HISTORISCHE WERKGROEP LAND VAN KESSEL,  Project Rekeningen    Home
 
Gelders Archief Arnhem, hertogelijk archief, .inv.nr. 1589
 
Verantwoording van 162 gulden uitgaven in 1432 gedaan.  [ Door op de foto te klikken krijgt u een vergroting ]
 

 
 
 

 
Dit is dat ick Johan van Broichusen van weghen myns lieven gnedigen heren uytgegheven
hebbe synt Sente Margaretendage lestleden anno (14)32, dat my myn gnedige here toe
gesacht heefft wederumme to doen gheven
 
Item des naesten sonnendages nae Divisionis Apostolorum ben ick myt heren Roelman, here tot Welle, gereden
geweest to Vloedorp teghen myns heren vrunde van Heynsberg ind waeren 2 nacht tot Ruer
monde myt 19 peerden. Verteerden soe daer soe to Vloedorp mytter avervaert myt 8 peerden tsamen
14 Philippus schilde ende 17 crumstert.
 
Item des donresdages nae Onser Liever Vrouwendach Assumptionis Zybken bade van Loe tot Heynsberg
gesandt ende wederumme to Grave. Hem gegheven 1 Philippus schilt
Item des maenendages nae Sente Bertholemeusdach was ic gereden myt heren Roelman voirs. to
Keretzen an den boem teghen heren Werner van Palant ind waeren 2 nacht to Kessell myt
12 peerden. Verteerden mytter avervaert tsamen 12 Arnhems gulden 14 witpenninck
Item des maenendages op der 11000 Meghedenavont was ic gereden myt heren Roelman voirs. tot
Vloedorp tegen mynen heren van Heynsberg. Waeren 2 nacht tot Ruermunde myt 13 peerden,
verteerden mytter avervaert tsamen 25 gulden 10 witpenninck
Item op Sunte Symon Judendach Zybken bade toe Heynsberg gesant, hem gegheven 8 crumstert
Item des selven daghes teghen den avont quaemen myns gnedigen heren vrunde to Zwolghen
yn der voederinghen ende bleven daer den nacht myt 125 peerden wes des anderen
dages dat sy wat gheten hadden
Item op Sente Lenartsavont daernae to vroeghen myddage quaemen myns gnedighen
heren vrunde ter Horst yn der voederingen ind waeren daer den nacht myt 74 peerden
wes des anderen dages dat sy wat gheten ind hadden yn beyde voederingen voirs. an cost:
Item soe an weiten ind an roggenbroede tsamen 4 gulden
Item 2 ossen voir 22 gulden
Item 2 zyden specks voir 3 gulden
Item visch voir 1 gulden
Item een voeder wyns voir 28 rynsche gulden, behalven schraegelt ind voederloen
Item 2 tonnen keuts ind 2 tonnen hoppen voir 4 gulden 12 witpenninck
Item 12 malder haveren voir 9 gulden
Item op Sente Symon Judendage voirs. quaemen Johans ruter van Bueren van Ewyck ter Horst
yn der herbergen. Bleven daer wes des anderen dages dat sy wat gheten hadden myt 9 peerden,
verteerden 4 gulden 5 crumstert
Item des dinxdages nae Alre Heyligendage quaemen die ruter van Ravensteyne ter Horst
yn der herberghen. Bleven daer 2 nacht myt 7 peerden, verteerden 2 gulden
Item des saterdages nae Sente Lenartsdage Zybken bade to Heynsberg gesant,
hem gegheven 10 crumstert
Summa 162 gulden 5 crumstert,
dat en is niet gerekent