Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1733
Bron : RHCL, kartuis Roermond, inv nr 402.        (9968  e.v.)
 
Datum en plaats:           8 juli 1755 in Keyserbosch
Namens kartuis:            prior Godefridus van Bodinckhuysen
Namens Keyserbosch:  Proost Robertus Bartholijns
Gerichtspersonen:         n.v.t. omdat verpachting in Keyserbosch plaats vindt
Bijzonderheden:           a. pachter van Vosbergerveld moet 3 van de 8 gerven die het kartuis er heeft overlaten aan de pachter van «Wienckenshoff » (=Kartuisershof).
b. Boekweit is grotendeels mislukt. Daarom wordt alleen de tienden op rogge verpacht. Elk hoogsel is 2 malder rogge.
 
Per veld: afmijnen en bieden; opbrengst; pachter en borg
 
Grootveld
Inzet:    160 malder       afgeteld tot:       130 m             
Gemijnd door:              Proost van Keyserbosch. Zet 1 hoogsel. Dus 132 malder. De proost laat het veld uiteindelijk aan Gerard Jeucken voor 125 malder !!
Borg:                            Peter Slodts
 
Broekveld
Inzet:    90 malder         afgeteld tot:       63 m   
Gemijnd door:              Michiel Crommentuyn. Zet 1 hoogsel.  Dus 65 m
Borg:                            Jan Heesen
 
Vosbergerveld
Was in 1730 verpacht voor 4 jaar, tegen 100 malder per jaar, aan Simon           Roosen, pachter op Kartuisershof. Borg is Simon Verhaegh.
 
Beringerveld
Inzet:    90 malder        afgeteld tot:       53 m   
Gemijnd door.              Jan Timmermans. Zet 1 hoogsels.  Dus 55 malder
Borg:                            Thoni Verduseldonck
N.B. Jan Timmermans belooft, «onder sijne manne waerheyt», dat hij meer zal betalen als hij meer dorst dan verwacht.
Vurderschuttersveld 
Inzet:    80 malder         afgeteld tot:       50 m
Gemijnd door:              Peter Rutten. Zet 1 hoogsel. Bod wordt niet geaccepteerd. Gelaten aan Willem van de Cruys voor kaf een stro. Alle vruchten voor kloosters.
Borg:                            Geeff Verscharen
 
 
OVERZICHT OPBRENGST
Grootveld                                 125 m
Broekveld                                  63 m
Vosbergerveld                            70* m In principe 100 malder; er zal zeker op gekort zijn.
Beringerveld                               55 m
Vurderschuttersveld                    52 m was hoogste bod. Echte opbrengst onbekend.
            T O T A A L               365 malder voor kartuis (4/5 deel) en Keyserbosch 1/5 deel)
 
De geschatte opbrengst van het Vosbergerveld is min of meer in verhouding met de opbrengst van de andere velden.
Moeilijk jaar!