HISTORISCHE WERKGROEP LAND VAN KESSEL,  Project Rekeningen    Home
 
Gelders Archief Arnhem, hertogelijk archief, .inv.nr. 1600
 
Cedule tevens rekening van de pondschatting 1466/1467  

 
 
  [ Door op de foto te klikken krijgt u een vergroting ]  
       
      [Blad 1 voorzijde]
 
 
       
 
Rekeninge Gaert Roffertz
ind Gaertz van Kessell
van den scattinge slands
van Kessel anno (14)66
 
Reservetur pro domino
 
Schattinge
 

 

    [Blad 1 rugzijde] [Blad 2 voorzijde]
 
 
       
 
Dyt is rekeninge, bewysinge ende opboeren
Gaert Roffert ende Gaertz van Kessel als sy
vanwegen ende bevele des hogeboren doer
luchtigen furste hertoge van Gelre ende van
Gulich ende greve van Zutphen onss gene
digen lieven heren opgeboert ende ontfangen
hebben vander pontschattinge slandz van
Kessel , aengaende ende begonnen op Sente Hubertz
dach anno (14)66
 
    Tot Kessel
 
Item Alairt van Goir
Item Wilmken van der Straten
Item Merykens guet
Item Pennyncks guet
Item Jencken Beerkens
Item Tryn Mols
Item Beren guet
Item Jencken in gen Sadel
Item Gaert van Ophaven
Item Derick Bolten
Item Roefken
Item Heyn Baerlemans
Item Groit Jans guet
Item Thys Schoubert
Item Gaert Poeten
Item Jans guet van Aenstoet
Item Gerit Cavelye
Item Bollen
Item Jencken Rutten
Item Houtappels guet
Item Derick Rutten
Item Sieger van der Stade
Item Dries Schoubert
Item Yden guet
Item Vullinck van Holtmolen
Item Henrich van Kessel
Item Gerit Bosch
Item Jan Vrancken
Item Hymrade
Item Henrich Molner
 
Summa lateris 57 alde schilde ende
  2 oert schiltz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 olde schilde
1 s
˝ s
1 s
1 s
1 s
3 s
1 s
1 s
3 s
2 s
˝ s
3 s
1˝s
4 s
2 s
2 s
1 s
1 s
˝ s
1 s
2 s
2 s
2 s
4 s
4 s
2 s
2 s
4 s
˝ s

 

    [Blad 2 rugzijde] [Blad 3 voorzijde]
 
 
 
 
 
 
Item Syll Tymmermans
Item Goessen Druwer
Item Leonart Scomekers
Item Eerken Boerlemans
Item Gaert Boerlemans
Item Bolten guet
Item Peter van Cleve
Item Claes Bucken
Item Thys Meus
Item Peter van Eydtgenray
Item Cornelis guet
Item Jan Smyt
Item Jacop van den Berge
Item Willem van Over
Item Truydt Abelken
Item Jan Bolten
Item Peter Arntz
Item Luyt Bucken
Item Jut Botten
Item Herman Druwer
Item Trynken Willems
Item Tysken Baerlemans
Item Berten guet
Item Reyner Wolterss
Item Jacop van den Walde
Item Jencken in gen Sadel
Item Lyskens kyndere
Item Gaert Goeskens
Item Mertyn van Hergrave
Item Ditken van Eynde
Item Heyn Sches
Item Liet Nesen
Item Gaert van Vylen
Item Jacop van Hont
Item Jan van Eynde
Item Jan van Myddel
Item Gaert opten Grave
Item Derick Baerlemans wyff
Item Gerit van Reyde
Item Jenstken Schomeker tot Biesel
Item Lynss Kempffertz
Item Erkrn Boerlemans
                    47                 23
Summa lateris olde schilde  stuiver ende
3 oert stuiver
 
 
 
1 s
3 s
˝ s
˝ s
12˝ st
1 s
4 s
3 s
˝ s
1 s
˝ s
˝ s
2 s
˝ s
1 s
1 s
1 s
1 rynse gulden
1 s
2 s
12 st
˝ s
1 s
1 s
1 s
1 s
1 s
˝ s
1 s
1 rynse gulden
˝ s
1 s
1 s
1 s
1 s
˝ s
1 s
1 s
4 s
1 s
3 s
12 st ˝ vlems
 
 
Helden
 
Item Derick van Eynde
Item Zillen van Eynde
Item Groetvoet
Item Wilmken TyskenClaus
Item Ditken Cavelyen
Item Willem Cillen
Item Goris Kelleners
Item Hen des halffenen
Item Tys Broickmans
Item Heyn Broeckma(n)s
Item Gaert Kytsart
Item Jan Weynkens
Item Jan Perlmans
Item Cille Scroders guet
Item Kerman
Item Jut ende Willem
Item Lenart Smist
Item Jacop van der Voert
Item Derick Tymmermans cum pueris
Item Heyn van Stockt
Item Gerit Vynckens
Item Peter Vynckens
Item Gaert van den Sondart
Item Jencken van Stockt
Item Metken Willems
Item Teus Scomeker
Item Derick Scomeker
Item Scramont
Item Derick van Stockt
Item Kort Jan
Item Met Gyskens
Item 't guet tgienen Valderen
Item Gerit Henrixs Stynen
Item Cornelis
Item Haess
Item Koman Heyn
Item Heyn Broetvoet
Item Peter Roest
Item Gaert Gobbels kynderen
Item Jan ende Gaert
Item Engel Braeckmans
 
summa lateris 70 olde schilde ende 2 oert
schilts
 
 
 
4 s
4s
4s
1 s
1 s
3 s
˝ s
1 s
1 s
1 s
˝ s
1 s
˝ s
1 s
4 s
2 s
1 s
3 s
2 s
1 s
1 s
4 s
4 s
2 s
1 s
1 s
1 s
1 s
2 s
˝ s
˝ s
4 s
2 s
1˝s
3 s
1 s
˝ s
1 s
1 s
1 s
1 s

 

    [Blad 3 rugzijde] [Blad 4 voorzijde]
 
 
 
 
Item Arnt Degen
Item Bitter Willem
Item Willem Jacobs
Item Maes
Item Raymans guet
Item Jacop Breitvoet
Item meister Rutger
Item Wynken Kremers
Item Zill Leetz
Item Arnt Hermans
Item Lyve Wolters
Item Jan Maethuyss
Item Cele Tymmermans
Item Geyn Gyskens
Item Coesdonxs guet
Item Gyskens Gobbels
Item Tys van Stockt
Item Geerken Protel
Item Jencken Platvoetz
Item Noel Platvoetz
Item Seger Boichkamp
Item Rut op Brympt
Item Jennesken Noitkens
Item Willem van der Voert
Item Geeff
Item Geerken Noitmans
Item Gerit Henrixs
Item Jan Vossen
Item Alart Vossen
Item Heyn Vossen
Item Jan Steegmans
Item Gerit Metten
Item Willem van den Broick
Item Gerit Spapen
Item 't guetken opt Loe
Item Claes Scroder
Item Willem Gaert Heynes
Item ter Schaeren
 
Summa lateris 72˝ olde schilde ende
13˝ stuiver
 
1 postulatsgulden
4 s
1 s
4 s
2 s
1 s
˝ s
4 s
4 s
2 s
1 s
2 s
1 s
2 s
4 s
2 s
4 s
1 s
˝ s
˝ s
2 s
4 s
1 s
2 s
4 s
1 s
˝ s
˝ s
˝ s
˝ s
3 s
2 s
˝ s
4 s
1 s
˝ s
1 s
4 s
 
 
Item Jencken des Hogen
Item Heyn van Stockt
Item Willem Blutsart
Item Derick van der Vynne 
Item Tys van der Linden
Item Gerit des Hoigen 
Item Ymel Straelmans
Item Jentken Straelmans
Item Gaert der smyt
Item Tryn Soms
Item Heynken ende Jan van Lier
Item Jacop Moethuyss
Item Willem Scroder
Item Heyn Sybkens
Item Peter Heyn Wolffs
Item Heynken Moes Scheress
Item Geerken Gobbels
Item Goelant uter Heiden
Item Heyn Peelmans
Item Willem Bynss
Item Griet Straelmans
Item Jaexsken Stegmans
Item Geen Coesdonxs
Item Griet van Loen
Item Derick van Loen
Item Peter Noitmans
Item Derick Blutsartz
Item Derick ende Tryn Wolffs
Item Peter Wolff
Item Willem der Wilde
Item Ditken van Woerdt
Item Derick Bedryff
Item Tryn Henneken
Item Jencken van der Stegen
Item Lyss Gaertz
Item Gaert Gayen
Item Blenxsken
Item Jan Blutsartz
Item Sybken van Erckenteel ende Willem
Sybken
 
Summa lateris 58 olde schilde
      ende 2 oert schiltz
 
1 s
4 s
˝ s
2 s
4 s
˝ s
1 s
1 s
1 s
˝ s
2 s
2 s
1 s
2 s
1 s
˝ s
2 s
1 s
1 s
4 s
1 s
˝ s
1 s
2 s
4 s
1 s
˝ s
1 s
1 s
1 s
2 s
˝ s
1 s
3 s
˝ s
2 s
2 s
˝ s
 
2 s

 

    [Blad 4 rugzijde] [Blad 5 voorzijde]
 
 
 
 
Item Heyn Jutten
Item Heyn Lyssen soin
Item Gyse van Ray
Item Willem van Ray
Item Symons hoff
Item Jentken Hannen
Item Willems guet van den Brake
Item Jannes
Item Henricus
Item Did van Vorderschoet
Item Tysken Henrixs
Item Lem van Huyss
Item Tys Blutsartz
Item Jan van Everloe
Item Lem Conincks guet
Item die hoff ter Hage
Item Silken van Loen
Item Tryn van der Straten
Item Noell Stevens
Item Jacop Gaert Smeetss
Item Aelken Zilkens
Item Gaertken van Loen
Item Willem van der Velde
Item Jan van Egewaent
Item Gaert Koesdonxs
Item Jentken Wagemekers
Item Droncken Celis
Item Peter Scommeker
Item Dicken in gen Venne
Item Gaert Cormyt
Item Jan Babels
Item Celis Kupers
Item Willem Heyemans
Item Wilmken van Loen
Item Heyn van den Boeken
Item Hen van Nuwenhuyss
Item Gobbel van Nuwenhuyss
Item Gielvan Everloe
Item Hub ende Vaes van Everloe
 
Summa lateris 88 olde schilde
ende 2 oert schiltz
 
2 s
1 s
2 s
2 s
4 s
3 s
2 s
˝ s
3 s
1 s
˝ s
4 s
˝ s
4 s
4 s
4 s
3 s
1 s
1 s
1 s
1 s
3 s
1 s
4 s
2 s
1 s
2 s
2 s
2 s
˝ s
2 s
˝ s
4 s
4 s
2 s
4 s
1 s
2 s
2 s
 
 
Item Gerit Kup
Item Sill van der Ryt
Item Silken Scroder
Item Gaert van Huyss
Item Claes
Item Aleyt
Item Ertken van Stockt ende Gerit van Bieringen
Item Gerit van den Baeken
Item Vaets van Beringen
Item Willem van Cleyn Maris
Item Degen
Item Ymel van Maris
Item Henken Symons
Item Gerit Trynen
Item Jut Goymans
Item Willem van den Specken
Item Jentken syn broder
Item Dries van Marys
Item Alart van den Hellen
Item Pouwels op Maris
Item Haes van Dekenshorst
Item Derick oer swager
Item die halffen van Huyss
Item Willem Syben
Item Bowen
Item Peter van den Schaeren
Item Peter Marcelis halffen
Item die joinfferen van Keyssersbosch
Item Jannis Molmeers
Item Gelis Kremer
Item Dys Molmers
Item Tyss Gruenen
Item Heynken van den Hofstat
Item Gerit Verstegen
Item die Mynrebroders
Item Geirtruyt Wolters
Item die joncfrou van Goer
Item die joncfrou van Beeck
Item Jan van Bracht
 
Summa lateris 82 olde schilde ende
2 oert schiltz
 
˝ s
1 s
˝ s
4 s
4 s
3 s
3 s
4 s
4 s
1 s
1 s
1 s
1 s
4 s
3 s
1 s
2 s
1 s
˝ s
2 s
1 s
2 s
2 s
2 s
˝ s
˝ s
2 s
4 s
4 s
4 s
4 s
4 s
˝ s
4 s
4 s
2 s
1 s
˝ s
2 s

 

    [Blad 5 rugzijde] [Blad 6 voorzijde]
 
 
 
 
 
 
Item die joncfrou van Brede
Item Nys Lynssen
Item Jan van Lensvoert
Item Geerken van den Bueken
Item Aelken van Uytwyck
Item Jennesken Scomeker
Item scheel Jennes
Item Goessen Scomekers huysvrou
Item Tryn van Huyss
Item Kopkens pacht
Item Henken Gerit Hannens
Item Maes Tymmerman
Item Derick Kemerlings dochter
Item Roeff van Meyell
Item Gerit Baetsen
Item Wolffer
Item Meryken Wolffs
 
Summa lateris 21 olde schilde ende
2 oert schiltz
 
 
 
4 s
4 s
1 s
2 s
1 s
1 s
1 s
1 s
1 s
1 s
˝ s
1 s
˝ s
˝ s
1 s  
˝ s
˝ s
 
 
Brede
 
Item Rut van Tongerloe
Item Peter van Brede
Item Sybert van Brede
Item Heynken Baetzen
Item Willem Geritss
Item Jencken halfjoncker ende Gerit
Item Henken custer
Item Jan scomeker
Item Gerit Truyden
Item Moes Spyckermans guet
Item Heynkens guet van Tongerloe
Item Jan Spede
Item Wynic Spede
Item Jacop van Schadic
Item Lysbet van der Heyden
Item Caermans guet
Item 't guet ter Beeck
Item Willem Otkens
Item Gaert Tiwen
Item 't guet ter Molen
Item Willem die Rover
Item Wolters guet van Eynde
Item Helken Claus
Item Jencken Sceres
Item Ketelbueters guet
Item Seger Wysmans
Item Henneken Orkens
Item Derick des alden hoff
Item Arnt Molemans guet
Item Derick der alde
Item Gerit Henrichss
Item Peter van Meyel
Item Syb Hermans
Item Hen Venkens guet
Item Liecken Mertens
Item Derick van Tongerloe
Item Tryn Mertens
Item Gerit Wonsken
Item Goy Goris
Item Peter Aichten
Item Tryn Molners
 
Summa lateris 94 olden schilde
ende 2 oert schilts
 
 
 
4 schilde
4 s
4 s
3 s
2 s
2 s
2 s
2 s
1 s
1 s
2 s
4 s
4 s
4 s
4 s
3 s
2 s
4 s
˝ s
3 s
4 s
3 s
˝ s
˝ s
3 s
˝ s
1 s
4 s
2 s
3 s
2 s
3 s
3 s
2 s
1 s
2 s
˝ s
1 s
1 s
2 s
4 s

 

    [Blad 6 rugzijde] [Blad 7 voorzijde]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bis
 
Item Derick Smyt
Item Gysken van der Velde
Item Tysken Wyntersguet
Item Dys van der Herstraten
Item Jencken van der Herstraten
Item Wolter Smyt
Item Dries Tymmermans
Item Peter Mans
Item Griet Dries
Item Lenart van Dyck
Item Lysken Knupen
Item Willem Dries
Item Bolt ende Geertruyt
Item Jacop Leist
Item Sybert van Brede-
Item 't guet van den Tomeler
Item Peter Lemmens
Item Gerit Sneet
Item Derick Dries
Item Derick Tymmermans
Item Willem van den Broick
Item Vosch Wevers
Item Dys Henrichss
Item Hencken Verhoffstat van den Warden
Item Heyn Leist
Item Beel Ste--
Item Sybert Verhese
Item Wilmken guet van Hese
Item Willem Copparts
Item Lysken Lynssen
Item Lysbet Jan Goietkens wyff
Item Jannes van Kronenborch
Item Peter Kupenbynder
Item Herman van der Vaesdonck
Item Jencken van Holt
Item Tys van der Straten
Item Driesken Henrichss
Item Willem Maess
Item Heynken Cillen
 
Summa lateris 49 olde schilde
6 oert schild
 
1 s
2 s
2 s
1 s
1 s
2 s
1 s
1 s
˝ s
1 s
˝ s
2 s
2 s
1 s
 
˝ s
1 s
1 s
1 s
1 s
2 s 
1 s
2 s
1 s
1 s
1 s
2 s
1 s
2 s
˝ s
1 s
1 s
1 s
1 s
2 s
˝ s
1 s
4 s
2 s
 
 
Item Willem Hermanss
Item Jan Smeets
Item Gerit Tengnagel, halffen
Item Lem van der Molen
Item Smetsken Maes
Item Hasselant
Item Brants suster van Brede
Item Hil Nyssen
Item Peter van Mechelen
Item die bagynen in der Oeden
Item Jan van Assel
Item Ditken Dusinck
Item Jencken Baetzen
Item Hennes van Ry(n)ckensvoert
Item Lysken Hennen
Item Henrich van Goterloe
Item Evert Claes Hennekens
Item Lysken Dusinck ende Erken
Item Borbroick
Item Aleyt Jannes
Item Heyn Casse
Item Claes van der Herstraten
Item Heyn Vercken
Item Willem Sybben
Item Drude van Dyck
Item Trynken Dries
Item Jenken van den Lair
Item Jan Kuylman
Item Derick Demen
Item Wullem Zillen
Item Wolter van den Bruyckt
Item Peter Hennen
Item Jan Coermans
Item Syb Hagens
 
Summa lateris 34 olde schilde
2 oert stuiver
 
 
2 s
1 s
2 s
1 s
3 s
1 s
1 s
1 s
4 s
3 s
2 s
1 s
˝ s
˝ s
˝ s
1 s
˝ s
˝ s
˝ s
˝ s
˝ s
˝ s
˝ s
˝ s
˝ s
˝ s
˝ s
˝ s
˝ s
˝ s
˝ s
˝ s
1 s
1 s

 

    [Blad 7 rugzijde] [Blad 8 voorzijde]
 
 
 
Baerlo
 
Item Zille van der Hart
Item Tysken Cavelyen
Item Jencken Rutten
Item Joest Rutten
Item Gaert Buysken
Item Peter Noelen
Item Henrich Orkens
Item Jan Wolters
Item Met Schaeffels
Item Conrit van der Horst
Item Jan van Bracht
Item Griet in den Haerman
Item Peter an den Loe
Item Grietken Mertens
Item Peter Schere(s)
Item Gerit Cavelyen
Item Jenken Gyben
Item Pratwinckel
Item Herde
Item Heyn Ruyskamp
Item Daem die wever
Item Gerit van Schaeffelt
Item Willem Molner
Item Willem van Stockt
Item Sybert van Monfort
Item Dries Duven
Item Aleit Wilmken
Item Jenken Druwer
Item Peter Wolters wyff
Item Damen guet
Item Henrich in der Stegen
Item meister Jan Smyt
Item Jenken van der Stade
Item Jan Haefacker
Item Henrich van Dale
Item Willem van Koesdonck
Item Derick op Birckt
Item Wolter op Birckt
 
Summa lateris 59 olde schilde
 
 
 
2 s
1 s
2 s
1 s
4 s
˝ s
˝ s
1 s
1 s
4 s
2 s
2 s
˝ s
˝ s
1 s
1 s
1 s
1 s
1 s
1 s
˝ s
4 s
2 s 
4 s
4 s
2 s
1 s
˝ s
˝ s
1 s
1 s
3 s
1 s
2 s
1 s
1 s
2 s
1 s
 
 
 
Item Merten van Haeffacker
Item Jenken ende Herman
Item Griet opten Boeckholt
Item Tysken opten Boecholt
Item Erken Heidens wyff
 
Summa lateris 7 olde schilde ende 2 oert
schiltz
 
 
 
1 s
1 s
2 s
3 s
˝ s

 

    [Blad 8 rugzijde] [Blad 9 voorzijde]
 
 
 
 
Blederick
 
Item Henrich van Daele
Item Dries Maesz
Item Arnt ten Have
Item Heyn Bitsen
Item Gaert vander Saelstat
Item Willem Verbueken
Item Seger vander Voert
Item Peter die mollener
Item Peter des Heiens
Item Jencken vander Voert
Item Willem Koick
Item Jencken Philips
Item Jan Berchman
Item Willem Hoifft
Item die Beghynen inder Weiden
Item Vaes Rutten
Item Philips
Item Gerit Duvels
Item Willem van Dael
Item Derick van Hagendoeren
Item Jan Sceper
Item Wolter Gaertsz
Item Tryn Moes
Item Gerit vanden Bongart
Item Aleit Koexs
Item Jan Duvels
Item Tryn vanden Bongert
Item Griet van Velden
Item Peter Fyen
Item Griet vander Ryt
Item Willem Naelen
Item Ercken Tilmans
Item Jacop vander Ryt
Item Langevenne
Item Gerit Heydens
Item t guet tghien Dyck
Item Brant van Brede
Item Tyss vanden Boichorst
Item Clais van Lynden
Item Jan van Brede
Item Wolter van Boicholt
 
Summa lateris 86 olde schilde
 
 
 
4 s
1 s
4 s
2 s
4 s
1 s
4 s
1 s
1 s
2 s
1 s
1 s
4 s
1 s
4 s
˝ s
˝ s
2 s
2 s
1 s
2 s
2 s
4 s
2 s
˝ s
˝ s
2 s
˝ s
1 s
2 s
1 s
1 s
1 s
1 s
˝ s
4 s
4 s
4 s
4 s
4 s
4 s
 
 
 
 
Item Michiel
Item Luyt Pastoirs
Item meister Arnt
Item Zietsken Mechelen
Item Zietsken koster
Item paster op Gobbelsguet
Item Tilman Lynden
Item Styn Meys
Item Tryn van Berenvoert
Item Gaert Lemmen
Item Derick Schutz
Item Willem Philips
Item Henrich Kalff
Item Vollixs guetken
Item Derick vander Smytten
Item dat guet ter Stappen
Item Vaes
Item Lenaert Smeetz
Item Jacop Schaefkens
Item Zytsken Roitz
Item Lenert Wagemeker
Item Willem Wagemeker
Item Henrich van Goterloe
Item Peter Gaden
Item Jan Elias
Item meister Gadert Leyendecker
Item Ydcken Mansch
Item Gaert van Dael
Item Reyner
Item Lede Hoiffts
Item Loeff van Raid
Item Derick van Dale
Item Peter Mans
Item Gaert Maes
Item Herman vander Vaesdonck
Item Arnt Molemans
Item Jencken ter Heiden
Item Henrich Spyckerman
Item Jans halffen van Brede
Item Lenart tgienBroick
Item Alairt inden Thiendehoff
Item Baetz vanden Bongert
Item der halffen opter Eycken
Item Peter Metze
Item Lysken angen Eynd
 
Summa lateris 47˝ schilde 5˝ stuver
 
 
 
˝ s
1 s
˝ s
1 s
1 s
˝ s
2 s
˝ s
˝ s
˝ s
1 s
1 s
1 s
˝ s
2 s
2 s
˝ s
2 s
1 s
1 s
4 s
˝ s
1 s
1 s
2 s
˝ s
˝ s
1 s
1 s
1 s
2 s
2 s
1 s
1 s
1 s
1 s
1 ryns gulden
2 schilde
1 s
1 s
1 s
˝ s
˝ s
˝ s
1 s

 

    [Blad 9 rugzijde] [Blad 10 voorzijde]
 
 
 
Sevenem
 
Item Jacop Borwater
Item Heyn van der Voerst
Item Arnt van den Broick
Item Sieger van den Hauter
Item Jan Ryxsken
Item Lem Geirkens
Item Billi Meyers
Item Jan Borwater
Item Gerit Kloitz guet
Item Jacop Snelleken
Item Willem van den Broick
Item Jacop Wagemeker
Item pastoirs guet
Item Kerstken Roesken
Item Lem Roesken
Item Tyss van Haverslo
Item Gaert Geerkens
Item Kort Jan
Item Jenken Stynen
Item Peter Heilken
Item Derick van Haverslo
Item Heynken van Haverslo
Item Roesboem
Item Gaert van Vorst
Item Jan Romboltz
Item Symon van den Hellen
Item Heyn Henrixs
Item Tryn Heyn Wolffs kynderen
Item Willem Molner
Item Willem Kremer
Item Willem Noet
Item Hoick van Dyck
Item Jan Pelss
Item Koman Jan
Item Jan Peperkoren
Item Derick van Dyck
Item Jan Offerman
Item Heyn van der Heiden
Item Arnt van der Sande
Item Lysbet van Lit
Item Derick Poet
Item heren Arnt van Broichusen ende --ren
Item Gaert Schramontz guet
 
Summa lateris 65 olde schilde
ende 2 oert schiltz
 
 
 
4 s
4 s
4 s
1 s
1 s
2 s
˝ s
2 s
1 s
2 s
1 s
˝ s
4 s
˝ s
1 s
˝ s
2 s
3 s
1 s
2 s
1 s
˝ s
4 s
3 s
˝ s
1 s
1 s
˝ s
1 s
˝ s
1 s
˝ s
˝ s
1 s
4 s
1 s
1 s
2 s
˝ s
1 s
˝ s
˝ s
2 s
 
 
 
Item Gysse Swevers
Item Lyss Henneken
Item Symon Hagen
Item Lem van Ulfft
Item Giel van Molenstat
Item Gysse van den Ertbrugge
Item Koppen van der Stort
Item Peter van der Stort
Item Engel van der Voert
Item Gerit Bistervelt
Item Kruyckmans guet
Item Heyn Rutten
Item Jan van der Heyden
Item Jacop Ludinxs
Item Heynken van der Helle cum matre
Item Gaert van der Heiden
Item Ghysse van der Heiden
Item Claes Wever
Item Henrich Wever
Item Peter van den Kamp
Item Peter Neyer
Item Jacop van der Stort
Item Met Neven
Item Tyss van Holt
Item Gerit van Tongerloe
Item Merten Kuypen guet
Item Gerit Schomeker
Item Henrich die Heer
Item Peter Mosten
Item Gaert van der Poerten
Item Derick Mesmeker
Item Gerit van den Kamp
Item Gois Ryckens
Item Gerit Poet
Item Pol van Sevenem
Item Derick van der Stegen
Item Henrich van Tongerloide
Item Gerit Wever
Item Gysse Schromontz
Item Gysse Wever
Item Jan Lynnenwever
Item Alart die Groit
Item Peter van Bamerloe
 
Summa lateris 70 olde schilde ende
2 oert schiltz
 
 
 
1 s
˝ s
3 s
3 s
˝ s
4 s
3 s
3 s
2 s
1 s
1 s
1 s
2 s
3 s
2 s
1˝ s
1 s
3 s
1 s
1 s
1 s
2 s
1 s
2 s
2 s
2 s
2 s
˝ s
˝ s
˝ s
˝ s
˝ s
1 s
2 s
1 s
4 s
1 s
1 s
4 s
1 s
1 s
2 s
˝ s

 

    [Blad 10 rugzijde] [Blad 11 voorzijde]
 
 
 
Item Gaert die Lewe
Item Gerit van Bemerloe
Item Willem van Hering(en)
Item Jan van Hyselbergh
Item Arnt Molners
Item Jan Ruyskens
Item Gorys van Hyselberg
Item Gobbels guet van Gelre
Item Alyt van den Bergen
Item Arnt van den Bergen
Item Gerit van Hyselberg
Item Jan die Groit
Item Claes van Bemerlo
Item Henneken van den Ertbruggen
Item Claes Hermans
Item Rut van den Hauter
Item Heyn- Reynkens
Item Sieger Eygemans
Item Tys Wynkens
Item Jan van Kronenborch
Item Jan Siegelz
Item Aleit van Kronenborch
Item Aleit oer dochter
Item Lenart van Averloe Merle
Item Heyn van Merle
Item Tys van den Broick
Item Gysken Henrichs
Item Reyner die Rait
Item Wolter Borwater
Item Gerit van der Voerst
Item Jan van der Hese
Item Gaert van der Hese
Item Tryn van der Hese
Item Ghysse Sgrotenguet
Item Gerit Smyt
Item Gaert van den Stert
Item Gerit van der Kuylen
Item Willem Koster
Item Henrich Mont
Item Met Ruysen
Item Henrich Smyt
 
Summa lateris 65 olde schilde
ende 2 oert schiltz
 
1 s
˝ s
1 s
˝ s
1 s
1 s
2 s
1 s
1 s
4 s
1 s 
4 s
1 s
2 s
˝ s
1 s
1 s
1 s
1 s
3 s
4 s
1 s
1 s
3 s
˝ s
˝ s
4 s
4 s
2 s
2 s
4 s
˝ s
1 s
1 s
1 s
1 s
1 s
2 s
1 s
˝ s
3 s
 
Item Deckers guet
Item Willem van Dies
Item Alyt Scramont
Item Jan Duvel
Item Arnt van den Hauter
Item Jan van Wylre
Item Peter van Merle
Item Lenart van Ryt
Item Bestien Mosten
Item Arnt van Elsen
Item Claes van den Heze
Item Kersken van den Blaict
Item Styn Duvel
Item Hyll Nyssen
Item Jan van Blitterswyck
Item Heyn Hater
Item Derich Verheze
Item Peter van den Haut
Item Alyt He--
Item Heyne Pouwels kynderen
Item Peter Swevers guet
Item Theusken Kuper
Item Franck van Eynd
Item Deric van Hilvennen
Item heer Gerit Decker
Item Reynkens wyff
Item Jan van Reysenbeeck
Item Gaertz kynderen van Ulfft
Item Alyt Krouwels
Item Peter Kopken
Item Henrich te Berchem
Item Jan van Dript
Item heer Derick Pollert
Item Suysken
Item Pouwels Henrichz kynderen
Item Peter Noelen
Item Jan Gaertss
Item Aleit van Oestenryck
 
Summa lateris 51 olde schilde
 
1 s
1 s
1 s
˝ s
1 s
2 s
1 s
˝ s
˝ s
4 s
2 s
1 s
1 s
2 s
4 s
2 s
4 s
1 s
1 s
1 s
1 s
˝ s
˝ s
˝ s
1 s
1 s
1 s
1 s
1 s
1 s
˝ s
4 s
4 s
˝ s
˝ s
˝ s
˝ s
˝ s

 

    [Blad 11 rugzijde] [Blad 12 voorzijde]
 
 
 
Lottum
 
Item Wille van Cleve
Item Jenneske van den Eynde
Item Willem Praifft guet
Item Claes Komans
Item Peter van der Merct
Item Johan van Holthusen
Item Heyn Nazen
Item Hermen Nazen
Item Jentken Smeetz
Item Jan van den Staide
Item Hermen van den Kirckvelt
Item Thys van den Brughuyss
Item Tryn van Wyenhoven
Item Peter die Ruwe
Item Driesken van Cleve
Item Lynss van Flynssenberch
Item Jan Veraes Ruwe
Item Jan Veraes
Item Jan Haick
Item Jan Hoppenbruwer
Item Derick Plancken
Item Peter Henneken
Item Tonis van Wyenhoven
Item Willem Snit
Item Jan Moysor
Item Gerit Syben
Item Jan van Gruysdonck
Item Rut Kremer
Item Gerit Haicken
Item Peter Plancken guet
Item Loef van Dart
Item Beel van Honsberch
Item Dries van Honsberch
Item Tryn van Hoevel
Item Peter van den Stade
Item Peter Ruwe
Item Jan van den Boewinckel
Item Jan van Homen
Item Tryn Dericks Molner wyff
Item Jacop Reynerss
Item Peter Reynerss
Item Lietken van den Poel
Item Tryn Praiff guet
Item Jencken van der Merct
Summa lateris 76˝ schilde
-- schild
 
 
 
3 s
4 s
2 s
4 s
2 s
4 s
1 s
1 s
˝ s
2 s
2 s
1 2
˝ s
3 s
3 s
2 s
2 s
2 s
˝ s
˝ s
1 s
2 s
1 s
1 s
4 s
4 s
1 s
1 s
1 s
2 s
4 s
2 s
2 s
˝ s
1 s
1 s
1 s
3 s
1 s
˝ s
˝ s
˝ s
1 s
2 s
 
Broichuse Vorst
 
Item Hube
Item Derick Luntken
Item Henrich van den Bergvger
Item Alyt syn dochter
Item Derick Rutgens
Item Peterken Pips
Item Goessen Weyndvonderen
Item Belie Scheres
Item Peter Poyn
Item Baed Hebben
Item Jan Kroen
Item Gerit Oemens
Item Philips Scheress
Item Jenken Boden
Item Jan van den Verbergh
Item Jan Derick Luyckenss
Item Lietken Kroenen
Item her Jan die pastoir
Item Herman die Beer
Item Heyn tgien Kerchoff
Item Meus Scroder
Item Geirtruyt Luytkens
Item Tys van den Hatendonck
Item Jan van den Berendonck
Item Rutger Wever
Item Heyndie wever
 
Summa lateris 52 schilde
 
 
 
4 s
4 s
3 s
2 s
2 s
2 s
1 s
2 s
2 s
4 s
˝ s
4 s
˝ s
1 s
˝ s
2 s
1 s
1 s
1 s
1 s
˝ s
1 s
4 s
4 s
1 s
1 s

 

    [Blad 12 rugzijde] [Blad 13 voorzijde]
 
 
 
Swolgen
 
Item Sybert die Roever
Item Sieger van Schelberch
Item Sieger van den Legelen
Item Heyn van Oesterbosch
Item Nelis Wynkens
Item Kremer
Item Willem van den Venne
Item Jan van Midlic
Item pastoer
Item Lietken Lottum
Item Willem Smyt
Item Jenken Naet
Item Tys die coster
Item Derick Jacops
Item Jan van den Kerchoff
Item Gaert Tymmerman
Item Jan Buyss
Item Gerit Tymmerman
Item Meus Hubrecht
Item Tonis van Megen
Item jonge Gerit van Scelberg
Item Jan die ver
Item Gerit van Schelberch
Item Hyl Maes
Item Wyne van den Kulen
Item Jan van Ray
Item Derick Tymmermans pacht
Item Wyer
Item Gerit Scroder
Item Jan van Lullingen
Item Jenken Koemen
Item Reynken op die Donck
Item Tonis Luytken
Item Tonis Kolpkens
Item Jo van Tuynen die alde
Item Jan K [tekst beschadigd]
Item Peter van Rasensack
Item Nelis Wynkens pacht
Item Jan van Tuynen
Item Henrich van den Verbergh
Item Gerit Donrebier
Item Heyn Verschuren
Item Gerit die Hoge
Item Meus die Verre
 
Summa lateris 83 olde schilde
2 oert schiltz
 
 
 
4 s
4 s
4 s
˝ s
2 s
˝ s
2 s
4 s
4 s
˝ s
1 s
4 s
1 s
2 s
- s
˝ s
˝ s
1 s
3 s
4 s
4 s
4 s
4 s
˝ s
2 s 
4 s
˝ s
˝ s
˝ s
˝ s
1 s
1 s
1 s
˝ s
˝ s
- s
2 s
1 s
1 s
1 s
˝ s
3 s
3 s
1 s
 
Wanssem
 
Item Claes van den Staede
Item Peter van den Stade
Item Jan Kalck
Item Styn Kalck
Item Derick Huynbert
Item Sieger Huynbert
Item Jacop Robben
Item Peter Roest
Item Jan Koick
Item Lysken Arntz
Item Robben Koixs
Item Claes Hillen
Item vaigt van Ossenbroick
Item Claes Eigenman
Item Jonck Eigenman
Item Jan van den Hauter
Item Willem opten Helback
Item Willem Halfjoncher
Item Jacop Hermans
Item Peperkoern custer
Item Nese van den Hauter
Item Willem Beltkens
Item Jacop Willems
Item Rob Kalcker
Item Pouwels Kalcker
Item Teus
Item Hadewich Wynen
Item Jan Olisleger
Item Gaert van den Hauter
Item Jacop Heynen
Item Gaert custer
Item Teus van Oeden
Item Schelberch
Item Gysbert van Holt
Item Wolter Huynbert
Item Sybert van den Hauter
Item Thys die Wyse
Item Peter van der Masen
Item Jan van den Poel
Item Jan Derichss
Item Derick van der Masen
Item Geritken Didden
Item Gaert Noerman
 
Summa lateris 61 olde schilde
 
 
 
˝ s
2 s
-1 s
-˝ s
2 s
3 s
4 s
4 s
1 s
1 s
1 s
˝ s
4 s
1 s
1 s
4 s
4 s
2 s
˝ s
˝ s
1 s
˝ s
1 s
1 s
1 s
1 s
˝ s
1 s
4 s
2 s
˝ s
4 s
2 s
1 s
1˝s
1 s
1 s
˝ s
˝ s
1 s
˝ s
˝ s
˝ s

 

    [Blad 13 rugzijde] [Blad 14 voorzijde]
 
 
 
 
 
Item die heren van Kamp
Item Johan die Hoge
Item Johan van Averbeeck
Item Johan Reynerss
Item die kerck van Geisteren
Item Meus van Gent
Item Sweder van Ryngelberg
Item Gerit Baersch
Item Gaert Claer
 
Summa lateris14˝ olde schilde
 
 
 
4 s
2 s
1˝s
2 s
1 s
2 s
1 s
˝ s
˝ s
 
Raide
 
Item Woeste kinderen
Item tguet tgien Varen
Item tguet tgien Stockt
Item Tryn van den Heze
Item Henneken Lemkens
Item Wilmken Metten
Item Rutger Metten
Item Jan Bantz
Item Gerit Peterss
Item Hil van den Stop
Item Jan Gobbels
Item Peter Jannes
Item Tyss Wagemekers
Item Jo Tyssem
Item Tyss van den Pasch
Item Jacop van den Pasch
Item Jan van den Pasch
Item Merten van Haen
Item Tyss guet van Vorssel
Item Griet van den Pasch
Item dat guet opter Blaict
Item Alyt van Rybroeck
Item Peter van der Molen
Item Rensken
Item Jacop van der Meer
Item Molders kinderen
Item Symon van der Ryt
Item Jan van der Ryt
Item Gaert van der Ryt
Item Nelis van der Ryt
Item Jacop van der Ryt
Item Tyss van Bruggen
Item Derichsken Swolgen
Item Alyt des Hogen
Item Met van Stockt
Item Jan in den Wynckel
Item Jan Scroder
Item Heyn Verschueren
Item Hadewich van Mill
Item Gaert Tys
Item Donis van Danss
Item Jenken Scepers
Item Hen Goessens
 
Summa lateris 64 (olde) schilde
 
 
 
˝ s
2 s
1 s
˝ s
1 s
˝ s
˝ s
1 s
2 s
1 s
1 s
2 s
2 s
˝ s
4 s
1 s
1 s
2 s
4 s
3 s
2 s
2 s
2 s
˝ s
˝ s
˝ s
˝ s
2 s
2 s
2 s
1 s
1 s
1 s
4 s
˝ s
1 s
2 s
2 s
1 s
2 s
4 s
1 s
1 s

 

    [Blad 14 rugzijde] [Blad 15 voorzijde]
 
 
 
Item Lyss Bysterveltz dochter 
Item Lem van Acken
Item Derick van der Beten
Item Gysse Theus
Item Peter Theus
Item Gysse van der Stappen
Item Gerit Janss
Item Gerit Rademeker
Item Kersken Michiels
Item Peter Heckens
Item Jan Bryns guet
Item Jan Decker
Item Henken van den Tuten
Item Groenkens guet
Item Gerit Wevers guetken
Item Lyss Hobben
Item Tryn Heskens
Item Peter van Mille
Item Gerit Heynkenss van Vorle
Item Jacop Heynkens
Item Jacop van der Beten
Item Peter van der Beten
Item Neisken van der Beten
Item Heyn Lyss Wendelens
Item Jan van Milderslo
Item Huyb Gelis pecht
Item Peter Jenneken
Item Lem van Moerss
Item Jan Tolkens
Item Dries Schayen
Item Pouwels Schayen
Item Jacop van der Stappen
Item Jacop Driesken
Item Heyn van den Kamp
Item Lyss van den Geer
Item Willem Kuper
Item Ytken Meus
Item Peter van Bruggen
Item Jan syn knaep
Item Aelken van Anxst
Item Jan van Veltun
Item Claes Hermans
Item Peter van den Geldt
 
Summa lateris 77 olde schilde ende
2 oert schiltz
 
˝ s
2 s
4 s
4 s
1 s
1 s
3 s
4 s
2 s
˝ s
1 s
1 s
1 s
˝ s
1 s
3 s
1 s
1 s
1 s
1 s
2 s
2 s
2 s
˝ s
2 s
3 s
1 s
1 s
˝ s
3 s
1 s
2 s
3 s
1 s
1 s
4 s
˝ s
3 s
1 s
˝ s
4 s
4 s
2 s
 
Item Jaick Lyssen
Item Ytken Vossen
Item Gaertken Reven
Item Claesken Lynen
Item Jan die decker
Item Jan Jacopss van Haen
Item Jacop van Haen
Item Peter Schayen
Item Derick Broicmans
Item Jan tZolen guet
Item Theus Grysken
Item Peter van Gribben
Item Jan van Rybroick
Item Derick van Bruggen
Item Jan Yngels
Item Rut van Birckt
Item Loesken van der Stappen
Item Gert Molner
Item Tys Broickmans
Item her Jan Sweerts
Item Jacop van den Buer
Item Koppen des Weertz
Item Gaert van der Schueren
Item Arnt van den Spycker
Item Gaert Heynkens
Item Derics guet van Eynd
Item Maes Kupers
Item Jan Meuss
Item Peter Smit
Item Jacop Goessens
Item Dries van der Schueren
Item Lynss Genen
Item Heyn Buerman
Item Henrich Michels
Item Peter Vossen
Item Merten Truyen
Item Maes Tymmerman
Item Meus van der Schueren
Item Peter Top
Item Gerit Kupers guet
Item Tyss van den Bruggen
Item Gaertken Gryskens
Item Henrich an gien Eynde
Item Jan van der Stegen Derichs
 
Summa lateris 49 olde schilde 19 vlemsch
ende 20 stuver ende 3 oert
 
1 s
˝ s
1 s
1 s
˝ s
˝ s
˝ s
1 s
˝ s
19 vlemsch
1 s
1 s
1 s
2 s
1 s
4 s
1 s
˝ s
˝ s
1 s
˝ s
˝ s
2 s
1 s
1 s
1 s
1 s
1 s
˝ s
4 s
1 s
1 s
2 s
1 s
2 s
2 s
1 s
1 s
1 s
1 s
1 s
1 s
1 s
1 s

 

    [Blad 15 rugzijde] [Blad 16 voorzijde]
 
 
 
Item Denis Meuss
Item Hubert Kerstkens
Item Jan van den Bosch
Item Peter van Dael
Item Jan Poirter
Item Willem van der Stappen
Item Styn van den Poel
Item Tys Hen Metten soins wyff
Item Johan van den Poel
Item Rut Schomekers wyff
Item Jan van Averdyck
Item Baet Peuten
Item Jen Schomekers
Item Gerit Willemss
Item Gerit van Dael
Item Jan van Dael
Item Jacop Thys
Item Meus Peuten
Item Nelis van Haen
Item Jacop van Heck
Item Peter Henrichs
Item Lyss van den Spycker
Item Willem van den Spycker
Item Driesken Werkens
Item Henricx Bisterveltz
Item Geirken Bisterveltz
Item Gobbel Bant
Item Theus Kessels
Item Henrich Willem Hennes
Item Zaer syn moder
Item Willem Janss
Item Peter Hennes van Versel
Item Dys van den Goeld
Item Jen van der Schuren
Item Willem Rutten
Item Gerit van den Graest
Item Derick van den Graest
Item Jacop van Weversloe
Item Lem van den Groest
Item Theus van Weversloe cum pueris
Item Aleit van den Graest
Item Jacop van den Graest
 
Summa lateris 89 olde schilde
ende 2 oert schitz
 
1 s
1 s
1 s
4 s
4 s
4 s
4 s
1 s
2 s 
2 s
3 s
1 s
2 s
1 s
1 s
3 s
2 s
˝ s
3 s
1 s
1 s
3 s
2 s
˝ s
˝ s
˝ s
1 s
4 s
4 s
4 s
3 s
˝ s
4 s
1 s 
2 s
2 s
4 s
4 s
1 s
 4 s
1 s
1 s
 
Item Gerit van den Geldt ende syn suster
Item Jen van den Geldt
Item Gerit van der Kynderen
Item Griet van der Hutten
Item Lyss van der Straten
Item Dibell van Haigh
Item Jan Lemmens
Item Derick van der Stegen
Item Derick van Holt
Item Rut Heixskens
Item Jans guet van der Stegen
Item Jacop Schoermans
Item Peter Bryen
Item Lenss van der Stegen
Item Peter Vloitvaerens
Item Bryn Gaerts guet
Item Beel Arnt Rutken huysvrou
Item Jan Geritss
Item Kop van den Hypt
Item Jan van der Stegen myt syner dochter
Item Jan Stynen
Item Jacop Lemmens
Item Peter onder die Boem
Item Thys ter Beeck
Item Gobbel van den Water
Item Jan van den Water
Item Jan van den Hypt
Item Denis van Hesvoeren
Item Peter Vloetvaerens
Item Jacop Hennen kynderen
Item Michiel Bryen
Item Jacop Bryen
Item Jacop van Heesvaeren
Item Jan Schoermans
Item Gobbel van Hesvoeren
Item Jan van Hesvoeren
Item Symon van Casterloe
Item eyn vrou van Vurst
Item die alde Derick van den Hypt
Item Derick van den Hypt syn neve
Item Gaert van den Hypt
Item Heyn Willemss guet
Item Gerit van Lobick
 
Summa lateris 87 olde schilde
 
2 s
˝ s
3 s
1 s
2 s
˝ s
˝ s
2 s
3 s
2 s
2 s
4 s
1 s
1 s
s1 s
1 s
3 s
4 s
2 s
1 s
1 s
˝ s
3 s
1 s
3 s
1 s
2 s
1 s
1 s
3 s
3 s
3 s
2 s
4 s
2 s
2 s
2 s
2 s
3 s
3 s
2 s
2 s
4 s

 

    [Blad 16 rugzijde] [Blad 17 voorzijde]
 
 
 
Item Gaert van den Bongart
Item Herman van der Smacken
Item Leen Lemkens
Item Reyn van Lobick
Item Jan Buyssen
Item Meus Hennekenswyff
Item Gaert Hennekens
Item Leisken Hennekens
Item Willem Janss van den Buschuysen
Item Jan van den Blaickt
Item Jans kynderen van der Stappen
Item Jan Merrikens
Item Derick van den Holt
Item Jencken guet van Heyen
Item Jacop van der Kynderen
Item Heynken Goessens
Item Rut Schirmer
Item Derick van der Heyden
Item Symon Jacops
Item Jacop Guelen guet
Item Rutken Teus
Item Lybken Baten
Item Willem Smyt
Item Alairt van Gyssen
Item Peter Teus
Item Jan van Tuyn
Item Willem Decker
Item Gaert Ackers
Item Nese van Heister
Item Styn Buyssen
Item Arnt Buschuys
Item her Jan Buyss
Item Peterken Lyssen
Item Tysken Lemmen
Item Jacop Teus
Item Gerit Heynen guet
Item Peter van der Heyen
Item Heynken van den Hypt
Item Jan van der Molen
Item Henrich Bryns
Item Gysse van der Gaet
 
Summa lateris 86 olde schilde
 
ende 2 oert schiltz
 
1 s
4 s
1 s
3 s
1 s
4 s
4 s
˝ s
4 s
1 s
1 s
3 s
3 s
2 s
2 s
4 s
1 s
1 s
2 s
2 s
˝ s
˝ s
˝ s
2 s
1 s
1 s
1 s
3 s
2 s
4 s
4 s
˝ s
˝ s
˝ s
1 s
4 s
4 s
4 s
3 s
3 s
3 s
 
Item Derick van Aken
Item Jan Wilmkens
Item Abel van den Vaeren
Item Jan Gaert Heynnes
Item Jan Maess
Item Erken Truden kynderen
Item dat huyss in die Horre
Item Aell Syben
Item Jan die kuper
Item Gerit Lemmen
Item Jan van Loen
Item Rutger Scroder
Item Gerit van Aken
Item Gaert Maess
Item Willem van Spralant
Item Beel des Haerden
Item Goessen van der Molen
Item Raeb opter Molen
Item Heyn van Bergen
Item Jacop van Holt
Item Gaert Engels
Item Claes Heyntken Engels
Item Goessens suster ende broder van der Molen
Item coster van Asperden
Item Heyn van der Schuren
Item Siben huysvrou van den Hauter
Item Koep van Megehum
Item Gaert Hermans
Item Aelbert van Danss
Item her Derick van Lobic syn suster
Item Gerit Scomeker
Item Beel van Helden
Item Henrich Pouwels
Item Trude Pouwels
Item Derick van der Molen
Item Pouwels Schomeker
Item Peterken van Aken
Item Derick Kuytmans
Item Heyn van Aken
Item Arnt van Aken
Item Peter Gaertz
Item Gaert Heynen
 
Summa lateris 67 olde schilde
ende 2 oert schiltz
 
1 s
1 s
3 s
2 s
2 s
1 s
1 s
1 s
1 s
1 s
2 s
˝ s
2 s
2 s
1 s
2 s
4 s
1 s
1 s
1 s
1 s
1 s
3 s
˝ s
1 s
˝ s
1 s
4 s
2 s
4 s
˝ s
2 s
4 s
3 s
1 s
˝ s
1 s
˝ s
2 s
˝ s
2 s
2 s

 

    [Blad 17 rugzijde] [Blad 18 voorzijde]
 
 
 
Item Lysken van Aken
Item meister Jan
Item Bert Konen
Item Lem van Aken
Item Lem van der Kynderen
Item Peter van der Kynderen
Item Moes Erkens
Item Jan Coninck
Item Ael Wilmkens
Item Nese van Danss
Item Peter Vriess
Item Jenken Duvels
Item Goessen Lynen
Item Lysbet van der Goet
Item Jan Gruter
Item Gaert Yden wyff
Item Jan Gerit Janss
Item her Peter Lemmen guet
Item Peter des Weertz
Item her Jan Greve
Item Willem Scheres
Item Jan van Averbroick
Item Jan Bosch
Item Gaert Belen
Item Tysken van der Kynderen
Item Peter Scomeker
Item Tryn Smyskens guet
Item Tyss Kremer
Item Kupers hoifstat
Item Heynken van Helden
Item Jan Ross
Item Jan van der Ae
Item Heyn Hermans
Item Jacop Clockengieter
Item Fie Scepers
Item Gaert Desen
Item Henken Bantz
Item Wynken op gen Weyde
Item Abel Pennekens
Item Metken Dybels
Item Heyn van Hoevel
Item Jenken Arntz
Item Maes Nolkens
Item Arnt Nolkens
 
Summa lateris 79 olde schilde
 
2 s
1 s
˝ s
2 s
4 s
4 s
4 s
4 s
2 s
2 s
4 s
1 s
2 s
3 s
1 s
2 s
1 s
1 s
1 s
2 s
2 s
4 s
2 s
3 s
3 s
1 s
2 s
2 s
1 s
1 s
1 s
1 s
1 s
2 s
1 s
˝ s
˝ s
1 s
2 s
1 s
3 s
˝ s
˝ s
˝ s
 
Item Lyss Merrikens
Item her Jan Cuper cum iure
Item her Claes ende Lysken uxor
Item die Bagynen
Item her Derick Poelman
Item Lysken Poelmans
Item Met Snelkens
Item Peter van Lobeck cum uxore
Item Tryn Rowen cum matre
Item Gaert Robben
Item Aell Scomekers
Item Beatrijs
Item Aleit van der Gaet
Item Lyss Hen Lyssen
Item Henken van den Geer
Item Lem Nolkens
Item Derick Jutten
Item Henrich Ketelbueter
Item Met Nolkens
Item Peter Bantz
Item Lem an ghien Heide
Item Peter van Hegelsum
Item Guert des Claeren
Item Jan van Tuyn
Item Gaert van Ylant
Item Jan Hoen
Item Jan van Brochusen
Item Gerit van Broichusen
Item Jan Bantz Peterss
Item Peter Claes Alens
Item Herman van Wyenhaven
 
Summa lateris 48 schilde
--- schiltz
 
Item Pouwels Henneken
Item Henken Wevers guet
Item Willem Schayen
Item Jacop Byrmans
Item Coenraet van Wickroed
 
Summa lateris 54 schilde
 
Summa somarum van allen opbueren vurs.
Twe dusent eyn ende tsestich alde schilde
25 stuver ˝ oirt vz 3092 rynse
gulden 14 stuver 3˝ oirt brab
 
1 s
2 s
1 s
4 s
1 s
2 s
1 s
1 s
2 s
2 s
1 s
1 s
1 s
1 s
˝ s
1 s
2 s
2 s
˝ s
1 s
3 s
2 s
1 s
1 s
1 s
4 s
4 s
4 s
˝ s
˝ s
1 s
 
 
 
 
2 s
˝ s
2 s
˝ s
1 s

 

    [Blad 18 rugzijde] [Blad 19 voorzijde]
 
 
 
Dyt is rekenynge ende uytgeven Gaert
Roffert ende Gaert van Kessel als sy van
wegen ende bevele des hogeboren doir
luchtigen fursten hertoge van Gelre ende
van Gulich ende greve van Zutphen onss
gnedigen lieven heren uytgegeven hebben
gelyck hyr na bescreven volgt myt cost
ende teringe
 
Item inden yersten van bevele brieven onss
genedigen lieven heren betailt ende gehant
reickt Henrich Raufenkouper van Johann
des alden wegen 4c golden ryns gulden ad 20˝
stuiver
 
Item noch aen vurg. Johannes den alden
na ynehalt synre quytantien 4c 20˝
rynse gulden ende Johan Voegel te Venloe 36
rynse gulden vz 4c 56˝ rynse gulden ad 20 stuiver vz
an golden gulden 4c 40 rynse gulden 11 stuiver 3 oert
 
Item Johan van Kessel voermeister van
myns gnedigen heren beveel brieff 36
rynse gulden
 
Item Reyner van Oest gehantreickt van
bevele Johan van Scheinck ende Gadert
Fransois 143 rynse gulden ende tergelt 25
stuiver vz 140 rynse gulden 15 stuiver ad 20˝ stuiver
 
Item heren Johan van Schenck ende Gaert
Fransois tot Stralen gesant 27
rynse gulden vz 26 golden rynse gulden ende 7 stuiver.
 
Item Sweer Balderixs gehantreickt na
ynehalt synre quytantien 50 rynse gulden ad
20˝ stuiver
 
Item van bevele heren Henrichz vanden Bylant
gelyc hem myn gnedige here bevolen had
Willem van Emerick burger to Buderick
gegeven 153 rynse gulden 8 stuiver inde 1 oert stuiver
vz 149 rynse gulden 6 stuiver 3 oert stuiver
 
Item avermytz here Henrichz vanden Bylant
mynre gnedige liever vrauwen gesant to
spoelgelde 75 postulats gulden vz 50 rynse gulden
 
Summa lateris 1293 rynse gulden
4˝ stuiver
 
Item van bevele brieven myns gnedigen lieven
heren Johan van Schenck gehantreict
opter cancelryen to Grave 55 rynse gulden
vz an golden gulden 53 rynse gulden 13˝ stuiver
 
Item van bevele myns gnedigen heren heren
Johans Koeckenscryver gedaen 200 enckel
rynse gulden na ynehalt syns selffs hantscrift
 
Item den selven Johan noch gedaen
die hy voert seller dede 55 rynse gulden ad
20 stuiver vz 53 rynse gulden 13˝ stuiver
 
Item van bevele myns gnedigen heren Thys van
Eyle gehantreickt na ynehalt synre
quytancie gedaen 100 rynse gulden ad 20 stuiver
vz 97˝ rynse gulden
 
Item Ewert van Eyll ende Bernt van
Beeck gehantreickt na ynehalt eenre
quitancie ende myns gnedigen heren beveel --
1122 rynse gulden 1˝ stuiver vz 1094˝ rynse gulden 1˝ stuiver
 
Item van bevele -- myns gnedigen lieven heren
Thyss van Kessell gehantreict 21
rynse gulden 23 blem. 3 oert blem. vz 21
rynse gulden 6˝ stuiver
 
Item heren Thys van Eyl haefmeister
gedaen van bevele brieve myns gnedigen lieven
heren die hy Derick van der Horst uter
Vestenvoert? dede 36 rynse gulden ad
20 stuiver vz 35 rynse gulden 2 stuiver
 
Item Henrich van den Bylant borchgreve
to Nymegen gedaen van beveelbrieve
myns gnedigen lieven heren 63 rynse gulden 3 stuiver
vz 60 rynse gulden 17˝ stuiver
 
Item op Alreheiligen dach die lantscepen
vergadert tot Broichusen by onsen gnedigen
lieven heren ende waeren synre gnaden te moten
avergevare vertert ende vervaren tsamen
29 stuiver
 
Summa lateris 1608 rynse gulden
12 stuiver
 

 

    [Blad 19 rugzijde] [Blad 20 voorzijde]
 
 
 
Item op Sente Hubertz dach anno (14)66
reden wy myt 4 perden tot Rure
munde ende deden dair vergaderen die
schepen van den geswaeren ende gesonnen
hoen aen die schattinge to setten die
sich yerst myt oeren kerspelsluden
beraden wolden, dair na moten
toeven ende heben dair gelegen 6 dage
ende die schattinge aldaer gesadt myt
den scepenen van den geswoeren aldaer
verteert 7 rynse gulden 13 stuiver, ende doe die
gesadt was en wolden sy gheen halve
schilde setten. Inde reden wederomme tot
Gelre tot myns heren genaden ind gaven
dat synre genaden to kennen ind reden
wederomme myt synre genaden brieven
tot Rade doe die halve schilde gesat,
daer aver mytten vurg. verdaen ende
verteert in Pouwels huyss van Have 2
rynse gulden 17 stuiver simel tot Raide 10 rynse gulden
9˝ stuiver, ind die van Wanssem tot Rade
doen komen ende die schattinge dair gesat
verteert die bode mitten scepenen 15 stuiver
vz 11 rynse gulden 4 stuiver
 
Item desgelyxs reden wy voert ter Horst
ende satten mytten scepenen van Swolgen
ende Vorst aldaer die schattinge, verteert
in Hermans huyss van Meyell 2 rynse gulden
11 stuiver
 
Item desgelyxs noch die schattinge gesadt tot Lottum soe die laten dair by sijn ende bleven een nacht, noch ter Horst verteert 1 ryns gulden 16˝ stuver.
 
Item desgelyxs gereden tot Seven
hem aldaer mytten bade, scepen ende geswa
ren die schattinge gesadt, aldaer twe
nacht bleven, verteert mytten bade, sce
penen ende geswoeren tot Kortjans huyss
3 rynse gulden 12 stuiver
 
Item desgelyxs voert gereden tot Brede
ind aldaer die schattinge oick gesadt
ende daer verbleven 2 nacht, verteert myt
den scepenen, bode ende geswoeren tot Bolten
huyss 2 rynse gulden 13˝ stuiver
 
Summa lateris 21 rynse gulden 16 stuiver
 
 
Item desgelyxs voert noch gereden tot Kessel
den bode, scepenen ende geswoeren die schattinge
gesadt, verteert tot Peters van Cleve
2 rynse gulden 16 stuiver ind tot Stynen Kosters
15 stuiver vz 3 rynse gulden 10˝ stuiver
 
Item desgelyxs noch gereden tot Helden,
aldaer verbleven 3 nacht, die schattinge
mytten bode, scepenen ende geswaren gesadt,
verteert tesamen 3 rynse gulden 19 stuiver
 
Item noch desgelyxs gereden tot Blederick
ende bleven dair een nacht, die scattinge
aldaer mytten bode ende scepenen gesadt,
aldaer verteert 1 rynse gulden 12 stuiver
 
Item noch desgelyxs tot Boerle mytten
scepenen ende bode verteert 1 postulaets gulden
 
Item soe hebben wy noch verteert tot
Raide soe voer ende na dat wail dry
veirdel jairs geduert heefft in aen-
ende afryden mytten lantboden myns
gnedigen heren bode ende mytten ghenen
die dese pande gedreven, geiaegt ende
gegolden heben die schattinge toe
voeren soe dat kirspel groet ende wyt is
tesamen in allen herbergen 19 rynse gulden
5˝ stuiver
 
Item tot Wanssem die schattinge toe voeren,
soe voer ende na verteert tsamen 1 rynse gulden
11 stuiver
 
Item desgelyxs tot Swolgen ende Voerst
verteert myt drien perden ende anderen die
pande gedreven heben ende die schat
tinge te voeren 2 rynse gulden 18 stuiver
 
Item desgelyxs noch tot Lottum die schat
tinge te voeren in seess reyssen 1 rynse gulden
19˝ stuiver
 
Item noch tot Sevenem gereden ende verteert
so daer een arm geselscap is ende qualick
betalen ende heben voel arbeyt ende onleden
kost ende teringe daeromme gehadt eer wy
dat krygen konden, dair verteert in Kort
jans huys inde anderen herbergen 6 rynse gulden 5˝ stuiver
 
Summa lateris 41 rynse gulden 12 stuiver
 

 

 
 
    [Blad 20 rugzijde] [Blad 21 voorzijde]
 
 
 
Item desgelyxs tot Brede in Bolten huyss,
in Dries Kosters huyss ende in Syben huys
van Herstraten verteert die schattinge te
voeren ende dick dair geweest syn, tsamen
4 rynse gulden 14˝ stuiver
 
Item desgelyxs tot Kessel die schattinge
gevoert ende voel dair geweest myt
den ghenen die de pande gedreven ende
geiaegt heben, aldaer in allen herber
gen verteert soe voer ende na 6 rynse gulden
 -- stuiver
 
Item desgelyxs verteert omme des schattin
ge wille te manen ende te vorderen myt den
ghenen de die pande gedreven ende ghe
iaegt heben tot Helden so dat een groet
kerspel is in Moes huyss 6 rynse gulden 17
stuiver 1 oertken
 
Item desgelyxs die schattinge tot Blederick
verteert soe men voel ende dick daer
geweest is die schattinge to voeren, te pen
den ende te vorderen 2 rynse gulden 18 stuiver
3 oert stuiver
 
Item tot Boerle soe voer ende na verteert,
dan wy reden snachtz tot Kessel 15
stuiver
 
Item soe hebben die schatmeisters 4 reysen
geweest ter Horst omme die schattinge to
setten, daerop sy oer beraet namen dat
wy dair na wachten ende dair blyven
moesten, ende reden soe voert totten haef
meister tot Geisteren die des sonnendaigz
proster Oculi dair quam dair wy waeren ende
anquamen dat sy 350 gulden geven solden,
soe voer ende na ter Horst verdaen mytten
haefmeister 3 rynse gulden 6 stuiver
 
Item enen bode gesant van Rade om gelt
to Kessel dat die soldener tot Stralen heben
solden datum 3 stuiver
Summa lateris 24 ryns gulden 15 stuver
 
 
Item een bode quam ons na van Raide dat
wy die scoter boeren solden myt myn
gnedigen heren brieff datum 3 vlems
 
Item enen bode gesant in allen kirspelen
die schattinge te doen verkondigen
datum 6 stuiver
 
Item opten donresdach na Sente Symon
in den dach gereden tot Gelre van
bevele brieven onss gnedigen lieven heren
twe nacht dair geweest, verteert een ryns
gulden 1˝ stuiver
 
Item opten donresdach post Pauli van
bevele brieven onss genedigen lieven heren
gereden tot Grave ende brachten 900 rynse
gulden; dair gelegen 4 dage eer wy der
quyt worden konden. Verteert 3 rynse gulden
12 stuiver
 
Item op Sente Marien Magdalenendach
gereden tot Grave van bevele brieven
myns genedigen lieven heren. Dair verteert bynnen
2˝ dage 1 postulaetsgulden
 
Item des sonnendaigs post Egidii van
bevele brieven myns gnedigen lieven heren
gereden tot Venloe. Aldaer bynnen eenre
nacht verdaen 5 stuiver
 
Item om enen ryem gegeven ende om enen
bygordel daerynne wy 900 gulden tot Grave
buerden, costen 5 stuiver
 
Item des manendaigs na den Heiligen Kerstdach
den rentmeister van Gelre gehantreict 300
rynse gulden 1˝ stuiver. Daeromme tot Broichusen geweest
enen nacht synre gewacht. Verteert aldaer
16 stuiver
 
Item Elbert van Eylle gelevert des saters
daigs post Purificationem Marien anno (14)67 die
400 gulden tot Venloe, synre dair gewacht
2 reyssen, daeromme dair geweest. Verteert
tsamen 1 postulaets gulden
 
Summa lateris 7 rynse gulden 13 stuiver
ende 1 oert stuiver
 

 

    [Blad 21 rugzijde] [Blad 22 voorzijde]
 
 
 
Item des sonnendaigs na den Sonnendage
Letare Jherusalem anno (14)67 den rentmeister
van Gelre gelevert die 422 gulden.
Daeromme verteert tot Venloe bynnen
twe nachten ende synre gewacht 29 stuiver
 
Item Gaert Huben gesant ter Horst om
30 gulden die wy tot Stralen ende Gelre
sanden den satersdaig post Epiphania Domini;
datum 2 stuiver
 
Item dieselve myt gelde tot Venloe tot
Henrich Ranssekoper van Johan des alden
wegen; datum 3 alb.
 
Item des donresdaigs post Pauli conversionem
enen gesant tot Grave omme der stoter
wil; datum 4 stuiver
 
Item enen gesant tot Gelre omme des gelts
wille an den rentmeister 3 alb.
 
Item van bevele heren Thys haefmeister
gereden tot Ruremunde ende bracht Jan
van Zuchtelen, Derick Houfft ende Hem
Kellener by hem tot Gribbenvorst verteert
ende vervaren 6 stuiver
 
Item ick Gaert van Kessel had myn peert
verdorven omme deser schattingen wille,
dat doen meisteren, dat weder quam te
meisterloen 22 vlems ende voer syn
attinge ende gereitscap 1˝ rynse gulden vz
2 rynse gulden 8 vlem.
 
Item ter selver tyt een pert geleent tot
Lottum, dat weder gesant; datum 4 stuiver
 
Item Dyb tot Raide ende Wanssem om gelt
gesant; datum 3 stuiver
 
Item op Sente Jacops dach gereden tot
Grave ende bleeff aldaer thont des
manendaigs; verteert 11 stuiver
 
Summa lateris 4 rynse gulden 21
stuiver
 
 
Item Wachtendonck halp ons die haeflude
pennden, gehadt 3 yseren 3 vlems ende hem
gegeven 20 vlems vz 23 vlems vz 17˝ stuiver
 
Item des donresdaigs post Assumptionem gesant
om gelt tot Henrich van den Hautert 3 stuver
 
Item Jan van der Molen gesant tot Grave om
Henrich van den Bylant dat he syns gelts
tot Raide gesynnen solde; datum 5 vlems, soe
die bede weder uytgynge vz 3˝stuiver
 
Item van bevele brieve onss gnedigen lieven heren gereden tot Montfoirt des manendaigs
post Assumptionem anno (14)67 ende vergaderden
dair die lantscepen des lants van Montfoirt
omme die pontschattinge to setten dat sy
an oer naboer brengen wolden; 2 nacht
uytgeweest, verteert 1 rynse gulden 13 stuiver.
Ende verscheiden onss so weder op Sente Bartholomeusdach ende berieden sich
lange ende wolden's niet doen ende moisten
een nacht tot Ruremunde syn; verteert tot
Ruremunde ende Montffoirt 16 stuiver, vervaren
wech ende weder 1˝ stuiver vz sicut 2 rynse gulden 5 stuiver
 
Item alsoe men vast alreleide gelt ende
payment heefft moten voeren ende yegelick
te kleyn gegeven heefft ende wy dat tot
enckelen gulden off die weerde daer voer
hebben moten uytgeven ende rekenen dat onss
ander sommen scheelt meer dan 20 rynse
gulden
 
Item hadden ons die stat van Ruremunde
gescreven dat wy hoeren burgeren hoer
schattinge weder geven solden, reden
wy daeromme daer ende lieten hoen lesen
ende verstaen dat wy geboert hedden
solde geboert blyven ende dat niet geboert
en were solde blyven staen. Verteert ende vervaren
wech ende weder 13 stuiver
 
Summa lateris 24 rynse gulden 5 stuiver
 

 

    [Blad 22 rugzijde] [Blad 23 voorzijde]
 
 
 
 
 
Item avermitz bevele brieff myns gnedigen lieven
heren Wilhelmus Kye secretarius gehant
reict 34 rynse gulden
 
 

 

 

 

 
Die Summa somarum van allen uitgeven 
vurs. drye dusent negen ende vyfftich
ryns gulden 18 stuiver 1 oirtken
 
Ind als der opbueren tegens dat uitgeven
affgenomen is soe blyven Gairt Roffert
ende Gaert van Kessell mynen genedigen lieven
heren hyraff schuldich 32 ryns gulden
17 stuiver ˝ oirtken
 
Item noch geboirt van restant geboirt van Rostant Haselmanss lant 1 stuver
Item Alart Wynkens pacht               4 s
Item Michel van Oden                     3 s
Item Cleyn Merten                          2 s
Item Jencken Peter Kopkens neve   1 s
 
Summa lateris nageboirt 11 schilde, die op dese vurg.
32 gulden 17 stuiver ˝ oirt stuiver gehoicht, soe
blyven wy mynen genedigen heren sculdich 49 ryns
gulden 6 stuiver 2˝ oirt stuiver
 
 
 
 
 
 
Venloe
 
 
 
 
 
 
 
pauper
 
 
 
 
 
juravit
juravit
 
 
juravit
 
 
 
 
 
 
Nymegen
juravit
juravit
 
Restant tot Raide
 
Item den hoff tot Bongart is Henrich Schencken
4 s
Item Gerit van Lottum
Item Gysken Walraves
Item Merselis van Beringen
Item Derich Swolgen
Item Henrich die Veer
die is tot Swolgen pundich
Item Derick Luytken
pundich
Item Aelken Rodenbach
Item pastoer van Swolgen
pundich
Item Lem Ghyssen
synen kynderen avergegeven die pundich syn
Item Huyb Rutten
Item Jan Nolkens
Item Gerit Gysken
Item Dens van Have
van Have
Item Derich van Hensvaeren
Item jong Jan van den Hypt
en heefft gheen guet
Item Lem Rosen
syn erve ende ligt ledich
Item der vrouwenpacht van Broichusen
tot Goch betailt na ynnehalt der quitancien
Item Goessen rincxs guet
Item Baet van den Hypt
Item Rut Belen
Item Heynken nab
betailt na ynnehalt der quitancien
Item Derick van der Molen
gedaen ind is buten landz ende en heefft gheen
guet  Item Gysken Kosters
Item Derick van den Lair
in den lande van Kuyck
Item Derichsken Swolgen
 
Summa lateris 60 schilde ende 2 oert schiltz
 
 
 
 
 
4 s
4 s
4 s
1 s het boide
1 s
 
4 s is tot Vorst
 
˝ s
1 s is tot Swolgen
 
2 s heeft syn guet
 
1 s tot Voerst pundich
˝ s
˝ s
4 s dat is Pouwels
 
1 s
1 s die
 
1 s gepant an
 
4 s
 
1 s
1 s
˝ s
4 s tot Gelre
 
˝ s doitslach
 
1 s
4 s betailt
 
1 s

 

    [Blad 23 rugzijde] [Blad 24 voorzijde]
 
 
 
 
 
 
Rudemunde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nymegen
 
non
Nymegen
 
non
 
 
 
 
 
 
juravit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nymegen
 
 
 
Venloe
 
Item Herman van Wyenhoven
Item Kerstken Heynen  1 gepant ende
en heefft niet
Item die abdisse van Ruremunde
Item Jan van Tuynen   2 s  gepant
verloeren
Item die joncfrou van Wickraid
Item die erffmarscalk
Item her Aryaen van Broichusen
van munteliken bevele myns gnedigen heren
laten staen
Item her Tyss van Eyle 4 s  van munteliken
bevele myns gnedigen heren laten staen
Item Herman van Wyenhaven
Item Alairtz pacht van Broichusen
Item Alairt Wynken pacht
Item Gysken Janss
Item Gaert van Ylant
Item Jan van Tuynen
 
Wanssem
 
Item her Jan van Alphem  4 tot Gelre
betailt
Item Jan Teus twewerf gesat
Item Jacop Hermans
Item Jan die wever 1 gepant ende
ligt in der heerlicheit van Blitterswyck
als sy seggen
Item Sieger Peperkoeren 1 s pundich
tot Sevenem
Item Wynic van Eyck
pundich in den lande van Kuyck
Item Berenbroick
tot Swolgen pundich
Item Arnt van Blitterswyck
Item Loeffs suster van Dart
dat erve is Loeffs ende biydt synen eedt daer voer
te doen
Item Derick van Blitterswyck
Item Willem van Eyle 4 quitancie
 
 
Summa lateris 60 schilde 2 oert
 
 
1 s
 
4 s
 
 
4 s
4 s
4 s
 
 
 
 
1 s
4 s
3
2
1 s
2
 
 
 
 
 
1 s
˝ ss
 
 
 
 
 
4 s
 
2 s
 
4 s
2 s
 
 
1 s
 
 
Venloe
 
Venloe
 
non
bis
 
 
 
 
 
 
pauper
Venloe
 
 
 
Venloe
 
 
Rudemunde
 
 
 
 
 
non
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nymegen
pauper
 
Item Jan van Wansem
Item die joffer van Myerle
Item Jan van Stalberg
Item Jan van Hasels guet. gepant verloeren
Item Willem opter Hellinck
Item Wynant Spede
 
Swolgen
 
Item Alairt van Goir
Kessel pundich, betailt
Item Willem van den Venne, restant
Item Jan van Leut
Item Gysken Walravens
Item Tys van den Hatendonck
pundich
Item Gerit van Schelberch
Item Aleit des Hogen
tot Raide pundich, betailt
Item Jan van Zuchtelen
Item her Gysbertz maigt Kumme
dat is Alairt van Goer tot Kessel betailt
Item Lyns van den Flynsenberch
dair gheen guet
Item Wyn van der Kulen
geboert
 
Broichusenvoerst
 
Item Herman die Veer
Item Gaitz Smet
Item Derick Gysken
dese segt die here van Broichusen dat se hem toehoeren
Item die here van Broichusen
Item Henrich Luytkens
Item Gerit van den Spicker
 
Summa lateris 53˝ schilde
 
1
1 s gepant verloeren
4 s
1 s
4 s
3 s
 
 
 
4 s tot
 
1 s
4
4 s
1 s Voerst
 
1 s
4 s
 
4 s
4 s
 
2 s heefft
 
2 s heefft die bode
 
 
 
 
1 s
1
1
 
 
4
1
˝

 

    [Blad 24 rugzijde] [Blad 25 voorzijde]
 
 
 
 
 
 
 
Venloe
Ruremunde
 
 
 
 
 
 
 
Venloe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
non
 
 
 
Item Philips twewerf gesat
Item Gaert Roffertz
Item Tylman tot Venloe
Item carthuseren van Ruremunde
Item die grevynne van Oeden
segt dat sy tot Weze betailt heefft
 
Lottum
 
Item Alairt van Goer
{Item Reyner van Holthusen
{Item Willem van Holthusen
{Item Lysken van Ruremunde
Item Jan van Broichusen
Raid pundich
Item Lysken Bomisken
Item Griet oer dochter
Item die alde Moysser
soin heefft syn guet daervan betailt
Item die joffer van Broichusen
ind heren Tyss van Eyle sacht my he soldt betalen
Item Huyb des Roden
Item Jacop van Gruysdonck
ind syn guet heft Michiel van Oeden
Item Gerit van den Bowynckel
ind segt he en heefft geen guet
Item Sybert van Brede
Brede pundich
Item Tonis van Wyenhoven-- heefft
die bode geboirt
Item Michiel van Broichusen
des heft he ter Horst 1˝ betailt
Item Pouwels die Hoge
tot Raide pundich
Item Wilmken Weren bode geboert van Tonys
van Wyenhoven
 
Summa lateris 68 schilde ende 2 oert schiltz
 
 
 
1 s
4 s
4 s
4 s
4 s
 
 
 
 
4 s
4 s
4 s
4 s
4 s tot
 
˝ s pauper
˝ s
2 s nde syn
 
4 s
 
 
˝ s
4 s
1 s
3 s
 
4 s ind tot
 
 
 
4 s
 
1 s
 
1 s
 
 
 
 
 
 
Grave
 
 
 
 
Venlo
Grave
 
 
 
 
pauper
Venloe
Venloe
pauper
juravit
Venloe
 
 
 
 
juravit
Helden
 
Venloe
juravit
 
 
 
Venloe
 
 
Ruremunde
 
Venloe
 
Sevenem
 
Item Jacop Snelleckes
Item Vullinck van Holtmolen
tot Kessel betailt pundich
Item Rutger's papen
per litteram domini
Item Jan Poet
Item jong Merten
Item Jan van Dyck
Item Walraven van Lynden
Item her Jan van den Donck
Item Derick van Krommentuyn
Item Henen kynderen
Item Werffens guet
pundich, betailt
Item her Arnt Scramontz
Item Clase Kremer
Item Jennesken Wolters
Item Gerit van den Stert
Item Willem Wolters
Item Neisken in den Wynckel
Item Jan Poutert
pundich, betailt
Item Jan Gaerts
nyet vynden
Item Teusken Kuper
Item Derick Koesdonck
tot Helden pundich
Item Heyn Wolffs kynderen
Item Henrich te Boichem
Item Trude Molners lant
Gaert van den Hautert ind is tot Wanssem
pundich
Item Heyn Ratmeker
Item Mechtelt van Wissel
Grifraid woenachtich ind pundich
Item Lysken Shanen
Item Willem op ten Alden Birck
Item Claes van Bamerloe
 
Summa lateris 47˝ schild
 
 
 
1 s
4 s
 
2 s
 
˝ s
1 s
˝ s
4 s
4 s
˝ s
˝ s tot Brede pundich
1 s   bis ind
 
˝ s
2 s
1 s
˝ s
˝ s
1 s
4 s tot Raide
 
1 s en kan men
 
˝ s
1 s
 
1 s
˝ s
1 s dat hoert
 
 
4 s
4 s tot
 
4 s
1 s egeyn guet
1 s

 

    [Blad 25 rugzijde] [Blad 26 voorzijde]
 
 
 
 
 
 
 
Ruremunde
Venloe
Venloe
Venloe
 
contraris?
Venloe
 
 
 
 
Venloe
 
 
 
Venloe
 
 
 
pauper
 
 
 
 
 
 
Grave
Ruremunde
Venloe
 
Kessell
 
Item Arnt van Boicholt
is schatmeister in den lande van Krieckenbeeck
Item Sybert van Krieckenbeeck
Item Beter Weerde hz Peter Jaicken
Item Jan Walburgen
Item Gasthuysshoff
Item joncker Tengnagels
tot Assel betailt
Item Jan van Kessel voermeister
Item Willem Pastoirs
tot Wanssem pundich ind met betailt
Item den Bongert
van Hymrade pundich, betailt
Item Vyssers guet
Item Gaert van Holtmolen
betailt na ynnehalt eenre quitancien
{Item tgen Vyllen
{Item Jan van Lom
{Item Heyn Hanne
Item Yden guet
van gruysdonck tot Sevenem pundich
Item Jan Aleyden
Item Willem van Kessel
van muntliken bevele myns gnedigen heren laten staen
Item Gaert Roffert
Item Gaert van Kessel
dat syn wy selver
Item Jan van Craenvelt
Item Dys Trippemaker
Item Peter Medze
Item Joest Rutten
Item die hoff ter Heyen
Item Luyt Bocken
 
Summa lateris 76˝ schild 10˝ stuver
 
 
 
4 s
 
4 s
4 s 
4 s
4 s
4 s
 
4 s
3 s
 
3s tot Kessel
 
4 s
4 s tot Gelre
 
4 s
4 s
4 s
1 s Jenken
 
˝ s
4 s
 
 
4 s
 
4 s
4 s
2 s
1 s
1 s
1 s
10˝ st
 
 
 
 
 
Venloe
 
 
Venloe
Venloe
Venlo
 
 
 
 
 
 
 
Venloe
 
 
 
Venloe
 
 
 
 
Ruremunde
quinter?
 
Brede
 
Item Tengnagels huysvrou
Assel betailt, quitancie
Item Jan van Lom
Item Aeb der bode
Idem heefft geboirt van den Tomelen
Item der Kerckenhoff tot Venloe
Item Jacop van Lom
Item Jan van Lom, Jan Vynck
Item Derick des alden hoff dat is Wyncort Spede, twewerff gesat ind is pundich,
betailt
Item Senter Claeshoff
lang fondiert op enen altaer tot Brede
Item Brant van Brede
ind is tot Blederich pundich
Item Severken
Item die heren van Sente Elsbeten
fondiert aver mennich jaer
{Item die joffer van den Wyer
{Item Arnt Neyden
{Item Jan in gen Huyss
{Item Derick van Beringen
Item Gerit Spappen
ind is tot Helden pundich
Item Jans swegers van Homen
Item die Vrou van Nuyss
Item Lysken Duyssincks
Item Derick
 
Summa lateris 55 schilde
 
 
 
4 tot
 
4
1
˝
4
4
4
 
 
4
4 dat is
 
4
 
4
 
4
1
2
2
 
1
1 [ ?]
˝

 

 
    [Blad 26 rugzijde] [Blad 27 voorzijde]
 
 

 
 
 
Ruremunde
Venloe
 
 
 
Ruremunde
juravit
Venloe
juravit
Ruremunde
Ruremunde
Ruremunde
Venloe
Erckelenz
juravit
pauper
pauper
Ruremunde
 
Helden
 
Item Mentershoff
Item Dickenshoff is Henrich Schenck
Item Jacop Steyner
Item Beel Merykens
ind pundich tot Kessel van Grymrade
Item Somerman
Item Teus Wolffs
Item noch Schynckenhoff
is Henrich Schenck van enen anderen hoff
Item Erken Brantz
Item noch Gaert Hillen
Item Groit Maris is Arnt Neutken
Item Heyn Rosen
Item Gerit van Reyde
tot Kessel pundich
Item Tyss Brasden
Item Tyss Derichss van der Venne
Item Sie van Everloe
Item Poirtmans pacht
Item Griet van Mensch
Item Arnt Vynck
Item Jan die Laedt
Item Jannes Dries
Item Heyn Poll
Item Henrich Myddelman
is selver schatmeister t'Erckelens
Item Gysbert pachtz
dat is fundiert op Senter Claes altaer tot
Baerle
Item Jan Wolff
Item Arnt Wolff
Item Zietsken Michelen
Item Rut Huyst
ind en kan men nergent vynden
Item Gerit van der Stegen
 
Summa lateris 64˝ schilt
 
 
 
 
4
4
1
˝
 
1
˝
4
 
˝ 
4
4
 
1
˝
2
4  
4
4
 
4
 
 
˝
˝  
˝
 
4
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Venloe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pauper
 
Boerle
 
{Item custer Knyp
{Item Baetz Ludolph
{Item der hoff ter Voert
{Item Geritz guet van Mersch
{Item Claes die veer
{Item Greifrade
{Item Erken van Grave
{Item Lem Michels
 
Item Gaert van Kessel
tot Besell pundich
Item Willem Otkens
tot Brede pundich
Item die Bodinck
tot Vyerssen betailt ende quitancie
Item Jan op ten Broick
ind tot Helden pundich
Item Peter van Brede
tot Brede pundich
Item der Monikenhoff van Marienwerde is aver
mennige tyt fundiert
Item heren Thys van Eyll
Item Tengnegels huysvrou
tot Assel pundich, quitancie
Item joffer Lysbet ende Henrich van Hertevelt
tot Greveraide pundich
Item Joest Rutten

Summa lateris 53 scilde

 
 
 
4
4
4
4
1
1
2
1
 
4
 
2
 
4
 
1
 
4
 
 
4 scilde
4
4
 
4
 
1

 

 
 
 
 
    [Blad 27 rugzijde] [Blad 28 voorzijde]
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venloe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
juravit
 
 
nichil
 
littera?
 
 
juravit
Ruremunde
 
      Blederick
 
{Item Tylmannus
{Item Peter Hoifts guet
{Item Geritz guet van Mersch
{Item Jan Boegel
{Item Kracht
{Item Arnt Vynck
{Item Claes Anfelier
{Item Jut Piddels
{Item Griet Schuttelkens
{Item Gysbert van Lynden
{Item Jan Hoift
{Item Heyn van Greifrade
{Item Gerit die Heer
 
Item Peter Fyen
Roffert tot Helden pundich
Item Willem van Kessel
tot Kessel pundich
Item Vortmans guet ligt ledich ind
tot Kruchten pundich
Item Vrouwe van Daelheyme
fondiert et mortificiert
Item Ymel Mans
Item meister Jan
per litteram domini, quit gegeven
Item Gaert van der Kuylen
ende heefft geyn guet
Item die Vrouwe van Nuyssen
Ind die heren van Kamp tot Wanssum
pundich
Item Jencken ter Heyden
Item Truye Kolckens
 
Summa lateris 67 schilde 3 oert st
   ende 3 st
 
Summa summarum dat alinge
restant tsamen 588 schilde
6 st

 

 
 
 
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
2
 
1
 
4
 
 
 
4
 
˝
1
 
1
 
4
4
10˝ st
4