PACHTCONTRACT MARIS 1403


door Jacques Rutten.                                                          (RAL, Mariaweide, inv nr 466)  

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


     klik op de foto voor een vergroting

 

 
 
Maris   Pachtcontract 1403
 
Vooraf: in deze transcriptie zitten nog veel onzekerheden.  Een aantal woorden waarover ik twijfel zijn schuin gedrukt. Heeft u suggesties voor aanvulling of verbetering, dan vraag ik u contact op te willen nemen.
In de eerste regel staat misschien “Anthonius”. De feestdag voor Anthonius abt wordt gevierd op 17 januari. (ook in 1403??)
 
 
(1)               Int jaer van XIIIIC end drie des sondages vur Anthonius Overmitz Erw[erdigen] van Mers, Henr[ick] van
(2)               der Linden, Henr van Berinck van Breede, Jacob vander Kraken, Henken Hooft Coppe Symon van Marys,
(3)               item Henr son Van Ende, soe heft Henken van Marys ende Congart sijn husvrouwe te halffenscappe genomen
(4)               den hoff tot Helden gelegen ende geheiten as Groet Maryss van Arnalt Neutken burger tot Rmde, datz te
(5)               weten van aff Passchen nest toe commende date die recesse acht* jaer lanck achter een ander volgende,
(6)               ten vier jaer macht mallinc den anderen opseggen, te guden tide as gewoenlich is tot Helden. Item
(7)               zaet koeren zalen sij jaerlix tsamen geven. Item all queeck kue, peerde, scape end verken zalen sij gegen eyn
(8)               setten ende sall mallinx halff wesen. Ind off Heyn ende Congart vursc[hreven] niet also vele quecken end hedden, so en
(9)               zalen sij van nemant niet nemen dan van Arnalt vurscr off hyt selve hebben wilt so wie dat were. Item
(10)           der sceper sall jaerlix niet mer halden dan 1 vaderschape end eyne lamme. Item all warmoes brake
(11)           van raben die men jaerlix aldaer plecht te hebben daer sall men haere beide queck mit misten dat men
(12)     aff doin sall. Item vort sall Heyn end sine wijff vurscr jaerlix op den hoff maken XII fymme schauffe**
(13)     die sall men verdecken aen den hoeff daert dat beste te doen is. Die decker sall Heyn voeden ende
!14)     Arnalt sal zij lonen. Item van opergl of sijs te doen hebben sall Arnalt gelden end Heyn sal en voeren ock
(15)     Wanneer Heyn 100 memele te male farde so mogen sij 1 hamel slaen van haer beider queeck, ende geven den
(16)     gesele t... die huem gedient hadden. Item wanner Arnalt koorne vte (vercocht?) is, so sall hem Heyn dat
(17)     helpen voere all op die maese tot Eick off tot Kessel, dair Arnalt dat hebben wilt. Item viele ouch eynich
(18)     noit ruwe van wende die sall Heyn voeden end sall Arnalt loenen. Item Hein sal Arnalt jaerlix geven
(19)           vur ganse end honner vier capune. Item den dryss sal Heyn voeden, daer voer sall he hebben den
(20)           kamppe achter der schuren. Item Voer verkenkorne sall Heyn hebben die krynssen. Alle leste 
(21)           vurscreven vurwarde heft mallinc geloft den anderen vaste ende stede te halden, zunder argelist, datum ut supra.
(22)            Item van scape voeder sall men jaerlix opleggen X fymmen korne, half eyn halff ander, tot haerer beider queck.
 
 
·                      * misschien stond er eerst “twelff” en werd het veranderd in “acht”
·                      **in marge staat hier achter de regel: schouff