Samenvattingen  bevolkings register Tegelen 1850-1862   archief nr. 903  algemeen  Tegelen       
Met links naar gezinsbladen

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


Blad 001        Steyl. huisnr  211 325

1     Glasmachers Frans Joseph geboren 17-11-1795 te Kaldenkirchen, gehuwd, RK, pottenbakker ovl. 02-06-1851
1 2  Sprengers Margaretha geboren 29-04-1816 te Tegelen, gehuwd, RK, huisvrouw
2 3  Glasmachers Hendrik geboren 05-03-1846 te Tegelen, RK, vertrekt 27-03-1856 naar Kaldenkirchen
3 4  Glasmachers Karel Theodor geboren 11-03-1849 te Tegelen, RK,
4 5  Glasmachers Anna Catharina geboren 05-05-1844 te Tegelen, RK, schoolleerl.
5 6 
Joosten Antoon geboren 27-04-1821 te Tegelen, gehuwd, RK, akkerman, uit blad nr. 81 getrokken.
7     Joosten Peter Jacob geboren 22-04-1853 te Tegelen, RK, ovl. 04-06-1854
6a   Joosten Maria Christ geboren 19-06-1854 te Tegelen, RK,
7a   Joosten Yda geboren 04-09-1856 te Tegelen, RK,
8     Joosten Peter Jacobus Hendrikus geboren 20-06-1859 te Tegelen, RK,
 

Blad 002            Steyl. huisnr 322

Schoenmakers Hendrik geboren 17-05-1798 te Keulen, gehuwd, RK, scheepstimmerman vertrekken allen 25-05-1859
2  Kolp Elisabeth geboren 25-08-1797 te Venlo gehuwd, RK, huisvrouw
3  Schoenmakers Joseph geboren 07-03-1821 te Venlo RK, scheepstimmermans gezel
4  Schoenmakers Johannes geboren 10-02-1826 te Venlo RK, scheepstimmermans gezel
5  Schoenmakers Mattris geboren30-09-1835 te Venlo RK, scheepstimmermans gezel
6  Schoenmakers Maria geboren 18-10-1828 te Venlo RK, op blad nr. 11 overgebracht

 

Blad 003        Steyl. huisnr  209  320

1     Ronck Jan Joseph geboren 19-08-1786 te Tegelen, gehuwd, RK, tapper, ovl. 07-02-1855
2     Thöer Maria Agnes geboren 30-10-1786 te Bracht, gehuwd, RK, huisvrouw, ovl. 23-06-1852
1 3  Ronck Willem geboren 02-01-1819 te Tegelen RK,
2 4  Ronck Alexander geboren 08-10-1822 te Tegelen RK,
3a   Ronck Hendrik geboren 03-08-1817 te Tegelen RK, commis, komt 01-01-1857 uit Maastricht

 

Blad 004            Steyl. huisnr 319

1     Ambaum Peter Willem geboren 20-01-1802 te Bracht, weduwnaar, RK,
2     Ambaum Willem geboren 12-01-1830 te Tegelen, RK,
3     Ambaum Jacob geboren 10-06-1839 te Tegelen, RK,
4     Ambaum Peter geboren 24-07-1847 te Tegelen, RK, vertr. 17-03-1862
5     Ambaum Catharina geboren 09-09-1833 te Tegelen, RK, vert. 30-02-1860 naar Maasbree
6     Ambaum Elisabeth geboren 01-01-1837 te Tegelen, RK, vert. 09-05-1852
6 7  Ambaum Johanna geboren 06-12-1841 te Tegelen, RK, zie ad no 36
7 8  Ambaum Maria geboren 21-09-1844 te Tegelen, RK,
8a   Ambaum Elisabeth geboren 01-01-1837 te Tegelen, RK, uit blad nr.32 getrokken

9     Ambaum Anna Catharina geboren 23-09-1855 te Tegelen, RK,
 

Blad 005        Steyl. huisnr 312.

1    Thurlings Leonard geboren 24-04-1796 te Kaldenkirchen, gehuwd, RK, dagloner
2    Imcamp Catharina geboren 24-06-1799 te Kaldenkirchen, gehuwd, RK, dagloner
3   Thurlings Theodor  geboren 26-05-1839 te Tegelen, RK, schoolleerl., vert. 27-04-1852
4    Thurlings Hubertina geboren 17-07-1831 te Tegelen, RK, meid, vert. 01-04-1852
3 5  Kuijpers Willem Peter geboren 13-04-1825 te Venlo, kleermaker, vest. 03-08-1852: op blad 25 gebracht
4a   Thurlings Hubertina  geboren 17-07-1831 te Tegelen, RK, vest. 01-05-1854 en vert. 01-01-1855
3a   Thurlings Theodor geboren 26-05-1839 te Tegelen, RK, kleermaker, vest. 14-01-1858 en vert 10-07-1859 naar Kaldenkirchen
No 309
1    de Man Andries Johan geboren 22-01-1837 te Venlo, gehuwd, RK, steenh, vest 29-11-1859 uit Venlo.
2    van Well Catharina Petronell geboren 02-09-1843 te Venlo gehuwd, RK, hsvrouw, vest 29-11-1859 uit Venlo
3    de Man Maria Josephina geboren 02-12-1860 te Tegelen, RK,
4    de Man Catharina Maria  geboren 14-12-1861 te Tegelen, RK,
 

Blad 006        Steijl huisnr. 318

1     Peeters Petronella geboren 1787 te Baarlo, weduwe, RK,dagloonster,
2     Schouwenberg Johannes geboren 16-11-1818 te Tegelen, gehuwd, RK, dagloner, 13-11-1856 geh.
3     Schouwenberg Jacob geboren 01-11-1824 te Tegelen RK, dagloner, verlaat 20 april 1851
4     Schouwenberg Anna Maria geboren 03-11-1828 te Tegelen RK, meid,
5     Schouwenberg Anna Cath. geboren 18-08-1831 te Tegelen RK, meid, overgeb op blad 25
6     Schouwenberg Hendrina Hub. geboren 22-08-1839 te Tegelen RK, meid, verl. 04-11-1853
4a   Schouwenberg Jacob geboren 01-11-1824 te Tegelen RK, dagloner, vest. 01-01-1852, op blad 128 gebracht
3a   Timmermans Jacoba geboren 15-03-1829 te Maasbree RK, gehuwd, huisvr. en 4st october 1859 uit blad 9
3 4b  Schouwenberg Petronella geboren 17-09-1857 te Tegelen RK,
4c    Driesen Gertrudis geboren 22-06-1822 te Maasbree RK, gehuwd, uit blad 21 van het BR getrokken
5a    Schouwenberg Jacoba geboren 23-02-1862 te Tegelen RK,
 

Blad 007        Steijl huisnr.  207  327. 

Timmermans Mathis geboren 09-05-1816 te Venlo, gehuwd, RK, dagloner, ovl. 30-06-1854
2  Telgers Maria Gert. geboren 31-12-1819 te Heithuyzen, gehuwd, RK, dagloner
3  Timmermans Cornelia Cath. geboren 12-03-1850 te Tegelen, RK,
4  Timmermans Maria Cecilia geboren 20-08-1852 te Tegelen, RK,

No 316
Rolkes, Theodorus geboren 14-05-1830 te Tegelen, gehuwd, RK, dagloner, uit blad 14 van BR getrokken
2  Dings Wilhelmina geboren 09-02-1829 te Beesel, gehuwd, RK, vrouw, vest 12-05-1862 uit Belfeld
 

Blad 008    Steijl                        huisnr. 317 

1   Pieters Margaretha geboren 27 junij 1787 te Tegelen, weduwe, RK, dagloonster
2   Roggen Gerardus geboren 30 maart 1814 te Tegelen, RK, dagloner, verlaat 20 julij 1850 de gemeente [geboorte datum is fout]
3   Roggen Johannes geboren 11 dec. 1819 te Tegelen, gehuwd, RK,, op blad 268 gebragt
4   Roggen Maria Catharina geboren 2 nov. 1822 te Tegelen, RK, meid, verlaat 30 april 1852 de gemeente
2 5  Roggen Gerardus geboren 30 maart 1814 te Tegelen, RK, dagloner, vest. 12 dec. 1850, op blad 47 gebragt,
3 6 Lukers Paulus  geboren 21 augt 1824 te Grubbenvorst, gehuwd, smid, vest. 24 april 1851, tr 23 april 1855
7    Gijsen Wilhelmina geboren 17 janua 1824 te Blerick, gehuwd, RK, huisvrouw, op blad 268 gebragt
4 7a  Roggen Maria Catharina geboren 2 nov. 1822 te Tegelen, gehuwd, RK, meid, vest 1 oct 1852, trouwt 23 april 1855
5a   Luckers Johannes Bern. geboren 27 febr. 1856 te Tegelen, RK
6a   Luckers Gerardus Wilh. geboren 23 maart 1859 te Tegelen, RK
7b   Luckers Mathias geboren 19 nov. 1860 te Tegelen, RK
8     Luckers Margaretha El. geboren 14 mei 1857 te Tegelen, RK
 

Blad 009    Steijl                        huisnr. 

1  Houzen Helena geboren 1 mei 1814 te Tegelen, weduwe, RK, dagloonster, verlaat gem. 18 april 1853
1a Pennings Jacob geboren 1808 te Kessel gehuwd, RK, timmerman, vest 12 9bris 1853, verlaat 24 nov. 1857
2  Gubbels Elisabeth geboren 1805 te Blerick, gehuwd, RK, huisvrouw, verlaat 24 nov. 1857

Terhaag Ludwig geboren 5 maart 1820 te Brijell, gehuwd, RK, koopman, komen 1 oct 1855 uit Brijell verlaat 3 mei 1859
2  Broeks Maria Mechtild geboren 12 aug 1829 te Brijell, gehuwd, RK, huisvrouw
3  Terhaag Paulina geboren 19 febr. 1853 te Brijell,
4  Terhaag Thekla geboren 22 aug. 1856 te Brijell,
5  Terhaag Peter Johan geboren 17 augst. 1825 te Brijell, koopman
6  Terhaag Catharina Sophia geboren 7 dec. 1858 te Brijell,
 

Blad 010    Steijl                        huisnr. 312 

1     Ronck Nicolaas geboren 11 julij 1788 te Tegelen, gehuwd, RK, brouwer
2     Gubbels Johanna Catharina geboren 31 dec. 1795 te Tegelen, gehuwd, RK, huisvrouw, ovl. 8 nov 1861
3     Ronck Jan geboren 6 febr. 1834 te Tegelen RK, commis
4     Ronck Leopold geboren 26 junij 1836 te Tegelen RK, student
5     Ronck Hubertina geboren 5 julij 1828 te Tegelen RK, vertrekt 18 febr 1859
6     Ronck Josephina geboren 20 maart 1831 te Tegelen RK, op blad 235 gebragt
6 7  Ronck Jacobus geboren 28 dec 1797 te Tegelen RK, koopman

Blad 011    Steijl                        huisnr. 272 

Houba Petronella geboren 1797 te Blerick, weduwe, RK, rentenierster, verlaat 10 april 1855 gemeente
2  Hollenders Frans Hendrik Jacob geboren 1823 te Vedt [pruissen], RK, schoolleerl.

Latiers Eduard Joseph geboren 13 oct 1818 te Wezen, Belgie, gehuwd, RK, steenh, uit blad 280 getrokken
2  Schoenmakers Maria geboren 19 oct 1828 te Venlo, gehuwd, RK, huisvr. uit blad 2 getrokken
3  Latiers Henri Joseph geboren 3 sept 1854 te Tegelen, RK,
4  Latiers Hupolith Joseph Hubert geboren 21 sept 1856 te Tegelen, RK,
5  Latiers Maria Catharina geboren 1 februari 1859 te Tegelen. RK,
6  Latiers Lucia Elisabetha Maria geboren 27 junij 1861 te Tegelen, RK,
 

Blad 012    Steijl Tegelen           huisnr. 70

1   Peeters Antonius geboren 1812 te Baarlo, gehuwd, RK, veerman, vertr. 20 april 1851
2   Zanders Mechtildes geboren 1820 te Kessel, gehuwd, RK, huisvrouw
3   Peeters Helena Hubertina geboren 9 maart 1850 te Tegelen, RK,


1a  Schell Joseph geboren 29 october 1826 te Tegelen, gehuwd, RK, kleermaker, getrokken uit 232
2a  Crommentuijn Anna Maria geboren 7 sept 1816 te Helden, gehuwd, RK, huisvr., vest 20 oct 1851 ovl. 25 october 1859
3a  van Beek Willem geboren 10 jan 1847 te Tegelen, RK, schoolleerl., vertr. 26 april 1862
4    van Beek Cornelia geboren 28 febr. 1843 te Helden RK, schoolleerl.
5    van Beek Johanna Christa geboren 28 oct 1844 te Baarlo RK, schoolleerl.
6    Schell Johan Mathis geboren 5 august 1829 te Tegelen, RK, kleermaker, vertr. 14 sept. 1853
7     Schell Theodor Leopold geboren 6 aug 1834 te Tegelen RK, kleermaker, vest 29 april 1851 en vert. 20 maart 1853
8 6a  Schell Catharina Hub. Philomina geboren 25 junij 1852 te Tegelen, RK,
7a   Schell Gerardus Ludovicus Franciskus geboren 7 sept 1855 te Tegelen
8     Schumann Anna Maria Catharina geboren 21 dec. 1819 te Putsfeld Pruissen, gehuwd, RK, vrouw, gevest. uit Roermond
 

Blad 013    Steijl                        huisnr. 306

Gubbels Jacobus geboren 9 maart 1805 te Tegelen, gehuwd, RK, koopman
2  Ruhren Louisa geboren 15 aug. 1810 te Corschenbroeck RK, huisvrouw, ovl. 04-02-1859
3  Gubbels Johan Hendrik Hub. geboren 13 sept. 1848 te Tegelen
4  Gubbels Delphine Sebilla Johanna Hubertina geboren 4 april 1847 te Tegelen
5  Gubbels Maria Louisa Hub. geboren 22 juli 1850 te Tegelen
6  Gubbels Peter Louis Hub. geboren 5 sept. 1852 te Tegelen
7  Benach? Andre, 34 jaar, Luijck, Belgie, RK, schipper, vest. 24 nov. 1858 uit Luijck vertr. 20 oct 1860
 

Blad 014    Steijl                        huisnr. 304  

de Rijk Gerard Johan geboren 11 april 1795 te Duisburg Pruissen, gehuwd, RK, koopman,
2  de Koning Theodora Maria geboren 10 sept 1800 te Helden, gehuwd, RK, huisvrouw
3  de Rijk Louis Pierre Quillaume Hubert geboren 14 augst 1823 te Tegelen, RK, koopman, op blad 79 gebracht
4  de Rijk Gerard Wijnand Johan Marten geboren 27 jan 1826 te Tegelen, RK,
5  de Rijk Carel Theodor Leon geboren 23 dec 1834 te Tegelen, RK, student, op blad 48 gebracht
6  de Rijk Constant Alphons geboren 4 januarij 1840 te Tegelen, RK, schoolleerl.
7  de Rijk Gustaaf Lodewijk Willem Felix geboren 25 mei 1842 te Tegelen, RK, schoolleerl.
8  de Rijk Leopold Willem Eugene Alphonse geboren 17 aug 1844 te Tegelen, RK, schoolleerl.
9  de Rijk Maria Louisa Petronella Fransicka Wilhelmina geboren 14 maart 1831 te Tegelen, RK, gehuwd, op blad 274 gebragt
10  de Rijk Elisa Carolina Johanna Theodora geboren 8 nov 1832 te Tegelen, RK, vertrekt 10 sept. 1857
11  de Rijk Johanna Petronella Gerardina geboren 27 mei 1836 te Tegelen, RK,
12  de Rijk Maria Josephina Gerardina Johanna geboren 3 maart 1838 te Tegelen, RK,
13     Soeten Frans geboren 3 maart 1822 te Tegelen, RK, op blad 210 gebragt
13a  Clocquet Jan Baptist geboren 28 julij 1820 te Roermond, gehuwd, RK, rentenier, gevest. 27 sept. 1852 op blad 274 gebragt.
 

Blad 015    Steijl                        huisnr. 265   

Dinghs Sibilla Cath. geboren 26 febr. 1805 te Tegelen, gehuwd, RK, strikster,
2  Didden Wilhelm geboren 1 dec. 1844 te Tegelen, RK,
3  Didden Stephanus geboren 6 mei 1848 te Tegelen, RK, ovl. 20 nov. 1858
4  Didden Aldegonda geboren 11 april 1837 te Tegelen, RK, schoolleerl., op blad 4 gebragt
5  Didden Hubertina geboren 11 sept 1841 te Tegelen, RK, verlaat 8 oct 1854 de gemeente
4 6  Didden Maria Theresia geboren 1 juni 1851 te Tegelen,
7  Didden Aldegonda geboren 11 april 1837 te Tegelen, meid, op blad 4 gebragt
8  Didden Aldegonda geboren 11 april 1837 te Tegelen, vest. 10 nov 1857 uit Bracht

No 310
1. Jentjens Peter  geboren 12 oct 1822 te Tegelen, gehuwd, RK, dagl., uit blad 132 getrokken
2. Pras Maria Gertr. geboren 28 dec 1820 te Maaseijk Belgie, RK, hvr., idem
 

Blad 016    Steijl                        huisnr. 314    

1. van Dijck Andreas geboren 25 april 1823 te Horst, gehuwd, RK, bakker,
2. Peters Anna Maria geboren 17 julij 1824 te Venlo, gehuwd, RK,
3. van Dijck Anna Maria Chris. geboren 3 mei 1850 te Tegelen
4. van Dijck Johannes Mart.  geboren 23 mei 1852 te Tegelen
5. van Dijck Alogonda geboren 19 jan 1854 te Tegelen
6. van Dijck Maria Wilh. Hubertina geboren 21 maart 1856 te Tegelen
 

Blad 017     Steijl                       huisnr.199  308 

1   Moubis Matheu Kaspar Alois geboren mei den 20 1802 te Schaag gehuwd, RK, koopman
2   Canoij Maria Antonet geboren 1 jan 1814 te Tegelen, gehuwd RK, huisvrouw
3   Moubis Ferdinand Aug Hubert geboren 9 dec 1834 te Tegelen, RK, 2 jan 1860 student T Rolduc
4   Moubis Karel Hendrik Maria Eugenius geboren 3 sept 1837 te Tegelen RK, vertrekt 12 dec 1862
5   Moubis Bernardus Antonius Hubertus geboren1 mei 1842 te Tegelen, RK, schoolleerl.
6   Moubis Julius Joseph Hubert geboren 27 mei 1844 te Tegelen, RK, student Rolduc
7   Moubis Johannes Berthold Hubertus geboren 10 dec 1846 te Tegelen, RK,
8   Moubis Carolina Franciska Hubertina geboren 10 maart 1840 te Tegelen, RK,schoolleerl.
9   Moubis Maria Christina Bernardina geboren 8 aug 1849 te Tegelen, RK,
10  Ronck Maria Angelina geboren 9 aug 1784 te Tegelen, weduwe, RK, rentenier, ovl. 20 jan 1858
11  Moubis Ignatius Maria Hubert geboren 31 jan 1852 te Tegelen, RK,
12  Moubis Maria Elisa Hub. geboren 30 junij 1855 te Tegelen, RK,
 

Blad 018    Steijl                        huisnr. 188  296 

Canoij Bartholomeus geboren 5 januarij 1800 te Tegelen, gehuwd, RK, koopman, ovl. 31 dec 1856
2  Moubis Trinette geboren 1812 te Schaag Pruissen, gehuwd, RK, ovl. 2 oct 1861
3  Canoij Bernard geboren 24 junij 1834 te Tegelen, RK, ?, op blad 26 gebragt
4  Canoij Carolus geboren 21 febr. 1839 te Tegelen, RK, schoolleerl.
5  Canoij Julia geboren 3 augt 1832 te Tegelen RK,
6  Canoij Anna Maria Henrietta Huberta geboren 26 julij 1836 te Tegelen RK,
7  Canoij Rosalia geboren 5 febr. 1843 te Tegelen RK, schoolleerl.
 

Blad 019    Steijl Ulingshof         huisnr. 183  

Canoij Bernard Josephus geboren 12 jan 1763 te Tegelen, onghuwd, RK priester, ovl. 23 november 1853
2  Carolina Canoij geboren 1816 te Venlo, RK, huishoudster, verlaat 1 jan 1854 de gemeente

Duckmann Wilhelm geboren 3 julij 1820 te Neus, RK, akkerman, vestigt 10 julij 1855 uit Ostenrath verlaat 10 nov. 1858 de gemeente
2  Lorenzen Elisabeth geboren 1824 te Osterath
3  Duckmann Hubertina Elis. geboren 17 jan 1845 te Ostenrath
4  Duckmann Hubertina Anna Maria geboren 15 mei 1847 te Ostenrath
5  Duckmann Hubert Theodor geboren 9 febr. 1849 te Ostenrath
6  Duckmann Hubert Henrich geboren 17 april 1851 te Ostenrath
7  Duckmann Hubertina geboren 9 junij 1854 te Ostenrath

Busch Johan Matheu geboren 1829 te Breyell, gehuwd, RK, vestigt 1 jan 1859 verlaat 1 oct 1861 de gemeente, komt uit Brijell
2  Wolters Maria Catha. geboren 1826 te Elmpt, gehuwd, RK, vrouw, komt uit Elmpt
3  Busch Sophia Elisab. geboren 1 aug 1860 te Tegelen
 

Blad 020    Steijl                        huisnr. 186  297

Olders Johanna geboren 2 maart 1776 te Tegelen, weduwe, RK, dagloonster, ovl. 20 dec. 1850
2  Curvers Elisabeth geboren 3 julij 1804 te Tegelen, RK,
3  Curvers Nicolaas geboren 15 junij 1815 te Tegelen, RK, knecht, vest 13 nov 1851, op blad 22 gebragt

No 281
Dousborgh Willem geboren 15 aug 1827 te Tegelen, gehuwd, RK, knecht, uit blad 12 getrokken
2  Leenkens Hendrina geboren 15 febr. 1823 te Arcen, gehuwd, RK, meid
3  Dousborgh Josephus Wilhelmus geboren 5 julij 1856 te Tegelen, ovl 5 dec 1856
3a  Dousborgh Maria Hubert Margaretha geboren 27 sept 1857 te Tegelen
4  Doesborg Hendrikus Wilhelmus geboren 17 febr. 1860 te Tegelen
5  Dousborgh Anna Margaretha geboren 25 febr. 1862, ovl 18 october 1862
6  Dousborgh Doretha geboren idem

Blad 021    Steijl                        huisnr. 185 273                    

1.  Nelissen Jan geboren 1796 te Baarlo, gehuwd, RK, kuiper, ovl. 24 december 1861
2.  Jentjens Maria geboren 20 oct 1806 te Tegelen, gehuwd, RK, huisvrouw
3.  Nelissen Willem geboren 25 april 1830 te Tegelen, RK, kuiper, op blad 30 gebragt
4.  Nelissen Jacob geboren 3 april 1842 te Tegelen, RK,schoolleerl.
5.  Nelissen Mathis geboren 30 mei 1845 te Tegelen, RK,
6.  Nelissen Cornelia geboren 15 julij 1833 te Tegelen, RK, naaister verlaat 27 oct 1857 de gemeente, zie blad 118
7.  Nelissen Theresia geboren 19 mei 1839 te Tegelen, RK,
8.  Nelissen Philomina geboren 21 febr. 1848 te Tegelen, RK,
9.  Nelissen Maria Gert geboren 8 maart 1828 te Tegelen, RK, vest 30 dec. 1851, verlaat 11 8bris 1854
9a  Nelissen Anna Gert. geboren 28 jan 1826 te Tegelen, RK, vest 1854 op blad 102 gebragt, op blad 32 gebragt
 

Blad 022    Steijl                        huisnr. 301  

1  Lenders Johannes geboren 1784 te Zelen, Belgie, weduwnaar RK dagloner ovl. 29-12-1856
1 2  Lenders Gertrudis Anna geboren 29-07-1821 te Tegelen, RK, dagloner
2 3  Curvers Nicolaas geboren 27-06-1815 te Tegelen gehuwd, RK, schipper uit blad 20 getrokken, verand BS 16-04-1855
3 4  Curvers Johanna Helena geboren 24-11-1859 te Tegelen, RK,
4a  Curvers Johannes Nicolaas geboren 03-10-1861 te Tegelen, RK,
 

Blad 023    Steijl                        huisnr. 190 300  

1.  Houzen Godfried geboren 26 sept 1810 te Belfeld, RK, weduwnaar RK, dagloner
2.  Houzen Johannes geboren 8 febr. 1939 te Tegelen, RK, schoolleerl.
3.  Houzen Andreas geboren 19 julij 1842 te Tegelen, RK,
4.  Houzen Willem geboren 30 mei 1845 te Tegelen, RK,
5.  Houzen Joseph geboren 12 maart 1848 te Tegelen, RK, meid
6.  Houzen Maria geboren 21 nov 1836 te Tegelen, RK, gehuwd, huisvr.
 

Blad 024    Steijl                        huisnr. 189  

Bongarts Godfried geboren 11 april 1819 te Tegelen gehuwd, RK, linnenwever,
2  Feijen Maria Catha. geboren 15 dec. 1818 te Tegelen, gehuwd, RK, huisvrouw, ovl. 31 mei 1851
3  Bongarts Willem geboren 13 junij 1828 te Tegelen, RK, linnenwever, 10 oct 1851 vertrokken
4a Didden Emeli geboren 9 nov. 1834 te Tegelen, RK, meid
4a  Bongarts Anna Maria geboren 24 mei 1851 te Tegelen, RK, ovl. 13 oct 1851
2 5  Pechtheiden Maria Cath. geboren 20 dec. 1814 te Luttelbracht, Pruissen, gehuwd, RK, huisvrouw, 29 sept 1851 gevest.
3a  Bongarts Theodor Hend. Willem geboren 13 maart 1854 te Tegelen, RK, 29 jan 1857 vertr.
4b  Bongarts Theodor geboren 12 julij 1857 te Luttelbracht

Franssen Windelina geboren 8 maart 1795 te Tegelen, weduwe, RK, uit blad 37 getrokken, ovl. 1 julij 1861
2  Sprengers Gerardus geboren 29 aug. 1818 te Tegelen, RK, smid, op blad 37 gebracht
3  Sprengers Helena geboren 12 febr. 1839 te Tegelen, RK, naaister op blad 43 gebracht

Blad 025    Steijl                        huisnr. 187  

1. Dohmen Martinus geboren 1784 te Houtem, gehuwd, RK, dagloner, zie blad 212 van dit register.
2. Janssen Maria geboren 1 febr. 1778 te Tegelen, gehuwd, RK, ovl. 23 maart 1858

1. Kuijpers Willem Peter geboren 13 maart 1828 te Venlo, gehuwd, RK, kleerm, ovl 31 jan 1858, uit blad 5 getrokken
2. Sprengers Maria Jacoba Lucia Hubert. geboren 4 nov. 1834 te Tegelen, gehuwd, RK, huisvr. 5 jun 1862 op blad 37
3. Kuijpers Ludovikus Johannes Hubertus geboren 13 nov. 1857 te Tegelen, RK, op blad 37 gebracht.
 

Blad 026    Steijl                        huisnr. 188 303

1. Mol Helena geboren 1806 te Maastricht, weduwe, RK, dagloonster,
2. Toebosch Maria geboren 8 junij 1838 te Tegelen, RK,schoolleerl.verlaat 6 mei 1852 de gemeente
3. Toebosch Maria Hub. geboren 8 april 1846 te Tegelen, RK, verlaat 26 april 1862 de gemeente
No 295
1. Canoij Bernard J J H geboren 24 junij 1834 te Tegelen, gehuwd, RK, koopman, uit blad 18 getrokken
2. Janssen Carolina Fran. geboren 24 dec. 1834 te KKercken, gehuwd, RK, vest 22 julij 1855
3. Canoij Richard Barth Godefridus Hub. geboren 18 oct 1856 te Tegelen, RK.
4. Canoij Wilhelm Julius Godfried geboren 13 julij 1859 te Tegelen, RK.
5 .Canoij Carel Marie Joseph geboren 8 mei 1861 te Tegelen, RK.

Blad 027    Steijl                        huisnr. 191 271  

1. Linders Mattris geboren 11 nov. 1800 te Venlo, gehuwd, RK, dagloner,
2. Huberts Gertrudis geboren 5 maart 1809 te Tegelen, gehuwd, RK,huisvrouw,
3. Linders Andreas geboren 23 maart 1844 te Tegelen, RKschoolleerl.
4. Linders Johannes geboren 14 feb. 1849 te Tegelen, RK,
5. Linders Hubertina geboren 20 octob 1846 te Ttegelen, RK,
6. Linders Johanna Hubta  geboren 9 jan 1854 te Tegelen, RK,
 

Blad 028    Steijl                        huisnr. 192 285  

1.     Janssen Michiel geboren 7 mei 1781 te Tegelen, gehuwd, RK, stroopmaker, ovl. 24 maart 1854
2.     Peeters Maria geboren 6 juni 1785 te Tegelen, gehuwd, RK,huisvrouw, ovl. 22 febr. 1851
1 3.  Janssen Cristiaan geboren 19 nov 1819 te Tegelen, gehuwd, RK, stroopmaker, 5 julij 1852 gehuwd, blad 11
2 4.  Janssen Maria geboren 28 mei 1812 te Tegelen, RK, dagloonster
5.     Janssen Jacoba geboren 2 sept 1815 te Tegelen, RK, april 1851 gehuwd, zie blad 121
3 5a.Smits Elisabetha geboren 28 julij 1825 te Baarlo, gehuwd, RK, huisvrouw, 5 julij 1852 in gemeente
4a.   Janssen Petronella geboren 31 oct 1854 te Tegelen, RK,
5b.   Janssen Michiel Huber geboren 13 junij 1857 te Tegelen, RK,
6.     Janssen Hermanus Antoon geboren 23 april 1859 te Tegelen, RK,
7.     Janssen Alphonsius Philippus geboren 23 julij 1861 te Tegelen, RK,

8.     Janssen Petronella  geboren 2 febr. 1793 te Helden, weduwe, RK, uit Baarlo

Blad 029    Steijl                        huisnr. 193 302  

1.  Timmermans Lambertus geboren 15 febr. 1806 te Tegelen, gehuwd, RK, veldwachter, ovl. 25 sep 1852
2.  Stoffels Elisabeth geboren 1793 te Belfeld, gehuwd, RK, huisvrouw, ovl 4 april 1854

1.  Aerts Antoon geboren 23 sept. 1826 te Tegelen, gehuwd, RK, dagloner, 25 maart 1854 gevest.
2.  Wemmer Bernardina geboren 26 sept 1831 te Dornick, gehuwd,RK,
3.  Aerts Cristina geboren 25 dec. 1854 te Tegelen, RK,
4.  Aerts Peter geboren 17 sept. 1856 te Tegelen, RK,
5.  Aerts Hendricus geboren 27 maart 1858 te Tegelen, RK, ovl. 9 april 1858
5a.Aerts Gerardus Hend. geboren 1 maart 1859 te Tegelen, RK,
6.  Aerts Margaretha Cath. geboren 22 mei 1861 te Tegelen, RK, ovl 2 sept. 1861
6a.Aerts Joseph geboren 7 sept. 1862 te Tegelen

Blad 030    Steijl                        huisnr. 194 269 
 
1.  Herkenrath Jan Willem geboren 18 junij 1786 te Mierlo, weduwnaar, RK, visscher.
 
1. Maleh? Jean Joseph geboren 1829 te Vaux sur Chevremont, gehuwd, RK, marteleur, vest 27 april 1856, vertr 19  jan 1858
2. Boulanger Janette geboren 1830 Vaux sur Chevremont, gehuwd, RK, huisvrouw.
3. Maleh? Jule Lambert geboren 6 junij 1856 te Tegelen, RK,
No 270
1. Rijessak Jan geboren 15 sept 1797 te Venlo, gehuwd, RK, schipper, vest 10  mei 1857 vanuit scheeps ba???
2. Smeets Elisabeth geboren 19 maart 1791 Druten, Gelderland, gehuwd, RK, huisvr.
3. van Heel Gertrudis geboren 7 junij 1823 te Venlo, gehuwd, RK, strikster vest 10 mei 1857
4. van Heel Jacobus geboren 10 april 1859 te Tegelen, RK,
5. van Heel Elisabeth geboren 10 april 1859 te Tegelen, RK, ovl. 3 junij 1859
5a. Nelissen Willem geboren 25 april 1830 te Tegelen, gehuwd, RK, kuiper, uit blad 21 van dit register getrokken, BS 10 junij 1859.
6.   Nelissen Maria Elisabeth geboren 18 aug 1860 te Tegelen, RK, ovl. 21 mei 1862
6a. Nelissen Martinus Johannes geboren 12 junij 1862 te Tegelen, RK,
 
Blad 031    Steijl                        huisnr. 282  

1.  Verheijen Willem geboren 1787 te Blerick, weduwnaar, RK, dagloner, ovl 4 november 1861
2.  Verheijen Anna Catharina geboren 13 aug 1825 te Tegelen, gehuwd, RK, naaister, wijz. burg st. 8 april 1861
3.  Gommans Peter geboren 29 jan 1826 te Maasbree, gehuwd, RK, dagloner, vest 8 april 1861
 

Blad 032    Steijl                        huisnr. 298   
 
1.   Derx Theodorus geboren 3 april 1793 te Bruggen, Pruissen, gehuwd, bakker
2.   van Dort Maria geboren 29 maart 1793 te Bruggen, RK, gehuwd, Huisvrouw
3.   Derx Joseph geboren 5 sept 1827 te Tegelen, RK, tabakskerver, op blad 203 van dit register gebragt.
3 4. Derx Karel geboren 30 aug 1844 te Tegelen, RK,
5.    Derx Theodoor geboren 3 nov. 1836 te Tegelen, RK, schoenmakersgezel, vertr. 1 mei 1851
6.    Derx Margaretha geboren 18 april 1834 te Tegelen, RK, naaister vertr. 9 mei 1852
7.    Derx Frans Hendrik geboren 21 jan 1818 te Bruggen, Pruissen, schrijnwerker, vest 6 febr. 1851, vertr. 9 mei 1852
7a.  Derx Theodor geboren 3 nov. 1836 te Tegelen, RK, schoenm. vest 1 jan 1852 vertr. 19 dec 1852
4 8. Derx Carolina geboren 2 oct 1824 te Tegelen, RK, naaister, vest 1 jan 1852, vertr. 13 augustus 1857
6a.  Derx Margaretha geboren  18 april 1834 te Tegelen, RK, naaister, vest 1 oct 1852 vertr.
5a.  Derx Margaretha geboren 18 april 1834 te Tegelen, RK, meid, vest 8 oct 1852
4a.  Derx Carolina geboren 2 october 1824 te Tegelen, RK, naaister, vest 1 jan 1859
1.  Bruckmann Gerardus Hub. geboren 11 julij 1830 te Well, gehuwd, RK, veerman, uit blad 6 van BR getrokken. vertr. 9 jan 1860.
2.  Derx Anna Margaretha geboren 18 april 1834 te Tegelen, gehuwd, RK,
3.  Bruckmann Theodorus geboren 26 maart 1858 te Tegelen, RK, ovl. 25 april 1858
3a.Bruckmann Johanna Wilhelmina geboren 14 october 1859 te Tegelen, RK, ovl. 1 jan 1860
 
Blad 033    Steijl                        huisnr. 261 
 
1.   Dambacher Johan Frans geboren 05-05-1776 te Roermond, gehuwd, RK, ovl. 31-10-1863
2.   Lommen Elisabeth geboren 08-01-1795 te Tegelen, gehuwd, RK, ovl. 29-07-1862
3.   Dambacher  Hendrik geboren 07-12-1821 te Tegelen, gehuwd, RK, tabakskerver,
4.   Dambacher Hubertus geboren 02-12-1830 te Tegelen, RK, knecht vert 01-01-1858 naar Lobbrich
5.   Dambacher Leopoldus geboren 21-06-1835 te Tegelen, RK, knecht, 02-01-1858 naar Grefrath
4a. HendriksWilhelmina geboren 15-06-1837 te Helden, gehuwd, RK,
5a. Dambacher Franciskus geboren 08-09-1862 te Tegelen,RK,
 

Geboorte datum Elisabeth Lommen is waarschijnlijk anders nl. 17-02-1793

 

Blad 034    Steijl                        huisnr. 262 
 
1. Bongaerts Hermanus geboren 5 october 1810 te Tegelen, RK, mandenmaker
2. Faassen Maria geboren 8 mei 1802 te Maasbree, gehuwd, RK, huisvrouw,
3. Gommans Johanna geboren 17 oct 1787 te Blerick, weduwe, RK,
4. Bongaerts Maria geboren 1841 te Belfeld, RK, schoolleerl.
5. Rovers Peter geboren  te Maasbree, RK, knecht, vest 25 maaart 1862 uit Maasbree.
No 259
1. Verbruggen Joseph geboren 6 junij 1819 te Grathem, gehuwd, RK, huisschilder? vest 26 april 1861 uit Beesel.
2. Denroiths Maria Salome geboren 27 nov 1804 te Heinsberg, Pruissen, gehuwd, RK,
3. Verbruggen Peter Antoon geboren 7 april 1843 te Beesel
4. Verbruggen Maria Hub. geboren 9 julij 1844 te Beesel
 
Blad 035    Steijl                        huisnr. 315
 
1.   van Vlodorp Willem geboren 11 oct 1794 te Tegelen, gehuwd, RK, kramer, ovl. 22 julij 1853
2.   Beek Catharina geboren 23 nov. 1800 te Venlo, gehuwd, RK, strikster.
3.   van Vlodorp Peter geboren 15 april 1835 te Tegelen, RK, metzelaars knecht
4.   van Vlodorp Theresia geboren 19 dec. 1831 te Tegelen, RK, meid vertr. 17 mei 1851
3 5. van Vlodorp Elisa geboren 17 febr 1839 te Tegelen, RK, vertr. 24 junij 1853
4 6. van Vlodorp Catharina geboren 25 dec. 1842 te Tegelen, RK, vertr. 1 jan 1857
5 7. Beek Maria geboren 1848 te Roermond, RK,   vert.1 jun 1860 naar Gladbach.
6 8. van Vlodorp Peter geboren 15 april 1835 te Tegelen, knecht, vertr. 2 oct 1857 naar
7a.  Houtman Jan Willem geboren  1818 te Bennenbroek, Holland, gehuwd, vertr. 7 febr 1855 uit blad 42 van dit register getrokken
       van Vlodorp Elisa geboren 27 febr. 1839 te Tegelen, vest 1 jan 1857 uit Venlo vertr. 1 jan 1860
 
Blad 036    Steijl                        huisnr. 264 
 
1. Bos Peter Jacob geboren 17 jan 1799 te Grubbenvorst, RK, gehuwd, koopman
2. Houba Agnes geboren  25 dec. 1804 te Tegelen, RK, gehuwd, huisvrouw
3. Siemons Diena geboren 3 maart 1842 te Venlo, RK,
4. Siemons Frans geboren 16 nov. 1845 te Velden, RK, uit blad 223 getrokken
5. Moors Peter Theodoor geboren 17 oct te Melik Herkenbosch, ambt, vest 29 oct 1862 uit Gulpen.
No 310
1. Gerrits Johannes geboren 17 maart 1801 te Sonsbeek, RK,?? meester, gehuwd, vest 10 oct 1861 uit Weert
2. Scholze Catharina geboren 14 dec. 1775 te Velp, RK, gehuwd,
No 310
1. Sprengers Gerardus geboren 29 aug 1818 te Tegelen, RK, ongh., smidt, uit blad 37 van dit register getrokken.
 
Blad 037    Steijl                        huisnr. 267  
 
1.    Franssen Windelina geboren 8 maart 1795 te Tegelen, RK, weduwe, pottenbakker, op blad 24 gebracht
2.    Sprengers Gerardus geboren  29 aug 1818 te Tegelen, RK, smidt, idem
3 1. Sprengers Peter geboren  21 julij 1825 te Tegelen, RK, gehuwd, pottenbakker
4 .   Sprengers Maria Cath. geboren  26 nov. 1827 te Tegelen, RK, meid, op blad 233 gebragt
5.    Sprengers Hubertina geboren  11 oct 1829 te Tegelen, RK, op blad 77 gebragt
4 6. Sprengers Helena geboren  12 febr. 1832 te Tegelen, RK, naaister, op blad 24 gebragt
5 7. Sprengers Lucia geboren  4 nov. 1834 te Tegelen, RK, naaister, op blad 25 gebragt
8.    Sprengers Wilhelm geboren 10 aug 1831 te Cruchten, RK, knecht, vertr. 5 april 1854
6 9.  Sprengers Yda geboren  1836 te Cruchten, RK, schoolleerl. vertr. 27 oct 1856
7 10. Franssen Godfrid  geboren 27 april 1801 te Tegelen, RK, knecht, ovl. 4 junij 1856.
2 8a. Kurstjens Hendrina  geboren 18 jan 1832 te Arcen, RK, gehuwd, huisvrouw, vest 18 nov.
3 9a. Sprengers Lodewijk Godf. Engelbert  geboren 24 oct 1855 te Tegelen, RK,
4a.    Sprengers Beatrix Petronella Hubertina geboren  21 oct 1857 te Tegelen, RK,
5a.    Sprengers Gerardus  geboren 29 aug. 1818 te Tegelen, RK, smid, uit blad 24 getrokken, uit blad 36 getokken, gebragt.
5 6a. Sprengers Windelina  Maria Cath. Hubertina  geboren 3 april 1859 te Tegelen, RK,
6 7a. Sprengers Caspar Engelbert Hubert  geboren 29 nov. 1860 te Tegelen, RK,
7 8b. Kuijpers Lodewick  Joh. Hubertus geboren 13 nov. 1857 te Tegelen, RK, zonder, uit blad 25 getrokken.
 
Blad 038    Steijl                        huisnr. 83  
 
1. Franssen Johan Bernard geboren 25 april 1811 te Tegelen, RK,gehuwd, timmerman,
2. van Leipsig Christina geboren 18 dec. 1820 te Tegelen, RK, gehuwd, huisvrouw,
3. Franssen Yda geboren 4 mei 1849 te Tegelen, RK,
4. Franssen Peter Leonardus Hubertus geboren  2 junij 1852 te Tegelen, RK,
5. Franssen Antonius Lucianus Wilhelmus geboren 14 oct 1854 te Tegelen, RK,
6. Franssen Ida Hubertina Wilhelmina geboren 4 nov 1857 te Tegelen, RK,
7. Franssen Maria Gertrudis  geboren 16 oct 1861 te Tegelen, RK, ovl. 11 jan 1862.
 
Blad 039    Steijl                        huisnr. 299 
 
1.   Delafe Johan Joseph           geboren   9 aug  1823 te Venlo, gehuwd, RK, schoenmaker
2.   Driessen Johanna Anna        geboren 30 sept  1824 te Tegelen, Rk, huisvr.
3.   Delafe Petronella                  geboren 14 febr. 1851 te Tegelen, RK,
4.   Delafe Helena Johanna         geboren 27 febr. 1853 te Tegelen, RK,
5.   Delafe Josephina Brigitta      geboren   3 junij  1855 te Tegelen, RK, ovl. 9 junij 1855
5a. Delafe Wilhelmina Josephina geboren 31 oct   1856 te Tegelen, RK,
6.   Delafe Maria Catharina        geboren 20 jan   1859 te Tegelen, RK,
7.   Delafe Petronella                  geboren   8 junij 1861 te Tegelen, RK, ovl. 11 sept 1861
7a. Delafe Johan Joseph             geboren 17 aug  1862 te Tegelen, RK,
 
No 263
1. Strouken Gertrudis geboren 17 junij 1826 te Belfeld, RK, dagloner, vest 4 april 1862 uit Belfeld.
2. Stroucken Gerardus geboren  3 mei 1845 te Belfeld, RK,
3. Stroucken Willem geboren 3 jan 1852  te Tegelen, RK,
4. Stroucken Henrietta geboren 24 febr. 1855 te Tegelen, RK,
5. Stroucken Johanna geboren 3 april 1862 te Tegelen, RK,
 
Blad 040    Steijl Tegelen           huisnr. 121  
 
1. Engelse Jan Gerrit geboren 18 julij 1807, gehuwd, RK, ambtenaar der accijnsen vest 1 maart 1850, vert. 1 febr. 1851
2. van den Berg Cornelia geboren 6 januarij 1805, gehuwd, RK, geen
1a. Stoffels Willem geboren 16 april 1821 te Belfeld, gehuwd, RK, dagloner, getrokken uit blad 38
2a. Smits Aldegonda geboren 24 dec 1823 te Lottum, gehuwd, RK, dagloner
3.  Stoffels Peter Johan geboren 27 maart 1852 te Tegelen, RK,
4.  Stoffels Maria Helena geboren 18 nov 1853 te Tegelen, RK,
5.  Stoffels Johannes geboren 15 sept 1855 te Tegelen, RK,
6.  Stoffels Helena geboren 19 febr. 1858 te Tegelen, RK,
7.  Stoffels Hendrik geboren 8 aug 1860 te Tegelen, RK,
 
Blad 041    Steijl                        huisnr. 18  
 
1.Vamier? Pierre Lambert  geboren te Belgien, gehuwd, RK, schipper, vest. 1839 ovl. 6 junij 1857, verblijfplaats.
1. Beurskens Gerard geboren 15 mei 1826 te Maasbree, gehuwd, RK, dagloner, uit b;ad 14 getrokken
2. Rievers Maria Elisabetha geboren 7 nov. 1830 te Tegelen, gehuwd, RK, uit blad 25 getrokken
3. Beurskens Peter Gerardus Hendricus geboren 22 maart 1858 te Tegelen. RK,
4. Beurskens Joachim geboren 1828 te Baarlo/Maasbree, ongehuwd,RK, knecht, vest 6 april 1861 uit Kessel
 
Blad 042    Steijl                        huisnr. 173
 
1.    Toebosch Mathis geboren 24 febr. 1782 te Tegelen, gehuwd, RK, bakker, ovl. 24 nov. 1850
1 2. Pubben Johanna geboren 29 nov. 1783 te Tegelen, gehuwd, RK, huisvrouw, ovl. 5 april 1855
2 3  Toebosch Peter geboren 2 januarij 1823 te Tegelen, gehuwd, RK, bakker, vertr. 14 mei 1857 naar Roermond
3 4  Kurstjens Elisabeth geboren 30 julij 1827 te Arcen, gehuwd, RK,geen, vertr. 14 mei 1857
5     Toebosch Gertrudis geboren 24 jan 1826 te Tegelen, RK, meid, ovl. 28 febr. 1851
6.    Toebosch Mathias Engelb geboren 13 julij 1850 te Tegelen, RK, geen, ovl. 7 junij 1852
5a.  Houtman Jan Willem geboren 1818 te Bennenbroek, Holland, gehuwd, RK, vest 1 april 1851, verblijf op blad 35 gebragt
4a   Toebosch Alphonsus Wilhelmus Engelbertus geboren 21 nov. 1852 te Tegelen, RK, vertr. 14 mei 1857
5a   Toebosch Engelbertis Peter Mathis geboren 3 dec. 1855 te Tegelen, RK, vertr 14 mei 1857
 
Blad 043    Steijl                        huisnr. 114 8
 
1.       Franssen Peter geboren 13 octob 1825 te Tegelen, gehuwd, RK, dagloner, ovl. 16 mei 1860, huwelijk 19 april 1852
2.       Franssen  Johannes geboren 20 aug 1829 te Tegelen, RK, ziet hieronder.
3.       Franssen Godefridus geboren 10 octob 1832 te Tegelen, RK, op blad 11 gebragt
4.       Franssen Windelina Gert  geboren 29 julij 1827 te Tegelen, RK, dagloonster, vertr. 1 jan 1855
5.       Franssen Windelina Doreth. geboren 20 oct 1834 te Tegelen, RK, vert. 27 april 1852
3 6 1  Smits Cornelia Hubertina geboren 13 meij 1829 te Baarlo, gehuwd, huisvr.
4 7 2  Franssen Jacobus Hubertus geboren 17 mei 1853 te Tegelen
5a 3   Franssen Petronilla geboren 14 junij 1856 te Tegelen
4 6a   Franssen Maria Catharina geboren 24 oct 1858 te Tegelen
5b  Welker Philip Hubert geboren 31 maart 1824 te Venlo, gehuwd, RK, akkerm. wijziging BS 8 april 1861
6b  Welker Hendrik geboren 16 jan 1862 te Tegelen
No 274
1   Franssen Johannes geboren 20 aug 1829 te Tegelen, gehuwd, RK, 
2.  Smits Margareta geboren 24 aug 1834 te Baarlo, gehuwd, RK, vrouw, vest 2 mei 1859 uit Baarlo ovl. 2 nov. 1860
2a  Lommes  Sibilla Catharina geboren 8 oct 1830 te Baarlo, RK, uit blad 67 getrokken
3.   Franssen Anna Carolina geboren 29 jan 1863 te Baarlo
1a  Thurlings Peter Mathis geboren 11 febr, 1827 te Tegelen, gehuwd, RK, vest 2 mei 1859 vertr. 4 maart 1862
2b  Sprengers Maria Helena geboren 12 febr. 1832 te Tegelen, RK, uit blad 24 getrokken.
3b  Thurlings Johannes Lodewick geboren 24 april 1860 te Tegelen
4.   Thurlings.Anna Windelina Hub. geboren 8 januarij 1862 te Tegelen
 
Blad 044    Steijl                        huisnr. 126

1    Hendrix Peter geboren 14 maart 1812 te Tegelen, gehuwd, RK, dagloner
2    Ferbers Petronella geboren 29 mei 1813 te Sevenum, gehuwd, RK, dagloner
3    Hendrix Gerardus geboren 24 febr. 1837 te Tegelen, RK, verlaat 19 junij 1852 gemeente
4    Hendrix Hendrik geboren 6 sept. 1840 te Tegelen, RK, verlaat 3 dec. 1853 gemeente
5    Hendrix Herman geboren 1 aug 1846 te Tegelen, RK,
6    Hendrix Gertrudis geboren 28 julij 1838 te Tegelen, RK, verlaat 6 maart 1852 de gemeente
6 7  Hendrix Margaretha geboren 27 febr. 1843 te Tegelen, RK,
7 8  Hendrix Hubertina geboren 24 julij 1851 te Tegelen, RK,
8a   Hendrix Gertrudis geboren 28 julij 1838 te Tegelen, RK, vest 10 junij 1853 verlaat 5 april 1854
5a   Hendrix Leonardus geboren 28 julij 1854 te Tegelen, RK,
6a   Hendrix Gerardus geboren 24 febr. 1837 te Tegelen, RK, vest 8 april 1855 verlaat 1 jan 1861
7a   Hendrix Hendrik geboren 6 sept 1840 te Tegelen, RK, vest 10 april 1855
 

Blad 045    Steijl                        huisnr. 275
 
1.  Bongaerts Godfried geboren 8 dec. 1805 te Tegelen, gehuwd, RK, timmerman
2.  Krijnen Hendrina geboren 1814 te Lottum, gehuwd, RK, huisvrouw,
3.  Bongaerts Johan geboren 27 febr. 1843 te Tegelen, RK, schoolleerl.
4.  Bongaerts Willem geboren 27 april 1846 te Tegelen, RK, schoolleerl,
5.  Bongaerts Anna Gertrud geboren 13 maart 1838 te Tegelen, RK,
6.  Bongaerts Johanna Hub. geboren 27 febr. 1850 te Tegelen, RK,
7.  Bongaerts Peter Hubertus geboren 27 mei 1853 te Tegelen, RK,
 
Blad 046    Steijl                        huisnr. 276
 
1.  Kreijkamp Andreas geboren 7 maart 1806 te Tegelen, gehuwd, RK, koopman
2.  Goertz Hendrica geboren 20 junij 1802 te Baarlo, gehuwd, RK, huisvrouw
3.  Kreykamp Alphonsus geboren 19 sept 1845 te Tegelen, RK, schoolleerl.
4.  Kreykamp Maria geboren 28 junij 1840 te Tegelen, RK,
5.  Kreykamp Philomina geboren 22 nov. 1842 te Tegelen, RK,
6.  van Haeff Peter Frans Hendrik Huberts geboren 11 october 1826 Mierlo, RK, rector, gevest 31 maart 1851, naar Kessel?
 
Blad 047    Steijl  

1  Steiger Johan geboren 1840 te Kaldenkirchen, RK, schoollerl.
2  Steiger Anna Sibil geboren 1837 te Kaldenkirchen, RK, naaister
3  Steiger Hendrik geboren 1796 te Kaldenkirchen, weduwnaar, RK, knecht, 8 oct 1850 gevest., op blad 203 gebragt

No 316
1   Roggen Gerard Willem geboren 17 april 1816 te Tegelen, gehuwd, RK, arbeider, uit blad 8 getrokken
2   Jacobs Maria  geboren 26 aug 1824 te Baarlo, gehuwd, RK, uit blad 9 getrokken
3   Roggen Anna Marg. geboren 5 oct 1856 te Tegelen, RK, ovl 28 aug 1857.
3a  Roggen Wilhelmina geboren 30 dec. 1857 te Tegelen, RK,
4   Roggen Maria Catharina geboren 11 maart 1860 te Tegelen, RK,
5   Roggen Gerardus geboren 13 mei 1862 te Tegelen, RK,
 

Blad 048    Steijl   
 
1.  Peters Petrus geboren 1794 te Zeeland, Braband, ongehuwd, RK, priester, ovl. 8 febr. 1857.
2.  Knops Maria Cath. geboren 1796 te Montfort, Limburg, ongehuwd, RK, meid, vertrekt 20 oct 1860
No 277
1.   de Rijk Carel Theodoor  geboren 23 dec. 1834 te Tegelen, gehwud, RK, koopman, uit blad 14 getrokken
2.   Verzijl Hendrica Josephina Hubertina geboren, 15 mei 1838 te Venlo, gehuwd, RK, vrouw, vest 2 aug. 1859
3.   de Rijk Gerardina Carolina Maria geboren 13 jan 1861 te Tegelen, RK, ovl. 14 sept. 1861
3a. de Rijk Charles Marie Henric Gerard Hubert geboren 18 april 1862 te Tegelen, RK, ovl. 30 april 1862
4a  de Gruijter Johannes geboren 9 febr. 1819 te Venlo, RK, rector, vest. 24 maart 1862 uit Maastricht
 
Blad 049    Steijl                        huisnr. 279 
 
1.  Olders Hendrik geboren 19 dec. 1815 te Tegelen, gehuwd, RK, tabakskerver,
2.  Pras Gertrudis  geboren 17 dec 1817 te Tegelen, gehuwd, RK, huisvrouw, ovl 14 sept. 1859
3.  Olders Peter geboren 16 julij 1849 te Tegelen, RK,
4.  Olders Anna geboren 24 dec. 1846 te Tegelen, RK, verlaat 6 nov 1862 de gemeente naar Venlo
5.  Olders Maria Catharina geboren 1 juni 1851 te Tegelen, RK,
6.  Olders Peter Gerardus geboren 30 april 1853 te Tegelen, RK, ovl. 24 febr. 1860
7.  Olders Nicolaas geboren 14 dec. 1855 te Tegelen,RK,
8.  Olders Peter Wilhelmus geboren 9 aug 1859 te Tegelen, RK, ovl. 30 octob 1859
 
Blad 050    Steijl                        huisnr. 280
 
1.   van Boxmeer Peter geboren 15 julij 1815 te Baarlo, gehuwd, RK, dagloner, verlaat 4 november 1856
2.   Janssen Johanna geboren 29 febr. 1812 te Baarlo, gehuwd, RK,dagloner,
3.   van Boxmeer Maria Cath geboren 18 maart 1847 te Tegelen, RK, ovl. 14 febr. 1855
3 4  van Boxmeer Johannes geboren 9 febr. 1850 te Tegelen, RK,
 
1.   Schlooz geboren Joseph Ambrosus geboren 19 dec. 1831 te Venlo, gehuwd, RK, schoen, gevest 20 nov. 1860 uit Lobbrich
2.   Toebosch Anna Maria geboren 8 junij 1838 te Tegelen, gehuwd, RK, huisvr.
3.   Schlooz Catharina geboren 3 jan 1862 te Tegelen, RK, ovl. 4 jan 1862
 
Blad 051    Steijl                        huisnr. 179
 
1.  Nijssen Johanna geboren 16 juni 1785 te Tegelen, weduwe, RK, geen, ovl. 21 nov. 1851
2.  Pras Maria geboren 17 dec. 1817 te Tegelen, weduwe?, RK, naaister, is op blad 260 gebragt. [geboorte datum van andere Maria Pras]
 
1.  Valette Charles Pierre Nap.geboren 1812 te Maastricht, gehuwd, RK, ambt, uit blad  242 getrokken vertr. 22 febr. 1859
2.  Stoffels Maria Sibilla geboren 1824 te Beesel, gehuwd, RK, vest 20 oct 1852
3.  Valette Etienne Theodore geboren 28 jan 1854 te Tegelen, RK.
4.  Valette Theodore Gerrard Glaudie geboren 18 dec. 1855 te Tegelen,  RK,
5.  Valette Glaudie Alphonse Arnold geboren 2 febr. 1858 te Tegelen, RK.
 
Blad 052    Steijl                        huisnr. 283
 
1.       Verhaegh Hendrik geboren  19 nov 1798 te Helden, RK, smidt,
2.       Verhaegh Johannes geboren 14 augt 1823 te Tegelen, RK, vertrekt 14 junij 1855
3.       Verhaegh Antoon geboren 16 maart 1830 te Tegelen, RK,  vertrekt 12 mei 1852
3 4 2  Verhaegh Louis geboren 23 mei 1834 te Tegelen, RK, cigarenmaker
4 5 3  Verhaegh Bernard geboren 16 juni 1939 te Tegelen, RK, schoolleerl.
5 6     Verhaegh Elisabetha geboren 4 april 1832 te Tegelen, RK, huishoudster, ovl. 18 maart 1858
7        Verhaegh Hubertina geboren 31 dec. 1836 te Tegelen, RK, schoolleerl., vertr. 28 sept
6 8 4  Verhaegh Anna Christ geboren 9 febr. 1845 te Tegelen, RK,
5a       Verhaegh Hubertina geboren 31 dec. 1836 te Tegelen, RK, vest 10 april 1858 uit Luijk
 
Blad 053    Steijl                        huisnr. 284
 
1.    Hendrix Joannes geboren 02-02-1818 te Buggenum, gehuwd, RK, Metzelaar
2.    Timmermans Helena geboren 05-09-1826 te Maasbree, gehuwd, RK, huisvrouw
3.    Hendrix Johannes geboren 24-03-1847 te Tegelen, RK.
4.    Wouters Joanna geboren 1787 te Buggenum, weduwe,  vest 23-09-1850 vertr 06-04-1853 naar Belfeld.
5. 4  Hendrix Jacobus geboren 02-10-1850 te Tegelen, RK.
5a    Hendrix Wilhelmus geboren 12-07-1853 te Tegelen, RK, vert  14-07- 1862 naar Blerick
6      Hendrix Antoon geboren 29 mei 1856 te Tegelen
7.     Hendrix Gertrudis geboren 13-02-1859 te Tegelen, RK, ovl.. 28-02-1862
 

 

Blad 054    Steijl                        huisnr. 171
 
1.    Beurskens Johannes geboren 31 dec. 1819 te Tegelen, gehuwd, RK, dagloner,
2.    Derx Anna Cath. geboren 13 mei 1815 te Tegelen, gehuwd, RK,huisvrouw,
3.    Beurskens Hendrik geboren 17 junij 1846 te Tegelen, RH,
4.    Beurskens Maria geboren 11 dec, 1841 te Tegelen, schoolleerl. RK, ovl. 3 sept. 1861
5     Beurskens Gertrudis geboren 5 januarij 1851 te Tegelen, RK, 24 januarij 1851
5a   Beurskens Agnes geboren 22 julij 1852 te Tegelen RK.
6.    Beurskens Gertrudis geboren 14 april 1856 te Tegelen RK.
 
Blad 055    Steijl                        huisnr. 244
 
1.    Linssen Peter geboren 15 aug 1815 te Tegelen, gehuwd, RK, voerman
2.    Beurskens Margaretha geboren 1813 te Kessel, gehuwd, RK, huisvrouw, ovl. 22 sept. 1850
2.3  Linssen Johanna geboren 2 maart 1842 te Tegelen, RK, schoolleerl., op blad 4 gebragt
3 4  Linssen Antonetta geboren 24 mei 1839 te Tegelen, RK, op blad 1 gebragt
4 5  Linssen Hendrica geboren 31 oct 1847 te Tegelen, RK zie blad 43
5 6  Verbong Helena geboren 25 jan 1816 te Blerick, RK, gehuwd, huisvr., uit blad nr 6 getrokken.
6a    Linssen Margaretha geboren 11 april 1853 te Tegelen, RK
7     Linssen Hendrik geboren 6 april 1857 te Tegelen, RK, ovl. 17 oct. 1857
7a    Linssen Maria Catharina geboren 23 junij 1859 te Tegelen, RK
 
Blad 056    Steijl                        huisnr. 288
 
1. Jacobs Jacob geboren 18 oct 1810 te Tegelen, gehuwd, RK, timmerman,
2. Janssen Maria geboren 3 jan 1816 te Helden, gehuwd, RK, huisvrouw,
3. Jacobs Johannes geboren 26 mei 1845 te Tegelen, RK,
4. Jacobs Bernardus geboren 2 april 1856 te Tegelen, RK,
5. Jacobs Gertrudis geboren 28 febr. 1848 te Tegelen, RK,
6. Gierkens Anna Catharina geboren 1769 te Elmt, weduwe, RK, ovl. 24 aug 1855
6 7. Jacobs Wilhelmus Alph. geboren 23 jan 1853 te Tegelen, RK,
7 8. Jacobs Anna Elisabetha geboren 27 mei 1855 te Tegelen,RK,
8a   Jacobs Adolf Theodoor geboren 11 febr 1859 te Tegelen, RK,
 
Blad 057    Steijl                        huisnr. 286
 
1.      Jentjens Andreas geboren 26 jan 1796 te Venlo, weduwnaar, RK, pottenbakker,
2.      Jentjens Herman geboren 19 julij 1823 te Tegelen, RK, pottenbakker, op blad 91 gebragt
2 3    Jentjens Peter Wilm geboren 10 aug 1831 te Tegelen, RK, pottenbakker, vertr. 1 jan 1858
3 4 2 Jentjens Gertrudis geboren 24 febr. 1827 te Tegelen, RK, gehuwd, meid, wijz.BS  4 junij 1859
4 5    Jentjens Wilhelmina  geboren 19 mei 1834 te Tegelen, RK, meid, ovl. 15 aug 1859
5 6 3 van Dijk Maria geboren 17 jan 1808 te Tegelen, RK, huishoudster,
7.      Jentjens Johanna Maria geboren 8 mei 1829 te Tegelen, RK, huishoudster, vest 11 april 1853 op blad 74 gebragt
6 4    Sprengers Theodorus geboren 26 jan 1826 te Tegelen, gehuwd, RK, pottenbakker, uit blad 188 wijz. BS 4 junij 1859
5 7a   Sprengers Andreas Hendricus geboren 4 april 1860 te Tegelen, RK, pottenbakker,
6.       Jentjens Peter Wilhelm geboren 10 aug 1831 te Tegelen, RK, pottenbakker, vest 14 mei 1861 uit Marche Belgie op blad 14 gebragt.
 
Blad 058    Steijl                        huisnr. 134
 
1. Cleijnen Frans geboren 15 oct 1800 te Wijchen, Gelderland, gehuwd, RK, dagloner
2. Bruijnen Petronella geboren 9 julij 1809 te Barlo, gehuwd, RK, huisvrouw,
3. Koopmans Helena geboren 2 octob 1837 te Tegelen, RK, schoolleerl. vertrl. 28 oct 1851
4  Koopmans Maria geboren 22 jan 1841 te Tegelen, RK, schoolleerl. vertr. 14 april 1860
5  Cleijnen Anna Maria geboren  1 nov. 1849 te Tegelen, RK.
 
Blad 059    Steijl                        huisnr. 326 56
 
1.  Smeets Jacobus geboren 24 april 1805 te Venlo, gehuwd, RK, kramer, ovl. 5 maart 1858
2.  Peeters Anna Maria geboren 20 oct 1805 te Tegelen, gehuwd, RK, huisvrouw
3.  Smeets Gerardus geboren 3 maart 1837 te Tegelen, RK, knecht, vert.26 junij 1853
3 4 Smeets Mathis geboren 13 april 1844 te Tegelen, RK, schoolleerl, vert 9 mei 1857 naar Zuchtelen, Pruissen
4 5 Smeets Elisabeth geboren 11 mei 1829 te Tegelen, RK, naaister, vert. 1 maart 1858
5 6 Smeets Margaritha geboren 5 juni 1841 te Tegelen, schoolleerl., vert 1 maart 1858
6 7 Smeets Gertrudis geboren 15 aug 1846 te Tegelen, RK, vert. 1 maart 1858
 
1    van der Zanden Jan geboren 13 dec. 1818 te Horst, gehuwd, RK, dagloner, vest 29 april 1854
2    Henrichs Aldegonda geboren 19 nov. 1826 te Tegelen, gehuwd, RK,
3.   van der Zanden Anna Maria geboren 22 maart 1855 te Tegelen, ovl. 23 maart 1855
3a. van der Zanden Maria Cath. geboren 27 mei 1856 te Tegelen, RK,
4.   van der Zanden Wilhelm geboren 24 oct 1862 te Tegelen, RK,
No 327.
Killaars Mathis geboren 18 oct 1829 te Belfeld, gehuwd, RK, dagloner, vest 2 mei 1857 uit Belfeld.
2. Schroembgers Elisabeth geboren 18 oct 1823 te Bracht, pruissen, gehuwd, RK,
3. Killaars Mechtildis Gert. geboren 23 sept 1854 te Belfeld, RK,
4. Killaars Maria Mecht. geboren 7 maart 1857 te Belfeld, RK, ovl. 14 jun 1858.
4a Killaars Anna Gertrudis geboren 24 october 1859 te Tegelen, RK,
 
Blad 060    Steijll                        huisnr. 104
 
1.  Namier Pierre Lambert geboren, Namen, Belgie, gehuwd, RK, schipper,
1a.Graebe Henrich geboren 15 jan 1806 te Olberoda Hessen, gehuwd, RK, gepens, vest 1 april 1851, vertr. 30 dec. 1851
2.  Dubois Anna Louisa geboren 11 jan 1814 te Venlo, gehuwd, RK, huisvr.
3.  Graebe Maria Franciska geboren 2 julij 1847 te Venlo, RK,
4.  Graebe Maria Joh. Joseph. geboren 8 febr. 1849 te Venlo, RK,
5.  Graebe Cornelus geboren 14 maart 1851 te Tegelen, RK,
 
1.    Lalesse Pieter geboren 11 nov. 1800 te Maaseik, gehuwd, RK, ambt. vest 1 junij 1852
2.    Raatschelders Christina geboren 1810 te Gennep, gehuwd, RK, huisvr.
3.    Lalesse Gabriel geboren 1836 te Gennep, RK, vertr. 22 mei 1853
3 4. Lalesse Maria  geboren 1843 te Baarlo, RK, vetr. 2 april 1862
4 5. Lalesse Margaretha geboren 11 april 1845 te Blerick, RK,
5 6. Lalesse Leonardus geboren 18 maart 1850 te Belfeld, RK,... Suchtelen.
6 7. Lalesse Herman geboren 1835 te Gennep, RK, vertr. 26 sept 1859
8.    Lalesse Jacoba geboren 8 aug 1852 te Tegelen, RK, ovl. 9 oct 1852
 
Blad 061    op Heis Overtegelen huisnr. 201 
 
1. Schouwenberg Paulus geboren 21 maart 1824 te Tegelen, gehuwd, RK, dagloner,
2. Gielen Johanna geboren 30 oct 1823 te Helden, gehuwd, RK, dagloner
3. Schouwenberg Gisbertus geboren 11 febr. 1850 te Tegelen, RK.
4. Schouwenberg Cornelia geboren 3 nov. 1851 te Tegelen,  RK.
5. Schouwenberg Wilhelmus Hub. geboren 3 nov. 1853 te Tegelen,  RK.
6. Schouwenberg Maria Catharina geboren 7 aug 1857 te Tegelen,  RK.
7. Schouwenberg Maria Gertrudis geboren 5 februarij 1860 te Tegelen,  RK.
8. Schouwenberg Hendrikus geboren 2 sept 1862 te Tegelen,  RK.
 
Blad 062    op Heis                     huisnr. 257
 
1.   Paffenraeth Hendrik geboren 29 jan 1792 te Maseyk, Belgie, weduwnaar, RK, dagloner
2.   Janssen Joseph geboren 16 julij 1826 te Tegelen, gehuwd, RK, dagloner
3.   Peeters Maria geboren 14 febr. 1822 te Maseyk, Belgie, RK, huisvrouw,
4.   Paffenrath Cornelia geboren 26 sept. 1833 te Tegelen, meid, verlaat 20 april 1851 de gemeente
4 5 Janssen Johan Hend. geboren 31 jan 1851 te Tegelen, RK, ovl. 16 nov. 1857
5 6 Janssen Cristina Hubert. geboren 14 dec. 1853 te Tegelen
6a  Janssen Catharina geboren  10 jan 1857 te Tegelen
7.   Janssen Helena Hubertina geboren 19 februarij 1860 te Tegelen
 
Blad 063    op Heis                     huisnr. 227
 
1. Peeters Johannes geboren 1818 te Blerick, gehuwd, RK, dagloner, ovl. 6 sept. 1858
2. Clemens Hendrina geboren 1812 te Maasbree, gehuwd, RK, dagloner., verlaat 29 nov. 1859 gemeente
1. van Cleef Johanna geboren 23 maart 1804 te Blerick, weduwe, dagloner, vest 11 nov. 1857 uit Belfeld.
2. Janssen Martinus geboren 8 sept 1831 te Baarlo, gehuwd, RK, uit blad 216 getrokken [zoon van johanna van cleef] en Jan janssen]
3. Geerlings Cornelia geboren 20 dec 1833 te Heel, gehuwd, RK, vrouw, uit blad 16 getrokken, wijziging BS 16 mei 1859
4. Janssen Johanna geboren 22 sept 1861 te Tegelen, RK,
 
Blad 064    Sieb                          huisnr. 247
 
1.   Faessen Willem geboren 07-11-1811 te Tegelen, gehuwd, RK, dagloner.
2.   Plum Maria geboren 26-10-1811 te Tegelen, gehuwd, RK, dagloner.
3.   Faessen Petronella geboren 01-06-1840 te Tegelen, RK, schoolleerl., vert. 5 sept 1852
3 4 Faesen Maria geboren 02-04-1843 te Tegelen, RK, schoolleerl., vertr 24 maart 1862
4 5 Faessen Antonetta geboren 13-02-1846 te Tegelen, RK, schoolleerl., zie blad nr. 39
5 6 Faessen Mechtildis geboren 10-04-1849 te Tegelen, RK, op blad 41 gebragt
6 7 Faessen Arnoldus geboren 29-05-1854 te Tegelen, RK,
 
Blad 065    Sieb                          huisnr. 253
 
1. Benders Willem geboren 7 sept 1808 te Tegelen, gehuwd, RK, dagloner
2. Verloyen Maria geboren 10 sept 1814 te Sevener, Pruissen, gehuwd, RK, huisvrouw
3. Benders Peter geboren 24 febr. 1838 te Tegelen, RK,
4. Benders Gerardus geboren 21 oct 1843 te Tegelen, RK,
5. Benders Johannes geboren 16 april 1848 te Tegelen, RK,
6. Benders Johan Bernard geboren 30 junij 1836 te Tegelen, RK, koeihouder, vertr. 24 maart 1862
7. Benders Agnes geboren 19 oct 1841 te Tegelen, RK,
8. Benders Gertruda geboren 29 oct 1845 te Tegelen, RK, op blad 12 van dit register gebragt.
No 258
1. Schroembges Johan Conrard geboren 14 october 1832 te Belfeld, gehuwd, arbeider, vest 25 maart 1862 uit Belfeld
2. Driessen Sophia geboren 27 nov. 1831 te Blerick, gehuwd, RK, huisvr.
 
Blad 066    Sieb
 
1. Gielen Paulus geboren 1805 te Belfeld, gehuwd, RK, dagloner, vertr. 7 april 1853
2. Meeuwissen Antonetta geboren 1813 te Baarlo, gehuwd, RK, huisvrouw
3. Gielen Willem geboren 7 sept 1837 te Tegelen, RK,
4. Gielen Andreas geboren 22 dec. 1844 te Tegelen, RK,
5. Gielen Hendrik geboren 29 nov. 1848 te Tegelen, RK,
6. Gielen Johanna geboren 6 febr. 1840 te Tegelen, RK,
7. Gielen Maria Joseph geboren 16 aug 1842 te Tegelen, RK,
8. Gielen Helena geboren 30 jan 1853 te Tegelen, RK,
    No 252
1. Mevissen Theodorus geboren 19 mei 1827 te Beesel, gehuwd, RK, dagloner vest 11 april 1853 uit blad 78 van dit reg getrokken.
2. Jacobs Gertrudis geboren 27 oct 1822  te Tegelen, RK, gehuwd,
3. Mevissen Maria Crist. geboren 10 mei 1854 te Tegelen, RK,
4. Mevissen Maria Agatha geboren 4 dec. 1855 te Tegelen, RK,
5. Mevissen Maria Cath. geboren 24 sept 1857 te Tegelen, RK,
6. Mevissen Hendrik geboren 21 oct. 1859 te Tegelen, RK,
7. Mevissen Peter Mathis geboren 7 oct 1861 te Tegelen, RK,
 
Blad 067    Sieb                          huisnr. 249
 
1. Bourgons Catharina geboren 30 mei 1788 te Tegelen, weduwe, RK, akkervrouw ovl 6 sept 1851
2. Janssen Martinus geboren 25 sept 1832  te Tegelen, RK, dagloner vertr 14 julij 1853
3. Janssen Margaretha geboren 19 dec 1824 te Tegelen, gehuwd, RK, huw 19 april 18??
4. Dreesen Gerard geboren 4 october 1825 te Maasbree, RK, gehuwd, dagloner uit blad 23 getrokken
5. Dreesen Hendrik Hub. geboren 28 april 1853 te Tegelen,RK,
6. Dreesen Anna Cath. Hub. geboren 9 febr. 1856 te Tegelen, RK,
7. Dreesen Johannes geboren 2 sept 1858 te Tegelen, RK,
8. Dreesen Wilhelmina geboren 15 mei 1861 te Tegelen, RK,
 
Blad 068    Nabbeth                    huisnr. 254
 
1. Janssen Theodorus geboren 7 mei 1818 te Tegelen, RK, gehuwd, dagloner
2. Kerps Catharina geboren 29 jan 1819 te Blerick, RK, gehuwd, ovl 29 april 1861
3. Janssen Johannes geboren 16 maart 1850 te Tegelen, RK,
4. Janssen Helena Hubert. geboren 1 sept 1851 te Tegelen, RK, ovl. 11 sept 1851
5. Janssen Catharina Hub. geboren 1 sept 1851 te Tegelen, RK, ovl. 23 sept. 1851
4a. Janssen Maria El. Hub. geboren 17 febr. 1853 te Tegelen, RK,
5a. Janssen Helena Hubert. geboren 13 oct 1855 te Tegelen, RK,
6. Janssen Engelbert geboren 24 aug 1857 te Tegelen, RK,
7. Janssen Anna geboren 27 april 1861 te Tegelen, RK, ovl. 29 april 1861
 
Blad 069    Nabbeth                    huisnr. 255
 
1. Joosten Gerard geboren  1809 te Beesel, gehuwd, RK, dagloner
2. Janssen Gertrudis geboren  12 febr. 1815 te Tegelen, RK, gehuwd,
3. Joosten Johannes geboren  23 aug 1848 te Tegelen, RK,
4. Joosten Windelina geboren  24 febr. 1841 te Tegelen, RK, vertr. 7 april 1862 naar Suchtelen
5. Joosten Maria geboren  01 augst 1843 te Tegelen, RK, vertr. idem
6. Joosten Christina geboren  2 april 1846 te Tegelen, RK, naar Lobbrich
7. Joosten Wilhelmus Hub. geboren  27 mei 1851 te Tegelen, RK,
8. Joosten Martinus Hub. geboren  3 mei 1854 te Tegelen, RK,
9. Joosten Agnes Hubertina  geboren  28 maart 1858 te Tegelen, RK,
 
Blad 070    Nabbeth                    huisnr. 294
 
1.   Hendrix Gerard geboren 22 aug 1817 te Well - Bergen, gehuwd, RK, dagloner.
2.   van den Bekerom Catharina geboren 30 junij 1815 te Horst, gehuwd, RK, dagloner, ovl. 27 aug. 1857.
2 3. Hendrix Anna Maria geboren 29 aug 1848 te Tegelen, RK.
3 4. Hendrix Anna Margth geboren 9 mei 1788 te Tegelen, weduwe, RK, dagloonster
5 .   Hendrix Gertrudis geboren 6 januarij 1851 te Tegelen, RK, ovl. 12 febr. 1851.
5a.  Hendrix Hendrica geboren 21 mei 1852 te Tegelen, RK, ovl. 4 julij 1854
5b.  Hendrix Hermanus geboren 17 april 1855 te Tegelen, RK, ovl. 3 aug 1855.
5c.  Hendrix Margaretha geboren 20 junij 1856 te Tegelen, RK, ovl. 1 april 1857.
4a.   Smits Petronella geboren 15 febr. 1825 te Grubbenvorst, gehuwd, RK, huisvrouw.
5a.   Hendrix Anna Cath. geboren 19 april 1861 te Tegelen, RK.
No 251
1. Jacobs Joannes geboren 6 april 1810 te Grubbenvorst, RK, gehuwd, dagloner, vest 20 nov. 1858 uit Belfeld.
2. Driessen Sibilla geboren 3 jan 1812 te Tegelen, gehuwd, RK, huisvr. ovl. 11 aug. 1859
3. Jacobs Gerardus geboren 8 julij 1841 te Tegelen, RK, knecht
4. Jacobs Peter geboren 29 sept 1843 te Tegelen, RK, vertr. 30 maart 1860.
5. Jacobs Antoinetta geboren 24 febr. 1839 te Tegelen, RK, ovl. 20 maart 1860.
6. Jacobs Theodora geboren 25 julij 1845 te Tegelen, RK, ovl. 10 nov. 1859.
7. Jacobs Wilhelmina geboren 27 nov. 1849 te Tegelen, RK, ovl. 2 febr 1860
8. Jacobs Jacobus geboren 15 oct 1852 te Tegelen, RK.
9. Peeters Elisabeth geboren 29 nov. 1820 te Beesel, gehuwd, RK, vrouw
10. van Soest [doorgehaald Jacobs]  Gertrudis geboren 1792 te Broekhuijzen, RK, vest 15 julij 1861 ovl. 25 oct 1861
10a. Jacobs Johanna geboren 3 febr. 1862 te Tegelen, RK.
 
Blad 071    Nabbeth                   huisnr. 246
 
1. Teeuwen Hendrik geboren 2 jan 1814 te Tegelen, gehuwd, RK, dagloner,
2. Jacobs Gertrudis geboren 10 julij 1807 te Baarlo, gehuwd, RK, dagloner
3. Teeuwen Peter geboren 6 febr. 1837 te Tegelen, RK,
4. Teeuwen Hendrik geboren 28 sept 1841 te Tegelen, RK,
5. Teeuwen Lodewijk geboren 19 febr. 1844 te Tegelen, RK,
6. Teeuwen Gertruda geboren 1 nov. 1838 te Tegelen, RK, vertr. 24 maart 1862
7. Teeuwen Elisabeth geboren 24 jan 1846 te Tegelen, RK,
8. Teeuwen Peter geboren 7 sept 1769 te Tegelen, RK, ovl. 5 dec 1851
9. TeeuwenWilhelmina geboren 5 febr. 1851 te Tegelen, RK, ovl. 2 mei 1854
8a. Tepahs Wilhelm geboren 25 maart 1861 te Tegelen, RK, vertr. 24 maart 1862
 
Blad 072    Nabbeth 
 
1. Hendrix Francis geboren 13 aug 1807 te Tegelen, gehuwd, RK, daloner, ovl. 28 julij 1854
2. Hendrix Hendrina 1802 te Maasbree, gehuwd, RK, vertr. 21 junij 1855
3. Hendrix Willem 29 nov. 1839 te Tegelen, RK, vertr. 22 april 1854
4. Hendrix Peter 26 sept. 1844 te Tegelen, RK,
 
1. op Cleef Anthonetta geboren 12 dec. 1781 te Tegelen, weduwe, RK, rent., uit blad 73 getrokken
2. Linssen Johannes geboren 20 junij 1825 te Tegelen, ong. RK, arbeid. uit blad 73 getrokken.
 
1. Hawinkels Theodor geboren 1838 te Swalmen, dienstknecht
2. Faessen Helena Hubertina geboren 16 sept 1837 te Tegelen, meid, vest 1 maart 1862 uit Vedt Pruissen
 
Blad 073    Nabbeth                huisnr. 154 242
 
1.  op Cleef Anthonetta geboren 12 dec. 1781 te Tegelen, weduwe, RK, akkervrouw, op blad 72 gebracht
2.  Linssen Johannes geboren 20 junij 1825 te Tegelen, gehuwd, RK, akkerman, op blad 72 gebracht.
 
3.  Niessen Peter geboren 11 sept 1819 te Kessel, gehuwd, RK, akkerman, ovl. 16 aug 1858
4.  Linssen Gertruda geboren 24 febr. 1818 te Tegelen, gehuwd, RK, huisvrouw,
5.  Linssen Antonetta geboren 24 mei 1839 te Tegelen, RK,
6.  Niessen Agnes geboren 18 dec. 1848 te Tegelen, RK,
7.  Niessen Johanna Hub. geboren 30 jan 1850 te Tegelen, RK,
8.  Niessen Peter Hendrik geboren 9 jan 1851 te Tegelen, RK,
9.  Niessen Gerardus geboren 10 maart 1852 te Tegelen, RK, ovl. 14 sept 1852
8a. Niessen Johannes geboren 13 julij 1853 te Tegelen, RK,
9a. Niessen Louisa Philipina geboren 27 nov. 1854 te Tegelen, RK,
10. Niessen Petronella geboren 30 julij 1858 te Tegelen, RK,
 
Blad 074    Middelt                                huisnr. 153 241
 
1.      Jentjens Peter geboren 28 nov. 1794 te Tegelen, gehuwd, RK, akkerman, ovl. 13 maart 1852
1 2    Nijssen Maria geboren 2 jan 1794  te Tegelen, gehuwd, RK, huisvrouw,ovl. 22 april 1859
1 2 3 Hammans Peter Gerardus  geboren 30 nov. 1826 gehuwd, RK, pottenbakker, wijz BS 9 mei 1853
3 4   Jentjens Willem geboren 3 octob 1832 te Tegelen, RK, knecht,
4 5   Hammans Maria geboren 26 dec 1818 te Tegelen, RK, meid, vertr. 1 jan 1860
5 6   Jentjens Johanna Theod. geboren 2 oct 1829 te Tegelen, RK, meid, op blad 216 gebragt
2 6a Jentjens Johanna Maria geboren 8 mei 1829 te Tegelen, gehuwd, RK, vest 11 april 1853, uit blad 57 wijz BS 9 mei 1853
3 7   Hammans Beatrix geboren 26 febr. 1854 te Tegelen, RK,
4 8   Hammans Theodor geboren 6 maart 1857 te Tegelen, RK,
5a    Hammans Peter Wilhelm geboren 18 mei 1861 te Tegelen, RK, ovl. 4 febr. 1862
1      Jentjens Peter Wilhelm Anton geboren 3 oct 1832 te Tegelen, gehuwd, RK, voerman,
2.     van den Berken Wilhelmina geboren 1 april 1841 te Baarlo, gehuwd, RK, vrouw
3.     Jentjens Johannes geboren 30 aug 1861 te Tegelen, RK,
 
Blad 075    Middelt                    huisnr. 248
 
1.  Linssen Gerard geboren 30 sept 1822 te Tegelen, gehuwd, RK, dagloner
2.  Wolters Margaretha geboren 27 oct 1819 te Kessel, gehuwd, RK,dagloner
3   Linssen Johanna Maria geboren 13 jan 1851  te Tegelen, RK
4   Linssen Leopold geboren 30 sept 1852 te Tegelen, RK,
5   Linssen Peter Wilhelm geboren 1 julij 1855 te Tegelen, RK,
6   Linssen Johannes geboren 3 julij 1857 te Tegelen, RK, ovl. 29 julij 1857
6a Linssen Wilhelmina geboren 1 aug 1860 te Tegelen, RK,
 
Blad 076    Middelt                      huisnr. 172 
 
1. Poeth Gerard geboren 19 oct 1817 te Kaldenkirchen, gehuwd, RK, dagloner,
2. Savelkoul Johanna geboren 29 april 1822 te Blerick, gehuwd, RK, huisvrouw,
3. Poeth Maria Agnes geboren 10 mei 1848 te Tegelen, RK,
4. Poeth Helena geboren 2 oct. 1849 te Tegelen, RK,
5. Poeth Johannes Hub. geboren 9 junij 1851 te Tegelen, RK,
6. Poeth Hendrikus Peter geboren 29 april 1853 te Tegelen, RK,
7. Poeth Elisabeth geboren 27 dec. 1855 te Tegelen, RK,
8. Poeth Gerardus Hubertus geboren 12 febr. 1858 te Tegelen, RK,
9. Poeth Peter Hubertus geboren 5 febr. 1860 te Tegelen, RK,
10. Poeth Maria Catharina geboren 13 sept. 1862 te Tegelen, RK,
 
1. Rooyakkers Johannes geboren 4 mei 1819 te Deurne en Liessel, gehuwd, RK, akkerman, vest 20 junij 1862 uit Baarlo.
2. Hoeben Petronella geboren 30 sept 1824 te Baarlo, gehuwd, RK,
 
Blad 077    Molen Overtegelen     huisnr. 226
 
1. Cleopas Frans geboren 14 maart 1819 te Beek, Pruissen, RK, molenaar
2. Sprengers Hubertina geboren 11 oct 1829 te Tegelen, gehuwd, RK, huisvrouw,
3. Cleopas Windelina Agnes Hubertina geboren 16 maart 1852 te Tegelen, RK.
4. Cleopas Maria Hubertina Agnes geboren 15 junij 1853 te Tegelen, RK.
5. Cleopas Loduwijk Hendrik Hubertus geboren 6 febr. 1855 te Tegelen, RK.
6. Cleopas Maria Lucia Hubertina geboren 29 maart 1857 te Tegelen, RK.
7. Cleopas Leonardus Hubertus Hendricus geboren 11 jan 1859 te Tegelen, RK.
8. Cleopas Maria Josepha Hubertina geboren 16 oct 1860 te Tegelen, RK.
9. Luttels Herman geboren 1827 te Cruchten, RK, koopman, vest nov 1860 uit Dulken
10 Cleopas Hendrik geboren 28 junij 1791 te Westerhoven, Brabant, weduwnaar, RK, vest 24 maart 1862 uit Amern St. George.
 
Blad 078    Holtmolen Leimhorst   huisnr. 224 
 
1. Jacobs Hendrik geboren 15 dec. 1795 te Baarlo, gehuwd, RK, dagloner
2. Lommen Agatha geboren 8 juni 1795 te Tegelen, gehuwd, RK, dagloner
3. Jacobs Mathis geboren 22 dec. 1829 te Tegelen,dagloner verl 6 oct 1852 de gemeente
3 4. Jacobs Cornelus geboren 15 julij 1832 te Tegelen, dagloner.
4 5. Jacobs Gerard geboren 22 nov. 1839 te Tegelen,  verl 1 jan 1858 de gemeente, ovl. 20 jan 1862
4 6. Jacobs Hendrina geboren 18 mei 1837 te Tegelen, op blad 8 gebracht
7. Mevissen Theodor geboren 1832 te Beesel, RK, knecht, vest 11 april 1853 op blad 66 gebracht
8. Jacobs Gertrudes geboren 27 8bris 1822 te Tegelen, meid, idem
6a. Jacobs Alexander geboren 30 sept 1820 te Tegelen, knecht, vest 26 oct 1856 uit Kempen, Pruissen, zie hieronder
5a. Jacobs Peter Mathis geboren 22 dec 1829 te Tegelen, knecht vest 14 mei 1859 uit lobbrich Pruissen
4a. Jacobs Gerard  geboren 22 nov. 1833 te Tegelen, knecht vest 30 dec 1861 ovl. 25 jan 1862
No 225
1. Jacobs Alexander geboren 13 sept 1820  te Tegelen, gehuwd, RK, arbeider, uit dit blad genomen, wijz. 27 oct 1859
2. Wismans Jacoba geboren 15 nov. 1826 te Horst, gehuwd, RK, vrouw, vest 27 oct 1859
3. Jacobs Hendrik geboren 31 maart 1860 te Tegelen, RK,
4. Jacobs Peter Johann geboren 29 junij 1861 te Tegelen, RK, ovl. 12 oct 1861
 
Blad 079    Holtmolen                   huisnr. 147 226
 
1. Jentjens Antoon geboren 10 febr. 1806 te Venlo, gehuwd, RK, olieslager, ovl 20 october 1862; Gerardus en Maria Toebosch.
2. Verstappen Anna Maria geboren 1 sept 1818 te Helden, gehwud, RK, huisvrouw
3. Jentjens Gertrudis geboren 6 mei 1850 te Tegelen, RK,
4. Jentjens Gerardus geboren 5 jan 1853 te Tegelen, RK,
5. Jentjens Maria geboren 20 nov 1855 te Tegelen, RK, ovl 10 oct 1857
5a Jentjens Joseph geboren 23 sept 1858 te Tegelen, RK,
No 228
1. de Rijk Louis Pierre geboren 14 aug 1823 te Tegelen, gehuwd, RK, burgemeester, uit blad 14 getrokken
2. van den Bogaart Maria Wilh Dorethea geboren 9 aug 1836 te Venraij, gehuwd, RK, huisv. vest 24 sept 1861 uit Venraij
3. de Rijk Antonetta Henrica Geradina Theodra geboren 20 julij 1862 te Tegelen, RK,
 
Blad 080    Holtmolen                   huisnr. 148 227
 
1.   van Cleef Theodrus geboren 17 maart 1815 te Blerick, gehuwd, akkerman,
2.   Faessen Petronella geboren 15 jan 1821 te Tegelen, gehuwd, RK, huisvrouw
3.   van Cleef Antoon geboren 12 aug 1819 te Grubbenvorst, ongh. RK,akkerman,
4.   Janssen Maria geboren 1837 te Venlo, RK, schoolleerl, vertr. 4 mei 1852
4 5.van Cleef Maria Cath. geboren 11 jan 1851  te Tegelen, RK,
5a. van Cleef Johanna geboren 20 oct 1856 te Tegelen, RK,
6.   van Cleef Maria  geboren 22 april 1859 te Tegelen, RK,
7.   van Cleef Louisa geboren 29 julij 1861 te Tegelen, RK,
8.   van Cleef Sophia geboren 3 october 1854 te Tegelen, RK,

 

Blad 081    Bakenbosch                huisnr. 237
 
1.      Tosserams Willem geboren 27 dec. 1804 te Blitterswijk, gehuwd, RK, akkerman
2.      Pubben Cristina geboren  20 jan 1795 te Tegelen, gehuwd, RK, huisvrouw, ovl. 21 sept 1850
3.      Joosten Antoon geboren 27 april 1821 te Tegelen, RK, knecht, uit blad nr 1 van dir register geboekt
2 4.   Joosten Gerard geboren 26 juli 1826 te Tegelen, RK, vertr. 19 oct 1855
3 5 2.Joosten Willem geboren 30 oct 1830 te Tegelen, RK,
6.      Joosten Margaretha geboren  27 aug 1823 te Tegelen, RK, ovl. 22 nov. 1852
4 7 3.Joosten Maria geboren 25 juli 1833 te Tegelen, RK, vertr. 26 junij 1857 naar Bracht.
5 8 3.Tosserams Christina geboren 5 febr. 1838 te Tegelen, RK,
 
4 5a  Huijs Maria geboren 3 octob 1826 te Blerick, gehuwd, RK, uit blad nr. 5 van het register getrokken
5 6a. Tosserams Peter Jacobus geboren 17 febr. 1857 te Tegelen, RK,
6 7a. Tosserams Maria geboren 12 jun 1859 te Tegelen, RK,
7b.    Tosserams Johanna Wilh. geboren 31 maart 1861 te Tegelen, RK,
 
Blad 082    Leemhorst                   huisnr. 144
 
1.    Hunnekens Jacobus 14 jan 1810 te Grubbenvorst, gehuwd, RK, akkerman, ovl. 4 mei 1854
2.    Verkoyen Petronella 1806 te Grubbenvorst, gehuwd, RK, huisvrouw ovl. 19 nov 1851
3 1.  Hunnekens Frans 25 febr. 1842 te Tegelen, RK, vertr. 24 maart 1862 naar Kempen, Pruissen
2 4.  Hunnekens Benedict 20 nov. 1845 te Tegelen, RK,
3 5.  Hunnekens Anna Cath. 7 oct 1839 te Tegelen, RK, vertr. 28 maart
4 1 6.Verkoyen Elisabetha 1809 te Grubbenvorst, gehuwd, RK,
7.      Hunnekens Hermannus 15 julij 1850 te Tegelen, RK, ovl. 8 jan 1852
5 2a. Jentjens Mathis 3 maart 1810 te Venlo, RK, gehuwd, akkerman, ovl. 13 sept 1857 uit blad 18 van het register getrokken
4a.    Hunnekens Anna Cath. 7 oct 1839 te Tegelen, RK, meid, vest 14 april 1858 uit Vorst
 
Blad 083    Leemhorst                   huisnr. 234
 
1.   Faessen Hendrik geboren 29 febr. 1784 te Tegelen, gehuwd, RK, dagloner, ovl. 6 jan 1854.
2.   Verheijen Beatrix geboren 1796 te Grubbenvorst, gehuwd, RK, ovl 1 oct 1852.
1 3.Wilmsen Theodorus geboren 6 dec. 1809 te Baarlo, gehuwd, RK, akkerman
2 4.Faessen Maria geboren 24 aug 1803 te Tegelen, gehuwd, RK, huisvrouw,
3 5.Wilmsen Joseph Nicolaus geboren 19 maart 1836 te Tegelen, RK, schoolleerl.
6.   Wilmsen Martinus geboren  11 nov. 1838 te Tegelen, RK, schoolleerl., vertr.  2 nov. 1854
7.   Titulaar Petronel geboren 10 oct 1828 te Tegelen, RK, meid, vest 1 mei 1852 vertr. 24 junij 1853.[AHS: is in Blerick geboren]
4 8. Faessen Peter geboren 15 april 1797 te Tegelen, RK, uit blad 23 getrokken op blad 88 geplaatst.
5 7a Faessen Hendrik geboren 1 febr. 1829 te Tegelen, gehuwd, RK, dagloner, vest 27 junij 1853, op blad 88 gebracht
6 8aTichelbekkers Gertrudis geboren 28 oct 1823 te Baarlo, gehuwd, RK, uit blad 23 getrokken
7 9. Faessen Peter Johannes geboren 16 april 1854 te Tegelen, RK.
8b. Wilmsen Martinus geboren 11 nov. 1838 te Tegelen, RK, vest 18 nov 1854
9a.  Faessen Maria geboren 4 dec. 1855 te Tegelen, RK.
5a.  Faessen Peter geboren 15 april 1797 te Tegelen, weduwnaar, RK, ovl 7 jan 1860, uit blad 88 getrokken
6a.  Faessen Hubertina geboren 1834 te Tegelen, RK, meid, vest 1 jan 1858 uit Grefrath.

 

Blad 084    Leemhorst                   huisnr. 223
 
1.   Douben Herman geboren 22 febr. 1801 te Mierlo, gehuwd, RK, dagloner
2.   van Dijk Catharina geboren 19 mei 1804 te Tegelen, gehuwd, RK, huisvrouw
3.   Douben Nicolaas geboren 23 maart 1833 te Tegelen, RK, dagloner, vertrr. 28 oct 1851
4.   Douben Mathis geboren 27 juli 1838 te Tegelen, RK, vetr. 4 april 1852
3a. Douben Johanna geboren  5 mei 1841 te Tegelen, RK, vertr. 24 maart 1862
4a. Douben Nicolaas geboren  23 maart 1833 te Tegelen, RK, vest 9 junij 1856 vertr. 18 april 1857 naar Muhlbracht, Pruissen
3b. Douben Nicolaas geboren  23 maart 1833 te Tegelen, RK, vest 24 dec. 1858
4b. Douben Mathis geboren 24 julij 1838 te Tegelen, RK, kleerm, vest 24 maart 1862 ovl. 11 junij 1862.
 
Blad 085    Leemhorst                   huisnr. 232
 
1. op 't Veld Mathis geboren 10 mei 1801 te Tegelen, RK, weduwnaar, dagloner,
2. op 't Veld Alexander geboren 25 maart 1836  te Tegelen, RK,dagloner, vertr. 10 aug 1853
3. op 't Veld Antonetta geboren 12 maart 1839 te Tegelen, RK, schoolleerl., vertr. 18 jan 1852
2a. op 't Veld Alexander geboren 25 maart 1836 te Tegelen, RK, dagloner, vest 1 jan 1855, vert. 24 maart 1862
 
1. Hermans Godfried geboren 1822 te Maasbree, gehuwd, RK, knecht, uit blad no 5 getrokken vertr.29 mei 1860 naar Kessel
2. Deckers Sibilla geboren 8 nov. 1829 te Kessel, gehuwd, RK, vest 24 jan 1857, ovl. 13 junij 1859
3. Hermans Gerard Hendr. geboren 9 aug 1855 te Kessel, RK, ovl. 25 jan 1859
3a. Hermans Petronella Hub. geboren 3 april 1857 te Tegelen, RK, vertr. 27 april 1859 naar Kessel
 
Blad 086    Leemhorst                   huisnr. 231
 
1. op 't Veld Gerardus geboren 18 juli 1795 te Tegelen, gehuwd, RK, smidt
2. van Soest Maria geboren 25 dec. 1804 te Afferden, gehuwd, RK, huisvrouw
3. op 't Veld Alexander geboren 20 nov. 1835 te Tegelen, RK, knecht, op blad 137 gebracht
4. op 't Veld Peter Mathis  geboren  5 jan 1841 te Tegelen, RK, schoolleerl., vertr. 24 maart 1862 naar Lobberich
5. op 't Veld Johannes geboren 28 dec. 1844 te Tegelen, RK.
 
Blad 087    Leemhorst
 
1. Rijvers Mathis geboren 11 mei 1784 te Tegelen, gehuwd, RK, akkerman, ovl. 25 julij 1857
2. Engels Gertrudis geboren 29 sept 1792 te Tegelen, gehuwd, RK, huisvrouw, ovl. 29 febr. 1856
1. Joosten Herman geboren 10 febr. 1827 te Belfeld, gehuwd, RK, dagloner, vest 21 april 1856 vertr. 29 april 1862.
2. Theunissen Windelina geboren 1826 te Belfeld, gehuwd, RK, ovl. 6 febr. 1862
3. Joosten Johannes geboren 14 julij 1855 te Belfeld, RK, ovl. 12 junij 1860.
4. Joosten Wilhelmina geboren 5 nov. 1856 te Belfeld, RK, ovl. 19 sept 1857.
No 230
1. Neuser Willem geboren 13 maart 1838 te Beesel, gehuwd, RK, akkerman, uit blad 28 getrokken
2. Boots Anna Maria geboren 9 febr. 1840 te Beesel, gehuwd, RK, vrouw vest 6 mei 1862 uit Belfeld.
 
Blad 088    Leemhorst                   huisnr. 138                        
 
1. Aerts Peter geboren 1793 te Baarlo, weduwnaar, RK, akkerman, ovl. 2 nov. 1852.
2. Aerts Joseph geboren 20 jan 1823 te Tegelen, RK, vertr. 10 febr. 1851.
3. Aerts Antoon geboren 23 sept 1826 te Tegelen, RK, vertr. 1 jan 1854.
4. Aerts Margaretha Gert geboren .4 febr. 1829 te Tegelen, RK, meid, op blad 47 gebragt.
5. Aerts Caspar  geboren 16 febr. 1825 te Tegelen, RK, knecht vest. 18 jan 1852 vertr. 21 jan 1853.
1. Aerts Antoon  geboren 23 sept 1854[sic] te Tegelen, gehuwd, RK, werkman, vest 25 maart 1854
2. Wemmer Bernardina geboren 26 sept 1831 te Dornick, Westphalz, RK, gehuwd, zie blad 29.
No 256
1. Faessen Hendrik  geboren 1 febr. 1829 te Tegelen, gehuwd, RK,arbeider, uit blad 83 getrokken.
2. Tichelbekkers Gertrudis geboren 28 oct 1823 te Baarlo, gehuwd, RK,
3. Faessen Peter Jan geboren 16 april 1854 te Tegelen, RK.
4. Faessen Maria geboren 4 dec. 1855 te Tegelen, RK.
5. Faessen Peter geboren 15 april 1797 te Tegelen, ongh. RK, opblad 83 gebracht.
5a. Faessen Wilhelmina geboren 28 Augst 1858 te Tegelen, RK.
6. Faessen Anna Cath. geboren 25 jan 1861 te Tegelen, RK.

 

Blad 089    Zwartenhond Leemhorst 
 
1. Jacobs Joannes geboren 1810 te Grubbenvorst, gehuwd, RK, dagloner, vertr. 6 april 1853
2. Driessen Sibilla geboren 3 jan 1812 te Tegelen, RK, gehuwd, huisvrouw
3. Jacobs Gerardus geboren 8 juli 1841 te Tegelen, RK,
4. Jacobs Peter geboren 29 sept 1843 te Tegelen, RK,
5. Jacobs Antonetta geboren 24 febr. 1839 te Tegelen, RK,
6. Jacobs Theodora geboren 25 juli 1845 te Tegelen, RK,
7. Driessen Peter geboren 1 april 1818 te Tegelen, RK, knecht,
7 8. Jacobs Wilhelmina geboren 27 nov. 1849 te Tegelen, RK,
9. Driessen Peter geboren 1 april 1818 te Tegelen, RK, vest 6 maart 1851, vertr. 13 mei 1851
8a. Jacobs Jacobus geboren 15 octob 1852 te Tegelen, RK,
No 236
1. Janssen Pieter geboren 1 maart 1801 geboren te Velden, gehuwd, RK, dagloner, vest 9 jan 1857 uit Baarlo.
2. Beckmans Cornelia geboren 1809 te Bracht, Pruissen, gehuwd, RK, huisvr.
3. Janssen Hendrik geboren 11 dec 1838 te Baarlo, RK, knecht
4. Janssen Leonard geboren 6 dec. 1843 te Baarlo, RK,
5. Janssen Elisabetha geboren 1840 te Baarlo, RK, meid, vertr. 24 maart 1862
6. Janssen Hubertina geboren 1848 te Velden, RK, op blad 23 van dit register gebragt.
7. Janssen Gertrudis geboren 10 april 1850 te Baarlo, RK,
8. Janssen Peter Mathis geboren 17 april 1852 te Baarlo, RK,
9
 
Blad 090    Zwartenhond               huisnr. 223
 
1. Stroux Peter geboren 3 juli 1797 te Tegelen, RK, gehuwd, dagloner
2. van Leipzig Christina geboren 19 febr 1795 te Tegelen, RK, gehuwd, hisvrouw, ovl. 27 febr. 1862
3. Stroux Johannes geboren 23 oct 1828 te Tegelen, RK, vertr. 11 8bris 1851
4. Stroux Christiaan geboren 12 oct 1834 te Tegelen, RK, vertr. 6 octob 1850
3 5 4. Stroux Leonard geboren 12 julij 1837 te Tegelen, RK,
4 6 5. Stroux Godfried geboren 6 mei 1841 te Tegelen, RK,
5 7 6. Stroux Johanna Marg. geboren 22 juni 1830 te Tegelen, RK, gehuwd,
8. Stroux Anna Catharina geboren 11 dec 1832 te Tegelen, RK, vertr. 4 april 1850
6a. Stroux Anna Cath geboren 1832 te Tegelen, RK, vest 13 oct 1855 vertr. 17 oct 1857
7a. Stroux Johannes geboren 23 octob 1828 te Tegelen, RK, vest 1 jan 1857, ovl. 30 julij 1857
7b. Hanraets Hubertus geboren 28 october 1826 te Maasbree, RK, gehuwd, uit blad 59 van het BR getrokken
8a. Hanraets Cristina geboren 31 aug 1857 te Tegelen, RK,
9. Hanraets Johanna geboren 5 dec 1858 te Tegelen, RK, ovl. 28 febr. 1861
No 222
10. Stroux Anna Catharina geboren 11 dec 1832 te Tegelen, RK, vest 10 april 1860 uit Viersen
11. Hanraets Antonius geboren 5 sept 1860 te Tegelen, RK,
 
Blad 091    Quatre Bras Kruis       huisnr. 257
 
1.    Timmermans Willem geboren 18 juli 1783 te Tegelen, gehuwd, RK, kramer, ovl. 13 febr. 1853
1 2  Kluitmans Maria geboren 30 dec 1784 te Helden, gehuwd, RK, tapster, ovl. 7 aug 1862
2 3  Timmermans Maria Elisabetha geboren 33 maart 1814 te Tegelen, RK, naaister
3 4  Timmermans Wilhelmina geboren 13 dec. 1824 te Tegelen, RK, gehuwd, wijz. BS 10 oct 1853
4a   Jentjens Herman geboren 19 julij 1823 te Tegelen, gehuwd, RK, pottenbakker, uit blad 57
5     Jentjens Maria Catharina geboren 14 aug 1854 te Tegelen, RK,
6     Jentjens Maria Beatrix geboren 15 aug 1856 te Tegelen, RK, ovl. 6 nov. 1856
6a   Jentjens Maria Beatrix geboren 29 sept 1857 te Tegelen, RK,
7     Jentjens Franciskus geboren 24 sept 1860 te Tegelen, RK,
8     Jentjens Johannes And. geboren 23 febr 1862 te Tegelen, RK,
 
Blad 092    Quatre Bras                 huisnr. 243
 
1.   Guere Andreas geboren 7 octob 1808 te Tegelen, RK, gehuwd, dagloner,
2.   Timmermans Agnes geboren 14 sept. 1811 te Tegelen, RK, gehuwd,
3.   Guere Willem geboren 26 mei 1841 te Tegelen, RK, ovl. 2 december 1861.
3 4.Guere Theodorus geboren 9 nov. 1849 te Tegelen, RK,
5 .  Guere Catharina geboren 30 jan 1844 te Tegelen, RK, op blad 18 van BR gezet
6.   Guere Hubertina geboren 14 jan 1847 te Tegelen, RK, ovl. 16 julij 1854.
4 6 7. Guere Johanna Hendrica Hubertina geboren 24 dec 1852 te Tegelen, RK,
5a.  Guere Catharina  geboren 30 jan 1844 te Tegelen, RK, uit blad 18 van BR getrokken
 
Blad 093    Kruis
 
1. Kerstjens Peter geboren 4 mei 1790 te Belfeld, gehuwd, RK, akkerman, ovl. 25 junij 1855
2. Joosten Yda geboren 10 febr. 1791 te Belfeld, gehwud, RK, huisvrouw, ovl 21 febr. 1857
 
1. Bruckmans Gerard Hubert geboren 11 julij 1830 te Well, gehuwd, RK, veerman, uit blad..., gehuwd 21 maart 1857
2. Derkx Anna Margartha geboren 18 april 1834 te Tegelen, gehuwd, RK, huisvr. uit blad .. ovl 14 jun 1860.
 
Blad 094    Kruis                           huisnr. 178
 
1. Driessen Michiel geboren 30 jan 1814 te Tegelen, RK, gehuwd, dagloner
2. Feijen Hendrina geboren 20 juni 1815 te Helden, RK, gehuwd, dagloner
3. Driessen Stefan geboren 17 jan 1844 te Tegelen, RK, ovl. 24 nov 1853??
4. Driessen Dorethea geboren 8 aug 1849 te Tegelen, RK,
5. Driessen Johannes geboren 25 dec 1852 te Tegelen, RK,
6. Driessen Maria geboren 25 oct 1855 te Tegelen, RK,
7. Driessen Bernardus geboren 15 sept 1858 te Tegelen, RK, ovl. 7 nov 1858
 
Blad 095    Kruis                           huisnr. 177
 
1. Wassen Hendrik geboren 6 sept 1815 te KKirchen, RK, gehuwd, dagloner
2. Driessen Maria geboren 6 dec 1812 te Tegelen, RK, gehuwd,
3. Wassen Hendrik geboren 12 febr. 1844  te Tegelen, RK,
4. Wassen Stefan geboren  26 dec 1848 te Tegelen, RK,
5. Wassen Wilhelmina geboren 22 juni 1851 te Tegelen, RK,
6. Wassen Peter geboren 9 maart 1853 te Tegelen, RK,
7. Wassen Jacobus geboren 12 maart 1856 te Tegelen, RK, ovl. 28 maart 1856.
 
Blad 096    Kruis
 
1.  Vervoort Andreas geboren 1793 te Blerick, RK, gehuwd, dagloner, ovl. 12 nov. 1861
2.  Timmermans Johanna geboren 2 april 1796 te Tegelen, RK, gehuwd,  huisvrouw
3.  Vervoort Andreas geboren 1847 te Beesel
4.  Vervoort Peter geboren 1849 te Beesel
3a. Vervoort Jan Math. geboren 6 oct 1823 te Tegelen, RK, metzelaar vertr. 12 dec 1850
4a. Vervoort Anna geboren 27 julij 1835 te Tegelen, RK, meid, vest 28 sept 1850 vertr 20 nov 1850
3b. Vervoort Anna geboren 27 julij 1835 te Tegelen, RK, meid, vest 13 october 1851 vertr. 17 febr 1852
3c. Vervoort Christina geboren 1831 te Tegelen, RK, meid, vest 7 oct 1852 vertr. 29 maart 1853
3d. Vervoort Anna geboren 1835 te Tegelen, RK, meid, vest 10 april 1855 vertr. 14 october 1855 naar Breyell.
 
 
Blad 097    Kruis
 
1. Kurstjens Willem geboren 11 nov. 1813 te Tegelen, RK, gehuwd, bakker
2. aan de Hei Maria Sibilla geboren 30 nov 1815 te Baarlo, RK, gehuwd, huisvrouw
3. Kurstjens Johannes geboren 26 juni 1844 te Tegelen, RK
4. Kurstjens Yda geboren 15 sept 1845 te Tegelen, RK
5. Kurstjens Maria Elisabeth geboren 25 maart 1849 te Tegelen, RK
6. Kurstjens Gertrudis Mechtildis geboren 14 maart 1851 te Tegelen, RK
7. Kurstjens Helena Hubertina geboren 28 maart 1853 te Tegelen, RK
8. Kurstjens Wilhelmina Hub. geboren 14 sept 1855 te Tegelen, RK
9. Kurstjens Alphonsus Jacob Hubertus geboren 19 sept 1857 te Tegelen, RK
10. Kurstjens Josef Hubertus geboren 14 april 1860 te Tegelen, RK
 
Blad 098    Kruis                           huisnr. 202
 
1   Faessen Arnoldus geboren 27 aug 1804 te Tegelen, gehuwd, RK, akkerman, ovl 10 julij 1857
2   Linssen Maria geboren 14-nov 1808 te Blerick, gehuwd, RK, hvrouw
3   Janssen Hubertus geboren 14 julij 1838 te Tegelen, RK, schoolleerl.
4   Janssen Hubertina geboren 1 aug 1840  te Tegelen, RK, schoolleerl.
5   Janssen Elisabeth geboren  25 febr. 1843 te Tegelen, RK, meid
6   Janssen Petronella geboren 30 nov 1828 te Tegelen, RK, meid, overleden
6a Hoevens Jacobus geboren 14 maart 1788 te Tegelen, RK, akkerman, op blad 108 gebragt
7   Faessen Sophia geboren 9 sept 1850 te Tegelen, RK,ovl. 11 oct 1858
8   Janssen Petronella geboren 30 nov. 1828 te Tegelen, RK, meid, vest 3 mei 1852 op blad 200 gebragt
7a  van Dijck Willem  geboren 30 mei 1826 te Belfeld, RK, Schoenm, uit blad 125 getrokken op blad 170 gebragt.

 

Blad 099    Kruis
 
1. van Beek Govert geboren 1811 te Graven?/, Brabant, gehuwd, Protest, Ambt. vertr. 1 aug 1850
2. Crommentuijn Anna Maria geboren 1816 te Helden, gehuwd, RK, huisvrouw
3. van Beek Willem geboren 10 jan 1847 te Tegelen, RK,
4. van Beek Cornelia geboren 1843 te Helden, RK,
5. van Beek Johanna Cristh. geboren 1844 te Baarlo, RK,
 
1a. Harbeeke Johan Hendrik geboren 2 nov. 1808 te Hanover, gehuwd, Prot, Ambt. vest 9 nov 1850, vertr. 16 nov 1853
2a. Meulenkamp Johanna H. geboren december 1813 te Wageningen, Gelderland, gehuwd, prot,
3a. Harbeke Anna Gazina geboren 7 october 1839 te Nijmegen, Prot
 
Blad 100    Kruis                           huisnr. 180

1.  Franssen Jacobus Godf. geboren 2 mei 1782 te Tegelen, gehuwd, RK, akkerman,
2.  Peters Johanna geboren 22 dec 1786 te Tegelen, gehuwd, RK, huisvrouw, ovl. 6 dec. 1861
3.  Franssen Johannes Hendrik geboren 10 febr. 1828 te Tegelen, RK, wasbleker
4.  Franssen Joseph Hubertus geboren 4 aug 1831 te Tegelen, RK, kaarsenmaker

4a.Geelen Johanna Marg. geboren 7 julij 1789 te Tegelen, weduwe, RK, zonder, uit blad 185 getrokken

1. Franssen Joseph Hub geboren 4 aug. 1831 te Tegelen, gehuwd, RK, wasbleker,
2. Beelen Anna Cath. geboren 8 aug 1833 te Belfeld, gehuwd, RK, zonder, gevest. 13 julij 1857 uit Belfeld.
3. Franssen Lucia Agnes geboren 18 jun 1859 te Tegelen, RK.
4. Franssen Caspar Johannes Hubertus geboren 14 mei 1860 te Tegelen, RK.
 

Blad 101    Kruis                           huisnr. 181
 
1.      Benders Peter geboren 29 aug. 1802 te Tegelen, gehuwd, RK, tapper,
2.      Janssen Maria Joseph geboren 25 april 1798 te Tegelen, gehuwd, RK, ovl. 6 febr, 1855,
2 3.   Laumans Caspar geboren 20 dec. 1834 te Tegelen, RK, knecht
4.      Laumans Gertrudis geboren 17 jan 1830 te Tegelen, RK, meid, verlaat 5 dec. 1855 naar Lobbricht
3 5.   Laumans Barbara geboren 18 october 1832 te Tegelen, RK, meid, verlaat 24 maart 1862
4 6.   Laumans Helena geboren 4 mei 1837 te Tegelen RK,
5 7.   Janssen Christinaan geboren 17 dec 1769 te Hinsberg, Pruissen, weduwnaar, rentenier,
1 6a  Laumans Jan Quirinus geboren 20 maart 1827 te Tegelen, gehuwd, RK, vest 30 jan., zie blad 21
2 7a  Teeuwen Petronella geboren 15 aug 1832 te Tegelen gehuwd, RK, vrouw, uit blad 209 getrokken
3 8.   Laumans Josepha Agnes Gertrudis geboren 22 sept 1861 te Tegelen RK,
4 9.   Laumans Petrus Jacobus Hubertus geboren 24 mei 1863 te Tegelen, RK,
 
Blad 102                Kruis                         
 
1. Sassen Jan Hendrik geboren 1817 te Maastricht, gehuwd, RK, rijksontvanger, verlaten allen 5 dec 1856 de gemeente.
2. Sassen Antonetta Wilhm. geboren 1819 te Den Bosch, Brabant, gehuwd, RK, huisvrouw
3. Sassen Eugene Wilhelm geboren 1846 te Sittard, RK, schoolleerl.
4. Sassen Alphonsus Louis geboren 1847 te Sittard, RK,
5. Sassen Maria Louisa geboren 5 mei 1849 te Tegelen, RK,
6. Sassen Willem Jospeh Hubert geboren 12 april 1851 te Tegelen, RK,
7. Sassen Georgetta Maria Barbara geboren 1 maart 1853 te Tegelen, RK,
8. Sassen Eduardus Petrus Jacobus geboren 14 maart 1855 te Tegelen, RK,
No 98
1. Verhaag Johannes geboren 14 aug 1823 te Tegelen, gehuwd, RK, smid, gevest 11 nov 1856 uit Luyk
2. Nelissen Maria Gertr. geboren 8 maart 1828 te Tegelen, gehuwd, RK, huisvr. uit blad 21
3. Verhaag Maria Marg. geboren 17 mei 1858 te Tegelen, RK.
4. Verhaag Johannes geboren 15 junui 1861 te Tegelen, RK.
 
Blad 103    Kruis                           huisnr. 195
 
1.    Beurskens Johannes Leonard geboren 24 mei 1808 te Kaldenkirchen, gehuwd, RK, kantonnier
2.    Nelissen Catharina Marg. geboren 1815 te Kempen, gehuwd, RK,huisvrouw, ovl. 24 dec. 1859
2 3.  Beurskens Peter Hendrik geboren 8  nov. 1843 te Tegelen, RK, schoolleerl.
3 4.  Beurskens Maria Sibilla geboren 8 sept 1847 te Tegelen, RK,
4 5.  Beurskens Gerard Hubert geboren 27 febr. 1850 te Tegelen, RK,
6.     Beurskens Antoon Hubert geboren 31 oct 1852 te Tegelen, RK, ovl. 11 julij 1853
6a.   Beurskens Gertrudis Hub geboren 10 maart 1856 te Tegelen, RK, ovl. 7 nov. 1858
5 6b. Beurskens Gertrudis Hub geboren 9 jan 1859 te Tegelen, RK,
6c.    Lenders Johanna geboren 28 febr. 1823 Meyel, RK, huish 19 april 1860 gevest. uit Baarlo
7.     Beurskens Anna Catharina Hubertina geboren 20 aug 1861 te Tegelen, RK,
 
Blad 104    Kruis                           huisnr. 121 170
 
1.  Beurskens Hendrik geboren 26 jan 1808 te Tegelen, gehuwd, dagloner
2.  Nathieu Margaretha geboren 1 sept 1808 te Tegelen, gehuwd, huisvrouw, ovl 13 oct 1852
2 3  Beurskens Jacobus geboren 12 julij 1835 te Tegelen knecht, op blad nr 7 gebragt
3 4  Beurskens Andreas geboren 24 april 1848 te Tegelen
5  Beurskens Jacoba Hub. geboren 18 juli 1838 te Tegelen schoolleerl, verlaat 26 april 1854
4 6  Beurskens Maria Gertr. geboren 21 jan 1841 te Tegelen verlaat 27 maart 1862
5 7  Beurskens Maria Hub. geboren 20 april 1844 te Tegelen op blad 16 gebragt
6 8 Beurskens Johannes Hub. geboren 16 mei 1851 te Tegelen
7 8a  Gielen Gertrudis geboren 6 october 1820 te Helden,  gehuwd, huisvr. vest 12 oct 1853
8 9  Beurskens Margaretha Hub. geboren 17 maart 1855 te Tegelen,
9a  Beurskens Hubertus geboren 30 aug 1857 te Tegelen, ovl. 26 maart 1858
10  Beurskens Maria geboren 20 gebr. 1859 te Tegelen
11  Beurskens Hubertus geboren 27 oct 1861 te Tegelen, ovl 6 febr. 1862
 
Blad 105    Kruis                           huisnr. 185
 
1.  Faessen Godfried geboren 22 jan 1789 te Tegelen, gehuwd, RK, dagloner, ovl. 5 nov. 1861
2.  Stroux Yda geboren 19 junij 1793 te Tegelen, gehuwd, RK, huisvrouw,
3.  Faessen Christina geboren 25-11-1834 te Tegelen, RK, meid, vertr. 23-12-1851
3a  Faessen Christina geboren 25 nov. 1834 te Tegelen, RK, meid, vest 18-05-1852, vertr. 7 mei 1857 naar Kaldenkirchen
3b Janssen Mathis geboren 16 sept,. 1826 te Horst, gehuwd, RK, dagloner, vest 27 april 1857
4.  Faessen Johanna geboren 14 dec. 1829 te Tegelen, gehuwd, RK, vest 27 april 1857
5.  Janssen Peter geboren 10 april 1859 te Tegelen, RK,
6.  Janssen Godfridus Leonardus geboren 5 nov. 1860 te Tegelen RK, ovl. 10-11-1860
6a Janssen Petronella Yda geboren 25 oct 1861  te Tegelen
7.  Faessen Godfridus geboren 14 maart 1862 te Tegelen
 

 

Blad 106.   Kruis                           huisnr. 186

1.   Stroux Cornelia geboren 24 augustus 1800 te Tegelen, RK, gehuwd,dagloonster, overlijdt te Tegelen op 21 april 1862.
2.   Lommen Jacobus geboren 30 juni 1831 te Tegelen, RK, cigarenmaker vertrekt 16 october 1856 naar Gladbach in Pruisen.
2 3. Lommen Christiaan geboren15 juli 1833 te Tegelen, RK, cigarenmaakster en die op 1 april 1861 vertrekt.
3a.  Lommen Jacobus komt 1 juni 1858 uit Gladbach weer terug, trouwt 14 november 1858, overlijdt 4 junij 1862.
4.   Dehing Helena geboren 8 november 1833 te Thorn, RK, vrouw, uit blad 5? getrokken.
5.   Lommen Gerardus Hubert geboren 14 september 1860 te Tegelen en overlijdt 4 october 1862.
 

Blad 107.    Kruis                         huisnr. 187

1. Blauwen Peter Mathis geboren 1810 te Veds, Pruissen, gehuwd, RK, linnenwever, ovl. 30 maart 1861
2. van Essen Catharina Gert. geboren 2 nov 1799 te KKirchen, gehuwd, RK, huisvrouw
3. Blauwen Anton Peter geboren 4 juni 1830 te KKirchen, RK, linnenwever
4. Blauwen Johannes geboren 7 nov 1836 te Tegelen, RK,
5. Blauwen Jacobus geboren 10 febr. 1842 te Tegelen, RK, vertr. 28 maart 1862
6. Blauwen Anna Margaretha geboren 1832 te KKirchen, meid, vertr. 30 octob 1851
7. Blauwen Anna Catharina geboren 28 maart 1839 te Tegelen, RK, vertr. 4 junij 1854
6a. Blauwen Anna Catharina geboren 28 maart 1839 te Tegelen, RK, vest 1 april 1855
7a. Blauwen Anna Margaretha geboren 1832 4 aug, gehuwd, meid, vest 21 nov 1858 uit KKirchen
No 191
8. Cornet Hubert geboren 11 juli 1822 te Tegelen, RK, gehuwd, vest 2 mei 1859, bs 2 mei 1859
9. Cornet Peter Mathis geboren 26 dec 1859 te Tegelen, RK,
10. Cornet Andreas Jacobus geboren 4 jan 1862 te Tegelen, RK,

Blad 108.    Kruis                         huisnr. 189

1     Stevens Helena geboren 28 september 1792 te Tegelen, weduwe, RK, dagloonster, ovl 7 junij 1853.
2     Naus Jacob geboren 10 october 1834 te Tegelen, RK, dagloner, ongehuwd, overgebracht op blad 48.
1 3  Janssen Conrard geboren 31 mei 1821 te Tegelen, RK,gehuwd en akkerman.
2 4  Naus Maria Catharina geboren 6 november 1818 te Tegelen, RK en gehuwd en huisvrouw.
5     Naus Ida geboren 10 april 1826 te Tegelen, RK, naaister ongehuwd, overgebracht op blad 200.
3 6  Janssen Hendrik Jacob geboren 3 october 1851 te Tegelen, RK.
7     Naus Johannes geboren 1823 te Kessel, RK ongehuwd, knecht komt in gemeente 10 mei 1852 en vertrekt 15 0ctober 1853.
4 8  Hoevens  Jacobus   geboren 14 maart 1788 te Tegelen, RK, die 20 october 1858 overlijdt getrokken uit blad 98
5 9  Janssen Helena Wilm. geboren 11 april 1854 te Tegelen, RK.
6a   Janssen Wilh. Christina geboren 25 dec. 1856 te Tegelen, RK.
7a   Janssen Hubertina Cath. Petronella geboren 25 nov. 1859 te Tegelen, RK.
No 188
1. Naus Jacobus geboren 9 oct 1833 te Tegelen, gehuwd, RK, akkerman, uit blad 21 getrokken
2. Peeters Anna Maria geboren 4 maart 1836 te Venlo, gehuwd, RK, vrouw, vest 4 mei 1859 en wijz BS
3. Naus Johanna Helena geboren 27 jan 1860 Te Tegelen
4. Naus Helena Johanna geboren 13 april 1862 te Tegelen, RK, ovl 18 april 1862

Blad 109.    Provinciale weg         huisnr. 169

1. Poeth Willem geboren 20 aug 1811 te KKirchen, gehuwd, RK, dagloner, verlaat 12 april 1853 de gemeente en vest 17 nov 1853 zich weer
2. Beurskens Agnes geboren 18 aug 1814 te Tegelen, RK, gehuwd, huisvrouw
3. Poeth Joseph geboren 18 maart 1846 te Tegelen, RK,
4. Poeth Hendrik geboren 11 jan 1849 te Tegelen, RK,
5. Poeth Anna Maria geboren 4 nov 1842 te Tegelen, RK,
6. Poeth Jacoba geboren 26 mei 1844 te Tegelen, RK, op blad 67 van dit register gebragt.
7. Poeth Willem geboren 23 maart 1851 te Tegelen, RK,
8. Poeth Johannes geboren 24 dec 1853 te Tegelen, RK,
9. Poeth Gertrudis geboren 6 dec 1856 te Tegelen, RK,
No 84
1. Feyen Gerardus geboren 18 oct 1832  te Tegelen, RK,gehuwd, arbeider, uit blad 244 van dit register genomen.
2. Engels Maria Magda geboren 18 aug 1833  te Tegelen, RK, gehuwd,
3. Feyen Karel Nic geboren 30 april 1852  te Tegelen, RK,
4. Feyen Jacob H.geboren 9 dec 1853  te Tegelen, RK, ovl. 19 jan 1854
4 5 . Feyen Jacob. geboren 29 dec 1854  te Tegelen, RK,
5a. Feyen Franciskus geboren 23 febr 1857  te Tegelen, RK, ovl 27 april 1857
5b. Feyen Elisabeth geboren 1 junij 1858  te Tegelen, RK,
6. Feyen Maria Antonia geboren 30 april 1860  te Tegelen, RK,
7. Feyen Hendrina geboren 6 maart 1862 te Tegelen, RK,

Blad 110.    Rieth                         huisnr. 293.                           

1.   van Helmond Antonius geboren 6 mei 1806 te Duizel Brabant, RK, dagloner, gehuwd, overlijdt 21 januari 1856.
2.   Teeuwen Gertrudis geboren 23 december 1816 te Tegelen, RK, gehuwd, dagloner.
1a  Timmermans Jan Willem geboren 7 augustus 1819 te Venlo, gehuwd, RK, op 21 november 1853 gevestigd in de gemeente.
 

Blad 111.    Rieth                         huisnr. 111                  

1. Feyen Nicolaas geboren 1786 te Helden  RK, gehuwd, dagloner, verlaat 1 februari 1859 de gemeente.
2. Vervoort Hendrina  geboren 1793 te Tegelen, RK, dagloonster, overlijdt 24 november 1853.
3. Feyen Gertrudis geboren 18 october 1832 te Tegelen, RK, cigarenmaakster, op blad 274 geplaatst.[ is man, gerardus]
4. Feyen Hubertus geboren 16 juni 1835 te Tegelen, RK, dagloner vertrekt 23 september 1854.
                                  

Blad 112     Rieth                         huisnr 166                                                          

1. Feyen Hendrik geboren 13 april 1817 te Tegelen geboren, gehuwd, RK,dagloner.
2. Janssen Maria Catharina geboren 11 junij 1819 te Neer geboren, gehuwd, RK, dagloonster.
3. Feyen Johan Mathis geboren 16 maart 1844 te Tegelen, RK,schoolleerl.
4. Feyen Petronilla geboren 9 januari 1846 te Tegelen, RK,
5. Feyen Niclaas geboren 17 maart 1852 te Tegelen, RK,
6. Feyen Henrietta geboren 21 december 1855 te Tegelen, RK,
7. Feyen Jacobus Hubertus geboren 25 julij 1859 te Tegelen, RK,
 

Blad 113     Rieth                         huisnr. 165.       

1. Schoeren Andreas geboren 23 november 1816 in Belfeld geboren, gehuwd, RK, kantonnier.
2. Smeets Aldegonda geboren 18 december 1811 te Maasbree, gehuwd, RK.
3. Schoeren Anna Maria geboren 1848 te Belfeld, RK,schoolleerl, op blad 62 gebracht.
4. Schoeren Helena geboren 1845 te Belfeld, RK, schoolleerl, op blad 62 gebracht.
5. Schoeren Petronella geboren 30 mei 1850 te Tegelen, RK, overlijdt 20 juni 1860
6. Schoeren Johannes geboren 8 december 1852 te Tegelen,RK,
 

Blad 114     Rieth                         huisnr.114

1. Rutten Cristiaan geboren 1780 te Beesel, gehuwd, RK,dagloner, ovl. 15 febr. 1862
2. Mulders Johannan geboren 31 jan 1769 te Tegelen, gehuwd, huisvrouw, ovl 7 dec 1850
3. Rutten Marian geboren 13 mei 1776 te Tegelen, ongehuwd, dagloonster, 31 maart 1857
No 210
1. Denessen Johannes And. geboren 10 maart 1833 te Tegelen, gehuwd, RK, uit blad 141 van dit register getrokken
2. Geraerts Yda geboren 3 nov. 1836 te Beesel, gehuwd, RK,
3. Denessen Johannes geboren 25 junij 1860 te Tegelen, RK,
No 161
1. Schmacks Johan  Arnold Hubert geboren 30 maart 1828 te Bracht, gehuwd, RK, kramer, vest 14 april 1860 uit Bracht
2. Hovens Anna Gertrudis geboren 30 dec 1832 te Tegelen, gehuwd, RK, uit blad 225 van dit register getrokken.
3. Schmacks Maria Helena geboren 8 sept 1859 te Tegelen, RK,
4. Schmacks Peter Johan Mathis geboren 3 febr. 1862 Te Tegelen, RK

Blad 115     Rieth                         huisnr. 123                                                         

1    Hermans Laurentius geboren 1757 te Maasbree, weduwnaar, RK, dagloner die 27 october 1852 overlijdt.
1 2  Doesborghs Alexander geboren 15 mei 1822 te Tegelen geboren, dagloner, RK en gehuwd.
2 3  Hermans Johanna geboren 24 februari 1821 te Tegelen, RK, dagloner en gehuwd.
3 4  Doesborghs Matthias die 1 julij 1846 is geboren te Tegelen, RK, schoolleerl.
4 5  Doesborghs Wilhelmus die 19 februari 1849 te Tegelen is geboren, RK.
5 6  Doesborghs Antonetta die 12 april 1852 te Tegelen is geboren, RK
6a   Doesborghs Helena Hendrika  die 8 januari 1856 te Tegelen is geboren, RK
7     Doesborghs Maria Carolina die 20 november 1858 te Tegelen is geboren, RK
8     Doesborghs Maria Catharina die 15 augustus 1861 te Tegelen is geboren, RK.

Blad 116     Rieth                         huisnr. 163                                                   

1    Huijs Jan geboren 5 october 1808 te Maasbree, gehuwd, RK, dagloner
2    Beurskens Maria geboren 7 juni 1806 te Tegelen, gehguwd, RK, dagloner
3    Huijs Hendrik geboren 12 september 1836,te Tegelen, RK, dagloner
4     Huijs Andreas 24 december 1838 te Tegelen, RK, schoolleerl., verlaat 2 nov 1852 de gemeente bij de aanm.staat blijft in de gemeente.
4 5  Huijs Peter Johan geboren 31 julij 1845 te Tegelen, RK, schoolleerl.
5 6  Huijs Jacoba geboren 1 december 1840 te Tegelen, RK, schoolleerl.
6 7  Huijs Agnes 14 mei 1843 te Tegelen, RK, schoolleerl.
7 8  Huijs Anna Gertrudis geboren 18 mei 1848 te Tegelen, RK,
 

Blad 117     Rieth                         huisnr. 164

1        Beurskens Andreas geboren 1770 te Buggenum, gehuwd, RK, akkerman, ovl. 12 februari 1852
1 2     Denessen Jacomina geboren 9 november 1779, gehuwd, RK, akkerman, ovl. 22 febr, 1859.
2 3 1  Hekkens Michiel geboren 2 junij 1820 te Swolgen, gehuwd, RK, knecht
3 4 2  Beurskens Anna Gertrudis geboren 20 april 1825 te Tegelen, gehuwd, RK, huisvrouw,
4 5 3  Hekkens Gerardus geboren 2 april 1848 te Tegelen, RK,
5 6 4  Hekkens Jacomina geboren 1850 te Tegelen, RK,
6 7 5  Hekkens Andries geboren 31 october 1851 te Tegelen, RK,
7 8 6  Hekkens Hendrikus  geboren 1 januari 1854 te Tegelen, RK,
8a 7   Hekkens Elisabeth geboren 6 december 1855 te Tegelen, RK,
9 8     Hekkens Lambertus geboren 1 maart 1858 te Tegelen, RK,
9        Hekkens Johannes geboren 25 april 1860 te Tegelen, RK,
10      Hekkens Peter Johannes geboren 27 julij 1862 te Tegelen, RK,
 

Blad 118     Rieth                         huisnr. 106  207
 
1.    Hermans Jan geboren 20 febr. 1811 te Maasbree, gehuwd, RK, dagloner, ovl. 9 jan 1857.
2.    van Kol Elisabeth geboren 18 maart 1811 te Meyel, gehuwd, RK, huisvrouw.
3.    Hermans Nicolaas geboren 7 junij 1841 te Tegelen, RK, schoolleerl. vertr. 24 maart 1862 naar Bracht.
4.    Hermans Jacobus geboren 15 oct 1843 te Tegelen, RK,
5.    Hermans Hendrik geboren 19 febr. 1846 te Tegelen, RK, ovl. 11 maart 1852
5 6. Hermans Antonius geboren 18 sept. 1848 te Tegelen, RK,
6 7. Hermans Maria Sib. geboren 15 febr. 1851 te Tegelen, RK,
 
Blad 119     Rieth                         huisnr. 105  160
 
1.    van Leipzig Maria geboren 13 sept 1789 te Tegelen, weduwe, RK, ovl. 1 febr 1854
1 2. Huiser. Cristina geboren 29 sept 1817 te Tegelen, RK, naaister
2 3. Houser Gertrudis geboren 11 april 1825 te Tegelen, RK, gehuwd, naaister, wijz BS 16 aug 1867
3 4. Dousborg Ernestus geboren 25 sept 1834 te Tegelen, RK, gehuwd, kleermaker, vest 16 augustus 1856
4 5. Dousborg Anna Maria geboren 22 junij 1857 te Tegelen, RK,
5a.  Dousborg Josephina geboren 30 april 1861 te Tegelen, RK,
 
Blad 120     Reith                         huisnr. 159
 
1.  Theelen Hendrik geboren 1780 te Swalmen RK, gehuwd, akkerman, ovl. 5 dec. 1857
2.  Peters Yda Petronella geboren 6 julij 1791 te Tegelen RK, gehuwd, ovl. 8 oct 1852
3.  Knippenberg Jan geboren 15 mei 1816 te Helden, RK, dagloner, ovl 5 julij 1852
2 4  Theelen Petronella geboren 10 october 1825 te Tegelen, huisvrouw,
3 5  Knippenberg Andreas geboren 15 maart 1846  te Tegelen, RK, ovl. 6 julij 1862
4 6  Knippenberg Yda geboren 23 maart 1849  te Tegelen, RK,
5 7  Knippenberg Wilhelmina geboren 16 jan 1852  te Tegelen, RK, ovl 16 julij 1862
6a  Meuvissen Gerard geboren 18 julij 1822 te Buggenum, RK, gehuwd, uit blad 5 getrokken.
7a  Meuvissen Johanna geboren 18 febr. 1854  te Tegelen, RK,
8  Meuvissen Johannes geboren 8 julij 1856  te Tegelen, RK,
9  Meuvissen Peter geboren 10 febr. 1859  te Tegelen, RK,
10 Meuvissen Maria  geboren 4 maart 1862  te Tegelen, RK,
 
Blad 121     Kruis                         huisnr. 157
 
1.       Aerts Antoon geboren 13 juni 1816 te Baarlo, gehuwd, RK, dagloner,
2.       Overdiek Maria Cath. geboren 4 mei 1815 te Brijell, gehuwd, RK,huisvrouw, ovl. 8 maart 1851
2 3     Aerts Theodorus geboren 29 jan 1842 te Tegelen, RK, schoolleerl
3 4     Aerts Peter Wilhelm geboren 28 april 1844 te Tegelen, RK,
3 4 5  Aerts Johannes geboren 6 nov. 1847 te Tegelen, RK, ovl. 16 maart 1858
4 5 6  Janssen Jacoba geboren 8 sept. 1815 te Tegelen, gehuwd, RK, huisvrouw, uit blad 28 getrokken.
6 7     Arets Michiel Hub.geboren 8 aug 1852 te Tegelen, RK,
 
Blad 122     Kruis                         huisnr. 158

Nelissen Jan Mathis geboren 1790 te Leuth, gehuwd, RK, blauwverver, ovl. 19 maart 1862.
2 Tellers Beatrix  geboren 1794 te Hinsbek, gehuwd, RK, huisvrouw, 22 december 1860.
3 Nilissen Johan Michiel  geboren 12 april 1832 te Tegelen, blaauwverver
4  NiIissen Johanna Cath geboren 12 mei 1827 te Tegelen, meid
5  Nilissen Anna Sibilla geboren 30 april 1835 te Tegelen, schoolleerl.
6  Sporenberg Franciskus geboren 23 sept. 1843 te Tegelen, verblijft in Tegelen
7  Bogers Wilhelmus geboren 19 oct. 1830 te Stratum verlaat 1 october 1853 de gemeente
 

Blad 123     Kruis                         huisnr. 156

Langendock, Theodor geboren 3 junij 1826 te Tegelen, gehuwd, RK, timmerman
2  Nelissen, Anna Catharina geboren 10 october 1816 te Leuth, gehuwd, RK, huisvrouw
3  Noten Frans geboren 15 november 1847 te Tegelen.
4  Noten Hendrik geboren 18 juli 1844 te Tegelen, schoolleerl.
5  Langendock Peter Johannes geboren 13 october 1851 te Tegelen
6  Langendock Maria Petronella Antonetta geboren 29 nov. 1854 te Tegelen

Peeters Barbara geboren 1795 te Bruggen, weduwe

Blad 124     Ellenboog                  huisnr. 100

Feijen Johan geboren 11 jan 1821 te Tegelen, gehuwd, RK, klompenmaker, verlaat 2 julij 1858 de gemeeente
2  Wellens Liritta geboren 6 nov. 1825 te Tegelen, gehuwd, RK, huisvrouw
3 Feijen Johanna Elisab geboren 26 juli 1849 te Tegelen, ovl. 22 april 1853.
4 Feijen Gerard geboren 26 maart 1851 te Tegelen
4a  Feijen Agatha Henriettta geboren 16 junij 1853 te Tegelen
5 Feijen Maria Cath.  geboren 23 febr. 1855 te Tegelen
6  Feijen Gerard geboren 11 nov. 1856 te Tegelen
No 174
1  Heuman Jan Joseph H. Karel Eduard geboren 29 oct. 1828 te Venlo, gehuwd, RK, ambt?, 12 nov vest. gemeente
2  Smeets Helena geboren 5 maart 1824 te Beesel, huisvrouw
3  Heuman Maria Gertrude Jeanette Octave geboren 11 august 1862 te Tegelen

Blad 125     Ellenboog                  huisnr.

1  van Dijck Leonardus geboren 11 julij 1788 te Belfeld, gehuwd, akkerman
2  Kurstjens Wilhelmina geboren 16 juli 1788 te Belfeld, gehuwd, huisvrouw, ovl. 6 jan 1859
3  van Dijck Willem geboren 30 mei 1826 te Belfeld, schoenmaker, vestiging 18 julij 1852, op blad 98 van het register gebracht.

1 Bosch Anna Maria geboren 1819 te Reuver, weduwe, RK,,, vestiging 27 nov. 1857 uit Maasbree
2 Maas Martinus geboren 1844 te Ayen, RK,
3 Maas Gerardus geboren 1846 te Arcen, RK,    Allen op blad 218 van dit register gebracht.
4 Maas Hendrik geboren 1849 te Venlo, RK,
5 Maas Maria Theod. geboren 1832 te Venlo, RK,
6 Maas Maria geboren 1841 te Broekhuijzen, RK, 
7 Maas Helena Hub. geboren 1853 te Blerick, RK,


Gubbels Bernardus geboren 9 jan 1830 te Helden gehuwd, RK, dagloner, vestiging 23 mei 1859 en BS 23 mei 1859.
2  Thijssen Johanna Maria geboren 13 julij 1833 te Broeckhuijzen, gehuwd
3  Gubbels Sophia geboren 20 oct. 1859 te Tegelen
4  Gubbels Johanna Louisa geboren 16 dec. 1861 te Tegelen


Wilmsen Martinus geboren 11 nov. 1838 te Tegelen, gehuwd, dagl.,uit blad 58 getrokken
2  Killaars Hubertina, geboren te Belfeld, gehuwd, vrouw
3  Wilmsen Maria geboren 15 julij 1862 te Tegelen
 

Blad 126     Gezand                      huisnr. 152

1.    Smitz Mechtildis geboren 1 mei 1784 te Bracht, weduwe, RK, koopvrouw
2.    Lehnen Rijnier geboren 20 mei 1824 te Bracht, ong. RK, slagter, ovl. 1 jan 1851
3 .   Lehnen Mathis geboren 22 aug 1826 te Belfeld, RK, kramer, vertr. 12 julij 1854
2 4. Lehnen Lodewijk geboren 1831 te Belfeld, RK, kramer, op blad 185 gebragt
3 5. Lehnen Hendrik geboren 16 maart 1838 te Belfeld, RK,
4 6. Lehnen Willem geboren 18 april 1842 te Tegelen, RK,
7.    Lehnen Anna Catharina geboren 1834 te Belfeld, RK, vertr. 15 april 1854
8.    Stoffels Conrardus geboren 1822 te Belfeld, RK, knecht, vest 18 nov 1851, op b;lad 200 van het register gebracht.
5a.  Lehnen Francis geboren  11 aug 1821 te Belfeld, RK, vest 6 sept 1855 ovl. 20 sept 1855
5b.  Lehnen Anna Catharina geboren 1834 te Belfeld, RK, meid, vest 1 jan 1858 uit Pruissen, op blad 226 van dit register gebragt.
No 112
1.  Jacobs Antoon geboren 22 sept 1813 te Bree, gehuwd,RK,, vestiging 1jan 1861 uit Breijll
2.  Kusters Anna Maria geboren 26 febr. 1826 te Grubbenvorst, gehuwd, RK, vestiging 1 jan 1861 uit Breijll
3.  Jacobs Antoon geboren 20 juni 1862 te Tegelen, RK,

 
Blad 127     Ellenboog                   huisnr. 221

Relouw Hubertus geboren 14 maart 1820 te Venraij, gehuwd, RK, dagloner
2  van Cleef Maria geboren 6 maart 1822 te Venlo, gehuwd, RK, dagloner, ovl. 13 april 1852.
2 3  Relouw Huadarus geboren 2 april 1851 te Tegelen
3 4 Relouw Maria Hubert  geboren 7 april 1852 te Tegelen
4a  Thönissen Petronilla geboren 15 oct 1819 te Tegelen per 1 junij 1853 in de gemeente
5  Relouw Peter Johannes geboren 14 junij 1853 te Tegelen
6 Relouw Anna Marij  geboren 17 oct 1855 te Tegelen
7  Relouw Johann Hub. geboren 22 junij 1858 te Tegelen
8  Relouw Gerardus Hub.geboren 20 sept 1860 te Tegelen

Blad 128     Gezand                      huisnr. 150

1. Hermans Maria geboren 1781 te Kessel, weduwe, RK, dagloonster.
2. Schouwenberg Jacob geboren 1 november 1824 te Tegelen, gehuwd,RK,daglonner, uit blad 6 van dit register getrokken
3. Peters Anna Catharina geboren 4 november 1826 te Tegelen, gehuwd,RK,daglooner, uit blad van het register getrokken
4. Schouwenberg Anna Maria geboren 8 augst. 1856 te Tegelen, RK,
5. Schouwenberg Franciscus geboren 24 jan 1859 te Tegelen, RK,
6. Schouwenberg Petronilla  geboren 31 augst. 1861 te Tegelen,RK,
 

Blad 129     Gezand
 
1. Kessels Lambert geboren 17 sept 1779 te Tegelen, weduwnaar, RK, vertr. 25 dec 1854
2. Kessels Margaretha geboren 23 juni 1821 te Tegelen, gehuwd, RK, vertr 27 maart 1857 naar Belfeld
3. Teeuwen Mathis geboren 20 febr. 1825 te Maasbree, gehuwd, RK,
4. Teeuwen Anna Maria geboren 3 april 1855 te Tegelen, RK,
5. Teeuwen Anna Marg. geboren 8 jan 1857 te Tegelen, RK,
        No 143
1. Vossen Hendrik geboren 10 jan 1831 te Roggel, gehuwd, RK, dagloner vest 29 april 1857 uit Venlo
2. Vervoort M.J. Crist. geboren 14 aug 1828 te Tegelen, gehuwd, RK, getr. uit blad 20 van BR
3. Vossen Maria Cath. geboren 14 maart 1859 te Tegelen, RK,
4. Vossen Johannes Hendr. geboren 17 sept 1861 te Tegelen, RK
No 149
1. Heijnen Johannes geboren 19 april 1789 te Belfeld, weduwe, RK, uit blad 243 van dit register getrokken.
2. Curvers Petronella geboren 28 julij 1837 te Tegelen, RK, meid, vest 10 mei 1857 uit KKirchen
 
Blad 130     Gezand                      huisnr. 190

1. Syrier Leendert geboren 1781 Melessant, gehuwd,RK,
2. Mossing Heida geboren 7 januarij 1788 Beverwijk, Holland, gehuwd, RK,
3. Kelderman Reyna geboren 1831  landerveen Zuid Holland, vertr. 17 mei 1861 naar  ..hoven
3a.  Zaal Kleinsse geboren 27 julij 1842 te  Aarlanderveen, Zuid Holland, hervormd, meid, vestiging 4 junij 1861 uit Aarlanderveen
 

Blad 131     Gezand                      huisnr. 147
 
1.    Bongaerts Willem geboren 5 nov. 1802 te Buggenum, RK, gehuwd, metzelaar
2.    Faassen Johanna geboren 27 aug. 1802 te Tegelen, RK, gehuwd, huisvrouw,
3.    Bongaerts Jacob geboren 29 nov. 1838 te Tegelen, RK, schoolleerl.
4.    Bongaerts Willem geboren 12 sept 1841 te Tegelen
5.    Bongaerts Sophia geboren 1834 te Belfeld, RK, op blad 222 gebracht
5 6  Bongaerts Gertrudis Hel. geboren 10-02-1836 te Belfleld, RK, blad 74
6a   Schrijnewerckers Cornelia geboren 1788 te Swalmen, weduwe, uit blad 273 getrokken
 
 
Blad 132     Gezand                      huisnr. 145

 1 Jentjens Hermannus geboren 21 nov 1788 te Tegelen, weduwnaar, RK, dagloner, zie blad 52
2  Jentjens Gertrudis geboren 5 octob 1824 te Tegelen, RK,dagloner, verlaat 12 oct 1853 de gemeente
2 3a  Jentjens Johanna geboren 13 sept 1830 te Tegelen, RK,
 Jentjens Maria geboren 29 julij 1834 te Tegelen, RK, meid, vest 20 8bris 1850 vertr. 15 april 1852
 Jentjens Leenard geboren 6 nov, 1827 te Tegelen, RK, bakker,vestiging 15 april 1854 vetrek 13 october 1858?
3 4  Jentjens Peter geboren 12 october 1822 te Tegelen, RK, knecht, gehuwd, op blad 15 van dir register gebracht.BS 6 junij 1859.
5  Jentjens Leenard geboren 6 nov, 1827 te Tegelen, RK, vest 24 mei 1852 vertr. 7 julij 1852
4a  Jentjens Lionard geboren 6 nov, 1827 te Tegelen, RK, vest 10 febr. 1854 vertr. 30 sept 1854
4b  Jentjens Gertrudis geboren 5 octob 1824 te Tegelen, RK, meid, vest 14 junij 1852 vertr. 13 april 1855
4c  Jentjens Leenard geboren 6 nov, 1827 te Tegelen, RK, bakker, 11 nov 1858 vestiging uit Hinsbeck
5  Pras Maria Gertrudis geboren 28 dec 1820 te Maaseijk{B}, RK, gehuwd.uit blad 260 getrokken op blad 15 gebracht BS 9 junij 1854
5a Jentjens Gertrudis geboren 5 oct 1824 te Tegelen, RK, meid, vestiging 16 april 1862 uit Roermond, vertrekt 18 november 1862.
6  van Heesch Egbertus geboren 18 julij 1833, Linden, RK, knecht, vestiging 1 mei 1862 uit Venlo
 

Blad 133     Gezand                      huisnr. 144
 
1.   Geurts Peeter Jacob geboren 29 jan 1797 te Tegelen, gehuwd, RK, schoolonderwijzer
2.   Derichs Elisabeth geboren 23 febr. 1804 te Weeze, Pruissen, gehuwd, RK, huisvrouw
3.   Geurts Willem geboren 17 dec 1831 te Tegelen, RK, onderwijzer, vertr. 5 april 1861 naar Lottum
4.   Geurts Gerard geboren 16 sept 1838 te Tegelen, RK, vertr. 3 april 1862
3 5. Geurts Hendrik geboren 23 nov. 1845 te Tegelen, RK,
4 6. Brouwers Maria Cath. geboren 2 jan 1826 te Venloo, RK, meid
7.   Geurts Anna Cath. Hub. geboren 30 mei 1826 te Tegelen, RK,, vest 10 april 1855 vertr. 27 aug 1856
5a   Bloemers Hendricus geboren 27 mei 1841 te Beesel, RK, onderwijzer. vest 4 april 1862 uit Venlo.
 
Blad 134     Gezand Ulingsheide    huisnr. 88
 
1.   Nijmandts Hendrina geboren 31  jan 1789 te Tegelen, RK, weduwe, ovl. 28 jan 1852
1a  Gielen Helena geboren 1786 te Belfeld, RK, weduwe, akkervrouw, vest 26 april 1855. ovl. 6 junij 1855
2.   Stoffels Jan geboren 1814 te Tegelen, RK, akkerman, vertr. 19 april 1856
1 3. Stoffels Hendrik geboren 1819 te Belfeld, gehuwd, RK,
2a.  Terporten Wilhelmina geboren 15 nov. 1817 te Tegelen, gehuwd, RK, uit blad 190 van dit reg. getrokken.
3a.  Stoffels Peter Mathis geboren 22 junij 1860 te Tegelen, RK,
 
 
Blad 135     Gezand                      huisnr. 141

Vervoort Johannes geboren 17 dec. 1815 te Tegelen, gehuwd, RK, dagloner
2  Smeets Margaretha geboren 11 jan 1811 te Bracht, gehuwd, RK, dagloner,
3 Vervoort Peter geboren 15 juni 1845 te Tegelen
No 142
1  Kaulen Franciskus geboren 4? januari 1821 te Schelsen [pruis], gehuwd, RK,, vest 1 jan 1859 uit Venlo
2  Claren Francika geboren 16maart 1819 te Schelsen, gehuwd, RK, vrouw.
3  Kaulen Willem geboren geboren 21 aug. 1852 te Venlo
4  Kaulen Maria Helena geboren 5 m aart 1853 te Venlo
5  Kaulen Hendrik Hubertus geboren 26 mei 1858 te Venlo
6  Kaulen Maria Christina geboren 29 november 1859 te Tegelen.

 
Blad 136     Gezand                      huisnr. 140

Peters Hendrik geboren 19 aug. 1801 te Weht, gehuwd, RK, dagloner,
2  Vervoort Anna Catharina geboren 21 sept. 1812 te Tegelen, gehuwd, RK, huisvrouw
3  Peters Johannes Ant. geboren 29 nov. 1846 te Tegelen, RK,
4  Peters Hubertus Godefri geboren 6 juli 1849 te Tegelen, RK, ovl. 11 maart 1852.
4 5  Peters Henrietta Elis. geboren 20 aug. 1844 te Tegelen, RK, schoolleerl.
5 6  Peters Hendrik Hub. geboren 23 aug. 1852 te Tegelen, RK,

 
Blad 137     Gezand                      huisnr.  229

1.  Engels Jacobus geboren 1786 te Tegelen, gehuwd, RK, dagloner, ovl. 8 maart 1860
2.  Gitmans Cornelia geboren 29 maart 1785 te Tegelen, gehuwd, RK, geen, ovl. 1 maart 1852.

1.  Rijvers Willem geboren 2 oct 1818 te Tegelen, gehuwd, RK, akk, vest. 30 maart 1853, zie blad 62
2.  Geubbels Joanna geboren 12 aug. 1827 te Arcen, gehuwd, RK,
3.  Rijvers Maria Cath. geboren 25 jan 1852 te Venlo, RK, ovl. 28 april 1853
4.  Rijvers Margaretha geboren 1 febr. 1854 te Venlo, RK, ovl. 21 maart 1858
5.  Rijvers Gertrudis geboren 5 sept. 1856 te Venlo, RK,
6.  Rijvers Mattheus geboren 13 februarij 1860 te Tegelen, RK,
7.  Rijvers Herman geboren 6 junij 1862 te Tegelen, RK,

No 213
1. op het Veld Alexander geboren 20 nov. 1835 te Tegelen, gehuwd, RK, werkm., uit blad 86 getrokken, wijz BS 30 julij 1859
2.  van den Broeck Ida Maria Marg. geboren 13 julij 1830 te Tegelen, gehuwd, RK, vrouw, uit blad 164
3.  op het Veld Petronella geboren 14 jan 1860, te Tegelen, RK,
4. op het Veld Gerard  geboren 1 febr, 1862 te Tegelen, RK,
5.

Blad 138     Bruksken                   huisnr. 125 194
 
1.    Linssen Petronella geboren 1765 te Blerick, gehuwd, weduwe, RK, akkervrouw, ovl 3 october 1855
1 2. Denessen Andreas geboren 11 jan 1809 te Tegelen, RK, gehuwd, pannen fabr.
2 3  Hammans Gertrudis geboren 1 junij 1816 te Tegelen, RK, gehuwd, huisvrouw,
4.    Krubben  Jacobus And. geboren 12 sept 1833 te Tegelen, RK, knecht, vertr. 25 april 1852
4 5.  Denessen Johan Theodor geboren 25 maart 1851 te Tegelen, RK,
2 5a. Denessen Anna Maria geboren 2 dec. 1852 te Tegelen, RK,
5b.   Denessen Peter Gerard geboren 7 nov 1856 te Tegelen, RK,
6.     Denessen Petronella geboren 9 junij 1859 te Tegelen, RK, ovl. 27 junij 1859.
 
Blad 139     Bruksken                   huisnr. 192
 
1.  Denessen Anna Maria geboren 28 april 1802 te Tegelen, weduwe,RK, dagloonster
2.  Krubben Peter Johannes geboren 18 dec. 1829 te Tegelen, RK, dagloner
3.  Krubben Willem Hubert geboren 6 augt. 1831 te Tegelen, RK, dagloner
Blad 140     Bruksken                   huisnr. 126  125
 
1. Vernoyen Maria geboren 26 junij 1814 te Helden, weduwe, gehuwd, RK, dagloonster,
2. Schreurs Peter Willem geboren 31 jan 1841 te Tegelen, RK,
3. Schreurs Gertrudis geboren 5 jan 1843 te Tegelen, RK,
4. Schreurs Johanna 18 april 1848 te Tegelen, RK, vertr/ 15 april 1863
5. Schreurs Elisabeth 15 sept 1850 te Tegelen, RK,
6. Manders Leonard geboren 11 julij 1832 te Meyel, gehuwd, RK, uit blad nr 59 van het BR getrokken.
7. Manders Hendrina geboren 12 sept 1856 te Tegelen, RK,
8. Manders Peter Wilhelm geboren 9 mei 1858 te Tegelen, RK,
 
Blad 141     Bruksken                   huisnr. 121 193

1.  Denessen Jacobus geboren 25 julij 1799 te Tegelen, gehuwd, RK, dagloner,
2.  Peeters Maria Elisabetha geboren 19 nov 1797 te Helden, gehuwd, RK, huisvrouw,
3.  Denessen Johan Andreas geboren 10 maart 1833 te Tegelen, RK, knecht, op blad 114, wijz 1859
4.  Denessen Petrus Hendricus geboren 22 april 1842 te Tegelen, RK, schoolleerl.
5.  Denessen Maria Elisabetha geboren 23 sept. 1831 te Tegelen, RK, meid, op blad 185 gebragt
6.  Denessen Willem geboren 18 april 1829 te Tegelen, RK, op blad 179 gebragt
5a.Gerrets Yda geboren 2 nov 1836 te Beesel, gehuwd, RK, vrouw, uit blad 38 getrokken, wijz. 16 mei 1859, op blad 114 gebragt.
 

Blad 142     Haanderd                   huisnr. 200
 
1. Verhaagh Christina geboren 1804 te Helden, weduwe, RK, dagloonster
2. Dings Jan geboren 11 maart 1834 te Tegelen, RK, dagloner
3. Dings Stepanus geboren 22 jan 1837 te Tegelen, RK,dagloner, ovl. 13 nov. 1860
4. Dings Leonard geboren 28 augt 1839 te Tegelen, RK, schoolleerl.
5. Dings Hubertina geboren 10 maart 1844 te Tegelen, RK, schoolleerl.
 
Blad 143      Haanderd                  huisnr. 208

Hammans Willem geboren 18 sept 1823 te Tegelen, gehuwd, RK, dagloner
2  Nijssen Anna Maria geboren 20 sept 1817 te Kessel, gehuwd, dagloner
3  Hammans Peter Jacob geboren 25 maart 1949 te Tegelen, RK,
3 4  Hammans Anna Maria geboren 7 nov. 1850 te Tegelen, RK,
5  Hammans Peter geboren 11 febr. 1852 te Tegelen, RK, vertrekt 28 febr. 1856
4 6 Hammans Gertrudis geboren 15 aug. 1854 te Tegelen, RK,
5  Hammans Elisabeth geboren 7 nov 1856 te Tegelen, RK, ovl 2 maart 1857
5b  Hammans Theodrus geboren 15 jan 1858 te Tegelen, RK,
6  Hammans Maria Sibilla geboren 15 jan 1858 te Tegelen, RK,
7  Hammans Peter Gerard geboren 24 sept. 1861 te Tegelen, RK,
 

Blad 144        Haanderd huisnr 203.

1        Faessen Willem geboren 1 dec 1777 te Tegelen, weduwnaar, RK, akkerman, ovl. 15 mei 1857
1 2     Faessen Conrard geboren 16 dec 1812 te Tegelen, gehuwd, RK, akkerman,
3 3     Faessen Hendrik geboren 3 mei 1815 te Tegelen, RK, akkerman, ovl. 7 maart 1853
4 3 4  Faessen Lodewijk geboren 3 aug. 1825 te Tegelen, RK, akkerman,
5 4 5  Faessen Willem geboren 7 nov. 1840 te Tegelen, RK, schoolleerl.
6 5 6  Faessen Hubert geboren 3 nov 1846 te Tegelen, RK, schoolleerl.
6 7     Faessen Anna Catharina geboren 7 octob 1842 te Tegelen, RK, schoolleerl.
7 8     Faessen Anna Maria Elisabeth geboren 7 octob 1844 te Tegelen, RK, schoolleerl.
2a      Aben Anna Maria geboren 18 nov. 1806 te Roggel, gehuwd, RK, huisvrouw, uit blad 6 getrokken.
 

Blad 145                Pannenschop  huisnr 206.

1. Krambruchers Frans Willem geboren 21 april 1792 te Bracht, gehuwd, RK, dagloner
2. Krabben Elisabeth geboren 14 julij 1792 te Erkelenz, gehuwd, RK, dagloner
 

Blad 146                Pannenschop    huisnr 204

Kreijkamp Hendrik geboren 21 febr. 1810 te Tegelen, gehuwd, RK, dagloner, ovl. den 22 aug. 1852
2  van Dijk Aldegonda geboren 8 nov 1810 te Tegelen, gehuwd, RK,huisvrouw,
3  Kreijkamp Andreas geboren 30 maart 1840 te Tegelen, RK, schoolleerl.
4  Kreijkamp Peter Mathis geboren 19 oct 1842 te Tegelen, RK, schoolleerl.
5  Kreijkamp Lambert Johan Alphons geboren 24 nov 1843 te Tegelen, RK, schoolleerl.
6  Kreijkamp Johanna Ant. geboren 30 sept 1837 te Tegelen, RK, schoolleerl.
7  Kreijkamp Gertrudis geboren 10 mei 1851 te Tegelen, RK, schoolleerl.
 

Blad 147                Pannenschop        huisnr. 205
 
1.   Driessen Peter geboren 19 juni 1807 te Tegelen, RK, gehuwd, dagloner,
2.   Kappers Agnes geboren 5 jan 1812 te Tegelen, RK, gehuwd, huisv,
3.   Driessen Hendrik geboren 12 mei 1845  te Tegelen, RK,
4.   Driessen Magdalena geboren 22 junij 1837 te Tegelen, RK, vertr. 1 mei 1851
4 5.Driessen Johanna geboren 29 mei 1840 te Tegelen, RK,
5 6.Driessen Christina geboren 17 april 1849 te Tegelen, RK,
6 7.Driessen Petronella geboren 21 aug 1852 te Tegelen, RK,
7a. Driessen Margaretha Hub. geboren 1 junij 1855 te Tegelen, RK,
8.   Driessen Magdalena  geboren 22 junij 1837 te Tegelen, RK, meid, vest 10 april 1858 uit KKirchen, vertr. 24 maart 1862
 
Blad 148                Berg                     huisnr 212.
 
1. Koopmans Jacobus geboren 9 aug 1806 te Tegelen, gehuwd, RK, dagloner.
2. Houzen Maria geboren 8 dec 1803 te Belfeld, gehuwd, RK, huisvr.
3. Koopmans Jan geboren 8 mei 1837 te Tegelen, RK, schoolleerl.
4. Koopmans Theodoor geboren 11 sept 1845 te Tegelen, RK, schoolleerl.
5. Koopmans Hubertina geboren 3 october 1843 te Tegelen, RK, schoolleerl.
 

 

Blad 149                Nachtegaal         huisnr. 129

1. Engels Margaretha geboren 12 dec 1790 te Tegelen, weduwe, RK, spinster, vol. 17 junij 1855
2. Hammans Peter geboren 13 april 1834 te Tegelen, RK, dagloner, vertrekt 30 [sic] febr.1852
 

Blad 150                Nachtegaal
 
1. Stroeken Mathis geboren 1802 te Belfeld, RK, gehuwd, dagloner
2. Teeuwen Wilhelmina geboren 1805 te Maasbree, RK, gehuwd, ovl. 26 maart 1853.
3. Stroeken Gerard geboren 29 dec. 1833 te Tegelen, RK, op blad 151 gebragt
4. Stroeken Herman geboren 3 nov. 1844 te Tegelen, RK, vertr. 11 mei 1862
5. Stroeken Ida geboren 8 octob 1832 te Tegelen, RK, meid, ovl. 31 8bris 1850
6. Stroeken Anna Catharina geboren 22 aug. 1838 te Tegelen, RK, vertr. 7 mei 1854
7. Stroeken Anna Maria geboren 21 sept. 1849 te Tegelen, RK,
8. Stroeken Mechtildes geboren 1800 te Belfeld, RK, dagloonster.
8a. Stroeken Petronella geboren 1834 te Tegelen, RK, meid, vest 7 ma 1854 op blad 59 gebragt
 
Blad 151                Nachtegaal         huisnr. 209
 
1. Nooten Maria geboren 1789 te Tegelen, RK, weduwe, dagloonster
2. Schouwenberg Johan geboren 19 april 1821 te Tegelen, RK, gehuwd, ovl. 13 april 1858
3. Driessen Margaretha geboren 19 april 1827 te Blerick, RK, gehuwd, getrokken uit blad 16.
4. Schouwenberg Maria geboren 7 jan 1854 te Tegelen, RK, ovl. 20 junij 1854
4a. Schouwenberg Maria Cath. geboren 18 jan 1856 te Tegelen, RK,
5. Schouwenberg Hubertrus Lamb. geboren 12 julij 1857 te Tegelen, RK,
6. Stroeken Gerard geboren 29 dec. 1835 te Tegelen, RK, gehuwd, uit blad 150 van dit reg getrokken, BS 2 mei 1859.
6a. Stroeken Johanna geboren 13 maart 1863 te Tegelen, RK,
 
Blad 152                Berg                   huisnr. 211
 
1. Dings Nicolaas geboren 6 dec. 1812 te Tegelen, RK, gehuwd, pannenbakker
2. Janssen Johanna geboren 1810 te Tegelen, RK, gehuwd, huisvrouw, zie geboorte
3. Dings Hubertus geboren 16 jan 1843 te Tegelen, RK, schoolleerl
4. Dings Stephanus geboren 5 oct 1844 te Tegelen, RK,
5. Dings Joseph geboren 31 julij 1849 te Tegelen, RK,
6. Dings Christina geboren 23 mei 1838 te Tegelen, RK,
7. Dings Theresia  geboren 7 jan 1841 te Tegelen, RK, vertr. 24 maart 1862
8. Dings Christina geboren 1787 te Tegelen, RK, weduwe, ovl. 31 julij 1858
9. Dings Wilhelmina Crist. goobers 22 nov. 1851 te Tegelen, RK,
 
Blad 153                Berg
1. Peeters Andreas geboren 26 dec. 1812 te Kessel, RK, gehuwd, dagloner, vertr. 24 febr. 1866
2. Bergs Helena geboren 16 jan 1820 te Neer, RK, gehuwd,
3. Peeters Jacob geboren 10 juni 1849 te Tegelen, RK,
4. Bergs Christina geboren 11 jan 1837 te Neer, RK, meid vest 24 april 1851, vertr. 31 maart 1856
4 5. Peeters Conrardus geboren  19 jan 1852 te Tegelen, RK,
5 6. Peeters Maria Wilh. geboren 3 dec. 1854 te Tegelen, RK,
6a. Peeters Hendrina geboren  28 maart 1858 te Tegelen, RK,
No 90
1. Claassen Gerardus geboren 1827 te Cuyck, RK, gehuwd, smid uit blad 265 getrokken, zie huwelijk akte.
2. Slijpen Helena geboren 1828 te Blerick, RK, gehuwd,
3. Claassen Johanna Joseph. geboren 11 febr. 1861 te Tegelen, RK.
 
Blad 154                Berg                   huisnr.    214
 
1.    Brinkman Willem geboren 23 dec. 1813 te Steele, Pruissen, RK, gehuwd, dagloner
2.    Schouwenberg Maria geboren 17 octob 1815 te Tegelen, RK, gehuwd, huisvr.
3.    Brinkman Johan geboren 31 maart 1843 te Tegelen, RK,
4.    Brinkman Paulus geboren 8 sept 1846 te Tegelen, RK, op blad nr 39 bij van Leipzig Jan gebragt
5.    Brinkman Maria geboren 20 febr. 1840 te Tegelen, RK, vertr. 5 junij 1853
5 6. Brinkman Antonetta geboren 16 febr. 1842 te Tegelen, RK, vertr. 24 maart 1862
6 7. Brinkman Petronella geboren 4 julij 1851 te Tegelen, RK,
7 8. Brinkman Peter geboren 21 dec. 1853 te Tegelen, RK,
8a.  Brinkman Gerardus geboren 29 maart 1857 te Tegelen, RK,
 
Blad 155                Berg Heide         huisnr.    215

Timmermans Jacob geboren 24 nov. 1810 te Tegelen, gehuwd, RK, dagloner
2  Wijnands Wilhelmina  geboren 4 jan 1801 te Maasbree, gehuwd, RK, huisvrouw, ovl. den 15 jan 1862
3  Timmermans Anna Cath. geboren 2 dec. 1841 Tegelen, schoolleerl.
 

Blad 156                Wambach            huisnr. 219
 
1. Kauwertz Hendrik Cornelus geboren 1801 te Kaldenkirchen, RK, gehuwd, landbouwer, vertr. 10 mei 1856.
2. Wusthoff Emmilie geboren 1815 te Rheyde, Pruissen, RK, gehuwd, huisvr.
3. Kauwertz Emil geboren 1842 te Kaldenkirchen, RK,
4. Kauwertz Friedrik geboren 1844 te Kaldenkirchen, RK,
5. Kauwertz Henrietta geboren 1840 te Kaldenkirchen, RK,
6. Kauwertz Anna Louisa geboren 1847 te Kaldenkirchen, RK,
7. Kauwertz Eleonore geboren 1849 te Kaldenkirchen, RK,
8. Kauwertz Bertha geboren 16 dec. 1851 te Tegelen, RK,
9. Kauwertz Maria geboren 5 febr. 1854 te Tegelen, RK,
1. Croonenbroek Peter Matheus geboren 13 febr.1808 te Walbeek, Pruissen, RK, gehu, akkerm, vest 29 maart 1856 uit Walbeek, vertr. 10 mei 1856
2. Dungelhoff Maria geboren 15 julij 1815 te Veerh, RK, gehuwd, vertr. 13 julij 1862
3. Croonenbroek Maria Margaretha geboren 30 april 1838 te Veerh, RK, gehuwd, trouwt 23 aug.
4. Croonenbroek Anna Mecht. geboren 27 febr. 1840 te Veerh, RK,
5. Croonenbroek Maria Barbara geboren 3 april 1842 te Veerh, RK,
6. Croonenbroek Aldegonda geboren 23 ferb. 1847 te Walbeek, RK,
7. Croonenbroek Johan Math. geboren 15 febr. 1849 te Walbeek, RK,
8. Croonenbroek Herman geboren 29 april 1852 te Walbeek, RK,
9. Croonenbroek Peter Johan geboren 6 julij 1854 te Walbeek, RK,
10. Hermkens Adriaan geboren 27 febr. 1828 te Horst, RK, gehuwd, knecht uit blad 33 van het register getrokken
11. Hermkens Johanna geboren 5 junij te Tegelen, RK, ovl. 20 junij 1859
11a. Hermkens Peter Johannes geboren 20 febr. 1860 te Tegelen, RK,
12. Hermkens Peter Hendricus Theodorus geboren 15 october 1862 te Tegelen, RK,
 
Blad 157                Ulingsheide          huisnr,
 
1. Wilmsen Peter geboren 1818 te Grubbenvorst, gehuwd, RK, akkerman, vertr. 17 april 1855.
2. Gijpmans Gertrudis geboren 1818 te Velden, gehuwd, RK,
216
1. Liessen Jacob geboren 28 febr. 1819 te Doremagen, RK, gehuwd, landbouwer, vest 1 jan 1860 uit Dormagen
2. Verhagen Agnes geboren 29 junij 1817 te Doremagen, RK, gehuwd, huisvrouw
3. Liessen Anna Margaretha geboren  11 april 1840 te Doremagen, RK,
4. Liessen Agnes geboren 11 aug 1842 te Doremagen, RK,
5. Liessen Karel Julius geboren 21 jun 1844 te Doremagen, RK,
6. Liessen Gertrud Angela Huberta geboren 15 mei 1846 te Doremagen, RK,
7. Liessen Joseph geboren 4 mei 1848 te Doremagen, RK,
8. Liessen Charlotte geboren 19 mei 1852 te Doremagen, RK,
 
Blad 158       Ulingsheide

Jonckmans Jacobus geboren 10 nov. 1795 te Tegelen, gehuwd, RK, dagloner, verl. 20 febr 1858 naar Hinsbeck, ovl 8 junij 1859
2  Jacobs Elisabeth geboren 1796 te Baarlo, gehuwd, RK, dagloner
3  Jonckmans Peter geboren 24 augst 1828 te Tegelen, RK, dagloner, verlaat 25 8bris 1854 de gemeente
4  Jonckmans Willem geboren 21 aug 1834 te Tegelen, RK, dagloner
5  Jonckmans Maria geboren 10 sept. 1837 te Tegelen, RK, schoolleerl., verlaat gemeente 10 oct 1860
 

Blad 159                Broek                    huisnr. 5
 
1.       Heinen Joseph geboren 1801 te Blerick, RK, gehuwd, ovl. 4 oct 1857
2.       Houzen Maria geboren 1806 te Belfeld, RK, gehuwd, ovll. 15 jan 1852
2 3 1. Heinen Jan geboren 1836 te Belfeld, RK, vertr. 3 april 1862 naar Dulken.
3 4 2. Heinen Hendrik geboren 1840 te Belfeld, RK, vertr. 3 april 1862 naar Venlo
4 5 3. Heinen Cornelus geboren 12 dec 1843 te Tegelen, RK, vertr. 3 april 1862 naar Venlo
5 6 4. Heinen Conrard geboren 10 maart 1847 te Tegelen, RK,
7.       Heinen Johanna geboren 1833 te Belfeld, RK, vertr. 20 april 1851
6a.     Heinen Johanna geboren 1833 te Belfeld, RK, vest 1 jan 1856 op blad 20 van dit register gebragt
5a.     Janssen Jacob geboren 22 maart 1838 te Maasbree, RK, gehuwd, arbeider, vest 22 nov 1858 uit Venlo
6b.     Heinen Christina geboren 13 julij 1830 te Belfeld, RK, gehuwd, huisvr. vest uit Mechelen Belgie.
7a.     Janssen Peter Joseph geboren  3 mei 1860 te Tegelen, RK,
 
Blad 160                Broek                    huisnr. 4
 
1. Geraerds Frans geboren 4 maart 1807 te Tegelen, RK, gehuwd, akkerman
2. Hubertz Maria Cath. geboren  2 maart 1809 te Tegelen, RK, gehuwd,
3. Geraerds Peter geboren 29 mei 1836 te Tegelen, RK,
4. Geraerds Leonard geboren 21 mei 1838 te Tegelen, RK,
5. Geraerds Willem geboren 25 juni 1840 te Tegelen, RK,
6. Geraerds Anton geboren 17 maart 1842 te Tegelen, RK,
7. Geraerds Johan geboren 6 juni 1844 te Tegelen, RK,
8. Geraerds Lodewijk geboren 15 aug 1848 te Tegelen, RK,
9. Geraerds Maria geboren 5 octob 1834 te Tegelen, RK, meid
10. Geraerds Maria Agnes geboren 19 febr. 1851 te Tegelen, RK,
11. Geraerds Frans Gerard geboren 14 jan 1856 te Tegelen, RK,
 
Blad 161                Broek                    huisnr. 7
 
1. Thissen Hendrik geboren 17 oct 1819 te Venlo, gehuwd, RK, akkerman,
2. Derx Hermina geboren 8 april 1820 te Grubbenvorst, gehuwd, RK,
3. Thissen Leonard geboren 22 sept 1845 te Tegelen, RK,
4. Thissen Maria Cath. geboren 2 nov 1848 te Tegelen, RK,
5. Thissen Leonardus geboren 17 te Bruggen, Pruissen, gehuwd,RK, ovl. 22 8bris 1850
6. Dhomkens Maria Cath. geboren 1776, Bracht, gehuwd, RK, ovl. 31 dec 1850
5a. Thissen Peter Hubertus geboren 22 april 1852 te Tegelen, RK, ovl. 20 nov 1861
6a. Thissen Anna Cath. geboren  29 april 1855 te Tegelen, RK,
7. Thissen Johanna geboren 24 junij 1857 te Tegelen, RK,
8. Thissen Maria Agnes geboren 23 sept 1861 te Tegelen, RK,
 
Blad 162                Broek                    huisnr. 9

Hubertz Antoon geboren 29 jan 1822 te Tegelen, gehuwd, RK, dagloner
2  Derks Maria Agnes geboren 11 maart 1815 te Lottum, gehuwd, RK,
3  Hubertz Peter Wilh. geboren 24 febr. 1856 te Tegelen, RK,

 

Blad 163                Broek                    huisnr. 10
 
1. Hubertz Leonard geboren 20 aug 1815 te Tegelen, RK, akkerman
2. van den Broek Anna Cath. geboren 25 febr. 1816 te Tegelen, RK,
3. Hubertz Willem geboren 14 oct 1839 te Tegelen, RK,
4. Hubertz Gerardus geboren 8 nov. 1844 te Tegelen, RK,
5. Hubertz Maria geboren  13 aug 1846 te Tegelen, RK, op blad 21 van dit register gebragt.
6. Hubertz Petronella Yda geboren 25 juli 1850 te Tegelen, RK,
7. Hubertz Jacobus geboren 18 april 1853 te Tegelen, RK,
8. Hubertz Franciskus geboren 26 oct 1856 te Tegelen, RK,
9. Hubertz Joseph geboren 20 mei 1860  te Tegelen, RK,
 
Blad 164                Bosch                    huisnr. 235
 
1. van den Broek Gerardus geboren 22 mei 1792 te Tegelen, RK,gehuwd, akkerman
2. Janssen Anna Lena geboren 18 juli 1799 te Lottum, RK, gehuwd,
3. van den Broek  Gerard geboren 3 sept 1821 te Tegelen, RK, knecht
4. van den Broek  Jacobus geboren 27 sept 1823 te Tegelen, RK,
5. van den Broek Joseph geboren 10 maart 1825 te Tegelen, RK,
6. van den Broek Stephanus geboren 1 febr. 1827 te Tegelen, RK,
7. van den Broek Antoon geboren 16 maart 1829 te Tegelen, RK,
8. van den Broek Yda geboren 13 juli 1830 te Tegelen, RK, meid op blad 137 gebragt
9. van den Broek Maria Marga. geboren 5 febr. 1834 te Tegelen, RK,
No 3.
1. Janssen Pieter geboren 4 junij 1802 te Horst, gehuwd, RK, landb vest 30 mei 1859 uit Horst
2. Schanken Anna Maria geboren 30 junij 1807 te Horst, RK, gehuwd,
3. Janssen Hendrik geboren 25 april 1832 te Horst, RK, vertr.. 12 april 1862 naar KKirchen
4. Janssen Sophia geboren 28 febr 1834 te Horst, RK, gehuwd,
5. Janssen Aldegonda geboren 6 april 1835 te Horst, RK,
6. Janssen Jan  geboren 12 febr. 1837 te Horst, RK,
7. Janssen Jacob geboren 23 junij 1839 te Horst, RK,
8. Janssen Theodor geboren 27 oct 1841 te Horst, RK,
9. Janssen Pieter geboren 29 junij 1845 te Horst, RK,
10. Janssen Lodewijk geboren 4 maart 1849 te Horst, RK,
11. Janssen Katharina geboren 27 aug 1851 te Horst, RK,
12. Herrij Joannes Henriecus geboren 12 aug 1840 te Helden, RK, gehuwd, BS 7 nov 1861.
 
Blad 165                Driekroonen          huisnr. 92 
 
1. Holtackers Mathis geboren 1786 te Baarlo, gehuwd, RK, tapper, ovl. 3 mei 1858
2. Reijnen Godfrida geboren 28 dec 1786 te Blerick, gehuwd, RK,
3. Holtackers  Jacobus geboren 9 junij 1824 te Baarlo, gehuwd, RK, timmerman, vertr 26 julij 1850
4. Frings Anna Sibilla geboren 26 jan 1827 te Lobbrich, gehuwd, RK, huisvr. vertr 26 juli 1850
3a. Holtackers Cornelius geboren 27 julij 1826 te Baarlo, gehuwd,RK, vest 3 oct 1853
4a. Roemen Margaretha geboren 27 dec. 1832 te Tegelen, gehuwd, RK, uit blad 189 van dit register getrokken
5.  Holtackers Cath. Godfr. geboren 30 maart 1854 te Tegelen, RK, ovl. 13 april 1854
5a. Holtackers Mathis geboren 15 april 1855 te Tegelen, RK,
6.  Holtackers Elisabeth geboren 14 april 1858 te Tegelen, RK,
7.  Holtackers Theodorus geboren 27 jan 1861 te Tegelen, RK,
 
1. Pereboom Cornelus geboren 1826 te Zaandam, gehuwd, NH, ambt vertr. 13 julij 1858 uit blad nr 242 van dit register getrokken.
2. de Graaf Wilhelmina geboren 2 april 1830 te Oudenbosch, Brabant, NH
3. Pereboom Jacoba Cornelia geboren 20 sept 1851 te Maarhees, Brabant, NH
 
1. Hendriks Johannes Petrus geboren 13 mei 1813 te Nijmegen, gehuwd, RK, ambt, vest 2 julij 1854 uit Broeckhuijzen
2. Enter Anna Maria Cath. Hubertina geboren 1819 te Maastricht, gehuwd, RK,
3. Enter Maria Catharina    geboren 16 aug 1852 te Maastricht, RK, ovl. 17 maart 1862
 
1.   Engels Peter Jacob geboren 25 maart 1829 te Venlo, gehuwd, RK, tapper, vest 24 sept 1858 uit Venlo
2.   van Hagen Maria Elisabeth geboren 4 julij 1822 te Nederweert, gehuwd, RK,
3.   Engels Maria There. geboren 15 maart 1860 te Tegelen, RK, ovl 22 maart 1860
3a. Engels Peter Willem geboren 28 nov. 1861 te Tegelen, RK.
 
Blad 166                Driekroonen          huisnr.  118
 
1.   Wilmsen Willem geboren 23 jan 1808 te Grubbenvorst, RK, gehuwd, voerman,
2.   Hubers Johanna geboren 16 febr. 1803 te Tegelen, RK, gehuwd, ovl. 1 febr. 1859
3.   Wilmsen Antoon geboren 11 april 1831 te Kempen, Pruissen, knecht, op blad 174 gebracht
4.   Wilmsen Hendrik geboren 12 april 1834 te Tegelen, RK, overgrbr op blad 43
4 5.Wilmsen Wijnand geboren 12 sept 1842 te Tegelen, RK,
5 6.Wilmsen August geboren 16 maart 1846 te Tegelen, RK,
6 7.Wilmsen Wilhelmina geboren 11 junij 1838 te Tegelen, RK,
7 8.Wilmsen Hendrik geboren 12 april 1834 te Tegelen, RK, uit blad 43 van het register getrokken
 
1. Hovens Hendrik geboren 8 mei 1834 te Venlo, RK, gehuwd, akkerman, uit blad 47 getrokken.
2. Giesen Maria geboren 4 maart 1827 te Horst, RK, gehuwd, uit blad 59 getrokken.
3. Hovens Godfried geboren 19 dec. 1862 te Tegelen, RK,
 
Blad 167                Driekroonen          huisnr. 183 
 
1.  Simons Gerard geboren 1807 te Helden, weduwnaar, RK, dagloner verlaat 10 maart 1852 de gemeente
1a  Dings Hubert geboren 3 sept 1823 te Tegelen, gehuwd, RK, slagter, ovl. 1 junij 1862, uit blad 181 getrokken
2.   Teeuwen Johanna geboren 7 maart 1824 te Tegelen, gehuwd, RK, uit blad 209 getrokken
3.   Dings Maria Sophia geboren 2 mei 1853 te Tegelen, RK,
4.  Dings Paulus Hubert Stephanus Leopoldus geboren 15 nov. 1854 te Tegelen, RK,
5.  Dings Stephanus Hub. geboren 27 aug. 1856 te Tegelen, RK, ovl. 10 junij 1857
5a. Dings Stephanus Christianus geboren 26 maart 1858 te Tegelen, RK,
6.  Dings Caspar Hubert geboren 27 februarij 1860 te Tegelen, RK,
7.  van Gestel Constant Joannes Francis August geboren 1811 te Roermond, ong.RK, rijksontvanger uit blad 276 getrokken
8.  Dings geboren Agnes Hubert.31 aug 1862 te Tegelen, RK,
 
Blad 168                Boscamp              huisnr. 2 
 
1. Driessen Stefan geboren 2 aug 1816 te Tegelen, gehuwd, RK, akkerman
2. Verkoyen Maria geboren 23 febr. 1822 te Venloo, RK, gehuwd,
3. Hanen Josepha geboren 1784 te Venlo, weduwe, RK, ovl. 5 maart 1860.
4. Driessen Josepha Gertrudis geboren 2 junij 1854 te Venloo, RK,
5. Driessen Maria Gertrudis geboren 28 maart 1857 te Venloo, RK,
6. Driessen Aldegonda geboren  21 julij 1859 te Venloo, RK,
 
Blad 169                Lingst                    huisnr. 292
 
1. Stoffels Petrus geboren 3 april 1816 te Belfeld, gehuwd, RK, dagloner
2. Vollenberg Johanna Petronil. geboren 22 jan 1814 te Blitterswijk, gehuwd, RK, dagloner.
No 290
1. Kessels Theodor geboren 21 aug. 1822 te Tegelen, gehuwd, RK, timmermnan vest 17 febr. 1856 uit KKirchen.
2. Hendrix Elisabetha Josp. geboren 1823 te Venlo, gehuwd, RK,huisvrouw.
3. Kessels Herman geboren 25 oct 1852 te Tegelen, RK.
4. Kessels Hendrik geboren 17 febr. 1856 te Tegelen, RK.
5. Kessels Anna Catharina Hubertina geboren 24 mei 1860 te Tegelen, RK.
 
 
Blad 170        Lingst    nr 153

Böskens Gerard geboren 10-julij 1816 te Tegelen, gehuwd, RK, akkerman, bejoord tot blad 125 van dit register.
2  van Dijck Wilhelmina geboren 30 maart 1826 te Belfeld, gehuwd, RK, huisvrouw
3  Böskens Bartholomeus geboren 10 maart 1850 te Tegelen, RK,
4  Böskens Johanna geboren 4 febr. 1853 te Tegelen, RK,
5  Böskens Elisabeth geboren 22 jan 1855 te Tegelen, RK,
6  Böskens Leonardus geboren 16 julij 1858 te Tegelen, RK,

7  van Dijck Willem geboren 30 maart 1826 te Belfeld, RK, kleermaker uit blad 125 getrokken
 

Blad 171        Lingst nr 13
 
1.  Snijders Andreas geboren 2 april 1814 te Blerick, gehuwd, RK, dagloner.
2.  Bouten Wilhelmina geboren 16 sept 1814 te Baarlo, gehuwd, RK, dagloner.
3.  Snijders Willem geboren 1 april 1843 te Tegelen, RK,
4.  Snijders Theodor geboren 19 mei 1847 te Tegelen, RK,
5.  Snijders Peter Johan geboren  23 maart 1849 te Tegelen, RK,
6.  Snijders Anna Catharina Joh. geboren 1 febr. 1845 te Tegelen, RK,
7.  Snijders Johannes geboren 26 maart 1851 te Tegelen, RK,
8.  Snijders Hubertus geboren 26 maart 1851 te Tegelen, RK, ovl. 13 jan 1852
8a.Snijders Theodora geboren 17 april 1853 te Tegelen, RK, ovl. 15 junij 1854
8b.Snijders Henrie geboren 5 mei 1855 te Tegelen, RK,
9.  Snijders Martinus geboren 18 sept. 1857 te Tegelen, RK, 13 maart 1858.
No 19
1.  Zelen Jacobus geboren 21 april 1818 te Helden, gehuwd, RK, dagloner, uit blad 38 getrokken
2.  Crommentuijn Anna Cristina geboren 9 sept 1823 te Helden, gehuwd, RK, vrouw, vest 9 mei 1859
3.  Zelen levenloos manl. geboren 11 jun 1860 te Tegelen, RK, ovl. 11 jun 1860.
3a.Zelen Gerardus Hubertus  geboren 22 maart 1861 te Tegelen, RK, ovl. 22 febr. 1862.
 
Blad 172            Lingst  nr11

1.  Jacobs Antoon geboren 24 junij 1807 te Maasbree, gehuwd, RK, dagloner
2.  Gommans Johanna geboren 24 junij 1812 te Velden, gehuwd, RK,dagloner, ovl. 5 mei 1856
2a. Jacobs Johanna geboren 1790? te Maasbree, RK,
3.  Jacobs Engelsbertus geboren 29 maart 1846 te Tegelen, RK, schoolleerl.
4.  Jacobs Jacob geboren 4 sept 1847 te Tegelen, RK,
5.  Jacobs Petronella geboren 26 oct 1849 te Tegelen, RK,
6.  Jacobs Gerardus geboren 20 oct 1857 te Tegelen, RK,

1.  Luijten Jan Willem geboren te Geleen, weduwnaar, RK, ambt, vest. 1 dec 1857 uit Arcen, ovl. febr. 1860
2.  Luijten Alphons Gustaaf geboren 22 maart 1831 te Sittard, vert. 1855 naar Goirle Brabant
3.  Luijten Desere Amelia Elionora Josephina geboren 5 febr. 1838 te Sittard, vertr. 29 nov, 1859 naar Brussel
 

Blad 173           Huis de Munt   nr. 20

1  de Lom de Berg Adolph geboren 25 julij 1812 te Venlo, ong, RK, grondeigenaar, verlaat 8 oct 1856 de gemeente

Sax Willem geboren 12 oct 1829 te Tegelen, gehuwd, RK, akkerman, uit blad 175 getrokken
2 Dings Theresia geboren 18 maart 1822 te Tegelen, gehuwd, ovl. 18 nov. 1860 uit blad 181 getrokken of 173 of 175
3 Sax Anna Cath. geboren 16 nov. 1854 te Tegelen uit blad 175 getrokken
4 Sax Hendrikus Gerardus Stephanus geboren 5 maart 1857 te Tegelen
5 Sax Stephanus Hubertus geboren 4 nov. 1860 te Tegelen, RK, ovl. 7 nov. 1860

No 16
1  de Lom de Berg August geboren 1 sept 1810 te Venlo, gehuwd, RK,, gevest. 10 mei 1857 uit Beek
2  Janssen Petronelle geboren 27 augst 1823 te Horst, gehuwd, RK, Huisvrouw
3  de Lom de Berg Adolphina geboren 10 nov. 1854 te Horst
4  de Lom de Berg Maria geboren 4 jan 1856 te Beek
 

Blad 174            huis de Munt        nr. 12
 
1.   Gerards Gerard geboren 13 nov 1783 te Tegelen, gehuwd, RK, akkerman ovl. 7 julij 1862
2.   Deloo Johanna geboren 11 maart 1785 te KKirchen, gehuwd, RK,
3.   Gerards Peter geboren 9 sept 1819 te Tegelen, RK, knecht, ovl. 2 maart 1853
3 4 Gerards Christina geboren 9 mei 1818 te Tegelen, RK, meid,
4 5 Gerards Gertrudis geboren 24 febr. 1825 te Tegelen, RK, gehuwd, meid, op blad 190 gebracht, wijz. 16 april 1855
5a. Giessen Gerard geboren 6 jan 1826 te Maasbree, RK, gehuwd, akkerman uit blad nr. 38 getrokken.
6    Gerards Johanna geboren 29 aug. 1822 te Tegelen, RK, meid.
 
1. Willemsen Antoon geboren 11 april 1831 te Kempen, Pruissen, gehuwd, RK, akkerman, uit blad 166 getrokken, wijz. 9 mei 1859.
2. Joosten Maria Bernardina geboren 29 oct 1833 te Kessel, gehuwd, RK, vrouw, vest 9 mei 1859, vertr. 29 mei 1860 naar Belfeld.
No 15
1. Weys Jan Lambert geboren 1 febr. 1826 te Horst, gehuwd, RK, akkerman, vest 15 mei 1862 uit Venray.
2. Geurts Bernardina geboren 27 nov. 1831 te Venray, gehuwd, RK, vrouw
3. Weys Wilhelmus  geboren 16 april 1860 te Venray, RK.
4. Weys Maria Cath.geboren 22 january 1863 te Tegelen, RK.
Blad 175                    Markt            huisnr. 12

Sax Hendrik geboren 1772/9 te Linn Pruissen, gehuwd, RK, akkerman, ovl. 23 junij 1851
2  Olders Catharina geboren 1798 te Beesel gehuwd, RK, huisvrouw
3  Sax Willem Hub geboren 12 oct 1829 te Tegelen, RK, knecht, op blad 173 gebragt
4  Sax Elisabeth geboren 31 jan 1841 te Tegelen, RK, schoolleerl.
5  Sax Anna Cath geboren 16 nov. 1854 te Tegelen, RK, op blad 173 gebragt

Blad 176                    Markt            huisnr. 24
 
1. Hubertz Peter geboren 2 aug 1812 te Tegelen, RK, gehuwd, dagloner.
2. Thissen Anna Cath. geboren 16 april 1811 te Tegelen, RK, gehuwd, huisvrouw.
3. Hubertz Willem geboren 26 maart 1839 te Tegelen, RK, schoolleerl.
4. Hubertz Maria geboren 8 juli 1841 te Tegelen, RK, zie blad nr 21 bij Lindert?
5. Hubertz Wilhelmina geboren 8 aug 1844 te Tegelen, RK, zie blad nr 56 H. THijssen
6. Hubertz Johanna geboren  4 febr. 1848 te Tegelen, RK, bij Huba
7. Thissen Wilhelmina geboren 3 april 1771 te Tegelen, RK, akkervrouw ovl. 15 febr. 1854
7 8 Hubertz Yda Hubertina Maria geboren 5 aug 1851 te Tegelen, RK,
8a. Hubertz Anna Catharina  geboren 3 julij 1855 te Tegelen, RK,
 
Blad 177                    Markt            huisnr. 21
 
1. Cronen Jan geboren 7 jan 1815 te Beesel, gehuwd, RK, akkerman
2. Hermans Elisabeth geboren 8 febr. 1816 te Tegelen, gehuwd, RK, huisvrouw
3. Cronen Peter Mathis geboren 17 febr. 1841 te Tegelen, RK, schoolleerl.
4. Hubertz Johanna geboren 3 dec 1777 te Tegelen, weduwe, RK, ovl. 19 febr. 1853
 
Blad 178                    Markt            huisnr. 16  23
 
1. Slousen Hendrik geboren 15 junij 1805 te Beesel, RK, gehuwd, dagloner
2. Driessen Margaretha geboren 10 jan ? 1803 te Tegelen, RK, dagloner
3. Slousen Paulus geboren 23 oct 1838 te Tegelen, RK, schoolleerl.
4. Slousen Peter  geboren 2 sept 1840  te Tegelen, RK,
 
Blad 179                    Markt            huisnr.  22
 
1. Peeters Maria geboren 19 dec.1783 te Tegelen, RK, ong. dagloonster.
No 220
1. Denessen Willem Hubert geboren 13 nov. 1829  te Tegelen, RK, gehuwd, dagloner, uit blad 141 getrokken
2. Nooten Maria Cath. Hub. geboren 4 aug 1833 te Tegelen, RK, gehuwd, uit blad 182 getrokken
3. Denessen Jacobus Th. geboren 22 jan 1857 te Tegelen, RK,
4. Denessen Theodorus Hub. geboren 13 dec. 1858 te Tegelen, RK,
5. Denessen Johanna And? geboren 14 jan 1861 te Tegelen, RK,
 
Blad 180                    Markt            huisnr.  19
 
1. Koppers Hendrik geboren 12 nov. 1812 te Horst, gehuwd, RK, dagloner,
2. Hendrikx Helena geboren 11 dec. 1815 te Kessel, gehuwd, RK, dagloner,
3. Koppers Johan geboren 18 mei 1847 te Tegelen, RK,
4. Koppers Theodor geboren 8 juni 1849 te Tegelen, RK,
5. Koppers Anna Gertrudis geboren 6 aug. 1851 te Tegelen, RK,
6. Koppers Johanna geboren 6 nov, 1853 te Tegelen, RK,
7. Koppers Maria Cath. geboren 11 maart 1857 te Tegelen, RK,
 
Blad 181    Markt                         huisnr. 28
 
1.    Dings Stephanus geboren 5 febr. 1800 te Tegelen, gehuwd, RK, slagter
2.    Toepeeters Sophia geboren 3 mei 1799 te Bruggen, Pruissen, gehuwd, RK, huisvrouw,
3.    Dings Hubertus geboren 3 sept. 1823 te Tegelen, RK, slagter op blad 167 gebragt
4.    Dings Wilhelm geboren 12 maart 1830 te Tegelen, RK, slagter verlaat 1 jan 1855 gemeente
5.    Dings Theresia geboren 18 maart 1822 te Tegelen, meid, op blad 173 gebragt
3 6  Dings Wilhelmina geboren 4 aug 1837 te Tegelen,RK, gehuwd.
4 7  Toepeeters Willem geboren 17 nov 1788 te Born Pruissen, weduwnaar, RK, rentenier, vest 1 jan 1852 verlaat 15 mei 1862
8     Toepeeters Hendricus geboren 1836 te Beesel, RK, knecht, op blad 17 gebracht.
5 4a Teeuwen Paulus geboren 27 oct 1836 te Tegelen, gehuwd, landb. getrokken uit blad 209
6a   Teeuwen Paulus Stephanus geboren 1 sept 1861 te Tegelen, RK, ovl. 11 sept 1861
5a   Teeuwen Paulus Stephanus geboren 2 aug 1862 te Tegelen, RK,
 
No 182
1a  de Koning Paulus geboren 18 oct. 1830 te Oorschot NBr, gehuwd, RK, ambtenaar uit blad 273 getrokken
2a   Houba Margaretha Hub. geboren 30 julij 1829 te Tegelen, gehuwd, RK, vrouw uit blad 272 getrokken
3a  de Koning Hermannus Johannes geboren 24 dec. 1861 te Tegelen, RK, ovl. 24 april 1862
4b  de Koning Maria Cath. geboren 27 maart 1792 te Best NBr. weduwe, RK,
 
Blad 182    Markt                         huisnr. 27
 
1. Driessen Maria Cath. geboren 8 octob 1808 te Tegelen, RK, weduwe, akkervrouw
2. Nooten Gerard geboren 29 nov. 1835 te Tegelen, RK, timmerman, afzonderlijk woonachtig op den Markt
3. Nooten Peter geboren 11 april 1838 te Tegelen, RK,
4. Nooten Jan geboren 5 maart 1843 te Tegelen, RK, ovl. 21 juli 1860
5. Nooten Theodor geboren 30 julij 1848 te Tegelen, RK,
6. Nooten Maria  geboren 4 aug. 1833 te Tegelen, RK, meid, op blad 33 gebragt
6 7. Nooten Hubertina geboren 9 sept 1840 te Tegelen, RK, op blad 43 van het register gebracht
7 8. Nooten Gertruda geboren 29 mei 1845 te Tegelen, RK,
8 9. Driessen Gisbertus geboren 1777 te Belfeld, RK, weduwnaar, kleermaker, ovl 2 mei 1855
9 10. Driessen Willem geboren 22 sept 1811 te Tegelen, RK,
11. Driessen Mechtildis geboren 3 april 1823 te Tegelen, RK, naaister, op blad 43 gebracht
10a. Nooten Maria geboren 4 aug. 1833 te Tegelen, RK, meid, uit blad 39 getrokken op blad 179 gebragt.
11a. Nooten Theodor geboren 18 jan 1863 te Tegelen, RK,
 
Blad 183    Markt                         huisnr. 33
 
1.   Luttels Joseph geboren 1804 te Beesel, RK, gehuwd, lattenzager
2.   Hubers Catrina geboren 25 dec 1799 te Tegelen, RK, gehuwd, huisvrouw, ovl. 21 nov. 1853
2 3.Luttels Hendrik geboren 1833 te Belfeld, RK,  meid[sic], op blad 275 van dit register gebragt
3 4.Luttels Johan geboren 31 oct 1838 te Tegelen, RK, vertr. 2 april 1862.
5.   Luttels Wilhelmina geboren 1833 te Belfeld, RK, vertr. 24 nov. 1857.
4 6.Luttels Christina  geboren 23 mei 1842 te Tegelen, RK, vertr. 2 april 1862.
 
Blad 184    Markt                         huisnr. 31
 
1. Janssen Rijnier geboren 22 nov. 1822 te Langbrouk, Pruissen, gehuwd, RK, steenbakker
2. Hubertz Louisa geboren 19 juli 1825 te Kempen, Pruissen, gehuwd, RK, huisvrouw,
3. Janssen Wilhelmina geboren 23 juli 1850 te Tegelen, RK,
4. op Cleef Petronella geboren 1777 te Tegelen, RK, weduwe, vest 20 april 1852, ovl. 5 sep 1852
4a. Janssen Maria Christ. geboren 25 sept 1852 te Tegelen, RK,
5. Janssen Peter Hendrik geboren 30 nov. 1854 te Tegelen, RK,
6. Janssen Wijand August geboren 3 febr. 1857 te Tegelen, RK,
7. Janssen Maria Helena geboren 3 aug 1859 te Tegelen, RK,
8. Janssen Johann Joseph geboren 30 julij 1862 te Tegelen, RK,
 
Blad 185    Hoogstraat
 
1. Peeters Hendrik geboren 11 oct 1787 te Tegelen, gehuwd, RK, dagloner ovl. 1 jan 1858
2. Gielen Johanna Maria  geboren  1788 te Tegelen, gehuwd, RK, op blad 100 van dit register overgeboekt.
No 186
1. Stoffels Johannes geboren 19 febr. 1814 te Belfeld, gehuwd, RK, arbeider, vest 3 mei 1858 uit Belfeld.
2. Janssen Gertrudis geboren 4 sept. 1820 te Blerick, gehuwd, RK, dagloonster, getrokken uit blad 20 van het B.R.
3.  Stoffels Anna Elisabeth geboren 14 junij 1859 te Tegelen
No 151
1. Leenen Lodewijk geboren 21 julij 1832 te Belfeld, gehuwd, RK, uit blad 126 van dit register getrokken
2. Denessen Maria Elisabeth geboren 23 sept 1831 te Tegelen, gehuwd, RK, uit blad 141 van dit register getrokken.
3. Leenen Anna Jacomina geboren 17 junij 1859 te Tegelen, RK,
4. Leenen Maria Elisabeth geboren 1 januarij 1861 te Tegelen, RK,
 
Blad 186    Hoogstraat                  huisnr. 35     
 
1.  Timmermans Andreas geboren 22 aug 1803 te Tegelen, gehuwd, RK, dagloner
2.  Peters Sibilla geboren 12 julij 1802 te Venloo, gehuwd, RK, dagloner
3.  Timmermans Peter Lambert geboren 27 julij 1843 te Tegelen, RK, schoolleerl.
4.  Timmermans Gertruda geboren 12 febr. 1831 te Tegelen, RK, meid
5.  Timmermans Anna Cath. geboren 16 aug 1833, RK, meid, vertr. 20 juli 1850
6.  Timmermans Christina geboren 27 aug 1835 te Tegelen, RK, schoolleerl., overgebracht op blad 51
7.  Timmermans Anna Cath. geboren 16 aug 1833 te Tegelen. RK, meid, vest 5 dec 1850 vertr. 3 oct 1851
8.  Timmermans Anna Cath.geboren 16 aug 1833 te Tegelen RK, meid, vest 28 oct 1851 vertr. 7 nov. 1852
5a Timmermans Anna Cath.geboren 16 aug 1833 te Tegelen RK, meid, vest 30 sept 1853 op blad 191 gebragt
6a Timmermans Christina geboren 27 aug 1835 te Tegelen RK, meid, vest 7 jan 1857 uit Deols ? Pruissen.
 
Blad 187    Hoogstraat                  huisnr. 6
 
1. van Dinter Peter Francis geboren 1785 te Rotterdam, gehuwd, RK, orgelmaker, ovl. 18 juli 1853
2. Houba Theresia geboren 17 juni 1791 te Tegelen, gehuwd, RK, huisvr., vertr. 27 oct 1857
3. van Dinter Paulus geboren 24 dec. 1831 te Tegelen, RK, timmerman, vertr. 20 april 1852
 
1. Meerts Christiaan geboren 1819 te Tegelen, gehuwd, RK, dagloner, vest 7 oct 1853
2. van der Steen Johanna Cristh. geboren 1819 te Venlo, gehuwd, RK,
3. Meerts Theodor Hub. geboren 28 aug 1848 te Tegelen, RK, ovl. 22 mei 1856
4. Meerts Stefanus Hub. geboren 14 sept 1851 te Tegelen, RK, ovl. 10 junij 1857
5. Meerts Johannes Mart. geboren 22 nov. 1853 te Tegelen, RK,
4a. Meerts Theodor Hubertus Ludowickus geboren 24 dec. 1857 te Tegelen, RK,
5a. Meerts Gertrudis Hub. geboren  30 junij 1860 te Tegelen, RK,
 
Blad 188    Hoogstraat                  huisnr. 36
 
1. Rievers Peter geboren 27 oct 1806 te Tegelen, weduwnaar, RK, pottenbakker,
2. Rievers Hendrik geboren 2 juli 1831 te Tegelen, RK, pottenbakker,
3. Rievers Ida geboren 4 april 1833 te Tegelen, RK, meid, op blad 278 gebragt
4. Sprengers Theodor geboren  26 jan 1826 te Tegelen, RK, pottenbakker op blad 57 gebragt
5. Sprengers Sibilla geboren 7 octob 1818 te Tegelen, RK, huishoudster,
6. Sprengers Anna geboren 26 jan 1826 te Tegelen, RK, meid,
 
Blad 189    Hoogstraat                  huisnr. 85
 
1.   Roumen Hendrik geboren 1784 te Merum, weduwnaar, RK, timmerman
2.   Roumen Willem geboren 27 dec. 1814 te Tegelen, RK, timmerman
3.   Roumen Gertrudis geboren 30 jan 1823 te Tegelen, RK, huishoudster vertr. 12 mei 1851
4.   Roumen Margaretha geboren 27 dec. 1832 te Tegelen, RK, meid, op blad 165 van dit register gebragt
3 5.Beurskens Maria Agnes geboren 2 nov. 1817 te Kessel, RK, huisvr. vest 12 mei 1851
4 6.Roumen Catharina geboren 24 julij 1852 te Tegelen, RK,
5a. Roumen Peter Hend. geboren 10 dec. 1853 te Tegelen, RK,
6a. Roumen Aldegonda geboren 21 nov. 1856 te Tegelen, RK,
7.   Roumen Jacobus geboren 8 julij 1859 te Tegelen, RK, ovl 2 junij 1861
7a. Roumen Maria Marg.  geboren 22 junij 1862 te Tegelen, RK,
 
Blad 190    Hoogstraat
 
1. op Cleef Windelina geboren 22 mei 1783 te Tegelen, weduwe, RK, dagloonster, ovl. 30 sept. 1852
2. Terpoorten Wilhelmina geboren 15 nov. 1817 te Tegelen, RK, dagloonster, op blad 134 gebracht.
No 106
1.   Cremers Peter Hendrik geboren 9 sept. 1828 te Tegelen, gehuwd, RK, kleermaker, uit blad 215 getrokken
2.   Geraets Maria Gertrudis geboren 24 febr. 1825 te Tegelen, gehuwd, RK, uit blad 174 getrokken
3.   Cremers Theodorus Gerardus geboren 4 julij 1856 te Tegelen, RK, ovl. 2 sept. 1858.
3 4.Cremers Johanna Christina geboren 30 aug 1857 te Tegelen, RK.
4 5.Cremers Maria Cath. geboren 30 junij 1859 te Tegelen, RK.
5a. Cremers Margaretha Petr. geboren jan 1861 te Tegelen, RK.
 
Blad 191    Hoogstraat                  huisnr. 89
 
1. Schuffels Jacob geboren 1790 te Kaldenkirchen, gehuwd, RK, dagloner
2. Dings Anna Gertrudis geboren 1792 te Beesel, gehuwd, RK, huisvrouw,
3. Schuffels Hendrik geboren 19 febr. 1834 te Tegelen, RK, kleermaker, verlaat 18 oct 1851 de gemeente
4. Locher Stefan geboren 4 october 1822 te Tegelen, RK, kleermaker, verlaat 8 febr. 1851 de gemeente
5. Locher Carolina geboren 2 jan 1826 te Tegelen, RK, meid, op blad 262 van dit register gebracht.
6. Hoex Wilhelmina geboren 1768 te Beesel, weduwe, RK, ovl. 17 february 1851
5a Locher Stefan geboren 18 oct 1822 te Tegelen, RK, kleermaker, vest 18 oct 1851, ovl. 30 sept. 1852.
No 32
1. D'heur Simon Joseph geboren 23 dec. 1834 te Seroung, Belgie, gehuwd, RK, smid, gevest 20 febr. 1859 uit Seroung.
2. Timmermans Anna Cath. Hubert geboren 16 aug 1833 te Tegelen, gehuwd, RK, vrouw, uit blad 186 getrokken
3. D'heur Johanna Sibilla Hubertina geboren 28 aug 1859 te Tegelen, RK.
4. D'heur Andreas Josephus Eugene geboren 19 aug 1861 te Tegelen, RK.
 
Blad 192    Hoogstraat                  huisnr. 86
 
1. Terpoorten Leonard geboren 13 jan 1809 te Tegelen, gehuwd, RK, dagloner
2. van Cleef Jacomina geboren 30 mei 1812 te Blerick, gehuwd, RK, huisvrouw, ovl. 26 maart 1858
3. Terpoorten Mathis geboren 5 nov. 1844 te Tegelen, RK,
4. Terpoorten Angelina geboren 5 mei 1842 te Tegelen, RK,
5. Terpoorten Wilhelmus geboren 28 sept 1850 te Tegelen, RK,
6. Terpoorten Anthonius geboren 25 jan 1854 te Tegelen, RK,
No 93
1.   Wolda Jacob geboren  geboren 5 april 1810 te Koltum, Vriesland, weduwnaar, N.H., Kant, vest 18mei uit Horst
1.   Wolda Cecilia Wilh. geboren 15 dec. 1840 te Thorn, RK, huish. ovl. 13 junij 1860
2 3.Wolda Clementina geboren 15 julij 1847 te Thorn, RK,
3 4.Wolda Pieter Hubert geboren 20 sept 1848 te Weert, RK,
4 5.Wolda Martin geboren 9 julij 1852 te Well, RK,
5 6.Wolda Anna Maria geboren 18 maart 1855 te Beek, RK,
6a. Wolda Antoon geboren 1 april 1838 te Sprundel, Noord-Brabant, RK,
7.   Wolda Douwe geboren 26 julij 1839 te Sprundel, Brabant, RK, vest 19 mei 1861
8.   Wolda Johanna Thea. geboren 15 nov. 1844 te Thorn, RK, vest 3 april 1862
 
Blad 193    Hoogstraat
 
1. Huntgens Louisa geboren 1807 te KKirchen, weduwe, RK, gepensiooneerd, ovl. 11 maart 1859
2. Hilgers Gustaaf geboren 1833 te Horst, RK, vert. october 1861 naar Luyck.
3. Hilgers Alexander geboren 1833 te Horst, RK, op blad 259 van dit reg gebragt
4. Hilgers Ernestina geboren 1831 te Horst, RK, op blad 259 van dit reg gebragt
5. Hilgers Hubertina geboren 1834 te Horst, RK, vertr. 30 jan 1857
6. Hilgers Virgenie geboren 1836 te Horst, RK, ovl. 27 aug 1852
6 7. Hilgers Bernardina geboren 1840 te Horst, RK, vertr. october 1861.
 
Blad 194    Hoogstraat                  huisnr. 91
 
1. Noten Johannes geboren 25 juli 1805 te Tegelen, RK, gehuwd, timmerman,
2. van Dijk Gertrudis geboren 23 mei 1808 te Tegelen, RK, gehuwd, huisvr.
3. Noten Mathis geboren 15 maart 1841 te Tegelen, RK,
4. Noten Hendrikus geboren 17 jan 1848 te Tegelen, RK,
5. Noten Gertrudis geboren 30 oct 1835 te Tegelen, RK, is op blad 4 gebragt.
5 6. Noten Sophia geboren 1 oct 1838 te Tegelen, RK,
6 7. Noten Johanna geboren 8 sept 1844 te Tegelen, RK,
7a. Noten Gertrudis geboren 30 oct 1835 te Tegelen, RK, ovl. 13 april 1861 is uit blad nr 4 getrokken
 
Blad 195    Hoogstraat                  huisnr. 94
 
1.   Lehnen Jan Theodor geboren 3 april 1819 te Bracht, gehuwd, RK, kramer
2.   Meerts Johanna geboren 7 jan 1825 te Tegelen, RK, gehuwd, huisvrouw
3.   Lehnen Hendrik geboren 30 sept 1849 te Tegelen, RK, ovl. 8 oct 1852
3 4. Lehnen Anna geboren 12 juli 1847 te Tegelen, RK,
5.    Meerts Jacobus geboren 13 juli 1783 te Tegelen, RK, weduwnaar, ovl. 16 nov. 1851
4 5a.Meerts Jacobus Hub. geboren 4 maart 1852 te Tegelen, RK,  [waarschijnlijk heet dit kind Lehnen]
5b.  Lehnen Anna Hub. geboren 15 sept 1855 te Tegelen, RK,
6.   Lehnen Hendrikus Hub. geboren 15 aug 1857 te Tegelen, RK,
7.   Lehnen Matheus Hubertus geboren 14 sept 1859 te Tegelen, RK,
8.   Lehnen Maria Gertrudis geboren 16 sept 1861 te Tegelen, RK,
 
Blad 196    Hoogstraat                  huisnr. 82 95
 
1. Voestermans Peter geboren 21 juni 1784 te Tegelen, gehuwd, RK, timmerman, ovl. 21 sept 1857
2. Hendricks Maria Cath. geboren 19 febr. 1818 te Kessel, gehuwd, RK, huisvrouw, wijz. BS 11 junij 1859.
2a Beurskens Joseph. geboren 28 sept 1831 te Kessel, gehuwd, RK, timmerman, vest 11 junij 1859.
No 96
1. Breuers Theodor geboren 6 nov. 1826 te Venlo, gehuwd, RK, timmermasn uit blad 30 van het BR getrokken
2. Bongarts Anna Gertrudis geboren 15 junij 1826 te Tegelen, gehuwd, RK, uit blad 38 van het BR getrokken.
3. Breuers Hendricus Jacobus geboren 20 april 1858 te Tegelen, RK,
4. Breuers Catharina Elis. geboren 6 dec. 1861 te Tegelen, RK,
No 102
1. Haarman Anthonij geboren 1811 te Verwolde, Gelderland, gehuwd, herv., gep. onderoff, vest 10 mei 1862 uit Venlo.
2. Herman Maria Magdalena geboren 1824 te Arnhem, herv. gehuwd, vrouw,
3. Haarman Gertruda Johanna geboren 3 nov. 1857 te Maastricht, herv.
 
Blad 197    Hoogstraat                  huisnr. 81 30                                       
 
1. Russert Johan Henrich geboren 30 mei 1788  te Gemünde Nassau., gehuwd, Luth. gepens kaptein,
2. Deliaux Victoria Eugena geboren 19 januari 1794 te Parijs, Frankrijk, gehuwd, RK, huisvrouw, 30 nivose an 2
3. Roeshart FraukjeVictoire Eugenie geboren 10 jan 1842 te Leeuwarden, Vriesland, N.H, vest 27 maart 1858,uit Leeuwarden, vertr. 24 junij 1858
1. Stoltzenberg Hendrik geboren 17 jan 1810 te Roermond, gehuwd, RK, hoofd. vest 4 julij 1859 uit Cuyck, vertr. 19 nov 1861
2  Meesseer Gertrudis geboren 13 maart 1824 te Aalten, gehuwd, RK,
3. Stoltzenberg Christina geboren 17 april 1845 te Stevensweert
4. Stoltzenberg Franciscus Joseph Henricus geboren 24 julij 1853 te Cuijck
5. Stoltzenberg Jean Joseph Henr geboren 7 febr. 1855 te Cuyck
 
Blad 198    Hoogstraat                  huisnr. 78 99
 
1. Mosk Lambert geboren 4 febr. 1800 te Ravenstein, Brabant, gehuwd, RK, pastoor,
2. Mosk Cathrina geboren 3 oct 1801 te Ravenstein, Brabant, gehuwd, RK, huishoudster,
3. Relik Johanna geboren 1781 te Gornichem, weduwnaar, RK, rentenier, ovl. 21 october 1851
No 26
1. Reuland Jacob geboren 20 juni 1817 te Trier, gehuwd, Luth., ijzergieter, vest 28 april 1859 uit Blerick.
2. Coenraad Theodora Ant. geboren 5 febr. 1817 te Rotterdam, gehuwd, luth, ovl 2 junij 1862
3. Reuland Elisabeth geboren 1 mei 1843 te Leijden, luth,
4. Reuland Jan geboren 12 dec. 1844 te Leijden., luth,
5. Reuland Antoon geboren 13 nov. 1848 te Dortrecht, luth,
6. Reuland Johanna geboren 9 maart 1853 te Roermond, luth,
7. Reuland Peter geboren 22 nov. 1855 te Blerick, luth,
8. Reuland Jacob geboren 25 junij 1859 te Tegelen, luth,
 
Blad 199    Hoog straat                 huisnr. 80 97
 
1.    Heines Johan Hendrik geboren 11 jan 1801 te Bracht, Pruissen, gehuwd, RK, koperslager
2.    Hallij Margaretha geboren 23 dec. 1801 te Bracht, pruissen, gehuwd, RK, huisvrouw,
3.   Heines Caspar geboren 1 oct 1828 te Tegelen, RK, koperslager, vertr. 10 april 1857
3 4. Heines Nicolaas geboren 7 febr. 1833 te Tegelen, RK, koperslager,
4 5. Heines Engelbert geboren 26 april 1838 te Tegelen, RK,
5 6. Heines Hendrik geboren 29 jan 1845 te Tegelen, RK, vertr. 4 oct 1859
6 7. Heines Emilia geboren 26 april 1838 te Tegelen, RK, vertr. 2 april 1862
7 8. Heines Maria Margaretha geboren 16 april 1842 te Tegelen, RK,
8a.  Heines Caspar geboren 1 october 1828 te Tegelen, RK, koper, vest 18 julij 1859 uit Viersen
 
Blad 200    Hoogstraat 
 
1. Verhoff Cristiaan geboren 1808 te Zaltbommel, Gelderland, gehuwd, RK, ambtenaar
2. Tulleners Maria Anna geboren 1799 te Mechelen, Limb. gehuwd, RK, huisvrouw
3. Verhoff Johanna Cristi. geboren 1839 te Maastricht, RK,
4. Verhoff Anna Maria geboren 1837 te Maastricht, RK, naaister
5. Verhoff Sophia geboren 3 mei 1843 te Tegelen, RK, vertr. 1 april 1851
No 154
1. Hermkens Hendrik geboren 11 april 1824 te Grubbenvorst, gehuwd, RK, knecht, uit blad 38 van het BR getrokken
2. Janssen Petronella geboren 31 nov. 1823 te Tegelen, gehuwd, RK, huisvrouw, uit blad 98 van BR getrokken
3. Hermkens Maria Wilh. geboren 1 octob 1853 te Tegelen, RK,
4. Hermkens Herman geboren  3 jan 1856 te Tegelen, RK,
5. Hermkens Johanna Cath. geboren 23 nov. 1858 te Tegelen, RK,
6. Hermkens Hendrik geboren 20 junij 1861 te Tegelen, RK,
No 155
1. Janssen Willem geboren 26 aug 1826 te Tegelen, gehuwd, RK, timmerman, vest 15 nov. 1853
2. Peters Anna Cath. geboren 10 aug 1829 te Dilkrath, Pruissen, gehuwd, RK,
3. Janssen Maria Louisa geboren 21 aug 1854 te Tegelen, RK,
4. Janssen Johanna Hendr. geboren 2 sept 1856 te Tegelen, RK,
5. Janssen Conrardus Mart. geboren 28 nov. 1858 te Tegelen, RK,
6. Janssen Johannes geboren 24 junij 1861 te Tegelen, RK,
 
1. Stoffels Conrardus geboren 20 jan 1821 te Tegelen, RK, gehuwd, metz.uit blad 126 van dit register getrokken
2. Nuijs Yda geboren 11 april 1826 te Tegelen, gehuwd, RK, uit blad 108 getrokken
3. Stoffels Leonardus Lambertus geboren 29 oct 1855 te Tegelen, RK,
4. Stoffels Lambertus Jacobus geboren 19 nov 1857 te Tegelen, RK, ovl. 21 jan 1861
5. Stoffels Margaretha Helena geboren 30 nov 1859 te Tegelen, RK,
6. Stoffels Lambertus Jospephus geboren 29 dec 1861 te Tegelen, RK,
 
Blad 201    Hoogstraat
 
1. Aerts Jan geboren 16 juni 1790 te Tegelen, gehuwd, RK, dagloner, ovl. 2 sept. 1858
2. van den Broek Maria Cath geboren 17 dec. 1781 te Tegelen, gehuwd, RK, huisvrouw, ovl. 11 julij 1858
3. Aerts Frances geboren 7 mei 1826 te Tegelen RK, knecht, op blad 262 gebracht
4. Holtmann Johannes geboren 5 aug. 1813 te Tegelen, RK, knecht op blad 223 gebragt.
 
1. Menten Johannes geboren 1 jan 1815 te Roermond,gehuwd, RK,  fabriekswerker, vest 4 april 1862 uit Dulken
2. Ewalds Agtha geboren 19 nov. 1820 te Tegelen, gehuwd, RK, vrouw,
3. Menten Gertrud Mecht. geboren 6 nov. 1844 te Viersen, RK
4. Menten Hendrik Hubert geboren 19 sept. 1849 te Viersen, RK,
5. Menten Wilhelmina Hub.geboren 13 sept. 1851 te Viersen, RK,
6. Menten Johanna Hubert. geboren 2 junij 1857 te Viersen, RK,
7. Menten Anna Sophia geboren 26 febr. 1860 te Viersen, RK,
8. Menten Anna Cathrina geboren 9 nov. 1862 te Viersen, RK,
 
Blad 202    Hoogstraat                  huisnr. 105
 
1. Jabeks Jan Joseph geboren 21 mei 1799 te Heerlen, gehuwd, RK, tapper, ovl. 11 sept 1857
2.  Smabers Maria Agnes geboren 22 aug 1802 te Venlo, gehuwd, RK, huisvr.
1a. van Noort Jacob geboren 14 nov 1805 te Schalkwijk, Utrecht, gehuwd, RK, tapper, vest 16 nov 1858 uit Venlo
No 217
1. Jentjens Herman geboren 25 aug 1812 uit KKirchen, gehuwd, RK, akkerman, vest 10 mei 1856 uit Venlo, vertr. 1 sept 1862 naar KKirchen.
2. Cleven Gertrudis geboren 20 maart 1817 te Rheinberg, gehuwd, RK, vrouw,
3. Jentjens Herman geboren 29 sept 1850 te Venlo, RK,
4. Jentjens Sibilla geboren 18 julij 1853 te Tegelen, RK,
 
Blad 203    Hoogstraat                  huisnr. 324
 
1. Peeters Barbara geboren 1795 te Born, Pruissen, weduwe, RK, dagloonster
No 326
1. Derx Joseph geboren 5 sept 1827 te Tegelen, RK, gehuwd, dagloner, uit blad 32 getrokken
2. Steiger Anna Sibilla geboren 1837 te KKirchen, gehuwd, RK, uit blad 47 getrokken
3. Derx Anna Maria geboren 22 oct 1853 te Tegelen, RK,
4. Steiger Hendrik geboren 1796 KKirchen, weduwnaar, RK, uit blad 47 getrokken
5. Steiger Johan geboren 1840 te KKirchen, RK, ovl. 10 aug 1861
6. Derx Yda Margaretha geboren 6 april 1855 te Tegelen, RK,
7.  Jacobs Christiaan geboren 1834 te Horst, RK, Kmaker?, vest 16 julij 1856 uit Voorst, Pruissen, vertr. 23 sept 1856
7a. Derx Anna Catharina geboren 24 dec. 1857 te Tegelen, RK, ovl. 7 maart 1862
8.  Derx Maria Christina geboren 1 april 1861 te Tegelen, RK,
 
Blad 204    Hoogstraat                  huisnr. 167
 
1. Feyen Leonardus geboren 27 augt 1827 te Tegelen, gehuwd, RK, dagloner
2. Jacobs Mechtildis geboren 6 juli 1821 te Helden, gehuwd, RK,
3. Feyen Anna Hubert. geboren 13 febr. 1851 te Tegelen, RK,
4. Feyen Hendrica geboren 25 sept 1852 te Tegelen, RK,
5. Feyen Maria Cath. geboren 18 8bris 1854 te Tegelen, RK,
6. Feyen Shilomina geboren 19 oct 1856 te Tegelen, RK,
7. Feyen Wilhelmus geboren 18 febr. 1859 te Tegelen, RK,
8. Feyen Gertrudis geboren 24 april 1861 te Tegelen, RK, ovl. 22 februarij 1862.
 
Blad 205    Hoogstraat                  huisnr. 107
 
1. Driessen Joachim geboren 18 juli 1785 te Tegelen, RK, gehuwd, dagloner
2. Langen Maria geboren 1790 te Kessel, gehuwd, RK,
3. Driessen Maria Josepha geboren 20 sept 1834  te Tegelen, RK, meid, vertr, 14 maart 1852
3a. Driessen Maria Josepha geboren 2 oct 1825 te Tegelen, RK, vest 1 jan 1853 vertr. 3 april 1853
3b. Driessen Angelina geboren 30 oct 1830 te Tegelen, RK, vest 20 dec 1853 op blad no 10 van BR gebragt.
. Driessen Maria Margaretha geboren 2 october 1825 te Tegelen, RK,
No 238
1. Peeters Peter Michael geboren 19 sept 1824 te Tegelen, RK, gehuwd, herberg.
2. Vanschayck Anna Elisab. geboren 14 april 1820 te Straelen, Pruisen, gehuwd, RK,
3. Peeters Maria Margaretha Cornelia geboren 14 sept 1856 te Tegelen, RK,
4. Peeters Petronella Lucia Hubertina geboren 13 dec 1858 te Tegelen, RK,
5. Peeters Gerard Antonius Hermanus geboren 17 febr, 1861 te Tegelen, RK,
6. Peeters Christiana Louisa geboren 17 febr 1861 te Tegelen, RK,
7. Weygand Joseph Francicis geboren 26 julij 1807 te Napels, RK, gepens onderof, vest 10 oct 1860, vertr. 14 mei 1862
8. Wesslij Herman geboren 26 nov. 1831 te Maastricht, RK, ambt. uit blad 242 van het register getrokken bij Peeters Antoon, zie blad 273.
 
Blad 206    Hoogstraat                  huisnr. 109
 
1.    Driessen Hendrik geboren 22 oct 1782 te Tegelen, gehuwd, RK, dagloner, ovl. 19 aug 1857
1 2  Stroeken Johanna geboren 1784 te Belfeld, gehuwd, RK, huisvrouw ovl. 14 maart 1859
3.   Driessen Stefan geboren 14 aug 1818 te Tegelen, RK, dagloner ovl. 3 april 1856
1 2a.Peeters Hendrik geboren 28 dec 1817 te Venlo, gehuwd, RK, tuin,vest 2 dec 1857 uit Venlo
2 3a.Driessen Anna Cath. geboren 13 mei 1821 te Tegelen, RK, uit blad no 1 van BR getrokken
4.   Peeters Peter Hendrik geboren 19 oct 1858  te Tegelen, RK, ovl. 11 mei 1860
5.    Peeters Anna Maria geboren 19 oct 1858 te Tegelen, RK, ovl 24 april 1860
3 6. Peeters Wilhelmus Lamb. geboren 18 maart 1860 te Tegelen, RK,
4a.   Peeters Maria Elisabeth geboren 16 dec 1861  te Tegelen, RK,
 
Blad 207                                       huisnr. 110
 
1. Peeters Gerard geboren 17 aug 1815 te Tegelen, gehuwd, RK, dagloner, ovl. 14 oct 1854
2. Janssen Gertrudis geboren 5 dec. 1811 te Helden, gehuwd, RK,
3. Peeters Frans geboren 7 aug 1844 te Tegelen, RK,
4. Peeters Yda Mathea geboren 19 sept 1846 te Tegelen, RK, vertr. 14 april 1860
5. Peeters Petronella geboren 7 april 1849 te Tegelen, RK,
 
Blad 208                                       huisnr. 111
1. Janssen Christiaan geboren 25 dec. 1807 te Maasbree, gehuwd, RK, dagloner,
2. Peeters Theodora geboren 11 nov. 1809 te Tegelen, RK, gehuwd,huisvr.
3. Janssen Hendrik geboren 24 maart 1843 te Tegelen, RK,
4. Janssen Frans geboren 23 jan 1845 te Tegelen, RK, vertr. 12 febr 1863, wijz BS Venloo
5. Janssen Petronella geboren 24 jan 1847 te Tegelen, RK,
6. Janssen Margaretha geboren 8 aug 1849 te Tegelen, RK,
7. Janssen Johannes geboren 21 jan 1852 te Tegelen, RK,
 
Blad 209    Geenend
 
1.    Teeuwen Paulus geboren 17 juli 1785 te Tegelen, weduwnaar, RK, akkerman, ovl. 3 oct 1854
1 2  Teeuwen Caspar geboren 13 octob 1816 te Tegelen, RK, smidt, ovl. 13 sept. 1860
2 3  Teeuwen Stephanus geboren 14 octob 1821 te Tegelen, RK, smidt op blad 216 gebragt
3 4  Teeuwen Joseph geboren 18 juli 1826 te Tegelen, RK,teggelle, op blad 216 gebragt
4 3  Teeuwen Christiaan geboren 7 febr. 1829 te Tegelen, RK,knecht, ovl. 5 dec. 1859
5 6  Teeuwen Paulus geboren 27 octob 1836 te Tegelen, RK, knecht, op blad 181 gebragt
7     Teeuwen Johanna geboren 7 maart 1824 te Tegelen, RK,huishoudster op blad 167 gebragt
6 8  Teeuwen Petronella geboren 15 aug 1832 te Tegelen, RK, schoolleerl. op blad 101 gebragt
 
Blad 210    Geenend
 
1. AertsWillem geboren 4 april 1786 te Tegelen, RK, weduwnaar, dagloner, ovl. 8 maart 1856
2. Aert  Hendrik geboren 4 febr. 1829 te Tegelen, RK, vertr. 29 oct 1852
3. Aerts Maria Elisab 21 febr. 1819 te Tegelen, RK,
 
1. Beurskens Jacobus geboren 30 nov 1824 te Kessel, RK, gehuwd, dagloner, vertr. 17 dec. 1860 naar Kessel getr. uit blad 46 van het bijregister.
2. van Enkevort Helena geboren 12 sept 1817 te Sevenum, RK, gehuwd, vestr 15 nov. 1852
3. Beurskens Peter geboren 16 nov. 1852 te Tegelen, RK,
4. Beurskens Gisbert geboren 8 jan 1856 te Tegelen, RK, ovl. 15 april 1858
5. Beurskens Michiel geboren 6 jan 1857 te Tegelen, RK,
 
Blad 211    Geenend                        huisnr. 119

1. Thijssen Hubertus geboren 25 dec 1797 te Tegelen, gehuwd, RK, karreman
2  Koopmans Yda geboren 10 maart 1798 te Tegelen, gehuwd, RK, huisvrouw, ovl. 22 mei 1858.
3. Thijssen Johannes geboren 8 febr. 1823 te Tegelen, RK, vertr. 25 nov. 1854
3 4. Thijssen  Hubertus geboren 15 oct 1825 te Tegelen, RK, vertr. mei 1861 naar Viersen
4 5. Thijssen Peter geboren 4 dec. 1831 te Tegelen, RK,
5 6. Thijssen Jacobus geboren 8 aug 1835 te Tegelen, RK,
6 7. Thijssen Antoon geboren 9 juli 1839 te Tegelen, RK,
7 8. Thijssen Maria geboren 8 febr. 1829 te Tegelen, RK, meid,  overgeboekt op blad 272 van dit register
8 9. Thijssen Wilhelmina geboren 8 sept 1843 te Tegelen, RK,
10  Thijssen Jan geboren 12 maart 1762 te Tegelen, ovl 4 dec 1854 uit blad 273 getrokken
9a. Kneyver Jan Willem geboren  1823 te G Berg, N.H., ambt, uit blad 242 van dit reg. getrokken, op blad 226 gebragt
10a  de Weslle Gerard Fredrik geboren 28 maart 1828 te Broekhuyzen, N.H., ambt, uit blad 273 getrokken

Blad 212                    Geenend            huisnr. 114
 
1. Pubben Antonius geboren 14 juni 1820 te Tegelen, RK, gehuwd, akkerman, ovl. 23 jan 1859
2. Peters Hendrina geboren 12 maart 1821 te Maasbree, RK, gehuwd,
3. Pubben Gertrudis geboren 9 junij 1844 te Tegelen, RK,
4. Pubben Wilhelmina geboren 26 maart 1846 te Tegelen, RK,
5. Pubben Johanna Catharina geboren 14 dec. 1848 te Tegelen, RK,
6. Janssen Gertrudis geboren 1 maart 1781 te Tegelen, RK, weduwe, ovl. 21 april 1858
6 7. Pubben Marian Aldegonda geboren 13 mei 1851 te Tegelen, RK,
7 8. Pubben Johan Willem geboren 5 jan 1858 te Tegelen, RK,
9. Pubben Alphonsius geboren 3 junij te Tegelen, RK, ovl. 30 junij 1857
8 10. Pubben Willem geboren 3 junij te Tegelen, RK,
9a. Dhomen Martinus geboren 1784 te Houtem, RK, weduwnaar, arbeider, uit blad 25 van dit register genomen
9b. Metzemakers Willem geboren 21 oct 1832 te Neer, RK, gehuwd, ?, vest 7 dec. 1860 uit blad 33 van het register getrokken.
 
Blad 213                    Geenend            huisnr. 52
 
1.    Halfmans Maria Lucia geboren 11 mei 1809 te Bracht, weduwe, RK, spinster
2.    Nijssen Wilhelm geboren 1839 te Venlo, RK, schoolleerl. verlaat 30 maart 1856 de gemeente
1. 3.Nijssen Godfried geboren 27 sept. 1842 te Tegelen, RK, schoolleerl.
4.    Nijssen Maria Gertrud geboren 29 october 1832 te Kaldenkercken, RK, naaister, verlaat 3 oct 1854 de gemeente
5.    Nijssen Anna geboren 1837 te Kaldenkercken, RK, naaister verlaat 3 april 1853 de gemeente
6     Nijssen Hubertina geboren 22 mei 1826 te Kaldenkercken, RK, vest. nov, 1852 velaat 17 sept. 1853 de gemeente
3. 4a Nijssen Anna geboren 19 junij 1837 te Kaldenkercken, RK, naaister, vest 1 mei 1854
4b.   Nijssen Maria Gertrud geboren 29 oct 1832 te Kaldenkercken, RK, naaister, vest 1 jun 1858 uit Kaldenkercken.
5a.   Nijssen Peter Johan geboren 1822 te Kaldenkercken, RK, vest 1 jan 1858 ovl. 13 nov. 1860
 
Blad 214                    Geenend            huisnr. 291
 
1. Housen Jan geboren 6 dec. 1820 te Beesel, gehuwd, RK, dagloner ovl. 22 aug 1861
2. Boyen Petronella geboren 28 jan 1812 te Horst, gehuwd, RK, huisvrouw,
3. Housen Peter Hendrik geboren 18 dec. 1844 te Tegelen, RK, schoolleerl.
4. Housen Peter geboren 24 sept 1847  te Tegelen, RK,
5. Housen Maria Cath. geboren 28 sept 1850  te Tegelen, RK,
6. Housen Elisabeth geboren 10 8bris 1854 te Tegelen, RK, vertr. 23 aug 1862 naar Beesel
No 289
1. de Bie Peter Joseph geboren 14 junij 1806 te Gulpen, RK,weduwnaar, rijksambt. gevest 2 april 1860 uit Velden.
2. de Bie Peter Jacque Hub. geboren 13 dec. 1847 te Broek Sittard, ong, RK,
3. de Bie Loretta Hubert. 22 maart 1843 te Maasniel, RK, vertr 29 april 1862
4. de Bie Maria Cath. Hubt. geboren 10 febr. 1845, te Urmond, RK,
 
Blad 215                    Geenend            huisnr. 108
 
1. Cremers Theodorus geboren 1795 te Maasbree, gehuwd, RK, dagloner ovl. 30 juli 1850.
1 2 Peeters Johanna geboren 30 maart 1802 te Tegelen, RK, huisvr.
2 3 Cremers Andreas geboren 12 jan 1827 te Tegelen, RK, dagloner
4 Cremers Hermannus geboren 24 juni 1834 te Tegelen, RK, ovl.? 19 juli 1850 op blad 238 gebracht.
5 Cremers Theodorus geboren 17 sept. 1836 te Tegelen, RK, vertr. 28 oct 1854,
4 6 3 Cremers Johannes geboren 5 april 1839 te Tegelen, RK, op blad 39 gebracht.
5 7 4 Cremers Lodewikus geboren 6 oct 1843 te Tegelen, RK,
6 8 5 Cremers Margaretha geboren 2 dec 1841 te Tegelen, RK,
7 9 6 Cremers Ida geboren 18 mei 1846 te Tegelen, RK,
8 10 Cremers Petrus geboren 9 sept 1828 te Tegelen, RK, kleermaker, vest 19 juli 1850 op blad 190 gebragt
9 11 7 Cremers Caspar Melchior Baltazar geboren 6 jan 1832 te Tegelen, RK, knecht vest 4 febr. 1851
8a Cremers Johannes geboren 5 april 1839 te Tegelen, RK, uit blad 39 getrokken
No 81
1. Cremers Andreas Hubert geboren 12 jan 1827 te Tegelen, gehuwd, RK, slagter getrokken uit blad 38
2. Bongaerts Anna Maria Catharina geboren 22 sept 1834 te Tegelen, gehuwd, RK, huisvrouw.
3. Cremers Wilhelmus Theod. geboren 25 jan 1862 te Tegelen, RK
 
Blad 216                    Geenend            huisnr.
 
1. van Cleef Johanna geboren 1803 te Blerick, weduwe, RK, dagloonster, vertr 10 april 1856 de gemeente.
2. Janssen Martinus geboren 8 sept 1821 te Baarlo, RK, dagl, op blad 68 van dit register gebragt.
No 69
1. van Leipzig Willem geboren 23 aug 1831 te Tegelen, gehuwd, RK, knecht, uit blad 12 getrokken
2. van Eijndt Anna Catharina geboren 9 nov. 1832 te Velden, RK, vest 26 nov. 1855 uit Velden.
3. Weygand Joseph Frans, geboren 26 julij 1807 te Napels, RK, uit blad 242 getrokken op blad 276 gebragt.
No 113
1.  Teeuwen Stephannus geboren 14 oct 1821 te Tegelen, gehuwd, RK, ? uit blad 209 getrokken
1a.Teeuwen Josephus geboren 18 julij 1826 te Tegelen, gehuwd, RK, akkerman, ovl. 19 dec.1858, uit blad 209 getrokken
2.  Jentjens Johanna Theodora geboren 2 october 1829 te Tegelen, gehuwd, RK, uit blad 74 getrokken.
3.  Teeuwen Maria Agnes geboren 10 maart 1856 te Tegelen, RK,
4.  Teeuwen Maria Gertrude geboren 29 april 1858 te Tegelen, RK,
5.  Teeuwen Paulus Joseph Willem geboren 25 maart 1861 te Tegelen, RK,
6.  Teeuwen Maria Josephina geboren 3 october 1862 te Tegelen, RK,
 
Blad 217                    Geenend            huisnr. 120
 
1. Bongaerts Willem geboren 2 oct 1798 te Tegelen, gehuwd, RK, mandenmaker
2. Hendrix Johanna geboren 1801 te Beesel, gehuwd, RK, huisvr.
3. Bongaerts Theodor geboren 16 octob 1829 te Tegelen, RK, mandenmaker
4. Bongaerts Johannes geboren 1 mei 1844 te Tegelen, RK, schoolleerl.
5. Bongaerts Maria geboren 22 sept. 1834  te Tegelen, RK, meid, vertr. 20 juli 1851
5 6. Bongaerts Maria Anna geboren 14 aug. 1837 te Tegelen, RK, schoolleerl.
6a. Bongaerts Maria Cath. geboren 22 sept 1834 te Tegelen, RK, vest 11 april 1855 op blad 39 gebracht.
 

 

Blad 218                    In de Berg Geenend  huisnr. 127
 
1. Smeets Lambertus geboren 5 jan 1817 te Tegelen, RK, gehuwd, dagloner
2. Botterweck Maria Anna geboren 1819 te Kerkhoven, Pruissen, RK, gehuwd, ovl 4 julij 1858
2 3. Smeets Rijnier geboren 23 aug 1843 te Tegelen, RK, vertr. 3 april 1862
3 4. Smeets Hubertus geboren 28 oct 1844 te Tegelen, RK, 7 mei 1863 naar Loberich
4 5. Smeets Mathis geboren 7 dec 1846 te Tegelen, RK, 18 mei 1863 naar Venlo
5 6. Smeets Petronella geboren 12 sept 1848 te Tegelen, RK, 3 april 1862 naar verbeterings huis
7. Smeets Maria Catharina geboren 26 oct 1849 te Tegelen, RK, ovl. 14 december 1850
6 7a. Smeets Johannes Hubert. geboren 25 julij 1851 te Tegelen, RK,
8. Smeets Maria Gertrudis geboren 23 maart 1853 te Tegelen, RK, ovl. 1 julij 1854
7 9. Smeets Aldegonda geboren 19 mei 1854 te Tegelen, RK, ovl. 14 sept 1859
10. Smeets Peter geboren 8 junij 1858 te Tegelen, RK, ovl. 22 aug 1858
8a. Bosch Anna Maria geboren 20 mei 1819 te Beesel, RK, gehuwd, naaister, uit blad 125 van dit register getrokken, BS 13 sept 1858
9a. Maas Martinus geboren 1844 te Ayen, RK, vertr. 3 april 1862
10a. Maas Gerardus geboren 1846 te Arcen, RK, 6 jan 1862
11. Maas Hendrik geboren 8 junij 1849 te Venlo, RK,
12. Maas Maria Th. geboren 1832 te Venlo, RK, vertr. 15 mei 1862
13. Maas Maria Louisa geboren 8 mei 1841 te Broekhhijzen, RK,
14. Maas Helena Hubert. geboren  18 aug 1855 te Blerick, RK,
15. Smeets Peter Hubertus geboren 5 junij 1859 Tegelen, RK, ovl. 28 julij 1861
16. Maas Christina geboren 11 aug 1855 te Blerick, RK, vest 1 jan 1860 uit Suchtelen, vertr, 11 october 1861
    
 
Blad 219                    Dorp        huisnr. 117
 
1. Beurskens Willem geboren 13 jan 1811 te Tegelen, RK, dagloner
2. Nathieu Yda geboren 13 mei 1813 te Tegelen, RK, huisvrouw
3. Beurskens Andreas geboren 14 jan 1840 te Tegelen, RK, ovl. 28 sept 1859
4. Beurskens Joachim geboren 3 dec. 1846 te Tegelen, RK,
5. Beurskens Johannes geboren 17 mei 1849 te Tegelen, RK,
6. Beurskens Gertrudis geboren 23 april 1838 te Tegelen, RK, ovl. 28 octob 1859
7. Beurskens Maria geboren 16 maart 1842 te Tegelen, RK,
8. Beurskens Jacoba geboren 25 junij 1844 te Tegelen, RK, op blad 10 BR gebracht
9. Nathieu Gerard geboren 14 april 1806 te Tegelen, RK, timmerman
10. Beurskens Jacomina geboren 18 jan 1852 te Tegelen, RK, ovl 5 julij 1854
10a. Beurskens Joseph geboren 23 dec. 1854 te Tegelen, RK,
11. Beurskens Philomina geboren 23 dec. 1854 te Tegelen, RK,
 
Blad 220                    Dorp
 
1. Stroecken Beatrix 10 dec 1780 te KKirchen, weduwe, RK, spinster
No 125
1. Flos Hendrik Seb. 19 jan 1829 te Tegelen, RK, gehuwd, metzelaar, uit blad 245 van dit register
2. Cappers Johanna 10 jun 1825 te Horst, RK, gehuwd, huisvr. uit blad 38 van het BR getrokken.
3. Flos Johannes Hendrik 7 april 1853 te Tegelen, RK,
4. Flos Eduard Sebas. 20 jan 1855 te Tegelen, RK,
5. Flos Johannes Hubert 21 jan 1858 te Tegelen, RK,
6. Flos Wilhelmus Hubertus 17 april 1860 te Tegelen, RK,
7. Flos Gerardus Hub.28 april 1862 te Tegelen, RK,
 
Blad 221                    Dorp        huisnr. 116
 
1. Kuijpers Cornelius Mart. geboren 8 jan 1798 te Utrecht, RK, gehuwd, rentenier, ovl. 8 sept 1850 [Kuijper]
1 2. Houzer Anna Marg. geboren 2 octob 1820 te Tegelen, RK, gehuwd,
2 3. Kuijpers Ernestus geboren 28 junij 1846 te Baarlo, RK,
3 4. Kuijpers Antonius geboren 1848 te Baarlo, RK, vertr. 2 april 1862
4 5. Kuijpers Cornelius geboren 21 maart 1849 te Baarlo, RK,
6. Kuijpers Helena geboren 1828 te Utrecht, RK, vertr. maart 1851
7. Kuijpers Christina geboren 1831 te Utrecht, RK, 1 jan 1852
8. Houzer Johanna geboren 1 mei 1814 te Tegelen, RK, 1 jan 1852
9. Kuijpers Gerard geboren 17 junij 1827 te Utrecht, RK, vest 8 oct 1850, vertr. april 1851
10. Kuijpers Anna geboren 10 april 1829 te Utrecht, RK, vest 8 oct 1850 vertr. januarij 1851
5 11. Kuijpers Ferdinand geboren 21 mei 1851 te Tegelen, RK,
6a. Houzer Johanna geboren 1 mei 1814 te Tegelen, RK, meid, vest 1 jan 1856 uit Venlo, ovl. 8 sept 1856
 
Blad 222                    Dorp        huisnr.  91  137
 
1. Stroucken Catharina Gert. geboren 1785 te KKirchen, RK, weduwe, landbouwster,
1 2. Gitmans Hendrik Jacob geboren 30 aug 1817 te Tegelen, RK, gehuwd, pottenbakker
2 3  Joosten Anna Maria Gertrudis geboren 11 juli 1820, Beesel, RK, gehuwd, huisvrouw,
4. Gitmans Johan Theodor geboren 8 nov 1822 te Tegelen, RK, pottenbakker, vertr. 19 april 1852.
4 5. Gitmans Lambert Joseph geboren 22 dec 1825 te Tegelen, RK, pottenbakker
3 5 6. Gitmans Maria Cath. geboren 1 maart 1844 te Tegelen, RK,
4 6 7. Gitmans Anna Gertrudis geboren 24 sept 1846 te Tegelen, RK,
5 7 8. Gitmans Yda Hubertina geboren 19 mei 1849 te Tegelen, RK,
6 8 9. Gitmans Sophia geboren 19 mei 1849 te Tegelen, RK,
7 9 10. Gitmans Wilhelmina Hub. geboren 12 oct 1851 te Tegelen, RK,
10 11. Gitmans Frans Joseph geboren 29 jan 1828 te Tegelen, RK, loyer, vest 29 jan 1852
12. Gitmans Maria Agnes geboren 29 sept 1853 te Tegelen, RK, ovl. 5 8bris 1854
8a 11. Gitmans Hendrik Willem Alphons geboren 2 sept 1855 te Tegelen, RK,
9a. Gitmans Johannes Josephus geboren 2 jan 1858 te Tegelen, RK,
10a. Gitmans Dorothea Cecilia geboren 5 maart 1862 te Tegelen, RK,
No 136
1. Strouken Catharina Gertr. geboren 27 sept 1785 te KKirchen, RK, weduwe, rent.
2. Gitmans Lambert Joseph Hub. geboren 22 dec 1825 te Tegelen, RK, looyer
3. Gitmans Frans Joseph geboren 29 jan 1828 te Tegelen, RK, looyer, vertr. 1 jan 1859 naar Kessel.
3 4. Bongers Sophia geboren 11 sept 1834 te Belfeld, RK, gehuwd, huisvr. uit blad 131 van dit register getrokken.
4a. Gitmans Peter Willem geboren 22 nov 1859 te Tegelen, RK,
5. Gitmans Jacobus Hubertus geboren 4 jan 1861 te Tegelen, RK,
 
Blad 223                    Dorp        huisnr.
 
1. Schrijnewerkers Cornelia geboren 1788 te Swalmen, RK, weduwe, tapster
1a. Maulekens Andreas geboren 6 octob 1810 te Maastricht, gehuwd, RK,ambtenaar, vest 9 nov 1850, vertr. 17 febr 1852
2.  van Riemptes Barbara geboren 27 sept 1814 te Maastricht, gehuwd, RK, vest 9 nov 1850, vertr. 17 febr 1852
3. Godding Anna Maria geboren 26 oct 1780 te Maastricht, weduwe, RK, vest 9 nov 1850, vertr. 17 febr 1852
4. van Ries Theodorus geboren 26 febr 1840 te Maatricht, ongh. RK, vest 9 nov 1850, vertr. 17 febr 1852
5. van Ries Cornelia Anna Maria geboren 5 april 1840 te Maastricht, ongh. RK, vest 9 nov 1850, vertr. 17 febr 1852
No 103
1. Holtman Johannes geboren 5 aug. 1813 te Tegelen, gehuwd, RK, dagloner, uit blad 201 van dit register getrokken.
2. Cappers Anna Cath. 10 jannuarij 1825 te Horst, gehuwd, RK, uit blad 43 getrokken.
3. Holtman Fransciskus Joh. geboren 14 october 1853 te Tegelen, RK,
4. Holtman Johannes Hendr. geboren 2 sept 1855 te Tegelen, RK,
5. Holtmans Johannes Gerardus geboren 16 sept 1857 te Tegelen, RK,
6. Holtman Jacobus Hubertus geboren 5 sept 1859 te Tegelen, RK,
7. Holtman Gertrudis geboren 19 julij 1862 te Tegelen, RK,
 
Blad 224                    Dorp        huisnr. 100
 
1.    Huys Leonardus geboren 31 octob 1816 te Blerick, RK, gehuwd, dagloner,
2.    Holtman Johanna geboren 30 nov. 1808 te Tegelen, RK, gehuwd,
3.    Huys Johan geboren 22 april 1840 te Tegelen, RK, vertr. 4 dec 1853
3 4. Huys Francis geboren 21 dec. 1841 te Tegelen, RK,
4 5. Huys Antonius geboren 15 jan 1846 te Tegelen, RK,
5 6. Huys Maria Cath. geboren 15 febr. 1844 te Venlo, RK, vertr. 17 mei 1862
6 7. Huys Gertrudis geboren 4 mei 1850  te Tegelen, RK,
7a.  Huys Johannes geboren 22 april 1840 te Tegelen, RK, vest 1 jan 1856, ovl. 18 dec 1856.
 
Blad 225                    Dorp        huisnr. 199
 
1. Hovens Johan geboren 17 febr. 1802 te Beesel, RK, gehuwd, kramer,
2. van Overbruggen Helena geboren 6 octob 1801 te Maasbree, RK, gehuwd, huisvrouw
3. Hovens Gerard geboren 28 jan 1830 te Tegelen, RK, kramer
4. Hovens Johan geboren 13 nov. 1839 te Tegelen, RK,
5. Hovens Peter geboren 14 oct 1841 te Tegelen, RK, kantonier
6. Hovens Cristhiaan geboren 18 dec 1843 te Tegelen, RK,
7. Hovens Jacob geboren 21 octob 1845 te Tegelen, RK,
8. Hovens Gertrudis geboren 30 dec 1832 te Tegelen, RK,meid vertr. 2 junij 1851
9. Hovens Anna Maria geboren 24 jan 1835 te Tegelen, RK, op blad 39 van het BR gebragt
8 10. Hovens Gertrudis geboren 30 dec 1832 te Tegelen, RK, vest 30 april 1852, vertr. 22 nov 1858 naar Bracht
8 9a. Hovens Anna Maria geboren 24 jan 1835 te Tegelen, RK, uit blad 39 getrokken op blad 114 van dit register gebragt
8a. Hovens Anna Maria geboren 24 jan 1835 te Tegelen, RK, meid vest 24 maart 1862
 
Blad 226                    Dorp        huisnr.
 
1. Tiggelers Hendrik geboren 16 aug 1821 te Venlo, gehuwd, RK, verver, verlaat 2 april 1856 de gemeente.
2. Thekaat Gertrudis geboren 17 april 1818 te Venlo
3. Tiggelers Albertus Joseph Lambertus geboren 28 maart 1851 te Tegelen, RK, ovl. 23 sept. 1851
3a Tiggelers Hendrik Hub. Martinus geboren 7 jul 1852 te Tegelen, RK,
4.  Tiggelers Peter Hendrikus geboren 13 julij 1855 te Tegelen, RK, ovl. 31 julij 1855.
 
1.    Kneyver Jan Willem geboren 1823 te Grevenbricht, gehuwd, protest, ambt, uit blad 211 van dit register getrokken, vertr. 4 april 1862
2     Nielen Maria Elisabeth geboren 1826 te Grevenbricht, gehuwd, protest, vest 20 oct 1856, ovl 18 aug 1859
2 3. Kneyver Cornelia Petr. geboren 1855 te Grevenbricht, protest
3 4. Kneyver Anna Maria geboren 2 mei 1857 te Tegelen, protest,
4 5. Leenen Anna Catharina geboren 31 aug 1838 te Belfeld gehuwd, protest[?], uit blad 126 getrokken
5a.  Kneyver Jan Willem geboren 24 julij  1860 te Tegelen, protest, ovl. 18 augustus 1860.
5b.  Kneyver Jan Willem geboren 12 sept 1861 te Tegelen, protest,
No 198
1a. Aerts Gerard geboren 3 aug 1821 te Tegelen, Gehuwd, RK, dagloner vest 23 sept 1857 uit Venlo
2a. Janssen Anna Catharina geboren 5 febr. 1826 te Baarlo, gehuwd, RK, ovl 29 1861
3.   Aerts Wilhelmus geboren 29 dec. 1856 te Tegelen, RK,
4a. Aerts Franciscus Hub. geboren 5 febr. 1860 te Tegelen, RK, ovl.20 junij 1860
5c. Aerts Hendrik Hubert geboren 5 febr. 1860 te Tegelen, RK, ovl. 20 febr. 1860
3a. van Dijk Gertrudis geboren 27 april 1831 te Maasbree, gehuwd, RK, vrouw, uit blad 59 getrokken
4b. Aerts Johanna Gert. geboren 8 julij 1861 te Tegelen, RK,
5d. Aerts Theodorus Hub. beboren 13 juny 1863 te Tegelen, RK,
 
Blad 227                    Dorp        huisnr. 62
 
1. Stevens Cornelus                geboren 4 nov. 1821 te Baarlo, gehuwd, RK, kleermaker, verlaat 15 mei 1854 de gemeente.
2. Hermkens Hendrina              geboren 19 april 1822 te Grubbenvorst, gehuwd, RK, huisvrouw,
3. Stevens Herman Hubert        geboren 12 jan 1851 te Tegelen, RK, ovl. 23 maart 1853
3a.Stevens Hermanus Hubertus geboren 27 febr. 1854 te Tegelen, RK,
 
1. Aerts Gerard geboren 23 aug 1821 te Tegelen, gehuwd, RK, arbeider, vest 29 oct 1855 en vertr. 4 april 1857
2. Janssen Anna Cath. geboren 5 febr. 1826 te Baarlo, gehuwd, RK, uit blad 37 van dit register getrokken.
3. Aerts Wilhelmus geboren 20 dec 1856 te Tegelen, RK,
No 80
1. van Beesel Jan geboren 27 dec 1815 te Arnhem, gehuwd, RK, koopman, vest 13 julij 1857 uit Venlo
2. Brouvier Maria Antonett geboren 30 jan 1811 te Pfalsdorp, gehuwd, RK,
3. van Beesel Jan Theodorus Hub.  geboren  31 aug 1848 te Venlo, RK,
4. van Beesel Dymphina Hubertina geboren 14 jan 1844 te Venlo, RK, vertr. 5 november 1862 naar Nederweert
 
1. Thissen Josephus geboren 1 julij 1822 te Roermond, gehuwd, RK, ?, vest 24 aug 1859 uit Roermond en vertr. 1 mei 1861 te Buggenum
2. Groembeek Cornelia Soph geboren .5 maart 1817 te Diest, Belgie, RK,
3. Thissen Michiel geboren 5 febr. 1852 te Maasniel, RK,
4. Thissen Petrus Hubertus Josephus geboren 9 mei 1854 te Maasniel, RK,
5. Thissen Christina Johanna Maria  geboren 24 aug 1856 te Roermoind, RK,
 
 
Blad 228                    Dorp   huisnr. 62 bis
 
1. Cuijpers Jan Frans geboren 29 oct 1809 te Venray, RK, gehuwd, schoenmaker vertr 11 mei 1852
2. Bos Maria Gertrudis geboren 4 dec 1810 te Grubbenvorst, RK, gehuwd,
3. Simons Frans geboren 1845 te Velden, RK, overgebracht op blad 36 van BR.
4. Cuypers Peter Jacob geboren 18 jan 1851 te Tegelen,
No 176
1. Kempeneers Willem geboren 6 mei 1818 te Maastricht, RK, gehuwd, ambt vest 10 mei 1852
2. Sirang Anna Cath. geboren 6 mei 1819 te Broeksittard, gehuwd, RK, ovl. 18 maart 1862
3. Kempeneers Bernard Johan Hubert Wilhelm geboren 16 febr. 1852
4. Kempeneers Maria Joh. Cath. geboren 17 jan 1854 te Venlo, RK,
5. Kempeneers Jan Joseph geboren 23 oct 1855 te Tegelen, RK,
6. Kempeneers Caspar Peter Johan geboren 6 jan 1858 te Tegelen, RK,
7. Kempeneers Maria Catharina Philomina Marg. geboren 9 febr. 1862 te Tegelen, RK,
 
Blad 229                    Dorp  huisnr.
 
1.  Absil Karel geboren 1811 te Maastricht, gehuwd, RK, ambtenaar
2.  Kwanten Maria geboren 1811 te Maastricht, gehuwd, RK, huisvrouw,
3.  Absil Petrus geboren 1831 te Maastricht, RK, kleermaker, vertr. 1 jan 1851
4.  Absil Karel geboren 1835 te Maastricht,RK, timmermans vertr 1 jan 1851
5.  Absil Hendrik geboren 1837 te Maastricht, RK, schoolleerl.
6.  Absil Hubertus geboren 1838 te Maastricht, RK.
7.  Absil Anna Maria geboren 1840 te Meerssen, RK.
8.  Absil Barbara Hub. geboren 1846 te Venloo, RK.
9.  Absil Anna Cath. geboren 1844 te Venloo, RK.
10. Absil Maria Cath. geboren 1848 te Venloo, RK, vertr 1 april 1851

No 245

1.    Faessen Gerard geboren 10 maart 1798 te Tegelen, gehuwd, RK, dagloner, vest 1 mei 1852
2.    Blanssen Anna Catharina geboren 12 maart 1798 te Hinsbek, gehuwd, RK,
2 3. Faessen Peter Willem geboren 01-02-1826 te Tegelen, RK, vertr. 25 sept 1853
4.    Faessen Hendrik geboren 1834 te Tegelen, RK, op blad 54 gebragt
4.    Faessen Helena Hubrt. geboren 1838 te Tegelen, RK, vest 28 maart 1862 op blad 34 gebragt
3 5. Faessen Margaretha geboren 1841 te Tegelen, RK, vertr. 20 sept 1862
6a.   Faessen Hendrik geboren 1834 te Tegelen, RK, vertr. 9 oct 1853 uit blad 54 getrokken
4a.   Faessen Hendrik geboren 1834 te Tegelen, RK, gehuwd, vest 12 april 1858 uit Pruissen
5a.   Hendriks Margaretha geboren 10 jan 1827 te Buggenum, RK, gehuwd, 12 april 1858 uit Belfeld
6b.  Naus Elisabeth geboren 13 april 1826 te Neer, RK, gehuwd, 30 april 1858 uit Neer
7.    Faessen Maria Agnes geboren 15 aug. 1858 te Tegelen, RK,
8.    Faessen Maria Anna Cath. geboren 3 nov. 1858 te Tegelen, RK,
9.    Faessen Cornelia geboren 30 dec 1859 te Tegelen, RK, ovl. 3 mei 1860
9a.  Faessen Helena Hubertina geboren 2 oct 1860 te Tegelen, RK,
10.  Faessen Maria Petronella geboren 5 junij 1861 te Tegelen, RK,

 

Blad 230            Dorp        huisnr. 131
 
1. van Dijk Peter geboren 14 febr. 1806 te Tegelen, RK, gehuwd, dagloner, ovl. 12 april 1852
1 2. Koopmans Gertrudis geboren 11 octob 1808 te Tegelen, RK,
2 3. van Dijk Johannes geboren 11 april 1836 te Tegelen, RK,
3 4. van Dijk Mathis geboren 28 maart 1840 te Tegelen, RK,
4 5. van Dijk Hermannus geboren 23 octob 1846  te Tegelen, RK,
5 6. van Dijk Maria geboren 3 jan 1843 te Tegelen, RK,
6 7. van Dijk Stephanus geboren 7 aug 1850 te Tegelen, RK,
No 182
1. van Eicke August Hendrik Xaverius geboren 28 junij 1827 te Bergen, RK, gehuwd, ambt, vest 14 april 1862 uit Middelaar
2. Boon Johanna Huberta geboren 29 sept 1828 te Broekhuijzen, RK, gehuwd, vrouw
3. van Eicke Carolus Hendrik geboren 2 sept 1858 te Broekhuijzen
 
Blad 231            Dorp        huisnr. 59  75
 
1. Rulkens Maria geboren 14 maart 1806 te Tegelen, weduwe, RK, dagloonster
2. Peeters  Albertus Leopold geboren 30 juni 1831 te Tegelen, gehuwd, RK, dagloner,
3. Peeters Johan Hendrik Jacob geboren 30 sept. 1844 te Tegelen, RK, schoolleerl.
4. Peeters Cristina geboren 16 juli 1834 te Tegelen, RK, meid, op blad 53 gebragt
5. Peeters Louisa geboren 4 maart 1836 te Tegelen, RK, meid, verlaat 10 april 1861 de gemeente
6. Peeters Anna Catharina geboren 30 octob 1837 te Tegelen, RK, schoolleerl, verlaat 7 mei 1854 de gemeente
4a  PeetersJohanna geboren 1832 te Tegelen, RK, vestigt 1 jan 1856 op blad 33 gebragt
5a Peeters Anna Cath geboren 17 dec. 1858 te Tegelen
6a Luttels Wilhelmina geboren 25 nov. 1834 te Belfeld, gehuwd,  vestigt 3 april 1858 uit Belfeld.
7.  Peeters Wilhelmus Jacobus 27 oct 1860 te Tegelen
8. Peeters Johanna geboren 1832 te Tegelen, RK, meid vestigt 4 april 1861 uit Hinsbeck
9. Peeters Johannes geboren 22 aug.1862 te Tegelen
 
Blad 232            Dorp        huisnr. 328
 
1. Killaars Helena geboren 6 april 1806 te Belfeld, RK, weduwe, dagloonster
2. Ewalds Johan Herman geboren 7 juni 1835 te Tegelen, RK, kleermaker vertr. 20 april 1851
2 3. Ewalds Maria Helena geboren 17 april 1833 te Tegelen, RK, naaister
3 4. Lenaarts Johan Thed. Luc. geboren 18 octob 1842 te Tegelen, RK,
4 5. Lenaarts Josephus geboren 28 dec 1846 te Tegelen, RK, ovl. 11 junij 1859
6. Schell Peter Joseph geboren 29 octob 1826 te Tegelen, RK, kleermaker, weggehaald op blad nr 12
7. Schell Johan Matthis geboren 5 aug 1829  te Tegelen, RK, vest 8 oct 1850
8. Schell Theodor Leopold geboren 6 aug 1834 te Tegelen, RK, vest 29 april 1851
9. Ewalds Johan Herman geboren 7 junij 1835 te Tegelen, RK,
 
Blad 233            Dorp        huisnr. 78   
 
1. Smeets Mathis geboren 1780 te Maasbree, RK, gehuwd, dagloner, ovl. 9 oct 1859
2. Olders Anna Maria geboren 2 april 1785 te Tegelen, RK, gehuwd,
 
1. Smeets Caspar geboren 6 julij 1825 te Kessel, gehuwd, RK, vertr. 2 jan 1856, uit blad 5 van het BR getrokken
2. Sprengers Maria Cath. geboren 26 nov 1827 te Tegelen, RK, gehuwd, uit blad 37 van dit register getrokken,
3. Smeets Lodewijkus Johannes Hubertus geboren 30 jan 1854 te Tegelen, RK
 
1. Aretz Johan Joseph geboren 1803 te Bockum, Pruissen, RK, gehuwd, rent, vest 11 dec 1855, vertr 18 sept 1858
2. Beckers Yda geboren 1814  te Bockum, Pruissen, RK,
3. Beckers Catharina geboren 1820 te Bockum, Pruissen, RK, vest 1 jan 1858
 
Blad 234            Dorp        huisnr. 74
 
1. Beekmans Cornelus geboren 10 mei 1772 te Bracht, weduwnaar, RK, brander,
2. Beekmans Peter geboren 1 julij 1801 te Tegelen,ongh., RK, koopman
3. Houba Stephanus geboren 30 oct 1819  te Tegelen gehuwd, RK, azijnfabr.
4. Beekmans Louisa geboren 19 maart 1810 te Tegelen, gehuwd, RK, huisvrouw, ovl. 15 januarij 1856
5. Houba Josephina geboren 8 mei 1840 te Tegelen, RK, schoolleerl.
6. Houba Robertus Th. H. geboren 17 aug. 1851 te Tegelen
7. Houba Maria Agnes geboren 12 aug 1852 te Tegelen
 
Blad 235            Dorp            huisnr.
 
1 . Beekmans Maria Cath geboren 9 maart 1799 te Tegelen, weduwe, RK, rentenierster
2.  Hermans Ferdinand  geboren 4 febr. 1825 te Grubbenvorst, RK, verlaat 1 jan 1852 de gemeente
3.  Hermans Louisa geboren 1836 te Arcen, RK, schoolleerl.
4.  Hermans Catharina geboren 1787 te Horst, RK, rentenierster, overgracht op blad 252
No 79
1   Kamp Hendrik geboren 24 sept. 1818 te Tegelen, RK, koopman uit blad 241 getrokken
2.  Ronck Josephina geboren 20 maart 1831 te Tegelen, RK,
3.  Kamp Willem Niclas Hubert geboren 7 sept. 1855 te Tegelen, RK, ovl. 15 mei 1856
3a  Kamp Wilhelmina Antoinet Johanna Sibilla Hub. geboren 9 nov 1856 te Tegelen, RK,
4   Kamp Hubert Johannes geboren 18 febr. 1858 te Tegelen, RK,
5.  Kamp Leopold geboren 30 april 1859 te Tegelen, RK, 4 sept 1859
5a  Kamp Gustaaf Frans geboren 6 jun 1860 te Tegelen, RK, ovl 8 maart 1861
5b.  Kamp Lizetta Leopolda Hubertina geboren 7 julij 1861 te Tegelen, RK, ovl 9 october 1861
5c  Kamp Johan Alphonse Hubert 2 oct 1862 te Tegelen, RK,
 
Blad 236            Dorp        huisnr. 54  71

Leenders Jacobus geboren 11 sept 1801 te Venlo, gehuwd, RK, schoenmaker
2  Wellens Wilhelmina geboren 5 junij 1792 te Tegelen, gehuwd, RK, huisvrouw
3  Kreykamp Lambertus geboren 11 april 1828 te Tegelen, RK, schoenmaker, op blad no 11 gebragt
4  Kreykamp Gerardus geboren 2 oct. 1829 te Tegelen, RK, schoenmaker, verlaat 2 april 1853 de gemeente
5  Kreykamp Agatha geboren 27 nov. 1836 te Tegelen, RK, schoolleerl, verlaat 22 april 1854 de gemeente
4a  Kreykamp Agatha geboren 27 nov. 1836 te Tegelen, RK,meid, uit blad 22 getrokken
5a  Kreykamp Gerardus geboren 29 october te Tegelen, RK,knecht, vest. 3 april 1862
 

Blad 237            Dorp        huisnr. 54 bis

1 Wellens  Johan geboren 2 octo 1798 te Tegelen, gehuwd, RK, ??maker
2  Schell Elisabeth geboren 4 maart 1796 te Simpelveld, gehuwd, RK, naaister
3  Wellens Willem geboren 8 dec. 1832 te Tegelen RK, knecht op blad 246 gebracht
3 4  Wellens Louis geboren 30 sept. 1835 RK, knecht
5  Wellens Agatha geboren 7 april 1839 te Tegelen RK, schoolleerl. zie blad n 43
4a  Schell Sibilla geboren te Xanten [Pruissen] RK, schoolleerl. gevst 4 april 1862
 No 82
1  Hoogenstraaten Leonardus Adrianus geboren 26 oct 1812 te Leyden Zholland gehuwd, RK, ambtenaar, gevest 4 april 1862
2  Brouwer Arnolda geboren 24 maart 1827 te Gorichem, gehuwd, RK, vrouw
3  Schoenmaker Johanna Maria geboren 22 jan 1856 te Batavia RK,
4  Schoenmaker Jan Prosper geboren 12 julij Willem I Java RK,
5  Hoogenstraaten Adriana Maria geboren 13 oct 1853 te Joengyslan Banka RK, op kostschool te Roermond.
6  Hoogenstraaten Lionard Willem Hendrik geboren 15nov 1862 te Tegelen RK,
 

Blad 238            Dorp        huisnr. 129

Langen Jan geboren 4 junij 1804 te Kessel, RK, gehuwd, kramer
2  Lenarts Margaretha geboren 31 juli 1804 te Tegelen, gehuwd, RK, huisvrouw, ovl. 19 september 1859
3  Langen Johan 15 april 1835 te Tegelen, RK, knecht
4  Langen Joseph 12 jan 1844 te Tegelen, RK, ovl. 13 october 1859
5  Langen Maria Hub.15 maart 1841 te Tegelen, RK,
Gitmans Sophia 26 nov. 1835 te Tegelen, RK, meid vertr. 20 8bris 1854
Lenarts Johan geboren 20 april 1764, te Tegelen weduwnaar, kleermaker ovl. 20 maart 1852
6a  Gitmans Frans Joseph 1834 te Tegelen, RK, knecht, vest 26 april 1857 uit Venlo op blad2 van BR gebragt.
No 34
1    Cremers Jan Herman 24 junij 1834 te Tegelen, RK, gehuwd, dagl. uit blad 215 van dit reg getrokken
2    Aerts Maria Gertruij 4 febr 1829 te Tegelen, RK,gehuwd, uit blad 47 van BR getrokken
3    Cremers Peter Theodor 26 junij 1860 te Tegelen, RK,
3a  Cremers Margaretha Jose.12 nov 1861 te Tegelen, RK,

 

Blad 239            Dorp        huisnr. 14
 
1.  Syrier Hendrik geboren 17 junij 1812 te Beverwijk, gehuwd, RK, schoolmeester,
2.   Kamp Josephina geboren 22 oct 1821 te Tegelen, gehuwd, RK, huisvrouw,
3.   Syrier Leonardus ... geboren 13 jan 1851 te Tegelen, RK,
4.  Syrier Arnoldus Hend.  geboren 28 jan 1852 te Tegelen, RK,
5.  Syrier Willem Karel Hen. geboren 27 jan 1853 te Tegelen, RK, ovl, 29 junij 1856
5 6  Syrier Elisabetha Hendrica geboren 23 jan 1854. RK,
6 7  Syrier Maria Josephina Franciska Lizette geboren 6 july 1855, RK,
7a   Syrier Hendrik Wilhelm Karel Hubert geboren 4 aug 1857, RK, ovl, 9 sept 1957
7b   Syrier Johanna Hubertina Alida geboren 23 jan 1859 te Tegelen, RK,
8    Syrier Hendricus Jacobus Lodowickus geboren 30 mei 1860 te Tegelen, RK,
9    Syrier Wilhelmina Helena Johanna geboren 14 oct 1861 te Tegelen, RK, ovl 15 december 1861
10 Syrier Gerardus Alphonsus Stephanus  geboren 9 jan 1863 te Tegelen, RK, ovl. 23 januari 1863
 
Blad 240            Gezand     huisnr. 122   
 
1. van den Braak Antonious Corn. geboren 1803 te Pijnackers, ZuidHolland, gehuwd, RK, ambtenaar
2. van Porten Andreola Pet. geboren 1805 te Gouda, gehuwd, RK,huisvrouw,
3. Perolles Antonetta geboren 1847 te Ayen, RK, vertr. 1 april 1851
1a. Driesen Cristiaan, geboren 29 sept 1827 te Tegelen, gehuwd, RK, knecht, uit blad 38 BR getrokken
2a. Beurskens Jacoba geboren 30 oct 1825 te Maasbree, gehuwd, RK, meid
3a. Driesen Joachim geboren 3 april 1853 te Tegelen, RK,
4. Driesen Johanna Maria geboren 18 febr. 1855 te Tegelen, RK,
5. Driesen Jacoba Marg. geboren 31 mei 1857 te Tegelen, RK,
6. Driesen Henriettta geboren 2 april 1860 te Tegelen, RK,
7. Driesen Jacobus Johannes geboren 17 junij 1863 te Tegelen, RK,
No 72
1b. Schoenmaker Johannes geboren 16 junij 1791te Deventer, gehuwd, RK, luit gepens., vest 10 april 1859 uit Roermond
2b. Bouquilau Maria Cath. geboren 1 dec 1797 te Lodelens, Belgie, gehuwd, RK,
3b. Schoenmaker Lodewijk Richar geboren 10 febr 1835 te Boxtel, vertr. 3 april 1862
4. Schoenmaker Frederik Hendrik geboren 13 nov. 1840 te Roermond, RK, vertr. 3 april 1862
5. Schoenmaker Louisa Coletta geboren 7 febr. 1822 te Zoutleeuw, Belgie, RK,
6. Schoenmaker Adolphus Frederikus geboren 12 jan 1833 te Woensel, RK, vertr. 3 april 1862
7. Schoenmaker Maria geboren 26 maart 1848 te Roermond, RK, vertr. 3 april 1862
.  Schoenmaker Quillaume Hospere geboren 24 junij 1806 te Asschen Belgie
 
Blad 241            Dorp        huisnr. 73
 
1.   Compes Maria Sibilla geboren 24 april 1792 te Corchenbruik, Pruissen, weduwe, RK, brandster
2.   Kamp Hendrik geboren 24 sept. 1818 te Tegelen, RK, winkelier, op blad 235 gebracht
3.   Kamp Carolina geboren 14 febr. 1823 te Tegelen, RK, verlaat 20 mei 1851 de gemeente
4.   Kamp Lizetta geboren 11 dec. 1824 te Tegelen, RK, op blad 280 gebracht
2 5  Kamp Hubertina geboren 10 maart 1827 te Tegelen, RK, verlaat 8 mei 1860
3 6  Kamp Helena geboren 31 dec 1832 te Tegelen, RK,
4 7  Kamp Louisa geboren 2 junij 1835 te Tegelen, RK, schoolleerl
5 8 Kamp Paulina geboren 12 aug 1837 te Tegelen, RK,schoolleerl.
 
Blad 242            Dorp        huisnr. 17
 
1. Kreykamp Lambert geboren 10 april 1816 te Tegelen, gehuwd, RK, tapper, ovl. 12 jan 1860
1 2 van Leipzig Maria geboren 10 october 1816 te Tegelen, gehuwd, RK, huisvrouw
2 3. Kreykamp Henrietta geboren 25 aug 1846 te Tegelen, RK, vertr. 3 april 1862 naar Blerick
 3 4. Kreykamp Carolina geboren 22 maart 1849 te Tegelen, RK vertr. 3 april 1862 naar Venlo
4 5. Kreykamp Maria Philomina 3 febr. 1851te Tegelen, RK,
6. Valette Charles Pierre Nap. geboren august 1812 te Maastricht, RK, ambtenaar der, vest 12 jan 1851op blad 51 van dit register gebragt
7. Daris Adolp Josph H. geboren 10 dec 1815 te Roermond, RK, ambtenaar, vest 15 april 1852, vertr. 1 mei 1852
7a. Gijsen Nicolaas geboren 25 maart 1812 te Sittard, RK, ambt, vest 15 mei 1852, vertr. 1 junij 1852
8. Hermans Catharina geboren 1787 te Maastricht, weduwe, RK, vertr. 2 jan 1854, uit blad 235 getrokken
9 Dujardin Lodewijk geboren 15 jan 1817 te Gent, Belgie, RK, ambt, vest 10 mei 1852, vertr. 13 nov 1853
10. von Lichstorff Quillaume Frederik geboren 1826 te Luijck, hervormd, ambt, vest 20 mei 1852 op blad 273 van dit RG gebracht
6 5 8a. Kreykamp Bartholomeus Petrus Louis geboren 2 nov 1852 te Tegelen, RK,
7b. Peereboom Cornelus geboren 1820 te Zaandam, NH, ambt, vest 8 dec 1853 op blad 165 van dit register gebragt
8b. Kneyver Jan Willem geboren 1823  G Beeg  vest 24 dec 1853 op blad 211 van dit register gebragt
7 9.  Weijgand Joseph Frans, 21 julij 1807 te Napels, NH, gepens, vest 10 aug 1856 op blad 216 van dit register gebracht
8c 6. Kreykamp Maria geboren 22 sept 1855 te Tegelen, RK,
9a. Kreykamp Antonetta geboren 30 april 1857 te Tegelen, RK, ovl. 30 nov 1857
7c. Wesly Herman geboren 26 7bris 1831 te Maastricht, Israelit, ambt, ovl. 20 april 1860 uit Helden, op blad 205 gebracht.
 
Blad 243            Dorp        huisnr. 49
 
1. Heijnen Johannes geboren 1789 te Belfed, weduwnaar, RK, akkerman, op blad 129 van dit register gebragt.
2. Heijnen Mechtildes geboren 1800 te Belfeld, gehuwd, RK, vest 12 mei 1853 ovl. 8 julij 1863
1 3 Chel Francis geboren 1 april 1798 te Schinveld, gehuwd, RK, gepens  vest 31 julij 1854
N0 43
1. Orval Eugene geboren 2 april 1821 te Foret, provincie Luijck,gehuwd, RK, smid, vest 1 jan 1856 uit Chevremont.
2. Probst Frederik Susanne geboren 29 nov 1833
3. Orval Eugene Nicolas Joseph geboren 26 oct 1854 te Angleur, prov Luijck, RK,
4. Orval Leonard Hubert Jospeh geboren 25 nov 1856 te Tegelen, RK,
5. Orval Pierre Jean geboren 21 april 1859 te Tegelen, RK, ovl. 4 mei 1860
5a. Orval Maria Lucia Catharina geboren 21 october 1861 te Tegelen, RK,
 
Blad 244            Dorp        huisnr. 67
 
1. Engels Hendrik geboren 20 dec 1802 te Tegelen, RK, gehuwd, dagloner
2. Jacobs Elisabeth geboren 22 aug 1803 te Tegelen, RK, gehuwd, huisvrouw,
3. Engels Joseph geboren 1 jan 1844 te Tegelen, RK,
4. Engels Maria Cath. geboren  19 nov. 1828 te Tegelen, RK, naaister
5. Engels Margaretha geboren 16 aug 1835 te Tegelen, RK, vertr. 27 april 1852
5 6. Engels Maria Elisabeth geboren 31 jan 1838 te Tegelen, RK, ovl. 4 oct 1857
7. Engels Maria Louisa geboren 4 sept 1841 te Tegelen, RK, 13 maart 1852
8.   Engels Maria Magd. geboren 18 aug 1833 te Tegelen, RK, gehuwd, meid, vest 8 oct 1851
9.   Feyen Gerardus geboren 18 octob 1832 te Tegelen, RK, gehuwd, cigarenmaker, uit blad 111 getrokken en op blad 109 geplaatst
10. Feyen Karel Nicolaas geboren 30 april 1852 te Tegelen, RK,
11. Engels Margaretha geboren 16 aug 1835 te Tegelen, RK, naaister vest 18 nov 1852, vertr, 10 8bris 1853
12. Feyen  Jacob Hendr geboren 9 dec 1853 te Tegelen, RK, ovl. 19 jan 1854
6a. Engels Anna Maria geboren 30 maart 1831 te Tegelen, RK, vest 24 jan 1854
7a. Engels Willem Alphons geboren 1 mei 1854 te Tegelen, RK,
8a. Engels Hendrikus Bernardus geboren 21 junij 1854 te Tegelen, RK,
 
Blad 245            Dorp        huisnr. 47  66
 
1. Flos Hendrik geboren 13 april 1807 te Venlo, RK, slagter
2. Engels Maria Eva geboren 6 aug 1804 te Tegelen, RK, koopvrouw
3. Flos Hendrik geboren 19 jan 1829 te Tegelen, RK, metzelaar, vertr. 17 april 1852
4. Flos Eduard geboren 25 juli 1830 te Tegelen, RK, kleermaker, vertr. 8 oct 1850
3 5. Flos Stephanus geboren 2 sept 1838 te Tegelen, RK,
6. Flos Elisabeth geboren 1 juni 1832 te Tegelen, RK, meid, vertr. 11 oct 1850
7. Flos Sibilla geboren 14 aug 1836 te Tegelen, RK, meid, vertr. 17 april 1852
4 8. Flos Theresia geboren 22 febr. 1841 te Tegelen, RK,
5 9. Flos Rosalia geboren 27 juli 1845 te Tegelen, RK,
9a. Flos Hendrik geboren 19 jan 1829 te Tegelen, RK, vest 27 april 1852, op blad 220 van dit registergebragt
6a. Flos Willem geboren 30 april 1834 te Tegelen, RK, schrijnwerker, vest 3 april 1862 uit Kempen
 
Blad 246            Dorp        huisnr. 45  65
 
1. Hebben Leonard geboren 10 jan 1809 te Tegelen, RK, gehuwd, dagloner
2. Janssen Maria Sibil. geboren 16 maart 1812 te Tegelen, RK, gehuwd, huisvrouw
3. Hebben Joseph geboren 13 febr. 1841 te Tegelen, RK, vertr. 3 dec 1853
3 4. Hebben Mathis geboren 8 sept 1843 te Tegelen, RK,
4 5. Hebben Petronella geboren 12 mei 1846 te Tegelen, RK,
1. Wellens Willem geboren 8 dec. 1832 te Tegelen, RK, gehuwd, uit blad 237 van dit register getrokken
2. Linssen Antonetta geboren 24 mei 1839 te Tegelen, RK, gehuwd, uit blad 39 van het BR getrokken
3. Willems Peter Johannes Hubertus geboren 19 aug 1861 te Tegelen, RK,
 
Blad 247            Dorp        huisnr. 50
 
1. Hamakers Hendrik geboren 2 april 1820 te Tegelen, RK, gehuwd, dagloner, ovl. 3 junij 1858
2. Tacken Petronella geboren  17 jan 1811 te Horst, RK, gehuwd, huisvrouw
3. Hamakers Willem geboren 23 dec 1845 te Tegelen, RK,
4. Hamakers Theodo geboren 17 juli 1849 te Tegelen, RK,
5. Hamakers Sophia geboren 1 jan 1844 te Tegelen, RK, zie blad 47
6. Hamakers Yda Wilm. geboren 30 maart 1852 te Tegelen, RK,
7. Gijptmans Pierre Henri geboren 15 sept 1810 te Tegelen, RK, vest 1 sept 1852 ovl. 28 junij 1853
 
Blad 248            Dorp        huisnr. 87
 
1. Janssen Joseph Laurent geboren 27 aug 1818 te Tegelen, gehuwd, RK, klompenmaker, ovl. 1 april 1857
2. van Dijk Margaretha geboren 12 jan 1822 te Tegelen, gehuwd, RK, huisvrouw.
3. Gubbels Windelina geboren 19 juni 1788 te Tegelen, weduwe, RK, vest 22 nov 1850.
4. Janssen Andries Arn. geboren 22 nov. 1850 te Tegelen, RK.
5. Janssen Maria Johanna Dorethea geboren 11 jan 1853 te Tegelen, RK,
6. Janssen Maria Cornelia geboren 6 febr. 1856 te Tegelen, RK.ovl 3 april 1856
 
Blad 249            Dorp        huisnr. 133
 
1.      Siebges Willem geboren 1786 te Dulken, Pruissen, RK, gehuwd,
2.      Ewalds Petronella geboren 21 febr. 1819 te Tegelen, RK, gehuwd,
3.      Siebges Peter geboren 24 sept 1840 te Tegelen, RK,
4.      Siebges Anna Cath. geboren 14 jan 1838 te Tegelen, RK, vertr. 5 nov 1853
4 5.    Siebges Wilhelmina geboren 16 nov. 1843 te Tegelen, RK, vertr. 25 april 1862 naar Dulken, Pruissen.
4 5 6. Siebges Margaretha geboren 4 aug 1846 te Tegelen, RK,
5 6 7. Siebges Rosalina geboren 4 sept 1849 te Tegelen, RK,
6 7 8. Siebges Gerardus geboren 3 aug 1852 te Tegelen, RK,
7 8a.   Siebges Maria Cath. geboren 27 jan 1856 te Tegelen, RK,
8 9.     Siebges Wilhelmus Lamb. geboren 8 junij 1858 te Tegelen, RK,
9a.       Siebges Anna Cath. geboren 14 jan 1838 te Tegelen, RK, naaister, vest 4 oct 1862
 
Blad 250            Dorp        huisnr. 62
 
1. van Leipzig Jan geboren 10 oct 1814 te Tegelen, RK, gehuwd, tapper,
2. Teeuwen Maria Gertrud geboren 18 maart 1819 te Tegelen, RK, gehuwd, huisvrouw,
3. van Leipzig Maria Ida geboren 13 jan 1853 te Tegelen, RK,
4. van Leipzig Cristhina Agnes geboren 28 julij 1854 te Tegelen, RK,
5. van Leipzig Peter Paulus Ant. geboren 12 oct 1856 te Tegelen, RK,
6. van Leipzig Petronella Carolina geboren 23 oct 1858 te Tegelen, RK,
7. van Leipzig Stephanus Paulus geboren 7 jan 1861 te Tegelen, RK, ovl. 8 sept 1861
 
Blad 251           
 
1.     Hoffmans Jan Math geboren 17 mei 1804 te Kaldenkirchen, gehuwd, RK, tapper,
2.     Kessels Agatha geboren 26 dec.1811 te Tegelen, gehuwd, RK, huisvrouw, ovl. 18 april 1852
2 3   Hoffmans Herman geboren 12 april 1831 te Tegelen, RK, knecht
4      Hoffmans Johan Hendr. geboren 16 mei 1838 te Tegelen, RK, schoolleerl, vertr. 1 dec. 1854
3 5   Hoffmans Christiaan geboren 14 febr. 1846 te Tegelen, RK,
4 6   Hoffmans Christina geboren 19 juli 1834 te Tegelen, RK,
5 7   Hoffmans Johanna Elisabeth geboren 21 juli 1840 te Tegelen, RK, vertr. 3 april 1862
6 8   Hoffmans Johanna Cunnigunda geboren 26 juni 1844 te Tegelen, RK,
8 10 Hoffmans Gertrudis geboren 17 maart 1848 te Tegelen, RK,
9 11 Peeters Margaretha geboren 20 maart. 1786 te Tegelen, weduwe, RK, ovl. 20 junij 1862
12    Hoffmans Agatha 29 maart 1852 te Tegelen, RK, ovl. 11 julij 1852
 
Blad 252            Dorp        huisnr. 59
 
1. Berden Goswinus Hub. geboren 23 april 1822 te Broekhuijzen, ongh.RK, kapelaan
No 25
1. Thijssen Andreas geboren 20 maart 1824 te Kessel, gehuwd, RK, timmerman, uit blad 29 van het BR getrokken.
2. Janssen Anna Elisabeth 21 juli 1823 te Beesel, gehuwd, RK, vest 27 mei 1853
3. Thijssen Petronella Hub. geboren 20 febr. 1855 te Tegelen, RK,
4. Thijssen Cornelia Hub. geboren 25 nov. 1857 te Tegelen RK,
5. Thijssen Theod Cath Hubertina geboren 16 sept 1860 te Tegelen RK,
 
Boots Wilhelmus geboren 17 maart 1837 te Beesel, RK, gehuwd, uit blad 36 van het BR getrokken
2. Matha Antonia geboren 19 mei 1835 te M Bree, RK, gehuwd,
3. Boots Peter geboren 29 febr. 1860 te Tegelen, RK,
 
Blad 253            Dorp   
 
1. Peeters Johan geboren 27 juni 1786 te Tegelen, ongh. RK, akkerman,
2. Peeters Wilhelmina geboren 3 maart 1789 te Tegelen, ongh, RK, huishoudster, ovl. 11 aug. 1861
3. Peeters Sophia geboren 17 juli 1794 te Tegelen, ongh. RK, huishoudster
4. Thijssen Anna Maria geboren 1832 te Broekhuijzen, ongh, RK, meid vest 7 junij 1852 op blad 47 gebragt.
 
Blad 254            Dorp        huisnr. 55
 
1. Ververgaert Godfried geboren 1803 te Sevenum, gehuwd, RK, metzelaar, ovl. 5 april 1856
2. Thijssen Johanna  geboren 5 octob 1805 te Tegelen, RK, gehuwd, huisvrouw
3. Ververgaert Pieter Johan geboren 28 juni 1830 te Tegelen, RK, metzelaar, vertr. 9 maart 1851
4. Ververgaert Hubert geboren 29 nov 1836 te Tegelen, RK, schoenmakerl.
5. Ververgaert Johan Hubert geboren 13 mei 1839 te Tegelen, RK, tijdelijk afwezig per 1 april 1851
6. Ververgaert Anton Hubert geboren 2 dec 1841 te Tegelen, RK,
7. Ververgaert Lodewijk geboren 16 maart 1848 te Tegelen, RK,
8. Ververgaert Wilhelmina Hub. geboren 23 juli 1828 te Tegelen, RK, meid,
9. Ververgaert Peter Johan geboren 28 juni 1830 te Tegelen, RK, knecht, vest 26 april 1851
10.  Ververgaert Johan Hubert geboren 13 mei 1839 te Tegelen, RK,
 
1. Faessen Peter Willem geboren 1 febr. 1826 te Tegelen, gehuwd, RK, dagloner uit blad 229 getrokken
2. Naus Elisabeth geboren 13 april 1827 te Neer, gehuwd, RK, huisvrouw.
3. Faessen Maria Agnes geboren 13 aug 1858 te Tegelen, RK.
4. Faessen Maria Petronella 5 junij 1861 te Tegelen, RK.
 
Blad 255    Tegelen dorp               huisnr. 47
 
1. Jacobs Johannes geboren 2 aug 1795 te Beesel, gehuwd, RK, dagloonster
2. Joosten Petronella geboren 1 october 1828 te Tegelen, ongh. RK, dagloonster, ovl. 19 sept 1857
1. Schrijvers Ferdin Andries geboren 23 dec. 1825 te Bever, Belgie, gehuwd, RK, reiziger, vest 10 maart 1857 uit Herten, vertr. 20 aug 1857
2. Kuijper Cornelia Maria geboren 18 jan 1826 te Utrecht, gehuwd, RK, huisvrouw,
3. Schrijver Leonard Gerard Ferd. geboren 26 sept 1850 te St. Odilienberg, RK.
4. Schrijver Alphonsus Joseph Hubertus geboren 30 dec. 1854 te Herten, RK.
1. Kramer Maria Catharina geboren 13 mei 1794 te Leijden, weduwe, RK, vest 23 april 1858, vertr. 27 april 1859
2. Couche Maria Louisa geboren 1826 te Ritthem in Zeeland, weduwe, RK, vest 23 april 1858, vertr. 27 april 1859
 
Blad 256    Tegelen dorp               huisnr. 60
 
1.   Dreesens Christina geboren 1788 te Kevelaat, weduwe, RK, naaister, ovl. 16 april 1854
1 2.Lehnen Peter Johan geboren 22 aug 1826 te Bracht, gehuwd, timmerman,
2 3.Corneth Hubertina geboren 9 juli 1825 te Tegelen RK gehuwd, naaister,
3 4.Lehnen Maria Hub. Philomina geboren 13 nov 1850 te Tegelen, RK, vest 13 nov 1850
5.   Corneth Hubert geboren 11 julij 1822 te Tegelen, RK, knecht vest 18 mei 1852, vertr. 19 sept 1852
5a. Lehnen Josephus H. geboren 20 febr 1853 te Tegelen, RK, vertr. 4 maart 1853
4a. Lehnen Anna Maria Hubertina geboren 15 aug 1857 te Tegelen, RK,
5b. Lehnen Anna Hubert. geboren 10 sept 1860 te Tegelen, RK, ovl. 16 febr. 1862
 
Blad 257    Tegelen dorp               huisnr. 115
 
1.   Strouken Andreas gedoopt 30 nov. 1801 te Belfeld, gehuwd, RK, koopman,
2.   Peeters Helena gedoopt 9 julij 1802 te Tegelen, gehuwd, RK,huhisvrouw,
3.   StroukenWillem gedoopt 6 sept 1830 te Tegelen, RK, knecht, verlaat 1 jan 1854 de gemeente
4.   Strouken Godfried gedoopt 4 mei 1836 te Tegelen, RK, schoolleerl, verlaat 30 dec. 1851 de gemeente.
5 3.Strouken Jacobus gedoopt 2 maart 1839 te Tegelen, RK, schoolleerl,
6 4.Strouken Franciskus gedoopt 23 dec. 1841 te Tegelen, RK, schoolleerl,
7 5.Strouken Johannes gedoopt 20 mei 1845 te Tegelen, RK, schoolleerl,
8.   Strouken Petronella gedoopt 2 julij 1828 te Tegelen, RK, meid, verlaat 20 april 1851 de gemeente.
9.   Strouken Agatha gedoopt 26 sept 1833 te Tegelen, RK, meid, verlaat 20 april 1851 de gemeente.
8 6.Strouken Petronella gedoopt 2 juli 1828 te Tegelen, RK, meid, vest 13 april 1852, verl 2 april 1862
7a. Strouken Willem gedoopt 6 sept 1830 te Tegelen, RK, vest 1 april 1854
8b. Strouken Godfried gedoopt 4 mei 1836 te Tegelen, RK, vest 3 mei 1859 uit KKirchen
9a. Gortz Anna Maria Catharina gedoopt 4 jan 1861 te Tegelen, RK, ovl 9 sept. 1861
10. Gortz Cornelus Theod. gedoopt 16 febr. 1836 te Kessel, gehuwd, RK, vest 3 sept 1860 uit Pruissen
11. Strouken Agatha gedoopt 27 decemb 1833 te Tegelen, gehuwd, RK,
12. Gortz Johannes Gisbertus gedoopt 13 april 1862 te Tegelen, RK,
 
Blad 258    Tegelen dorp               huisnr. 68
 
1.    Schell Mathis geboren 1 april 1803 te Tegelen, gehuwd, RK. dagloner.
2.    Nicasius Catharina geboren 5 april 1802 te KKirchen, gehuwd, RK, huisvrouw.
3.    Schell Joseph geboren 20 octob 1834 te Tegelen, RK, knecht, vertr 8 februarij 1851.
3 4. Schell Johannes geboren 23 sept. 1840 te Tegelen, RK, schoolleerl.
4 5. Schell Hubert geboren 23 nov. 1843 te Tegelen, RK, schoolleerl.
6.    Schell Lizetta geboren 30 octob 1836 te Tegelen, RK, schoolleerl., vertr. 19 junij 1854
5 7. Schell Anna Maria geboren 13 maart 1847 te Tegelen, RK, schoolleerl.
8.    Pleunis Sibilla geboren 10  maart 1772 te Kkirchen, vest 10 maart 1851, ovl 4 april 1851
 
1. Schell Johan Theod. Josef geboren 20 oct 1834 te Tegelen, gehuwd, knecht vest 10 oct 1860 uit Kaldenkirchen
2. Verkooyen Anna Maria geboren 24 sept 1835 te Horst, gehuwd, vrouw
3. Schell Peter Mathis geboren 11 dec. 1860  te Tegelen
 
Blad 259    Tegelen dorp               huisnr. 51                                    film [4]   2+11
 
1. Krambruchers Godfried geboren 15 febr. 1798 te Bracht, Pruissen, RK, gehuwd, pottenbakker
2. Hutgens Margaretha geboren 10 jan 1798 te KKirchen, RK, gehuwd, huisvrouw
3. Krambruchers Agnes geboren 1832 te KKirchen, RK, meid vertr. 19 april 1852
4. Hover Jacob geboren 1804 te Neus, Pruissen, RK, looyer, vest 21 febr. 1851, vertr. 17 mei 1851
4a. Durlinger Johan Eduardus geboren 31 maart 1824 te Maastricht, ambtenaar, RK,vest11 junij 1851 vertr. 15 april 1852
5   Donders Arnoldus geboren 17 dec 1816 te Tilburg, RK, ambtenaar, RK,vest 5 mei 1851 vertr. 1 mei 1852
3a Hutgens Jan Mathis geboren 28 maart 1770 te KKirchen, RK, weduwnaar, vest 1 jan 1853, ovl 18 nov 1853
3b Hilgers Alexander geboren 16 april 1833 te Horst, RK,knecht,  uit blad193 van dir register getrokken
4b Hilgers Ernestina geboren 31 dec 1837 te Horst, RK,meid, uit blad193 van dir register getrokken
No 48
1. Gitmans Jan Theodor geboren 8 nov 1822 te Tegelen, RK, gehuwd, pottenbakker, vest 1 febr. 1860 uit Efferen, Pruissen.
2. Krambruchers Agnes geboren 28-09-1832 te KKirchen, RK, gehuwd,
3. Gitmans  Bartholomeus Godfried geboren 19 julij 1853 te Peer, Belgie, RK,
4. Gitmans Jacob Wilhelm Hub. geboren 12 jan 1858 te Lindenthal, Pruissen,RK,
5. Gitmans Elisabeth geboren 12 nov 1861 te Tegelen, RK,
 
Blad 260    Tegelen dorp                                                                   film [4]   1+12
 
1. Driessen Catharina geboren 1801 te Tegelen, RK, dagloner, ovl. 24 febr, 1861
2. Driessen Margaretha geboren 21 nov 1823 te Tegelen, RK, vertr. 29 oct 1850
1. Nuy Gerard geboren 2 mei 1820 te Bommel, Gelderl., RK, gehuwd, koetsier, uit blad 5 van BR getrokken
2. Pras Wilhelmina geboren 4 febr.1823 te Kessel, RK, gehuwd, huisvrouw
3. Nuij Maria Cath. geboren 25 nov. 1852 te Tegelen, RK,
4. Pras Maria geboren 17 dec 1817 te Tegelen, RK, te Tegelen, RK, naaister, uit blad 51 van dit register getrokken op blad 132 gebracht.
5 Nuij Johannes Hub. geboren 23 mei 1854 te Tegelen, RK, ovl. 17 julij 1854
5a Nuij Johanna M. geboren 18 nov 1855 te Tegelen, RK, ovl. 13 dec 1858
6 Nuij Anna Maria geboren 8 junij 1858 te Tegelen, RK, ovl. 4 junij 1859
7. Pras Peter  geboren 16 mei 1863 te Tegelen, RK,
 
Blad 261    Tegelen dorp               huisnr. 124
 
1. Janssen Gisbert geboren 1809 te Helden, gehuwd, RK, dagloner
2. Wellens Elisabetha geboren 14 maart 1803 te Tegelen, gehuwd, RK, huisvrouw, ovl. 10 junij 1861
2 3 Janssen Gerard geboren 18 febr, 1838 te Tegelen, RK, schoolleerl.
4. Janssen Wilhelm 31 octob 1839 te Tegelen, RK, schoolleerl., vert 5 april 1854
5. Janssen Agatha 2 febr. 1841 te Tegelen, RK, schoolleerl., vert. 9 april 1853
3 6 Janssen Louisa 11 maart 1847 te Tegelen, RK,
4a Janssen Agtha 2 febr. 1841 te Tegelen, RK, vest .3 aug 1861 uit Vorst
 
Blad 262    Tegelen dorp
 
1. Ewalds Johanna geboren 26 mei 1786 te Tegelen, weduwe, RK, dagloonster, ovl. 29 januarij 1854
2. Meertz Leonard geboren 8 mei 1788 te Tegelen, ongehuwd, RK, geen, ovl. 19 april 1855
no 101
1. Aerts Frances geboren 7 mei 1826 te Tegelen, gehuwd, RK, dagloner, uit blad 201 getrokken
2. Locher Carolina geboren 2 januarij 1826 te Tegelen, gehuwd, RK, naaister, uit blad 191 getrokken
3. Aerts Johannes geboren 14 sept. 1854 te Tegelen, RK,
4. Aerts Jacobus geboren 7 maart 1858 te Tegelen RK,
5. Aerts Hendricus Hubertus 15 junij 1860 te Tegelen, RK
 
Blad 263    Tegelen dorp               huisnr. 49
 
1. Ewalds Johannes geboren 23 maart 1798 te Tegelen, RK, gehuwd, schoenmaker
2. Theelen Maria geboren 10 februarij 1817 te Swalmen, RK, gehuwd, huisvrouw
3. Ewalds Joseph geboren 20 oct 1846 te Tegelen, RK,
4. Ewalds Jacobus geboren 24 aug 1848 te Tegelen, RK,
5. Ewalds Helena Philom geboren 21 maart 1851 te Tegelen, RK,
6. Ewalds Joachim August geboren 14 febr 1853 te Tegelen, RK,
7. Ewalds Maria Lucia geboren 16 dec 1859 te Tegelen, RK,
 
Blad 264    Tegelen dorp               huisnr. 64
 
1.     Driessen Peter geboren 1794 te Belfeld, gehuwd, RK, kleermaker, ovl. 16 jan 1860
1 2   Ewalds Petronella geboren 18 febr. 1790 te Tegelen, gehuwd, RK, huisvrouw
3      Driessen Wilhelm geboren 8 nov. 1836 te Tegelen, RK, schoenmaker, vertr. 18 april 1852
3 4 2 Driessen Joseph geboren 18 april 1821 te Tegelen, gehuwd, RK,
5       Vervoort Theresia geboren 1 mei 1820 te Tegelen, RK, naaister, ovl 9 april 1856
4 6 3 Driessen Peter geboren 20 aug, 1849 te Tegelen, RK.
7       Driessen Willem geboren 8 nov. 1836 te Tegelen, RK, schoenmaker, vest 10 mei 1852
4 5a  Driessen Willem geboren 8 nov. 1836 te Tegelen, RK, vest 17 april 1857 uit Lobbricht, Vorst
5b    Driessen Maria Cath. geboren 22 junij 1828 te Tegelen, RK, meid, vest 10 april 1861 uit Kempen
1      Driessen Willem geboren 8 nov. 1836 te Tegelen, RK, schoenm, vest 10 maart 1861 uit Vorst
 
Blad 265    Tegelen dorp               huisnr. 46
 
1.   Giesen Leonardus geboren 1800 te Beesel, RK, gehuwd, smidt, ovl 1 mei 1857
1 2 Franssen Lucia geboren 13 dec 1806 te Tegelen, RK, gehuwd, huisvrouw,
2 3 Giesen Pieter Michiel geboren 28 mei 1835 te Tegelen, RK, smidsgesel
3 4 Giesen Joseph geboren 16 jan 1838 te Tegelen, RK, vertr. 4 april 1862
5    Giesen Gertrudis geboren 17 juli 1833 te Tegelen, RK, meid, ovl. 2 aug 1857
4 6 Giesen Johanna geboren 8 febr. 1847 te Tegelen, RK,
5a  Claassen Gerardus geboren 1827 te Cuijck, RK, smidt vest 26 febr. 1860 uit Venlo op blad 153 gebracht/
6a  Claassen  Johanna Josephina geboren 11 febr. 1861 te Tegelen, RK,
4a  Giesen Joseph geboren 16 jan 1838  te Tegelen, RK,smid vest 28 mei 1862 uit Kempen
 
Blad 266    Tegelen dorp               huisnr. 53
 
1. Olders Reynold geboren 19 febr. 1811 te Tegelen, gehuwd, RK, schoenmaker, ovl 3 juni 1861
2. Joosten Maria Cath. geboren 22 sept 1808 te Lobberich, gehuwd, RK, huisvr.
3 Olders Lambertus geboren 1838 te Breyell, RK, vertr. 1 mei 1854
3 4 Olders Rijnold geboren 22 sept 1840 te Breyell, RK,
4 5 Olders Arnold geboren 22 jan 1842 te Tegelen, RK,
5 6 Olders Gertruda geboren 24 dec 1846 te Tegelen, RK,
6 7 Olders Antonia geboren 9 maart 1850 te Tegelen, RK,
7 8 Olders Johan Math geboren 1 april 1851 te Tegelen, RK,
8 9 Olders Gerard geboren 1 april 1851 te Tegelen, RK,
9a Olders Lambert geboren 1838 te Breyell, RK, knecht, vest 26 jan 1854, vertr. 17 junij 1855
9b Olders Lambert geboren 1838 te Breyell, RK, Sch, vest 22 april 1859, ovl. 5 nov 1860, uit Suchtelen
No 44
1. Dambacher Peter Mathias geboren 6 april 1824 te Tegelen, gehuwd, RK, bakker, vest 1 julij 1859, uit Lobbricht
2. Thissen Catharina Gert geboren 13 mei 1835 te Grefrath, gehuwd, RK, vrouw, uit Grefrath.
3. Dambacher Maria Elisabetha geboren 19 febr. 1860 te Tegelen, RK
4  Dambacher Johan Frans geboren 25 mei 1861 te Tegelen, RK
5. Dambacher Gisbert Karel geboren 25 jan 1863 te Tegelen, RK.
 
Blad 267    Tegelen dorp               huisnr. 45
 
1.   Houba Theodoor geboren 14 febr. 1803 te Tegelen, RK, koopman
2.   Houba Willem geboren 5 aug 1815 te Tegelen, RK, gehuwd, brander
3.   Houba Peter Hendrik geboren 20 oct 1817 te Tegelen, RK, commis
4.   Driessen Sibilla geboren 3 april 1823 te Tegelen, RK, gehuwd, huisvrouw
5.   Houba Matheus Theod. Hubertus geboren 24 oct 1852 te Tegelen, RK, ovl. 6 aug 1856.
5 6. Houba Aldegonda Maria Agnes geboren 22 nov. 1853 te Tegelen, RK,
6 7. Houba Maria Chris. Hubertina geboren 9 aug 1855 te Tegelen, RK,
7a.  Houba Matheus Theodorus Hubertus geboren 16 jan 1857 te Tegelen, RK, ovl. 28 aug 1857.
7b.  Houba Josephina Wilhelmina Carolina geboren 8 maart 1858  te Tegelen, RK,
8.   Houba Albert Stephan August geboren 5 julij 1859 te Tegelen, RK,
9.   Houba Peter Hubert August geboren 11 oct 1846 te Ophoven, RK, student vest 13 julij 1859 uit Ophoven
10. Houba Peter Joseph Hubertus geboren 23 sept 1860 te Tegelen, RK,
11. Houba Peter Willem Leonard  geboren  3 febr. 1862 te Tegelen, RK,
 
Blad 268    Tegelen dorp               huisnr. 42
 
1. Timmermans Anna Maria geboren 4 oct 1798  te Tegelen, RK, weduwe, dagloonster
2. Stax Peter Mathis geboren 18 febr. 1836  te Tegelen, RK, vertr. 12 febr. 1852
2a. Stax Mathis geboren 18 febr. 1836  te Tegelen, RK, vest 10 febr. 1853, vertr. 31 aug 1853
2b. Stax Johannes Math. geboren 18 febr. 1836  te Tegelen, RK, timmerman, vest 10 febr 1860, uit Lobberich, op blad 10 BR gebragt.
No 317
1. Roggen Jan geboren 11 dec 1819 te Tegelen, RK,gehuwd, dagloner, uit blad nr 8 van dit register getrokken.
2. Gijsen Wilhelmina geboren 17 jan 1824 te Blerick, RK, gehuwd,
3. Roggen Maria Margaretha geboren 8 febr. 1853 te Tegelen, RK,
4. Roggen Hendrica Hub. geboren 19 febr. 1856  te Tegelen, RK,
5. Roggen Paulina Maria geboren 2 juni 1859 te Tegelen, RK, ovl. 23 julij 1860
5a. Roggen Gerardus Joh. geboren 29 mei 1861 te Tegelen, RK,
 
Blad 269    Tegelen dorp               huisnr. 41
 
1. Jonckmans Mathis geboren 11 octob 1788 te Tegelen, gehuwd, RK, lattenzager, ovl. 8 jan 1857
2. Verkoyen Gertrudis geboren 1788 te Grubbenvorst, gehuwd, RK, huisvrouw
 
1. Vervoort Hubertus geboren 27 april 1821 te Tegelen, gehuwd, RK, bakker, vest 18 junij 1853, verl. 1 april 1856 gemeente
2. Spee Beatrix geboren te Leuth, gehuwd, RK,
3. Vervoort Hendrik Hubertus geboren 2 maart 1854 te Tegelen, RK,
4. Vervoort Johannes Matheus geboren 28 nov. 1855 te Tegelen, RK,
No 54
1. Janssens Barbara geboren 23 mei 1787 te ClemersKerkel, weduwe, RK, gepens, vest 2 jul 1856 uit Gennep, ovl 5 april 1862
2. van der Beele Carolina geboren 25 maart 1817 te Tegelen, RK,
3. van der Beele Maria Theresia geboren 1823 te Afferden, RK, vest 5 mei 1858 verl 30 sept 1858 uit Venlo
3a.van der Beele Maria Theresia geboren 13 dec. 1823 te Afferden, RK, vest 6 nov. 1861uit Aken, vertr. 10 nov. 1862 naar Brussel.
 
Blad 270    Tegelen dorp                huisnr. 40                                 
 
1. Teeuwen Anna Catharina geboren 19 october 1781 te Tegelen, RK, weduwe, akkervrouw, ovl. 18 april 1862
2. Peeters Stephanus  geboren 22 dec 1817 te Tegelen, RK, akkerman
3. Peeters Peter geboren 27 sept 1825 te Tegelen, RK, knecht
4. Peeters Maria Petronella geboren 24 jan 1816 te Tegelen, RK, meid, vertr. 1 jan 1853
5. Peeters Petronella geboren 22 jan 1820 te Tegelen, RK, meid
5 6. Peeters Johanna Yda geboren 4 febr 1822 te Tegelen, RK, meid
 
Blad 271    Tegelen dorp               huisnr. 40
 
1. Frenken Johannes          geboren 10 april    1812 te Roggel, RK, dagloner,
2. Peeters   Yda                  geboren 28 mei     1814 te Tegelen, RK,
3. Frenken  Peter                geboren 17 aug     1846 te Tegelen, RK,
4. Frenken  Helena              geboren 17 maart 1844 te Tegelen, RK,
5. Frenken  Maria Cath.      geboren 24 julij     1848 te Tegelen, RK,
6. Frenken  Johanna Hub.    geboren 3   febr.   1850 te Tegelen, RK,
7. Frenken  Josephina          geboren 19 sept    1851 te Tegelen, RK,
8. Frenken  Stephanus         geboren 11 dec.   1854 te Tegelen, RK,
9. Frenken  Hendricus Hub. geboren 9   april   1858 te Tegelen, RK, ovl. 23 april 1858.
 
Blad 272    Tegelen dorp               huisnr. 24 38                            
 
1. Houba Hermannus geboren 24 maart 1785 te Tegelen, gehuwd, RK, brouwer, ovl. 23 april 1860
2. Peeters Barbara geboren 13 nov. 1793 te Tegelen, gehuwd, RK, koopvrouw.
3. Houba Paulus geboren 7 sept 1824 te Tegelen, RK, kuiper, vertr 25 maart 1854
3 4. Houba Michiel Willem geboren 17 april 1826 te Tegelen, RK, timmerman
5. Houba Catharina Frederika geboren 6 dec 1835 te Tegelen, RK, vertr. 7 april 1853
4 5a. Houba Catharina Frederika geboren 6 dec 1835 te Tegelen, RK, vest 18 nov 1853 vertr. 6 oct 1860 naar Kaldenkirchen
5b. Houba Margaretha Hub. geboren 30 julij 1829 te Tegelen, RK, vest 1 april 1857
3a. Thijssen Anna Kar. Hub. geboren 8 febr. 1829 te Tegelen, gehuwd, RK, vrouw getrokken uit blad 211
4a. Houba Yda Barbara Hubertina geboren 26 aug 1861 te Tegelen, RK.
 
1. van der Creke Hendrikus Jac. geboren 8 dec 1793 te Rotterdam, gehuwd, RK, zonder, vest 30 oct 1858 vertr 25 mei 1859 uit Venraij
2. van Eijken Anna Maria Antonetta geboren 21 mei 1796 te Rotterdam, gehuwd, RK,
3. van der Creke Louisa Elisa Francaise geboren 23 febr. 1827 te Rotterdam, RK.
4. van der Creke Anna Maria Charlotte geboren  6 junij 1837 te Rotterdam, RK.
 
1. Schell Johan Theodor geboren 20 oct 1834 te Tegelen, gehuwd, RK, dagloner vest 20 oct 1860 uit Kkirchen zie blad 258
2. Verkooyen Anna Maria geboren 24 sept 1835 te Horst, gehuwd, dagloner
3. Schell Peter Mathias geboren 11 dec 1860 te Tegelen, RK.

 

Blad 273    Tegelen Dorp              huisnr. 22 37 
 
1.  Peeters Antoon geboren 24 aug 1799 te Tegelen, gehuwd, RK, tapper,
2. Joosten Petronella geboren 20 julij 1798 te Belfeld, gehuwd, RK, huisvrouw,
3.  Peeters Michiel geboren 19 sept 1824 te Tegelen, RK, voerman, op blad 276 van dit register gebracht.
3 4  Peeters Hendrik geboren 22 sept. 1840 te Tegelen, RK, schoolleerl, verl 4 april 1862 de gemeente
4 5  Peeters Anna Gertrudis geboren 27 dec 1827 te Tegelen, RK, meid
5 6  Peeters Anna Margaretha geboren 20 jan 1831 te Tegelen
7  Peeters Christina geboren 24 aug 16 julij 1833/34 te Tegelen, verlaat 10 febr. 1851 de gemeente
7 8 6  Peeters Hendrica geboren 25 april 1837 te Tegelen, verlaat 8 mei 1859 de gemeente naar Echt.
8 9 7  Peeters Antonetta geboren 17 juli 1848 te Tegelen
10  Thijssen Johannes geboren 12 maart 1762 te Tegelen, RK, rentenier, overgebracht op blad 211 van dit register.
9 11 8  Lobbrij Christiaan geboren 7 junij 1780, s' Bosch, N.Brabant, weduwnaar, RK,
10 12 9  Wentzler Joseph geboren 1787, Pruissen, RK, ongh., ovl. 19 maart 1860
11 13 10  Schrijnewerckers Cornelia geboren 1788 te Swalmen, weduwe,
12 14 11  Claessen(?) Herman 26 mei 1814 te Kloosterkamp, Pruis, ongh., vest 1 julij 1851
15 Passan Hendrik geboren 1817 te Maastricht, ong. ambt, vest 16 julij 1851, vertr. 1 mei 1852
16  Johan P.H. geboren 1821 te Neus, Pruis, ongh., vest 15 sept 1851, vertr. 4 julij 1852
13a von Lichstorff Quillaume Frederik geboren 19 maart 1826 te Luijk,, ambt, vest 20 mei 1852, vertr 1 sept 1853 uit blad 242 getrokken.
13b Weille (de) Gerard Frederik geboren 28 maart 1823 te Broekhuijzen, ongh, N.H., ambt, vest 14 dec 1853 op blad 211 van dit Reg gebracht
12a Vanstapele Martijn Gerard geboren 22 dec 1828 te Steenbergen Braband, ongh, N.H., ambt, vest 21 dec 1855, vertr. 1 april 1860.
13c de Koning Paulus geboren 1831 te Oorschot, ong, RK, vest 26 sept 1857 uit Oorschot vest blad 181 van dit register.
14a Klaassen Hendrik geboren 20 aug 1824 te Cuijck, ongh, RK, ambt, vest 29 oct 1859 uit Cuijck.
15a Linssen Wilhelmus geboren 30 oct 1832 te Echt, Ongh, RK, ambt, vest 2 nov 1859 uit Echt, vertr. 27 maart 1860 naar Venlo.
16a Haan Wolters Hendrik geboren 18 nov ? 1788 te Schaesberg, gehuwd, RK, gepens wachtman, vest 8 oct 1861, vertr. 1 julij 1862
16b van Lier Catharina geboren 16 junij 1791 te Oss,  gehuwd, RK,
14c Gortz H
Wesly Herman geboren 16 sept 1831 te Maastricht, ong., jood, uit blad 205, vertrekt 7 sept 1862
 
Blad 274    Holtmolen                                                                       
 
1. Reniers Charles geboren 1822 te Antwerpen, Begie, ongehuwd, RK, sigarenfab. ovl. 7 sept. 1853.
 
1. Cloquet Jean Baptist geboren 28 julij 1820 te Roermond, gehuwd, RK, zonder, vest 3 nov. 1852, vertr. 17 dec 1860, 3 diensboden nr 60
2. de Rijk Maria Louisa P. F. M. geboren 14 maart 1831 te Tegelen, gehuwd, RK, uit blad 14 getrokken
3. Cloquet Maria J. Gerardina geboren 26 junij 1853 te Tegelen, RK.
4. Cloquet Hubertus G. J. B. geboren 7 nov. 1854 te Tegelen, RK.
5. Cloquet Maria Catharina Gertrudis Louisa geboren 26 nov. 1857 te Tegelen, RK.
6.
 
Blad 275    Leemhorst                                                               
 
1.     Rulkens Peter geboren 3 maart 1803 te Tegelen, weduwe, RK, dagloner, ovl. 27 jan 1860
2      Rulkens Theodor geboren 14 mei 1830 te Tegelen RK, overgebracht op 14
2 3 1 Rulkens Wilhelmus geboren 20 april 1835 te Tegelen, RK, verlaat 4 april 1862 de gemeente
3 4 2 Rulkens Mathis geboren 1839 te Tegelen, RK, op blad 55 gebragt
4 5 1 Rulkens Maria Sophia geboren 29 juli 1831 te Tegelen, gehuwd, RK,
4 5a 2  Luttels Hendrik geboren 25 nov. 1834 te Belfeld, gehuwd, RK, uit blad 183 getrokken
5 3   Luttels Maria Catha. geboren 26 junij 1860 te Tegelen
4a    Luttels Wilhelmina geboren 16 april 1862 te Tegelen
 
Blad 276    Tegelen Dorp                                                               
 
1. Coulier Michel geboren 27 jan 1793 te 'S Hagen, ZHolland, gehuwd, RK, Hoofdcommies, vest 1 oct 1850 uit Venlo, vertr. 1 april 1852.
2. Meun Dometille geboren 18 sept 1798 te Malplaques, Frankrijk, gehuwd, RK, huisvrouw,
3. Coulier Eduard geboren 22 mei 1830 te Beaumont, Belgie, klerk, RK.
4. Coulier Josephina Cath. geboren 1 aug 1820 te Pechanh Belgie, RK.
5. Coulier Lambertina Cath. geboren 20 julij te Venloo, RK.
 
1. Renaud Jan Samuel geboren 10 dec. 1799 te Maastricht, Prot, h commies, vest 1 maart 1852, vertr. 30 april 1853
2. Bonner Clara Henrietta geboren 10 dec 1802 te Vaels, Prot, hvrouw,
3. Renaud Jean Henrik Maurice geboren 28 mei 1835 te Maastricht,  Prot
4. Renaud Eduard Lodewiekus geboren 3 mei 1837 te Maastricht,  Prot
5. Renaud George Ferdin Aug. geboren 10 julij 1841 te Sittard, Prot
6. Renaud Amalia Louisa geboren 10 febr, 1844 te Venlo, Prot
7. Renaud Louisa Sophia geboren 27 julij 1846 te Venlo, Prot
 
1. Reighard Adelard Gijsber. geboren 25 maart 1814 te Hoorn, NHolland, gehuwd, Ned. Herv., vest 29 april 1853,  vertr. 24 maart 1855
2. de Man Maria Josephina Henrietta geboren 27 jan 1812 te Roermond, gehuwd, RK,
3. Reighard Jan Baptist Ern. geboren 24 junij 1843 te Roermond, RK,
4. Reighard Adelard Felix Hubert geboren 21 febr. 1848 te Weert, RK,
5. Reighard Maria Hubert. Henrietta geboren 7 junij 1853 te Tegelen, RK,
 
1. Peeters Peter Michiel geboren 19 sept 1824 te Tegelen, gehuwd, RK, herbergier uit blad 273 getrokken
2. van Schayck Anna Elisabeth geboren 14 april 1820 te Straelen, Pruissen, gehuwd, RK, herbergier, uit blad 46 getrokken
3. Weygand Joseph Frans geboren 26 julij 1807 te Napels, RK, gepens, vest 10 october 1860? uit blad 216 getrokken, vertr. 28 sept 1858?
3 4. Peeters Maria Margaretha Cornelia geboren 14 sept. 1856 te Tegelen, RK.
4 5. van Gestel Constant Joannes Francis August geboren 1811 te Roermond, ontv., vest 15 april 1857 uit Maashees
5 6. Leclerq Theophil Jules Clemet geboren 28 febr. 1833 te Roermond, RK, ongehuwd, klerk, vest 15 april 1857 vertr.26 nov. 1860 uit Zaandam.
6a. Peeters Petronella Lucia Hubt. geboren 13 dec. 1858 te Roermond[??], RK.
 
Blad 277    Tegelen                       huisnr. 61
 
1. Pennarts Hendrik Jan geboren 28 maart 1828 te Rhemburg, Pruissen, gehuwd, RK, vest 1 mei 1851.
2. Herberichs Elisabeth geboren 30 oct 1822 te Kerkraeth, Pruissen, gehuwd, RK, vest 11 mei 1851
3. Pennarts Hubertina geboren 11 mei 1851 te Tegelen, RK,
4. Pennarts Anna Margaretha geboren 3 junij 1853 te Tegelen, RK.ovl 8 oct 1859.
5. Pennarts Maria Lucia Cath. geboren 24 sept 1855 te Tegelen, RK.
6. Pennarts Johannes Franciskus Joseph geboren 5 october 1857 te Tegelen, RK.
7. Pennarts Wilhelmus Bernardus geboren 28 maart 1860 te Tegelen, RK.
 
 
Blad 278    Steijl                           huisnr. 322                                     
 
1.  Welker Hendrik geboren 1821 te Venloo, gehuwd, RK, steenhouwer, vest. 14 junij 1851 vertr. 10 april 1861.
2.  van der Heijden Helena geboren 1820 te Venloo, gehuwd, RK, zonder.
3.  Welker Hubertus geboren 1846 te Venloo, RK.
4.  Welker Johanna Mecht. geboren 1850 te Venloo, RK, ovl. 2 nov. 1851.
4a Snijders Christina geboren 6 aug. 1778 te Blerick, weduwe, RK.
5.  Welker Anna Cath.geboren 12 nov. 1853 te Tegelen, RK.
6.  Welker Philip geboren 22 nov. 1855 te Tegelen, RK, ovl. 30 julij 1856.
6a.Welker Joseph geboren 25 junij 1857 te Tegelen, RK.
7.  Welker Johann Barth geboren 8 aug 1859 te Tegelen, RK.
 
1. Holten Laurentius Hubert geboren 3 maart 1833 te Buggenum, gehuwd, RK, schipper, vest 1 mei 1861 uit Buggenum.
2. Rijvers Yda Christina geboren 4 april 1833 te Tegelen, gehuwd, RK, huisvrouw uit blad 188 getrokken.
3. Holten Maria Helena Hub. geboren 22 maart 1862 te Tegelen, RK.
 
Blad 279    Steijl                           huisnr  260
 
1. Moubis Petr Mathis Leop. geboren 25 nov. 1805 te Brijell, gehuwd, RK, koopman, vest 1 julij 1854, ovl. 22 jan 1856
2. de Rijk Wilhelmina Petra Louisa geboren 19 dec 1824 te Tegelen, gehuwd, RK, huisvrouw
3. Moubis Matheas Gerardus Joseph Felix geboren te Breyell, RK, schoollerl,
4. Moubis Theodr Karel Gerardus geboren  te Breyell
5. Moubis Theodora Maria Gerardina Elisa geboren  te Breyell, RK, ovl. 7 julij 1857
6. Moubis Louis Leopold Ger. geboren 20 aug 1851 te Tegelen
7. Moubis Leopold Louis Joseph geboren 11 oct 1852 te Tegelen
8. Moubis Geradina Theodora Maria Josepha geboren 14 april 1854 te Tegelen
 
Blad 280    Steijl                           huisnr  307
 
1.    Soeten Frans Adriaan geboren 3 maart 1822 te Partij gem. Wittem, gehuwd, RK, boekhouder,
2.    Kamp Lizetta Pips geboren 11 dec 1824 te Tegelen, gehuwd, RK, huisvrouw
3.    Latiers Eduard Joseph geboren 1819 te Vezen prov. Namen, RK, steenhouwer, vest. 10 sept. 1851, verblijft,  op blad 11 gebragt.
3 4. Soeten Lodewijk Wilh.Hubert geboren 7 junij 1852 te Tegelen, RK.
4 5. Soeten Constantia Louisa Wilhelmina Hubertina geboren 30 aug 1853 te Tegelen, RK.
5 6. Soeten Elisa Hubertina Hendrina geboren 17 sept 1856 te Tegelen, RK.
6a.  Soeten Hendrik Armand geboren 22 sept 1858 te Tegelen, RK.
7.    Soeten Francisca Joanna Maria geboren 23 dec 1859 te Tegelen, RK.
8.    Soeten Josephina Geraldina Louisa geboren 31 october 1861 te Tegelen, RK.
 
Blad 281    Geenend                  huisnr. 196
 
1.    Vervoort Gerard geboren 25 mei 1821 te Tegelen, gehuwd, RK, dagloner, vest 1 mei 1851,
2.    Slots Theodora geboren 11 nov. 1810 te Helden, gehuwd, RK, dagloonster, ovl. 15 jan 1854
3 2  Vervoort Peter Andreas geboren  10 maart 1847 te Beesel, RK.
4.    Vervoort Peter geboren 29 sept. 1849 te Beesel, RK, ovl 5 sept 1854.
5.    Vervoort Maria Gertrudis geboren 22 maart 1851 te Beesel, RK, ovl. 20 aug 1854.
3 2a. Janssen Catharina geboren 16 nov. 1823 te Blerick, RK, vest 25 april 1854
4a.   Vervoort Hubertus Math.geboren  5 aug 1855 te Tegelen, RK, ovl. 1 maart 1858
5a.   Vervoort Johanna geboren 19 maart 1857 te Tegelen, RK, ovl. 23 maart 1857
4b.   Vervoort Johanna Hub.geboren 23 oct 1858 te Tegelen, RK.
5b.   Vervoort Anna Elisabeth geboren 22 junij 1860 te Tegelen, RK.
6.     Vervoort Maria Gertrudis geboren 13 maart 1862 te Tegelen, RK.
 
No 130
1.     Schampers Willem geboren 1782 te Horst, weduwnaar, RK, timmerman, vest 1 mei 1854, ovl. 6 junij 1854
1 2   Schampers Gerard geboren 15 julij 1827 te Horst, gehuwd, RK, timmerman,
2 3.  Roemen Gertrudis geboren 29 jan 1823 te Tegelen, gehuwd, RK, vrouw.
 3 4. Schampers Willem geboren 28 febr 1853 te Horst, RK,
4 5.  Schampers Elisabeth geboren 10 april 1855 te Tegelen, RK, ovl. 15 dec 1857
5a.   Schampers Hendrik geboren 29 oct 1857 te Tegelen, RK,
6.     Schampers Maria Elisabeth geboren  3 aug 1859 te Tegelen, RK, ovl. 16 novem 1860
5b.   Schampers Maria Catharina geboren 23 oct 1862 te Tegelen, RK,
 
No 135
1. Curvers Mathis geboren 7 sept. 1820 te Heythuizen, gehuwd, RK, arbeider, vest. en wijz. BS 2 october 1859.
2. Bongaerts Anna Gertrudis geboren 21 aug 1836 te Kessel, gehuwd, RK, vrouw.
3. Curvers Leonardus Lamb. geboren 7 sept 1860 te Tegelen, RK.
4. Curvers  Aldegonda Maria geboren 2 october 1862 te Tegelen, RK.
 
Blad 282                   Tegelen
 
1. Luyten Jan Willem geboren te Geleen, gehuwd, RK,
2. Leurs Anna Mechtildis geboren te Sittard, gehuwd, RK,
3. Luyten Constan Henr. J. geboren 9 nov. 1834 te Sittard, RK.
4. Luyten Eugene Me. geboren 1 junij 1840 te Herkenbosch, RK.
5. Luyten Amalia Eleonora Josephina geboren 5 febr. 1838 te Sittard, RK.
 
Den 1 april 1851 alhier gevestigd en vertrokken den 10 mei 1852
 
1.    Schoens Jan geboren 15 maart 1814 te Rotterdam, gehuwd, RK.
2.    van der Loch Maria geboren 13 sept. 1813 te Nijmegen, gehuwd, RK.
3.    Schoens Franciskus geboren 7 sept 1848 te Arcen, RK.
4.    Schoens Anna Maria geboren 16 julij 1850 te Beesel, RK.
5.    Schoens Wilhelmina geboren 20 nov 1851 te Beesel, den 21 jan 1852 [1853] overleden, RK.
6 5. Schoens  Johannes Wijnand geboren 19 april 1849 te Beesel, RK.
6a.  Schoens Anna Cath. geboren 6 nov. 1853 te Tegelen, overleden 24 junij 1854, RK.
6b.  Schoens Anna Cath. geboren 15 maart 1856 te Tegelen, RK.
 
Den 17 mei 1852 gevestigd en den 1 januari 1857 veranderd van woonplaats naar Posterholt.