HOME        Historische Studiegroep "Land van Kessel"


HCL, 01.002/1  Gelderse Rekenkamer te Roermond, inv.nr. 1056

Leenregister over de jaren 1619-1621

   Register  P

Leenboek des furstendoms Gelre ende Graefschaps Zutphen
Beginnende metten jare XVI C negenthiene

P

 

 
- 1619 januari 22, folio 1 – 1 verso
   Akte van belening voor Jan Specht met 23 morgen bouw- en weilanden gesplitst uit
   den hof to Heersel te Heringen.
 
- 1619 januari 22, folio 1 verso - 2
   Akte van belening voor Jan Keijkens met 20 morgen zowel bouw- als weiland ge-
   splitst uit de hof to Heesel te Heringen.
 
- 1617 oktober 14, folio 2
   Akte over achterstallige betaling van het hergewaadt verschuldigd vanwege het
   leengoed Meuterkens.
 
- 1619 januari 22, folio 2 verso –3
   Akte van belening voor Gerit aengen Ven, voor hem en zijn metgedelingen van-
   wege tien boenderen lands gelegen op Crafelt onder Linne in het ambt Monfort tot
   Monfortse cluppelleens rechten met 15 alde grooten als hergewaad.
 
- 1619 januari 30, folio  3 – 3 verso
   Akte van belening voor Anthonis van Halbeeck en zijn metgedelingen met de hof
   Ingen Dorde gelegen onder Echt, na overlijdt van Ceel Boelmans tot Gelderse
   leenrechten.
 
- 1619 februari 7, folio 3 verso – 4 verso
   Akte van belening voor Derick Hoffacker namens het Adeliken Stift Grevendael
   genaamd Nijenklooster met de hof te Montenaken gelegen onder Leuth na over-
   lijden van Dederick van de Boigel (Beugel).
 
- 1619 februari 15, folio 4 verso - 5
   Akte van belening voor Johan van Binsfelt met het leengoed genaamd de  Ros-
   weijde (Rosweide) gelegen onder Wegberg.
 
- 1619 maart 5, folio 5 – 5 verso
   Akte van belening voor Arnolt van Horpus alsmede namens Raboth van Keverbergh
   en  Lambert van Cruchten beide nog minderjarig met de molengriendt gelegen te
   Maasbracht, na overlijdt van joffer Mechtelt van Cruchten.
 
- 1619 april 13, folio 6
   Akte van belening voor Peter Engelen met een cluppelleen gelegen te Bracht op
   Brachter Crafelt na overlijdt van Heijntgen Hoevers tot Montfortse cluppel-
   leenrechten met 15 alde grooten als hergewaad.
 
- 1619 april 23, folio 6 verso
   Akte van belening voor Thobias van Olsem met de hof Wamich gelegen te Havert
   in het ambt Millen na overlijdt van Johan van W… (Winns?).
 
- 1619 april 27, folio 6 verso
   Akte van uitstel tot belening voor Adriaen Poein met het leengoed ter Coppelen of
   Dieteren gelegen bij Susteren.
 
- 1619 april 30, folio 7
   Akte van belening voor Gerit van Oeijen en zijn metgedelingen met het goed ter
   Cluysen gelegen te Roosteren met name 14 ˝ boenre land, na overlijdt van
   Goosen Costers tot Montfortse bundigen rechten.
 
- 1619 mei 16, folio 7 verso
   Akte van uitstel tot belening voor Van Pol en zijn moeder Catharina Kremers met
   de hof op den Bredenwech gelegen te Linne.
 
- 1619 juli 1, folio 7 verso
   Akte van belening voor Herman Jacobs van Ulft namens het capittel van de H.Geest
   te  Roermond met de tienden van Oirlo, ook wel genaamd “die Holterthiende”.
 
- 1619 juli 19, folio 8
   Akte van belening voor Lenart van Ophoven namens Catharina Sevels, weduwe van
   Isaacq Steijrke met de hof den Bredenwech gelegen te Linne.
 
- 1619 juli 31, folio 8 – 9
   Akte van belening voor jonker Christoffel Dederich van Wylich, Baron van Lottum,
   met de halve hoge heerlijkheid Grubbenvorst, het goed Baersdonck en het goed
   tot Wamel na overlijdt van zijn vader Christoffel van Wylich.
 
- folio 9 verso blanco
 
- 1620 februari 15, folio 10 – 10 verso
   Akte van belening voor heer Alexander Croy, Chimay van Arembergh, prins des
   heiligen Rijks met drie lenen:
   1e de Burch, stad en heerlijkheid Weert,
   2e de stad Wessem en
   3e de voogdij van Thorn, na overlijdt van Charles grave van Egmont.
 
- 1620 maart 12, folio 10 verso - 11
   Akte van belening voor Aret Kilman Janssoen voor hem en zijn metgedelingen
   Jacob  Heesters en de broederschap van St. Crispynens tot Gelre met het goed
   Haestadt gelegen onder Vernum binnen het kerspel Nijekerk, na overlijdt van Jan
   Maes genaamd Pieck.
 
- 1620 april 27, folio 11 - 12
   Akte van belening voor Marten Schreur voor hem en zijn metgedelingen met een
   bijzonder leen van 14 boenderen land, voordien gesplitst uit Ter Borch gelegen in
   het land van Gulich ambt Millen. Volgens de marge gelegen te Havert.
 
- 1620 mei 30, folio 12 – 12 verso
   Akte van belening voor Jan Suijkers met “alsulcke mergen” land gesplitst uit de
   Meuterkenshof gelegen onder Hinsbeck, na overlijdt van Jan Ingenhuls.
 
Folio 13 blanco
 
- 1620 juni 13, folio 13 verso - 14
   Akte van belening voor jonker Arnold Horpus namens zijn echtgenote Maria
   van Cruchten alsmede voor Raboth van Cruchten en Lambert van Keverberg met
   het goed Gruenfeltz (Groenveld) te Venlo tot Gelderse leenrechten.
 
- 1620 juli 8, folio 14 – 14 verso
   Akte van eedvernieuwing door Lijffart van Asselt namens zijn echtgenote Catha-
   rina van Langen (Lhangen), zoals dat wijlen Johan van Asselt op der Coulen ge-
   daan heeft, vanwege het Huis to Gestelen.
 
- 1620 juli 8, folio 14 verso - 15
   Akte van belening voor Georgius Gerlach namens Margaretha, Elisabeth en Agnes
   Hundt, dochters van Werner Hundt en Sophia van Bocholtz met het goed Ingen
   Rade gelegen te Wanckum, na overlijdt van hun vader Werner Hundt.
 
- 1620 juli 13, folio 15 verso - 16
   Akte van belening voor Johan Guiliams namens Daem Schellart van Obbendorp en
   zijn broers, kinderen van wijlen Vincent Schellart van Obbendorp en Elisabeth van
   Schaegen met de halve hoge heerlijkheid van Spralandt, Oostrum en Lull na over-
   lijden van hun vader, tot Zutphense leenrechten.
 
- 1620 juli 24, folio 16-18
   Akte van belening voor jonker Johan Wilhelm van Brambach namens zijn echtge-
   note Sibilla inder Horst en haar metgedelingen met drie lenen; 1e de hof inder Horst
   2e de hof Hasselholtz en de 3e de hof Volquyns (pas op: de naam is doorgehaald), na
   overlijdt van Elisabeth in der Horst.
 
- 1620 juli 24, folio 18 verso
   Akte van eedsvernieuwing door Arnold Huyn van Amstenraedt, echtgenote van
   Wilhelmina Margaretha van Wittenhorst, met huis en  heerlijkheid Broekhuizen na
   overlijdt van haar vader Wolfert van Wittenhorst.
 
- 1620 augustus 11, folio 19
   Akte van belening voor Hendrik van Darth als hulder van de armen van Venlo met
   het huis Wylre, met molen en broek to Wijlre en de kerkgift van Kaldenkrichen,
   na overlijdt van Peter Moeitz, licentiaet.
 
- 1620 augustus 6, folio 19 verso - 20
   Akte van belening voor jonker Dederich van  Linden, heer tot Hemmen met de hof
   Tongerlo te Sevenum na overlijdt van zijn tante (moije) Johanna van Linden, tot
   Cuyckse leenrechten.
 
- 1620 september 5, folio 20 – 21
   Akte van octrooi en bezwaring voor Andreas Mauretzio, ruiter in Spaanse dienst
   namens zijn echtgenote Jenneken van Vrijmerssum genaamd Bellinckhoven van-
   wege de helft van het huis Bellinckhoven.
 
- 1620 september 9, folio 21 verso – 22 verso  
   Akte van bezwaring op het halve huis Bellinckhoven vanwege een vonnis tegen
   Michiel Foppinga ten gunste van Andreas Mauretzio en  zijn echtgenote Jenneken
   van Vrymerssum.
 
- 1620 november 21, folio 22 verso - 23
   Akte van belening voor Ludoff van Eggeren (Egeren) namens Zeger en Arnold van
   Boidtbergen, zonen van Albert van Boitbergen en Margaretha de Crossilles met het
   goed die Stove na overlijdt van hun vader Arnold van Boedbergen.
 
- 1620 november 27, folio 23 verso
   Akte van belening voor Hendrik van Smitzen namens de Conventialen genaamd in
   der Weijden te Venlo met de hof Rijkel te Beesel, na overlijdt van Wolters van
   Stalbergen.
 
- 1620 december 1, folio 24
   Akte van belening voor Johan Huntumbs en zijn metgedelingen met de hof to
   Hintumb gelegen onder Bruynsrade in het ambt Millen, na overlijdt van zijn vader
   Goetschalck van Huntumb.
 
- 1620 december 3, folio 24 verso
   Akte van belening voor Henrick Aertz met de hof to Damme, Sleebeek of Berten-
   hoff gelegen te Greveraedt (Greffrath), na overlijdt van zijn vader Willem Aertz.
 
- 1620 december 5, folio 24 verso - 25
   Akte van belening voor Adolf van Millendonck met het dorp Meyel in de Peel bij
   Helden, met de heerlijkheid, molen, pachten, cijnsen, tienden en accijsen na
   overlijdt van Herman Ditter van Millendonck
 
- 1620 december 25, folio 25 – 25 verso
   Akte van belening voor Johan van Asselt zur Coulen, de jonge, met de hof Ravens-
   bergh gelegen te Vernum na overlijdt van Johans van Asselt zur Coulen de oude.
 
- 1620 december 31, folio 25 verso - 26
   Akte van belening voor Michael van Schaesberg zur Strijthagen namens Bertram,
   Anne en Maria van Wambach, minderjarige kindern van wijlen Reyner van ….S
   genaamd Wambach zu Havert en Agnes van Schaesberg, met de hof Wamich
   gelegen te Havert in het ambt Millen.
 
- 1621 januari 14, folio 26 verso
   Akte van belening voor Carcelis van Binsfeldt namens zijn echtgenote Margaretha
   genaamd Bellinckhoven met de helft van het goed Bellinckhoven gelegen onder
   Winternam.
 
- 1621 januari 30, folio 27 – 27 verso
   Akte van belening voor Christoffel Schenck van Nydeggen namens zijn echtge-
   note Aleid van der Lipp genaamd Hoen, als oudste leenopvolgster en zus van
   Roelman van der Lipp genaamd Hoen met 1/3 deel van de heerlijkheid Afferden.
 
- 1621 februari 3, folio 28 – 28 verso
   Akte van belening voor Hein Arts alias Poeles met ’t Haelbeeckerleen, groot
   omtrent  9 ˝ boenre land gelegen te Halbeeck onder Susteren, na overlijdt van
   Jan Aerts met vijf mark Heinsbergs, een zijdenbuydel en een elpenbeenen rechten.
 
- 1621 februari 3, folio 28 verso - 29
   Akte van belening voor Jennis Maessen met het cluppelleen genaamd Rutzickhoven
   gelegen onder Echt, na overlijdt van Gielis Frencken.
 
- 1621 april 7, folio 29 verso - 30
   Akte van transport door Hugo van der Capellen van 15 boenre land gesplitst het
   goed genaamd Nunhem gelegen onder Vlodorp aan Werner van Baxen (Baexen).
 
- 1621 mei 17, folio 30 - 31
   Akte van belening voor Reyner van Meysenborch namens  Margaretha van
   Dulcken, weduwe, met Pijlsgoed gelegen te Echt, na overlijdt van Arnt van
   Meyssenborch.
 
- 1621 mei 18, folio 31 - 32
   Akte van belening voor Theodorus Coix en zijn metgedelingen met het goed Ter
   Braecken gelegen onder Helden, na overlijdt van Lambert van Beeck.
 
- 1621 mei 21, folio 32 – 34 verso
   Akte van belening voor Dederich grave van Bronckhorst en zijn broer Johan Jacob
   met het huis en heerlijkheid Millendonck, na overlijdt van Johan van Millendonck.
 
- 1621 mei 29, folio 34 verso – 35 verso
   Akte van vruchtgebruik voor Maria gravin to Limburg en Bronckhorst, weduwe van
   Johan van Millendonck, met huis en heerlijkheid Millendonck.
 
- 1621 juni 21, folio 36 – 36 verso
   Akte van belening voor Johan Celis met 23 ˝ boenre land gelegen to Berckler in het
   ambt Montfort na overlijdt van Bernt van Lier.
 
- 1621 juni 28, folio 36 verso – 37 verso
   Akte van belening voor Adriaen Clee namens de heer toe Froenebroeck met huis en
   heerlijkheid Millendonck na overlijdt van Johan van Millendonck.
 
- 1621 juni 30, folio 37 verso – 38 verso
   Akte van belening voor Peter Buijsers en zijn metgedelingen met het 2e Rodemontz
   leen gelegen onder Echt na overlijdt van Joost Wijnen.
 
- 1621 juli 13, folio 38 verso
   Vermelding dat Albertus van Oostenrijk, aartshertog en leenheer, is overleden om
   12.00 uur op de middag.
 
Aankondiging: Nieuw eedaflegging voor de vazallen aan de koning van Spanje als
hertog van Gelre.
 
- 1621 niet gedateerd, folio 39
   Akte van belening van de halve heerlijkheid Horst aan Johan van Wittenhorst
   Pas op: Akte is niet afgemaakt.
 
Folio 39 verso blanco.
 
- 1621 juli 24, folio 40
   Akte van belening voor Johan Finemans met een huis op de Steenweg gelegen te
   Roermond geheten “inden Vher”, na overlijdt van Willem Caemerich.
   folio 40 verso – 41: met copie van de akte waarbij Johan Finemans vergund wordt
   om het genoemde goed te mogen aanvaarden.
 
- 1621 september 3, folio 41 - 42
   Akte van belening voor Derick Beckers en zijn metgedelingen met de hof ter Beeke
   gelegen te Bracht in het ambt Montfort na overlijdt van Corstgen van Aecken.
   Eeveneens vermeld, dat dit leen sedert 1484 niet meer is verheven.
 
- 1621 septembre 7, folio 42 – 42 verso
   Akte van belening voor Thilman Woestinck namens Anna van Goor, weduwe van
   Ivo Hoen van Carthijls, met twee lenen:
   1e de hof over de Beek te Wanssum en 2e de hof Zoeterbeek (Soeterbeek) gelegen
   te Baarlo, na overlijdt van haar voogd Anthonis van der Donck.
 
- 1621 oktober 21, folio 42 verso – 44 verso
   Akte van octrooi voor Isebrandt Printh om twee hoeven gelegen te Belfen (Belfeld)
   te belasten voor de tijd van zes jaar tot laste van Johan van Ertzbach, ambtman zu
   Nunheijm.
 
- 1621 november 4, folio 44 verso - 45
   Akte van belening voor Christoffel Schenck van Nydeggen namens zijn echtgenote
   Aleid van der Lippe genaamd Hoen en namens Barbara, Margaretha en Anne van
   der Lippe genaamd Hoen, zijn schoonzusters, met de hofstadt en huis Gribben, de
   halve heerlijkheid Gribbenvorst, de molen en de halve tol tot Venlo, na overlijdt
   van hun broer Roelman van der Lippe genaam Hoen.
 
- 1621 deceember 31, folio 45 verso - 46
   Akte van belening voor Caspar Adolph van Palandt met het huis Wanckum gelegen
   in het kerspel Capellen in de Nederambt Gelre, na overlijdt van Adriaen Geritz
   van Botbergen (Boedbergen).