Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1706
Bron : RHCL, kartuis Roermond, inv nr 401. (9406 e.v.)
 
Datum en plaats:           13 juli 1706 in Helden
Namens kartuis:            prior Martinus de Werimont
Namens Keyserbosch:  Proost Raphael Puts
Gerichtspersonen:         niet genoemd
Bijzonderheden:            pachtprijs in malders en vaten  (zie inleiding)
 
Per veld pachter borg en pachtprijs
 
Grootveld
Gepacht door:              Schepen Peter Smollers, voor 122 malder 4 vat rogge en 55 m 4 vat boekweit
Borg:                            Jan Slots
 
Broekveld
Gepacht door:              Peter Smollers, voor 63 m 2 vat roggen en 28 m en 2 vat boekweit
Borg:                            Derick van Knippenbergh
 
Vosbergerveld
Gepacht door:              Hendrick Heijnen, voor 65 m en 2 vat rogge en 28 m en 2 vat boekweit
Borg:                            Schepen Peter Crommentuyn
 
Beringerveld
Gepacht door:              Thomas Heesen, voor 60 malder 2 vat rogge en 28 malder 2 vat boekweit
Borg:                            Jan Janssen
 
Vurderschuttersveld 
Gepacht door:              Joannes Verhaegen, voor 50 malder 2 vat rogge en 26 malder 2 vat boekweit
Borg:                            Peter Brouwers
 
 
OVERZICHT OPBRENGST
Grootveld                                 178 m en 2 vat
Broekveld                                  91 m en 4 vat
Vosbergerveld                            93 m en 4 vat
Beringerveld                               88 m en 4 vat
Vurderschuttersveld                    76 m en 4 vat
            T O T A A L               529 malder voor kartuis (4/5 deel) en Keyserbosch 1/5 deel)
 
N.B. 1. Voor kartuis tekent naast de prior ook procurator Joannes vanden Bergh
2. Uit ondertekening blijkt dat schepen Peter Smollers van Grootveld dezelfde is als de Peter Smollers van het Broekveld.