Transcriptie huwelijken RK :  Venlo 1723   -    RK St.Martinus Kerk     -  terug naar huwelijken Venlo   -  
 
door foto: Petra Martens, trans: Joep Jacobs contr: JVK en ADN [www.8november.net]

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Venlo H1723-001    -    ??-01-1723    -    blz. 58 nr. 6
Januarius 1723
cum Dispensatione
coram Dno Pastore
Theodorus van Kessel et
Christina van Loon. Test:
Lamberto Garnier et Her
mano Meijers
 
Venlo H1723-002    -    02-02-1723    -    blz. 58 nr. 7
Februarius
2 Coram Dno Verhiel
Petrus Paulus de Wit
et Maria Elisabetha Bins
Test: Wilhelmo Bins ac
Johanne Berghhuns.
 
Venlo H1723-003    -    03-02-1723    -    blz. 58 nr. 8
3 coram Dno Verhiel
Mathias Engels et Hen
derina Linsen. Testibus
Angelo Hendricks et
Leonardo Beurskens.
 
Venlo H1723-004    -    07-02-1723    -    blz. 58 nr. 9
7 coram Dno Pastore
Henricus Carel et Elisa
betha Mulders testibus
Johanne Wilhelmo Vorst
et Georgio Ruijs.
                                    miles.
 
Venlo H1723-005    -    27-02-1723    -    blz. 58 nr. 10
27 coram Dno Rosa
clauso tpre de Licentia Episcopi
Heijligher Mullem et Maria
Anna Hoomoots. test: Wilhelmo
Prijs, et Anna Elisabetha van Gelder
 
Venlo H1723-006    -    01-04-1723    -    blz. 58 nr. 11
Aprilis
1 Coram Dno Verhiel
cum Dispensatione
Alexander Dabroeck et
Margaretha Haaf. Testibus
Johanne Schoomans, et Wul=
helmo Bosselaer
                                    miles.
 
Venlo H1723-007    -    07-04-1723    -    blz. 58 nr. 12
7 coram Dno Verhiel
Coram Dno Ve
Henricus Haris et Maria
Beusen. Test Leonardo van
Kaldekercken et Anna Mar=
garetha Kremers.
 
Venlo H1723-008    -    11-04-1723    -    blz. 58 nr. 13
11 coram Dno Verhiel
cum Dispensaoe
Petrus Teunissen et Anna
Maria Buskes. Test: Henrico
Teunisse et Jacobo Teunisse.
 
Venlo H1723-009    -    11-04-1723    -    blz. 58 nr. 14
eodem die coram D Verhiel
Johannes Henricus van Meijel
et Anna Sanders. Testibus
Marcello van Meijel et
Jacobo Jansen.
 
Venlo H1723-010    -    18-04-1723    -    blz. 58 nr. 15
18 Coram D Rosa
Martinus Coonen et Maria
Olfs. Test: Johanne Henrico
Oort et Johanne Oolders.
 
Venlo H1723-011    -    18-04-1723    -    blz. 58 nr. 16
eod: die Coram D Rosa
Theodorus van den Boom
et Sibilla Verheijden. testibus
Godefrido Reijnen et Johanne
Waterbeus.
 
Venlo H1723-012    -    19-04-1723    -    blz. 58 nr. 17
19 coram D Rosa
Johannes Ris et Maria
Mulders. test: Georgio Mich
eelse et custode.
 
Venlo H1723-013    -    20-04-1723    -    blz. 58 nr. 18
20 coram Dno Rosa
Petrus Monas et Lucia
Wullemse. testibus Johanne
Jansen et Christina Monas
 
Venlo H1723-014    -    29-04-1723    -    blz. 59 nr. 1
1723
29 Coram Dno Rosa
cum dispensatione
Laurentius Zeebroeck et
Mechtildis Catharina
Henissen. test Wilhelmo
Jansen et Georgio Micheelsen
 
Venlo H1723-015    -    03-05-1723    -    blz. 59 nr. 2
Maijus
3 Coram Dno Decano S. Georgij Ameren
de Licentia pastoris
Johannes Stevens et Amilia
Tulmans van Berck test:
Simone Lameij et Marga
retha Stevens.
 
Venlo H1723-016    -    05-05-1723    -    blz. 59 nr. 3
5 coram Dno Rosa
Johannes Dirix Engelberts
et Anna Catharina Hermans
test: Joachimo Platieaux
et Maria van der Sande.
 
Venlo H1723-017    -    15-05-1723    -    blz. 59 nr. 4
15 coram Dno Verhiel
Johanes Turfs et Dimpna
van den Borghgraef test
Antonio Mathia van
Kriecken et Henrico Turfs
 
Venlo H1723-018    -    16-05-1723    -    blz. 59 nr. 5
16 Coram Dno Pastore
Hermanus Henricus
Kool, et Anna Catharina
Mente. test Johanne
Lamers et Maria Mente
                                    miles.
 
Venlo H1723-019    -    17-05-1723    -    blz. 59 nr. 6
17 Angelus Engels et Maria
Hanen. test Johanne Opheijs
et Johanne Hanen.
 
Venlo H1723-020    -    27-05-1723    -    blz. 59 nr. 7
27 coram Dno Pastore
cum Dispensatione
Arnoldus Teunisse et Ida
Frere. test: Christiano Faesse
et Johanne op den Oort.
 
Venlo H1723-021    -    27-06-1723    -    blz. 59 nr. 8
Junius
27 coram Dno Rosa
Theodorus Postel et Sibilla
Lenders. test Arnoldo
Jansen et Maria Lucia
Postel.
 
Venlo H1723-022    -    29-06-1723    -    blz. 59 nr. 9
29 coram D Rosa
Johannes Cremers, et
Gertrudis Peers. Test
Wilhelmo Braems et
Godefrido Rosen.
 
Venlo H1723-023    -    03-07-1723    -    blz. 59 nr. 10
julius
3 coram Dno Rosa
Joachim Bousch et Anna Maria
Hambouchin. test: Georgio Jonck
et Johanne Pickelinck
                                    miles.
 
Venlo H1723-024    -    04-07-1723    -    blz. 59 nr. 11
4 coram Dno Verhiel
Johannes de Fijou sergeant
et Johanna Simons. testibus
Johanne Dirickse Vliegh et
Getrudis Simons.
                                    miles.
 
Venlo H1723-025    -    26-07-1723    -    blz. 59 nr. 12
26 coram Dno Verhiel
Jacobus Jansen et Ida Wullemse
Test Henrico Jansen et Johanne
Rutten.
 
Venlo H1723-026    -    27-07-1723    -    blz. 59 nr. 13
27 coram Dno Pastore
Jacobus Dirix et Aldegondis
Peperkamps test: Huberto
Faessen et Johanne Diricks
 
Venlo H1723-027    -    10-08-1723    -    blz. 59 nr. 14
10 Coram Dno Rosa
Johannes Thomassen et
Catharina Schreurs, test:
Thoma Henrico Thomassen
et Gerardo Heggher.
 
Venlo H1723-028    -    16-08-1723    -    blz. 59 nr. 15
16 coram Dno Rosa
Petrus Beurskens et Alde
gondis Beltiens. Testibus
Wissel Stevens et Paulo Geelen.
 
Venlo H1723-029    -    25-08-1723    -    blz. 59 nr. 16
25 coram Dno Rosa
Henricus Keerskens et Maria
Machtildis Vermaseren. test
Petro Crijnen et Maria Elisa
betha van Bree
                                    miles.
 
Venlo H1723-030    -    ??-08?-1723    -    blz. 59 nr. 17
de Licentia Pastoris copulati
Sunt in Besel Martinus
Wullemse et Maria Bomgaert[s]
 
Venlo H1723-031    -    28-08-1723    -    blz. 59 nr. 18
28 coram Dno Pastore
cum dispensatione
Stephanus van der Straten
et Johanna Coonen. testibus
Nicolao Smeets et Johanna
Coffers.
 
Venlo H1723-032    -    03-10-1723    -    blz. 59 nr. 19
October
3 Coram Dno Pastore
cum dispensatione
Henricus Tops et Martha
Cruijsbergh. test: Mathia
Sijben et Gertrude Cobbé
 
Venlo H1723-033    -    ??-10-1723    -    blz. 60 nr. 1
1723                october
Coram Dno Verhiel
Philippus Lintermans et
Mechtildis van den Bergh
            Testibus
Daniele Gijsberts et Theodoro
Maesen
 
Venlo H1723-034    -    10-11-1723    -    blz. 60 nr. 2
November
10 Coram Dno Verhiel
cum dispensatione
Cornelius van den Brant
et Maria Agnes Ras
            Testibus
Alexio van Lin et Leonar=
=do Weemers.
 
Venlo H1723-035    -    20-11-1723    -    blz. 60 nr. 3
20 Coram Dno Verhiel
Henricus Beckers et Mech
tildis Hovers, testibus
Woltero Dulles et Johanne
Francisco Plattieaux
 
Venlo H1723-036    -    26-11-1723    -    blz. 60 nr. 4
26 Coram Dno Rosa
Jacobus Massart, et Maria
Machon. Testibus Petro
Fleuren, et Simone Lammeij
                                    miles.