Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1717
Bron : RHCL, kartuis Roermond, inv nr 402. (foto 9745 e.v.)
 
Datum en plaats:           5 juli 1717 in Helden(?) Waarschijnlijk in Keyserbosch
Namens kartuis:            prior Martinus de Werimondt
Namens Keyserbosch: Proost Robertus Bartholeins
Gerichtspersonen:         n.v.t. omdat verpachting bijna zeker in Keyserbosch plaatsvond.
Bijzonderheden:
 
Per veld: afmijnen en bieden; opbrengst; pachter en borg
 
Grootveld
Inzet:    220 malder       afgeteld tot:       108 m             
Gemijnd door:              schepen Peter Smollers. Zet 2 hoogsels. Jan Cuypers 2 h. Dus 220 malder
Borg:                            Wilm Gommans
 
Broekveld
Inzet:    140 malder       afgeteld tot:       123 m 
Gemijnd door:              Joannes Verhaegh. Zet 1 hoogsel.  Dus 126 m
Borg:                            Peter Cuypers
 
Vosbergerveld
Inzet:    130 malder       afgeteld tot:       125 m 
Gemijnd door :             Lennert Janssen. Zet 1 hoogsel. Simon Verhaegh 2h. Jacob Verscharen 1h. Simon Verhaegh 1 h. Peter Cuypers 3 h.        Simon Verhaegh 1h. Peter Cuypers 1h. Dus 155 malder !!
Borg:                            Joannes Verhaegh
 
Beringerveld
Inzet:    120 malder      afgeteld tot:       120 m!
Gemijnd door.              Simon Verhaegh. Zet 4 hoogsels. Nijs hanssen 2h. Simon Verhaegh 2h.  Dus 144 malder
Borg:                            Wilm Peters( ? handtekening moeilijk leesbaar)
 
Vurderschuttersveld 
Inzet:    110 malder       afgeteld tot:       107 m
Gemijnd door:              Thijs Roosen. Zet 2 hoogsels.   113 malder
Borg:                            Jacob Jeucken
 
 
OVERZICHT OPBRENGST
Grootveld                                 220 m
Broekveld                                126 m
Vosbergerveld                          155 m
Beringerveld                             144 m
Vurderschuttersveld                  113 m
            T O T A A L               758 malder voor kartuis (4/5 deel) en Keyserbosch 1/5 deel)
 
N.B. In de aanhef van de acte staat dat de verpachting in Helden plaatsvindt. Bij de ondertekening, ook op 5 juli staat Keyserbosch als plaats van handeling. Ik vermoed dat dit laatste juist is, o.a. omdat er geen scholtis en geen schepenen worden genoemd.
 
Waarschijnlijk is de acte enige tijd voor de datum van de verpachting geschreven, zoals meestal het geval was. Dat zou een verklaring kunnen zijn voor de tegenstrijdigheid.