Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1725
Bron : RHCL, kartuis Roermond, inv nr 402. (FOTO 0030 e.v.)
 
Datum en plaats:           17 juli 1725 in Keyserbosch
Namens kartuis:            prior Martinus de Werimont
Namens Keyserbosch:  Proost Robertus Bartoleins
Gerichtspersonen:         n.v.t. omdat verpachting in  Keyerbosch plaatsvindt
Bijzonderheden:            Als secretaris tekent P.H. Geradts         (Neer ?)
 
Per veld: afmijnen en bieden; opbrengst; pachter en borg
 
Grootveld
Inzet:    240 malder       afgeteld tot:       210 m             
Gemijnd door:              Marten Gommans. Zet 3 hoogsels.  Dus 219 malder
Borg:                            Theunis Kessels en Marten Gommans
 
Broekveld
Inzet:    135 malder       afgeteld tot:       112 m 
Gemijnd door:              Peter Smolders. Zet 2 hoogsels.  Dus 118 m
Borg:                            Michiel Smolders
 
Vosbergerveld
Inzet:    140 malder       afgeteld tot:       112 m 
Gemijnd door :             Michiel Smolders. Zet 2 hoogsels. Gerrit Jeucken 2h. Dus 124 malder
Borg:                            Willem van Hooghtiens (!)
 
Beringerveld
Inzet:    130 malder      afgeteld tot:       112 m 
Gemijnd door.              Peter Cuypers. Zet 3hoogsels. Dus 121 malder
Borg:                            Geeff Verscharen
 
Vurderschuttersveld 
Inzet:    115 malder       afgeteld tot:       80 m
Gemijnd door:              Simon Verhaegh.  Zet 2 hoogsels. Dus 86 malder
Borg:                            Dries Coumans
 
 
OVERZICHT OPBRENGST
Grootveld                                 219 m
Broekveld                                118 m
Vosbergerveld                          124 m
Beringerveld                             121 m
Vurderschuttersveld                    86 m
            T O T A A L               668 malder voor kartuis (4/5 deel) en Keyserbosch 1/5 deel)