Transcriptie huwelijken RK :  Venlo 1744   -    RK St.Martinus Kerk     -  terug naar huwelijken Venlo   -  
 
door foto: Petra Martens, trans: Joep Jacobs contr: JVK en ADN

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Venlo H1744-001    -    07-01-1744    -    blz. 122 nr. 2
ianuarius
7 coram D pastore
cum dispensatione
Iacobus Bours et Ioanna
Bours: testibus Petro
Maes et Martino Beurskens
 
Venlo H1744-002    -    07-01-1744    -    blz. 122 nr. 3
7 coram D pastore
cum dispensatione
Gerardus Theunissen et
B.eatrix sa van Saut
testibus Ioanne Lina et
Henrico van Saut
 
Venlo H1744-003    -    07-01-1744    -    blz. 122 nr. 4
7 coram D: pastore
cum dispensatione
Petrus Girets et Maria
Poel testibus Henrico
van der Straeten et Gerar
do Girets
 
Venlo H1744-004    -    07-01-1744    -    blz. 122 nr. 5
7 coram D van Bo.terdael
Andreas Mersemaeckers
et Maria Beugels testibus
Ioanne Mersemaeckers et
Henrico Schruers
 
Venlo H1744-005    -    11-01-1744    -    blz. 122 nr. 6
11 coram D b van Bo.terdael
Theodorus van Lipsigh et
Gertrudis Schruers testibus
Ioanne van Lipsigh et
Henrico van Lipsigh
 
Venlo H1744-006    -    14-01-1744    -    blz. 122 nr. 7
14 coram D van Bo.terdael
Theodorus Rutten et
Maria Roosen testibus
Ioanne Iansen et Theodoro
Stroecken
 
Venlo H1744-007    -    20-01-1744    -    blz. 122 nr. 8
20 coram D Claessens
Ioannes Hofmans et Hendri=
na Iansen: testibus Henrico
Engels et Maria Lenders
                                    miles
 
Venlo H1744-008    -    21-01-1744    -    blz. 122 nr. 9
21 coram D: Claessens
Gilbertus Camerini et
Maria Catharina Boschers
testibus Leonardo Tolen
et Gertrudis Dirix
 
Venlo H1744-009    -    26-01-1744    -    blz. 122 nr. 10
26 coram D Claessens
Bernardus Gansepat et
Catharina Pieters testibus
Petro Crienen et Gasparo
Hermans
                                    miles
 
Venlo H1744-010    -    28-01-1744    -    blz. 122 nr. 11
28 coram D: pastore
cum dispensatione
Henricus Vosterman et
Maria Agnes Keusters testi=
bus Thoma Moubach et
Petro Cruijsbergen
 
Venlo H1744-011    -    28-01-1744    -    blz. 122 nr. 12
28 coram D Claessens
Petrus Maes et Ida Freren
testibus Henrico Maes et Helena
Blieckaerts
                                    miles
 
Venlo H1744-012    -    28-01-1744    -    blz. 122 nr. 13
28 coram D Claessens
Ioannes Comin et Maria
Catharina Borste: testibus
Ioanne Smoers et Christina
Iansen
                                    miles
 
Venlo H1744-013    -    04-02-1744    -    blz. 122 nr. 14
februarius 1744
4 coram D van Bo.eterdael
Gerardus Gibels et Maria
Catharina Switser: testibus
Gerardo Hendrix et Maria
Bils
                                    miles
 
Venlo H1744-014    -    16-02-1744    -    blz. 122 nr. 15
16 coram D pastore
cum dispensatione
praenobilis D: Martinus
Iosephus van Afferden et
praenobilis D: Maria Clara
van Afferden testibus
praenobili ac amplissimi D Adami Fran=
cisco van Afferden supre=
mae curiae Venlonensis
Praeside et toparcha de
Wijer et Cosen et D
Mathia van Afferden
 
Venlo H1744-015    -    26-02-1744    -    blz. 122 nr. 16
26 coram D van Bo.terdael
Cornelius Gaspers et Maria
Margareta Servaes testibus
Michaele Busen et Andrea
Bockx
                                    miles
 
Venlo H1744-016    -    16-02-1744    -    blz. 122 nr. 17
16 coram D van Bo.terdael
Ignatius Ritserveldt et
Ioanna Stevens testibus
Ioanne Lunden et Petro
Pauwels
                                    miles
 
Venlo H1744-017    -    13-04-1744    -    blz. 123 nr. 1
april 1744
13 coram D Claessens
Ioannes Iosephus Wattouw
et Catharina Frenke testi
bus Huberto Lina et Petro
Keusters
                                    miles
 
Venlo H1744-018    -    13-04-1744    -    blz. 123 nr. 2
13 coram D van Boeterdael
Antonius van Ummelen et
Barbara Hendrix testibus
Iacobo Vanderven et Gaspa
ro Hermans
                                    miles
 
Venlo H1744-019    -    13-04-1744    -    blz. 123 nr. 3
13 coram D van Boeterdael
Iacobus Iosephus Dansonville
et Francisca Ludovica
Formante: testibus Fran
cisco Arnoldo de Noze et
et Angelina Iosepha Oije
                                    miles
 
Venlo H1744-020    -    15-04-1744    -    blz. 123 nr. 4
15 coram D van Boeterdael
Gerardus Haenen et Cor=
nelia Everaerts: testibus
Ioanne Haenen et Cornelio
Haenen
 
Venlo H1744-021    -    17-04-1744    -    blz. 123 nr. 5
17 coram D pastore
cum dispensatione
Ioanne Groodtloon et
Ioanne Linsen: testibus
Ioanne Reijns et Mathia
Geraerdts
 
Venlo H1744-022    -    26-04-1744    -    blz. 123 nr. 6
26 coram D van Boeterdael
Adamus Pruijssen et
Mechteldis Smets: testibus
Wilhelmo Pruijssen et
Conrardo Doorwel
 
Venlo H1744-023    -    27-04-1744    -    blz. 123 nr. 7
27 coram D pastore
Paulus Cupers et Catha
rina Heijnemans: testibus
Henrico Tummermans et
Petro Lenders
 
Venlo H1744-024    -    03-05-1744    -    blz. 123 nr. 8
maius 1744
3 coram D pastore
cum dispensatione
Michael Gilissen et Ioanna
Helena Hacken: testibus
Rdo D: Arnoldo Gilissen et
Maria Hacken
 
Venlo H1744-025    -    03-05-1744    -    blz. 123 nr. 9
3 coram D van Boeterdael
Bernardus Iansen et Ioanna
Brockx: testibus Wilhelmo
Iansen et Gasparo Hermans
 
Venlo H1744-026    -    11-05-1744    -    blz. 123 nr. 10
11 coram D van Boeterdael
Franciscus Tourson et
Maria Ioanna Dijon: testibus
Petro Iacobs et Alexandro
Tourson
                                    miles
 
Venlo H1744-027    -    12-05-1744    -    blz. 123 nr. 11
12 coram D Claessens
Petrus Meijers et Gertru=
dis Dinckels: testibus Iacobo
Hof et Catharina Clincks
                                    miles
 
Venlo H1744-028    -    17-05-1744    -    blz. 123 nr. 12
17 coram D pastore
Gerardus Kersten et Ger
trudis Bremers: testibus
Wilhelmo Ris et Antonio
Heijnen
 
Venlo H1744-029    -    17-05-1744    -    blz. 123 nr. 13
17 coram D Claessens
Ioannes Pieters et Petro
nilla Nisen: testibus Ioan
ne Gitsels et Elisabetha
van Vucht
 
Venlo H1744-030    -    20-05-1744    -    blz. 123 nr. 14
20 coram D Claessens
Wilhelmus Dickes et
Petronilla Schaffers: testi
bus Christiano Kersten et
Gerardo Kersten
 
Venlo H1744-031    -    25-05-1744    -    blz. 123 nr. 15
25 coram D van Boeterdael
Valentinus Bibouw et
Anna Catharina Hartbooms
testibus Gerardo Hardtbooms
et Catharina Elisabetha
Mulders
                                    miles
 
Venlo H1744-032    -    26-05-1744    -    blz. 123 nr. 16
26 coram D Claessens
Adrianus Dirix et Margareta
Stevens testibus Wilhelmo
Pix et Petronilla Wilms
                                    miles
 
Venlo H1744-033    -    26-05-1744    -    blz. 123 nr. 17
26 coram D Claessens
Ioannes Scheven et Catharin[.]
Nivels testibus Ioanne Simons
et Ioanna Berten
                                    miles
 
Venlo H1744-034    -    28-05-1744    -    blz. 123 nr. 18
28 coram D Claessens
Iacobus Franciscus Potil=
lius et Anna Pieters van
den Eersten: testibus
Waltero van der Rene
et Aldegunde Valentijn
                                    miles
 
Venlo H1744-035    -    02-06-1744    -    blz. 124 nr. 1
iunius 1744
2 coram D Claessens
Henricus van Doesborgh et
Maria Ida Winants: testi
bus Hijeronimo Vicent et
Ioanna Barbara Bosch
                                    miles
 
Venlo H1744-036    -    02-06-1744    -    blz. 124 nr. 2
2 coram D Claessens
Ioannes Pruijmenboom et
Ioanna Wolfers: testibus
Iacobo van Wetten et
Ioanne Evers
                                    miles
 
Venlo H1744-037    -    05-06-1744    -    blz. 124 nr. 3
5 coram D pastore
cum dispensatione
Iacobus Heijnen et Helena
Maessen: testibus Petro
Francisco Heijnen et Iacobo
Dirix
 
Venlo H1744-037    -    06-06-1744    -    blz. 124 nr. 4
6 coram D pastore
cum dispensatione
Michael Ditties et Hendri=
na Goossens: testibus
Mathia Ditties et Godefrido
Goossens
                                    miles
 
Venlo H1744-038    -    08-06-1744    -    blz. 124 nr. 5
8 coram D Claessens
Franciscus Schouwman
et Maria Elisabetha
Genef: testibus Wilhel=
mo Coel et Nicolae Linsen
                                    miles
 
Venlo H1744-039    -    09-06-1744    -    blz. 124 nr. 6
9 coram D van Boeterdael
Ioannes Ijserloon et Helena
Mols testibus Henrico Scherp
et Petro Francken
                                    miles
 
Venlo H1744-040    -    09-06-1744    -    blz. 124 nr. 7
9 coram D van Boeterdael
Hubertus van der Poel et
Maria Anna Meurs testibus
Adriano van Geven et
Gertrude Riskens
                                    miles
 
Venlo H1744-041    -    21-06-1744    -    blz. 124 nr. 8
21 coram D van Boeterdael
Henricus Lamaeckers et
Helena Blickaerts: testibus
Erardo Lamaeckers et
Henrico Maes
 
Venlo H1744-042    -    23-06-1744    -    blz. 124 nr. 9
23 coram D van Boeterdael
Ioannes Conrardus Darius et
Mechtildis op den Bergh
testibus Ioanne Homoet et
Cornelio Homoet
 
Venlo H1744-043    -    28-06-1744    -    blz. 124 nr. 10
28 coram D pastore
cum dispensatione
Hermannus van Helden et
Elisabetha Rubangh
testibus Francisco van Niel
et Davide Kersten
 
Venlo H1744-044    -    09-07-1744    -    blz. 124 nr. 11
iulius 1744
9 coram D pastore
cum dispensatione
Leonardus Carolus Keijsers
et Anna Catharina Pipers
testibus Arnoldo Ioanne
de Paderborne et Lamberto
Stockelmans
 
Venlo H1744-045    -    14-07-1744    -    blz. 124 nr. 12
14 coram D Claessens
Franciscus Immermans
et Anna Maria Emsbach
testibus Godefrido Witen
et Ioanne Immerman
                                    miles
 
Venlo H1744-046    -    19-07-1744    -    blz. 124 nr. 13
19 coram D Claessens
Engelbertus Faesen et
Maria Sarton testibus
Ioanne Faesen et Margareta
Sanders
 
Venlo H1744-047    -    21-07-1744    -    blz. 124 nr. 14
21 coram D Claessens
Ioannes Carolus Leopoldus
Wijdenaer et Ioanna Catha=
rina van der Meulen
testibus Lamberto Maes
et Wilhelmo anto Widen
bach
                                    miles
 
Venlo H1744-048    -    30-07-1744    -    blz. 124 nr. 15
30 coram D: Claessens
Antonius Iansen et
Anna Catharina Widing
testibus Ioanne Rutsel
et Gasparo Crienen
                                    miles
 
Venlo H1744-049    -    18-08-1744    -    blz. 124 nr. 16
18 augusti coram D van
Boeterdael
Iosephus Schalbergh et
Catharina Cardinauw
testibus Ioanne Sene
et Teresia van den Bosch
                                    miles
 
Venlo H1744-050    -    08-08-1744    -    blz. 125 nr. 1
augustus 1744
8 coram D van Boeterdael
Ioannes Eeck et Bar=
bara Spillaer: testi=
bus Henrico Baertscher=
ders et Gulielmo Wa=
lenus
                                    miles
 
Venlo H1744-051    -    11-08-1744    -    blz. 125 nr. 2
11 coram D: van Boeterdael
Laurentius Craeijnest et
Margareta Gilissen
testibus Wijnando
Gilissen et Passaer
Hollander
                                    miles
 
Venlo H1744-052    -    23-08-1744    -    blz. 125 nr. 3
23 coram D: van Boeterdael
cum dispensatione
Henricus Stephanus van
der Straeten et Anto
netta van Libergen
testibus Michaele van
Libergen et D Hen=
rico van Darth scabino
 
Venlo H1744-053    -    25-08-1744    -    blz. 125 nr. 4
25 coram D Claessens
Ioannes Kerpels et
Antonetta Grueters
testibus Gerardo
Scholte et Adriano
Veldthoen
                                    miles
 
Venlo H1744-054    -    01-09-1744    -    blz. 125 nr. 5
7ber 1744
1 coram D Claessens
Ioannes Soemers et
Maria Anna Lamers
testibus Adriano van
Luer et Anna Viar
                                    miles
 
Venlo H1744-055    -    01-09-1744    -    blz. 125 nr. 6
1 coram D: Claessens
Petrus Henricus van
Wiert et Catharina
Bruggen: testibus
Sebastiano Renest
et Catharina Dams
                                    miles
 
Venlo H1744-056    -    08-09-1744    -    blz. 125 nr. 7
8 coram D: Claessens
Andreas Zacharias
et Maria Catharina
Rivers testibus Rdo
D: Marcello Dueckers
et Helena van
Elswigh
                                    miles
 
Venlo H1744-057    -    15-09-1744    -    blz. 125 nr. 8
15 coram D: Claessens
Ioannes Immerman et
Maria Salamonis Dicker
ckers: testibus Conrardo
Crout et Francisco
Immerman
                                    miles
 
Venlo H1744-058    -    15-09-1744    -    blz. 125 nr. 9
15 coram D: Claessens
Mathias Pop et Anna
Maria Melchers: testi=
bus Ioanne Henrico Mun
sterman et Ioanne
Viar
                                    miles
 
Vide folium anterius
 
Venlo H1744-059    -    22-09-1744    -    blz. 125 nr. 10
22 coram D: pastore
cum dispensatione
Lambertus Stockelman
et Petronilla Mertens
testibus Michaele Mertens
et Theodoro van Kaldekercke[n]
 
Venlo H1744-060    -    22-09-1744    -    blz. 125 nr. 11
22 coram D pastore
Ioannes Garre et Ida Cupers
testibus Ioanne Pruijm et
Petro Iansen
 
Venlo H1744-061    -    22-09-1744    -    blz. 125 nr. 12
22 coram D: van Boeterdael
Ioannes Willekens et
Christina Verhaegen: testi=
bus Ioanne Scheijen et
Gertrude Schoonmaeckers
                                    miles
 
Venlo H1744-062    -    24-09-1744    -    blz. 125 nr. 13
24 coram D van Boeterdael
Hijermonimus Vincent et
Elisabetha van Kessel
testibus Wilhelmo van
Kessel et Godefrido Iansen
                                    miles
 
Venlo H1744-063    -    03-10-1744    -    blz. 125 nr. 14
8ber
3 coram D van Boeterdael
Leonardus Kempenaers et
Maria Iansen: testibus
Gerardo van Densen et
Gertrude Berbit
                                    miles
 
Venlo H1744-064    -    04-10-1744    -    blz. 125 nr. 15
4 coram D: pastore
Ioannes Raets et Dorothea
Thissen: testibus Ioanne
Pieters Smit et Gertrude
Raets
 
Venlo H1744-065    -    05-10-1744    -    blz. 125 nr. 16
5 coram D van Boeterdael
Ferdinandus Hielenborgh
et Petronilla Volmeer
testibus Ioanne Scheun
et Albertina Cornelis
sen
                                    miles
 
Venlo H1744-066    -    05-10-1744    -    blz. 126 nr. 1
8ber
5 coram D: van Boeterdael
Ioannes Simons et Anna Maria
van Deurssen: testibus
Ioanne Scheijen et Anna
Catharina Nivelt
                                    miles
 
Venlo H1744-067    -    21-10-1744    -    blz. 126 nr. 2
21 coram D van Boeterdael
Iacobus Windelingh et
Ioanna Maria van Wigen
testibus Guilielmo Corbels
et Agatha Cnops
 
Venlo H1744-068    -    25-10-1744    -    blz. 126 nr. 3
25 coram D: pastore
cum dispensatione
Godefridus van Meijl et
Margareta Berges
testibus Ioanne van Meijl
et Servatio van Meijl
 
Venlo H1744-069    -    25-10-1744    -    blz. 126 nr. 4
25 coram D pastore
Petrus Beurskens et
Petronilla Meulders:
testibus Theodoro van
Kaldekercken et Christina
Beddeken
 
Venlo H1744-070    -    28-10-1744    -    blz. 126 nr. 5
28 coram D Claessens
Gerardus Pieters et
Anna Margareta Evers
testibus Nicolao van der
Velden et Tobia Verges
                                    miles
 
Venlo H1744-071    -    08-11-1744    -    blz. 126 nr. 6
9ber 1744
8 coram D: Claessens
Henricus Gram et
Ioanna Elisabetha Hegel
testibus Abrahamo Meul=
der et Philippo Penseel
                                    miles
 
Venlo H1744-072    -    15-11-1744    -    blz. 126 nr. 7
15 coram D pastore
cum dispensatione
Iosephus Bloemen et Maria
Anna Maubach: testibus
Ioanne van Meijl et Mathia
Vosterman
 
Venlo H1744-073    -    20-11-1744    -    blz. 126 nr. 8
20 coram D Claessens
Petrus Alsten et
Maria de Neef: testibus
Rdo D Rocho Beckers
et Gasparo Hermans
                                    miles
 
Venlo H1744-074    -    22-11-1744    -    blz. 126 nr. 9
22 coram D: van Boeterdael
Godefridus Iansen et Anna
Sibilla Pruijssen: testibus
Gerardo Bitsen et Petro
Amers
 
Venlo H1744-075    -    29-11-1744    -    blz. 126 nr. 10
29 coram D van Boeterdael
Ioannes Brunet et Maria
Gertrudis Pluijm: testibus
Iosepho Duprees et Emanue=
Leonardus Vermes
                                    miles
 
Venlo H1744-076    -    09-12-1744    -    blz. 126 nr. 11
10ber 1744
9 coram D Claessens
Ioannes Henricus Gerens
et Maria Elisabetha Gens
testibus Petro Maes et
Gasparo Hermans
                                    miles
 
Venlo H1744-077    -    10-12-1744    -    blz. 126 nr. 12
10 coram D van Boeterdael
Nicolaus Stroeck et
Christina Michilssen: test-=
bus Mathia Pop et Anna
Maria Melchers
                                    miles
 
Venlo H1744-078    -    17-12-1744    -    blz. 126 nr. 13
17 coram D: van Boeterdael
Franciscus Baudewijn et
Anna Collaert: testibus
Ioanne Francisco Collet
et g Guliano Corps
 
Venlo H1744-079    -    27-12-1744    -    blz. 126 nr. 14
27 coram D pastore
cum dispensatione
Walterus Pruijs et
Cornelia Theunissen
testibus Ioanne Theunissen
et Christiano Theunissen
 
Venlo H1744-080    -    27-12-1744    -    blz. 126 nr. 15
27 coram R. patre Musette
guardiano minoritarum
Nicolaus Romanus Louves et
Catharina Beijers: testibus
Petro Iosepho Wilm et
et Catharina Holfman