Transcripties Hervormde  huwelijken Venlo  1747-1759; 1770-1798.

door: foto: Petra Martens, trans: Hans Pijpers, contr: ADN

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Register
der in ondertrouw opgenomen en vervolgens
getrouwde in de hervormde Kerck
              te Venlo
beginnende met het jaar 1747
 
[opmerkingen van Andreas Driessen:
 g=gereformeert/hervormd - r=rooms - l=luthers
 1e datum = ondertrouw - 2e datum = huwelijk]
 
Venlo H 1747-001  -   01-01-1747  -  blz. 1 nr. 1
Janrij.                                Hebben hun 1ste Proclamatie
d.1                                       met attestatie van s Bosch
                                    Johan Hendrik Camerhofe J:M: uijt
                                    het Maagdenburgse sous Lieutenant in t
                                    Regimt: van den Collonel Buijs
                                            en
                                    Anna Philippina le Jeune weduwe
                                     van Willem Wagenmans geboortig van s'Bosch
 
Venlo H 1747-002  -   22-01-1747  -  blz. 1 nr. 2
getrouwd                      Georg Kuschi J:M: uit Mähren soldaet
den 22 Jan.                       onder het 3de Batallon van den Hr
                                         Generl: en Vorst van Waldeck in de
                                         comp: van den coll: van Muhlen
                                                         en
                                     Catharina Jaspers J:D: van Venlo.
 
Venlo H 1747-003  -   15-01-1747  -  blz. 1  nr. 3
den 15                          Menno Harms J:M: van Midwolda
                                       soldaet in de comp: van de Lt: Col:
                                       Alberda onder het Regt: van
                                       de Genr: Majoor Leewe
                                                      en
                                     Maria Elisabet Gerards J:D: alhier
 
Venlo H 1747-004  -   15/22-01-1747  -  blz. 1  nr. 4
dito 15                          Rheinard Schuerman J:M: van
getrouwd                             Aarnhem Vendrig in t eerste Batallon
den 22 Jan.                          van zijn Excel: den Hr: Generl: Vorst
                                            van Waldeck
                                                           en
                                      Sophia Dorothea van Posern J:D:
                                            geboortig van Maastrigt.
 
Venlo H 1747-005  -   29-01-1747  -  blz. 1  nr. 5
dito den 29                           met attestatie van Nimegen
                                    Willem Gisbert Gezelschap J:M: Lieute-
                                        nant onder het Regimt: van zijn Excel:
                                        den Hr Generl: en Vorst van Waldeck
                                                           en
                                     Angenita Johanna ter Herbrugge
                                         J:D: van Nimegen.
 
Venlo H 1747-006  -   5/19-02-1747  -  blz. 2  nr. 1
den 5 febr.                   Willem Ista J:M: van Onst Ruijter
getrouwd                           onder het Regt: van de Hr: Coll: Buijs
den 19 feb.                        in de Comp: van de Ritmeester Larcher
                                         van Kenenburg
                                                         en
                                     Johanna Geertruij Krekelmans
                                            J:D: van Venlo.
 
Venlo H 1747-007  -   12/26-02-1747  -  blz. 2  nr. 2
den 12                          Johannes Kets JM: uyt Hessen
getrouwd                         soldaet int Regt: van zijn Excel:
den 26 feb.                     den Generl: en Vorst van Waldeck
                                       onder de Comp: van de Majoor Donob
                                                        en
                                     Eva Stephens wed: van Steven Jans
                                             geboortig van Mastrigt.
 
Venlo H 1747-008  -  12/26-02-1747  -  blz. 2 nr. 3
dito 12                         Dirck Jager soldaet wed: van Rijnberg
Getrouwd                        soldaet  onder het Regt: van den
den 26 feb:                      Coll: Smissaert Wallon onder de
                                       Comp van de Majoor Baron van
                                       Hammerstein
                                                        en
                                    Marianne Servase J:D: van Stralen
 
Venlo H 1747-009  -  19-02/05-03-1747  -  blz. 2 nr. 4
den 19                         Johan Jacob Wieck J:M:
NB. Volgens af-              uyt de Graafschap Witgenstein
spraeck zullen                  soldaet onder het 3de Regimt: van
De kinderen alle               zijn Excell: den Generl: en Vorst van
den vader in de                Waldeck onder de Comp: van de
geref. religie volgen.          Majoor Lasvallerie
getrouwd                                           en
den 5 Martius                Anna Catharina Bonin J:D:
                                            van Niederwijssel.
 
Venlo H 1747-010  -  26-02-1747  -  blz. 2 nr. 5
den 26 feb(ruarij)         Bastiaen Derk Raat J:M: van
met attestatie                  Venlo soldaet int Regt: van den
na Nijmegen                   Generl: Majoor Brakel en onder
vertrocken                      de Comp: van de Capit: Haersolte
                                                        en
                                    Helena Baehon J:D: van Venlo.
 
Venlo H 1747-011  -  12/20-03-1747  -  blz. 2 nr. 6
Maart                          Hendirick Huijser J:M: van Osnabrugge
den 12.                          ruijter int Regt: van den Hr: Coll:
getrouwd                       Buijs onder de Comp: van de Majoor
den 20 dito                    van Dorp      en
                                   Allegonda Lamers wed: van Johan
                                     Didericks geboortig van Venlo.
 
Venlo H 1747-012  -  28-03/23-04-1747  -  blz. 3 nr. 1
dt 28 Maart                Hendrick Gerards J:M: chirur-
getrouwd                        gijn onder het Regt: van zijn
den 23 April                   Excell: den Lt. Generl: Smissaert
                                      onder de Comp: van de Capit:
                                      Sonnemans     en
                                   Anna Potoor J:D: van Venlo.
 
Venlo H 1747-013  -  23-04/07-05-1747   -  blz. 3 nr. 2
den 23ste April  R:      George Meijer J:M: van Veltburg
Roomsch                          in de Palts soldaat van het
getrouwd                          Regiment van den Heer Prince
den 7 Maij                        van Holstijn Gottorf in de
                                        Compagnie van Capitijn Ellinkhuisen
                                                           en
                          R:       Anna Maria Kraanacker J:D:
                                        van Dusseldorp.
 
Venlo H 1747-014  -  07-05-1747  -  blz. 3 nr. 3
den 7 Mei         G:        Pieter Dom weduwenaar van Geertrui
gereformeert                     Winen geb: van
                                                           en
                         g:         Sara Catharina Lantmeeters Geb: van
                                         Ter Hoeve weduwe van Jan de Lange  
 
Venlo H 1747-015  -  07/21-05-1747  -  blz. 3 nr. 4
dito 7 de Maij:  g         Johan Christaen Wikkel  J M: van Jena
getrouwt                          Ruiter in t Regiment van de Collonel
den 21 May                     Buis in de Compagnie van de Major
Lutersch                           van Dorp
                                                        en
                        r          Margarita Kupers J:D: van Wetten
 
Venlo H 1747-016  -  07/21-05-1747  -  blz. 3 nr. 5
dito 7 de May:   r         Johan Duwalt J:M: van Erlangen
Getrouwd                        soldaat in t Regiment van den Heer
den 21 May                     Prince van Holstijn Gottorf in de
                                       Compagnie van Capetijn Ellinkhuisen
                                                            en
                         r          Anna Rosalia Hawelin geb: uit Gralits
                                        weduwe van Mathiae du Moulain.
 
Venlo H 1747-017  -  14/28-05-1747  -  blz. 4 nr. 1
den 14 mei        r          Adam Neukirch J:M: van Overbroken
getrouwd                          in t Sticht Trier soldaat int
den 28 may                      Regiment van den Prince van Holstijn
                                       Gottorf, in de Compagnie van den Capitijn
                                        Lintman
                                                        en
                         r          Adelheit Beekge J:D: van Coblents.
 
Venlo H 1747-018  -  14/28-05-1747  -  blz. 4 nr. 2
dito 14 de Mei   r         Jacob Kühn  J M: van Lieser mede in
Getrouwd                        t Aart Sticht Trier, Soldaat in
den 28 Maij                     t selve Regiment en Compagnie
                                                      en
                         r          Geertrui Heimonbring J D: van Ober-
                                       Lahnstein.
 
Venlo H 1747-019  -  28-05/18-06-1747  -  blz. 4 nr. 3
den 28 ste Mei   g        Johan Hendrik Stuly JM van Greven-
Getrouwd                        Stein in t Hessissche, soldaat in het
den 18 junij                      Regiment en Compagnie van den Prince
                                        van Holstijn Gottorf,
                                                         en
                          g         Maria Catharina Tropping JD van
                                        Wildungen in het Waldecksche
 
Venlo H 1747-020  -  28-05/18-06-1747  -  blz. 4 nr. 4
dito 28 ste Mei:  g         Wilhelm Linterman J:M: van Deventer
Getroud d. 18 Junij            soldaat in het Regiment van den
                                          Lieutenant General Baron van Swart-
                                          zenberg, in de Compagnie van Capitijn
                                          La Calmette
                                                              en
                          g         Sievertjen Folkertsz J:D: van Harlingen
 
Venlo H 1747-021  -  11/25-06-1747  -  blz. 4 nr. 5
Junij                             Anthoni Conti  J:M: geboortig
d. 11 Junij                       van Milaan in Italien soldaet
Getrouwd                        int Regt: van den Heer Prince
d. 25 Junij                       van Holstein Gottorp onder de
                                       Comp: van de Capit: Ellinkhuijsen
                                                         en
                                    Eva Margarita Frutschin wed:
                                       van  Johan Jorg Muller
 
Venlo H 1747-022   -  11/25-06-1747  -  blz. 5 nr. 1
Junij d.11                      Johannes Mulder J:M: uyt
Getrouwd                          Hessen soldaet int Regt: van
d. 25 junij                          den Prince van Holstein
                                         Gottorp onder de Comp: van
                                         de Majoor van Haeften
                                         en
                                     Anna Margreta Jegers
                                          J:D: van Weezel.
 
Venlo H 1747-023  -  11/25-06-1747  -  blz. 5 nr. 2
dito 11                         Hans Jurje Wolf: J:M: uyt
Getrouwd                         het Nuburgsche. soldaet onder
den 25 junij                      de Comp het Regt: van zijn
                                        Excell: den Heer Generael Baron
                                        van Swartsenburg onder de
                                        Comp: van de Lt: Coll: Acronius
                                                         en
                                    Maria Smits J:D: uyt Silesien
 
Venlo H 1747-024  -  11/25-06-1747  -  blz. 5 nr. 3
dito 11                         Hendrick Dinckelberg J:M: van
Getrouwd                         Harlingen. soldaet int Regt.
d. 25 Junij                         van zijn Excell: den Generael
                                         Baron van Swartsenberg
                                         onder de Comp: van de Collonel
                                         Commandant Burmania
                                                          en
                                    Maijke Jans J:D: ook van Harlingen
 
Venlo H 1747-025  -  11-06/02-07-1747  -  blz. 5 nr. 4
dito 11                         Coenraet Stomp  J:M: uyt het
Getrout                             Darmstatsche soldaet in t Regt:
den 2 Julij                          van den Prins van Holstein
                                         Gottorp onder de Comp: van de
                                         Capitein de la Brone
                                                         en
                                     Anna Catharina Neebem J:D:
                                         uijt het Hessissche
 
Venlo H 1747-026  -  18-06/02-07-1747  -  blz. 5 nr. 5
d.18 Junij                      Philip Eiler J:M: geboortig
getrout                               van Odemheim soldaet int
den 2 Julij                           Regt: van den Prins van
                                          Holstein Gottorp in de Comp:
                                          van de Capit: Ellinkhuijse
                                                           en
                                     Marianna Zepin J:D: geboortig
                                           van Zimmeren
 
Venlo H 1747-027  -  25-06/06-07-1747  -  blz. 6 nr. 1
Junij                              Jan Willem Trener  J:M:
d. 25                                 uijt Saxen soldaet in t
getrouwd                           Regt: van den Lt. Generl:
d. 6 Julij                            Baron Eck van Panthaleon
                                         en in de Comp: van de Capit:
                                         Mansfeld:       en
                                     Maria Elisabet Pluijm
                                          J:D: van Venlo
 
Venlo H 1747-028  -  02-07-1747  -  blz. 6 nr. 2
d. 2 Julii                                 met attestatie van Swolle
                                   Andries Hes J:M: soldaet in t Regi=
                                          ment van den Prince Holstein
                                          Gottorf in de Compagnie van den
                                          Capitein J: A: de la Brone
                                              en
                                   Anna Arens J:D: te Swolle
 
Venlo H 1747-029  -  15-07-1747  -  blz. 6 nr. 3
d. 15                           Christiaen Schock J:M: uyt
goetgevonden                   Hannover Ruijter onder het
om de marsch                   Regt: van den Coll: Buijs en
3 roepen teffens.               onder de Comp: van de
Getrouwd                         Ritmr. van Attenhove
d. 15 Julij                                     en
                                   Leena Lijsters J:D: van Venlo
 
Venlo H 1747-030  -  16-07-1747  -  blz. 6 nr. 4
dito 16                              met attestatie van Valkenborg
                                   Johannes Surennen soldaet int
                                       Regt: van den Prins van Holstein
                                       Gottorp onder de Comp: van de
                                       Capit: Francken
                                                   en
                                   Barbara Boosten wed: van
                                       Frans Haasen wonagtig te
                                       Valkenborg
 
Venlo H 1747-031  -  23/30-07-1747  -  blz. 7 nr. 1
d. 23.                          Johan Becker  J:M: van
getrouwd                         Coblentz soldaet onder het
den 30 July                      Regimt: van de Prince van
                                       Holstein Gottorp onder de
                                       comp: van de capit: de la Brone
                                                      en
                                   Maria de Leest J:D: van Beest
 
Venlo H 1747-032  -  30-07-1747  -  blz. 7 nr. 2
d. 30 Julij                     Joseph Zeltener  J:M: van Solo=
Getrouwd                         thurn soldaet int Regt: van
den 30 Julij                       den Prins van Holstein Gottorp
                                        onder de comp: van de Majoor
                                        Lindtman    en
                                    Johanna Speerling J:D: van Leuven
                      
Venlo H 1747-033  -  30-07/12-08-1747  -  blz. 7 nr. 3
dito 30                        Jacob Kesler  JM: mede van Solo=
Getrouwd                         thurn soldaet onder het Regt:
debn 12 Aug:                    van zijn Excel: den Lt: Generael
                                         Baron van Swartzenberg onder
                                         de Comp: van den Capit: Crimiëre
                                                          en
                                   Anna Marie Beckers J:D: van Bracht
 
Venlo H 1747-034  -  06/15-08-1747  -  blz. 7 nr. 4
den 6                           Johan Sebastiaen Pinter  J:M:
getrouwt                           van Marpurg soldaet int Regt:
den 15                              van den Prins van Holstein Gottorp
                                        onder de comp: van de capt: de la Bron
                                                       en
                                    Anna Barbara Römerin J:D: van Sangeweert
 
Venlo H 1747-035  -  06/15-08-1747  -  blz. 7 nr. 5
dito 6                           Johan Godlieb Schwerin  J:M:
getrouwt                           uijt Hessen soldaet in t voorsz:
den 15.                             Regt: en in de Comp: van den
                                        Prince van Holstein Gottorp
                                                    en
                                    Anna Leijningen J:D: uijt
 
Venlo H 1747-036  -  12-08-1747  -  blz. 8 nr. 1
d. 12 aug.                    Willlem Nijskes wed: van Mastrigt
getrouwd                          tambour int Regt: van den Lt: Genl:
den 27dito                        Baron van Swartsenberg onder
                                        de Comp: van de Capit: de la Calmette
                                                                     en
                                    Babara Engels J:D: van Venlo
 
Venlo H 1747-037  -  27-08/10-09-1747  -  blz. 8 nr. 2
den 27                         Gerrit Dercks  J:M: van Sutphen
Getrouwd                          soldaet onder het Regt: van zijn
den 10 7ber                       Hoogheid den Prince van Baden
                                          Durlach in de Comp: van de
                                          Lt: Col: Acronius
                                                           en
                                    Wendeltje Remmets J:D: van
                                          Harlingen
 
Venlo H 1747-038  -  27-08/10-09-1747  -  blz. 8 nr. 3
dito                              Hartwijck Muller weduwenaer
Getrouwd                           van Sutphen Sergeant onder
den 10 September              het Regt: van zijn Hoogheid
                                          den Prince van Baden Durlach
                                           in de Comp: van de Cap: De Valcke
                                                                       en
                                     Riemke Teies J:D: geboortig
                                           van Mackum in Vrieslant.
 
Venlo H 1747-039  -  28-08-1747  -  blz. 8  -  nr. 4
den 28 Aug.                 Thomes Jones  J:M: Soldaet van
getrouwt                              een Engels Regimt: onder de Comp:
met consent des                   van de Lt: Coll: Martin
K. Raets                                             en
                                    Elisabeth Hoile Weduwe
 
Venlo H 1747-040  -  10/24-09-1747  -  blz. 8 nr. 5
Sept:                            Jacob Scholeng  J:M: uijt Cham-
den 10.                                pagne soldaet int Regt: van
Getrouwd                            zijn Hoogheid de Prins van
den 24 7ber                         Baden Durlach onder de Comp:
                                            van den Lt: Coll: Grave van Bijlant
                                                           en
                                     Elisabet Strack J:D: van Mastrigt
 
Venlo H 1747-041  -  24-09/08-10-1747  -  blz. 9 nr. 1
den 24                          Anthoon Niklaes  J:M: van
Sept:                                  Hamburg soldaet int Regt: van
Getrouwd                          zijn Hoogheid den Prince van Baden
den 8 Oct:                          Durlach onder de Comp: van
                                          de Lt: Coll: Bijlant
                                                        en
                                    Marie Stams J:D: van Venlo
 
Venlo H 1747-042  -  24-09/08-10-1747  -  blz. 9 nr. 2
dito 24                         Lammert Jacobs  J:M: van Leuven
Getrouwd                          Corporael int voorn: Regimt: en
den 8 Oct:                          in de Comp: van de Capit: Knegt
                                                             en
                                    Maria Smits J:D: van Grevenbroeck
 
Venlo H 1747-043  -  24-09/08-10-1747  -  blz. 9. nr. 3
dito 24                         Laurens van Dammen  J:M: van
Getrouwd den 8                  Meenen soldaet int voorn: Regt:
8ber                                    en Comp:     en
                                    Margreta Ridders J:D: van Mastrigt
 
Venlo H 1747-044  -  24-09/08-10-1747  -  blz. 9 nr. 4
dito 24                         Caspar Coning  J:M: van Bon
Getrouwd                           soldaet int voorn: Regimt: en in
den 8 8ber                         de Comp: van den Capit: Hixenius
                                                           en
                                    Anna Lucia Sags J:D: van Ceulen
 
Venlo H 1747-045  -  18-11/03-12-1747  -  blz. 9 nr. 5
d. 18de Novemb.         Johannes Boonakker  J:M: van Brams-
Getrouwd                            kerk int Darmstatsche soldaat in
den 3 xber                           het Regiment van den Prince van Holstijn
                                           Gottorf, in de Compagnie van den Major
                                           van Lintman
                                                      en
                                     Anna Martha Faebeli  J:D: mede van
                                           Bramskerke voornoempt.
 
Venlo H 1747-046  -  28-11/10-12-1747  -  blz. 9 nr. 6
dt 25 ste Novemb.        Frederick Faber geb: van Arnheim
Getrouwd                            weduwenaar van Barbara Hoogerboer
den 10 xber                         soldaet in t Regiment van den
                                           General Major Lewe in de Compagnie
                                            van den Lieut: Collonel Alberda
                                                           en
                                    Helena Siemonsz J:D: van Blerijk.
 
Venlo H 1747-047  -  10-12-1747  -  blz. 10 nr. 1
1747                     g                      Met attestatie van Voorburg
den 10de Decemb.       Johannes Schutter  J:M: van Ruremond
                                           Lieutenant in het Regiment van den Lieu-
                                           tenant General Schults van Haagen
                                                               en
                             g      Barbara Wilhelmina van der Does J:D:
                                           van Gorkum.
 
Venlo H 1747-048  -  10/24-12-1747  -  blz. 10 nr. 2
dito 10de Decemb  r     Johannes Haas  J:M: van Wiltdahl
Getrouwd                           bij Freiburg Soldaat van het Regiment
den 24 xber                        en Compagnie van den Prince van
                                          Holstein Gottorf
                                                     en
                               r.    Anna Maria Kleining Geb. van Ments
                                          weduwe van Johannes Klein.
 
Venlo H 1747-049  -  17/31-12-1747  -  blz. 10 nr. 3
den 17de Decemb.  r    Hendrik Bittenberg  J M van Straalen
Getrouwd                           soldaat in t Regiment van den Collonel
den 31 xber                        du Verge, in de Compagnie van den
                                          Capitijn van der Felts
                                                      en
                               r    Maria Timmerman J D van Berg
 
Venlo H 1747-050  -  17/23-12-1747  -  blz. 10 nr. 4
dito 17 de Decemb.  g   Johan Zullen  J:M: van Grenshausen bij
Getrouwd                            Coblents soldaat int Regiment
den 23 xber                         van Prins Holstijn, in de Compagnie
                                            van wijlen den Capitein P: de la Broú
                                                           en
                                g    Anna Geertrui Langen J D mede van Grenshausen
 
Venlo H 1747-051  -  17/31-12-1747  -  blz. 10 nr. 5
dito 17 Decemb.      r    Pieter Madoú  J M van Siburg Soldaat
Getrouwd                            in t Regiment van Smissaart Wallon
den 31. xber                        in de Compagnie van den Lieut: Collonel
                                           Constant
                                                           en
                                r    Maria Húls J D van Dulken
 
Venlo H 1748-001  -  07/21-01-1748  -  blz. 11 nr.1
1748 d. 7 Janrij.           Gerardus van Coenen J:M: van Loon Vendrig
Getrouwd                            int Regimt: van den Collonel
den 21 Jan.                         Duvergè     en
                                    Maria Theresia Manen J:D:
                                           Geboortig van de nieuwe Kerck.
 
Venlo H 1748-002  -  21-01/04-02-1748  -  blz. 11 nr. 2
den 21                         Hendrick Crous J:M: van Merrem
Getrouwd                            int Ceulsche soldaet onder het
den 4 Feb.                          Regimt: van de Coll: Duvergè en
                                           in de Comp: van de Capit: van der
                                           Feltz     en
                                    Helena Bran J:D: van Ceulen
 
Venlo H 1748-003  -  21-01/04-02-1748  -  blz. 11 nr. 3
dito                              Godfried Hutz  J:M: soldaet onder
Getrouwd                            het Regimt: van de zijn Hoogheid
den 4 feb:                            de Prince van Holstein Gottorp
                                           onder de Comp: van de Capit: Franke
                                                                en
                                    Johanna Catrina Groun J:D:
 
Venlo H 1748-004  -  06-01/08-02-1748  -  blz. 11 nr. 4
dito 6                                         nog
Getrouwd                    Hendrick Drèker J:M: van Hinsbeck Corporael
den 8 feb:                           onder het Regt: van zijn Excell:
                                           den Lt: Genl  Hop in de Comp:
                                           van den Baron Spaan
                                                          en
                                   Geertruij Scheerders Wed: van
                                           Servaes van Gemert geb: van Diemen.
 
Venlo H 1748-005  -  04/19-02-1748  -  blz. 11 nr. 5
Febr::                           Peter Spee J:M: van Leuvenich
den 4                                  soldaet int Regt: van de Coll:
Getrouwd                           Duvergè in de Comp: van de Lt: Col: Martin
den 19 feb:                                       en
                                    Cornelie Madool J:D: van Mastrigt
 
Venlo H 1748-006  -  04/19-02-1748  -  blz. 11 nr. 6
dito 4:                           Wijnant Jillize J:M: van Venlo
Getrouwd                           soldaet int Regt: van wijlen den
den 19 feb:                         Coll: Kinschot en onder deszelfs Comp:
                                                       en
                                     Catharina Snijders wed: van
                                          wijlen Berent Coursel van Breda
 
Venlo H 1748-007  -  18-02-1748  -  blz. 12 nr. 1
1748                            met attestatie van Valkenburg
den 18 Febr:                Lucas Fassanz J:M: uijt Hessen
                                    soldaet int Regt: van zijn Hoogheid
                                    de Prince van Holstein Gottorf
                                    in de Comp: van wijlen de Cap: de la
                                    Brae     en
                              Sybilla Bommen J:D: van Houtem
 
Venlo H 1748-008  -  18-02/07-03-1748  -  blz. 12 nr. 2
den 18 dito                   Joost Lepper J:M: van Wissebach
Getrouwd                          sergiant onder de com het Regimt:
den 7 Maart                      van de Prince van Holstein Gottorp
                                         onder de Comp: van de Generael
                                         Majoor D. Larei
                                                             en
                                    Anna Catharina Aldenhoven Wed:
                                         van Willem Jonck
 
Venlo H 1748-009  -  18-02/03-03-1748  -  blz. 12 nr. 3
den Dito 18                  Anthoni Wijssenbrand J:M: van
Getrouwd                          Luxemborg soldaet int Regimt:
den 3 Meert                       van den Prince van Holstein
                                          Gottorp onder de Comp: van de
                                          Capit: von Haake
                                                       en
                                    Maria Odilia Ruijters J:D:
                                          van Simpelveld
 
Venlo H 1748-010  -  18/29-02-1748  blz. 12 nr. 4
Dito 18:                         Conradus Messemaker J:M: van
Getrouwd                           Ceulen soldaet int Regt: van den
den 29 feb:                          Coll: Duvergè onder de Comp: van
                                           de Capit: Sonnemans
                                                             en
                                     Peternel Semin J:D: van Venlo
 
Venlo H 1748-011  -  18-02/03-03-1748 blz. 12 nr. 5
                                               Met attestatie van Zwolle
Dito 18                        Hendrick Brackingen J:M: soldaet
Getrouwd                            onder het Regimt: van den Prince
den 3 Maart                         van Holstein Gottorp onder de Comp:
                                            van de Capit: de la Brone
                                                                en
                                    Maria Barbara Geefhart J:D: van Swol:
 
Venlo H 1748-012  -  03-03/16-06-1748 blz. 12 nr. 6
Maart 3:                       Jacobus Jansen J:M: Soldaet
Getrouwd                          in t Regimt: van de Coll: Duvergè
den 16 Junij                       onder de Comp: van Capit: Elias
                                                     en
                                     Maria Beminde Wed: van
                                          Johan Zitkoorn.
 
Venlo H 1748-013  -  03-03-1748 blz. 13 nr.1  [inschrijving doorgehaald]
1748:                           Johan Friderich Bredau
Febr  den 3                        J:M: uyt het Mecklenborgse
Maart                                soldaet int Regt: en de Comp:
NB: de bruijgom                van zijn Hoogheit de Prince
gedeserteert                       van Holstein Gottorf
                                                    en
                                    Anna Elisabet Helena Siegmannen
                                          J:D: uyt Coppenhagen
 
Venlo H 1748-014  -  24-03-1748 blz. 13 nr.2
Maart 24:                           met attestatie van Heusden
                                    Jacobus Rolandus J:M: van
                                          Dordrecht. Commies ter Recherge
                                          alhier         en
                                    Johanna Beatrix Damisse J:D:
                                          geboortig te IJperen
 
Venlo H 1748-015  -  09/23-06-1748 blz. 13 nr.3
9de Junij             g       Pieter Koppers  J:M: van Breda
Getrouwd                          Corporael in t Regiment van den General
den 23 Junij                       Major de la Riviere, in de Compagnie
                                          van Capitein Laakeman
                                                          en
                          g        Hendrina Schaaphuisen J:D: van Maastricht     
 
Venlo H 1748-016  -  16/30-06-1748 blz. 13 nr. 4
dt 16 de Junij     g         Hendrick de Leeuw  J M: van Haarlem
Getrouwd                           soldaet in t Regiment van den
den  30 Junij                       General Majoor Hoolwerf in de
                                          Compagnie van Capitein Mauricius
                                                            en
                                     Klaasje van den Os geb: Geertruiden-
                         g                berg Weduwe van Wilhelm van der Horst
 
Venlo H 1748-017  -  30-06/15-07-1748 blz. 13 nr. 5
dt 30ste Junii     g          Rudolph Ditmaar van de Weeteringe
Getrouwd                            J:M: van Naamen Lieutenant in het
den 15 Julij                          Regiment van den Collonel du Vergè
                                                           en
                         g          Petronella Judith Wolf J:D: van Nijmegen.
 
Venlo H 1748-018  -  30-06/14-07-1748 blz. 14 nr. 1
dt 30 ste Junii    g          Karel Weis J:M van Heidelberg Chi-
Getrouwd                            rurgijn in t Regiment van de Compagnie
den 14 Julij                          van den Lieutenant General de Villettes
                                                  en
                         l           Elisabet Eckhart J:D: van Rosbach
                                            bij Frankfort.
 
Venlo H 1748-019  -  07/21-07-1748 blz. 14 nr. 2
dt 7de Julij        R         Hendrik Pilder J:M: van Fulda
Getrouwd                             soldaat in t Regiment van den Ge-
den 21 Julij                           reral Major de la Riviere in de
                                            Compagnie van den Capit Collonel de Ridder
                                                               en
                         r          Magdalena Titseler J:D: van Maastricht
 
Venlo H 1748-020  -  07/21-07-1748  -  blz. 14 nr. 3
dito                   r          Jan Martin Schrijder J:M: van Smal-
dt 7 de Julij                           kalden soldaet in t Regiment van den
Getrouwd                             Collonel du Vergè in de Compagnie
den 21 Julij                            van den Capitein Sonnemans
                                                                                                  en
                         r          Elisabeth Orlemans J:D: van IJperen
 
Venlo H 1748-021  -  14/28-07-1748  -  blz. 14 nr. 4
dt 14de Julij      r          Johannes Winkler  J:M: van Badendorf,
Getrouwt                               in t Saxen Weesenfeltsche
den 28 Julij                            soldaat in t Regiment van den Collonel
                                             du Vergè in de Compagnie van
                                             den Capitein Swinton
                                                          en
                         r          Agnes Koblers J:D: van Zimborg in Beijeren
 
Venlo H 1748-022  -  14/28-07-1748  -  blz. 14 nr. 5
dito 14de Julii    r          Philip van der Meiden geb: van Boxel
Getrouwd                              weduwenaar van Clara Jansen, Corporal
den 28 Julij                             in t Regiment, en Compagnie van de
                                              Lieutenant General Grootenraai
                                                           en
                         r           Catharina Mandas geb: van Naamen
                                              weduwe van Johannes Sigler.
 
Venlo H 1748-023  -  21-07/04-08-1748  -  blz. 15 nr. 1
dt 21ste Julii      r          Jan Celis  J:M: van Donk in het lant
Getrouwd                              van Luik, Soldaat in t Regiment van
den 4 Aug.                             den Lieutenant General de Villattes in
                                              de Compagnie van den Collonel Maleprade
                                                             en
                        r           Dingena Meuters J:D: van Ommen bij Diest
 
Venlo H 1748-024  -  21-07/04-08-1748  -  blz. 15 nr. 2
dito 21:                         Frans Mattijs Wens  J:M:
Getrouwd                               van Stolberg Capt: d’armes in ‘t
den 4 Aug:                              Regimt: van de Generael Majoor
                                               de la Riviere onder de Comp:
                                               van de Capit: Sels
                                                              en
                                     Johanna Wouters J:D: van Beeck
 
Venlo H 1748-025  -  04/18-08-1748  -  blz. 15 nr. 3
Aug:                              Hans Jacob Burkard J:M:
den 4.                                     van Bern soldaet int Regimt: 
Getrouwt den 18                     en de Compagnie van den Generael Majoor
                                               de la Rivière     en
                                     Mechteld van der Cluijs J:D: van Mastricht
 
Venlo H 1748-026  -  04-08-1748  -  blz. 15 nr. 4  [inschrijving doorgehaald]
dito den 4                     Willem Bodendijck  J:M: van
Bruit verder te pro-                  Coeverden Tambour in ’t Regimt:
clameren om dat de                  van zijn Excell: den Lt: Generael
bruijdegom gedeserteert           Grotenraij onder de comp: van
                                                de Lt: Coll: de Charon Salles
                                                              en
                                    Janna Holtzager J:D: van Zwol
 
Venlo H 1748-27  -  04/18-08-1748  -  blz. 15. nr. 5
dito 4                         Pieter Sturris  J:M: van de
Getrouwt den 18              Graaf corporael int Regim(en)t van
                                        en de Comp: van zijn Excell:
                                        den Lt: Generl: Baron de Villattes
                                                      en
                                  Maria Catharina Loots J:D:
                                        van IJperen   
 
Venlo H 1748-28  -  04/18-08-1748  -  blz. 16 nr. 1
Aug: den 4.                Jan van Gend  J:M: van ’s Haage
getrouwt den 18.              Corporael int Regim(en)t van den
                                        Generael Majoor van Hoolwerf
                                        en in de Comp: van Capit: Spiering
                                                         en
                                  Geertrui Freenen Wed: van
                                        Coenraet Bast Geboortig van Breda
 
Venlo H 1748-029  -  11-08-1748  -  blz. 16 nr. 2
den 11 Dito                  Andries Menzel  J:M: uijt Silesien
getrouwt:                           soldaet onder het Regimt: van de
                                         Generael Majoor de la Riviere
                                         onder de Comp: van de Cap: Raesfeld
                                                          en
                                    Elizabet Reichort Wed: van Johan
                                         Friderich Wagefuerder geboortig
                                         uijt Neuwiet         
 
Venlo H 1748-030  -  18-08-1748  -  blz. 16 nr. 3
dt 18                            Willem Aaken  J:M: van Paterborn
Getrouwt:                          soldaet int Regimt: van
                                         de Collonel Duvergè onder de
                                         comp: van de Majoor Lijendecker
                                                        en
                                    Marie Lisbet Langeres J:D:
                                          van Venlo 
 
Venlo H 1748-031  -  18-08-1748  -  blz. 16 nr. 4
Dito                              Jacobus Nielse  J:M: van
getrouwt:                            Den Bosch tambour onder
                                          het voorn: Regiment en onder
                                          de Comp: van de Capit: Ribbens
                                                         en
                                     Wilhelmina Hoefnagel J:D:
                                           van Venlo 
 
Venlo H 1748-032  -  18-08-1748  -  blz. 16 nr. 5
Dito                              Jan Peter Boer  J:M: soldaet
getrouwt                            in t voorn: Regiment en in de
                                         Comp: van de Capit: van der Feltz
                                                       met
                                     Maria Jansen Wed: van Leendert
                                          Kempenaer van Kessel geboortig
 
Venlo H 1748-033  -  18-08-1748  -  blz. 17 nr. 1
Dito                              Pier Schalje  J:M: geboortig
getrouwt                             van Blistein int Limburgse
                                           soldaet onder het Regimt: van
                                           de Collonel Duvergè onder
                                           de Comp: van de Collonel Sloet
                                                           en
                                     Anna Maria Chiron J:D:
                                           geboortig van Capel
 
Venlo H 1748-034   -  15-09-1748  -  blz. 17 nr. 2
7br.                               Jan Hendrick Munsterman
dt 15:                                   J:M: van Soest soldaet in t
                                            Regimt: van den Generael Majoor
                                            Smissaert onder de Comp: van
                                            de Majoor Weinghuijsen
                                                          en
                                      Johanna Elisabet de Troij
                                            J:D: van Stralen
 
Venlo H 1748-035  -  22-09-1748  -  blz. 17 nr. 3
dt 22                             Johannes Grever  J:M: van
                                           Mulheijm soldaet in t Regimt:
                                           van de Generael Majoor de la
                                           Riviere onder de Comp: van
                                           de Capiteijn Sels
                                                          en
                                     Christina Vogelaer J:D van
                                           Aldenborg
 
Venlo H 1748-036  -  22-09-1748  -  blz. 17 nr. 4
Dito                             Christaen Zwarts  J:M: van
                                         Epsendorp int Ceulsche soldaet
                                         int Regimt: van de Collonel
                                         Duvergè onder de Comp: van den
                                         Collonel Sloot
                                                        met
                                    Johanna Brouwer Wed: van
                                         Johan Willem Becker geboortig
                                         van Horn.
 
Venlo H 1748-037  -  22-09-1748  -  blz. 18 nr. 1
7br den 22                   André Everaer J:M: van
                                         Luijck soldaet onder het
                                         Regimt: van de Lt: Generael
                                         des Villattes onder de Comp:
                                         van de Capit: de Luderitz
                                                      en
                                    Elisabet Closson J:D: van Luijck
 
Venlo H 1748-038  -  22-09-1748  -  blz. 18 nr. 2
Dito                             Gilles Valkenborg  J:M: van
                                          Maestrigt soldaet in ’t Regimt:
                                          van de Generael Majoor de
                                          la Riviere onder de Comp: van
                                          de Capit: Thirion
                                                     en
                                    Anna Catharina Nieuwkerke
                                           J:D: van Mastrigt
 
Venlo H 1748-39  -  22-09-1748  -  blz. 18 nr. 3
Dito:                           Willem Leuvening Wed: van
                                        Antonet Pouveij geboortig van
                                        Traerbach. soldaet onder het
                                         Regimt: van de Coll: Duvergè
                                         onder de Comp: van de Majoor
                                         Domis      en
                                  Maria Kuijt Wed: van Jan Berends
                                         van Mastricht
 
Venlo H 1748-040  -  29-09-1748  -  blz. 18 nr. 4
dt 29:                                met attestatie van den Bosch
                                    Andries Francken  J:M: van
                                         Arelstad soldaet in ’t Regimt: van
                                         den Lt: Generl: de Vilattes onder
                                         de Comp: van de Majoor Charon
                                                       en
                                   Barbara Vent J:D: van den Bosch
 
Venlo H 1748-041  -  29-09-1748  -  blz. 18 nr. 5
dito                                    met attestatie van Helvoirt
                                    Johannes Sijbergen  J:M: van Dussel sergeant
                                          onder het Regimt: van de Coll: Duvergè
                                          in de Comp: van de Coll: Sloet
                                                             en
                                    Jenneke Maria Bruijn J:D: van Lichtenberg
 
Venlo H 1748-042  -  29-09-1748  -  blz. 19 nr. 1
7br den 29                   Christiaen Schobbert  J:M: van
                                          Wetzelaer soldaet onder het Regimt:
                                           van de Generl: Majoor de la Riviere
                                           onder de Comp: van de Cap: Raesfeld
                                                          en
                                    Maria Lisbet Gevers J:D: van Echt
 
Venlo H 1748-043  -  06-10-1748  -  blz. 19 nr. 2
den 6de October          Gerhardus Meijer weduwenaar sergeant in het
                                         Regiment van de General Lieut: de Villattes
                                                          en
                                    Anna Maria Sluitens J:D: van Nijmegen
 
Venlo H 1748-044  -  06-10-1748  -  blz. 19 nr. 3
8br den 6.                          met attestatie van Aarnhem
                                    Francis Leempoel Sergeant in t
                                          Regimt: van den Hr Generl: Majoor
                                          de la Rivière
                                                  en
                                    Johanna Maria van Nuijs J:d:
                                          van Arnhem.
 
Venlo H 1748-045  -  06/20-10-1748  -  blz. 19 nr. 4
dito d. 6                        Nicolaas Kremer J:M: van
getrouwt d. 20 ste:             Hinsbeeck soldaet int Regimt:
october                              van de Coll: Duvergè en onder
                                          deszelfs Comp:      en
                                     Anna Haaks J:D: van Hinsbeck
 
Venlo H 1748-046  -  13/27-10-1748  -  blz. 19 nr. 5
den 13                          Johannes Leijsler  J:M: van Oppen-
getrouwt den                      heim in de Paltz soldaet in t Regt:
27 Octob.                          van de Coll: Duvergè en onder de
                                          Comp: van de Capit: van der Feltz
                                                           en
                                    Anna Magdalena Wilhelm Lingerin
                                          J:D: van Dusseldorp.
 
Venlo H 1748-047 -  20-10/03-11-1748  -  blz. 19 nr. 6
den 20ste Oct.       r    Jan van Werdenbroek    J M
getrouwt den 3de               van Heusden soldaat in
Novemb.                            het Regiment en den Compagnie
                                          van den Collonel du Vergè
                                          in de Compagnie van Capt: van der Feltz
                                                       en
                             g     Allegonda Maria Schouten
                                          geb: van Heusden weduwe laast
                                          van Lambertus Keerens
 
Venlo H 1748-048  -  20-10/03-11-1748  -  blz.20 nr. 1
den 20ste Octob.   r     Hendrik Adriaansz   J:M: van
getrouwt den 3de                Heusen in de Luiksche Kempen
Novemb.                            soldaat in het Regiment, en de Com-
                                           pagnie van den Lt: Collonel du Vergè
                                                            en
                             r      Hendrina Naagels J:D: van Weesel.
 
Venlo H 1748-049  -  27-10/10-11-1748  -  blz. 20 nr. 2
d. 27ste Octob.     g     Conrad Scherer  J:M: van Dikshum
getrouwt den 10de             in de Palts Dragonder in het Regi-
Novemb.                           ment van den General Major D’Olne
                                          in de Compagnie van Capitein Pickartz
                                                          en
                             r      Marian Berichs J:D: van Dusseldorp
 
Venlo H 1748-050  -  17-11/01-12-1748  -  blz. 20 nr. 3
d. 17de Novemb.  r      Michiel Koster  J:M: van Kevelaar
getrouwt den 1                   Capitein d’Armes in het Regiment
Decemb.                             van den Collonel du Vergè, in de
                                           Compagnie van den Collonel Sloet
                                                      en
                             r       Anna Maria Janssen J D van Kevelaar
 
Venlo H 1748-051  -  17-11/01-12-1748  -  blz. 20 nr. 4
dito 17de Novemb.  g   Abraham Wisdom  J:M: van Amsterdam
getrouwt d. 1 De-                 Sergeant in het Regiment van den
cemb.                                   Collonel du Vergè in de Compagnie
                                             van den Lieutenant Collonel de la
                                             Milliere       en
                                r    Jenneke op de Pom J:D: van Straalen
 
Venlo H 1748-052  -  24-11/08-12-1748  -  blz. 20 nr. 5
den 24ste Novemb.  r   Jan Joost Frissen J:M: van Grunbach
Get: d. 8 Decemb.               soldaat in het Regiment en de Compagnie
                                           van den Collonel du Vergè
                                                          en
                                r    Johanna Reegendael J:D: van Venloo.
 
Venlo H 1748-053  -  29-11/08-12-1748  -  blz. 21 nr. 1
dito 29ste Nov.        r   Severius Beerensteel J:M: van Barnich
Get. d. 8 Decemb.                   in de Proostdije St. Weingarten soldaat
                                               in het Regement van den Collonel du
                                               Vergè in de Compagnie van den Lieut.
                                               Collonel de la Milliere
                                                             en
                                r    Anna Catharina Essers J:D: van Kuik-
                                                hooven in het ampt Erkelens.
 
Venlo H 1748-054  -  24-11/08-12-1748  -  blz. 21 nr. 2
dito 24ste Nov:       l.    Christiaan Westselt J:M: van Thom
Get. d. 8 De-                          in Saxen, Dragonder in het Regiment
cemb.                                     van den General Major D’Olne in
                                              de Compagnie van den Capitein de Colignon
                                                                  en
                               r.    Anna Catharina Zúschagen J D geb:
                                               te Sout Leeuwen
 
Venlo H 1748-055  -  16-12-1748  -  blz. 21 nr. 3
dt 16 Decemb.                  met attestatie van Schoonhooven
                                    Franciscus Arnoldus Domis. Wedu-
                                            wenaar van Alida Lanssel, Major
                                            in het Regiment van den Collonel
                                            du Vergè
                                                       en
                                    Anna Cornelia van der Hoop: J:D:
                                            van Schoonhooven
 
Venlo H 1748-056  -  16-12-1748   - blz. 21 nr. 4
dito 16 Decemb.     g    Lodowijk van Stam  J:M: van Maastricht
                                            sergeant in het Regiment van den Collonel
                                            du Verge in de Compagnie van Capitein
                                            Ribbers         en
                               g    Anna Maria Hartman JD: van Maastricht
 
Venlo H 1748-057  -  16-12-1748  -  blz. 21 nr. 5
dito 16 Decemb.      r.   Martinus Blank  J:M: van Maastricht Hinsberg
                                             sergeant in het selve Regiment in de
                                             Compagnie van den Lieutenant Collonel
                                              de la Milliere
                                                             en
                                r    Wilhelmina Peeters JD van Venloo
 
Venlo H 1748-058  -  22-12-1748  -  blz. 22 nr.1
d. 22ste Decemb.     r   Lucas van der Belt  J M van Olst
                                           in Overijssel, soldaat in het Regiment
                                           van den General Major de la Riviere
                                           in de Compagnie van den Capitein Sels
                                                            en
                                r   Maria Nicolaa Serpentin  J D van
                                           Chateau Thierry
 
Venlo H 1748-059  -  22-12-1748  -  blz. 22 nr. 2
dito 22ste De-        l.    Johan Jurjen Braún  JM van Osman-
cemb.                                      stat in het Saxen Weimarsche, geweesen
                                               Riekn Rei-knecht bij het Regiment
                                               van den General Major van Imhof
                                                            en
                              l.     Anna Maria Gallen J:D: van Mulhaúsen
 
Venlo H 1748-060  -  22-12-1748  -  blz. 22 nr. 3
dito 22ste De-        r.   Johannes Smaelen  J:M van Huttorf
cemb.                                       bij Linneck soldaat in het Regiment
                                                van den Collonel du Vergè in de
                                                Compagnie van den Lieutenant Collonel Martin
                                                                    en
                              r     Anna Maria Vischers  J:D: van Wassenberg
 
Venlo H 1748-061  -  29-12-1748  -  blz. 22 nr.4
dt 29 Decemb.       r     Mathijs Valkenborg   J M van La-
                                            naken bij Maastricht soldaat in het
                                            Regiment en de Compagnie van den General
                                            Major la Riviere
                                                          en
                              r     Maria Thomassen J D van Ruremonde
 
Venlo H 1748-062  -  29-12-1748  -  blz. 22 nr. 5
d. 29 Decemb.       r     Johannes Beukers  J:M: van IJserloo
                                           soldaat in het Regiment, van den Collonel
                                           du Verge, in de Compagnie van de
                                           Major Domis
                                                            en
                              r     Anna Catharina van Lom J D van Venloo
 
Venlo H 1748-063  -  29-12-1748  -  blz. 23 nr. 1
dito 29 Decemb.    g     Andreas van Kleef  J:M: van s Her-
                                             togenbosch Sous Lieutenant in het
                                             Regiment van den Collonel du
                                             Vergè      en
                              g     Petronella Catharina Boot  J D
                                             van Nijmegen
 
Venlo H 1749-001  -  12-01-1749  -  blz. 23 nr.2
1749:                           Arnoldus Kleikes  J:M: van
Janrij                                 Maestrigt soldaet in het Regimt:    
den 12                               van de Generael Majoor de la
                                         Rivière onder de Comp: van de
                                         Collonel Commandant de Ridder
                                                      en
                                    Catharina Mulders J:D: van
                                         Bergen op Zoom   
 
Venlo H 1749-002  -  12-01-1749  -  blz. 23 nr. 3
dito                              Jacobus Chenèt  J:M: van
                                         Maestrigt soldaet onder het
                                          voornoemde Regiment en onder
                                          de Comp: van de Lt: Collonel
                                          Sint Amant
                                                      en
                                    Antoinet Marie Dedun. weduwe
                                           van Philip le Gros geboortig
                                           van de Bon.   
 
Venlo H 1749-003  -  19-01-1749  -  blz. 23 nr. 4
dt 19                            Johannes agter den Bos  J:M: van
                                        IJssum Piper int Regimt:
                                        van de Generael Majoor de
                                        la Riviere en onder de Comp:
                                        van de Generael Majoor Baron
                                        van Sporcke
                                                      en
                                    Lammertje Daniels J:D: geboortig
                                        mede van IJssum 
 
Venlo H 1749-004  -  19-01-1749  -  blz. 24 nr. 1
Janrij                             Pieter Paulus Stumph
dt 19                                 J:M: van Gevenig int Gulikse
                                         soldaet int Regim: van de
                                         Collonel Duvergè onder de
                                         Comp: van de Lieut: Coll: La Milière
                                                          en
                                      Anna Lisbet Swalje J:D: mede
                                          van Gevenig 
 
Venlo H 1749-005  -  26-01-1749  -  blz. 24 nr. 2
dt 26                            Johan Jorge Stenge  J:M: van
                                        Tongeren soldaet int Regimt:
                                        van de Coll: Duvergè onder de
                                        Comp: van de Capit: Ribbers
                                                         en
                                    Johanna Margreta Hubendaal
                                         J:D: van Venlo
 
Venlo H 1749-006  -  26-01-1749  -  blz. 24 nr. 3
dt 26                            Abraham Joseph Arnoux  J:M:
                                         van s Hage sous Lieutenant
NB deze en de eerst          int Regimt: van de Generael
volgende moeten                Majoor de la Rivière
2 geboden op een                              en
dag hebben                  Helena Elizabet de Bos J:D:
                                          geboortig van Venlo
 
Venlo H 1749-007  -  26-01-1749  -  blz. 24  nr. 4
dito                                        met attestatie van Hoorn
                                    Jurianus de Hond sous Lieutenant
                                        int Regiment van de Coll: Duvergè
                                                      en
                                    Susanna Elisabet Ment geboortig
                                        van Hoorn
 
Venlo H 1749-008  -  02-02-1749  -  blz. 24 nr. 5
Febr:                            Andries Wijngaert  J:M: van
dt 2                                   Worms Corporael int Regt: van
                                          de Coll: Duvergè onder de
                                          Comp: van de Capit: De Lorme
                                                      en
                                    Anna Maria Evers J:D:
                                           van Venlo
 
Venlo H 1749-009  -  23-02/13-03-1749  -  blz. 25 nr. 1
febr: dt.23                    Jan Coenraed van Portman
den 13 maart geh.            J:M: van Lamfort int Geldersche
                                        Lieutenant in ’t Regimt: van den
                                        Coll: Duvergè
                                                      en
                                    Alida Johanna Bowiers J:D: van Venlo
 
Venlo H 1749-010  -  02/16-03-1749  -  blz. 25 nr.2
Dt 20                           Jan Gerrits  J:M: van Venlo
Maert                              soldaet int Regimt: van den
dt 2                                  Lieut: Generael Baron van
den 16: dito getr.              Brakel in de Comp: van de
                                        Capit: Keijzer
                                                  en
                                    Sibilla Lenssen J:D: van Venlo
 
Venlo H 1749-011  -  09/23-03-1749  -  blz. 25 nr. 3
dt 9                              Bertram Schwengeler  J:M:
den 23 dito g.                    van Groos Fernich int Guliksche
                                         soldaet int Regimt: van de Coll:
                                         Duvergè onder de Comp: van
                                         Capit: van der Feltz
                                                         en
                                    Catharina Wevering J:D: van
                                          Neuten in ’t ampt Munstereijfel
 
Venlo H 1749-012  -  23-03/06-04-1749  - blz. 25 nr. 4
dt 23                            Johannes du Pré weduwnaer
den 6e April getr.               geboortig van Franken Daal
                                         gewezene soldaet onder het Regimt:
                                         van den Generael Majoor La Riviere
                                                      en
                                    Maria Magdalena Haarn J:D:
                                         van Goldbach in 't Sacksen
 
Venlo H 1749-013  -  06/20-04-1749  - blz. 25 nr. 5
April                             Pieter Mater J:M: van Horn
dt 6                                   bij Aaken soldaet in t Regimt:
den 20: dito getr.               van de Coll: Duvergé onder de
                                         Comp: van Capit: Cramer
                                                          en
                                     Lisbet Hemelrijck wed: van
                                         Korst Jacobs van Venlo
 
Venlo H 1749-014  -  20-04/04-05-1749  -  blz. 26  nr. 1
1749                    r.      Lodowijk Kales  J:M: van Waterloo
dt 20 April                         soldaat in het Regiment van den
den 4. maij getr.                 Collonel Du Vergè in de Compagnie
                                          van den Collonel La Milliere
                                                        en
                            r.     Agnes Ekbert JD: van Venloo
 
Venlo H 1749-015  -  20-04/04-05-1749  -  blz. 26 nr. 2
dito 20 April         r       Adriaan Kolmans  JM: van Heusden
den 4 maij getr.                  soldaat in het selve Regiment in
                                         de Compagnie van den Major Domis
                                                          en
                            r        Hendrina Hendriks geb: van Venloo
                                          weduwe van Adam Kloek.
 
Venlo H 1749-016  -  27-04/11-05-1749  -  blz. 26 nr. 3
dt 27 April            r      Hendrik Gootzens  J M: van Sint
den 11 maij getr.               Loon soldaat in het Regmt: van
                                         den Collonel Du Vergè in de
                                         Compagnie van den Collonel de
                                          la Milliere
                                                     en
                             l.     Anna Catharina Dorothea Hansinge
                                          JD: van Roodenberg in het Hanoversche  
 
Venlo H 1749-017  -  27-04/11-05-1749  -  blz. 26 nr. 4
dito 27 April         r      Martinus Geeraardsz  J:M: van
den 11 meij getr.                Venlo, geweesene soldaat van het
                                          Regiment Guardes te voet
                                                         en
                             r      Maria Sibilla Stephensz geb:
                                          van Venloo, laastelijk getrouwt met
                                          Adam Leendertsz.
 
Venlo H 1749-018  -  27-04/11-05-1749  -  blz. 26 nr. 5
dito 27 April          r     Pieter Esser  J:M: van Hukelhooven
den 11 meij getr.                soldaat int Reg: van den Lt: Collonel
                                          du Vergè in de Comp: van
                                          Lt: Collonel Martin
                                                        en
                             r      Ida Bochon geb: van Venloo weduwe
                                           van Mathis van Kessel.
 
Venlo H 1749-019  -  04/18-05-1749  -  blz. 27 nr. 1
dito 4de Mei         r      Hendrik Wertheim  JM van Ophoven
den 18 dito getr.                  soldaat in het Regimt: van den Collonel
                                           du Vergè in de Comp: van Capitijn
                                           Cramer     en
                             r       Hendrina van Achtervelt geb: van den
                                           Bosch weduwe van Johannes Hendriksz
 
Venlo H 1749-020  -  04/18-05-1749  -  blz. 27 nr. 2
dito 4de Mei         r      Pieter de Booi  JM van Heusden
den 18: dito getr.                Tambour in het selve Regiment
                                          in de vacante Compagnie van den
                                          Lieutenant Collonel Sloet
                                                       en
                            r      Johanna Jansen J D: van Venloo
 
Venlo H 1749-021  -  11/25-05-1749  -  blz. 27 nr. 3
dt 11fde Mei        r       Laurens Loeven  J:M: van Kempen
den 25e dito getr                 Corporael in het Regimt van den
                                          Collonel du Vergè in de Comp:
                                           van den Capitein van der Feltz
                                                 en
                            r       Petronella Hemels J D: van Wessem.
 
Venlo H 1749-022  -  11/25-05-1749  -  blz. 27 nr. 4
dito 11fde Mei      r       Johannes Schol  J:M: van Spabeek
den 25e dito getr.                 soldaat in het selve Regimt in
                                           de Comp: van Capitein Ribbers
                                                       en
                             r       Maria Catharina Janssen J:D:
                                           van Erkelens.
 
Venlo H 1749-023  -  15-05/08-06-1749  -  blz. 27 nr. 5
dt 18 de Mei         r       Pieter Janssen  JM van Ruremunde
den 8e Junij getr.                  soldaat in t Regimt van den Collonel
                                           du Vergè in de Comp: van Cap:
                                           Ribbers      en
                             r        Agnes Willemse J D: van Venloo
 
Venlo H 1749-024  -  01/15-06-1749  -  blz. 28 nr. 1
dt 1ste Junii           r      Leendert Blom J M van Heusden
den 15e dito getr.                    soldaat in het Regimt van den
                                              Collonel du Vergè, in de Comp:
                                              van den Major Domis
                                                           en
                             r      Isabella Janssen geb: van Hulst
                                              weduwe van Gijsbert Roos.
 
Venlo H 1749-025  -  20-07/05-08-1749  - blz. 28 nr. 2
Julij                              Eppo Loeff  J:M: van Groningen
dt 20                                 Lieutenant in ’t Regimt: van den
den 5: aug. getr.                 Coll: Duvergè
                                                 en
                                    Charlotta Catharina van Beresteijn
                                          J:D: geboortig van Venlo.
 
Venlo H 1749-026  -  03-08-1749  -  blz. 28 nr. 3
Aug: dt 3.                     Joseph Mart  J:M: van Namen
den dito getr.                     Sergiant in t Regt:  va en Comp:
                                         van de Generael Majoor
                                         Smissaert      en
                                     Elisabet van Mosselveld wed: van
                                          Johannes Snelle van Nijmegen
 
Venlo H 1749-027  -  17-08/07-09-1749  -  blz. 28 nr. 4
dt 17                             Jan Jansen Weduwenaer van
den 7: septemb: getr:           Jacoba Wichers wonagtig alhier
                                                       en
                                      Anneke Pas  J:D: van Greveraet
 
Venlo H 1749-028  -  07/21-09-09-1749  -  blz. 28 nr. 5
Septemb:                      Jan Jacob Raveij  J:M: van s Haage
dt 7.                                               en
den 21e dito getr:           Elisabet Dina Johanna Henskes
                                         Weduwe van Johan Jurje Mijnarts
                                          geboortig van Steinfurt
 
Venlo H 1749-029  -  11/28-09-1749  -  blz. 29 nr. 1
7br dt.11                      Johannes Arsè weduwenaer van
den 28e dito getr.               Mechteld van Kessel geboortig
                                         van Gent, en burger alhier
                                                         met
                                    Catharina van Niel weduwe van
                                         Johannes Windel geboortig van Venlo
 
Venlo H 1749-030  -  07-12-1749  -  blz. 29 nr. 2
dt 7de decemb                      met attestatie van s Hertogenbosch
                                   Thobias Wensel  JM: van s Bosch
                                          geweesene Constapel in het Corps
                                           Artillerie in de compagnie van den
                                           Capitein Althuisen
                                                           en
                                   Anne Maria Franken  JD: van Yperen.
 
Venlo H 1750-001  -  08/15-03-1750  -  blz.29 nr. 3
jan: et febr: vacantur
maart                           Jacob Emanuel Röller
den 8.                              J:M: van Saànen in t Canton Bern
den 15: dito getr:              Secretaris van den Capit: Sturzenegger
                                       Cap int Regimt: van de
                                       Generael Majoor Sturler
                                                     en
                                    Hendrina Mees  J:D: van Venlo.
 
Venlo H 1750-002  -  19-04-1750  -  blz. 29 nr. 4
dt 19de April       r       Jan Joost Freesen geb: van Grunebach
                                          in het Munstersche, Granadier in het
                                          Regiment van den Collonel du Vergé
                                          in de Comp: van den Capt: de Quai,
                                          weduwenaer van Johanna Regendaal
                                                       en
                           r        Maria Catharina Blanken  J:D: van
                                          Erkelens
maij vacant
 
Venlo H 1750-003  -  07/21-06-1750  -  blz. 29 nr. 5
Junij                    R.      Albertus Francis Vissers  J:M:
den 7                                van Venlo
den 21e dito                                 en
getr:                    R.      Maria Sebille Aarts. J:D: van
                                        Kempen.
 
Venlo H 1750-004  -  19-07-1750  -  blz. 30 nr. 1
1750                                  met attestatie van Nieuw Leusden
Julij dt 19                           hebben hare eerste proclamatie
                                    Francois van der Hoop  J:M: van
                                       Schoonhoven commis van s lants
                                       magazijnen alhier
                                                       en
                                    Cornelia van Laar J:D: van Zwol
 
Venlo H 1750-005  -  20-08-1750  -  blz. 30 nr. 2
dt 20 Aug:                        met attestatie van Nijmegen
                                    D(omin)o Daniel Christiaan Schmitman
                                        Predikant alhier Weduwenaer van
                                        Anna Mechteld Kemmenerus
                                                     en
                                    Belia Corneli  J:D: van Nijmegen
 
Venlo H 1750-006  -  20-08-1750  -  blz. 30 nr. 3
dito 20 Aug:                      met attestatie van Waltniel
                          g        Sigismund Antoni vrijheer
                                       van Koth tot Pongylok J:M:
                                       van Nieu Saros van Hongarijen
                                       Lieutenant en Adjudant in het
                                       Regiment Hussaaren van de Collo-
                                       nel Sandor
                                                     en
                          g        Carolina Wilhelmina Freulen
                                       van Hompesch tot Rurich
                                       J D: te Waltniel.
 
Venlo H 1750-007  -  24-10/26-11-1750  -  blz. 30 nr. 4
dt 24 Octob.                Joseph Dekkers  J M
                          r            van Maastricht soldaet in het vacante
den 26 Novemb.              Regiment van den Lieut. Gen:
getr.                                 Elias in de Comp: van den Coll: van der
                                        Mast        en
                          r         Maria Catharina Digné
                                         J D  van Maastricht
 
Venlo H 1750-008  -  06-12-1750  -  blz. 31 nr. 1
1750                  L        Coenraat Joachim van Roeder
den 6 Decemb.                   J M van Lubek gedimitteerde
getr.                                    Lieutenant in het Regiment
                                           van Saxen Gotha
                                                       en
                           r         Maria Catharina Kruisbergen  J D:
de afspraak is                       van Venloo
dat de kinderen
respectivelijk den
vader en de moe-
der volgen sullet          
 
Venlo H 1751-001  -  17/31-01-1751  -  blz. 31 nr. 2
1751                            Caspar Champignon  J: M:
Janrij                                  van d Engenberg in Loraine
den 17                                Grenadier in het Regimt:
den 31do getr.                    en de Comp: van den Heer
                                          Generael Majoor Cornabè 
                                                      en
                                     Margrita Collin Wed: van
                                           Hendrick Sel geboortig van
                                           Biegen in Loraine  
 
Venlo H 1751-002  -  24-01/07-02-1751  -  blz. 31 nr. 3
den 24                          Leonard Valter  J: M: van Raren
den 7e febr getr.                 in het Limborgse soldaet onder
                                          het Regimt: van wijlen den
                                          Generael Elias onder de Comp:
                                           van de Capit: van Pabst,
                                                        en
                                     Elisabet Emants Wed: van
                                           Johan Schoemaker mede
                                           geboortig van Raren.
 
Venlo H 1751-003  -  24/31-01-1751  -  blz. 31 nr. 4
dito                              Godefridus Dominicus Carolus
den 31.Janr: getr.               van der Schuer  J:M: van Lier
                                          in Brabant gepensioneert sous
                                          Lieutenant van t Regiment Dra-
                                          gonders van den Generael Majoor Cornabé
                                                         en
                                    Elisabet Maria Theresia Coenraeds
                                           J:D: geboortig van Venlo.
 
Venlo H 1751-004  -  31-01-1751  -  blz. 32 nr. 1
Janr. den 31                       met attestatie van Hulst
                                    Christiaen Fleischer  J:M:
                                          van Weimar Corporael in de
                                          Comp: van de Capit: van Marcelis
                                          onder het Regimt: van den Gene-
                                           rael Veldmarchal Prins van Wolfenbuttel
                                                          en
                                     Eva Magdalena Hartman J: D:
                                           van Bultfret in ‘t Hertogdom Weimar.
 
Venlo H 1751-005  -  31-01/18-02-1751  -  blz. 32 nr. 2
Dito                              Pieter Skeen  J: M:
den 18e febr. getr:                 van Midmar uyt de provintie van
                                            Abberdeen in Schotlant,
                                                         en
                                     Sara Catharina Landmeeters
                                            Wed: van Pieter Blom wonagtig
                                             alhier.
 
Venlo H 1751-006  -  28-02/16-03-1751  -  blz. 32 nr. 3
Febr. den 28                Johan Hamel Wed: van Catharina
den 16: maart getr:                Lemmens geboortig van Maestricht
                                            Lieutenant in t Regimt:  van den
                                            Generael Veldmarchal en Hertog
                                             van Brunswich
                                                          en
                                    Maria Sibilla Schmidtmann Wed:
                                             van wijlen Pigter van Waltha
                                             Lieutenant en Majoor der stad Axel.
 
Venlo H 1751-007  -  19-04/02-05-1751  -  blz. 32 nr. 4
April den 19                 Herman Jansen Wed: van Maria
getr: den 2e meij                    Josep Conings geboortig van
                                            Gendringen. Corporael in t
                                            Regimt: van den Generael
                                            Veldmarchal Prins van
                                             Brunswich Wolfenbüttel  
                                                         en
                                    Johanna Holthuijzen  J: D:
                                             geboortig van Bergen op Zoom
 
Venlo H 1751-008  -  25-04/09-05-1751  -  blz. 33 nr.1
1751 den 25 April  g    Philip Apú   J M van Bemelheim
den 9: Meij getr.                  in de Opper Palts soldaat in het Regim:
                                           van den Veltmarchal Prins van
                                           Bronswijk Wolfenbuttel in de Compagnie
                                           van den Capitijn Melvill
                                                            en
                              g     Anna Elisabeth Kokesan  J D van
                                           Alwich mede in de Opper-Paltz
 
Venlo H 1751-009  -  25-04/09-05-1751  -  blz. 33 nr. 2
dito 25 April     L         Marthin Hirth  J M van Kien in de
den 9e meij getr.                      Frankische Ridderschap soldaat in het
                                               selve Regiment in de Comp: van den
                                               Capitijn van Pabst
                                                          en
                         L         Margareta Wiganthin J D: van deselve
                                               plaatse
 
Venlo H 1751-010  -  16/30-05-1751  -  blz. 33 nr.3
dt 16de Mei        r          Nicolaas Schram  J M van Hofheim
den 30e meij getr:                   in het keurvorstendom Ments
                                             granadier in het Regiment en de Com-
                                             pagnie van den General Major Cornabé
                                                          en
                         r          Catharina Schwaaben geb: van Poupert
                                             bij Coblentz, weduwe van Johannes
                                             Breidenbach
 
Venlo H 1751-011  -  30-05/13-06-1751  -  blz. 33 nr. 4
dt 30ste Meij      r         Johannes Fietseler  J M  van
den 13 Junij getr:                    Maastricht soldaat in het Regiment
                                              van den Velt marchal de Prins van
                                              Bronswijk-Wolfenbuttel in de Comp:
                                               van Capitein Marselis
                                                         en
                         r          Anna Christina Hoomens  J D
                                               van Venloo
 
Venlo H 1751-012  -  27-06-1751  -  blz. 33 nr. 5
dt 27 Junii                               met attestatie van Tiel
                                    Johan Michael van Embst
                                            Lieutenant in het Regiment Hussaa-
                                            ren van d Collonel Sandor
                                                     en
                                    Sophia van Hoorn  J D: te Tiel
 
Venlo H 1751-013  -  11-07/05-08-1751  -  blz. 34 nr. 1
dt 11 Julii           g         Pieter Minjon  J M van La Fontaine
den 5e Aug: getr:                  in Pikardien, soldaat in het Regi-
                                           ment van den Collonel du Vergè, in
                                           de Comp: van den Capitein Hoogenheim
                                                         en
                          g         Geertruit Laurensz  J:D: van Venloo
 
Venlo H 1751-014  -  12-09/04-10-1751  -  blz. 34 nr. 2
den 12de septemb.       Philip Robbert du Villar  J M
                           r               van Landrecies, vendrig in
den 4: octobr getr:                het Regiment van den General
                                            Major Cornabè
                                                         en
                           r        Maria Agnes Meijers  J D van
                                            Venloo
 
Venlo H 1751-015  -  27-09/10-10-1751  -  blz. 34 nr. 3
den 27                         Johannes Tisseler  J:M: van Ulm
den 10e octobr getr:           in het Straetsborgse soldaet in het
                                         Regimt: van den Here Veldmarchal
                                         Prince van Brunswich onder de
                                         Comp: van de Capit: Melvil
                                                      en
                                    Catharina Stebergerin Wed: van
                                          Johan Borgsteijn geboortig van
                                          Bronnam in t Beijersche.
 
Venlo H 1751-016  -  03-10/14-11-1751  -  blz. 34 nr. 4
Octob den 3.               Simon Joosten  J:M: van Meenen
den 14. Novemb.                soldaet in het Regimt: van den
getr:                                    Collonel Acronius in de Comp:
                                           van de Capit: van Groin
                                                         en
                                   Bartje Luttels  J: D: van Beesel
 
Venlo H 1751-017  -  30-10/14-11-1751  -  blz. 34 nr. 5
dt 30ste Octob.             Pieter Tompson  geb. van Stokkum
                          r                weduwenaar van Margareta Wederkent
getr: den 14e Novemb:        Corporaal in het Regiment van den
                                           Velt marchal Prince van Bronswijck
                                           Wolfenbuttel in de Compagnie van
                                            den Capitijn La Sage
                                                         en
                          r         Anna Maria Helbrichts geb. van Maastricht
                                            weduwe van Johannes Fredericks                                       
 
Venlo H 1751-018  -  30-10/14-11-1751  -  blz. 35 nr. 1
1751                 r          George Oeppelen  J M van Ingelheim
den 30 Octob.                         soldaat in het Regiment van den
den 14 Novemb. getr:              General Major Cornabé in de Comp:
                                                van den Capitein Bourgeois
                                                            en
                         r          Anna Bernhardina Putman  J D
                                                van Kleef.
 
Venlo H 1751-019  -  14-11/16-12-1751  blz. 35 nr. 2
den 14de Novemb.       Hendrik Bos  J M van Venloo
                           r               soldaat in het Regiment van den
den 16e Decemb. getr.         General Major Smissaart in de Comp:
                                            van den Major Weinghuisen
                                                     en
                           r         Margareta van Daalen  J:D: van Venloo
 
Venlo H 1751-020  -  17/28-11-1751  -  blz. 35 nr. 3
dito 14e Novemb.         Joseph Pitton  J M: van Parijs
                           r               Corporaal in het Regiment van den
getr. den 28. dito                  General Major Cornabè, in de Comp.
                                             van den Capitein Constant
                                                       en
                           r         Maria Françoise Licqui  J D: van
                                             Doornik
 
Venlo H 1751-021  -  14-11-1751  blz. 35 nr. 4
dito 14de Novb.                      met attestatie van Sprang
                                    Pieter Morreval  J M. van Sprang
                                           soldaat in het Regiment van den
                                           Velt marchal Prince van Bronswijk-
                                           Wolffenbuttel
                                                       en
                                     Maria van Zelst  J D: van Sprang
 
Venlo H 1751-022  -  12-12-1751/02-01-1752  -  blz. 35 nr. 5
xbr den 12                    Hendrick Ritgens  J: M: van
getr. den 2. jan.                          Eppendorf in t Paltrische sol-
                                                  daet int Regimt. van den Veldmarchal
                                                  Prince van Brunswich Wolfen Buttel
                                                  en onder de Comp: van de Lt: Coll:
                                                  Rhiele          en
                                     Anna Maria Munnicks  J: D:
                                                   van Mecken in t Ceulsche
 
Venlo H 1751-023  -  12-12-1751  -  blz. 36 nr. 1
xbr den 12                    Jan Louis Chirot  J: M: geboortig
                                           van Salis in Vrankrijck Cadet
                                           onder de Comp: van de Capiteijn
                                           Bourgeodt onder het Regimt: van
                                           de Generael Majoor de Cornabè
                                                          en
                                     Adriane Elisabet Barbier  J: D:
                                            geboortig van Jumè bij Charleroij.
 
Venlo H 1751-024  -  26-12-1751/09-01-1752  -  blz. 36 nr. 2
den 26 decemb.            Jan Maas  J M van Neerhout in
                            r                    Brabant Granadier in het Regimt
getr: den 9. jan:                          van den Velt Marchal Prince
                                                  van Brunswijk Wolfenbuttel
                                            in de Comp: van de Coll: van der Mast
                                                 en
                      r        Elisabeth Hermansz  J:D: van Wessem.
 
Venlo H 1752-001  -  16/29-01-1752  -  blz. 36 nr.3
1752                             Leonard Pheijl  J: M: van Sonders-
jan. deb 16                            hausen uijt het ambt Homberg
getro. den 29                         soldaat in het Regimt: van den
Janur                                     Veldmarchal Prince van
***                                        Brunswich Wolfenbüttel
                                              in de Comp: van den Capit: van
                                              Marcelis
                                                         en
                                     Elisabet Wenzelin J: D:
                                               van Ulfingen
 
Venlo H 1752-002  -  16/29-01-1752  -  blz. 36 nr. 4
Dito                              Johannes Piter  J: M: van
                                            Neustat aen der Haest
                                            gewezen soldaet onder het
                                            Regimt: en de Comp: van
                                            den Generael Majoor Cornabè
                                                         en
                                     Anna Catharina Lutskirchens
                                             J: D: van Ceulen
 
Venlo H 1752-003  -  30-01/27-02-1752  -  blz. 37 nr.1
den 30 jan:                   Christiaen Oberman  J: M: van
                                            Nassou Siegen chirurgijn onder
getro: den 27                        het Regimt: van den Coll: Duvergè
febr.                                     onder de Comp: van de Majoor
                                            Cramer        en
                                    Maria Elisabet van Engeldorp
                                             J: D: van Deventer.
                                     
Venlo H 1752-004  -  21-02/05-03-1752  -  blz. 37 nr. 2
dt 21 Febr:          r       Johan Jacob Pitel  J M van
                                           Zeltzen Tambour in het
getro: den 5 Mert                 Regiment van den General Major
                                           Cornabè in de Compagnie van
                                           den capitein Otto
                                                      en                                    
                          r         Maria Janssen J: D: van Namur  
 
Venlo H 1752-005  -  05/19-03-1752  -  blz. 37 nr. 3
Maart dt 5.                  Jurje Molenaer wed: geboortig
***                                      van Oudenaerde soldaet in t
getro. den 19 Mert               Regt: van den Heere Veldmar-
                                            chal Hertog van Brunswich
                                            onder de Comp: van den Lt:
                                            Coll: Rhiele
                                                     en
                                    Johanna Quite  J: D: geboortig
                                            van Besel.  
 
Venlo H 1752-006  -  16-04/04-05-1752  -  blz. 37 nr. 4
dt 16de April       g       Ferdinand Sebastiaan Harthault
                                           J: M: van Lausanne Lieutenant
getro. den 4 maij                  in het 3de Battaljon van den
                                           General Lieut: Lillers
                                                        en
                           g       Frederica Carolina Baronesse van
                                            Scharowitz tot Scharowah
                                            J D geb. te Naamen.
 
Venlo H 1752-007  -  04/18-06-1752  -  blz. 38 nr. 1
den 4de Junii        r       Nicolaus Markowitz  J M van
                                            Hoff in Hongarijen geweesene 
getro. den 18 Junij                Hussaar in het gelicentieerde
                                            Regiment van den Collonel Sandor   
                                                            en
                            r       Catharina van Tongeren  J D.
                                             van Venloo. 
 
Venlo H 1752-008  -  02-07-1752  -  blz. 38 nr. 2
dt 2 Julii                                  met attestatie van Geertruidenberg
                                    Andreas Ihrman  J M: van Stokholm
                                           sous Lieutenant in het tweede Battal-
                                           jon van Den Prince van Waldeck
                                                            en
                                    Anna Maria van Tricht  J D. van
                                           Geertruidenberg.
 
Venlo H 1752-009  -  30-07/13-08-1752  -  blz. 38 nr. 3
dt 30ste Julii        r        Bartholomeus Welsen  J M.
                                           van Meerssen, Granadier
getro. den 13 august:            in de Compagnie en het
                                           Regiment van de Velt mar-
                                           chal Prince van Bronswijk
                                           Wolfenbuttel
                                                         en
                           r        Anna Fuckers J D: van Venloo.
 
Venlo H 1752-010  -  27-08/24-09-1752  -  blz. 38 nr. 3
dt 27 Aug:           r        Hendrik Janssen  J: M: van Venloo
                                            Corporaal in t Regiment van den
getro. den 24 sept.                General Major Prince van Stolberg
                                             in de Compagnie van den Lieut:
                                             Collonel Doph
                                                             en
                           r         Maria Margareta Bems J:D: van
                                             Dornyk
 
Venlo H 1752-011  -  03/26-09-1752  -  blz. 39 nr. 1
7br den 3                     Henricus Schoon  J: M: geboren
                                            te Breda, Sous Lieut: in het Regimt:
getro. den 26 sept.                van den Veldmarchal Hertog
                                             van Braunswich
                                                         en
                                    Anna Maria Henriette von
                                             Cotshausen  J: D: geboren op het
                                              huijs Combach bij Aaken.
 
Venlo H 1752-012  -  01/15-10-1752  -  blz. 39 nr. 2
October den 1.             Jan Piter Oudeck  J: M: van
                                              Nieuwstadt in de Paltz soldaet
getro. den 15e Octbr.              int Regimt: van den Vorst van
                                              Waldeck onder de Comp: van
                                               de Majoor von Gagern
                                                                en
                                     Anna Geofroij   J:D: geboortig van
                                               Woij in het Bisdom van Toul.
 
Venlo H 1752-013  -  17/24-12-1752  -  blz. 39 nr. 3
den 17de Decemb.        Johan Christiaan Geske  J M
                           L                   van Brunswijk   
getro. den                                      en
24 decbr.            L        Geertruid Hermansz  JD van
                                                 Dijngs Laaken.   
 
Venlo H 1753-001  -  28-01/25-02-1753  -  blz. 39 nr. 4
1753 Janrij                  Willem van den Braack wed.
den 28                                 van Anna van Eep geboortig
getro. den 25 febr.                van Wardingsveld
                                                   en
                                    Maria Catharina van Reick
                                            wed: van Henricus Maas geboortig
                                            van Venlo.   
 
Venlo H 1753-002  -  25-03/17-06-1753  -  blz. 40 nr. 1
den 25 Maart                        Hebben hare eerste voorstelling
                   Lut:           Johan Christof Hesler  
                                           J: M: uijt Silesien geboortig
                                           van Goldberg geweze soldaet
                                           onder het 2 batallon van 
                                           den Vorst van Waldeck 
               Rooms                       en
getr. den 17 junij           Johanna Roselina Matijssen
                                           J: D: van Venlo.
[in marge: NB de conventie is dat de kinderen alle met de man
zullen gaen. pro memoria. Deze geboden moeten om redenen
gaen van 3 weken tot ses weken]
 
Venlo H 1753-003  -  21-04-1753  -  blz. 40 nr. 2
April  den 21                           met attestatie van Stevensweert
***                              Lambert Wilmoet soldaet
                                            in t Regimt: van den Veldmarchal
                                            Hertog van Brunswick in de
                                            Comp: van Capit: Ranitz
                                                           en
                                    Christina Engelen J: D: van
                                            Stevensweert
 
Venlo H 1753-004  -  06/25-05-1753  -  blz. 40. nr. 3
dt 6de Mei          r        Leendert Dekkers  J: M: van
getr. den 25 mei                       Wassenberg soldaet in het
                                                Regiment van den Velt marchal
                                                den Hertog van Bronswijk Wolffen-
                                                buttel, in de Comp: van den Capitijn
                                                 le Sage          en
                           r         Geertuid Niese  JD van Wijkrath
 
Venlo H 1753-005  -  02/17-06-1753  -  blz. 40 nr. 4
den 2de Junii       r        Johannes Brandner  J M van
getro den 17 junij                   Karm in de Opper Paltz, soldaat
                                              in het 2 Batt: van den Vorst
                                              van Waldeck in de Compagnie
                                              van den Capitein Badenkos
                                                           en
                           r         Geertruid Petist  J D: bij Wassenberg
 
Venlo H 1753-006  -  10/24-06-1753  -  blz. 41 nr. 1
Junij den 10                  Johannes Pauli  J: M: van
                                               Maestrigt Tambour Majoor
getro den 24 junij                     int Regimt: van den Veltmarchal
                                               Hertog van Brunswick
                                                             en
                                     Allegonda Dame  J: D: van Venlo
 
Venlo H 1753-007  -  10/24-06-1753  -  blz. 41 nr. 2
Dito                              Christaen de Brod  J: M: van
***                                         Schofhause in t Gulikse
getro den 24 junij                     soldaet int voorn: Regimt: en
                                               in de Comp: van den Capit: van Pabst
                                                               en
                                     Anna Margriet Kutinen J: D:
                                               van Maestrigt  
 
Venlo H 1753-008  -  15/29-07-1753  -  blz. 41 nr. 3
Julij dt 15                      Johan Weijgand  J: M: van
                                             Ober Tulbe in Frankeland
getro den 29 julij                    soldaet in het Regimt: van den
                                              Veld marchal Hertog van
                                              Brunswick in de Comp: van
                                              de Capit: van Pabst  
                                                           en
                                     Maria Eva Hoemennin J: D:
                                               van Staldorf int Wurtsburgse
 
Venlo H 1753-009  -  02/16-09-1753  -  blz. 41 nr. 4
7ber den 2                   Valentijn Duijts  J: M: van
                                             Nijmegen soldaet int Regimt.
getro den 16 sept.                  en de Comp: van den Veld marchal
                                              Hertog van Brunswick
                                                                   en
                                    Elisabeth Wolf  J: D: van Venlo
 
Venlo H 1753-010  -  16/30-09-1753  -  blz. 41 nr. 5
Dito                             Jan van der Meer  weduwenaer
den 16.                                  geboortig van s Bosch gega-
trouw den 30 sept.                 gieerd Tambour van het Regimt.
                                              van den Coll: Duvergè
                                                           en
                                    Allegonda Wijnants Weduwe
                                              van Willem van Aaken
                                              geboortig van Venlo.
 
Venlo H 1753-011  -   16/30-09-1753  -  blz. 42 nr. 1
7br den 16                              Hebben hun 1 proclamatie
                                     Johan Peter Gebel  J: M:
getrouw den 30e                  geboortig van Weisbade soldaet 
sept.                                    int Regimt: van den Veld marchal
                                           Hertog van Brunswick onder de
                                           Comp: van de Capit: Le Sage
                                                             en
                                     Anna Lisbet Stimmelerin
                                            J: D: van Nordenstat.
 
Venlo H 1753-012  -  23-09/28-10-1753  -  blz. 42 nr. 2
Dito dt 23                    Johan Antoni Theijs wed:
                                             van Elisabet Smittin geboortig
getrouwt den 28                     van Siegen Corporael onder
octobr.                                   het voorn: Regimt: en in de
                                              comp: van den Veldmarechal
                                              Hertog van Brunswick
                                                          en
                                    Anna Philippina Boemer
                                              J: D: geboortig van Sand guerre
 
Venlo H 1753-013  -  30-09-1753  -  blz. 42 nr. 3
Dito dt 30                                met attestatie van Zwol
                                    Frederick Hendrick Schefter J: M:
                                                      en
                                    Aleida Hermina Corbags J: D: van Zwol
 
Venlo H 1753-014  -  30-09-1753  -  blz. 42 nr. 4
den 30ste Sept.                       met attestatie van Emeclaar bij Leusden
                           r        Zacharias Pieter de Chatiljon  J M
                                             van Venloo, gepensioneert sous Lieu-
                                             tenant in het Regiment van Pretorius
                                                       en
                           r         Maria Agatha Foeit  J: D:
 
Venlo H 1753-015  -  21-10/04-11-1753  -  blz. 43 nr.1
den 21 Octob.    g        Johannes Dalmeijer  J M van
***                                           Geertruidenberg Sergeant in het
getrouwt den 4                           Regiment van den Veltmarchalk
Novembr.                                  Prince van Bronswijk in de
                                                  Granadier Compagnie van den Capitijn
                                                  Commandant la Cam
                                                              en
                           g        Maria Catharina Mees.
 
Venlo H 1753-016   -  04-11-1753/10-02-1754  -  blz. 43 nr. 2
den 4de Nov.      r        Jan Frederijk Raat  J: M: van Trauwer-
                                               stein soldaat in het eerste Battaljon
getrouwt den 10                       van het Regiment van den Collonel
febru.                                       Clooster in de Compagnie van den
                                                Collonel Commandant Besner
                                                                en
                            r        Carolina Elberdina van Essen
                                                J: D: van Auryk    
 
Venlo H 1753-017  -  15-11-1753  -  blz. 43 nr. 3
den 15 Nov.                            met attestatie van Voorburg   
                           g       Jan Vinjoots  J: M: van den Haag
                                             Lieutenant in het Regiment van den
                                             Prince van Wolfenbuttel
                                                 en
                           g        Maria Anna Baleet  J D geb:
                                             te Paramaribo.         
 
Venlo H 1754-001  -  17-02/03-03-1754  -  blz. 43 nr. 4
Febr: 1754                   Christoph Rupp  J:M: van
den 17                                 Meijsheid in t Hessische soldaat
getrouwt den                        in t 2 Battallon van den
3 meert                                Vorst van Waldeck in de Comp:
                                            van de Majoor van Gagern
                                                          en
                                     Anna Margretha Scheidelin
                                            J: D: van Lengsfeld int Hessische
 
Venlo H 1754-002  -  24-02/10-03-1754  -  blz. 44 nr. 1
1754 Febr: den 24       Johan Francis Rafs  J:M: van
                                           Enkerke int Twebrugse soldaet
getrouwt den 10                   in t Regimt: en de Comp: van den
meert                                   Veld Marechal Hertog van Brunswick
                                                          en
                                    Johanna Geertruy Dils  J: D:
                                            van Santen in t Cleefse.
 
Venlo H 1754-003  -  24-03-1754  -  blz. 44 nr. 2
Maert den 24       g:     Johan Willem Bursch  J:M:
                                          van Nassauw Dillenborg soldaet
                                          in t bovengenoemde Regimt: en
                                          in de Comp: van de Capit: Le Sage
                                                         en
                            r:      Anna Maria Schefers J: D:
                                          van Stralen.
[in marge: NB: de geboden van deze personen moeten gaen
van ses weken tot ses weeken zijnde de afsprack dat de kinderen
met de bruijdegom in de geref: religie zullen opgetrocken werden]
 
Venlo H 1754-004  -  13/28-04-1754  -  blz. 44 nr. 3
April den 13.                Johan Georg Holzappel
                                            J: M: uyt Frankenlant
getrouwt den 28 April           Grenadier onder het 2 Battallon
                                            van de Vorst van Waldeck
                                            onder de Comp: van de Capit:
                                            van Lautitz
                                                     en
                                     Fenne Janssen  J: D:  van
                                             Ommen in Overijssel
 
Venlo H 1754-005  -  23-06/-07-07-1754  -   blz. 44 nr. 4
den 23 Junii         g       Justinus Mann  J: M: van Doornyk
                                            Lieutenant en adjudant onder de
getrouwt den 7 Julij               Artillerie           en
                           g       Hermina Morees J D van Venloo.
 
Venlo H 1754-006  -  23-06/07-07-1754  -  blz. 44 nr. 5
den 23 Junii                                met attestatie van Naamen
                           r       Wilhelm Seronits  J: M: van Kampen 
getrouwt den 7 Julij               Tambour in het Regiment van den Velt
                                             Marchalk Hertog van Bronswijk in de
                                             Granadier Compagnie
                                                                en
                           r        Maria Velen  J: D: van Venloo. 
 
Venlo H 1754-007  -  30-06-1754  -  blz. 45 nr.1
den 30 Junii         g       Dionisius Smitshuisen  J M:
                                             Rentmeester van de gereserveerde
                                             Domeinen van Hun Hoogmoogende
                                              in het Ampt van Montfoort
                                                       en
                           g       Maria Elisabet Lünneschlosch  J D.
                                              van Hensberg. 
 
Venlo H 1754-008  -  14/21-07-1754  -  blz. 45 nr. 2
den 14 Julii          r        Gerhardus Blavier  weduwenaar van
                                               Helena Piserck Corporael in de
getrouwt den 21 Julij                Compagnie Invalides, van den Capitein
                                                Hessel in Guarnisoen van Woudrichem
                                                              en
                           r         Elisabeth Puisjens weduwe
                                                van Franciscus Braams. 
 
Venlo H 1754-009  -  21-07-1754  -  blz. 45 nr. 3
den 21 Julij                                 met attestatie van Naamen
                                   Hendrik Philip Holtzman  J M
                                            Adjudant in het Regiment van den
                                            Prince van Wolfenbuttel
                                                    en
                                   Petronella Essers J D. 
 
Venlo H 1754-010  -  28-07/22-09-1754  -  blz. 45 nr. 4
den 28 Julii          L      Rudolph Gijsenberg J M van
                                              Hamburg soldaat in het Bataljon van
getrouwt den 22 sept.             de Generaal Majoor Deutz in de
                                              Comp: van den Lieut: Collonel van 
                                               Spanbroek            
                                                                        en
                            g      Susanna Friebers J: D: van s Bosch.
 
Venlo H 1754-011  -  13-10-1754  -  blz. 45 nr. 5
octob: den 13                             met attestatie van s: Bosch
                                    Martinus Hardij  J: M: van
                                             s: Bosch geweze soldaet in t Regimt:
                                             van den Generael Majoor Deutz
                                                          en
                                    Margreta Wichers wed: van
                                             Francis Collijn geboortig van Sutphen
                                             en woonagtig in den Bos.
 
Venlo H 1754-012  -  13-10-1754  blz. 46 nr. 1
1754 oct: den 13                   met attestatie van Meersen bij Mastrigt
                                    Dirck de Haas  J: M:  geboortig
                                          van Dordregt Lieutenant Ingenieur
                                           ten dienste van den Staat
                                                   en
                                    Maria Elizabet Hermans
                                           J: D: van Venlo.
[in marge: NB deze geboden moeten gaan van ses weeken tot ses weecken]
 
Venlo H 1754-013  -  27-10-1754  blz. 46 nr. 2
den 27 Octob.     R      Pieter Francis van Liebergen
                                            J M van Venloo
                                                        en
                           R       Frederica van Liebergen J D van
                                            de Graaf
[in marge: Att. versonden na den graaf]
 
Venlo H 1754-014  -  16-11/05-12-1754  blz. 46 nr. 3
den 16 Novemb.          Wijnandus Servatius van der Steegen
                            R                 geb. te Schaaren bij Maastricht
getrouwt den 5                         Capitein onder het Battaljon van
Decemb.                                  de General Major Deuts, Weduw-
                                                naar van Hendrina Knegtelen
                                                                     en
                            R      Maria Catharina Hoeks, geb. te 
                                                Venloo, weduwe van Pieter Lodolph.
 
Venlo H 1754-015  -  24-11/08-12-1754  -  blz. 46 nr. 4
den 24ste Novemb.      Hendrik Jasparsz  geb: te Straelen
                            r                   gepens: Ruiter uit het Regi-
getrouwt den 8                          ment van Buis, weduwenaer
decembr.                                   van Catarina Willems
                                                           en
                            r       Margareta Claassen  geb: te
                                                 Lent, weduwe van Hendrik Joris.
 
Venlo H 1754-016  -  08-12-1754  -  blz. 46 nr. 5
                                                  met attestatie van Gouda
den 8 Decemb.            Jan Jacob Dijkman  J M. van
                                              s Haage, Lieutenant van het Battaljon
                                              van den General Major Deuts
                                                             en
                                    Catharina van Gymnick, weduwe
                                              van Andries Beukelman
                                              wonende te Gouda.
 
Venlo H 1755-001  -  02-03-1755  -  blz. 47 nr. 1
1755 Maert den 2.                    met attest: van s Bosch
                                    Leendert Bonsaert  J: M: van
                                           Delft, gewezen soldaet onder het
                                           Regimt: van den Generael D’Envie
                                                          en
                                     Maria Geertruijd van de Rijcke
                                            J: D: van s Bosch
 
Venlo H 1755-002  -  09/23-03-03-1755  -  blz. 47 nr. 2
den 9.                          Gosuinus Kösters  J: M: van
                                            Cleef soldaet in het Regimt:
getrouwt den 23 Meert          van den Generael Majoor Deuts
                                             in de Comp: van den Lt: Coll:
                                             Spanbroeck
                                                         en
                                    Anna Berendina Heijmans
                                              J: D: van de Graaf.
 
Venlo H 1755-003  -  23-03/06-04-1755  -  blz. 47 nr. 3
den 23                 r       Pieter Jansen  J: M: van
                                           Maestrigt soldaet int
getrouwt de 6 April              Regimt: en de Comp: van
                                            de Generael D’Envie
                                                     en
                           r        Catrien la Voe
                                            wed: van Antoon Hage-
                                            doorn van Mastrigt.
 
Venlo H 1755-004  -  23-03/06-04-1755  -  blz. 47 nr. 4
Dito                     r       Vincent Bel:  J M: geboortig
***                                        uyt Vrankrijck soldaet int
getrouwt den 6 april                Regimt en de Comp: van de
                                              Generael Majoor Deutz
                                                         en
                           r        Maria Peters J: D: van
                                              Deventer  
 
Venlo H 1755-005  -  06/20-04-1755  -  blz. 47 nr. 5
April                            Nicolaes Kreeft, gepensioneerd
den 6.                                     soldaet vant Regimt: van den 
getrouwt den 20 April             Coll: Duverge geboortig uyt
                                               Lotharingen, wed: van Anneke
                                               van Essen
                                                        en
                                    Anna Geertruij de Roij van
                                               Venlo, wed: van Jacob Tijssen.
 
Venlo H 1755-006  -  13/27-04-1755  -  blz. 48 nr.1
April                            Gerard van Dalen  J: M: van
den 13.                                  Yperen soldaet int Regimt: van
Getrouwt dt 27 April               de Generl: Major Deutz onder
                                               de Comp: van de Coll: Comman-
                                               dant Snouckaert van Schauburg
                                                              en
                                    Helena Stuars J: D: van Cortrijck.
 
Venlo H 1755-007  -  18-05-1755  -  blz. 48 nr. 2
den 18 Mei                                 met attestatie van Dordrecht
                           g       Jan van s Graveweert  J M van
                                            Leerdam
                                                    en
                           g       Johanna Geertruid van Houwertong
                                            J D: geboren van Maastricht, en
                                            woonende te Dordt.
 
Venlo H 1755-008  -  18-05/01-06-1755  -  blz. 48 nr. 3
dito 18 Mei         L       Antoon Sweitzer  J M:
                                              van Hoggelheim soldaet
getrouwt den 1 Junij                in de Compagnie van den Lieut:
                                              Collonel van Wilke in het
                                              eerste Battaljon van den Lieut.
                                              Generaal d'Envie
                                                        en
                           L       Anna Lucia Weinsheim J D:
                                              van Dusseldorp.
 
Venlo H 1755-009  -  07/15-06-1755  -  blz. 48 nr. 4
den 7 Junii           r       Francis Kiel  J: M: uit Boheemen
                                                 en
getrouwt dt 15 Junij      Catharina Jordaans geb. te
                           r                 Scheifbaan weduwe van Hendricus
                                             Krommerscheit
 
Venlo H 1755-010  -  20-07-1755  -  blz. 49 nr. 1
Julij den 20                             met attestatie van s Bos
                                    Martinus Offermans  J: M:
                                            van Sluijs Grenadier in t Regimt:
                                            en de Comp: van den Lt: Generael
                                            Grave D’Envie
                                                             en
                                    Maria Reck  J: D: van s Bosch.
 
Venlo H 1755-011  -  20-07-1755  -  blz. 49 nr. 2
Dito                                        nog met attest: van s Bos
                                   Jan Werrens  J: M: van s'Bos
                                          soldaet in t Regimt: van den Generael
                                          Majoor Deutz in de Comp: van de
                                          Lt: Collonel Geel van Spanbroek
                                                          en
                                   Elisabet van Ravesteijn  J: D: van s'Bos.
 
Venlo H 1755-012  -  19-10/02-11-1755  -  blz. 49 nr. 3
den 19 Octob.     L      Joost Snijder  J: M: van Doodenauw
                                           in het Darmstatsche, soldaat in
getrouwt den 2                    het Regiment van den Generaal
Novembr.                           Major Deutz, in de Compagnie
                                           van de Capitein Akkersdijk
                                                          en
                            L       Maria Catharina Visscher
                                           JD van de Graave.
 
Venlo H 1755-013  -  07-12-1755  -  blz. 49 nr. 4
den 7 Decemb.                       met attestatie van Waalwijk
                                   Pieter van Wijk  JM soldaat onder het
                                           Battaljon van de General Major Deutz
                                           geb: te Waalwijk
                                                             en
                                    Anna van Loon  J D: van Waalwijk.
 
Venlo H 1755-014  -  21-12-1755/04-01-1756  -  blz. 49 nr. 5
den 21 Decemb.   R     Reinier Hendriks  J M van Rekkum
                                              soldaat in het Eerste Battaljon van
getrouwt dt 4                         den Graaf D’Envie in de Compagnie
Janu: 1756                             van den Major Duran
                                                        en
                            R      Johanna Cornelia van Kakerken  J D
                                                    van Venloo.
 
 
1756
 
Venlo H 1756-001  -  17-01-1756 – blz. 50 nr.1
1756                   g              met attestatie van Bommel
dt 17 Janu                    Adrianus Jacobus de Virieu
                                                  en
                           g       Hendrietta van der Steeg 
 
Venlo H 1756-002  -  29-01/23-05-1756  -  blz. 50 nr. 2
Dito dt 29            r       Johan Hendrik Bencke
                                           J: M: te Bobenhausen int
getrouwt den 23 Maij          graafschap Minden soldaet
                                           int Regimt: van den Lt: Generael
                                           D’Envie onder de Comp: van 
                                           de Capitein Lichtenvoort
                                                           en
                            r       Anna Maria Lijsters J: D:
                                            van Venlo.
[in marge: NB: deze geboden moeten gaen van ses weken tot ses weeken]
 
Venlo H 1756-003  -  14/28-03-1756  -  blz. 50 nr. 3
Maert dt 14         r        Anton van den Acker J: M:
                                            van Amsterdam soldaet int
getrouw. dt 28 Meert            Regimt: van den Generael Majoor
                                            Deuts in de Comp: van den Majoor
                                            Sonnemans
                                                         en
                            r       Johanna van der Kammen J: D:
                                             van den Bosch   
 
Venlo H 1756-004  -  28-03/11-04-1756  -  blz. 50 nr. 4
Dito dt 28            L:      Julius Hens: van Halberstat
                                             weduwenaer van Anna
getrouwt den 11 April            Margreet Schultz soldaet
                                              in t Regimt: van den Lt: Generael
                                              D’Envie onder de Comp: van
                                              de Majoor Duran
                                                            en
                            L:      Anna Maria Hefelree wed:
                                              van Coenraet Bichel geboortig
                                              van Stutgard.    
 
Venlo H 1756-005  -  04/18-04-1756  -  blz. 51 nr. 1
1756                                          Hebben haer Eerste proclamatie
April dt 4            r        Johannes Heijmans J: M:
                                           van Gerard int Gulikse soldaet
                                            int Regimt: van den Generael
getrouwt dt 18 April             Majoor Deutz onder de
                                            Comp: van den Capit: de la Conche 
                                                        en
                           r        Catrina Mullers J:D: mede
                                            geboortig van Gerard.
 
Venlo H 1756 -006  -  12/26-04-1756  -  blz. 51 nr. 2
Dito dt 12                                met attestatie van Amsterdam
                                     Albertus Schuijt J: M: van
                                            Amsterdam
getrouwt dt 26 April                         en
                                     Cornelia van Gheel J: D:
                                            geboortig van Venlo.
 
Venlo H 1756-007  -  01/15-08-1756  -  blz. 51 nr. 3
Aug: dt 1                      Nicolaes Lucq J: M: van
                                           Bedford in de Elsas soldaet
getrouwt dt 15 August:         int Regimt: en de Comp: van
                                           de Generael Majoor Deutz
                                                       en
                                     Johanna Rusche J: D: van
                                           Bergelen in t Gulikse.
 
Venlo H 1756-008  -  01/15-08-1756  -  blz. 51 nr. 4
Dito                              Hendrick Reijnards J: M:
***                                       van Aaken soldaet in de
getrouwt dt 15 August:           Comp: van de Majoor Sonnemans
                                              in t Regt: van de Generael
                                              Majoor Deutz
                                                        en
                                     Johanna Lomans J: D:
                                              van Breda
 
Venlo H 1756-009  -  23-08/05-09-1756  -  blz. 52 nr. 1
1756                                      met attestatie van Naamen
dt 23 august                 Johannes Krijns J: M: van Swaamen
                                           soldaet in het Twede Batalj: van den
Getrouwt                             Lieut: General Villegas in de Comp:
dt 5 septembr.                      van den Lt: Collonel Riele
                                                        en
                                    Elisabet Mooren J D van Beesel.
 
Venlo H 1756-010  -  07/25-11-1756  -  blz. 52 nr. 2
dt 7 Novemb.      L      Johan Diederik Kerkhofs  J M. van
                                          Wetselaar Canonnier in de Compagnie
getrouwt                              van den Collonel Verschuer
dt 25 novemb.                                      en
                           L       Johanna van der Linden J: D:
 van Venloo.
 
Venlo H 1756-011  -  15/28-11-1756  -  blz. 52 nr. 3
dt 15 de Nov.               Frederik Faust  J: M: van Venloo
                           r                soldaet in het Battaljon van den
getrouwt                               General Major Deutz, in de Comp:
den 28 novemb.                    van den Capitein La Conche
                                                          en
                           r         Anna Petronella Grootsteen
                                             J: D: van Venloo
 
Venlo H 1756-012  -  21-11/05-12-1756  -  blz. 52 nr. 4
dt 21 Novemb.    r       Johannes Konings  J M: van
                                           Emden soldaet in het Battaljon
getrouwt                              van den General Major Thierry in
dt 5 Decembr.                     de Comp: van den Collonel Budeaux
                                                              en
                           r        Maria Cecilia de Lof  J: D:
                                           van Kassel in Vlaanderen.
 
Venlo H 1756-013  -  05/19-12-1756  -  blz. 52 nr. 5
dt 5 Decemb.      r        Anthoon van Baatenburg  J: M: van
                                           Baatenburg Corporaal in het Battaljon van
getrouwt                              den General Major Deutz in
dt 19 Decemb.                     de Compagnie van den Capitein Francken
                                                            en
                           r        Maria Elisabeth Putmans J: D:
                                            van Waageningen.
 
Venlo H 1757-001  -  23-01-1757  - blz. 53 nr. 1
1757                                      Met attest: van Mastrigt
dt 23 Janrij                   Mattijs Hopmans geboortig
                                            te Goch soldaet in de Comp: van
                                            den Lt: Coll: Geel van Spanbroeck
                                                           en
                                    Anna Maria Catharina van der Herck
                                             gebooren en woonagtig te Mastrigt.
 
Venlo H 1757-002  -  03/20-03-1757  -  blz. 53 nr. 2
Maert dt 3                   Jacob Riesling  J: M: van
                                           Creutsnach soldaet onder
getrouwt dt 20 meert            het Regimt: van de Generael
                                            Majoor Thierrij onder de
                                            Comp: van de Majoor Grootenraj
                                                          en
                                    Magdalena Appelin  J: D: van
                                            Creutsnach.
                                                 
Venlo H 1757-003  -  15/29-05-1757  -  blz. 53 nr. 3
Maij dt 15                    Guiljam du Mont  J M: van
                                             Thienen soldaet in t Reg:
getrouwt dt 29 Maij               van den Lt: Generael D’Envie
                                             onder de Comp: van de Coll:
                                             Commandant Lannoij
                                                             en
                                     Piternella Callebout  J: D:
                                             geboortig van Aalst.
 
Venlo H 1757-004  -  22-05/05-06-1757  -  blz. 53 nr. 4
dt 22                            Johannes Hunders  J: M: van
                                             Jabeeck bij Sittert soldaet
getrouwt dt 5 Junij                  in t Regimt: van den Generael
                                              Majoor Deutz onder de Comp:
                                              van de Capit: Francken
                                                           en
                                     Elisabet de Jong J: D:
                                              van Venlo. 
 
Venlo H 1757-005  -  30-07/30-10-1757  -  blz. 54 nr.1
1756                                      Hebben hunne 1 proclamatie
Julij den 30                  Johan Herwe Schild
                                          J: M: van Niderhausen
                                          soldaet in t Regimt: van zijne
                                          Hoogheid den Prince van
                                          Nassau Usingen onder de
                                          Comp: van de Capit: Erpel
getrouwt dt 30 octobr                         en
                                  Anna Catrina Pirotin J: D:
                                           mede geboortig in t Nassau
                                           Usingse.
[in marge: NB:  geboden van deze perzonen moeten om redenen
 gaen van ses weeken tot ses weeken]
 
Venlo H 1757-006  -  30-07/14-08-1757  -  blz. 54 nr. 2
Julij dt 30                     Johan Georg Sommerman
                                              J: M: van Neckerkartag
getrouwt den 14 august.          Tambour onder het voorn:
                                               Regimt: en in de Comp: van
                                               de Capit: van Dehl
                                                             en
                                     Sophia Catharina Pfaffin
                                               J: D: van Stutgard.
 
Venlo H 1757-007  -  18-09/11-12-1757  -  blz. 54 nr. 3
7ber dt 18                    Johan Henrich Turkenitz
                                              J: M: geboortig van Twebrucken
                                              soldaet in t Regimt: van zijne
                                              Hoogheid den Prince van Nassau
                                              Usingen in de Comp: van de
getrouwt den                           Capitein van Dehl
11 Decembr                                           en
                                     Catrina Margreta Astin
                                               J: D: mede van Tweebruggen.
[in marge: NB: de geboden van deeze moeten gaen van ses tot ses weeken]
 
Venlo H 1757-008  -  02/23-10- 1757  -  blz. 54 nr. 4
Dito                             Johannes Henricus Westerman
dt 2 oct(ober)                         J: M: van Groesbeeck Corporael
                                              onder het Regimt: van den Lieut:
getrouwt dt 23 octob.             Generael D’Envie onder de Comp:
                                               van de Capitein Fusie
                                                              en
                                    Anna Catharina Vlecke
                                               J: D: van Schoonhoove.
 
Venlo H 1757-009  -  08/23-10-1757  -  blz. 55 nr. 1
1757 dt 8 Oct:             Francis Leenders weduwenaer
                                               van Johanna Louvingen
getrouwt dt 23 octobr              Sergiant in ’t Regimt: van
                                               den Lt: Generael D’Envie
                                               en onder de Comp: van de Capitein
                                               Fusie            en
                                    Sara Maria Driessen J: D:
                                               van Heusden.
 
Venlo H 1757-010  -  23-10/06-11-1757  -  blz. 55 nr. 2
dt 23                            Nicolaes Reichart  J: M:
                                              van Alwich in t Nieuborgse
getrouwt                                 soldaet onder het Regimt:
den 6 e 9ber                            en de Comp: van de Lt: Generael
                                               D ‘Envie
                                                         en
                                     Catharina Nas wed: van
                                              Johan Jurje Becker geboortig
                                              van Braunfels.
 
Venlo H 1757-011  -  30-10-1757  -  blz. 55 nr. 3
dt 30                                        met attestatie van Waelwijck
                                   Willem Ballier  J: M: van
                                              Waelwijck soldaet onder het
                                               Regimt: van den Lt: Gener: D’Envie
                                                              en
                                    Maria Messemakers J: D: mede
                                               van Waelwijck.
 
Venlo H 1757-012  -  20-11/06-12-1757  -  blz. 55 nr. 4
Nov: dt 20                   Blasius van Haerlem
                                            J: M: van Dordrecht Capitein
getrouwt                               int Regiment van den Lt:
den 6e Decemb.                    Generael Grave van D’Envie
                                                           en
                                    Johanna Aleida Megteld Schmidtmann
                                             J: D: van Venlo.
 
Venlo H 1757-013  -  18-12-1757  -  blz. 56 nr. 1
1757                                          Met attestatie van Nijmegen
den 18 xbr                   Antoon Frans Schenck van Nijdeggen
                                              Lieutenant ten dienste van den Staat
                                                             en
                                    Johanna Christina van Ravesteijn.
 
Venlo H 1757-014  -  25-12-1757  -  blz. 56 nr. 2      
den 25                         Johannes Jacobus Liberael Voet
                                             J: M: van Heusden gepensioneert
Getrouwt d                            Lieutenant onder het Regimt:
                                             van den Generael Majoor Smissaert
                                                             en
                                    Johanna Elisabet Man
                                              J: D: geboortig van s Bos.
 
Venlo H 1758-001  -  22-01-1758  -  blz. 56 nr.3
1758                                          Met attestatie van Mastrigt
Janrij den 22                Willem Gros Lambert Weduwenaer
                                              soldaet in t Regimt: van den Generael
                                              Majoor Deutz onder de Comp.
                                              van de Capit: Akkersdijck
                                                               met
                                    Catharina Halfkan  J: D:
                                               geboortig van Heerle
 
Venlo H 1758-002  -  29-01-1758  -  blz. 56 nr. 4
1758                            Johan Scheffer jonkman van Bellemen
Jan: 29                                    Gulickse soldaat in ’t Bataillon van Nassau
                                               Usingen      met
                                     Maria Mulders jonge dogter geboortig van
                                                Elfje in ‘t Guliksche.
 
Venlo H 1758-003  -  29-01/12-02-1758  -  blz. 56 nr. 5
Jan: 29                                     met attestatie van Greene
                                    Carl Hanrick Lieders adjudant van ‘t Battaillon
getrouwt                                van de Generaal Major Deutz. Jonkman.
de 12 feb:                                                met
                                    Margareta Christina Joekelen wed: van Chris-
                                              tiaan Rudolph Wolfsman.
 
Venlo H 1758-004  -  05-02/12-03-1758  -  blz. 57 nr.1
1758                                         Hebben hare eerste proclamatie
Febr den 5.                  Joseph Daniel Heijfelder
                                              Weduwenaer van Marianna
getrouwt den                           Francisca Zitzerin geboortig
12 maart                                  van Redenbach in Frankenland
                                               Lieutenant in ’t eerste Batallon
                                               van Zijne Hoogheid den Prince
                                               van Nassau Usingen
                                                    en
                                    Francisca Apollonia Ponzin
                                               Weduwe van wijlen de Capiteijn
                                                Ignatius de la Croij.
 
Venlo H 1758-005  -  05-02/30-04-1758  -  blz. 57 nr. 2
Dito dt 5                      Johannes Becker  J:M: ge-
                                              boortig van Hessen Cassel
getrouwt den                          gepensioneert soldaet
30 April                                        en
                                    Anna Lisbet Janssens weduwe
                                              van Jacobus Cornelis.
[in marge: NB: van 6 weeken tot ses weeken]
 
Venlo H 1758-006  -  12-03-1758  -  blz. 57 nr. 3
Maert den 12                           met attestatie van Sprang
                                   Georg Hendrick Grawie  J: M:
                                            Sergiant in t Regimt: van den
                                            Generael Majoor Deutz in de
                                            Comp: van den Lt: Coll: Spanbroek
                                                               en
                                    Piternella Gouda wed: van Jan
                                            Uijthoven wonagtig te Sprang.
[in marge: NB: twe geboden op een dag omdat de bruijdegom
 den 25 maert moet uit guarnisoen zijn.]
 
Venlo H 1758-007  -  22-04/06-05-1758  -  blz. 57 nr. 4
April dt 22                   Jacob Bigens  J: M: grenadier in
                                              derde lijfcompagnie van zijn Hoogheid
getrouwt den                          de prins van Nassau Usingen geboortig
6 meij                                     van Mosbach in Usingen
                                                              en
                                    Elisabetha Poetss  J: D: ook geboortig
                                               van Mosbach in Usingen.
 
Venlo H 1758-008  -  25-04-1758  -  blz. 57 nr. 5
                                                met attestatie van Virlingsbeek
Dito 25                        Jacobus Huijbrecht gepensioneerd vaandrig
                                            wedr van Catharina Dekkers
                                                   en
                                    Hendrina Lammers Jonge dochter geboortig &
                                           beide laatst gewoont hebbende alhier.
[in marge: is verzogt om dit reets den 23 deeses te Virlingsbeek het
 vesta ge...end opges..... .... rest onleesbaar]
 
Venlo H 1758-009  -  04-06-1758  -  blz. 58 nr. 1
1758                                   Hebben hun eerste proclamatie
Junij den 4                   Nicolaes Hanssen  J: M: van
                                           Leeuwarden soldaet in t Twede
                                           Batallon van zijne Hoogheid
                                           den Prince van Nassau Usingen
                                           onder de Comp: van den Lt: Collonel
                                           Valat           en
                                    Geertruid Elsen  J: D: mede van
                                            Leeuwarden.
 
Venlo H 1758-010  -  11-06-1758  -  blz. 58 nr. 2
Dito                                             met attestatie van Mastrigt
den 11                         Huijbert van Hoeck Corporael in
                                             de Comp: van den Lt: Col: Spanbroeck
                                                            en
                                    Anna Geertruijd Aernold  J: D: beide
                                              woonagtig te Maastrigt.
 
Venlo H 1758-011  -  18-06/06-07-1758  -  blz. 58 nr. 3
den 18.                        Johannes van Kooijwijck  J: M
                                             van Leijden
getrouwt den 6. Julij                          en
                                    Margreta Vermasen J: D: van Venlo.
[in marge: NB: twe geboden op een dag]
 
Venlo H 1758-012  -  03-07-1758  -  blz. 58 nr. 4
Julius                                         met attestatie van Mastrigt
den 3                           Anthon Feijth  Weduwenaer
                                            Sergeant in de Comp: van den Hr.
                                            Prince van Anhalt
                                                       en
                                    Beatrix Jacobs geboren en wonagtig
                                            te Maestricht.
 
Venlo H 1758-013  -  16-07-1758  -  blz. 58 nr. 5
den 16.                                      met attestatie van Blegni
                                    Nicolaes Joseph Somers J: M:
                                             Lieutenant ten dienste van den
                                             Staat der Vereenigde Nederlanden
                                                            en
                                     Maria Elisabet Charlot  J: D:
                                               te Blegni.
[in marge: NB: 2 roep op eenen dag]
 
Venlo H 1758-014  -  23-07-1758  -  blz. 59 nr. 1
1758                                        met attestatie van Heerle
Julij                              Lambertus Boer Dragonder
den 23                                   int Regimt van den Generael
                                             Trips in de Comp: van den Lt: Col:
                                              Seeve en geboortig te Heerle
                                                         met
                                    Catharien Wetzels geboortig te
                                              Schandelen onder Heerle.
[in marge: 2 geboden op een dag]
 
Venlo H 1758-015  -  14-08/09-09-1758  -  blz. 59 nr. 2
Aug:                             Gosuinus Vasbinder  J: M: van
den 14                                    Stralen grenadier onder
                                               het Regimt: van den Generael
getrouwt den                           Majoor Deuts in de Comp:
9 7tre                                      van den Coll: Snoukaert
                                                                en
                                     Hendrina Weij J: D: van Venlo.
 
Venlo H 1758-016  -  17-09/01-10-1758  -  blz. 59 nr. 3
Sept:                            Johannes Engeldrom J: M: ge-
den 17                                   boortig van Floonheijm in de
                                              Graafschap Kreweijler soldaet
getrouwt den                           in t 2 Batallon van zijne
1e 8tre                                    Hoogheid den Prince van
                                              Nassau Usingen in de Comp:
                                              van de Lt: Coll: Valat
                                                            en
                                     Maria Lisbet Levens J: D:
                                               van Hinsberg.
 
Venlo H 1758-017  -  01-10-1758  -  blz. 59 nr. 4
Octob:                                    Met attest: van Maestrigt
den 1.                          Johan van Meurs  J: M: van
                                            de Graave Lieutenant onder
                                             het Regimt: van den Generael
                                             Majoor Deutz
                                                          en
                                    Maria Johanna Elisabet van der
                                             Smissen wed: van Johan
                                             Pardous geboortig van Mastrigt.
[in marge: NB: 2 roepen op een dag]
 
Venlo H 1758-018  -  15-10-1758  -  blz. 60 nr. 1
1758                                       met attestatie van Maastricht
Octob.                         Henderik Isaac de Vos van Steenwijk
d. 15                                     J: M: van Heusden Leutenant onder t
                                             Regiment van den Heer Generael Majoor Deutz
                                                            en
                                    Michtelina Briddele J: D: van S: Bosch.
 
Venlo H 1758-019  -  05-11-1758  -  blz. 60 nr. 2  
Novembr                      Do: Johan Hendrick Bollenberg
den 5.                                    J: M: geboortig te Gennip, Predikant
                                              alhier              en
                                      Antonia Magdalena Hampen
                                                J: D: geboortig in s Haage.
[in marge: getrouwt door Do: Schmidtman te Asten in de majorei den 22 dito]
 
Venlo H 1759-001  -  03/18-03-1759  -  blz. 60 nr. 3
1759                           Hendrick Klaufues J: M:
Maert                                   uijt het Darmstadsche
dt 3                                      soldaet in t Regimt: van
                                           den Prince van Nassau
                                           Usingen onder de Comp: van
                                           de Capitein van Maneel
                                                       en
getrouwt den 18.          Christina Sandrina Daselain
Maert 1759                           J: D: geb: te Doornick.
 
Venlo H 1759-002  -  18-03/01-04-1759  -  blz. 60 nr. 4
Maert dt 18                  Rheinhart Schatwijler
                                              J: M: van Erwenheijm int Nassau
                                              Usingse soldaet onder het eerste
getrouwt den 1.                       Batallon van den Prince van
april                                        Nassau Usingen, en in de Comp:
                                               van den Capitein Mallot
                                                                 en
                                     Elisabet Steijerin J: D: mede
                                               uijt Erwenheijm.
 
Venlo H 1759-003  -  01/16-04-1759  -  blz. 61 nr.1
1759 April                   Johan Anthoon Winterwerf
dt 1.                                         J: M: geboortig van Frigt int
getrouwt den 16e                      Nassausche sergiant onder
dito                                          het 2 Batallon van zijn Hoog-
                                                heid den Prince van Nassau
                                                Usingen in de Comp: van de
                                                Capiteijn Erpel
                                                            en
                                     Gerritje Otten wed: van Abra-
                                                ham Bock geboortig van Nijmegen
 
Venlo  H 1759-004  -  08/22-04-1759  -  blz. 61 nr. 2
dt 8.                             Christof Mien  J: M: uijt het
                                               Nassau Usingse geboortig van
                                               Auringen soldaet int Regt:
                                               van den Prince van Nassau
getrouwt den                           Usingen onder de Comp: van
22. dito                                   de Majoor D’Egg
                                                            en
                                     Elisabet Margretha Visscherin
                                               J: D: mede geboortig aldar.
 
Venlo H 1759-005  -  06/20-05-1759  -  blz. 61 nr. 3
Meij dt 6.                     Johan Georg Ringeler  J: M:
                                             uijt Saxen soldaet int Regt:
getrouwt den 20 dt                 van den Prince van Nassau
                                              Usingen onder de Comp: van
                                              den Prince van Anhalt
                                                            en
                                    Catharina Dorothea Zobelin
                                               J. D. van Muntsfels in het
                                               Nassau Usingse.
 
Venlo H 1759-006  -  20-05/03-06-1759  -  blz. 62 nr. 1
den 20. Meij                Jacobus Josephus Vermeulen  J: M:
                                               uijt Freemen in Vlaanderen soldaet in het
getrouwt den                           Regiment van zijn Hoogheid de Here Prince
3 Junii                                      van Nassau Usingen in de compagnie van
                                               de Heer Generael Major Baron van Linden
                                               van Blitterswijk
                                                                  en
                                    Anna Geertruij van Barth wedwe van
                                               Johannes Lemmen, geboortig van Kempen.
 
Venlo H 1759-007  -  10/24-06-1759  -  blz. 62 nr. 2
den 10 Junii                  Michael Henneman  J:M: van  Her-
                                                hausen in 't Schaumburgesche soldaet in
getrouwt den                            't eerste Battallion van zijne doorlugtichheid    
24 Junii                                     den Erfprince van Nassau Usingen in
                                                de Compagnie van den Heer Capitein Prince
                                                 van Anhalt            en
                                     Susanna Netshaussin J: D: geboortig van Cran-
                                                 berg  in het Schaumburgesche.
 
Venlo H 1759-008  -  17-06/01-07-1759  -  blz. 62 nr. 3
den 17 Junii                  Johannes Hermannus Blanke weduwnaer van
                                                Catharina de Craft gepensioneerd soldaet in
getrouwt den                             het Regmt van den Prins van Holsteijn Got-
1e  Julij                                      torp in de Compagnie van den Capitein Slikker?
                                                 geboortig van Maastrigt
                                                              en
                                     Maria Aerdijk J: D: geboortig alhier.
 
Venlo H 1759-009  -  17-06/01-07-1759  -  blz. 62 nr. 4
den selfden dito            Johannes Jacobus Krukken J: M: geboortig
                                                van Dusseldorp canonnier in Compagnie van
getrouwt den 1. Julij                 de Baron Verschuur
                                                            en
                                     Maria Smeets J: D: van Blerik.
 
Venlo H 1759-010  -  17-06/15-07-1759  -  blz. 62 nr. 5
den selfden dito            Adriaan de Roij   J.M. van Waalwijk soldaet in
                                          de compagnie van Capitein La Rocques in het
getrouwt den 15:                 Regimt van den Lt: Generaal Baron de
Julij 1759                            Villegas              en
                                    Rosa Benedictus jonge dogter geboortig
                                            van Venlo.
 
Venlo H 1759-011  -  01-07-1759  -  blz. 63 nr. 1
1759                                          met attestatie van Tilburg
den 1 Julii                    Wouter Coolen  J: M: soldaet int Regiment van den Heere
                                        Prince van Nassau Usingen onder de Compagnie van den
                                        Heer Collonel van Henkel
                                                        en
                                    Francijn Bosschert  J: D: beide komende van Tilburg en
                                         woonende aan de Velthoven.
 
Venlo H 1759-012  -  15/29-07-1759  -  blz. 63 nr. 2
dito 15.                        Peter Dilmuth   J: M: geboortig
                                           uijt het Nassau Usingse soldaet
getrouwt dt 29 dt                 int Regimt: van den Erfprince
                                           van Nassau Usingen en in de
                                           Comp: van den Capit: Bassij
                                                     en
                                     Elisabet Barbara Schweijsin
                                            J: D: mede uijt het Nassausche
 
Venlo H 1759-013  -  15-07/30-09-1759  -  blz. 63 nr. 3
Dito                             Johannes Huberdits  J: M: uyt
                                              Hessen soldaet in t Regimt: van
                                              den Coll: Acronius en in de Comp:
                                              van de Capit: Zijtzama
getrouwt den 30. 7tre                         en
                                    Susanna Momboirs  J: D: van
                                              Gelder
[in marge: de belofte is dat de kinderen zullen opgevoet worden
 in de  geref:  Religie waervan de Bruijgom professie doet.
 NB: de geboden van deze moeten gaen van ses tot ses weeken]
 
Venlo H 1759-014  -  05/19-08-1759  -  blz. 63 nr. 4
den 5. Aug:                  Peter de Bobenar weduwnr van Anna
                                          Christina Swinkels geboortig van Lier
getrouwt den                       in Brabant          
19 august 1759                           en
                                    Maria Elisabeth Imdal wedwe van
                                     Willem Bach geboortig van Erkelens.
 
Venlo H 1759-015  -  12-08-1759  -  blz. 63 nr. 5
den 12 dito                                met attestatie van Maastrigt
                                    Johannes Wilhelmus Claassens geboortig van
                                              Masijk tamboer in de Compagn: van den  
                                              Heer Lieut: Coll: Valat
                                                             met
                                     Catharina Passau geboortig van Wijk in Maastrigt.
 
Venlo H 1759-016  -  09-09/09-12-1759  -  blz. 64 nr. 1
Sept. dt 9                                   Hebben hunne eerste Proclamatie
                                    Jan Langkamp  J: M: van Ootmaersen
                                              Ruijter in de Comp: van den Heer Lt:
                                              Generael van Dongen in t Regiment
                                               van den Heer Generael Majoor
                                               Graave van Rechteren
getrouwt den.9 decemb.                   en
                                    Anna Kudding  J: D: van Enschede.
[in marge: NB: de afspraek is dat de kinderen alle met de moeder gaen
 en in onze religie zullen opgetrocken werden. NB: geboden van deze
 personen moeten gaen van ses tot ses weeken] 
 
Venlo H 1759-017  -  23-09/21-10-1759  -  blz. 64 nr. 2
Dito dt 23.                   Johan Hendrick Klatte Weduwenaer
                                             Ruijter in t Regimt: en de Compagnie
getrouwt 21. 8tre                   van den Heer Generael Majoor Grave
                                              van Rechteren         en
                                    Tekela Lasies  J: D: geboortig
                                              van de Lemmer.
 
Venlo H 1759-018  -  07-10-1759  -  blz. 64 nr. 3
8br                                       met attestatie van Nijmegen
dt 7                             Johannes van Dalen  J: M:  sol-
                                           daet in t 2 Batallon van den
                                           Erf Prince van Nassau Usingen
                                                         en
                                    Helena Terseijn J: D: van Nijmegen.
 
Venlo H 1759-019  -  14-10-1759  -  blz. 64 br. 4
Dt 14                                        met attest(atie) van s Bosch
                                    Paulus Smits wed: van Hendrica
                                              Drooge cannonnier in de Comp:
                                              van den Hr: Coll: Baron Verschuer
                                                             en
                                     Elisabeth Cuijpers wed: van Johan
                                               Fredrick Wilhelm, geboortig van Kalde-
                                               kerken.
 
Venlo H 1759-020  -  14/28-10-1759  -  blz. 64 nr. 5
Dito                              Johan Baptist Brouwer  J: M:
                                               van Doornick Tambour in het
getrouwt 28 8tre                      Regimt: van zijn Doorluchtigheid
                                               den Hr: Prince van Nassau Usingen
                                                in de Comp: van den Lt: Generael
                                                Baron van Brakel
                                                               en
                                     Johanna Seijdelaer J: D: mede
                                                 van Doornick.
 
Venlo H 1759-021  -  28-12-1759  -  blz. 65 nr. 1
den 28. Decbr.                       Hebben hunne eerste Proclamatie
                                   Jan Hendrick Weeners J: M: uit den Pater-
                                            berensche soldaet in t erste Batallion van
                                            ge Stadt & Landen onder de Compagnie van
                                            de Heer Lt: Collonel Pathens
                                                           en
                                   Anna Maria Margreta Peerenboom weduwe
                                             wijlen Christoph: Cosnius Ausberch etc geboortig
                                             van Dieren aan der Loen woonagtig alhier.