Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1711
Bron : RHCL, kartuis Roermond, inv nr 421. (9724   e.v.)
 
Datum en plaats:           8 juli 1711 in Helden
Namens kartuis:            prior Martinus de Werimont
Namens Keyserbosch:  Proost Robertus bartholeyns
Gerichtspersonen:         schepenen Frans Wilms en Peter Engels ; (subst)secretaris Willem van Knippenbergh
Bijzonderheden:            lage inzet: 200 of 100 malder. Is meestal hoger.
 
Per veld: afmijnen en bieden; opbrengst; pachter en borg
 
Grootveld
Inzet:    200 malder       afgeteld tot:       180 m             
Gemijnd door:              Marten Gommans. Zet 3 hoogsels. Francis de Ponte 4h. Dus 201 malder
Borg:                            Hendrick Peters
 
Broekveld
Inzet:    100 malder       afgeteld tot:       99 m   
Gemijnd door:              Thomas Gommans (Gomis). Zet 2 hoogsels. Dus 105 m
Borg:                            Willem Engels
 
Vosbergerveld
Inzet:    100 malder       afgeteld tot:       99 m   
Gemijnd door :             Joannes Verhagen. Zet 2 hoogsels.        Dus 105 malder
Borg:                            Gerard (Geret) Crommentuyn
 
Beringerveld
Inzet:    100 malder      afgeteld tot:       80 m   
Gemijnd door.              Marten Gommans. Zet 3 hoogsels.  Dus 89 malder
Borg:                            Peter Gommans
 
Vurderschuttersveld 
Inzet:    100 malder       afgeteld tot:       63 m
Gemijnd door:              Peter Cuypers. Zet 1 hoogsel.  Dus 66 malder
Borg:                            Simon Roosen
 
 
OVERZICHT OPBRENGST
Grootveld                                 201 m
Broekveld                                105 m
Vosbergerveld                          105 m
Beringerveld                               89 m
Vurderschuttersveld                    66 m
            T O T A A L               566 malder voor kartuis (4/5 deel) en Keyserbosch 1/5 deel)