HOME        Historische Studiegroep "Land van Kessel"


HCL, 01.002/1
 
Archief van het Hof van Gelder te Roermond 1580-1794, inv.nr. 1059

Leenregister 1631-1632.   Register  S


- 1631 januari 16, folio 1 - 2
Akte van belening voor Frans in de Paes als hulder voor Metgen, weduwe van Jan op den Lintacker met 7 morgen land uit de Pellanderhof gelegen te Hinsbeck na overlijdt van haar echtgenoot.
 
- 1631 februari 20, folio 2 – 3 verso
Transportakte door Hendrik Hals van 1/3 deel van de veerstad met het bodeambt van Venlo aan de magistraat van de stad Venlo.
 
- 1631 februari 21, folio 4 - 5
Akte van belening voor Hendrik van Hartevelt als hulder van de minderjarige Maria Elisabeth van Wachtendonck met de laten van Greverade (Greffrath) na overlijdt van haar vader Willem van Wachtendonck.
 
- 1631 maart 31, folio 5 - 6
Akte van belening voor Gerith Kilman mede namens Jacob Haesters en St. Crispinus
Broederschap te Geldern met het goed Haessadt gelegen onder Vernum na overlijdt van Arnt Kilmans, Janszoon.
 
- 1631 april 4, folio 6 - 7
Akte van belening voor Caspar van Keverbergh en consorten met het goed Aenpeol (aengen Aupoel) gelegen te Leuth na overlijdt van Dederick van Ensenbroeck.
 
- 1631 juni 20, folio 7 - 9
Transportakte door Dederich van Bunichhuysen en Helena van Wrede echtelieden, Frans Mom en Anna van Gelder echtelieden en Margaretha van Gelder, resp. stief­vader, moeder en zuster aan Thilman Franck Wildenborch het goed de hof tho Bos ook wel genaamd Bosscherhof gelegen te Rijnberck.
 
- 1631 juli 5, folio 9 – 9 verso
Transportakte door Wilhelm, baron van Horion van het leengoed te Coppelen of Dieteren gelegen te Susteren aan Gerard Graus, raad en rekenmeester te Roermond.
 
- 1631 juli 5, folio 10 verso – 12
Akte van belening voor Carcelis van Binsfeldt met het cluppelleen van 10 morgen land uit Bellinchoven op de Baersdonck gelegen te Winternam.
 
- 1631 juli 8, folio 12 – 13 verso
Transportakte door Hendrik van Lom van 50 morgen uit 68 morgen land uit het goed Snaterbeek te Kessel aan Willem op Snaterbeek, die tevens eigenaar is van de resterende 18 morgen land.
 
- 1631 juli 8, folio 14 - 15
Akte van bezwaring door Willem op Snaterbeek waarbij hij zijn leengoed van 50 morgen uit het goed Snaterbeek te Kessel belast met de som van 1000 gulden ten gunste van Peter Engels. 
 
- 1631 juli 17, folio 15 verso – 16
Akte van verbintenis door de momboir van de minderjarige kinderen van wijlen Elbert van Pallandt aan de weduwe Catharina Dobbe hun moeder met 2/3 deel van het leengoed Haeffmans gelegen te Nijekercken. Catharina Dobbe is nadien getrouwd met Henrik Luytgens.
 
- 1631 juli 28, folio 16 verso – 17 verso
Akte van belening voor Meeuwis Nelis en consorten met het goed de hof tho Beringen gelegen te Helden.
 
- 1631 oktober 10, folio 17 verso – 18  verso
Akte van eedvernieuwing door Johan de Verver als hulder van de minderjarige Marsilius van Gelre, heer te Arcen, na overlijdt van Derick Stijns met de hof Ingen Rade gelegen onder Wetten.
 
- 1631 oktober 11, folio 18 verso – 19 verso
Akte van belening voor Thilman van Aersen (Arssen) als hulder van de Conventialen Ingen Gaesdonck met het goed Erentfelt gelegen te Wetten.
 
- 1631 oktober 13, folio 19 verso – 20 verso
Akte van belening voor Michel Angelo Tondi, gewezen Ritmeester en thans ambtman  zu Meylandt als hulder van Elisabeth, dochter van Johan Jacoben graaf van Bronck­­- horst, zu Anholt met het huis en de heerlijkheid Millendonck na overlijdt van Jacoben, graven van Bronckhorst.
 
- 1631 oktober 16, folio 21 - 21 verso
Akte van belening voor Adolph, vrijheer tot Mijlendonck, president van het Keizerlijken Kamergerichts met het huis Vroonenbroeck.
 
- 1631 oktober 17, folio 22 - 22 verso
Akte van belening voor Matthijs op der Locht en consorten met de hof Ter Schuyren gelegen te Aldekerken onder Schaaphuiser hondschap na overlijdt van zijn vader Henrik op der Locht.
 
- 1631 december 5, folio 22 verso – 24
Transportakte waarbij Johan Boenen de halve hof  Netbroek gelegen te Lobberich overdraagt aan Jacob Wolters de Groenicheijt.
 
- 1631 december 22, folio 24 - 25
Akte van belening voor Bertram van Loe met de hof aengen Eijnde (Eind) gelegen te Wetten.
 
 

 
- 1632 februari 10, folio 25 – 26
Akte van bezwaring waarbij Johanna van Merbicht, vrouwe tot Bicht (Obbicht) haar heerlijkheid Bicht belast met de som van 7.904 gulden ten gunste van Johan van Wittenhorst, heer te Horst, Raadt Costumier en drost te Kessel.
 
- 1632 februari 10, folio 26 – 27
Akte van eedsvernieuwing door Adolph van Hunnepel genaamd van Impel, thans meerderjarig met het goed Huismans gelegen te St. Anthonisbergh.
 
- 1632 maart 10, folio 27 – 28
Akte van bezwaring waarbij Cecilia van Wevorde zu Drove, weduwe Vlatten, het Huis ter Donck (te Sevenum) met de som van 4.300 guldens belast ten gunste van Hendrik Schenck (van Nydeggen), Landscholtis van het ambt Kessel.
 
- 1632 april 30, folio 28 – 28 verso
Akte van belening voor Johan Wilhelm van Ruyssenberch zu Zelichum met een huis gelegen in de stad Neuss na overlijdt van zijn vader “oock Wilhem geheten”.
 
- 1632 mei 19, folio 28 verso – 29 verso
Akte van belening voor Johan Georg van Lom namens Ermgard op den Bergh met het leengoed Gruythof alias den hof to Darth ook wel Sloussenhof genaamd na overlijdt van haar hulder Balthasar Wijhers.
 
- 1632 mei 19, folio 29 verso – 30 verso
Akte van belening voor Johan Georg van Lom als hulder van zijn moeder Adriana op den Bergh met het goed Daemshof gelegen in het Eylerhondschap onder Nijekerk.