Tijnsboek domeinen ambt Kessel, [Samenvatting] Sevenum 1482, 1531-1558     29-03-2009   Terug     door Piet van Enckevort


 

Bron: Algemeen Rijksarchief te Brussel, Chambres des Comptes, inv.nr. 51689

 

nr behandigde ligging/herkomst grootte oud     groote nieuw den hel vl nr behandigde ligging groot te den hel vl    
      Morg roede morg roede             morg roe          
  beginnend 1482                   1531-1558                
                                     
  SEVENHEM  DIE HEESE                   Sevenum die Hees                
                                     
                                     
                                     
201 Jacob Wynkens soen van Croeneborch betimmert   2,00       2,0     201 Jacob Janssoen van Kronenborgh betimmert 3,50   3,00 1,00      
noch van alre lesten nijhes     1,50   1,5       noch   1,50 -1,00          
noch van alre lesten nijhes     1,50   1,5       noch betimmrt   0,50   2,00        
                    noch   1,25 4,00 1,00 0,50      
                                     
202 Jacob Jansz soen van Croeneborch betimmert   1,00             202 Jacop Jacobssoenvan Kronenborch   5,00 5,00          
  noch baynden in de Heesbemden      1,00   2,0       noch    3,25   3,00 0,50      
noch van alre lesten nijhes       105,00                          
  noch van alre lesten nijhes daerna       114,00 1,0 1,0                      
                                     
                  203 Peter van Kronenborch   3,00 15,00 3,00        
                                     
                                     
                                     
203 Meyster Jan Smytz van Tijs Bisterveltz 0,50 5,00       1,0                      
                                     
204 Herman vander Cuylen     33,50       0,5                      
                                     
205 Lysbeth Schutten     44,00       1,0                      
                  204 Gobbel vandenHees van Bastianus guet 5,00   5,00        
206 Sebastianus Raetz betimmert 1,00               noch   3,00   3,00        
noch   1,50               noch   2,25 -3,00 2,00 0,50      
noch van alre lesten nijhes     2,50   5,0                        
                                     
207 Peter Claes Nesebert soen van Jan Wolffs wegen betimmert 2,50             205 Peter van de Pol van Johan Wolfs wegen 10,50   10,00 1,00      
noch van Ruth vanden Hatert 1,00                                
  neven die weyen                 noch   4,00 18,00 4,00 0,50      
  noch aen die ander sijde van Peters                 noch   3,00 3,00 3,00        
  guet van Merloe ? 1,00                                
noch van lesten nijhes     2,00 61,50                          
noch van alre lesten nijhes     4,00 59,50 10,0 1,0                      
                                     
blz 92-folio 55a                                    
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
208 Jan Custers guet betimmert 2,00       2,0     206 Jan Kusters goet 5,00 -3,00 5,00        
noch van alre lesten nijhes       125,00         Hiervan heeft Jacob van                
noch         121,50 2,0 1,0     Hyselberch 3,5 m.                
noch van alre lesten nijhes     1,50 16,50 1,5       noch   2,00 3,00          
                    noch   0,25 6,00 2,00 -0,50      
                  207 bij: Segher Geubbels                 
                      van Jan Kusters guet             van 2 m en 1 1/2 r min i verdel 2 d - 1/2 h
                      noch             1 verdel en 15 r  
                                     
                                     
209 Alert van Merlo en Hennis van Meerloe   1,00       1,0     208 Aellert van Meerlo und Hennis   2,25   2,00 0,50      
noch van alre lesten nijhes     1,00 41,50 1,0 0,5     noch Aellet Bestens dochter   2,50 66,50 3,00        
  = 5 verdell en 4 r                 noch Aellet   2,00 -22,00 1,50 0,50      
                    noch   1,00 -4,00 1,00        
                                     
                  209 Hennis van Meerle   3,00 22,00 3,00 0,50      
                    noch   1,25 7,00 1,00 0,50      
                    noch bants in de Heesbemden 1,00            
                    noch   1,00 -12,00 1,00        
                  nu Henrick Derickssoen van Meerle                
                                     
                                     
210 Die pryor end convent  O L Vr van Stralen    4,00             210 Den Prior des convents Onser Lieve vrouwe van Straelen van Geret Gijskens goet 11,50 11,00 1,00        
van Geryt Gijskens guet bij sijne huys en 2 m baents 2,00               noch   2,25 17,00 2,00 0,50      
noch nijhes voer syn doer     0,50   6,0 1,0     noch   1,50 15,00 1,50        
noch van alre lesten nijhes     2,00 32,00 2,0                        
  gelegen voer voorden hoff                                  
noch van alre lesten nijhes     3,00 23,50 3,0                        
                                     
211 Symon vande Heess  bij den Huys 6,00             211 Derck vander Hees   12,00   12,00        
  noch baent achter Renken raets baent 2,00               noch   1,50 16,00 1,50        
noch nijhes baynt     1,00   9,0       noch bans bij den Blackt 0,75   1,50        
noch van alre lesten nijhes     1,00 40,00         noch   0,75 12,50 1,50        
noch van alre lesten nijhes     1,00 89,50 3,0                        
  2 m min 1 verdell 23 r                                  
                                     
93 blz 93-folio 56                                    
                                     
                                     
212 Aleyt van Myerloe Bestgens dochter   2,50 66,50     3,0                        
                                     
213 Hennys van Meerloe of vander Cuylen   2,00 32,00     2,0 0,5                      
                                     
214 Tijs Rutten gelegen aenden Haettert   63,00       1,0                      
                                     
215 Arnt Reynkens achter Derixkamp vande Hees op               212 Arnt Rijnckens   5,50   5,00 1,00      
    Ruell end ewenych by syn huys 3,00       4,0 1,0     noch Arnt    1,25 8,00 1,00 0,50      
noch van lesten nijhes       96,00         noch bij sijn huys   6,00          
noch van alre lesten nijhes       119,50   2,0     noch bij de wyen 0,50 24,00   1,50      
                                     
216 Reynken Tymmermans van Jan vanden Haettert betimmert 1,50             213 Wolter Reynckens van Jans wegen bij de Hatett 2,00   2,00        
noch van alre lesten nijhes       32,50         noch   1,00 -14,50 1,00        
  noch van Denys Verstegen plaetz                 noch   0,75 5,00   1,50      
noch van lesten nijhes tesmaen       135,50 3,0     nu Derick Wolter Reynckenssoen                
  nu Wolter Reyncken Tymmermans soen                                    
                                     
217 Jan Gerytz soen van Frytsken vanden Haettert 0,50 12,00           214 Jan Gaertssoen vanden Eyghen van wegen Freskens vander Hetert 1,00   1,00        
  noch van lesten nijhes v.d Haettert       63,00 1,0       noch   0,50 -9,00   1,00      
                                     
                    215 Ruth Verhatert va vurscr. Guet 1/2 m  1/2 hel              
                                    Heesbeemd  
218 Jan Jacobs soen van Ruell   1,50       1,5     248 Johan Jacops soon van Rueel   1,50   1,50        
  noch ligt achter Derix beymden Verheesz 1,00       1,0       noch   1,50 15,00 2,00        
noch   3,00               noch   0,50     1,00      
noch van lesten nijhes     2,00 15,00 5,0       noch   1,00 134,25 2,00        
                  nu Gaert Jacops soen van Ruweel                
                                     
                  249 Gerit Kloetkens   1,00 -1,50 1,00        
                                     
                                     
  blz 94-folio 56a                 250 Jan van Ruweel Henrick Kloetensoen  van Gaert Jacopssoen van Ruweel   1331,25 1,00        
                    noch     112,50   1,50      
                                     
                                     
                                     
219 Peter van den Bergen betimmert 0,50             246 Peter vandenBerg   1,00   1,00        
noch van lesten nijhes       39,50         noch   0,25 2,00   0,50      
noch naest Alert       60,00 1,0       noch     22,75          
                                     
                                     
                  245 Lenrt van Boerlo   1,56   1,00 1,00      
                    noch den selve   0,50 2,00 0,50        
                    noch den selve   0,24     0,50      
                                     
220 Jacob Schroer   1,50             247 Jacop Schroers   2,00   2,00        
noch   0,50 5,00     2,0       noch bants bij de Blackt 1,00   1,00        
                    noch   0,50 -5,00   1,00      
                    noch   0,25 12,00   0.50      
                  nu Erken Schroers                
                                     
221 Bestgen Segers dochter van Meyell     57,25           244 Bestgen Zegers dochtervan Meyel   1,50   1,50        
noch van lesten nijhes       100,00         noch   0,25 21,00   0,50      
noch       0,50 1,00 1,0 1,0                      
                                     
222 Jan Rutthen zoen nyhes op Ruwell       112,50       242 Johan Rutten kynder   3,00   2,00        
noch van lesten nijhes     1,00 37,50         noch   1,00 2,00 1,00        
noch       1,00   3,0                        
                                     
                                     
                                     
                                     
                    241 Gerrit Pauwels bants inden Heesbemden 1,00   1,00        
                    noch   2,50   2,50        
                    noch Gerrit vurscr.   1,00   1,00        
                  nu Jan Gerrit Pauwels soen                
                                     
223 Arnt van Elsen betimmert 2,00       2,0                        
                                     
224 Peter Wolters soon vande Velgart omtrent 0,5  mette huyss 0,50         1,0   216 Peter Woulters  van Wolters weyen mette huys 0,50     1,00      
                    noch     8,00          
                    noch   0,75 -2,00   1,50      
                                     
225 Johan Rutten soen custer ynde Hesenbemde 1,50       1,5     243 Johan Rutten soen kuster inden Heesbemden 1,50   1,50        
                                     
226 Geryt Peters soen vanden Vorst   0,50             217 Gerit Peterssoen vande Vorst   0,50   0,50        
noch nyhes       15,00 1,0       noch den selve     27,00   0,50      
                    noch den selve   0,50 -2,00   1,00      
                  nu Peter van de Voerst                
                                     
227 Denysken vanden Heyss omtrent 5 verdell betimmert 1,00 37,50           218 Jan vander Heess   2,00   2,00        
noch nijhes       66,00 2,0       noch   0,50 10,00   1,50      
  noch steyt der selve voer by yrst vande Steech myt 2 d                                    
                                     
228 Lenart Verheess  van Aleyt end Katryn Verhees 0,50 71,00     1,0     219 Lenart vander Hees van wegen Aelet und Katryen 0,50 71,00 1,00        
                    noch     15,00          
blz 95-folio 57                   noch