HISTORISCHE WERKGROEP LAND VAN KESSEL,  Project Rekeningen    Home
 
Gelders Archief Arnhem, hertogelijk archief, inv.nr. 1579

 

Rekening van de amptman van het land van Kessel en ter Horst over 1413/1414  
 

 
 
[ Door op de foto te klikken krijgt u een vergroting ]  
     
 

[Blad 1 voorzijde]
KESSEL
Kessel van (14)13 tot (14)14
 
     
   
     
 

[Blad 2 voorzijde]
 
Dit is rekenynge ind bewisinge mijns Johans van Bruechuysen amptman des
lants van Kessel ind ter Horst van allen upbueren ind uytgeven dat ich van wegen
mijns lieven genedigen heren van Guylic ind van Gelre upgebuert ind uytgegeven
hebbe als van des ampts wegen vursch. ind des huysgehalts wegen ter Horst angande
up Sunte Margritendach in den jair Ons Heren duysent 400 ind drartien? bis upten
selven Sunte Margritendach in den jair Ons Heren duysent 400 ind viertyn
Dye tijt is een jair
 
Primo van den rynten van der Horst
Item van tijns 47 gulden
Item van der gruyt 7 gulden
Item aldair van den ketel 6 gulden
Item aldair van der assysen 2 gulden
Item aldair van der alimoelen 3 gulden
Item aldair van 2 punt vlasch 16 groet
Summa 65 gulden 46 groet
ylker gulden ad 60 groet
Ende alsoe voert alle deze rekenynge all uijt,
soe wair gulden gerekent ind gescreven stain
 
 
     
 

[Blad 2 rugzijde]
Opbueren van capuynen
Item van den schout capuynen ter Horst 52 capuyn
Summa per ze
Item is te weten dat ich deze vursch. capuyn verkocht hebbe ind hebbe vuer
ylken capuyn gebuert 7 groet, vz 6 gulden 34 groet
Summa 6 gulden 34 groet
Opbueren van hoenren
 
Item van den schout hoeinren ter Horst 42 hoenren
Item tot Swolgen van den weij hoenren 14 hoenren
Summa 56 hoenren
 
Item is te weten dat ich dese vursch. hoenre verkocht hebbe ind hebbe vuer
ylken pair hoenre gebuert 7 groet, vz 3 gulden
Summa 3 gulden
 
 
     
 

[Blad 3 voorzijde]
Opbueren in rogge van pacht
ind van den moelenen ter Horst
Primo van pacht ter Horst
Item van Eygeman 3 malder
Item van den bay ampt 3 malder
Item van Jacop Messen 1 malder
Item van Florken van der Horst 5 vait
Item van den moelenen ter Horst 83 malder
Summa 91 malder 2 vait rogge
Item is te weten dat ich van wegen myns lieven genedigen heren Heinric Ossendrijverz
wijve betaelt hebbe 6 malder rog
Summa per ze
Ende als dye 6 malder rogge an dat upbueren afgerekent sijn, soe blijft dat
opbueren nochtant stain dat mij te bewisen ind te berichten steet up
85 malder 2 vaet rogge
Summa 85 malder 2 vaet rogge
Item is te weten dat ich des rogge in den irsten verkocht hebbe 40 malder 2 vaet,
ylker malder ad 2 gulden, vz 80 gulden 40 groet
Item 30 malder ylker malder ad 2 gulden 16 groet, vz 68 gulden
Item 15 malder ylker malder ad 2 gulden 48 groet, vz 42 gulden
Summa in gelde van rogge gerekent 190 gulden 40 groet
 
     
 

[Blad 3 rugzijde]
Opbueren van malt
Item van den moelenen ter Horst 23 malder maltz, ylker malder ad 1 gulden 16 groet,
vz 29 gulden 8 groet
Summa per ze
Opbueren van even
Item van pacht ter Horst 1 malder 5 vaet even
Item tot Oirle van wey even 3 malder, vz 4 malder
5 vaet even, ylker malder ad 42 groet, vz 3 gulden 23 groet
Summa 3 gulden 23 groet
Opbueren van gewin ter Horst
Item van Gheryt van der Westerbecke van gewin 12 gulden
Item van Deric Cleric van gewin 2 gulden 16 groet
Item van Jacop Malden van gewin 2 gulden
Item van Neesken Otten van gewin 16 groet
Item van Heynen van den Wijtvelt van gewin 4 groet
Item van Straelmans kynderen van gewin 11 groet
Item van Henken van der Lucht van halver schout gulden
Item van Henken Lenen zoen van halver schout 28 groet
Item van der ryntten? van der hofstaet van halver schout 4 groet
Item van Heyn Hawigen van halver schout 10 groet
Item van Rutken van Casterloe van halver schout 23 groet
Summa 18 gulden 31 groet
 
     
 

[Blad 4 voorzijde]
 
Item Johan van Rijkel myt onrecht up erve gedinckt, dair af gebuert brueck gulden
Item Jacop van Berkel want hij sijnen stener? nyet en belift? brueck gulden
Item Henken Schoemeker myt onrecht up erve gedinckt 1 brueck 1 gulden
Item Jacop der alde want hij sijnen stener? nyet en belift brueck gulden
Item van malden want men dueck oever huem vant dat eyn man
sijnre suester genomen hadde van iffenyngen 14 gulden
Item van Peter Lemmen zwagher want sijn scheper van eenen waegen doet
gevallen was van iffenyngen 4 gulden
Summa 20 gulden
Bairle
Item Johan die Duyts myt onrecht van ...scap? gedinckt 1 brueck 3 gulden 5 groet
Item Heyn Reinen wijf om der zelve saeken wil 1 brueck 3 gulden 5 groet
Item aldair van eenen vonden schaep 20 groet
Summa 6 gulden
 
     
 

[Blad 4 rugzijde]
Kessel ind Helden
Item van Melter van gewin 2 gulden
Item van sijnen halven van gewin 12 groet
Item van Henken Heinen zoen van gewin 3 gulden
Item Willem van der Linden want hij guet t'onrecht aenbruck 1 brueck 3 gulden 5 groet
Iten Claes Smit om der selver zaeken wil van iffenyngen 1 gulden
Item Gherit van Stay myt onrecht up erve gedinckt 1 brueck 3 gulden 5 groet
Item Wolter Smit myt onrecht van hilix vuerwairden gedinckt 3 brueken
9 gulden 15 groet
Item Zill van der Heynen myt onrecht up erve gedinckt 1 brueck 3 gulden 5 groet
Item Henken Grieten zoen myt onrecht up erve gedinckt 1 brueck 3 gulden 5 groet
Item Henken dye herde myt onrecht up erve gedinckt 1 brueck 3 gulden 5 groet
Item Peelzer? myt onrecht up erve gedinckt 1 brueck 3 gulden 5 groet
Item Derick Schoeman van gevecht 1 brueck 3 gulden 5 groet
Item Gaitken Aryts van gevecht 1 brueck 3 gulden 5 groet
Item Willem van Mairheze van gevecht 1 brueck 3 gulden 5 groet
Item Willem Kimxken? want hij huem koenden an dye schepen vermat
ind dyer nyet en hadde 1 brueck 3 gulden 5 groet
Item Derick Geryts zoen van iffenyngen van quaeden woirden 1 brueck 3 gulden 5 groet
Item van Hein Scroyers zoen dye eenen doetslach gedain hadde van iffenyngen
31 gulden
Item van bijen aldair in dye heide te setten 1 gulden 4 groet
Summa 81 gulden 56 groet
 
     
 

([Blad 5 voorzijde]
Blerick
Item van Peter van Helden van gewin 3 gulden
Item van Gaertken van den Brueck want hij huem konden an die
schepen vermat ind nyet en hadde, 1 brueck 3 gulden 5 groet
Item van Henken van der Ynen want hij eenen man t'onrecht gepant
hadde 1 brueck 3 gulden 5 groet
Item Peter Heyne zoen van Helden myt onrecht up erve gedinckt 1 brueck
3 gulden 5 groet
Item van Henken Kerchman want hij eynen man t'onrecht gepant hadde 1 brueck
3 gulden 5 groet
Item aldair van voenden bijen 24 groet
Summa 15 gulden 44 groet
Breyde
Item van Herman Peelzer van gewin 4 gulden
Item van Gaert Veerken van gewin 1 gulden
Item van Henken Peelzer want hij guet in eynen
kommer aenvinck 1 brueck 3 gulden 5 groet
Item van Jenkens wijve van der Herstraten want sij huer myt anderen wijven
geslaegen ind quaede waert gegeven hadde, van iffenyngen 16 gulden
Summa 24 gulden 5 groet
 
     
 

[Blad 5 rugzijde]
Sevenym
Item van tijns 1 gulden
Item van Henken Mant van gewin 7 gulden
Item van swert Henken van gewin 6 gulden
Item Geryt Bornwater want hij lant t'onrecht
aenvinck van iffenijngen 16 gulden
Item van Ghijs Cremer want sijn wijf huer selver
verhangen hadde van iffenyngen 18 gulden
Item Gairt Kuyper? myt onrecht up erve gedinckt 1 brueck 3 gulden 5 groet
Item Bystervelt myt onrecht up erve gedinckt 2 brueken 6 gulden 10 groet
Item Peter Naetken van gevecht 1 brueck 3 gulden 5 groet
Summa 60 gulden 50 groet

 

Swolgen
Item aldair van vonden bijen 24 groet
Summa per ze
Wansym
Item tot Wansym nyet.
 
 
     
 

[Blad 6 voorzijde]
Lottym
Item van der abdissen rynten 40 groet
Item aldair van 1 vonden verken 44 groet
Summa 1 gulden 24 groet
Rayde
Primo dye erfhuys
Item van Herman Yden zoen 1 gulden
Item van Derick van den Heister gulden
Item van Windelen van Ulft gulden
Item van Katrijnen in den Bosch gulden
Item tguet van den Bergen 12 groet
Item van Beelken van der Straten 1 gulden
Item van Meuwz Rabat 14 groet
Item van Johan Sypkens 16 groet
Summa 5 gulden 12 groet
 
     
 

[Blad 6 rugzijde]
Opbueren van gewin
Item Met Scoemekers 11 groet
Item Peter van Collen 12 groet
Item Gaeswins zoen 4 groet
Item Heijn Aelen zoen 4 groet
Item Willem van den Bueshuysen 12 groet
Item Johan van Overdijck 6 groet
Item Heinken van der Tuyten 9 groet
Item Willem van der Have 4 groet
Item Met Haezen 12 groet
Item Dryes van den Wijer 8 groet
Item Deric van Vuerle 12 groet
Item Deric Scoemeker 16 groet
Item Jacop van den Paesch 16 groet
Item Michel van den Sande 9 groet
Item Michel van der Vorsomer 4 groet
Item Gaeswins wijf van Loen 12 groet
Item Johan van den Paesch 16 groet
Item Jacopz zoen van Hout 20 groet
Item Katryn Bantz 6 groet
Item Peter van den Kamp 28 groet
Item Lem van den Dael 24 groet
Item Meuwz Rabat 8 groet
Item Johan van der Straeten 24 groet
Item Yde Cremers 8 groet
Item Michel van den Sande 6 groet
Item Gaert Bryen 3 groet
Iten Hebbe des heren zoen 9 groet
Item heren Claes 4 groet
Item Stijn Wever 12 groet
Item Katrijn in den Boesch 8 groet
Item Derick van den Herster 14 groet
Item Johan van Kasterloe 56 groet
Summa 6 gulden 37 groet
 
     
 

[Blad 7 voorzijde]
 
Item Peter van der Geelt 12 groet
Item Peter van den Have 8 groet
Item dye alimolen 8 groet
Item Jacop Bryen 2 groet
Summa gulden
Upbueren van hoegen brueken
ind van iffenyngen
Item Heinken Luyten myt onrecht up erve gedinckt 1 brueck 1 gulden
Item Deric Scheper myt onrecht up erve gedinckt 1 brueck 1 gulden
Item Hein Bryen myt onrecht up erve gedinckt 1 brueck 1 gulden
Item Peter Bants myt onrecht up erve gedinckt 1 brueck 1 gulden
Item Lem Pinghen van gevecht 1 brueck 1 gulden
Item van Erven kynderen want sich dye moeder selver verhangen hadde
van iffenyngen 3 gulden
Item van Johan den Verwer want hij van eenen doetslach vuervluchtich was,
van iffenyngen 8 gulden
Item van Henken Katrijnen zoen want hij wairt up dye geswairen gesacht
hadde ind nyet tue brengen en konde van iffenyngen 112 gulden
Item van Truyen kynderen van den Daitze dye eene oss aengevangen hadden
dye hueren man geloepen hadden dair hij aff stairf, van iffenyngen 52 gulden
Summa 182 gulden
 
     
 

[Blad 7 rugzijde]
 
Dit is dye alinge sum van allen mijnen opbueren in gelde, et sij van sekeren
rynten, tijnssen, erfhuys, van gewin van rogge, van malt, van even, van
hoegen brueken, van iffenyngen off wair aff dat dat is, loept tsamen up
723 gulden 44 groet
 
 
 
     
 

[Blad 7a  voorzijde] (Bladnummer 7 is in de originele rekening abusievelijk twee keer achtereen gebruikt.)
 
Dit is uytgeven mijns Johans van Bruechuijsen amptman tslants van Kessel ind ter Horst van
mijns lieven genedighen heren wegen van Guylic ind van Gelre van allen uytgeven als
hir nae bescreven steet
 
Item blef mijn lieve genedighe here mij in mijnre lester rekenyngen sculdich beheltelic
mijns ampz bryefs dye inhelt twee duysent gulden gelijc als dat bueck dair aff
in helt 172 gulden 49 groet
 
Item des sondaeges nae Sunte Remeisdaege Vrederic van Huysen gegeven 150 gulden
 
Item des saterdaeges nae Sunte Gallen daege had mij mijn lieve genedige here gesonde
tot Loebedde mijn rekenscap te duen; ter selver tijt reet ich tot Loebedde ind dede mijn
rekenscap ind blef 2 nacht uijt mijt 4 peerden ind verterde soe myt overvaren
voert ind weder 3 gulden 24 groet
Summa 326 gulden 13 groet
 
     
 

[Blad 7a  rugzijde]  (Bladnummer 7 is in de originele rekening abusievelijk twee keer achtereen gebruikt.)
 
Item upten heiligen kerssavent mijnen lieven genedigen heer gesant t'offergelde 32 gulden
Item Worder van Ray mytten gelde gesant tot Airnum in des haefmeisters herberghe; huem
te tergelde gegeven 36 groet
 
Item des anderen daeges nae jairs eenen bay gesant te Ruremunde tot Rykaltz wijve huer
vuerwairden dair sij myt van mijns lieven genedigen heren wegen myt hueren geedelingen
in staende up te seggen; den bay te tergelde gegeven 8 groet
 
Item des dinsdages nae Sunte Vijtsdaege was ich gereden tot mijnen lieven genedigen heren
van Guylic ind van Gelre tot Moffort om der gemeints wil van Helden ind van Neer ind was uyt bis des vridages dair nae ind due verterden mijn per..? in den
herbergen 2 gulden
 
Item des donresdages dair nae quaemen dye haefmeister ind heren Gherijt van Vlodrup
myt 12 peerden des amtz ter Horst ind bleven aldair bis des anderen daeges ten
morghen ind hadden an kost 8 gulden
Summa 42 gulden 44 groet
 
     
 

[Blad 8  voorzijde]
 
Item des donresdages nae Sunte Johansdaege Snelken gesant tot mijnen lieven
genedigen here van Guylic ind van Gelre omb bryeve wil die des haifmeisters
knaep vergeten hadde van der gemeint van Helden ind Neer ind omb des gelts wil
van den ossen ind was 2 nacht uyt verterde 1 gulden
 
Item ter selver tijt due hij weder quam gaf ich huem dat tot Nijmegen betaelt
hadde van den lijcop van den ossen dye mijns lieven genedigen heren vrint dair gegolden
hadden 4 gulden
 
Item van mijns ampts ind huysgehalts wegen ter Horst 220 gulden
Item vuer mijnen brant 14 gulden
Item den porter vuer sijnen loen 9 gulden
Item den moller vuer sijnen loen 7 gulden
Item vuer eyn pair zeil up dye wintmoelen 23 ellen duex,
dye eller 6 groet, vz 2 gulden 18 groet
Item van den moelen ijsseren te steelen gulden
Item vuer lijnen tot dem zeil 32 groet
Item vuer mijn peert 168 gulden
Summa 426 gulden 50 groet
 
     
 

[Blad 8  rugzijde]
Uytgeven an bouwe
ind tymmeringen
Item 2 leydecker 2 dach in den werck dye upten huys stopten ind hadden
elker sdages te loen 15 groet ind elker an kost sdaeges 7 groet, vz 1 gulden 50 groet
 
Item vuer 336 leyen 1 gulden
Item vuer 1 duysent leynaegel 20 groet
 
Item Teuwz tymmerman ind sijn knaep 3 daegen in den werck an der bruggen ind
die vonderen nye maecken ind die alimoelen waege ind hadden elker sdages te loen
10 groet ind elker an kost sdages 7 groet, vz 1 gulden 42 groet
 
Item Hein Cryel ind sijn gesel houtsnider 2 daegen in den werck die plancken
tot dyer bruggen sneden ind dat hout ind pael tot dien vonderen sneden; ind hadden
elker sdages te loen 9 groet ind elker an kost sdages 7 groten, vz 1 gulden 4 groeten
 
Item vuer 50 latten dair men dye alimolen myt latten ind staickten 1 gulden
Item vuer 300 latnaegel ind staicknaegel dat 100 7, vz 21 groet
Item vuer 3 vymmen scoef dye up die watermoelen gedeckt wairden, dye
vym 24 groet, vz 1 gulden 12 groet
Item vuer 1 bant om dye hey 8 groet
Item vuer 1 virdel lasnaegel 10 groet
Item van den huer ketel te maeken 4 gulden 46 groet
Item vuer 100 spijkernaegel 16 groet
Item vuer 1 bant ain dye roy 8 groet
Item vuer 1 pair gehenge 8 groet
Summa 14 gulden 35 groet
 
     
 

(Blad 9  voorzijde]
 
Item Heinken Robben myt 2 knechten 5 daegen in den werck dye een nye rayde
in die wintmoelen maket ind dat rintzel? nye stevet ind clots onder dye
moelen lacht. Ind hadden tsamen sdages te loen 28 groet ind ylker om kost
sdages 7 groet, vz 4 gulden 5 groet
Item vuer 3 virdel hecknaegel 8 groet
Item vuer 1 bant omb een roy 12 groet
 
Item Teuwz tymmerman ind Florken sijn geseel 12 daegen in den werck dye een
nye erck maeckten ind hadden ylker sdages te loen 10 groet ind elker an
kost sdages 7 groet, vz 6 gulden 48 groet
 
Item Hein Cryel ind Henken Wever sijn geseel houtsnider 9 daegen in den werck,
dye plancken, pael ind dat ander hout eens deels sneden tot der erck
ind hadden ylker sdages te loen 9 groet ind ylker an kost sdages 7 groet,
vz 4 gulden 48 groet
 
Item 2 grever 3 daegen in den werck die an der dicken groeven ind hadden
ylker an sdages te loen 8 groet, ind ylker an kost sdages 7 groet, vz 1 gulden
Summa 17 gulden 31 groet
 
     
 

[Blad 9 rugzijde]

Omnibus compensatione de ista computacione domine manet debens Johanni de Bruychusen
C IIIJ gulden X brabants, XL per floreno, salva sibi littera officij. Computatem in Lobede
anno Domini M CCC XIIIJmo feria quarta propter nativitatem beate Marie virginis. Presentibus de consilio domino
Johannem Schelart de Obbendorp, milite, mayoratis, Johannem domino de Wickraide, Theoderico
de Vlodorp et Egberto Pyck, reddituario generali Gelrie.

 

 
     
(Blad 10 voorzijde]  
     
[Blad 10 rugzijde]