HISTORISCHE WERKGROEP LAND VAN KESSEL,  Project Rekeningen    Home
 
Gelders Archief Arnhem, hertogelijk archief, inv.nr. 1581
 
Rekening van de amptman van het land van Kessel en ter Horst over 1432/1433  
 

 
 
[ Door op de foto te klikken krijgt u een vergroting ]  
     
 

[Blad 1 voorzijde]
 
Kessell (14)32 ad (14)33 et ad (14)34
 
KESSEL
 
 
     
   
     
 

[Blad 2 voorzijde]
 
Dit is rekenynge ind bewisinge mijns Johans van Broichusen heren
tot Loe ind to Gheysteren, erffhaeffmeister etc., amptman tslants van Kessell
ind ter Horst van allen upboeren ind uytgeven dat ic van wegen mijns
lieven gnedigen heren van Gelre ind van Gulich ind greve van Zutphen
upgeboirt ind uytgegheven hebbe als van mijns ampts ind huisge
halts wegen ter Horst angaende op Sente Margaretendach in den jaeren
Onss Heren 1432 wes op Sente Margaretendage in den jaeren
Ons Heren 1433. Die tijt is een jaer
 
Primo van den rynten van der Horst
Item aldaer van tijnse 31 gulden
Item aldaer van der olymoelen 1 gulden
Item aldaer van der gruyten ketell ind assysen tsamen 12 gulden
Item aldaer van enen ponde vlasch 6 mewen
Summa 44 gulden 28 mewen 3 groet,
ylker gulden ad 14 krompstert off ad 45 mewe
Ende alsoe voirt alle dese rekenynge uyt waer gulden gerekent ind gescreven staen
Upboeren van capoenen
ind van hoenren
Item van den schout capoenen ter Horst 52 capoen
Item van den schout hoenren ter Horst 42 hoenre
Item to Zwolghen van den weyhoenren 12 hoenre
Summa 42 capoen
ind 54 hoenre
 
     
 

[Blad 2 rugzijde]
 
Ende hebbe elken capoen gerekent ad 4 mewen
ind ellick hoen ad 2 mewen, valet 6 gulden 45 mewen
Summa per se
 
Upboeren van gewynne
ind van hoegen broecken
Item van Peter van den Bergen van gewynne 4 gulden
Item van Gherit Smeets van gewynne 1 gulden 10 mewen
Item van Gherit van der Westerbeeck van gewynne 1 gulden
Item van Reynken van Ynckevoirt ind van Reynken van Schadick van
Gaederts weghen van Wachtendonck, dat hij landvluchtich worden is.
Voir mijns gnedigen heren broecken 50 gulden
Item Reynken van Schadick myt onrecht op erve gedingt van enen
broeck 31 mewe
Item die selve Reynken myt onrecht teghen sijn pande gesacht enen
broeck 31 mewe
Item noch die selve Reynken van broeck 15 mewen 3 groet
Item Jacop van Hegelsem myt onrecht op erve gedingt enen
broeck 31 mewe
Summa 59 gulden 6 mewe
 
     
 

[Blad 3 voorzijde]
Upboeren an rogge
Primo van pacht ter Horst
Item van der joffrouwen van Meerlaer 5 vaet rogghen
Item van Eygemanne 3 malder rogghen
Item van den bade ampt 3 malder rogghen
Item van Jacop Messen 1 malder rogghen
Item van den pacht to Berchem 10 malder rogghen
Item van den molenen ter Horst 84 malder rogghen
Summa 102 malder 2 vaet
Item hebbe ic van weghen mijns gnedigen heren Johan van Damme
betaelt 6 malder rogghen ind als die affgenomen sijn soe blijfft
dat upboeren staen op 96 malder 2 vaet
Summa per se
Item is to weten dat ic des rogghen in den yersten vercocht hebbe,
51 malder ellic malder ad 1 gulden 16 mewen 1 groet Valet 69
gulden 9 mewen 3 groet
Ind 45 malder ind 2 vaet illic malder ad 1 gulden 19 mewe
Valet 64 gulden 34 mewen 3 groet
Summa an gelde van rogghen geboirt
133 gulden 44 mewe
Upboeren van malt
Item van den nolenen ter Horst geboirt 30 malder malts, ind hebbe
van ellic malder geboirt 1 gulden, maect 30 gulden
Summa per se
 
     
 

[Blad 3 rugzijde]
Upboeren van evenen
Primo van pacht ter Horst 1 malder 5 vaet
Item tot Oerle van wey evenen 3 malder tsamen 5 malder 2 vaet
ind hebbe van ellic malder geboirt 25 mewen, valet 2 gulden 42 mewen 1 groet
Summa per se
 
Upboeren in den lande van Kessell
 
Primo Kessell ind Helden
Item van Sander Vyncken van gewynne 18 gulden
Item van Gaedert van der Braeken van yffeninghen bij raede der schepen 10 gulden
Item Heyn Wolffs myt onrecht op erve gedingt enen broick 2 gulden 2 mewe
Item Jenken van Stockt myt onrecht op erve gedingt enen broeck 2 gulden 2 mewe
Item Heyn van Raey myt onrecht op erve gedingt enen broeck 2 gulden 2 mewe
Item Heyn Babels myt onrecht op erve gedingt enen broeck 2 gulden 2 mewe
Item Ditken Stegemans myt onrecht tegen sijn pande gesacht enen broeck 2 gulden 2 mewe
Item van Zilken van der Heiden van gevecht enen broeck 2 gulden 2 mewe
Item Gaedert van Stockt myt onrecht op erve gedingt enen broeck 2 gulden 2 mewe
Item Zybrecht van Kryekenbeeck myt onrecht teghen sijn pande gesacht
enen broeck 2 gulden 2 mewe
Item van Peter van den Specken van gevechte enen broeck 2 gulden 2 mewe
Item van Heynen Wolffs van gevechte enen broeck 2 gulden 2 mewe
Item Henrick Vetloegen ? myt onrecht op erve gedingt enen broeck 2 gulden 2 mewe
Item van Willemken Symons son van 2 malder rogghen geboirt 2 gulden
32 mewe
Item Heynen Wolffs son was vluchtich woirden voir mijns gnedigen heren
broecken van gevechte van hem bij raet der schepenen, van yffenynghen
geboirt 10 gulden
Item van peperkoeken die tot Kessell yn der Masen ant lant gedreven
waeren geboirt 15 gulden
Summa 78 gulden 14 mewe
 
     
 

[Blad 4 voorzijde]
Baerle
Item aldaer van nyen tijnse 2 mewen 1 groet
Item vrachtman een gebot gebroeken van torffsteken enen broeck 2 gulden
2 mewe
Item here Mathijs van Stalberch myt onrecht gepant enen broeck
2 gulden 2 mewe
Item van enen gevonden ymme 10 mewen
Summa 4 gulden 17 mewen 1 groet
 
Blederick
Item joffrouwe Margriet Schotelkens myt onrecht op erve gedingt
enen broeck 2 gulden 2 mewe
Item Derick van Blederick myt onrecht op erve gedingt enen broeck
2 gulden 2 mewe
Summa 4 gulden 5 mewen
 
Brede
Item aldaer van tijnse geboirt 2 mewe
Item van Johan van der Heerstraeten van gewynne 1 gulden
Item van Peter Kast van gevecht enen broeck 2 gulden 2 mewe
Item Dryes Tymmerman van gevechte enen broeck 2 gulden 2 mewe
Summa 5 gulden 7 mewe
 
     
 

[Blad 4rugzijde]
Zevenhem
Item aldaer van nyen tijnse 40 mewen
Item van Gherit van den Hatert van gevechte enen broeck 2 gulden 2 mewe
Item van Willem Molner van gevechte enen broeck 2 gulden 2 mewe
Item Gaedert van den Broick myt onrecht op erve gedingt enen broeck
2 gulden 2 mewe
Item van Johan Noeten van gevechte enen broeck 2 gulden 2 mewe
Item van Peter Noeten van gevechte enen broeck 2 gulden 2 mewe
Item van twe gevonden ymmen 30 mewen
Summa 11 gulden 37 mewen
 
Zwolgen, Wanssem
ind Lothem
Item van enen peerde myt eenre slachkarren, daer een knecht onder doet was bleven geboirt 6 gulden
Item van Pouwels Shoegen van enen wedden geboirt 3 gulden
Item van der abbatissen rynten van Nuys geboirt 42 mewen 1 groet
Summa 9 gulden 42 mewen 1 groet
 
     
 

[Blad 5 voorzijde]
Raede
Item aldaer van den erffhuys ind gewynne geboirt 9 gulden
3 mewen
Item Johan van Schaer myt onrecht op erve gedingt enen
broeck 1 gulden 25 mewen groet
Item Willem Metten myt onrecht teghen sijn pande gesacht
enen broeck 1 gulden 25 mewen groet
Item Jacop van Weversloe myt onrecht op erve gedingt
enen broeck 1 gulden 25 mewen groet
Item die selve Jacop van gevechte enen broeck 1 gulden 25 mewen groet
Item noch die selve Jaco(p) broeck 35 mewen 1 groet
Item van gevonden bijen geboirt 33 mewen 1 groet
Summa 16 gulden 35 mewe
Summa omnis receptionis? 408 gulden 7 mewe
 
 
     
 

[Blad 5 rugzijde]
 
Dit is uytgeven mijns Johans van Broichusen here tot Loe ind to Geysteren etc.
amptsman tslants van Kessell ind ter Horst dat ic van wegen mijns lieven
gnedigen heren van Gelre ind van Gulich etc. bynnen deser voirs.
tijt uytgegheven hebbe
 
Item beheltelijck mij mijns amptbrieffs bleve mij mijn lieve gnedige
here ynder lester rekenyngen schuldich 753 rijnsche gulden 41 Arnhemse
gulden ind 40 mewen
Summa per se
Item op Sente Dyonijsdach was ick gereden ter Nyerkercken tot mijnen
gnedigen heren mytten Kessellenderen umme tijdingen wille van den vijanden.
Verteerde myt mijnen ruteren 2 gulden
 
Item ten selven mael den veren tot Broichusen van dat sij die Kessellenderen
voirt ind weder aver vuerden, gegeven 3 gulden
 
Item des sonnendages nae Sente Victoirsdach hadde mij mijn gnedige
here doen schriven tot Nijmeghen bij hem to komen. Reet aldaer ind
was uyt 4 nacht myt 9 peerden. Verteerde mytter avervaert
tsamen 21 gulden 15 mewen
 
Item hadde mij mijn gnedige here doin schriven des neesten dinxdages
 nae Sente Lucyendage tot Venle to komen. Reet aldaer ind was
uyt 3 nacht myt 8 peerden. Verteerde mytter avervaert tsamen
16 gulden
Item hadde mij mijn gnedige here doin schriven nae Sente Pouwels
dach quersionis? beide mijne ampten bij een to gebieden umme des vorsts
 ind ijs wille ind die to leggen daert nutste were. Lach ten selven
mael to Lothem mytten Kessellenderen een nacht myt 8 peerden,
verteerde 2 gulden 36 mewen
Summa 45 gulden 28 mewen 1 groet
 
Summa lateris 753 rijnsche gulden
ind 87 Arnhemse gulden 22 mewen 3 groet
 
     
 

[Blad 6 voorzijde]
 
Item hadde mij mijn gnedige here doen schriven des donresdages op Sente
Scolasticadach bij hem to Grave to komen. Reet aldaer, was uyt een
nacht myt 4 peerden. Verteerde mytter avervaert want die Mase
to mael buyten gynge tsamen 1 gulden 18 mewen
 
Item des donresdages nae Sente Scolasticadach was ic gereden an die
stad van Ruermunde myt hon to spreken van saken als mijn gnedige
here mij dat bevaelen hadde. Was aldaer 1 nacht myt 8 peerden, verteerde
mytter avervaert tsamen 5 gulden 18 mewen
 
Item des saterdages op Sente Valentijnsdach was ic gereden to Gelre, des
anderen dages voirt to rijden to Senter Claes tusschen Wachtendonck ind
Kempen, mijnen heren van Collen daer an to nemen ind helpen geleyden,
gelijck mij mijn gnedige here dat geschreven ind bevaelen hadde. Den
veren to Broichusen umme noets wille van ijse gegeven 1 gulden
 
Item des manendages nae Sente Valentijnsdach hadde ick beide mijne
ampten bij den anderen, als mij mijn gnedige here dat geschreven hadde.
Ind lach daer myt enen dach ind nacht to Straelen myt 26 peerden.
Hadde myt in den waghen:
Item an weyten ind rogghen broede 1 gulden 34 mewen
Item 1 aeme wijns voir 10 gulden
Item 3 tonnen hoppen voir 2 gulden 23 mewe
Item an speck ind ryntvleysch 2 gulden 16 mewen
Item den veren die dat volck voirt ind weder aver vuerden gegeven 4 gulden
 
Item op Sente Petersdach ad cathedram Zybken bade gesant ter
Nyerstad van mijns gnedigen heren wegen myt enen brieve tot Henrick
van Oesen. Hem to teergelde gegeven 28 mewen
Summa 29 gulden 1 mewe
 
     
 

[Blad 6 rugzijde]
 
Item des maenendages nae den sonnendach Oculis hadde mijn gnedige here
Karle Speden ind mij doen schriven bij hem tot Arnhem to komen.
Reden aldaer, waeren 3 nacht uyt myt 10 peerden, verteerden mytter
avervaert tsamen 12 gulden 15 mewen
 
Item des saterdages nae Letaere waeren Karle Spede ind ick gereden tot
mijnen gnedigen heren to Nijmegen ind reden myt hem van daere? to Grave.
Waeren 4 nacht to Nijmegen ind 2 nacht to Grave myt 9 peerden.
Verteerden myt der avervaert tsamen 28 gulden 26 mewe
 
Item des dinxdages nae den sonnendage Judica was Henrick van
Merwijck gereden myt 200 voetruteren uyt den lande van Kessell to
Heynsbeeck umme tijdingen wille van den vijanden. Was aldaer 2 nacht
myt 3 peerden, verteerde 2 gulden ind gaff den veren tot Venle van den
luyden aver to vueren 1 gulden, tsamen 3 gulden
 
Item des saterdages op Palmavont was ic van bevele mijns gnedigen
heren gereden to Moinfort ind tot Echt umme to besien, waer men
mytten ruteren dat leger best begrijpen solde. Was 2 nacht uyt myt
7 peerden, verteerde mytter avervaert tsamen 10 gulden 32 mewen
 
Item des maenendages nae Belaeken Paeschen was ic gereden to Gelre
 tot mijnen gnedighen heren. To veergelde voirt ind weder myt 9 peerden
gegeven 26 mewen
 
Item Johan van Lyeck van weghen mijns gnedigen heren gegheven
20 rijnsche gulden, die 4 gerekent ad 7 Arnhemse gulden. Valet 35
gulden
Summa 90 gulden 31 mewen 1 groet
 
     
 

[Blad 7 voorzijde]
 
Item van mijns ampts ind huisgehalts wegen ter Horst 290 rijnsch
gulden ind 16 alde tuyne. Die rynsche gulden gerekent als voir, facit
508 gulden 29 mewen 1 groet
Item voir mijnen brant 26 gulden
Item den porter voir sinen loen 6 gulden
Item den molner voir sinen loen 6 gulden
Item voir 23 ellen zeylduecks, die elle ad 4 mewe. Valet
2 gulden 12 mewe
Item voir lynen tot den zeylen 1 gulden 3 mewen
Item van den huerketell to lappen 26 mewen
Item voir heckscheyden 24 mewen
Item 2 graeveren 14 dage in den werck, die an den archen groeven.
Hadden ellick des dages an kost 5 mewen. Valet 3 gulden 3 mewe

 

Item voir 4 villen gegeven 28 mewen
Summa 554 gulden 35 mewen 1 groet
 
     
 

[Blad 7 rugzijde]
Uytgeven an bouwe
ind tymmeringhen
Item Ghijsken ind Johan van Weert, tymmerluyde, 66 dage in den werck,
een nye roede in die wyntmoelen maecden, die poirte all umme plengden,
die schure een gebont lengden, enen affhanck achter den stall ind ene
heymelicheit yn den voirborcht maeckden, twe valdoeren voir die capelle,
enen nye trapp yn den zadell, een nye doer voir den zadell maecden, die
averste kamer ondersloegen, een vuerstad ind heymelicheit daer op
maecden, twe nye bruggen opten molendijck ind der nederste valbrugge
nye plengden ind an anderen werck. Hadden ellick des dages to loen 6
mewe ind ellick des dages an kost 5 mewen. Valet 33 gulden 16 mewe
 
Item an ijseren werck tot der tymmeringen voirschreven
Item voir twe schenen an die asse op ter wyntmoelen to vermaken 5 mewen
Item voir twe bande van vijff voeten umme die moelen roede, gegeven 23 mewen
Item voir veerdell spondnagell an die vloerarch gegeven 3 mewe
Item voir 3 veerdell spijkernagell tot den bruggen gegeven 10 mewe
Item voir 1 veerdell spijkernagell ind veerdell lasnagell tot den
gereempte tusschen beiden husen gegeven 5 mewen
Item voir 6 nyer schenen onder dat olyvat ind een plaet yn die olybanck
gegeven 30 mewen
Item voir veerdel spijkernagell ind 9 lasnagell tot der watermoelen
gegeven 3 mewe
Item voir 1 veerdell hecknagell gegeven 1 mewe
Item voir veerdell lasnagell tot den brugghen gegheven 3 mewe
Item voir 400 spijkernagell, die tot der porten verdaen woirden,
gegeven 28 mewen
Item voir 100 vynsternagell gegeven 6 mewe
Item voir veerdell lasnagell tot der porten gegeven 3 mewe
Item voir een clynck an der porten gegeven 1 mewe
Item voir 4 gehenge tot den vynsteren opter porten gegeven 13 mewen
Item voir 4 haeck ind clempe an den vynsteren gegeven 2 mewen
Summa 36 gulden 20 mewen
 
     
 

[Blad 8 voorzijde]
 
Item voir 2 bande 50 spikernagell an der vuerstad op der cameren gegeven
28 mewen
Item voir 4 bande ind 2 gehenge an mijnre harnaschtonnen?, doe mijn
gnedige here dat groete getoch in den lande van Gulich hadde, gegeven 16 mewen
Item ten selven mael voir twe gehenge an enen vaet, daer mijn broet ynne
was, gegeven 8 mewen
Item ten selven mael enen holten hamer an beyden eynden gebonden ind enen
pael gebonden ind opt eynde myt ijser geschoet, gegeven 22 mewen
Item 1 veerdell spondnagell tot den heerwagen, gegeven 1 mewe
Item voir 300 ind 1 veerdell spondnagell tot der capellen, gegeven 19 mewe
Item voir 4 gehenge blader an den doeren van der capellen ind een
clynck, gegeven 16 mewen
Item voir 300 ind 1 veerdell spijkernagell tot der doeren voir die zadell
ind die camerdoer baven die zadell gegeven 1 gulden
Item voir die gehenge an die zadelldoer to vermaken, gegeven 10 mewen
Item noch voir twe gehenge tot der camerdoer baeven die zadell
gegeven 9 mewen
Item voir 1000 latnagell ind staecknagell tot der schuren, gegeven 1 gulden
18 mewen
Item voir veerdell lasnagell tot der schuren gegeven 3 mewe
Item 3 veerdell lasnagell ind 3 veerdell spikernagell totter trappen
yn die zadell, gegeven 21 mewen
Item voir 400 ind 1 veerdell staecknagell op der cameren baven die
zadell verdaen, gegeven 26 mewen
Item voir 500 vynsternagell, veerdell lasnagell tot den leydake, gegeven
36 mewen
Item voir 450 latnagell ind staecknagell totten affhanghe achter
den stalle ind 24 lasnagell gegeven 35 mewe
Summa 7 gulden 42 mewe
 
     
 

[Blad 8 rugzijde]
 
Item voir 4 gehenghe an der doeren voir dat affhanck ind an der
doeren an dat onderslach op der cameren baeven die zadell,
gegeven 31 mewen
Item 200 (en) 1 veerdell spikernagell tot den doeren, gegeven 14 mewen
Item voir veerdell lasnagell ind veerdell spikernagell totten
stalle, gegheven 5 mewen
Item voir enen bant ind 2 haeck an die ruppe yn den stalle, gegeven 11 mewe
Item voir 3 veerdell staecknagell an dat porthuys, gegeven 4 mewe
Item 150 latten ad 3 gulden 24 mewen
Item 17 vymmen schoeve op die schure ind op ten affhanck van den
stalle ind heymelijcheit gedect, elke vymme ad 15 mewen. Valet 5 gulden 27 mewe
Item een decker 7 dage in den werck die dat deckde, hadde elkes dages to
loen 7 mewe ind des dages an kost 5 mewen.
Valet 1 gulden 42 mewen
Item voir weertrijs daer dat mede getuynt waert gegeven 1 gulden
Item 2 knechte die den decker operden an die schure, den affhanck achter
den stalle ind heymelicheit tuynden ind leymden 7 dage in den werck.
Hadden elker to loen des dages 6 mewe ind elker an kost des daghes
5 mewen. Valet 3 gulden 24 mewe
Item twe houtsnider 27 dage in den werck, hadden elker des dages
to loen 5 mewen ind elker des dages an kost 5 mewen. Valet 11
gulden 39 mewe
Summa 29 gulden 18 mewen 3 groet
Summa omnium expositorum 753 rynsche gulden ind 835 arnhemse gulden
35 mewe
 
Exposita excedent recepta 427 arnhemse gulden 28 blamuyser
ende 753 ryns gulden
 
 
     
 

[Blad 9 voorzijde]  
     
 

[Blad 9 rugzijde]