Thientboeck Land van Kessel 1652   [Samenvattingen]      Home             laatste update 10-04-2007       door Piet van Enckevort


volgnr behandigden morgen verdeel roede betimmert bedrag
           
           
           
  Sevenum het dorp of Rooskenskant          
           
           
1 Joncker Belven  33     Bet 8 vl-1 d
gelegen aen sijnen hoff, den Nijen Vorst genoempt           
Een deel lancx het Lutterssebroick en de rest lancx den gemeijnen wech,           
  die van Sevenum naeden Vorsterbrugh gaedt ende oock beneven het nije erff van den Alden Vorst           
ende is betimmert met huys ende schuyr,          
           
           
2 Constantinus Tomas 17,5 1,5     17 d+   h
voor hem en sijn metconsorten          
  gelegen met een sijdt beneven het nyeuwe erff van voors. Joncker Belven, andersijdts beneven die gemeynt nae den Somp aen, ende          
  mit een eijndt lancx die gemeijne wech, die vant dorp naeden Vorsterbruigh aen gaet          
ende een deels is gelegen aen den Somp ende sijnen bendt          
gewijzigd          [17 d+ 3/4 h]
modo Elisabeth van de Hergraeff          
1630 Elisabeth van de Hergraeff aengegraeven 1       1 d
gelegen in den Sumpt           
           
           
3 Wolter van Hasenhorst 25   67r   1 engelse stuiter!!
en sijn neeff Heijn zijn behandt aen den Hoff Hasenhorst genoempt,           
groot 25 m, 67 rooyen, jaerlicx tot thijns met de Achterbosch.           
  Klein Jan van den Achterbosch moet hierin meebetalen nae navenant over 4m+7r zie hierna           
Aengegraeven naerderhandt 3 1 vd 23,5    
1598 aengegraeven 3,5       6 d+ hel
  daer den gemeijne wech door gaet, altesamen gelegen bij de Hasenhorst. Den gemeijne wech is in die maet niet inbegrepen          
modo Simon van Achterbos          
           
           
4 Heijn van Hasenhorst 3,5 1 vd     3 d + hell
1621 aengegraeven, gelegen achter den Hoff van den Start          
           
           
5 Kleijn Jan is behandt aen  4   7 r   zie hasenh
  horen bij de Hasenhorst en moet daervan navenant in de engelse stuiter bijdragen van die 25 m + 67 r          
noch 1,5   23 r    
1621 aengegraven 0,5   20 r   2 d+ hell
1622 aengegraeven 3       3 d
  gelegen eensijds aen den gemeine wech, die vant kerspel naegene Broeck gaedt          
1628 aengegraeven 2   63 r   2 1/3 + 1/16 d
           
           
6 Mari van den Broeck is behandt aen 5       7 d
in heunner voorkynder behoeff,  een deel beneven heur huys,           
lancx Erken van den broeck sijn weijdt het ander deel met eensijds           
  beneven Wolter van Hasenhorst erff, met die ander sijde beneven Erken van den Broeck sijn weijde          
1598 hierbij aengegraeven  2,5        
noch 12       12 d
  die wordt genoempt die Gelt ende is gelegen in die Steegh beneven Martten Dappers erf           
ende voorts aen de gemeijnt          
Noch hebben Merris kynder  4 1 vd     4 d+ hell
becomen van de Vrouwe in de kercke gelegen int Startervelt          
           
           
7 Erken van den Broeck 4       4 d
  is gelegen tusschen jan van den Broeck sijn erff ende is een weijde recht tegen over Henricksken van der Velde heur erff          
1621 daerbij aengegraeven   3 vd 14,5   1 hell+ 1/10 d
modo Jan van den Broeck          
           
           
8 Metgen Meijers 1,5   16 r   1 d + 1/8 d
  is een weijde gelegen aent Lutterschebroeck, eensijde benevens Henrick Lungs erff, andersijds benevens Goris Hillickenssoen erff,          
Henrick Goris          
modo Art van den Broeck          
           
9 Henrick Goris 1,5   22,5   1 d + 1/6 d
  Is gelegen aent Lutterschebroeck, is een weijde benevens Metgen Meijers erff en andersijds Jan Hueben erff          
1612 daerbij aengegraeven     63 r    
1621 aengegraeven 2   13 r   2 d
modo Gerit Goris          
           
           
10 Jan Hueben   3 vd 13 r   1 hell+ 1/12 d
  Gelegen aent Lutterschebroeck, eensijds benevens Henrick Goris erff, andersijts benevens Henrick Schroers erff           
1612 daerbij aengegraeven      34 r    
1621 daerbij aengegraeven   2 vd 9 r    
noch van sijn huysvrouwe vader  0,5       2 hell+1/6 d
becomen in die Hor           
modo Geurtien Huiben          
1630 aengegraeven  0,5       1 h
gelegen bij de Gelstart          
           
           
11 Henrick Schreurs 1   3 r   3 d+ 2/3 d
  Gelegen int Lutterschebroeck eensijds beneven Jan Hueben erff, andersijds benevens Goossen Peeters erff          
1612 daerbij aengegraeven 0,5        
bij voorschreven erff          
1621 aengegraeven  2 vd      
modo Peter Schreurs          
           
           
12 Goosens Peters    5 vd     3 hell
modo Derick van Mill          
  gelegen aent Lutterssebroeck benevens Henrick Schreurs erff ende andersijds beneven Gerardt van Mill sijn erff          
1612 daerbij aengegraeven     68 r    
           
           
13 Gerardt van Mill`` 2 1 vd 13 r   2   d hell+1/8 d
          [3 d+ h]
  gelegen aent Lutterssebroeck benevens Goossens Peters erff, andersijds benevens Dierick Heskens erff          
noch aent dorp  0,5        
  achter aen sijn weijdt aent Broeck ende is gelegen benevens Gijs van Mill sijn erff ende andersijts benevens Joncker Reinart van          
Vlatten sijn erf          
noch heeft hij becoomen    3 vd     1 hell
van het Huys toe der Donck gelegen in de Heesbend          
modo Derick van Mill          
           
14 Dierick Heskens 2       2 d
  gelegen aent Lutterssebroeck benevens Gerard van Mill sijn erf, met die andere sijde beneven Jacob van Vergardt sijn erf          
           
           
15 Jacop Peeterssoen van de Vergardt    5 1 vd   bet 5 d+ hell
  gelegen aen  Vergardt an compt toe den voorschr. Jacob met sijn mitconsorten,          
is betimmert met huys ende schuyr, daer Peter van den Vergart in woendt          
noch  1   26 r   1 d+ 1/6 d
  gelegen benevens Dierick Heskens erff?, hiervan compt eenich Martten Schenck woenachtich tot Gent toe          
1630 Peter Ververgaert aengegraeven  2 29 r     2 d+ 1/3 h
gelegen bij Vorsterbrugh          
           
           
16 Gerardt van der Herstraeten tot Brey    2       2 d
1621 aengegraeven,  gelegen aen den Vorsterbrugh          
           
           
17 Peter Lemmen soen 3       7 d + 1/3 d+1/16d
daer hij woent         [7 d+ 1/3 d]
noch 1          
gelegen aen den Vinckenpas beneven Lennardt van den Vergart sijn weij          
1599 daerbij aengegraeven     44 r    
noch heeft hij een weide 2   13 r    
  bij den Dapper gelegen aent Broeck tegen Gaertgen Verhellen weijde, eensijds beneven Ruth Pubben erff , andersijds beneven Peter          
Hoicks erff          
modo Alert Lemmen          
1630 Peterken Lemmen aengegraeven      72 r   d
gelegen benevens Rut Pubben erff en Peter Rooskens nije erff          
           
           
18 Peeter Hoicx Jan sijnen soen     40 r    
  gelegen eensijds Peeter Lemmen voors. Erff, andersijts benevens Wolter Billekens erf          
noch   5 vd 8 r    
gelegen benevens Jan Billekens erff aende gemeijnt          
noch aen een weijde hergecommen   7 vd      
van Everdt Reinkens kinder, gelegen ook aen de gemeijnt          
noch aent het Hooffbroick 1          
  gelegen benevens Gisken Luytten erff, andersijts beneven Jenneken Cuypers erff.          
1621 daerbij aengegraeven   2 vd     5 d+ 1/14d
1630 aengegraeven      30 r    
gelegen beneven Wolter Bellickens nije erff          
1630 aengegraeven   5 vd      1 d+   h
Gelegen bij de straet          
           
           
19 Wolter Bellickens   1 vd 10 r   3 1/3  d+ 1/3 d+ h
gelegen beneven Peter Hoicx erff, andersijts benevens Roeverhoff          
noch  3   3 r    
gelegen bij Roevershoff aent Broeck          
1630 noch aengegraeven         1 h
gelegen Peterken Lemmen          
           
           
20 Jan Bellickens 1 61 r   Bet 5 d- 1/16 d
  betimmert mey huys ende schuyr, gelegen aen Roevershoff, eensijds beneven Peeter Hoicx erff, andersijts beneven Jan van den Bergen          
erff          
1621 aengegraven 3        
gelegen bijden hoff den Alden Vorst genumpt aen den Somp bemd          
1621 noch aengegraeven          
gelegen aen den Blackt          
1631 Jan Belleckens aengegraeven 2       1 d
gelegen bij Vorsterbrugh beneven Peter Ververgarts nije erff          
           
           
           
21 Rut Pubben 5   1 vd     5 d
          [6 d]
gelegen benevens Gerardt Reuskens erff          
1599 daerbij aengegraeven     30 r    
modo  Merrike Pubben          
           
           
22 Gerardt Reuskens 15         15 d
  gelegen bij sijn huys naer het broeick van de suydt weyden van die ? benevens Rut  Pubben erff en andersijds Michiell van de          
Hergraeff erff          
modo Gies Reuskens          
1630 Gerard noch aengegraeven 2       2 d
gelegen bij Nosens          
           
           
23 Michiel van den Hergraeff 14   1 vd     14 d+1/2 h+1/8d
  gelegen aen den Hoff van den Crouwel lancx die gemeynt nae die Sondersse brughen          
           
           
           
24 Jan Hermans 2         2 d
  gelegen eensijds benevens Gerardt Snelkens erff, andersijds benevens die Sond[ert]          
modo Gerrit Hermans          
           
           
25 Judyt van Haeren  10         10 d
wed Joncker Hackvoirt          
  2 morgen gelegen aen den Sondersse brugh beneven Hergraeff erff de rest gelegen aen den Sondert lancx die gemeint naer de Sonders          
hoevel          
           
           
26 Jan de Meuller 3 1 vd 27 r bet 3 d+ h+1/5 d
gelegen benevens scholtis Henrich Schenck sijn weyen,           
andersijds beneven s Dierick Nellen erff betimmert met huys ende schuyr          
1621 aengegraven een Vyskoyll voor sijn erf op die gemeynt       h  
modo Reijner Smollers          
1630 noch 4     12r   4 d+
bekomen van Gijsken Smollers, bij die Haach ?? gelegen          
           
           
27 Dierick Nellen 3     17 r bet 3 d+ 1/8 d
gelegen eensijds benevens Jan de Meullers erff, andersijds benevens           
Hendrick Keusters erff, betimmert met huys ende schuyr          
           
           
28 Henrick Keusters 5         5 d
ende hier is een mergen van Creemers bij          
  gelegen eensijds Derick Nellen erff  andersijds benevens Mattis Leeuwen ende Mericken Verlinden erff          
modo Peter Custers          
           
           
29 Mattis Leeuwen   3 vd     1 h
  geleegen eensijds benevens Henrick Keusters erff, andersijds Mericken Verlinden erff          
           
           
           
           
           
           
           
           
30 Merircken Verlinden 2 1 vd     3 d+ h
  eensijdts benevens Mattis Leeven ende Henrick Keusters erff andersijdts benevens die Neerstraet ende Lisken Jegers erf          
  noch haer aenpart van de baent gelegen aent Broick tussen die Sondersse brugh ende Reuskens brugh nae den Crouwels aen, dese          
baent is 3 mergen. Daervan moet sij des jaers geven 1 denier          
modo Denis Smitjens          
           
           
31 Beelly van Mill          1 h
  eensijds benevens Martten Schencks erff ende andersijts beneven Jan Schutten erff ende lancx het Derperbroeck          
modo            
Goessen Vorstermans haere schoensoen          
           
           
32 Jan van Rouweel 8       8 d
gelegen aen den Haegh lancx den Wiel en           
wordt genoempt den Hongercamp          
verw. Folio 13??          
modo Jan Custers?          
           
           
33 Marten van Ord 4 1 vd 14 r   4 d+ 1/3 d
gelegen bij Stockumshoff Berchum genoempt,          
  eensijds lancx Willem Wijnans erff ende voorts lancx de gemeinte nae Tongerlo          
modo Willem van Ordt          
[Nu staat er duidelijk Stokvisch hoff Berchum genoempt]          
           
           
34 Willem Wijnans zaliger sijn  2     8 r   2 d+1/16 d
huysfrouw Metgen met consorten          
  eensijts benevens Maartten van Ord sijn erff andersijds beneven Peter Huiben erff bij Berchum          
modo Catharina Willems          
           
35 Gerardt Snelkens 3 1 vd     3 d+ h
  gelegen bij den Crouwel beneven Michiel van Hergraeff erff andersijts beneven Jan Hermans erff          
1630 aengegraeven  3   - 2 r   3 d
gelegen bij den Haech          
modo Jan .... etiens          
           
           
36 Bastiaen Mons 2       2 d+1/5 d
1599? aengegraeven     28 r    
  gelegen in de Hees beneven Henrick Pouwels erff andersijts aen de Cornuiten Steegh          
noch Bastaen Mons 1         1 d
  becomen van het Huys der Donck gelegen in die Heesbend bij Gerard van Mils erff          
part reg: folio 14 nr 2          
1630 aengegraeven    7 vd 16 r   1 d+ 1/2 h
gelegen bij Kerstgens Nijen erff          
modo Gu.. Roeskens          
           
           
37 Gijs van Mill          1 d
sijnen schoensoen Jan Maes Verijt          
  gelegen eensijdts beneven Gerardt van Mill sijn erff andersijdts benevens Grietgen Nelis kinder erf          
noch 1 morgen bandts, gelegen aen den Hees beneven [niet ingevuld]          
           
           
           
           
38 Grietgen Nelis ng       Nn
gelegen aent broeck beneven de voorschreven Jan Verijt sijn erf en           
andersijts benevens Gisbert Truyen erff          
modo Tijsken ..... namens .....................          
           
           
39 Gisbert Truyen ng       Nn
gelegen benevens voors. Grietge Nelis kinder erff           
andersijts benevens Jan Schutten erf          
modo Jan ... ijen          
           
           
40 Jan Schutten ng       Nn
  gelegen eensijdts beneven Gisbert Truyen erff andersijdts beneven Beelly van Mill heur erff          
modo Kerst Willems          
           
           
41 Peeter Houben 10     15 r   11 d+1/8 h
  gelegen bij Berchum eensijdt beneven Willem Wijnans kinder ende Stockums erff           
andersijdt beneven Martten Schencks erff inwoonder tot Gent          
1621 aengegraeven 1   - 4 r    
  gelegen aen die gruijn coyll beneven Peter Reyners? Erf ende lancx dy Neerstraet          
modo den jongen [Peter Hoeben]          
           
           
           
42 Martten Schenck Jans soen 5       5 d
  1621 aengegraeven gelegen bij Berchum beneven Peter Huiben erff voort  rondomb in die gemeynt          
           
           
43 Judith weduwe Thomas Romer  24       6 vl
van Venlo           
gelegen ter Heyderwerdt naer Tongerlo dese vors.           
  Dese Judith is geweest die moeder van de tegenwoordige jouffrouw Stockum,  soe ick bericht worde.          
Noch heeft Stockums zaliger  7          
gegolden van Lennart van Berchums erfgenamen          
  sijnde gelegen bij dat voorschr. erff, eensijds beneven Marten van Ordt sijn erf          
noch Stockums zaliger 3 ?   30 r   11 d+2/3 d+1/16 d
gegolden van Willemken Wijnen erfgenamen          
eensijdts beneven die 24 morgen , andersijts beneven Peter Huiben erf          
modo Godefridus van Stockum          
           
           
44 Heijn van Ulft 6   34 r   5 d+ h
  gelegen eendeels beneven het Ulffterbroick nae Berchums aen, het ander deel op die ander sijde vant velt aen de hey nae          
Gribbenvoorst aen          
           
           
45 Lennert van Ulfft 5     34 r   7 d+ h
  gelegen een deel aent Ulfterbroick benevens de voors. Heijn van Ulfft sijn erff, het ander deel op die ander sijde vant velt aen de hey          
nae Gribbenvorst aen beneven de voors. Heijn van Ulft sijn erff.          
1598 aengegraeven waer die schuyr op getimmert is          
noch Adam Verdellen den gebruicker vant voirsterff daerbij aengegolden           
omtrent  2        
en is een wey en light beneven Gerart Verhaghe sijn erff          
kantlijn:  het particulier reg. Fol 17 heeft Adam Verhellen geaccordeert met dese text? Behalven noch meer partyen          
noch heeft hij becomen van het Huys der Donck           
omtrent  5         5 d
  ende is gelegen aent ende opt Ulftervelt nae die hey ock nae Grubbenvorst aen          
modo Gijsken van Ulfft          
           
           
           
           
           
46 Gerardt Verhaghe met Ummel 3   1 vd     3 d+ h
sijn huysfrouw.           
  Ende sijnt gelegen  eendeels aent Ulfterbroeck beneven Adam Verdeellen erff ende andersijdts beneven Jan van Egeren sijn erf,  ander          
  deel is gelegen opt ander sijdt vant velt aen de hey nae Gribbenvorst aen beneven Jan van Egeren erff          
modo Teuwes Floerkens          
           
             
47 Jan van Egeren en Geertien 4 vd     4 d+ 1/8 d
sijn huysfrouw.           
  En is gelegen deels beneven Gerardt Verhaghe sijn erff, andersijdts benevens Mass van Deursen sijn erff aent Ulfterbroeck, ander deel          
over het velt aen de hey nae Gribbenvorst aen          
           
           
48 Mass van Deursen en Neelis 6 1 vd     9 d+1/2 h
sijn huysfrouw           
  gelegen eendeels beneven Jan van Egeren erff andersijdts beneven Dierick Rosen erff aent Ulffterbroeck en de rest overt velt aen de          
hey nae Gribbenvorst aen          
noch becomen van Derick Wijnen aan de hey 1        
1621 aengegraeven  2        
  gelegen int Ulfterbroeck over de beeck bij Mass van die Ertbrugh sijner neijer bandt ende benevens Peter ende Maricken Reuskens erf          
noch heeft Mass  1         1 d
  aent Hooghbroick omtrent 1 morgen en is gelegen tegen tegen den hoick van die Heesbend nae Tongerloo aen en aen het gemeyne          
broeck          
modo Kerst Ververgart          
           
           
49 Derick Rosen 4 1 vd     5 d+ h
1598 daerbij aengegraeven 1          
  gelegen beneven Mass van deursen sijn erff ende voorts rontsomb in die gemeynt          
zijkant: part. Reg. Folio 19           
modo Hendrick Roosen          
           
           
50 Joncker Dierick van Linden 4     52 r   4 d+1/3 d
heer tot Blitterswyck          
gelegen bij den hoff Tongerloo .... hoick aen die Heesbendt          
           
51 Mass op die Ertbrugh 22     bet   31 d+ 1/8 d
  gelegen na het Derperbroeck aen lancx sijn velt  ende enich aen Berchumsstraet oock lancx sijn velt, betimmert met huys ende schuir           
  ende dese getimmer sijndt gelegen aen Berchumsstraet op den hoeck nae Martten Schencks nij erff, inwoender tot Gent          
noch 3 1 vd      
is gelegen in die Vlassmer aen de Peel          
noch 1        
bandts in den Heesbenden benevens Bestgen Hermans bempt          
1598 aengegraeven  4 1 vd      
int Ulfterbroeck          
modo Faes Verertbrugh          
           
           
52 Martten Schenck  37       50 d
scholtis tot Gribbenvorst           
  behandt aen den hoff den Lippart [Coppert] genoempt met het goeytgen daerij gelegen. Gelegen bij den hoff op geenen Staerdt nae          
den Peel aen.          
Noch Brandts Veen  10          
  alias den Brandt genoempt gelegen tegenover den hoff van den Cruckum na Gribbenvorst rondsomb in die heye.          
Noch daerbij waer ? van Claes  Jan Cill Gielen soen to boeck steedt 2 m          
gelegen aen Gielen brugh aen den gemeyne broeck          
           
53 Maricken Pouwels heur kinder   3 vd     1 h
  gelegen nevens Martten Schenck bongart en andersijdts nae die Cleijn Ertbrugh          
modo Jan Gaertgens          
           
           
54 Peter Reuskens 1         1 d
  eendeels aen t Ulfterbroick ende rest nae het Derperbroeckaen de Kleijn Ertbrugh beneven sijner suster erff          
modo Jan Roeskens          
noch:          
1630 aengegraeven door Peter Roskens Gerardts soen 3 vd        
gelegen bij Ruth Pubben aef         1 h+ 1/4 h
modo Jacob Ververgart          
           
55 Merricken Hennes 1         1 d
  gelegen ten deele aent Ulfterbroick en die rest nae het Derperbroeck beneven Henrick broeders paters erff ??          
modo Jan Roeskens          
           
           
           
56 Joncker Johan van Vlatten 16       Niet vermeld
nu          51 d+ 1/8 d
Joncker Reinhrt van Vlatten met sijn huysfrouwe Jo. Otto van Tengnagel          
ende           
jouffr Maria van Vlatten aen die Steenhagh          
ombtrent 16 morgen gelegen tegenover den hoff op der Cruckum          
eensijds lancx den Wiel en een eindt aen Hendrick Schencks watergraeff          
noch  12          
gelegen aen den hoff van der Cruckum          
??? noch aent Ulftervelt aen de hey nae Grubbenvorst  7 vd        
beneven Heijn van Ulffts erf          
1598 aengegraeven 1        
gelegen aen den hoff van Cruckum tegenover die Steenhagh          
noch  8          
aenden Alden Medenberch ende wordt genoempt den Vinckenpas          
noch bij de Personaetsbendt 3        
in die Heesbendt          
noch  8 1 v      
aent Huys to der Donck de Hagenweijden ende aent Moelenweijtgen          
modo voor Joncker Reinart: Hendrick van Vlatten ?          
           
           
56a Persona Personatu Heer Hendrick van Vlatten 3        
  Gelegen aen die Heesbendt voor aent Vargat tegenover Hendrick Roevers erff          
modo Joncker Hans Emil van Vlatten          
           
           
56b Rudth Hendrix  2     bet 2 d
gelegen in die Steenhagh, die nu wordt genoemt den Hongercamp          
en is betimmert met een huys          
modo Andries Schenck, landscholtis          
           
           
           
           
57 Hendrick Schenck 3       6 d
scholtis des ampts Kessel          
  ende sijn gelegen tusschen de erffen van Jan de Moeller en jouffr Hackvorts aen dy Sondert          
1598 aengegraeven  2          
  gelegen daer hij woent beneven den gemeyne wegh van Sevenum uytttert derp komende nae die hey nae Gribbenvorst ende Lottum          
  ende oock nae nae Venlo aen ende dit erff is den plack daer alle sijn getimmer op staen met sijnen koolhoff met alle sijn watergraven          
ende een deel van sijn bongard rondsomb her          
noch becomen 1         1 d
  van het Huys der Donck, gelegen in de Heesbend gelegen eensijds beneven Gerard van Mils bandt, andersijdts beneven den          
personaatsband          
zijkant: part reg. Folio 22 recto