HISTORISCHE WERKGROEP LAND VAN KESSEL,  Project Rekeningen    Home
 
Gelders Archief Arnhem, hertogelijk archief, .inv.nr. 1576
 
Rekening van de amptman van het land van Kessel en ter Horst over 1409/1410
 

 
   [ Door op de foto te klikken krijgt u een vergroting ]
     
   

[Blad 1 voorzijde]
 
Kessel anno (14)10
 
KESSEL

 

     
   

[Blad 1 rugzijde]
     
   

[Blad 2 voorzijde]
 
Dit is rekenynge ind bewysinge myns Johans van Bruechuysen, amptman des lantz van
Kessel ind ter Horst, van allen upbueren ind uytgeven dat ich van wegen myns lieven genedigen
heren van Guylic ind van Gelre upgebuert ind uytgegeven hebbe als van des ampts wegen vursc.
ind des huysgehaltz wegen ter Horst, aengainde up Sunte Mairgrietendaege in den jair Ons Heren
duysent vyerhondairt ind negen bis upten selven Sunte Mairgrieten daege in den jair Ons Heren
duysent vierhondairt ind tijen. Dye tijt is eyn jair
 
Item primo van den rynten van der Horst
Item van tijns 46 gulden 24 groet
Item van 1 punt vlasch 12 groet
Summa 46 gulden 36 groet,
ylker gulden ad 54 groet
Ende alsoe voert alle dese rekenynge all uyt
soe wair gulden gerekent ind gescreven stain

 

     
   

[Blad 2 rugzijde] 
Opbueren van capuynen
ind van hoenren
Item van den schoutcapuynen ter Horst 52 capuynen
Item van den schouthoenren ter Horst 42 hoenren
Item van den weyhoenren tot Swolgen 13 hoenren
Summa 52 capuyn
ind 55 hoenren
Item up Sunte Gallenavont quam mijn lieve gnedigen here ter Horst
Den kueken gelevert alz dat reces inhelt 16 capuyn
ind 22 hoenren
Item des dinstags in den Paesheiligen daegen quam mijn lieve gnedigen here ter Horst.
Den kueken gelevert als dat reces inhelt 12 capuyn ind 1 hoen
Item des dinstags in den Pinxtheiligen daegen quam mijn lieve gnedigen here ter Horst.
Den kueken gelevert als dat reces inhelt 9 capuyn
Summa 37 capuyn
ind 23 hoenre
Ende als dese 37 capuyn ind 23 hoenren an dat upbueren affgerekent sijn, soe
blijft dat upbueren nochtant stain dat mij te bewijsen ind te berichten steet up 15 capuyn
ind 32 hoenren
Summa 15 capuyn
ind 32 hoenren

 

     
   

[Blad 3 voorzijde]
 
Item is te weten dat ich dese vurs. capuyn ind hoenren verkocht hebbe ind hebbe vuer
ylken capuyn gebuert 6 groet ind vuer ylker hoen gebuert 3 groet, videlicet 3 gulden
Summa 3 gulden
Opbueren an roggen van pacht
ind van den moelenen ter Horst
Item primo van pacht ter Horst
Item van Eygeman 3 malder
Item van den bayampt 3 malder
Item van den Smit 1 malder
Item van Florken van der Horst 5 vait
Item van den moelenen ter Horst 79 malder
Summa 87 malder 2 vait
Item is te weten dat ich van wegen mijns lieven gnedigen heren Heinric Ossendrijver betaelt hebbe 6 malder
Item den velkener dye tot Zevenum upter legger lach 1 malder
Item up Sunte Gallenavont quam mijn lieve gnedigen here ter Horst. Den pentyer an broede
gelevert als dat reces inhelt 1 malder
Item des dinsdaegs in den Paesheiligen daegen quam mijn lieve gnedigen here ter Horst. Den pentyer
an broede gelevert als dat reces inhelt 4 malder
Item des maendaegs (vervangen door:) dinsdaegs in den Pinxtheiligen daegen quam mijn lieve gnedige here ter Horst. Den
pentyer an broede gelevert als dat reces inhelt 1 malder
 
Summa 13 malder
     
   

[Blad 3 rugzijde]
 
Ende als dese 13 malder roggen an dat upbueren affgerekent sijn, soe blijft dat
upbueren nochtant stain dat mij te bewisen ind te berichten steet up 74 malder
2 vait roggen
 
Item is te weten dat ich des roggen in den irsten verkocht hebbe 24 malder, ylker malder
ad 2 gulden, videlicet 60 gulden
Item 16 malder, ylker malder ad 2 gulden 42 groet, videlicet 44 gulden 24 groet
Item 10 malder, ylker malder ad 2 gulden 32 groet, videlicet 25 gulden 50 groet
Item 24 malder 2 vait, ylker malder ad 2 gulden 16 groet, videlicet 55 gulden 47 groet
 
Summa in gelde van roggen gerekent 186 gulden 13 groet
Opbueren van malt
Item van den molenen ter Horst 17 malder maltz,
ylker malder ad 1 gulden, videlicet 24 gulden 40 groet
Summa 24 gulden 40 groet
 
Opbueren van even
Item primo van pacht 1 malder 5 vait even
Item van wey even tot Oirle 3 malder,
videlicet 4 malder 5 vait even, ylker malder
ad 42 groet, videlicet 3 gulden 41 groet
Summa 3 gulden 41 groet
     
   

[Blad 4 voorzijde]
 
Item van der alimolen ter Horst 3 gulden 35 groet
Item aldair van der gruyt 7 gulden
Item aldair van den ketel 7 gulden
Item aldair van der byersijsen 1 gulden
Summa 19 gulden 8 groet
 
Opbueren van gewin ther Horst
Item van Geryt Cremer van gewin 2 gulden
Item van Truytkens des mollers van gewin 1 gulden 40 groet
Item van Rutken den Laer van gewin 2 gulden
Item van Johan van Straelen van gewin gulden
Item van Peter van Conynxbergen? van gewin 3 gulden
Item van Erken Busman van gewin 2 gulden
Item van Daemen van Eykenbusch van gewin 5 gulden
Item van Deric Cleric van eenre schueren die hij
van der heren lijfgewin brack 1 gulden
Item van Lijsen van Lijnen van gewin 1 gulden 41 groet
Item van Rutken Halfjoncker van gewin 2 gulden
Item van Aeleit Floren van gewin 21 groet
Item van der selver Aeleiden van halver schout 7 groet
Item van Jacop Malden van gewin 1 gulden
Item van Tijsken den decker van gewin gulden
Item van Gheryt van den Bircken van halver schout 8 groet
Item van Henken van der Lucht van halver schout 10 groet
Item van Clein Haegen van gewin 1 gulden
Item van Gheryt Vryezen van gewin gulden
Summa 26 gulden 46 groet
     
   

[Blad 4 rugzijde]
Opbueren van hoegen brueken
Item van Hillen van Tyegelen van brueck gulden
Item van Aleiden van Lijnen van brueck gulden
Item van Jacob Malden van brueck gulden
Item van Herman van Eynde van brueck gulden
Item van Jacop Malden van 3 brueken 1 gulden
Item van Gobbel van den Veen van brueck gulden
Item van Gotken Schere van brueck gulden
Item van Hillen van Tyegelen van brueck gulden
Item van Goesken Verwer van brueck gulden
Item van Ghysbert van der Heijen van der swoenen
van sijns soens wegen 25 gulden
Summa 30 gulden
 
Opbueren in den lande van Kessel
Item primo tot BAIRLE
 
Item van Henken Tymmerman van 1 brueck van erve 3 gulden 5 groet
Summa per ze
     
   

[Blad 5 voorzijde]
Kessel ind Helden
Item van Johan van Beringen van gewin 4 gulden
Item van Johan van der Stegen van gewin 3 gulden
Item van Peter van der Haert van gewin 6 groet
Item van Tijs Kueben van halver schout 16 groet
Item van synen kinderen van halver schout 32 groet
Item van Peter Wolfs van halver schout 4 groet
Item van Hein Scroyer van halver schout 6 groet
Item van Johan van den Vaijeren van halver schout 40 groet
Item van Hen Roesken van halver schout 4 groet
Item van Peetken Roefs van halver schout 6 groet
Item van Hein Scroyer van halver schout 12 groet
Item van Huypken van der Monickijen van halver schout 6 groet
Item van Gheryt Vischer van 1 brueck van erve 3 gulden 5 groet
Item van Jacop in gen Dorp van 1 brueck van erve 3 gulden 5 groet
Item van Lysen van den Dijck van 1 brueck van erve 3 gulden 5 groet
Item van Derics zoen van Raide want hij sinen stener nyet en volget 1 brueck 3 gulden 5 groet
Item van Gairt van Onelichaven? want hij een muetswoen braick 1 brueck 3 gulden 5 groet
Item van Zilken van der Heyen van 1 onrechten kummer 1 brueck 3 gulden 5 groet
Item van Gyeleken uytten lande van Hairnen want hij eenen man hogher aenspraeck
dan hij gekummert hadde 1 brueck 3 gulden 5 groet
Item van den swagher van Schelberch van 1 brueck van erve 3 gulden 5 groet
Item van tween voenden peerden 14 gulden
 
Summa 48 gulden 10 groet
     
   

[Blad 5 rugzijde]
Bleric
Item van Henken Berchman van 1 brueck van erve 3 gulden 5 groet
Item van Tijs halven van Berckt van 1 brueck van gevecht 3 gulden 5 groet
Item van Kyn Moeren want sij een muetswoen braeck 1 brueck 3 gulden 5 groet
Summa 9 gulden 15 groet
 
Breyde
Item van Grebel Oemkens van 1 brueck van erve 3 gulden 5 groet
Item van Henken Peelzer want hij huem kuenden vermat ind
dyer nyet en hadde 1 brueck 3 gulden 5 groet
Summa 6 gulden 10 groet
 
Zevenum
Item primo van tijnse 2 gulden
Item van Jenken ende Gerytken van Bersse gebrueder van gewin 48 gulden
Item van Gobbel Scraemaent van gewin 2 gulden
Summa 52 gulden
     
   

[Blad 6 voorzijde]
Swolgen
Item tot Swolgen nyet
Wansum
Item tot Wansum nyet
Lottum
Item van der abdissen rinten 36 groet
Summa per ze
 
Rayde
Item primo dye erffhuys
Item van Grieten van den Hout 4 gulden
Item van Hencken van Aeken 1 gulden
Item van Katrynen van der Scappen 1 gulden
Item van Henken Gairtz 1 gulden
Item van Gaitsken Everairtz 1 gulden
Summa 7 gulden
     
   

[Blad 6 rugzijde]
Opbueren van gewin
Item van Goesken Liefhemen zoen 41 groet
Item Peter Bystervelt 32 groet
Item Didken Kuenen zoen 15 groet
Item Heeskens soen 5 gulden
Item Johan van der Santvoert 4 groet
Item Johan Heinselman 3 groet
Item Herman Tymmerman gulden
Item Willem van Voerzel gulden
Item Jenken van Oestrum 4 groet
Item Pouwels Schoemeker 4 groet
Item Gheryt Baitkens zoen 5 groet
Item Heinric van Hout 5 groet
Item Gheryt Vryeze 28 groet
Item Maes van der Meer 24 groet
Item Teuwz van Scerppenberg 5 groet
Item Willem Smitz 5 groet
Item Johan Schaij 14 groet
Item Geryt Paep 5 groet
Item Geert Paepen dochter 2 groet
Item Goeswin van den Bueshuysen 6 groet
Item Aell Arytz 8 groet
Item Peter van den Spyker 9 groet
Item Deric heren Willems zoen 9 groet
Item Gairt Woest 41 groet
Item Pouwels Hoenen 8 groet
Item Henken van der Stegen 6 groet
Item Johan dye Haeze 20 groet
Item Geryt Scalke 24 groet
Item Hondairt Scyllanc 2 groet
Item Johan Hoppenbruewer 5 groet
Item Keyart 5 groet
Item Willem van Dairnen 10 groet
Item Johan Heylen 3 groet
Summa 7 gulden 33 groet
     
   

[Blad 7 voorzijde]
 
Item Sluyter 12 groet
Item Gairtken Baentz 6 groet
Item Gairtken van den Have 12 groet
Item Katryn van der Gelt 12 groet
Item Reinken Portynck 6 groet
Item Jacop van den Gheer 6 groet
Item Mertyn Conynx soen 16 groet
Item Lemken Lentkens 3 groet
Item Hoefman 2 groet
Item Johan van Kasterloe 5 groet
Item Herman van der Graest 1 gulden
Item Beelken van der Hypt 18 groet
Item Johan Lipkens zoen 9 groet
Item Lynsken Brabander 6 groet
Item Gysken van den Hout 12 groet
Item Remken Portyrt 3 groet
Item Willem Vosch 8 groet
Item Jacop van Weversla 6 groet
Item Willem Smitz 9 groet
Item Aleyt van der Meer 14 groet
Item Met van Dyest 4 groet
Item Willem Zeelkens 3 groet
Item Jacop van den Paesch 1 gulden
Item Dryes van der Schueren gulden
Item Jacop van den Brymhovel 12 groet
Item Windel van den Brymhovel 16 groet
Item Snelken 4 groet
Item Lemken van der Stegen 4 groet
Item Rut van der Graest 6 groet
Item Gaitsken Everairtz 2 groet
Item Michel Roenbeck 3 groet
Item Johan dye Haze 22 groet
Item Willem van der Alimolen 6 groet
Summa 7 gulden 4 groet
     
   

[Blad 7 rugzijde]
 
Item Gryet van den Hout 3 gulden 24 groet
Item Johan Lipkens 6 groet
Item Met Hen Gairtz dochter 2 groet
Item Hen Gairtz guet 24 groet
Item Peter van den Poel 9 groet
Item Gysken van den Hout 28 groet
Item Johan van der Santvoert 11 groet
Item Herman van der Santvoert 28 groet
Summa 5 gulden 24 groet
 
Opbueren van hogen bruecken
Item Gotken van Kessel van 1 brueck van erve 1 gulden
Item van Johan van Aefferden van 1 brueck van erve 1 gulden
Item Gysken van Hout van 1 brueck van erve 1 gulden
Item Maes Rutten zoen van 1 brueck van erve 1 gulden
Item Jacop Wever want hij een moetswoen braeck 1 brueck 1 gulden
Item Jacop Johan van der Santvoert van 1 onrechten kummer 1 brueck 1 gulden
Item van Gysken van den Hout want hij roggen binnen den verbaij
uytgebuert hadde van iffennyngen 150 gulden
Item van Peter Hexken om der selver saeken wille van iffenyngen 25 gulden
Summa 184 gulden
     
   

[Blad 8 voorzijde]
Opbueren van schettingen ter Horst
Item van der Horst 300 gulden
Summa per ze
Dit is dye alinge sum van allen mijnen upbueren in gelde et sij van sekeren rinten,
tijnsen, erfhuys, van gewin, van hoegen bruecken, van iffenyngen, van roggen, van
malt, van even, van der schettyngen, off wair aff dat dat is, loept te samen
op 972 gulden 51 groet
 
     
   

[Blad 8 rugzijde]
 
Dat is uytgeven mijns Johans van Bruichuysen amptman des lantz van Kessel ind ther
Horst van mijns lieven genedigen heren wegen van Guylic ind van Gelre als van allen
uytgeven als hirnae bescreven steet
 
Item des sonnendaegs nae Sunte Margrietendaeg had mij mijn lieve genedige here gescreven mijn here
van Luydic te geleyen. Ter selver tijt vueret ich mijn here van Ludic vursc. bis tot Hairnen
ind hadde dair myt Brant van Breij, Willem van Kessel, Zegher van der Horst, Johan
van Dert ind Gheryt Neven ende reden due te samen weder omb tot Kessel ind dair ontbeten
dye gesellen wat in den wijnhuys ind verterden dair 2 gulden
 
Item up Sunte Jacopzdaeg mijnen lieven genedigen heren myt knert Johan gelt tot Hattum gesant
dat ich huem te vergelde gegeven 1 gulden
 
Item up Sunte Maria Maddelenendaeg was ich gereden tot mijnen lieven genedigen heren tot Arnum
omb te vernemen wanneer mijn genedige here upwairt komen wolde omb der luy will die den
roggen uytgevuert hadden vuer huem te brengen ind ander luy wil dye oick myt huem
te scaffen hadden ind due deede mij mijn lieve genedige here bij huem blijven. Ind was due vyertenacht
uyt myt 3 perden ind verterde myt overvairen weder ind voert binnen dyer tijt
12 gulden 36 groet
 
Item des sonnendaegs nae Onser Liever Vrouwendach Assumptio had mij mijn lieve genedige here
gescreven tot Middelair mijn rekenscap te duen. Ter selver tijt reet ich tot Middelair
ind was een nacht uyt myt 3 perden. Verterde 1 gulden
Summa 17 gulden 36 groet
     
   

[Blad 9 voorzijde]
 
Item des sonnendaegs dairnae knert Johan gesant tot mijnen lieven genedigen heren ten Roesendael om der
veeden wil tussen den heren van Meerla ind Willemken van Beijenbruggen ind was 2 nacht
uyt ind verterde myt overvairen weder ind voert 42 gulden
 
Item up Sunte Egidiusdaeg Deric van der Heijen gesant tot mijnen lieven genedigen heren tot Airnum
om der selver saiken wil ind was 2 nacht uyt ende verterde myt overvairen weder ende
voert 1 gulden 12 groet
 
Item des sondaegs dairnae knert Johan gesant an Willemken van Beijenbruggen omb eens
vreden wil tussen den heren van Meerlair ind Willemken vurg. over gheen Rijn ende was
3 nacht uyt eer hij en vinden kuende ind verterde 1 gulden
 
Item des sonnendaegs nae Onser Liever Vrouwendaeg Nativitas hadde mij mijn lieve
genedige here gescreven mytter ritterscap eens deelz tot Nijmegen te komen. Ter selver tijt reet ich tot Nijmegen
ind was 3 nacht uyt myt 3 peerden ind verterde 3 gulden
 
Item des maendaegs nae des Heiligen Cruysdaegs Exaltatio knert Johan wederomb gesant
an Willemken van Beyenbruggen omb dye vreedbryeve te bezegelen ind was 2 nacht
uyt ende verterde 1 gulden
Summa 8 gulden
     
   

[Blad 9 rugzijde]
 
Item up Sunte Gallenavont quam mijn lieve genedige here van Guylic ind van Gelre myt sijnen
vrinden ther Horst ind duerde aldair bis des anderen daegs dat hij wat ontbeeten
hadde. Verterde aldair in allen ampten an gelde gelijc als dat reces inhelt sonder
pindent? te samen 61 gulden 33 groet
 
Item ter selver tijt den knecht gegeven die de voegel die in den lande van Kessel gevangen
waeren ten Grave drueg huem te tergelde gegeven gulden
Item den selven knecht dye de voegel gevangen hadde gegeven 7 gulden
 
Item up Sunte Lysbettendaeg Deric van der Heijen gesant tot mijnen lieven genedigen heren tot
Hambach omb te vernemen wanneer mijn genedige here tot Venle komen suelde om der
luyd wil van Raij, van der Horst ind der ritterscap wil dye vuer huem
bescheiden waeren ind was 2 nacht uyt, verterde 1 gulden 24 groet
 
Item ter selver tijt Johan van Loen gesant tot heren Herman van Buetberch te weder
vreden dat hij up dye tijt nyet te Venle en queem, huem te tergelde gegeven 8 groet
 
Item des sondaegs dairnae knert Johan gesant an heren Herman van Buetberch huem
te laiten weten dat Gobbelz soen van den Over gheenen vreed lijden en woude
ind was een nacht uyt, verterde 14 groet
Summa 70 gulden 52 groet
     
   

[Blad 10 voorzijde]
 
Item upten Heiligen Kersavont mijnen lieven genedigen heren myt Deric van Ellair gesant
25 gulden
 
Item des maendaegs nae Judica hadde mij mijn lieve genedige here gescreven des avontz
tot Venle te komen als des anderen daegs voert myt huem te rijden up eenen
ritterdach tussen mijn heren van Zairwairden ind dem van Wevelichaven ind
reet des anderen daegs voert myt Johan van Wickraij ende Arnolt van Alpum
tot Kaster ind was 3 nacht uyt, verterde myt 3 perden 4 gulden
 
Item des dinstags in den Paesheiligen daegen quam mijn lieve genedige here
van Guylic ende van Gelre myt sinen vrinden naemiddaegs ter Horst ind duerde aldair bis des
vridaegs dairnae dat hij wat ontbeeten hadde. Verterde aldair in allen ampten
an gelde sonder pindent? tsamen 184 gulden 30 groet
 
Item des sondaegs nae Jubilate Deric van der Heijen gesant tot mijnen lieven genedigen heren
ten Grave om der schettingen wil ter Horst ind was een nacht uyt, verterde 20 groet
 
Item des sondaegs dairnae was ich gereden tot mijnen lieven genedigen heren om der swoenen
wil ter Horst van der doetveeden want die gebraeken was ind was 2
nacht uyt myt 3 perden, verterden 2 gulden
Summa 215 gulden 49 groet
     
   

[Blad 10 rugzijde]
 
Item des dinsdaegs dairnae Deric van der Heijen gesant tot mijnen lieven genedigen
heren omb des kummers wil van Geryt van Wijlren ind was een nacht uyt,
verterde 24 groet
 
Item up Sunte Orbanusdaeg was ich gereden tot mijnen lieven genedigen heren omb Gerytz
will van Wijlren om der schettingen wil van der ritterscap ende omb des kummers
wil tussen Henric van Blitterswic ind Rutgher van Breij ind was 2 nacht
uyt myt 2 peerden, verterde 1 gulden
 
Item up Sunte Bonefaciusdaeg knert Johan gesant tot mijnen lieven genedigen heren ten
Roesendael ende due was mijn genedige here te Gruynsvoert ind reet due voert te
Gruynsvoert om der schettingen wil ter Horst ind was 3 nacht uyt, verterde 1 gulden
 
Item des dinsdaegs in den Pinxtheiligen daegen quam mijn lieve genedige here van Guylic
ind van Gelre myt sinen vrinden naemiddaegs ter Horst ind duerde
aldair bis des goensdaegs dat hij wat ontbeeten hadde. Verterde aldair in allen
ampten an gelde gelijc als dat reces dair aff inhelt sonder pindent? te samen
70 gulden 46 groet
 
Item up Sunte Johansdaeg was ich gereden van bevel mijns lieven genedigen heren
myt sinen vrinden tot Nijmegen up ten kempdach tussen Sander Lauwairt
ind Heinrick van Heze ind was 2 nacht uyt myt 3 perden, verterde 4 gulden
Summa 77 gulden 43 groet
     
   

[Blad 11 voorzijde]
 
Item Johan van Breij gegeven 70 rijnsche videlicet 129 gulden Gelres? 34 groet
Item Vrederic van Huysen gegeven gelijc als dye quytantie dairaff inhelt 125 gulden
Item Jacop Ruytzen soen gegeven van den hout dat mijn lieve genedige here ten Grave tgegen
huem kocht 250 gulden
Item Ghysbert van der Heijen vuer 2 pair ossen gegeven 25 gulden
Item Peter van Reysenbeck vuer 1 pair ossen 18 gulden
Item Peter van den Bergen vuer 1 pair ossen 15 gulden
Item Geryt van Hilbeneij vuer 1 pair ossen 16 gulden 13 groet
 
Item van mijns ampts ind huysgehaltz wegen ther Horst 100 gulden
Item dye mijn lieve genedige here mij in mijnre leester rekenyngen sculdich
bleve gelijc als dat bueck dairaff inhelt 708 gulden 19 groet
Item van mijnen peerde 100 gulden
Item den porter vuer sijnen loen 10 gulden
Item den moller vuer sijnen loen 6 gulden
Item vuer eyn pair zeil up dye wintmolen 23 ellen
duex, dye ellen 7 groet videlicet 3 gulden 10 groet
Item vuer lijnen tot den zeil 24 groet
Item vuer een sack zeel up dye moelen 2 gulden 4 groet
Summa 1508 gulden 51 groet
     
   

[Blad 11 rugzijde]
 
Item due dye puntschettynge te Rayd gesat wairt verterden dye amptluy, scryver,
baijen, pender ind setter tot tween tijden dye dair over ind aen waeren 14 gulden
Item tot Zevenum tot tween tijden 8 gulden
Item tot Helden 8 gulden
Item tot Kessel 5 gulden
Item tot Breij 4 gulden
Item tot Bairle 3 gulden
Item tot Bleric 4 gulden
Item tot Swolgen 4 gulden
Item te Wansum 3 gulden
Item te Lottum 3 gulden
Item den scrijver dye die vursc. bey gescreven ind gebuert hefft
vuer misbueren ind te scrijveloen gegeven 10 gulden
Item an kost eer men dat vurg. gelt in gebueren kuende soe richter
baijen ind dye dat vursc. gelt buerde verterden dair omb 12 gulden
Summa 78 gulden
     
   

[Blad 12 voorzijde]
Uytgeven an bouwe
ind tymeryngen
Item Teuwzken Tymermans ind sijn knaep twee daegen in den werck dye an der schueren
woegen ind eyn vinster upten sulre maeckten ind hadden elker sdaegs te loen 8 groet
ind elker an kost sdaegs 7 groet videlicet 1 gulden 6 groet
 
Item dye selve Teusken ind syn knaep acht daeg in den werck dye een nye valbrugge
maeckten ind dye ander brugge nye plencken ind hadden elker sdaegs te loen 8 groet
ind elker an kost sdaegs 7 groet videlicet 4 gulden 24 groet
 
Item Gairt dye houtsnijder ind sijn gesel 8 daeg in den werck dye plancken
ende ribben sneden tot der bruggen ind hadden elker sdaegs te loen 7 groet
ind elker an kost sdaegs 7 groet videlicet 4 gulden 8 groet
 
Item Remken Smit gegeven vuer pannen layen an der valbruggen te vermaken ende vuer
9 baende tot dyer bruggen 36 groet
 
Item vuer 125 spijkernaegel 21 groet
Item vuer 1 virdel lasnaegel 8 groet
Item vuer virdel halver suwenaegel 6 groet
Item vuer eenen baint om dye watermolen assch 7 groet
Item van den moelenyseren up dye watermolen te versteelen 14 groet
Item van den billen te versteelen gulden
Summa 11 gulden 49 groet
     
   

[Blad 12 rugzijde]
 
Item Deric Messen van den huerketel te lappen 1 gulden 14 groet
Item van den selven ketel te binden 1 gulden
 
Item vuer eyn pair cluyster vuer dye bruggen 16 groet
Item vuer een keetten dair die cluyster aen hangen 7 groet
Item vuer 2 sloet an den wijnkelren ende vleyschkelren 20 groet
 
Item twee haymeer 4 daeg in den werck dye dat hay meiden ind
hadden elker sdaegs te loen 13 groet ind elker an kost sdaegs
7 groet videlicet 3 gulden 2 groet
 
Item twee grever 2 daeg in den werck dye an den ercken groeven
ind hadden elker sdaegs te loen 7 groet ind elker an kost sdaegs
7 groet videlicet 1 gulden 2 groet
Summa 7 gulden 7 groet
 
Summarum summa 2001 gulden 17 groet
Computatum per dominum ducem in Hattem anno Domini MCCCC Xmo (1410) feria secunda post Bartho
lomei presentibus de consilio dominis Henrico domino de Ghemen, Johanne de Wyenhorst magistro curtis,
Godefrido de Roir militibus, Arnoldo de Alpen et Gerardo ten Hage reddituario generali
Gelriae. Sic pro dominis manet debens Johannes de Broichusen ratione istius computationis, receptis
cum expositis compensatis 1028 florenos 20 groet