HISTORISCHE WERKGROEP LAND VAN KESSEL,  Project Rekeningen    Home
 
Gelders Archief Arnhem, hertogelijk archief, .inv.nr. 1593
 
Rekening van de amptman van het land van Kessel en ter Horst over 1457/1458  
 

 
 
[ Door op de foto te klikken krijgt u een vergroting ]
   
 

[Blad 1 voorzijde]
 
Prima                           pro domino
 
Computatio anni (14)58 Kessel
     
  [Blad 1 rugzijde] blanco  
  [Blad 2 voorzijde] blanco  
  [Blad 2 rugzijde] blanco  
     
 

[Blad 3 voorzijde]
 
Dit is rekeninge ende bewijsinge mijns Dericks van der Horst, amptman 's lants van
Kessell ende ter Horst, van allen opboeren ende uitgeven dat ick van wegen mijns lieven
gnedigen Heren van Gelre ende van Gulich, ende Greve van Zutphen opgeboirt ende
uitgegeven heb, aingaende op Onser Lieven Vrouwendach Annunciatio in den jair Onss
Heren 1457 ende uitgaende op Onser Lieven Vrouwendach Annunciatio in den
jair Onss Heren 1458
Item soe ist te weten dat in 't opboeren ende uitgeven van der heerlicheit
ter Horst mijnen gnedigen Heren die heelft gerekent wordt soe se sijne
gnaden aengeet
 
Ten yrsten van de rinthen van der Horst
Item van den pacht van de jofferen van der Horst geboirt 5 vait roggen
Item van Eygemans kynderen 3 malder 3 vait roggen
Item van Jacob Messen guet 1 malder roggen
Item van den pacht tot Berchem 10 malder rogge
Item van der nijer thienden 7 malder 3 vait roggen
Item van den moellenen geboirt 75 malder roggen
Summa 97 malder 5 vait roggen
 
Bewijsinge des vurs. roggen
Item Goedert van Vlodorp beduerwercker die hi jairlicx upten moelenen ter Horst gel
dende heefft gegeven 6 malder roggen
Item van beveel mijns gnedigen Heren om Gaitswill gegeven 1 malder roggen
Item den vier oorden van alder gewoenten gegeven 4 vait roggen vz similis 7
malder 4 vait roggen
Item als dese voirs. 7 malder 4 vait roggen affgaen soe blijfft des roggen noch
ick te bewijsen sall 90 malder 1 vait roggen
Summa per se
 
Summa lateris per se vz hier nichil
 
     
 

[Blad 3 rugzijde]
 
Item des roggen heb ick doen vercopen 22 malder ende heb voir elck malder geboirt
1 rijnss gulden 15 stuver vz 38 rijns gulden 10 stuver, den gulden gerekent voir 20
stuver off 51 kromstert
Item op Sunte Mertensavont des roggen noch vercoft 33 malder ad
1 rijns gulden vz 49 rijns gulden 10 stuver
Item soe blijft des roggen noch 35 malder 1 vait roggen. Den heb ick doen vercopen
elck malder voir 1 rijns gulden 5 stuver vz 43 rijns gulden 19 stuver oirtken
Simul ain gelde van rogge geboirt
131 rijns gulden 19 stuiver oirtken
 
Opboeren van malt ende evenen
Item van den moelenen geboirt 14 malder malts ende heb voir elck malder geboirt 18
stuver vz 12 rijns gulden 12 stuver
Item van pacht geboirt 1 malder 5 vait evenen ende tot Oirloe 3 malder 2 vait wey
evenen similiter 5 malder 1 vait ende heb voir elck malder geboirt 8 stuver vz 2 rijns
gulden 1 stuver of 3 kromstert
Summa 14 rijns gulden 12 stuver 3 kromstert
Item van den moelenen geboirt 8 malder 1 vait boeckweits ende heb van elck malder
geboirt 15 stuver similiter 6 rijns gulden 2 stuver
Item van der olimoelen ende van der volmoelen 16 stuver
Item van der olimoelen oick geboirt 3 virdel ruyskoeken, elck virdel ad 2 stuver
vz 7 stuver
Summa 7 rijns gulden 6 stuver
 
Summa lateris vz 153 rijns gulden
18 stuver 2 oirtken stuvers
 
     
 

[Blad 4 voorzijde]
Opboeren van anderen renthen ende vervalle
Item van thynse 21 rijns gulden na uitwijsinge des thynsboecks
Item van den assizen geboirt 8 rijns gulden
Item van enen pondt vlas 1 stuver
Item geboirt 52 cappoen, elck 1 stuver vz 2 rijns gulden 12 stuver
Item geboirt 42 hoenren ende tot Swolgen 12 hoenren similis 54 hoenren, elck hoen
ad stuver vz 1 rijns gulden 7 stuver
Item van her Jan van der Heiden van gewyn geboirt 1 rijns gulden 7 stuver
Item van Goedert Heydtken van gewyn geboirt 5 rijns gulden
Item van Heynen van den Bergen van gewyn geboirt 3 rijns gulden 10 stuver
Summa lateris 42 rijns gulden 18 stuver
 
     
 

[Blad 4 rugzijde]
Opboeren in den lande van Kessell
primo Kessell ende Helden
Item van Willem Groitvoet omdat hij eyn eynde van eenre schueren op die gemeynt
gesat had, van componyeringen geboirt 7 rijns gulden
Item van Jenken in gheen Saell omdat hi der lantweren beneven sijnen kamp een
eynde geslicht had, van componyeringen geboirt 15 rijns gulden
Item van Cillen Leets omdat hi lant aen hem gheert had dat sijn nyet en was,
van componyeringen geboirt 10 rijns gulden
Item van der selver Cillen van eenre penen die hij versuymt had, van compo
nyeringen geboirt 8 rijns gulden
Item tot Helden van beleydinge geboirt 2 malder roggen ende heb voir elck malder
geboirt 1 rijns gulden 3 stuver vz 2 rijns gulden 6 stuver
Item van Coman Heynen omdat hi erve na sich geert had dat sijn nyet en was,
van componyeringen geboirt 9 rijns gulden
Item Lyss Schoemakers to Kessel had oir selven verhangen, voir hoirer reder haven
van componyeringen geboirt 12 rijns gulden
Item van Jan van Soemeren die voel ain den gerichte te dingen had, van compo
nyeringe geboirt 30 rijnss gulden
Item van Jacop van der Voirt omdat hij enen grave op 't gemeynt gelacht had
ende oick van eenre penen, van componyeringen geboirt 6 rijns gulden
Item van Clais Sijben van gewyn geboirt 4 rijns gulden 10 stuver
Item van Gerit Baetsen omdat hi een peert aingevangen had dat sijn nyet
en was, van componyeringen geboirt 2 rijns gulden 13 stuver
Item van Jan van Soemeren van erfftalen 2 broeken, elck broeck ad 1 rijns gulden 6
kromstert vz 2 rijns gulden 12 kromstert vz 5 stuver 2 oirtken
Item van Heynen Gabels van erfftalen 2 broeken elck ad (twee woorden doorgehaald) 2 rijns gulden 12 kromstert vz 5 stuver
Item van Gaedert van Stoeckt ende Geerken Hermans van erfftalen 3 broeken, 3
rijns gulden 18 kromstert vz 7 stuver 1 oirtken
Item van Thijsken Bedrijfs van gewyn geboirt 1 rijns gulden 10 stuver
Summa lateris 115 rijns gulden
19 stuver 1 oirtken
 
     
 

[Blad 5 voorzijde]
 
Item van Willem ende Heynen Visscher van erfftalen 2 broeken 2 rijns gulden 12
kromstert vz 5 stuver
Item van Merten Visscher van erfftalen 1 broick 1 rijns gulden 6 kromstert vl 2 stuver 3 oirt
Item van Cillen Schroeder van erfftalen 1 broeck 1 rijns gulden 6 kromstert vl 2 stuver 3 oirt
Item van Goessen Brouwer van erfftalen 1 broeck 1 rijns gulden 6 kromstert vl 2 stuver 3 oirt
Baerle
Item van Qualien kynderen omdat sij een straet te enge gemaickt hadden, van
componyeringen geboirt 10 rijns gulden
Item van Herman Knijff oick van eenre straten t'enge gemaickt, van componye
ringe geboirt 2 rijns gulden
Item van Peter Nuelen omdat hi enen graeff ewenich op die gemeynt gelacht
had, van componyeringen geboirt 3 rijns gulden 7 stuver
Item Peter Wolters heefft in voirtijden after Henricks rugge van Marwick ge
calt, dairaff van componyeringen geboirt 18 rijns gulden
Item van Jan van Bracht desgelijken geboirt 40 rijns gulden
Item van Alairt Willemss van erfftalen 1 broeck, 1 rijns gulden 6 kromstert vl 2 stuver 3 oirt
Item van Ghiben van erfftalen geboirt 1 broick 1 rijns gulden 6 kromstert vl 2 stuver 3 oirt
Summa lateris 81 rijns gulden
6 stuver 1 oirtken
 
       
 

[Blad 5 rugzijde]
Blerick
Item van Hotgen die opten scepenen gekalt had ende is aflivich worden. Van sijnen
erven genomen, van componyeringen geboirt 40 rijns gulden
Item van heren Reyner in geenre Weyden omdat hi heggen ende tuyn op die gemeynt
gelacht had, van componyeringen geboirt 9 rijns gulden
Item van Alairt van den Broeck van erftalen 1 broeck 1 rijns gulden 6 kromstert        
Item van Heitken van erftalen 1 broeck 1 rijns gulden 6 kromstert
Item van Gaert van den Broeck van erftalen 1 broeck 1 rijns gulden 6 kromstert
Item van Gaert van der Saelstat van erftalen 1 broeck 1 rijns gulden 6 kromstert
Item van Lisbeth van Dijck van erftalen 3 broeck 3 rijns gulden 18 kromstert
Item van Willem Naelen van erftalen 1 broeck 1 rijns gulden 6 kromstert
Item van Lenert Wellens van erftalen 1 broeck 1 rijns gulden 6 kromstert
Item van Henrick op ten Hoff van erftalen 2 broeck 2 rijns gulden 12 kromstert
Item van Jenneken aen genen Broeck van erftalen 1 broeck 2 rijns gulden 6 kromstert
Item van Lisbeth van Dijck van erftalen 2 broeken 2 rijns gulden 12 kromstert
Item van Jenneken Heydens van erftalen 1 broeck 1 rijns gulden 6 kromstert
Item van Katherynen Heydens van erftalen 1 broeck 1 rijns gulden 6 kromstert
Item van Heynen Quaetgaertkens van erftalen 1 broeck 1 rijns gulden 6 kromstert
Item van Willem van den Broeck van erftalen 1 broeck 1 rijns gulden 6 kromstert
Item van Gerit Maes van erftalen 1 broeck 1 rijns gulden 6 kromstert
Item van Heynen van der Boechorst van erftalen 1 broeck 1 rijns gulden 6 kromstert
Item van Jan Duvels van erftalen 1 broeck 1 rijns gulden 6 kromstert
Item van Moelleken van erftalen 1 broeck 1 rijns gulden 6 kromstert
Item van Heilwich Kocks van erftalen 1 broeck 1 rijns gulden 6 kromstert
Item van Heynen van Egelbosch van erftalen 1 broeck 1 rijns gulden 6 kromstert
Item van Johannes van den Broeck van erftalen 1 broeck 1 rijns gulden 6 kromstert
Item van Willem van Daell van erftalen 1 broeck 1 rijns gulden 6 kromstert
Item van Heynen van Haeffacker van erftalen 1 broeck 1 rijns gulden 6 kromstert
Summa lateris 79 rijnsch gulden
14 stuver 3 oirtken
 
 
 
 
 
 
 
 
elck 6 kromstert gerekent
ad 2 stuver 3 oirtken
 
       
 

[Blad 6 voorzijde]
 
Item van Willen Bucks moeder van erfftalen 1 broeck 1 rijns gulden 6 kromstert
Item van Heynen Haeffackers van erfftalen 1 broeck 1 rijns gulden 6 kromstert
Item van der nijer thienden tot Blerick geboirt 1 malder roggen ende heb voir
't malder geboirt 1 rijnss gulden 4 stuver facit 1 rijns gulden 16 stuver
Item van Peter Moellener van erfftalen 1 broeck 1 rijns gulden 6 kromstert
Item van Gaetsken Schroeder van erftalen 1 broeck 1 rijns gulden 6 kromstert
Item van Willem Kock van erfftalen 1 broeck 1 rijns gulden 6 kromstert
Item van Peter van Mens van erfftalen 1 broeck 1 rijns gulden 6 kromstert
Brede
Item van Arnt Moelemans van enen baent ende eyn virdel lants dat vervallen
was, van componyeringe geboirt 8 rijns gulden
Item van Jenneken van der Heerstraten van erfftalen 1 broeck, 1 rijns gulden 6 kromstert
Item van Jacop Toerman van erftalen 1 broeck, 1 rijns gulden 6 kromstert
Item van Sijben Hugen van erftalen 1 broeck, 1 rijns gulden 6 kromstert
Item van Dries Scheerre van erftalen 1 broeck, 1 rijns gulden 6 kromstert
Item van Ytken van Helden van erftalen 1 broeck, 1 rijns gulden 6 kromstert
Item van Peter Kupenbynder van erftalen 1 broeck, 1 rijns gulden 6 kromstert
Summa lateris 23 rijns gulden
9 stuver 1 oirtken
 
 
 
 
elc 6 kromstert
ad 2 stuver 3 ort
 
     
 

[Blad 6 rugzijde]
 
Item van Gerit Smeet van erftalen 1 broeck, 1 rijns gulden 6 kromstert
Item van Jenneken Schoemakers van erftalen 1 broeck, 1 rijns gulden 6 kromstert
Item van der nijer thienden gebuert 2 malder roggen, d'malder ad 1 rijns gulden
ende 4 stuver maickt 3 rijns gulden
Item van Wyenhavens guet geboirt 1 malder roggen, vercoft voir 1 rijns gulden 4 stuver
Item van Peter van Brede die enen wilkoer gebroickt had, van componye
ringen gebuert 150 rijns gulden. Dairvan gegeven heymelicken luden
die dat ainbrochten 25 rijns gulden, soe blivet noch 125 rijns gulden
Sevenhem
Item aldair van lyfgewynsguet gebuert 1 rijns gulden 10 stuver
Item van Arnt van Cranenburch van gewyn gebuert 1 rijns gulden 19 stuver
Item van den Heiligen Geestmeisteren van Venloe van gewyn geboirt 6 rijns gulden
Item van Jennesken Wolters van gewyn geboirt 7 rijns gulden 8 stuver
Item van Jennesken Duvels van gevecht 2 broeck, maeckt 2 rijns gulden 40 kromstert 3 oirtken
Item van Gaertken Gijskens van erftalen 1 broeck, 1 rijns gulden 6 kromstert
Item van Gerit van Bamerloe omdat hi sijn pande mit onrecht gekeert had
1 broeck, 1 rijns gulden 6 kromstert
Item van Willem Moeller van erftalen 1 broeck, 1 rijns gulden 6 kromstert
Item van Jan Roeskens van erftalen 1 broeck, 1 rijns gulden 6 kromstert
Item van Jenneken Stijnen van erftalen 1 broeck, 1 rijns gulden 6 kromstert
Item van Thijs Bystervelts van erftalen 2 broeck, 2 rijns gulden 12 kromstert
Summa lateris 158 rijns gulden
17 stuver 3 oirtken
 
     
 

[Blad 7 voorzijde]
 
Item van Clais van den Herse van erftalen 1 rijns gulden 6 kromstert
Item van Seger Borwater omdat hi die lude gedreicht had to bernen, dair
om hi een wijl tijts ter Horst in den stock had geseten, van componyeringen
geboirt 100 rijns gulden
Swolgen
Item van Peter van Scheelbergen van erftalen 1 broeck, 1 rijns gulden 6 kromstert
Item van Jan van Cleve die bij nacht enen man geslagen had, van componeringen
geboert 10 rijns gulden
Item die van Swolgen hebben mij aengeroepen ende vervolcht om eyn beleyndinge
te doen tusschen hun en die van der Horst, die van Meerloe, die van Blitterswick,
die van Broichusen ende die van Lotthum, die ic gedain heb. Soe hebben sij mijnen
gnedigen heren dairomme geschenckt 25 rijns gulden
Item Derick Luytkens enkelinge van der beleydinge aen gher Legheren, van compone
ringen 50 rijns gulden. Dair had Arnoldus rentmeister 15 af, blivet 35 rijns gulden
Summa lateris 172 rijns gulden
5 stuvers
 
     
 

[Blad 7 rugzijde]
Lotthem
Item aldair van der abdissen renthen van Nuysch geboirt 10 stuver
Item van Wijenhavens van sijnen guede dat to Brede verstorven was, van compo
neringen geboirt 9 rijns gulden
Item van Henrisken van der Herst die bij nacht op eens mans doer gestoten had, van
componeringen geboirt 14 rijns gulden
Rade
Item van Henrick Michiels die bij enen dootslach geweest had, van componeringen
geboirt 20 rijns gulden
Item van Vogelsanck van enen have tot Oirloe gelegen den hi to Rade mitten gericht
verloeren had, van componeringe geboirt 239 rijns gulden ende noch 11 rijns
gulden die tot onray gegain sijn, die ick nyet en rekene
Item van Merten Truyen die eykenholt op die gemeynt had gehouwen, van co
mponeringe geboirt 100 rijns gulden
Summa lateris 382 rijns gulden ende 10 stuver
 
Summa summarum van allen opboeren vurs. beloipt tsamen nae
uitwijsinge der partes 1210 rijns gulden 18 stuver 1 ort
 
     
 

[Blad 8 voorzijde]
 
Dit is uitgeven mijns Dericks van der Horst, amptman etc dat ic van
wegen mijns gnedigen lieven heren van Gelre, van Gulich etc uitgegeven heb bynnen desen
voirs. tijt
 
Item mijn gnedige here geeft mij jairlicx van mijnen ampt te verwaeren ende van des huyss
gehalt 100 rijns gulden
Item soe geeft mijn gnedige here van twen dusent dryehondert twe ende tnegentich rijns
gulden 33 kromstert die ick van sijnre gnaden wegen gefonyert heb, van 15 pennin
gen 's iairs enen penninck na uitwijsinge mijns amptzbriefs. Dairaf doch hondert
gulden sonder schade staen sullen, maickt 's iairs 152 rijns gulden 17 stuver
Item soe geeft mijn gnedige here mij jairlicx van den scholtetampt te verwaeren voir
kost ende arbeit 50 rijns gulden
Item voir ruvoeder jairlicx 10 rijns gulden
Item tot mijnen peerden iairlicx 60 malder haveren ad klinckert, maickt 22 rijns gulden
Item voir mijnen brandt 9 rijns gulden
Item den poirter voir sijnen cost ende loen 21 rijns gulden
Item den moellener voir sijnen kost ende loen 11 rijns gulden
Item 23 ellen seyldoecks d'el 3 kromstert 1 oirtken, maickt 1
rijns gulden 22 kromstert 1 oirtken
Item voir lijnden totten seylen gegeven 10 kromstert
Item voir myspelbomenholt totten kammen ende staven op ten moelenen gegeven 1
rijns gulden 13 kromstert
Item voir heckschenen gegeven 13 kromstert
Item gecoft een nije hennepen zeil dair men die seck mede op die wijnmoelen
treckt, woech 62 pondt, elck pondt ad 1 vlemsch, maickt mijns gnedigen heren deel 1 rijns
gulden 8 kromstert 1 oirtken
Item 4 grevere hebn aen den arcken gegraven 2 dage, elck des dages ain kost 5 kromstert,
maickt 40 kromstert
Summa lateris 381 rijns gulden
18 stuver 3 oirtken
 
     
 

[Blad 8 rugzijde]
 
Item per litteram Domini des Goedesdages na Onser Liever Vrouwendach Annunciatio was
ick gereden tot Grave ende was uyt 2 nacht mit 3 peerden, elck peert 's dages end
nachts klinkert, maickt 2 rijns gulden 5 stuver
Item des donresdages dairna reed ick voirt ain geen tolhuys ende voirt tot Arnhem,
was uyt 4 nacht mit 3 peerden, elck peert gerekent als voir, maickt 4 gulden
Item des vridages dairna sand ick eynen bade tot Arnhem mit brieven ain
mijnen gnedigen heren, den gegeven 8 stuver
Item ten selven mail sande ick enen bade na Jan van Reyde, den gegeven 3 stuver
Item per litteram Domini opten Palmavont was ick gereden tot Gelre ende was uyt 1 nacht
mit 2 peerden, verdain 15 stuver
Item per litteram Domini Goedesdages na Palmdach was ick gereden weder tot Gelre, dair
mere mijns gnedigen heren raede waeren, was uyt 1 nacht mit 2 peerden, verteerde 15 stuver
Item ten selven mail sand ick enen bade tot Arnhem ain mijns heren gnaden mit
brieve omme Vogelsancks will, datum 8 stuver
Item des donresdages dairna sand ick noch enen bade tot Arnhem om myns
heren gnaden, datum 8 stuver
Item des manendages na den Heiligen Paischdach sand ick enen bade tot mijnen
gnedigen heren tot Grave, datum 5 stuver
Item per litteram Domini 's dynxsdages dairnae enen bade gesant to Johan van Goir, datum
3 stuver
Item per litteram Domini 's guesdages dairnae was ick gereden tot mijnen gnedigen heren tot Grave
ende was uyt acht dage mit 2 peerden, verdede 6 rijns gulden
Item des manendages na Beloken Paischen sand ick eynen bade tot Venloe na
Johan Vogelsanck, datum 6 stuver
Item sonnendages op ten Meydach sand ick enen bade tot mijnen gnedigen heren van der Horst
tot Grave mit Vogelsancks brieve, datum 5 stuver
Summa lateris 16 rijns gulden
11 stuver
 
     
 

[Blad 9 voorzijde]
 
Item des goedesdages na des Heiligen Crucesdach Inventio sand ick enen bade tot
Weert tot mijnen heren van Hoern om der gemeynten will tusschen Kessel ende Neer,
datum 5 stuver
Item 's donresdages dairnae was ic gereden nae mijnen gnedigen heren tot Gelre omme Vogel
sancks brief van den have tot Oirloe. Was uyt 1 nacht mit 3 peerden, verdede 1 rijns gulden
2 stuver
Item 's vridages dairnae rede ick voirt tot Venloe om Vogelsancks gelt stonde
dairaf, verdede 15 stuver
Item per litteram Domini gesant tot Grolle 3 gewapende die alldair bleven liggen 5
weken, den te teergelde 2 rijns gulden 18 stuver
Item 's dynxsdages na Sunte Johansdach ante Portam sand ick enen bade tot
mijns heren gnaden tot Grave om des peerts wille dat hi heren Willem van Nes
selraide had gegeven, datum 5 stuver
Item des saterdages op Sunte Bonifaciusavont van beveel mijns gnedigen heren
was ick gereden mitten ruiteren tot Groesbeeck. Reedt voirt aen geen tolhuyss
mit 7 peerden, was dair enen nacht, verdede 2 rijns gulden 12 stuver
Item van dair reet ick voirt tot Grolle, dair ick gequyt wairt. Dan doe die ruter
ewech reden bleef ick aldair noch twee nacht om saken will mijns heren gnaden,
wail wetende quytet mij selven myt 7 peerden, verdede 5 rijns gulden 5 stuver
Item then selven mail reet ick voirt na mijnen gnedigen heren tot Arnhem, bleef dair
4 nacht. Ende mijn gnedige here sand mij van dair voirt t'Zutphen mit heren Guerts
brieven van Wilp, was dair 2 nacht. Reedt weder tot mijnen gnedigen heren tot Arnhem,
bleef dair oick 2 nacht, tsamen 8 nacht mit 5 peerden. Verdede elcx dages
2 klinckert, mayckt 15 rijns gulden
Item 's dynxsdages na den sonnendach Exaudi sand ick enen bade van der Horst
tot Arnhem na mijnen gnedigen heren mit mijns heren brief van Coelne, datum 8 stuver
Item ten selven mail sand ick enen bade tot Nymmegen omme den scherpen
richter, datum 6 stuver
Item soe was die scherpe richter ter Horst omme knecht te besuecken 5 dage, had
's dages aen kost 3 stuver, maickt 15 stuver
Item voir sijn huerpert 's dages betailt 5 vlems, maickt 48 kromstert 1 oirtken
Item hem voir sijn loen gegeven 1 rijnss gulden
 
Summa lateris 31 rijns gulden
10 stuver
 
     
 

[Blad 9 rugzijde]
 
Item 's manendages na Pinxtdach sand ick 3 baden uyt omme saken will etc., datum
19 stuver
Item ten selven mail sand ick enen knecht tot peerde van der Horst tot Arnhem tot
mijnen gnedigen heren, datum 10 stuver
Item des sonnendages na Sunte Johannes Baptista sand mijn gnedige here Johan
van Gelre, Johan van Egmont ende mij to Grave mit 5 peerden ende beval mij
dair te bliven, was dair 8 nacht. Ende want onse peerde gevoedert worden
verdeden wij elcs dages 1 klinckert, maickt 9 rijns gulden
Item 's manendages dairna sand ick enen bade tot Reybergen tot mijnen gnedigen
heren, datum 6 stuver
Item enen gesant yn Brabant om te vernemen etc., datum te teergelde 1 rijns gulden
Item ten selven mail oick enen gesant tot Weert om te vernemen, datum 8 stuver
Item do Jan van Gelre, Jan van Egmont ende ick tot Grave reden to Nymmegen
te veergelde gegeven 3 stuver
Item op Onser Liever Vrouwendach Visitatio sand ick enen bade van den Grave
tot Ruermunde bij nacht totten marschalck, den coekenmeister ende de stat Ruermunde,
datum 12 stuver
Item 's vridages dairna sand ick enen bade van der Horst bij nacht tot Arnhem
tot mijnen gnedigen heren mit brieven, datum 12 stuver
Item des sonnendages dairna sand ick enen bade van den Grave tot Gelre na heren
Johan van Arendayll, Sander van Eyl ende den rentmeister, datum 6 stuver
Item des sonnendages na Onser Liever Vrouwendach Visitatio quam mijn gnedige
lieve here van den Grave ter Horst te wagen mit 14 personen. Bleef dair bis des
anderen dages na middage. Dair quamen deels van der ritterschap ende cleyne steden
van der Nyerzen opwairts tot mijnen gnedigen heren. Verdede na uitwijsinge des coe
kenboicks 11 rijns gulden 31 kromstert
Summa lateris 25 rijns gulden
19 stuver 1 oirtken
 
     
 

[Blad 10 voorzijde]
 
Item per litteram domini des manendages dairnae reet ick na mijnen gnedigen heren tot Arnhem
mit 3 peerden, was dair 5 nacht. Reet voirt van beveel mijns gnedigen heren tot
Grave om dair te besyen. Was dair 4 nacht mit 3 peerden ende dae dede ick
mijn ander peerde voirt van beveel mijns gnedigen heren ter Horst halen. Reet voirt
aen gheen tolhuyss mit mijns gnedigen heren brieven. Was dair 1 nacht mit 6 peerden,
tsamen 11 nacht mit 3 peerden, maickt 12 rijns gulden 7 stuver
Item den bade die mijn peerde van den Grave ter Horst bij nacht hailden gegeven
6 stuver
Item per litteram domini 's vridages op Sunte Marien Magdalenendach reet ick
tot Gelre to mijnen gnedigen heren. Was dair 6 nacht mit 3 peerden, maickt 6 rijns gulden 15 stuver
Item des manendages op Sunt Jacopsdach van beveel mijns gnedigen heren omme hey
melicken oirber in bijwesen des coekenmeisters ende Sanders van Egeren gegeven
10 nye rider gulden, maken 8 ryns gulden 15 stuver
Item noch ter Horst omme heymelicken oirber als myn gnedige here wail weet, gegeven
10 rijns gulden 13 stuver
Item des saterdages na Sunte Panthaleoensdach reedt ick tot Venloe na mijns
heren gnaden. Was dair 4 nacht mit 2 peerden vz 3 rijns gulden
Item per litteram domini saterdages na Sunte Petersdach ad Vincula reed ick tot mijnen
gnedigen heren tot Ruermunde. Was dair enen nacht mit 3 peerden vz 1 rijns gulden 2 stuver
Item des manendages dairna quam mijn gnedige lieve here ter Horst van Ruermunde
mit 27 peerden ende 32 personen. Bleef dair bis des goedesdages ende reedt
doe tegen den avont tot Gelre. Verdede in allen ampten ende quytingen na uitwijsin
ge des coekenboicks 29 rijns gulden 25 kromstert
Item mijn gnedige here had mij versat ain Brant van Brede den ick heb betailt 100 rijns gulden
Item mijn gnedige here heefft mij twee reysen doin schrijven om eyn graeuwe
peert dat mijn was sijnen gnaden te seynden, dat ick dede, kostet 40 rijns gulden
Summa lateris vz 232 rijns gulden
9 stuver 1 oirtken
 
 
     
 

[Blad 10 rugzijde]
 
Item per litteras domini heb ick gesant tot Grolle 4 gelaven die dair een lange
wijl lagen, den to tergeld gegeven 6 rijns gulden
Item doe die ruter van dair opbraken wairt oen een peert af kranck dat doot bleef,
dair ick voir heb betailt 36 rijns gulden
Item sonnendages na Sent Michielsdach quam mijn lieve gnedige here van Goch
ter Horst mit 13 peerden, bleef dair bis des anderen dages tegen den avont. Dair
quamen tot mijnen gnedigen heren heren Johan van Arendaile, heren Reyner van Oppendorp,
Derick Schinck, Johan Schinck ende meer andere. Verdeden nae uitwijsen 's koekenboicks
13 rijns gulden 35 kromstert 3 oirtken kromstert
Item des goedesdages na Sente Remeysdach voirmiddage quam mijn lieve gnedige
here ter Horst mit 20 peerden. Reet des anderen dages voirt tot Ruermunde. Verdede na uyt
wijsinge 's koekenboicks 12 rijns gulden 11 kromstert 3 oirtken
Item per litteras domini 't saderdages na den 11000 Meegdendach reet ick tot Grave ynne
mit 6 peerden, der hoirden mij 5 toe ende Floris van Meerloe 1 ende bleef dair bis
Alreheiligendach tesamen 10 dage. Soe geeft mij mijn gnedige here 's dages voir mij
nen kost 4 stuvers ende 1 quarten wijns ad 1 stuver ende Floris voir sijnen kost 2 stuver
1 oirtken ende 4 knecht elck 's dages 2 stuver, maickt den kost elck dages 15 stuver 3
oirtken. Ende 'sdages te ruvoeder 6 vlemsch, maickt 4 stuver. Soe koempt die
cost ende ruvoeder sdages op 1 rijns gulden 1 oirtken stuvers, maickt samen dese tyen
dage 10 rijns gulden 2 stuver
Item soe bleef ic dair liggen myt desen 6 peerden ende bij mij quamen Johan
van Aenholt ende Gerit van Mekeren, elck mit 2 peerden bis Sente Gregoriusdach
toe, dat sijn 18 weken ende 3 dage. Soe hadt Johan van Ainholt ende Gerit van
Mekeren 's dages elck voir sijnen cost 2 stuver 1 oirtken ende hoirrer twe knecht voir
hoeren cost 4 stuver ende voir hoerer peerde te ruvoder 's dages 3 stuver. Ende Floris van
Meerloe ende ick myt 6 peerden sdages 1 rijns gulden 1 oirtken stuvers, tsamen elckx sdages
1 rijns gulden 11 stuver 3 oirtken. Soe koempt die weeck op 11 rijns gulden 2 stuver 1 oirtken,
maickt tesamen dese voirgenoemde tijt 204 rijns gulden 15 stuver 3 oirtken stuvers
Summa lateris vz 282 rijns gulden
ende 16 stuver
 
     
 

[Blad 11 voorzijde]
 
Item soe bleef ick voirt tot Grave mit Floris van Meerloe liggen mit 6
peerden bis Onser Liever Vrouwendach Annunciatio, dat sijn twe weken. Verdede
elcke weke 7 rijns gulden 1 stuver 3 oirtken, maickt dese twe weken 14 rijns
gulden 3 stuver
Item des manendages op Sent Severynsdach sande ick eynen bade van den Grave
t'Arnhem tot mijnen gnedigen heren. Want dan quait wech was ende 3 veerstede so gaf
ick den bade 5 stuver
Item des donresdages na Sent Crispijnsdach noch enen bade gesant van den
Grave t'Arnhem tot mijnen gnedigen Heren, datum 5 stuver
Item des sonnendages na Sent Symon Judendach quamen mijns gnedigen heren hinxten
mit anderen peerden ende huisgesyn ter Horst. Verdeden ain haveren, mailtiden ende anderen
4 rijns gulden 19 kromstert
Item des manendages op Sent Wilbortsdach sand ick enen bade van den Grave
t'Arnhem tot mijnen gnedigen heren, datum 5 stuver
Item des vridages op Sent Mertensdach sand ick eynen bade van den Grave t'Arnhem
ende voirt tot Bueren tot mijnen gnedigen Heren, datum 11 stuver
Item des sonnendages na Sent Mertensdach noch enen bade van den Grave gesant
tot Arnhem tot mijnen gnedigen heren, datum 5 stuver
Item des selven dages sand ick eynen bade tot Nijmmegen, datum 3 stuver
Item ten selven mail sand ic eynen bade tot Kessel omme Stalen sijn geleyde op
te doin seggen, datum 6 stuver
Item des manendages na Sent Elizabetthendach sand ick enen bade tot Arnhem
tot mijnen gnedigen heren, datum 5 stuver
Item des sonnendages op Sente Barbarendach eynen bade noch t'Arnhem gesant
tot mijnen gnedigen heren, datum 5 stuver
Item des guesdages na Sent Lucyendach dede mij mijn gnedige here schrijven mitten
ruiteren te riden. Sande enen bade in den lande van Kuick om ruiteren te bidden, datum 3 stuver
Item mijn gnedige here gaf heren Willem van Nesselraide een peert dat mijn was, kostet
80 rijns gulden, dat mij her Johan van Arendaile af koft van wegen mijns gne
digen heren
Summa lateris vz 101 rijns gulden
12 stuver 2 oirtken
 
     
 

[Blad 11 rugzijde]
 
Item dat Rut wairt weyndich wederboet Alairt van Goir ende Johan van Dript,
den bade gegeven 5 stuver
Item des donnesdages na Sente Luciendach sand ick enen bade van den Grave
t'Arnhem tot mijnen gnedigen heren, datum 5 stuver
Item des vridages oick enen bade gesant t'Arnhem ain mijnen gnedigen heren, datum 5 stuver
Item saterdages oick enen bade gesant t'Arnhem to mijnen gnedigen heren, datum 5 stuver
Item des manendages dairna sand ick enen bade t'Arnhem tot mijnen gnedigen
 heren, datum 5 stuver
Item op Sent Thomasavont noch enen bade gesant t'Arnhem tot mijnen gnedigen
heren, datum 5 stuver
Item des vridages dairna oick enen bade t'Arnhem gesant ain mijnen gnedigen heren,
datum 5 stuver
Item op Sent Stevensdach reet Heyn Joncker tot Ruermunde mit brieven, datum
18 stuver
Item des vridages na Kirsdach enen bade gesant t'Arnhem tot mijnen gnedigen heren,
datum 5 stuver
Item 's manendages na Jairsdach noch enen bade gesant t'Arnhem tot mijns heren
gnaden. Doe en konde men van ijse nyet wail over die veersteden komen, gaf den
bade 13 stuver
Item des saterdages na Derthiendach noch enen bade gesant t'Arnhem tot
mijnen gnedigen heren, datum 6 stuver
Item des manendages dairna sand ick enen bade t'Arnhem tot mijnen gnedigen heren,
datum 6 stuver
Item des sonnendages na Sent Ponciaensdach noch enen bade gesant
t'Arnhem tot mijnen gnedigen heren, datum 6 stuver
Item des goedesdages na Sente Anthonisdach sand ick enen bade tot mijnen
gnedigen heren, datum 6 stuver
Item op Sente Agnetendach noch enen bade gesant tot Arnhem tot mijnen
gnedigen heren, datum 6 stuver
Summa lateris 5 rijns gulden
1 stuver
 
     
 

[Blad 12 voorzijde]
 
Item des sonnendages dairna noch enen bade gesant t'Arnhem tot mijnen gnedigen
heren, datum 6 stuver
Item des satersdages na Sent Pauwelsdach sand ick enen bade van den Grave
tot Gelre, datum 6 stuver
Item des selven dages enen bade bij nacht tot Gelre gesant tot mijns heren gnaden
ende die bade en konde nyet aver die Maze komen, datum 9 stuver
Item des sonnendages sand ick den selven bade weder tot Gelre ain mijns heren
gnaden, datum 4 stuver
Item des vridages na Onser Liever Vrouwendach Lichtmissen sand ick enen bade bij
nacht tot Goch ende voirt tot Gelre tot mijnen gnedigen heren, datum 9 stuver
Item sonnendages dairna noch enen bade gesant tot Gelre tot mijns heren gnaden,
datum 6 stuver
Item alsoe alst dan nu gelegen is soe heb ick vast soe voir ende na uitgegeven
omme heymelicken oirber 13 nije gulden ende 1 postelaets gulden, die maken 12 rijns gulden
1 stuver
Item des manendages na Sent Mathijsdach reet ick mit mijns heren gnaden
brieven na Henrick van Kriekenbeeck ende voirt tot Ruermunde na Derick van
Oest. Was uyt 2 nacht mit 3 peerden, verdede 2 rijns gulden 5 stuver
Item mijnen gnedigen heren mit Johan van Aken gesant die ick van Vogelsanck geboirt
had 220 rijns gulden
Item des saterdages na Sent Geertrudendach sand ick enen bade tot Gelre ende
voirt tot Goch tot mijns heren gnaden, datum 9 stuver
Item sonnendages dairna noch enen bade bij nacht van der Horst tot Goch ge
sant tot mijnen gnedigen heren, datum 9 stuver
Item tot Goch om den heymelicken oirber gegeven 17 stuver
Item noch ter Horst om den heymelicken oirber gegeven 17 stuver
Item enen bade van der Horst tot Nijmmegen gesant omme vernemen, datum 6 stuver
Item des goedesdages na Sent Geertrudendach was ick gereden uyt 1 nacht
mit 6 peerden, verdede 2 rijns gulden 5 stuver
Item van den Grave enen bade tot Nijmmegen gesant omme vernemen, datum 6 stuver
Summa lateris 241 rijns gulden
16 stuver
 
     
 

[Blad 12 rugzijde]
Uytgeven aen bouwe ende tymmeringe
Item 2 tymmerluyde hebben getymmert 30 dage 3 nij spanbedden boven mijns
gnedigen heren camer gemaickt, 1 roede die van der wijnmoelen onttwee gevallen
was vermaickt ende weder ynne gesteken, holt gehouwen ende beslagen totter nederster
bruggen, den torfschop nij vermaickt, nije kammen ende staven opter moelenen
gemaickt ende yngesteken, 1 nij trap dair men op ten sael geet gemaict,
1 nij privaet ain mijns gnedigen heren camer, enen nijen stert ain der wijnmoelen ende
die trap vermaict ende ander cleyn werck getymmert hebben, die bruggen aen den
vloetarcken vermaickt, hadn elcx 's dages te loen 2 stuver ende ain kost 2 stuver, maickt
11 rijns gulden 16 stuver
Item die poort van den voirborcht is verdingt te tymmeren voir 8 rijns gulden,
maickt mijns gnedigen heren deel 4 rijns gulden
Item totter poorten gecofft holt voir 7 rijns gulden
Item voir den moelenstert ende totter bruggen gecoft holt voir 1 rijns gulden
Item totten torfschop gecoft holt voir 4 rijns gulden
Item totten privaet gecoft holt voir 1 rijns gulden
Item totter bruggen ain der vloetarck gecoft plancken voir 7 stuver
Item 2 holtsnyder hebn tot deser tymmeringen holt gesneden 7 dagen. Had elck
's dages te loen 2 stuver ende ain kost 2 stuver, maickt 2 rijns gulden 16 stuver
Item hier toe verdain ain ijseren werck:
Item 150 staecknagel, 100 spondnagel, 100 spykernagel totten spanbedden, costen
7 stuver
Item 50 tengnagell, 5 virdel staecknagel, 1 gehenge aen den valderen voir den coilhof,
costen 6 stuver
Item 200 spondnagel totten trappen, 100 spykernagel, costen 6 stuver
Item 1 nij ijseren rame in mijns gnedigen heren camer voir 1 gelasvensteren, costen 16 stuver
Item 1 gehenge ain den bachuse ende nagel dairto ende 8 luchten opten cameren
ende in den stellen, costen 7 stuver
Summa lateris 34 rijns gulden
11 stuver
 
     
 

[Blad 13 voorzijde]
 
Item 2 virdel nagel totten stock, 50 lasnagel, 50 spijkernagel ende 500 latnagel
totten torfschop, costen 14 stuver
Item 150 spijkernagel, 150 spondnagel, 1 virdel lasnagel, 100 stocknagel totten
privaet aen mijns gnedigen heren cameren, costen 8 stuver
Item 2 gelaesroeden, 2 anckeren, 2 ijseren roeden aen den privaet, kosten 14 stuver
Item 50 spijkernagel totter moellenen, costen 3 stuver
Item 100 spijkernagel totter olimoelen ende volmoelen, 1 virdel lasnagel ende enen overval,
tsamen 6 stuver
Item 8 billen versteelt ende voir 2 billen gegeven 9 stuver
Item 200 hecknagel, costen 3 stuver
Item 1 virdel lasnagel, 50 spondnagel totter moelenroeden ende die spille op ten wijn
moelen versteelt, costen 6 stuver
Item 3 virdel spijkernagel totter bruggen, 1 virdel lasnagel, virdel spikernagel
totten arken ende virdel lasnagel, costen 5 stuver
Item virdel laschnagel totter volmoelen ende virdel spikernagel, costen 1 stuver 1 oirtken
Item gehadt in den kelre 2 sloete mit 4 sloetelen, costen 6 stuver
Item in der bottelrije 1 slot mit 2 sloetelen voir 3 stuver
Item voir der dienstjofferen slaipcameren 1 slot mit 2 sloetelen voir 3 stuver
Item ain den stock 2 bussloet mit 2 sloetelen voir 6 stuver
Item 2 bussensloet vermaickt 2 stuver
Item voir die cluyster ende 1 slot af te breken gegeven 5 stuver
Item noch voir den stall 1 groit cluister ende voir den voedersulre 1 cluister ende voir der
schueren 1 cluister, costen 5 stuver
Item voir den vleiskelre een sleep ende 1 splinter ain 1 cluister ende 1 sloetel, tsamen
1 stuver
Item 50 spijkernagel totter poorten, virdel lasnagel, virdel spikernagel, virdel
spondnagel, virdel lasnagel, tsamen 4 stuver
Summa lateris 5 rijns gulden
5 stuver 3 oirtken
 
     
 

[Blad 13 rugzijde]
 
Item 2 muerre hebn gemaict 8 dage ain den schairsteen in mijns gnedigen heren ca
mer ende in der heymelicheyt bij den gevangentaern ende ain der nederster bruggen,
had elck sdages te loen 2 stuver ende ain kost 2 stuver, maickt 3 rijns gulden 12 stuver
Item enen knecht die oen oeperde 's dages te loen 1 stuver ende 1 oirt ende ain kost 's dages
2 stuver, maickt 1 rijns gulden 6 stuver
Item hiertoe verdaen 3000 steens, costen 3 rijns gulden
Item voir den balck gegeven 1 rijns gulden
Item 2 leydecker hebben op ten huse gestopt 2 dage, had elck 's dages to loen
2 stuver ende ain kost 2 stuver, maickt 18 stuver
Item voir leyen ende nagel gegeven 1 Rijns gulden
Item enen knecht die oen oeperde voir sijn loen 's dages 1 stuver 1 oirt ende ain kost
's dages 2 stuver, maickt 6 stuver
Item 1 stroedecker heeft gedeckt opten torfschop ende privaet 10 dage ende opten
schueren, stellen ende backhuysen 5, tsamen 15 dage. Had 's dages te loen 2 stuver
ende ain kost 2 stuver, maickt 3 rijns gulden
Item enen knecht die den decker oeperde 's dages te loen 1 stuver ende ain kost 2 stuver,
maickt 2 rijns gulden 5 stuver
Item hiertoe gehadt 150 latten, kosten 2 rijns gulden 3 stuver
Item gehadt 31 vymmen strois, die vymme voir 5 stuver, maickt 7 rijns gulden
15 stuver
Item eynen knecht gehadt die leymden ain den privaet ende tuynden ain den stellen
ende bachuysen 7 dage, had 's dages te loen 1 stuver ende ain kost 2 stuver, maickt
1 rijns gulden 1 stuver
Item hiertoe verdaen 10 boerden? weertrijs, kosten 5 stuver
Summa lateris 28 rijns gulden
1 stuver
Summa summarum van allen uitgeven vurs. beloipt tsamen na uitwijsinge
deser voirsc. partes 1387 rijns gulden 15 stuver ort
 
     
 

[Blad 14 voorzijde]  
     
 

[Blad 14 rugzijde]