HISTORISCHE WERKGROEP LAND VAN KESSEL,  Project Rekeningen    Home
 
Gelders Archief Arnhem, hertogelijk archief, .inv.nr. 1599
 
Niet-gedateerde notitie over de inkomsten en verplichtingen van de amtman in het land van Kessel en ter Horst.
Deze notities zijn in 1457 aangevuld.  

 
  [ Door op de foto te klikken krijgt u een vergroting ]
     
   

 
Item opt scholtzampt heefft ter Horst 250 gulden
Item sal hij hebn die cleijn broken
Item vur cost ende loyn 50 gulden ende 10 gulden voir rouvoder ende 60 malder haveren,
die 2 malder ad eijnen clynckert,
                       vorder ghenen cost,
alles tot bewijselicker rekenyngh
 
Horst
 
Item all broicken ende renthen op k...en to slichten ende scheiden uijtgesacht,
an lijff ende guede tsamen dragen die treflick weren nomine abs ... qs... domini?
Item mach hij baden ende schepen setten ende ontsetten
Item sijn loijn, kost ende teringe 100 ryns gulden
Item die bysthen ende hon totten huse gehorende
Item noitderft van brande uyten veen ende van wijnnen off kopen jairlix 9 gulden
        Vorder ghenen onkost off teryng to rekenen dan vur eijnen poorter
        vur cost, cledinge ende loen 21 gulden
Item sal hij mogen rekenen off hij van sunderlingen beveel mijns genedigen heren yet gelaift off uytgegeven hadde
Item ende of noit were ennich tijmmeringe van decken, bruggen, porten, vijnsteren, doren off
wenden, dat sal hij mogen doin maken bij weten, willen ende beveel domini ende dat
dan rekenen mogen
Item as mijn genedige here hem dede schriven ende bevelen te rijden buten sijnen ampt, mach
hij vur man ende peert tot 3 persoene ende perdte rekenen vur elken clynckert ende?
dat sal hem na beloep der tijt an sijnen gehalde afgain ende? desgelijck
of mijn genedige here hem dede voeren quiten off solen geven
 
(in de marge staat:) wederropen anno (14)57
 
Item wes hem geschijnckt wordt van den ampt to 200 rijns gulden to, dat sal hij
mogen behalden sonder bewijs, mer wes dair baven were sal hij rekenen
 
Dit alles in to halden van den broicken ind off to eniger tijt die myn
belyepen to anderen tyde in to behalden. Ende beliep to eniger tyt dat
opboeren meer, dat sal syn in afslagen syns geltz.
 
Item heeft hij opt ampt 2317 averlandse korfurstlicke rijns gulden 33 kromstert
Item to renthe van den vurs. gulden 15 denarien, 1 denarie uijtgesacht van 100 gulden sonder schade
Item hon nyet to ontsetten hy en heb alles vurs. geboirt ende hon en wilt
die loissen to voeren 5 denarien jairs gewitticht
Item van reisige have ende gereckenschap om des amptz wille hoifthen to weten.