RAL Maastricht Schepenbank Kessel Schatcedul Kessel 1573 inv.nr. 01.038 / 97    door Jacques Spée   jtlspee@freeler.nl.  


 

          Kolom 1
  1573     Schatcedul van  
        Kessel vanden derden  
        termijn Co. Ma t. bij  
        Banerheeren, Ridder-  
        schap und teden inge-  
        willichte penningen  
        vanden jaere 73.  
           
        Kesseleijck  
           
        Pouwels Smits 4 gl ende 1 ort
        Johan vanden Berg 4 gl
        Basbanus Buelens 7 gl 2 st
      betl. Jan Pampis 2 gl
      betl. Gicken Alerts mit den  
        kindern 3 gl
      betl. Der Puijp 2 gl
        Sijberts goet 2 gl
      # betl. Gort van Weert 5 ort gl
      ½ betl. Der lam Jennus 13 st
        und Goert van Weert  
      # Geret Erkens 28 st
      betl. Tisken Jennen kinder 2 gl und 1 ort
      betl. Goerten Mertens goet 2 gl
      betl. Michiel Sinckens 28 st
      # betl. Johan Hert 2 st
      # betl. Willem Kusters 10 st
        Henrick Wevers kijnder 1 gl
           
           
           
    Kolom 2     Kolom 3
           
betl. Mr. Jacob tot Venlo 2 malder   betl. Gorten Gijsken Kremers  
  roggen nu den pater ing     soen 2 gl min 1 ort
  Oeij 1 gl betl. Derick Piggen op gasthuijs  
  Ardt inden Sleutel 3 malder     hoff 3 gl min 1 ort
  roggen 2 gl betl. Dweert opten Hergraaeff 4 gl min 1 ort
  Toewrs Henson 2 malder   # betl. Henrick Mennen 5 st
  roggen 15 st betl. Driesken Knonpas goet 2 gl min 1 ort
betl. Nees Maeslandt 25 st betl. Korst op Jenckken  
betl. Henrick Spe 1 malder roggen 10 st   Straelmans goet 2 gl min 1 ort
betl. Dat elter landt 21 st betl. Oennel op Berichs hoff 3 gl min 1 ort
  Thijs Spe 11 vat roggen 18 st betl. Wout 1 gl
betl. Schulenberch 5 vat roggen 9 st betl. Jencken op Olvsen goet 1 gl
  Tot Jenken ingen Coenraerdt   betl. Gerten Busen 2 gl min 1 ort
  Schrijnemeckers 2 malder   betl. Johan inden Bongart 1 gl
  roggen 15 st betl. Henrick Stockmans 2 gl 5 st
betl. Vogels pacht 6 malder   betl. Pien Lintgens kijnder 1 gl 4 st
  roggen 3 gl betl. Peeter indie Steeg 28 st
betl. Geret Visser van Jaepken   betl. Canelijcken 22 st
  goet under vanden Sporckt 5 gl betl. Hencken Remen 8 st
  Johan van Asom 16 st betl. Lietgen opten Perrick 2 gl
  vanden halven Weert   betl. Vaes op St Cathaerinen  
  Jan ionc dochter 12 st   hoff 2 gl 1 ort
betl. dat heerschop vanden Peg 2 gl 1 ort betl. Selis soen op Thijs desen  
betl. die heerschoppen van     hoff 3 gl
  Canelien 4 gl betl. Welmken op Oonnelion 3 gl
  die heerschoppen van Thijs   betl. Jennen goet aenden  
  desen hoff 4 gl   Aenstoot 17 st
  4 vat roggen ut den   betl. Jan aenden Aenstot 2 gl
  goet aenden straeten 7 st      
  Jan Mertens pacht 6 malder        
  roggen 3 gl      
           
           
    Kolom 4     Kolom 5
           
betl. Goessen aenden Aenstoot 2 gl betl. St. Cruijs altaer 4 gl min 1 ort
betl. Thijs Speen goet gebrucker   betl. H. Mertens pacht 25 st
  Johan     Schroffels kinder 2 malder  
  der Wever und Goessen     roggen uuijt Goirts Naelan  
  aenden Aenstoot 1 gl   goet 1 gl
  Johan Deckers goet wordt   betl. Joirken Putten goet 2  
betl. gebruijckt in Canelien goet 15 st   malder roggen 1 gl
      betl. Thijs Goren 1 malder  
  Donck     roggen 10 st
      betl. die joffer van Keijserbos  
betl. Aaet inder Donck 15 st   2 malder roggen 1 gl
betl. Simon inder Donck 5 gl betl. Sint Blaes heeren 4 gl
betl. Geijlken Koumans 1 gl betl. noch 1 malder roggen 10 st
betl. Peincken op Dries   betl. de pacht vanden Aenstoot 3  
  Bollen goet 15 st   malder roggen min 1 funner 27 st
betl. Steven inden Baendt 15 st betl. die Broederschap  
betl. Herman der Spelman 5 st   3 malder roggen 2 gulden
betl. Simons goet inder Donck 15 st betl. Willem van Oijen 1 malder  
betl. Gaerten Naelen 1 gl   roggen 10 st
betl. Johan der Wever 10 st betl. Alofs Bormans gilt tot  
betl. Ingel inder Donck 10 st   Venlo 12 hoirs gl 1 ort gulden
      betl. Henrick Lermans 1 malder 10 st
  Tijenholt     die joffer van Bree  
        2 malder roggen 1 gl
betl. Jelis opden Poltinck 4 gl   Nelis goet 7 vat roggen 12 st
betl. Michel opten Bijlant 2 gl   Jan Kermans 2 malder  
betl. Mevis opten Ulant 2 gl   roggen 1 gl
betl. de Mossenberch 1gl   nu den pater inde Oeij  
betl. Heinen goet opden   betl. Derick Witten pacht  
  Haenenpost 1 gl   nu Thijs Wijnots 3 malder  
betl. Peeter van Loms hoff 4 gl   roggen 2 gulden
betl. Wollem Bloetgens 4 gl      
betl. Baetsken Simons goet 9 st      
           
           
    Kolom 6     Kolom 7
           
betl. der pater ingen Oeij 4 gl betl. Hein Katerbont 10 st
betl. Johan van Loms erven 14 gl betl. Merten opgen Peg 1 gl
betl. Hoennen goet 7 gl betl. Henrick opden Pot 4 gl
betl. Posterts goet 9 gl betl. Jan opten Gangelt 2 gl 1 ort
betl. Holthusen ende Keer van   betl. Johan Danten 11 st
  hunne hoven 9 gl betl. dat goet opten Stijen dat goet opt
betl. Goer van Koldenbroeck 8 gl   gebrucker Gerit Stockmans  
betl. Lennert de Laet 4 gl   kijnderen 15 st
betl. Henricks kijnder aenden   betl. Walravens erffen 23 st
  Aenstoot 15 st      
betl. der pastoir van Kessel 5 gl   Oijen  
  Henrick Schinck van thiende        
  und pechten van alles   betl. Heincken Heithusens  
  wes hij in Kessel heeft 64 gl   halffman 3 gl
betl. die thiende inden Poijer   betl. Wouter Keren halffman 3 gl
  und kercken velde 12 gl betl. Derick op Goren hoff 3 gl min 1 ort
betl. de pacht vanden Heijden 11 gl betl. Johan op Linnert de  
betl. der kerkenpacht van Kessel     Laets goet 1 gl
  dat collegium 40 gl betl. Lins der Pamecker 1 gl
betl. Middelmans pacht 3 gl betl. Henrick goet inden Pijt 5 ort gl
betl. St Michiels altaer 3 gl betl. Sol op Pasterts goet 4 gl
  St Anthoenis altaer 4 gl      
  Linnert Vissers van 2     Dorp  
  malder roggen tot Ruremund        
  ad regalares 1 gl betl. Jaepken opten Graess 4 gl
  Willem Burskens und   betl. Peeter Heinen 8 st
  Pauwels Slabberts van   betl. Thijs Feijten 7 st
  2 malder roggen inden Donck 1 gl betl. Thijsken der Kuper 5 st
      betl. Wijn Damen 1gl
      betl. Jan der Kremer 9 st
        Hemcken der Moller 1 gl
      betl. Johan Ulkens 1 gl
      betl. Nees Bolten goet 5 ort gl
           
           
    Kolom 8     Kolom 9
           
betl. Bestiaen der halffman 4 st betl. This Schroer 1 gl
  Wijncken Huben 5 st betl. Driesken vander Heijden 1 gl
  der schot van Baricks goet     Derick van Merwick 2 gl
  eingesort dat herscop 1 gl betl. Willem Driessen 5 st
betl. Peeter Huben 8 st betl. Henrick Smit 5 ort gl
betl. Frans der Schier 11 st betl. Willem der Cuper 8 st
betl. Gerit Bolten 3 st   Aert Croenen als herschop 3 gl
betl. An Bocken 5 st betl. des pastoirs kinder 2 gl 1 ort
  Willem Alloffs 5 ort gl betl. Johan der Cuper 7 st
betl. Linnert Schoepts 8 st betl. Peeter Spoers 3 st
  Met Kosters 2 gl betl. Beelken Kremer 8 st
betl. Alots der Veer 5 st betl. Peeter der Veer 3 gl
  her Gerit Kempt wn volght        
betl. der proest 18 st   Edele und buitenluijen  
  Aert Croenen 15 st      
  Hoithusen als herscop 3 gl   Wollem van Merwick 15 gl
  Claes Croene 10 st betl. Thomas van Nuenem  
betl. Keer als herschop 1 gl   vanden hoff vanden graeff 8 gl 1 ort
  Beelen kinder goet 1 gl betl. Matthis van Becs vanden  
  Johan Heijne 2 gl 8 st   Veer 6 gl
betl. Japken Kremer 1 gl   Winnert van Dursdaels erffen 15 gl
betl. Bastianus als heerschop 2 gl betl. Grefsraij 9 gl
betl. Honten goet nu Jan Kessels 3 ort gl betl. Beel Bastians hoff 6 gl
betl. Heilkens goet vanden Oever 1 gl betl. gasthuijs hoff 9 gl
betl. her Henricks kinder van   betl. Hoe Henrick 4 gl
  Bolten goet 2 gl   Henrick Clusen 2 gl
betl. Geret van Jan van   betl. Seger vanden Horst 2 gl 6 st
  Olnests goet 3 gl betl. Gordt Burskens 3 gl
betl. Wolncken Gijskens 1 gl betl. Alofs Bormans 4 gl
      betl. Vogelsanck 6 gl
      betl. Eghtbert goet van Holtmolen 8 gl
           
           
    Kolom 10     Kolom 11
           
# betl. Thijs Leten 8 st   Barick und Cappel 7 gl
# betl. Jan Penkers 1 gl   Noch Barick van dat  
# betl. Marten Toiers 1 gl   derdendeel vanden Voer  
# betl. Merten Schoenmecker 2 gl 3 st   und vanden moelen 3 gl
betl. Peter Hermans 12 st   Vir Broderschap van  
  Geret Peter Hermans soen 5 st   St. Thonis tho Barlo  
# betl. Goert Timmerman 1 gl   1 malder roggen 11 st
# betl. Geret Luten kinder 5 ort gl   Wordt uuijtgericht uuijt  
betl. Jan Erkens 15 st   Soirts Naelen goet  
# betl. Jan Luten 10 st      
# betl. Frans de Suere 1 gl      
betl. Bert Jennen 3 gl min 1 st   Sa Samen 572 gulden bb
# betl. Des Vaegt goet 1 gl     16 st bb
betl. Jan opt Saurvelt 25 st      
# betl. Geret opten Ceter werd 3 gl   Van desen sommen kompt  
  Kreckels goet nu Greesraij 3 ort gl   tot behoeft Co. Mat. 468 gl 16 st
           
  Sporckt     Thom anden voir die schat-  
        heffer 39 gl min
betl. Dericks kinder van Hoven 2 gl min 1 ort     1 ort gl
betl. # Willem Lintgens 5 ort gl   Thom darden den amptman  
betl. # Beelken op Vissers hoff 2 gl   tho eine verisronge  
betl. Willem Schotelcors 3 gl   ongeselich 10 gl
betl. Naelen goet vanden Sandt nu        
  Bastianus Burskens 1 gl   Thom vierden is overgesat  
        tot behoeff des kerspels 65 gl