Transcriptie huwelijken RK :  Venlo 1738   -    RK St.Martinus Kerk     -  terug naar huwelijken Venlo   -  
 
door foto: Petra Martens, trans: Joep Jacobs contr: JVK en ADN [www.8november.net]

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Venlo H1738-001    -    07-01-1738    -    blz. 102 nr. 17
1738
ianuarius
7 coram D: Bo.terdael
Walterus Heutz et
Elisabetha Droesen:
testibus Dionisio Heutz
et Cornelio van den Driese
 
Venlo H1738-002    -    07-01-1738    -    blz. 102 nr. 18
7 coram D Boeterdael
Adrianus Pieters et Ioanna
Raedts: testibus Ioanne
Pieters et Petro
van Wanckum
 
Venlo H1738-003    -    07-01-1738    -    blz. 102 nr. 19
7 coram D Boeterdael
Henricus van der Weurp
et Maria Siprin: testibu[s]
.. Conrardo Gemonck et
Chriano s Christiano
Salus
 
Venlo H1738-004    -    12-01-1738    -    blz. 103 nr. 1
12 coram D pastore
cum dispensatione in
secundo et tertio mixto
consanguinitatis gradu
Henricus Linsen et Ger
trudis Haenen: testibus
Ioanne Haenen et Ioanne
Ververger
 
Venlo H1738-005    -    12-01-1738    -    blz. 103 nr. 2
12 coram D pastore
Theodorus Iansen et
Elisabetha Ruevers
testibus Gerardo Iansen
et Petro Dirickx
 
Venlo H1738-006    -    26-01-1738    -    blz. 103 nr. 3
26 coram D: van Buren
Nicolaus Essers et Anna
Maria Chilin testibus
Michaele Gratias et
Maria Lindemans
 
Venlo H1738-007    -    11-02-1738    -    blz. 103 nr. 4
februarius
11 coram D: pastore
Ioes Pauwen et Ioanna
Ianssens testibus Ioanne
Wolfers et Goswino Ebus
 
Venlo H1738-008    -    14-02-1738    -    blz. 103 nr. 5
14 coram D: pastore
cum dispensatione
Theodorus Roosen et Maria
Catharina Bihet testibus
Lamberto Bihet et Elisabetha
Roosen
 
Venlo H1738-009    -    15-04-1738    -    blz. 103 nr. 6
april
15 coram D pastore
cum dispensatione
Gerardus Beurskens et
Anna Cornelia Cortouijs:
testibus Iacobo Poel
et Ludovico Eijcker
 
Venlo H1738-010    -    15-04-1738    -    blz. 103 nr. 7
15 coram D: pastore
Henricus Hubertus Frede=
ricus Willemse et
Christina Homus: testibus
Hugone Homus et Theodoro
Willemse
 
Venlo H1738-011    -    15-04-1738    -    blz. 103 nr. 8
15 coram D pastore
Cornelius Claessen et
Christina Versmitsen:
testibus Martino Lina
et Bernardina Misers
 
Venlo H1738-012    -    16-04-1738    -    blz. 103 nr. 9
16 coram D: pastore
cum dispensatione
Theodorus van Boom
et Ioanna Maria Biler:
testibus Iacobo Water=
beu et Mathia Waterbeu
 
Venlo H1738-013    -    17-04-1738    -    blz. 103 nr. 10
17 coram D van Buren
Ioes Fockaert et Hendri=
na Stoffels testibus Mathia
Hendrix et Petro Crienen
 
Venlo H1738-014    -    22-04-1738    -    blz. 103 nr. 11
22 coram D pastore
Goswinus Gilen et Eleonora
Engels: testibus l Leonardo
Lina et Michaele Engels
 
Venlo H1738-015    -    30-04-1738    -    blz. 103 nr. 12
30 coram D Boeterdael
Gerardus van Tilborgh et
Ioanna Christina van Uijlen
brock: testibus Nicolao
Perremans et Elisabetha
Eerlijckx
                                    miles
 
Venlo H1738-016    -    04-05-1738    -    blz. 103 nr. 13
maius 1738
4 coram D pastore
Wilhelmus Braemkens et
Maria Ida Engels testibus
Francisco Braemkens et
Leonardo Stockems
 
Venlo H1738-017    -    04-05-1738    -    blz. 103 nr. 14
4 coram D pastore
Ioannes Dirix et Gertrudis
Ianssens: testibus Ioanne
Ianssens et Martino
Mertens
 
Venlo H1738-018    -    11-05-1738    -    blz. 103 nr. 15
11 coram D pastore
Ioannes Iansen et Beatrix
Willems: testibus Leonar
do Lina et Michaele Iansen
 
Venlo H1738-019    -    25-05-1738    -    blz. 103 nr. 16
25 coram D pastore
cum dispensatione
Henricus Alberts et
Sibilla Rivers: testibus
Francisco Rivers et
Iosepho Blom
 
Venlo H1738-020    -    25-05-1738    -    blz. 103 nr. 17
25 coram D van Buren
Simon van Erckelens et
Petronilla van Kessel:
testibus Antonio Roosen et
Ioanne Iosepho van Aerssen
 
Venlo H1738-021    -    24-06-1738    -    blz. 103 nr. 18
iunius 1738
24 coram D van Boeterdael
Theodorus van Vlaenderen
et Ioanna Hendrix:
testibus Christiano van
Vlaenderen et Ioe Rutsels
 
Venlo H1738-022    -    17-07-1738    -    blz. 103 nr. 19
au iulius 1738
17 coram D pastore
Ioes Iosephus Scheffer et
et Maria Rickebusch
testibus Rdo dno Ludovico
Adolpho de Bretone vicario
et Ioanna Wilinx
 
Venlo H1738-023    -    20-07-1738    -    blz. 104 nr. 1
iulius 1738
20 coram D pastore
Wilhelmus Pitkens et
Anna Haenen testibus
Ioanne Wolters et
Godefrido Haenen
 
Venlo H1738-024    -    24-07-1738    -    blz. 104 nr. 2
24 coram D pastore
cum dispensatione
Wilhelmus Leroux et
Petronilla Francken
testibus Leonardo Lina
et Ioanne Snelle
 
Venlo H1738-025    -    26-07-1738    -    blz. 104 nr. 3
26 coram D pastore
cum dispensatione
Petrus de Leeuw et
Maria Catharina Pulkers:
testibus Petro Cruijsbergh
et Ioanne Meurs
 
Venlo H1738-026    -    27-07-1738    -    blz. 104 nr. 4
27 coram D Boeterdael
Wilhelmus van Ulft et
et Gertrudis Beusen
testibus Henrico
van Ulft et Ioe van Ulft
 
Venlo H1738-027    -    29-07-1738    -    blz. 104 nr. 5
29 coram D Vaes
Henricus Hoo.pof et
Elisabetha Risack testibus
Henrico Francken et
Mauricio Willemse
                                    miles
 
Venlo H1738-028    -    03-08-1738    -    blz. 104 nr. 6
augustus 1738
3 coram D pastore
cum dispensatione
Petrus Cruijsberghs et
Anna Elisabetha Moubach
testibus Thoma Moubagh
et Henrico Vosterman
 
Venlo H1738-029    -    03-08-1738    -    blz. 104 nr. 7
3 coram D pastore
cum dispensatione
Severinus van Elswijck et
Maria Catharina Alberts:
testibus Francisco Rivers
et Iosepho Blom
 
Venlo H1738-030    -    17-08-1738    -    blz. 104 nr. 8
17 coram D Boeterdael
Franciscus Koesmans et
Agnes Pieters: testibus
Henrico Iansen et
Ioanne Haenen
 
Venlo H1738-031    -    08-09-1738    -    blz. 104 nr. 9
cum / September / dispen
8 coram D Vaes     satione
Ioannes Pieters et Marga
reta Iansen: testibus
Petro Pieters et Wille=
mina Pieters
 
Venlo H1738-032    -    09-09-1738    -    blz. 104 nr. 10
9 coram D Vaes
Petrus van den Hover
et Maria Catharina
Hoble: testibus Theodoro
Deckers et Leonardo Hox
 
Venlo H1738-033    -    15-09-1738    -    blz. 104 nr. 11
15 coram D Vaes
Martinus Ritter et Anna
Maria Ioosten testibus
Cornelio Ritter et Elisa=
betha Hoser
                                    miles
 
Venlo H1738-034    -    21-09-1738    -    blz. 104 nr. 12
21 coram D pastore
cum dispensatione
Leonardus Faessen et
Gertrudis Elisabetha van
Aerssen: testibus Rdo Dno
Ioe Augustino Gaelen et Iacobo
van Aerssen
 
Venlo H1738-035    -    21-09-1738    -    blz. 104 nr. 13
21 coram D Vaes
Dominicus Michilse et Anna
Gertrudis Robbers
testibus Ioanne Kinna et
Ioanne Iacobs
 
Venlo H1738-036    -    30-09-1738    -    blz. 104 nr. 14
30 coram D pastore
Theodorus Willemsen et
Catharina Schonck
testibus Wilhelmo
Willemsen et Christiano
Schonck
 
Venlo H1738-037    -    13-10-1738    -    blz. 104 nr. 15
october 1738
13 Ioannes Wolters et
Mechtildis Haenen testibus
Ioanne Haenen et Hermanno
Pinnen
 
Venlo H1738-038    -    22-10-1738    -    blz. 104 nr. 16
22 coram D pastore
Gerardus Bollen et
Catharina Hooghwegen
testibus Huberto Deijndie
et Christophoro Laurix
 
Venlo H1738-039    -    28-10-1738    -    blz. 104 nr. 17
28 coram D Boeterdael
Mathias Gerardus Meul=
ders et Elisabetha
Cornelissen: testibus
Francisco Baselet et
Henrico Hoee
 
Venlo H1738-040    -    27-11-1738    -    blz. 105 nr. 1
november 1738
27 coram D pastore
cum dispensatione
Franciscus Wirot et
Maria Agnes de Muninck:
testibus Henrico Victore
Wirot et Ioe Wirot
 
Venlo H1738-041    -    17-12-1738    -    blz. 105 nr. 2
co 17
december 1738
17 coram D pastore
cum dispensatione
clauso tempore
Ioannes Brocker et Ioanna
van den Brock testib
Iosepho Weijers et Godefrido
Ruevers