Transcriptie huwelijken RK :  Venlo 1712   -    RK St.Martinus Kerk     -  terug naar huwelijken Venlo   -  
 
door foto: Petra Martens, trans: Joep Jacobs contr: JVK en ADN

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Venlo H1712-001    -    09-01-1712    -    blz. 23 nr. 3
ANNO
1712
ianuarius
9 Coram D: Paulo
Rudolphus Muller et Margarita
Coenen testibus R D Laurentio
Roemer et Petro Crinen
                                    miles
 
Venlo H1712-002    -    10-01-1712    -    blz. 23 nr. 4
10 Coram D: Paulo
Ioes Bapt: de Laet et Maria
Ariaens testibus Gerardo Toutsaints
et Ioanne Boowitz
                                    miles
 
Venlo H1712-003    -    17-01-1712    -    blz. 23 nr. 5
17 Coram D: Paulo
Wilhelmus Faes Faessen et Mich=
tildis Michels testibus Georgio Bas=
teleijn et Henrico Schepper
                                    miles
 
Venlo H1712-004    -    17-01-1712    -    blz. 23 nr. 6
17 Coram D: Paulo
Ioannes Hendrick Banghkart et
Anna Gertrudis Mertens testibus
Petro Ianssen et Mathia Claes
                                    miles
 
Venlo H1712-005    -    19-01-1712    -    blz. 23 nr. 7
ianuarius
19 Coram D: Paulo
Caspar Bock et Cumilia van
der Hont testibus Henrico Henrici
et Casparo Crijnen
 
Venlo H1712-006    -    24-01-1712    -    blz. 23 nr. 8
24 Coram D: Paulo
Ioannes Eijbens et Eleonora
Heckert testibus Petro Swinnen
et Iacobo Swinnen
                                    miles
 
Venlo H1712-007    -    24-01-1712    -    blz. 23 nr. 9
24 Coram D: Paulo
Ioannes Ginck et Catharina
Sollemakers testibus Henrico
Smusselaer et custode
 
Venlo H1712-008    -    26-01-1712    -    blz. 23 nr. 10
26 Coram D: Paulo
Martinus Ridthoven et Anna
Harnel testibus Paulo Breidel et
Petro Crinen
                                    miles
 
Venlo H1712-009    -    31-01-1712    -    blz. 23 nr. 11
31 Coram D: Paulo
Simon Lommertz et Catha-
rina Peters testibus Ioanne
Coenen et Petro a Beugel.
 
Venlo H1712-010    -    31-01-1712    -    blz. 23 nr. 12
31 Coram D: Paulo
Ioannes van Gelder et Sebilla
Ianssen testibus Laurentio van
den Broeck et Ioachimo Krugen.
 
Venlo H1712-011    -    02-02-1712    -    blz. 23 nr. 13
februarius
2 Coram D: Paulo
Adam de Moi et Sebilla
Cuijpers testibus Bernardo Tronvant
et Petro Crinen
                                    miles
 
Venlo H1712-012    -    03-02-1712    -    blz. 23 nr. 14
3 Coram D: pastore
cum dispensatione
Gerardus a Wees et Gertrudis
Snol testibus Iacobo Valderen
et Gerardo ter Leeuw.
 
Venlo H1712-013    -    04-02-1712    -    blz. 24 nr. 1
1712
februarius
4 Coram D: Paulo
cum dispensatione
Tilmanus van Bree et Maria
Hacken testibus Henrico Robbers
et Petro Crinen.
 
Venlo H1712-014    -    07-02-1712    -    blz. 24 nr. 2
7 Coram D: Paulo
Mathias Schildener et Anna
Catharina Houtmans testibus
Ioannes Francisco Herlet et Fran-
cisco Leider
 
Venlo H1712-015    -    07-02-1712    -    blz. 24 nr. 3
7 Coram D: Paulo
Hieronimus Kleijninckz et Helena
Willemsen testibus Marcelo de
Muninck et Mathia Lacoleur
                                    miles
 
Venlo H1712-016    -    11-02-1712    -    blz. 24 nr. 4
11 Coram D: pastore
clauso tempore
cum dispensatione
Ioannes de Wil et Adriana
Vielen testibus Francisco Vielen
et Ioanne Biscops.
                                    miles
 
Venlo H1712-017    -    16-02-1712    -    blz. 24 nr. 5
16 Coram D: Vanderheijden
clauso tempore
cum dispensatione
Gerardus Ianssen et Maria
Geritsen testibus Henrico Ionckers
et Ambrosio Mathissen.
 
Venlo H1712-018    -    28-02-1712    -    blz. 24 nr. 6
28 Coram D: Vanderheijden
clauso tempore
de venia illustrissimi Dni
Franciscus Sleider et Mechtildis
Roos testibus Ioanne Roos et
Petro Crinen.
 
Venlo H1712-019    -    01-04-1712    -    blz. 24 nr. 7
Aprilis
1 Coram D: pastore
clauso tempore
Cornelius van de Laer et Maria
Catharina van Maarssen testibus
Arnoldo Hermans et custode.
 
Venlo H1712-020    -    05-04-1712    -    blz. 24 nr. 8
5 Coram D: Paulo
Gerardus Guertz et Eleonora
Peters testibus Petro Ianssen et
Iacobo Dericks
 
Venlo H1712-021    -    05-04-1712    -    blz. 24 nr. 9
5 Coram D: Paulo
Antonio Iacobs et Christina
Hendricks testib Laurentio Hendricks
et Ioanne Hendricks.
 
Venlo H1712-022    -    05-04-1712    -    blz. 24 nr. 10
5 Coram D: Vanderheijden
Henricus van Kessel et Ioanna
Geritz testibus Ioanne Meijers et
Petro van Hoven.
 
Venlo H1712-023    -    ??-04-1712    -    blz. 24 nr. 11
de licentia pastoris
copulati sunt in Tegelen Ioannes
Rutten et Agnes op Heijs.
 
Venlo H1712-024    -    10-04-1712    -    blz. 24 nr. 12
10 de licentia pastoris
copulati sunt in Velden Cas=
parus Kuijpers et Catharina
Gabriels.
 
Venlo H1712-025    -    13-04-1712    -    blz. 24 nr. 13
13 Coram D: pastore
cum dispensatione
Cornelius Vervoort et Ioanna
Ianssen testibus Wilhelmo Ver=
voort et Ioanne Wolfers.
 
Venlo H1712-026    -    17-04-1712    -    blz. 24 nr. 14
17 Coram D: van der Heijden
cum dispensatione
Ioannes Heijnen et Ioanna Rijs
testibus Ioanne Ariaens et Ioanne
van Hessen.
 
Venlo H1712-027    -    17-04-1712    -    blz. 24 nr. 15
17 Coram D: Vanderheijden
Henricus Thissen et Ioanna
van den Broeck testibus Arnoldo
ten Eijck et Rutgero Hacken.
 
Venlo H1712-028    -    17-04-1712    -    blz. 25 nr. 1
1712    Aprilis
17 Coram D: van der Heijden
Ioannes Gilhuijsen et Maria
Margarita Smits testibus Arnoldo
ten Eijck et Ioanne Spier.
 
Venlo H1712-029    -    18-04-1712    -    blz. 25 nr. 2
18 Coram D: Grouwels
Daniel Meesters et Anna Haris
testibus R D: Henrico de Paderborn
et custode
                                    miles
 
Venlo H1712-030    -    22-04-1712    -    blz. 25 nr. 3
22 Coram D: van der Heijden
Waltherus Ianssen et Elisabeth
Ianssen testibus Henrico Ianssen et
Petro Engels
                                    miles
 
Venlo H1712-031    -    25-04-1712    -    blz. 25 nr. 4
25 Coram D: pastore
cum dispensatione
Godefridus Franciscus Poel et
Antonetta Paulina Derien testibus
Ioanne Baenen et Umilia Petro=
nilla Poel.
 
Venlo H1712-032    -    31?-04-1712    -    blz. 25 nr. 5
31 Coram D: Grouwels
Petrus Kool et Maria Telen
testibus Petro Telen et Georgio
Krugel.
 
Venlo H1712-033    -    08-06-1712    -    blz. 25 nr. 6
iunius
8 Coram D: van der Heijde
Govert Heijmans et Henrica
van Wetten testibus Cornelio Demp=
kens et Gerardo Dempkens.
 
Venlo H1712-034    -    27-06-1712    -    blz. 25 nr. 7
27 Coram D: Grouwels
Ioannes Voosten et Barbara
Ingenesloot testib Ioanne
Spier et Henrico Ingenesloot
 
Venlo H1712-035    -    26-06-1712    -    blz. 25 nr. 8
26 Coram D: van der Heijden
Petrus Franciscus Bissere et
Maria Catharina Tosquene testibus
Nicolao Dersio et Ioanne Iacobo
Misse
                                    miles
 
Venlo H1712-036    -    29-06-1712    -    blz. 25 nr. 9
iunius
29 Coram D: pastore
Wilhelmus Stappers et Anna
Catharina van Boven testibus Ioan
ne van Boven et Aegidio Boudewijn
 
Venlo H1712-037    -    29-06-1712    -    blz. 25 nr. 10
29 Coram D: pastore
cum dispensatione
Henricus Alberts et Brigitta
van den Bogaert testibus Wilhelmo
Reijnders et Adolpho Hermans
 
Venlo H1712-038    -    29-06-1712    -    blz. 25 nr. 11
29 Coram D: Grouwels
Henricus Daelder et Maria Cat
harina Muijser testibus Andrea
Zedelmeert et Leonardo Uitgaerden
                                    miles
 
Venlo H1712-039    -    03-07-1712    -    blz. 25 nr. 12
iulius
3 Coram D: Grouwels
Fredericus Neuwlandt et Anna
Margarita Pas testibus Henrico
Pas et Frederico van Linden
                                    miles
 
Venlo H1712-040    -    03-07-1712    -    blz. 25 nr. 13
3 Coram D: Grouwels
Theodorus Neeuws et Ioanna
Gertrudis Craenen testibus Iacobo
Valderen et Gerardo Kerckraet.
 
Venlo H1712-041    -    10-07-1712    -    blz. 25 nr. 14
10 Coram D: Grouwels
Ioannes Kemmelingh et Al=
bertina Valentijn testibus Mathia
Reck et Iosepho Vos.
                                    miles
 
Venlo H1712-042    -    17-07-1712    -    blz. 25 nr. 15
17 Coram D: Grouwels
Stephano Dericks et Petronilla
Kleijermakers testibus Henrico
Haenen et Guilielmo Prijs.
                                    miles
 
Venlo H1712-043    -    24-07-1712    -    blz. 25 nr. 16
24 Coram D: Grouwels
Wilhelmus Ianssen et Anna
Maria Brenten testibus Michaele
Kleijermakers et custode
 
Venlo H1712-044    -    25-07-1712    -    blz. 26 nr. 1
iulius                 1712
25 Coram D: van der Heijden
Arnoldus Teneijck et Anna Catha
rina Willemsen testibus Gerardo Teneijck
et Petro Scheilkens
 
Venlo H1712-045    -    25-07-1712    -    blz. 26 nr. 2
25 Coram D: van der Heijden
Ioannes Bis et Anna Margarita
Melderie testibus Hermano Hoofslager
et Petro Cranen
                                    miles
 
Venlo H1712-046    -    25-07-1712    -    blz. 26 nr. 3
25 Coram D: Vanderheijden
Ioannes Roothans et Ioanna
Kinnen testibus Francisco Broeder
et Ioanne Peters
 
Venlo H1712-047    -    25-07-1712    -    blz. 26 nr. 4
25 Coram D: Vanderheijden
Ioannes Hartman et Ioanna
Melchiors testibus Rutgero Christo=
phoro Smitter et custode
                                    miles
 
Venlo H1712-048    -    ??-07-1712    -    blz. 26 nr. 5
de licentia pastoris
copulati sunt Straleni Goswinus
Metsen et Petronilla Paeters.
 
Venlo H1712-049    -    26-07-1712    -    blz. 26 nr. 6
26 Coram fr: Maximiliano van
der Slijpen minorita de licentia
pastoris
Iacobo Hoosterman et Anna
Maria Brongaerts testibus Gerardo
Flores et Antonio Brongaerts.
 
Venlo H1712-050    -    10-08-1712    -    blz. 26 nr. 7
Augustus
10 Coram D: Vanderheijden
Iacobus Friessen et Gertrudis
Opheijs testibus Iacobo Ianssen
et custode.
 
Venlo H1712-051    -    10-08-1712    -    blz. 26 nr. 8
10 Coram D: Grouwels
Bartholomeus van Hinsbeck et
Bernardina Muijsers testibus Ge=
rardo Muijsers et Christina
Muijsers.
 
Venlo H1712-052    -    14-08-1712    -    blz. 26 nr. 9
Augustus                      1712
14 Coram D: Grouwels
Casparus Oswal et Catharina
Lenaerts testibus Iacobo Lenarts et
Leonardo Lenarts
                                    miles
 
Venlo H1712-053    -    21-08-1712    -    blz. 26 nr. 10
21 Coram D: Grouwels
Arnoldus Pluijmmakers et
Maria Thissen testibus Hermano
Overbrughts et Mathia Mathissen
                                    miles
 
Venlo H1712-054    -    25-08-1712    -    blz. 26 nr. 11
25 Coram D: Vanderheijden
Leonardus Iorens et Ioanna
Ponten testibus Cornelio Iorens et
Ioanne Ianssens.
 
Venlo H1712-055    -    30-08-1712    -    blz. 26 nr. 12
30
Mathias Schepers et Helena
van Oel testibus [niets ingevuld]
 
Venlo H1712-056    -    03-09-1712    -    blz. 26 nr. 13
September
3 Coram D: Grouwels
cum dispensatione
Ioannes Dericks et Ioanna
Kessels testibus R D Henrico de
Paderborn et custode
 
Venlo H1712-057    -    06-09-1712    -    blz. 26 nr. 14
6 Coram D: van der Heijden
Ioannes Mulder et Sibilla
Lenaertz testibus Theodoro van
der Meer et Theodoro Nollet.
 
Venlo H1712-058    -    25-09-1712    -    blz. 26 nr. 15
25 Coram D: Grouwels
Iacobus Thijssen et Petro=
nilla Vijlen testibus Ioanne
Ianssen et Georgio Michels.
 
Venlo H1712-059    -    25-09-1712    -    blz. 26 nr. 16
25 Coram D: Grouwels
Iudocus Vrancken et Barbara
Ianssen testibus Petro Vijlen et Petro
Theuwissen
                                    miles
 
Venlo H1712-060    -    09-10-1712    -    blz. 27 nr. 1
1712                October
9 Coram D: Vanderheijden
Henricus Lamerts et Gertrudis
Wijnen testibus Huberto vander Put
et Bernardo Ielissen.
                                    miles
 
Venlo H1712-061    -    16-10-1712    -    blz. 27 nr. 2
16 Coram D: van der Heijden
Ioannes de Roock et Christina
Vrancken testibus Antonio Ditders
et Iacobo N.erbeck
                                    miles
 
Venlo H1712-062    -    22-10-1712    -    blz. 27 nr. 3
22 Coram D: Grouwels
Andreas Vandenrade et Maria
Ianssen testibus Ioanne Swalen=
bron et Ioanne Kolbergh
                                    miles
 
Venlo H1712-063    -    30-10-1712    -    blz. 27 nr. 4
30 Coram D: van der Heijden
Antonius Dril et Sophia Heerkens
testibus Conrardo Rutterdingh et
Martino Friesen.
                                    miles
 
Venlo H1712-064    -    31-10-1712    -    blz. 27 nr. 5
31 Coram D: Grouwels
Ioannes Alaertz et Mechtildis
Mertens testibus Ioanne Francisco
Debranchier et Ioanne Claessens
                                    miles
 
Venlo H1712-065    -    22-11-1712    -    blz. 27 nr. 6
November
22 Coram D: pastore
cum dispensatione
Henricus Bloem et Maria
Sondorp testibus Henrico Sondorp
et Petro Bloem.
[kruis X in kantlijn zie december]
 
Venlo H1712-066    -    26-11-1712    -    blz. 27 nr. 7
26 coram D: pastore
cum dispensatione
Franciscus Willemsen et Ioanna
Perebooms testibus Matthio Mi=
chaels et Georgio Michaels.
 
Venlo H1712-067    -    26-11-1712    -    blz. 27 nr. 8
26 Coram D: pastore
cum dispensatione
Ioannes Heijnen et Maria van
Hes testibus Henrico Sondorp et
Iacobo van Ulft.
 
Venlo H1712-068    -    04-12-1712    -    blz. 27 nr. 9
december                     1712
clauso tempore
de licentia Episcopi
4 Coram D: van der Heijden
Ioannes van Ravensteijn et
Maria van Koelhuijsen testibus
Wilhelmo Kool et custode.
 
Venlo H1712-069    -    24-11-1712    -    blz. 27 nr. 10
24 Coram D: Grouwels
cum dispensatione
Theodorus Scherders et Margareta
Meijers testibus Henrico Meijers et
Maria Scherders. nota november X
 
Venlo H1712-070    -    08-12-1712    -    blz. 27 nr. 11
8 Coram D: pastore
clauso tempore
cum dispensatione
Thomas Bontenakels et Anna
Margarita Elisabetha Swinckels
testibus Mathia Bontenakels et
Arnoldo Swinckels
 
Venlo H1712-071    -    27-12-1712    -    blz. 27 nr. 12
27 Coram D: Grouwels
clauso tempore
Iudocus Everardo Boom et
Margarita van Weert testibus
Ioanne Frederico Ravull et
Frederico Voorthouwer.