Transcriptie huwelijken RK :  Venlo 1743   -    RK St.Martinus Kerk     -  terug naar huwelijken Venlo   -  
 
door foto: Petra Martens, trans: Joep Jacobs contr: JVK en ADN

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Venlo H1743-001    -    07-01-1743    -    blz. 118 nr. 3
1743 ianuarius
7 coram D van Boeterdael
Gerardus Cornelissen
et Margareta Krips
testibus Aldegunde de
Vos et Ioanna Willinghs
 
Venlo H1743-002    -    08-01-1743    -    blz. 118 nr. 4
8 coram D Claessens
Theodorus Kale et
Mechtildis Cornelissen
testibus Mathia Kale
et Henrico Moeren
 
Venlo H1743-003    -    13-01-1743    -    blz. 118 nr. 5
13 coram D van Boeterdael
Petrus Pieters et Catha=
rina Smedts testibus
Rdo Dno Georgio Claessens
et Ioanna Willinghs
 
Venlo H1743-004    -    13-01-1743    -    blz. 118 nr. 6
13 coram D Claessens
Gerardus Haenraedt
et Ioanna van der Linden
testibus Gasparo Wedt=
man et Barbara Haen
raedt
                                    miles
 
Venlo H1743-005    -    01-02-1743    -    blz. 118 nr. 7
februarius 1743
1 coram D: van Boeterdael
Henricus Lucas Cornelissen
et Margareta Sloeten
testibus Rdo dno Henrico
Donnee et Gasparo Smetz
                                    miles
 
Venlo H1743-006    -    04-02-1743    -    blz. 118 nr. 8
4 coram D: van Boeterdael
Iosephus Lesus et Adriana
Eijsermans testibus
Adriano van Andenbrock
et Willemina
Benedictus
                                    miles
 
Venlo H1743-007    -    06-02-1743    -    blz. 118 nr. 9
6 coram D pastore
cum dispensatione
Henricus Mathias Vermae
seren et Maria Baudewijn
testibus Ioannes Corolus
Ludovicus van Bornem et
Anna Sophia van Bornem
 
Venlo H1743-008    -    12-02-1743    -    blz. 118 nr. 10
12 coram D van Boeterdael
Mathias van Viehoven et
Elisabetha Pennighs
testibus Wilhelmo
Schoeren et Maria
Regendael
                                    miles
 
Venlo H1743-009    -    13-02-1743    -    blz. 118 nr. 11
13 coram D van Boeterdael
Mathias Ermen et Anna
Margareta Coenen
testibus Paulo Ermen
et Ida Sutsen
                                    miles
 
Venlo H1743-010    -    19-02-1743    -    blz. 118 nr. 12
19 coram D van Boeterdael
Wilhelmus van Riet et
Catharina Haesen testi=
bus Petro Rijsewick et
Antonetta Hermes
                                    miles
 
Venlo H1743-011    -    21-02-1743    -    blz. 118 nr. 13
21 coram D van Boeterdael
Ioannes Huskens et Eva
Backhuijsen testibus
Iudoco Heijnen et Wille=
mina Timmermans
                                    miles
 
Venlo H1743-012    -    25-02-1743    -    blz. 118 nr. 14
25 coram D Claessens
Wilhelmus Hendrix et
Anna Gertrudis Friesen
testibus Ioanne Tabia
Friesen et Magdalena
Swinckes
                                    miles
 
Venlo H1743-013    -    25-02-1743    -    blz. 118 nr. 15
25 coram D Claessens
Adamus Clock et Hendri
na Hendrix: testibus
Lamberto Gielen et
Gertrude Hendrix
                                    miles
 
Venlo H1743-014    -    25-02-1743    -    blz. 118 nr. 16
25 coram D Claessens
Petrus Laeckmans et
Hendrina Engelen
testibus Henrico
Adriana et Petro
Platteauw
                                    miles
 
Venlo H1743-015    -    25-02-1743    -    blz. 119 nr. 1
februarius 1743
25 coram D Claessens
Ioannes Kuppa et Elisa
betha Hacken testibus
Petro Hacken et Elisa
betha Bollion
                                    miles
 
Venlo H1743-016    -    26-02-1743    -    blz. 119 nr. 2
26 coram D Claessens
Christianus Godefridus
Petrus de Buggenoms
et Maria Barbara
Isabella Swinckels testi
bus Henrico Deckers
et Ioanna Antonetta
Swinckels
                                    miles
 
Venlo H1743-017    -    08-03-1743    -    blz. 119 nr. 3
martius
8 coram D Claessens
Antonius Collet et Anna
Lecleer testibus
Ioanne Rombaut et
Maria Catharina Lenders
                                    miles
 
Venlo H1743-018    -    23-04-1743    -    blz. 119 nr. 4
aprilis
23 coram D Claessens
Petrus van Niel et
Anna Catharina Hendrix
testibus Ioanne Francis
co van Niel et Ioanne
Gergio Bach
 
Venlo H1743-019    -    23-04-1743    -    blz. 119 nr. 5
23 coram D: Claessens
Wilhelmus Brauwer
et Anna Elisabetha
Clomp testibus Antonio
Sips et Ioanna Christina
de Vos
                                    miles
 
Venlo H1743-020    -    28-04-1743    -    blz. 119 nr. 6
28 coram D pastore
cum dispensatione
Gerardus Deckers et
Gertrudis Verweij
testibus Waltero
.. Hofmans et Mathia
Deckers
 
Venlo H1743-021    -    29-04-1743    -    blz. 119 nr. 7
29 coram D Claessens
Ioannes van der Meer
et Anna Gertrudis
van Kakercken testibus
Petro van Kakercken
et Catharina van
Kakercken
                                    miles
 
Venlo H1743-022    -    29-04-1743    -    blz. 119 nr. 8
29 coram D Claessens
Ioannes Hendrix et Elisabe
tha Heurckens testibus
Ioanne Essers et Catharina
Heurckens
                                    miles
 
Venlo H1743-023    -    01-05-1743    -    blz. 119 nr. 9
maius 1743
1 coram D Claessens
Laurentius van der Straeten
et Ma.ria Catharina
Goringh testibus Petro
Goringh et Mathia Denien
 
Venlo H1743-024    -    01-05-1743    -    blz. 119 nr. 10
1 coram D Claessens
Leonardus Toelen et Maria
Simons testibus Andrea
Brock et Conrardo van der
Straeten
 
Venlo H1743-025    -    05-05-1743    -    blz. 119 nr. 11
5 coram D pastore
Ioannes Mathissen et
Petronilla Cuijpers
testibus Mathia Cuijpers
et Hermano Geraerts
 
Venlo H1743-026    -    09-05-1743    -    blz. 119 nr. 12
9 coram D Claessens
Simon Franckfort et
Elisabetha Tube testibus
Everardo van Thoer et
Ida Leurs
                                    miles
 
Venlo H1743-027    -    12-05-1743    -    blz. 119 nr. 13
12 coram D pastore
Theodorus Rutten et
Petronilla Croenenbrock
testibus Siberto Croene=
brock et Ioanne Iansen
 
Venlo H1743-028    -    15-05-1743    -    blz. 119 nr. 14
15 coram D pastore
cum dispensatione
Petrus Mela et Maria
Aerts testibus Ludovico
Alberts et Ida Bihet
 
Venlo H1743-029    -    25-05-1743    -    blz. 119 nr. 15
25 coram D van Boeterdael
Ioannes Henricus Marcus
et Anna Maria Wultingh
testibus Ioanne Wultingh
et Anna Gertrude Hubers
                                    miles
 
Venlo H1743-030    -    26-05-1743    -    blz. 119 nr. 16
26 coram D: van Boeterdael
Ioannes Henricus Nisten et
Anna Catharina Bischop
testibus Wilhelmo van
Ulft et Theodoro
Brockmans
 
Venlo H1743-031    -    01-06-1743    -    blz. 120 nr. 1
iunius 1743
1 coram D pastore
cum dispensatione in
bannis et tertio affini
tatis gradu aequali
Walterus de Grueter
et Anna Margareta
Faesen: testibus Christiano
Engelbergh et Gerardo
van Houmout
 
Venlo H1743-032    -    05-06-1743    -    blz. 120 nr. 2
5 coram D van Boeterdael
Henricus Wintkens et
Aldegundis Maesen testi=
bus Mathia Iancnecht et
Isabella Iancnecht
                                    miles
 
Venlo H1743-033    -    25-06-1743    -    blz. 120 nr. 3
iunius
25 coram D fr Claessens
Antonius Franciscus Ambro=
sius Rillaert et Ioanna
Antonetta Swinckels: testi
bus Henrico Duecker et
Barbara Duecker mi
                                    miles
 
Venlo H1743-034    -    25-06-1743    -    blz. 120 nr. 4
25 coram D: Claessens
Laurentius Meulenbrock
et Catharina Gisberts
testibus Godefrido Essers
et Iacobo Leurckens
                                    miles
 
Venlo H1743-035    -    02-07-1743    -    blz. 120 nr. 5
iulius 1743
2 coram D Claessens
Simon Delvos et Anna
Christina Lenders
testibus Ioanna Erts
et Maria Catharina
Hores
                                    miles
 
Venlo H1743-036    -    03-07-1743    -    blz. 120 nr. 6
3 coram D Claessens
Henricus Adriani et Agnes
Starter testibus
Ioanne Rombolt et
Maria Catharina Lenders
                                    miles
 
Venlo H1743-037    -    17-07-1743    -    blz. 120 nr. 7
17 coram D: van Boeterdael
Wilhelmus Pieters et
Maria Lenders: testibus
Iacobo Bours et Leonardo
Christiano Lenders
 
Venlo H1743-038    -    22-07-1743    -    blz. 120 nr. 8
22 coram D van Boeterdael
Iacobus de Boe et
Elisabetha Hores testi
bus Ioanne Vissers
et Andrea Caro
                                    miles
 
Venlo H1743-039    -    23-07-1743    -    blz. 120 nr. 9
iulius 1743
23 coram D Claessens
Ewaldus Bochem et Petro
nilla Schepers testibus
Henrico Bochem et Mathia
Vulder
                                    miles
 
Venlo H1743-040    -    29-07-1743    -    blz. 120 nr. 10
29 coram D van Boeterdael
Mathias Scholte et Mar
gareta Hofmans testibus
Iacobo Iansen et Helena
Gaspers
                                    miles
 
Venlo H1743-041    -    04-08-1743    -    blz. 120 nr. 11
augustus 1743
4 coram D Claessens
Henricus schotmans e
Schopmans et Maria op het
Ven testibus Gerardo
Pastoers et Anna Gertrude
Hesem
                                    miles
 
Venlo H1743-042    -    02-09-1743    -    blz. 120 nr. 12
7ber
2 coram D: Claessens
Ioannes de Saelen et Ida
van Hemelrijck testibus
Ioanne Fonteijn et Agnete
Exbes
                                    miles
 
Venlo H1743-043    -    29-09-1743    -    blz. 120 nr. 13
29 coram D van Boeterdael
Gasparus Sebastianus Daelder
et Ioanna Petronilla Boer=
mans testibus Georgio
.. Boermans et Iacobo Boers
 
Venlo H1743-044    -    29-09-1743    -    blz. 120 nr. 14
29 coram D van Boeterdael
Nicolaus van Cauwenbergh
et Catharina van der Brock
testibus Wilhelmo Beugels
et Henrico Schruers
 
Venlo H1743-045    -    03-10-1743    -    blz. 120 nr. 15
8ber
3 coram D: van Boeterdael
Georgius Holderman et
Elisabetha Boenen testibus
Petro Boenen et Cornelio
Siben
                                    eques
 
Venlo H1743-046    -    13-10-1743    -    blz. 120 nr. 16
13 coram D pastore
cum dispensatione
Petrus Riecken et Maria
Ingenmiddel testibus Petro
Ingenmiddel et Catharina
Riecken
 
Venlo H1743-047    -    13-10-1743    -    blz. 121 nr. 1
13 coram D: Claessens
Henricus Rombaut et
Elisabetha Driessen testibus
Petro Lucas et Dionisio Heutz
 
Venlo H1743-048    -    16-10-1743    -    blz. 121 nr. 2
16 coram D pastore
Ioannes Alberts et Barbara
Siben testibus Mathia
Iansen et Ioanne Ritter
 
Venlo H1743-049    -    28-10-1743    -    blz. 121 nr. 3
28 coram D Claessens
Henricus Briens et
Petronilla Pieters testibus
Henrico Couwen et
Iudith Pieters
                                    miles
 
Venlo H1743-050    -    29-10-1743    -    blz. 121 nr. 4
29 coram D pastore
cum dispensatione
Hermannus Franciscus
Pulckers et Apollonia
van Spijck: testibus
Bernardo Iacobo van Spijck
et Henrico Swinckels
 
Venlo H1743-051    -    30-10-1743    -    blz. 121 nr. 5
30 coram D: Claessens
Godefridus Frencke et
Anna Margareta Serlingh
testibus Ioanne Verbeeck
et Petro Serlingh
 
Venlo H1743-052    -    03-11-1743    -    blz. 121 nr. 6
november
1743
3 coram D van Boeterdael
Petrus Biel et Elisa=
betha Driessen testibus
Stephano Boomgaerts et
Mathia Theodoro Dirix
 
Venlo H1743-053    -    03-11-1743    -    blz. 121 nr. 7
3 coram D Boeterdael
Henricus Simon Iansen
et Ida Pieters: testibus
Gerardo Claessens et
Henrico Pieters
 
Venlo H1743-054    -    05-11-1743    -    blz. 121 nr. 8
5 coram D pastore
cum dispensatione
Hermannus Iacobs et Ioanna
Schruers testibus Ioanne
Iacobs et Mathia Iacobs
 
Venlo H1743-055    -    10-11-1743    -    blz. 121 nr. 9
10 coram D pastore
cum dispensatione
Iacobus van Spijck et
Teresia Smits: testibus
Theodoro Philippens et
Ioanne Hockx
 
Venlo H1743-056    -    10-11-1743    -    blz. 121 nr. 10
10 coram D van Boeterdael
Ioannes Franciscus Morree
et Maria Catharina Lager
testibus Antonio Iosepho Conti
et Ioanna Schene
                                    miles
 
Venlo H1743-057    -    16-11-1743    -    blz. 121 nr. 11
16 coram D Claessens
Ioannes Allons et Windelina
Moors testibus Gasparo
Hermans et Agnete van den
Eijnde
 
Venlo H1743-058    -    17-11-1743    -    blz. 121 nr. 12
17 coram D pastore
cum dispensatione
Ioannes Hocx et Ioanna van
Spijck: testibus Iacobo
van Spijck et Gerardo Hocx
 
Venlo H1743-059    -    19-11-1743    -    blz. 121 nr. 13
19 coram D van Boeterdael
Petrus Gardeges et Maria
Rivers testibus Iosepho
Sterre et Lamberto
Stockelmans
                                    miles
 
Venlo H1743-060    -    20-11-1743    -    blz. 121 nr. 14
20 coram D: Claessens
Ioannes Pauwels et Maria
Margareta Daemen: testibu[s]
Gasparo Hermans et Agnete
van der Linden
                                    miles
 
Venlo H1743-061    -    24-11-1743    -    blz. 121 nr. 15
24 coram D Claessens
Iacobus Falderen et Helena
Brockx: testibus Henrico
Schruers et Petro Iansen
 
Venlo H1743-062    -    28-11-1743    -    blz. 121 nr. 16
28 coram D pastore
cum dispensatio in 3 banno
Wilhelmus Olie et Maria
Catharina van Grimbergen
testibus Ioanne van Ulft
et Wilhelmo van Ulft
 
Venlo H1743-063    -    08-12-1743    -    blz. 121 nr. 17
10ber 1743
8 coram D Claessens
Ioannes Dedrix et Aldegun
dis Lambers testibus Iacobo
Schildenaer et Petro Linsen
                                    miles
 
Venlo H1743-064    -    13-12-1743    -    blz. 121 nr. 18
13 coram D: Claessens
Martinus van der Meren et
Anna Elisabetha Nodermans
testibus Iosepho Spasseron
et Catharina Magrin
                                    miles
 
Venlo H1743-065    -    13-12-1743    -    blz. 121 nr. 19
13 coram D Claessens
Henricus Eijck et Catharina
Siben: testibus Gasparo
Hermans et Agnete
Vanderlinden
                                    miles
 
Venlo H1743-066    -    31-12-1743    -    blz. 122 nr. 1
31 coram D van Boeterdael
Gerardus Hesper et Ioan
na Snoekx testibus Hijero
nimo Vincent et Catharina
Blavier