Tienden Helden


door Jacques Rutten.                                                           

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 
JAAR 1681     (Grootveld, Vosberger- en Beringerveld t/m 1688)
RHCL, kartuis Roermond, inv nr 402    (9819 e.v.)
 
Datum                                      10 juli 1681
Namens kartuis:                        prior van kartuis
Bijzonderheden:                       contract is opgesteld voor het Grootveld. Op dezelfde voorwaarden worden dezelfde dag ook Vosbergerveld en Beringerveld verpacht.  Het is een contract voor vier jaar, dat in 1685 met dezelfde pachters voor vier jaar wordt verlengd. 1685; 1686; 1687 en 1688)         
Voor elk van de drie genoemde velden zijn er veel pachters.
 
Grootveld
Het Grootveld wordt verpacht aan zestien personen, dus elke gerf heeft een eigen pachter.  Het zijn Peter Engels, Jan Haesen, Lenardt Haenen, Jan Gielen, Henrick Winckens, Henrick Willems Thijs Roesen Willen( ?), Henrick Biscops, Henrick Verschaeren, Jan Roesen alias Jeuken, Syl Stammen, Peter Slots, Broeder Symon Verhaegh, Peter Jaicken, Hencken Heesen en Maes Jaecken.
We hebben zestien pachters voor de zestien gerven van de kartuizers.
Samen betalen ze 102 malder rogge, te leveren begin september, en 32 malder boekweit, die begin oktober geleverd moet worden.
Daarnaast acht karren turf, te leveren in Roermond of aan de Maas in kessel, en vier vimmen stro.
Uitdrukkelijk is bepaald dat de pachters  hunne repartitie , d.w.z. de onderlinge verdeling van de te leveren vruchten, in Helden moeten bepalen, en niet in het klooster.
 
Vosbergerveld
Het Vosbergerveld wordt verpacht aan Theunis Heijnen (pachter van Kartuizershof), Jacob Heijnen, Geurt Stammen en Simon Verhaegh. Ze moeten leveren 55 malder rogge en 16 malder boekweit. Ook dit contract geldt voor vier jaar en wordt in 1685 voor vier jaar verlengd.
Daarnaast zes karren turf en twee vimmen stro.
 
Beringerveld
Het Beringerveld wordt ook voor vier jaar verpacht aan Hendrick Heesen, Willem van Hochten, Hendrick Leenen, Thijs Verhaegh, Leetgen Stammen, Goert Leenen, Jan Gommans en Hendrick Peeters. Dus acht pachters voor de acht gerven die de kartuizers hebben.
De prijs is 48 malder rogge en 16 malder boekweit. Het eerste jaar hoeven de pachters maar 44 malder rogge te leveren.
Daarnaast moeten ze ook vier karren turf en twee vimmen schoof (stro) leveren.