Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1766
(bron HSCL, kartuis Roermond, inv nr 401. (9010 e.v.)
 
Datum en plaats:           niet genoemd
Namens kartuis:            prior Bernardus Janssen
Namens Keyserbosch: n.v.t.
Gerichtspersonen:         betreft onderhandse verpachting, voor zes jaar, ten halven op te zeggen. Bijzonderheden:            Wordt inderdaad drie jaar later opgezegd. Door wie is onbekend.
Het deel van de kartuizers wordt als geheel verpacht, voor 425 malder per jaar.
 
De pachters zijn scholtis Smolders, diens zus de weduwe Creemers (Cremeren), Michiel van Wis, N. Korsten, Peter Engels, Jan Roosen en Hendrick Roosen.
 
De pacht moet betaald worden in de vorm van 283 malder en 4 vat rogge en 141 malder en 2 vat boekweit.
 
Aparte vermelding dat goede en droge vruchten moeten worden geleverd. In voorbije jaren werden vaak «naate vruchten» geleverd.
De pachter of pachters die ook nog deel hebben in de smalle tienden moeten dat aandeel afstaan aan anderen.
 
 
O P B R E N G S T  voor  K A R T U I S:       425 malder per jaar.