Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1702
Bron : RHCL, kartuis Roermond, inv nr 402. (9871 e.v.)
 
Datum en plaats:           17 juli 1702 in Helden
Namens kartuis:            Prior Joannes Florentius van Waldt
Namens Keyserbosch:  Proost Raphael Puts
Gerichtspersonen:         niet genoemd
Bijzonderheden:           Groep pachters/borgen is gesloten clubje: zie volgende jaren.
 
Per veld pachter borg en pachtprijs
 
Grootveld
Gepacht door:              Schepen Peter Smullers, voor 116 malder rogge en 32 malder boekweit
Borg:                            Syl Stammen
 
Broekveld
Gepacht door:              Schepen Peter Smullers, voor 60 rogge en 18 m  boekweit
Borg:                            Hendrick Heijnen
 
Vosbergerveld
Gepacht door:              Heindrick Heijnen, voor 62 malder rogge en 20 m boekweit
Borg:                            Gaert van Oijen
 
Beringerveld
Gepacht door:              Thomas Heesen, voor 57 malder rogge en 15 malder boekweit
Borg:                            Jan Boyens
 
Vurderschuttersveld 
Gepacht door:              Hendrick Wynckens, voor 47 malder rogge en 14 malder boekweit
Borg:                            Joannes Verhaegen
 
OVERZICHT OPBRENGST
Grootveld                                 148 m
Broekveld                                  78 m
Vosbergerveld                            82 m
Beringerveld                               72 m
Vurderschuttersveld                    61 m
            T O T A A L               441 malder voor kartuis (4/5 deel) en Keyserbosch 1/5 deel)
 
 
 
 
Onderstaand de verdeling van boekweit (panici0 en rogge (siliginis) over kartuis en Keyserbosch voor het jaar 1702. Overgenomen van slotpagina van het pachtcontract.
Telkens in malder-vat-kop
 
                                                k a r t u i s                                    K e y s e r b o s c h
                                    a. p a n i c i  b. s i l i g i n i s       a. p a n i c i b. s i l i g i n i s
           
Grootveld                     25-3-2 3/8       92-4-3 1/4                   6-2-1 5/8         23-1-0 3/4
Broekveld                    14-2-2             48-0-0                         3-3-2               12-0-0
Vosbergerveld              16-0-0             49-3-2 3/8                   4-0-0               12-2-1 5/8
Beringerveld                 12-0-0             45-3-2 3/8                   3-0-0               11-2-1 5/8
Vorderschot                 11-1-1             37-3-2 3/8                   2-4-3               09-2-1 5/8
 
T O T A A L              79-1-1 3/8     271-3-2 3/8                    19-4-2 5/8       68-2-1 5/8