HOME        Historische Studiegroep "Land van Kessel"


HCL, 01.002/1
 
Archief van het Hof van Gelder te Roermond 1580-1794, inv.nr. 1058

Leenregister 1627-1631.   Register  R


 
- 1627 april 26, folio 1 – 1 verso
Akte van belening voor Dederich Moeitz met het goed het huis met “cameren genoemt Vrijborch”gelegen te Venlo, na overlijdt van zijn vader Peter Moeitz.
 
- 1627 mei 11, folio 1 verso - 3
Akte van belening voor Johan van Velraedt genaamd Meuter namens Margaretha Hundt (Zum Busch), weduwe van Engelert van Holtmuelen met drie lenen, te weten: 1e de alde heerlijk­heid Tegelen met toebehoren, zoals de smalle tiende en de kerkgift van Wysschel, 21 leenman­nen, dat huis Holtmeulen met de grote tiende en ruebtiende en een steyl in de Maas, de hof Bongart, 2e de hof to Putting gelegen te Kessel met de molenstat op de Taesbeek en 3e dat alde huis to Swalmen geheten Rathem.
 
- 1627 mei 15, folio 3 verso – 4 verso
Akte van belening voor Johan van Wyttenhorst, heer tot Horst, raad costumier en drost van Kessel met de hof Hof Ter Binnen gelegen te Horst.
 
- 1627 mei 10, folio 4 verso - 6
Akte van belening voor Engelbert van Brempt met drie lenen te weten: 1e de alde heerlijkheid Tegelen met toebehoren, zoals de smalle tiende en de kerkgift van Wysschel, 21 leenmannen, dat huis Holtmeulen met de grote tiende en ruebtiende en een steyl in de Maas, de hof Bongart, 2e de hof to Putting gelegen te Kessel met de molenstat op de Taesbeek en 3e dat alde huis to Swalmen geheten Rathem, na overlijdt van Engelbert van Holtmeulen.
 
- 1627 mei 17, folio 6 - 7
Akte van belening voor Engelbert van Brempt met de hof to Wambeke gelegen te Tegelen, na overlijdt van Engelbert van Holtmeulen.
 
- 1627 juni 21, folio 7 verso – 8 verso
Akte van belening voor Johan van Wyttenhorst, heer tot Horst, raad costumier, drost van Kessel met de halve heerlijkheid van Ter Horst, na overlijdt van zijn vader Walraven van Wyttenhorst.
 
- 1627 juni 22, folio 8 vreso – 10
Akte van transport en belening voor Assueri Hendrik van Balderich aan Hendrik van Lom en consorten met 68 morgen land uit de hof  Snaterbecx gelegen te Kessel.
 
- 1627  zonder datum, folio XI – XII verso
Akte van belening voor Guillaume van Bentinck met huis Obbicht en de halve heerlijkheid van Obbicht en Papenhoven, na overlijdt van zijn vader Caspar Carel van Bentinck.
 
- 1627 september 9, folio XII verso - XIII
Akte van belening voor notaris Dederich Scherers namens de minderjarige Floris van Mierler met de hof Ter Horst genaamd Pannecoex, na overlijdt van zijn vader Merten van Mierlaer.
 
- 1627 september 22, folio 13 – 13 verso
Akte van belening voor Johan Sigismund van Wylich, baron van Lottum met de baronnie van Lottum, na overlijdt van Christiaen Dederich van Wylich.
 
- 1627 november 6, folio 15 - 17
Akte van transport door Hendrik Everts het goed de Markolfsche latschap gelegen in de Voogdij van Gelder aan Albert Alexander van Huchtenbroek.
 
- 1627 november 27, folio 17 – 18 verso
Akte van eedsvernieuwing door Caspar Römer, scholtis te Venlo namens Maria en Leonora van Stalbergen, na overlijdt van Cecilia van Stalbergen met het goed de Tusschemolen gelegen te Leuth.

 
- 1628 januari 12, folio 18 verso – 20 verso
Akte van transport door Johan en Reyner van Nuynhem van de halve hof opgen Graeff gelegen onder Kessel aan Arnold van Waes.
 
- 1628 mei 9, folio 21 – 21 verso
Akte van belening voor Hendrik van Dursdael en consorten met de halve visserij in de Maas voor Venlo aan de Blerickse zijde, na overlijdt van zijn vader Robert van Dursdael.
 
- 1628 mei 15, folio 22 - 23
Akte van belening voor Nicolaes Schaffart namens zijn vrouw Sibilla van Egeren met de hof to Kerckum gelegen te Pondt, na overlijdt van Ludolph van Egeren.
 
- 1628 mei 15, folio 23 verso – 24 verso
Akte van belening voor Nicolaes Schaffart namens zijn vrouw Sibilla van Egeren met de hof to Lullingen gelegen onder Walbeck.
 
- 1628 mei 15, folio 24 verso – 25 verso
Akte van verzuim van het verheffen van het leengoed de hof to Lullingen onder Walbeck.
 
- 1628 mei 23, folio 25 verso – 27 verso
Akte van tranpsort door Bernard van der Heyden, genaamd Rhins [Rijns] het goed Engelsum gelegen onder Capellen aan Johan van Pluijren, hopman van een veendel van 500 knechten.
Hierbij doet Bernards dochter Johanna van der Heyden eveneens afstand van dit leengoed.
 
- 1628 juni 14/ september 4, folio 28 - 32
Akte van transport door Thomas van Staeckenbroek en Godert van Steynhuys als voogden van nagelaten kinderen van wijlen Justijn van de Broeck vanwege het goed de Borgh te Ophoven gelegen te Wegberg aan Frans baron van Spierinck.
 
- folio 32
Hierna volgen de transporten van 1/3 deel van de heerlijkheid Well ten behoeve van sijn Excelentie Grave Hendrik to dem Berge etc. en daernae tot profijte van Grave van Styrumb.
 
Akte ontbreekt
 
- 1628 juni 30, folio 32 - 33
Akte van eedsvernieuwing door Arnold van Botbergen [Boed-] mede namens zijn broer Seger van Boedbergen vanwege het goed de hof tot Munster gelegen te Nijekerken, na overlijdt van hun vader Elbert van Boedbergen.
 
- 1628 juni 30, folio 33 verso – 34 verso
Akte van eedsvernieuwing door Arnold van Botbergen [Boed-] mede namens zijn broer Seger van Boedbergen vanwege het goed die Stove gelegen voor de stad Gelder, na overlijdt van hun vader Elbert van Boedbergen.
 
- 1628 augustus 5, folio 34 verso - 36
Akte van transport door Johan van Asselt zur Coulen, Wolter van Asselt, Catharina van Asselt, weduwe Ensenbroeck en Margriet van Asselt broers en zusters geassisteert door de voogden Lyffart van Asselt en Johan van Rossum voor Gelis van Asselt het leengoed Ravenberg gelegen te Vernum aan Johan van Pluijren, hopman van 500 voetknechten.
 
- 1628 september 16, folio 36 - 37
Akte van belening voor Gerard Lintgnes namens de minderjarige Adolph Lodewijk van Meverden met de hof Ingen Velde, groot 44 morgen gelegen tussen Honsseler en Amraden in Nederambt van Gelder, na transport door diens vader Florents van Meverden.
 
- 1628 oktober 9, folio 37 verso - 39
Akte van transport door Jaques Grasso en diens vrouw Johanna van Ude en Nicolaes, oudste zoon van wijlen Andries Mauresio en Johanna van Ude het goed 10 morgen land uit de hof Bellinckhoven te Baersdonck gelegen aan Heysken Heystermans weduwe, waarvoor haar zoon Zeger Heystermans hulder is.
 
- 1628 december 12, folio 39 – 40 verso
Akte van belening voor Ulrik, graaf en heer tot Oost Friesland met de heerlijkheden Stedis­dorf en Witmund, na overlijdt van Cristiaen, graaf en heer tot Oost Friesland, heer tot Essens, etc.
 

- 1629 februari 3, folio 41 – 41 verso
Akte van belening voor Celis Houcx met een aandeel van de hof to Beringen gelegen te Helden.
 
 - 1629 februari 16, folio 41 - 42
Akte van belening voor Johan aengen Ven met twee morgen land, na overlijdt van zijn vader Jennisken aengen Ven.
 
- 1629 april 11, folio 42 verso – 43 verso
Akte van belening voor Lambert van Keverberg met het goed Gruenveld gelegen te Venlo, na afstand van het vruchtgebruik door Arnold Horpus.
 
- 1629 april 11, folio 43 verso - 45
Akte van transport door Lambert van Keverberg het goed Gruenveld gelegen te Venlo aan Adam Damen.
 
- 1629 april 11, folio 45 verso – 47
Akte van transport door Hendrik, graaf van den Bergh, baron van Hedel en Bautersum de heerlijkheid Ohe en Laack met de jurisdictie aan zijn zoon Herman Frederik, gaaf van den Bergh, heer tot Stevensweert.
 
- 1629 april 12, folio 47 - 49
Akte van transport door Dederich, baron van Boetzelaer en Mariome het goed te Coppelen of Dieteren genoemd gelegen te Susteren aan Francois de Malcon, baron de la Bastide.
 
- 1629 april 21, folio 49 – 50 verso
Akte van belening voor Werner Ketzgen en mede voor zijn zusters na transport van zijn broer Willem Ketzgen het goed dat huis to Aldenkrieckenbeek.
 
- 1629 april 28, folio 50 verso – 52 verso
Akte van transport door Francois de Malcom, baron de la Bastide het goed to Coppelen of Dieteren gelegen te Susteren aan Wilhelm, baron van Horion.
 
- 1629 mei 10, folio 52 verso - 53
Akte van renuntiatie [afstand] door Peter van Inckefort van het leengoed de hof to Inckefort gelegen te Helden aan zijn schoonzoon Mathijs Camps en zijn vrouw Helwich van Inckefort.
 
- 1629 mei 10, folio 54 - 56
Akte van transport door Mathijs Camps en zijn vrouw Helwich van Inckefort het goed de hof to Inckefort gelegen te Helden aan Johan van Inckefort.
 
- 1629 mei 11, folio 56 – 57 verso
Akte van eedsvernieuwing door Johan van Metternich zu Nesselburch namens zijn vrouw Mechtelt van Kosseler met de laatschap gelegen te Aldekerken.
 
- 1629 juni 6, folio 58 - 59
Akte van belening voor Johan Rosentret met het goed de erven aengen Sittart of Meerssens hof gelegen te Lobbroick, na overlijdt van zijn vader Jacob Rosentret.
 
- 1629 juni 26, folio 59 - 61
Akte van transport door Werner Ketzgen aan Hendrik Berten 17 morgen land uit dat huis toe Aldenkrieckbeeck.
 
- 1629 oktober 3, folio 61 - 62
Akte van belening voor Nelis aen de Beeck namens de minderjarige Jan Quyten met omtrent 3 boender aanwas voorheen gesplitst uit de hof gehorende bij de Voogdij te Roermond, na overlijdt van Goert Quyten.
 
- 1629 oktober 23, folio 62 - 63
Akte van eedsvernieuwing door Hendrik van Lom namens zijn vrouw Adriana op den Bergh vanwege het goed Daemshoff gelegen te Nijekercken.
 
- 1629 november 28, folio 63 – 64 verso
Akte van transport door Werner Ketzgen aan Johan van Oijen 15 morgen land uit het huis to Aldenkrieckenbeek.
 
- 1629 november 29, folio 65 – 66 verso
Akte van bezwaring door Johan Willem van Cortenbach, erfvoogd van Roermond en costumier waarbij hij zijn goed de middelweert gelegen bij Roermond en de erfvoogdij van Roermond belast met de som van 13.680 gulden ten gunste van Goort Graus en Feyken Cremers echtelieden.
 

- 1630 maart 13, folio 66 verso - 68
Akte van eedsvernieuwing door Hendrik Horicx namens zijn vrouw Sophia van Eyll tot de Gastendonck en haar zusters Margaretha en Elisabeth van Eyll vanwege het goed de hof to Broeck gelegen te Wanckum.
 
- 1630 juli 9, folio 68 – 69 verso
Akte van belening voor Magdalena van Egmond, princes van Chinay, gravin van Beamont, vrouwe van Weert, Nederweert en Wessum, weduwe van Alexander Croy, Chinay van Arenborg, prins van het Heilig Rijckx en van Chinay met het vruchtgebruik van de leen­goederen als volgt: de steden Weert en Wessum en met de voogdij van Thorn.
 
- 1630 september 4, folio 69 verso - 70
Akte van belening voor Johan van Male met het goed Welhorst gelegen te Sevelen, na overlijdt van zijn vader Johan van Male.
 
- 1630 oktober 2, folio 70 verso - 71
Akte van belening voor Willem Moeitz, der rechte licentiaet namens de minderjarige Albrecht van Huchtenbroek met het goed de Marcolfsche laatschap gelegen in de Voogdij van Gelder, na overlijdt van zijn vader Albert Alexander van Huchtenbroek.
 
- 1630 oktober 7, folio 71 - 72
Akte van belening voor Adolf van Pleuren [Pluyren], hopman van een vendel Nederduitse voetknechten en consorten met twee leengoederen te weten: 1e het goed Engelsum gelegen te Capellen en 2e het goed Ravensberg gelegen te Vernum, na overlijdt van zijn vader Johan van Pleuren [Pluyren].