremunde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
700 malder sjairlix
 
 
 
??
 
 
Berynghen
 
Item Gaert van Huyss
Item Claes
Item Aleit
Item Erken van Stoickt
Item Gerit van Berynghe
Item Gerit van den Broickken
Item Baetz van den Boickken  Berynge
Item Wilhem van Cleyn Maris
Item Degen
Item Umel van Maris
Item Groet Maris
Item Henken Symons
Item groet Heynen guet
Item Gerit Trynen
Item Jut Goymans van Gomans guet
Item Wilhem van den Speckken
Item Jenken synen broeder cum sociis
Item Dryes van Marlys?
Item Alert van den Hellen
 
Helden Halffen
 
Item Mareels ha(l)ffen Pouwels op Maris
Item Haes van Dekensshorst
Item Derick oir swager
Item die halffen van Huys
Item Wilhem Sybben
Item Bollen Schyncken ha(l)ffen
Item Jenken  Peter van der Scharen
Item die halffen Groit Maris
Item Peter Mercels halffen
 
Pecht
 
Item dat closter van Keyserboss
Item Catuser Ruremunde
Item Jannes Moleners cum suis fratres
Item Gelis Kremer cum suis
Item Syb Moleners
Item Tys Gronen
Item Heynken van den Hoifstat
 
 

Summa lateris 75 schilt

 
 
 
 
4
4
3
}3
}
4
4
1
1
2
4
1
1
4
3
1
2
1
 
 
 
2
1
2
2
2
 
2
 
 
 
4 s
 
4 s
4
4
4
 
 
Roffe
bis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venlo
 
 
nyet
 
 
Ruremunde
 
Roffe
 
 
 
 
 
Roffe
 
 
baid
 
 
 
 
Roffe
 
 
 
 
Michel?
 
 
Item Henken Roessen
Item Gerit van Stegen
Item Gerit van Ray
Item Lyss van Ray
Item die Mynrebroeders 14 malder
Item Arnt Vynck
Item Jan die Laedt
Item Jannes Dries
Item Myddelmans
Item Gertrudt Wolters
Item die joffer van Goier gesuster
Item die joffer van Beeck
Item Jan van Bracht
Item die joffer van Briede
Item Heyn Pall
Item Nyss Lynssen
Item Jan van Broich- Dekensvoert
Item her Gysbert 11 malder roggen
Item Geerken van Buecken
Item Aelken van Uitwyck
Item Peter Gaecken? van Partmans pacht
Item Jenneken Schomeker
Item schell Jennesken
Item ??  Tys Braspenninck
Item Jacob Mathuyss
Item Tryn van Huyss
Item Gossen Schomekers huysvrou
Item Gryet Meuss
Item Copkens pacht
Item Maes Gobbels kynderen
Item Henken Gerit Hannens
Item Heyn Elskenss?
Item Tys Dericks van der Venne
Item Derick Koeck, Tyss broder
Item Maes Tymmerman
Item Jan die Wolff 2 malder roggen
Item Gerit Wolff
Item Arnt Wolff
Item Zietsken van Mechelen
Item die custer --
Item Sie van Everloe
Item Ruyt Fuyst
Item die kynder Linxs Doelster
Item Roff te Meyell
Item Gerit Baitzen
Item Wolffer
 
 
Summa lateris 71 schilt

 

 
4 s Ruremunde
4 s Ruremunde
2 s Ruremunde
   
4 s Ruremunde
4 Venlo
4 Venlo
4 Venlo
4 eick??
2 s  Horst
1
Mares
2
4
2 Venlo
4
1
4
2
1
2 s
1 Biesel
1 Biesel
1 Ruremunde
 
1
1
2  Venlo
1
pauper
s
1 s
pauper
1
4
1

 

    [Blad 27 rugzijde] [Blad 28 voorzijde]
 
 
 
 
 
 
o
Venlo
 
 
 
Venlo
 
 
 
 
bis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Virssen
2000 gulden
 
 
 
 
 
Venlo
 
 
 
 
 
 
 
bis
 
 
 
nota
 
 
Baerloe primo
 
Item Zylle van der Haert
Item koster Kuyper
Item Sunter Claes Cavelyen Tysken guet
Item Jenken Rutten
Item Joest Rutten
Item Baetz Ludolffz
Item Gaert van Kessell
Item Gaert Buys
Item Peter Noelen
Item Heynken Pouwels
Item Wilhem Otkens
Item Aleyt Dryesken
Item Henneken Otkens hz enter Senter Claus Henneken
Item Jan Wolters
Item Heynken die Bruyer
Item Jenken Becker
Item Gaert van den Bosch
Item Willem Schaeffveltz guet
Item Peter Scheper
Item Letken Claes
Item Boededonck?
Item die Catuser
Item Seger Konrart van der Horst
Item Jans guet van Bracht
Item Oetken an der Heyde
Item Lysken op ten Kamp
Item Griet in den Haerman
Item der hoff ter Voert
Item Peter an der Loe
Item Derick Bengen
Item Derick die Wyt
Item Erntken Baicken
Item Grietken Merten
Item Bele??Ruyts
Item Peter Scherer
Item Jan op ten Broick guet
Item Gaert Duytz
Item Henrick Spede
Item Gerit Baeken
Item Gerit Cavelyen
 
Summa lateris 47 schilde
 
 
 
 
4
1
2
1
4
4
4
pauper
2
 
}
1  }1 gl?
pauper
pauper
pauper
1
pauper
pauper
4
 
4
2
pauper
pauper
2
4
pauper
pauper
pauper
pauper
1
1in Helden ??
pauper
 
pauper
1
 
 
bis
nota
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venlo
 
 
 
bis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K??
 
 
Item Jenken Gyben
Item Peter van Briede
Item Der Monnicken guet
Item Praitwynkels guet
Item tguet geer Herden
Item Heyn Ruyskamp
Item Daem die wever
Item heren Tys van Eile, rytter
Item Gerit van Schaffelt
Item Willem die Molener
Item Lysbet van Kuyck
Item Wyndelken in den Velgert
Item Gerit guet van Mensch
Item Wilhem van Stoickt
Item Heylken in den Peperstraten
Item Sybert van Monsfoert
Item Tyngnales guet
Item Dryes Duwen
Item Aleiten Wylmken
Item Styn Baken cum pueris
Item Becken guet
Item Dynken
Item Styn Teus Duvels
Item Trynken Vermolen
Item Lede Baicken
Item Jan van der Hellen
Item Wilhem Sust? Ruy--
Item Jenken die Werdt
Item Peter Wolters wyff
Item Stynken Stormen
Item Damen guet
Item Henrick in der Stegen
Item Trynken Engels
Item Henrick van Hynevelt
Item joffer Lysbet
Item Jacob die Baster
Item Sys an den Kyrchoff
Item Griet Smitten ??
Item Hynkedonks Lysbet
Item Katryn van Kessell
 
 
 

Summa lateris 49 schild

 

 
1per michi solverit
4 s
4 s?? 3 gulden
1 s ge??
1
1
s Ruremunde
4
4
2
 
 
4
4
 
4 s en 3 gl
4
2
1
pauper
pauper
pauper
pauper
pauper
pauper
pauper
pauper
 
1
1
 
 
4 K??
pauper
pauper
pauper
pauper
 

 

    [Blad 28 rugzijde] [Blad 29 voorzijde]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roffe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venlo
Venlo
 
 
 
 
 
Venlo
 
Venlo
 
Venlo
pont
 
 
Item meyster Jan die smyt
 
Halffen
 
Item Katryn halffen op ten Boicholt
Item Jenken van den Stay
Item Jan Haeffacker
Item Gaert op Ynkenvoert
Item Henrick van Daile
Item Wilmken van Coesdonck
Item Derick op ter Birckt
Item Wolter ter Byrckt
Item Merten Haffacker
Item Jan ind Jencken op Sybert have
Item Griet op Boicholt cum pueris
Item Tonis??
Item Tys?? op den Boicholt
Item Jennesken van der Molen
Item Derick op ter Bodinck
 
Pecht
 
Item Jan Ludolffz 7 malder rogh
Item Claes der Veer 6 malder
rogh per Ruskamp
Item Mychels guet is verpacht
ind gylt jaerlix in Venlo omme
trynt 10 malder roggen, noch 6 off
7 malder
Item Jenken van Gruysdonck
Item Greveraid 3 malder roggen
Item Merten van Greve? 8 malder roggen
Item Lem Mychels 3 malder roggen
Item Lem Mychels 3 malder roggen
Item Gaert Pess
Item Jan van Drypt
Item Henrick van Kessel
Item heren Raede
 
 

Summa lateris 24 schilt

 
 
 
3
 
 
 
 
1
2
 
1
1
2
1
1
1
}2
}
3
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1 s
1 s
2 s
 
 
pont
pont
pont
pont
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1500 ryns gulden
 
 
 
 
 
Venlo
 
Blerick
 
Item primo Heynrich van Daell
Item Jan Spedenhoff 
Item Andries Mansz Maes
Item Arntz guet ten Have
Item Heyn Bitzsen
Item Gaert van der Saelstat
Item Willem Verbueken
Item Seger van der Voert
Item Peter die Molener
Item Katryn Peter des Heydens
Item Jenken des Heyden
Item Heyn des Heydens
Item Jenken van der Vaert
Item Wilhem Koick
Item Jenken Philips
Item Jan Berchman
Item Henrick op Haeff
Item Wilhem Hoift
Item die begynen in der Weiden
Item Wilhem van den Broick
Item Faes Rutten
Item Philps
Item Gerit Duvels
Item Willem van Daell
Item Tylmans hoff
Item Derick van Haegendaeren
Item Kalff guet hevet Elias
Item Jan Schepers
Item Derick Schepers
Item Lenert Wellenstochter tyns
Item Wolter Gaertsz
Item Lyss Moeren
Item Tryn Maes
Item Gerit van den Bongert
Item Aleyt Koixs
Item Jan Duvels
Item Griet Rutten
 
summa lateris 56 schilde

 

 
4
pont

 

 
 
 
4
pont
1
4
2
4
1
4
1
1
pauper
pauper
2
1
1
4
pauper
1
4
pont
1/2
1/2
2
2
4
1
pont
2
 
 
2
pauper
4
2
1/2
1/2
pauper

 

    [Blad 29 rugzijde] [Blad 30 voorzijde]
 
 
 
 
 
 
 
Venlo
 
Roffort
 
 
 
 
 
 
1500 ryns gulden
 
 
ledich
 
 
Venlo
 
 
Venlo
Venlo
 
Venlo
Venlo
 
 
 
Venlo
 
 
 
 
200 malder
 
Item Tryn van den Bongert
Item Heyn Lepelmeker
Item Griet van Velden
Item Peter Hoffs guet
Item Roele Kuiper
Item Peter Fyen
Item Griet van der Ryt cum filiis
Item Willem Nalen
Item Erken Tylmans
Item Jacob van der Ryt
Item Willem van Kessell
Item Langenvenne hevet Senter Claes
Item Die hoff tot Reraede hevet die eyn
Item helfft Aleyt Horren ind Sent Jacobs gasthuys
Item Gerit Heydens
Item Dat guet tgeen Dyck
Item Brant van Briede
Item Bertien guetken hevet Gerit van Lyeven
Item Tys van der Boichorst
Item Dat guet ter Lynden hevet Elias
Item Gerit van Menss
Item Jan van Briede
Item Wolter van Boicholt
Item Jan Boegell
item Kracht
Item Ruysch hevet Jan Bogell
Item Arnt Vynck
Item Claes Nefeler
Item Jan Vynck
Item Lysken van Ynde
Item Naelken Lyns
Item Jut Peddels guet
Item Mychell
Item Den wedom
Item Luyt Pastoirs
Item meister Arnt pauper 1/2
Item Die vrouwe van Daelheym
Item Zytken Mechelen
Item Zytken kester
Item paster op Gobbels guet
 
summa lateris 76 schilde
 
 
 
2
pauper
1/2
4
pauper
1
2
1
1
1
4
1
 
 
1/2
4
4
1
4
4
4
4
4
4
4
 
4
4
 
1
 
4
1/2
 
1
1/2
4
1
1
1/2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pauper
 
Venlo
 
 
juvenis
 
Item Tylman Lynden vertert
Item Alert die Voerdt
Item Merten Groeten
Item Styn Meys
Item Tryn Rolen
Item heren Johan Lynden
Item Katryn van der Berenvaert
Item Gaert Lemmen
Item Derich Schutz
Item Wilhem Philpz
Item Spycker
Item Henrick Kalff
Item Vollixs guetken
Item Derich van der Smytten
Item Dat guet ter Stappen
Item Sunter Claes broederschap
Item Naelle
Item Griet Schutlycken \ hevet her Johan Gruysdonck
Item Vaess
Item Lenertz Smetz
Item Ymmel Mans
item Helwych Backz
Item Jacob Schaefkens
Item Konen kynderen
Item Tryn Broichusen
Item meyster Jan
Item Henken Schaefkens
Item Zytken Raetz
Item Lenert Wagemeker
Item Willem Wagemeker
Item Peter Schut
Item Heyn Scherre
Item Quade Gaertken
Item Henrick van Goterloe
Item Peter Gaeden
Item Tryn Wynsermans
Item Gaert van der Kulen
Item Jan Elyas
Item Aleyt Gruwels
Item meister Gadert Leyendecker
Item Ydtken Mansch
 

Summa lateris 30 schild (aanvankelijk:) 34

 

 
2 gl 1
 
 
1/2
 
 
1/2
1/2
1
1
 
1
1/2
2
2
 
 
4
1/2
2
1/2
 
1
 
pauper
1
 
1
4
1/2
 
pauper
pauper
1
1
 
1
 
2
1/2
1/2

 

    [Blad 30 rugzijde]  [Blad 31 voorzijde]
 
 
 
 
 --
bis
 
Venlo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p-- g--
 
 
 
 
 
 
 
 
Venlo
 
 
 
Venlo
Venlo
 
Rade
 
Item Die vrouwe van Nuyssen
Item Die heren van Kamp
Item Lenert Wellens
Item Gysken van der Lynden
 
         Halffen
 
Item Gaert van Daell
Item Reyner
Item Lede Hoifftz
Item Loeff van Rade
Item Derick van Dale
Item Jenken van Guetelrade
Item Heyn Scheris
Item Peter op Koickersloe
Item Hen Groient
Item Gaert Scheris
Item Erken van Rederade
Item Tysken van den Schaffvelt
Item Peter Mans
Item Gaert Maessis Maes
Item Herman van der Boisdonck Baesdonck
Item Willem van den Broick
Item Gerit van Etgenrayde Arnt Maleman
Item Jenken ter Heyden
Item Jan op ten Kamp
Item Gertken van Briede
Item Henrick Spykerman
Item Jans halffen van Briede
Item Lenert tgen Broick
 
Pacht
 
Item Jan Hoifft 4 malder roggen
Item Alvert van den Thienhoff
Item Wilhem van Belfelt
Item Baetz van den Bongaert guet--
Item Heyn van Greveray
Item Geret die Here uiten hoff tgen Ecken
Item 6 malder roggen
Item Drude Kultkuns op Jans guet
Item van Briede 10 malder roggen
Item Alert der halffen op den Eicken
Item Peter Medze
 
(summa lateris)40 1/2 schild
 
 
4
4
2
4
 
 
 
1
1
1
2
2
pauper
pauper
pauper
pauper
pauper
pauper
pauper
1
1
1
 
1
1 placcaets gl
 
 
2
1
1
 
 
 
1/2
1
 
1/2 Venh??
1
 
2
 
4
1/2
1/2
 
 
 
 
 
 
Summa 2656 ??
 61 scilt.

 

Summa 2000  600  65 scilt 67 st
44 scilt 21 stuver ort 

 

Henken van Driell betaelt 2 sc
Jenken van den Heiden 1 gl
Item Gerit Daniels 1 sc
Item Berchman 3 gl.

 

 

 

 

 

2664 scilt.

 

 

    [Blad 31 rugzijde] [Blad 32 voorzijde]
 
 
 
 
 
 
Item tot Raide ontfangen van Pauwels
ten Have van der scattingen 21 ryns ende
ter Horst des manendaiges propter Valentini
47 ryns gld vz 68 ryns gld ende des
vrydages prompter Valentini 11 ryns gld ende van Kasterloe 
3 ryns gld ende opten sonnendages Oculi 10 gld
summa 89 gld
 
 
 
 
   

Johan here

 

 

    [Blad 32 rugzijde] [Blad 33 voorzijde]
 
 
 
 
 
Item van den havere 11 vlems ende vertert [?]
3 stuver Raide 3 stuver tot Swolgen 6 [st?]
tot Vurst 8 vlems tot Kessel [??] vlems ende haver.  Heynken molner tot[?]  
Rade gesant daer ende tot Venle om pappier 1 vlems pappier ij albus [?] Baerle 17 vlems tot G[??]vo[??] 3 stuver [??] andere [??] 10 quarten wyns ende 2 vuyssen Geerken S[??]ers tot Brede 1 albus[?] ende tot Zevenem 1 albus.
Tot Zevenem 32 stuver vertert
bynnen 2 reisen ende 47 vlems
 
Item tot Horst vertert tot Moysers
huys 3 gld 1 albus
 
Item ter Horst 2 yseren 2 vlems [??]
1 vlems [??] vlems
 
Item tot Lottum  vertert 9 vlems ende
Swolgen 7 vlems
 
Wanssem 3 vlems
Raide suckere 2 vlems
Item 1 gesant ??
Item in den Wynhof tot Rade 3 vlems betailt
Item tot Score[?] 1 vlems
Item Jan van der Pasch
Jan Jan van Helden