ERVEN in HELDEN


door Jacques Rutten;                                                         

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
Inleiding bij serie twee.
 
Deze serie bevat teksten i.v.m. erfenissen die zijn opgesteld door of ten behoeve van erfgenamen. Het betreft vooral boedelscheidingen.
Het gebruikelijke systeem om tot een evenwichtige boedelscheiding te komen bestond er in de nalatenschap te verdelen in een aantal pakketten (elk pakket is een lot). Als men het er over eens was dat die pakketten ongeveer gelijkwaardig waren dan werd door loting beslist wie welk pakket kreeg.
 
Niet altijd was het makkelijk om tot die evenwichtige verdeling te komen. Inzichten, zeker als het om geld en goed gaat, kunnen erg verschillend zijn. Als het echt niet lukte om de erfenis onderling te regelen dan nam men zijn toevlucht tot arbiters. Wijze mannen met verstand van zaken, die in staat werden geacht de verdeling eerlijk te regelen. Meestal was minstens een van hen een schepen. In principe werden twee arbiters aangewezen, die daarna samen een derde kozen. Bij twijfel gaf de stem van de derde arbiter de doorslag.
Alle partijen gingen vooraf accoord met wat de arbiters zouden beslissen. Achteraf verongelijkt naar de schepenbank stappen omdat men zich misdeeld voelde was niet mogelijk.
 
Behalve boedelscheidingen, al of niet met arbitrage, zien we ook immitaties, een gerechtelijke stap waardoor een (vermeende) erfgenaam zijn rechten bij de schepenen liet vastleggen. 
 
Soms escaleren de zaken zodanig dat vrijwillige arbitrage niet meer het juiste middel is. Dan worden processen aangespannen. Soms bijzonder boeiend, meestal echter bijna verdwijnend achter een erg ruime productie van juridische stukken. Te uitgebreid om ze volledig op te nemen.
In serie drie zal ik t.z.t. een samenvatting ervan geven.

Stukken behorende tot het artikel "Erven in Helden" die zijn opgesteld door de erfgenamen, zgn tweede serie.