Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1721
Bron : RHCL, kartuis Roermond, inv nr 402. (foto 9670 e.v.)
 
Datum en plaats:           16 juli 1721 in Keyaserbosch
Namens kartuis:            prior Martinus de Werimondt
Namens Keyserbosch:  Proost Robertus bartholeins
Gerichtspersonen:         n.v.t. omdat verpachting in Keyserbosch plaatsvindt
Bijzonderheden:            Verpachting voor één jaar; ingetrokken en omgezet naar drie jaar
 
Per veld: afmijnen en bieden; opbrengst; pachter en borg
 
Grootveld
Inzet:    250 malder       afgeteld tot:       196 m             
Gemijnd door:              schewpwen Peter Smollers. Zet 2 hoogsels. Dirick van Knippenbergh 1h. Peter Smollers 1 h.  Dus 208 malder
Borg:                            n.v.t.
 
Broekveld
Inzet:    150 malder       afgeteld tot:       92 m   
Gemijnd door:              Jan Gielen. Zet 2 hoogsels. Peter Gommans 1h. den jongen Peter Smollers 1h. Dus 104 m
Borg:                            n.v.t.
 
Vosbergerveld
Inzet:    150 malder       afgeteld tot:       94 m   
Gemijnd door :             Simon Roosen. Zet 1 hoogsel. Peter Gommans 1h. Peter Cuypers 1h. Simon Roosen 1h.  Peter Cuypers 1h. Peter Gommans 2h.          
Dus 115 malder
Borg:                            n.v.t.
 
Beringerveld
Inzet:   120 malder     afgeteld tot:    95 m   
Gemijnd door.              Thijs Roosen. Zet 2 hoogsels. Peter Engels 1h. Marten vanden Beucken 1h. Dus 107 malder
Borg:                            n.v.t
 
Vurderschuttersveld 
Inzet:    110 malder       afgeteld tot:       75 m
Gemijnd door:              Nijs Hanssen. Zet 1 hoogsel. Geeff Verscharen 1h. Geret Jeucken 1h.   Dus 84 malder
Borg:                            n.v.t.
 
Uiteindelijk worden alle velden ingetrokken en daarna uitgegeven, voor 3 jaar, als volgt:
 
Grootveld aan  Peter Smollers, voor 208 malder/jaar. Borg Peter Gommans.
Broekveld aan Peter Smollers den jongen, voor 104 m/jaar. Borg Marten Gommans.
Vosbergerveld aan Peter Gommans, voor 104 m/jr. Borg Simon Roosen.
Beringerveld aan Thijs Roosen, voor 102 m/jr. Borg Jacob Verscharen.
Vorderschuttersveld aan Geeff Verscharen voor 82 m/jr. Borg Peter Cuypers.
 
OVERZICHT OPBRENGST
Grootveld                                 208 m
Broekveld                                104 m
Vosbergerveld                          115 m
Beringerveld                             107 m
Vurderschuttersveld                    84 m
            T O T A A L               618 malder voor kartuis (4/5 deel) en Keyserbosch 1/5 deel)
 
Deze regeling geldt dus voor de jaren 1721, 1722 en 1723. Wat het jaar 1724 bracht is onbekend. Het volgende pachtcontract betreft het jaar 1725.
 
N.B. Tiendebier is op 13 juli in Helden gedronken.