HOME        Historische Studiegroep "Land van Kessel"


HCL, 01.002/1
 
Archief van het Hof van Gelder te Roermond 1580-1794, inv.nr. 1058

Leenregister 1621-1627.   Register  Q


Q

 

 

- 1621 december 31, folio 1-1 verso

Akte van belening voor Caspar Adolph van Palandt met huis te Wanckum gelegen te Capellen, na overlijdt van Adriaen van Boetbergen.

 

- 1622 januari 31, folio 1 verso - 2

Akte van belening voor Johan Reijnart van Spee met het goed Ter Borch gelegen te Havert, na overlijdt van Nicolaes van Spee.

 

- 1622 februari 18, folio 2 – 2 verso

Akte van belening voor Johan van Hergraven namens Anna en Catharina van Waldoes met de hof te Rosen [Roosen] gelegen te Leuth, na overlijdt van Hendrik Walschart.

 

- 1622 februari 25, folio 3 – 3 verso

Akte van belening voor Henrik van Holthausen namens Catharina van Claurin, weduwe van Goor met de Kesselre hof gelegen te Hinsbeck, na overlijdt van haar hulder Anthonius van der Donck.

 

- 1622 februari 25, folio 3 verso – 4 verso

Akte van transport door Adam van Alte en Lubbert van Uuijterwijck en zijn vrouw Johanna van der Horst met de helft van het goed de Welhorst gelegen te Sevelen aan Johan van Maele.

 

- 1622 april 1, folio 4 verso - 5

Akte van belening voor Alberto Cornelio van Hemmers met de hof Kueckuck, de hof Langevelt, de hof Westerholt, het goed thoe Overbrouck en de hof toe Dyle gelegen onder Wanckum, na overlijdt van Bernardo Cornelio van Hemmers.

 

- 1622 april 9, folio 5 verso - 6

Akte van belening voor Gerit Goris met het goed die Oe of Graesleen gelegen te Echt, na overlijdt van Bastiaen Helgers.

 

- 1622 juni 17, folio 6 – 6 verso

Akte van belening voor Johan van Boickholt zum Hooff [Bocholtz] met ’t huis Ingen Haeff gelegen te Lobberich, na overlijdt van Godert van Boickholt.

 

- 1622 augustus 8, folio 7 – 7 verso

Akte van belening voor Gerard Bosman namens de minderjarige Adolph van Hunnepel, genaamd van der Empel met het Huysmansgoed gelegen te St. Antonisbergh, na overlijdt van Assuerus van Honnepel genaamd van der Empel.

 

- 1622 augustus 27, folio 7 verso - 8

Akte van belening voor Bartholomeus van der Voordt mede namens Geertruid van Cruchten, weduwe Heuffts met 34 morgen boender land gelegen te Echt, na overlijdt van Dierick van Cruchten.

 

 

 

- 1622 september 3, folio 8 - 9

Akte van belening voor Henrick Marioen namens Elisabeth en haar broer Hendrik van Waldoes met het goed Heethuijsen [Heithuysen] gelegen te Lobberich, na overlijdt van Adam van Stalbergen.

 

- 1622 september 3, folio 9 – 9 verso

Akte van belening voor Matthias Vaegts namens Elisabeth van Zavelandt met de hof Ter Borch en de tienden ingen Noelken gelegen te Roosteren, na overlijdt van Wolter van Stalbergen.

 

- 1622 december 7, folio 9 verso - 10

Akte van transport door Adolph van Waldoes van 1/8 deel van de hof Ingen Scheydel gelegen te Beesel aan Matthis Alberts Put.

 

- 1622 december 7, folio 10 – 10 verso

Akte van transport door Adolph van Waldoes van 1/16 deel van de hof Ingen Scheydel gelegen te Beesel aan Matthis Alberts Put.

 

- 1622 december 5, folio 10 verso - 15

Transport ende exstinctie van het leen Pletzmolen door Elbert van Boetbergen.

 

- 1622 december 9, folio 15 verso - 16

Akte van belening voor Jan, Arnt en Anna Vinck met de hof Ingen Scheydel te Beesel, na overlijdt van Arnt Vinck.

 

- 1622 december 22, folio 16 verso - 17

Akte van belening voor Henrik Salden met het goed Alphen gelegen te Echt, na overlijdt van Leonart Salden.

 

- 1623 januari 28, folio 17 – 17 verso

Akte over het goed de Welhorst gelegen te Sevelen aan Jan van Maele en diens echtgenote Elisabeth van der Horst. Vergelijk de transportakte van 25 febr. 1622, folio 3 v -4 v.

 

- 1623 januari 31, folio 18 – 18 verso

Akte van belening voor Arnold van Horpus mede namens Rabouth van Cruchten en Lambert van Keverbergen met het goed geheten Gruenveldt gelegen te Venlo, na overlijdt van Marie van Cruchten.

 

- 1623 januari 31, folio 18 verso - 19

Akte van belening voor Lambert van Keverberg mede namens Arnold van Horpus met de moelengriend gelegen te Maasbracht, na overlijdt van Marie van Cruchten.

 

- 1623 februari 3, folio 19 verso – 20

Akte van belening voor Joeris Boecx namens This Renen met 10 morgen land uit de hof Roosen gelegen te Leuth.

 

- 1623 februari 18, folio 20 – 20 verso

Akte van belening voor Giel van de Couck met het goed Rodermonts gelegen te Echt, zoals dat wijlen Daem Mulstro voor hem in 1592 als hulder gedaan heeft.

 

- 1623 april 26, folio 20 verso - 21

Akte van belening voor Wilhem van Loeven mede namens Henrick Bystervelt, Henrickszn en de minderjarige kinderen van Henrick Mom met de hof Ingen Stert gelegen te Kevelaer, na overlijdt van Henrick Mom.

 

- 1623 mei 30, folio 21 verso - 22

Akte van belening voor Maes Goorts met vier Hollandse morgen uit de hof to Beringen gelegen onder Helden.

 

- 1623 juni 12, folio 22 - 23

Akte van belening voor Linnert aengen Broeck als oom namens de minderjarige Jan aengen Broeck met 10 morgen land uit de Groete hoeve te Belfeld, na overlijdt van Heyn aen gen Broeck.

 

- 1623 juni 21, folio 23 – 23 verso

Akte van presentatie (bekendmaking) door Hendrik Schenck, scholtis van het Ambt Kessel, dat hij door aankoop verkregen heeft de hof Rouweel groot ongeveer 60 morgen en dat hem niet bekend is of de hof een leengoed van het hertog van Gelder is.

 

- 1623 juni 21, folio 23 verso - 24

Akte van belening voor Louff Hausermans, richter van de heerlijkheid Hambs namens Hans Frederik van Pallandt met het goed Haeffmans gelegen te Nieukerk, na overlijdt van Johan van Pallandt, heer tot Keppel en Voorst.

 

- 1623 juni 21, folio 24 verso - 25

Akte van belening voor Louff Hausermans namens Elisabeth van Raesfeld, weduwe van Pallandt ten behoeve voor haar minderjarige zoon Hans Frederick van Pallandt met de heerlijkheid Ham off Hemken gelegen bij Capellen, na overlijdt van Johan van Pallandt.

 

- 1623 juni 27, folio 25 - 26

Akte van bevestiging van het vruchtgebruik voor Elisabeth van Eyll, weduwe van Johan van Bocholtz zu Bockholtz op het leengoed het Huis te Bocholtz.

 

- 1623 juni 27, folio 26 – 26 verso

Akte van belening voor Johan Cloet namens de minderjarige Arnold van Bockholtz zu Bock­holtz met het Huis Bocholt gelegen te Lobberich, na overlijdt van Johan van Bocholtz.

 

- 1623 juli 2, folio 26 verso - 27

Extract uit het testament van wijlen Johan van Bocholtz en diens vrouw Elisabeth van Eyll, d.d. 6 mei 1619.

 

- 1623 juni 27, folio 27 verso - 28

Akte van belening voor Goddaert Roffaert, genaamd Kessel met de Pellanderhof gelegen te Hinsbeck.

 

- 1623 juli 7, folio 28-29

Akte van belening voor Peter Bosman, licentiaat namens Jenneken van Ude, weduwe van Andreas Maurezio met de helft van het goed genaamd Bellinckhaeven gelegen op de Baersdonck onder Winternam.

 

- 1623 juli 8, folio 29 - 30

Akte van transport door Goddaert Roffaert, genaamd Kessel met 7 morgen land uit de Pellanderhof gelegen te Hinsbeck aan Jan op den Linacker.

 

- 1623 juli 8, folio 30 - 31

Akte van transport door Goddaert Roffaert, genaamd Kessel met 7 morgen land uit de Pellanderhof gelegen te Hinsbeck aan Leenken Toenis 3 morgen, Gerard Haecx een morgen, Jacop Gausmals 2 morgen en Henrik Poet een morgen.

 

- 1623 juli 9, folio 31 – 31 verso

Akte van belening voor Dirick Bock namens Christiaen ende Jacop Bystervelt met het goed Dellinghs, Geerts en Scholtergoed gelegen op den Baersdonck onder Nieukerk, na overlijdt van Salomon Bystervelt.

 

- 1623 juli 16, folio 31 verso – 32 verso

Akte van belening voor Otto Frietzen, gerichtsbode te Swolgen met 7 morgen uit een Camp gelegen te Swolgen.

 

- 1623 juli 16, folio 32 verso - 33

Akte van belening voor Thijs Peeters met twee lenen, 1e drie morgen en 2e drie en halve morgen gelegen te Swolgen.

 

- 1623 juli 16, folio 33 – 33 verso

Akte van belening voor Jan Goorts met twee lenen gespleten uit een Camp onder Swolgen.

 

- 1623 juli 29, folio 34 -35

Akte van transport door Goddaert Roffaerts van zes morgen land uit de Pellenader hof ge­legen  te Hinsbeck aan Dirrick op die Locht 2 morgen, Peeter Harmes 2 morgen, Thisken Dries ½ morgen en Wilmken Dries 1½ morgen land.

 

- 1623 augustus 3, folio 35 – 35 verso

Akte van belening voor Theuwis Muylen mede namens zijn broer Dirrick Muylen en Wilmken ingen Slijck zijn zwager met 2 morgen land uit de hof Roosen onder Leuth.

 

- 1623 augustus 8, folio 36 – 36 verso

Akte van belening voor Johan Salden, schepen en burgemeester te Sittard met het goed Volcquijns leen gelegen te Echt, na overlijdt van Lodowich inder Horst.

 

- 1623 augustus 10, folio 36 verso - 37

Akte van belening voor Jan aen de Ven namens zijn vader Jennisken aen de Ven met twee morgen land uit een Camp te Swolgen.

 

- 1623 september 30, folio 37 - 38

Akte van belening voor Mr. Adam Fabri, licentiaat namens Margaretha van Metternich met de hof Moelenheim gelegen onder Wanckum, na overlijdt van Johan van Eertzbach.

 

- 1624 januari 9, folio 38 - 39

Akte van belening voor Wilhelm Moeitz, licentiaat namens Maria, oudste dochter van wijlen Johan Vogelsanck met de hof tho Netbroeck gelegen te Lobberich, na overlijdt van Wijnant van Oijen.

 

- 1624 januari 27, folio 39 – 39 verso

Akte van belening voor Reyner op der Coulen met het goed Lem Groswijns gelegen te Berckeler onder Echt, na overlijdt van Willem Salden.

 

- 1624 februari 9, folio 39 verso - 40

Akte van belening voor Johan van Stepraedt namens Wilhelm Caspar van Merwijck met de Tol te Kessel, Huis Kessel en de hof to ghenen Grave, na overlijdt van zijn vader Caspar van Merwijck.

 

- 1624 februari 10, folio 40 verso – 41 verso

Akte van transport door Assuerus Hendrik van Balderich, genaamd Barich van 11 morgen land uit het goed Snaterbeek te Kessel aan Joachim Naus.

 

- 1624 februari 17, folio 41 verso

Akte van uitstel tot belening voor Ludolph van Calckum, genaamd Lohausen vanwege het goed Sanders of Schettersgoed genaamd gelegen te Schaephuysen.

 

- 1624 februari 23, folio 42

Verklaring omtrent de betaling van het heergewaad d.d. 13 januari 1621 waarbij Cornelis van Binsfelt beleend werd met het goed Bellinckhoven.

 

- 1624 februari 26, folio 42 verso - 43

Akte van belening voor Christiaen Bertram van Semondt met twee lenen; 1e Bertensketelhof en 2e de hof op den Bergh beide gelegen onder St. Anthonisbergh i.v.m. diens meerderjarig­heid. Als momboir was beleend Zeth van Nuynhem genaamd Duijcker d.d. 2 november 1602.

 

- 1624 februari 28, folio 43 verso

Akte van uitstel tot belening voor Hendrik van Lom met het Pannecoecxgoed, na overlijdt van Elisabeth op den Berghe.

 

- 1624 maart 24, folio 43 verso - 44

Akte van belening voor Wessels van Loo met de hof aengen Eijnde gelegen tot Wetten, waarmee destijds in 1574 Bertram van Loo als momboir was beleend.

 

- 1624 maart 9, folio 44 – 45 verso

Hypotheekakte waarbij Adriaen van den Bylandt en zijn vrouw Maria Vos de hof Laesdonck gelegen onder Wachtendonck bezwaren met een som van 1.600 gulden ten gunste van Mr. Hendrik Wuestinck, der rechten licentiaet en zijn vrouw Geertruid van Tricht.

 

- 1623  november 3, folio 45 verso - 46

Akte van octrooi voor Adriaen van den Bylandt en zijn echtgenote Maria Vos om de hof Laesdonck gelegen onder Wachtendonck te mogen bezwaren met een som van 1.600 guldens

om daarmeee hun zoon Roelman een prebende tot Trier te geven.

 

- 1624 maart 9, folio 46 verso - 47

Akte van belening voor Engel van Offebeek [beck], rentmeester van de Domeinen van het Ambt Montfort met het goed Ter Heijden of Krenen goed genaamd gelegen onder Echt, na overlijdt van Ercken Coenen.

 

- 1624 maart 18, folio 47 verso

Akte van uitstel tot belening voor Mevr. Van Vlodrop, weduwe Binsfeldt, Erfvooghdinne van Roermond i.v.m. de helft van de visserij in de Maas te ontlasten van hypotheek, ter waarde van 32.000 guldens gesloten op 15 januari 1615.

 

- 1624 april 2, folio 47 verso - 48

Akte van belening voor Hendrik van Lom mede namens Otto van Gaelen en Gerard van Eyck met het goed Ten Holte gelegen te Kessel, na overlijdt van Johan Ingen Haeff.

 

- 1624 april 3, folio 48 verso - 49

Akte van belening voor Florentz van Meuverden [Weverden]  met de hof Ingen Velde ge­legen tussen Honseler en Amerade i.v.m. diens meerderjarigheid. Als momboir was destijds in 1602 beleend Gerard ten Haeff.

 

- 1624 april 24, folio 49 – 49 verso

Akte van uitstel tot belening voor Gerard van Eyll voor de duur van twee maanden vanwege het leengoed Dietmans of Gastendonck gelegen onder Aldekerk.

 

- 1624 april 28, folio 49 verso

Akte van uitstel tot belening voor jonker van Cortenbach vanwege het leengoed de Voogdij van Roermond.

 

- 1624 mei 4, folio 49 verso – 50 verso

Akte van transport door Assuer Henderich van Balderich, genaamd Barich van 9 ½ morgen land uit het goed Snaterbeek gelegen te Kessel aan Johan Boerskens.

 

- 1624 mei 27, folio 51 – 51 verso

Akte van uitstel tot belening voor Maria Cecilia en Leonora van Stalbergen met het goed Tusschemoelen gelegen te Leuth.

 

- 1624 juni 1, folio 51 verso - 52

Akte van belening voor Adolph van Bueren met de moelen tot Offenbeek en alle laeten in de hof te Leuwen met de visserij in de Maas onder Beesel, na overlijdt van Otto van Bueren.

 

- 1624 juni 7, folio 52 - 53

Akte van belening voor Hendrik van Lom met het Pannencoecx goed gelegen onder Eyler hondtschap te Aldekerk, na overlijdt van Elisabeth op den Berghe, genaamd van Eyl.

 

- 1624 juni 10, folio 53 - 54

Akte van belening voor Ludolph van Calckum, genaamd Lohausen, ritmeester met het goed Sanders of Schettersgoed genaamd gelegen onder Schaephuysen, na overlijdt van Loeff van Egeren.

 

- 1624 juni 10, folio 54 - 55

Akte van belening voor Gerard van Eyll met Dietmansgoed gelegen te Aldekerk, zoals Peeter Mertens in 1596 als momboir voor hem werd beleend.

 

 

 

 

- 1624 juni 12, folio 55 – 56 verso

Ondanks de akte van transport door Peter van Eyl op 8 mei 1621 die tien boenderen land uit het leengoed Alpen gelegen onder Echt getransporteerd heeft aan Adolph van Malsen is men door de dood van Peter van Eyl opnieuw tot een akkoord gekomen. Slechts vijf boenderen land zullen daadwerkelijk worden verkocht aan Adolph van Malsen. De resterende vijf morgen blijven in bezit van de weduwe Agnes Bijen en haar vier kinderen Van Eyl.

 

- 1624 juni 19, folio 57 – 57 verso

Akte van belening voor Bertram van Broun met de hof toe Leuth, na overlijdt van Hans Broun, kapitein.

 

- 1624 september 14, folio 57 verso – 58 verso

Akte van belening voor Hendrik Hoen van Carthijls met het Huis Caldenbroeck gelegen te Lottum, na overlijdt van zijn moeder Anna van Goor.

 

- 1624 september 14, folio 58 verso – 59 verso

Akte van belening voor Hendrik Hoen van Carthijls met de hof tot Soeterbeek gelegen te Baarlo, na overlijdt van zijn moeder Anna van Goor.

 

- 1624 oktober 30, folio 59 verso – 61, met octrooi folio 61 – 62 verso

Hypotheekakte voor Adolph, vijheer tot Millendonck, die de heerlijkheid Meyel belast met een som van 8.000 guldens met een jaarlijkse rente van 500 gulden ten gunste van Maria van Wijl en haar echtgenoot Mr. Lambert Rutten.

 

- 1624 november 21, folio 63 - 64

Akte van transport door Gerard en Hans Willem van Cortenbach van de peerdtsbaendt groot 8 ½ morgen uit de Erfvoogdij van Roermond aan Christina Luoen, waarmede haar hulder Stephanus Ruyters is beleend.

 

- 1624 november 21, folio 64 – 65 verso

Akte van transport door Gerard en Hans Willem van Cortenbach van de aanwas aan de Leuwenaerbeek aan Goerdt Quyten en zijn vrouw Catharina Steyn.

 

- 1624 december 4, folio 65 verso – 66 verso

Akte van belening voor Gerard Wustinck namens Margaretha van der Lip, genaamd Hoen met de hofstad en huis Gribben, de halve heerlijkheid Grubbenvorst en de halve tol tot Venlo, na overlijdt van Christoffel Schenck van Nydeggen, heer tot Hillenraadt.

 

- 1624 december 14, folio 67 – 67 verso

Akte van belening voor Jacob Rosentret, landschrijver van het Ambt Krieckenbeek namens Sophia Margaretha en Elisabeth van Eyll, erfgenamen van wijlen Engelbert van Eyll tot Gastendonck met de hof toe Broeck gelegen te Wanckum.

 

- 1624 december 19, folio 67 verso - 69

Hypotheekakte door Wilhelmina Margaretha van Wittenhorst, weduwe van Arnold Huijn van Geleen waarbij zij het huis en de heerlijkheid Broekhuizen tot onderpand stelt voor een som van 800 rijks­daalders voor de duur van zes jaren ten gunste van Mr. Woestinck, beide rechten licentiaat.

 

 

- 1624 juni 11, folio 69 – 73 verso

Copie van zekere brieven van octrooi om te testeren, gegeven tot Antwerpen en van testament codicille ende anderssins daerop gevolcht, dat alhier geregistreert ende ten versoecke van erfgenamen van wijlen Johan van Vlatten, Erfschinck.

 

- 1625 januari 25, folio 73 verso – 74 verso

Akte van belening door Mr. Adam Fabri, licentiaat namens Cecilia van Wevorden, moeder en voogdes van haar minderjarige zoon Hans Edmond van Vlatten met de wind tot Sevenum, de hof Kruckum en de hof toe Heersel, na overlijdt van zijn vader Reyner van Vlatten.

 

- 1625 februari 4, folio 74 verso - 76

Procuratie door Balthasar vrijheer van Millendonk tegen licentiaat Wilhelm Moeitz.

 

- 1625 april 16, folio 76 verso - 77

Aket van belening door Derick Schenck van Nydeggen als momboir voor zijn moeder Aleid van der Lip, genaamd Hoen met 1/3 deel van de heerlijkheid Afferden, na overlijdt van zijn vader Christoffel Schenck van Nydeggen.

 

- 1625 april 16, folio 77 verso - 78

Akte van vruchtgebruik voor Aleid van der Lip, genaamd Hoen, weduwe van Christoffel Schenck van Nydeggen vanwege het goed het Huis Hillenraadt te Swalmen, zoals dat beschreven staat in de huwelijkse voorwaarden.

 

- 1625 april 17, folio 78 verso - 79

Akte van belening voor Dederich Schenck van Nydeggen met het Huis Hillenraat gelegen te Swalmen, na overlijdt van zijn vader Christoffel Schenck van Nydeggen.

 

- 1625 april 30, folio 79 verso - 80

Akte van belening voor Wilhem Moeitz, licentiaat namens Margaretha Wilhelmina van Wittenhorst met de heerlijkheid Broekhuizen, na overlijdt van haar man Arnold Huyn.

 

- 1625 mei 6, folio 80 – 81 verso

Transportakte door Hendrik van Weeze aan Johan van Weeze van het huis Driel gelegen in de Bommelerwaard.

 

- 1625 mei 15, folio 81 verso – 82 verso

Akte van belening door Craft van Milendonck namens zijn minderjarige zoon Goddart van Milendonck met dat huis Froenenbroeck, na overlijdt van diens grootvader Goddart van Milendonck [Millendonk].

 

- 1625 mei 26, folio 82 verso - 84

Akte van belening voor Jacob Heijnen, genaamd Ingen Leger mede namen Jan Gielis en Wilhelm Thijssen met 7 ½ morgen land uit een Camp gelegen te Swolgen.

 

- 1625 juni 6, folio 84 - 85

Akte van belening voor Nicolaes Maen, licentiaat namens Onze Lieve Vrouwen Broederschap te Geldern met een cluppelleen dat met vijftien alde groeten is te verhergewaden.

 

 

 

- 1625 juli 28, folio 85 – 86 verso

Akte van octrooi voor Cecilia van Wevorden, weduwe van Reyner van Vlatten dat zij het Huis ter Donck gelegen te Sevenum mag bezwaren met een som van 7281 gulden voor de duur van zes jaar, ten gunste van Hendrik Schenck, scholtis van het Ambt Kessel.

 

- 1625 augustus 1, folio 86 verso - 87

Akte van belening voor Wilhelm van Staeckbroeck [Stakenbroeck] met de hof te Baerlo alias ten Bongaert, na overlijdt van zijn vader Jan van Straeckbroeck.

 

- 1625 oktober 13, folio 87 verso – 88

Eedvernieuwing door Antonius Lemmer als hulder voor Anna en Catharina van Waldoes vanwege de hof Roosen gelegen te Leuth.

 

- 1625 november 22, folio 88 verso – 89 verso

Akte van belening voor Adolph Dederich van Efferen namens zijn vrouw Catharina van Goor [Goer] met de Kesselrehof gelegen te Hinsbeck.

 

- 1625 december 5, folio 89 verso

Akte van uitstel voor Willem van Foppinga vanwege het Huis Bellinckhaeven, na overlijdt van Michiel van Foppinga.

 

- 1625 december 13, folio 89 verso - 92

Akte van bezwaring met octrooi door Johan Woestinck, licentiaat namens Lucia van Vlodrop waarmee zij de halve visserij op de Maas gehorende in het goed de Voogdij te Roermond met een som van 3200 gulden belast ten gunste van Goerdt Graus en diens huisvrouw.

 

- 1626 januari 13, folio 92 - 93

Akte van belening voor Dierick van Dursdael met de hof Dekenshorst gelegen te Helden, na overlijdt van Arnt van Dursdael.

 

- 1626 januari 21, folio 93 – 94 verso

Akte van belening voor Wilhelm van Foppinga en zijn zuster Anna Margareta van Foppinga met de helft van het goed Bellinckhaeven gelegen op ten Baersdonck te Winternam.

 

- 1626 februari 10, folio 94 verso – 95 verso

Akte van belening voor Frans Wilhem van Loo [Lhoe/Loe] met de hof aengen Eijnde gelegen te Wetten, na overlijdt van Wessel van Loe.

 

- 1626 februari 13, folio 95 verso – 96 verso

Eedvernieuwing door Robert van Dursdael vanwege de halve visserij op de Maas voor Venlo aan de Blerickse zijde, na overlijdt van zijn hulder Arnt van Dursdael.

 

- 1626 mei 2, folio 96 verso - 98

Akte van belening voor Henrik Duysen [de Vher] met een deel van de Veerstad te Venlo en het bodeambt van de stad, na overlijdt van Alart Duysen.

 

- 1626 mei 20, folio 98-99

Akte van belening voor Wolter Tingnagel namens zijn vrouw Ursula Hoen van Carthijls met huis Kaldenbroek te Lottum, na overlijdt van haar moeder Anna van Goor.

 

- 1626 juni 19, folio 99-100

Akte van belening voor Catharina Dobbe, weduwe van Palandt namens haar minderjarige zoon Bernardt van Palandt met de hof Haeffmans, groot circa 50 morgen gelegen te Nijekerk, na overlijdt van zijn vader Elbert van Palandt.

 

- 1626 juni 19, folio 100 - 102

Akte van bezwaring voor Elisabeth van Raesfeldt, weduwe van Palandt, dat zij de heerlijkheid Ham of Hemken gelegen bij Capellen bezwaart met de som van 2.000 rijksdaalders met een jaarlijkse rente van 120 rijksdaalders ten gunste van Isabella huisvrouw van Peter de Deckere.

 

- 1625 mei 16, folio 102 - 104

Akte van octrooi voor Elisabeth van Raesfeld, weduwe van Jan van Palandt, heer van Keppel, Forst, Ham etc. en Werner van Palandt als voogd voor de nagelaten kinderen Hans Frederich, Werner Adolph, Anna Christina en Elisabeth van Palandt dat zij de leengoederen te weten; het goed genaamd die Wanckum, twee hoeven tot Onder Eyck, Herberen hof en de hof ter Heyen in de heerlijkheid Hemken gelegen mogen belasten met 2.000 rijksdaalders met een jaarlijkse rente van 120 rijksdaalders ten gunste van joffer Isabella huisvrouw van Peter de Deckere.

 

- 1626 juni 27, folio 104 – 105

Akte van belening voor Everhardus Gechs namens Marie van Welfeldt, vrouwe des Adelijke Stifts Averdorps met twee lenen, te weten: 1e dat huis toe Diepenbroeck gelegen in het Stift Munster tot Boecholt en 2e leen het goed Ubbinck gelegen in het Ambt Bredevoort tot Winterswijck.

 

- 1626 juli 7, folio 105-106

Akte van belening voor Gerit van Savelandt met het goed Honsseler gelegen te Wetten, na overlijdt van zijn moeder Catharina Vos, weduwe van Wijenhorst.

 

- 1626 juli 11, folio 106 - 107

Akte van belening voor Hans Wilhelm van Baexen met Bongartz hof of Bergh gelegen te Tegelen, waarvan hij het denombrement binnen de tijd van drie maanden dient in te leveren.

 

- 1626 augustus 12, folio 107 – 109 verso

Akte van belening voor Harthart van Spee, drost te Montfort namens graaf Hendrik van den Bergh, heer tot Hedel, Bautersum, Spalbeek, Herlair, Gestel met het Slot, land of ambt van Montfoort, zoals beschreven in een brief van 5 augustus 1623.

 

- 1626 augustus 7, folio 109 verso – 110 verso

Akte van belening voor graaf Hendrik van den Bergh na transport met de gehuchten van Oe en Laeck gelegen te Stevensweert, zoals beschreven in een brief van 5 augustus 1623.

 

- 1626 september 12, folio 111 – 112 verso

Akte van belening voor Rudolph Christiaan, graaf tot Oost Friesland, heer van Esens, Stedis­dorf en Witmundt met huis, stad en heerlijkheid Esens, Stedisdorff en Witmundt na over­lijden van zijn vader.

 

- 1626 oktober 20, folio 112 verso - 113

Akte van belening voor Derick Noeltgens met 7 ½ morgen land uit de hof te Haemdom of Sondershof gelegen in het land van Kempen.

 

- 1626 oktober 19, folio 113 verso - 116

Transportakte door Gerard Dusseldorp namens zijn echtgenoot Agnes Hundt en Dederick van Lipper­heyden zu Bermen namens zijn huisvrouw Elisabeth Hundt aan Arnold en zijn broer Marten de Haen het goed Ingen Rade gelegen te Wanckum.

 

- 1626 oktober 23, folio 116 - 117

Akte waarbij Engelbert van Holtmoelen [Holtmeulen] aan zijn vrouw Margaret Hundt het vruchtgebruiksrecht bevestigt op het huis Holtmeulen, huis de Putting gelegen te Kessel en de hof tot Swalmen geheten de Nijeuwen hof.

 

- 1626 oktober 23, folio 117 verso – 118 verso

Akte waarbij Engelbert van Holtmoelen [Holtmeulen] aan zijn vrouw Margaret Hundt het vruchtgebruiksrecht bevestigt van de hof tot Wambeke gelegen te Tegelen.

 

- 1626 november 20, folio 118 verso – 119 verso

Akte van belening voor Henrich Hoen van Carthijls met de hof over de beek gelegen te Wanssum, na overlijdt van Anna van Goor.

 

- 1627 januari 8, folio 120 – 121 verso

Transportakte door Hans Wilhelm van Baexen aan de Armen van de stad Venlo en Coin Jacobis de tienden tot Tegelen.

 

- 1627 januari 11, folio 121 verso - 122

Akte over het goed Ingen Rade gelegen te Wanckum, is vervallen (geliquideerd).

 

- 1627 januari 26, folio 122 verso – 123 verso

Akte van belening voor Werner Ketzgen to Aldenkrieckenbeek met de Woestenhof gelegen te Greffrath.

 

- 1627 januari 26, folio 123 verso – 125 verso

Akte van belening voor Everard van Hasselholt, genaamd Stockheim, kannunik te Xanten met Woestenhof gelegen te Greffrath, na transport door Werner Ketzgen.

 

- 1627 februari 26, folio 125 verso - 126

Akte van belening voor Marcelius van Palandt met huis to Wanckum gelegen te Capellen, na overlijdt van Adriaan Gerard van Boetberg.

 

- 1627 maart 8, folio 126 – 127 verso

Akte van belening voor Anna  Sophia van Boetberg, vrouwe tot Doorwerth en Gurtzenich met huis to Wanckum gelegen te Capellen, na overlijdt van Adriaen Gerard van Boetberg.