Transcriptie huwelijken RK :  Venlo 1737   -    RK St.Martinus Kerk     -  terug naar huwelijken Venlo   -  
 
door foto: Petra Martens, trans: Joep Jacobs contr: JVK en ADN [www.8november.net]

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Venlo H1737-001    -    13-01-1737    -    blz. 100 nr. 7
1737
cum 1737 ianuarius dispen
13 coram D pastore satione
Hermannus Gissels
et Maria Ianssens: testi
bus Ioanne Gissels et Gerar
do Gielen
 
Venlo H1737-002    -    20-01-1737    -    blz. 100 nr. 8
20 coram D van Buren
Iosephus van Seijst et
Maria Adelheij Corvers
testibus Adamo Pruessen et
Paulo van Kessel
                                    miles
 
Venlo H1737-003    -    02-02-1737    -    blz. 100 nr. 9
februarius
2 coram D Bierts
Hermanus Cloppenbergh
et Regina Stros: testibus
Cornelio Westewijn et
Anna Margaretha Wervers
                                    miles
 
Venlo H1737-004    -    11-02-1737    -    blz. 100 nr. 10
11 coram D Bierts
Guilielmus van Niuwenhuijsen
et Margaretha Scuddemans
testibus Wijnando Rochus et
Gerardo Bischops
                                    miles
 
Venlo H1737-005    -    22-02-1737    -    blz. 100 nr. 11
22 coram D pastore
Mathias Kremers et
Cornelia Haes: testibus
Paulo Kremers et
et Maria Elisabetha
Haes
 
Venlo H1737-006    -    13-02-1737    -    blz. 100 nr. 12
13 coram D pastore
Dionisius Heutz et Anna Bans
testibus Petro van Lin et
Eleonora Timmermans
 
Venlo H1737-007    -    19-02-1737    -    blz. 100 nr. 13
19 coram D Bierts
Henricus Schreuers et
Maria Brockx: testibus
Petro Brockx et Ioanna
Petronilla Schreuers
                        22 in precedent
 
Venlo H1737-008    -    14-03-1737    -    blz. 100 nr. 14
martius
14 coram D Bierts
de licentia illustrissimi
Antonius Brants et Magdalena
Decker: testibus Godefrido
Witte et Anna Catharina
Decker
                                    miles
 
Venlo H1737-009    -    14-03-1737    -    blz. 100 nr. 15
14 coram D Bierts
Ioannes Reijnders et Anna
Maria Fix testibus Alexio
van Lin et Waltero Kersten
                                    miles
 
Venlo H1737-010    -    14-03-1737    -    blz. 100 nr. 16
14 coram D van Buren
Ioannes Pauli et Anna
Elisabetha de Baesel:
testibus Lamberto de Baesel
et Maria Kersseboom
                                    miles
            +19 vide feb preced
                        infra
 
Venlo H1737-011    -    24-03-1737    -    blz. 100 nr. 17
24 coram D pastore
cum dispensatione clauso
tempore
Antonius Theunissen et Maria
Catharina van Doesborgh
testibus Michaele van Does=
borgh et Petro van Doesborgh
 
Venlo H1737-012    -    19-03-1737    -    blz. 100 nr. 18
19 coram D van Buren
Henricus Engelen et Mar=
gareta Dorsvelt: testibus
Iaco Erckelens et Agatha
Dreesen
 
Venlo H1737-013    -    18-04-1737    -    blz. 100 nr. 19
aprilis 1737
18 coram D Biers
Henricus Depre et Maria
Ioseph Roset: testibus
Antonio Heffers et Ioanne
van Dijck
                                    miles
 
Venlo H1737-014    -    19-04-1737    -    blz. 100 nr. 20
19 coram D Bierts
Christophorus van Beugel
et Aldegundis Wulli
Fullinghs: testibus Iacobo
Hafmans et Ida Fullinghs
                                    miles
 
Venlo H1737-015    -    19-04-1737    -    blz. 100 nr. 21
19 coram D Bierts
Ioannes Rauwen et Anna
Sophia Boermans: testib
us Renero Boermans et
Catharina Boermans
                                    miles
 
Venlo H1737-016    -    22-04-1737    -    blz. 101 nr. 1
22 coram D Bierts
Antonius Oris et Ioanna
Catharina van der Sanden
testibus Ioanne Bartus et
Maria Kersseboom
                                    miles
 
Venlo H1737-017    -    22-04-1737    -    blz. 101 nr. 2
22 coram D Bierts
Petrus Hutter et Sibilla
Melchior testibus Ioanne
Boomgaerts et Maria
Melchior
                                    miles
 
Venlo H1737-018    -    23-04-1737    -    blz. 101 nr. 3
23 coram D pastore
Ioannes Gielinghs et Anna
Hermans: testibus reveren=
do D Ludovico de Bretone et Walte
ro Kersten
                                    miles
 
Venlo H1737-019    -    29-04-1737    -    blz. 101 nr. 4
29 coram D van Buren
Petrus Monas et Elisa=
betha Philipsen testi
bus Wilhelmo Philipsen
et Ioanne Coenen
 
Venlo H1737-020    -    01-05-1737    -    blz. 101 nr. 5
maius
1 coram D Bierts
Mathias Beminde et Alde=
gundis Boomkens testibus
Iudoco Fonteijn et Anna
Elisabetha Beminde
 
Venlo H1737-021    -    05-05-1737    -    blz. 101 nr. 6
5 coram D pastore
cum dispensatione
Gerardus de Grueter et
Anna Margaretha Faessen
testibus Gerardo Homus
et Christiano Engelbergh
 
Venlo H1737-022    -    05-05-1737    -    blz. 101 nr. 7
5 coram D pastore
Wilhelmus M Hockx et
Helena Ioris testibus
Simone Hockx et Iacobo
Hockx
 
Venlo H1737-023    -    05-05-1737    -    blz. 101 nr. 8
5 coram D pastore
Cornelius Metsen et Maria
Driessen: testibus Gerardo
Metsen et Mathia Metsen
 
Venlo H1737-024    -    05-05-1737    -    blz. 101 nr. 9
5 coram D van Buren
Petrus Hendrickx et Maria
Seijen: testibus Michaele
Scherders et Mathia
Falderen
 
Venlo H1737-025    -    07-05-1737    -    blz. 101 nr. 10
7 coram D pastore
Ioannes van Acker et
Aldegundis Falderen
testibus Mathia Falderen
et Wijnando Falderen
 
Venlo H1737-026    -    12-05-1737    -    blz. 101 nr. 11
12 coram D pastore
Hermannus Marck Spier
et Gertrudis Puen
testibus Christiano
Iansen et Gasparo Meule=
velt
 
Venlo H1737-027    -    12-05-1737    -    blz. 101 nr. 12
12 coram D pastore
cum dispensatione
Iacobus Iacobs et Gertrudis
Wijer: testibus Everardo
Boom et Ioanne Wijers
 
Venlo H1737-028    -    12-05-1737    -    blz. 101 nr. 13
12 coram D pastore
Henricus Philipsen et
Maria Goossens: testibus
Antonio Goossens et Martino
Pieters
 
Venlo H1737-029    -    14-05-1737    -    blz. 101 nr. 14
14 coram D van Buren
Henricus Sax et Maria
Catharina Iansen: testibus
Ioanne Sax et Barbara
van Kakercken
 
Venlo H1737-030    -    30-05-1737    -    blz. 101 nr. 15
30 coram D: Bierts
Philippus Huben et
Sibilla Francen: testibus
Henrico Francen et
Hermanno Pieters
 
Venlo H1737-031    -    10-06-1737    -    blz. 101 nr. 16
iunius 1737
10 coram D pastore
Leonardus Lenaerts
et Petronilla Heck:
testibus Adamo Pruijssen
et Francisco Lenaerts
 
Venlo H1737-032    -    11-06-1737    -    blz. 101 nr. 17
11 coram D pastore
Antonius Teurs et
Barbara Engels: testibus
Henrino Alberts et
Christiano Engelbergh
 
Venlo H1737-033    -    16-06-1737    -    blz. 101 nr. 18
16 coram D: Bierts
Wilhelmus Schippers
et Catharina Boeremans
mans: testibus Iacobo
Toorne et Georgio
Boeremans
 
Venlo H1737-034    -    23-06-1737    -    blz. 101 nr. 19
23 coram D pastore
cum dispensatione
Cornelius van Lanschot
et Henrica Caecilia
Henrici testibus Petro
Francisco Henrici et
Maria Iosepha Henrici
 
Venlo H1737-035    -    07-07-1737    -    blz. 101 nr. 20
iulius 1737
7 coram D: Bierts
Iacobus Ruet et Ioanna
Evers: testibus Gasparo
Crienen et Waltero
Kersten
                                    miles
 
Venlo H1737-036    -    07-07-1737    -    blz. 101 nr. 21
7 coram D: Bierts
Antonius van Tilborgh
et Agnes van Hassel
testibus Gasparo Criene[n]
et Waltero Kersten
 
Venlo H1737-037    -    04-08-1737    -    blz. 102 nr. 1
augustus
4 coram D patore
cum dispensatione
Gerardus Stappers et
Ida Mannaij: testibus
Deodato Titulaer et
Matthia Houba
 
Venlo H1737-038    -    25-08-1737    -    blz. 102 nr. 2
25 coram D Bierts
Gerardus Ingenhaegh et
Maria Valleer: testibus
Gerardo Iansen et
Nicolao in de Oliemeulen
 
Venlo H1737-039    -    28-08-1737    -    blz. 102 nr. 3
28 coram D Bierts
Ludovicus Wegenaer
et Maria Magdalena
van der Vuchte: testibus
Ioanne Pruijssen et Ioanne
Stevens
 
Venlo H1737-040    -    15-09-1737    -    blz. 102 nr. 4
september
15 coram D Bierts
Henricus Perres et
et giere Helena
Gieredtsen: testibus
Rdo D Ludovico Adolpho
de Bretone et Mechtilde
Puen
                                    miles
 
Venlo H1737-041    -    22-09-1737    -    blz. 102 nr. 5
22 coram D pastore
Iacobus Iacobs et Anna
Margareta Sax: testibus
Mathia van der Straeten
et Gasparo Sax
 
Venlo H1737-042    -    24-09-1737    -    blz. 102 nr. 6
24 coram D van Buren
Ioes Denier et Ioanna
Getsen testibus Ioanne
Gieretsen et Andrea
Voegelaers
                                    miles
 
Venlo H1737-043    -    06-10-1737    -    blz. 102 nr. 7
october
6 coram D pastore
Antonius Walterus
Iacobs et Cornelia
Walraeven: testibus
Francisco van Niel et
Hermanno Homus
 
Venlo H1737-044    -    18-10-1737    -    blz. 102 nr. 8
18 coram D van Buren
Iacobus Torne et Ioanna
Spanghaerts: testibus
Augustino Spanghaerts
et Henrico Vischers
                                    miles
 
Venlo H1737-045    -    21-10-1737    -    blz. 102 nr. 9
21 coram D van Buren
Henricus van Swol et
Henrina Wijnickers:
testibus Petro Pieters
et Henrina Linsen
                                    miles
 
Venlo H1737-046    -    29-10-1737    -    blz. 102 nr. 10
29 coram D pastore
Hermannus Calot et Anna
Elisabetha Iansen:
testibus Iacobo van der=
Ooist et Sophia
van Hassel
 
Venlo H1737-047    -    27-10-1737    -    blz. 102 nr. 11
27 coram D pastore
Conrardus Pieters et
Sibilla Linsen: testibus
Adamo Pieters et Wilhelmo
Ebes
 
Venlo H1737-048    -    28-10-1737    -    blz. 102 nr. 12
28 coram D Bo.terdael
Cornelius Pielaert et
Albertina Cornelissen:
testibus Ioanne Lamers et
Petro Cornelissen
 
Venlo H1737-049    -    29-10-1737    -    blz. 102 nr. 13
29 coram D van Buren
Petrus Boenen et Catharina
Daemen: testibus Henrico
Alberts et Petro Daemen
 
29 vide fol anteriore
 
Venlo H1737-050    -    01-11-1737    -    blz. 102 nr. 14
november
1 coram d: van Buren
Ioannes Georgius Goedtknecht
et Christina Hedewijck:
testibus Ioanne Wijnandus
et Ioanne Georgius
                                    miles
 
Venlo H1737-051    -    07-11-1737    -    blz. 102 nr. 15
7 coram D: Bo.terdael
Gerardus Essers et Ioanna
Ballax testibus Mathia
Essers et Sibilla Gires
                                    miles
 
Venlo H1737-052    -    24-11-1737    -    blz. 102 nr. 16
24 coram D van Buren
Bartholomeus Lina et
Willemina Boomgaerts:
testibus Francisco
van der Vucht et Andrea
Boomgaerts