Transcriptie huwelijken RK :  Venlo 1718   -    RK St.Martinus Kerk     -  terug naar huwelijken Venlo   -  
 
door foto: Petra Martens, trans: Joep Jacobs contr: JVK en ADN [www.8november.net]

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Venlo H1718-001    -    09-01-1718    -    blz. 44 nr. 9
Anno 1718
1 Januarius
9 Coram Dno Rosa
Jacobus Mancourt et Mar=
garetha Lenders: Testibus
Mathia Goderson et Wil=
=helmo Cleijermakers.
                                    miles
 
Venlo H1718-002    -    09-01-1718    -    blz. 44 nr. 10
Item Vincentius Rijcke et
Catharina Sointiens copulati
sunt in Born. De ma licentia
 
Venlo H1718-003    -    12-01-1718    -    blz. 44 nr. 11
12 coram Dno Pastore
Paulus Morack et Mechtildis
de L'eaux: Testibus Bartholo=
meo Brouwers, et custode
                                    miles
 
Venlo H1718-004    -    29-01-1718    -    blz. 44 nr. 12
29 Coram Dno Conraets
Johannes Daniels et Johanna
Lamers; Testibus Johanne
Pops et Petro Crijnen.
 
februarius
Venlo H1718-005    -    01-02-1718    -    blz. 44 nr. 13
1 coram Dno Pastore
Hermanus Kircken, et Helena
Cock: Testibus Adamo Smet
et custode
                                    miles
 
Venlo H1718-006    -    20-02-1718    -    blz. 44 nr. 14
20 coram Dno Conraets
Johannes Henricus Castelijn
et Maria Catharin Rous
Testibus Wilhelmo Cleijer=
makers et Georgio Scolt.
 
Venlo H1718-007    -    27-02-1718    -    blz. 44 nr. 15
27 coram Dno Rosa
Godescalchus Hebberen et
Gertrude Borchart; Testibus
Henrico Turrinck et Petro
Kesterman
                                    miles
 
Venlo H1718-008    -    01-03-1718    -    blz. 45 nr. 1
1718                Martius
1 Coram Dno Pastore
cum Dispensatione
Gerardus Zegers et Theodora
Henrix: Testibus Petro
Zegers, et Leonora Linsen
 
19 Joes Bapta Winchets vide foli sequenti
 
aprilis
 
Venlo H1718-009    -    26-04-1718    -    blz. 45 nr. 2
26 Coram Dno Rosa
Henricus Tennemaer et
Anna Sibilla Sclosgen: testibus
Philippo Pels et Maria
Johanna Francisca Libert
                                    miles
 
Venlo H1718-010    -    26-04-1718    -    blz. 45 nr. 3
26 Coram Dno Rosa
Leonardus Lenaerdts
et Gertrudis van der Heijden
Testibus Paulo Vanderheijden
et Johanne van Beesel.
 
Venlo H1718-011    -    xx-04-1718    -    blz. 45 nr. 4
Copulati sunt De Licenti
pastoris Henricus op den
Oort et Catharina Zeelkens:
Testibus Johanne op den Oort
et Petro Zeelkens, in Kalde=
kercken.
 
Venlo H1718-012    -    03-05-1718    -    blz. 45 nr. 5
Maijus
3 Coram Dno Rosa
cum Dispensatione
Arnoldus Pas, et Maria van
Kessel: Testibus Hermana
Meijers et Ambrosio Krekelmans
 
Venlo H1718-013    -    03-05-1718    -    blz. 45 nr. 6
3 Coram Dno Rosa
Henricus Jacobs et Agnes
Cornelis: Testibus Thoma
Cornelis, et Leonardo Cornelis.
 
Venlo H1718-014    -    03-05-1718    -    blz. 45 nr. 7
3 coram Dno Rosa
Henricus Geelen, et Waltera
Peeters: Testibus Henrico
Teunissen, et Catarina Janssen.
 
Venlo H1718-015    -    03-05-1718    -    blz. 45 nr. 8
3 coram Dno Rosa
Paulus Bitzen et Johanna
Heurstiens: Testibus Henrico
Heurstiens, et Georgio Heurstiens
 
Venlo H1718-016    -    03-05-1718    -    blz. 45 nr. 9
3 coram Dno Rosa
Johannes Teunissen et Maria
de Clerck: Testibus Jacobo
Louis, Christiano Lamers
                                    miles
 
Venlo H1718-017    -    15-05-1718    -    blz. 45 nr. 10
1718                Maij
15 Coram Dno Conraerts
Martinus Damen, et Maria
Aerts: Testibus Adriano Meuven
et Godefrido Aerts
 
Venlo H1718-018    -    15-05-1718    -    blz. 45 nr. 11
15 Coram Dno Conraerts
Cornelius Calloij et Maria
Anna Bontin: Testibus
Henrico Peeters, et Bernardo
Engels
                                    miles
 
Venlo H1718-019    -    17-05-1718    -    blz. 45 nr. 12
17 coram Dno Conrardts
Petrus Timon, et Anna Marga
retha Erbraep: Testibus Johanne
Timon et Bernardo Gustavo
van Grithuijsen.
 
Venlo H1718-020    -    26-05-1718    -    blz. 45 nr. 13
26 Coram Dno Conraerdts
Henricus Hesper et Ida Noel
Testibus Johanne Mertens
et Margaretha Noel
 
Venlo H1718-021    -    27-05-1718    -    blz. 45 nr. 14
27 Coram Dno Pastore
cum Dispensatione
Arnoldus Schoncken, et Ida
Bihet: Testibus Aegidio Bihet
et Barbarina van Pottelbergh
 
Venlo H1718-022    -    08-06-1718    -    blz. 45 nr. 15
junius
8 Coram Dno Rosa
Johannes Maessen et Johanna
Holtermans: Testibus Cornelio
Desbrici et Anna Chatarina
Holtermans.
                                    miles
 
Venlo H1718-023    -    11-06-1718    -    blz. 45 nr. 16
11 Coram Dno Rosa
Henricus Janssen et Catharina
Hagher: Testibus Henrico
Henrix et Beatrice Mathissen
 
Venlo H1718-024    -    14-06-1718    -    blz. 45 nr. 17
14 coram Dno Rosa
cum Dispensatione
Petrus Vandersloot et Elisabetha
Gijlen: Testibus Blasio Van
=drich, et Anna Gijbels
                                    miles
 
Venlo H1718-025    -    19-03-1718    -    blz. 45 nr. 18
19 martij Ruremundae cum dispensatione
Coram RP Lectore Martens de Licentia RD
Johannes Baptista Swinckels et Johan
=na Catharina Cannoije. Testibus
Goswijno Blitterswijck, et Catharina
Josepha van Aerssen.
 
Venlo H1718-026    -    19-06-1718    -    blz. 46 nr. 1
1718                junius
19 coram Dno Conraets
Antonius Goudouw et Catha
rina Corbors: Testibus Marti
=no Cent, et Anna van Schoor.
                                    miles
 
Venlo H1718-027    -    29-06-1718    -    blz. 46 nr. 2
29 coram Dno Conraets
Geradus Schoumans et
Johanna Bouwmans. Testibus
Johanne van Tegelen, et Jacobo
Zeevaert
 
Venlo H1718-028    -    20-07-1718    -    blz. 46 nr. 3
Julius
20 coram Dno Pastore
cum Dispensatione
Stephanus Bongaert, et Marga
retha Noul. Testibus Gerardo
Zeghers et Maria van den Bergh.
 
Venlo H1718-029    -    24-07-1718    -    blz. 46 nr. 4
24 coram Dno Rosa
Theodorus Peters et Gertrudis
Fontain. Testibus Jacobo Fransen
et Jacobo Jansen
                                    miles
 
Venlo H1718-030    -    24-07-1718    -    blz. 46 nr. 5
eodem die coram Dno Rosa
Mathias Jansen et Anna
Barenst. Testibus Cornelio
Caloij et Wilhelmo in gen Hulst.
 
Venlo H1718-031    -    26-07-1718    -    blz. 46 nr. 6
26 Coram Dno Conraerts
Johannes Mulders et Maria
Gerits; Testibus Guilelmo
Jansen et Huberto Faessen
 
Venlo H1718-032    -    30-07-1718    -    blz. 46 nr. 7
30 coram Dno Conraets
Laurentius Boets et Maria
Jansen. Testibus Petro Boets
et Caecilia Jansen
 
Venlo H1718-033    -    04-08-1718    -    blz. 46 nr. 8
Augustus
4 Coram Dno Pastore Rure
mudensi de Licentia pastoris
Geil: Gilkens, cum dispensatione
Tilmanus in de Sloot, et
et Maria Elisabetha Guili=
amse. Testibus Johanne
van Ulft en Catharina Moren
 
Venlo H1718-034    -    06-08-1718    -    blz. 46 nr. 9
6 Coram Dno Conraets
Johannes Bruins, et Maria
Agnes Henrix. Testibus
Johanne van Kessel et Maria
Catharina Gervers
                                    miles
 
Venlo H1718-035    -    14-08-1718    -    blz. 46 nr. 10
14 augusti
Coram Dno Rosa
cum Dispensatione Michael
Gijsberts et Margaretha Men=
=ten: Testibus Johanne Gijsberts
et Georgio Menten.
 
Venlo H1718-036    -    30-08-1718    -    blz. 46 nr. 11
1718
30 augusti
Coram Dno Rosa
Gerardus Segers et Christina
van Wamick: testibus Paulo
van Wamick et Segero Zegers.
 
Venlo H1718-037    -    11-09-1718    -    blz. 46 nr. 12
September
11 coram Dno Conraerts
Johannes Hooghmoets et
Petronilla Bijns: Testibus
Theodoro van Bugghenhout et
Wilhelmo Kleijermakers.
 
Venlo H1718-038    -    11-09-1718    -    blz. 46 nr. 13
eodem die coram Dno Conraets
Franciscus Petersen et Maria
Catharina Hendricks: Testibus
Michaele Sijben et Antonio
Schouwmans.
 
Venlo H1718-039    -    18-09-1718    -    blz. 46 nr. 14
18 coram Dni Conraets
Jacobus Fransen et Johanna
Schoor: Testibus Laurentio Peeters
et Henrico Booverij
                                    miles
 
Venlo H1718-040    -    25-09-1718    -    blz. 46 nr. 15
25 coram Dno Rosa
Nicolaus a Riemer et
Petronilla van Lin: Testibus
Laurentio Peeters et Adriano
van Halle
                                    miles
 
Venlo H1718-041    -    02-10-1718    -    blz. 46 nr. 16
October
2 cum dispensatione
coram Dno Rosa
Petrus Cuijpers et Marga
retha van Bergh: Testibus
Theodoro Cuijpers et Laurentio
Hendricks
 
Venlo H1718-042    -    23-10-1718    -    blz. 46 nr. 17
23 Coram Dno Pastore
cum Dispensatione
Joes Theodorus Pluijm et Agnes
van Truijen: testibus Gerardo
van Truijen et Jacobo Pluijm.
 
Venlo H1718-043    -    23-10-1718    -    blz. 46 nr. 18
23 Coram Dno Pastore
cum Dispensatione
Johannes Tunisse et Agnes
Joosten: Testibus Henrico
Tunisse, et Jacobo Tunisse.
 
Venlo H1718-044    -    30-10-1718    -    blz. 46 nr. 19
30 Coram Dno Pastore
cum Dispensatione
Johannes de Bruijn et Sibilla
Putten: Testibus Johane Schreurs
et custode
 
Venlo H1718-045    -    30-10-1718    -    blz. 47 nr. 1
30 coram Dno Conraerts
Cornelius Janssen et Anna
Maria Berlix: Testibus
Rocho Snelle, et Theodoro
Rogghe.
 
Venlo H1718-046    -    30-10-1718    -    blz. 47 nr. 2
30 coram Dno Conraerts
Joseph Tukters et Anna
Catharina Wevers: Testibus
Johanne Tukters et Petro
nilla Tukters
                                    miles
 
Venlo H1718-047    -    30-10-1718    -    blz. 47 nr. 3
30 Coram Dno Rosa
Johannes Julij et Wil=
helmina Ladthouwers
Testibus Jacobo Nijder et
Margaretha Hendricks
 
Venlo H1718-048    -    13-11-1718    -    blz. 47 nr. 4
November
13 Coram R: Patre Christiano
van Dart De Licentia pastoris
cum Dispensatione in 4
gradu consanguinitatis et bannis
consultissimus Dnus Henricus
van Darth: cum Domicella
Maria Aldegondis Anthonia
van Aerssen: Testibus Dno
Francisco van Aerssen et Dno
Paulo van Darth.
 
Venlo H1718-049    -    13-11-1718    -    blz. 47 nr. 5
13 Coram Dno Conraets
Wilhelmus Berlix et Johanna
Janssen: Testibus Ludovico
Berkelaer et Johanne Maertels
 
Venlo H1718-050    -    29-11-1718    -    blz. 47 nr. 6
29 Clauso tempore
cum Dispensatione
Coram Dno Pastore
Hermanus Tavernas et
Agnes Janssen: Testibus
Gerardo van Kessel, et
Conrardo Gijsberts