HOME        Historische Studiegroep "Land van Kessel"


HCL, 01.002/1

  

Archief Gelderse Rekenkamer te Roermond, inv.nr. 1055

  

Leenregister over de jaren 1610-1618

 

Register O


O

 

 

- 1610 mei, 8  folio 1

Akte van transport door Jan Camps van Susteren aan Gillis Frencken zijn deel in het goed Rutzichaven gelegen onder Echt.

 

- 1610 juni 3, folio 1-2

Akte van belening voor Godefroy van Ghent, zoon Cornelis van Gent, heer tot Loenen met de hof ter Horst gelegen te Horst, na overlijdt van zijn moeder Christina Pannekoicx.

 

- 1610 juli 29, folio 2

Akte van belening voor Jaspar Hesen, Jansz. met een boender land als een cluppelleen gelegen onder Hushoven te Weert.

 

- 1610 september 2, folio 2 verso

Akte van belening voor Jan Rutten Stultgens zoon met anderhalf vierdel bempts gelegen onder Hushoven te Weert, na overlijdt van Mathijs Buysen.

 

- 1610 september 2, folio 2 verso – 3

Akte van transport door Jan Rutten Stultgens zoon aan Willem Koeten te weten anderhalf vierdel bempts gelegen onder Hushoven te Weert.

 

- 1610 september 2, folio 3

Akte van deelhebber in het leengoed anderhalf vierdel bemts gelegen onder Hushoven te Weert voor Willem Koeten, na overlijdt van zijn vader Rut Koten.

 

- 1610 oktober 20, folio 3 verso

Akte van deelhebber in het leengoed anderhalf vierdel bemts gelegen onder Hushoven te Weert, ten name voor Heyn Peeter Vossen zoon en Jan Hoevels.

 

- 1610 november 15, folio 3 verso - 4

Akte van deelhebber in het leengoed van Thonis van Houters onder Weert voor de kinderen van wijlen Jan Straetmans.

 

- 1610 november 15, folio 4 – 4 verso

Akte van transport door de nagelaten kinderen van wijlen Jan Straetmans aan Willem Koeten.

 

- 1610 november 15, folio 4 verso -5

Akte van transport van een korenrente in het leengoed Ter Braken gelegen te Helden aan Marcelius Kochs, raadt ordinaris van Gelder.

 

- 1610 december 15, folio 5 -6

Akte van belening voor Meuws Ranckers met de hof  Haen of Rutgers hoff gelegen onder Vinckeraey te Greveraede (Greffrath) groot omtrent 27 kleine morgen, na overlijdt van Hendrik Inghen Boschegge.

 

- 1610 december 14, folio 6-6 verso

Verklaring van Dederick van Westrum to Langendonck over het leen de hof Haen of Rutgers genaamd.

 

- 1610 december 16, folio 7 - 8

Akte van bezwaring door Johan van Asselt zu Coulen op de hof Ravensberg gelegen te Vernum met de som van 400 daalders.

 

- 1611 januari 22, folio 8-9

Akte van eedvernieuwing door Aelbrecht van Huchtenbroek, Aelbrechts zoon vanwege de hof to Nijersdomb anders genoemd het huis Asselt gelegen onder Nijkerken, zoals dat jonker Johan van Hothuisen to Krieckenbeck dat voor hem in 1569 had gedaan.

 

- 1611 januari 22, folio 9-10

Akte van transport door Anna Wijen, weduwe van Baer namens haar zoon Arnt van Baer, vijf boender heide uit het leengoed Alpen gelegen te Echt aan Berndt van Liere en dies echtgenote Jenne Celissen.

 

- 1611 februari 18, folio 10 - 11

Akte van transport van de korenrente berusten op het goed Ter Braken onder Helden aan Marcelius Kochs.

 

- 1611 februari 21, folio 11 – 11 verso

Akte van belening voor Erken Cuijpers met de hof Nijethuijsen gelegen in den lande van Borne tot Bergh op de Mazen, na overlijdt van Heyl Vree.

 

- 1611 februari 23, folio 12 – 12 verso

Akte van transport door Gerard van Saveland diens aandeel in het leen ‘die tiende Ingen Noelken’ gelegen te Roosteren aan Jan Craechs en zijn vrouw Geert Hoghen.

 

- 1611 maart 3, folio 12 verso - 13

Akte van transport door Thonis Verlinden een deel in de hof  Nauss gelegen te Weert

aan Thijs Maess.

 

- 1611 maart 3, folio 13 – 13 verso

Akte van transport door Thonis Verlinden vijfde half vierdel land gelegen te Weert uit de hof Nauss aan Guebel Hueben.

 

- 1611 maart 18, folio 13 verso – 14 verso

Akte van transport door Peeter van Herkenbos, kerkmeester in de stad Weert, 345,5 roeden land gehorende onder Thijs Nauss leen gelegen onder Laer, namens de kinderen van wijlen Lem Gielen aan Jan Straetmans.

 

- 1611 april 23, folio 14 verso -15

Akte van tranpsort door Herman van Bruggen en Thonis Frencken van Bracht hun aan deel in het goed Ter Heyden gelegen te Echt aan Gerard van Baexen.

 

- 1608 december 15, folio 15- 17

Octrooi voor Ermgart op ten Berg, huisvrouw van Wilhem van Criep om bepaalde goederen te mogen verkopen.

 

- 1611 mei 9, folio 17 – 17 verso

Akte van declaratie van enige verkochte percelen uit de Gruithof alias Sloisen goed volgens octrooi d.d. 15 december 1608 aan Ermgard op de Berg, echtgenote van Willem van Criep.

 

- 1611 juni 3, folio 17 verso – 18 verso

Akte van transport door Anthonius Tielens aan Maes Verstappen een boender land gelegen te Weert gesplitst uit Thijs Naushof.

 

- 1611 juli 23, folio  18 verso- 19

Akte van eedsvernieuwing door Arnold Puytlinck namens zijn moeder Elisabeth Hoefs vanwege de hof Lijrop gelegen te Odilienberg, zoals zijn broer Christoffel Puytlinck dat eertijds voor zijn moeder had gedaan.

 

- 1611 augustus 27, folio 19 – 19 verso

Akte van transport door Herma Geubels, weduwe van Johan Haecx, die verklaarde dat haar man een morgen land gehorend onder ’t leen die Oe of Rutgergraessleen gelegen te Echt aan Engel Knips van Weert verkocht had en niet wetende dat het een Gelders leengoed was.

 

- 1611 september 3, folio 20

Akte van transport door Jan Borrevelt en zijn zus Maria Borrevelt , weduwe van Jan Kaldenkerken aan jonker Johan van Baxen [Baexen] een stuk land geheten Emstenraede gehorende onder ’t leen Oedenraede gelegen te Vlodrop.

 

- 1611 september 9, folio 20 verso - 21

Akte van transport door Gerit Geuritsen en zijn vrouw Met van Aerssen aan Jacob van Croonenborch en Trijneken van Cruchten zijn echtgenote diens aandeel in den hof to Haeffacker gelegen te Baarlo.

 

- 1611 oktober 5, folio 21- 21 verso

Akte van belening voor Johan van Palandt, heer tot Keppel en Voorst met de hof genaamd Haeffmans gelegen te Nieukerck, na overlijdt van zijn broer Frederik van Palandt tot Eyll.

 

- 1611 november 4, folio 21 verso - 23

Akte van transport door Johannes Fabritius, schepen te Keulen en zijn vrouw Elisabeth Kruekelmans aan Christiaen Schonnenberch schepen te Keulen en zijn vrouw Anna Maria Rotmullern 1/3 deel van de hof Nuijnhem gelegen te Vlodrop.

 

- 1611 december 7, folio 23 - 24

Akte van transport door Frans Vogels van Wessem aan Marcelis Kochs onsen raadt ordinarus van Gelder de hof Aerwinckel gelegen te Vlodrop.

 

- 1612 januari 21, folio 24 – 24 verso

Confirmatie van de huwelijkse voorwaarden tussen Caspar van Merwijck en Walraven van Stepraedt, d.d. 24 november 1609.

Folio 25 – 30 Afschrift van de huwelijkse voorwaarden.

 

- 1612 februari 11, folio 30 – 31 verso

Akte van bezwaring door Herman van Cortenbach die zijn leengoed de Voogdij van Roer­mond belast met 3.200 gulden, ten gunste van Goert Graes en Fijken zijn huys­vrouw voor de duur van zes jaar.

 

- 1612 februari 4, folio 31 verso – 32

Reversaalbrief voor Herman van Cortenbach en zijn vrouw Margaretha van Vlodrop dat zij het pandschap rustend op de Voogdij van Roermond, binnen zes jaar zullen aflossen.

 

- 1612 februari 18, folio 32 – 32 verso

Akte van belening voor Willem Salden en diens echtgenote geboren Raymaeckers met acht boender land gelegen onder Berckeler te Echt, na overlijdt van Lysken angen Eijnde.

 

- 1612 februari 18, folio 33

Akte van verklaring door Willem Salden dat hij aan Johan Inghen Haef, uit het goed Lem Gooswijns jaarlijks vier malder rogge zal leveren.

 

- 1612 maart 12, folio 33 - 34

Akte van prolongatie van bezwaring door de Vrouwe van Afferden, Blijenbeek en Grubbenvorst vanweg de som van 2.000 gulden, ten gunste van Peter van den Bossche,

Stadhouder der lenen.

 

-1612 maart 14, folio 34 – 35

Akte van belening voor Arnold van Dursdael namens de minderjarige Robert van Dursdael met de halve visserij in de Maas bij Venlo aan de Blerickse zijde, na overlijdt van zijn vader Robert van Dursdael.

 

- 1612 maart 19, folio 35 - 36

Akte van belening voor Vrouwe Sabina geboren princes van Gavere, gravin van Egmond, vrouwe van Beijerland, Weert, Wessem etc. met drie lenen te weten: 1e  de burcht, stad en heerlijkeid Weert, 2e de stad Wessem en 3e de Voogdij van Thorn, na donatie en gifte van Vrouwe Walborch, gravin van Nieuwenaer, Moers, Horn etc.

 

- 1612 april 7, folio 36 – 36 verso

Akte van transport door Benedit Kederlien namens zijn vrouw aan Engelbert van Offenbeek, rentmeester der domeinen en zijn vrouw Catharina Camp het goed Ter Heyden onder Echt.

 

- 1612 april 7, folio 37 – 37 verso

Akte van transport door Johan Aelberts anghen Heye aen Engelbert van Offenbeek, rentmeester en zijn vrouw, diens aandeel in het goed Ter Heyden gelegen te Echt.

 

- 1612juli 11, folio 37 verso – 38 verso

Akte van belening voor Caspar Carls van Bentynck, heer tot Dornick, Ressen, Bicht (Obbicht)

met dat huis te Nieuwstad, na overlijdt van zijn vader Philips van Bentynck.

 

- 1612 juli 14, folio 38 verso - 41

Akte van transport door de erfgenamen van wijlen jonker Diderick van Hornum, genaamd Schram aan Johan van Asselt als momber voor Catharina van Langhen, het huis to Gestelen gelegen te Wetten.

 

- 1612 juli 30, folio 41 – 41 verso

Akte van belening voor Didericks Cocx, burgemeester van Roermond namens de stad Roermond met de Gruyt en bier accijns van Roermond, na overlijdt van Johan van Nederhoven.

 

- 1612 september 4, folio 41 verso - 43

Akte van belening voor Willem Rengers namens zijn vrouw Paulina van Erp, gent. Waeren­borch met de Boenhof ook wel geheten Langevelt gelegen te Wanckum, na overlijdt van haar tante Sophia van Erp, genaamd Waerenborch.

 

- 1612 september 18, folio 43 - 44

Akte van belening voor Isack Sleycher van Stalborch namens zijn vrouw Catharina van Sevels, na overlijdt van haar grootmoeder Catharina Cremers genaamd Wessems met de hof of goed Breydenwech gelegen te Linne.

 

- 1612 september 18, folio 44 - 45

Akte van tranport door Willem van Hanxleden, de alde, heer van Heerstall en Conray, Kurfurster kammerheer, de hof toe Kyertzhem aan St. Johanskluis gelegen onder Postart aan diens gelijknamige zoon Willem van Hanxleden, junior.

 

- 1612 november 4, folio 45 - 46

Akte van belening voor Peter Cochs met de hof Aerwinckel gelegen te Vlodrop, na overlijdt van zijn vader Marcelius Kochs.

 

- 1612 decemeber 3, folio 46 verso - 47

Akte van transport door Peter Mens zijn aandeel in de hof to Nyethuijsen gelegen tot Bergh op de Mazen aan Erken Cuijpers.

 

- 1613 januari 5, folio 47 – 48

Akte van belening voor Adriaen van [Hons-] Hoensbroek met het Erfmaarschalkambt van het hertogdom Gelder na overlijdt van Arnold van [Boit-] Boedbergen.

 

- 1613 januari 9, folio 48 - 49

Akte van eedsvernieuwing door Wolter van Stalbergen namens zijn vrouw Elisabeth van Saveland, vanwege twee lenen, te weten 1e den hof Ter Borch en 2e de tiende Inghen Noelken gelegen te Roosteren.

 

- 1613 januari 23, folio 49 – 49 verso

Renunciatie van Anthonius Sleycher ten behoeve van Abram Sleycher vanwege het goed Breydenwegh gelegen te Linne.

 

- 1613 januari 26, folio 49 verso – 50 verso

Akte van transport door Thijs Jeurissen aan Gilles Frencken diens aandeel in het goed Rutsichoven gelegen te Echt.

 

- 1613 juni 13, folio 50 verso – 51 verso

Akte van belening voor Johan Vogelsanck met de hof Haeffacker gelegen te Baarlo, na overlijdt van Peter van Vogelsanck.

 

- 1613 juni 26, folio 51 verso – 52 verso

Akte van belening voor Hendrik van Laer namens zijn vrouw Bertrum van Eyll met de Borcht en huis te Baarlo, na overlijdt van haar vader Sybert van Eyll.

 

- 1613 juli13, folio 52 verso - 53

Akte van belening voor Reyner van Brempt met dat huis Gestelen gelegen te Wetten, de hof opgen Horst, de hof half in den Ertcamp, de laten tot Twisteden en dat goed tot Wanckum.

 

- 1613 augustus 13, folio 53 verso - 56

Akte van tranpsort door Gerarda van Geisteren nagelaten dochter van Everhard van Geisteren geassisteert met haar echtgenoot Hans van Zutphen, het goed de hofstad Spraland en de halve heerlijkheid Geysteren, zoals zij dat geërfd had van haar neef  Jacob van Eyll, aan haar zus Cornelia van Geisteren.

 

- 1613 augustus 29, folio 56 verso - 57

Akte van belening voor Arnt Pollarts voor hem en de erfgenamen van wijlen Wynant Poll met de hof opghen Ouwe gelegen te St. Odilienbergh, na overlijdt van zijn vader Frans Pollarts.

 

- 1613 september 12, folio 57 – 57 verso

Akte van deelhebber voor Gerard van Baexen, na overlijdt van Johan van Baexen in het goed Ter Heyden gelegen te Echt.

 

- 1613 september 16, folio 57 verso - 58

Akte van overdracht door Arnt van Anstenrode, heer van Geleen, dat hij voorheen aan Philips van Bentinck, in diens leven heer van Obbicht, dat huis in Nieuwstad gegevn heeft, zoals Arnt dat van broer Willem van Anstenroede geërfd had. Thans in 1612 in handen van Caspar Caerl va nbentinck, heer van Obbicht die het achterstallige hergewaad betaald.

 

- 1613 november 21, folio 58 - 59

Akte van belening voor Johan van Oeijen, der rechten licentiaet met de hof to Nijenhem en de hof to Bosch gelegen te Leuth na overlijdt van zijn grootvader Willem van Oeijen.

 

- 1613 december 10, folio 59 - 60

Akte van transport door Abraham Sleycher [Sleicher] de hof Bredenwegh te Linne, zoals dat zijn broer Isaac Sleycher toebehoorde en waarvan Dominus Utilis leendrager is.

 

- 1614 februari 26, folio 60 – 61 verso

Akte van belening voor Ferdinand, Kurfurst en Aarstbisschop van Keulen, prins bisschop tot Luik, hertog in Over en Neder Beieren met de Voogdij van Thorn.

 

- 1614 maart 8, folio 62 – 62 verso

Akte van belening voor Derrick Cochs met dat goed Inghen Raetgen gelegen te Echt na overlijdt van zijn vader Marcelius Cochs, behoudens het vruchtgebruik van zijn moeder Catharina Oidmans.

 

- 1614 april 30, folio 62 verso – 63 verso

Akte van transport door Frans Celissen aan Meuws Backhuys het goed Ter Motten gelegen te Echt.

 

- 1614 juni 4, folio 63 verso - 64

Akte van transport door Thijs Stelten aan Engelbert van Offenbeek diens aandeel in het goed Ter Heyden gelegen te Echt.

 

- 1614 juli 14, folio 64 - 65

Akte van belening voor Charel graaf van Egmond met drie lenen, te weten: 1e de Burcht, Stad en heerlijk Weert, 2e de Stad Wessum en 3e de Voogdij van Thorn, na overlijdt van Vrouwe Sabina, princes van Gaveren en gravin van Egmond.

 

- 1614 juli 22, folio 65 verso – 67 verso

Akte van bezwaring op de hof Ter Borch gelegen te Roosteren door Wolter van Stalborch en zijn vrouw Elisabeth van Saveland, met de som van 1. 000 daalders ten gunste van vrouwe Anna gravin van den Bergh, vrouw tot Rutten voor de duur van zes jaar, met octrooi d.d. 28 juni 1614.

 

- 1614 juli 29, folio 67 verso – 68 verso

Akte van transport door Gerit Haesen en Peter Camps aan Jan Nouwens hun aandeel in het goed Ter Beeck gelegen te Bracht [Maasbracht].

 

- 1614 augustus 19, folio 68 vreso – 71 verso

Akte van belening voor Catharina en Geertruid Sleychers na overlijdt van hun moeders Maria en Anna van Wissen met de halve hof de Bredenwech te Linne. Nadien getransporteert aan Philips van Ophoven.

 

- 1614 september 9, folio 71 verso - 72

Verklaring van Godert van Kessel, genaamd Roffart die volgens octrooi d.d. 3 september 1614 landerijen groot circa 24 morgen gesplitst zijn uit het goed Ingen Haef gelegen te Lobbroick

 

- 1614 oktober 17, folio 72 – 73 verso

Akte van belening voor Hans Arnold van Wachtendonck voor hem en zijn broer Reyner zonen van Arnold van Wachtendonck, Ambtman tot Kempen hun oom en tante Anna Solame van Holthuysen, na overlijdt van Johan van Holthuysen, te weten met vier lenen: 1e dat Slot Krieckbeek, 2e de Gruyt te Krieckebeek, 3e de hof Ingen Winckel te Hinsbeck en 4e die Pluckelingse laatschap.

 

- 1614 november 27, folio 73 verso - 75

Akte van transport door Gerit Munnichs en Trijnken Thilmans echtelieden  aan Peter Verschuyl en zijn vrouw Jenneken Theuwen zes stukken land gelegen te Roosteren en gehorend in de hof Ter Borch.

 

- 1615 januari 8, folio 75 verso – 76 verso

Akte van transport door Reyner van den Camp aan zijn zwager Arent Hillen en zijn vrouw Ida van den Camp een boender en 45 roeden land gelegen in de Crop gehorende in de hof te Elen te Roosteren.

 

- 1615 februari 4, folio 77 – 78 verso met octrooi folio 78 verso – 80 verso

Akte van bezwaring door Diederich van Bonninckhausen, Waltgreve zu Monteberg en zijn vrouw Helena van Wrede, eertijds echtgenote van Reyner van Gelder, heer van Arcen, de oude haar goed Bosscher hof gelegen te Ossenberg bij Rhijnberg met 700 rijkdaalders, ten gunste van Hendrik van Baexen, kannunik te Kleef.

 

- 1615 februari 5, folio 80 verso – 82 verso

Akte waarbij Catharina Voss, weduwe van Wijenhorst afstand doet van het vruchtgebruik

op stukken land gehorende onder de hof  Ter Borcht te Roosteren, die haar eerste man Gerit van Saveland geschonken had, ten gunste van haar zoon Gerit van Saveland, de jonge.

Ter zelver tijd transporteert Gerit van Saveland, de jonge deze stukken land aan Arent Hillen en zijn vrouw Ida van den Camp.

 

- 1615 februari 5, folio 82 verso - 83

Akte van eedsvernieuwing door Gerit van Saveland namens zijn moeder Catharina Voss, weduwe van Wijenhorst vanwege huis en hof Honseler gelegen te Wetten, zoals haar man dat op 9 mei 1595 gedaan had.

 

- 1615 februari 5, folio 83 – 85 met octrooi folio 85 – 86 verso

Akte van bezwaring door Wirich van Binsfeld en Lucia van Vlodrop echtelieden de halve visserij in de Maas voor Roermond met de som van 3.200 gulden, ten gunste van Goert Graess en Fijken Cremers echtelieden.

 

- 1615 maart 2, folio 87 – 88 met octrooi folio 88 - 90

Akte van bezwaring door Elbert van Boitbergen de Pletsmolen gelegen te Winternam met 2.500 gulden, ten gunste van Johan Froitzheim.

 

- 1615 maart 12, folio 90 - 91

Akte van belening voor Elbert van Boeckholt met 1/3 deel van het goed Heethuysen gelegen te Lobbroek, na overlijdt van zijn broer Daen van Boeckholt.

 

- 1615 maart 23, folio 91 – 93 met octrooi folio 93 – 94 verso

Akte van transport door Albrecht van Waldoys, scholtis te Breyel en zijn kinderen Arnolt, Anna en Catharina van circa vier morgen land uit de hof Roesen (Roosen) gelegen te Leuth aan Johan Inghen Nijessel en Johan Baun.

 

- 1615 maart 24, folio 94 verso – 95 verso

Akte van transport door Basel Pollartz en Elisabeth vanghen Nabeth echtelieden aan Johan Craechs een boender en 70 roeden land gehorende in het leengoed de tiende Inghen Noelken

gelegen ete Roosteren.

 

- 1615 juni 10, folio 96 - 97

Akte van transport door Peter Camps aan Ercken Climpeners een morgen land gehorende in het goed Ter Beeck gelegen te Bracht.

 

- 1615 juni 10, folio 97 - 98

Akte van transport door Johan Scheerders aan Thonis Frencken een boender land gehorende in het goed Ter Beeck gelegen te Bracht.

 

- 1615 juni 22, folio 98 – 98 verso

Akte van qualificatie door Dederichs van Lijnden, heer van Hemmen vanwege de heerlijkheid en huis Blitterswijck.

 

- 1615 september 9, folio 98 verso – 99 verso

Akte van bezwaring door Harthart Spee, ambtman van Dalenbroek het goed de hof to Roer met de som van 1.000 Philips daalders vanwege zijn aankoop van het stamgoed Inghen Horst onder Echt van zijn zwager Johan Wilhem van Brambach.

 

- 1615 oktober 5, folio 99 verso – 101 verso

Akte van transport door Harthart van Spee, ritter, ambtman van Dalenbroek en zijn vrouw Elisabeth van der Horst aan Anna van den Hove, weduwe Christopher Puytlinck een jaarlijkse rent van 56 Koningsdaalders aflosbaar met 900 Koningsdaalders waarvoor de bouwhof Roerbosch als pandschap dient.

 

- 1615 juni 22, folio 101 verso – 102 verso

Akte van belening voor Diderich van Linden [Lijnden], heer van Hemmen met huis en heerlijkheid Blitterswijck, na overlijdt van zijn tante Johanna van Linden.

 

Folio 103 – 103 verso blanco

 

- 1615 oktober 23, folio 104 – 104 verso

Akte van belening voor Adriaen van den Bijlandt, heer tot Walbeck met de hof Laesdonck gelegen te Wachtendonck, na overlijdt van zijn moeder Sophia van Hauss.

 

- 1615 november 16, folio 104 verso – 15 verso

Akte van deelhebber in een stuk land groot omtrent een morgen met huis en hof gehorende onder het leen Lem Goosswijns voor Reyntgens op den Koul.

 

- 1615 november 27, folio 106 – 106 verso

Akte van belening voor Augustijn Thomas namens de Provisoren van het Weeshuis te Venlo met de hof Sassevelt gelegen te Lobbroich, na overlijdt van Johan van Vogelsanck.

 

- 1615  november 27, folio 106 verso - 110

Akte van belening voor Harthart van Spee, ridder, ambtman van Dalenbroek, Margaretha van der Horst zijn vrouw, zijn zwager Johan Brambach en Sibilla van der Horst zijn vrouw met de hof Witten en tiende gelegen te Nieuwstad, zoals Caspar Carel van Bentinck, heer van Obbicht toebehoorde. Het goed is bij vonnis vanweg schulden achtergelaten.

Nadien hebben zij dit leengoed getransporteert aan Christoffel Schenck van Nydeggen, heer tot Hillenraadt en Swalmen.

 

- 1616 januari 5, folio 110 – 111 met octrooi folio 111 verso – 112 verso

Akte van bezwaring door Herman van Cortenbach en Margaretha van Vlodrop echtelieden de grind en peerdtz bembt met de som van 6.161 gulden, ten gunste van Herman van Vuyren voor de duur van zes jaar.

 

- 1616 februari 8, folio 112 verso – 113 verso

Akte van belening voor Theodorus Augustini, dokter der rechten licentiaet namens Reyner van Gelder minderjarige zoon van wijlen Reyner van Gelder en weduwe Catharina van Palandt met de hof Ingen Rade gelegen te Wetten.

 

- 1616 maart 19, folio 113 verso

Akte van uitstel tot belening voor Lutger van Winckehuysen vanwege huis en heerlijkheid Meerlo, na overlijdt van zijn broer Willem van Winckerhuysen, voor de duur van zes weken.

 

- 1616 mei 11, folio 114 – 114 verso

Akte van belening voor Wilhelmus van der Horst, heer van Rosauwen en Ritmeester met de heerlijkheid Aert en Herwijnen, na overlijdt van zijn vader Johan van der Horst.

 

- 1616 mei 13, folio 114 verso - 115

Akte van belening voor Willem van Wachtendonck met de laten van Greveraede (Greffrath), na overlijdt van zijn vader Wolter van Wachtendonck.

 

- 1616 juni 30, folio 115 verso – 116 verso

Akte van belening voor Johan van Winckelhuysen met huis en heerlijkheid Meerlo, na overlijdt van zijn vader Johan van Winckelhuysen en waarmee zijn broer Willem van Winckelhuysen beleend is geweest. De erfgenamen Lutger, Willem, Christoffel en Johan hebben een deling gemaakt op d.d. 6 september 1613.

 

- 1616 juli 17, folio 116 verso - 117

Akte van uitstelling van belening voor Lambert Henricxs Gillinck met het goed Gillinck gelegen onder het Stift van Munster.

 

- 1616 augustus 5, folio 117 – 117 verso

Akte van belening voor Arnold van Welvelt met twee lenen te weten: 1e huis Diepenbroek bij Boeckholt onder het Stift van Munster. 2e het goed Ubbinck gelegen te Winterswijck, na overlijdt van zijn vader Gerit van Welvelde.

 

- 1616 september 2, folio 118 - 119

Akte van belening voor Gerard Puytlinck namens zijn zus Maria Puytlinck met de hof Lijrop gelegen te Odilienberg, zoals zij dat bij deling van haar moeder wijlen Elisabeth Hoeftz geërfd heeft.

 

- 1616 september 9, folio 119 – 120 verso

Akte van belening voor Frans van Waldos met het goed Heythuijsen gelegen te Lobbroick, na overlijdt van zijn vader Willem van Waldos [Waldois].

 

- 1616 november 8, folio 120 verso - 121

Akte van transport door Jan Puijl aan Reyner Meeuwen en Catharina Buijsers echtelieden diens aandeel in het goed Rutsickhaven gelegen te Echt.

 

- 1616 november 10, folio 121 verso – 122 verso

Akte van belening voor Gerit Doerkens met 1/3 deel van het goed Heythuysen gelegen te Lobbroick, na overlijdt van Daems van Boeckholt, behoudens het vruchtgebruiksrecht van Geertruijd Mertens, weduwe van Daems van Boeckholt.

 

- 1616 november 12, folio 122 verso - 124

Akte van transport door Goert van den Kouck een stuk land met huis gehorende onder het leengoed Lem Gooswijns gelegen te Berckeler te Echt aan Reynken opgen Koul.

 

- 1616 november 16, folio 124 - 125

Akte van transport door Elisabeth Oems, weduwe van Dries Pouwels hun aandeel in het goed de hof to Nyethuysen aan Derick Persens.

 

- 1616 november 16, folio 125 - 126

Akte van transport door Elisabeth Pollartz aan Peter Verschuijl een stuk lang achter Cockeler gelegen te Roostren gehoren in het leengoed de hof Ter Borch.

 

- 1616 november 28, folio 126 - 127

Akte van belening voor Ott van Bueren, mede namens zijn broers Johan, Joachim, Adolf en Naba en zuster Elberda en Ida van Bueren met de molen Offenbeek en de laten in dehof Leeuwen met de visserij te Beesel, na overlijdt van hun vader Wolter van Bueren.

 

- 1616 december 20, folio 127 - 128

Akte van transport door Elisabeth van Stralen, genaamd Baerl aan Johan van Rossum en zijn vrouw Johanna van Kessle haar deel, twee morgen land gehorende in de hof Elen gelegen te Roosteren.

 

- 1617 januari 18, folio 128 verso

Akte van uitstel van belening voor Derick van den Pol vanwege het goed opgen Lijller gelegen te Linnen voor twee maanden.

 

- 1617 januari 26, folio 128 verso – 129 verso

Akte van belening voor Johan Guillaume namens de minderjarige oudste zoon van wijlen Vincent Schellaert en weduwe Elisabeth van Schagen met twee lenen te weten: 1e het hoge huis en de halve heerlijkheid Geysteren en 2e de halve heerlijkheid van Spraelandt, Oostrum en het buurtschap Lull.

 

- 1617 februari 14, folio 129 verso – 130 verso

Akte van belening voor Hendrik van Walschart namens zijn vrouw Anna van Waldo(i)s met de hof to Rosen [Roosen] gelegen te Leuth, na overlijdt van haar moeder Catharina van Wachtendonck.

 

- 1617 februari 17, folio 131

Akte van belening voor Johan van Crieckenbeek, zoals dat in 1616 gedaan is, vanwege

het leengoed de Borch te Ophoven gelegen te Wegberg.

 

- 1617 februari 17, folio 131 verso – 132 met octrooi folio 132 verso

Akte van transport door Johan van Crieckenbeek aan de minderjarige Joost van Broecke, de jonge het goed de Borch te Ophoven gelegen te Wegberg. Namens de minderjarige heeft Joost van Kerckhove de eed van trouwe afgelegd.

 

- 1617 maart 13, folio 133 – 134 met octrooi folio 134 – 135 verso

Akte van bezwaring door Herman van Cortenbach en Margaretha van Vlodrop echtelieden die het leengoed de griendt belaste met de som van 12.500 gulden, ten gunste van Goert Graus en Fijken Kremers echtelieden.

 

- 1617 april 5, folio 136 – 136 verso

Akte van transport door Thijs Puetzkens aan Mathijs Meertz en Johanna Bovens echtelieden het goed de hof te Nyethuysen.

 

- 1617 april 29, folio 136 verso - 138

Akte van octrooi voor Herman van Cortenbach en Margaretha van Vlodrop om de peerdts baan te mogen belasten met de som van 1.800 gulden.

 

- 1617 april 19, folio 138 – 139 verso

Akte van bezwaring door Herman van Cortenbach en zijn vrouw Margaretha van Vlodrop van het goed de peerts baan met 1.800 gulden, ten gunste van Heerman Vuyren.

 

- 1617 april 29, folio 139 verso - 140

Akte van belening voor Derick van den Pol mede namens Heyntken van den Pol, Goert Stockums, Gielis Mans en Maria van gen Lijller met de hof opgen Lijller gelegen te Linne, na overlijdt van Wilhem van Helwijgen.

 

- 1617 mei 20, folio 140 - 141

Akte van belening voor Ludolf van Egeren namens Seger en Arnold van Boedbergen nagelaten kinderen van wijlen Elbert van Boedbergen en weduwe Margaretha de Crosilles met de hof to Munster gelegen te Nijekercken.

 

- 1617 mei 26, folio 141 - 142

Akte van transport door Jacob Witmakers namens zijn vrouw Sibilla Lenarts en haar zuster Cornelia aan Reyner van Susteren een deel behorend aan het goed Ter Beeck gelegen te Bracht (Maasbracht).

 

- 1617 mei 26, folio 142

Akte van transport door Reyner van Susteren aan Willem Nelissen een aandeel in het goed Ter Beeck gelegen te Bracht.

 

- 1617 mei 26, folio 142

Akte van transport door Reyner van Susteren aan Peter Corsten een deel behorend in het goed Ter Beeck gelegen te Bracht.

 

- 1617 mei 27, folio 142 verso

Akte van transport door Reyner Meuwen aan Peter Schetters een deel behorend in het goed Rutsickhoven gelegen te Echt.

 

- 1617 mei 31, folio 142 verso - 143

Akte vnabelening voor Mr. Willem Moeitz met de halve holtmoelen gelegen voor de Stad Venlo, na overlijdt van Henrica Moeitz.

 

- 1617 juni 3, folio 143 verso

Akte van transport door Derick Kers een deel behorend in het goed Speckholtz gelegen te Roosteren aan Goossen Ramekers.

 

- 1617 juli 1, folio 143 verso

Akte van transport door Peter Lormans zijn in het goed Rutsickhoven gelegen te Echt aan Gillis Frencken.

 

- 1617 juli 5, folio 144 – 148 verso

Akte van transport door Amant van Hoorne, heer tot Geldrop aan zijn zoon Amand van Hoorne, junior de heerlijkheid Geldrop.

 

- 1617 juli 15, folio 148 verso – 149 verso

Request van Reyner van Vlatten, erfschenker van Gulik, verklaart dat zijn vader wijlen Johan van Vlatten de goederen gelegen te Sevenum belast zou hebben met de som van 6.000 gulden ten gunste voor zijn drie zusters. Verzoekt hierbij een octrooi om het te mogen belaste met een som van 4.000 guldens om zijn zusters af te kopen.

 

- 1617 juli 22, folio 149 verso 151

Akte van bezwaring door Reyner van Vlatten, erfschenker van Gulik voor de duur van zes jaar de goederen te belasten met de som van 4.000 gulden, te weten: 1e de Wind te Sevenum en 2e de hof Kruckum en 3e de hof to Heersel ten gunste van Margaretha en Anna van der Lip genaamd Hoen.

 

- 1617 augustus 7, folio 151 – 151 verso

Akte van eedsvernieuwing door L.Gilkens, der rechten licentiaet namens Lucia van Vlodrop, weduwe van Wijrich van Binsfeldt met de Erfvoogdij van Roermond.

 

- 1617 juni 11, folio 152 – 152 verso

Akte van octrooi voor Godfroid van Gent, zoon van wijlen Cornelis van Gent, heer tot Loenen

Borggraaf en rechter tot Nijmegen om zijn hof Ter Horst gelegen te Horst te mogen verkopen.

 

- 1617 september 7, folio 152 verso - 154

Akte van transport door Godefroid van Gent, heer tot Loenen uit het goed de hof Ter Horst

gelegen te Horst 14 morgen land aan Derick Peterssen.

 

- 1617 september 16, folio 154 - 155

Akte van belening voor Johan Boener namens zijn tante Marie van Vogelsanck, oudste dochter van wijlen Johan van Vogelsanck, borgemeester te Venlo met de hof Netbroeck gelegen te Lobbroick.

 

- 1617 december 11, folio 155 – 155 verso

Akte van transport door Theuwis Melters namens zijn kinderen verwekt bij wijlen zijn vrouw Anna de Crae, haar aandeel behorende in het goed Ter Borch gelegen te Roosteren aan Peter Schetters en zijn vrouw Catharina Houben.

 

- 1617 december 12, folio 155 verso - 157

Akte van belening voor Jacob Gijskens met het goed Bardenbacx gelegen onder Echt, na overlijdt van Cast van Berckeler.

 

- 1617 december 20, folio 157 - 158

Akte van belening voor Amand Trist namens Hendrik, Catharina en Maria nagelaten kinderen van wijlen Amandi van Hoorne, heer van Geldrop met de koren- olie- en volmolen gelegen te Geldrop.

 

-1618 januari 12, folio 158 – 158 verso

Akte van belening voor Zeger van Broekhuysen [Broick-] met de hof Wijlre gelegen te Swalmen, na overlijdt van Dederich van Dript.

 

- 1618 januari 19, folio 159 – 159 verso

Akte van belening voor Mr. Mathias Creartz en mede namens voor Jidith, Catharina, Johanna en Anna Creyartz en Wynant en Agnes Maroijen met het goed Hencxemer griendt gelegen te Neer, na overlijdt van Maria Maroyen zijn moeder.

 

- 1618 januari 23, folio 159 verso – 160 verso

Akte van octrooi voor Mr. Johan van Oeijen die als bezitter van de hof ten Bossche te Leuth 18 tot 20 morgen land mag verkopen.

 

- 1618 januari 27, folio 160 verso – 161 verso

Akte van transport door Mr. Johan van Oeijen aan Johan Inghen Oeffelt namens Thijs ten Boschen Jacob Sanders 10 morgen overdraagt uit de hof Bossche gelegen te Leuth, volgens octrooi d.d. 23 januari 1618.

 

- 1618 januari 27, folio 161 verso

Akte van transport door Thijs Vreen zijn deel in de hof  Nyethuysen aan Thijs Potgens.

 

- 1618 januari 23, folio 162 - 163

Akte van betaling van achterstallig hergewaad vanwege een transport en belening aan Arnt Vonck in 1569 van 14 morgen land dat nu in bezit is van diens kleinzoon Jan Vonck uit de hof Meuterkens gelegen te Hensbeke [Hinsbeck].

 

- 1618 februari 16, folio 163 – 163 verso

Akte van belening voor Gerit op der Bijen met 20 morgen land dat gesplitst is uit de hof Meuterkens gelegen te Hinsbeck.

 

- 1618 februari 16, folio 163 verso - 164

Akte van belening voor Jan Ingen Huls met een stuk land gesplitst uit de hof Meuterkens gelegen te Hinsbeck.

 

- 1618 maart 17, folio 164 – 164 verso

Akte van belening voor Dionijs Stevens met de tienden tot Alde Wetten namens het convent Nazareth te Gelder, na overlijdt van Elberts van Wanckum.

 

- 1618 maart 18, folio 165 – 165 verso

Akte van belening voor Corst Reynen van Maasbracht met twee morgen land gehorende in het goed de hof Ter Beke gelegen te Bracht. Voorts belast hij dit leengoed met 150 gulden ten gunste van Peter Roijen.

 

- 1618 ………. , folio 165 verso - 166

 

Pagina ontbreekt nakijken>

 

1618 ………., folio 166 - 168

 

pagina ontbreek nakijken.

 

 

- 1618 april 12, folio 168 - 170

Akte van octrooi voor Joost van den Brouck [Broek] om zijn goed de Borg te Ophoven gelegen te Wegberg te belasten met 1.600 daalders, ten gunste van Emont Huyn van Amstenraedt, landcommandeur van der Biezen.

 

- 1618 mei 4, folio 170 – 170 verso

Akte van eedsvernieuwing door Ysebrandtz Preuth als man van Christina van Eill met de Groote Hoeve te Belfeld, zoals dat Dederick van Westrum in 1597 voor haar gedaan had.

 

- 1618 mei 4, folio 170 verso – 171 verso

Akte van octrooi vanwege het afscheiden van 10 morgen land van de Groote Hoeve gelegen te Belfeld.

 

- 1618 mei 17, folio 171 verso – 172 verso

Akte van belening voor Wolfert van Wittenhorst namens zijn dochter [Wilhelmina Marga­retha] van Wittenhorst (naam van de dochter is in de akte vermeld) met huis en heer­lijk­heid Broekhuizen, na overlijdt van haar moeder Josina van Malsen.

 

- 1618 mei 19, folio 172 verso – 173 verso

Akte van belening voor Arnt van Dursdael alsmede namens voor Robert, zoon van Robert van Dursdael met de hof Dekenshorst gelegen te Helden en Maasbree, na overlijdt van Robert van Dursdael.

 

- 1618 mei 23, folio 173 verso - 174

Akte van eedsvernieuwing door Reyner van Hillen namens Mechtelt van Cosseler, zoals dat haar eerste man wijlen Jo: Dript, voor had gedaan, vanwege de laatschap te Aldekerken.

 

- 1618 mei 26, folio 174 – 175

Akte van eedsvernieuwing door Hendrik Wustinck namens Anna van Goor, weduwe van Hoen van Carthils met huis Caldenbroek gelegen te Lottum, na overlijdt van haar zoon Adelhart Hoen van Carthils.

 

- 1618 juni 12, folio 175 - 176

Akte van belening voor Johan van Ertzbach het goed de hof Molenhem gelegen te Wanckum.

 

- 1618 juni 18, folio 176 - 177

Akte van transport door Godefroid van Gent, heer tot Loenen van de helft van de hof Ter Horst gelegen te Horst aan Merten Merlaer.

 

- 1618 oktober 9, folio 177 - 178

Akte van belening voor Adriaen Gerit van Boitbergen [Boed-] met dat huis Wanckum gelegen bij Capellen, na overlijdt van zijn vader Caspar van Boitbergen.

 

- 1618 oktober 20, folio 178 - 179

Akte van belening voor Christoffel Dietrich van Wylich, baron van Lottum, heer tot Grubben­vorst en Grondstein met de Baronie van Lottum, na overlijdt van Johan Christoffel van Wylich.

 

- 1618 oktober 26, folio 179 – 179 verso

Akte van transport door Dirk van Heel aan Pieter Moers circa 150 roeden gehorende in het goed Lem Goosswijns gelegen te Echt.

 

- 1618 november13, folio 180

Akte van tranpsort door Dirk van Heel aan Lem Gieten een deel gehorende in het goed Lem Gooswijns gelegen te Echt.

 

- 1618 november 13, folio 180 verso - 181

Akte van transport door Thijs Heex aan Lem Geeten een deel gehorende in het goed Lem Gooswijns gelegen te Echt.

 

- 1618 november 13, folio 181 – 181 verso

Akte waarin Thijs Heex verklaart dat de verkochte 150 roeden land door Dirk van Heel aan Peter Moers d.d. 18 oktober 1618 als een cluppel leen gehorende onder Lem Gooswijns zal blijven voor alle lasten.

 

- 1618 november 19, folio 181 verso - 183

Akte van transport door Hendrik van den Bergh, grave van den Bergh, heer tot Hedel en Boutersum, stadhouder van het hertogdom Gelder en zijn vrouw Margaretha de Witthem, geboren markiezin van Bergen op Zoom het huis en heerlijk van St. Stevensweert aan hun zoon Herman Frederik van den Bergh.

 

- 1618 november 21, folio 183 – 184 verso

Akte waarbij de leenheer akkoord gaat over de leenroerigheid en betaling van achterstallig hergewaad van de hof to Broek gelegen te Wanckum, door betaling van dubbele hergewaad door Engelbert van Eyll.

 

- 1618 november 21, folio 184 erso - 185

Akte waarbij de leenheer akkoord gaat over de leenroerigheid en betalig van achterstallig hergewaad van de hof  Molenheim, die Johan van Ertzbach als onderleen  houdt van Engel­bert van Eyll van de Gastendonck. Laatst genoemde diende tweemaal het hergewaad te betalen.

 

- 1618 november 21, folio 185

Akte van verzoek tot uitstel van betaling van vier hergewaden door Engelbert van Eyll van de Gastendonck, vanwege de hof to Broek en de hof Molenheim gelegen te Wanckum.

 

- 1618 november 21, folio 186 - 187

Akte van belening voor Johan van Keverberg genaamd Meuwen met een  weert met visserij

bij Roosteren in de Maas, na overlijdt van zijn oom Johan van Meuwen.

 

- 1618 november 24, folio 187 – 187 verso

Akte vanbelening voor Hein aengen Broeck met een cluppelleen groot circa 10 morgen land gelegen bij de Groote Hoeve te Belfeld.

 

- 1618 november 26, folio 188 – 189 verso

Akte van belening voor Hans Willem van Boeckholt, zoon van Godefroid met het erfmaarschalkambt van Gelder.

 

- 1618 decemeber 10, folio 189 verso - 190

Akte van belening voor Godert Bijl namens zijn vrouw Elisabeth van Huyshaven met het goed Groenveld gelegen te Venlo, na overlijdt van Anna van Hushaven [Huyshoven].

 

- 1618 december 16, folio 190 verso - 191

Akte van belening voor Engelbert van Brempt mede namens zijn zus met het huis Vlasraedt gelegen in ambt Straelen, na overlijdt van hun broer Johan van Brempt.

 

- 1618 december 11, folio 191 - 192

Akte van uitstel van belening voor Jan Rulmkens, Willem Aertz, Frentzken Roggen, Jan Weggen en Thijs aen den Berghe als bezitters van zekere parcelen land gehorende in de hof Weggen gelegen te Greveraede [Greffrath].

 

- 1618 december 29, folio 192 - 193

Akte van akkoord over een splitsing van 43 morgen land uit de hof Heersel behorende bij de Wind van Sevenum, waarvan Jan Specht en Jan Keijkens leendragers zijn.