Transcriptie huwelijken RK :  Venlo 1741   -    RK St.Martinus Kerk     -  terug naar huwelijken Venlo   -  
 
door foto: Petra Martens, trans: Joep Jacobs contr: JVK en ADN

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Venlo H1741-001    -    07-01-1741    -    blz. 110 nr. 11
1741
ianuarius
7 coram D: Vaes
Andreas Kraeen et Anna
Catharina Wirot: testibus
Theodoro Robbers et Catharina
Mol
                                    miles
 
Venlo H1741-002    -    08-01-1741    -    blz. 110 nr. 12
8 coram D: Vaes
Henricus Iansen et Elisabetha
van den Dries: testibus
Wilhelmo Linsen et Anna
Gertrude Lisseger
                                    miles
 
Venlo H1741-003    -    24-01-1741    -    blz. 110 nr. 13
24 coram D: pastore
cum dispensatione
Andreas Pulkers et Anna
Ioosten: testibus Petro
de Leeuwe et Hermanno
Lenders
 
Venlo H1741-004    -    29-01-1741    -    blz. 110 nr. 14
29 coram D: van Boeterdael
Iudocus Fonteijn et Catharina
Debos: testibus Wilhelmo
Fonteijn et Francisco
Beijerot
 
Venlo H1741-005    -    01-02-1741    -    blz. 110 nr. 15
februarius
1 coram D pastore
cum dispensatione
Petrus Nooten et Catharina
Hoogen: testibus Michaele
Beckers et Henrico Iansen
 
Venlo H1741-006    -    12-02-1741    -    blz. 110 nr. 16
12 coram D: pastore
Matthias Pieters et
Sibilla Hermans: testibus
Michaele Pieters et Andrea
Pieters
 
Venlo H1741-007    -    13-02-1741    -    blz. 110 nr. 17
13 coram D: Vaes
Ioannes Georgius Plaegh
et Maria Helena Pieters
testibus Petro Paulo
Span et Ioanne Boghman
                                    miles
 
Venlo H1741-008    -    16-03-1741    -    blz. 110 nr. 18
martius
136 coram D van Boeterdael
Ioannes Werlinghof et
Anna Catharina Kouten
testibus Antonio Coninckx
et Leonardo Coninckx
                                    miles
 
Venlo H1741-009    -    13-03-1741    -    blz. 111 nr. 1
martius 1741
13 coram D pastore
cum dispensatione
Matthias Paulissen et
Anna Lom: testibus Stephano
Paulissen et Leonardo
Stroecken
                                    miles
 
Venlo H1741-010    -    20-03-1741    -    blz. 111 nr. 2
20 coram D Vaes
Ioannes Aengeneijndt et
Aldegundis van de Viver
testibus Matthia Boonkens
et .. Anna Maria Herps
                                    miles
 
Venlo H1741-011    -    04-04-1741    -    blz. 111 nr. 3
aprilis
4 coram D: pastore
cum dispensatione
Adrianus Festenbergh
et Maria Margareta
de Muninck: testibus
Francisco Wirot et
Leonardo Thomassen
 
Venlo H1741-012    -    04-04-1741    -    blz. 111 nr. 4
4 coram D Vaes
Cornelius Roels et Agnes
Oswaldus: testibus Gasparo
Crienen et Theodoro Deckers
                                    miles
 
Venlo H1741-013    -    10-04-1741    -    blz. 111 nr. 5
10 coram D: pastore
Wilhelmus Philipsen et
Gertrudis Cupers testibus
Petro Monas et Henrico
Philipsen
 
Venlo H1741-014    -    10-04-1741    -    blz. 111 nr. 6
10 coram D van Boeterdael
Andreas Kruijtser et
Elisabetha Keijsers: testibus
Ioanne Hock et Bernardo
Claessens
                                    miles
 
Venlo H1741-015    -    11-04-1741    -    blz. 111 nr. 7
11 coram D: van Boeterdael
Leonardus Ianssen et Anna
Margareta Stas: testibus
Andrea Beren et Hester
Haenen
 
Venlo H1741-016    -    11-04-1741    -    blz. 111 nr. 8
11 coram D: van Boeterdael
Iacobus Deurlagh et Eleonora
Timmermans: testibus Simone
Machon et Guilielmo Deurlagh
                                    miles
 
Venlo H1741-017    -    11-04-1741    -    blz. 111 nr. 9
11 coram D van Boeterdael
Petrus Storm et Gertrudis
Coopmans: testibus Ioanne
Geurts et Egidio Schonck
 
Venlo H1741-018    -    16-04-1741    -    blz. 111 nr. 10
16 coram D pastore
Reinerus Lenders et Anna
Sophia van Uffelt: testi=
bus Ioanne Geurts et
Ioanne Wolfs
 
Venlo H1741-019    -    16-04-1741    -    blz. 111 nr. 11
16 coram D pastore
Theodorus Sax et Ioanne Elisa=
betha Olie: testibus Gasparo
Sax et Gerardo Olie
 
Venlo H1741-020    -    16-04-1741    -    blz. 111 nr. 12
16 coram D pastore
cum dispensatione
Hermannus Kruijs et Aldegun
dis Lene testibus Cornelio
Veraes et Agnete Lene
 
Venlo H1741-021    -    19-04-1741    -    blz. 111 nr. 13
19 coram D: Vaes
Antonius Iansen et Elisabetha
Pullen: testibus Leonardo
Iansen et Cornelio Pullen
 
Venlo H1741-022    -    23-04-1741    -    blz. 111 nr. 14
23 coram D: Vaes
Ioannes Sax et Maria Hessen
testibus Gasparo Sax et Ioanne
Sciens
 
Venlo H1741-023    -    23-04-1741    -    blz. 111 nr. 15
23 coram D: pastore
Cornelius Wijers et Alde=
gundis Gribben: testibus
Ioachimo Claes et Ioanne
Smedts
 
Venlo H1741-024    -    24-04-1741    -    blz. 111 nr. 16
24 coram D: Vaes
Albertus Denaben et
Ioanna Frencken: testibus
Bertrando Alberts et
Ioanne Frencken
                                    miles
 
Venlo H1741-025    -    24-04-1741    -    blz. 111 nr. 17
24 coram D: Vaes
Iacobus Sanders et Maria
Kerssenboom: testibus
Reinero Speijs et Hermina
van Steen
                                    miles
 
Venlo H1741-026    -    08-05-1741    -    blz. 111 nr. 18
maius
8 coram D: Vaes
Christianus Iacobs et
Maria Elisabeth van
Hemelrijck: testibus
Ioanne Petro Bert et
Michaele Robracht
                                    miles
 
Venlo H1741-027    -    11-05-1741    -    blz. 111 nr. 19
11 coram D Vaes
Theodorus Iosephus Hans
et Christina Elisabetha
Heijdenrijcks testibus
Matthia Engelberts et
Anna Iosepha Clibert
                                    miles
 
Venlo H1741-028    -    12-05-1741    -    blz. 111 nr. 20
12 coram D pastore
Conrardus Moonen et
Agnes Essers: testibus
Petro Engels et Catha=
rina Engels
                                    miles
 
Venlo H1741-029    -    14-05-1741    -    blz. 112 nr. 1
maius 1741
14 coram D: van Boeterdael
Antonius Tece et Gertru=
dis Bosmans: testibus Petro
Tece et Iacobo Derpers
 
Venlo H1741-030    -    15-05-1741    -    blz. 112 nr. 2
15 coram D: van Boeterdael
Matthias Bonten et
Petronilla Poel: testibus
Ioanne Francisco Beringhs
et Esther de Bruijn
                                    miles
 
Venlo H1741-031    -    16-05-1741    -    blz. 112 nr. 3
16 coram D pastore
Wilhelmus Lenaerts et
Anna Haegen: testibus
Ioanne Lenaerts et
Theodoro van der Sande
                                    miles
 
Venlo H1741-032    -    31-05-1741    -    blz. 112 nr. 4
31 coram D: van Boeterdael
Matthias Essers et Barbara
Haenraedts: testibus
Francisco Haenraedts et
Agnete Smedts
                                    miles
 
Venlo H1741-033    -    05-06-1741    -    blz. 112 nr. 5
iunius 1741
5 coram D: Vaes
Andreas Ament et Anna
Maria Lammers: testibus
Georgio Scholsen et
Iosepho Ruijters
                                    miles
 
Venlo H1741-034    -    06-06-1741    -    blz. 112 nr. 6
6 coram D pastore
cum dispensatione
Ioannes Snelle et Elisabetha
van Mossevelt: testibus
Henrico Maes et Iacobo
Theunissen
 
Venlo H1741-035    -    10-07-1741    -    blz. 112 nr. 7
iulius
10 coram D van Boeterdael
Matthias Smedt et Maria
Hendrina Cremers: testibus
Wilhelmo Heckin et
Sibilla Passeron
                                    miles
 
Venlo H1741-036    -    16-07-1741    -    blz. 112 nr. 8
16 coram D van Boeterdael
Ioannes Pruijmkens et
Hendrina Geurts: testi
bus Henrico Thomassen
et Ioanne Girets
 
Venlo H1741-037    -    25-07-1741    -    blz. 112 nr. 9
25 coram D van Bo.terdael
Henricus Amers et
Petronilla Catharina
Ianssen: testibus Ioanne
Ianssen et Bartholomeo
Amers
 
Venlo H1741-038    -    08-08-1741    -    blz. 112 nr. 10
augustus 1741
8 coram D van Bo.terdael
cum dispensatione
Hermannus van Helden et
Eva Kersten: testibus Fran=
cisco van Niel et David. Kersten
 
Venlo H1741-039    -    13-08-1741    -    blz. 112 nr. 11
13 coram D: Vaes
Simon Machon et Maria
Elisabetha Meulkens: testi=
bus Ioanne Machon et
Gasparo Daelder
 
Venlo H1741-040    -    16-08-1741    -    blz. 112 nr. 12
16 coram D pastore
Ioannes Draget et Windelina
Evers: testibus Henrico Iansen
et Gerardo Iansen
                                    miles
 
Venlo H1741-041    -    27-08-1741    -    blz. 112 nr. 13
27 coram D: van Boeterdael
Henricus Ianssen et Petronilla
Heijnen: testibus Martino
Ianssen et Lamberto Theunissen
 
Venlo H1741-042    -    04-09-1741    -    blz. 112 nr. 14
september
4 coram D Vaes
Philippus Valentijn et
Catharina Elisabetha
Zeevaert: testibus Ioanne
Baptista Goffoel et Ioanne
Boomkens
                                    miles
 
Venlo H1741-043    -    06-09-1741    -    blz. 112 nr. 15
6 coram D Vaes
Fredericus Regendael et
Ioanna Catharina Opnick
testibus Iacobo Lenders et
Maria Regendael
 
Venlo H1741-044    -    12-09-1741    -    blz. 112 nr. 16
12 coram D Vaes
Gerardus Ianssen et Anna
Gertrudis van der Sanden
testibus Leonardo Ianssen
et Bartholomeo van der Sande[n]
 
Venlo H1741-045    -    26-09-1741    -    blz. 112 nr. 17
26 coram D pastore
cum dispensatio in 3tia denuntiation[e]
Stephanus Dungeloof et Maria
Magdalena de Muninck: testibu[s]
Hermanno Pulckers et Mathia
Ianknecht
 
Venlo H1741-046    -    27-09-1741    -    blz. 112 nr. 18
27 coram patre Ioanne
Collaerts minorita de licentia
pastoris
Petrus Kuler et Ioanna Maria
Collaerts: testibus Rdo: D:
Ioanne Soetermans et Antonio
Hermans
 
Venlo H1741-047    -    08-10-1741    -    blz. 112 nr. 19
october
8 coram D: Vaes
Henricus Frencken et
Ioanna van Hout: testibus
Ioanne Adamo Thal et
Ioanna Verbruggen
                                    miles
 
Venlo H1741-048    -    15-10-1741    -    blz. 113 nr. 1
october
15 coram D: pastore
cum dispensatione
Ioes Haene et Maria Girets
testibus Ioanne Hermus
et Hendrina Haene
 
Venlo H1741-049    -    17-10-1741    -    blz. 113 nr. 2
17 coram D: van Boeterdael
Ioannes Philippus Soutereijn
et Maria Bonnier: testibus
Gasparo Bernaerd et Maria
Elisabetha Pieters
                                    miles
 
Venlo H1741-050    -    23-10-1741    -    blz. 113 nr. 3
23 coram D: Vaes
Andreas Evers et Wille-
mina tim Tullemans: testibus
Ludovico Wennekens et
Ioanne Evers
                                    miles
 
Venlo H1741-050a    -    23-10-1741    -    blz. 113 nr. 3a
23 coram D: Vaes
Iacobus van Munster et
Ioanna Francisca Brockan
testibus Iacobo Smedt et
Ioanna Catharina Oppen
                                    miles
 
Venlo H1741-051    -    31-10-1741    -    blz. 113 nr. 4
31 coram D Vaes
Henricus Hendrix et Ioanna
Ot: testibus Ioanne Ot et
Michaele Rosrach
                                    miles
 
Venlo H1741-052    -    02-11-1741    -    blz. 113 nr. 5
november
2 coram D van Boeterdael
Ioes Wilhelmus van Stockem
et Anna Catharina Hegel
testibus Hermanno van Stockem
et Francisco Kerf
 
Venlo H1741-053    -    07-11-1741    -    blz. 113 nr. 6
7 coram D: Vaes
Henricus Weirts et Ioanna
Helena Molaerts: testibus
Henrico Puts et Ioanna
Boeremans ..
                                    miles
 
Venlo H1741-054    -    19-11-1741    -    blz. 113 nr. 7
19 coram D pastore
cum dispensatione
Gerlacus Iosephus Hegel et
Ioanna Wolters: testibus
Ioanne Hegel et Mathia
Ingenriet
 
Venlo H1741-055    -    21-11-1741    -    blz. 113 nr. 8
21 coram D pastore
cum dispensatione
Henricus .. Vissers et
Maria Agnes Stroecken: testibus
Leonardo Stroecken et
Catharina Elisabetha
Gielesen
 
Venlo H1741-056    -    26-11-1741    -    blz. 113 nr. 9
26 coram D pastore
Mathias Pieters et Petronilla
Hendrix: testibus Michaele
Pieters et Petro Heijnes
 
Venlo H1741-057    -    11-12-1741    -    blz. 113 nr. 10
december
11 coram D Vaes
Iacobus Mercke et Maria
Christina Pieters testibus
Nicolao Krief et Elisabetha
Risack
                                    miles
 
Venlo H1741-058    -    12-12-1741    -    blz. 113 nr. 11
12 coram D Vaes
Arnoldus Rutten et Maria
Magdalena Dominicus van de Loo
testibus Henrico Kammels
et Willemina Benedictus
                                    miles