Transcriptie huwelijken RK :  Venlo 1756   -    RK St.Martinus Kerk     -  terug naar huwelijken Venlo   -  
 
door foto: Petra Martens, trans: Joep Jacobs contr: JVK en ADN [www.8november.net]

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Venlo H1756-001    -    06-01-1756    -    blz. 162 nr. 1
1756
januarius
6 coram domino pastore
Reinerus Hendrix et Joanna
Janssen: testibus Martino
Hendrix et Ambrosio Krekel-
mans.                           miles.
 
Venlo H1756-002    -    07-01-1756    -    blz. 162 nr. 2
7 coram dom: pastore
Arnoldus Mathias Blenxkens
et Catharina Hendrix: test:
Christiano van Heringen et
Henrico Lienskens.
 
Venlo H1756-003    -    27-01-1756    -    blz. 162 nr. 3
27 coram dom: pastore.
Leonardus Mertens et
Hendrina Naeghts: testibus
Henrico Mertens et Joanne
Jacobs.
 
Venlo H1756-004    -    03-02-1756    -    blz. 162 nr. 4
februarius
3 coram dom: vicepast: daems
Benedicto Daems.
Michael Viele et Maria
Catharina Loij: test: Petro
Vielen et Wilhelmo Sevenits
 
Venlo H1756-005    -    03-02-1756    -    blz. 162 nr. 5
3 coram dom: Benedicto Daems
Joannes Smidts et Wilhel-
mina Frencken: testibus
Wijnando Venrijns et Henrico
Steger.
 
Venlo H1756-006    -    01-03-1756    -    blz. 162 nr. 6
martius
1 coram dom: pastore
Matthias Bellen et Mar-
garetha Sax: testibus Wil
helmo Willemsen et Joanne
Jacobs.
 
Venlo H1756-007    -    28-03-1756    -    blz. 162 nr. 7
28 coram dom: vicep: Fran-
cisco Salesio Coenegras
cum dispensatione in bannis
et clauso tempore
Antonius van den Acker et
Joanna van der Kammen:
testibus Henricus Waeffeleer
et Joanna Arnolts.         miles.
 
Venlo H1756-008    -    26-04-1756    -    blz. 162 nr. 8
1756
aprilis
26 coram R: d: Coenegras
consultissimus dominus
Alexander Everardus van
der Putten juris utriusque
licentiatius et Joanna
Arnolts: test: Rdo dno
Arnoldo Duijckers et consul-
tissimo dno Antonio Tilmanno
Joenckers civitatis Venlo-
nensis scabino.
 
Venlo H1756-009    -    27-04-1756    -    blz. 162 nr. 9
27 coram R: d: Coenegras
Matthias van der Stegen
et Maria Catharina Janssen:
test: Christiano Janssen et
Maria van der Stegen.
 
Venlo H1756-010    -    27-04-1756    -    blz. 162 nr. 10
27 coram R: d: pastore
Martinus Caen et Maria
Elisabetha Schrader: test:
Joanne Smabers et Joanne
Wolffers.
 
Venlo H1756-011    -    27-04-1756    -    blz. 162 nr. 11
27 coram R: d: Coenegras
Petrus Somers et Catharina
Labericks: test: Leonardo
Kersten et Petro Janssen.
 
Venlo H1756-012    -    04-05-1756    -    blz. 162 nr. 12
majus
4 coram R: d: Coenegras
Joannes Wajon et Helena
Coopmans: test: Henrico
Cuijpers et Joanne Garée
 
Venlo H1756-013    -    30-05-1756    -    blz. 162 nr. 13
30 coram R: d: pastore
Gerlacus Heijgel et Joanna
Bosch: test: Joanne van Lie-
bergen et Joanne van Ulff.
 
Venlo H1756-014    -    13-06-1756    -    blz. 162 nr. 14
junius
13 coram R: d: pastore cum
dispensatione in tribus bannis.
consultissimus dominus Joan-
nes Matthias Schoonbroot
scabinus Mosacanus et dlla
Odilia Elisabetha Bucken:
test: R: d: Henrico Donné Germaij
et Maria Catharina Schoonbroot.
 
Venlo H1756-015    -    19-07-1756    -    blz. 163 nr. 1
1756
julius
19 coram R: d: pastore
Theodorus van Kaldekercken
et Sophia Peeters: test: Joanne
van Kaldekercken et Martino
van Kaldekercken.
 
Venlo H1756-016    -    26-07-1756    -    blz. 163 nr. 2
26 coram R: d: Daems vicepastore
Franciscus Spittel et Anna
Christina Deckers: test: Petro
Haris et Margarita Pas.
 
Venlo H1756-017    -    03-08-1756    -    blz. 163 nr. 3
augustus
3 coram R: d: pastore
Petrus Rienders et Sophia
de Bosch: test: Waltero de
Bosch et Henrico de Bosch.
 
Venlo H1756-018    -    15-08-1756    -    blz. 163 nr. 4
15 coram R: d: pastore
Nicolaus Luijck et Joanna
Roosen: test: Joanne Jacobo
Dumeloo et Petro Loofvelt.
                                                miles.
 
Venlo H1756-019    -    15-08-1756    -    blz. 163 nr. 5
15 coram R: d: pastore
Henricus Reinaerdts et Joanna
Loijmans: test: Joanne Petro
Muller et Joanne Francisco
Rietvelt.                                    miles
 
Venlo H1756-020    -    21-09-1756    -    blz. 163 nr. 6
September
21 coram R: d: Daems
Joannes Theunissen et Helena
Kessels: test: Lamberto
Theunissen et Wilhelmo Noeten.
 
Venlo H1756-021    -    10-10-1756    -    blz. 163 nr. 7
october
10 coram R: d: Coenegras
cum dispensatione in tertia
proclamatione.
Wolterus de Gruijter et Anna
Catharina Spee: test: Petro
Roosen et Paulo Heijthuijsen.
 
Venlo H1756-022    -    31-10-1756    -    blz. 163 nr. 8
31 coram R: d: Coenegras
Wijnandus Verwijens et Joanna
Seijen: test: Antonio Seijen
et Wilhelmo Bouten.
 
Venlo H1756-023    -    31-10-1756    -    blz. 163 nr. 9
31 coram R: d: Coenegras
Wilhelmus Willemsen et
Anna Hermis: test: Joanne
Quiten et Henrico Hermis.
 
Venlo H1756-024    -    12-11-1756    -    blz. 163 nr. 10
1756
november
12 cum dispensatione in tribus
proclamationibus
coram R: d: pastore
Joannes Comis et Aldegondis
van Hooft: test: Petro Riems-
dorf et Maria van Hooft.
 
Venlo H1756-025    -    14-11-1756    -    blz. 163 nr. 11
14 coram Rde dno Coenegras
Adamus Franssen et Anna So-
phia Lienders: test: Joanne
Luttels et Adolpho Regendael.
 
Venlo H1756-026    -    23-11-1756    -    blz. 163 nr. 12
23 coram R: dno pastore
cum dispensatione in duabus
proclamationibus.
Matthaeus van Mejel et Anna
Maria Ebus: test: Leonardo
Daemen et Petro Ebus.
 
Venlo H1756-027    -    29-11-1756    -    blz. 163 nr. 13
29 coram dno Daems
in clauso tempore
Joannes Fredericus Faust et
Anna Petronilla Grootsteen:
test: Wilhelmo Faust et Claudio
Schruers.                                  miles
 
Venlo H1756-028    -    05-12-1756    -    blz. 163 nr. 14
december
5 coram dno pastore
in clauso tempore
Joannes Coninck et Maria Caeci-
lia de Lof: test: Lamberto Dedet
et Joanna Frederica Coninck.
                                                miles.
 
Venlo H1756-029    -    19-12-1756    -    blz. 163 nr. 15
19 coram dno pastore
in clauso tempore
Antonius van Badenburch et
et Maria Anna Elisabetha
Putmans: test: Nicolao Muller
et Joanna Reinders.
                                                miles.