Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1698
Bron : RHCL, kartuis Roermond, inv nr 402. (9871 e.v.)
 
Datum en plaats:           14 juli 1698 in Helden, voor 4 jaar (1698, 1699, 1700, 1701)
Namens kartuis:            Prior Joannes Florentius van Waldt
Namens Keyserbosch: Proost Raphael Puts
Gerichtspersonen:         niet genoemd
Bijzonderheden:           contract getekend door proost, prior en borgen, niet door de pachters.
 
Per veld pachter, pachtprijs en borg
 
Grootveld
Gepacht door:              Schepen Peter Goumans, voor 122 malder rogge en 40 malder boekweit
Borg:                            Willem van Knippenbergh
 
Broekveld
Gepacht door:              Schepen Peter Smullers, voor 60 rogge en 20 m  boekweit
Borg:                            Willem van Knippenbergh
 
Vosbergerveld
Gepacht door:              Heindrick Heinen, voor 62 malder rogge en 22 m boekweit
Borg:                            Peter Crommentuyn
 
Beringerveld
Gepacht door:              Jan Korsten, voor 57 malder rogge en 20 malder boekweit
Borg:                            Peter Gommans
 
Vurderschuttersveld 
Gepacht door:              Heindrick Heinen, voor 47 malder rogge en 16 malder boekweit
Borg:                            Goert van Oijen
 
OVERZICHT OPBRENGST
Grootveld                                 162 m
Broekveld                                  80 m
Vosbergerveld                            84 m
Beringerveld                               77 m
Vurderschuttersveld                    63 m
            T O T A A L               466 malder voor kartuis (4/5 deel) en Keyserbosch 1/5 deel)
 
 
Op laatste bladzijden staat overzicht van levering turf en stro. De turf wordt geleverd door veel verschillende personen.