HISTORISCHE WERKGROEP LAND VAN KESSEL,  Project Rekeningen    Home
 
Gelders Archief Arnhem, hertogelijk archief, inv.nr. 1582

 

Rekening van de amptman van het land van Kessel en ter Horst over 1433/1434  
 

 
[ Door op de foto te klikken krijgt u een vergroting ]  
     
 

[Blad 1 voorzijde]
 
Kessel (14)33
 
 
     
   
     
 

[Blad 2 voorzijde]
 
Dit is rekenynge ind bewisinge mijns Johans van Broichusen
here tot Loe ind to Gheysteren, erffhaeffmeister etc. amptman tslants van Kessell
ind ter Horst, van allen upboeren ind uytgheven dat ic van wegen
mijns lieven gnedigen heren van Gelre ind van Gulich ind greven van
Zutphen upgeboirt ind uytgegheven hebbe, als van mijns ampts
ind huysgehalts wegen ter Horst, angaende op Sente Margaretendach
in den jaeren Ons Heren 1433 wes op Sente Margaretendach
in den jaeren Ons Heren 1434. Die tijt is een jaer
 
Primo van den rynten van der Horst
Item aldaer van tijnse 32 gulden
Item aldaer van der olymoelen 1 gulden
Item aldaer van der gruyten ketell ind assysen, tsamen 12 gulden
Item aldaer van enen ponde vlasch 6 mewen
Smuma 45 gulden 28 mewen 3 groet,
ylker gulden ad 14 crompstert off ad 45 mewe
Ende alsoe voirt dese rekenynge all uyt soe waer
gulden gerekent ind gescreven staen
Upboeren van capoenen
ind van hoenre
Item van den schoutcapoenen ter Horst 52 kapoen
Item van den schouthoenren ter Horst 42 hoenre
Item to Zwolgen van den weyhoenren 12 hoenre
Summa 52 capoen ind 54 hoenre
 
     
 

[Blad 2 rugzijde]
 
Ende hebbe elken capoen gerekent ad 4 mewen ind
ellick hoen ad 2 mewen, valet 6 gulden 45 mewen
Smuma per se
 
Upboeren van gewynne
ind van hoeghen broecke
Item van Johan den kuper van gewynne 1 gulden
Item van Derick van Casterloe van gewynne 3 gulden 9 mewen 3 groet
Item Henne Hagens myt onrecht op erve gedingt van 1
broeck 1 gulden 1 mewe 3 groet
Item van Zybken van Hegelsem van yffenynghen by raet
der schepen geboirt 70 gulden
Smuma 75 gulden 34 mewen 1 groet
 
Upboeren an rogghe
Primo van pacht ter Horst
Item van der joffrouwen van Meerlaer 5 vaet rogghen
Item van Eygemanne 3 malder rogghen
Item van den badeampt 3 malder rogghen
Item van Jacop Messen 1 malder rogghen
Item van den pacht to Berchem 10 malder roggen
Item van den molenen ter Horst 87 malder rogghen
Summa 105 malder 2 vaet
 
     
 

[Blad 3 voorzijde]
 
Item des rogghen hebbe ick van weghen mijns gnedigen heren doen
gheven Johan van Damme 6 malder. Soe blijfft dat upboeren
staen op 99 malder 2 vaet
Summa per se
Item desen voirg. rogge hebbe ic doen vercoepen ind hebbe voir
ellick malder geboirt 1 gulden 15 mewen, valet 131 gulden
29 mewen
Summa per se
 
Upboeren van malt
Item van den molenen ter Horst 31 malder malts ind
hebbe voir ellic malder geboirt 1 gulden, facit 31 gulden
Summa per se
 
Upboeren van evenen
Primo van pacht ter Horst 1 malder 5 vaet
Item tot Oerle van wey evenen 3 malder 1 vaet
Tsamen 5 malder ind hebbe voir ellec malder geboirt 24
mewen, valet 2 gulden 29 mewen
Summa per se
 
     
 

[Blad 3 rugzijde]
Upboeren in den lande van Kessell
In den yersten Kessell ind Helden
Item van Zeger van den Stade van gewynne 22 mewen 3 groet
Item van Zilken Schroeders van gevechte enen broeck
2 gulden 2 mewe
Item Henrick Vetloegen? myt onrecht op erve gedingt enen
broeck 2 gulden 2 mewe
Item van Willem Sillen van gevecht enen broeck 2 gulden 2 mewe
Item Henne Babell myt onrecht op erve gedingt 2 broeken
4 gulden 5 mewen
Item van Willemken Symons weghen 2 malder rogghen, ellich
malder ad 1 gulden 13 mewen, facit 2 gulden 26 mewen
Item tot Helden van enen herde van yffenyngen bij raet der
schepenen 2 gulden
Item van enen cleynen gevonden schaep 13 mewen
Item van Heynken Pedelmans wegen van enen doetslage den hij
tot Helden gedaen hadde 5 gulden
Summa 20 gulden 28 mewen 3 groet
 
Baerle, Bledrick
ind Brede
Item van Willem Otkens van gewynne 7 gulden
Item van Zeetsen van Brede van gewynne 3 gulden 6 mewe
Item van den kerckmeisteren to Brede van gewynne 2 gulden
Item van Johan Tymmermans van gevechte 1 broeck 2 gulden 2 mewe
Summa 14 gulden 9 mewe
 
     
 

[Blad 4 voorzijde]
Zevenhem
Item aldaer van nyen tijnse 44 mewen
Item van Gherit van Berchem van gewynne 3 gulden
Item van Heynen van der Heiden ind van Johan den groeten van
honre elken van gewynne 4 gulden, facit 8 gulden
Item van Merten Knijp van yffenyngen bij raet der schepen 30 gulden
Item van des sloetmekers wegen van enen doetslage den hy gedaen
hadde geboirt 9 gulden
Item van enen gevonden ymme 15 mewen
Summa 51 gulden 13 mewe
 
Zwolgen, Wanssem ind Lotthem
Item van Gaedert Petersson van gevecht enen broeck 2 gulden 2 mewe
Item van Claesken van Tyenrade van yffenyngen bij raet der
schepenen hondert gulden
Item van der abbatissen rynten van Nuyss 49 mewen
Summa 102 gulden 41 mewe
 
Raede
Item van Thijs van Gheysteren van enen wilkoir den hy brack 6 gulden
Item Arnt Rutkens myt onrecht op erve gedingt 3 broeken 4 gulden 4
mewen 3 groet
Item Willem van Voirsell myt onrecht op erve gedingt twe broeken
3 gulden 4 mewen 3 groet
Item van Gaedert Tijs van gevechte enen broeck 1 gulden 25 mewen groet
Item van Willem van den Sleyen van gevecht enen broeck 1 gulden 25 mewen groet
Item Truye Goossens myt onrecht tegen hoir pande gesacht enen
broeck 1 gulden 25 mewen groet
Summa 18 gulden 19 mewen
Summa omnia receptiones 501 gulden 4 mewen 3 groet
 
 
     
 

[Blad 4 rugzijde]
 
Dit is uytgeven mijns Johans van Broichusen here tot Loe ind to
Gheysteren, erffhaeffmeister etc. amptman tslants van Kessell ind ter Horst
dat ic van wegen mijns lieven gnedigen heren van Gelre ind van
Gulich etc. bynnen desen voirs. tijt uytgegheven hebbe
 
Item beheltelyc mij mijns amptbrieffs bleve mij mijn lieve gnedige
here yn der lester rekenyngen schuldich 753 rynsche gulden ind 835
Arnhemse gulden 35 mewe
Summa per se
Item soe wes ic bynnen desen jaer uytgegeven hebbe van wegen mijns
gnedigen heren van teringen, van badeloen ind van veergelde. Dat is all
to samen yn die rekenynge van der kost to Heynsberg gesadt
 
Item van mijns ampts ind huisgehalts weghen ter Horst 290
rijnsche gulden ind 16 alde tuyne, 4 rijnsche gulden gerekent ad
7 Arnhemse gulden, facit 508 gulden 29 mewen 1 groet
 
Item voir mijnen brant 28 gulden
Item den porter voir sinen loen 6 gulden
Item den molner voir sinen loen 6 gulden
Item 23 ellen zeylduecks, die elle ad 4 mewe, valet
2 gulden 12 mewe
Item voir lijnen totten zeylen 1 gulden
Item voir heckscheijen 21 mewen
Item 4 graever 7 daege in den werck, die aen den archen
graeven hadden. Ellic des daeges an kost 5 mewen valet 3 gulden
3 mewe
Item voir 3 villen gegeven 21 mewen
Summa 555 gulden 41 mewen 3 groet
Summa lateris 753 rijnsche gulden 1392 Arnhemse gulden
31 mewen 3 groet
 
 
     
 

[Blad 5 voorzijde]
Uytgeven an bouwe
ind tymmeringhen
Item Ghijsken ind Johan van Weert tymmerlude 10 dage in den
werck een vanck ind nye getouwe in die olymoelen maeckden. Ind
den solre op ter porten verdreven, hadden elker des dages to loen
6 mewe ind elker des dages an kost 5 mewen, valet
5 gulden 2 mewe

 

Item voir die olyvanck gegeven 42 mewen

 

Item enen muerre myt enen oeperknecht 5 dage in den werck,
die zadell ind camer nye estricden ind witden. Die muerre
hadde des dages to loen 11 mewen 1 groet ind die knecht des daghes
to loen 5 mewe. Hadden elker des dages an kost 5 mewen. Valet 2 gulden 42 mewen 3 groet
Item tot den estricken verdaen 1500 steens, dat dusent ad 1 gulden
35 mewe 3 groet, valet 2 gulden 30 mewen 3 groet
Item hier toe verdaen 1 malder kalx ad 43 mewen
Summa 12 gulden 24 mewen 2 groet
Similiter expositorum 753 rynsche gulden ind 1404 Arnhemse gulden 10 mewen 3 groet
 
Omnibus compensatis et defalcatis defalcandis manet dominus dux debens Johanni
de Broychusen de computatione perscripta in questione 903 Arnhemse gulden 6 blamuyser groet
et in 753 ryns gulden. Computatio hec audita est apud Buren
in presentia Johannis de Boytbergh marscalci hereditarii et mei Henrici Roden secretarii
et Anzelmo et ceteris salva sibi littera officii anno Domini 1434 feria secunda
post Severini episcopi
 
 
 
     
 

[Blad 5 rugzijde]
 
(op de omslag staat:)
 
Broichuysen van Kessel Goch