Transcripties Hervormde  huwelijken Venlo  1760-1769.

door : foto: Petra Martens, trans: Joep Jacobs, contr: ADN

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Venlo H 1760-001   -   02/16-03-1760   -   blz. 66 nr. 1
1760                                       Hebben hun 1 Proclamatie
Maert                                      Philip Hubener J: M: geboortig
den 2.                                      uijt de Graefschap Erbach
getrouwt 16e                           soldaet in 't 1 Bataillon van
                                               den Prince van Nassau Usingen
                                               onder de Comp: van den Prince
                                               van Anhalt.
                                                           en
                                               Maria Louise Adolphin J:D:
                                               geboortig uijt het Darmstatsche
 
Venlo H 1760-002   -   23-03/07-04-1760   -   blz. 66 nr. 2
den 23.                                               Johan Philip Brunouw J: M:
getrouwt 7. april                      van Manheim Soldaet in de
                                               Comp: van de Majoor van Egg
                                               onder het Regimt eerste Bataillon
                                               van den Prince van Nassau Usingen
                                                           en
                                               Maria Agnes Cariels J: D: van Bonn
 
Venlo H 1760-003   -   30-03/13-04-1760   -   blz. 66 nr. 3
den 30.                                               David Becker J: M: van Walsdorf
getrouwt den 13. april              in het Nassau Usingse Soldaet onder
                                               het 2 Bataillon van den Prince
                                               van Nassau Usingen in de Comp:
                                               van den Graaf van Henckel
                                                           en
                                               Henrica Slingervoet J: D: van
                                               Nijmegen
 
Venlo H 1760-004   -   06/20-04-1760   -   blz. 66 nr. 4
April                                        Michiel Bancks Wed: van Marie
den 6                                       Catrien Lemmes geboortig van Maes:
getrouwt  20.                            trigt, Canonnier onder de Comp:
                                                van de Coll: Baron van Verschuer
                                                           en
                                               Johanna Maria Leenders J: D:
                                                van Venlo.
 
Venlo H 1760-005   -   13/27-04-1760   -   blz. 67 nr. 1
1760 April                               Johan Jorg Visser J: M: van
den 13                                     Hohenstein in Saxen Soldaet
getrouwt 27. april                     in t 2 Batallion van zijn Hoogheid
                                               den Prince van Nassau Usingen
                                               onder de Comp: van de Lt: Coll:
                                               Vorlatt en
                                               Catharina Dorothea Swincken
                                               Wed: van Willem Wagener geboortig
                                               van Minsfelden.
 
Venlo H 1760-006   -   13/27-04-1760   -   blz. 67 nr. 2
Dito april                                 Gerard van den Berg J: M: van
getrouwt den 27:                      Breda Canonnier inde Comp:
                                               van den Collonel Baron van Verschuer
                                                           en
                                               Anna Catharina Elberling J: D:
                                               van Venlo.
 
Venlo H 1760-007   -   19-05/01-06-1760   -   blz. 67 nr. 3
Meij                                        Johann Schmit J: M: uijt het
19                                           Darmstatsche geboortig van
getrouwt 1 Junij                       Heijmbach onder het Regim(en)t
                                               van den Prince van Nassau
                                               Usingen onder de Comp: van
                                               de Capit: Erpel
                                                           en
                                               Anna Elisabet Martin J: D:
                                               mede uijt het Damstatsche.
 
Venlo H 1760-008   -   25-05-1760   -   blz. 67 nr. 4
25                                  Johannes Geerhard J: M: van Grijfen
De afspraak is dat            steijn Soldaet onder het twede
kinderen in de geref.         Bataillon van den prince van
religie met de moeder       Nassau Usingen onder de Comp:
zullen gaen.                       van de Capit: Erpel
Gebooden van deze                 en
moeten gaen van              Anna Elisabet Hofman J: D:
ses tot ses weeken            van Niederschelt.
 
Venlo H 1760-009   -   30-05/29-06-1760   -   blz. 68 nr. 1
1760                                       Hebben hun eerste pclamatie
den 30 Meij                             Johannes Hubertus Leenders J: M: geboortig van
getrouwt 29 Junij                     Doornik Corporaal in het Eerste Battaillon van zijne
                                               Hoogheid de Heere Generaal Major Prince van
                                                Stolberg nende in de compagnie van den Captein P: J: Roodel
                                               &c: &c:  tans gaarnisoen houdende te maes Hel
                                               levoetssluis                   en
                                               Anna Margrita Maes J: D: geboortig & woonag
                                               tig te Venlo      van de Roomsche leer beide
 
Venlo H 1760-010   -   07-06/06-07-1760   -   blz.68 nr. 2
Den 7 Junii                              Gerhard Haas J: M: geboortig van Egt Soldaet
getrouwt 6. Julij                       in het 1ste Battaillon van den Lt: Grave D'Envie
                                               in de Compagnie van den Heer Collonel de Lannoij?
                                               thans in Garnisoen te Vlissingen
                                                           en
                                               Catharina Strengen J: D: geboortig & woonag
                                               tig te Venloo    Beide Roomsch
 
Venlo H 1760-011   -   14/22-06-1760   -   blz. 68 nr. 3
den 14 dito                              Pieter Hendriks J: M: geboortig van Zolin
getrouwt 22 Junij                     gen canonnier in de Compagnie van den Heer
                                               Collonel Baron van Verschuur
                                                           en
                                               Catharina Grahe J: D: meede geboren te So=
                                               lingen.
 
Venlo H 1760-012   -    22-06/27-07-1760   -   blz. 68 nr.4
den 22 dito                              Joseph Clement J: M: geboortig van
getrouwt 27 Julij                      Temande Soldaet onder het 1ste Battaillon
                                               van den Lt Genrl Grave d'Envie in de
                                               Compagnie van de Heer Kaptein Fusij tans
                                               in gaurnisoen te Vlissingen
                                                           en
                                               Anna Elisabeth Raat wedwe wijlen
                                               Willem Claassen geweesene Grenadier in de
                                               Compagnie van zijn Excellentie Grave van Kind=
                                               schot geboortig van & woonagtig te Venloo
 
Venlo H 1760-013   -   29-06/13-07-1760   -   blz. 68 nr. 5
den 29 dito                              Matthias Schrankel J: M: geboortig van Nederhausen Corporaal onder het
getrouwt 13 Julij                      1ste Battaillon van zijn Hoogheid prince van
                                               Nassau Usingen in de Compagnie van den Heer
                                               Kaptein Erpel J: M: g
                                                           en
                                               Anna Maria Roukem J: D: geboortig van
                                               Maijns woonagtig alhier
 
Venlo H 1760-014   -   29-06/13-07-1760   -   blz. 69 nr. 1
1760 Junii                                Hebben hun eerste proclamatien
den 29                                     Johan Philip Lonk J: M: geboortig van Justen
getrouwt 13. Julij                      in het Nassau Usingsche Soldaet in het 1ste Battaillon
                                               van zijn Hoogh de Heer prince van Nassau Usingen
                                               onder de Compagnie van de Heer Kaptein Erpel
                                                           en
                                               Catharina Elisabetha Heldin J: D: geboortig in
                                               Biberich woonagtig beide alhier beide Evang:
 
Venlo H 1760-015   -   08-07-1760   -   blz. 69 nr. 2
8 Julii                                       Met attestatie van Cleef
                                               Hoogwelgeboren Heer Jan Gerrit Adriaen de Fournier J: M: Luite
                                               nant onder 't 2de Battaillon van Holstein Gatrop
                                               woonagtig te Venlo met
                                                           en
                                               De Hoogwelg: Freule Geertruida Dorothea Wilhelmina .... van
                                               Durham J: D: geboortig van Cleef.
 
Venlo H 1760-016   -   20/27-07-1760   -   blz. 69 nr. 3
20                                           Johannes Wijdmands J: M: van
                                               Banderaet Canonnier in de Comp:
getrouwt 27.                             van den Collonel Baron de Verschuer
                                                           en
                                               Johanna Jugers J: D: van Bergen
                                               op Zoom
 
Venlo H 1760-017   -   20-07/03-08-1760   -   blz. 69 nr. 4
Dito                                         Caspar Jurjens J: M: van Emden
getrouwt 3 August                    Grenadier onder het Regimt: van
                                                den Prince van Nassau Usingen
                                               onder de Comp: van den Collonel
                                               Grave van Henckel
                                                           en
                                               Maria Broekmans J: D: van
                                               Amsterdam
 
Venlo H 1760-018   -   31-08/07-09-1760   -   blz. 69 nr. 5
Den 31 Aug:                            Gotfried Ermscher J: M: geboortig van Grunen
getrouwt den 7 sept.                in Saxen Soldaet in het Eerste Battaillon van
                                               zijn Hoogheid den Heere Prince van Nassau Usin
                                               gen uit de Compagnie van de Kaptein prins
                                               van Anhalt                   en
                                               Christina Sophia Rollhausin J: D: geboortig
                                               van Usingen beide Evangelische Religie
 
[doorgehaalde inschrijving]
1760                                       Hebben hun Eerste proclamatien
Den 6 Sept                              Johan Hendrik Dinsbach J: M: in dienst
                                               van zijn Excellentie de Heer Grave van Rechteren
                        als Kok            geboortig van Usingen en
                                                Maria Elisabeth Vock J: D: geboortig van
                                               Hensberg.                    Evangel beide beide woonagtig
                                                                                              alhier.
(zie verder dat is 17/19 oktober 1760 inschrijving)
 
Venlo H 1760-019   -   21-09/05-10-1760   -   blz. 70 nr. 1
Sept:                                       Hendricus Franciscus Robbertz
21                                           J: M: van Maestrigt Canonnier
Getrouwt 5. 8bre                     in de Comp: Artillerie van den Heer
                                               Coll: Baron van Verschuer
                                                           en
                                               Barbara Hoores J: D: van Venlo
 
Venlo H 1760-020   -   28-09/12-10-1760   -   blz. 70 nr. 2
28.                                          Jan Hendrick Siebers JM
getrouwt 12 8bre                     van Deventer Ruijter in
                                               de Comp: van den Collonel
                                               Commandant Greven in 't
                                               Regimt: van den Heere Generaal
                                               Major Grave van Rechteren
                                                           en
                                               Catrina Magteld AgterdenBos
                                               J: D: van IJssum.
 
Venlo H 1760-021   -   12/26-10-1760   -   blz. 70 nr. 3
Oct:                                         Pieter Bruckmans J: M: van
12                                           Venlo Canonnier in de Comp: Artil
getrouwt 26 8bre                     lerie van den Col: Baron van
                                               Verschuer
                                                           en
                                               Piternella Dirckraad J: D: mede
                                               van Venlo.
 
Venlo H 1760-022   -   12/26-10-1760   -   blz. 70 nr. 4
Dito                                         Michael Krutsneck J: M:
NB: ditmael nog                       uit het Wirtenbergse soldaat
niet te proclameren                   Grenadier onder de Lijfcomp
getrouwt 26 8bre                     van den Heere Erfprince van
                                               Nassau Usingen
                                                           en
                                               Anna Cathrina Gootzen
                                               J: D: van Wassenberg
 
Venlo H 1760-023   -   17/19-10-1760   -   blz. 71 nr. 1
1760                                       Hebben hun Eerste Proclamatie
Oct 17                                     Henrich Diensbach J: M: van
                                               Usingen in dienst van Den Heere
NB deze tegen don:                 Grave van Rechteren Generael
derdag de eerste                      Majoor van de Cavallerie
mael en Sondag                                   en
daeraen twemael                      Maria Elisabet Vock J: D:
proclameren.                             van Heinsberg
getrouwt 19 8bre
 
Venlo H 1760-024   -   16-11-1760   -   blz. 71 nr. 2
Novemb 16                             Met attestatie van Breda
                                               Stephanus Stoll J: M: geboortig van Hanau
                                                           en
                                               Pieternella Hemmekam J: D: geboortig van
                                               Bergenopsoom & woonagtig alhier
 
Venlo H 1760-025   -   16-11/30-11-1760   -   blz. 71 nr. 3
Den selfde dito                         Martin Matz J: M: uit de Elsas Soldaet
getrouwt 30 9bre                     onder het tweede Battaillon van zijn Hoogheid
                                               den Erfprins van Nassau Usingen onder de
                                               Compagnie van de Heer Captein F: W: Erpel
                                                           en
                                               Eva Laagorte wed(w)we van Michiel Dolis ge
                                               boortig van Forstheim in de Elsas.
 
Venlo H 1760-026   -   30-11/14-12-1760   -   blz. 71 nr. 4
30 dito                                     Simon Caters J: M: geboortig van Straalen
trouw den 14. xbre                  Soldaet in 't 2de Battaillon van den Heere
                                               Coll: & prince van Nassau Usingen in de Compag
                                               van de Heer Captein Luit: Coll: Valat
                                                           en
                                               Dirkje Petrus J: D: geboortig van Beesel.
 
Venlo H 1761-001   -   17-01/11-04-1761   -   blz. 71 nr. 5
1761                                       Philip Arnoldt geboortig van Swetzingen
Janrij                                       Weduwenaer Soldaet in 't Regimt: van
den 17                                     den Prince van Nassae Usingen
NB: deeze geboden                 onder de Comp: van de Lt: Coll: Valat
moeten gaen                            en
van ses tot                               Maria Anna Rempgens J: D: van
ses weeken                              Waltniel.
zullen de kinderen
volgens afspraak van
den vader in de Lutherse
religie opgetrocken
worden
getrouwt den 11 April
 
Venlo H 1761-002   -   08-02-1761   -   blz. 72 nr. 1
1761                                       Volgens attestatie van Erbach
Febr 8                                     Ludwig Seijstard J: M: van Erbach
                                               Lieutenant en adjudant in't 1 Bataillon
                                               van zijne Hoogheid den Erfprince van
                                               Nassau Usingen
                                                           en
                                               Maria Sophia Wilhelmina Lucken J: D:
                                               mede van Erbach.
 
Venlo H 1761-003   -   15/22-02-1761   -   blz. 72 nr. 2
15                                           Johan Daniel Lehman Wed: uijt Saxen
getrouwt 22e                           Soldaet onder het 1 Bataillon van den
februarij                                   Erf Prince van Nassau Usingen in
                                               de Comp: van de Capit: Erpel:
                                                           en
                                               Anna Catharina Buchnerin Wed:
                                               geboortig uijt Hessen.
 
Venlo H 1761-004   -   22-02/08-03-1761   -   blz. 72 nr. 3
22.                                          Nicolaus Sneijder J: M: van Licht
getrouwt 8e                             uijt het graafschap Solms, Soldaet
mart                                        in 't Regimt: van den Erfprince van
                                               Nassau Usingen onder de Comp:
                                               van de Majoor van Egg.
                                                           en
                                               Elisabetha Eckardin J: D:
                                               van Steinheim in 't Darmstadsche
 
Venlo H 1761-005   -   22-02/08-03-1761   -   blz. 72 nr. 4
Dito                                         Johannes Jager Wed: van Margriet
getrouwt 8                               Guedij gepensioneerd Sergeant van
mart                                        't Regimt: van den General Stewart
                                               geboortig van Edenburg in Schotlant
                                                           en
                                               Teuntje Ennou Wed: van wijlen den
                                               Sergeant Jan van der Veer
                                               geboortig van de Klundert.
 
Venlo H 1761-006   -   29-03/11-04-1761   -   blz. 72 nr. 5
Den 29 Mart                            Philip Sebastiaen Rood J: M: geboor
getrouwt den 11 April              tig van Swalbach in het Nassau Usingsche
                                               Soldaet onder de Compagnie van de Heer
                                               Lt Coll: Valat in het 2de Battaillon van
                                               zijn Hoogheid den Erfprince van Nassau Us
                                               ingen
                                                           en
                                               Anna Margreta Aijle J: D: geboortig
                                               van Hanse bij Fernansfoort.
 
Venlo H 1761-007   -   29-03/19-04-1761   -   blz. 73 nr. 1
1761                                       Hebben hun Eerste proclamatien
Maart 29                                 Johan Hendrik Geske J: M: geboortig van
getrouwt den 19 april                Bergen in Saxen trompetter in de Compagnie
                                               van den Heer Ritm(eeste)r Baron Sloet in het
                                               tweede Esquadron Cavallerij van zijn excellentie
                                               de Heer generaal Lt Grave van Rechteren
                                                           en
                                               Martina van Alphen J: D: geb: van Lit[..]
 
Venlo H 1761-008   -   11/19-04-1761   -   blz. 73 nr. 2
April                                        Johan Peeter Dannewitz J: M: van
den 11.                                               Grevenwisbach in 't Nassau Usingsche Sol
getrouwt den 19.                      daet onder den Eerste Battaillon van zijn
                                               Hoogheid de Heer prince van Nassau Usin
                                               gen in de Compagnie van de Heer Captein
                                               Erpel
                                                           en
                                               Anna Elisabetha Weijlon J: D: geboortig
                                               als boven.
 
Venlo H 1761-009   -   11/19-04-1761   -   blz. 73 nr. 3
Den selfde dito                        Valentijn Schutz J: M: geboortig van Tucht
                                               Tambour in het 2de Battaillon van zijn Hoog
                                               heid den Heere prince van Nassau Usingen in
getrouwt den 19.                      de Compagnie van de Heer Captein Erpel
                                                           en
                                               Maria Margaretha Muller J: D: meede geboor
                                               tig van Tucht
 
Venlo H 1761-010   -   19-04/03-05-1761   -   blz. 73 nr. 4
19 dito                                     Jacobus Lentjes J: M: geboortig van Heumen
                                               in Gelderland Grenadier in het tweede Battail
getrouwt den                            lon van zijn Hoogheid de Heer Erfprins van
3 meij 1761                             Nassau Usingen in de Compagnie van de Heer
                                               Grave van Henkel
                                                           en
                                               Cornelia van Aaken J: D: geboortig alhier
 
Venlo H 1761-011   -   28-04/10-05-1761   -   blz. 74 nr. 1
1761                                       Hebben hun Eerste proclamatien
April 28                                   Philip Schusler J: M: te Ungedanken in
getrouwt 10 meij                      het Maijnische canonnier in de compagnie
                                               artillerie van den Heer Collonel Baron de
                                               Verschuur                    en
                                               Anna Mara Peeters J: D: geb: & woon
                                               nagtig alhier
 
Venlo H 1761-012   -   03/17-05-1761   -   blz. 74 nr. 2
Meij 3                                     Andreas Witsel J: M: geb: uit Fulda=
getrouwt 17.                            sche Ruijter in het Regmt van zijn Excell
                                               de Heere Grave van Regteren in de compag
                                               nie van de Hr Collonel commandant
                                               Albertus Greeve                      en
                                               Regina Riethels J: D: geb: uit
                                               Bon
 
Venlo H 1761-013   -   10/24-05-1761   -  blz. 74 nr. 3
Den 10 dito                             Antoni Schneiter J: M: geb: uit Sonnen
getrouwt 24.                            berg in het Nassau Usingsche Soldaet in
                                                compagnie van den Heer Captein Rentz in
                                               het Eerste Battaillon van zijn Hoogheid den
                                               Erfprins van Nassau Usingen
                                                           en
                                               Catharina Schafferin J: D: geb: uit Ober=
                                               moos in het Darmstadsche
 
Venlo H 1761-014   -   10/24-05-1761   -   blz. 74 nr. 4
Den Selfden dito                      Adam Bors J: M: geb: uit Reinhausen
getrouwt 24                             in 't Bisdom Speijer Corporaal in de Compag
                                               nie van de Heer Captein Rentz: in het
                                               Eerste Battaillon van zijn Hoogheid den Erfprins
                                               van Nassau Usingen     en
                                               Maria Theresia Hermansin J: D: geboortig
                                               uit Medg.ene in het Koninkrijk Seevenbergen
 
Venlo H 1761-015   -   17-05-1761   -   blz. 75 nr. 1
1761                                       Met attestatie van Bergen op Zoom
Meij                                        Jan Nucella Wed: van Elisabet van Huijsen
den 17                                     commis ter recherge alhier geboren te Cuijlenborg
                                                           en
                                               Lucia Adriana van Velthoven J: D: geboren
                                               te Bergen op Zoom
 
Venlo H 1761-016   -   31-05/14-06-1761   -   blz. 75 nr. 2
31                                           Nicolaas Wiljard J: M: van
getrouwt 14 Junij                     Maastrigt Soldaet in 't 2 Batallion
                                               van den Coll: Prince van Nassau
                                               Usingen in de Comp: van den
                                               Lt: Generael Baron van Brakel
                                                           en
                                               Johanna Sjonket J: D: van Venlo.
 
Venlo H 1761-017   -   14-06-1761   -   blz. 75 nr. 3
Junii                                         Met attestatie van IJsselstein
Den 14                                    Reinhard Menno Larcher wedwr wijlen
NB Het 3de gebod is op          vrouwe Louisa Helena Anthonia van Steenbergh
Donderdag den 25 dito            laast woonagtig alhier
gedaan op verzoek van                        en
den Bruidegom door den         Maria Elisabeth d'Everdinge van der Nijpoort
kerkenraad toegestaan             wedwe wijlen den Heer Johan Frederik Land=
omdat de ondertrouwde           zius woonagtig te IJsselstein
des te eerder in de volg:
week te IJsselstein sijn te
kunnen trouwen en
[rest onleesbaar]
 
Venlo H 1761-018   -   21-06/10-07-1761   -   blz. 75 nr. 4
Den 21 Dito                            d(e) H(oog) W(el) geb(oren) Carel Ludwich de Bellange J: M: Lt
getrouwt den                           in het 2de Battaillon van zijn Hoogheid de
10 Julii                                     vorst van Waldek gebooren uit het Lunenborgsche
                                               in garnisoen tans te Namen
                                                           en
                                               d'H W: geb Anna Everdina Catharina Fournier J: D: ge=
                                               boortig & woonagtig alhier
 
Venlo H 1761-019   -   28-06/12-07-1761   -   blz. 75 nr. 5
Den 28 dito                             Jacques Hommeau J: M: geboortig van St
getrouwt 12 Jul                         George in Poitou Soldaet in de Compagnie
                                                van de Heer Captein Erpel in het 2de Battaillon
                                                van zijn Hoogheid de Heer Prince van Nassau Usingen
                                                           en
                                               Maria Martens J: D: geboortig van Kempen
 
Venlo H 1761-020   -   19-07/02-08-1761   -   blz. 76 nr. 1
1761                                       Hebben hun Eerste Pclamatien
Julii 19                                     Martin Coffeng J: M: geboortig van Schen
getrouwt den 2                        kelberg in 't Frieschen Corporaal in de Lijf
august                                      granadier Compagnie in het 1ste Battaillon van
                                               zijn Hoogheid de Heer Erfprince van Nassau
                                               Usingen                       en
                                               Anna Clara Elijgas J: D: geboortig en woonagtig
                                               alhier
 
Venlo H 1761-021   -   19-07/06-12-1761   -   blz. 76 nr. 2
Den Selfden                             Philip Christiaen Jäger J: M: uit Nassau Dietz
dito                                         Soldaet onder de Compagnie van den Hr Lt Gen
getrouwt 6 xbre                       Valat in het tweede Battaillon van zijn Hoog
NB De gebooden moeten        heid de Heer Erfprins van Nassau Usingen
gaan van ses tot                                               en
ses weeken.                             Johanna Maria Bongaerts J: D: geb: & woonag
                                               tig alhier.
 
Venlo H 1761-022   -   25-07-1761   -   blz. 76 nr. 3
Den 25 Dito                            Jacobus Hessel J: M: geboortig van Maastrigt
                                               grenadier in de Lijfcompagnie in het Eerste
                                               Battaillon van den Heer Lt Generaal Gra
                                               ve De Envie     en
                                               Margarita Sterne J: D: geboortig van
                                               Venloo.
 
Venlo H 1761-023   -   08-08/06-09-1761   -   blz. 76 nr. 4
August: 8                                 Johannes Hoves J: M: geboortig omtrent Venlo
getrouwt 6 7bre                       Soldaet in de compagnie van de Hr Lt Coll
                                               Alb: Steiger onder het Battaillon van de
                                               Heer Generaal Major Thierrij tans garnisoen
                                               houdende te Heusden
                                                           en
                                               Margaretha Dincks J: D: geb: als boven
 
Venlo H 1761-024   -   15-08/13-09-1761   -   blz. 76 nr. 5
15.                                          Carel Willemse J: M: van Venlo
getrouwt 13 7bre                     Soldaet in 't Regimt van den Generael
                                               majoor Smissaert in de Comp: van
                                               den Lt: Coll: Weijnghuijsen
                                                           en
                                               Maria Alexander J: D: van Venlo
 
Venlo H 1761-025   -   30-08/13-09-1761   -   blz. 77 nr. 1
1761                                       Hebben hun 1. proclamatie
Aug 30                                    Christiaen Godlieb Lohnsteijn
getrouwt 13.                            J: M: van Usinge Soldaet in 't
7bre                                        1. Batallion van zijn Hoogheid
                                               den Hr Prince van Nassau Usingen
                                               onder de Comp: van de Majoor v: Egg
                                                           en
                                               Anna Catharina Dannewitszin
                                               J: D: van Wisbach
 
Venlo H 1761-026   -   30-08/27-09-1761   -   blz. 77 nr. 2
Dito                                         Met attestatie van Heusden
                                   r           Alexander Andriessen J: M: van
getrouwt 27.                            Venlo Corporael onder het Regimt
7bre                                        van den Generael Majoor Thierrij
                                               in de Comp: van de Lt Coll: Steijger
                                                           en
                                   r           Marie Cathrien Brouwers
                                               J: D: van Venlo.
 
Venlo H 1761-027   -   30-08-1761   -   blz. 77 nr. 3
Dito                             r           Henricus Brillen J: M: van
                                               Dulcken soldaet in t 1 Batailljon
                                               van zijn Hoogheid den Erfprince
                                               van Nassau Usingen in de Comp
                                               van den Capit: Rentz
                                                           en
                                   r           Margretha Helm Wed: van
                                               Mathias Hulten mede van Dulken
 
Venlo H 1761-028   -   20-09/11-10-1761   -   blz. 77 nr. 4
7br                              r           Jacobus Benedictus Herrebaut J: M.
20.                                          van Nieuwkerck in Vlaenderen serge=
getrouwt 11.                            ant in t Regimt van den Lt Gen D' Envie
octobre                                   onder de Comp: van de Capit: Tengnagel
                                                           en
                                   r           Marie Agnes Betteville J: D: van
                                               Venlo.
 
Venlo H 1761-029   -   11/25-10-1761   -   blz. 78 nr. 1
1761                                       Hebben hunne 1 proclamatie
Oct: 11.                       r           Jacobus Altona J: M: van
getrouwt 25                             Amersfoort canonnier in de
                                               Comp: van den Collonel Baron
                                               de Verschuer
                                                           en
                                   r           Maria Margriet Belbach
                                               J: D: van Venlo.
 
Venlo H 1761-030   -   11/25-10-1761   -   blz.78 nr. 2
Dito                             r:          Pieter Heijlands J. M: van
getrouwt den                           Cadier bij Maestrigt, canonnier
25.                                           in voorn: Comp:
                                                           en
                                   r:          Piternelle Barbara Putman
                                               J: D: van Aarnhem
 
Venlo H 1761-031   -   25-12-1761/17-01-1762   -   blz. 78 nr. 3
25                               g:         Henrick Schonewald J: M: uijt
NB de geboden van                 Hessen Homburg gewezene canonnier
deze moeten gaan                    en
van ses tot ses  r:                      Anna Sibilla Homoets J: D: van
weecken                                  Venlo.
getrouwt 17 Ja 1762
 
Venlo H 1761-032   -   15-11-1761   -   blz. 78 nr. 4
Nov                                        Met attestatie van Mastrigt
15.                                          Jacob la Tour timmerman bij de
NB deze twe ge-                     artillerie in de Comp: van den Heer
boden op een dag                    Coll: Baron van Verschuer
                                                           en
                                               Maria Basilië J: D: beide van
                                               Mastrigt
 
Venlo H 1761-033   -   15/29-11-1761   -   blz. 78 nr. 5
15.                                          Willem Stadmuller J: M: van
getrouwt 29 9bre                     Nassau Dietz Ruijter in t Regimt
                                               en de Comp: van den Heer Generael
                                               Grave van Rechteren
                                                           en
                                               Helena Leijsters J: D: van Amerong[en]
                                               in Stigt van Utregt.
 
Venlo H 1761-034   -   22-11/06-12-1761   -   blz. 79 nr. 1
1761                                       Hebben hun 1: Proclamatie
Nov: 22                                   Jan Remmits J: M: van Tilburg
getrouwt 6 xbre                       Soldaet in t 2 Batallion van
                                               zijn Hoogheid den Erfprince van
                                               Nassau Usingen onder de Comp: van
                                               den Lt: Gener: Baron van Brakel
                                                           en
                                               Theresia Ponzel J: D: van
                                               Wassenberg
 
Venlo H 1761-035   -   22-11/06-12-1761   -   blz. 79 nr. 2
Dito                                         Johan Hendrick Langes J: M:
getrouwt den 6. xbre                van Sutphen quartiermeester
                                               onder het Regimt in de Comp:
                                               van den Heer Generael Grave
                                               van Rechteren
                                                           en
                                               Maria Catharina Jansen J: D:
                                               geboortig van Venlo.
 
Venlo H 1761-036   -   06-12-1761   -   blz. 79 nr. 3
Decemb:                                  Met attest: van Mastrigt
6.                                            Michiel van Aalen J: M: van
                                               Oldenzaal soldaet in de Comp:
                                               van den Capit: Maneel
                                                           en
                                               Petronella Buijs J: D: van Mastrigt
 
Venlo H 1761-037   -   13/27-12-1761   -   blz. 79 nr. 4
den 13.                                               Nicolais Verhagen Wed: geboortig
getrouwt 27                             van Ochten Soldaet in 't Regimt
                                               2 Bataillon van zijne Hoogheid
                                               den Erfprince van Nassau Usingen
                                               onder de comp: van den Lt: Gen:
                                               Baron van Brakel
                                                           en
                                               Maria Gootsen J: D van
                                               Wassenberg
 
Venlo H 1762-001   -   10-01/04-04-1762   -   blz. 80 nr. 1
1762                                       Hebben hunne eerste Proclamatie
De geboden van           r           Hermen Teunis J: M: van Kellen
deeze moeten                          Ruijter in het Regimt: Cavallerie
gaen van ses                            van den Heere Generael Major
weeken                                   Grave van Rechteren onder de
10 Janrij                                  Comp: de Ritmeester Baron Sloet
getrout                                     en
den 4 April                  g:         Helena Jansen Wed: van Elias
                                               Andreas Smit geboortig van Aernem.
 
Venlo H 1762-002   -   17-01/12-04-1762   -   blz. 80 nr. 2
Den 17 dito                             George Helder J: M: van Vanebach
De geboden van deeze             Ruijter in t Regiment Cavallerij van de
moeten gaan van ses                Heer Generaal Grave van Rechteren in de
tot ses weeken                         compagnie van de Heer Collonel comman
getrouwt                                  dant Albertus Greve.
den 12 April                            en
                                               Pieternella Heemelin geboortig uit den
                                               Briel woonende alhier
 
Venlo H 1762-003   -   04/18-04-1762   -   blz. 80 nr. 3
Den 4 April                             Johannes Starckel J: M: uit Westerfelt
getrouwt                                  Soldaet onder in de compagnie van de
den 18 April                            Heer Kaptein C: van Rentz in het
                                               1ste Battaillon van zijn Hoogheid de Heere
                                               prince van Nassau Usingen
                                                           en
                                               Catharina Harkelen J: D: uit Wes
                                               terfelt.
 
Venlo H 1762-004   -   04/18-04-1762   -   blz. 80 nr. 4
Den selfden dito                       Antoon Weeber J: M: van Ohm in t
getrouwt                                  Nassau Usingsche Soldaet in de Compagnie
den zelfden dito                       van de Hr Kapt Lt Collonel Valat
                                               in het tweede Battaillon van zijn Hoogheid
                                               de Heere prince van Nassau Usingen
                                                           en
                                               Catharina Dorothea Hofmans J: D:
                                               meede geboortig uit Ohm in t Nassau Usingsche
 
Venlo H 1762-005   -   25-04-1762   -   blz. 81 nr. 1
1762                                       Hebben hunne Eerste Proclamatie
Den 25 April                           Francis Hasendonk J: M: gebooren in
getrouwt                                  Grave Timmerman in de Compagnie Artellerie van
                                               de Heer Collonel Baron de Verschuur
                                                           En
                                               Catharina Peeters J: D: gebooren te
                                               Blerik
 
Venlo H 1762-006   -   07-06-1762   -   blz. 81 nr. 2
Junij                                        Johan Adam Liet J: M: van
den 7                                       Holtzheijm uijt het Braunfeldse
getrouwt                                  Corporael onder het Regimt: van
                                               zijn Hoogheid den Generael
                                               Majoor Erf Prince van Nassau
                                               Usingen in de Comp: van den
                                               Capitein Aijta
                                                           en
                                               Hendrica Berendina Geelbroeck
                                               J: D: geboortig te Namen
 
Venlo H 1762-007   -   07/21-06-1762   -   blz. 81 nr. 3
Dito                                         Berend Berents J: M: van
getrouwt den                           Emden Soldaet int voorn
21 dito                                    Regimt en Compagnie
                                                           en
                                               Anna Reinou Geelbroeck
                                               J: D: geboortig alhier
julius et
aug vac:
 
Venlo H 1762-008   -   26-09/10-10-1762   -   blz. 81 nr. 4
Sept: 26                                  Philip Kreijtzener J: M: van
grouwt den 10                         Terstorf Soldaet int Regimt
October                                  van den Heere Erfprince van
                                               Nassau Usingen onder de Comp:
                                               van den Capiteijn Erpel
                                                           en
                                               Maria Anna Bleijen J: D:
                                               van Manheijm.
 
Venlo H 1762-009   -   01-10/28-11-1762   -   blz. 82 nr. 1
1762                                       Hebben hun 1 proclamatie
17 Oct                                    Alof Spickers J: M: van
NB gebooden                          Born in t Twente Soldaet
van deeze moeten                    in de Comp: van de Cap: van
gaen van ses                            Maneel onder het 2 Batal
tot ses weeken.                                    lion van den Heer Erfprince
                                               van Nassau Usingen
28 November                                                 en
                                               Maria Catrina Colpin J: D
                                               van Beeck bij Mastrigt.
 
Venlo H 1762-010   -   30-10-1762   -   blz. 82 nr. 2
30 Octob:                                met attestatie van Nijmeegen
                                               Joachim Herwig J: M: ...... Ruijter in 't Regi
                                               ment van den Heer Generaal Major Grave van
                                               Rechteren                    en
                                               Mechel Heijmans J: D. te Nijmeegen
 
Venlo H 1762-011   -   30-10/14-11-1762   -   blz. 82 nr. 3
den selfden dito                       Hebben hun 1 proclamatien
                                               Johanes Muller J: M: Soldaet in de
getrouwt d 14 Nbr                   Compagnie van den Heere Lt Coll(o)nel
                                               Valat in t 2de Battaillon van de Heer Generaal
                                               Prince van Nassau Usingen
                                                           en
                                               Catharina Schroot J: D: geboortig in
                                               Pont teegenwoordig woonagtig alhier
 
Venlo H 1762-012   -   30-10/06-12-1762   -   blz. 82 nr. 4
Den selfde dito                        Frederik Geeraers J: M: geboortig alhier
getrouwt d:6 xber                    Ruijter in het Regiment & Compagnie
                                               van zijn Excellentie de Hr Generaal
                                               major Grave Carel van Rechteren
                                               tans in gaurnisoen te Utrecht
                                                           en
                                               Johanna Janssen J: D: woonagtig als
                                               boven.
 
Venlo H 1762-013   -   21-11-1762   -   blz. 83 nr. 1
1762                                       Hebben hun 1 proclamatien
Den 21 Nbr                             Met attestatie van Veghel en Erp
                                               De Weled: Gestr: Hr de Hr Johan Francois
                                               d'Aumerie m: doctor Hr van Vlierden
                                               en Rixtel J: M: geboortig van Bois de Lessin
                                               in 't Henegouwsche en woonende alhier
                                                           en
                                               Jonkvrouwe Cornelia Francoise de Jongh
                                               J: D: geboortig van & woonende te Veghel.
 
Venlo H 1762-014   -   12-12-1762   -   blz. 83 nr. 2
December                               Bernardt Alberts J: M: geboortig van
12                                           Cleef Ruijter onder de twee laaste Esqua
getrouwt                                  drons van het Regimt van den Hr Gene
                                               raal Major Grave Carel Grave van Rechteren
                                               onder de Compagnie van den Heer
                                               Ritmeester Thielen
                                                           en
                                               Angines Martes J: D: geboortig &
                                               woonagtig alhier.
 
Venlo H 1762-015   -   19-12-1762   -   blz. 83 nr. 3
19 dito                                    Met attestatie van S: Gravenhage
                                               Johan Wilhelm Nonnenberg J: M: ge
                                               boren te Linnig ongelangs gewoont heb
                                               bende te Delft thans schoolmeester
                                               & koster alhier en
                                               Johanna Niessen J: D: geboren te Herle[n]
                                               & woonende in S:Hage
 
Venlo H 1762-016   -   26-12-1762/15-03-1763   -   blz. 83 nr. 4
26 dito                                    Christiaen Ludwich Passij J: M:
deese geboden                        geboren te Bergen bij Frankfort aen
moeten gaan van                      Main Captein onder 't 1ste Battaillon
ses tot ses weeken                   van zijn Hoogheid den Here Erfprince
                                               van Nassau Usingen
                                                           en
getrout                                     Antonetta van Liebergen wed(u)we laast
den 15 maert                           van Stephan Henricus van der Straa
                                               ten woonagtig alhier.
 
Venlo H 1763-001   -   09/23-01-1763   -   blz. 84 nr. 1
1763                                       1763 Januarius
den 9                                       Hebben hunne 1 proclamatien
Jan:                                         Francois van der Hoop commis van 's Lands magasijn geboortig
23 janarij                                 van Schoonhooven Wed: van wijlen
                                               Cornelia van Laar
                                                           en
                                               Henrietta Peterson Weduwe
                                               van wijlen Jan Frederick Liphard
                                               geboortig te Nijmegen.
Februarius
vacat
 
Venlo H 1763-002   -   20-03/20-04-1763   -   blz. 84 nr. 2
Maert                                      Den Wel Eedelen Gestrengen Heer
20                                           Carel van Renz J: M: geboortig
5 april                                     van Darmstat in Hessen Capitein
20 April                                   in t 1 Bataillon van zijn Hoog=
                                               heid den Heere Erfprince van
                                               Nassau Usingen
                                                           en
                                               Mejongfrouwe Louise Margaretha
                                               Baronnesse de Monroij J: D:
                                               geboortig van Hemmendorf int
                                               Hannoverse.
 
Venlo H1763-003   -   20-03/05-06-1763   -   blz. 84 nr. 3
Dito                             l:          Simon Frölich J: M: van Birstat
NB: de geboden                      in t Nassau Usingse Soldaet onder
van deze moeten                      bovengen: Regiment en in de
gaen van ses tot                       comp: van voorn: Capitein
ses weeken.                             en
en is de afspraak          r:          Geertruij Geraerds J: D: van
dat alle de kinde=                    Blerick.
ren in de religie
van den Bruijde=
gom zullen
opgetrocken
worden.
getrouwt den 5 Junii
 
Aprilis vacat
Maijus vacat
Junius vacat
 
Venlo H 1763-004   -   10/24-07-1763   -   blz. 85 nr. 1
1763                                       Hebben hun 1 proclamatie
Julij                                         Philip Stam J: M: van
den 10.                                               Jempsheijm bij Worms soldaet
getrouwt den 24                      int 2 Battaillon LijfRegimt
                                               van zijne Hoogheid den Heere
                                               Prince van Oragne en Nassau
                                               onder de Comp: van den
                                               Capiteijn Roche Brune
                                                           en
                                               Maria Josepha Coensen J: D
                                               van Dusseldorf
 
Venlo H 1763-005   -   10-07/14-08-1763   -   blz. 85 nr. 2
Dito                                         Johannes Janssen J: M: van
getrouwt den                           Wankum int Pruijsis Gelderlant
14 augustus                             Soldaet int Battaillon van den
                                               Generael Major Thierrij onder
                                               de Comp: van den Lt: Coll: Steijguer
                                                           en
                                               Angenees Ghiesen J: D: van Besel
                                               int ampt van Montfoort
 
Venlo H 1763-006   -   24-07-1763   -   blz. 85 nr. 3
den 24                                     Met attestatie van Vlissinge
                                               Johan Hendrick Zijp J: M: van
                                               Nederhausen
                                                           en
                                               Berendina Minck J: D: van Hummelo
 
Venlo H 1763-007   -   07/21-08-1763   -   blz. 85 nr. 4
aug:                                         Johan Walter Steinacker
7.                                            J: M: van Weijnsheijm bij Worms
Getrouwt den                          Soldaet in t 2 Batallion Lijf-
21 augustus                             Regimt van zijne Hoogheid den
                                               Heere Prince van Orangne en
                                               Nassau onder de Comp: van den
                                               Heer Collonel Muijsson
                                                           en
                                               Elisabet Catharina Zornin J: D:
                                               van Swalbach in Hessen.
 
Venlo H 1763-008   -   21-08/18-09-1763   -   blz. 86 nr. 1
1763                                       Hebben hare 1 proclamatie
Aug                                         Joachim Bongers J: M: van
21                                           Venlo Soldaet in t 1 Bataillon
getrouwt d: 18 Sept:                van Lt: Gener Grave D' Envie
                                               in de Comp: van den Capiteijn
                                               ga Tengnagel
                                                           en
                                               Anna Elisabet Fuijckers J: D:
                                               mede van Venlo.
 
Dito                                         Gillis Dobbelaer J: M: van Hulst
                                               Soldaet in het 1 Bataillon van
                                               zijn Exellentie den Let: Generael
                                               Evertsen in de Comp: van den
                                               Collonel Commandant van IJsselstein
                                                           en
                                               Anna de Swart J: D: in de Willemstad
 
Venlo H 1763-009   -   28-08/25-09-1763   -   blz. 86 nr. 2
Dito                                         Frederick Lintermans J: M: van
28                                           Venlo grenadier onder het 3de
getrouwt den                            Bataillon van het Regiment den Generael
25 September                          major Smitsaert in de Comp: van
                                               de major de Ton
                                                           en
                                               Maria Bartels J: D: van Blerick
 
Venlo H 1763-010   -   30-09/06-11-1763   -   blz. 86 nr. 3
September                               Jan Schippers geboortig van Gent Wdnr van Margreta
Den 30                                    Annon Soldaet in de compagnie
Getrouwt den                          van de Hr Collonel commandant
6 November                            van IJsselsteijn in het eerste
                                               Battaillon van zijn Excellentie
                                               de Hr Lt Generael Evertsen
                                                           en
                                               Anna Maria Dame J: D: van Venloo
 
Venlo H 1763-011   -   29-10/27-11-1763   -   blz. 87 nr. 1
1763                                       Hebben hunne eerste proclamatien
Octob:                                     Christiaen Cretsman J: M: geboortig
den 29                                     van Venloo Soldaet onder het tweede
getrouwt den                           Battaillon van zijn Hoogheid den
27 November                          Heere prince van Stolberg in de Com
                                               pagnie van den Heer Captein van
                                               der Vlist in gaurnisoen te IJperen
                                                           en
                                               Geertruida Mols J: D: van Kalde
                                               kerken
 
Venlo H 1763-012   -   05-11/11-12-1763   -   blz. 87 nr. 2
November                               Michiel Verhuijgen J: M: geboortig
d: 5                                         van Mastricht grenadier in de
getrout den                              Lijfcompagnie van zijn Excellentie
11 December                          de Heer Lt Generael Evertse in
                                               desselfs eerste Battaillon
                                                           en
                                               Anna Maria Beemolt J: D: mee
                                               de geboortig van Mastricht.
 
Venlo H 1763-013   -   05-11-1763   -   blz. 87 nr. 3
dito                                         met attestatie van Odenkirchen
                                               Benjamin Rouffaer J: M: geboortig
                                               alhier    en
                                               Margaretha Durselen J: D: geboortig
                                               van Odenkirchen
 
Venlo H 1763-014   -   24-12-1763/19-02-1764   -   blz. 87 nr. 4
December                               Johannes Sprank wedwnaer van Jennemie
d. 24                                       geboren van Mechelen buiten Mastricht
Getrouwt den                          Claessen van der Steen Soldaet in de Com
19 Februarij                            pagnie van den Heer Captein Lelij in het
                                                regiment van den Heer Lt Generael Evert
                                               sen in desselfs eerste Battaillon geboren
                                               van Mechelen buiten Mastricht
                                                           en
                                               Sovia Hendriks J: D: geboren van Waltniel
 
Venlo H 1764-001   -   08-01-1764   -   blz. 88 nr. 1
1764                                       Hebben hare 1 Proclamatie
Janrij                                       Johan Philip Meurer J: M:
den 8                                       van Marpurg eerste Lieutenant
                                               onder het 2 Bataillon van zijn
                                               Hoogheid den Heere Erfprince
                                               van Nassau Usingen
                                                           en jongfrouwe
                                               Ursula Elisabet von Rahmeln
                                               geboortig van Lustbaur bij Colberg
 
Venlo H 1764-002   -   23-01/04-03-1764   -   blz. 88 nr. 2
den 23.                                               Johan Jurge Spies J. M: van
Getrouwt den                          Blocksen in de Elsas grenadier
4e Maart                                 in 't 2 Bataillon van zijn Hoogheid
                                               den Heere Prince van Oranje en Nassau
                                                           en
                                               Maria Elisabet Franck J: D:
                                               van Niewied
 
Venlo H 1764-003   -   23-01/19-02-1764   -   blz. 88 nr. 3
Dito                                         Martinus Bonting J: M: van
Getrouwt den 19e                    Venlo Grenadier onder het 2
Februarij                                 Bataillon van den Lt: Generael
                                               Baron de Villegas
                                                           en
                                               Marie Margriet van der Werf
                                               J: D: van Venlo
 
Venlo H 1764-004   -   01/23-04-1764   -   blz. 88 nr. 4
April                                        Johan Joost Gebel J: M: van
1.                                            Baumbach Soldaet int 2 Batail
Getrouwt den                          lon LijfRegimt: van Orange Fries
23 april                                               lant onder de Comp: van de
                                               Capitein Faber
                                                           en
                                               Catharina Elisabet Reichardin
                                               J: D: van Budingen
 
Venlo H 1764-005   -   06/20-05-1764   -   blz. 89 nr. 1
1764                                       Hebben hun eerste Proclamatien
Meij 6.                                    Coenraet Kuhler J: M: uijt
Getrouwt den 20                     het Hessen Darmstatsche
Maij                                        Soldaet int 2 Bataillon Lijf:
                                               Regimt: van Orange Frieslant
                                               onder de comp: van de Capit:
                                               Faber               en
                                               Magdalena Thielin J: D:
                                               mede geboortig aldaer
 
Venlo H 1764-006   -   13-05/05-08-1764   -   blz. 89 nr. 2
den 13             g:                     Johannes Fredericus Pistorius
NB Belofte                              J: M: van Baerle in de Baronie
zijn dat alle                              van Breda, Soldaet onder het
de kinderen                             2 Bataillon van Orange Vrieslant
met deze bruij-                        in de comp: van de Lt: Col: van
degom die ge-                         Haersolte en
reformeert is     r:                      Maria Catrina Willemsen
gaen zullen                               J: D: van IJperen
NB deze geboden
moeten gaen
van ses tot
ses weeken.                                        Getrouwt den 5e augustus 1764
 
Venlo H 1764-007   -   13/27-05-1764   -   blz. 89 nr. 3
Dito                             r           Matthias Feijen J: M: van
Getrouwt den 27e                    Kempen Soldaet int voorn:
Maij                                        Regimt: en in de Comp van
                                               de Capit: van Camminga
                                                           en
                                   r:          Agatha Stienen J: D: van Ueth
 
Venlo H 1764-008   -   02-06/01-07-1764   -   blz. 89 nr. 4
Juni
Den 2de                      r           Matthijs Offergeld J: M: geboren van
Getrouwt                                 Boijswijler uit ampt Aldenhoven Ruijter
Den 1e                                     in het Regiment Cavallerij van zijn Ex=           
Julij 1764                                cellentie den Heer Generaal Major
                                                Carel Grave van Rechteren in de Compagnie
                                                 van den Heere Baron Ritm(eeste)r Baron                                         
                                                 G: Sloet in gaurnisoen te Nijmeegen
                                                           en
                                   r           Hester Lemmen J: D: geboortig van en
                                               woonagtig alhier.
 
Venlo H 1764-009   -   09-06/08-07-1764   -  blz. 90 nr. 1
1764                                       Hebben hun eerste proclamatien
Junii den 9                   L          Balthasar Kern J: M: van Hessen Darm
                                               stadt Soldaet in het Regimt van den
Getrouwt den                          Heer Collonel Sturler in de Compagnie
8e Julij 1764                            van den Heer Lt. Collonel de Watteville
                                               in gaurnisoen te s Hertogenbosch
                                                           en
                                   L          Maria Magdalena Sieffer J: D: ge
                                               booren te Aken woonagtig alhier
 
Venlo H 1764-010   -   09/24-06-1764   -   blz. 90 nr. 2
dito                                         Jan Simon Lampe J: M: gebooren te
getrouwt den                           Breda Canonnier in de Compagnie Artillerie
24 Juni                                    van den Heer Capitain B: Steep in
1764                                       het Regimt van den Heer Generael
                                               Kreutsnach in gaurnisoen alhier
                                                           en
                                               Elisabeth Jacoba Vink J: D: gebooren
                                               en woonagtig alhier
 
Venlo H 1764-011   -   15-06/15-07-1764   -   blz .90 nr. 3
Den 15 dito                             Anthoni van der Stroom J: M: geboren
                                               te Gemert Soldaet in het Regimt
Getrouwt den                          van zijn Excellentie den Heere Lt
15e Julij                                   Generael Evertsen in het Eerste
1764                                       Battaillon in de Compagnie van
                                               den Heer Major Lammens
                                                           en
                                               Maria de Bruijn J: D: geboortig
                                               van Bergen op Soom
 
dito                                         Matthijs Wolter J: M: gebooren van
NB Deese                               Groningen Soldaet in het Bovengenoemde
geboden mogen                       Regimt en Battaillon in de Compagnie
geen voortgang                         van den Heer Kaptein Wijntges
hebben, als de                         en
bruijt na den                            Dina Janssen J: D: gebooren van Bergen
ondertrouw bekent                  op den Zoom
heeft reets 7 maan=
de bij een ander
swanger te sijn
 
Venlo H 1764-012   -   24-06-1764   -   blz. 91 nr. 1
1764                                       Hebben hun Eerste proclamaties
Junii den 24                             Met attestatie van Groningen
                                               Geert Scholwig J: M: Soldaet in de Compagnie
                                               van den Lt Coll de Dreven in het Eerste
                                               Battaillon van den Lt Generaal Evertsen
                                                           en
                                               Grietje Lauwerens J: D. beide van Groningen
 
Venlo H 1764-013   -   26-06/16-07-1764   -   blz. 91 nr .2
dito 26.                                   De Hr Alexander van Thielen J: M: geboren
                                               te Oderheijm in de Keur paltz Vaendrig
Getrouwt den                          in het tweede Battaillon in het Regimt
16 Julij 1764                           van zijn Excellentie den Heere Lt Gene
                                               raal Evertsen in gaurnisoen te Deventer
                                                           en
                                               Mej: Jacoba Frederica van Steenberck J: D:
                                               geboortig van Doornik woonagtig alhier
Julij vacat
 
Venlo H 1764-014   -   05/19-08-1764   -   blz. 91 nr. 3
aug: 5                                      Johan Jurge Pieron J: M: van
                                               Koningshove Soldaet int Regimt
Getrouwt den                          van zijne Hoogheid den Hr: Prince
19e augustus                            van Oragne en in de Comp: van
1764                                       de Lt: Coll: Haersolte
                                                           en
                                               Geertruij Wolf: J: D: van Venlo.
 
Venlo H 1764-015   -   12-08 1764   -   blz. 91 nr. 4
den 12                                     Met attestatie van Nijmegen
                                               Hendrik Voets gepensioneerd
                                               Vaendrig in t Regimt: van den
                                               Generael Majoor de Brouw
                                                           en
                                               Christina van den Haaft.
 
Venlo H 1764-016   -   20-08-1764   -   blz. 92 nr. 1
1764                                       Hebben Hunne 1 Proclamatie
Aug:                            r:          Jan Bollen J: M geboortig van
den 20.                                               Wekhoven [er staat Uckhoven] Corporael in t Regimt
                                               van den Generael Major De Famars
                                               in de comp: van de Ritmeester Backus
                                                           en
                                   r           Aaltjen Eijckholtz J: D: van
                                               Diemen
 
Venlo H 1764-017   -   27-08/09-09-1764   -   blz. 92 nr. 2
27.                                          Met attest: van Groningen
                                               Frederick Jansen Grenadier
Getrouwt den 9de                    onder het 1 Bataillon van
September                               den Lt Generael Evertzen
                                                           en
                                               Geertruij Jurjens beide
                                               van Groningen
 
Venlo H 1764-018   -   09/23-09-1764   -   blz. 92 nr. 3
7br                                          Anthoon Tilleman J: M:
9                                             van Mastrigt Soldaet in t
Getrouwt den 23e                    2 Batallion van Orange
September                               Vrieslant in de comp: van
1764                                       den Collonel van Sijtsama
                                                           en
                                               Johanna van der Sand
                                               J D: van Venlo.
 
Venlo H 1764-019   -   16/30-09-1764   -   blz. 92 nr. 4
16                                           Louis Daniels J: M. van Mastrigt
                                               Soldaet in t 1 Bataillon van den
Getrouwt den 30                     Lt: Generael Evertse onder de
September                               comp: van den Major Duvergè
1764                                                   en
                                               Johanna de Moor J: D van
                                               Thiel.
 
Venlo H 1764-020   -   06/21-10-1764   -   blz. 93 nr. 1
1764                                       Mattijs Sander Weduwenaer
octobr                                     geboortig van Blerick Soldaet
6                                             onder de invalide in de Compagnie
                                               van den Capit: v: Hout in guar-
getrouwt d 21                          nisoen te Naerden
octobr                                     en
                                               Johanna Sebaert geboortig van
                                               Venlo weduwe van Peter Thijssen
 
Venlo H 1764-021   -   06-10-1764   -   blz. 93 nr. 2
Dito                                         Met attestatie van den Bos
                                               Daniel la Tour J: M: geboortig in
                                               S Bos Soldaet int 1 Bataillon van
                                               den Lt: Generael Evertsen in de
                                               Comp: van de Capit: de Lelij
                                                           en
                                               Anna Catharina Coltan J: D:
                                               mede van S Bosch
 
Venlo H 1764-022   -   16-10-1764   -   blz. 93 nr. 3
den 16den                               Met attestatie van Maastricht
                                               Nicolaas Snel J: M: Corporael in de
                                               grenadier compagnie van het Eerste Bat
                                               taillon van zijn Excellentie de Heer
                                               Lt Gnl Evertsen in gaurnisoen alhier
                                                           en
                                               Anna Maria vander Broeck
                                               J: D: beide geboortig & woonende te
                                               Maastricht.
 
Venlo H 1764-023   -   27-10/11-10-1764   -   blz. 93 nr. 4
Den 27 dito                             Hebben hun 1ste p(ro)clamatie
                                               Hendrik Albers J: M: van Groningen
                                               Soldaet in 't Eerste Battaillon van den
getrouwt                                  Heer Lt Generael Evertsen in de Com
den 11 octob                           pagnie van den Lt Collonel de Drevon
                                                           en
                                               Barbera Meijin J: D: geboortig van Trier
 
Venlo H 1764-024   -   04/25-11-1764   -   blz. 94 nr. 1
1764                                       Hebben hunne 1ste proclamatien
Novbr                                     Johan Peeter Gilbert J: M: geboortig
Den 4de                                  uit Nassau Dillenburgsche Soldaet
                                               in 't 2de Battaillon van het LijfRegi
getrouwt                                  ment Orange Vriesland in de Compag
Den 25 Novembr                    nie van de Heer Collonel Sijtzama
dito                                                     en
                                               Maria Sijbilla Boldieu J: D: ge
                                               booren te Kaldekerke
 
Venlo H 1764-025   -   21-12-1764/06-01-1765   -   blz. 94 nr. 2
xber                             g          Abraham Valk J: M: geb: van Leu
Den 21                                    waerden Corporael in het 1ste Battail
                                               lon int Regimt van den Lt Gene
Getrouwt                                 raal Evertsen in de Compagnie van
den 6 Januarij                          den Heer Major Laurens
1765                                                   en
                                   g          Alijda Groenevelt J: D: geboortig
                                               van Ouwater en woonende alhier
 
Venlo H 1764-026   -   28-12-1764/13-01-1765   -  blz. 94 nr. 3
Den 28 dito                 R         Christiaen Mulder Weduwenaer
                                               van Alberdina Japiks geboortig
                                               van Bergenopsoom Soldaet in 't
Getrouwt                                 1ste Battaillon van zijn Exc: den
den 13den Januarij                   Heere Lt Generaal Evertsen in
                                               de Compagnie van den Heer Major
                                               Duverge                       en
                                   R         Helena Bigon weduwe van
                                               Bastiaen Derkenraat gebooren &
                                               woonagtig alhier
Janrij
Febr:
vacant
 
Venlo H 1765-001   -   10-03-1765   -   blz. 95 nr. 1
1765                                       Met attestatie van Sambeeck
Maert                                      Jacob Becker J: M: van Mans=
den 10.                                               hausen in t Nassau Usingse
                                                           en
                                               Elizabeth Jaenen Wed.e van
                                               Johannes Leifsing wonagtig
                                               te Sambeeck
 
Venlo H 1765-002   -   17-03/08-04-1765   -   blz. 95 nr. 2
den 17                                     Wernier Mulders J: M: van
                                               der Horst Soldaet int Regimt
getrouwt den                           2 Bataillon van Orange Vries=
8e apriel                                  lant, in de comp: van den Capit:
                                               Faber               en
                                               Johanna Verhare J: D: van Venlo.
 
Venlo H 1765-003   -   31-03/12-04-1765   -   blz. 95 nr. 3
Dito                                         Simon Heijnes J: M: van
den 31                                     Bommel Soldaet in t 1 Batail=
getrouwt den                           lon van zijn Excell: den Lt: Generl
14e april                                  Evertsen en onder des zelfs
                                               compagnie
                                                           en
                                               Anna Margreta Bach
                                               J: D: van Venlo.
 
Venlo H 1765-004   -   07/21-04-1765   -   blz. 95 nr. 4
April                                        Jan Hendrick Stoeldrajer J: M:
7.                                            uijt het Paterbornse Soldaet
getrouwt den                           in t 2 Batallon van Orange
21e april                                  Vrieslant onder de comp van
                                               den Capitein van Camminga
                                                           en
                                               Anna Elisabet Frolich J: D:
                                               geboortig van Leeuwarden
 
Venlo H 1765-005   -   20-04/12-05-1765   -   blz. 96 nr. 1
1765                                       Hebben Hun 1ste proclamatie
April                                        Pieter Tessen J: M: gebooren
Den 20                                    uit het Ampt Wassenberg Soldaet
Getrouwt den 12e                    in de Compagnie van den Heer Major
Maij 1765                               Lammens in 't 1ste Battaillon van
                                               het Regimt van den Heer Lt Ge=
                                               neraal Evertsen
                                                           en
                                               Anna Cathaerina Philippina Roje
                                               J: D: geboortig uit Dusseldorp
 
Venlo H 1765-006   -   17-05/07-07-1765   -   blz. 96 nr. 2
Maji 17                                   Pieter Baselet Wdnr van Elisabet
                                               van Kampen Soldaet in een der vijf
getrouwt den                           Compagnien Invalides Voorheen Soldaet
7e Julij 1765                            in het eerste Battaillon van zijn Ex
                                               cellentie den Heere Lt Generael
                                               Baron de Villegas in de Compagnie van
                                               den Collonel Jacobi in gaurnisoen te
                                               Gorinchem                   en
                                               Maria Gillissen Wedwe van Lu=
                                               drij Crenesse
 
Venlo H 1765-007   -   26-05/11-06-1765   -   blz. 96 nr. 3
26 Dito                                    Zijn Hoog Welgeboore de Heer
                                               Ludwig Balthazar van Weijltols=
Getrouwt den 11e juni             hausen baron van Schrauten=
1765                                       bach J: M: geboortig van Rheinfelds in Hessen Casselse
                                               Darmstatse
                                                           en
                                               Haar Hoog Geboore Jongfrouwe
                                               Juliana Reiniere Florentine
                                               gravinne van Rechteren wonagtig
                                               alhier
 
Venlo H 1765-008   -   21-05-1765   -   blz. 96 nr. 4
Dat Matheus Sonnemaens & Maria Francesca Beatrix Wolf
met hunne twe kinderen tusschen beiden Govert Ferdinant
& Anna Sophia in de consistorie kamer door Dmns Bollenberg
in den huwelijken staat bevestigt zijn op den 21 mai 1765 getuigen den
diaken B: Rouffaer & Ravei en de custos en schoolmeester W: Nonnenberg
welke bij dese plegtigheijt zijn tegenwoordig geweest.
Den 6 Febr 1780                     J: M: Assenk sijnd: p: t: scriba
 
Venlo H 1765-009   -   15-06-1765   -   blz. 97 nr. 1
1765                                       Hebben Hun 1ste Proclamatien
Junii                                         met attestatie van Rotterdam
den 15                                     Johannes Dreves J: M: Lt in het
                                               1ste Battaillon van 't Regimt van
                                               zijn Excellentie den Heer Lt Generaal
                                               Evertsen gebooren te Maastrigt
                                               woonende alhier
                                                           en
                                               Geertruij Somberg J: D:
 
Venlo H 1765-010   -   14-07/11-08-1765   -   blz. 97 nr. 2
Julij                                         Johannes de Haan J: M: van
14.                                          S: Bosch Soldaet in t 1 Batall:
getrouwt den                           van zijn Excell: den Lt: Generael
11e augustus                            Evertzen in de Comp: van den
1765                                       Capitein de Lelij.
                                                           en
                                               Elisabet Brenders J: D: van
                                               Deurse bij Helmont.
 
Venlo H 1765-011   -   14/28-07-1765   -   blz. 97 nr. 3
Dito                                         Everhardus Haan J: M: van
                                               Tresbach uij in Nassau Siegen
getrouwt den                           soldaet onder de grenadier
28 Julij 1765                           comp: van t 1 Batall: LijfRegimt
                                               van zijne Hoogheid den Heere
                                               Prince van Oragne en Nassau
                                                           en
                                               Willemina Sloters J: D: van
                                               Odekirchen in t Ceulsche.
 
Venlo H 1765-012   -   21-07/04-08-1765   -   blz. 97 nr. 4
Den 21                                    Peter Knauber J: M van
                                               Rhoerbach bij Heijdelberg
Getrouwt den 4e                      soldaet in t voorn: Regiment
augustus                                  en in de comp: van den Capit:
1765                                       van Camminga
                                                           en
                                               Johanna Maria Snieders J: D
                                               van Solingen
 
Venlo H 1765-013   -   08/22-09-1765   -   blz. 98 nr. 1
1765                                       Hebben hare 1 Proclam(atien)
den 8                           r           Henricus Krings J: M: van
Sept:                                       Butgen int Ceulsche Soldaet
getrouwt den                           in t 1 Bataillon van zijn Excell
22e 7bris                                 den Lt: Gener: Evertzen in de
1765                                       comp: van den Coll: commandant
                                               Es van IJsselstijn
                                                           en
                                   r           Anna Maria Hubinger J: D:
                                               van Gourshausen bij Bon.
 
Venlo H 1765-014   -   08/22-09-1765   -   blz. 98 nr. 2
Dito                             r           Jacob Siewert J: M: van Kaup
                                               int Ceulsche soldaet in t 1 Batail
getrouwt den                           van t LijfRegimt: van den Heere Prince
22e 7bris                                 van Orange Vrieslant onder de
1765                                       Comp: van de Capit: Roche brune
                                                           en
                                   r           Maria Catharina Herschelerin J: D
                                               van Sittard
 
Venlo H 1765-015   -   28-09/13-10-1765   -   blz. 98 nr. 3
Dito                                         Gerrit Brumkes J: M: geboortig van Stralen gepensio=
28                                           neerd Soldaet van het 2
Getrouwt                                 Bataillon van den Collonel
den 13e October                     Acronius
1765                                                   en
                                               Marie Christien Leenders Wede
                                               van Simon Delvos geboortig
                                               van Venlo.
 
Venlo H 1765-016   -   14/27-10-1765   -   blz. 98 nr. 4
Oct:                                         Doris Blié Wed: geboortig van Venlo
14                                           soldaet in t 1 Bataillon van
Getrouwt den 27                     zijn Excell: den Heer Lt: Gener:
October 1765                         Evertsen in de Comp: van de
                                               Major Duvergè
                                                           en
                                               Maria Bernardin Hendriks
                                               J: D: mede van Venlo.
 
Venlo H 1765-017   -   31-10/17-11-1765   -   blz. 99 nr. 1
1765                                       Hebben hunne 1ste Proclamatien
October                                  Germain Claude Nibar Wdnr van
31                                           Johanna Catharina Kleenen
Getrouwt den 17e                    gebooren te Pachevilles in Picardien
November                               Bisdom van Amiens Soldaet in
1765                                       de Compagnie van den Heer Captein
                                               Camminga in 't 2de Battaillon
                                               van Orange Vriesland
                                                           en
                                               Maria Chalon J: D: gebooren
                                               te Maastrigt
 
Venlo H 1765-018   -   02/17-11-1765   -   blz. 99 nr. 2
November                               Jurge Kraan J: M: geboortig van
Den 2de                                  Bijerdaal Soldaet in de Compag
                                               nie van den Heer Kaptein
Getrouwt den                          Wijntges in het 1ste Battaillon
17e November                        van den Heer Lt Generaal Evertsen
1765                                                   en
                                               Angnies Kiene J: D: van ...dbregt
 
Venlo H 1765-019   -   24-11/08-12-1765   -   blz. 99 nr. 3
den 24 dito                  L:         Balthasar Haan J: M: geboortig uit
NB: de belofte zijn                   Hessen Darmstadt Soldaet in de
dat alle de kinderen                  Compagnie van den Heere Kaptein
met de Bruit                             Cammingha in het 2de Battaillon
die gereformeert                      van Orange Vriesland
is gaan zullen.                           en
Getrouwt                     g:         Anna Margaretha Hielkens J: D.
den 8e December                    geboortig van Kaldekerke
 
Venlo H 1765-020   -   15/29-12-1765   -   blz. 99 nr. 4
December                               Matthijs Wolter J: M: gebooren
den 15                                     van Groningen Soldaet in de Com
                                               pagnie van den Heer Kaptein Wijntges
Getrouwt den                          in 't 1ste Battaillon van het Regimt
29e December                         van den Heer Lt Generaal Eversen
1765                                                   en
                                               Sibilla Metz J: D. geboortig
                                               alhier
 
Venlo H 1765-021   -   24-12-1765/20-01-1766   -   blz. 100 nr. 1
1765                                       Hebben Hunne 1ste Proclamatie
December                               De Heer Gerardus Franciscus Thijssen
den 24                                     J: M: gebooren & woonagtig te Nijmeegen
Getrouwt den                          en
20e Januarij                             Juffrouwe Maria Clara Richard J: D
1766                                       gebooren & woonagtig alhier
 
Venlo H 1765-022   -   31-12-1765/12-01-1766   -   blz. 100 nr. 2
Den 31 dito                             Willem Glashouwers J: M. gebooren van
                                               Tongeren Corporael in het 1ste Battaillon
getrouwt den                           van het Regimt van zijn Excellentie
12e Januarij                             den Heere Lt Generaal Evertsen
1766                                       in de Compagnie van den Heer Majoor
                                               Duverge                       en
                                               Maria Elisabet Foriers J: D. ge
                                               booren & woonagtig alhier
 
Venlo H 1766-001   -   03-01-1766   -   blz. 100 nr. 3
1766                                       Met attestatie van Sutphen
Jan: 3.                                     Guilliam Heuninck J: M: Soldaet
                                               onder het eerste Bataillon Orange
                                               Vrieslant
                                                           en
                                               Anna Christina Robert J: D
                                               van Sutphen
 
Venlo H 1766-002   -   19-01/04-02-1766   -   blz. 100 nr. 4
Dito 19.                                   Everhard Smits J: M: geboortig
                                               van Wedda in de Provintie van
Getrouwt den                          Groningen Lieutenant onder het
4e Februarij                             2 Bataillon van Orange Vriesland
1766                                                   en
                                               Johanna Aleida Megteld Schmidt=
                                               man weduwe van wijlen Blasius
                                               van Haarlem, in leven capitain
                                               ten Dienste van den Staat, geboren
                                               en wonagtig alhier
 
Venlo H 1766-003   -   09/23-03-1766   -   blz. 101 nr. 1
1766                                       Hebben hare 1 proclamatie
Mart 9.                                               Pieter Geersen J: M: van
                                               Rosendael grenadier int
getrouwt den 23e                     1 Batail: van zijne Excell: den
Maart                                      Lt: Generael Evertse en in
                                               des zelfs comp:
                                                           en
                                               Maria Maart J: D: geboortig
                                               van Leeuwaerden
 
Venlo H 1766-004   -   23-03/06-04-1766   -   blz. 101 nr. 2
Mart                                        Cornelis van Staij J: M: van
den 23                                     Steenbergen soldaet int
                                               bovenge(noe)mt: Regiment en in de
getrouwt den                           comp: van de Capit: Wijntgis
6e april                                    en
                                               Dina Jansen J: D: van
                                               Bergen op Zoom
 
Venlo H 1766-005   -   06/21-04-1766   -   blz. 101 nr. 3
April                                        Willem Thomas Thijssen J: M:
den 6.                                      geboortig van Nijmegen
getrouwt den                           en
21e april                                  Johanna Catharina Richard
1766                                       J: D: geboortig alhier
 
Venlo H 1766-006   -   20-04/04-05-1766   -   blz. 101 nr. 4
den 20 dito                              Tobias Beijerlander J: M. van Namen
                                               corporaal in de compagnie van den Heer
getrouwt den 4e                       Captein Wijntges in 't 1ste Battaillon
Maij 1766                               in 't Regimt van den Heer Lt Gener=
                                               aal Evertsen     en
                                               Maria Catharina Mees weduwe van
                                               Johannes Dalmeijer Wooonagtig alhier
 
Venlo H 1766-007   -   20-04/04-05-1766   -   blz. 102 nr. 1
1766                                       Hebben Hunne 1ste Proclamatien
April den                                 Johannes Janssen J: M: gebooren te
20ste                                       Bergen op den Zoom Tambour Major
Getrouwt den 4e                      in 't 1ste Battaillon van zijn Excel
Maij 1766                               lentie den Heere Lt Generaal Evertsen
                                                           en
                                               Maria Geertrui Stufgens J: D:
                                               geboortig van Wessenberg in 't Gulicksche
 
Venlo H 1766-008   -   12-07-1766   -   blz. 102 nr. 2
Julii den                                   Met attestatie van Groningen
12de                                       Johannes Gerrits Soldaet in de
                                               compagnie van de Capitain R:
                                               van Cammingha in 't 2de Bat=
                                               taillon Orange Vriesland van
                                               Leuwaerden     en
                                               Regina Baas van Groningen
 
Venlo H 1766-009   -   16-07-1766   -   blz .102 nr. 3
Den 16 dito                             Met attestatie van S: Bosch
                                               Anthoon van Aalst J: M: gebooren te S: Bosch
                                               Soldaet onder het Regimt van den Heer
                                               Lt Generaal Evertsen Com in de Compagnie
                                               van de Heer Lt Collonel Drevan thans
                                               in gaurnisoen te Tholen
                                                           en
                                               Johanna la Haeij J: D: gebooren en
                                               woonagtig meede te S: Bosch
 
Venlo H 1766-010   -   27-07/07-09-1766   -   blz .102 nr. 4
Julius                                       Philip Hendrik Nimmenig J: M: ge
den 27ste                                booren van Mielen in 't Nassausche
                                               Soldaet in de compagnie van de Heer
Getrouwt den                          Lt Collonel van Diskom in 't
7e September                          1ste Battaillon van Orange Gel=
                                               derland            en
                                               Marie Christien Braun J: D. ge
                                               booren alsboven
 
Venlo H 1766-011   -   01-08-1766   -   blz. 103 nr. 1
1766                                       Hebben hunne 1ste Proclamatien
Augustus                                 Met attestatie van Veere
Den 1ste                                  Hendrik Muijterman J: M: van Arnhem
                                               Soldaet in 't 1ste Battaillon Orange
                                               Gelderland                   en
                                               Jannetje van Lent J: D: van Arnhem.
 
Venlo H 1766-012   -   03-08-1766   -   blz. 103 nr. 2
den 3.                                      Met attestatie van de Graave
                                   g:         Paulus Nelis J: M: van Hinsberg,
De geboden van                      Timmerman in de Comp: artillerie
deze moeten gaen                    van den Capit: Steeb in guarnisoen
van 6 tot 6 weeken                  in de Graave
                                                           en
                                   R:         Hendrina Elbers Wed: van Zeger van
                                               den Berg, geboortig van Keppelen
 
Venlo H 1766-013   -   14/28-09-1766   -   blz. 103 nr. 3
September                               Johannes Broek J: M: van Boekholt
den 14                                     in het Munsterse Soldaet in de Compag
                                               nie van de Heer generaal major J: A:
Getrouwt den                          van Sijtzama in 't 2de Battaillon van 't
28e September                        Lijfregiment van zijn Hoogheid de Heere
                                               Prince van Orange Orange Vriesland
                                                           en
                                               Elisabeth Viar J: D: geboortig en woo
                                               nagtig alhier
 
Venlo H 1766-014   -   19-10/09-11-1766   -   blz. 103 nr. 4
October                                  Johannes Lensen J: M: geboortig
den 19de                                 alhier Canonnier in de Compagnie
                                               attellerie van den Heer Kaptein
Getrouwt den                          Steeb                           en
9e November                          Anna Strucke wedwe van Jo
                                               hannes Thea geboortig van Kalde
                                               kerken
 
Venlo H 1766-015   -   16-11/07-12-1766   -   blz. 104 nr. 1
1766                                       Hebben hunne 1ste Proclamatie
November                               Bernard Bolman wedwnr van Anna
Den 16de                                Margriet Waaterschat gebooren van
                                               Leuwarden gegageerde Soldaet ten
getrouwt d: 7xber                    dienste deeser lande
                                                           en
                                               Maria Aldegonda Lammers wedwe
                                               van Dirk Hansen geboortig alhier
 
Venlo H 1767-001   -   04-01-1767   -   blz. 104 nr. 2
1767                                       Met attestatie van Zirckzee
Janrij                                       Anthonij Lourens J: M: van Nimwegen
den 4                                       soldaet in de Comp: van de Majoor
                                               Roode van Hekeren in garnisoen
                                               alhier
                                                           en
                                               Susanna Peters geboortig van
                                               Zirckzee
 
Venlo H 1767-002   -   11-01/20-04-1767   -   blz. 104 nr. 3
11                               g:         Diderick Toorn J: M: van
NB de geboden                       Niderneijsen in t Nassau Dietze
van deze moeten                      grenadier onder de Lijfcomp:
gaen van ses                            van t 2 Bataillon Orange
tot ses weeken.                                    Vrieslant
en zullen volgens                      en
conventie de kin=          r:        Anna Catrina Smits J: D: van
deren in onze Religie                Roermonde.
worden opgetrocken
Getrouwt den 20e
april
 
Venlo H 1767-003   -   01-02-1767   -   blz. 104 nr. 4
Febr:                           r:          Jodocus Christoffel van Lom
den 1.                                      J: M: van Gelder gepensioneerd
NB: tegen donderdag               officier ten dienste van den Staat
ook een proclamatie                en
                                   r:          Maria Theresia Ernestina baronesse
                                               van Barê J: D: van Luijck.
 
Venlo H 1767-004   -   15/29-03-1767   -   blz. 105 nr. 1
1767                                       Hebben hare 1 proclamatie
den 15                         r:          Georg Diering J: M: van Nider=
Maart                                      neijsen int Nassau Dietse soldaet
                                               onder het 2 Batail: LijfRegimt:
getrouwt den                           van Orange Vrieslant in de
29e maart                                comp: van den Gener: Major
                                               Sytzama                       en
                                   r:          Coba Maria Hennebroer J: D:
                                               van Venlo
 
Venlo H 1767-005   -   15/29-03-1767   -   blz. 105 nr. 2
Dito                             r:          Hendrick Thierrij J: M: van
                                               Diessen in Nassau Saarbruck
Getrouwt den                          soldaet int voorn: Regimt
29e Maart                               en in de Comp: grenadiers
                                                           en
                                   r:          Willemina Corste J: D: van Bré
 
Venlo H 1767-006   -   15-03/05-04-1767   -   blz. 105 nr. 3
Dito                                         Met attestatie van Bommel
                                               Johannes Smits J: M: soldaet int
                                               1 Bataillon van Orange Gelderlant
Getrouwt den                          en
5e april                                    Metta van de Wal J:d: van S'Bosch
 
Venlo H 1767-007   -   22-03/05-04-1767   -   blz. 105 nr.  4
22                                           Met attestatie van Groesbeeck
                                               Jan Jansen J: M: van Groesbeeck
Getrouwt den                          Soldaet in t voorn: Bataillon
5e april                                    en
                                               Johanna Jacobs J: D: te Groesbeeck
 
Venlo H 1767-008   -   29-03/12-04-1767   -   blz. 105 nr. 5
den 29                         L:         Johan Georg Harf J M: van
                                               Braubach int Darmstatse
Getrouwt                                 soldaet in t 2 Bataillon Orange
den 12e                                   Vrieslant LijfRegimt: in de
april                                         comp: van de major van Cam=
                                               minga               en
                                   L:         Eva Maria Cüntz J: D: van
                                               Dessighoven.
 
Venlo H 1767-009   -   29-03/12-04-1767   -   blz. 106 nr. 1
1767                                       Hebben hare 1 Proclamatie
Maert                          L:         Coenraet Kuhler Weduwenaer
den 29                                     geboortig van Weijderfeller int
                                               Hessen Darmstatse Soldaet
Getrouwt                                 onder het 2 Bataillon Orange
den 12e                                   Vrieslant LijfRegiment in de
april                                         comp: van de Capit: Faber
                                                           en
                                   L:         Johannetta Marckzin J: D:
                                               van Oestheijm mede in 't Damstatse
 
Venlo H 1767-010   -   24-05/07-06-1767   -   blz. 106 nr. 2
Maji                            r           Frans Adams J: M: geboortig
Den 24ste                                van Ceulen Grenadier in het
                                               tweede Battaillon Lijfregiment
Getrouwt den                          Orange Vrieslandt Lijfregiment
7e Juni                                    van de Grenadier Compagnie
                                                           en
                                   r           Anna Maria Craties J: D: geboortig
                                               alhier.
 
Venlo H 1767-011   -   07-06/05-07-1767   -   blz. 106 nr. 3
Junii                             r           Simon Adrianus Hijnes wedwenaer
den 7de                                   van Margrita Bach gebooren te
                                               Bommel grenadier in het eerste
getrouwt den                           Battaillon van 't Regimt van zijn
5de Julii                                   Excellentie den Heer Lt Generaal
                                               Evertsen in gaurnisoen te Bergen
                                               op den Zoom               en
                                   r           Maria Gietman J: D: geboortig
                                                en woonende alhier.
 
Venlo H 1767-012   -   27-09/11-10-1767   -   blz. 107 nr. 1
1767                                       Hebben hare 1 proclamatie
Septr                                       Hendrick Spoor Wedr van Catrina
27.                                          Hendricks geboortig van Krugten
                                               sold gegagieerd soldaet van t
getrouwt den                           2 Bataillon van den Lt: Gen: Evertse
11e October                            in de comp: van den major de Wit
                                                           en
                                               Maria Helena van der Vucht
                                               Wed: van Louis Wegenaer van Venlo.
 
Venlo H 1767-013   -   09/25-10-1767   -   blz. 107 nr. 2
Oct:                                         Jan Simon Lampe geboortig
den 9.                                      van Breda Wedr van Jacoba Vinck
                                               Burger en inwoonder alhier
Getrouwt den                          en
25e October                            Catharina Aleijd Feltrup J: D:
                                               van Borgsteijnfurd.
 
Venlo H 1767-014   -   30-10/29-11-1767   -   blz. 107 nr. 3
den                              r           Huijbert Gerrits Wedwnaer van Geertrui
30 dito                                    Paulussen geboortig van Millen bij Sittert
                                               gegageert Sergeant van het 2de Battail
getrouwt den 29 9ber              lon van zijn Exc: den Heere Gene=
                                               raal van Alna in de compagnie van den Heer
                                               ............... Lt Coll: Valke
                                                           en
                                   r           Wilhelmina Noël wedwe van Fran
                                               ciscus Blavier geboortig en woonagtig
                                               alhier
 
Venlo H 1767-015   -   08/26-11-1767   -   blz. 107 nr. 4
Novembr                                 Met attestatie van Odenkirchen
den 8ste                                  Henrich Siellemans wedwnr van
                                               Maike van Dessel geweldiger
getrouwt den 26 dito                provoost van het gaurnisoen alhier
                                               geboortig van Swol
                                                           en
                                               Christina Bolster J: D: geboor
                                               tig en woonagtig te Odenkirchen
 
Venlo H 1768-001   -   10/24-01-1768   -   blz. 108 nr. 1
1768                                       Hebben hunne 1ste Proclamatien
Januarii                                    David Brinckhof J: M: van
den 10de                                 Rijnberg Soldaet in t 2 Batail:
Getrouwt den                          LijfRegimt van Orange Vrieslant
24e Januarij                             onder de Comp: van de Generael
                                               Majoor van Sytsama
                                                           en
                                               Johanna van Tilborg J: D:
                                               van Venlo
Febr: et Maert
vacant
 
Venlo H 1768-002   -   11/24-04-1768   -   blz. 108 nr. 2
April                                        Johan Adam Kraft Weduwe
den 11                                     naer van Anna Catrina Schuester
Getrouwt den                          geboortig van Heen in t Nassau
24e april                                  Hadamarse Soldaet int
                                               1 Batail: LijfRegimt van zijn
                                               Hoogheid den Heere Prince van
                                               Orange en Nassau in de
                                               Comp: van den Collonel Lich=
                                               tenvoort
                                                           en
                                               Elisabetha Zexël J: D geboor
                                               tig als boven
 
Venlo H 1768-003   -   11/24-04-1768   -   blz. 108 nr. 3
Dito                                         Johannes Pruijmboom Weduwenaer
                                               van Johanna Wolfers geboortig
Getrouwt den                          van Breda en gegagieerd Soldaet
24e april                                  van t Regimt van wijlen den
                                               Collonel Kinschot.
                                                           en
                                               Helena Bisschops J: D geboor
                                               tig van Bruggen in t Gulicksche
 
Venlo H 1768-004   -   24-04/08-05-1768   -   blz. 109 nr. 1
1768                                       Hebben Hunne 1ste Proclamatien
April                                        Simon Hertzenach J: M: van Lange
den 24ste                                Swalbach in Hessenland Soldaet in 't
                                               1ste Battaillon Lijfregiment van Oran
Getrouwt den                          ge Gelder Vrieslandt in de compagnie
8e Maij                                   van den Heer Majoor Baron van Schwartzen
                                               berg & Hohenlandsberg
                                                           en
                                               Johanna Willemse J: D: geboortig
                                               alhier.
 
Venlo H 1768-005   -   25-05-1768   -   blz. 109 nr. 2
Majus                                      Met attestatie van Sluijs in Vlaanderen
den 25ste                                Adam Debits Wedwnr van Catharina
                                               Lehne canonnier in de compagnie van
                                               den Capitain B: van Steeb thans in gaurnisoen
                                               te Sluis in Vlaanderen
                                                           en
                                               Christina Meijerin Wedwe van Carel An=
                                               thoon Hoek bijde laastgewoont hebbende
                                               alhier
 
Venlo H 1768-006   -   27-05/14-06-1768   -   blz. 109 nr. 3
den 27ste                                De Heer Jacob van Lamsberge J: M:
                                               gebooren te Keulen Controlleur
Getrouwt den                          van Het Hooftcomptoir der Convojen
14 juni                                     en Licenten alhier
                                                           en
                                               Mejonkvrouwe Johanna Charlotta
                                               Carolina van Gerstein J: D: gebooren
                                               te Grave beide woonagtig alhier.
 
Venlo H 1768-007   -   03/19-06-1768   -   blz. 109 nr. 4
Junius                                      Johan Andreas Closterman J: M van
den 3de                                   Weesel Soldaet in het tweede Battaillon
                                               Orange LijfRegiment in de Compagnie van
Getrouwt den                          den Heere Lt Collonel C: Waslander
19e Juni                                              en
                                               Jacomina Jacobs J: D: geboortig alhier
 
Venlo H 1768-008   -   09-06-1768   -   blz. 110 nr. 1
1768                                       Hebben hunne Eerste Proclamatien
Junius                                      Met attestatie van Zwolle
Den 9de                                  Hendrik Ketz J: M: Soldaet in het
                                               tweede Battaillon van Orange LijfRegiment
                                               in de Compagnie van den Heer Majoor
                                               Cammingha                  en
                                               Gebke Reinholds J: D: van Swol.
 
Venlo H 1768-009   -   15/31-07-1768   -   blz. 110 nr. 2
Julius                                       Georg Ludwig Schrijver J: M:
15 Julij                                    van Dierdorf graafschap
den 15de                                 Runckel Soldaet in t voorn:
                                               Bataillon onder de comp:
Getrouwt den                          van de Major Landman
31e Julij                                              en
                                               Elisabet Kaldenmorgen
                                               J: D: van Bicken in 't Nassau
                                               Dillenborgse
Aug: vacant
 
Venlo H 1768-010   -   09-09/02-10-1768   -   blz. 110 nr. 3
Sept:                                       Johannes Antonius Keultjes
den 9.                                      J: M: geboortig van Venlo, en
                                               wonagtig in S Bosch
Getrouwt den                          en
2e October                              Anna Joseph Minjon J: D:
                                               geboortig van Venlo.
Octob: Nov et
Decemb: vacant
 
Venlo H 1769-001   -   15-01-1769   -   blz. 110 nr. 4
1769                                       1769
Janrij 15                                  Met attestatie van Valkenborg
                                               Lambertus Vranken J: M: van
                                               Kadier gewezen canonnier in
                                               de comp: van den Lt: Generael
                                               Kreutznach      en
                                               Helena Brouwers J: D: mede
                                               geboortig van Cadier
 
Venlo H 1769-002   -   19-02-1769   -   blz. 111 nr. 1
1769                                       Hebben hare 1 Procl:
De conventie is           L:           Philip Berghuijser J: M:
dat de soons in de                    geboortig van Bernthrooda
Lutherse en de                         in t Hessen Rheijnfeldsche
dogters in onze                        Sergeant onder het 2 Batt:
Religie zullen                            LijfRegimt: Orange Vrieslant
opgevoet worden                     in de Comp: van de Major Faber
Getrouwt                                             en
den 19e                       g:         Cilia Boltster J: D: van
Februarij                                 Odekirchen int .. Ceulsche
 
Venlo H 1769-003   -   12/19-03-1769   -   blz. 111 nr. 2
Maert                                      Johannes Vollenbroek J: M:
den 12                                     van Wickraetberg Soldaet
                                               in t 1 Bataillon van den
Getrouwt den 19                     Lt: Generael Evertse onder
Maart                                      de Comp: van wijlen de Major
                                               de Lelij                        en
                                               Maria Smits J: D: van
                                               Zoppenbroeck.
 
Venlo H 1769-004   -   12-03/02-04-1769   -   blz. 111 nr. 3
den 12                                     Johan Carel Kleijn J: M:
                                               van Leeuwaerden Sergeant
                                               onder het 1 Bataillon Orange
Getrouwt den 2e                      LijfRegiment van zijn Hoog=
april                                         heid den Heere Prince van
                                               Orange onder de Comp van
                                               de Collonel Lichtenvoord
                                                           en
                                               Geertruij Smits J: D:
                                               van Breda
 
Venlo H 1769-005   -   19-03/02-04-1769   -   blz. 112 nr. 1
1769                                       Hebben Hun 1 Proclamatie
19 mart                        R         Louis Pion Wed van Brussel gegagieert
                                               Sergiant int Regimt van den geweze
                                               Brigardier Elias
Getrouwt                                             en
den 2e april                  R         Megteldis Doeffis Wed: van
                                               Francis Poste gebore van Roermond
 
Venlo H 1769-006   -   26-03/02-04-1769   -   blz. 112 nr. 2
den 26                         R:         Johannes Schieffer J: M: van
                                               Morke in t Gulicksche Soldaet
                                               onder de Grenadier Compagnie
                                               van t 2 Bataillon LijfRegimt
Getrouwt den                          van zijne Hoogheid den Here
2e april                                    Prince van Orange
                                                           en
                                   R:         Geertrud Lip J: D: van Gedorp
                                               mede int Gulickse.
 
Venlo H 1769-007   -   09/23-04-1769   -   blz. 112 nr. 3
April                                        Peter Gisinger Weduwenaer
den 9                                       van Anna Margriet Fuckers
                                               gepensioneerd Soldaet Corporael
Getrouwt den                          van t 2 Bataillon Villegas
23e april                                              en
                                               Johanna Wolfers J: D: van
                                               Venlo.
 
Venlo H 1769-008   -   30-04-1769   -   blz. 112 nr. 4
den 30                                     Met attestatie van Wageningen
                                               Willem Hendrick van Beverwijck
                                               geboortig van Bergeijck
                                                           en
                                               Helena van Grootveld J: D:
                                               van Rhenen beijde
                                               woonagtig te Wageningen
 
Venlo H 1769-009   -   23-07/11-08-1769   -   blz. 113 nr. 1
1769                                       Hebben hun 1 Proclamatie
Julij 23                                    Jean Pierre Constant J: M: van Durbuij Capitain
                                               onder het 2 bataillon van
                                               den Lt: Generael Smissaert
Getrouwt den 11e                    Walon              en
Augustus                                 Johanna Catharina Coenraets
                                               Weduwe van Wijlen de medicijne
                                               Doctor N: Roojaerds geboortig
                                               alhier
 
Venlo H 1769-010   -   30-07-1769   -   blz. 113 nr. 2
den 30                                     Met attestatie van Breda
                                               Jacobus Jurjens J: M: van Leeuwaerden Soldaet in
                                               de Comp: van de Major Faber
                                               onder het 2 Bataillon Orange
                                               Vrieslant
                                                           en
                                               Francina Beereling J: D: van Breda
 
Venlo H 1769-011   -   27-08/24-09-1769   -   blz. 113 nr. 3
Aug:                                        Pieter Scheffer J: M: van
27                                           Ceulen Soldaet in t 2 Bataillon
                                               van den Lt: Gener: Baron
                                               van Raaders in de Comp: van de
                                               Lt: Coll: van Lichtenberg
                                                           en
getrouwt den                           Francisca van Casteren geboor
24e September                        tig van Michiels Gestel Weduwe
                                               van Paulus van Diest.
 
Venlo H 1769-012   -   24-09-1769   -   blz. 113 nr. 4
7ber                                        Met attestatie van Nijmegen
den 24                                     Thomas Tichelmans J: M:
                                               gepensioneert soldaet van t Regimt
                                               van den Lt: Gener: Baron
                                               van Raders
                                                           en
                                               Judith Backer J: D: te Nijmegen
 
Venlo H 1769-013   -   24-09/26-11-1769   -   blz. 114 nr. 1
1769                                       Hebben hare 1 proclam.
Sept                                        Johan Casper Weijdman
den 24                                     J: M: uijt van Nassau Weijlborg
NB deze geboden tot               sergeant onder de Comp:
nader aenzeggens                     voor de Capit: Swanenberg
niet af te kondigen                    in t 1 Bataillon van den
                                               Lt: Generael Baron van
Getrouwt den                          Raaders
26e November                        en
                                               Sophia Dorothea Preijling
                                               Wed: van Johan Leonard
                                               Engelke geboortig van
                                               Langenzalza.
 
Venlo H 1769-014   -   24-09-1769   -   blz. 114 nr. 2
Dito                                         Met attestatie van Harderwijck
                                               Jacobus Peters J: M: van
                                               Venlo Soldaet int 1 Bataillon
                                               van den Lt: Generael Evertsen
                                               onder de Comp: van de Capitein
                                               Winder            en
                                               Maria Belle J: D: van
                                               Venlo.
 
Venlo H 1769-015   -   24-09/29-10-1769   -   blz. 114 nr. 3
Dito                                         Met attestatie van Breda
den 24                                     Johan Teunis Grosch Weduwenaer uijt Nassau Dietz
                                               Soldaet in t 1 Bataillon Orange Vries=
                                               land onder de Comp: van de major
Getrouwt den                          Landman                     en
29 october                              Geertruij Kosters Weduwe van Martin
                                               Neep, geboortig van Hengelo.
 
Venlo H 1769-016   -   28-09-1769   -   blz. 115 nr. 1
1769                                       Hebben Hunne 1 proclamatien
Sept: 28                                  Met attestatie van Maestricht
                                               Johannes Lenaers geboortig van Sichen
                                               Canonnier in de Compagnie van
                                               Sijne Excellentie den Heere Lt Gene=
                                               raal van Creutznach in gaurnisoen
                                               alhier                met
                                               Maria Gertrudis Mattijssens
                                               geboortig in den Vroenhove en woonende
                                               te Maastricht.
 
Venlo H 1769-017   -   05-11/19-11-1769   -   blz. 115 nr. 2
5 November                            Johan Georg Rubenkonig wedwnr
                                               van Elisabeth Mersen gewesene
                                               Soldaet in 't regimt Orange Vries
getrouwt den                           land in 't 1ste Battaillon in de Compag
19e November                        nie van den Heer Major Swartsen
                                               burg geboortig uit Hirstveld int
                                               Hessische woonagtig alhier
                                                           en
                                               Lucretia Laurentina Helm J: D:
                                               geboortig van Ruremond en woonagtig
                                               alhier
 
Venlo H 1769-018   -   19-11-1769   -   blz. 115 nr. 3
19 Dito                                               Met attestatie van Zierikzee
                                               De Heer Marinus Corneille van Borssele J: M:
                                               geboortig van Maastricht Kaptein int Regimt
                                               van den Heere Lt Generaal Raders in gaurni
                                               soen alhier woonagtig te Zierikzee
                                                           en
                                               De Juffrouwe Cornelia Anna de Brauw J: D: geboor
                                               tig te Zierikzee
 
Venlo H 1769-019   -   03-12-1769   -   blz. 116 nr. 1
1769                                       Hebbe Hunne Eerste Proclamatien
December                               Met attestatie van Breda
den 3de                                   Johannes Ernst Stroom J: M: gebooren en
                                               woonende te Breda, dog onlangs gewoont hebben
                                               de alhier           en
                                               Jacoba Snel J: D: gebooren en woonende te
                                               Breda